BG-Mamma

Образование => Основно образование => Темата е започната от: Дидева в сб, 29 юли 2017, 11:40Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 29 юли 2017, 11:40
Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12586)
Мотиви (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12585)

Бележки, становища и предложения по проектa на наредба да бъдат изпращани до дирекция „Организация и контрол" на е-mail: e.trichkova@mon.bg, l.damyanova@mon.bg и k.nikova@mon.bg до 28.08.2017 г. включително.


Проекти на заповеди  за учебната 2017/2018 година
Определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12568)
Дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12567)
График на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12566)
Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12565)
Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12564)

Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: a.tringov@mon.bg  и k.alexandrova@mon.bg до 28.08.2017 г. включително.

Останалите проекти на документи можете да намерите на страницата на МОН. (http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63)

Тъй като проектите на заповеди, които цитирах по-горе, са обект на сериозно обсъждане в почти всички наборни теми и засягат всички деца в училищна възраст, може би е добър вариант да съберем  мненията на едно място.
Реших да пусна тази тема, тъй като постоянно се появяват нови проекти на документи и по всичко личи, че в МОН кипи усилена дейност. Не съм цитирала всички предложения, а само тези, които смятам за особено важни, но това не означава, че останалите не могат да са обект на обсъждане в тази тема.
За пореден път са предложени промени в една от ключовите наредби. Тази за организацията на дейностите в училищното образование. Според мен на особено внимание от страна на родителите ще се радват някои промени в организираните посещения на обекти и пътуванията, балообразуването за кандидатстване в неспециализираните училища след седми клас, преместването в друга паралелка или друго училище, началото на учебния ден, продължителността на часовете и на почивките между тях,чл. 43 - засягащ критериите за прием в първи клас и др. под. Трудно е да изброя всичко.
Пускам темата в група " Основно образование", като се надявам, че така тя ще бъде забелязана от повече родители, които имат деца в различни групи и класове - от предучилищна до 12. клас, които ще се включат в обсъждането.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в сб, 29 юли 2017, 12:14
Благодаря за темата! Чаках да се появи такава, за да прочета повече мнения. На първи прочит категорично не харесвам идеята с удължаване на учебната година, нито виждам положителни мотиви в разделянето на НВО и ДЗИ.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 29 юли 2017, 13:03
Против удължаване на учебната година съм. По-нататък може да сложа и аргументи. Сега малко нахално, но само се записвам.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Adelle08 в сб, 29 юли 2017, 13:26
Против удължаване на учебната година съм. По-нататък може да сложа и аргументи. Сега малко нахално, но само се записвам.

И аз смятам, че удължаването на учебната година е излишно. Последните няколко седмици само ще се размотаване на учениците, а учителите няма да има време да излязат в отпуск. Така или иначе повечето учители от 1 септември са на работа.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Не се сърди, човече в сб, 29 юли 2017, 13:52
И аз съм против удължаването. Племенниците ми живеят в друга страна и там имат повече ваканции в учебно време, но по-дълга учебна година. Уморително е, въобще не ми допада.
Да не забравяме и факта, че лятото при 40 градуса ще са стаи като пещи.

Има толкова други неща, които се нуждаят от промяна, не е нужно малкото хубави да пипаме.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 29 юли 2017, 13:58
Големият брой проекти на учебни планове и програми ми е попречил да забележа, че промени се предвиждат и в Наредбата за оценяването.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12545)

Мотиви (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12544)

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: r.rangelova@mon.bg  до 23.08.2017 г. включително.

Предвижда се:
- въвеждане на текущи изпитвания по производствена практика;
- оценките от входните нива да се включат в минималния задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет;
- промени в изпитите за определяне на срочна оценка;
-  със заповед на министъра ще се определя " лице, което подготвя окончателните варианти на изпитните материали за съответния учебен предмет от националното външно оценяване и конкретните правила за оценяването им и ги утвърждава“; ( същият текст присъства и за ДЗИ);
-  в състава на комисиите по за проверка на НВО и ДЗИ се включват лица, “с професионална квалификация “учител” по съответния учебен предмет ( оцветеното в червено е нов текст),  които в съответната учебна година заемат учителска длъжност и преподават по съответния учебен предмет.
- заличава се текстът, даващ право на представители на родители, попечители...да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита( ДЗИ).
- тези представители вече няма да се определят от обществения съвет, а по ред, определен в правилника за дейността на училището.
- промени в признаването, приравняването и валидирането на резултати от обучението;
и разни други неща, които се опитвам да осмисля в момента.

И още нещо, на което обърнах внимание чак сега. В заповедта за определяне на датите за НВО отсъстват такива за НВО по чужд език в седми и осми клас, за разлика от миналата година. Бъдещите осмокласници са по нови учебни планове и програми, а седмокласниците трябва да завършат по плановете и програмите, по които са започнали обучението си, но смятам, че ще се зарадват на промяната.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в сб, 29 юли 2017, 15:41
А защо ще отнемат правото на родителите да наблюдават ДЗИ ? Нещо тайно ли ще става?Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 29 юли 2017, 15:45
Дала съм линк към мотивите, но ето извадката, която засяга този текст.
С оглед необходимостта от опазване на личните данни се отнема възможността присъстващите при провеждането на държавните зрелостни изпити родители да участват в процеса на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в сб, 29 юли 2017, 15:55
Дала съм линк към мотивите, но ето извадката, която засяга този текст.
С оглед необходимостта от опазване на личните данни се отнема възможността присъстващите при провеждането на държавните зрелостни изпити родители да участват в процеса на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита.
Да, прочетох го със закъснение...
Какви са тези "лични данни", през видеонаблюдението най-много да видят някой да си бърка в носа.... освен, че може да препише!
Да бяха уеднаквили входните нива и класните. Те и сега влизат като текущи оценки. Има много голяма разлика, особено в малките градове.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Mama Ru в сб, 29 юли 2017, 17:13
Не ми харесва:
-  разминаването във ваканциите на 12-ти клас с останалите ученици. Това накъсва/ скъсява отпуската на учителите, преподаващи в дванайсти клас и на възпитателите в общежитията, които също ще работят през част от ваканцията
- удължаването на втория учебен срок за гимназистите. Професионалните гимназии в 10/ 11 клас имат две седмици практика през юли. Това означава, че ще приключат на 20.07. , ще се изместят и графиците на поправителните изпити в тези училища. Като почнат горещините през юни и юли учениците си мислят за басейн и ваканция, а не за класни и контролни.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 29 юли 2017, 17:24
Така е, и сега ефективността в края на юни е почти нула, какво остава за юли. А големите ученици направо си взимат бележки и започват работа на морето.
И какво ще направя аз за да ми върви работата, ще оставя за накрая разни проекти и преговори и ще сбия материала на по-кратко време през по-прохладните месеци. Така ще натоваря учениците с повече нови знания, но не виждам друг полезен ход.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в сб, 29 юли 2017, 19:05
Тази тема за всякакви реформи на МОН ли ще е или само за тези, свързани с продължителността на учебната година?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 29 юли 2017, 19:14
То си пише, предполагам е за тазгодишните проекти на МОН.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: bloomnicer в сб, 29 юли 2017, 23:19
Да има по- големи почивки през учебната година не е лошо, но не за сметка на края на учебната година, а по- скоро с по- ранно започване- от 01 или 07 септември. Защото след 01.09 вече се разваля времето, трудно става за море и почивки, докато не само в началото на юли, но и в края на юни е такава жега навън и в учебните стаи, че трудно се концентрират децата за някакъв учебен процес. В повечето училища в гимназиалния курс в последния момент се сещат да ги изпитват и оформят и им "пукат ушите", което в жегата не е никак приятно.:sun_with_face:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в сб, 29 юли 2017, 23:55
Сетих се нещо. Нали казаха, че официално решение ще бъде оповестено след 1 месец (след 28 август). Това не прави ли невъзможно започването на 1 септември - ще настъпи масова истерия, че трябва за няколко дни да се подготви всичко за новата учебна година - раници, несесери и други ученически пособия. Пък може и някой да е отишъл на почивка тогава.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 30 юли 2017, 00:08
Сетих се нещо. Нали казаха, че официално решение ще бъде оповестено след 1 месец (след 28 август). Това не прави ли невъзможно започването на 1 септември - ще настъпи масова истерия, че трябва за няколко дни да се подготви всичко за новата учебна година - раници, несесери и други ученически пособия. Пък може и някой да е отишъл на почивка тогава.
Ще се самоцитирам от друга тема.

Началото на учебната година е фиксирано със закон, краят се определя със заповед на министъра. Промяната в закона трябва да бъде последвана от промени в редица наредби. Всичко това ще отнеме време и едва ли ще се случи до  не по-късно от две седмици преди началото на учебната година. Ако приемем, че за начало на учебната година бъде определен 1. септември, то заповедта на министъра трябва да бъде издадена около средата на август.
Преместването на началото на учебната година без краят й също да е фиксиран като дати за съответните класове няма да реши проблема. Може междинните ваканции отново да бъдат удължени и краят пак да се измести.


Мнението се отнася за предстоящата учебна година. За следващата няма пречки да бъдат направени необходимите промени. Проблемът сега възникна според мен, защото хем от една страна се опитват да увеличат продължителността на ваканциите, хем трябва да запазят броя на предвидените учебни седмици по класове. И в сегашния график има интересни седмици. Например в периода 21-27. май има на практика един учебен ден - вторник, в периода 6-10. юни - също.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в нд, 30 юли 2017, 00:22
Ако приемем, че за начало на учебната година бъде определен 1. септември, то заповедта на министъра трябва да бъде издадена около средата на август.

Значи вариантът предстоящата учебна 2017/2018 година да започне на 1 септември категорично отпада, щом решение ще бъде оповестено след 28 август?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 30 юли 2017, 00:26
:
Ако приемем, че за начало на учебната година бъде определен 1. септември, то заповедта на министъра трябва да бъде издадена около средата на август.

Значи вариантът предстоящата учебна 2017/2018 година да започне на 1 септември категорично отпада, щом решение ще бъде оповестено след 28 август
Не ме четеш. За да започне годината на 1. септември, трябва да бъде променен ЗПУО, след което да последват други промени. Заповедта на министъра няма отношение към началото на учебната година, а към края на втория учебен срок, респективно към този на учебната година.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в нд, 30 юли 2017, 00:30
Аз пък не мога да разбера защо трябва да се удължава учебната година (било със смяна на вачалото или края й)? И сега е пълно с почивки през годината, няма натрупване на умора.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ysabell в нд, 30 юли 2017, 00:30
Не мога да не се включа:

Цитат
12. Член 43 се изменя:
„Чл. 43. (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с
повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ
критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на
родителя/настойника, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на
учениците.
(2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и
населените места без училища, от които са насочени учениците.

Няма да цитирам всички точки, в които е определен срока за регистрацията на адрес. Но не съм съгласна, че прилежащия район трябва да бъде 3 квартала само защото общината не смята, че е приоритет когато един квартал се увеличава като жители и то млади хора да построи детски заведения и училища. След като тези хора си плащат данъците е редно общината да им осигури и условия като инфраструктура, транспорт, детски заведения и училище, медицински център.
И как по-точно се определя близостта на адреса до училището? Никъде не става ясно как ще се определи близостта - трябва ясно и кратко да се укаже по какъв начин ще се определя близостта - маршрут, разстояние по гугъл мапс и т.н.
И защо всяка община с повече от едно училище ще трябва да дава пари за изграждане на ел. система (без електронен прием всичко е пародия) след като МОН може да направи една за всички? Правилата са еднакви просто трябва да изгради единна платформа, която да извлича информация от АДМИН, ГРАО или някоя друга институция. По този начин подадената информация ще бъде максимално коректна, лесен прием на документи, обработка на резултати, ненужно обикаляне на институции да се извадят документи и т.н.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 30 юли 2017, 00:54
Аз пък не мога да разбера защо трябва да се удължава учебната година (било със смяна на вачалото или края й)? И сега е пълно с почивки през годината, няма натрупване на умора.
Опитват се да запазят броя на учебните дни, който се базира на броя на учебните седмици. В интерес на истината и по стария закон министърът имаше същите права, но аз лично не помня някой да се е възползвал от тях. Краят на учебната година беше негласно фиксиран по класове, но пък тя и появата на междинните мини-ваканции датира от сравнително скоро. Увеличават ги с ден, разделят НВО от ДЗИ...Между другото са отчели и официалните празници. Все едно да съкратиш нечий отпуск с с тях.
Интересно как при двуседмични грипни ваканции се издават заповеди за преструктуриране на материала и ситуацията се овладява някак, а сега се наложи подобно удължаване.

Ysabell, след като тази година стана факт единната електронна система за кандидатстване след седми клас, може пък да разработят такава и за прием в първи.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в нд, 30 юли 2017, 09:12
Дидева, виждам ги какво правят, но не разбирам защо го правят. Кой би бил доволен като сложиш по ден-два през 2 месеца и му вземеш седмица накуп през лятото? Абсолютно нищо не се постига с тази гимнастика. Идеята за увеличаване на учебната година дойде от няколко родителки, на които нямало кой да им гледа децата 3 месеца. И 2 месеца лятна ваканция да направят, броят на почивните дни си остава същия. Нима през зимата се появява домашно духче, което им гледа децата? През лятото има много повече възможности: лагери, летни училища по музеи и различни школи, имаше на времето програма "Успех", а после "Твоят час".
Мантрата "децата забравят материала" е другото странно нещо за мен. Когато материалът е качествено усвоен, основата е дадена и дори някоя подробност да се забрави, то тя се наваксва. В учебните програми е включено достатъчно време за преговор, няма опасност от ненаучен материал при полагащи труд деца. Другите няма какво да забравят, като не са го научили през годината, т.е. не ваканцията им е виновна, че нещо не знаят.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в нд, 30 юли 2017, 10:32
... постоянно се появяват нови проекти на документи и по всичко личи, че в МОН кипи усилена дейност.
Хм, в МОН кипи силно тичане на място с викове "Пази се!", за да се имитира дейност и току изтърсят някоя световна глупост, така че на човек му се приисква тези клети хорица нищо да не правят, че поне да се ограничи мащаба на щетите, които нанасят.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ivaylo77 в нд, 30 юли 2017, 10:58
Незнам само по каква причина ще се удължи учебната година и то само със седмица за тази седмица в края на годината те очакват както пише ще се научило много нов материал всички сме ваканционно настроени точно последната седмица. Другото, което е ще се удължат ваканциите през учебната година от тук следва, че време за нов материал няма да има.

ПП: Защо не дойдат през учебно време да се проверява дали ни се преподава достатъчно добре и дали ние достатъчно добре можем да научим материала. Лично аз имам учители, който не преподават както трябва!
Програмата с три разказвателни предмета в един ден не е ли тежка?
Аз лично виждам как образованието в България според мен върви надолу, защото тройката я имат, защото трябва да има ученици за да има ПАРИ за училището и учителите ни го казват това. Всичко това идва от делегираните бюджети за училищата.

    Според мен всичко това е излишно!!!     
Надявам да сте ме разбрали правилно. :grinning:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в нд, 30 юли 2017, 11:00
Не ме четеш. За да започне годината на 1. септември, трябва да бъде променен ЗПУО, след което да последват други промени. Заповедта на министъра няма отношение към началото на учебната година, а към края на втория учебен срок, респективно към този на учебната година.
Значи е възможен вариантът те да променят ЗПУО и другите наредби преди 28 август за започване на годината на 1 септември, а пък министърът да си издаде заповедта за ваканциите и края на годината след 28 август, тоест 2 дни преди започването на годината. Надявам се да съм ви разбрал правилно след цялото това писане и цитиране :smiles:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 30 юли 2017, 11:10
:
Не ме четеш. За да започне годината на 1. септември, трябва да бъде променен ЗПУО, след което да последват други промени. Заповедта на министъра няма отношение към началото на учебната година, а към края на втория учебен срок, респективно към този на учебната година.
Значи е възможен вариантът те да променят ЗПУО и другите наредби преди 28 август за започване на годината на 1 септември, а пък министъра да си издаде заповедта за ваканциите и края на годината след 28 август, тоест 2 дни преди започването на годината. Надявам се да съм ви разбрал правилно след цялото това писане и цитиране :smiles:
По закон заповедта  се издава не по-късно от две седмици преди началото на учебната година. Ако за начало на учебната година е определен 1. септември, заповедта трябва да бъде издадена най-късно около 18. август.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Adelle08 в нд, 30 юли 2017, 11:24
Тази година могат само да удължат края на 2017 - 2018 учебна година, но не могат да променят началото.
Накъсват учебната година, губи се темпо и ще компенсират с дълга агония...пълна глупост за мен.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в нд, 30 юли 2017, 11:26
По закон заповедта  се издава не по-късно от две седмици преди началото на учебната година. Ако за начало на учебната година е определен 1. септември, заповедта трябва да бъде издадена най-късно около 18. август.
Това, че МОН са написали, че приемат предложения на разни имейли до 28, не им пречи да си издадат заповед за ваканции около 18, така ли?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в нд, 30 юли 2017, 11:59
Да има по- големи почивки през учебната година не е лошо, но не за сметка на края на учебната година, а по- скоро с по- ранно започване- от 01 или 07 септември. Защото след 01.09 вече се разваля времето, трудно става за море и почивки, докато не само в началото на юли, но и в края на юни е такава жега навън и в учебните стаи, че трудно се концентрират децата за някакъв учебен процес. В повечето училища в гимназиалния курс в последния момент се сещат да ги изпитват и оформят и им "пукат ушите", което в жегата не е никак приятно.:sun_with_face:
Това е по- добрия вариант, отколкото удължаването и!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ingi в нд, 30 юли 2017, 12:00
Тези промени не са измислени от МОН. Този начин на учене и почивка вече го има  и в Германия , и в Англия. Там се учи пет или шест седмици и после следва една седмица почивка. Но нека да отчетем климатичните особености на тези държави- лятото е по-хладно и т. н. Завършват училище дори и на 30 юни. Някои започват на 1 август.  начинът на учене е друг- проекти, самостоятелни проучвания, есета. Дори и в почивната седмица нещо се проучва и се работи по определени казуси. Различно е. Тук ми прилича на работа на парче. Започва се нещо, после друго, но в крайна сметка нищо не се довършва. От първи септември не може също да се почва- също е много топло. Големите почивки не действат добре на учениците или може би на училището- след поредица почивни дни учениците идват  неспокойни, демобилизирани. Докато влязат в ритъм са нужни поне пет дни.И какво следва- нова почивка...  Всичко започва отначало. Но съм сигурна, че тези , които ги пишат нещата не са стъпвали в училище. То си личи. Да се надяваме, че ще проявят разум и ще се вслушат в гласа на учителите.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: _re_ge в нд, 30 юли 2017, 12:51
Запис.
Реформи трябва да има , но не знам защо са се впуснали в това което бих нарекла организация. Другото обаче не просто куца а направо пропада. Незнам кой измисля програмите но той вероятно няма деца или не желае да поразмизмисли малко над проблема или поне да се посъветва с учители и родители. Дете в трети клас за една година по ЧО минава материала който преди се вземаше осми клас. От траки през създаване на българската държава до сега , и накрая географска и икономическа карта на България . А материала по английски... Ми той е направен така все едно детето ни учи английски да му единствено основен език. Те още не знаят що е спомагателен глагол учат сегашно продължително време, а учителката ми говори че се учело на слух. Те не могат една дума да прочетат защото дори не знаят как се произнасят латински букви. При все имат бележници и бележки. Само с думи - да ама не...
Каква ми е разликата дали ще учат една седмица повече или по-малко малко като никой не набляга да качеството на образованието а то катастрофално е занижено. Имам голяма дъщеря -  и при нея не беше стока но сега е трагедия.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Spring again в нд, 30 юли 2017, 13:21
Против удължаването на ваканцията съм! В края на юни ефективността на учебния процес е силно намаляла вече. Нужни са климатици в класните стаи. Училището разполага с такива единствено в компютърните кабинети. Горещината е неописуема и не мотивира нито учениците, нито учителите.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 30 юли 2017, 13:34
Ами освен да започнем да викаме инспектиращите органи да мерят температури и да издадат предписания. Тогава или ще климатизират сградите(обаче не знам инсталациите дали ще издържат) или ще се откажат от юли.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Mama_Nana в нд, 30 юли 2017, 13:37
Запис.
Реформи трябва да има , но не знам защо ....
:peace:
Мисля, че това е причината децата да "забравят" ученото през годината /това беше аргумент на някаква госпожа, относно удължаването на учебната година/.
Добре би било да преразгледат и преосмислят всичко, защото колкото повече учат, било като време и обем, толкова по малко знаят.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: mready в нд, 30 юли 2017, 13:44
В момента училищата не разполагат с климатици в стаите, така е. Едно удължаване на учебната година води до поставянето на такива. Ами представете си в Сандански, Петрич, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, не мога да ги изброя всичките топли градове, атмосферата в класната стая. Ако се удължи учебната година, би трябвало да има обществена поръчка за климатици на училищата.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в нд, 30 юли 2017, 13:52
Не е само в тези градове. Училището на дъщеря ми е в София, но 90% от прозорците на класните стаи гледат на юг. Още през май става пещ. И като прибавим средно 25 хлапета в горещите стаи, се получава ад.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ivaylo77 в нд, 30 юли 2017, 14:18
От по горният пост аз уча в Сандански училището гледа на юг и всички прозорци са към юг и мога да Ви кажа, че лятото е иключително топло особено като се ходи в 13:30 на училище е изключително топло. 😀
За въпроса към студа - зимата имаше проверки беше под нормата точно началото на Януари, но никой нищо не направи.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: tanya_79 в нд, 30 юли 2017, 14:24
Аз пък се чудя защо е толкова спешно, належащо и важно учебната година да се удължи още сега? А не се промени закона и да се изтегли началото и от септември, но от следващата учебна година?
Ще се случи нещо страшно и непоправимо, ще се изгубят безвъзвратно знания ли, що ли?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в нд, 30 юли 2017, 14:27
Аз пък се чудя защо е толкова спешно, належащо и важно учебната година да се удължи още сега? А не се промени закона и да се изтегли началото и от септември, но от следващата учебна година?
Ще се случи нещо страшно и непоправимо, ще се изгубят безвъзвратно знания ли, що ли?
Защото спешно трябва да се имитира дейност.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в нд, 30 юли 2017, 15:27
Наистина трябва да се започне от това да направят съдържателна досегашната продължителност вместо да компенсират с повече седмици.

Аргументът, обаче, да не е по-дълга учебната година, защото "...и без това нищо няма да правят последните седмици", за мен не е оправдан, защото седмиците нищоправене сега просто са през май (говоря за начален етап), пък и за другите с дългите почивки и многото дни с намалени часове. Дните с намалени часове също трябва да се контролират, защото в нашето училище, според мен, идваха в повече, за щяло и нещяло. Това НВО в четвърти клас, какъвто и да му е смисъла, просто им съкрати учебната година. Не знам дали навсякъде е било така, но супер ненужно децата биваха занимавани дни наред с попълване на предстоящите тестове и не мисля, че това имаще смисъл в този вид за знанията им.

На всички ни е горещо през лятото, но това не е причина да не ходим на работа, та така и жегата не бива да е причина да не се увеличава учебната година, ако това се придружи от други много необходими смислени промени.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: sugar_baby в нд, 30 юли 2017, 15:31
Чета сега новината и просто недоумявам що за глупости мислят МОН! Как е възможно всяка година да "изгряват" с нови простотии. Със сигурност всичко това се прави единствено, за да се каже, че вършат нещо. Ами хубаво, няма лошо да се направи нещо за образованието ни, но защо това трябва да опира до ваканциите! Нека се наблегне върху материала, който учат децата и множеството "простотии", с които са пълни днешните учебници. На мнение е съм, че ако едно дете няма желание да учи, то ако ще го натискай да стои в училище всекидневно и целогодишно, то пак няма да се научи...Сякаш ние, които завършихме преди 15 години и си имахме всички пълни ваканции, сме излезли необразовани от училище? Всичко си е до дете! Така както аз и още няколко ученици от класа завършихме с "Отличен", така и имаше деца, на които просто не им се учеше и завършиха със "Среден". Абсолютно съм против удължаване на учебната година и респ. началото й да започва по-рано. Надявам се да се направи петиция, за да се включа в нея и да се спрат всички тези ежегодни "сюрпризи" по отношение на образованието ни! Българите сме супер глупави наистина - никога не отстояваме своето, а вечно гледаме в чуждия двор и правим както и те /визирам образованието в другите държави/.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в нд, 30 юли 2017, 15:33

На всички ни е горещо през лятото, но това не е причина да не ходим на работа, та така и жегата не бива да е причина да не се увеличава учебната година, ако това се придружи от други много необходими смислени промени.

Всички ние сме дърти магарици, а не деца. Освен това, всички ние или повечето от нас работят в офиси с климатици, а не се пекат като децата в стаи с температури, надвишаващи тези в Африка.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лоритта в нд, 30 юли 2017, 15:52
Пишете възраженията си на сайта на МОН.
Боже, Боже, всеки следващ министър на образованието е по-трагичен от предишния. Аргументът, че заради дългата ваканция децата забравяли, просто чупи тъпомера. Това само някой МОНстерски чиновник може да го измисли. Не стига безобразният нов закон, хаосът с учебниците, претрупаните програми, свалянето на труден материал все по-надолу-сега и ваканциите ще променят.Стига с тази Европа, бе. Там са различни и образователни системи и климат и др. Каквото чуят и видят и хоп-при нас. Ама дали става или не няма значение. В това министерство сякаш с конкурс за кретени са ги събирали. А пък учители да подкрепят подобни глупости си е направо плашещо. Явно има такива изтрещели даскалици, които си заслужават психотестове.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: siyina в нд, 30 юли 2017, 16:37
Не чак толкова лошо.Но по-скоро би било по-добре да започват по-рано,примерно около 5-6 септември,малко повече ваканции през учебната година и завършване около 10-11 до 15 юни.Ние живеем в друга държава и е така и никак не е зле.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в нд, 30 юли 2017, 16:50
Не чак толкова лошо.Но по-скоро би било по-добре да започват по-рано,примерно около 5-6 септември,малко повече ваканции през учебната година и завършване около 10-11 до 15 юни.Ние живеем в друга държава и е така и никак не е зле.
Така е екстра. Но училище през юли на 100 градуса си е мор.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ladyti в нд, 30 юли 2017, 16:55
Чета сега новината и просто недоумявам що за глупости мислят МОН! Как е възможно всяка година да "изгряват" с нови простотии. Със сигурност всичко това се прави единствено, за да се каже, че вършат нещо. Ами хубаво, няма лошо да се направи нещо за образованието ни, но защо това трябва да опира до ваканциите! Нека се наблегне върху материала, който учат децата и множеството "простотии", с които са пълни днешните учебници. На мнение е съм, че ако едно дете няма желание да учи, то ако ще го натискай да стои в училище всекидневно и целогодишно, то пак няма да се научи...Сякаш ние, които завършихме преди 15 години и си имахме всички пълни ваканции, сме излезли необразовани от училище? Всичко си е до дете! Така както аз и още няколко ученици от класа завършихме с "Отличен", така и имаше деца, на които просто не им се учеше и завършиха със "Среден". Абсолютно съм против удължаване на учебната година и респ. началото й да започва по-рано. Надявам се да се направи петиция, за да се включа в нея и да се спрат всички тези ежегодни "сюрпризи" по отношение на образованието ни! Българите сме супер глупави наистина - никога не отстояваме своето, а вечно гледаме в чуждия двор и правим както и те /визирам образованието в другите държави/.

Ето линк към петиция:
https://www.peticiq.com/signatures/udaljavane-uchebna-godina/


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в нд, 30 юли 2017, 17:14
Идеята за начало на учебната година от началото на септември я одобрявам. От утре депутатите са в отпуска. За учебната 2017/2018 мисля, че не е възможно.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 30 юли 2017, 17:16
Петицията няма да свърши работа пред МОН. Пишете до посочените мейли. Колкото повече  смислени и мотивирани писма бъдат изпратени, толкова по-добре. Миналата година бяха внесени поправки в първоначалните проекти. Вероятно и сега няма да останат в този си вид.
Допускам, че ако се ако се откажат от новите дати за край на учебната година, това ще стане за сметка на скъсяване на коледната ваканция, както стана миналата година и оставяне на НВО и ДЗИ на едни и същи дати.
От учебната 2018/2019 година обаче мисля, че датите ще бъдат все пак разделени. Тогава седмокласниците ще учат 36 учебни седмици ( по познатите ни досега дати - до 30. юни)  и едва ли ще оставят провеждането на НВО за повече от месец по-рано. Още по-интересно ще стане след няколко години, когато и десетокласниците ще трябва да се явяват на НВО при завъшване на първа гимназиална степен, но дотогава датата 15. септември, фиксирана в ЗПУО може да бъде променена.
:
Не знам кой е авторът на текста на петицията, но можеше да се постарае повече.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в нд, 30 юли 2017, 17:20
Достатъчно щуротии натвориха с екстремното въвеждане на новия Закон на парче. Да си изчакат времето.
"От учебната 2018/2019 година обаче мисля, че датите ще бъдат все пак разделени."


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в нд, 30 юли 2017, 17:39
Тъй като съм имала досег до експерти от МОН, мога да кажа, че по мои впечатления повечето от тях никак не са без работа и даже са претоварени, не са некомпетентни и са доста внимателни и учтиви. Друг въпрос е, че ръководствата се сменят, сменят се концепциите и се работи на парче - за това експертите, които работят там, не са виновни. Виж, в деловодството на "Дондуков" са подбирани "с конкурс".
Не смятам, че конкретно тези промени са чак толкова важни и невъзможни, по-скоро не съм сигурна, че са функционални. И да, би било добре ако учебната година се удължи, поне да има климатизация в стаите, а това ми се струва слабопостижимо.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в нд, 30 юли 2017, 18:00
По въпроса със забравянето на материала - мисля, че някой вече спомена претоварените учебни програми. С всяка година нещата стават все по-зле и по-зле, а много от нас още си спомнят учени неща преди 20+ години.

Масово стаите в училищата са южни и още от месец май вътре става нетърпимо. Миналата година дори и двете седмици на септември карах часове на отворени врата и прозорци, та белким не се издушим вътре. Да не говорим пък какво остава за май и юни.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: elitsa_b в нд, 30 юли 2017, 18:04
Ако няма килматици в стаите по училищата няма как да стане удължаването на учебния процес. Престъпление е спрямо децата да учат в подобни жеги до 6 .07. Те и сега големите ученици запразняват на 15.06 и само отчитат присъствие в час. Глупаво е да се правят такива промени без предварително да има подходящи условия за учене. Сигурна съм че стаите в МОН са климатизирани иначе на никой разумен човек не би му дошло на ум да увеличава през лятото учебния процес.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Spring again в нд, 30 юли 2017, 18:23
Стаите за администрацията в училищата са оборудвани с климатици, така че за администрацията в МОН - иска ли питане?!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ston в нд, 30 юли 2017, 18:55
Аз съм против всички тези мини ваканции от по 1-2 учебни дни по време на учебната година. Не знам за другите деца, но на моите не се отразяват добре, никак даже. Изобщо не може да става дума за почивка. Голяма работа, че имаш още 2 почивни дни, когато навън вали дъжд, мръква се в 5 и не можеш да отидеш никъде. След всяка такава псевдо ваканция им трябват няколко дни да се настроят за училище. То не бяха ваканцийки, официални почивни дни, избори, снегонавявания, външни оценявания. Само с грипната ваканция се разминахме тази година. Имало е периоди, в които ми се е струвало, че са по-често вкъщи, отколкото на училище. А заради избори колко много понеделници изгубиха, а двамата имаха важни часове тогава. После нямало време да се предаде материала, ами няма да има.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в нд, 30 юли 2017, 19:06
Е, експертите в МОН също имат деца. Една от тези, с които съм работила, имаше седмокласник тази година.
Министърът не знам с какъв семеен статус е и доколко има поглед върху системата.
Ваканцийките наистина разконцентрират учениците, това споделят много от учителите. Макар че според мен големият проблем е друг.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: daviz в нд, 30 юли 2017, 19:12
С две деца в гимназия,няма как да съм съгласна с поредната недообмислена реформа.Виждам отношението им към това,както и отношението на приятелите им.Повечето от тях казват, че ще взимат фалшиви бележки.
И какъв е смисъла от тази седмица в края на годината,като повечето децата няма да са там,особено тези в гимназиалните класове.Вместо полза ще има много повече загуби на време и средства.
Съгласна съм с това да започват от 1 септември и да има повече почивни дни през годината,това е много по функционално и правилно.Дори да не е от следващата година, в бъдеще може да се направи и дори да има недоволни,няма да са масово.
Проблема не е в едната седмица,има толкова неща които трябва да се променят в учебния процес и изучаваното, за да се разчита на няколко дни допълнително.Правят козметични промени, с които не знам какво мислят, че ще постигнат,но няма да е промяна.
 


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в нд, 30 юли 2017, 19:16
  Писах на двата адреса за контакти на МОН - k.alexandrova@mon.bg  и a.tringov@mon.bg, но ми връща писмата със съобщение, че не може да бъде изпратен на адреса.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: sugar_baby в нд, 30 юли 2017, 19:23
  Писах на двата адреса за контакти на МОН - k.alexandrova@mon.bg  и a.tringov@mon.bg, но ми връща писмата със съобщение, че не може да бъде изпратен на адреса.
Аз писах на имейл адресите в първия пост и ми го прие (писмото).


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 30 юли 2017, 19:56
Преди малко в телевизионен репортаж коментираха част от предложенията за промени в наредбата за оценяването.  Изясниха какво са имали предвид с понятието ”система от символи на качествените показатели". Накрая г-жа зам. министърът с усмивка предупреди уважаемите зрители да не забравят, че цифрите също са символи, въпреки че ал. 6 на чл. 9 гласи: " (6) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от(6) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I - III клас се поставят оценки само с качествен показател."


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: petiaivanov в нд, 30 юли 2017, 20:31
Протежето на "мадам Йес" продължава "великото" дело!
А що за привилегии са  това:
"§ 21. В чл. 78 се създава ал. 3:
„(3) Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава до 30
юли реализирания държавен прием за V клас в профилираните гимназии с профил
"Математически" или "Природни науки".
(file:///C:/Users/Maria/Downloads/pr_izm_Nrdb10_28072017.pdf)
На мен ми звучи като "места за  специални деца"......


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 30 юли 2017, 20:47
Ключовата дума е "реализирания". Какви места след вече реализиран прием?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 30 юли 2017, 20:47
:
А що за привилегии са  това:
"§ 21. В чл. 78 се създава ал. 3:
„(3) Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава до 30
юли реализирания държавен прием за V клас в профилираните гимназии с профил
"Математически" или "Природни науки".

На мен ми звучи като "места за  специални деца"......
Реализираният държавен прием в профилирани гимназии и паралелки, както и в професионални такива също се утвърждава от началника на РУО. Просто изчистват пропуск в наредбата.
Иначе промени в държавния план- прием за V клас в профилираните гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" могат да се правят до 15. юни, което не пропречи тази година да позволят на СМГ да разкрие допълнителна паралелка след изтичането на този срок, когато бяха приключили и балообразуващи състезания, и записването в разкритите по редовния ред паралелки.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в нд, 30 юли 2017, 20:55
Преди малко в телевизионен репортаж коментираха част от предложенията за промени в наредбата за оценяването.  Изясниха какво са имали предвид с понятието ”система от символи на качествените показатели". Накрая г-жа зам. министърът с усмивка предупреди уважаемите зрители да не забравят, че цифрите също са символи, въпреки че ал. 6 на чл. 9 гласи: " (6) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от(6) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I - III клас се поставят оценки само с качествен показател."

Много е духовита госпожата... Иначе да пише "добър" или "отличен" на свидетелство или контролна работа си е качествен показател, нали?
Някак си не са им дефинирани целите на промените, ама се отчита дейност.

Протежето на "мадам Йес" продължава "великото" дело!
А що за привилегии са  това:
"§ 21. В чл. 78 се създава ал. 3:
„(3) Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава до 30
юли реализирания държавен прием за V клас в профилираните гимназии с профил
"Математически" или "Природни науки".
(file:///C:/Users/Maria/Downloads/pr_izm_Nrdb10_28072017.pdf)
На мен ми звучи като "места за  специални деца"......

Порочните практики при този прием нищо не може да ги спре. Нека, обаче, началникът на РУО да ги утвърждава и вижда не на 30 юли, а преди кампанията и като обяват 30, 50, 100 бройки, всички да си знаят и да се борят честно за тези места.  Другото е подигравка с труда на 10-годишни деца.
Имам предвид да им се отпуснат бройки на гимназиите, които да запълват, както си искат и за масата да се знае какво остава.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: jeniqa в нд, 30 юли 2017, 21:31
Записвам се и аз да следя темата. Аз подкрепям по-дългата учебна година. Дъщеря ми ще е трети клас от септември, и според мен, почти 4 месеца лятна ваканция е прекалено.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Prizma в нд, 30 юли 2017, 22:01
Пишете възраженията си на сайта на МОН.
Боже, Боже, всеки следващ министър на образованието е по-трагичен от предишния. Аргументът, че заради дългата ваканция децата забравяли, просто чупи тъпомера. Това само някой МОНстерски чиновник може да го измисли. Не стига безобразният нов закон, хаосът с учебниците, претрупаните програми, свалянето на труден материал все по-надолу-сега и ваканциите ще променят.Стига с тази Европа, бе. Там са различни и образователни системи и климат и др. Каквото чуят и видят и хоп-при нас. Ама дали става или не няма значение. В това министерство сякаш с конкурс за кретени са ги събирали. А пък учители да подкрепят подобни глупости си е направо плашещо. Явно има такива изтрещели даскалици, които си заслужават психотестове.

 :35: :35: :35: :35: :35: :35: :35: :35: :35:


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: petiaivanov в нд, 30 юли 2017, 22:02
Аз пък съм твърдо против съкращаването на лятната ваканция. Децата могат да имат полезни занимания и без да са на училище. С носталгия си спомням времета, когато бях дете и чудесните дъли ваканции, които не ми попречиха да се  изуча.                                                                                                                                       Сега едното ми дете е десетгодишно. Стои си в къщи само, чете си книжки, давам му дребни задачки за помощ в домакинството, занимава се с нещо докато се приберем и после "дим да го няма" навън. Кога да играят тези деца, като цяла година са на училище, школи, спортове?!  Детството е едно и за съжаление е кратко, както и ваканциите винаги са кратки  :love:


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в нд, 30 юли 2017, 22:12
Записвам се и аз да следя темата. Аз подкрепям по-дългата учебна година. Дъщеря ми ще е трети клас от септември, и според мен, почти 4 месеца лятна ваканция е прекалено.
Прекалено е, разбира се. А колко хубаво би било училището да беше като детската градина, където можеш всеки ден, 12 месеца в годината да я метнеш за едни 10 часа на ден да ти я отглеждат без никаква ваканция.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Teya75 в нд, 30 юли 2017, 22:20
Най-добре да няма ваканции, какви са тия глезотии. Има си събота и неделя, като си напишат камарата домашни, да почиват и материала няма да забравят. Ама ха, ваканции. Улесняване на материала, няма нужда. Направо от втори клас да започват ЛААГ, в 6ти да завършват и да започват работа.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: jeniqa в нд, 30 юли 2017, 22:20
Записвам се и аз да следя темата. Аз подкрепям по-дългата учебна година. Дъщеря ми ще е трети клас от септември, и според мен, почти 4 месеца лятна ваканция е прекалено.
Прекалено е, разбира се. А колко хубаво би било училището да беше като детската градина, където можеш всеки ден, 12 месеца в годината да я метнеш за едни 10 часа на ден да ти я отглеждат без никаква ваканция.


Я по-полека с изводите и с размахването на пръст!
Това, че имам различно мнение и си го казвам, не дава право на някой, който нито ме познава, нито знае как организирам на дъщеря си лятната ваканция, да се изказва като последна инстанция.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Онуфри в нд, 30 юли 2017, 22:24
Прекалено е, разбира се. А колко хубаво би било училището да беше като детската градина, където можеш всеки ден, 12 месеца в годината да я метнеш за едни 10 часа на ден да ти я отглеждат без никаква ваканция.

+1 000

п.п. А защо не за едни 12 часа на ден?  ;-)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: jeniqa в нд, 30 юли 2017, 22:26
Прекалено е, разбира се. А колко хубаво би било училището да беше като детската градина, където можеш всеки ден, 12 месеца в годината да я метнеш за едни 10 часа на ден да ти я отглеждат без никаква ваканция.

+1 000

п.п. А защо не за едни 12 часа на ден?  ;-)


+2000
+3000
Това ли са допустимите постинги в тази тема? Други /различни/ мнения не се допускат?!  :hahaha:


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Онуфри в нд, 30 юли 2017, 22:28

Я по-полека с изводите и с размахването на пръст!
Това, че имам различно мнение и си го казвам, ...

Амчи то всеки си има мнение, то е като задника - всеки си го има!Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в нд, 30 юли 2017, 22:28
Други /различни/ мнения не се допускат?!  :hahaha:
Допускат се. А ти допускаш ли възможността ние да имаме мнение за твоите мнения?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в нд, 30 юли 2017, 22:29
Аз пък не виждам къде са тези удължени ваканции през годината. Наистина имам нужда някой да ми обясни. Само една зимна ваканция, която е дадена до 7 януари (и миналата година беше така, после я съкратиха, накрая се оказа, че пак беше удължена, но на парче). Всички други ваканции са като предни години.
Проблемът идва от неучебните дни извън ваканциите и тях се опитват да компенсират, според мен доста калпаво. А разделянето на ДЗИ и НВО не увеличава неучебните дни. НВО е сложено в дните на ДКИ, които тази година бяха неучебни за професионалните гимназии.

Аз съм против по-ранното започване на учебната година. Нужно ни е по-качествено образование, не по-дълго време в училище.

И още нещо, на което обърнах внимание чак сега. В заповедта за определяне на датите за НВО отсъстват такива за НВО по чужд език в седми и осми клас, за разлика от миналата година. Бъдещите осмокласници са по нови учебни планове и програми, а седмокласниците трябва да завършат по плановете и програмите, по които са започнали обучението си, но смятам, че ще се зарадват на промяната.
Това не се ли знаеше още от миналата година. В началото на учебната година питаха една експертка за НВО на 8 клас по чужд език в професионалните гимназии и тя каза, че няма нужда да го обсъжда, защото тази учебна година ще е за последно


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Онуфри в нд, 30 юли 2017, 22:31
Прекалено е, разбира се. А колко хубаво би било училището да беше като детската градина, където можеш всеки ден, 12 месеца в годината да я метнеш за едни 10 часа на ден да ти я отглеждат без никаква ваканция.

+1 000

п.п. А защо не за едни 12 часа на ден?  ;-)+2000
+3000
Това ли са допустимите постинги в тази тема? Други /различни/ мнения не се допускат?!  :hahaha:

И като как достигна до този извод?
 newsm78


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: jeniqa в нд, 30 юли 2017, 22:32

Я по-полека с изводите и с размахването на пръст!
Това, че имам различно мнение и си го казвам, ...

Амчи то всеки си има мнение, то е като задника - всеки си го има!
Онуфри, защо тогава ме апострофираш? Аз не оспорвам твоето мнение, дори не го и коментирам, даже и не знам какво ти е мнението, честно казано, толкова ми е важно :tired:

the wishmaster можеш да имаш мнение за готвените от министерството промени, и сигурно си си го изказала. Но да имаш мнение за ежедневието на моето дете - не можеш.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в нд, 30 юли 2017, 22:33
Записвам се и аз да следя темата. Аз подкрепям по-дългата учебна година. Дъщеря ми ще е трети клас от септември, и според мен, почти 4 месеца лятна ваканция е прекалено.
   То това с трите месеца и половина е само за малките. Да знаеш, че освен начално има и други степени на образование.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 30 юли 2017, 22:36
Това, че имам различно мнение и си го казвам, не дава право на някой, който нито ме познава, нито знае как организирам на дъщеря си лятната ваканция, да се изказва като последна инстанция.
Допускам, че след няколко години, когато детето е в седми клас, учебната година ще ти се стори ужасно дълга, ако не променят отново нещо.
Освен деца в начален етап на образование има и по-големи ученици. В предходните мнения се спомена за двуседмичната практика  в професионалните гимназии и факта, че с промяната те ще приключат с училището на 22. юли.
Аз пък не виждам къде са тези удължени ваканции през годината. Наистина имам нужда някой да ми обясни.
:
Само една зимна ваканция, която е дадена до 7 януари (и миналата година беше така, после я съкратиха, накрая се оказа, че пак беше удължена, но на парче). Всички други ваканции са като предни години.
Проблемът идва от неучебните дни извън ваканциите и тях се опитват да компенсират, според мен доста калпаво. А разделянето на ДЗИ и НВО не увеличава неучебните дни. НВО е сложено в дните на ДКИ, които тази година бяха неучебни за професионалните гимназии.
Без особени претенции за точност:
есенна - с 1 ден
коледна - с 4 дни
зимна - намалена с 1 ден
пролетна - без изменение
други неучебни дни - с 1 ден


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: jeniqa в нд, 30 юли 2017, 22:38
Записвам се и аз да следя темата. Аз подкрепям по-дългата учебна година. Дъщеря ми ще е трети клас от септември, и според мен, почти 4 месеца лятна ваканция е прекалено.
   То това с трите месеца и половина е само за малките. Да знаеш, че освен начално има и други степени на образование.


Разбира се, че е така. Аз уточних от каква гледна точка изказвам мнението си. Май месец, покрай матурите, почти не учеха, вече трета година. Трета година, защото дъщеря ми изкара и предучилищната в училище. Миналата и по-миналата година приключиха на 18-ти и 19-ти май официално, което си е направо 4 месеца ваканция. Почти не познавам родители на деца от начален курс, които не прибягват до частни занимални юни месец, че дори и юли. Освен това идеята е да се удължи учебният процес с 1 седмица, което не е като да им се вземе цялата ваканция на децата.
И в този смисъл, не разбирам истерията.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в нд, 30 юли 2017, 22:40


the wishmaster можеш да имаш мнение за готвените от министерството промени, и сигурно си си го изказала. Но да имаш мнение за ежедневието на моето дете - не можеш.
Не ме интересува ежедневието на твоето дете и не съм изказвала мнение за него. Научи се да четеш и осмисляш прочетеното.

Ти не разбираш истерията, а ние не разбираме истерията на родителите, на които няма кой да им гледа децата. Вместо да си намерят работа с добри отпуски, за да могат да си гледат децата, очакват училището да се превърне в детска градина и да им гледа децата вместо тях. А че това е за сметка на децата им, много важно. Но така е по-лесно.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: jeniqa в нд, 30 юли 2017, 22:43


the wishmaster можеш да имаш мнение за готвените от министерството промени, и сигурно си си го изказала. Но да имаш мнение за ежедневието на моето дете - не можеш.
Не ме интересува ежедневието на твоето дете и не съм изказвала мнение за него. Научи се да четеш и осмисляш прочетеното.


А ти се научи да си по-толерантна към чуждото мнение. Ще ти е от полза.
И с това смятам да приключа, ако искаш нещо да ми казваш, на лични...или просто недей  :lol:


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в нд, 30 юли 2017, 22:45
Напълно толерантна съм към чуждото мнение. Не виждам защо да не изкажа своето мнение. Или бъркаш толерантността с одобрението? Не съм длъжна да одобря мнението ти. Нищо нетолерантно не виждам в това. Ти също не си длъжна да одобряваш моето мнение. Относно личната комуникация, не, благодаря. Подбирам си с кого да комуникирам лично.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в нд, 30 юли 2017, 22:46
Освен това идеята е да се удължи учебният процес с 1 седмица, което не е като да им се вземе цялата ваканция на децата.
И в този смисъл, не разбирам истерията.
  Не е истерия, а доста страници вече аргументирана позиция. И не става въпрос за удължаване на учебния процес , а за преразпределиние на учебните и ваканционните дни.Лятната ваканция е съобразена с климата на страната. Когато изпратиш детето си при 40 градуса, с чанта - няколко кила да учи в стая без съответните условия и да полага изпити, може да преосмислиш позицията си. Наблюденията ми са че и сега в последните седмици на юни ,всяко училище се спасява по някакъв де легален, де нелегален начин , защото живея до три училища и виждам деца излизащи по-рано от училище.Ако познатите ти търсят помощ юни месец, ще търсят и януари, когато ще бъдат преместени въпросните почивни дни.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Онуфри в нд, 30 юли 2017, 22:48

Ти не разбираш истерията, а ние не разбираме истерията на родителите, на които няма кой да им гледа децата. Вместо да си намерят работа с добри отпуски, за да могат да си гледат децата, очакват училището да се превърне в детска градина и да им гледа децата вместо тях. А че това е за сметка на децата им, много важно. Но така е по-лесно.

Бих написал + 10 000, но знам, че йениква ще ме заяде, затова се въздържам!

 :cry:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: jeniqa в нд, 30 юли 2017, 22:52
Нямам претенции за месеците конкретно, имам претенции за дългата лятна ваканция единствено. Наистина предпочитам по-чести и по-къси ваканции пред сегашната организация. Наблюдавам при моето дете конкретно, че преди Коледната ваканция, и най-вече, преди лятната ваканция е страшно уморена. Което може да се избегне.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 30 юли 2017, 22:56
На който му се вижда голяма ваканцията, да си обучава/изтезава детето допълнително. Другите нека да си почиват.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 30 юли 2017, 22:56
Трудно ми е да разбера как хем:
Май месец, покрай матурите, почти не учеха, вече трета година.
хем:
Наблюдавам при моето дете конкретно, че преди Коледната ваканция, и най-вече, преди лятната ваканция е страшно уморена.
Точно покрай НВО, ДЗИ и 24. май се оформя още една допълнителна ваканция.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в нд, 30 юли 2017, 22:57
Наблюдавам при моето дете конкретно, че преди Коледната ваканция, и най-вече, преди лятната ваканция е страшно уморена. Което може да се избегне.
     И мислиш, че с по два дена по-дълга коледна, есенна и междусрочна ваканция няма да бъде страшно изморена преди лятната ваканция. Преди няколко поста писа, че май месец почти не са учили. Кога точно се измори страшно. И ако във втори клас е страшно изморена, какво ще правите в седми. Причината е някъде другаде.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в нд, 30 юли 2017, 22:58
Нямам претенции за месеците конкретно, имам претенции за дългата лятна ваканция единствено. Наистина предпочитам по-чести и по-къси ваканции пред сегашната организация. Наблюдавам при моето дете конкретно, че преди Коледната ваканция, и най-вече, преди лятната ваканция е страшно уморена. Което може да се избегне.
Детето ти ще бъде в трети клас, следователно не е имало удоволствието да се наслади да пребиваването в класната стая през юни. Ако ходи и на занималня, можеш да споделиш как се е чувствала през юни по цял ден на 100 градуса в стаята.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: sugar_baby в нд, 30 юли 2017, 22:58
Записвам се и аз да следя темата. Аз подкрепям по-дългата учебна година. Дъщеря ми ще е трети клас от септември, и според мен, почти 4 месеца лятна ваканция е прекалено.
  То това с трите месеца и половина е само за малките. Да знаеш, че освен начално има и други степени на образование.


Разбира се, че е така. Аз уточних от каква гледна точка изказвам мнението си. Май месец, покрай матурите, почти не учеха, вече трета година. Трета година, защото дъщеря ми изкара и предучилищната в училище. Миналата и по-миналата година приключиха на 18-ти и 19-ти май официално, което си е направо 4 месеца ваканция. Почти не познавам родители на деца от начален курс, които не прибягват до частни занимални юни месец, че дори и юли. Освен това идеята е да се удължи учебният процес с 1 седмица, което не е като да им се вземе цялата ваканция на децата.
И в този смисъл, не разбирам истерията.
Да, 1 седмица не звучи много, но както са тръгнали всяка следваща година ще ни сюрпризират с нови промени и нови удължавания на учебната година! Миналата година по това време се случи същото...Това е изключително неприятно наистина, защото Бог знае каква нова глупост ще измислят следващата година и ако стоим безучастно и си казваме "какво пък - една седмица", следващата ще бъдат две и т.н., а децата ни ще останат без ваканции, защото видиш ли, могат и цяло лято да учат! Децата имат нужда от ваканции в игри навън и смях с другарчета в летните дни, така както сме били и ние! И е казано и доказано, че България предлага една от най-добрите образователни системи в Европа, а доказателство са всички онези умове, които за съжаление изтичат зад граница. Та мисълта ми е, по наше време си имахме всички тези прекрасни ваканции и пак излизахме ОБРАЗОВАНИ от училище. А сега тези ежегодни промени няма да доведат до нищо добро!!! По-скоро ще падне драстично нивото на образование, отколкото да постигнат нещо друго!


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: petiaivanov в нд, 30 юли 2017, 23:03
Нямам претенции за месеците конкретно, имам претенции за дългата лятна ваканция единствено. Наистина предпочитам по-чести и по-къси ваканции пред сегашната организация. Наблюдавам при моето дете конкретно, че преди Коледната ваканция, и най-вече, преди лятната ваканция е страшно уморена. Което може да се избегне.
Според мен проблемът идва от това, че училищният процес като програма и изучаван материал (съдържание) не са структурирани подходящо според възрастта на децата и не водят до подобряване на грамотността, а не че ваканциите са дълги или къси. И при къса ваканция децата се разконцентрират и после им е малко трудно да 'влязат в час".


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: jeniqa в нд, 30 юли 2017, 23:03
Наблюдавам при моето дете конкретно, че преди Коледната ваканция, и най-вече, преди лятната ваканция е страшно уморена. Което може да се избегне.
     И мислиш, че с по два дена по-дълга коледна, есенна и междусрочна ваканция няма да бъде страшно изморена преди лятната ваканция. Преди няколко поста писа, че май месец почти не са учили. Кога точно се измори страшно. И ако във втори клас е страшно изморена, какво ще правите в седми. Причината е някъде другаде.


Не ми е противоречиво мнението. Смятам, че трябва да учат с повече ваканции, които да са по-къси. Смятам, че ако лятната им е с две-три седмици по-къса, като бъде разпределена равномерно през останалата учебна година, ще е по-ефективна. Много ми е жалка междусрочната ваканция, особено когато я направят три дни. Видиш ли, защото не могли да насмогнат учителите да преподадат материала. Същите тези учители, които нямат проблем да пускат големите ученици юни месец да не стоят в час заради климатичните условия /явно/. Аз нямам наблюдения върху училищата, тъй като наблизо нямаме такова, и не следя движението на големите ученици през юни месец.
Много добре знам защо детето ми е уморено, има доста допълнителни занимания, но това си е мое решение.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в нд, 30 юли 2017, 23:05
Много добре знам защо детето ми е уморено, има доста допълнителни занимания, но това си е мое решение.
Аха. Не било от дължината на ваканциите. Ясно.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 30 юли 2017, 23:06
А, тъкмо това щях да питам. Дали няма известен брой извънучилищни занимания. Но вече са отговорили.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Мимии в нд, 30 юли 2017, 23:07
Против удължаването на учебната година съм!
И против започването по-рано също!

Децата не са машини и имат нужда от почивка.

Съчувствам на бъдещите седмокласници, които ще трябва да се притесняват още две седмици с изместените дати на НВО през юни.

Не мога да разбера защо непрекъснато се правят промени, които не водят до нищо добро...

В учебната седмица през юли ли ще вдигнете нивото на знания, господа и госпожи от МОН?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в нд, 30 юли 2017, 23:08
Без особени претенции за точност:
есенна - с 1 ден
коледна - с 4 дни
зимна - намалена с 1 ден
пролетна - без изменение
други неучебни дни - с 1 ден

И аз не съм много точна, но есенната ваканция е същата като миналогодишната (по-кратка е с един ден, но миналата година намалиха първоначално обявената есенна ваканция заради изборите). Същото е и със зимната ваканция. И нея я намалиха до 4 януари след започването на учебната година.
Значи съм права и миналата година ваканциите са били почти същите като тази година, но никой не си прави труда да ги смята. Отвсякъде ни заливат с новини от рода на "Повече почивки за учениците..." и всички вярват.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: jeniqa в нд, 30 юли 2017, 23:10
А, тъкмо това щях да питам. Дали няма известен брой извънучилищни занимания. Но вече са отговорили.
 

Разбира се, че има.
И това се налага от нивото на образованието ни като цяло. Според мен там трябва да е истинският дебат, а не едната седмица учене през юни/юли.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Онуфри в нд, 30 юли 2017, 23:12
...! И е казано и доказано, че България предлага една от най-добрите образователни системи в Европа, а ...!

Нима?  newsm78

п.п. Затова ли работодателите "реват" за квалифицирани кадри?

А?Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в нд, 30 юли 2017, 23:13
В стремежа си да измъкнат децата от гетата и да ги набутат в класните стаи, взимат решения, които ощетяват останалите. Според мен учебна година 15 септември - 24 май е предостатъчна за всички, като учебният материал трябва да позволява поне две допълнителни седмици ваканция през зимата при лоши метеорологични условия и епидемии. Ако искат да въведат още месец практики, зелени училища, занимални за тези, на които им се струва дълга лятната ваканция, но не да задължават всеки да си набута детето в класните стаи на 40 градуса. Достатъчно орязаха отсъствията по семейни причини.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 30 юли 2017, 23:14
По проекта - 28.10.2017 г. – 01.11.2017 г. вкл. есенна
От страницата на МОН - 29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
Не съм отделяла почивните дни от ваканциите и за двете учебни години.


И това се налага от нивото на образованието ни като цяло. Според мен там трябва да е истинският дебат, а не едната седмица учене през юни/юли.
Аз също смятам, че много важни неща остават малко встрани, но в момента говорехме за натрупаната умора и на какво се дължи тя. Защото при наличие примерно на съботни курсове, учебната седмица става шест дни, без детето да посещава училище.

Достатъчно орязаха отсъствията по семейни причини.
Това за мен беше изключително недомислено.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 30 юли 2017, 23:16
....
Много добре знам защо детето ми е уморено, има доста допълнителни занимания, но това си е мое решение.
Значи си натоварваш детето по твое решение и после искаш всички останали деца да имат по-кратка почивка.

...! И е казано и доказано, че България предлага една от най-добрите образователни системи в Европа, а ...!

Нима?  newsm78

п.п. Затова ли работодателите "реват" за квалифицирани кадри?

А?
Не затова. Да си реват, като не дават достатъчно, че квалифицираните да се реализират другаде с по-високо заплащане, така ще си реват.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Онуфри в нд, 30 юли 2017, 23:24
....
Достатъчно орязаха отсъствията по семейни причини.
Това за мен беше изключително недомислено.


Кое е недомислено?

10 дни отсъствие малко ли е?

Преди 45 и кусур години ако не си в 7:10 на физзарядка отнасяш 1/3 отсъствие!

На 5 отсъствия - намаляване на поведението!!!

А сега се чудим как нямало дисциплина при новопостъпващите работници?

Ако си работодател, който гони план, как ще се отнесеш към работник, който идва на работа в 10:30, щото се успал, напил предната вечер или не му се ставало толкоз рано?

А?  newsm78

министър Дидева?

А?

 :cry:Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 30 юли 2017, 23:27
Но пък ако работникът ти донесе бележка, че е бил на мач - но проблем, нали, нали?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 30 юли 2017, 23:29
Прочети старата и новата нормативна уредба, сравни ги и ще разбереш.
Да не говорим, че промяната, която смятам за недомислена не е в броя на дните.Той остана непроменен.
:
И, ако може да не смесваме училището с работата, с бабите и климатиците и излишните възклицания и емотикони.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Онуфри в нд, 30 юли 2017, 23:31
Но пък ако работникът ти донесе бележка, че е бил на мач - но проблем, нали, нали?

Така е!

Чувам, че бележката (медицинската) струвала пеесе стинки!

 ;-)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 30 юли 2017, 23:34
...

Чувам, че бележката (медицинската) струвала пеесе стинки!

 ;-)
Пък аз чувам, че всяка бележка има номер, който се взима от амбулаторния лист. И ако реша да направя справка, отидоха ти пеесето стинки.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: sugar_baby в нд, 30 юли 2017, 23:34
Факт е, че преди години децата бяха много по-дисциплинирани в училище и имаха абсолютен респект към учителя. А физзарядката беше хубаво нещо, а и е за здраве (въпреки, че тогава ни се струваше досадно). Факт е и, че днешните деца растат разглезени и някак нехаещи за учението. И, ако МОН търси причините за спад в образоваността на децата днес, то може би трябва да започне точно оттам, но не и да променя една прекрасно работеща образователна система с нейните учебни дни и ваканции. Просто трябва да се върне дисциплината в училищата такава, каквато беше преди 15+ години.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 30 юли 2017, 23:39
С тези промени на парче и без мисъл, се стигна до това разконцентриране. Тази година едно, другата друго и децата станаха разногледи. Като се добавят и на мама амбициите, резултатите са вече налице.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: sugar_baby в нд, 30 юли 2017, 23:43
С тези промени на парче и без мисъл, се стигна до това разконцентриране. Тази година едно, другата друго и децата станаха разногледи. Като се добавят и на мама амбициите, резултатите са вече налице.
Абсолютно, това е и моето мнение! Тези постоянни промени няма да доведат до нищо добро...Освен, че тотално ще закопаят и образованието ни...


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в нд, 30 юли 2017, 23:47

Достатъчно орязаха отсъствията по семейни причини.
Това за мен беше изключително недомислено.

Кое е недомисленото? Че съм задължена да водя малко дете при -20 и ледена пързалка, при която едва се крепя да ходя аз? Или че за да го оставя вкъщи, когато не му е понесла храна, трябва да вися 2 часа пред кабинета на ЛЛ с болните за бележка?  Преди в началното училище нямаше проблем да се отсъства когато е преценил родител, сега е безкрайно висене из поликлиниките. С тези смешни ваканции по 3-4 дни какво правим тези, чиито близки са на по 4-500 километра - убиваме се от път, или ходим веднъж годишно. И защо - за да се избиват децата в класните стаи. За какво изобщо им е ваканция, да набутаме по 30 деца седнали в една стая, ако може по цял ден, дали е 10 или 50 градуса в училището - няма значение. Важното е да са там.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Онуфри в нд, 30 юли 2017, 23:55
Прочети старата и новата нормативна уредба, сравни ги и ще разбереш.
Да не говорим, че промяната, която смятам за недомислена не е в броя на дните.Той остана непроменен.
:
И, ако може да не смесваме училището с работата, с бабите и климатиците и излишните възклицания и емотикони.

Ами, ... как мислиш?
Дали не съм ги сравнил?
18 седмици - I срок
18 седмици - II срок + 2 седмици производствена пракика
13 седмици - II срок за XII клас от които 2 седмици за производствена практика

(това за гимназиален етап - професионално обучение)
Споре типовия учебен план  (новия) за прием след основно образование след VII клас:

I.   ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас      І срок  - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ  клас            ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас               ІІ срок - 20 учебни седмици,
                  от които 2 седмици
                  за производствена практика

ХІ клас               ІІ срок - 20 учебни седмици,
                  от които 2 седмици
                  за производствена практика

ХІІ клас               ІІ срок – 13 учебни седмици,
                  от които 2 седмици
                  за производствена практика

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.

Да ти постна и други учебни планове ли? По спомен (типовете нови типове са 24, според ДВ)

А? министер Дидева

п.п. Правиш ми забележка за работа, баби и климатици ли?
Да беше  я направила на някои други усери!

п.п.п. Съжалявам, но с този нафукан никнейм трябваше малко повече да се заинтересуваш какво става в българското образование, а не да пускаш едни линкове и да се правиш на велика!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 30 юли 2017, 23:59
Промяната в начина, по който децата получават разрешение да отсъстват по семейни причини е недомислена. Едно да напишеш уведомление до класния ръководител и съвсем друго да чакаш одобрение от педагогическия съвет.

Онуфри, обсъждахме отсъствията по семейни причини. Не виждам връзката с това, което си цитирал.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Онуфри в пн, 31 юли 2017, 00:01
...

Чувам, че бележката (медицинската) струвала пеесе стинки!

 ;-)
Пък аз чувам, че всяка бележка има номер, който се взима от амбулаторния лист. И ако реша да направя справка, отидоха ти пеесето стинки.

Не моите пеесе стинки!

Да си се обърнала към регионалната здравна каса дали съответното джипи е издало амбулаторен лист?

п.п. Отнася 300 лефа глоба!!! (най-малко)

п.п.п. 80% от бележките са фалшиви, от които 60% ги издават джипитата срещу 2 леФа!!!

п.п.п.п. Пеесе стинки струва бланката, която си продават учениците.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Онуфри в пн, 31 юли 2017, 00:07
Промяната в начина, по който децата получават разрешение да отсъстват по семейни причини е недомислена. Едно да напишеш уведомление до класния ръководител и съвсем друго да чакаш одобрение от педагогическия съвет.

Онуфри, обсъждахме отсъствията по семейни причини. Не виждам връзката с това, което си цитирал.

Е, какъв е проблема?

На времето наказваха за отсъствие от физзарядка.

Сега директора, след заявление има право да извини 3 дни, след това е педагогическия съвет.

п.п. После се чудим, как тези юнаци като почнат работа не влизат в час с дисциплината на фирмата!

Мама и тати трябва да им бършат ....Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ysabell в пн, 31 юли 2017, 00:47
Не разбирам изобщо защо се ловим да спорим за ваканциите.
Като климатизират стаите и децата си имат ваканциите по-грамотни ли ще станат?
Защо вместо да спорим за 15 дни не започнем да предлагаме идеи как да се постигне по-качествено образование?
Аз лично ще пиша за наредба 10 - пак е недомислена и още един набор ще изживее тревогите на набор 2010. Отделно че ще трябва да се дадат едни пари за системи на всяка община :grinn:
Не е виновна Европа защото тя не ни задължава да приемаме някакви промени, виновни са нашите "експерти", които се опитват да творят.
Проблемът е липсата на качествено образование - остарели методи на обучение, липса на млади кадри с желание за разработване и прилагане на нови методи за обучение, некачествени учебници с лошо поднесен материал, лошо разработени програми неотговарящи на времето, липса на динамично обучение с повече логика, мислене и т.н.
Сегашните деца са обсипани с информация и динамично съдържание и изведнъж отиват в училище в което един учител им говори за някакви неща, под формата на монолог и се очаква те да имат знания за това. И аз мразех часовете с монолози.
И на последно място къде е контролът - защо децата излизат неграмотни след като са посещавали училище и имат оценка различна от 2?  Специално за ромите, които обучават по 5 пъти - от държавата безплатно, от нац. бюджет, от евро пари, от някакви организации и т.н. и пак не могат да четат и пишат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в пн, 31 юли 2017, 01:11
  Онуфри, аз от теб помощ не съм видяла никаква, а следя образователните теми, така че по-полека с критиките, кой колко чете и колко е полезен.Когат станеш толкоз полезен и четящ като Дидева, а не пишещ общи приказки половин страница, може и да те чета по-внимателно.

Не разбирам изобщо защо се ловим да спорим за ваканциите.
Като климатизират стаите и децата си имат ваканциите по-грамотни ли ще станат?

 Говорим за ваканциите, защото за пореден път го изваждат на дневен ред като проект. А пък може и наистина да ги климатизират. Представете си за няколко седмици климатизиране, някой дали не може да си прибере една крупна сума за поръчка на оборудване.Разбира се може да разлайват кучетата, защото всъщност още няма учебни планове. Когато записвах детето си , ми показаха един рамков учебен план, където вместо 1600 часа основен чужд език ,както досега, в езиковата гимназия имаше 900 и още не беше ясно разпределението на останалите 700.

    Дисциплината в училище няма да се върне, след като училището получава пари за дете, независимо, колко образовано, колко дисциплинирано и колко ангажирано е. Седем години бях свидетелка, как учители, директори,педагогически съветници, психолози кършеха ръце и нищо не можеха да направят с няколко деца, които системно нарушаваха дисциплината и даже отказваха да излязат от час, когато биваха приканвани да го напуснат за провалянето му. И става въпрос за училище, където се избиват да учат.Но пък някои родители висяхме пред лекарските кабинети с часове с повръщащо и привито на две дете. Двоен стандарт и лицемерие. Естествено, е ще се взираме във всяка наредба и проект.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: срало мече в пн, 31 юли 2017, 07:25
Аз и без удължаване на срока искам да се климатизират помещенията. В случая на мен не ми пречи да учат още, нито ме касаят точните дати за провеждане на тестовете. Истината е, че условия на много места няма. Зимата е студено, лятото е пек в стаите. Моето дете е учило и на 15 градуса зиме, при уж пуснато парно, и в 40-градусова стая края на юни. Други пък училища зиме са толкова силно отоплени, че се ходи по къс ръкав. Нормалната температура и възможността за проветряване на стаите за мен е част от грижата по принцип, за осигуряване на нормални условия като начало. Тежките чанти и купищата помагала са друг проблем, кйто следва да бъде решен преди дати и ваканции. Като сложим и факта, че съществува един съвсем отделен прием след 7 клас, на деца с писма от министъра, а не по бал според заслуженото, ни дати, ни ваканции, ни нищо не променя факта, че работата е доста гнила. Това са опити за козметични промени на несъществуващи проблеми. Реалните проблеми по този начин отново остават скрити, а родителите спорят кой кога обича да ходи на море, за да му се нагласят ваканциите според вкуса. И независимо, че излизат после след ДЗИ едни уж отличници, те са шепа и по-често заминават да учат навън. Огромна част от българските студенти, напълнили след 12 клас българските ВУЗ-ове, са неграмотни.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в пн, 31 юли 2017, 07:30
Бяха обещали, че ще има промяна в начина на финансиране. Има ли някакви проекти в тази посока?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: срало мече в пн, 31 юли 2017, 07:52
 Онуфри, аз от теб помощ не съм видяла никаква, а следя образователните теми, така че по-полека с критиките, кой колко чете и колко е полезен.Когат станеш толкоз полезен и четящ като Дидева, а не пишещ общи приказки половин страница, може и да те чета по-внимателно.

Не разбирам изобщо защо се ловим да спорим за ваканциите.
Като климатизират стаите и децата си имат ваканциите по-грамотни ли ще станат?

 Говорим за ваканциите, защото за пореден път го изваждат на дневен ред като проект. А пък може и наистина да ги климатизират. Представете си за няколко седмици климатизиране, някой дали не може да си прибере една крупна сума за поръчка на оборудване.Разбира се може да разлайват кучетата, защото всъщност още няма учебни планове. Когато записвах детето си , ми показаха един рамков учебен план, където вместо 1600 часа основен чужд език ,както досега, в езиковата гимназия имаше 900 и още не беше ясно разпределението на останалите 700.

    Дисциплината в училище няма да се върне, след като училището получава пари за дете, независимо, колко образовано, колко дисциплинирано и колко ангажирано е. Седем години бях свидетелка, как учители, директори,педагогически съветници, психолози кършеха ръце и нищо не можеха да направят с няколко деца, които системно нарушаваха дисциплината и даже отказваха да излязат от час, когато биваха приканвани да го напуснат за провалянето му. И става въпрос за училище, където се избиват да учат.Но пък някои родители висяхме пред лекарските кабинети с часове с повръщащо и привито на две дете. Двоен стандарт и лицемерие. Естествено, е ще се взираме във всяка наредба и проект.

Стъпвам и на това. Двоен стандарт и лицемерие. Категорично да. Като се започне от най-високо ниво с прием на ученици, които не са класирани на редовен прием и завършим с уж елементарното извиняване на отсъствие. Същото е и с поставянето на оценки - няма единна система, начин, по който да се проконтролира това. Не е тайна, че има учители, които с позволяват да пишат при целогодишни тройки, петица за годината. Не е тайна, че други пък правят живота черен на стараещите се и учещите се. Не е тайна и липсата на качествен контрол навсякъде по време на провеждане на изпитите после (пресни впечатления от тазгодишната кампания при седмокласниците).

За мен, опцията родител да освободи детето си от училище за ден-два при нужда, трябва да е улеснен. Има всякакви ситуации, включително елементарната ситуация на девойка с тежък и обилен болезнен цикъл, която няма условия да си смени превръзката на всеки половин час (без извинение за натуралното поднасяне на проблема). А не да висиш за бележка и да се молиш за диагноза. Т.е. обадил ли се е родител за отсъствието, значи има основателна причина, какви молби, жалби, чудеса. Просто може да има лимит, но разумен, също така следва да има контрол-при неявяване на дете да се сигнализира родителя веднага и да има санкции за неподаден сигнал от родител по-скоро. Въобще не ме вълнуват незаинтересованите родители и не искащите да учат. Ако щат в крайна сметка. Да ми вкарват всеки незаинтересован и той пак да си излиза неграмотен не ми е приоритетно. После-с подарена диплома за основно образование-и книжка изкарват и гласуват, нищо,ч е и името си не могат да напишат. Като си неграмотен, ще си носиш последствията-няма книжка, няма кебапчета, за да гласуваш. Тази година, наравно с моето дете завърши и едно друго, което има три дена присъствени в училище. Няма да му напиша името, няма да напиша училището, въпреки,ч е ми напира да го направя. Детето не е дори ромче, чисто пропаднало незаинтересован българче е. Докато моето дете го гонеха до дупка за огромна част безсмислени неща, това дете мина и премина без да му видят очите. Идваше веднъж в месеца, за да изпуши по една цигара отвън.
Всичко това демотивира голяма част от нормалните деца. То не са едно и две нередните, нечестните неща. Та ваканцията и датата на някакъв си изпит, който очевидно дори не ти е гаранция за домогване до нещо по-качествено, защото са набутали поне трима-четирима по други критерии (не социални, не близнаци) всъщност е едно огромно замазване на реалните проблеми.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 31 юли 2017, 10:04
Проблемите са толкова много, аз като обикновен родител ги виждам, а учителите просто не знам как се справят( тоест знам, половината са немърливи неграмотници,на които не им пука, но ми е жал и яд за останалата половина, която се опитва да работи въпреки системата и виждам как с всеки изминал ден стават все по-малко) и просто МОН е наистина МОНстереска сбирщина, която само пречи. Някой се изказа какви свестни и натоварени хора били експертите...съжалявам, но някъде между горките експерти и децата нишката се къса, и милионите обикновени родители го виждат, а горките деца- просто нямам думи. Подмятани като  едни бездушни бюджетни средства, и като някакви експериментални мишки...9/10 напълно неграмотни, след 12 години обучение, 1/10 се бори със зъби и нокти да издрапа въпреки системата...и на фона на десетките проблеми, МОН сменя имената на СУ, вместо СОУ, или хвърля прах в очите с идеи за ваканциите...ма точно това е проблема, да...:dizzy_face::dizzy_face::dizzy_face:
Повръща ми се, и с дълбока погнуса ще изчета проектите им, за да видя какви точно промени се опитват да пробутат тихомълком покрай парадирането с ваканциите, защото съм сигурна че това с ваканциите е само прах в очите за отклоняване на вниманието...
Разликата между децата ми е 4 години, е досега за 4 години успяват по 2 пъти да сменят начин на кандидатстване, учебници, планове, бележници, оценки и прочие. Големи реформи, голямо нещо!!!Все административни и козметични промени, но на практика само проблеми и бумащина. Бележките, олимпиадите, занималните...все каши, забъркани от МОН, бяха си по-добре преди тяхната намеса...
Ох, мнението ми не се получи много "полезно", но то по тази тема какво ли полезно да кажа...ще чета и ще помисля за предложения, макар че не съм оптимист.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: julisa в пн, 31 юли 2017, 10:47
Повръща ми се, и с дълбока погнуса ще изчета проектите им, за да видя какви точно промени се опитват да пробутат тихомълком покрай парадирането с ваканциите, защото съм сигурна че това с ваканциите е само прах в очите за отклоняване на вниманието...

И аз подозирам, че това с ваканциите е за да замажат нещо, но какво?

И имам предложение. Намаляване на учебната година- да учат от 15.09 до 24.05. И без това, тези които учат в повечето случаи го постигат не в, а въпреки ходенето на училище. Изпити и ДЗИ - след това. Ако някой иска да му гледат детето - зелени училища преди и след това, по желание. В края на годината - изпити за всички. Като не знаеш - повтаряш. Като повтаряш - си плащаш. Като си неграмотен - не гласуваш и няма кебапчета.
И ако може единни критерии за оценяване за всички училища.

Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в пн, 31 юли 2017, 11:19
Не одобрявам измислените процедури, за да освободиш детето си при нужда.

В общия случай на класния ръководител са му ясни родителите и децата и кога твърде много освобождавания от родител са въпрос на безотговорност и кога се налагат. Виждала съм и злоупотребяващи родители.
Разковничето е в премахването на делегираните бюджети.
Когато училището не се чувства притиснато да задържи всяко дете - идва/не идва, учи/не учи и родителят е наясно с това ще е различно и за дисциплината, и за учебния процес.

А захващането с ваканциите, не е дълбок промисъл, според мен, а яловост. Толкова са се сетили.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в пн, 31 юли 2017, 11:31
В наборната тема пуснах проект на възражение срещу промените, ще изчакам някой да се присъедини, ако не- ще го пусна сама.


http://old.bg-mamma.com/?topic=954831.660


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ingi в пн, 31 юли 2017, 15:11
http://www.bulgaria.utre.bg/2017/07/31/444912-zam_ministur_mihaylova_po_dulgata_uchebna_godina_garantira_po_dobro_dozirane_na_materiala (http://www.bulgaria.utre.bg/2017/07/31/444912-zam_ministur_mihaylova_po_dulgata_uchebna_godina_garantira_po_dobro_dozirane_na_materiala)

Май не ни четат!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ivaylo77 в пн, 31 юли 2017, 15:17
Това дозиране на материал все едно сипват на учениците в главата с каничка. 😂😂😂


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM542130FM в пн, 31 юли 2017, 15:42
Не мога да се съглася с удължаването на учебната година и другите поредните други тъпоумни промени. Има далеч по-важни неща за оправяне - тотално идиотското учебно съдържание; ученето по учебници, които освен неверни факти, имат и съдържание, граничещо с малоумие, липса на каквато и да било възможност за контрол върху поведението на децата, невъзможност за контрол върху дейността на учителите. НО липсва и какъвто и да било авторитет на учителите - за което, разбира се и те са допринесли...
Това е поредната пародия и имитация на дейност, която за пореден път ще рефлектира върху децата и нас.  newsm48 newsm11 [smilie=smile3512.gif]


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: fanfanito в пн, 31 юли 2017, 16:06
Здравейте!
Също съм против промени и удължаване на учебната година отпред, отзад , откъде и да е.
Попаднах на тази статия и затова пиша да я споделя
Вече има и мнение на работодатели да почва учебната  годината от 1 септември
До 28 август МОН ще приема предложения и мнения по въпроса
http://www.teacher.bg/Article/Details/78481?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в пн, 31 юли 2017, 16:13
За учебните програми за съжаление МОН няма основна вина, а външните експерти. Програмите се одобряват от експертни групи, които се състоят обичайно и преди всичко от учители, университетски преподаватели и специалисти от РУО. След като вече са утвърдени учебните програми за учебно съдържание, се обявяват конкурси за учебници, проектоучебниците се оценяват отново не от експерти, работещи в МОН, а от външни експерти - учители, преподаватели във ВУЗ и експерти в РУО. По принцип тези групи могат да не пуснат определен учебник само ако учебното съдържание формално не отговаря на учебната програма. Най-често отхвърлените учебници обжалват и съдят МОН, което бави продължаването на процедурите, затова например учебниците за първи и пети клас тази година закъсняха допълнително. След оценката от експерти, учебниците се дават за оценка на приложимостта от страна на учителите в различните училища. След това училището решава с кои точно учебници ще работи. Т.е. работа на МОН е да организира процедурите, решаващите фактори нерядко са извън МОН.
Новите учебни програми, които влизат в сила от следващата и по-следващата учебна година, са качени на сайта на МОН, те няма да се променят, така че учебното съдържание е ясно. Учебниците зависят от избора на училището - има по-добри и не чак толкова добри, зависят, разбира се, и от учителите. Много пъти съм споделяла личната си позиция, че трябва да се облекчи и промени учебното съдържание, да има повече часове за упражнения за сметка на тези за нови знания, в интерес на истината не срещам особена подкрепа от страна на дългогодишните учители, които пък от своя страна най-често са канени в експертни групи. Според тях, ако учениците искат да научат, ще се справят. В същото време масово в началния курс за сметка на часовете по музика, рисуване, физкултура се правят упражнения по математика и БЕЛ, за да се наваксат пропуските.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Mama Ru в пн, 31 юли 2017, 16:25
А защо за консултанти се канят опитни учители от елитни столични училища. Поканете и такива от селата, от смесените региони, от непопулярните училища в гетата... Те дали ще кажат за усложнения материал "ще се справят"?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 31 юли 2017, 16:27
Тогава МОН да насочи законодателните промени към това, да се спре безумието с учебниците и външните експерти. Така и така правят законодателни промени, нека са по същество- да се промени процедурата по изготвяне и одобряване на учебниците и плановете, неофициална "хранилка" на бая народ . Да направи законодателни промени, свързани с доживотната власт на Директора. Дори президент избираме през няколко години, а Директор се седи доживот, ако ще да затрие училището....Да помислят над безумията, които сътвориха с целодневното обучение, ама уж "ако има ресурс и желаещи"...ма желаещи много, но в пръскащи се по шевовете училища няма как просто...
Така и така се меси в други закони и си прекрачва правомощията- визирам критерият "уседналост", защо не заложи задължителен брой училища на брой новопостроени сгради?! Та ние почти единствени учим на двусменен режим, и пак няма места, ама не, дай да въведем още бюрокращина и проблема е решен, воала...
Не, съжалявам, но няма как да съжалявам МОН, та това е цяло министерство, чиято роля е да гледа на системата като цяло, и да решава тези проблеми, а не да ги задълбочава...
Дори не ми се почва да пиша всички проблеми, които виждам като родител...а учителите, вярвам, могат да изпишат стотици страници практически съображения...но какъв е смисъла, МОН е култово министерство, просто уникално...личи си, че там се работи целенасочено...в посока против...


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в пн, 31 юли 2017, 16:36
А защо за консултанти се канят опитни учители от елитни столични училища. Поканете и такива от селата, от смесените региони, от непопулярните училища в гетата... Те дали ще кажат за усложнения материал "ще се справят"?
Защо не бих могла да отговоря, защото никога не съм работила в МОН.
Разговорите ми не са с "елитни столични учители", аз не живея в София. Но щом като провинциални учители, макар и ценени, са консервативно настроени, какво да кажа за тези от елитните училища.
Нямам никакво намерение да оправдавам никого, опитвам се да бъда обективна. Темата ме вълнува - учителско дете съм, бях учител, познавам и съм приятелка с много учители, имам едно дете в училищна  и едно дете в предучилищна възраст.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: shokomen в пн, 31 юли 2017, 16:43
Здравейте, гледам много информация има и не си поплювате хич от към писане. Та искам да питам нещо съществено има ли за 12 клас и по-специално за това дали вътрешните изпити за примерно трето ниво на квалификация по еди си коя специалност ще стават задължителни за втора матура тази учебна година или като миналата - учениците си избират дали това им е втора матура? :peace: :peace: Чета, чета и то само за ваканциите става на въпрос ако може поне да ме насочите къде да кликна, за да се информирам за това, което ми трябва.  :hug: :hug:


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пн, 31 юли 2017, 16:58
Здравейте, гледам много информация има и не си поплювате хич от към писане. Та искам да питам нещо съществено има ли за 12 клас и по-специално за това дали вътрешните изпити за примерно трето ниво на квалификация по еди си коя специалност ще стават задължителни за втора матура тази учебна година или като миналата - учениците си избират дали това им е втора матура? :peace: :peace: Чета, чета и то само за ваканциите става на въпрос ако може поне да ме насочите къде да кликна, за да се информирам за това, което ми трябва.  :hug: :hug:
Уредено е в Закона за предучилищното и училищното образование.
(6) Учениците по ал. 2, които се обучават за придобиване на професионално образование, по тяхно желание може да не полагат втория държавен зрелостен изпит по чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета, а вместо него в дипломата за средно образование в графата за положен втори държавен зрелостен изпит се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

:
§ 24. (1) Учениците, които през учебната 2016 – 2017 г. постъпват в І и в V клас, учениците, които през учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г. и учебната 2019 – 2020 г. постъпват в І, в V и в VІІІ клас, както и учениците, които през учебната 2020 – 2021 г. постъпват в VІІІ клас, се обучават по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на този закон.
(2) През учебните години по ал. 1 учениците, извън посочените в ал. 1, се обучават и завършват обучението по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на отменените Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Училищните учебни планове на учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование, се
изменят, като учебното време за учебните предмети от професионална подготовка в ХІ и ХІІ клас се разпределя само в годишен брой часове
.
Накратко - дванайсетокласниците са ученици по ал. 2. :)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Syn в пн, 31 юли 2017, 17:02
Против съм да се удължава учебната година. Дори и в момента сред 20.06. се чудят какво да правят в училище понеже вече са оформени.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в пн, 31 юли 2017, 18:37
Да..... учителите не обучават, те ..оформят.
"Оформят" ли те и последните уроци може и да не се преподават.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Скубиду в пн, 31 юли 2017, 19:03
И аз съм против удължаване на учебната година. На много места оценките са оформени 1-2 седмици преди края на учебната година, а през м. май повече от дните са неучебни, отколкото учебни.
Намирам за неуместно сравняването и сляпото подражание на практиката в други европейски страни с различен климат от нашия, различен учебен материал и методики на преподаване.Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: valya_v в пн, 31 юли 2017, 22:13
Очевидно почти всички в темата са против промените, които предлага МОН за удължаване на учебната година.
Такова е и мнението на родители, с които я обсъждахме на живо и всъщност освен всяка да напише становище до МОН, може да им пусна и линк към темата:blush:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в вт, 01 авг 2017, 07:30
Против съм да се удължава учебната година. Дори и в момента сред 20.06. се чудят какво да правят в училище понеже вече са оформени.
Абе как са оформени преди 20 юни? Нямам спомен да съм оформяла оценки преди рождения си ден (на 26). Даже много често оформям точно на 26ти.
Можете да ме смятате за изперкала даскалица, но хиляди пъти предпочитам да учат в жегата, вместо да газят в преспите, да им рискуваме живота, превозвайки ги в 6 и 30 сутринта в лед и преспи и вкарвайки ги в все още не добре стоплените класни стаи.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: срало мече в вт, 01 авг 2017, 07:45
И аз съм против удължаване на учебната година. На много места оценките са оформени 1-2 седмици преди края на учебната година, а през м. май повече от дните са неучебни, отколкото учебни.
Намирам за неуместно сравняването и сляпото подражание на практиката в други европейски страни с различен климат от нашия, различен учебен материал и методики на преподаване.Ами оформят, защото през годината се блее много често. Зелени и пембени училища, избори, балотажи, празненства, спортни полудни, но не и учене. На финала-ама не сте оформени, и се дават по 3 теста на ден, със затворени очи за преписването. Така бълваме отличници, чийто балон се пука при външните оценявания (ако случайно и там не успее някой да препише, защото качествен контрол няма), но пък имат на разположение прием не по бал, а с писма от министри, по странни критерии. Има борби за униформи, отново неприложими за нашите климатични условия и чести големи температурни амплитуди. Има ужасно много гнили неща, че със слагането на още 10 учебни дни нито не училия цяла година ще навакса и научи, нито училия ще кипи от желание и енергия да попива още знания (то не се и преподава, в тези дни се дреме, докато оформят неоформените)

Против съм да се удължава учебната година. Дори и в момента сред 20.06. се чудят какво да правят в училище понеже вече са оформени.
Абе как са оформени преди 20 юни? Нямам спомен да съм оформяла оценки преди рождения си ден (на 26). Даже много често оформям точно на 26ти.
Можете да ме смятате за изперкала даскалица, но хиляди пъти предпочитам да учат в жегата, вместо да газят в преспите, да им рискуваме живота, превозвайки ги в 6 и 30 сутринта в лед и преспи и вкарвайки ги в все още не добре стоплените класни стаи.

Не те знам теб. Моето дете дори съм го спирала от училилще, защото няма какво да прави в тези дни-да, оформят ги, а то седи и си бърка  в носа. Изпитите са минали (7 клас), материалът, който не са успели да вземат-не се взима. Тази година не взеха например притурките по част от предметите. Предходна година беше оформено детето и без изпити-просто го спрях с фалшива (редовна, издадена от педиатъра, но без реална причина, не фалшифицирана от мен) бележка, беше издевателство да виси без нужда. Неоформените пък - част от тях бяха неоформени, защото ходиха на ски зимата, вместо да учат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в вт, 01 авг 2017, 07:51
Не разбрахте ли, че не се добавят учебни дни. Учебните седмици са си същите, само ваканциите са разместени.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: blanc в вт, 01 авг 2017, 09:03
 Против съм да се учи от 1 септември до средата на юли. Против и децата да учат на климатици!
 Целият май е полуучебен, точно когато децата са набрали скорост, а месец юни се превръща в мъка.
Синът ми завърши 11 клас, девойката- 4-ти.
 Големите-половината деца са се хванали на работа, прекрасно, но време за почивка няма да остане.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в вт, 01 авг 2017, 09:03
      Изпратих писмото с моето име и мейл и тези, които получих на лични.

Надявам се на малко разум в главите на министерските чиновници.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 01 авг 2017, 09:10
Разбрах, че се тръби за ваканциите, чудя се какво прикриват с този шум
Не съм толкова веща в законодателството, касаещо образованието, и не мога да преценя. Но се опитват нещо да пробутат
В най-добрия случай просто вдигат безсмислена патардия и симулират дейност . Това бива, обичайно е.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Prizma в вт, 01 авг 2017, 10:48
Не пропускайте анкетата в края на статията:

http://www.nenovinite.com/ne/neuka/boryat-negramotnostta-s-lyatna-vakanciya-ot-6-chasa-i-uchene-do-45-i-klas


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Mama_Nana в вт, 01 авг 2017, 11:10
Учебните седмици са си същите, само ваканциите са разместени.
Това по добре ли е?  :thinking:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 01 авг 2017, 11:42
Да вземат да поговорят с някой доктор, има астматици на които е противопоказно да стоят в стаи с климатици.
Понеже съм сигурна, че още следващото лято ще заговорят за климатизиране, да го имат в пред вид.
Трябва постоянна дезинфекция, която се съмнявам да се случи.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в вт, 01 авг 2017, 12:12
Да вземат да поговорят с някой доктор, има астматици на които е противопоказно да стоят в стаи с климатици.
Понеже съм сигурна, че още следващото лято ще заговорят за климатизиране, да го имат в пред вид.
Трябва постоянна дезинфекция, която се съмнявам да се случи.

Това са пълни глупости. Никой няма да климатизира нищо. Те не могат отопление да осигурят навсякъде, какво остава за климатици, които, ако трябва да сме честни, ще бъдат счупени и със загубени дистанционни още в началото. Да не говорим, че я разреши учителката да се пусне, защото и "духа на кръста", я не. Никой няма да климатизира. За съжаление, живеем на място, където се сблъскват такива сезони и скачаме рязко от -15 на +10, от +40 на +20 за една нощ само. Това е бич за здравето по принцип, бич е и за семейния бюджет-набавяне на всесезонни дрехи/обувки/гуми/дори настилките ни не издържат заради това-заради резките температурни разлики, нямат време за аклиматизация. И без климатици не живеем на прекрасно място за живеене, че да си вкарваме допълнително мухи в главата.

Проблемът е съвсем различен. Аз съм против да няма контрол (от външни лица) по време на провеждане на изпити, а бих желала да се увеличи. Камери и контрол. В момента цялата пародия, наречена НВО след 7 клас и т.нар. кандидатстване е силно опорочена. Да има ясен и прозрачен извънпланов прием.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: fanfanito в вт, 01 авг 2017, 12:22
За мен това се прави за облекчение на някои родители , заради оплакванията, че  била дълга лятната ваканция и не могат да се организират и гледат децата. Оттам и работодателите скачат да искат започване от 1 септември. Сега по новините даваха пак за ваканциите и сякаш са сменили идеята да удължат към юли , а да почва от 1 септември. Но...тогава също е горещо, дори повече според мен. Така и някаква почивка да намериш с намаление и да отидете семейно отпада напълно (за хора с по-ограничени доходи или не им разрешили  в пиков летен сезон да вземат отпуска).


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Скубиду в вт, 01 авг 2017, 12:40
За мен това се прави за облекчение на някои родители , заради оплакванията, че  била дълга лятната ваканция и не могат да се организират и гледат децата.
Проблемът с гледането на децата си остава, тъй като ще имат малко по-дълги ваканции през учебната година, за сметка на скъсената лятна. Не мисля, че това е сериозен аргумент в подкрепа на  нововъведенията.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в вт, 01 авг 2017, 12:57
Учебните седмици са си същите, само ваканциите са разместени.
Това по добре ли е?  :thinking:

За мен не е. Като учител ще имам по-малка почивка и повече загубено учебно време в жегите. Като родител - аз нямам проблем с обгрижването на децата и предпочитам да почиват повече. Тези, които се радват, че през годината ваканциите се увеличават, напомням, че тогава обичат да слагат състезания и олимпиади.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 01 авг 2017, 13:35
Да вземат да поговорят с някой доктор, има астматици на които е противопоказно да стоят в стаи с климатици.
Понеже съм сигурна, че още следващото лято ще заговорят за климатизиране, да го имат в пред вид.
Трябва постоянна дезинфекция, която се съмнявам да се случи.

Това са пълни глупости. Никой няма да климатизира нищо. Те не могат отопление да осигурят навсякъде, какво остава за климатици, които, ако трябва да сме честни, ще бъдат счупени и със загубени дистанционни още в началото. Да не говорим, че я разреши учителката да се пусне, защото и "духа на кръста", я не. Никой няма да климатизира. За съжаление, живеем на място, където се сблъскват такива сезони и скачаме рязко от -15 на +10, от +40 на +20 за една нощ само. Това е бич за здравето по принцип, бич е и за семейния бюджет-набавяне на всесезонни дрехи/обувки/гуми/дори настилките ни не издържат заради това-заради резките температурни разлики, нямат време за аклиматизация. И без климатици не живеем на прекрасно място за живеене, че да си вкарваме допълнително мухи в главата.
-------------------///-

Ще видим дали са глупости, за сега са прогнози.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в вт, 01 авг 2017, 14:07
Мен пък ме изуми как успешно прокараха идеята за започване от първи септември. Всички скочиха срещу ученето през юли и приеха ранното започване като по-малкото зло. За мен си е също толкова безумно и излишно.

Загубих се в тази дискусия с  ваканциите и не съм сигурна обсъдихме ли отпадането на изискването за писмена рецензия на тестовете, когато всички въпроси са само с отворени отговори. Прочетох го някъде в новините.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в вт, 01 авг 2017, 14:13
Малко е извън темата, но:
aninica, би ли си оправила цитата. Сложила си твои думи в моя пост, които аз не съм написала. Може да са две думи, но редно е да се цитира правилно, утре ще сложиш на някой друг думи, които не е изрекъл (написал) и ей така стават скандалите.

Относно писмените рецензии-аз до сега не съм прочела нито една. На нас тестове, работи и контролни не ни се представят. Ако искаш да видиш, насрочваш ден, в който е възможно да ти отворят папката, в която уж се събират тези тестове и работи. Т.е.-излизаш от работа, гледаш. Вкъщи до нас не стига, често и детето не вижда и не разбира рецензията каква е, свежда се до знанието им само оценката. Ама какво си сгрешил, за да го коригираш-отново същата работа-отиваш, изискваш си работата, че да я разгледаш. На фона на тази секретност се преписваше на НВО.:rolling_eyes:
За рецензии съм-ясни, достъпни и навременни.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в вт, 01 авг 2017, 14:23
Проблемът е съвсем различен. Аз съм против да няма контрол (от външни лица) по време на провеждане на изпити, а бих желала да се увеличи. Камери и контрол. В момента цялата пародия, наречена НВО след 7 клас и т.нар. кандидатстване е силно опорочена. Да има ясен и прозрачен извънпланов прием.

Иначе, как добре организираха правилата за анонимните изпити и състезания! Това им се получи доста добре.

Мислила съм, че може и да има начин да се организират изпити и състезания, като децата не се явяват в собственото си училище, а когато става въпрос за прием, работите не се проверяват от съответното училище, в което се кандидатства. На вид е сложно и свързано с добра организация, каквато нямаме, но ще прекрати пародията със сигурност.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в вт, 01 авг 2017, 14:31
Относно писмените рецензии-аз до сега не съм прочела нито една. На нас тестове, работи и контролни не ни се представят. Ако искаш да видиш, насрочваш ден, в който е възможно да ти отворят папката, в която уж се събират тези тестове и работи. Т.е.-излизаш от работа, гледаш. Вкъщи до нас не стига, често и детето не вижда и не разбира рецензията каква е, свежда се до знанието им само оценката. Ама какво си сгрешил, за да го коригираш-отново същата работа-отиваш, изискваш си работата, че да я разгледаш. На фона на тази секретност се преписваше на НВО.:rolling_eyes:
За рецензии съм-ясни, достъпни и навременни.

А според мен тези писмени работи трябва да се дават на родителските срещи. Абсолютно невъзможно е да се съберат раздадени веднъж писмени работи. Учениците ги губят, мачкат, забравят, изхвърлят. Все пак има изискване за срока на съхранението им.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в вт, 01 авг 2017, 14:31

Мислила съм, че може и да има начин да се организират изпити и състезания, като децата не се явяват в собственото си училище, а когато става въпрос за прием, работите не се проверяват от съответното училище, в което се кандидатства.
  Всъщност, квесторите са от други училища и няма значение къде се провежда НВО. А пък и колко ли им пука и в училището за представянето не знам, но на нашите седмокласници не им осигуриха например листите с формулите за НВО по математика. Въпросният отговорник от училището, между другото-заместник-директор беше пропуснал този елемент от процедурата. Ако това не е безотговорност, не знам по друг начин как да го нарека.

Мен пък ме изуми как успешно прокараха идеята за започване от първи септември.
  Къде е прокарано. Няма как да стане. Има хора, които са планирали почивки вече след 1 септември


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в вт, 01 авг 2017, 14:43
Относно писмените рецензии-аз до сега не съм прочела нито една. На нас тестове, работи и контролни не ни се представят. Ако искаш да видиш, насрочваш ден, в който е възможно да ти отворят папката, в която уж се събират тези тестове и работи. Т.е.-излизаш от работа, гледаш. Вкъщи до нас не стига, често и детето не вижда и не разбира рецензията каква е, свежда се до знанието им само оценката. Ама какво си сгрешил, за да го коригираш-отново същата работа-отиваш, изискваш си работата, че да я разгледаш. На фона на тази секретност се преписваше на НВО.:rolling_eyes:
За рецензии съм-ясни, достъпни и навременни.

А според мен тези писмени работи трябва да се дават на родителските срещи. Абсолютно невъзможно е да се съберат раздадени веднъж писмени работи. Учениците ги губят, мачкат, забравят, изхвърлят. Все пак има изискване за срока на съхранението им.


Как да бъде отчетена грешка, анализирана и поправена от ученика, когато той не знае къде е сгрешил, и не му се дава теста вкъщи за корекция на грешката? Какво съхраняват толкова? Какво ме интересува мен на родителската среща в края на годината (правят се две родителски-една в началото и една в края). Ами то е свирено вече-и да гледам и да не гледам-грешката не е видяна, отчетена и коригирана.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Rumen_s в вт, 01 авг 2017, 14:50
Това, че родители толкова лесно се съгласяват за 1-ви септември и мен много ме учудва, всеки си гони интереса. Явно на някои родители децата им пречат и тежат и за най-лесно предпочитат да ги метнат на училището. Друг е въпроса дали това им харесва на децата или не. Иначе защо пишман "работодателите" го искат ми е ясно, напоследък те ясно показаха какво мислят и колко си уважават работниците, ако ги питат тях такива неща като отпуски май въобще не трябва да има.

Интересно ми е и родителите на деца, работещи в туризма по морето да речем дали ще са доволни децата им да почват училище от 1-ви септември? Че юли и август отпуски няма, все пак септември по-може. Та те кога да си заведат децата на почивка?

Иначе за хората с по-малки финансови възможности (а и не само те) началото на септември е чудесно за почивки, и на нашето море, и в Гърция да речем.

Да не забравяме факта, че в началото на септември има и традиционни лагери за деца, математическите боеве в Созопол, Аполония и т.н. И тях ли ги отписваме или ги местим в лудницата през август?

Ами ремонтите по училищата? Те до 15-ти едва смогват, като стане срока края на август ще е съвсем интересно. А учебниците? И миналата година, и тази, пак ще има деца за които на 15-ти няма да има такива.

Въобще мяткането на такива безсмислени промени и губенето на време и нерви и на родители, и на учители си е явна практика на МОН. Докато не се реши смислено въпроса как се оползотворяват учебните седмици, какъв материал и как се преподава през тях всяко едно удължаване на учебната година е преливане от пусто в празно. Какво ни предлагате - още от същото. Ами не, благодаря! Да си стоят в досегашните рамки и толкова, всяка намеса само влошава нещата. И да се занимават с нещо по-смислено, видях, че имат план ей сега на есен почват учителите да обикалят из махалите и да си събират ученици  :35: И това е напълно сериозно, сума ти институции ангажирани. Иначе интересен е въпроса така събраните ученици колко ще им се учи и дали това няма да пречи именно на тези, които наистина искат да понаучат нещо...


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 01 авг 2017, 14:52
Загубих се в тази дискусия с  ваканциите и не съм сигурна обсъдихме ли отпадането на изискването за писмена рецензия на тестовете, когато всички въпроси са само с отворени отговори. Прочетох го някъде в новините.
Чл. 13. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според обхвата - индивидуални и групови.
...
(3) При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания - писмено.
...
§ 5. В чл. 13, ал. 3 накрая се добавя “с изключение на случаите, когато текущото писмено изпитване е под формата на тест с избираеми отговори”.
Като мотив са посочили: " 2. Премахване на изискването за писмена аргументация от страна на учителя при писмени изпитвания, които са под формата на тест с избираеми отговори. С разработването на конкретни правила за оценяването на такъв текст се постига търсеният ефект от аргументацията."
Не знам какво разбират под " конкретни правила". Вероятно определянето на някакви интервали за оценките. Примерно 19-20 точки - отличен, 7-18 - мн- добър.....

За класните и контролните работи има някакви изисквания.
Чл. 19. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите.
Друг въпрос е дали се спазват и как точно всеки учител тълкува връщането за запознаване с резултатите.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в вт, 01 авг 2017, 14:58
  Много пъти съм питала детето си, защо си получил такава оценка, обясни ли ти къде си сгрешил, какво трябва да научиш или да разбереш по-добре. И не само за него, но понякога споделя и за оценка на дете от класа. Никакво обяснение от страна на голяма част от учителите. Моето дете много уважава учителката си по български, която всеки път казва защо и какво е пропуснал, а след контролни или писмени изпитвания има една страница аргументация. За нелепи и двусмислени въпроси в тестове ,мога да напиша справочник .


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в вт, 01 авг 2017, 15:00
Мен пък ме изуми как успешно прокараха идеята за започване от първи септември.
  Къде е прокарано. Няма как да стане. Има хора, които са планирали почивки вече след 1 септември
За тази година няма да стане. Но не планирайте за следващата.

Как да бъде отчетена грешка, анализирана и поправена от ученика, когато той не знае къде е сгрешил, и не му се дава теста вкъщи за корекция на грешката? Какво съхраняват толкова? Какво ме интересува мен на родителската среща в края на годината (правят се две родителски-една в началото и една в края). Ами то е свирено вече-и да гледам и да не гледам-грешката не е видяна, отчетена и коригирана.
"Какво съхраняват толкова" е въпрос, който трябва да се зададе в МОН.
Много е важно за какво училище говорим. Големите ученици могат да видят грешките си в час, нямат нужда от родителска намеса.
В началното училище (по мои наблюдения) родителски срещи се правят доста по-често. А ако във вашето няма такива, означава ли това, че контактувате с учителката на детето си само два пъти в годината?
Значи ако детето е малко, родителят се обажда на учителката. Началните учители познават децата си много добре, не им е нужно конкретно писмено изпитване, за да кажат къде са му пропуските.
Ако детето е по-голямо отива в обявените дни за консултация, всеки учител има такива.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в вт, 01 авг 2017, 15:10
  Началните учители познават децата си много добре, не им е нужно конкретно писмено изпитване, за да кажат къде са му пропуските.
Ако детето е по-голямо отива в обявените дни за консултация, всеки учител има такива.В две начални училища е учило детето ми, в двете имаше по всеки предмет учител, така че има ситуация в която да не познават чак толкова детето.Особено ако преподават по предмет в няколко класа.

За радост, в нашето училище връщат тестове и контролни и има резолюции. Странни са само тези тестове, при които са посочени някакви точки срещу отговора- верен, грешен, но няма обозначаване на максималния брой точки за отговор.

Друго, което ми прави неприятно впечатление е различната методика за оценяване. Един учител оценява до 0,25 стотни, друг- до всяка стотна и дори хилядна. Трети- слага някаква оценка от типа на 4.80 без яснота как е генерирана.Мисля, че е редно да има еднакви критерии поне за методиката на оценяване. Педагозите знаят, има специален предмет "Проверка и оценка на знанията", следва да има някаква синхронизация.

А за тежестта ,обема и сложността на тестовете в различни училища/ дори не говоря за различни населени места/ и дума не ми се отваря.

Цъфнало и вързало образованието, до учебната година опрели.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в вт, 01 авг 2017, 15:53

Можете да ме смятате за изперкала даскалица, но хиляди пъти предпочитам да учат в жегата, вместо да газят в преспите, да им рискуваме живота, превозвайки ги в 6 и 30 сутринта в лед и преспи и вкарвайки ги в все още не добре стоплените класни стаи.
От трън та на глог.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в вт, 01 авг 2017, 16:09
Светкавица, и без специален предмет за изучаване, на всички е ясно, че критериите за оценка трябва да са дадени преди изпитването. Но години наред дават оценките за матурите след като се видят резултатите.

Връщат ви входните нива и класните, вие ги подписвате и ги връщате в училище? И това по всеки един предмет. Браво.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лоритта в вт, 01 авг 2017, 16:20
Почването на 1-ви септември е също толкова малоумно, както ученето до края на юни, началото на юли. От една простотия, на друга! Най-изгодното време за почивки на семейства, които не могат да почиват в натоварения сезон. Има и хора, които не издържат на големите жеги и почиват  през септември. А горките учители ще трябва още към края на август да са в училище. Дано разумът надделее и броят на изперкалите даскалици да не е толкова голям, че това решение да мине. Освен това е крайно време и някои родители да разберат, че училището е образователна институция и има различни функции от детска градина.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 01 авг 2017, 16:39
Аз все повече си мисля, че предложеното удължаване е с цел началото на учебната година да бъде изместено на първи септември, но идеята да не дойде от МОН. Видяхме, че работодателите едва дочакаха проектът да се появи и веднага предложиха такъв вариант. Немалко родители - също.
Но пак да повторя. Изместването на фиксираното начало на учебната година не струва нищо, ако краят също не бъде закован на точно определени дати.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 01 авг 2017, 16:49
Като се коментира промяна в края на учебната година, нормално е да се помисли за по-удачни алтернативи.
Обаче тези спорове за край-начало са безмислени - има толкова повече неуредени неща в училищата, за които да се помисли.
Както винаги се натрапва някаква идея, с цел най-вероятно скрито-покрито да се пробута поредната глупост в образованието.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 01 авг 2017, 17:22
От чисто икономическа гледна точка, времето на село прекарано от децата си е чиста загуба за икономиката. Не се консумират "блага" с добавена стойност, от разходките на чист въздух никой не печели. В София по време на лятната ваканция оборотите на молове, кина, хипермаркети, рязко намаляват, колите са на половина.
Може и това да дразни някой. Факта, че ГЕРБ не правят нищо за да намалят вредните емисии във въздуха, както и намаляването на времето за дишане на чист въздух извън града, също е много дразнещ!!!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Adelle08 в вт, 01 авг 2017, 17:23
За какво са тези кратки ваканции през годината?! Коледна и Великденска ваканция са достатъчни. Ако се преподава и изисква, ако материалът е добре балансиран може да приключат на 15 юни и да започват на 15 септември. Не си спомням много да съм забравяла като съм имала дълга лятна ваканция.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 01 авг 2017, 17:25
Малко е извън темата, но:
aninica, би ли си оправила цитата. Сложила си твои думи в моя пост, които аз не съм написала. Може да са две думи, но редно е да се цитира правилно, утре ще сложиш на някой друг думи, които не е изрекъл (написал) и ей така стават скандалите.

Относно писмените рецензии-аз до сега не съм прочела нито една. На нас тестове, работи и контролни не ни се представят. Ако искаш да видиш, насрочваш ден, в който е възможно да ти отворят папката, в която уж се събират тези тестове и работи. Т.е.-излизаш от работа, гледаш. Вкъщи до нас не стига, често и детето не вижда и не разбира рецензията каква е, свежда се до знанието им само оценката. Ама какво си сгрешил, за да го коригираш-отново същата работа-отиваш, изискваш си работата, че да я разгледаш. На фона на тази секретност се преписваше на НВО.:rolling_eyes:
За рецензии съм-ясни, достъпни и навременни.

Извинявам се, оправила съм го. Напълно неволно е станало.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 01 авг 2017, 17:40
Почването на 1-ви септември е също толкова малоумно, както ученето до края на юни, началото на юли. От една простотия, на друга! Най-изгодното време за почивки на семейства, които не могат да почиват в натоварения сезон. Има и хора, които не издържат на големите жеги и почиват  през септември. А горките учители ще трябва още към края на август да са в училище. Дано разумът надделее и броят на изперкалите даскалици да не е толкова голям, че това решение да мине. Освен това е крайно време и някои родители да разберат, че училището е образователна институция и има различни функции от детска градина.
Това е политическо решение. Взима го МС, за какви учители говорите? Както казах в началото е свързано с нечия печалба, в никакъв случай не и с качеството на образованието. Това дето учителите искали да имат време да преподават "на спокойствие" пет дена в повече е прах в очите.
Поне такова е моето мнение.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 01 авг 2017, 17:49

Това е политическо решение. Взима го МС, за какви учители говорите?
За кое решение става дума?
Началото на учебната година е уредено със закон. Допускам, че всеки знае кой приема промените в законите.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ston в вт, 01 авг 2017, 18:38
Аз пък не мога да разбера работодателите какво ги бърка кога започва и свършва учебната година.
В голяма част от фирмите отпуските са по график и така или иначе през цялото лято до късна есен има отсъстващи хора. Други, като тази в която работя, спускат изцяло кепенците по някое време. Когато се почива, почиват всички, като се работи, работят всички. И нищо от това не е свързано с учебната година.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в вт, 01 авг 2017, 18:49
Аз пък не мога да разбера работодателите какво ги бърка кога започва и свършва учебната година.
В голяма част от фирмите отпуските са по график и така или иначе през цялото лято до късна есен има отсъстващи хора. Други, като тази в която работя, спускат изцяло кепенците по някое време. Когато се почива, почиват всички, като се работи, работят всички. И нищо от това не е свързано с учебната година.

И на мен ми се видя странно, че работодателите се изказват. Те могат да се изкажат като група родители, например, но е и в качеството си на работодатели. Иначе сега ще трябва да чакаме националната федерация по баскетбол, например, да вземе становище...


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Мимии в вт, 01 авг 2017, 18:51
Аз все повече си мисля, че предложеното удължаване е с цел началото на учебната година да бъде изместено на първи септември, но идеята да не дойде от МОН.
...
Изобщо не ми харесва и този вариант!
Надявам се, приемащите законите да имат повечко деца.  :lol:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 01 авг 2017, 20:07

Това е политическо решение. Взима го МС, за какви учители говорите?
За кое решение става дума?
Началото на учебната година е уредено със закон. Допускам, че всеки знае кой приема промените в законите.
МС решава дали да се увеличи уч. година с една или две седмици. Чисто технически още преди няколко дена ми обясни, че началото /15.9/ може да се промени само от НС.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в вт, 01 авг 2017, 20:15
Поне е сигурно, че тази година няма как да се започне от 01.09. А ако това е алтернативата на свършването със седмица по-късно, то значи че и него няма да го въвеждат и следващата учебна година ще започне в началото на септември.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 01 авг 2017, 20:40
:

Това е политическо решение. Взима го МС, за какви учители говорите?
За кое решение става дума?
Началото на учебната година е уредено със закон. Допускам, че всеки знае кой приема промените в законите.
МС решава дали да се увеличи уч. година с една или две седмици. Чисто технически още преди няколко дена ми обясни, че началото /15.9/ може да се промени само от НС.

Не го решава МС. Министърът на образованието определя края на втория учебен срок със заповед, пак съгласно закона. Отделен е въпросът дали решението е негово и на експертите му.
А проектите вероятно ще претърпят промени. През последните години обикновено така става.

А ако това е алтернативата на свършването със седмица по-късно, то значи че и него няма да го въвеждат и следващата учебна година ще започне в началото на септември.
Днес веднъж вече го писах, но ще се повторя. Заместването на 15. септември с първи няма да реши проблема, ако краят на учебната година също не е на точно фиксирана дата за съответния клас.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 01 авг 2017, 20:52
:

Това е политическо решение. Взима го МС, за какви учители говорите?
За кое решение става дума?
Началото на учебната година е уредено със закон. Допускам, че всеки знае кой приема промените в законите.
МС решава дали да се увеличи уч. година с една или две седмици. Чисто технически още преди няколко дена ми обясни, че началото /15.9/ може да се промени само от НС.

Не го решава МС. Министърът на образованието определя края на втория учебен срок със заповед, пак съгласно закона. Отделен е въпросът дали решението е негово и на експертите му.
А проектите вероятно ще претърпят промени. През последните години обикновено така става.

А ако това е алтернативата на свършването със седмица по-късно, то значи че и него няма да го въвеждат и следващата учебна година ще започне в началото на септември.
Днес веднъж вече го писах, но ще се повторя. Заместването на 15. септември с първи няма да реши проблема, ако краят на учебната година също не е на точно фиксирана дата за съответния клас. Утре могат да решат и междусрочната ваканция да стане десет дни примерно.Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в вт, 01 авг 2017, 21:12
Размишлението ми не беше толкова за реда, по който ще се случат нещата, а за това коя от възможноститте може да ни споходи най-скоро....


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 01 авг 2017, 21:23
Най-вероятно тази.
А проектите вероятно ще претърпят промени. През последните години обикновено така става.
Ще бутнат оттук-оттам, за да върнат учебната година в старите й граници.
Другата е датите да останат, както са в проекта.
За промяна на началната дата няма време. Нямаше още като публикуваха проектите. Коментирали сме вече защо.
Просто смятам, че не трябва с лека ръка да се приема идеята за първи септември. Щото утре ще стане - вие я поискахте, ние ви я дадохме, но това не пречи да наблъскаме още малко междинни ваканции и да изместим края отново.
 Видяхте колко бързо се разпространи идеята - по-добре от началото на септември, отколкото в началото на юли. Може точно това да е бил търсеният ефект. Родители и учители да го поискат, а не министерството.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 01 авг 2017, 21:38
Дидева, не чети нещата буквално. Имам впредвид, че такива важни решения се обсъждат на по-високо ниво. Засягат много хора. Написах го по повод г-жата, която каза, че се надявала учителите да не го одобрят. За такива неща те нямат думата. Кога започва и свършва учебната година е от голямо значение за огромен брой хора, почти всички. Още малко като се пошуми и Борисов ще вземе нещата в свои ръце. Да се подлага нещо на обществено обсъждане през август месец е много подозрително и мен, като избирател силно ме тревожи.
Ще видим какво ще стане!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: sugar_baby в вт, 01 авг 2017, 21:52
Достатъчно ми е, че когато днес казах на детето, че искат учебната година да започва на 01.09, то едва не се разплака, милото и ми каза: "Мамо, нали няма да го направят"... И не защото не обича училище, а напротив - ходи с голямо желание и е отличник. Но ваканцията си е ваканция, а горещите летни дни (каквито са и в началото на септември) със сигурност не предразполагат към желание за учене. Надявам се да бъдем чути...


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 01 авг 2017, 22:05
Да се подлага нещо на обществено обсъждане през август месец е много подозрително и мен, като избирател силно ме тревожи.
А кога точно да го предложат? Заповедта трябва да е ясна най-късно две седмици преди началото на учебната година, като срокът за обсъждане е едномесечен. Ясно е и защо бързат с учебните програми.
Днес се сетих за отминалата кампания по кандидатстване. Какво става с делото ти срещу МОН? Има ли някакво развитие?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: siyina в вт, 01 авг 2017, 23:06
Мен пък ме изуми как успешно прокараха идеята за започване от първи септември. Всички скочиха срещу ученето през юли и приеха ранното започване като по-малкото зло. За мен си е също толкова безумно и излишно.

Загубих се в тази дискусия с  ваканциите и не съм сигурна обсъдихме ли отпадането на изискването за писмена рецензия на тестовете, когато всички въпроси са само с отворени отговори. Прочетох го някъде в новините.Защо да е безумие да се започва от 1 септември?Напротив,по-малко натоварени ще бъдат децата.В Америка започват около 5 септември и завършват началото на юни.Трябва да имат задължително 180 дни училище и въобще не са натоварени по този начин.Имат коледна,зимна и пролетна ваканция,които са по една седмица и една през ноември,която е 5 дни.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 01 авг 2017, 23:27
Да се подлага нещо на обществено обсъждане през август месец е много подозрително и мен, като избирател силно ме тревожи.
А кога точно да го предложат? Заповедта трябва да е ясна най-късно две седмици преди началото на учебната година, като срокът за обсъждане е едномесечен. Ясно е и защо бързат с учебните програми.
Днес се сетих за отминалата кампания по кандидатстване. Какво става с делото ти срещу МОН? Има ли някакво развитие?
Иска трябва да се подготви, надявам се до края на септември да го внесем. Няма други желаещи. Имам адвокат.
А за обсъждането... да се бяха сетили по-рано.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: sugar_baby в вт, 01 авг 2017, 23:29
Мен пък ме изуми как успешно прокараха идеята за започване от първи септември. Всички скочиха срещу ученето през юли и приеха ранното започване като по-малкото зло. За мен си е също толкова безумно и излишно.

Загубих се в тази дискусия с  ваканциите и не съм сигурна обсъдихме ли отпадането на изискването за писмена рецензия на тестовете, когато всички въпроси са само с отворени отговори. Прочетох го някъде в новините.Защо да е безумие да се започва от 1 септември?Напротив,по-малко натоварени ще бъдат децата.В Америка започват около 5 септември и завършват началото на юни.Трябва да имат задължително 180 дни училище и въобще не са натоварени по този начин.Имат коледна,зимна и пролетна ваканция,които са по една седмица и една през ноември,която е 5 дни.
Ама защо давате примери за другите държави? Ето затова от гледане какво правят по другите държави, сме на този хал в момента и образованието ни се срива. Защото всяко ново правителство решава да се прави на "по-модерно" и решава да налага това, което е в другите държави. А защо никой нищо не казва за това, че ние имаме ( или може би вече трябва да кажа имахме) една от най-добрите образователни системи и респ. е по-натоварваща върху децата ни? Предпочитам да си остане точно такава, но и със ваканциите си в този си вид. Така че такива примери как е в другите държави никак не са удачни. Точно непрекъснатите "нововъведения тип Америка" в последните няколко години, смъкнаха нивото на образованието в България. Всяка година "ново двайсет"! Децата и да искат, не могат да се адаптират!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в вт, 01 авг 2017, 23:31
А да, образоваността в Америка е направо светъл пример.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM542130FM в ср, 02 авг 2017, 00:42
Мен пък ме изуми как успешно прокараха идеята за започване от първи септември. Всички скочиха срещу ученето през юли и приеха ранното започване като по-малкото зло. За мен си е също толкова безумно и излишно.

Загубих се в тази дискусия с  ваканциите и не съм сигурна обсъдихме ли отпадането на изискването за писмена рецензия на тестовете, когато всички въпроси са само с отворени отговори. Прочетох го някъде в новините.Защо да е безумие да се започва от 1 септември?Напротив,по-малко натоварени ще бъдат децата.В Америка започват около 5 септември и завършват началото на юни.Трябва да имат задължително 180 дни училище и въобще не са натоварени по този начин.Имат коледна,зимна и пролетна ваканция,които са по една седмица и една през ноември,която е 5 дни.
Ама защо давате примери за другите държави? Ето затова от гледане какво правят по другите държави, сме на този хал в момента и образованието ни се срива. Защото всяко ново правителство решава да се прави на "по-модерно" и решава да налага това, което е в другите държави. А защо никой нищо не казва за това, че ние имаме ( или може би вече трябва да кажа имахме) една от най-добрите образователни системи и респ. е по-натоварваща върху децата ни? Предпочитам да си остане точно такава, но и със ваканциите си в този си вид. Така че такива примери как е в другите държави никак не са удачни. Точно непрекъснатите "нововъведения тип Америка" в последните няколко години, смъкнаха нивото на образованието в България. Всяка година "ново двайсет"! Децата и да искат, не могат да се адаптират!
Благодаря за коментара! Спестихте ми едно писане. Абсолютно съгласна съм.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Check Please в ср, 02 авг 2017, 02:31
А да, образоваността в Америка е наfправо светъл пример.

Не знам каква е образоваността в Америка, но да се фукаш с образователната система на България е вицът на хилядолетието.
Не ми се цитираше следващия пост след твоя и да режа изречението за българската образователна система, която била една от най-добрите в света, затова се хванах за твоя пост, Лиляна.

И извинете, но в България нито през септември, нито в началото на юли има непосилна жега. Има статистики ако не вярвате.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: siyina в ср, 02 авг 2017, 03:30
Мен пък ме изуми как успешно прокараха идеята за започване от първи септември. Всички скочиха срещу ученето през юли и приеха ранното започване като по-малкото зло. За мен си е също толкова безумно и излишно.

Загубих се в тази дискусия с  ваканциите и не съм сигурна обсъдихме ли отпадането на изискването за писмена рецензия на тестовете, когато всички въпроси са само с отворени отговори. Прочетох го някъде в новините.Защо да е безумие да се започва от 1 септември?Напротив,по-малко натоварени ще бъдат децата.В Америка започват около 5 септември и завършват началото на юни.Трябва да имат задължително 180 дни училище и въобще не са натоварени по този начин.Имат коледна,зимна и пролетна ваканция,които са по една седмица и една през ноември,която е 5 дни.
Ама защо давате примери за другите държави? Ето затова от гледане какво правят по другите държави, сме на този хал в момента и образованието ни се срива. Защото всяко ново правителство решава да се прави на "по-модерно" и решава да налага това, което е в другите държави. А защо никой нищо не казва за това, че ние имаме ( или може би вече трябва да кажа имахме) една от най-добрите образователни системи и респ. е по-натоварваща върху децата ни? Предпочитам да си остане точно такава, но и със ваканциите си в този си вид. Така че такива примери как е в другите държави никак не са удачни. Точно непрекъснатите "нововъведения тип Америка" в последните няколко години, смъкнаха нивото на образованието в България. Всяка година "ново двайсет"! Децата и да искат, не могат да се адаптират!


Защото американците са го измислили наистина добре.И наистина децата не са натоварени и имат време за всичко.Била съм учител в България и знам как е и виждам сега как е в щатите и мога да ви кажа,че е по-добра системата.Имат си децата и време за игра и време за учене.Наистина с всяка година става малко по-натоварващо,но не чак толкова,колкото е в България.И раниците им не са тежки,защото имат един учебник в у-ще и един вкъщи.И не си мислете,че нашата система е най-добрата.И аз така мислех преди време,но се сблъсках и с другата и имам възможност да преценя.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в ср, 02 авг 2017, 06:32
[

Връщат ви входните нива и класните, вие ги подписвате и ги връщате в училище? И това по всеки един предмет. Браво.


Единствено изходните в първи клас не бяха върнати, тогава много се учудих защо.

Иначе досега всичко се връща- входни, междинни, класни работи.Ако оценката е различна от 6, почти винаги има резолюция По математика има една таблица с две графи умее, не умее и се слагат Отметки/ " тикчета",както казва синът ми /какво детето умее и какво Не

По Ае всеки час има кракто контролно, там няма точки, но става ясно кое как се оценява, тези контролни остават за децста.

По темата- аз на това наблегнах в сигнала до МОН- не е ефективно да се прекроява учебнста година, трябва да се търсят начини за оптимизиране на учебния процес.Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 02 авг 2017, 07:08
...
И извинете, но в България нито през септември, нито в началото на юли има непосилна жега. Има статистики ако не вярвате.
Искаш да ме накараш да вярвам на статистиките, а не на това, което лично съм изпитала ли?
Няма как. Знам какво е в края на юни и знам как се учи в гореща напечена стая. А знаеш ли какво се случва в същата стая плюс 15 включени компютъра?

И да, нашата система колкото и лоша да изглежда, в сравнение с образоваността точно на американските деца е на  доста нива над тях.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в ср, 02 авг 2017, 08:04
...
И извинете, но в България нито през септември, нито в началото на юли има непосилна жега. Има статистики ако не вярвате.
Искаш да ме накараш да вярвам на статистиките, а не на това, което лично съм изпитала ли?
Няма как. Знам какво е в края на юни и знам как се учи в гореща напечена стая. А знаеш ли какво се случва в същата стая плюс 15 включени компютъра?


Компютърните зали задължително пък трябва да са климатизирани. Ама няма да стане.
Аз пак да кажа, но за мен всички влиза в графа-условия.
1. Битови Условия в самата класна стая-щори за сянка (не от онези металните, дето се чупят и не стават за нищо); шкафове за багаж; удобен чин със стол, по възможност индивидуален. В момента са на голи прозорци повечето и който седи в редицата до прозорците е ад. Чантите са претъпкани и често се слагат на стола, на който се седи, съответно не е удобно, няма място как да седнеш. Ако ще крадем модели-да вземем поне условията да огледаме - шкафче за всяко дете, където да си държи нещата, особено, когато си на кабинетна система. Не само за първолаците, на гимназистите им трябват такива шкафчета в пъти повече от на малките. Условия за хранене и на големите ученици. В момента само малките се "домогват" до стол, поради липса на време да се доредиш до храна и маса. Следва да има помещение, където да можеш да се нахраниш с храна от вкъщи, вече сме достатъчно дорасли, за да носят децата домашно приготвен сандвич или друго, но трябва да има условия-къде да го извади и да го изяде. По класните стаи не е опция. Но при такъв дълъг ден на децата в сградата на училището-някои са по цял ден-битови условия е задължително да има! Часовете по физкултура трябва да са по два-модулно и с достатъчно време за душ и преобличане-т.е. редно е да има съблекалня с душ. Тогава се вади екипа от наличното шкафче, децата се преобличат нормално, загряват, спортуват , излизат отпочинали и заредени, тонизирани и след душ влизат в час по математика, например-в пъти по-ефективни ще са. В момента какво се случва: по-често няма как да се преоблечеш-ходиш с анцуг за деня, търчиш като изоглавен най-често без мисъл, я нормативи се покриват, я се хвърля една топка и се казва ритайте. При час от 40 минути, с поне 5 минути закъснение, ако случайно все пак има начин да се преоблечеш, и качествена загрявка, за да няма контузии от поне 10 минути, остават за ритане 20 минути, достатъчни точно да се препотиш и да влезнеш мокър и вонящ на математиката.
2. Учебни Условия - учебни материали, които са качествени и не се сменят всяка година, не се правят постоянни промени, не се премества учебно съдържание от по-горни класове в някакви притурки. Учители, които са добри и са мотивирани и финансово и с отново Условия, да отстояват, да защитават и да водят децата напред в учението. Прозрачност в процеса на обучение-ясни и достъпни планове, ясни и единни критерии за оценяване, ясни условия за оценяване (имаме поне няколко реплики тази година в стил-имаш претенция за оценката ли?-така реших, така ти писах-ама да обясни защо, рецензия да има, да каже къде си сбъркал-няма такова нещо. Добри и мотивирани учители, а не вършещи работата си с досада и през пръсти. Взимане на целия предвиден материал, а не докъдето успеем. Пак да кажа-тази година не взеха целия материал по математика-предмет, с който се кандидатства, какво остава за онези притурки, които печатаха, но и не раздадоха- аз си ги разпечатах лично и ги дадох на детето, но те пък така и не ги взеха като материал. Следва да има и оценка на Учителя по някакви критерии, не може да има учители, които нехаят и го карат през просото-те са основен двигател в машината и без качествен учител добро образование няма как да има!
3. Управленски условия - да не се гледа на всяко дете като "едни пари, които ще се дадат за него". И като делегиран бюджет и като пари, събирани от настоятелствата в стил дарения. Така ще се прекъсне и нишката на мъртвите души в училищата, и на присъстващите само "защото трябва", но получаващи диплома крайно неграмотни. Дадох пример с деца, които не влизат в клас, без преувеличение-цяла година. На финала имат и оценка и диплома. Взимат шофьорска книжка, гласуват, но могат само да се подпишат, крайно неграмотни и пропаднали. И такива ги има не само в западналите райони в България и обезлюдени, такива са на лице и в София, аз говоря за софийско училище, нещата се развиваха пред очите на всички деца, които се чудеха как става фокусът. Двоен аршин, крайно нечестни видими ситуации, крайно демотивиращи за "нормалните" деца, не говоря за отличници, говоря за нормалните деца, които вече са големи, виждат и разбират. Това после продължава с прием в гимназиите - нечестен вход на едно солидно количество деца, разпределени по паралелки на съвсем различен от социален принцип.

При наличие на добри битови и управленски и учебни условия, независимо от дължината на ваканциите, начало и край на учебната година, единици ще са демотивираните деца и в най-важната възраст, когато трябва да трупат знания, това ще става ефективно, защото няма да е в борба с тях и насила, а ще става по-елегантно и по-естествено. Тогава и грамотността ще се покачи. В момента при нас на много места не е изпълнена точка 1, липси има и по точка 2, а точка 3 е гнила от всякъде, ние за ваканциите сме се хванали. Абсурдно е.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в ср, 02 авг 2017, 09:09
И не само условията в училището са важни. Да, в България няма непосилни жеги, но в България няма климатизирани автобуси. Малки деца пътуват всеки ден от и до училището по един час (и не говоря за градския транспорт). Чакат преди и след училище училищния автобус, който може и да закъснее. А това са 6-7-8 годишни деца на открито в училищния двор или някаква подобна бетонна площадка. Или по-големите свършват училище в 14,30 и трябва да се придвижат до автогарата, която е на половин час път пеша, за да се качат в раздрънкан бус, в който температурата е поне 45 градуса.
Ученици живеят на общежитие. И когато се приберат от задушната (или мразовита) стая, те попадат в нова такава. Не е като да се прибереш вкъщи и мама да ти е приготвила лимонада, да останеш сам поне един час и да починеш.
И повярвайте ми това са немалка част от българските деца. Не може всеки да гледа от своята собствена камбанария (пардон климатизиран офис).

А умните глави от министерството не спират да ме изумяват. Видяха, че идеята им за удължаване на годината среща голям отпор и започнаха "Родителите искат започване от 1 септември", после станаха "Работодателите...". Видяха, че и с работодателите се излагат, сега последното е "Директорите искат начало на 1 септември". Те и директорите са някакви мазохисти, които искат да започнат работа на 15 август, за да приготвят тоновете бумащина, които се изискват в началото на годината. Следващото заглавие ще е "Учителите искат..."


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 02 авг 2017, 09:32
Тези дебати покрай началото и края на учебната година са само за замазване на очи и с цел "демонстриране на дейност". Да помислят и да поработят върху съдържанието на изучаваното и върху ефективността на усвояване на учебния материал, а не да се имитира активност с козметични промени.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 02 авг 2017, 09:44
Аз искам да питам, в Америка учат ли на две смени :) като у нас
Сутрин от 7,30 , вечер до 7,30 :)
Не ми се вярва
Да, добре са го  измислили, но не по отношение на ваканциите, а по-същественото- по отношение на разпределение на учебното време в рамките на деня
Много добре са го измислили, и за деца, и за учители
Защо МОН не приложи тази, много по-добра и важна практика, а прилага тъпотията за ваканциите :)

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/mon-se-otkaza-ot-idejata-da-se-uchi-i-prez-juli.html :joy:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 авг 2017, 11:23
Значи общо-взето познах.
Най-вероятно тази.
А проектите вероятно ще претърпят промени. През последните години обикновено така става.
Ще бутнат оттук-оттам, за да върнат учебната година в старите й граници.
В последно време сценарият е един и същ - пускат проекти, следват недоволство и промени в проектите. Да видим сега как ще прекроят графиците. Дали ще изчакат 28. август и директно ще пуснат окончателните заповеди или любезно ще ни предоставят информация преди това от рода на - " виждате ли колко сме добрички и как се вслушваме в гласа на обществото".


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 02 авг 2017, 11:24
По новия закон от 2020 трябва всички училища да минат на една смяна.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 02 авг 2017, 11:28
Дали ще стане
Според мен е невъзможно, чисто практически
Дори занимални, пардон, целодневно обучение до 4 клас не успяват да направят, поради липса на стаи...
Може би сте го дискутирали, но съм изпуснала...


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в ср, 02 авг 2017, 11:30
  А и наблюденията ми са, че наборите след нашия се увеличават. Тази година има борба за места в Русе , в иначе доста непопулярни училища.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в ср, 02 авг 2017, 11:34
По новия закон от 2020 трябва всички училища да минат на една смяна.

По това време синът ми ще е в гимназия вече и много ще се радвам,ако това се осъществи .Няма да се прибира вечер по никое време през зимата. Но не мога да си представя как ще се "разслоят " училищата, особено тези, в които се учи от първи до 12 клас, къде ще се намерят сгради.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 авг 2017, 11:35
По наредба общината трябва да съдейства. :smiles: Но пък винаги могат да променят наредбата, ако видят, че не се получава.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM542130FM в ср, 02 авг 2017, 11:36
http://m.dir.bg/dnes/news/26165908/

Отменено е предложението за промяна в срока на ваканциите. Но това не означава, че няма да променят друго :)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 02 авг 2017, 11:38
Да, сега трябва да се следи какво ще сменят :open_mouth:

Иначе това със смените сигурно ще стане като с паспортите на сградите примерно- има закон, ама на практика нищо...и уж общината трябва да съдейства :) А тя съдейства, като си затваря очите :)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в ср, 02 авг 2017, 11:39
По новия закон от 2020 трябва всички училища да минат на една смяна.

По това време синът ми ще е в гимназия вече и много ще се радвам,ако това се осъществи .Няма да се прибира вечер по никое време през зимата. Но не мога да си представя как ще се "разслоят " училищата, особено тези, в които се учи от първи до 12 клас, къде ще се намерят сгради.

Точно такова съображение имахме семейно, когато въобще не пожелахме и не писахме като желание за класиране иначе не лоши училища, като 18-то, като 32-ро училище. Намират се на място, доста неподходящо за замръкване на младо момиче зимата, а зиме в 17:00 часа си е тъмно, те свършват в 19:00. Работя в района на 18-то, и ми е достатъчно и денем какво виждам.
Безумие е и смяната на смяна втори срок, края на учебната година, за едни 3 до 10 дена-различно е по различните училища, заради провеждане на тези външни велики оценявания.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в ср, 02 авг 2017, 11:43
Увеличаването на наборите беше за кратко и отмина.

Въпросът е, че за да се въведе минаването на една смяна към 2020, това вече трябваше да се отразява на приема сега, а не ми се вярва да е така. Когато училище сформира повечко паралелки сега е много ясно, че 2019/2020, ще кажат: "... ми имаме Х паралеки, как да се справим". Нямам точни цифри, за да правя изводи, но дори и за София останах с впечатление, че проблемът не е с недостиг на места, а в наличието на много желани училища и респктивно оставащи нежелани такива.. Училищата си се борят за всеки ученик (да се чете делегиран бюджет) и клас в повече, които могат да сформират.

Със сигурност има населени места, където с намаляването (за жалост) на броя на децата може да се изпълни закона, ама пак трябва да има мисъл.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 02 авг 2017, 11:47
И стигаме до същината на въпроса :)
Защо някои училища са желани, а други-не :)
Но този въпрос е спорен и изисква да се кажат доста тежки думи, да се вземат тежки решения...друго си е да насочим поглед към чужбина и да изкопираме нещичко от там и да плеснем с ръце и да напишем една наредбичка...туряме печата и воала...


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в ср, 02 авг 2017, 11:53
Не зная кои набори имате предвид, но децата от годината с най-висока раждаемост - 2009, вече са ученици. След това раждаемостта пада постоянно, допълнителна роля играе емиграцията, която не намалява. Аз също не знам как ще се премине на една смяна не толкова защото няма училища, колкото заради концентрацията в големите градове и в няколко от училищата. Поне в моя град има училища, които приемат едва по две паралелки в първи клас, въпреки че имат база за  4 на година, и други, които приемат по 6 при подобен капацитет.
Тук си говорим за решаване на други проблеми на образованието, но истината е, че и за тях няма обществен консенсус. При всеки опит за промяна на нещо в образованието, какъвто и да е той, дори да е логичен и смислен, ще има вълни от недоволство, защото очакванията са най-разнопосочни. Понеже общувам доста с родители и с учители, едни очакват повече строгост и ред, други - повече свобода и възможност за изразяване на индивидуалните способности. Майките на деца със СОП искат интеграция, другите родители - да няма деца със СОП в класа. И прочие. И всяка група си има аргументите, и те не са безоснователни. Затова смятам, че дори МОН наистина да имаше идея какво прави, трудно щеше да го направи, защото образованието е една от темите, която е силно щекотлива и по тази причина със сигурност ще има вълни от недоволство. Освен това ние нямаме силен неправителствен сектор, който да предлага алтернативи в сферата, а там, където го има, той изглежда силно подозрителен на много от хората (понякога не без основание). А обратната връзка с всеки от засегнатите от някакви промени , както и добрата информационна кампания са ключът към успеха на каквито и да е промени.
Аз намирам за най-голям проблем и в средното, и във висшето образование плащането на калпак. Именно на калпак, не на глава, щото понякога главата на ученика хич не е там. Защото каквото и да си говорим, когато субсидията на училището зависи от броя ученици и ученикът знае това, ръцете на учителите са вързани. 


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в ср, 02 авг 2017, 12:38
Знам, че коментираме промени, касаещи ученици, но ето и още, макар предучилищни:
Задължителната предучилищна възраст трябва да бъде разширена и за децата на 4 години, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Тази промяна изисква законодателно решение, което министерството ще предложи през октомври.

Това означава, откриване на такива групи с 4-годишни и по училищата, както стана с 5-годишните. Не виждам как ще стане само в една смяна да се конфигурират всички деца. От 4 до 24 годишни (хайде, 20, не 24, ама то ми е едно и също)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: shrekie в ср, 02 авг 2017, 13:02
Да, сега трябва да се следи какво ще сменят :open_mouth:
.....

От текста: "В отговор на въпрос министърът каза, че отказът от скъсяване на лятната ваканция вероятно ще бъде за сметка на трите дни между 2 и 5 януари. Няма да я има двуседмичната зимна ваканция, посочи той.

До 10-15 август трябва да сме готови с промените, които предвиждаме в подзаконовата нормативна уредба, за да са факт за началото на учебната година, каза още Красимир Вълчев.
"


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: siyina в ср, 02 авг 2017, 13:10
Аз искам да питам, в Америка учат ли на две смени :) като у нас
Сутрин от 7,30 , вечер до 7,30 :)
Не ми се вярва
Да, добре са го  измислили, но не по отношение на ваканциите, а по-същественото- по отношение на разпределение на учебното време в рамките на деня
Много добре са го измислили, и за деца, и за учители
Защо МОН не приложи тази, много по-добра и важна практика, а прилага тъпотията за ваканциите :)

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/mon-se-otkaza-ot-idejata-da-se-uchi-i-prez-juli.html :joy:Не учат.Но там всички у-ща са отелни и нямат нищо общо едно с друго.Имат различни директори.Началното е едно,основнотое друго и средното у-ще е също отделно.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: julisa в ср, 02 авг 2017, 13:21
По новия закон от 2020 трябва всички училища да минат на една смяна.

Явно има държавна политика за намаляване броя на децата в училищна възраст към 2020. Сигурно включва още по-активно насърчаване напускането на страната на деца и родители. Аз не съм чула за построено училище в града в последните 10-на години. Повечето училища са на две смени. Остава да намалят броя на децата и ще минат на една смяна без проблем.

Не ми стана ясно и какво стана със срока до 23 август за обсъждане на промените. И ако наистина са им проблем точно 5 дни, това ли единственият вариант- коледната ваканция.
Аз се сещам поне за дузина други. Ако са решили ДЗИ и НВО да са на различни дати, могат да ги направят в събота и неделя например. Междинните ваканцийки също ми бодат очите.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Rumen_s в ср, 02 авг 2017, 13:24
Знам, че коментираме промени, касаещи ученици, но ето и още, макар предучилищни:
Задължителната предучилищна възраст трябва да бъде разширена и за децата на 4 години, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Тази промяна изисква законодателно решение, което министерството ще предложи през октомври.


Ей това не мога да го разбера, на час по лъжичка. Що я карат така на дребно? Ами направо да приемат закон, че децата се конфискуват (разбира се за техен интерес) в полза на държавата и държавата да си ги прибира и отглежда директно от родилното. Те, че много условия за престоя на на децата от подготвителните групи са създали в училищата, ами и 4-годишни искат да прибират в тях. Ама заради пустия прием в заветното училище доста родители си пращат децата в подготвителни, въпреки несравнимо по-добрите условия за тях в градините.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 авг 2017, 13:42
И ако наистина са им проблем точно 5 дни, това ли единственият вариант- коледната ваканция.
Аз се сещам поне за дузина други.
Решението е абсолютно копие на миналогодишното. Тогава първоначалният вариант на коледната ваканция беше до 8 януари, но в окончателната заповед датата беше променена на четвърти.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в ср, 02 авг 2017, 14:03
Междинните ваканции, които са петък-събота-неделя за мен са крайно измислени и неадекватни. За почивка не могат да се използват, а само се хабят дни по този начин в нищоправене. паралелно с това слагат олимпиади в съботи и недели или в тези ваканции.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 02 авг 2017, 14:03
По новия закон от 2020 трябва всички училища да минат на една смяна.
Това би било много добре. Но не ми се струва никак реалистично за повечето пукащи се по шевовете училища в София и не само там.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 02 авг 2017, 14:22
В София да се пукат. Вероятно ще добавят текст(даже май и съществува такъв), ако общината може да го осигури. Тук има достатъчно свободни сгради и можем да минем на една смяна.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 02 авг 2017, 14:25
В София да се пукат. Вероятно ще добавят текст(даже май и съществува такъв), ако общината може да го осигури. Тук има достатъчно свободни сгради и можем да минем на една смяна.
Не е само в София. Проблемът засяга всички големи градове на България. На практика, това решение може да бъде приложено само за непопулярните училища в София и другите големи градове и за училищата в умрелите и полумрели населени места. И най-вероятно, както ти предполагаш, ще си измият ръцете с добавен текст, ако общината може да го осигури. На практика, едно голямо нищо.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 авг 2017, 14:45
§ 4. В срок до началото на учебната 2020 - 2021 година директорът на училището в сътрудничество с общината създава необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд.
Колко му е да го пипнат малко. Я в числата, я с кратка добавка към текста.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в ср, 02 авг 2017, 15:34
И ако наистина са им проблем точно 5 дни, това ли единственият вариант- коледната ваканция.
Аз се сещам поне за дузина други.
Решението е абсолютно копие на миналогодишното. Тогава първоначалният вариант на коледната ваканция беше до 8 януари, но в окончателната заповед датата беше променена на четвърти.
Само че сега е още по-неудобно. За да започнат училище на 2 януари, учениците трябва да пътуват на 1 януари. Тези, които живеят на квартири и общежития, имам предвид. Кой нормален човек ще иска да си изпрати детето на Нова година.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в ср, 02 авг 2017, 15:36
С това уточнение преди обяд, видимо идеята за една смяна, не включва нормален учебен ден, особено за мъниците, за които това 7.30 сутринта е убийствено.

Защо да са недомислени междинните ваканции. Не всичко трябва да се ръководи, от това дали ще е удобно да си спретнат пътувания семействата.

Дори и да не се наричат ваканции, не е лошо това да са дните за олимпиади. Участващите деца няма да се претоварват. За един може да е възможност да навакса някакво изоставане по предмет, или заради отсъствие по някаква причина, за друг да си отдъхне. Няма нужда да е на един дъх учебната година. Досега недоволствахме, че са затормозени децата, сега като мина заплахата за по-дълга учебна година, вече решихме, че няма нужда да се почива.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 авг 2017, 15:44
С това уточнение преди обяд, видимо идеята за една смяна, не включва нормален учебен ден, особено за мъниците, за които това 7.30 сутринта е убийствено.
Напротив, в момента е така:
Чл. 6. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.
(2) Учебният ден започва не по-рано от 8,00 ч. и приключва не по- късно от 19,30 ч.
(3) По изключение от ал. 2 учебният ден може да започва не по- рано от 7,30 ч., когато условията в училището не позволяват обучението на всички паралелки да бъде само преди обяд.


За да започнат училище на 2 януари, учениците трябва да пътуват на 1 януари. Тези, които живеят на квартири и общежития, имам предвид. Кой нормален човек ще иска да си изпрати детето на Нова година.
Моето е едно от тях. Няма до обяснявам какви гимнастики трябва да правим, когато понякога в деня преди дълга ваканция общежитието затваря в 18:00, а втората смяна в училище приключва в 19:20. Или колко добре ни устройва разпокъсаният май, да не говорим за тазгодишната грипна ваканция, която няколко пъти беше удължавана в последния момент и се чудехме да пътува ли или не. Или пък когато метеорологичните условия внезапно се влошат в деня, в който трябва да пътува и автобусът закъснява с часове или изобщо не тръгва. Но да, никой не ни е виновен, че сме направили такъв избор.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лоритта в ср, 02 авг 2017, 15:45
Едно малоумно решение отпадна, веднага МОНстерските глави решиха друго-да вземат дните от 2 до 5- Просто не мирясват.  :2gunfire:Не че някой ще си прати детето тогава на училище, но просто държат да покажат, че пак ще стане тяхната. Да се надяваме на студено начало на януари.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ivaylo77 в ср, 02 авг 2017, 15:50
Нямало да си играят с началото и края на учебната година, ноо пред училищната ще започва от 4 годишна възраст.
Какво ли ще учат децата на 4?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в ср, 02 авг 2017, 15:54
С това уточнение преди обяд, видимо идеята за една смяна, не включва нормален учебен ден, особено за мъниците, за които това 7.30 сутринта е убийствено.
Напротив, в момента е така:
Чл. 6. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.
(2) Учебният ден започва не по-рано от 8,00 ч. и приключва не по- късно от 19,30 ч.
(3) По изключение от ал. 2 учебният ден може да започва не по- рано от 7,30 ч., когато условията в училището не позволяват обучението на всички паралелки да бъде само преди обяд.При нас 1-4 клас - започват 7.40. Да, когато има две смени в училището, първата трябва да приключи навреме, и затова съответно се налага започване по-рано. Но ако в училището има само една смяна, какъв е проблем да учат децата от 8,30 или 9, можейки да приключват в 13 или 14 часа.
Аз даже си мислих, че това е смисълът.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в ср, 02 авг 2017, 16:00
Да вземат 2 дни - 30 и 31 октомври по-добре, отколкото в зимата.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 02 авг 2017, 16:04
О, щели да вземат дните между 2 и 5 януари. А пък един немалък процент родители ще вземат или медицинска бележка на детето си или ще му пуснат такава за отсъствие по семейни причини.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 авг 2017, 16:05
Но ако в училището има само една смяна, какъв е проблем да учат децата от 8,30 или 9, можейки да приключват в 13 или 14 часа.
Аз даже си мислих, че това е смисълът.
Затова е написано " не по-рано". По-късно - може.  Началото и краят на учебния ден за всяко училище се
определят със заповед на директора на училището преди началото на всяка учебна година. При една смяна нищо не пречи началният час да изместен. Живея срещу основно училище. Първи и втори клас започват в 8/30, а останалите - в 8:00. При седем часа дневно, понякога и повече, и нормална продължителност на междучасията, за големите е съвсем резонно да се започва в осем.

Да вземат 2 дни - 30 и 31 октомври по-добре, отколкото в зимата.
Два дни не стигат, а и ще ги скъсат от подигравки за продължителността на есенната ваканция. :smiles:
Иначе, ако наличието на есенна ваканция не беше регламентирано в наредба, аз бих махнала нея и бих върнала НВО на същите дати с ДЗИ за тази учебна година. От следващата става малко по-сложно с НВО, защото тогава седмокласниците ще учат до 30. юни.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лоритта в ср, 02 авг 2017, 16:07
О, щели да вземат дните между 2 и 5 януари. А пък един немалък процент родители ще вземат или медицинска бележка на детето си или ще му пуснат такава за отсъствие по семейни причини.


Естествено! Точно тези дни такъв ефективен учебен процес ще има-чудо просто. Само ще разкарват учителите.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 авг 2017, 16:15
Същият блестящ порив на мисълта се наблюдава и през май около ДЗИ. Между 19. и 27. май включително има точно един учебен ден.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Славей сладкопоен в ср, 02 авг 2017, 16:21
Според мен ДЗИ трябва да са по-рано.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Mama Ru в ср, 02 авг 2017, 16:22
Аз пък все съм си мислела, че началото на учебния ден е свързано и с начало на работния. Все пак повечето хора започват работа в 8.00, а не в 9.00.  Детето ще започва 1клас в 8.20 при двусменен режим, а занималнята приключва в 17.00 Кажете ми колко души са с работно време 9.00-16.30 ч? Успоредно, че не може да всички да се угоди.
Според мен с това райониране на училищата, една от причините беше преразпределяне на учениците, така че постепенно да се  премине на една смяна. Но и тази година имаше разрешени допълнителни паралелки в първи клас, за да се удовлетворят желанията на родителите.
:
В нашето училище бяха обявени 4 паралелки за четирите езика. Но се кандидатстваше за конкретна паралелка/ език. Тъй като единствената с АЕ се напълнила с втори деца от квартала, а други останаха неприети с АЕ откриха втора паралелка. А в класовете с другите езици сигурно са приети деца с по-малко точки, но желаещи този език. Същевременно в другите две училища в квартала паднаха паралелки.
Права е и потребителката, чието дете учи в друг град. Добре е учебния процес да започне на 3.01, а не на 2-ри. Само че, тези, които вземат решенията никога не се сещат за тази категория деца.
Целта на обхващането на 4-годишните, пак според мен, е да се обгрижат и подготвят за училище децата от смесените райони (от малцинствен произход), които влизат в класните стаи без да са овладели българския. Точно една немалка част от тях постепенно отпадат от училище. Но няма как да е задължително само за тях, нали?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в ср, 02 авг 2017, 16:24
Аз писах и по напред, че датите за НВО на 7 клас съвпадат с тези на държавните изпити. И тази година тези дни бяха неучебни за професионалните гимназии.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в ср, 02 авг 2017, 16:33
Да вземат 2 дни - 30 и 31 октомври по-добре, отколкото в зимата.
Два дни не стигат, а и ще ги скъсат от подигравки за продължителността на есенната ваканция. :smiles:
Иначе, ако наличието на есенна ваканция не беше регламентирано в наредба, аз бих махнала нея и бих върнала НВО на същите дати с ДЗИ за тази учебна година. От следващата става малко по-сложно с НВО, защото тогава седмокласниците ще учат до 30. юни.

Хъх, пропуснала съм за текст в Наредба  :twisted: И имах предвид да си остане просто Празникът и Черноризец Храбър  :mrgreen:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 02 авг 2017, 16:39
Вярно е, че не може да се угоди на всички, но понякога се вреди на всички :) някои решения просто нямат разумно обяснение и искат само малко логика...


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 авг 2017, 16:44
:
Да вземат 2 дни - 30 и 31 октомври по-добре, отколкото в зимата.
Два дни не стигат, а и ще ги скъсат от подигравки за продължителността на есенната ваканция. :smiles:
Иначе, ако наличието на есенна ваканция не беше регламентирано в наредба, аз бих махнала нея и бих върнала НВО на същите дати с ДЗИ за тази учебна година. От следващата става малко по-сложно с НВО, защото тогава седмокласниците ще учат до 30. юни.

Хъх, пропуснала съм за текст в Наредба  :twisted: И имах предвид да си остане просто Празникът и Черноризец Храбър  :mrgreen:
По наредба имат есенна ваканция. Министърът казва кога и колко. В тоя смисъл няма проблем да си останат точно тези две неща - Празникът и Черноризеца.  Но нали се сещаш колко вицове ще роди ситуацията. :laughing:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ysabell в ср, 02 авг 2017, 17:11
Няма как да се мине на една смяна. Голяма част от училищата нямат този капацитет.
Според мен в момента МОН за пореден път не могат да намерят компетентно решение по всички наболели проблеми в образованието.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 02 авг 2017, 17:15
Действията на МОН ми напомнят за бащата на един съученик, който поглеждаше синковеца изпод вежди и казваше:"Сине, ти си мислител. По цял ден нищо не правиш, па току измислиш някоя простотия." Та и от МОН така. Мислители са те, мислители!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в ср, 02 авг 2017, 18:13
Честно казано съм леко потресена, четейки мненията тук. Ако може ваканциите, началото и края на учебния ден и учебната година да бъдат решени индивидуално според желанията на родителите ми се струва, че ще е най- добре. Не искате да се започва на 1ви септември, не искате да се учи една седмица повече, искате след нова година да са във ваканция, ако се пипне априлска/ великденска, пак ще се възпротивят камара хора. Предлагате да се премахне есенната ваканция, но без нея се натрупват близо 4 месеца  без никаква почивка за децата, а тя е нужна, особено след първоначалното натоварване с преговори и входните нива. Роптаете за почивките през май, но повечето са свързани с официалните празници, а не с решение на МОН. ДЗИта да бъдат по- рано? И как да стане това? Абитуриентите приключват на 15ти май и първото ДЗИ реално е 3-4 дни след това. Ако сте родител на абитуриент, ще знаете, че почти до края на април ходят на предварителни изпити. После следва приключване на учебната година, последна подготовка за изпитите, няма как да са по- рано. И много моля, държавата не е само София, Пловдив и Варна, не съдете за нещата само от вашата представа за образование.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Аш в ср, 02 авг 2017, 18:13
По параграф 12 от Наредбата, за чл.43 относно приема в първи клас - според мен критериите трябва да обхванат и приема в подготвителните класове, когато има такива в училището (за 6-годишни, дори за 5-годишни, които карат предучилищна в училище, а не в детската градина). Т.е. водещият критерий за прием в подготвителен клас към училището според мен е хубаво да се уточни, защото сега не съм запозната да е дефиниран някъде (може и да греша) и да е подчинен основно на района на местоживеене.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 02 авг 2017, 18:19
Не искате да се започва на 1ви септември, не искате да се учи една седмица повече, искате след нова година да са във ваканция, ако се пипне априлска/ великденска, пак ще се възпротивят камара хора.
Когато аз бях ученичка преди 100 години (края на 70-те и през 80-те), зимната ваканция беше две седмици, априлската- също. Имахме и дървени, и грипни ваканции. Това не попречи на 100% от моите съученици да сме с висше образование. Някои от над дори имат по две. И сме добре реализирани специалисти. Така че нищо за потрес не виждам. В малките населени места с какво ще помогне започването на учебната година на 1 септември или ученето през юли?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: fanfanito в ср, 02 авг 2017, 18:38
По новините по БТВ съобщиха , че нямало да се променя лятната ваканция на учениците. Решено било така да си остане.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 авг 2017, 18:40
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/mon-se-otkaza-ot-idejata-da-se-uchi-i-prez-juli.html :joy:
Общо-взето го казаха още сутринта. Даже после министърът уточни откъде какво ще вземат. Може да се върнеш и да прочетеш последните няколко страници.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: shrekie в ср, 02 авг 2017, 20:05
По параграф 12 от Наредбата, за чл.43 относно приема в първи клас - според мен критериите трябва да обхванат и приема в подготвителните класове, когато има такива в училището (за 6-годишни, дори за 5-годишни, които карат предучилищна в училище, а не в детската градина). Т.е. водещият критерий за прием в подготвителен клас към училището според мен е хубаво да се уточни, защото сега не съм запозната да е дефиниран някъде (може и да греша) и да е подчинен основно на района на местоживеене.

Абсолютно! :plus1: Критериите за прием в ПУК и 1 клас трябва да са еднакви.
Така, децата кандидатстващи за ПУК и 1 клас ще бъдат поставени при равни условия и критерии за прием  даденото училище. В противен случай, това би поставило децата кандидатстващи направо в 1ви клас, без да са били в ПУК в училището, в неравностойно положение, спрямо тези, които са приети по оставени вратички за дискриминационни критерии, даващи последващо предимство за прием в 1ви клас.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в ср, 02 авг 2017, 20:29
Глупости, тук подготвителни има само в 4 от 15+ училища, неприложими са критериите за уседналост.  А посещаване на ПГ в училище е логично да е предимство при кандидатстване в първи, чак дискриминация измислихте.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: shrekie в ср, 02 авг 2017, 20:56
Има, има! Запознайте се с начините на прием в ПУК и 1ви клас и пак може да говорим. Предимството е ОК,  когато критериите са уеднаквени. Но да приемат децата в ПУК (при незнайно как измислени критерии) и после същите да имат предимство пред другите, за които има уседналост няма да е редно. С или без уседналост, критериите следва да са еднакви.  В София вероятно повечето училища приемат от ПУК и от 1ви клас.
Ясно е, че това няма да се хареса на тези, които се възползват от тази вратичка за избягване на уж единните критерии за прием в 1 клас.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в ср, 02 авг 2017, 21:18
Ако при ПУК в училищата ще се прави прием по критерии, то тогава би трябвало да се прекласират заедно с тях и тези от 3 и 4 група в детските градини. Но недоволните ще са доста повече. Дете, което е учило година в същото училище при всички положения трябва да е с предимство пред онези, които не са. Няма нищо неравностойно, всеки е свободен да си премести петгодишното от ДГ в училищна.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: shrekie в ср, 02 авг 2017, 21:25
Ако при ПУК в училищата ще се прави прием по критерии, то тогава би трябвало да се прекласират заедно с тях и тези от 3 и 4 група в детските градини. Но недоволните ще са доста повече. Дете, което е учило година в същото училище при всички положения трябва да е с предимство пред онези, които не са. Няма нищо неравностойно, всеки е свободен да си премести петгодишното от ДГ в училищна.

Мисля, че не ме разбрахте. Децата учили в предучилищен клас, нека имат предимство, но за целта следва да са приети при същите критерии. В противен случай създаваме вратичка за заобикаляне на уж единните критерии за прием, за които всички така усилено се борят от месеци наред.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 авг 2017, 21:40
Изменението в наредбата предполага наличие и на други критерии освен изрично изброените в нея. Нищо не пречи като такъв допълнителен критерий да бъде включено това, че детето е посещавало ПУК в същото училище.

В София се осъществява(ше) прием в в предучилищна група ( клас) и в първи клас на общински училища след подборна процедура, което е забранено от закона. Практиката е от години. В тази посока също трябва да се вземат някакви мерки. Възможно е такава практика да е имало и в други градове.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в ср, 02 авг 2017, 21:44
Много добре разбирам. По Вашата логика сте дискриминирани и от деца с братя и сестри в същото училище. За да има строго отсяване при прием в ПГ в училище, той трябва да е общ и за ПГ в детските градини. Т.е. да се прави наново единен прием в трета и четвърта група - а сигурна съм, че и там, дори да дадат предимство на посещавалите първа и втора, ще има изместени. Къде предлагате да се запишат тези, които не са посещавали преди да навършат 5?

Моето дете е в ПГ в училище, ако не го бяха приели в това, щеше да ми се наложи да го водя до другия край на града. Няма да продължи в същото училище, освен в краен случай. Нямаше критерии за ПГ в училищата и тук, директно записват, ако се съберат повече желаещи правят допълнителна група.  При една ПГ и няколко паралелки за първи изобщо не би трябвало да е проблем, дори в София, да бъдат приети всички трайно живеещи в района на училището. Пречат тарикатите с фалшиви адресни и фалшиви бележки от работодател, а не децата в ПГ.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Mama Ru в ср, 02 авг 2017, 22:02
А какво пречи, когато се определя приемът в първи клас съответното РУО да получи данни от общината колко деца има в района на всяко училище? Като се прибавят определен допълнителен брой, да речем 10-20% за приходящи от други райони, смяна на местожителство и други ето, че всички деца от района ще намерят място в училището по местоживеене. Така и ще се намалят фалшивите регистрации и бележки. А дете, което е посещавало ПУК, но е от друг район не е редно да има предимство пред това, което е от района или има брат/ сестра, за да не се налага на родители на две и повече деца да водят децата си в две различни училища. В наредбата и критериите на столична община имаше май такива аномалии, но ги няма в другите градове - там децата по район са с предимство, следва предимство за брат/ сестра и едва след това останалите критерии.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 авг 2017, 22:14
А какво пречи, когато се определя приемът в първи клас съответното РУО да получи данни от общината колко деца има в района на всяко училище?
Ами то така трябва да бъде на практика.
Чл. 47. (1) Общините изготвят списък на децата, които следва да постъпят в групи за предучилищна подготовка и в I клас, и го изпращат в срок до 1 март в училищата и детските градини на територията им.
Допускам, че се прави точно по райони. Едва ли засилват целия списък към всички възможни училища и градини.
А иначе директорът предлага училищния план-прием, но все пак се съобразява и с възможностите на училището.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в ср, 02 авг 2017, 22:16
Хайде стига само с това местоживеене ... На мен пък ми е по-удобно децата да са близо до работата ми. По-добре ни е на всички да сме  в трафика , но  заедно,  отколкото да закъснявам с прибирането им.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: shrekie в ср, 02 авг 2017, 22:39
Много добре разбирам. По Вашата логика сте дискриминирани и от деца с братя и сестри в същото училище. За да има строго отсяване при прием в ПГ в училище, той трябва да е общ и за ПГ в детските градини. Т.е. да се прави наново единен прием в трета и четвърта група - а сигурна съм, че и там, дори да дадат предимство на посещавалите първа и втора, ще има изместени. Къде предлагате да се запишат тези, които не са посещавали преди да навършат 5?

Моето дете е в ПГ в училище, ако не го бяха приели в това, щеше да ми се наложи да го водя до другия край на града. Няма да продължи в същото училище, освен в краен случай. Нямаше критерии за ПГ в училищата и тук, директно записват, ако се съберат повече желаещи правят допълнителна група.  При една ПГ и няколко паралелки за първи изобщо не би трябвало да е проблем, дори в София, да бъдат приети всички трайно живеещи в района на училището. Пречат тарикатите с фалшиви адресни и фалшиви бележки от работодател, а не децата в ПГ.

Пречат много неща, но и тарикатите, който в големите градове не са никак малко. Има достатъчно райони, където кварталното  училище е набелязано като "добро" и масата прави какви ли не сложни схеми за може децата им да учат там. Така дори и вашето квартално училище да не е сред тях, също сте потърпевши.
За целта трябва да има единни критерии за прием в ПУК (независимо дали са на 5 или 6г) и 1 клас. Каквито и да са критериите, те следва да са еднакви, независимо кога влизате в училището.
Не само, че за ПУК се кандидатства, но има и достатъчно училища с прием в ПУК с изпит, което както по-горе стана дума е нарушение на закона, което също трябва да се преустанови.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Аш в ср, 02 авг 2017, 22:39
Аз не разбрах от горните постове защо, ако децата се приемат в ПУК в училище по основен критерий на местоживеене, да трябва да се прекласират децата в 3-та и 4-та група в детската градина.

И пак определено смятам, че ако с въвеждането на местоживеенето като критерий за прием в първи клас се цели по-равномерно разпределяне на учениците сред училищата, как това ще се постигне, ако в същите училища в ПУК се влиза след приемен изпит или всичко друго, но не и по местоживеене.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Mama Ru в ср, 02 авг 2017, 22:48
Да, и това може да е удобство. За това и трябва да има допълнителни бройки. Проблемът идва, когато деца живеещи до някое силно желано училище не са приети в него, изместени от деца от други квартали. Това също не е редно. Макар че аз не виждам как това закрепостяване на децата да учат в кварталното училище ще го направи привлекателно, ако базата е занемарена и непривлекателна, нивото ниско, преобладаващият процент ученици е от малцинствен произход...


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Check Please в ср, 02 авг 2017, 22:49
Някой сеща ли се, че училищата  се финансират с общински пари и няма как да плащаш данък или наем за жилище в краен квартал, а да се ползваш от училищата на центъра примерно? Неправилно е по всички възможни начини, но правилността до такава степен изгуби смисъл по нашите ширини, че сума ти народ най-спокойно заявява, че им е удобно да запишат детето си в училището до местоработата или където там си иска и МОН трябва да се съобразява с тях.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 02 авг 2017, 22:51
Финансирането на общините за училищата едва ли е само от местните данъци, даже не съм сигурна дали изобщо се заделят пари от тях.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 авг 2017, 22:52
И пак определено смятам, че ако с въвеждането на местоживеенето като критерий за прием в първи клас се цели по-равномерно разпределяне на учениците сред училищата, как това ще се постигне, ако в същите училища в ПУК се влиза след приемен изпит или всичко друго, но не и по местоживеене.
Опитах се да бъда деликатна в предходното си мнение.
Чл. 145. (1) Освен в случаите, определени в този закон, приемането на учениците в I клас не може да се извършва въз основа на проверка на способностите им.
 Общинските училища не са от изключенията предвидени в закона. За приема в детските градини също има някакъв текст. За ПУК обаче законът мълчи.
Заинтересованите могат да пишат на мейлите от първа страница с предложения по въпроса. Не би било зле приемът в предучилищни класове също да става по определени критерии при наличие на повече кандидати от местата.Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Check Please в ср, 02 авг 2017, 22:56
Финансирането на общините за училищата едва ли е само от местните данъци, даже не съм сигурна дали изобщо се заделят пари от тях.

Естествено че технически не е, защото в България всички пари от местни данъци отиват в републиканския бюджет и после държавата превежда суми за отделните общини, гласуване със Закона за държавния бюджет. Което не променя нищо от това, което написах по-горе.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Аш в ср, 02 авг 2017, 23:14
И пак определено смятам, че ако с въвеждането на местоживеенето като критерий за прием в първи клас се цели по-равномерно разпределяне на учениците сред училищата, как това ще се постигне, ако в същите училища в ПУК се влиза след приемен изпит или всичко друго, но не и по местоживеене.
Опитах се да бъда деликатна в предходното си мнение.
Чл. 145. (1) Освен в случаите, определени в този закон, приемането на учениците в I клас не може да се извършва въз основа на проверка на способностите им.
 Общинските училища не са от изключенията предвидени в закона. За приема в детските градини също има някакъв текст. За ПУК обаче законът мълчи.
Заинтересованите могат да пишат на мейлите от първа страница с предложения по въпроса. Не би било зле приемът в предучилищни класове също да става по определени критерии при наличие на повече кандидати от местата.Именно, чл. 145(1)/ЗПУО забранява прием в първи клас в общинските училища чрез проверка на способностите на децата, но те влизат през ПУК чрез изпит. А така трудно ще се постигне желаното изравняване между нивата на училищата; напротив ножицата между добрите и по-непривлекателните ще се разтваря още повече за съжаление.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в ср, 02 авг 2017, 23:19
Цитат
Аз не разбрах от горните постове защо, ако децата се приемат в ПУК в училище по основен критерий на местоживеене, да трябва да се прекласират децата в 3-та и 4-та група в детската градина.
За да няма дискриминирани :) защото са на задължително обучение в определена степен - предучилищна - без значение дали са в ДГ или в училище. Ако са единни критериите за прием, детето би трябвало да участва и в класилане в ДГ. Но ако събере повече точки от записаните там и те бъдат изместени, едва ли родителите им ще поддържат тезата, че не е редно да имат предимство пред новопостъпващите заради това, че са посещавали втора група в градината.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 авг 2017, 23:34
За да няма дискриминирани :) защото са на задължително обучение в определена степен - предучилищна - без значение дали са в ДГ или в училище. Ако са единни критериите за прием, детето би трябвало да участва и в класилане в ДГ. Но ако събере повече точки от записаните там и те бъдат изместени, едва ли родителите им ще поддържат тезата, че не е редно да имат предимство пред новопостъпващите заради това, че са посещавали втора група в градината.
Ами тогава да прекласират и всички деца, завършили начална степен на образование, които не кандидатстват в училища със специални условия на прием.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Аш в ср, 02 авг 2017, 23:40
Datura_inermis, в София, където основно е съсредоточен проблемът с приема в първи клас, за детска градина също се кандидатства с точки, като един от водещите критерии е свързан с района на местоживеене. В това отношение кандидатстващите за ПУК в училище не са ощетени. За всички се гледа да принадлежат на съответния район/квартал.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в ср, 02 авг 2017, 23:45
Ashia, и тук е така. Но при ситуация - дете, което постъпва чак в ПГ (3та), от района на градината, трябва ли да има право да измести дете, което вече посещава градината, но е с по-малко точки? Защото деца, прекарали година в ПУК, според мен, при желание трябва да могат да продължат в същото училище, с децата от досегашния си клас, и е напълно оправдано да имат допълнителна точка.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Mama Ru в ср, 02 авг 2017, 23:49
Ами той и малкият влезе в ДГ с предимство район по местоживеене. Но не съм съгласна на общо класиране в ДГ и училище. Който иска да си праща детето предучилищна в училище и сега го прави. Аз, а и много други родители не можем да си позволим да изведем децата от ДГ и да ги пратим на 5г в училище. А и да се мести детето от една градина в друга? Градината на дъщеря ми беше в друг квартал, но максимално близката до работата ми, за да мога като свърши в 18ч да си я прибера. Но първата и основна причина беше, че от кварталната градина я разпределиха в смесена група (2-ра и 3-та по половин група), събрана в последния момент и настанена в апартамент при лоши условия и без достъп до допълнителни дейности. През същата година в квартала откриха филиал в новопостроена  сграда. А учителката ми заяви, че обучението във 2-ра група не било задължително, затова те ще работят с трета група, докато останалите си играят в другата стая под надзора на лелята). Три дена мъчих детето и себе си и я отписах, но можех да си го позволя, тъй като бях по майчинство с второто дете. За малкият предпочетох най-близките градина, за да не се налага да го влача при лоши условия надалеч. Но сме вече в друг квартал и нормална градина.

Аиша, ние не сме голям град, но проблем има в половината училища приемащи в първи клас. Само две от тях са на една смяна, останалите 4 СУ и едно ОУ са на двусменен режим.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Аш в чт, 03 авг 2017, 00:13
Ashia, и тук е така. Но при ситуация - дете, което постъпва чак в ПГ (3та), от района на градината, трябва ли да има право да измести дете, което вече посещава градината, но е с по-малко точки? Защото деца, прекарали година в ПУК, според мен, при желание трябва да могат да продължат в същото училище, с децата от досегашния си клас, и е напълно оправдано да имат допълнителна точка.

По отношение на училището - за мен е естествено детето от ПУК в училище да има възможност да продължи в първи клас в същото училище, без дори да участва в класирането за първи клас.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в чт, 03 авг 2017, 00:40
Аз споменах общ прием единствено заради мнението, че не е справедливо да има допълнителна точка за ПУК. За да се наложат критерии за прием в предучилищното, трябва да се съобрази, че се осъществява и в ДГ. Вероятно заради това не е законово обосновано, ако се засегнат единствено тези в училищата, ще е уязвимо на оспорване. А на този етап няма толкова голям наплив, може би ще се наложи след години и това да се обсъжда.

Докато не тръгнат от училищата да издирват по адреси и домови книги (както направиха някои), трудно ще се нормализират нещата, особено в София. В чужбина сякаш хората си избират жилище според близостта на градини и училища, средата в квартала. Местоработата не е от значение, защото не е важно колко бързо ще стигне родител до училище, а колко време ще отнеме на детето да се прибере у дома. В гимназията вече е ОК да е далеч, ако ще и в друг град, в селата без училище нямат избор, но не го разбирам това да живееш в единия край на голям град и да запишеш малко дете на час път.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 03 авг 2017, 08:47

Докато не тръгнат от училищата да издирват по адреси и домови книги (както направиха някои), трудно ще се нормализират нещата, особено в София. В чужбина сякаш хората си избират жилище според близостта на градини и училища, средата в квартала. Местоработата не е от значение, защото не е важно колко бързо ще стигне родител до училище, а колко време ще отнеме на детето да се прибере у дома. В гимназията вече е ОК да е далеч, ако ще и в друг град, в селата без училище нямат избор, но не го разбирам това да живееш в единия край на голям град и да запишеш малко дете на час път.

1. И да издирват, докато има прием с писмо от руо или министерство, пак ще има деца, приети по различен от общоприетия и регламентиран за масата начин. Това е приложим похват основно за прием в 1 клас и прием след 7 клас.
2. В чужбина този модел го има, факт, аз лично го приложих тук и все повече хора се опитват да го прилагат, да имат визия какво предстои с момента на раждане (трябват ти в близост градина, лекар, пазар, транспорт, училище, прилична среда)
3. Местоработата и не би трябвало да е от значение. Иначе се получава противоречие-да има уседналост за училищата, ама да си крепостен и в работата. Работа се сменя, понякога по-често от предвиденото и независимо от желанията. При мен например се смени мястото на местоработата и без да съм сменяла конкретната работа-офисът се премести на коренно различно място. Факт е, че в днешно време е от огромно значение детето да може бързо и безпроблемно да се прибере, така че близостта на училището е повече плюс, отколкото минус.
4. В гимназията също не е ОК да си далече и да пътуваш. Обемът материал, ако е съвестен ученик и си учи е такъв, че ако изядеш час, час и кусур в транспорт, означава да се лиши от малкото "сладости в ежедневието" в една възраст като тийн години, което често преобръща колата. Вместо да си на спорт, вместо да подхванеш да почетеш книга, ти висиш по спирки (сам, защото нали вече си голям), мръзнеш си, буташ се и едва се прибираш, лашкал си се час, час и кусур и трябва да седнеш да учиш за следващия ден, че то време не останало. Обикновено тогава правят рязък завой, казват си-абе яяяяяя, що не си гледате работата, и вместо да се лашка и учи, завива до близкия мол да се помотае.
Правилно подбраната с малко мисъл и малко късмет локация е от огромно значение.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в чт, 03 авг 2017, 08:50

4. В гимназията също не е ОК да си далече и да пътуваш. Обемът материал, ако е съвестен ученик и си учи е такъв, че ако изядеш час, час и кусур в транспорт, означава да се лиши от малкото "сладости в ежедневието" в една възраст като тийн години, което често преобръща колата. Вместо да си на спорт, вместо да подхванеш да почетеш книга, ти висиш по спирки (сам, защото нали вече си голям), мръзнеш си, буташ се и едва се прибираш, лашкал си се час, час и кусур и трябва да седнеш да учиш за следващия ден, че то време не останало.

 Изпитала  съм го на гърба си и то във време,в което транспортът беше много нередовен.Затова евентуалните първи желания за детето ми ще бъдат сред по-близките училища.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лукреция в чт, 03 авг 2017, 09:01
Учебната година да започва на 15.09. и да свършва на 30.05./учениците до 4 клас/, 15 юни/учениците до 8 клас /, 30 юни за учениците до 12 клас. Ваканциите: 1-15 януари; 1-10 април.
Да се намали учебното съдържание! Езикът, на който се пишат учебниците, да бъде разбираем от ученика!
Да се направи така, че учениците с желание да идват в училището!
Многото изпитвания няма да доведат до по-високи знания!
Да се преподава малък по обем материал, който да се повтаря в няколко часа!
В специализираните паралелки да се наблегне на специалните предмети, за сметка на останалите!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 03 авг 2017, 09:07
Въобще, създадената елитарност в момента на някои училища, води до крайни, граничещи с фанатизъм идеи детето ти да е в точно конкретно велико училище, и ако не е, животът му е свършил. Ако го няма това фалшиво поддържане на децата, които не искат да учат, на пускане да преминават ей така без да се повтаря, на писане на подарени оценки с цел да си задържиш делегирания бюджет за бройката и хиляди други очеизбождащи вече и самите деца неравенства, училищата ще се изравнят някак и няма да го има това домогване по всякакъв начин-регламентиран или не-до определени училища.
Всичко това аз го слагам отново в графа Условия. Липсват условия на равнопоставеност на децата независимо от приема също. Който иска да учи-да учи. Който не иска, да не отнема от ресурси, време, и да не пречи на който иска. Който учи да е поощрен. Който не учи да е рестриктиран, или ако не, то насочен към занаят, към друго, опции има. Сега е обратното. Хем не учи, хем го бутат, хем го тикат, хем е за сметка на другите, за мотивация да не говорим. Така, училищата от които бягат едни, защото средата в момента е такава, рязко ще се промени.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в чт, 03 авг 2017, 09:21
Ето и един добър анализ, вижте и коментарите:

http://www.dnevnik.bg/analizi/2017/08/02/3017653_kakvo_da_pravim_s_decata_prez_liatoto/


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в чт, 03 авг 2017, 09:25
      Два основни проблема виждам аз, не че са само два.
Единият е делегираният бюджет, вторият- неразбираемите учебници.

Вчера разгледах един от проектите по Бълг. език.

Само докато стигнах до "благозвучната" дума отправител, ...."звук сладък, най-мил в звуковете..." намерих решение за ваканциите. Ми да вземат да се сетят за някой по-нормален термин и ето- ще си спестят един ден от учене. Струва ми се ,че баш един ден им трябва на учениците да проумеят това така смислено понятие. При друго понятие, вероятно разбираемостта ще се получи за минути, в най-лошия случай.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: julisa в чт, 03 авг 2017, 09:33
Светкавица, в дълбок размисъл ме хвърли с този отправител.  newsm78
Отиде ми деня! :35:

Явно е, че делегираните бюджети създават голяма част от проблемите. Какви алтернативи има обаче?
По отношение на учебниците, направо ме е страх да си помисля какво ще са сътворили за шести клас, ако достигнат до децата де. Доколкото разбирам май и те са още на процес обсъждане, не съм сигурна дали изобщо са поръчани за печат.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в чт, 03 авг 2017, 09:39
Светкавица, в дълбок размисъл ме хвърли с този отправител.  newsm78
Отиде ми деня! :35:

Смеете се вие, ама си правих справка с Google, защото така, без контекст, не зацепих какво означава. :nerd:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в чт, 03 авг 2017, 09:40
Не съм забелязала учениците да имат проблем с този термин, още повече, че той върви заедно с термините "съобщение" и "получател". Не зная в кой проект за учебник го има, но не е в обращение отскоро. По-голяма трудност съм имала с "адресант" и "адресат", постоянно ги бъркаха. Иначе текстолингвистиката е от най-леките дялове на езикознанието и учениците я обичат.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Рори72 в чт, 03 авг 2017, 09:41
Ashia, и тук е така. Но при ситуация - дете, което постъпва чак в ПГ (3та), от района на градината, трябва ли да има право да измести дете, което вече посещава градината, но е с по-малко точки? Защото деца, прекарали година в ПУК, според мен, при желание трябва да могат да продължат в същото училище, с децата от досегашния си клас, и е напълно оправдано да имат допълнителна точка.

По отношение на училището - за мен е естествено детето от ПУК в училище да има възможност да продължи в първи клас в същото училище, без дори да участва в класирането за първи клас.

Добре, де, но ако твоето дете посещава отдалечена от дома ви ДГ не по твой избор и после заради деца които са от другия край на града, но родителите са с възможност да осигуряват бърз и удобен за детето превоз и детегледач за половин ден, харесват най-близкото до дома ви училище и запишат децата в предучилищна в него точно за да си гарантират мястото, което е за сметка на твоето дете и останалите деца които живеят срещу входа на училището пак ли ще го приемеш за естествено предимство?
Понеже родителите са избрали на 5 и 6г. децата им да останат в ДГ, където условията за тази възраст са многократно по-добри от престоя половин ден в училище ще живеят срещу или в района на едно училище, а ще пътуват всеки ден с градски транспорт до някъде си където са останали свободни места, защото деца от другия край на града са заели бройките в училището което децата виждат от терасите си?
Може да е предимство пред децата на родители избрали училището, но не живеещи в района му, но не и предимство пред децата живеещи в този район.

След като искат да свалят възрастта за предучилищно обучение на 4г. следва да го направят задължително именно в условията на ДГ, без вариант да се приемат предучилищни групи в училищата. Така ще има и 1-3 класни стаи повече за децата от 1-4 клас и съответно по-добри условия за тяхното целодневно обучение. Така ще отпадне и това спорно предимство.

П.П. Бях сигурна, че това с удължаването на учебната година е опипване на почвата и по-скоро начин ако се вземе решение да се почва на 01.09. от учебната 2018/2019г. хората да си мислят, че това е било тяхно мнение с което законотворците са се съобразили.Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в чт, 03 авг 2017, 09:47
Не съм забелязала учениците да имат проблем с този термин, още повече, че той върви заедно с термините "съобщение" и "получател". Не зная в кой проект за учебник го има, но не е в обращение отскоро. По-голяма трудност съм имала с "адресант" и "адресат", постоянно ги бъркаха. Иначе текстолингвистиката е от най-леките дялове на езикознанието и учениците я обичат.

Извинявам се за отклонението, знам че не му е тук мястото, ама какво й е на думата подател.

О да, не би показала високата Ентелегентност на автора на учебника. Пък нали сме на ежегодния конкурс за подмяна на учебници...


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: fanfanito в чт, 03 авг 2017, 09:48

Всичко това аз го слагам отново в графа Условия. Липсват условия на равнопоставеност на децата независимо от приема също. Който иска да учи-да учи. Който не иска, да не отнема от ресурси, време, и да не пречи на който иска. Който учи да е поощрен. Който не учи да е рестриктиран, или ако не, то насочен към занаят, към друго, опции има. Сега е обратното. Хем не учи, хем го бутат, хем го тикат, хем е за сметка на другите, за мотивация да не говорим. Така, училищата от които бягат едни, защото средата в момента е такава, рязко ще се промени.
Абсолютно съм съгласна, че това е първото на което трябва да се обърне внимание и вземат мерки.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в чт, 03 авг 2017, 10:02
Не съм забелязала учениците да имат проблем с този термин, още повече, че той върви заедно с термините "съобщение" и "получател". Не зная в кой проект за учебник го има, но не е в обращение отскоро. По-голяма трудност съм имала с "адресант" и "адресат", постоянно ги бъркаха. Иначе текстолингвистиката е от най-леките дялове на езикознанието и учениците я обичат.

Извинявам се за отклонението, знам че не му е тук мястото, ама какво й е на думата подател.

О да, не би показала високата Ентелегентност на автора на учебника. Пък нали сме на ежегодния конкурс за подмяна на учебници...
Нищо й няма. Нито пък "подател" е по-нискостилна от "отправител", та въобще не мисля, че някой е имал за цел това или онова. И двата термина съществуват, при това не от вчера, а поне от няколко десетилетия, както и още поне два-три синонимни, авторите на учебници използват някой от тях. "Подател" на учениците не им звучи по-разбираемо.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Аш в чт, 03 авг 2017, 10:24
Никога не съм използвала "отправител", макар че, признавам си, звучи доста по-изискано от "изпращач" :).

По темата - ако критериите, които важат за първокласниците в София, се приложат и за ПУК-четата в София при прием в училище - на първо място адрес, после социалните, братя, сестри и т.н., не виждам как дете от един район ще влезе в ПУК в друг район (като изключим кандидатите с фалшивите адреси). Нали се правят оценки на броя на кандидатите по квартали и затова евентуално се отварят ПУК паралелки. В момента на територията на Триадица, около Стрелбище има две училища - 126 ОУ и 104 ОУ, които имат ПУК и приемат по прилежащ район (един добър пример).


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM542130FM в чт, 03 авг 2017, 10:40
Цитат
Аз не разбрах от горните постове защо, ако децата се приемат в ПУК в училище по основен критерий на местоживеене, да трябва да се прекласират децата в 3-та и 4-та група в детската градина.
За да няма дискриминирани :) защото са на задължително обучение в определена степен - предучилищна - без значение дали са в ДГ или в училище. Ако са единни критериите за прием, детето би трябвало да участва и в класилане в ДГ. Но ако събере повече точки от записаните там и те бъдат изместени, едва ли родителите им ще поддържат тезата, че не е редно да имат предимство пред новопостъпващите заради това, че са посещавали втора група в градината.


Извинявай, но ДГ и приемът в учулище са съвсем различни неща... Едното няма общо с другото.
Хайде да престанем да си изсмукваме от пръстите измислени аргументи


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Месечинка виторога в чт, 03 авг 2017, 10:43
Никога не съм използвала "отправител"
Не само не съм я ползвала, ами и за първи път я чувам :oops:


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM542130FM в чт, 03 авг 2017, 10:54
Учебната година да започва на 15.09. и да свършва на 30.05./учениците до 4 клас/, 15 юни/учениците до 8 клас /, 30 юни за учениците до 12 клас. Ваканциите: 1-15 януари; 1-10 април.
Да се намали учебното съдържание! Езикът, на който се пишат учебниците, да бъде разбираем от ученика!
Да се направи така, че учениците с желание да идват в училището!
Многото изпитвания няма да доведат до по-високи знания!
Да се преподава малък по обем материал, който да се повтаря в няколко часа!
В специализираните паралелки да се наблегне на специалните предмети, за сметка на останалите!

Абсолютно съм съгласна. Изключително точно, според мен мнение.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 03 авг 2017, 11:28
Учебната година да започва на 15.09. и да свършва на 30.05./учениците до 4 клас/, 15 юни/учениците до 8 клас /, 30 юни за учениците до 12 клас. Ваканциите: 1-15 януари; 1-10 април.
Към момента законът определя началото на учебната година, а министърът - края на втория учебен срок, тъй като трябва да бъде изпълнено условието за определен брой учебни седмици ( съответно дни) за всеки клас.
По наредба ( пак въз основа на ЗПУО) ваканциите са - есенна, коледна, междусрочна и пролетна.
За да се реализира това предложение ще се наложат промени в поне три нормативни документа.
Не знам колко и какви отзиви са получили в МОН, когато на обществено обсъждане бяха подложени ключовите наредби за учебния план, оценяването и организацията на дейностите. Но е факт, че увеличеният брой учебни седмици за някои класове беше утвърден още през 2015, а броят на ваканциите и техният вид - през 2016.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 03 авг 2017, 11:39
Говорите за сложни термини и учебници. От години се чудя, защо целта е да покажем на учениците колко велико нещо е науката. И да започнем с предметите, които учат, не с учебниците. Защо не учат история, биология, география, а учат "История и цивилизация", "Биология и здравно образование", "География и икономика" и т.н. Ако може още със заглавието да покажем на учениците колко незначителни са техните знания. А какво остава за великия предмет "Технологии и предприемачество" учен още от първи клас. Какво очакват първокласниците, когато имат такъв час? Колко седемгодишни деца знаят значението на тези две думи. Или колко родители знаят какво значи ФКРУ учено във втори клас?
Като сме тръгнали да олекотяваме учебното съдържание, да започнем от началото.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 03 авг 2017, 11:42
Бяха обещали, че ще има промяна в начина на финансиране. Има ли някакви проекти в тази посока?
Появиха се проекти, относно финансирането. Още не съм ги разглеждала.

Проект на Постановление на Министерския съвет (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12630)
Проект на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12629)
Мотиви (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12628)
Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12627)
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12626)

Бележки, становища и предложения по проекта на постановление да бъдат изпращани до дирекция „Финанси“ на e-mail: k.yordanov@mon.bg до 01.09.2017 г. включително.

Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и:
1. условията и редът за определяне на броя на паралелките и групите и на броя на учениците и на децата в тях, както и за организиране на индивидуално обучение наученик от паралелка;
2. условията и редът за осигуряване на обучението по български език по чл. 17, ал. 1 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
3. редът за включване на частните детски градини и училища в системата на държавно финансиране;
4. приемането на деца и ученици за безплатно обучение в частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране;
5. методиката за определяне на максималния размер за събираните средства от родителите на деца и ученици от частните детски градини и училища
6. условията и редът за възстановяване на неизразходваните средства от държавната субсидия от частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране;
7. условията и редът за преустановяване предоставянето на средства от държавния бюджет на частните детски градини училища, включени в системата на държавно финансиране.


При мен класовете не се виждат като числа, а като празни квадратчета, поне в началото на наредбата. Не съм стигнала още до края.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: мюмла в чт, 03 авг 2017, 12:11
Едносменният режим някак влиза в противоречие със системата на делегираните бюджети. Някои училища записват огромен брой ученици и "базата" ествествено не позволява едносменен режим. Ако това би отпаднало, за доста деца би била възможна само първата смяна.
В моя квартал има училища, които приемат по 7 паралелки първокласници и такива, които сформират 1, 2 паралелки. Това са неспециализирани училища, които нямат и много ученици-гимназисти (0,1, максимум 2 паралелки за випуск). Някои от тях са отдали част от помещенията си на външни институции (колеж, частна гимназия). Ако имаше някакъв лимит, пустеещите училища щяха да се запълнят с учениците, незаписани в многолюдните училища. Така при 3, 4 паралелки може да се осъществи учене в една смяна. Но това означава многолюдните училища да загубят от бюджетите си.
Има и още едно противоречие - при работа в една смяна, при отсъствие на учител става невъзможно да бъде заместен от колега от училището. Трудно е от днес за утре да се намери външен заместник. Имаше една система за заместващи учители преди години, не зная дали още функционира.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 03 авг 2017, 13:13
Аз не виждам противоречия. Първо се съобразяват със закона, след това си правят разчет на броя на паралелките така, че да могат да се съберат в една смяна. Бюджетът ще е по-малък, но за по-малко ученици и учители.
За заместването - в една смяна сме нашата гимназия - никога не е имало проблем със заместването, не е изключено и отвън да се вземе заместник.

Дидева, благодаря, сега ще ги прегледам.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 03 авг 2017, 13:25
Едносменни училища съществуват и в момента и в София.
За мен е безумно смяната на смяна около ДЗИ и малките матури в 4 клас. Тогава една или две седмици местят смяната на гимназисти и прогимназисти. Това пряко бие по седмокласниците, които са на финална права точно и кипи работа по подготовка за НВО, с което кандидатстват за гимназия после. Отпадат уроци, пропуска се материал, неглижира се много факта, че целия май месец минава под мотото празник-изпит-празник-изпит, заради които има неучебни дни и смяна на смени. А този точно период е много важен и за тези ученици. Сякаш 7 клас са най-неоправдани в този период и пряко бие според мен на подготовката им.
При малките се получава следното-въпреки, че се пише, че учат до 24 май, реално ходят на училище първата седмица на май. След това официално не, но неофициално са си ваканция, почти никой не ходи. 7-класниците не могат да си позволят това.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в пт, 04 авг 2017, 15:24
Имам питане във връзка с т. нар. иновативни училища.
Според сайта на МОН:

Иновативните училища ще бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Има ли възможност някъде да се провери за училище X, с какво си е извоювало включването в списъка на иновативните училища.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в пт, 04 авг 2017, 15:35
Кандидатстването за иновативно училище включва план, по който това училище ще предложи иновации в някое от трите дадени направления. В този смисъл думата "извоювало" не е много на място. Училището, което е определено като иновативно, тепърва ще следва плана си. Е, може да е започнало вече отчасти да прилага някои неща.
Училището, в което преподавам, ще е иновативно. Иновациите в ще са в управлението и постепенно ще се въвежда в някои класове и по някои предмети.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в пт, 04 авг 2017, 15:48
Кандидатстването за иновативно училище включва план, по който това училище ще предложи иновации в някое от трите дадени направления. В този смисъл думата "извоювало" не е много на място. Училището, което е определено като иновативно, тепърва ще следва плана си. Е, може да е започнало вече отчасти да прилага някои неща.
Училището, в което преподавам, ще е иновативно. Иновациите в ще са в управлението и постепенно ще се въвежда в някои класове и по някои предмети.

Е, определянето на училище за иновативно все пак е следствие на одобрение на този план и това си е "извоюван"  успех. И точно това ми беше питането, има ли къде да видим какво са предложили училищата.

Ако имате възможност, споделете, какво предвижда Вашето училище, ще бъде интересно.

Например, моето дете ще учи в ново училище, което се похвали, че е включено в списъка и се чудех дали мога да разбера какво предвиждат и дали ни засяга (ще ми се да напиша облагодетелства).


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в пт, 04 авг 2017, 15:57
Директорът ни се занимава с документацията. Естествено учителите сме запознати по какво ще бъдат иновациите, но за това смятам да не давам много гласност.
Щом ви засяга, вероятно ще ви запознаят на родителска среща.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в пт, 04 авг 2017, 16:18
Ако промените не се прилагат за випуска ни или изучавани от нас предмети, няма да ни засяга.
Живот и здраве ще разберем септември.

Може пък да се изненадаме приятно.

Вие, лично, одобрявате ли предвижданите при Вас новости? (не знаем кое е училището и какви са промените, но е интересно - мнението на един български учител за тази инициатива).


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в пт, 04 авг 2017, 17:49
Един добър анализ:

http://m.24chasa.bg/mnenia/article/6367912

Децата се гледат от институции още от 1-2 годишни. Родителите трябва да са "свободни" за да печелят пари и купуват още повече телевизори и коли... икономиката печели от това, децата губят.
Не ми харесва тази схема. Иска ми се да държим повече на семейството.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в пт, 04 авг 2017, 18:24
...
Вие, лично, одобрявате ли предвижданите при Вас новости? (не знаем кое е училището и какви са промените, но е интересно - мнението на един български учител за тази инициатива).
По принцип одобрявам и съм за, но някои неща не ми допадат и за да ги обясня, трябва да навляза в подробности. Тези неща обаче няма да засегнат учениците и родителите, те са вътрешни и административни за училището. Само ще спомена, че работата ни ще се удвои, а заплащане за иновативност не е предвидено. В хуманитарна гимназия съм.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ingi в пт, 04 авг 2017, 22:06
...
Вие, лично, одобрявате ли предвижданите при Вас новости? (не знаем кое е училището и какви са промените, но е интересно - мнението на един български учител за тази инициатива).
По принцип одобрявам и съм за, но някои неща не ми допадат и за да ги обясня, трябва да навляза в подробности. Тези неща обаче няма да засегнат учениците и родителите, те са вътрешни и административни за училището. Само ще спомена, че работата ни ще се удвои, а заплащане за иновативност не е предвидено. В хуманитарна гимназия съм.Това сигурно ли е ? Аз пък чух, че в  иновативните училища ще се вдигне стандарта за един ученик и така се завишава бюджета на училището. А това води до вдигане и на заплатите.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в пт, 04 авг 2017, 23:32
:
...
Вие, лично, одобрявате ли предвижданите при Вас новости? (не знаем кое е училището и какви са промените, но е интересно - мнението на един български учител за тази инициатива).
По принцип одобрявам и съм за, но някои неща не ми допадат и за да ги обясня, трябва да навляза в подробности. Тези неща обаче няма да засегнат учениците и родителите, те са вътрешни и административни за училището. Само ще спомена, че работата ни ще се удвои, а заплащане за иновативност не е предвидено. В хуманитарна гимназия съм.
Това сигурно ли е ? Аз пък чух, че в  иновативните училища ще се вдигне стандарта за един ученик и така се завишава бюджета на училището. А това води до вдигане и на заплатите.
Не знам колко е сигурно, но когато подготвяхме документите, никъде не срещнах подобно нещо, никъде не ставаше дума за повече финансиране.
Може ли линк към информацията, че иновативните училища ще имат по-висок стандарт на ученик?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в сб, 05 авг 2017, 07:24
Много неясен и с много блализми беше текста за кандидатстване и ние се отказахме  ... Така или иначе си действаме като иновативно училище. Решихме, че е по-добре да го правим без да ни се налага да попълваме хиляди бумаги и да си губим времето и енергията с тях.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 05 авг 2017, 08:00
Много добро решение сте взели.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: срало мече в сб, 05 авг 2017, 08:15
Може би съм тъпа, но не разбирам в какво точно се изразяват тези иновации. Да повториш в едно изречение три пъти думата чак.
За мен новост ще е, ако имат съблекалня с душове и физическото не е само един час. А не интерактивна дъска в 1 клас, която е закъсняла иновация - децата вече прескочиха този момент, работят с таблети, вече и с телефони, всяко у дома има в пъти повече възможности вече. (демонстрираха ни-мнооого закъсняло, много, просто децата сами прескочиха този етап, доста скучни и бебешки бяха задачите на тази дъска)
Иновация в управлението, признавам, не ми говори абсолютно нищо. Нов модел на управление? Управлява главния учител, а не директора? Моля за пояснение.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 05 авг 2017, 08:57
Иновация не означава само нещо ново, а чрез новото и нови методи и идеи да се постигне някакъв резултат.
Интерактивните методи и информационните технологии са част от тези иновации, но не са само те.
При управлението ще ми бъде трудно да го обясня на хора, които не са в системата. Единствено тук обаче виждам известни плюсове, може би защото вече ги прилагаме.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в сб, 05 авг 2017, 09:23
Интересно защо са чак такава тайна, но пък не държа да знам всеки детайл, важното е да работи. 


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в сб, 05 авг 2017, 09:33
Интересно защо са чак такава тайна, но пък не държа на знам всеки детайл, важното е да работи.  
Не е тайна :grinning: Потърси в сайта на МОН, има ги документите. Просто през мобилната версия не ми се рови ... Не мисля, че при кандидатстването училищата нещо са променили ... просто са модифицирали дадените документи.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: срало мече в сб, 05 авг 2017, 15:07
Като гледам какви резултати жънем година след година с новости/иновации, ми иде да хвана гората. На такива велики нови идеи и приложението им сме свидетели в последните години, то няма година вече без.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в сб, 05 авг 2017, 17:54
Просто трябват мотивирани учители. Ако заплатите се обвържат с оценките от нво по всички предмети, смятам че ще е най-полезно.
Какви иновации, какви 5 лева.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в сб, 05 авг 2017, 18:16
Просто трябват мотивирани учители. Ако заплатите се обвържат с оценките от нво по всички предмети, смятам че ще е най-полезно.
Какви иновации, какви 5 лева.
Ти сериозно ли? Да не мислиш, че всички работим в СМГ? Отделно ако знаеш какви парадокси се получават на НВО  (по- рядко на ДЗИ). Ученици, които се чудиш как да им напишеш 3 и как въобще са стигнали до 7ми клас изкарват пълен брой точки (със същия успех могат да играят Националната лотария), а ученици, които реално знаят, могат да се издънят много здраво. Да не дълбая темата с квесторството и т.н....


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в сб, 05 авг 2017, 18:40
Колкото и грозно да звучи  ... мат'ряла е важен! Хайде един учител от СМГ да отиде в Долнонанагорнище и да видим какво ще може да направи.  Обзалагам се, че няма да е много.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в сб, 05 авг 2017, 19:13
Резултатите от НВО не може да са решаващи за заплащането на учителите. Първо, те рядко са резултат от работата само на  този учител, обичайно има частни уроци, школи и пр. Факт е, че по-голям принос за високия резултат на НВО имат родителите. Връзката е ясна - в т.нар. "добри" училища попадат обичайно деца на мотивирани родители, които най-напред създават съответната среда на ученика,  а освен това са склонни да намерят начин всеки пропуск да бъде попълнен своевременно.
Второ, не всички деца могат, дори да дадат максимума от себе си, да бъдат отличници. А много от тях не са и мотивирани, просто присъстват телом. Да се работи с такива деца е по-трудно, по-времеемко, изисква много повече нерви, креативност, а крайният резултат не е впечатляващ.
Тази система на оценяване би била справедлива само ако изходните условия са еднакви и системата е затворена - децата са с еднакъв потенциал и еднакво мотивирани и липсва външна помощ в лицето на други учители, самите родители, баби, лели и пр.
Един учител в училище, в което за голяма част от учениците българският не е майчин, би постигнал ужасно много, ако научи децата да четат и пишат и да чакат с нетърпение въпросния час. А в други училища децата постъпват вече свободно пишещи и четящи и често учещи и друг език.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 05 авг 2017, 19:52
Просто трябват мотивирани учители. Ако заплатите се обвържат с оценките от нво по всички предмети, смятам че ще е най-полезно.
Какви иновации, какви 5 лева.
Броила ли си по колко предмета има НВО и в кои класове?
Иначе са го написали и преди мен. Ако аз плащам за школа по БЕЛ и математика в седми клас и отличните резултати на детето ми се дължат на нея, защо учителите му да получават по-високо заплащане за това?
Или, ако съм учител, работещ в район, в който българският не е майчин език на голяма част от децата. Дали успехите ми ще са по-малки, ако успея да ги науча да четат и пишат на български още в първи клас?
СМГ и АЕГ не са цел номер едно за всички деца. Има много по-простички цели, постигането на които може да се окаже далеч по-важно за някои деца и за техните учители.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в сб, 05 авг 2017, 20:50
Настръхна ми косата, когато си представих НВО или каквото й да е оценяване, което да служи за определяне на учителски заплати, какъв фарс би било.

Видях НВО за четвърти клас и това ми стига.
Поне при нас и тези изходни нива много дразнеха, защото учителката истерясваше (нали стигат и до директора). Правеха тренировки някакви, където им се даваха също доста от въпросите и ги научиха да се притесняват за оценките.
И каква точно е ползата? Със сигурност не тази, че дават представа за нивото на детето.
Тъй че, не мерси, на всички изяви, които служат някой си да оценява учители, учебници и системи или училища да събират точки за елитност.
Някак се загуби идеята, че децата трябва да са в центъра.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 05 авг 2017, 21:18
Просто трябват мотивирани учители. Ако заплатите се обвържат с оценките от нво по всички предмети, смятам че ще е най-полезно.
Какви иновации, какви 5 лева.
Малко са ти криви сметките. Трябва мисъл.
Не си ли обърнала внимание, че онова, което е обвързано с пари, се опорочава. Искаш отлични оценки без покритие ли?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в сб, 05 авг 2017, 21:27
Просто трябват мотивирани учители. Ако заплатите се обвържат с оценките от нво по всички предмети, смятам че ще е най-полезно.
Какви иновации, какви 5 лева.
Броила ли си по колко предмета има НВО и в кои класове?
Иначе са го написали и преди мен. Ако аз плащам за школа по БЕЛ и математика в седми клас и отличните резултати на детето ми се дължат на нея, защо учителите му да получават по-високо заплащане за това?
Или, ако съм учител, работещ в район, в който българският не е майчин език на голяма част от децата. Дали успехите ми ще са по-малки, ако успея да ги науча да четат и пишат на български още в първи клас?
СМГ и АЕГ не са цел номер едно за всички деца. Има много по-простички цели, постигането на които може да се окаже далеч по-важно за някои деца и за техните учители.

Да кажем, че това може да се случи по мат и Бел. Останалите предмети? Моето дете конкретно има 2-3 предадени урока за средновековието /7кл./Учителката им по история трябва да остане без заплата един месец. По география същата работа, смениха им учителя, преподаването както ми го разказа е под всякакво ниво. Загуби всякакъв интерес, а е абонирана от малка за НатДжио. Защо един учител в държавно училище да си върши работата както трябва и кой го оценява? Малко е в страни от темата, но имам усещането че нацията ни оглупява постоянно, а децата са жертва. И да говорим за някакви иновации, при условие че не се постига елементарно ниво е безмислено.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в сб, 05 авг 2017, 21:34
Просто трябват мотивирани учители. Ако заплатите се обвържат с оценките от нво по всички предмети, смятам че ще е най-полезно.
Какви иновации, какви 5 лева.
Малко са ти криви сметките. Трябва мисъл.
Не си ли обърнала внимание, че онова, което е обвързано с пари, се опорочава. Искаш отлични оценки без покритие ли?
Изобщо не са ми криви сметките, просто виждам какво дава учителката в частната школа и какво дава учителката по математика в училище! Това е ясно на всички, няма нужда от коментар. Със сигурност има изключения, но те няма да направят образованието по-добро.
И защо да искам отлични оценки? Могат да се направят кабинети, електронни тестове, електронно оценяване. Ако има 9000 ученика, за тест по история, който да е два часа, ще трябват десетина кабинета и за една седмица ще минат всички ученици в София в съответния клас. А може да се направи общ тест с въпроси от целия материал за съответния клас. Защо мислите, че не могат да се избегнат учителите, като оценители. Пък и дори да е писмен, няма да е много скъпа още една независима оценка.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Lady Brinne в сб, 05 авг 2017, 21:43
Много по-голям проблем е учебното съдържание, а не оценяването. А също непрестанното предаване на нов материал. Липсата на достатъчно часове за упражнения. Лошите учебници. Лошата дисциплина. Това всичкото от 5-ти клас нататък. До 4-ти нещата са що-годе добре.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в сб, 05 авг 2017, 21:50
Една цяла нация няма как да оглупее, а и глупостта не е пряко свързана с нивото на образованост. Векове наред мнозинството от хората са били неграмотни, това не значи, че са били глупави. В художествената литература пък са намерили място карикатурни образи на достатъчно образовани глупаци.
И преди 40 години имаше учители, които не си вършеха работата, и сега ги има. И преди учениците не са знаели всичко, и сега има немалко мотивирани и знаещи ученици.
Големият проблем е увеличаващият се брой неграмотни и функционално неграмотни ученици, но ако мерило за тяхната работа ще са резултатите от някакви изпити, то просто с тези ученици няма да работи никой или в тези училища ще се наемат само напълно неамбициозни хора, така че процентът неграмотни  ще се увеличи, няма да намалее. Разбира се, повечето пишещи във форума по принцип нямат досег до децата в селските училища, смесените райони и професионалните гимназии, но при положение че така или иначе огромен процент от мотивираните емигрират, в един момент всички ще си дадем сметка, че не са само СМГ, НПМГ, АЕГ и пр., и че е важно да има добро средно равнище на образованието, а не само отличници, които печелят световни олимпиади. Нормално функциониращата държава има нужда не само от вождове, но и от индианци, но грамотни индианци, ако трябва да перифразирам един стар анекдот.
Много по-голям проблем е учебното съдържание, а не оценяването. А също непрестанното предаване на нов материал. Липсата на достатъчно часове за упражнения. Лошите учебници. Лошата дисциплина. Това всичкото от 5-ти клас нататък. До 4-ти нещата са що-годе добре.
Съгласна съм.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в сб, 05 авг 2017, 22:02
Много по-голям проблем е учебното съдържание, а не оценяването. А също непрестанното предаване на нов материал. Липсата на достатъчно часове за упражнения. Лошите учебници. Лошата дисциплина. Това всичкото от 5-ти клас нататък. До 4-ти нещата са що-годе добре.
Само за учебниците не съм съгласна. Активно съм учила с детето ми в 5 и 6 клас. Всичко ми изглежда добре написано, но трябва да свързват материала със странични дейности и наблюдения. Аз например карах детето ми да нарисува с цветни моливи континентите и по тях да допълва животни, растения, полезни изкопаеми. Или като след урока по история да отидат до някой музей да видят нещо конкретно. Как един път не направиха нещо, което не им е залегнало в учебните програми!?!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в сб, 05 авг 2017, 22:28
Една цяла нация няма как да оглупее, а и глупостта не е пряко свързана с нивото на образованост. Векове наред мнозинството от хората са били неграмотни, това не значи, че са били глупави. В художествената литература пък са намерили място карикатурни образи на достатъчно образовани глупаци.
И преди 40 години имаше учители, които не си вършеха работата, и сега ги има. И преди учениците не са знаели всичко, и сега има немалко мотивирани и знаещи ученици.
Големият проблем е увеличаващият се брой неграмотни и функционално неграмотни ученици, но ако мерило за тяхната работа ще са резултатите от някакви изпити, то просто с тези ученици няма да работи никой или в тези училища ще се наемат само напълно неамбициозни хора, така че процентът неграмотни  ще се увеличи, няма да намалее. Разбира се, повечето пишещи във форума по принцип нямат досег до децата в селските училища, смесените райони и професионалните гимназии, но при положение че така или иначе огромен процент от мотивираните емигрират, в един момент всички ще си дадем сметка, че не са само СМГ, НПМГ, АЕГ и пр., и че е важно да има добро средно равнище на образованието, а не само отличници, които печелят световни олимпиади. Нормално функциониращата държава има нужда не само от вождове, но и от индианци, но грамотни индианци, ако трябва да перифразирам един стар анекдот.
Много по-голям проблем е учебното съдържание, а не оценяването. А също непрестанното предаване на нов материал. Липсата на достатъчно часове за упражнения. Лошите учебници. Лошата дисциплина. Това всичкото от 5-ти клас нататък. До 4-ти нещата са що-годе добре.
Съгласна съм.
Може би термина не е точен, съвсем лесно мога да го допълня. Въпроса е, че това е субективно мнение и едва ли дори е възможен точен анализ.
Аз си спомням всички учители и то с уважение, което не усещам у дъщеря ми. Оплакваше се, че няколко пъти моли една г-жа да говори по -високо, защото не чува или да направи нещо, за да може да слуша урока.... нищо не последва три години. Купих и микроскоп, защото много искаше и наистина го използва, събира растения.... за цяла година г-жата по биология не намери подходящ момент да го занесем в училище, защото нямат!?!? Идваха в къщи няколко деца. Няма смисъл да продължавам. По едно време си мислех да я запиша и да пратя записа на Министъра, така без имена. Много ме е яд, а училището е в първите 15 в София според резултатите от нво...
За функционалната неграмотност мнението ми на неспециалист е, че родителите са изцяло виновни, защото децата прекарват дни, седмици и години в гледане на телевизия, даже ги трапосват в отделни стаи. Виждала съм деца на 2-3 години да стоят като хипнотизирани часове, без да говорят разбира се.
А за това кой ще се занимава с децата на незаинтересовани родители, ще е най-лесно с някакъв материален стимул. За повишаване на оценките на база предходни години, в относителна стойност, например. Много ми е интересно чиновниците как мислят да повишат качеството на образованието..... с иновации, няма що. Как да накарат един учител да изисква от децата да учат и той да се раздава... как? Защото аз виждам парите, като добър вариант. Освен, ако не са толкова посредствени, че нямат потенциал да го направят.Една цяла нация няма как да оглупее, а и глупостта не е пряко свързана с нивото на образованост. Векове наред мнозинството от хората са били неграмотни, това не значи, че са били глупави. В художествената литература пък са намерили място карикатурни образи на достатъчно образовани глупаци.
И преди 40 години имаше учители, които не си вършеха работата, и сега ги има. И преди учениците не са знаели всичко, и сега има немалко мотивирани и знаещи ученици.
Големият проблем е увеличаващият се брой неграмотни и функционално неграмотни ученици, но ако мерило за тяхната работа ще са резултатите от някакви изпити, то просто с тези ученици няма да работи никой или в тези училища ще се наемат само напълно неамбициозни хора, така че процентът неграмотни  ще се увеличи, няма да намалее. Разбира се, повечето пишещи във форума по принцип нямат досег до децата в селските училища, смесените райони и професионалните гимназии, но при положение че така или иначе огромен процент от мотивираните емигрират, в един момент всички ще си дадем сметка, че не са само СМГ, НПМГ, АЕГ и пр., и че е важно да има добро средно равнище на образованието, а не само отличници, които печелят световни олимпиади. Нормално функциониращата държава има нужда не само от вождове, но и от индианци, но грамотни индианци, ако трябва да перифразирам един стар анекдот.
Много по-голям проблем е учебното съдържание, а не оценяването. А също непрестанното предаване на нов материал. Липсата на достатъчно часове за упражнения. Лошите учебници. Лошата дисциплина. Това всичкото от 5-ти клас нататък. До 4-ти нещата са що-годе добре.
Съгласна съм.
Може би термина не е точен, съвсем лесно мога да го допълня. Въпроса е, че това е субективно мнение и едва ли дори е възможен точен анализ.
Аз си спомням всички учители и то с уважение, което не усещам у дъщеря ми. Оплакваше се, че няколко пъти моли една г-жа да говори по -високо, защото не чува или да направи нещо, за да може да слуша урока.... нищо не последва три години. Купих и микроскоп, защото много искаше и наистина го използва, събира растения.... за цяла година г-жата по биология не намери подходящ момент да го занесем в училище, защото нямат!?!? Идваха в къщи няколко деца. Няма смисъл да продължавам. По едно време си мислех да я запиша и да пратя записа на Министъра, така без имена. Много ме е яд, а училището е в първите 15 в София според резултатите от нво...
За функционалната неграмотност мнението ми на неспециалист е, че родителите са изцяло виновни, защото децата прекарват дни, седмици и години в гледане на телевизия, даже ги трапосват в отделни стаи. Виждала съм деца на 2-3 години да стоят като хипнотизирани часове, без да говорят разбира се.
А за това кой ще се занимава с децата на незаинтересовани родители, ще е най-лесно с някакъв материален стимул. За повишаване на оценките на база предходни години, в относителна стойност, например. Много ми е интересно чиновниците как мислят да повишат качеството на образованието..... с иновации, няма що. Как да накарат един учител да изисква от децата да учат и той да се раздава... как? Защото аз виждам парите, като добър вариант. Освен, ако не са толкова посредствени, че нямат потенциал да го направят.Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в сб, 05 авг 2017, 22:37
Тук идва мотивацията на учителите и има такива, които работят в тази посока, но, в тяха защита, първо трябва да се помисли върху обема наистина.
Учебници не съм видяла, но хвърлих един поглед в сайта за видео учоци (уча.се), за да видя какво ни очаква в пети клас и ми се стори дооста наситено.
Имам чувството, че на учителките така ще им се налага да препускат, че дано им остава време да хвърлят по един поглед назад, следва ли ги някой.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 05 авг 2017, 22:37
Могат да се направят кабинети, електронни тестове, електронно оценяване. Ако има 9000 ученика, за тест по история, който да е два часа, ще трябват десетина кабинета и за една седмица ще минат всички ученици в София в съответния клас. А може да се направи общ тест с въпроси от целия материал за съответния клас. Защо мислите, че не могат да се избегнат учителите, като оценители. Пък и дори да е писмен, няма да е много скъпа още една независима оценка.
Тази година десетокласниците се явиха на НВО за оценяване на дигиталните компетентности. Имаше доста оплаквания от техниката и системата.
Преди известно време имаше външни оценявания  в класовете от четвърти до седми включително.
Ако детето ти беше родено година по-рано, то също щеше да се яви на още две външни оценявания.
Какво ще измери един електронен тест с избираеми отговори?
Ако нещата бяха толкова прости и лесно осъществими нямаше толкова да подскачаш за 24. задача, защото нямаше да имаш причина.Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 05 авг 2017, 22:45
Ах, да, забравих, че отстрани всеки разбира от всичко. Не случайно казах, че няма смисъл да се впускам в подробности и да обяснявам на хора, които не са запознати.
Не, Аниника, няма да стане както я мислиш, защото нямаш опит и познания и просто не разбираш. С един ученик и да даваш оценки и препоръки за всички останали, просто е смехотворно.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в сб, 05 авг 2017, 23:23
Някой сеща ли се, че училищата  се финансират с общински пари и няма как да плащаш данък или наем за жилище в краен квартал, а да се ползваш от училищата на центъра примерно? Неправилно е по всички възможни начини, но правилността до такава степен изгуби смисъл по нашите ширини, че сума ти народ най-спокойно заявява, че им е удобно да запишат детето си в училището до местоработата или където там си иска и МОН трябва да се съобразява с тях.

Парите идват от ДБ, а общините и училищата съответно са подразпоредители на тези пари. За всеки ученик има единен разходен стандарт. Общините може да финансират училищата по проекти за капиталови ремонти и т.н., но не и за издръжка на учениците. А при положение, че работата с училищата като качесство е шарена, не можеш да застопориш хората в един квартал, само защото плащат данък сгради и данък смет за имота си в този квартал. Акоо случайно си забравила, по нашенско доброто училище не върви с добрия квартал, а в някои нови квартали изобщо няма училища, защото управата по градоустройството не се е погрижила да предвиди, че хората в новите блокове ще раждат деца, а тези деца ще трябва да ходят на училище. Та, всичко това, което си написала е на теория добре, на практика не става и не родителите са виновни за това.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в сб, 05 авг 2017, 23:40
Могат да се направят кабинети, електронни тестове, електронно оценяване. Ако има 9000 ученика, за тест по история, който да е два часа, ще трябват десетина кабинета и за една седмица ще минат всички ученици в София в съответния клас. А може да се направи общ тест с въпроси от целия материал за съответния клас. Защо мислите, че не могат да се избегнат учителите, като оценители. Пък и дори да е писмен, няма да е много скъпа още една независима оценка.
Тази година десетокласниците се явиха на НВО за оценяване на дигиталните компетентности. Имаше доста оплаквания от техниката и системата.
Преди известно време имаше външни оценявания  в класовете от четвърти до седми включително.
Ако детето ти беше родено година по-рано, то също щеше да се яви на още две външни оценявания.
Какво ще измери един електронен тест с избираеми отговори?
Ако нещата бяха толкова прости и лесно осъществими нямаше толкова да подскачаш за 24. задача, защото нямаше да имаш причина.


Аз не казвам, че са прости, напротив. Само че имам усещането, че много малко са хората в образователната система, които правят нещо съществено и продуктивно. Знам как се работи в частния сектор и не виждам нищо от това в държавния.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в сб, 05 авг 2017, 23:47
Ах, да, забравих, че отстрани всеки разбира от всичко. Не случайно казах, че няма смисъл да се впускам в подробности и да обяснявам на хора, които не са запознати.
Не, Аниника, няма да стане както я мислиш, защото нямаш опит и познания и просто не разбираш. С един ученик и да даваш оценки и препоръки за всички останали, просто е смехотворно.
О да, то в министерството експерт до експерт и накрая неграмотни ученици, неграмотни буквално. Благодарение на досегашните експерти.
Нещо стана с предишния ми пост и не го виждам, така че се извинявам, ако се повторя.
Купих на дъщеря ми мироскоп и за цяла година г-жата им не намери време да го занесем в училище, защото там няма. Една друга пък г-жа цели три години мънкаше под носа си и целия клас не чу нищо, писаха оплакване. Да продължавам ли?
Разбира се, че е субективно мнението ми, разбира се и, че на никой не му е приятно да оценяват труда му в цифри.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в сб, 05 авг 2017, 23:48
Интеррактивно обучение не означава интерактивна дъска. Интерактивно идва от interaction, което на проЗт български означава взаимодействие, което пак на проЗт български идва от взаимно действие, а не единият да действа на двайсетте. Важно е учителят и учениците да взаимодействат, всяко дете да има възможност да вземе участие в часа, да бъде поощрено, а не учителят да се изправи и да приказва на децата, а те да мълчат и да слушат. При малките ученици има повече взаимодействие, но колкоото по-нагоре по класовете се върви, толкова повече се настанява лекционният принцип като монолог на учителя и петнайсет минути изпитване. Съвсем спокойно може да има интерактивно обучение и без интерактивна дъска. И ще си е направо иновативно.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в сб, 05 авг 2017, 23:54
Аз не виждам защо си затваряте очите пред проблемите. Като в МВР, хората не виждат никаква полза от тях, най-много полицаи на глава от населението в цяла Европа, те вместо да се реформират, стачкуват за още пари. На този тест "Пиза" на кое място сме? Какъв е смисъла да се пъчим с две-три гимназии и няколко деца, като общото ниво е покъртително, особено в провинцията. И вместо да наведете глави, Вие се ребчите на малкото хора, които разсъждават по темата.
Впрочем финансовия стимул не върши никаква работа при хора без потенциал да работят като учители.Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 05 авг 2017, 23:58
Напротив - нищо лошо няма в оценяването на труда. На учителите има едно такова смехотворно, наречено диференцирано заплащане, както и допълнителни материални стимули и плащания, които са обвързани пак с оценка на труда ни. Но да се казва, че заплата трябва да зависи само от външното... Еха, супер. Всички на външното ще имат отлични оценки, хайде на бас.
В частния сектор по резултатите от външното ли им дават заплати?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в нд, 06 авг 2017, 00:07
Те не се ли опитват точно да направят всички отличници с външното? Все по-елементарни въпроси, все скалата нещо променят..


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 00:07
В частния сектор заплатите се определят от пазара на труда, но те са израз на вложения труд или усилия, измерват резултат. Как се измерва този резултат в държавния сектор? Или да се дава "на калпак"? Това ДМС е субективно и остаряло.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 00:08
Те не се ли опитват точно да направят всички отличници с външното? Все по-елементарни въпроси, все скалата нещо променят..
Нали за това махнаха оценките и сложиха точките, да не си личат двойките :)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 06 авг 2017, 00:10
Обвързването на заплатите с външното оценяване е абсурдно, просто няма да проработи, то е уродливо поначало. Отличниците ходят на курсове и уроци, вкъщи родителите полагат много усилия и работят с децата, а двойкаджиите по никакъв начин не можеш да ги докараш до висока оценка, при тях е щастие да е различно от две. А с отличниците се работи относително по-лесно, защото те са по-мотивирани и с доста по-добра основа още преди стъпването в училище. С ученици от малцинствата или цели райони, в които положението икономически е трагедия и хората си спират периодично децата от училище, за да има кой да помага на полето, си е жива мъка.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 06 авг 2017, 00:13
Нали за това махнаха оценките и сложиха точките, да не си личат двойките :)
Не само да не си личат. От тази година всички седмокласници трябва да кандидатстват за прием в седми клас, а с двойка не можеш да кандидатстваш. А сега е възможно даже да не се явиш ( не че и преди не можеше). Друг въпрос къде ще те приемат с точките само от свидетелството.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в нд, 06 авг 2017, 00:16
Нали за това махнаха оценките и сложиха точките, да не си личат двойките :)
Друг въпрос къде ще те приемат с точките само от свидетелството.
В провинцията е трагично, в моята гимназия бяха останали две паралелки, не знам дали ще съберат и за толкова тази година. При делегиран бюджет и с отрицателен резултат биха приели.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 06 авг 2017, 00:17
В частния сектор заплатите се определят от пазара на труда, но те са израз на вложения труд или усилия, измерват резултат. Как се измерва този резултат в държавния сектор? Или да се дава "на калпак"? Това ДМС е субективно и остаряло.
Как се мери резултат? Пак питам - с НВО ли?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 00:18
Може и да трябва да се доизпипа идеята, но трябва да има връзка цена/качество. Аз не виждам и как ще задържите добрите учители.... с иновации и интерактивни дъски. И не казвам да има връзка с оценките по Бел и мат, а по всички предмети и за всички класове. За какви уроци говорите?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 06 авг 2017, 00:22
Идеята ти е неприложима. И пак не ми отговори на въпроса. Казваш, че си запозната със заплащането в частния сектор. Дай пример за такова конкретно заплащане. Аз мисля, че просто по-високата заплата е достатъчен мотив да се привлекат добри кадри, които да вършат добра работа.
Нека да стане примерно 2000 лева една учителска заплата, тогава ще има силна конкуренция и ще работят само най-добрите и ще се постигат добри резултати.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 06 авг 2017, 00:22
Ако заплатите се обвържат с оценките от нво по всички предмети, смятам че ще е най-полезно.
И не казвам да има връзка с оценките по Бел и мат, а по всички предмети и за всички класове. За какви уроци говорите?
НВО по всички предмети и във всички класове? С независими оценители и електронна система?  Сериозно? :satisfied:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 00:25
В частния сектор заплатите се определят от пазара на труда, но те са израз на вложения труд или усилия, измерват резултат. Как се измерва този резултат в държавния сектор? Или да се дава "на калпак"? Това ДМС е субективно и остаряло.
Как се мери резултат? Пак питам - с НВО ли?
Ако искате сама за себе си да "измерите" резултата утре попитайте някой млад човек за поне един физичен закон или кога започва ВСВ?
Аз лично, ако имам частно училище, ще направя тест по всички предмети в края на годината. Лично ще ги проверя и ще разбера, кой, какво е преподавал. Ако съм директор на държавно училище ще сложа камери /ако е законно/ и ще ги наблюдавам. Няколко забележки и договора не се подновява. Може и да има административни спънки, но горе долу това е начина. Всъщност щях да се запозная със всички деца, щях да им пускам анонимни анкети. Видяли ли сте, че на втатите на кабинетите има прозорци в някои държави?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 00:27
Ако заплатите се обвържат с оценките от нво по всички предмети, смятам че ще е най-полезно.
И не казвам да има връзка с оценките по Бел и мат, а по всички предмети и за всички класове. За какви уроци говорите?
НВО по всички предмети и във всички класове? С независими оценители и електронна система?  Сериозно? :satisfied:
Може да се направи общ тест върху материала! Изобщо не е невъзможно, може да се използва първоначално само за информация на министерството. Има хора, под 25 години, които не знаят датата 3 март, коя година е. Инвестициите в образование са най-рентабилните.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 06 авг 2017, 00:29
Той резултатът е видим и тук. Има хора, които системно нарушават правилата на форума, с които са се съгласили при регистрацията.
Аз лично, ако имам частно училище, ще направя тест по всички предмети в края на годината. Лично ще ги проверя и ще разбера, кой, какво е преподавал. Ако съм директор на държавно училище ще сложа камери /ако е законно/ и ще ги наблюдавам. Няколко забележки и договора не се подновява. Може и да има административни спънки, но горе долу това е начина. Всъщност щях да се запозная със всички деца, щях да им пускам анонимни анкети.
Ако беше, ама не си. Понеже знам, че СМГ ти е влязло под кожата, можеш да видиш в тяхната тема какви страсти кипят за неподновени срочни договори.
А за частното училище...Като направиш такъв тест и какво? И сега има изходни нива, не само в частните училища.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в нд, 06 авг 2017, 00:29
Лиляна, аз съм останала с впечатление, че във вашата професия не се дължи толкова на заплащането липсата на добри кадри. Лошо ръководство май е основен проблем - създава се една отровна работна среда със сплетни и интриги, и се назначават и пазят протежета. При свестен директор щуротиите на МОН и нивото на учениците не пречат толкова да си вършите качествено работата.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 06 авг 2017, 00:35
Аха, значи нищо не познавате, а просто си фантазирате. Няма лошо.
Аз като учител няма да кандидатствам в твоето училище и няма да съм само аз, такива фантазьори не искам да ме управляват.

Лиляна, аз съм останала с впечатление, че във вашата професия не се дължи толкова на заплащането липсата на добри кадри. Лошо ръководство май е основен проблем - създава се една отровна работна среда със сплетни и интриги, и се назначават и пазят протежета. При свестен директор щуротиите на МОН и нивото на учениците не пречат толкова да си вършите качествено работата.
Доброто заплащане върши чудеса. Но да и ръководството оказва също голямо влияние.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 06 авг 2017, 00:39
Учителите осноовно играят по свирката на горните. ако не е променен законът, все още дете в начална степен не може да повтаря класа, независимо колко е зле. И щат-нещат, началните учители избутват децата до края на четвърти клас. В пети започва голямото вайкане, обаче  трябва да се борим с отпадането от училище и затова пак ги бутат с тройките до седми, има и гимназии, съвсем изпаднали, които прибират избутаните зааради бюджета и така ще е до десет клас, освен ако учениците сами не отпаднат след седми. Така системата е доволна.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 00:55
Той резултатът е видим и тук. Има хора, които системно нарушават правилата на форума, с които са се съгласили при регистрацията.
Аз лично, ако имам частно училище, ще направя тест по всички предмети в края на годината. Лично ще ги проверя и ще разбера, кой, какво е преподавал. Ако съм директор на държавно училище ще сложа камери /ако е законно/ и ще ги наблюдавам. Няколко забележки и договора не се подновява. Може и да има административни спънки, но горе долу това е начина. Всъщност щях да се запозная със всички деца, щях да им пускам анонимни анкети.
Ако беше, ама не си. Понеже знам, че СМГ ти е влязло под кожата, можеш да видиш в тяхната тема какви страсти кипят за неподновени срочни договори.
А за частното училище...Като направиш такъв тест и какво? И сега има изходни нива, не само в частните училища.
Ами не съм, защото бизнеса ми е друг, но изключително съжалявам, че не станах учител. Най-малкото щях да имам школа, вярвай.
А за Смг, не можах да разбера кой е крив и кой е прав. Обаче разбрах как предишния директор е записвал деца. Каза ми го учителка и не мога да разказвам из форумите. Онемях! Тези в НС вместо със суджуци, да се занимават с правосъдната система, защото тази корупция ще ни унищожи!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в нд, 06 авг 2017, 01:14
Не мисля, че високите заплати ще решат проблемите на образованието. Да, то е ниско, каквото е  и в други сектори и професии, но където хваналите се на хорото, не могат да си позволят да не си вършат работата. В образованието по много причини не стоят така нещата и наред с читавите професионалисти има и хора, които не са за там и плачат само за заплати. Не съм съгласна, че високите заплати ще решат проблема. Които го могат и сега го правят, другите, докато не се създаде ред в образованието, който да не им позволява да минават тънко, никакви заплати няма да ги накарат да работят.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: мюмла в нд, 06 авг 2017, 09:06
При толкова много належащи неща и нестигащи пари, хич не бих била щастлива да се харчи за разни оценявания.
До 4 клас не може да се повтаря, но може да се остава за лятна работа - ама това се случва толкова рядко. И не само защото учителите ги мързи, а защото родителите не искат.
А за парите - и аз мисля, че не са най-големият проблем, но не е като да не са проблем. Много малко кадърни млади хора "се хващат на хорото". И много малко мъже. Просто заплащането е недостойно.
aninica, работата по школите е основно за учители по БЕЛ и математика, както и по английски. По другите предмети няма търсене за уроци/курсове.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: fanfanito в нд, 06 авг 2017, 09:44
Които го могат и сега го правят, другите, докато не се създаде ред в образованието, който да не им позволява да минават тънко, никакви заплати няма да ги накарат да работят.
Правят го, ама са все по-малко тези дето за толкова пари остават и са на привършване (пред пенсия). Като прибавим и другите негативи на тази професия -заболявания (най-висок за професиите), стрес, нисък стандарт на живот и най-вече за всичко  те са виновни, никакво уважение (понякога основателно). Трябва качеството на обучение да се оценява и с това да се занимават според мен. Не това да превъзпитават деца, да са мед, сестри, да пишат купища бумаги и да се съсредоточат върху това за което са учили-учебния процес.Има достатъчно институции да помагат и да работят в училищата с децата (специалисти), а учителите да си гледат часовете  и уроците (че то половината час минава само с някой проблемен да се разправят, това какво е-обучение, превъзпитание, другите деца какво правят? Трябва да се справят , ама явно не могат с поведението на някои и няма никой да им съдейства ). Че кой млад за тези пари ще работи качествено , дори и да му харесва и има качества.а днешното поколение младежи  работи за заплата предимно да си го кажем и са прави.във всички сфери. Само шумът и стреса ще ги откаже, като стоят 1-2 години. Който е способен и с качества лесно си намира друга работа, другите стоят и чакат нещо да се появи и да бягат и те.(това по статистика официална, наскоро четох) Остават тези пред пенсия в големите градове или такива дето не могат нищо да си намерят или не търсят.
  Да не говорим , че тази професия е напълно феминизирана вече . Всеки мъж ще тръгне да работи друго , дори и продавач на сергия, за да гледа семейство. Аз почти не виждам учители мъже  вече , всичко е само жени, а навремето не е било така, знаете от историята ни и не е било срамно и недостойно за мъж-Ботев, Вазов, Славейков и кой ли не са били учители. На мен ми се иска да има повече мъже , те съвсем по друг начин подхождат, децата гледат на тях различно, имат и респект.
  В малките градове не е толкова драстично ,  професията е желана сигурно (голяма безработица) . Пък и само жени на едно място ...... не е добре това,  Мъже  няма и или емигрират , или друго започват да работят (дори и да не се изисква образование, защото и те издържат семейства, не че жените не са хора де и те трябва да оцеляват) Е как ще мотивираш качествен човек професионалист да седи за тези пари и да се раздава? Отива на друго място , срещу повече пари и кариера  прави. Нормално и разбираемо поне за мен, при това не само за учителската професия. Днес не е проблем преквалификацията , повечето са с по 2 висши, карат задочно и работят ...търсят си място за израстване и добра заплата. Това не е топлата вода да открием, виждаме го и нашите деца са така и на това ги учим, хайде да не се правим , че не е така.
   Аninica, ама ти пак за бизнес -школи ще правиш. Ми това може и да не си учител. Правиш такава и другите ти работят, ти само административно се занимаваш-назначения, финанси)) Мисля, ти се предложи да станеш редови учител , да си в някакво училище на щат и заплата))


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 10:29
При толкова много належащи неща и нестигащи пари, хич не бих била щастлива да се харчи за разни оценявания.
До 4 клас не може да се повтаря, но може да се остава за лятна работа - ама това се случва толкова рядко. И не само защото учителите ги мързи, а защото родителите не искат.
А за парите - и аз мисля, че не са най-големият проблем, но не е като да не са проблем. Много малко кадърни млади хора "се хващат на хорото". И много малко мъже. Просто заплащането е недостойно.
aninica, работата по школите е основно за учители по БЕЛ и математика, както и по английски. По другите предмети няма търсене за уроци/курсове.

Не само, че младите и умни хора рядко стават учители, а конкуренцията от частните училища обира най-добрите. Учителите на детето ми по мат и Бел, от 10-15 години са извън системата. Частни школи, уроци.
Аз се надявам аудиторията да ме е разбрала добре, изключително уважавам учителската професия..... и много малко учители.
Класната на дъщеря ми постоянно ги обиждаше, не персонално, беше по рисуване. Абсолютно неоснователно според мен, на края на 7 клас не им организира никакво тържество, та добре че беше началната учителка. Да вмъкна по малко конкретика....
А що се отнася до това, че се търсят учители само по мат и Бел, е наистина така. Занималните до 4-5 клас са под всякакво ниво, почти няма такава без телевизор, например.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 10:36
Които го могат и сега го правят, другите, докато не се създаде ред в образованието, който да не им позволява да минават тънко, никакви заплати няма да ги накарат да работят.
Правят го, ама са все по-малко тези дето за толкова пари остават и са на привършване (пред пенсия). Като прибавим и другите негативи на тази професия -заболявания (най-висок за професиите), стрес, нисък стандарт на живот и най-вече за всичко  те са виновни, никакво уважение (понякога основателно). Трябва качеството на обучение да се оценява и с това да се занимават според мен. Не това да превъзпитават деца, да са мед, сестри, да пишат купища бумаги и да се съсредоточат върху това за което са учили-учебния процес.Има достатъчно институции да помагат и да работят в училищата с децата (специалисти), а учителите да си гледат часовете  и уроците (че то половината час минава само с някой проблемен да се разправят, това какво е-обучение, превъзпитание, другите деца какво правят? Трябва да се справят , ама явно не могат с поведението на някои и няма никой да им съдейства ). Че кой млад за тези пари ще работи качествено , дори и да му харесва и има качества.а днешното поколение младежи  работи за заплата предимно да си го кажем и са прави.във всички сфери. Само шумът и стреса ще ги откаже, като стоят 1-2 години. Който е способен и с качества лесно си намира друга работа, другите стоят и чакат нещо да се появи и да бягат и те.(това по статистика официална, наскоро четох) Остават тези пред пенсия в големите градове или такива дето не могат нищо да си намерят или не търсят.
  Да не говорим , че тази професия е напълно феминизирана вече . Всеки мъж ще тръгне да работи друго , дори и продавач на сергия, за да гледа семейство. Аз почти не виждам учители мъже  вече , всичко е само жени, а навремето не е било така, знаете от историята ни и не е било срамно и недостойно за мъж-Ботев, Вазов, Славейков и кой ли не са били учители. На мен ми се иска да има повече мъже , те съвсем по друг начин подхождат, децата гледат на тях различно, имат и респект.
  В малките градове не е толкова драстично ,  професията е желана сигурно (голяма безработица) . Пък и само жени на едно място ...... не е добре това,  Мъже  няма и или емигрират , или друго започват да работят (дори и да не се изисква образование, защото и те издържат семейства, не че жените не са хора де и те трябва да оцеляват) Е как ще мотивираш качествен човек професионалист да седи за тези пари и да се раздава? Отива на друго място , срещу повече пари и кариера  прави. Нормално и разбираемо поне за мен, при това не само за учителската професия. Днес не е проблем преквалификацията , повечето са с по 2 висши, карат задочно и работят ...търсят си място за израстване и добра заплата. Това не е топлата вода да открием, виждаме го и нашите деца са така и на това ги учим, хайде да не се правим , че не е така.
   Аninica, ама ти пак за бизнес -школи ще правиш. Ми това може и да не си учител. Правиш такава и другите ти работят, ти само административно се занимаваш-назначения, финанси)) Мисля, ти се предложи да станеш редови учител , да си в някакво училище на щат и заплата))

Такива като мен настоящата система /държавна/ ще ги сдъвче и изплюе за няколко години. В болниците е точно същата схема. Лансират се послушните и нагаждачите, тихите води, без много предложения и мнения.
 
Солничка, високите заплати ще решат много проблеми, няма да направят лошите учители добри, но ще привлекат по-интелигентни и отговорни хора.
Колкото и да работиш за слава и удовлетворение, на края на месеца идват сметки. Сега се сещам за една пирамида на Маслоу мисля че се казваше, няма как да работиш за да се докажеш, ако си гладен, има градация.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 06 авг 2017, 10:48
....
Не само, че младите и умни хора рядко стават учители, а конкуренцията от частните училища обира най-добрите. ...

Къде е тази конкуренция? Пак само в твоята камбанарийка гледаш.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 10:53
....
Не само, че младите и умни хора рядко стават учители, а конкуренцията от частните училища обира най-добрите. ...

Къде е тази конкуренция? Пак само в твоята камбанарийка гледаш.
Къде работят учителите Кортезов, Алашка, Симеонов, мислех че са в смг?Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: fanfanito в нд, 06 авг 2017, 11:14

.
Аз се надявам аудиторията да ме е разбрала добре, изключително уважавам учителската професия..... и много малко учители.

И аз уважавам професията , но не бих искала детето ми това да работи , дори и да желае (добре , че друго иска). Дори и само да си клати краката за тази заплата (грубо казано). Ако има някакъв престиж, нещо като признание, може би. За вас не знам, може да споделите.
 Колкото и да е зле образованието сега пак има някакви бели лястовици, ама след години нищо няма да има като кадри, както чета статистики и виждам какво става. То и сега се е превърнало в отглеждане на деца , не в обучение. Никой не го е грижа за ученето, а за това да са прибрани децата и да са под наблюдение, там да се оправят. Това ли е призванието на учителската професия?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 06 авг 2017, 11:26
Аз го слушам министъра какво говори, така че той си го каза - искат да задържат децата колкото може повече в училище, да се намали отпадането. Почти нищо не чух или съм пропуснала за повишаване на качеството на обучение. За мен е очевадно, че се гонят някакви показатели на ЕК да не се излагаме пред чужденците и училището се превръща в детска градина, но дори в детскитеградини има учебен процес за 3-годишните, а не е само социална услуга. Изобщо не им дреме за качеството на обучение. Смениха оценките с точки в седми клас, за да не сее виждат двойките, със забрана за повтарянето до четвърти клас не само сериозно изоставащите в ограмотяването деца не дръпват, а и в четвърти клас сричат, направиха основното образование да се завършва в седми клас, защото най-много отпадаха в осми и си оставаха и без основно, а и с десеетия клас съвсем ще скърпят нещата, че много младежи излизат без диплома, ама като гледам, няма и къде да работят, защото кой иска хора без квалификация. Започнали са някаква кампания за малцинството (за мен в момента в България има едно основно малцинство, всички други уж малцинства са си отдавна обществото) да ги вкарат в училище, затова искат и от 4-годишна възраст да правят задължителна предучилищната, ама не я виждам как ще са добри резултатите. То и с разпръсването по други училища нищо не стана, защото хоратаа се дърпат - нито едните са доволни, нито другите, защото има културна бариера. И пак ще си станат сегрегираните училища, а там кой ще се навие да работи не знам.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в нд, 06 авг 2017, 11:31
Къде работят учителите Кортезов, Алашка, Симеонов, мислех че са в смг?
Кортезов е в БАН, Алашка в ПЧМГ, а Симеонов в СМГ и ПЧМГ. Какво значение има къде работят тези математици за реформите, които трябва да станат в МОН?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 11:35

.
Аз се надявам аудиторията да ме е разбрала добре, изключително уважавам учителската професия..... и много малко учители.

И аз уважавам професията , но не бих искала детето ми това да работи , дори и да желае (добре , че друго иска). Дори и само да си клати краката за тази заплата (грубо казано). Ако има някакъв престиж, нещо като признание, може би. За вас не знам, може да споделите.
 Колкото и да е зле образованието сега пак има някакви бели лястовици, ама след години нищо няма да има като кадри, както чета статистики и виждам какво става. То и сега се е превърнало в отглеждане на деца , не в обучение. Никой не го е грижа за ученето, а за това да са прибрани децата и да са под наблюдение, там да се оправят. Това ли е призванието на учителската професия?
За съжаление много хора не правят връзка между образованието и реализацията. Аз мисля, че в тази посока нещата се променят и системата ще бъде принудена отвън да се реформира. Колко работодателски организации пишят, че няма подготвени кадри. Всичко обаче става бавно и тромаво. Децата имат все повече права, не можеш копче да им кажеш. Чиновниците половината време не работят, а другата половина се чудят как да скрият това, че не работят. Толкова прости решения има, обаче много бързо ще се разкрие мързела им. То навсякъде е така, трябва контрол и по-добрите да се стимулират, иначе ще вървят надолу и всички ще я карат през просото.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в нд, 06 авг 2017, 11:47
Ами, нищо не е само черно, или само бяло.

Факт: Извън София, Пловдив и Варна, учителската заплата далеч не е най-клетата, която можеш да получаваш.
Нямам претенции, че знам навсякъде как стоят нещата, но познавам и млади хора, които не могат да получат учителско място в града, защото хем ги няма младите учители, хем и там едни връзки, едни контакти се въртят, за да те назначат.

Неудовлетвореността на учителите се дължи на всички неща, за които си пишем тук и заплатата е само една от причините и за много не най-съществената.
Да си мислим, че ей така, ако от утре започват да им дават повече пари и вече всички ще си вършат съвестно работата е като великата идея от това лято, че с една седмица повече учене ще преборим неграмотността.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Славей сладкопоен в нд, 06 авг 2017, 11:54
Основното си зависи от учениците.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в нд, 06 авг 2017, 12:05
Основното си зависи от учениците.

Те са продукт на семейството и обществото. Да не ни ги носят извънземните.
В общи линии са жертвите на хаоса, а не причината за него.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 12:07
Ами, нищо не е само черно, или само бяло.

Факт: Извън София, Пловдив и Варна, учителската заплата далеч не е най-клетата, която можеш да получаваш.
Нямам претенции, че знам навсякъде как стоят нещата, но познавам и млади хора, които не могат да получат учителско място в града, защото хем ги няма младите учители, хем и там едни връзки, едни контакти се въртят, за да те назначат.

Неудовлетвореността на учителите се дължи на всички неща, за които си пишем тук и заплатата е само една от причините и за много не най-съществената.
Да си мислим, че ей така, ако от утре започват да им дават повече пари и вече всички ще си вършат съвестно работата е като великата идея от това лято, че с една седмица повече учене ще преборим неграмотността.

Това е друга глупост на мон, в частния сектор заплатите в София са четири пъти по-високи, отколкото в Харманли, да кажем, но държавните-едни и същи. Къде е логиката? Това изкривява страшно системата. Живо доказателство, че по-високата заплата, без контрол, дава по-лоши резултати. Справка: оценките от нво например, в пъти по-лоши. Излиза, че в София хем учителите са по-долу в класацията, хем децата по-добре образовани. Отговора е прост, според мен: огромния сив сектор на частните уроци. Ето да видите политическите програми на основните партии :

http://ime.bg/bg/articles/obrazovatelnite-programi-na-partiite-zalagat-na-ryst-na-razhodite-i-zaplatite/

Всички залагат почти едно и също, да се повишат заплатите. Според мен само прах в очите, без никакви реформи и това няма да доведе без нищо положително без да е съизмеримо с резултатите.
Така че, парите за едно външно оценяване след всеки клас, макар и някакъв общ тест не са много, в пред вид целите. Само, че учителите искат по-високи заплати за всички, без нищо насреща, като резултат.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 06 авг 2017, 12:10
...Толкова прости решения има, обаче много бързо ще се разкрие мързела им. То навсякъде е така, трябва контрол и по-добрите да се стимулират, иначе ще вървят надолу и всички ще я карат през просото.

Не видях прости решения, а само прости фантасмагории, които биха стрували много, не само средства.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 12:15
А темата за ромската интеграция дайте да не я отваряме, защото четох точен математически анализ, колко ще спечели бюджета, ако тези деца получат квалификация. Само, че учителите и мон това не ги интересува, защото социалните помощи не излизат от техния бюджет.
Обществото пък скочи срещу това да се дават някакви стипендии на циганетата, за да не ходат да се завират в буклуджийските кофи или крадат, а да учат. Ганьо изобщо не мисли, че след няколко години ще трябва да плаща социални помощи.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в нд, 06 авг 2017, 12:20
Това, че учениците днес не уважават учителите така, както ние (всъщност и аз имах съученици, които никак не уважаваха учителите и в чиито домове за учителите се говореше с пренебрежение), се дължи на различното време, не толкова на разликата в знанията и уменията на учителите. Като учителско дете имам поглед върху това съсловие вече десетилетия и въобще не мога да идеализирам миналото.  Което не значи, че като цяло учителите не си вършат работата - нямам такива наблюдения.
Учителите са заложници на учебната програма и не могат да си позволят да мърдат. Имат много часове за нови знания - специално за това съм спорила доста ожесточено с професори методици, които имат някакво влияние в МОН, но тяхната теза беше, че новата програма с много по-облекчена откъм понятия и нови знания и че не може да има такъв драстичен скок, за какъвто говоря аз. Така например новата учебна програма за седми клас по БЕЛ, която ще е в сила от 2018/2019, препоръчва 44% уроци за нови знания, 37% за упражнения, 6% преговор, 6% за обобщение и 7% за контролни и класни работи. Учебниците съответно залагат уроци, които да отговарят на това разпределение. Какво става при грипна ваканция например - преструктурира се учебното съдържание. Как? За сметка на упражненията, разбира се, никой учител няма да си позволи да не преподаде уроците за нови знания.
Ходенето в музей, в парка и пр. изисква  логистика - трябва да е извън часовете, защото в противен случай ще наруши учебния процес за целия ден. Всеки гледа от своята камбанария, но има родители на ученици, които не искат да ходят по музеи, защото това струва пари; има учители, които не са склонни да извеждат учениците, така както не са склонни да ги водят на екскурзия, за да не се случи инцидент. И са прави. Не е лесно да водиш сам 30 деца. То и учебен процес не се води с 30 деца, при това често със съвсем различни потребности.
Има класове, в които има по 5 деца със СОП, при това с различни увреждания, а ресурсен учител на щат няма - идва от време на време по график. Има деца от смесени райони, има деца, които помагат на родителите си, като работят и пр. Те също имат право на образование. Общественото образование е и за тях. Даже от гледна точка на държавата е по-рационално да се намери начин по-посредствените училища да заработят по-добре. Защото контингентът на СМГ и АЕГ няма да остане в България в огромната си част. И тогава онези, посредствените, ще бъдат следващите учители, следващите инженери, следващите лекари дори. Този процес вече го виждаме в действие.
П.П. Именно в пъти по-ниските заплати водят до оголване на цели райони от България. За мен това е голям проблем, даже повече от голям.
И друг ПП. Голяма илюзия е, че само малцинствата взимат помощи. Свидетел съм как хора с много висок стандарт взимат детски надбавки и търсят всякакви начини да направят така, че да излъжат системата и да се облагодетелстват. Но това е друга тема.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 12:25
...Толкова прости решения има, обаче много бързо ще се разкрие мързела им. То навсякъде е така, трябва контрол и по-добрите да се стимулират, иначе ще вървят надолу и всички ще я карат през просото.

Не видях прости решения, а само прости фантасмагории, които биха стрували много, не само средства.
Ето Ви според мен един добър анализ на проблемите:
"1) Освобождаване на учебните програми – понастоящем отделните училища и учители имат прекалено ограничена възможност да изменят учебното съдържание, програма и подход, за да се съобразяват с потребностите и възможностите на учениците си. Унифицираният подход обаче води до учебен процес, който не е съобразен или подходящ почти за никого.
2) Реформа на финансирането – интегрирането на измерител на качеството на образование в метода на финансиране на училищната система е необходимо, за да се създаде мотивация за подобряване на постиженията и оптимизиране на училищната система. В противен случай ще продължи неефикасното финансиране без стремеж за подобряването на качеството.
3) Създаване на интерес към учителската професия – сред най-тежките проблеми на образователната система е застаряването на преподавателите и липсата на интерес към професията сред по-младите. Увеличаването на заплатите е важна първа стъпка, но надали ще е достатъчно за тази цел – необходимо е чувствително подобрение на условията на труд, както и реформи в специалностите, насочени към подготовката на педагогически кадри.
Преди предприемането на тези три стъпки, всички други опити за реформи биха имали най-вече козметичен ефект. По тази причина е необходими и дебатът да се върне именно към тях.


Прочетете повече на: http://ime.bg/bg/articles/debatyt-okolo-obrazovanieto-prikriva-istinskite-problemi-na-sistemata/#ixzz4oxuqfZCOТитла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 12:39
...Толкова прости решения има, обаче много бързо ще се разкрие мързела им. То навсякъде е така, трябва контрол и по-добрите да се стимулират, иначе ще вървят надолу и всички ще я карат през просото.

Не видях прости решения, а само прости фантасмагории, които биха стрували много, не само средства.
Колкото и да се мъчите да неглежирате проблема, връзка между качеството на преподаване и заплатите ще има. Не мога да кажа, колко ще струва един такъв тест, защото ако мон реши да направи такова нещо, наистина ще трябва да платим милиони часове труд на научни екипи и "експерти" за нищоправене и накрая я направят нещо, я не. Изключително е просто да се състави тест върху материала и е изключително просто да се оцени и провери, поне за мен, като човек който работи много и имам контакт с изключително умни и интелигентни хора. Не знам колко би струвало. Иначе видях това колко е трудно за контингента от мон, сбъркани задачи на нво, на състезанията също, за тях наистина ще е сложно.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 06 авг 2017, 12:42
Те не искат да го направят както трябва, просто не искат! Сякаш нарочно гонят хората, които могат да помогнат, познавам експерти именно в конструирането на тестове и оценяване на качество и т.н., но те не играят, защото... не играят, ако ме разбирате.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 12:43
"Всеки гледа от своята камбанария, но има родители на ученици, които не искат да ходят по музеи, защото това струва пари..."

Разбира се, че трябва да е безплатно, така е в САЩ, в Англия.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 06 авг 2017, 12:48
О, а някаква твоя мисъл?
Как точно си представяш това "Освобождаване на учебните програми"?

И не, не е просто да се проведе изпитване на всички ученици във всички класове, да се пазят от независими квестори, да се оценяват от независими учители, а колко пари ще струва, няма да казвам колко не е просто.

И така в проблемните училища ще имаме ниски заплати, съответно няма да се привличат добри учители и резултатите ще стават все по-лоши. Другият вариант е, просто да им изкарват добрите оценки. Това вече се наблюдава.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 06 авг 2017, 12:48
А аз като родител не исках не заради парите, а защото се разбиваше целият график на децата извън училище. Да, участваха и в училищни кръжоци, но основно имаха живот и извън училище и точно наопаки на МОН не исках децатами да "бъдах задържани в училище, вместо да ходят по улиците". Хубаво е отиването на музей, не ме разбирайте криво, но всичко се разбутваше, а децата и толкова слушат в музеите, доста бързо им омръзва в начална степен, нали помня и ние какви бяхме - водеха ни на музей и ние гледахме по-бързо да приключи, за да се върнем да учим и после да излезем пред блока. А ии на учителите това им е в извънработно време, те също са с объркана организация.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 12:55
О, а някаква твоя мисъл?
Как точно си представяш това "Освобождаване на учебните програми"?

И не, не е просто да се проведе изпитване на всички ученици във всички класове, да се пазят от независими квестори, да се оценяват от независими учители, а колко пари ще струва, няма да казвам колко не е просто.

И така в проблемните училища ще имаме ниски заплати, съответно няма да се привличат добри учители и резултатите ще стават все по-лоши. Другият вариант е, просто да им изкарват добрите оценки. Това вече се наблюдава.

Това дали е "просто" или не е относително понятие. За мен е просто, за вас е сложно.
Аз вече казах, че натоварването в частния и държавния сектор е различно.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в нд, 06 авг 2017, 12:56
"Всеки гледа от своята камбанария, но има родители на ученици, които не искат да ходят по музеи, защото това струва пари..."

Разбира се, че трябва да е безплатно, така е в САЩ, в Англия.


Да не го говорим, че и това трябва да се прави с малко мисъл и отношение, за да има полза.

Моето дете, например, много обича(ше) да ходи на театър, но тази година от училище се погрижиха това да се промени - водиха ги на неподходящи за възрастта постановки плюс ситуация да събират пари за театър, а това да се окаже концерт класическа музика, та някак и нея вече е склонен да не харесва, защото не беше подготвен, за това, което ще види.

Та ако така ще ги водят и по музеи - не, благодаря!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 12:59
http://m.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL3BvZ2xlZC5pbmZvL2J1bGdhcnNraS9sYXpoaXRlLW5hLW1vbi44ODE2MF58OTg3MDg2Lm1zZzM1MzgzNTYwI21zZzM1MzgzNTYw

Без коментар !


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: fanfanito в нд, 06 авг 2017, 13:10
Угодия няма за всички. Всеки си иска нещо , както му е удобно. Четох някъде една мама написала ,че ваканцията се удължава, защото искат да и отнемат детето,да го отделят от семейството  и да го вкарат учителките в техен си калъп( по спомен))). Да, ама това за мен се прави, заради родители дето не могат да ги гледат или не желаят. Като сравних ваканциите и учебните дни (тук имаше някакъв линк), че то нашите учат повече и са с по-малко ваканции от другите страни.
Те пък учителите като са ревнали да се удължи годината и като са се засилили да са в жегите в класните стаи с разните заболявания, та...май децата трябва да ходят на курсове за първа помощ да ги свестяват.
Какво значи контрол? Някой дори иска на дистанционно да ги сложи от разстояние да дава нареждане какво да правят с тяхното дете, дотам са стигнали нещата май. Това за самоотлъчка, за разните там провинения си имат Кодекс на труда и наказания , както навсякъде. Те да не са роботи на програма как ти харесва , айде щрак и те почват да пеят и подскачат. Като нарушава правилника си носи наказания или го гонят, това си е по закон.
С толкова много изисквания , с такова отношение, с това несвойствено натоварване (а другите институции само предписания дават, но не работят с децата) не виждам и за 2000 лв някой дори в момента да се наеме. Те не преподават пълноценно и не по тяхна вина за мен. Това за големите градове, в малките е ясно , хората са доволни на някаква работа да имат за съжаление(((  
Че само тук като четем мненията колко изисквания се има ...ама заплатата не била важна. Иначе всяка услуга и труд си имало цена. То и заплатата не е толкова  май болежка, ами че са станали изтривалка на всички. От образование и от футбол май всеки разбира.
Аз искам да има повече мъже учители в училищата. Да се върнат  старите нормативи -да има ред, дисциплина, униформи, дори вечерен час, да има наказания, отговорност да си носи всеки за детето. Че то така е и на запад бре, нали всеки е ходил , виждал е , гледал по тв-то ,ако не е бил някъде. Къде има без униформи и облечени как да е, като нашите, къде има по нощите да обикалят дискотеки, къде има да се проваля час и да не го изгонят, къде има да бие системно и да не се вземат мерки и завърти колелото.(това задължение ли е на учителя, и той ли ще се справи, къде му отива урока и обучението на децата) Аз така разбирам нещата... иначе нищо не става.
Всеки седнал да дава предложения, ама кой ще ги изпълнява е въпроса и за какви пари.
Може някой китаец да си внесем, хем екзотика, хем ще научат бойни изкуства и няма да се трепят, Ми...малко черен хумор , ама не е зле ))


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в нд, 06 авг 2017, 13:30
Прави се тема във форума за мнения и после, защо всеки бил имал мнение.

Първо - Да, учителите трябва да получават достойно възнаграждение, достатъчно за да си гледат семействата. (учителите в това изречение може да се заменя с всяка друга професия)

Пример: шивачка и учителка (много често втората с по-добро възнаграждение от първата, но и двете с недостатъчно за нормален живот).
Значи учителката, може днес отиде, да си претупа урока, да ги пусне по-рано и прочие...успокояваща се с това, че толкова й плащат. Шивачката обаче, няма този избор, защото днес, ще й изброят колко блузи е ушила и годни ли за пазара и тя въпреки ниската заплата отива и си свършва работата. И няма да приемем за нормално, ако шивачката пита, какъв е този контрол, откъде накъде ще ме гледат какво и колко правя при тази заплата.

Та съгласна съм с aninica, че няма начин, да няма начин.
Разбира се не е само контролът върху работата и резултатите на учителите. Всичко, което дъвчем тук, трябва да се пипне, вкл. и заплатите им, но не само те и това да е най-силният вопъл от страна на системата.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 13:31
Нали за това говорим, повече пари за по-качествено образование. Проблема е как да се разбере кой, колко работи.
Едно е да тръснеш 30 деца в един музей, друго е да им обърнеш внимание. Едно е да ги заведеш на Хъшове, друго на някоя комерсиална постановка.
Все повече прилики намирам между образованието и здравеопазването. И за двете плащаме % съизмерим с този на страните от ЕС, а се лекуваме или образоваме плащайки втори път.
В София почти всички деца още от първи клас ходят на частни школи по английски, защо? Шести и седми клас уроци, 11 и 12-ти също.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 06 авг 2017, 13:36
да, бе, айде, да видим дали за 2 хиляди никой няма да се наеме! За толкова пари човек е готов да преглътне доста повече, отколкото си мисли, защото за две хиляди работят малко хора. Кой казва, че заплатата не е важна, важна е разбира се! Човек като отиде в магазина не му казват "а, ти си този с призванието, за теб хлябът е безплатен", а чака за левчето. Живеем в реален свят, в който има икономически отношения, а в тях и трудът, и услугата, и всичко се остойностява. Интересно, че никой не очаква от простия автомоньор или бояджия да работи за едното призвание, но незнайно защо от професии като учителската, лекарската и т.н. било важно призванието, а не заплащането. За автомонтьора не е ли важно призванието - важно е, защото като има призвание е добър в работата си, ама той за без пари не работи.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 13:39
Солничка, аз веднъж имах неблагоразумието да попитам една г-жа защо само в нейния час тези 30 деца са "неконтролируеми" и шумят. Направо ме изяде, как били незаинтеровани, намеци за домашно възпитание, а същите тези деца в часа на колежката и не казват гък.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лоритта в нд, 06 авг 2017, 13:51
В частния сектор заплатите се определят от пазара на труда, но те са израз на вложения труд или усилия, измерват резултат. Как се измерва този резултат в държавния сектор? Или да се дава "на калпак"? Това ДМС е субективно и остаряло.
Как се мери резултат? Пак питам - с НВО ли?
Ако искате сама за себе си да "измерите" резултата утре попитайте някой млад човек за поне един физичен закон или кога започва ВСВ?
Аз лично, ако имам частно училище, ще направя тест по всички предмети в края на годината. Лично ще ги проверя и ще разбера, кой, какво е преподавал. Ако съм директор на държавно училище ще сложа камери /ако е законно/ и ще ги наблюдавам. Няколко забележки и договора не се подновява. Може и да има административни спънки, но горе долу това е начина. Всъщност щях да се запозная със всички деца, щях да им пускам анонимни анкети. Видяли ли сте, че на втатите на кабинетите има прозорци в някои държави?Да благодарим на Бога, че не си директор нито на държавно, нито на частно училище. Подобен есесовски подход към учителите е безумен, да не говорим какъв авторитет ще имат пред децата. А пускането на анкети-майко мила! От малките класове ще ги учим да стават доносници.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в нд, 06 авг 2017, 13:59
В интерес на истината 30 деца в много часове са неконтролируеми. Не е нормално да очакваме учителите да са факири, да, има такива, които  имат харизма и могат да завладеят всяка публика, но в повечето случаи няма да стоят в училище дълго - ще си намерят работа, в която с харизмата ще изкарват хиляди. Можем да изискваме да си вършат работата - да имат добро отношение към учениците, да са професионалисти. Според трудовата си характеристика. И толкова.
Имам немалък опит в публичното говорене. Водила съм лекции и семинарни упражнения на студенти и докторанти, била съм участник в български и световни конференции,  доброволно водя лекции по кърмене на бременни и кърмещи. Била съм и в училище. Много, много по-трудно е с учениците. И е имало случаи, в които не съм се справяла (или поне не съм се справяла според собствените си представи) и след часовете съм ревала като магаре. Вярно, по-млада бях, но това си имаше предимства. Учителят не е факир, не е панаирджийска маймуна, човек е.
Що се отнася до спекулациите със западните държави - и там в сферата на общественото образование има много проблеми, има и всякакви училища. Без да подценявам предимствата на образователните системи в развитите страни, ще спомена, че ученици дори от не най-добре представилите се на НВО училища са приети в добри чужди университети. Това по повод нашето ужасно образование. То е ужасно предимно там, където пишещите тук не са стъпвали  и на места, за които вече споменах - където има 30 деца от различни етноси, няколко от тях са със СОП, а ресурсен учител липсва, където баби и дядовци отглеждат внуците, а родителите са в чужбина на гурбет и пр.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: fanfanito в нд, 06 авг 2017, 14:16
Солничка, аз веднъж имах неблагоразумието да попитам една г-жа защо само в нейния час тези 30 деца са "неконтролируеми" и шумят. Направо ме изяде, как били незаинтеровани, намеци за домашно възпитание, а същите тези деца в часа на колежката и не казват гък.

Е ,че то си има и такива и може и да не са малко. Точно затова системата ще ги отсее. Пък и ще се съобразяват. Никой няма да изпусне добро заплащане , нито пък ако са му създадени добри условия за труд. Нима ние не искаме това за нас, за децата си. Те да не са извънземни. Така даже тези дето си "клатят краката" ще живнат, защото не е само стимула, но и после ще трябва да търсят нещо дето ще са по-зле. Сега какво, като се махнат (за младите пиша, старите е ясно, че са до пенсия) отиват дори продавачки в МОЛ-а и са по-добре платени и по-спокойни (не казвам , че  и това е лесно, но е вариант) Дори  за такъв случай се сещам , в едно такси човекът се разприказва за жена си -младичка с желание едвам почнала по заместване (география май преподавала), дошла титулярката и я разкарали на следващата година и почнала в мол-а . После пак се отворило място , повикали я при това за постоянно , ама хич и не искала да чуе. Чудно , но е факт
Това за отсяването не се тревожете, освен ако не са връзкари (навсякъде ги има по всички професии за съжаление) Проблемът за мен е , че трябва да има ред, училището да е институция за деца и родители , а не приют за минаване на времето. На запад затварят училището в определен час, ако не си си завел детето навреме хем си го гледаш, хем пишеш обяснение после, особено ако е поредни дни. Тук какво е? Не знам, за мен в реда  и дисциплината е разковничето, в правилата и спазването им. За способностите е относително особено като се работи с хора за мен. Друго е отличник да изведеш на някакво ниво, друго е дете от малцинствата да го научиш да пише и чете грамотно. И двата случая са за поощрение на учителя , но вторият е дал повече труд и усилия за мен. Как ще измериш качеството примерно при лекарите. Колко хора са изписани с подобрение от болницата примерно, ами ако е имало тежки случаи и не са оздравели, значи не са си свършили работата ли?
Те трябва да работят съвестно и с желание, а резултатите при всяко дете ще са различни , защото и способностите и интересите са различни на децата. Но всяко трябва да получи шанс да се докаже, а не да гледа простотиите на някой си в час и напъните на учителката да го усмири. На запад ги извеждат, поемат се от директора и той си задейства нещата -родители, институции, а учителят си води урока с децата спокойно. Тук не е така и оттам идват проблемите . Накрая си вика сигурно , "абе аз къде съм тръгнал , какво правя като всички са недоволни , как да се справя". На побойника родителите му казват , че е нарочен и бил агънце, на пострадалите деца или на целият клас родителите са недоволни , че нищо не е направил, а на директорът му е криво сигурно че не е способен да справи сам и има оплаквания. Накрая той си се занимава с дисциплината и уроците отишли..... май така става , като гледам и клипове дето качват децата от различни часове в различни градове е ужасно направо. Не , че всички стават за уважение и работят еднакво -факт, ама и тези дето го правят не успяват май вече да се справят. То и държавата ни такава , ама темата си е дълга и децата са отражение на възрастните. Няма какво да се чудим. При липса на ясни правила и наказания не може нищо да стане. Всички в частни училища не могат да отидат, а и там не е розово май навсякъде. Хората все повече ще се борят да си запишат децата в добри училища , защото се надяват да попаднат в добра среда, не само на добри учители. Но пък наскоро и от едно елитно училище в голям град имаше оплакване от майка за учителите, та... няма угодия и това е.
Как пък навремето учехме и ставахме хора, имахме и дисциплина и подготовка. Нито частни уроци съм взимала , нито съм била първа отличничка и пак получих добра подготовка , както и съучениците ми. Пък и спортувахме и ... бе други времена бяха. Сега какво става...все по-зле и надолу.А много от тях са същите учители понякога дето и нас са учили вече пред пенсия.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 06 авг 2017, 14:48
Е, то в тези времена родителите казваха "и да слушаш учителката", а на родителска среща потъваха от срам, ако отрокът нещо е сгазил лука, че и момчетата по един зад врата получаваха, ако трябваше "баща ти да дойде утре при мен".  От почти трийсет години възрастните не могат да понесат това, че са оставени сами на себе си и нито дъжава, нито никой се интересува какво се случва с живота им.  Ето, и с учителите е тека - отгоре си правят някакви свои сметки, предат си някакви неща със синдикатите, а на учителите казват "оправяйте се, колежке,  как може само във вашия час да не слушат, значии вие не се справяте". А то не е така със справянето. Не може учителят да се прави на клоун и да не може да изгони ученик от клас, щом последният нарушава дисциплината. И това с децата със СОП е вярно - трябва ресурсните учители да са в часа с детето, за което отговарят, а не учителката да се чуди дали да обяснява на болшинството, дали да помага на всяко дете със СОп и да гледа какво е направило, а обикновено децата със СОП в един клас са с различни проблеми и поведение - едното зяпа през прозореца, друго тръгва дасе разхожда из стаята, а трето изобщо отказва да работи и дърпа другарчето пред себе си. То и така не става, затова родителите на останалите деца се сърдят, а учителите са абсолютно изоставени без помощ именно по време на час. А материалът е тежък и гаден, кога хем да изпита, хем да даденовия урок?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: fanfanito в нд, 06 авг 2017, 15:06
Не е съвсем по темата , но... ми тежи нещо и ще споделя((
Сега говорих с моя приятелка. Заминават в края на годината. Продават всичко и бизнеса закриват. Имат 2 деца на 12 и 4 години. Не искат дори на почивка да си идват. Бориха се много , не са съвсем зле, но.. все по-тежко става. Каза ми , че освен нейната дъщеря в класа имало само още 1 българче. Става въпрос за Шумен. За какво говорим , тогава(( Жалко наистина , няма смисъл просто нищо((


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 15:43
"Подобен есесовски подход към учителите е безумен, "
Наблюдаването с камери се случва на много голям брой работни места. Не виждам защо учителите да трябва да сте изключение.
Това по никакъв начин не би се отразил на авторитета на учителя.
А това за доносите е смехотворно. Значи да нямат право да се оплачат, за да може учителя да се чувства цар. И говоря изцяло за това какво научават и разбират в час, какво им пречи.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 15:59
Всъщност не знам защо говорим само за средното образование! Вижте университетите, искат пари, качество лошо и пазара ги отвя.
При средното образование щеше да стане същото, ако имаше практическа възможност за избор.Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в нд, 06 авг 2017, 16:01
Имаме камери в училище, че и записват, и има кой да ги гледа по време на часовете. Това обаче изобщо не пречи да се правя на маймуна да обясня елементарни неща на малцинството, което е тръгнало да става мнозинство вече в тази държава. Масово е така и при другите колеги, някои вече с 30+ години стаж само в това училище.

Промяна, промяна трябва, ама първо в учебните програми и учебното съдържание - за това се говори от доста време и от учители, и от родители.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в нд, 06 авг 2017, 16:09
Fanfanito, напълно си права:
"То и държавата ни такава , ама темата си е дълга и децата са отражение на възрастните. Няма какво да се чудим. При липса на ясни правила и наказания не може нищо да стане. "
Рибата смърди от към главата. Държавата иска орди от държавни служители, които да манипулира и подкупва. Тая съдебна реформа колко време я дъвкат и нищо. В образованието нищо не правят, само се чудят как да сменят учебни програми за да изкарат някой лев от рушвети покрай учебниците. Страшна "реформа".
------
Няма как някой да работи "съвестно и с желание" за малко пари и без никакъв контрол. Тоя филм го гледахме 45 години.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: _Мishel_ в нд, 06 авг 2017, 23:31
Радвам се, че детето ми е на финала и ще отърва от всички безумия в образованието. А евентуално при внуци, да сме живи и здрави, ще се радвам да бъде утвърдено домашното образование.

Абсолютно безполезно ходене на разходка, а в 12 клас действителната форма на обучение си е направо неприсъствена. Ученици само се водят на училище и учителите си получават заплатите, но без да си вършат работата. Масова практика е усиленото даване на частни уроци в това време, защото училището не е в състояние и никога не е било, да даде необходимите знания на учениците.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: rummi_pl в пн, 07 авг 2017, 07:25
От всички простотии в нашето образование 12-ия клас е най-голямата. Това е такова ненужно разхищение на време, че чакам с нетърпение да го премахнат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в пн, 07 авг 2017, 07:41
Такъв ни е манталитета  .... И да се премахне 12 клас, тогава учениците ще приемат по същия начин и 11 клас. И отново ще са "блеели" предните две години и ще се сетят за частни уроци и курсове в последния клас - повечето.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: rummi_pl в пн, 07 авг 2017, 07:46
Тези, които си "блеят" го правят от преди последната година.
Според мен е излишно пълнолетни хора да ходят на училище, вместо през това време да повишават квалификацията си или да трупат практика, кой каквото си е избрал.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в пн, 07 авг 2017, 08:01
Хм, ми то едното ми дете ще излезе на 19 години от гимназия. Навършени и преполовени даже. На тази възраст аз имах вече трудов стаж. :), други мои съученички се изпожениха и родиха (на по 20 години). Времената се менят.
Но на 19 да си още в гимназия и на мен ми се струва прекалено.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в пн, 07 авг 2017, 08:45
По новата схема последните два класа са за профилиране или професионална подготовка.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в пн, 07 авг 2017, 09:02
Хора, имали ли сте деца в 12 клас? Аз, за последните 16 години съм "извела" по около  100 - тина на година. От всеки випуск по около 15-20 са напълно наясно какво искат от живота си и имат цели. Другите  ... дори все още не познават себе си.  Причините са всякакви. Не казвам, че трябва да завършва средното образование след  19 годишна възраст, далеч това не е  добре. Но наистина е необходимо да се променят програмите, така че да дават възможност на всички след 15-16 годишна възраст да опознаят себе си, възможностите си, интересите си, нуждите си  ... А това го няма  ... Объркани са децата. Знаете ли колко много от тях отпадат  и след първи курс на обучение в университета  и сменят специалности, защото разбират за себе си, че им е интересно нещо друго  и искат да постигнат нещо различно?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в пн, 07 авг 2017, 09:16
Знаем, и ние сме минали по този път все пак.
То е същото и в 7 клас-малцина, единици са знаещите език ли искат да учат още един, математика ли, физика ли или да рисуват. Обаче понеже все някъде трябва, и се следва модата и истерията да се класираш за най-доброто ( в случая най-исканото), без оглед пасва ли ти, не ти ли, твое желание ли е, или на родителя.
От ходене на уроци и липса на време да помислиш кой си и на къде си тръгнал, не рядко попадаш в немската гимназия, защото "това е единственото качествено място", завършваш и после дори не практикуваш езика. Личен семеен челен опит.
Стари схеми, нови схеми, нещата не са се променили особено.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 07 авг 2017, 09:22
Да, следва се мода, главно с цел да не се забиеш в калпаво училище.
На мен също ми е много болно, че средното ниво е много ниско. Ако искаш що годе приемливо образование, стискаш зъби и се бориш за "елитно" училище. Дори и там се примиряваш с много простотии, просто те са по-малко в сравнение с останалите "обикновени" училища. Бих искала да мога да избера спокойно кварталното училище, след като нямам амбиция за международни медали или специални езици. Уви.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пн, 07 авг 2017, 10:21
Не знам как човек си я мисли, че в 12 клас се шматкат и нищо не правят. Отличниците са много натоварени, защото тогава имат да доизкарват диплома, сертификати, кандидат-студентски изпити и подготовка за матурите. Хич не им е лесно на младежите, ако наистина гледат сериозно на нещата. Шматкат се тези, които и без това се шматкат.
Дори някой да отпадне в първи курс в университета, има голяма вероятност да се върне, докато този, който не е бил може хич и да не влезе. А и отпадналите не е задължително да са калпазани, а по-скоро все още не знаят точно какво искат. Затова в чужбинските много често първите две години са с някакви общи предмети, може да се сменя специалност и т.н.. Тук за здрасти те хвърлят в дълбокото по специалността и особено за сериозните специалности, може да се окаже фатално.
този филм със спокойното избиране на квартално училище никога повече няма да се случи, защото сме в пазарна икономика от либерален тип.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 07 авг 2017, 10:27
Може и да се случи, с новите закони :)
Лошото е, че подобен огромен проблем се решава по административен път- с промяна на критерии за прием в закона, вместо да се направи така, че ВСЯКО училище да е приемливо, а "елитните" да привличат с нещо повече от "добро училище" и минаване на НВО с над 3ка.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в пн, 07 авг 2017, 10:28
  И за мен е нелепо завършване на средно образование на 19 години. Имам приятелки - преподаватели в гизназии и те мислят, че на 19 са вече "превтасали" за училищната скамейка. Обикновено ориентацията ако не е достигната в 10-11 клас, най-вероятно няма да е ясна и в 12. 


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в пн, 07 авг 2017, 11:13
Да, следва се мода, главно с цел да не се забиеш в калпаво училище.
На мен също ми е много болно, че средното ниво е много ниско. Ако искаш що годе приемливо образование, стискаш зъби и се бориш за "елитно" училище. Дори и там се примиряваш с много простотии, просто те са по-малко в сравнение с останалите "обикновени" училища. Бих искала да мога да избера спокойно кварталното училище, след като нямам амбиция за международни медали или специални езици. Уви.

Това е съвсем достъпно в момента. Изключвайки крайните квартали с лоша репутация. Например, в южните квартали има поне няколко вътрешно-квартални училища, спокойни, с прием на деца с нисък бал, където се изкарват съвсем спокойни 5 години, ако ти се учи, никой не ти пречи да учиш.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 07 авг 2017, 11:23
5 години- от 1 до 5 клас ли, или? А и не всеки живее в южните и източните квартали на столицата, отделно че не всеки живее в столицата...и т.н. Пак говориш за някакво отсяване на училища, не става да се запишеш във що годе всяко, а в НЯКОЛКО в определени квартали...
То и аз съм набутала моите деца в приемливи училища, мога да изброя и доста приемливи училища...те са приемливи де, щото са в елита, а и сравнително малко познати са си махнали децата от тях....ох...


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лоритта в пн, 07 авг 2017, 11:31
Може  ли пример за такива училища. Питам съвсем сериозно.
19 годишни дангалаци да ходят на училище е пълна глупост, но както всичко досега и това не беше премахнато в новия закон. Сега ще рапортуваме колко много са завършили средно образование, нищо че с 300 зора сме ги добутали до 10 клас със знания за третокласници.
Да се чуди човек как преди във всички училища се е учило еднакво, по едни учебници и без значение дали си в София или в Трътково. И тогава е имало деца, които не желат да учат, но са отивали в професионални училища и са овладявяли някаква професия, а не се е бълвало масово неграмотници без никакви умения. Умните и амбициозни деца и сега си гонят и постигат своите цели. Лошото е, че остава една огромна неграмотна маса без шансове за реализация и добра работа.
П.П Според мен авторите на новия закон един ден трябва да бъдат съдени, защото пораженията, които нанасят на идните поколения са прлестъпление.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в пн, 07 авг 2017, 11:33
5 години- от 1 до 5 клас ли, или?

То и аз съм набутала моите деца в приемливи училища, мога да изброя и доста приемливи училища...те са приемливи де, щото са в елита, а и сравнително малко познати са си махнали децата от тях....ох...

Не, от 7 до 12 клас. От 1 до 5 вече е трябвало да видиш, чуеш и прецениш достатъчно.
Аз моите не съм ги набутала никъде, сами изкарват завидни резултати, но учудващо за всички, не избират "елита".


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Славей сладкопоен в пн, 07 авг 2017, 12:15
Аз не мисля, че 12 клас е чак толкова излишен. Всичко си зависи от конкретния ученик, ако му се блее, то той ще блее през всичките гимназиални години.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: _Мishel_ в пн, 07 авг 2017, 12:26
Моят син вече е готов за 12 клас. Уговори се с любимата си учителка по математика  за два пъти седмично по 2 часа частни уроци. Ще ходи на 6 месечен подготвителен курс за сертификат IELTS по английски език. И леля му, която е учителка по български език, ще се занимава с него.

И така са всички. Програмата им е пълна и цяла година карат на извинителни бележки.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в пн, 07 авг 2017, 12:32
  Нещо да излязло за учебните планове на езиковите гимназии. Когато записвах осмокласника в Аг, ми дадоха един рамков учебен план, в който за основния чужд език имаше дадени 900 часа. До миналата година часовете бяха 1600 някъде. Сега ми казаха, че още не е уточнено разпределението на 700 часа.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пн, 07 авг 2017, 12:49
и на мен са ми превтасали за дванайсти клас на 19, ама зорлем го въведоха заради тъпата езикова година в осми клас. Още малко с бебетата ще ходят на училище.

амбър, изобщо не си заслужава да се главоболиш с тези часове. Важното е, че е в добра гимназия, а нататък ще се оправи сам. ще го чакаш на матурите.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в пн, 07 авг 2017, 13:37
 Нещо да излязло за учебните планове на езиковите гимназии. Когато записвах осмокласника в Аг, ми дадоха един рамков учебен план, в който за основния чужд език имаше дадени 900 часа. До миналата година часовете бяха 1600 някъде. Сега ми казаха, че още не е уточнено разпределението на 700 часа.

Хм, далеч ни е още, но това ми прикова вниманието.

Ако часовете намаляват от 1600 на 900, това ми звучи революционно. Това вече не е потапяне в езика, а си е нагазване до коленете само.

В момента трябва ли да ходят учениците от езиковите гимназии на курсове по съответния първи език, за да я докарат донякъде или с подготовката от училище може (не говоря за сертификатните курсове, които мисля са повече насочени към формата) да постигнеш читаво ниво?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в пн, 07 авг 2017, 13:52
Ако часовете намаляват от 1600 на 900, това ми звучи революционно. Това вече не е потапяне в езика, а си е нагазване до коленете само.
Еволюционно.
Допълнителни часове за език минават в графа ЗИП/ СИП и подобни.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пн, 07 авг 2017, 14:02
Няма еднозначен отговор, защото зависи от цял комплект неща - дали са случили на читав учител в подгответо, дали помнят бързо и бързо се ориентират в новия език и т.н. Някои ходят, други не. Но за висок сертификат през последната година ходят, но там е не толкова учене на езика, колкото усвояване на формата на изпита за сертификат, ако кандидатстват в чужбина. Моите до момента не са ходили, справят се сами. Но имат съученици, които са ходили или ходят.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в пн, 07 авг 2017, 14:34
Странно, сега пък 12-ият клас стана излишен. Аз съм далеч от подобни вълнения, но много ме вълнува въпросът дали е по-добре да се тръгне на училище на 7 г. и 9 месеца или на 6 г. и 9м. Досега не съм видяла нито едно мнение в подкрепа на 6-те години, всички казват "7г. и 9м е по-добре. Нека поиграе детето, в противен случай ще завърши училище на 18. Рано е още." И изведнъж на 19 станаха свръх големи. Интересно противоречие.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пн, 07 авг 2017, 14:44
Детето е почти на 7, то си е напълно с набора, естествено си тръгва на училище. Моите и двамата нямаха 7, но си бяха с набора.
Моето поколение учихме 11 класа, а езиковите и някои техникуми 12 заради подгответо и професионалната  квалификация. Сега поголовно учат 12 класа, а за повечето е напълно излишно. Обаче ще продължи да е така заради новата система за 10 клас без диплома и още два за диплома. Според мен е нормално средно образование да се взема на 18, тъкмо да завършва с пълнолетието целият училищен цикъл. Технически някои ще са малко под, други малко над 18, но пак ще е пълнолетие. А сега хем по закон ще са пълнолетни и ще могат да се женят, гласуват и да влизат в затвора, хем по училищните правила ще са без диплома и на практика без никакво святстно образование. Ако някой се залъгва, че с удостоверение за завършен 10 клас ще е по-различно от сегашното имане на основно, жестоко се лъже - пак ще са извън пазара на труда или ще са в гадната му част.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в пн, 07 авг 2017, 15:50
Странно, сега пък 12-ият клас стана излишен.

Направи си експеримент. Погледни НВО след 7 клас по БЕЛ. После погледни ДЗИ след 12 клас по БЕЛ.
Седмокласници покриват без никакъв проблем ДЗИ, единствено в частта с непрочетените и неизучени произведения може да има липса на знания, но това знание се набавя с прочитането на произведението.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в пн, 07 авг 2017, 16:09
Cloudy15 , двете ми малки щерки са родени в края на януари и началото на февруари - средната тръгна на училище с предния набор на 6  години и 8 месеца, а най-малката ще бъде на 6  години и 9   месеца, точно, за да избегнат късното завършване и поради личното ми убеждение, че на 19+ мястото им не е на  училищната скамейка.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в пн, 07 авг 2017, 17:53
Направи си експеримент. Погледни НВО след 7 клас по БЕЛ. После погледни ДЗИ след 12 клас по БЕЛ.
Седмокласници покриват без никакъв проблем ДЗИ, единствено в частта с непрочетените и неизучени произведения може да има липса на знания, но това знание се набавя с прочитането на произведението.
Това е ясно на всички. Получава се, защото в 7 клас има жестока конкуренция за приема, а в 12 клас трябва да излъжем обществото, че всичко ни е цветя и рози. Но това не обезмисля последния клас, а цялото ни средно образование. Все пак знанията от ДЗИ не се получават в последния гимназиален клас (да не говорим, че много често едната матура е на предмет учен за последно в десети клас).

Преди десетина години имаше и 13 клас. После се оказа, че и без него може.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пн, 07 авг 2017, 18:12
ако трябва да бъда точна, аз съм от поколението, което за кратко беше в експеримента УПК и в единайсти клас бяхме професионално ориентирани и се местехме за една или две години в техникуми, но официалните дипломи получавахме от гимназията. Иначе не зная дали щяхме да имаме единайсти клас с обичайните предмети. нищо чудно да бяхме завършили и след десети, ако не беше упк-то.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в пн, 07 авг 2017, 18:23
  Нещо да излязло за учебните планове на езиковите гимназии. Когато записвах осмокласника в Аг, ми дадоха един рамков учебен план, в който за основния чужд език имаше дадени 900 часа. До миналата година часовете бяха 1600 някъде. Сега ми казаха, че още не е уточнено разпределението на 700 часа.
Намалиха хорариума по 1 ЧЕ в 10,11 и 12 клас. Преди беше 4 часа седмично в тези три класа, сега е 2 часа. Но за сметка на това в 11 и 12 клас ще има 20 часа седмично за ЗИП (ИУЧ), а преди беше 8 часа ЗИП в 11 клас и 13 часа ЗИП в 12 клас. Ще се попълнят часовете, няма да има липси. По някои предмети даже ще станат доста повече с този задължителен модул 4 часа седмично по профилиращите предмети в 11 и 12 клас. Преди по третите и четвъртите профилиращи предмети часовете по ЗИП бяха най - много 1-2 на седмица, сега най - малко 4.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Manzhelka в пн, 07 авг 2017, 21:14
И какъв е според вас проблемът, че децата са на 19 в 12 клас? Аз самата завърших на 19 средното си образование в далечната 1995 - тръгнах на училище на 7 (родена съм през януари) и "загубих" една година в подготвителен  клас в ЕГ. Такива като мен бяха всички, освен ако не бяха тръгнали на училище на 6 - а всъщност завършвахме 11 клас.

Нямам дете в гимназия, но като гледам (особено момичетата) как още от 8 клас ходят на училище с по една хвърчаща тетрадка в дамска чанта, мисля че още тогава са превтасали. Ама въпроса е къде са родителите да покажат посоката?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в вт, 08 авг 2017, 09:07
Ами и аз самата съм приключила на 19, и не ме грабва идеята, сякаш беше вчера и помня. Превтасали в 8 клас не са, особено в нормалните училища. Една иначе превтасала още в 7 клас я гледахме тази учебна година как не влизаше в час, но завърши. Та превтасалите са такива по други причини. Аз съм за оставане да се повтаря, за гонене, за рестрикции, пък който иска да учи. Тази задължителност ражда неграмотни завършили. Като му се отнеме правото за шофьорска книжка и гласуване, ще останем и на изборите само грамотни гласуващите и ще секне кебапчепродавничеството.
За справка само, чантата на средностатистическия седмокласник тежеше между 7 и 8 кг. В 8 клас ще я измеря и ще кажа (само след месец-два), колко точно тежи тази една тетрадка. С по една тетрадка се ходи не в 8 клас, а в 11, в 12. ако въобще някои ходят. Тези, които са решили какво ще кандидатстват, са съсредоточили сили там и не губят време с "ходене на училище". Тази година племенницата ми завърши, излишно е да казвам, че 11 и 12 клас почти не я видяха в училище, ходеше си на уроци по предметите, с които кандидатства.
Усилена подготовка кипи в 12 клас, но на съвсем друга основа-оценката от матурата се ползва отново за кандидатстване, не рядко и в чужбина. Само че, съсредоточено в конкретен предмет. Това не отнема цял ден висене в училище, после на уроци и после домашни. Маркира се присъствие в училище само, а се работи по предмета, който ти е важен. Не рядко се ходи на уроци по български език именно в 12 клас също (въпреки, че ако не си дремал до 7 клас-би следвало да знаеш всичко).


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Славей сладкопоен в вт, 08 авг 2017, 09:20
Аз си ходех всеки ден на училище и на уроци ходех. Не съм си позволявала лукса да отсъствам, защото ще кандидатствам. Смятам, че кандидатстването си е лично моя работа, а училището е основното ми задължение.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в вт, 08 авг 2017, 09:26
По принцип е така. Но присъствието не променя факта, аз дори не помня какво точно сме "учили" в 12 клас, честно.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Manzhelka в вт, 08 авг 2017, 10:27
Все пак не мога да схвана как като родители подкрепяте/ неглижирате това неходене на училище с аргумента, че децата се били съсредоточили в други цели. Ами що например децата да се хабят и в 7 клас да учат по другите предмети, освен по БЕЛ и мат? Нали с тях се кандидатства, пък и си ходят на частни уроци, що им е да се хабят да учат по физика, история или география? Само аз ли схващам абсирдната нелепост на тази ситуация?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в вт, 08 авг 2017, 10:31
Все пак не мога да схвана как като родители подкрепяте/ неглижирате това неходене на училище с аргумента, че децата се били съсредоточили в други цели. Ами що например децата да се хабят и в 7 клас да учат по другите предмети, освен по БЕЛ и мат? Нали с тях се кандидатства, пък и си ходят на частни уроци, що им е да се хабят да учат по физика, история или география? Само аз ли схващам абсирдната нелепост на тази ситуация?

Не знам ти на коя планета живееш, но си има места, където и в 7 клас се съсредоточават само в предметите за изпит, а останалите се неглижират. Мога да цитирам такива, мога и конкретна паралелка да посоча, но не мисля, че е редно. Точно така, и заставам зад думите си-има си места, където физика, химия-не се пипва в 7 клас, взима се проформа, изходните са на база общи усилия в класа с учителя :)
Аз не подкрепям не ходенето и не ученето. Само споделям факти. Едни учат, други не учат, едни присъстват, други не-на финала всички са с еднаква диплома.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 08 авг 2017, 10:42
Значи, ако някой от нас отиде в проезволен учебен ден в някоя гимназия, ще види класната стая на дванайстокласниците почти празна, така ли? Сигурно и учителите са доволни, защото никой не ги натоварва, а?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в вт, 08 авг 2017, 10:46
То още преди 15 години бяха празни стаите в последен клас, сега да не са по-учнолюбиви?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 08 авг 2017, 11:09
Ще има много да се чудим защо населението ни е толкова неграмотно. Ще дам пример. Всички бивши соц. страни протестират за двойния стандарт в храните и битовата химия, само нашата БАБХ не вижда разлика. В обществото не се шуми, никой няма претенции. Това какво е, ако не нисък интелект и образование. Кражбата "КТБ" я оценили, като втората най-голяма в света, след която няма осъдени. Приблизително 7 милиарда лева......... нищо. Средностатистическия българин не го вълнува. Като включим постоянно емигриращите млади и образовани хора тенденцията не е положителна, има анализи.
Образованието уж е "ключово" за всички правителства, реформи няма. Сега разбирам и за проблема "12 клас".
И пак отивам в посока контрол. Най-вероятно учителите не пишат отсъствия. Ако има навсякъде камери е възможно на случаен принцип да се проверяват дневниците и броя деца, разбира се от външни фирми. И двете страни в случая са страна, едните да не ходят на училище, другите да им е по-спокойно, а ние данъкоплатците плащаме заплати и очакваме резултат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в вт, 08 авг 2017, 11:35
Ами, за такова въвеждане на ред в образованието става дума.

Какво значи не ходели последните дни, защото са оформени или защото щели да кандидатстват. Ами не са ги оформили извънземните, а някой, който не си върши работата и като никой не ги санкционира е нормално да не ходят на училище.
И не е драмата в загубеното учебно време, то при нашето образование значи по малко ненужни неща за забравяне после. Проблемът е, че излизат от училище с идеята, че такова нещо като правила няма. Така отиват и на работните си места.

Едно време и ние кандидатствахме, след 7 или 8 клас, после в университети, но то си беше наша работа. Ако не ти харесва, не получваш диплома.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в вт, 08 авг 2017, 11:42
Аз пак казвам, че нямам наблюдения учениците масово да не ходят на училище . Даже ми се струва, че сега има повече контрол отпреди 10-15 години. Поне на местата, където аз ходя. За София може да е различно, нямам наблюдения.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лоритта в вт, 08 авг 2017, 11:44
Все пак не мога да схвана как като родители подкрепяте/ неглижирате това неходене на училище с аргумента, че децата се били съсредоточили в други цели. Ами що например децата да се хабят и в 7 клас да учат по другите предмети, освен по БЕЛ и мат? Нали с тях се кандидатства, пък и си ходят на частни уроци, що им е да се хабят да учат по физика, история или география? Само аз ли схващам абсирдната нелепост на тази ситуация?

Нищо абсурдно няма! БЕЛ и Математика са решаващи в седми клас. Това е положението и всеки родител ще наблегне на подготовката по тях, а не на другите предмети, където се учат всевъзможни глупости и ненужни подробности. Изпитите са тежки, децата хвърлят много усилия и труд да се подготвят и да имат добри оценки по балообразуващите предмети. Едва ли някой ще се вълнува от музика, изобразително, история и др, освен ако не са му важни за кандидатстване. Ако даскалите не разбират това, значи изобщо не са в час с реалностите.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в вт, 08 авг 2017, 11:53
Нищо абсурдно няма! БЕЛ и Математика са решаващи в седми клас. Това е положението и всеки родител ще наблегне на подготовката по тях, а не на другите предмети, където се учат всевъзможни глупости и ненужни подробности. Изпитите са тежки, децата хвърлят много усилия и труд да се подготвят и да имат добри оценки по балообразуващите предмети. Едва ли някой ще се вълнува от музика, изобразително, история и др, освен ако не са му важни за кандидатстване. Ако даскалите не разбират това, значи изобщо не са в час с реалностите.

Добре де, едно време и ние кандидатствахме.

Има прекаленото много учене за тестове и оценявания и прекалено малко учене за развитие и добиване на умения отвъд оценяванията и нужни за после.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в вт, 08 авг 2017, 12:04

Добре де, едно време и ние кандидатствахме.


Ами да. Юни месец получавах бележник и удостоверение. Юли отивах на изпит в избраната от мен гимназия. Имах време за подготовка около месец-да надградя, да изчистя някой друг пропуск.
В момента НВО, с което се кандидатства, се провежда по средата на втори срок-май месец.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 08 авг 2017, 12:09
И в София си учат седмокласниците, за 12 клас ми предстои да видя. Но как си учат...по музика и предприемачество тест след тест, изпитване и двойки, щото нали "и моят предмет е важен", а по БЕЛ им сложили студентки цяла година... и това ако не е подкана да си ходиш на уроци...съвсем легална при това, направо -елегантна :)
Абе има си човешки фактор в системата, и никоя наредба не може да го формулира и елиминира. Проблеми много и разнообразни.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лоритта в вт, 08 авг 2017, 12:10
Едно време сме имали много по-добра образователна система. Няма смисъл дакоментираме защо и как се изродиха нещата. Нищо няма да се подобри, напротив по-лошо става. Такива са реалностите и е нормално в тази ситуация децата да наблягат на БЕЛ и МАТ, а не на другите предмети. Пиша го като родител , който мина през месомелачката НвО след седми клас. Жалко, че за второто нищо няма да се подобри, докато не се измете целия МОН, образователен закон, Дамяновица и подобни некадърници и др. Така че, се справяме според ситуацията.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в вт, 08 авг 2017, 12:14
Да, това е другата крайност.
Имам познати, преместили детето си в едно училище в 7 клас, за да си "вземе диплома", т.е. да му подарят шестиците и да има шанс за по-добро класиране. Нищо, че не учи.
Имам и познати, чиито деца ходят като сенки от учене по всевъзможни предмети, защото учителят по рисуване се е взел на сериозно точно в 7 клас.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Славей сладкопоен в вт, 08 авг 2017, 12:14
Значи, ако някой от нас отиде в проезволен учебен ден в някоя гимназия, ще види класната стая на дванайстокласниците почти празна, така ли? Сигурно и учителите са доволни, защото никой не ги натоварва, а?
Чак празна не, но поне 6-7 човека липсват. Освен това мисля, че в 12 клас няма вече чак толкова какво да ни дадат като знание.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в вт, 08 авг 2017, 13:02
Много ми е интересно как ще се оправят в 8 и 9 клас учениците, които не са отваряли учебник по История, География, Биология, Физика и Химия в 7 клас, но за сметка на това са ходели на един милион частни урока по БЕЛ и Математика. Децата ви не са пренатоварени, просто не им се учи. Моето дете всяка вечер седеше наведено над учебниците, но не е посетило нито един частен урок в живота си. И пак изкара много точки (над 80 по БЕЛ и над 90 по Математика). Дори за изходното по музика седя до след полунощ да преговаря. Няма пропуснат урок по разказвателните предмети. Накрая на годината беше уморен, но после в 9 клас няма да се чуди как да се оправи на входните! Не е вярно, че, за да изкараш хубави резултати на НВО, трябва да ходиш на уроци и да не учиш по другите предмети. Иска се труд, не друго...


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Славей сладкопоен в вт, 08 авг 2017, 13:22
До девети клас ще забрави огромна част от материала по разказвателните.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в вт, 08 авг 2017, 13:25
Ще забрави някои подробности, но основата си я има.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в вт, 08 авг 2017, 13:26
Иска се, но на някои родители им е по-лесно с уроци, вместо да следят за редовно и ползотворно учене.
Аз също имам деца, които не ходят на уроци и влизат където са пожелали. Имам и ученици, които знаят как и какво да учат, без да ходят за отбиване на номер и родителска съвест на уроци.

За 12 клас, няма смисъл да се плюнчите повече. Казах вече, че по новата програма нещата се променят. Който иска да се готви по профилите си или професия, ще го прави в 11 и 12 клас, а иначе знанията по общообразователните остават до 10 клас.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в вт, 08 авг 2017, 13:28
Много ми е интересно как ще се оправят в 8 и 9 клас учениците, които не са отваряли учебник по История, География, Биология, Физика и Химия в 7 клас, но за сметка на това са ходели на един милион частни урока по БЕЛ и Математика. Децата ви не са пренатоварени, просто не им се учи. Моето дете всяка вечер седеше наведено над учебниците, но не е посетило нито един частен урок в живота си. И пак изкара 84,5 и 92,5 точки. Дори за изходното по музика седя до след полунощ да преговаря. Няма пропуснат урок по разказвателните предмети. Накрая на годината беше уморен, но после в 9 клас няма да се чуди как да се оправи на входните! Не е вярно, че, за да изкараш хубави резултати на НВО, трябва да ходиш на уроци и да не учиш по другите предмети. Иска се труд, не друго...

Ако са му преподали и от него се иска само да учи-да. Но ако не са му преподали, уроците са спасението. Или е гений, който си самопреподава и самоначуава.
Не е вярно за един процент от всички. За масата е вярно, иначе школи и уроци просто нямаше да съществуват.
Питаш как се оправят в 8 и 9 клас ли? Много лесно - това са науки, при които общо взето може да назубкаш, да поемеш от там, от където започват да ти преподават, дори и да има пропуск, или може да се прескочи, или да се попълни бързо. Това не е математика. Например, по история-няма никакво значение дали си учил или не в 7 клас. Следващата година продължаваш просто от там, до където си стигнал. Няма и какво толкова да се чуди как ще си оправя входните. Оправят се и то много лесно даже.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: rosi_ta в вт, 08 авг 2017, 13:37
До девети клас ще забрави огромна част от материала по разказвателните.

Дали, и колко време ще е необходимо за преговор на тези, учили съвестно и на тези, които не са отваряли учебника, да речем по Химия?

Странна ми е дискусията в последните страници. С новия закон децата, които желаят, ще могат да приключат с образованието си в 10 клас. От това първи ще могат да се възползват бъдещите осмокласници. Ако им се учи - ще продължат, ако ли не - да се хващат да работят.
Отделно, според новия закон в 11 и 12 клас ще се изучават основно профилиращи предмети, наред с БЕЛ и Мат. Ами какво по-добро. Ако детето се е ориентирало и иска да кандидатсва право - избира си Хуманитарен профил и изучава задълбочено История и БЕЛ, няма да се "разсейва" с предмети като физика, биология... Теоретично няма да има нужда да се ходи на допълнителна подготовка за приемни изпити, защото последните две години ще са насочени към профилирано обучение.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в вт, 08 авг 2017, 13:38
 За моето дете аз се превърнах в учител по математика. Втория срок ходи за по час на седмица при учител, само за да си сверя часовника и да има страничен поглед защото нещата не вървяха много добре. Ако го бях оставила на на училищната подготовка щеше да бъде с две единици надолу. За подготовка НВО и преговор преди изпита имаха точно 1 час в четвъртък. В петък беше изпита. Установих че учителят или трябва да прави компромис с програмата и да готви системно за НВО, или трябва да си преподава по учебника и предвидените теми.
  Детето ми е любознателно и си учи системно по всичко, дори по музика, но мога да кажа, че например материала по история му беше безкрайно чужд и неразбираем. Най-вероятно в гимназиалния клас ще запоне всичко отначало. География, биология и химия има странични интереси и по-скоро информацията си я комплектоваше от интересите си. Учебниците по тези предмети в по-голямата си част не бяха добре структурирани като материал.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в вт, 08 авг 2017, 13:41
Спливитет, радвам се, че писа. Бях започнала да си мисля, че живея в някаква паралелна вселена. Родители, които мислят, че децата им нямат нужда от никакви знания, освен БЕЛ и математика. Родители, които мислят, че музиката и изобразителното изкуство са ненужни предмети. Родители, които си позволяват подобни коментари пред децата си...Добре че не всички родители са такива.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 08 авг 2017, 13:44
Едно време и баба ми е била млада, така че едно време кой как е кандидатствал няма нищо общо със сегашно време. И за това как  може без уроци да се изкара космически бал е нещо, на което не бих заложила точно в седми клас. Затова моите си ходиха на курсове най-съвестно, учиха и писаха каквото им казваха учителите и им се отрази много добрее. най-обективно 80 и 90 точки нямаше да  им стигнат да влязат там, където влязоха, а курсовете покриха именно 80+. Всеки си решава, но тези курсове и уроци са за отличниците, които гонят космически бал, а не за калпазаните, защото калпазаните най-многго да вдигнат от 3 на 4.
Дванайстокласниците си ходяят на училище, защото имат предмети, които са присъствени. Ако имат практики и т.н. е друга работа. може в някакви моменти да валят извинителни бележки, но това вече си е до лично виждане.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Manzhelka в вт, 08 авг 2017, 14:14
Все пак не мога да схвана как като родители подкрепяте/ неглижирате това неходене на училище с аргумента, че децата се били съсредоточили в други цели. Ами що например децата да се хабят и в 7 клас да учат по другите предмети, освен по БЕЛ и мат? Нали с тях се кандидатства, пък и си ходят на частни уроци, що им е да се хабят да учат по физика, история или география? Само аз ли схващам абсирдната нелепост на тази ситуация?

Нищо абсурдно няма! БЕЛ и Математика са решаващи в седми клас. Това е положението и всеки родител ще наблегне на подготовката по тях, а не на другите предмети, където се учат всевъзможни глупости и ненужни подробности. Изпитите са тежки, децата хвърлят много усилия и труд да се подготвят и да имат добри оценки по балообразуващите предмети. Едва ли някой ще се вълнува от музика, изобразително, история и др, освен ако не са му важни за кандидатстване. Ако даскалите не разбират това, значи изобщо не са в час с реалностите.

Мат и Бел са решаващи за изпитите, но точно в 7 клас се полагат основите на природните науки, което също е решаващо за знанията на ученика. Но просто си мисля, че накрая всъщност опираме до ценности - за мен е важно знанието, което ще получи детето ми, за вас очевидно бележките получени с общи усилия са по- важни. После обаче защо ли се чудим колко са ни грамотни децата? Не са виновни учителите, другаде е проблема. Аз спирам с коментарите дотук.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 08 авг 2017, 14:30
Аз за това писах, че трябва да има тест по всичко, което се изучава.
Моето дете ме помоли да му купя учебниците по гореизброените предмети, за да ги навакса. Изобщо не е доволна, аз също. Вижте колко важен е материала в 7-ми клас. А оценките са напълно измислени, вкл. и според нея. Надявам се самооценката и да е била прекалено самокритична.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 08 авг 2017, 14:54
:joy::joy::joy:То че има деца, дето учат самички, те могат и без учител, и са мечтата на всеки учител :)
Но масата не са такива, какво да се прави. Това е реала. Училището трябва да осигури образование и за останалите, пък живота показа, че те са повечето. Виренето на нос няма да подобри общата картинка. Това, че посочвам реални ситуации, в които системата не е помогнала, а е имало проблем, не значи че съм посредствен родител с тъпи деца. Повтарянето на вечната мантра, че който иска, ще учи, и какво е било едно време...не носи полза. Практическа. Дори и във форума. Поглеждането отвъд собственото дете, цялостно, е трудно. Мислех че е трудно само за ССФ, но явно е трудно и за учителите, и за "експертите" от МОН. Всеки гледа от своята камбанария. Всичко е на парче. Мерено според определен учител, дете или регион.
Толкова ми е гот, че сме ваканция... :joy:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в вт, 08 авг 2017, 14:57
Спливитет, радвам се, че писа. Бях започнала да си мисля, че живея в някаква паралелна вселена. Родители, които мислят, че децата им нямат нужда от никакви знания, освен БЕЛ и математика. Родители, които мислят, че музиката и изобразителното изкуство са ненужни предмети. Родители, които си позволяват подобни коментари пред децата си...Добре че не всички родители са такива.

Много изкривено представяте нещата. Никой не пише, че няма нужда от определен предмет.
Лично аз споделих факти, а не мнение дали е нужен или ненужен някой предмет. И фактите не са лицеприятни, така е.
Факт е, че на много места материалът по математика не бе предаден. Факт е, че много учители се фиксират в оценките по тези предмети. Тук има два полюса-крайно мотивирани да се докажат точно в 7 клас по музика и по рисуване учители и по-нехайни. Факт е, че на места подаряват оценките по науките и още на първата родителска среща се прокламира - ще наблегнат на БЕЛ и Мат тази година, за останалите предмети ви обещаваме да "не ги тормозим". Ей такива едни факти циркулират, и те се виждат от много хора.
Да разказвам ли как бяха взети "притурките" при нас тази година? Никак. Останаха невзети. Какви основи на кои науки казахте?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Rumen_s в вт, 08 авг 2017, 15:21
И аз обичам такива генерални обобщения за безхаберни родители и деца, особено на фона на хаоса в материала, прескачането на епохи по история, пропускане на континенти по география и т.н. И видиш ли как някой си го мързяло, че не назубкал безценната дата на което е дошло правителството на Стамболов или датата, на което е свалено.

Музиката и рисуването също са изключително важни, особенно по начина провеждани в голяма част от училищата у нас. Само дето доста от децата с удоволствие биха ги сменили за повече физическо, поне им е по-полезно за здравето...


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 08 авг 2017, 15:25
Да са живи и здрави учителите, които в седми клас влизат в положението на децата и не ги тормозят по другите предмети. не казвам, че им подаряват оценките, а че не си решават точно в седми клас да се заявяват как всички предвемти са важни и да прекаляват с всякакви контролни и изпитвания.
Не искам да чувам за изпити по всичко, особено ако трябва да сабалообразуващи. Съвсем ще се побъкат децата.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в вт, 08 авг 2017, 15:31
Аз не разбирам защо като не са им важни част от предметите, не се задоволяват с тройки по тях, вместо да се възмущават, че ги "тормозели". Като нямат данни да влязат в "елитно" училище, а искат, ще се трудят страшно много - и преди приема, и след него. За местата, където всички оценки имат значение, е преценено, че приетите трябва да се справят отлично, защото натоварването няма да е по силите на останалите. Нищо толкова сложно няма в НВОтата, това са неща повтаряни години наред, за да се провалят трябва съвсем да не е влизано в час и да не е отварян учебник.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Rumen_s в вт, 08 авг 2017, 15:33
Не искам да чувам за изпити по всичко, особено ако трябва да сабалообразуващи. Съвсем ще се побъкат децата.

А-ха, добре, че поне при 7кл. не мина идеята да се взима дипломата при кандидатстване (за разлика от 4кл.), че щеше да е оле-мале, знайни и незнайни учители по какво ли не да се правят на велики и рязко да се разшири бизнеса на школи и частни уроци. Естествено пак за сметка на деца и родители.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 08 авг 2017, 15:36
Отличниците си имат свои цели, а и през годините са показали, че са сериозни. въпросът ти е очевидно заядлив. Ти кога за последен път имаше седмокласник, който иска да влезе в някоя от най-добрите гимназии в София? е, ако е било скоро, значи няманужда да разправяш за лесните НВО-та.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в вт, 08 авг 2017, 15:36
Аз не разбирам защо като не са им важни част от предметите, не се задоволяват с тройки по тях, вместо да се възмущават, че ги "тормозели". Като нямат данни да влязат в "елитно" училище, а искат, ще се трудят страшно много - и преди приема, и след него. За местата, където всички оценки имат значение, е преценено, че приетите трябва да се справят отлично, защото натоварването няма да е по силите на останалите. Нищо толкова сложно няма в НВОтата, това са неща повтаряни години наред, за да се провалят трябва съвсем да не е влизано в час и да не е отварян учебник.

Ти наясно ли си, че за да не се "провалиш", трябва да си с резултат близък или равен на максималния?
80-90 точки не ти вършат работа, но 80-90 точки не са и провал реално.
Няма провалил се-тази година всички минават. Оценки няма.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в вт, 08 авг 2017, 15:40
Не се заяждам, интересно ми е защо, след като очевидно детето не се справя лесно с материала, трябва да се напъва да влезе на място, което му е свръх силите. И след това, ако евентуално го приемат, да се бори с нокти и зъби за да е пак под нивото на повечето си съученици.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в вт, 08 авг 2017, 15:46
Ти наясно ли си, че за да не се "провалиш", трябва да си с резултат близък или равен на максималния?
80-90 точки не ти вършат работа, но 80-90 точки не са и провал реално.
Няма провалил се-тази година всички минават. Оценки няма.
Това важи за СМГ, 91 НЕГ и още няколко единици в България. Има и хубави училища (чиито деца са се реализирали успешно тук и в чужбина), които не изискват над 95 точки по всички матури.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 08 авг 2017, 15:47
А защо реши така? Щерката е в ЕГ. Учи езици супер лесно. Ма се влиза с БЕЛ и Мат. Не стига че не обича много Мат, макар да има 6 в училище, ми и 2 години бяха с учителка, която беше след майчинство. Всяка седмица беше болничен. Заместваше им психоложката. Научиха много за секса и наркотиците, но по мат затънаха непоправимо. Добре че попаднахме на свестни курсове, та вдигнаха нивото по Мат. Без курса щеше да изкара НВО, но не на ниво прием в ЕГ. По БЕЛ в курса научи много трикове, които й донесоха стотни в оценката, но стотни, които бяха важни. Ей за такива неща говорим. Създаване на изкуствени капани и пречки :) Нима съм ги създала аз или детето?
И не, не затъна във великата ЕГ. Но в момента там й преподава учител, който я пита за думи, и който очебийно има по-малко знания от нея....и който взима заплата точно колкото предната й учителка, която е перфектен професионалист и я научи много- и на език, и на други неща...за мен това  е пропуск на системата...толкоз по въпроса кой затъва и кой не...


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Rumen_s в вт, 08 авг 2017, 15:48
Не се заяждам, интересно ми е защо, след като очевидно детето не се справя лесно с материала, трябва да се напъва да влезе на място, което му е свръх силите. И след това, ако евентуално го приемат, да се бори с нокти и зъби за да е пак под нивото на повечето си съученици.

Ами ако си говорим за прием в елитни ЕГ след 7 клас да речем, за балообразуването математиката си е много важна. Не всички деца я разбират или се справят отлично с нея, което не им пречи след това да си учат добре езиците. Та допълнителния напън в подобни случаи си е повече от оправдан.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 08 авг 2017, 15:48
няма такова нещо като "не се справя лесно с материала". Играе се за точки, и то точно при тези, които се справят сматериала. седми клас е състезание, а най-добрите са в най-голяма конкуренция за малкото най-желани гимназзии. Вероятността дете, което изкара космически бал в седми клас, за да влезе в СМГ или АГ, после да е на тройката, е минимален. Изключенията са редки, а и напъване за четворка в някоя оттези гимназии се равнява на седмица в други.  няма как да купя идеята за суперотличника в калпава гимназия, и този отличник там да си е на мястото.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в вт, 08 авг 2017, 15:49
По принцип това е и моето мнение.
Децата с уроци и школи обаче се целят именно в изброените от теб места.
Други са принудени, защото без урок и за останалите прилични училища няма да се класират. Ще качат от 60 на 80 точки и това ще е от полза.
Съвсем отделна тема е, че има увеличен дял на парашутистите, и те рязко променят визията за труд-->точки-->успех-->класиране.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в вт, 08 авг 2017, 16:06
Децата с космически бал обикновено нямат затруднения да си научат и останалите уроци, включително теорията по Изобразително. След елитните езикови, по мои наблюдения, филологията не е толкова популярно продължение - децата избират да учат за инженери, икономисти, архитекти, лекари. Та поначало не са им само езиците силна страна.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 08 авг 2017, 17:46
да, не е проблем и ги учат, но едно вторачване от страна на учителите по тези предмети от типа "сега ако реша ще ти пиша 5" е доста изнервящо. Две години всичко е наред, на третата се сещат да пускат по безброй контролни по пеене или рисуване (примерно). Малко на ревност прилича, че основно се натискат предметите за изпитите.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в вт, 08 авг 2017, 17:58
Не е ревност, в даден момент напълно основателно им писва в техните часове да се учи по друго и на зададен въпрос само да мигат насреща и да казват "не ме занимавай с глупости, аз се готвя по едикакво си". В правото си са да пишат 5, 4, 3 и напомнят на онези, които са забравили, че ако искат повече, трябва да покажат нещо насреща.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в вт, 08 авг 2017, 18:01
Значи, ако някой от нас отиде в проезволен учебен ден в някоя гимназия, ще види класната стая на дванайстокласниците почти празна, така ли? Сигурно и учителите са доволни, защото никой не ги натоварва, а?
Каня те с удоволствие в дълбокия прованс да ни посетиш, ако искаш и снимки направи, вкл.и в края на април. Учениците ни са налице. И между другото: 1. Скъсани ученици на ДЗИ нямаме (успеха ни от около стотина зрелостника на година винаги се движи над 4, 50) и 2. Около 90% от зрелостниците ни стават студенти. В различни университети у нас и в чужбина. И всяка година мининмум 10- 15 човека са приети медицина.

Edit: Четейки ви, имам усещането, че ако едно дете не учи в езикова, математическа или някаква друга от този сорт гимназия в столицата или минимум в някой областен град (по възможност Пловдив или Варна), животът му е безвъзвратно погубен и от него нищо няма да стане. Успокойте се, не е така. И между другото, имено общообразователните предмети са по- необходими, ако няма намерение детето да се занимава професионално с математика. А загуби ли основата в 5, 6 и 7ми клас, наваксването е много трудно.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 08 авг 2017, 18:18
не, аз не твърдя такова нещо. Дори така да се изразя, за мен като провинциалистка, сметката беше просто - в София зная за обичайните езикови и математически гимназии, още от моето време, които са най-добрите. Затова не ми се искаше да рискувам с училища, за които нищо не зная и приех стратегията за подготовка за влизане в някоя от известните гимназии. Смятах ги местата - бяха около 500 места момичета и 500 момчета. Нататък ми се губеха кои са добри и кои не са. То е малко като с купуването на скъпа техника или луксозни стоки - като не познаваш всички марки, накрая избираш някоя от най-известните.

Точно това казвам, че дванайстокласниците пак трябва да си ходят на училище, те си имат часове и колкото и в един момент да отсъстват, пак ще е малко. Отлична диплома не се изкарва с неходене, най-малкото учителите са там и искат присъствие в часовете си, от РИО също могат да направят проверка.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в вт, 08 авг 2017, 18:40
Нас специално РУО никога не ни пропускат с проверките! През учебната година поне 10-12 пъти ни посещават по различни поводи, предмети и етапи на образование. Не пропускат да проверят посещаемост. Не помня година (винаги преподавам в 12 клас), в която да не са дошли през априлската ваканция да проверят 12токласниците дали са на училище. А дори не сме в областния град.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 08 авг 2017, 18:47
затова се чудя какви са тези приказки за неходене на училище на дванайстокласниците. Няма как РИо да пропуснат да проверятт точно тях, включително в добрите училища.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в вт, 08 авг 2017, 19:12
Само че в училищата, в които учениците ходят редовно на училище, тези проверки са изненадващи. В останалите училища се знае за тях от предния ден, за да могат да си извикат учениците.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в вт, 08 авг 2017, 19:35
Само че в училищата, в които учениците ходят редовно на училище, тези проверки са изненадващи. В останалите училища се знае за тях от предния ден, за да могат да си извикат учениците.
И как се разбира това, ако РУО поне веднъж не е констатирало липса?
Имам близка (наистина близка) приятелка, експерт в РУО. Миналата година тя лично дойде да ни провери. Пристигна в осем часа сутринта и влезе директно в час. Толкова сме близки, че ако искаше и можеше да ме предупреди, щеше!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в вт, 08 авг 2017, 19:42
Shagya, всички знаят кои са училищата, в които се държи на присъствие и в кои можеш да завършиш без да стъпиш на училище по цели седмици. И това се знае и от учениците, и от родителите, и от РУО. А твоята приятелка не те е предупредила, точно защото работиш в училище, за което се знае, че учениците си ходят.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 08 авг 2017, 19:59
Shagya, не искаме да обидим теб, или който и да е учител, който си върши работата професионално. Не приемай спора така. Напротив, казваме че е нечестно и нередно системата да допуска това, в едни училища, класове и дори часове да е по един начин, а в други -по друг
Но някои нередни практики наистина ги има.  И аз не вярвах, но с очите си видях и хубаво, и лошо, и вече вярвам на всичко написано. Като различни реалности са, трудно е да се повярва, да


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в ср, 09 авг 2017, 07:58
Децата с космически бал обикновено нямат затруднения да си научат и останалите уроци, включително теорията по Изобразително. След елитните езикови, по мои наблюдения, филологията не е толкова популярно продължение - децата избират да учат за инженери, икономисти, архитекти, лекари. Та поначало не са им само езиците силна страна.

Ела го кажи на моето дете това. Пак говорите на едро.
Теорията по изобразително, ако е поднесена сухо и скучно-ще я зазубри (за теста) и след два дена нищо няма да знае. Това не е качество. Най-често обаче, теорията въобще не е преподадена. Казва им се-вадите лист и рисувате еди-си-какво. Толкова за изобразителното. Иди чети вкъщи учебник за тест после.
Езикът е ключ към ученето после на други неща. Не влизат, за да стават филолози точно, защо се намесва това въобще. Знаейки език, независимо после какъв си-продавач, заварчик или инженер - трябва ти език, за да живееш. Езикът е средство за комуникация.
Има също така една ниша с химия и биология. Съчетани с немски. Който се е запътил на там знае добре. Езикът му трябва заради химията и биологията. Но уроците по химия и биология си остават.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в ср, 09 авг 2017, 08:12
1. Скъсани ученици на ДЗИ нямаме (успеха ни от около стотина зрелостника на година винаги се движи над 4, 50) и 2. Около 90% от зрелостниците ни стават студенти. В различни университети у нас и в чужбина. И всяка година мининмум 10- 15 човека са приети медицина.

Edit: Четейки ви, имам усещането, че ако едно дете не учи в езикова, математическа или някаква друга от този сорт гимназия в столицата или минимум в някой областен град (по възможност Пловдив или Варна), животът му е безвъзвратно погубен и от него нищо няма да стане. Успокойте се, не е така. И между другото, имено общообразователните предмети са по- необходими, ако няма намерение детето да се занимава професионално с математика. А загуби ли основата в 5, 6 и 7ми клас, наваксването е много трудно.

1. То никъде няма скъсани. Всички изкарват. И почти всички "стават студенти", да. Аз самата учих наскоро с такива студенти. В днешно време не си поискал-не си записал някъде, а повечето все пак записват, защото си удължават сладкия ученически живот на издръжка при родителите. Аз съм потресена от неграмотността на студентите около мен.

Edit: за това си права вече, и аз смятам, че има училища, които макар и не в топ-а, са си съвсем прилични училища, където ако ти се учи, никой не ти пречи, и можеш да изкараш едни прилични и спокойни 5 години, после да си кандидатстваш и така.
Не съм съгласна за основата в общообразователните предмети. 5,6 и 7 клас не я дават просто. На места не дават нищо, на места минават проформа, тук-там да ги впрегнат да учат (зазубрят). Не знам дали си наясно, че постоянно текат промени в точно тези класове, разменят се програми, една голяма каша е и не знам за днешните 5,6 и 7 класове какви точно знания и основи се дадоха. Тази година например, 5 и 7 клас учиха едно и също по история, само че децата в 5 клас нямаха учебници. Тези в 7 клас пък имаха едни "притурки", със свален материал от 8 клас, които не бяха раздадени на много места и не бяха взети.

Допълвам, че попаднах и на още интересни факти, взето е от друга тема и не знам как да го копирам тук с авторът му, за което се извинявам:
"Девети са си по старата програма, осми ще учат обаче  произведения , които ще съвпадат  частично с изучаваното от деветокласници, частично и с това от десетокласници.

И в математиката има промени, зайците ще учат например теория на вероятностите, която ще учат и 10 клас. Но за сметка на това няма да учат системи уравнения и неравенства и функции, които по старата програма се учеха именно в 8 клас. "


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в ср, 09 авг 2017, 11:40
Позволявам си да пусна тук линка, които потребител mready е постнал в темата за приема на първолаците.
Става въпрос за образованието във Финландия.
http://zenom.pro/index.php/statii/94-finland

Звучи доста идеализирано, но и наполовина да стоят точно така нещата, пак си е много депресиращо сравнението с положението при нас.

Обърнете внимание на частта, с избягването на истерясването с тестове в стандартни формати, които при нас са фокуса на цяла учебна година за 7 клас, че има и залитания и с четвъртокласниците.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 09 авг 2017, 11:49
Според мен се получава една порочна логика през последните айсет години - колкото по-зле са нещата, толкова повече изпити.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в ср, 09 авг 2017, 11:54
Позволявам си да пусна тук линка, които потребител mready е постнал в темата за приема на първолаците.
Става въпрос за образованието във Финландия.
http://zenom.pro/index.php/statii/94-finland

Звучи доста идеализирано, но и наполовина да стоят точно така нещата, пак си е много депресиращо сравнението с положението при нас.

Обърнете внимание на частта, с избягването на истерясването с тестове в стандартни формати, които при нас са фокуса на цяла учебна година за 7 клас, че има и залитания и с четвъртокласниците.

Аз съм запозната с тяхната система отдавна, имам приятел, който живее там, отделно, че имах допир по друга линия. Личното ми мнение е, че не бива да заимстваме и да слагаме тук и там на парче неща, които ни се струват някак готини, дори и цялостно не бива да копираме чужд модел.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в ср, 09 авг 2017, 14:23
Ами ние тук си бла-бла-каме, то това е идеята. Не мисля, че някой като си каже тук мнението или покаже нещо си мисли, че  открива топлата вода, или финландското образование,  ама си повтаряме, защото при открита топла вода, ние не просто не я ползваме, ами направо сме спрели да се къпем (така да продължа приказката в същия стил...)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 09 авг 2017, 14:30
като си представя българин във финладската система, веднага се сещам за филма Особености на руския национален лов.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в ср, 09 авг 2017, 14:56
Българин във финландска система може, финландската система не може в България...:)

Не съм давала идеи за реформи, просто ми прозвуча като приказка. Даже не ми се вярва да е 100 % толкова розово.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 09 авг 2017, 15:08
Идеята на темата не беше да си " бля- блякаме", а да обсъждаме новите проекти на МОН. Между другото, пускането на последователни мнения е в разрез с правилата на форума.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в ср, 09 авг 2017, 15:27
ОК излизам от темата.

Обсъждат в Народното събрание и в Министерски съвет, където могат и трябва да решат как да бъде.
Ние тук в общи линии се оплакваме и размишяваме от собствените си камбанарии.

Та отново извинение, ако някой се е обидил от моето "бла-бла-каме".


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в ср, 09 авг 2017, 15:32
  А да . Тя сякаш нашите камбанарии на друга планета и ние не можем да прозрем светлия замисъл на Господ-Мон, които месец преди започване на учебната година сколасаха да предложат учебници за одобрение и избор.

 


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 09 авг 2017, 17:26
А това предложение за учебната година каква смешка беше. Според мен съвсем сериозно са го мислили, но като се водя какъв отпор настана, решиха да се измъкнат с "ние сондирахме общественото мнение". Е, как се сондира, като казваш, че учебната година ще е по-дълга или като питаш "а какво ще кажете учебната година да е по-дълга?" ли?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в ср, 09 авг 2017, 17:28
Защо се учудваш. За трети път продължават във всички направления на принципа - сутринта ви съобщаваме нещо. Чакаме реакции и вечерта сме с друго мнение. Т.е. дали ще мине.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 09 авг 2017, 17:53
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/mahat-bumashtinata-za-uchenicheskata-razhodkata-do-muzeia-2041405
Цитат
Уреждането на еднодневни ученически посещения ще протича без досегашната бумащина от следващата учебна година. Това става ясно от проекта на изменение и допълнение на Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, качен за обществено обсъждане на сайта на Министерството на образованието и науката (МОН).


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в ср, 09 авг 2017, 21:05


1. То никъде няма скъсани. Всички изкарват. И почти всички "стават студенти", да. Аз самата учих наскоро с такива студенти.

 Не знам дали си наясно, че постоянно текат промени в точно тези класове, разменят се програми, една голяма каша е и не знам за днешните 5,6 и 7 класове какви точно знания и основи се дадоха. Тази година например, 5 и 7 клас учиха едно и също по история, само че децата в 5 клас нямаха учебници. Тези в 7 клас пък имаха едни "притурки", със свален материал от 8 клас, които не бяха раздадени на много места и не бяха взети.

Допълвам, че попаднах и на още интересни факти, взето е от друга тема и не знам как да го копирам тук с авторът му, за което се извинявам:
"Девети са си по старата програма, осми ще учат обаче  произведения , които ще съвпадат  частично с изучаваното от деветокласници, частично и с това от десетокласници.

И в математиката има промени, зайците ще учат например теория на вероятностите, която ще учат и 10 клас. Но за сметка на това няма да учат системи уравнения и неравенства и функции, които по старата програма се учеха именно в 8 клас. "

Сериозно ли никъде няма скъсани? А според теб защо има назначени квестори за поправителна сесия???
За определени университети даже не ми се говори, как си събират студентите, направо престъпно!
Когато писах, че имаме приети студенти, нямах предвид точно този тип университети, които буквално като хиени кръжат около училищата. Даже не бих се похвалила с подобен прием.

Дали имам представа за промените? Ами сигурно, щом съм действащ учител!

Да, така е, децата, които тази година ще бъдат девети клас, са последните, които ще учат по старата учебна програма. Не ни е лесно едновременно да прилагаме стария и новия закон, но ще се наложи още 4ри години.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 10 авг 2017, 07:54
Питам, аз, защото действащите учители не знаят доста неща, стана ясно. Или ги мързи да споделят на родителската среща. Много неща същите тези учители, научаваха от нас, родителите.
Хич не ми се спори тук по темата, една птичка пролет не прави и не обобщавам, споделям само факти. Това са факти, а че някъде, някой учител се е засегнал на темата-ама аз така не правя и те моите ученици са такива  не променя цялостния пейзаж, който е доста "оакан", без извинение.
Поправителните сесии са за онези, крайно незаинтересованите, дето не е нужно да ги тикаме постоянно, и е факт, че на поправка си минават. Пак да кажа, но една такава, която не стъпи в клас, не е правила изходни-входни, тестове и какво ли не, мина с матурите все пак, щото нали вече няма оценка, а точки, яви си се на няколко "поправки" и е горд притежател на удостоверение. Знам ги как минават на поправителни, какви минават и защо. Хич не ми обяснявай как "при вас не е така". Аз не говоря за "при вас" въобще. И да не е точно при вас-това не променя картинката.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в чт, 10 авг 2017, 09:08
Не мога да намеря къде сте обсъждали новия закон, искам да прочета коментарите. Ако някой може да ми прати линк, ще съм благодарна.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 10 авг 2017, 13:19
smetanapalata, сподели кои са тези неща, които учителите не знаят и по какъв начин Вие ги уведомявате? А Вие от къде ги научавахте?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 10 авг 2017, 13:37
smetanapalata, сподели кои са тези неща, които учителите не знаят и по какъв начин Вие ги уведомявате? А Вие от къде ги научавахте?
Няма да назова конкретното училище на моето дете, нито на наши приятели. Смятам е ясно защо.
Какво не знаеха ли?
1. Не знаеха за допълнителните материали по част от предметите. Сами си намерихме линк към помагалата и ги разпечатахме. Въпросните притурки на места са ги раздавали.
2. Не знаеха дали определен материал по математика ще влиза на НВО. За справка-има ясно описание какво точно се включва. Учителката спори до последно, нищо, че така и не се взе нужния материал.
3. Не знаеха основни неща по провеждане на самото НВО, поднесоха на обща родителска среща невярна информация.
4. Не знаеха дати на състезания и олимпиади, подаваха техни измислени такива.
Ние да попитаме нещо, а отговорът почти винаги беше -ами и ние не знаем  все още.
Ние (специално аз и още една-две майки) научавахме ( и занапред ще е така) нещата от интернет. От сайта на РУО или Министерството по-рядко, по-скоро ровейки се по форуми, както и тук има тема, където с общи усилия обединените в една обща кауза родители споделят нещо. Нека ме поправят ако греша, но в темата за седмокласниците бях попадала на подобна констатация.
А как сме уведомявали учителите ли? Елементарно е - в личен разговор, на родителска среща, дори се е случвало пред входа на училището, засичайки се. Случаят бе - попитах защо са казали дата за олимпиада, която не е вярна-от мен научиха точната дата. Разпечатвала съм неща и съм ги показвала на родителската среща.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в чт, 10 авг 2017, 14:26
Ооо, за НВО някои учители са пълна дезориентация. Единствено се чудя дали някои учители и директори наистина след толкова години провеждане на НВО не знаят някои важни неща или ги инструктират да се правят на утрепаани и да говорят едни и същи глупости, при това често подвеждащи. Според мен е добър морален атестат за училището ако директор и учители, особено засегнатите пряко в НВО (по БЕЛ и Мат и класните) ориентираат родителите още на първата РС какво ги чака, вместо да припяват "спокойно, има места за всички деца, няма да остане дете без училище". Добре, че беше форумът, иначе си бях жива загинала, ако разчитах на казаното в училище.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 10 авг 2017, 16:44
Някои от предстоящите промени в наредбата за приобщаващо образование -
https://offnews.bg/obshtestvo/3-godishnite-na-test-proveriavat-mogat-li-da-uchat-662508.html
Хубаво е, че класният ръководител ще извинява трите дни по домашни причини.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в чт, 10 авг 2017, 17:02
Някои от предстоящите промени в наредбата за приобщаващо образование -
https://offnews.bg/obshtestvo/3-godishnite-na-test-proveriavat-mogat-li-da-uchat-662508.html
Хубаво е, че класният ръководител ще извинява трите дни по домашни причини.

Иди ми, дойди ми.
Няма да се спрат да експериментират и да отчитат рИформи.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в чт, 10 авг 2017, 19:19
Питам, аз, защото действащите учители не знаят доста неща, стана ясно. Или ги мързи да споделят на родителската среща. Много неща същите тези учители, научаваха от нас, родителите.
Хич не ми се спори тук по темата, една птичка пролет не прави и не обобщавам, споделям само факти. Това са факти, а че някъде, някой учител се е засегнал на темата-ама аз така не правя и те моите ученици са такива  не променя цялостния пейзаж, който е доста "оакан", без извинение.
Поправителните сесии са за онези, крайно незаинтересованите, дето не е нужно да ги тикаме постоянно, и е факт, че на поправка си минават. Пак да кажа, но една такава, която не стъпи в клас, не е правила изходни-входни, тестове и какво ли не, мина с матурите все пак
Правиш ли разлика между НВО и ДЗИ? Защото за НВО поправителна сесия няма. Ученикът кандидатства с нула точки просто. Балът му се намалява и няма как да влезе в читаво училище.
ДЗИ е в 12 клас. Там, докато не получи ученикът положителна оценка, няма как да получи диплома за средно образование. Явява се, докато не получи заветната тройка. Имаме колеги, назначени за квестори, защото учениците от професионалната гимназия в града трудно достигат съответната положителна оценка, особено като затегнаха мерките за преписване.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в пт, 11 авг 2017, 07:56
Да, много добре правя разликата.
На онези с 0 точки на НВО не им пука, че не са в смг, да ти кажа само. Но идеята е, че избутват до 12 клас,и си избутват и матурите, взимат диплома, шофьорска книжка и са гласоподаватели. Може да не отидат в Харвард след това, разбира се. Не всеки се цели на високо. Но почти няма останал без диплома. Спрягаха едни отпаднали деца от учебния процес наскоро, но това си е ромския етнос, който просто се множи, но интеграцията му не върви (няма и да проходи, те не са ученолюбив етнос и не виждам причина да ги тикаме до матура).
Не падам от Марс, много ясно виждам нещата, още повече, че имам и големи и малки деца, еднакво съм нагазила както в НВО, така и с 12-класниците.
Ще го кажа по друг начин-в София например, дори и нежеланите училища, които приемат с какъвто и бал да отидеш - ти дават диплома. Да, думата е дават. Не ме вълнува кой на колко поправки е ходил, но дипломи се дават на килограм на много места. Споделих за ученика при нас (а той не е единствен, този типаж го имахме и предходната година, даже бяха двама). Местят се, не идват в часовете, не присъстват на входни и изходни, класни и контролни. Изненадващо на финала обаче, от някъде се мъдрят оценки в дневника-2,3,4 видиш ли. Поправил двойката (кога?). Дори на децата им стана вече смешно и питаха открито. Каза им  се-амиии, ученикът дойде на консултация (кога бее?кога?). Щом това е възможно, да не мислиш, че е краен инцидент? Ами не е, на година има доста такива случаи. На мой въпрос към учители за ситуацията репликата беше-ама нека си завърши. Всеки гледа за една година да си върже гащите с такива и го прехвърлят на следващите.
Друг пример - ученик с нулеви знания. Като казвам нулеви, не преувеличавам. Но си идва, най-редовно. Няма поправки, няма нищо, не искат да го оставят "за да не пропадне". И му пишат я 3, я 4. На НВО преписа от тук и там, върза някакви точки и за поощрение има 4 за годината. Няма знания и за 2. Няма и да проима в горните класове, нещата са с натрупване, но ще завърши, по същия полуидиотски начин. После може и да постуденства някъде "за престиж". А можеше да е различно. Можеше, вместо да си заравят главите всички, да има рестрикции. Остави го да повтори, нека се стресне малко, нека види как точно се изкарва и 3 и 4 всъщност, покажи му какво може с 5 и 6 впоследствие. Побутни го, покажи му, че е хубаво да понаучи нещо, а не му давай даром тази диплома. Отглеждаме си маса от търтеи в голяма част от случаите, хубавите училища намаляват по този начин, остават едни топ три училища за града, където борбата е епична да се вкараш (иначе страхът е, че оставаш някъде с гореописаните екземпляри). Всичко е една огромна каша и пародия.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пт, 11 авг 2017, 08:19
В УНСС пишат тройки за празен лист, че и накрая изключиха (да, после пак го включаха, ама все тая) този, който подаде сигнал, ти тук за едни прости дипломи рИвеш! Дават дипломи, направо ги подаряват, защото иначе ще останат без ученици, оттам без бюджет, а оттам и без работа. Когато се махнат делегираните бюджети, тогава вече поне "избутването" и "даването", "мъртвите души" ще понамалеят.
Снощи чух нещо на новините за наказанията - че директорите и учителите вече ще имат по-големи правомощия и ще е повече в уведомителен режим за родителите, а не съгласувателен. Това е добре.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в пт, 11 авг 2017, 08:30
А дано.
Подарена тройка в УНСС, казваш. Да не разказвам на каква защита на дипломна работа присъствах значи.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в пт, 11 авг 2017, 09:07
Познавам много образовани роми. Включително джипито на баща ми, той не иска да го замени за нищо на света. Интерграцията не се прави както трябва, затова има проблем. Не само затова, разбира се, ромите са си специфични и не е лесно да се работи с тях, но при все това могат да се постигнат по-добри резултати, от личен опит го казвам. Но както много други неща, за институциите важното е документално нещо да изглежда свършено и да се усвоят парите, а не да се намери начин да се реши проблем. А че не трябва толкова голям процент хора да не може да пише и чете в 21. век, е ясно като бял ден.
Иначе даже е добре, че не всички са се запътили към Харвард. Лошото е, че с тройка на матурата всеки университет ще ги приеме при сегашната порочна система, при която се плаща на записан студент  (не е само УНСС, едва ли има университет в България, в който да няма такива практики, някъде са изолирани, другаде - поголовни) и че после такъв полуграмотник с връзките на мама и тати ще стане някакъв служител някъде, вместо да работи, каквото заслужава.
Що се отнася до гласуването, знам ли, неграмотната ми баба имаше повече здрав разум при обсъждането на политически въпроси, отколкото някои иначе неглупави хора с какви ли не квалификации.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в пт, 11 авг 2017, 09:17
       Когато след публикуване на резултатите от НВО се възмутих, че дете с 30 точки се е класирало някъде/ не оспорвам, че по нормативна уредба има право/ и ще учи в средно училище, много потребителки ме награчиха"Ама без училище ли да остане детето" Ами да,без училище, да повтаря седми  клас. Да има някакъв минимум при който да се влиза в средно училище, а не с две тройки и нулеви точки на НВО да ходи да учи. Толкова ще му е и ученето.

      Или да има някакви училища с професии, които не изискват кой знае каква грамотност, за година- две след седми клас да учат само професия , да не се "брои" за средно, но да имат поне умения.

      Ама така, всички в един кюп да търкат само чиновете, няма особен смисъл.

      


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 11 авг 2017, 09:33
Тия 30 точки говорят за липси не само от 7 клас, а за всичките 7 години. За съжаление е възможно и все по-често срещано. Не мисля, че само децата са виновни.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пт, 11 авг 2017, 09:34
ако в темата някой е запознат конкретно, нека да каже, може и да греша, но май за повтарячи държавата пари не дава.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в пт, 11 авг 2017, 09:39
Познавам много образовани роми.
Що се отнася до гласуването, знам ли, неграмотната ми баба имаше повече здрав разум при обсъждането на политически въпроси, отколкото някои иначе неглупави хора с какви ли не квалификации.
Аз не познавам. Система, която подарява дипломи обаче, няма как да отсее макар и малкия процент искащи роми, а слага всички в кюпа. Ако се отсява, искащите роми пак ще имат възможност и ще се образоват.

Аз не говоря за бабите ни. Аз говоря за работоспособното население. Бабите са живели в едни други времена и неграмотността от онези времена няма нищо общо с днешната, която и диплома ти дава.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в пт, 11 авг 2017, 09:54
Камерите лъжат също. В стая с камери може да се преписва. Голото присъствие не решава изцяло проблема.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в пт, 11 авг 2017, 10:01
Камерите лъжат също. В стая с камери може да се преписва. Голото присъствие не решава изцяло проблема.

Ние не търсим една стъпка, която да дава цялостно решение, а много стъпки, които да бутат системата в правилната посока.
Една от основните е, децата и учителите да не мислят, че могат с общи усилия да излъжат системата, защото и двете страни са от едната страна на монетата. Нека да уволнят няколко такива хитреци дисциплинарно, да видим така ли ще си затварят очите.
Сега тук ще ревна.....ма кой ще проверява, ма кой ще проверява проверяващия. Съпротивата ще е жестока.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в пт, 11 авг 2017, 10:02
 Преди седмица приятел, който е главен технолог и организатор в една от големите фурни в града, ми разказваше как набират работници. Знаенето на таблица за умножение се е оказало голяма летва, вече ги изпитва за умения за работа с калкулатор, а е нужно за да знае , например колко хляба са в една тава.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в пт, 11 авг 2017, 10:06
Лошото е, че повтарячите не научават повече. Вероятно семейството е немотивирано, така че просто още една година ще отвиси в същия клас и или ще отпадне напълно, или ще го пуснат по някакъв начин. Иначе идеята беше точно такава - до десети клас да е единият етап, а до дванайсети да продължават само тези, които имат по-големи амбиции. Предвид господството на практиката на делегираните бюджети обаче, никой в системата няма интерес ученици да отпадат. Но не се работи индивидуално с тях, за да се справят по-добре. Просто ги влачат напред.
Всъщност аз не мисля, че българското образование е лошо. Напротив. Лошото е, че недобре поднесеният материал, многото ученици в клас, липсата на индивидуален подход  изискват активна родителска намеса, за да може материалът да се усвои. Няма защо да се лъжем - ако ние, родителите, не мотивирахме децата си, те нямаше да знаят повече от едно дете от махалата. По мои наблюдения учениците тръгват с желание и то рязко спада още в първи-втори клас и после вече са родителите, които осъществяват контрол, мотивират, както могат, записват в школи, учат с детето и пр. Там, където родителите ги няма, например в малките населени места, където бабите отглеждат децата, защото родителите са на гурбет, където на родителите им е все едно, там вече проблемът става сериозен. Натрупват се липси, които няма кой да попълни. Винаги в такива ситуации онези, които се самомотивират, са единици. Затова и често ги ползват за пример. Щото са изключение.
Цитат
Аз не познавам. Система, която подарява дипломи обаче, няма как да отсее макар и малкия процент искащи роми, а слага всички в кюпа. Ако се отсява, искащите роми пак ще имат възможност и ще се образоват.
Подарените дипломи обикновено не са на роми. Така че двата казуса нямат общо. Между двете изречения от мнението ми, които са цитирани, има и други, цитираното по този начин има друг смисъл.


Аз пък познавам и в частни фирми достатъчно неграмотни хора, но с претенции до небето. Не съм съгласна, че само в администрацията има такива. То като погледнеш работодателите какви са и колко са интелигентни, ти става ясно, че няма как да избират служителите си по интелект.

А специално пък  обикновените работници във фурна не е нужно да имат високо образование или знания за света.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пт, 11 авг 2017, 10:23
между другото, и мен да ме изпитват за таблицата за умножение или наум да смятам задачки от типа "баничката струва 2.35, дават ти 5 лева, колко трябва да върнеш, като нищо ще се издъня. Особено ако е за време.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в пт, 11 авг 2017, 10:28
Лошото е, че повтарячите не научават повече. Вероятно семейството е немотивирано, така че просто още една година ще отвиси в същия клас и или ще отпадне напълно, или ще го пуснат по някакъв начин. Иначе идеята беше точно такава - до десети клас да е единият етап, а до дванайсети да продължават само тези, които имат по-големи амбиции. Предвид господството на практиката на делегираните бюджети обаче, никой в системата няма интерес ученици да отпадат. Но не се работи индивидуално с тях, за да се справят по-добре. Просто ги влачат напред.
Всъщност аз не мисля, че българското образование е лошо. Напротив. Лошото е, че недобре поднесеният материал, многото ученици в клас, липсата на индивидуален подход  изискват активна родителска намеса, за да може материалът да се усвои. Няма защо да се лъжем - ако ние, родителите, не мотивирахме децата си, те нямаше да знаят повече от едно дете от махалата. По мои наблюдения учениците тръгват с желание и то рязко спада още в първи-втори клас и после вече са родителите, които осъществяват контрол, мотивират, както могат, записват в школи, учат с детето и пр. Там, където родителите ги няма, например в малките населени места, където бабите отглеждат децата, защото родителите са на гурбет, където на родителите им е все едно, там вече проблемът става сериозен. Натрупват се липси, които няма кой да попълни. Винаги в такива ситуации онези, които се самомотивират, са единици. Затова и често ги ползват за пример. Щото са изключение.
Цитат
Аз не познавам. Система, която подарява дипломи обаче, няма как да отсее макар и малкия процент искащи роми, а слага всички в кюпа. Ако се отсява, искащите роми пак ще имат възможност и ще се образоват.
Подарените дипломи обикновено не са на роми. Така че двата казуса нямат общо. Между двете изречения от мнението ми, които са цитирани, има и други, цитираното по този начин има друг смисъл.


Аз пък познавам и в частни фирми достатъчно неграмотни хора, но с претенции до небето. Не съм съгласна, че само в администрацията има такива. То като погледнеш работодателите какви са и колко са интелигентни, ти става ясно, че няма как да избират служителите си по интелект.
Ще извиняваш, за да станеш работодател се изисква и интелект и образование, иначе ще оцелееш няколко месеца. Дори един магазин с един работник да имаш. Конкуренцията във всички сфери е толкова сериозна, че ще те сдъвче и изплюе за дни.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в пт, 11 авг 2017, 10:34
Да, за това си права. Съпротива има и то е на високо ниво. В момента е изградена една екосистема, крива-права, никой вътре в нея няма желание, няма и интерес да я променя. Масова безотговорност-всеки може да прехвърля на друг отговорността. Иначе отговорности има, но  циркулират тези отговорности , преместват от единия крачол в другия.

Иначе и аз не мисля, че е крайно лошо родното образование. Напротив. Просто такава е системата, опорочена и никой няма интерес за качествена промяна, а се слагат безумия на парче, които повече закопават нещата, отколкото да ги отпушат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пт, 11 авг 2017, 12:26
то не е крайно лошо въпреки всички рИформи, а не благодарение на тях. Все още има някаква мижава инерция отпреди 30 години, ама и тя умира, защото поколението, което преди 15 години беше в училищната система, сега е в ролята на родител.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в пт, 11 авг 2017, 12:34
между другото, и мен да ме изпитват за таблицата за умножение или наум да смятам задачки от типа "баничката струва 2.35, дават ти 5 лева, колко трябва да върнеш, като нищо ще се издъня. Особено ако е за време.
   Ами в цитирания случай, е ставало въпрос за 6*8, и само за това, понеже само с такива тави е трявало да работи въпросния работник. Имало е пролеми и с раотата с калкулатор.
 
  Проблемът на нашата система е доста голямата разлика между програма, изисквания и практически резултати. Силно теоретизиране, академичност, без достатъчно предвидено време за упржнения и приложение . Така част от децата губят интерес от самото начало и влизат в руслото на притикваните. Част се мъчат някак си да се нагодят с помощ от тук от там за да минат с досаттъчно доър успех нивото и да продължат там за където са се запътили. Една част успяват точно да паснат към теоретико-академичната основа достигат много високи резултати, но без почти никаква идея как и къде ще приложат тези знания.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в сб, 12 авг 2017, 08:44
ако в темата някой е запознат конкретно, нека да каже, може и да греша, но май за повтарячи държавата пари не дава.
Права си, не дава! При нас обаче има такива. Има и поправителни изпити. Точно вчера си подготвях материалите за августовската сесия.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: айви в нд, 13 авг 2017, 12:45
ако в темата някой е запознат конкретно, нека да каже, може и да греша, но май за повтарячи държавата пари не дава.
Права си, не дава! При нас обаче има такива. Има и поправителни изпити. Точно вчера си подготвях материалите за августовската сесия.
А при нас точно по тази причина няма повтарящи. Провеждат се изпити, да, но накрая всички изкарват 3- ките. Няма колега, който да си позволи да рискува работното си място...


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в пн, 14 авг 2017, 09:29
Правилно ли разбирам, че при приема на първолаци, отпада местоработата, а уседналостта ще се прилага само за прилежащия район, тоест няма да има значение дали сме в административния район и от кога и дали живеем в другия край на града?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 10:45
Предлагам на всички учители, които със зъби и нокти се борят да запазят статуквото да прочетат коментарите под статията.


 http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/08/01/2800970_reformata_v_obrazovanieto_zapochva_dnes_direktorite/


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Mama_Nana в вт, 15 авг 2017, 11:13
Това ли ще е/Е реформата!
Радвам се, че моите деца завършват и се надявам внуците ми да не са БГ.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Скубиду в вт, 15 авг 2017, 11:19
Предлагам на всички учители, които със зъби и нокти се борят да запазят статуквото да прочетат коментарите под статията.


 http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/08/01/2800970_reformata_v_obrazovanieto_zapochva_dnes_direktorite/
Това с промяната на имената на у-щата се случи още миналото лято, статията е от м. август 2016.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 11:23
Точно така Скубиду, общественото мнение обаче едва ли се е променило, а в този форум ми стана ясно, че учителите изобщо не знаят какво е то. За това им предлагам да го прочетат, писали са над 100 човека. Може да не е общовалидно, но ще им помогне да осъзнаят поне малко как се възприема МОН, новия Закон, проблемите в образованието.......


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Скубиду в вт, 15 авг 2017, 11:44
Точно така Скубиду, общественото мнение обаче едва ли се е променило, а в този форум ми стана ясно, че учителите изобщо не знаят какво е то.
А да, не виждам причини, поради които да се е подобрило общественото мнение към днешна дата.;)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в вт, 15 авг 2017, 12:18
Точно така Скубиду, общественото мнение обаче едва ли се е променило, а в този форум ми стана ясно, че учителите изобщо не знаят какво е то. За това им предлагам да го прочетат, писали са над 100 човека. Може да не е общовалидно, но ще им помогне да осъзнаят поне малко как се възприема МОН, новия Закон, проблемите в образованието.......
А аз ти предлагам да прочетеш предишната тема от миналата година ида се запознаеш с мненията там.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 12:25
Точно така Скубиду, общественото мнение обаче едва ли се е променило, а в този форум ми стана ясно, че учителите изобщо не знаят какво е то. За това им предлагам да го прочетат, писали са над 100 човека. Може да не е общовалидно, но ще им помогне да осъзнаят поне малко как се възприема МОН, новия Закон, проблемите в образованието.......
А аз ти предлагам да прочетеш предишната тема от миналата година ида се запознаеш с мненията там.

Първо бях помолила някой да ми изпрати линк, после ги намерих сама, изчетох много мнения. Изключително съм разочарована от начина по който се води разговора и аргументите, които се предлагат.
Отказахте и много хора от дебат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в вт, 15 авг 2017, 12:30
А какъв е твоят дебат, но без фантастика? Конкретно по новите промени.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 12:48
А какъв е твоят дебат, но без фантастика? Конкретно по новите промени.

За Вас моите предложения са "фантастика", за мен не са. Според мен Вие сте заблудени, според Вас, аз. За това Ви предлагам да прочетете още гледни точки, АКО СЕ ИНТЕРЕСУВАТЕ, разбира се.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 12:55
Да попитам, това твърдение вярно ли е:
"С идиотщината наречена"делегиран бюджет"всеки директор може да дерибейства както си иска и да определя по-високи заплати на приближените му/й учители и да държи на минималните заплати/в смисъл минималните посочени в статията-660 лв/.И се получава парадокса,че възпитател в основно училище ,който няма никакви отговорности и напрежение в работата ,да получава по-високо заплащане от учители в елитни училища."


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в вт, 15 авг 2017, 13:01
Моля не пускай последователни постове, както и такива не по темата.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в вт, 15 авг 2017, 15:13
Да попитам, това твърдение вярно ли е:
"С идиотщината наречена"делегиран бюджет"всеки директор може да дерибейства както си иска и да определя по-високи заплати на приближените му/й учители и да държи на минималните заплати/в смисъл минималните посочени в статията-660 лв/.И се получава парадокса,че възпитател в основно училище ,който няма никакви отговорности и напрежение в работата ,да получава по-високо заплащане от учители в елитни училища."
А защо мислите, че учителите в елитните училища вършат повече работа от възпитател в основно училище? Имате ли представа каква е разликата от това да се работи с мотивирани ученици и със 75% ромчета? Как точно се измерва полезността на единия и другия учител? И как изобщо може някой да работи с деца и неговата работа да бъде определена като работа "без никакви отговорности".


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 15 авг 2017, 15:17
За мотивираните трябва да се учи постоянно, защото те искат да знаят и имат уважение към учители, които много знаят, имат какво да им дадат. Родителите също са мотивирани и изискващи ниво.
 А с циганчетата е точно обратното - там трябва поставяне на нещата по местата и всичко да е обяснено на много базово ниво, защото на тях им липсва както мотивация, така и речников запас. На родитеелите често не им дреме, за тях донякъде е все едно дали детето ще е в училище или по улиците - само дане им се мотае.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 16:43
Да попитам, това твърдение вярно ли е:
"С идиотщината наречена"делегиран бюджет"всеки директор може да дерибейства както си иска и да определя по-високи заплати на приближените му/й учители и да държи на минималните заплати/в смисъл минималните посочени в статията-660 лв/.И се получава парадокса,че възпитател в основно училище ,който няма никакви отговорности и напрежение в работата ,да получава по-високо заплащане от учители в елитни училища."
А защо мислите, че учителите в елитните училища вършат повече работа от възпитател в основно училище? Имате ли представа каква е разликата от това да се работи с мотивирани ученици и със 75% ромчета? Как точно се измерва полезността на единия и другия учител? И как изобщо може някой да работи с деца и неговата работа да бъде определена като работа "без никакви отговорности".

А защо мислите, че в примера и двете групи деца не са от една група, например "мотивирани"?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 16:50
Лиляна, трябва да сте крайно безсилна за да се позовете на някаква точка в правилника на сайта, че не трябвало да има два последователни поста. От това никой не печели, напротив спъвате темата поради липса на аргументи. Статията от сайта "Култура" на Тони Димитров ли не е по темата? Само може да съжалявате, ако не сте го прочели. Или останалите три статии, които ми отнеха поне 15 минути, за да Ви ги покажа и трите на тема проблеми в образованието. Именно хора като Вас вредят и на малкото учители, които искат да чуят и чуждо мнение.
Явно бг мама ще си остане сайт за туршии и плетки, щом като модераторите си позволяват с лека ръка да трият мнения.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 15 авг 2017, 16:58
Лиляна, трябва да сте крайно безсилна за да се позовете на някаква точка в правилника на сайта, че не трябвало да има два последователни поста.
Преди време и аз ти намекнах същото като Лиляна.
Правилата са си правила и ти си се съгласила с тях, когато си се регистрирала тук. Форумът предлага чудесна възможност за редактиране и допълване на мненията.
:
6. Спамът, флудът и "чатът" са забранени

Спам - оф-топици, рекламни съобщения и др.

Флуд (flood - наводнение, потоп) - заливане на форума и темите с безсмислени, едносрични и/или повтарящи се постинги, в това число последователни публикации от един и същ потребител, без между тях да има други отговори. При нужда да добавите информация към предишния си отговор, моля, използвайте функцията за редакция.
Учител в елитно училище ( каквото и да влагаш в това понятие), който  не е доволен от заплащането, винаги може да смени работното място. Може например да отиде в някое основно училище като възпитател и да получава по-висока заплата.
Ако въпросът наистина те интересува, спокойно можеш да прочетеш нормативните документи, които го засягат и да си изясниш дали цитираното от теб е вярно или не е.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 17:10
Лиляна, трябва да сте крайно безсилна за да се позовете на някаква точка в правилника на сайта, че не трябвало да има два последователни поста.
Преди време и аз ти намекнах същото като Лиляна.
Правилата са си правила и ти си се съгласила с тях, когато си се регистрирала тук. Форумът предлага чудесна възможност за редактиране и допълване на мненията.

Учител в елитно училище ( каквото и да влагаш в това понятие), който  не е доволен от заплащането, винаги може да смени работното място. Може например да отиде в някое основно училище като възпитател и да получава по-висока заплата.
Ако въпросът наистина те интересува, спокойно можеш да прочетеш нормативните документи, които го засягат и да си изясниш дали цитираното от теб е вярно или не е.

Не знам, защо втори човек се обърква, въпреки, че съм поставила кавички  и е ясно, че мнението не е мое. Питах дали е вярно твърдението.
Намека си го спомням, не обърнах внимание тогава, сега прочетох т. нар правила, там пише следното:

"  Модераторите си запазват правото да променят, преместват или да премахват постинги по тяхна преценка.
Счита се за меродавна тяхната преценка, а не тази на потребителите. "

...... и повече не четох, по моите стандарти това е подигравка към пишещите тук. И двата ми поста бяха по темата.Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 15 авг 2017, 17:20
В темата още стоят последователни твои публикации. Ако прочетеш скрития текст в предходната ми публикация, ще разбереш за какво говорим аз и Лиляна.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в вт, 15 авг 2017, 17:25
Още ще пълниш ли темата с безсмислени обяснения?
Някои я четем заради темата, а не заради поредното досадно обяснение.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в вт, 15 авг 2017, 19:00
Да попитам, това твърдение вярно ли е:
"С идиотщината наречена"делегиран бюджет"всеки директор може да дерибейства както си иска и да определя по-високи заплати на приближените му/й учители и да държи на минималните заплати/в смисъл минималните посочени в статията-660 лв/.И се получава парадокса,че възпитател в основно училище ,който няма никакви отговорности и напрежение в работата ,да получава по-високо заплащане от учители в елитни училища."
Всъщност не е съвсем така. Вярто е, че делегирания бюджет дава големи права на директорите, но за една и съща длъжност в едно училище няма как да са различни заплатите. Ако ще и да съм майка, сестра на директора, няма как моята основна заплата да е по- висока от всички останали старши учители в училище.
С по- голям бюджет разполагат училищата с повече ученици. Обикновено елитните такива реализират по- висок прием, следователно заплатите им са по- високи от учителя в Горно нанадолнище, който работи с 15 деца в клас, например.

Иначе да, колегията никак не е доволна от големите права на директорите.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 15 авг 2017, 19:18
достатъчно е едни учители да са привилегировани на постоянен договор, а други да са на временен и предвидливо уволнение при последния звънец, после два-три месеца без заплата и осигуровки, и наесен с песен пак назначени. Или да се толерират с по-добър график на часовете, също и лекторските. Никой не иска да има първи час, после две дупки и после един час и дупка, и после още един.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 19:30
Днес впрочем са одобрени 256 от 258 учебника по 52 предмета за 2,6 и 8 клас. Ситото не е много сериозно. Дали не се попълват само едни графи одобрявам/не одобрявам.
Интересно от 1-4 клас как се избират учебниците в училищата?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 15 авг 2017, 19:48
Оценките за пригодност  на учебниците трябваше да бъдат внесени в МОН до 9 август, а резултатите  бяха официално оповестени вчера. Образци на документите, които се попълват, график и указания за провеждане на оценяването са публикувани на страницата на министерството от доста време. Всъщност всички подложени на оценяване за приложимост учебници на практика са одобрени.  Два учебника по чужд език са получили оценка „неприложим“ , защото не са били доставени от издателството в училищата.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 20:50
"МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: НЕ Е НУЖНО КАМЕРИ ДА КОНТРОЛИРАТ УЧИТЕЛИТЕ"

http://www.mon.bg/?go=press&p=detail&newsId=2635

Едно интервю с Министъра пред Дарик радио, МОН не са написали кой е журналиста.
Дали е по темата, не мога да преценя.
Идеята за камерите обаче пропадна, поне при този Министър.
...Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 15 авг 2017, 22:06
От толкова много думи я има, я няма и 4 изречения, които да носят конкретна информация.
Всеки път като го видя логото на сейта на МОН се чудя какво означава и дали е можело да измислят и по-тъпо лого.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 15 авг 2017, 22:12
Нормално. Интервю от преди няколко месеца.
Затова аз лично предпочитам да чета нормативните документи ( съответно техните проекти), вместо да разчитам на статии, интервюта и други подобни дрънканици от общ характер. Често журналистите грешно интерпретират текстовете, особено при търсене на гръмки заглавия.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 22:18
От толкова много думи я има, я няма и 4 изречения, които да носят конкретна информация.
Всеки път като го видя логото на сейта на МОН се чудя какво означава и дали е можело да измислят и по-тъпо лого.
А, казал е че целта на увеличението на учителските заплати е за да привлекат млади хора. Не прочетох и дума за по-качествено преподаване. Наблюдението с камери господин Министъра е окачествил като "натиск" върху учителите. Поредния бюрократ, който няма да направи нищо за образованието.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: dora24 в вт, 15 авг 2017, 22:24
От толкова много думи я има, я няма и 4 изречения, които да носят конкретна информация.
Всеки път като го видя логото на сейта на МОН се чудя какво означава и дали е можело да измислят и по-тъпо лого.
А, казал е че целта на увеличението на учителските заплати е за да привлекат млади хора. Не прочетох и дума за по-качествено преподаване. Наблюдението с камери господин Министъра е окачествил като "натиск" върху учителите. Поредния бюрократ, който няма да направи нищо за образованието.
Нима си очаквала нещо друго newsm78 Има пари за усвояване, трябва да се приберат.на учителите ще им подхвърлят трохите, ще видим по Коледа коментари. Дано да не съм права.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 22:44
Dora, те баш на МОН им спряха еврофондовете. За сега заради служителите от министерството сме загубили само 70 млн. евро.........Основно заради несправяне, сега ще ги "размразяват" с нови структури чета :

http://m.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/07/21/3011101_mon_predlaga_nova_agenciia_koiato_da_upravliava/amp

Заплатите са от бюджета.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в вт, 15 авг 2017, 22:44
Нормално. Интервю от преди няколко месеца.
Затова аз лично предпочитам да чета нормативните документи ( съответно техните проекти), вместо да разчитам на статии, интервюта и други подобни дрънканици от общ характер. Често журналистите грешно интерпретират текстовете, особено при търсене на гръмки заглавия.
Силно се надявах в тази тема да се коментира точно това. Например на мен не са ми много ясни промените с делегираните бюджети и очаквам някой евентуално да се включи. А то, някаква се вживяла като много разбираща и поства статии на някакви, които по-малко и от нея разбират, но иначе го оповестяват гръмко.

Андариел, по отношение на програмата на часовете, във всяко училище е решено по различен начин. Обичайно колеги правят програмата и поне при нас директорът е толерантен и няма много прозорци, освен там където няма начин. На учител се падат един-два прозореца седмично.
С договорите(срочните) също върви към елиминиране на проблема. Има статия на министъра в сайта на МОН, там той казва, че учителската работа не е сезонна и затова ще следи стриктно за своеволията със срочните договори. При нас например от няколко години го няма това явление.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: dora24 в вт, 15 авг 2017, 22:54
Dora, те баш на МОН им спряха еврофондовете. За сега заради служителите от министерството сме загубили само 70 млн. евро.........Основно заради несправяне, сега ще ги "размразяват" с нови структури чета :

http://m.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/07/21/3011101_mon_predlaga_nova_agenciia_koiato_da_upravliava/amp

Заплатите са от бюджета.
Не се хаби с линкове. И без това никой не ги чете. Даже и аз не го отворих :ooooh: Освен еврофондовете има и други пари за усвояване :35: Бориш се с вятърни мелници мила.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 15 авг 2017, 22:57
така е, това не е като да береш сезонно кайсии, учителите, особено тези, които не са нови, не са на изпитателен срок, трябва да са на постоянен договор. Надявам се да го разрешат този въпрос, защото едно, че е нечестно от трудова гледна точка, а и е обидно от човешка гледна точка.
То май за делегираните бюджети никой не е наясно. Сетих се за един филм на НГ, който гледах, за това как са строили главния стадион за олимпиадата в Лондон. Там един от строителните инженери, отговорник за планирането на работите каза нещо от сорта "как да обясня на останалите нещо, с което и аз не разбирам много как ще стане".


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 23:01
Dora, те баш на МОН им спряха еврофондовете. За сега заради служителите от министерството сме загубили само 70 млн. евро.........Основно заради несправяне, сега ще ги "размразяват" с нови структури чета :

http://m.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/07/21/3011101_mon_predlaga_nova_agenciia_koiato_da_upravliava/amp

Заплатите са от бюджета.
Не се хаби с линкове. И без това никой не ги чете. Даже и аз не го отворих :ooooh: Освен еврофондовете има и други пари за усвояване :35: Бориш се с вятърни мелници мила.
Надценила съм аудиторията тук, в тази тема конкретно.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 15 авг 2017, 23:05
Надценила съм аудиторията тук, в тази тема конкретно.
По-скоро я подценяваш и надценяваш себе си. Ще се повторя. Аз чета нормативните документи или техните проекти, а не статии в разни вестници и електронни медии, които често интерпретират невярно информацията. И мисля, че не съм само аз.
Идеята беше тук да коментираме реалните предложения и промени, а не журналистически вариации върху тях.
:
С интерес очаквам резултата от делото ти срещу  МОН, макар да мисля, че изобщо няма такова дело.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 15 авг 2017, 23:37
Идеята, Министър Дидева е да си коментирате някакви бюрократични казуси. Изобщо не знаете смисъла на думата реформа и когато някой се помъчи да Ви извади главата от пясъка, се опитвате да го изкарате фантазьор. Нямате ни най-малка представа колко сринат е авторитета на професията Ви, за това Ви дадох статиите, за да видите и други мнения. Тази г-жа Лиляна от дълбокия прованс може и да не е чувала, но вие трябва да знаете нещо за аудиторията под икономедия, в дискусиите се включват обществени личности, интелигентни хора, прочетете.
Вместо това ме нахокахте, оплюхте, та чак модераторите ми изтриха безценните линкове.
Повтаряйте си тук едно и също.
......
А статията е интервю, няма как да се манипулира.
Айде сега се оплачете пак!!!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 15 авг 2017, 23:50
Идеята, Министър Дидева е да си коментирате някакви бюрократични казуси. Изобщо не знаете смисъла на думата реформа и когато някой се помъчи да Ви извади главата от пясъка, се опитвате да го изкарате фантазьор. Нямате ни най-малка представа колко сринат е авторитета на професията Ви, за това Ви дадох статиите, за да видите и други мнения. Тази г-жа Лиляна от дълбокия прованс може и да не е чувала, но вие трябва да знаете нещо за аудиторията под икономедия, в дискусиите се включват обществени личности, интелигентни хора, прочетете.
Вместо това ме нахокахте, оплюхте, та чак модераторите ми изтриха безценните линкове.
Повтаряйте си тук едно и също.
......
А статията е интервю, няма как да се манипулира.
Айде сега се оплачете пак!!!
Идеята е да коментираме законодателните промени, които засягат образованието. Това, че ти ги приемаш като бюрократични казуси не променя факта, че те съществуват, случват се и засягат много хора.
Приемам, че съм неграмотна и не знам " смисъла на думата реформа", но бих искала конкретен цитат от мое мнение, в което съм нарекла някого " фантазьор".
 Ако искам да прочета коментари под статии, достатъчно съм грамотна да си ги издиря, прочета и анализирам. Нямам нужда от помощ.
Не, нямам представа колко е сринат авторитета на професията ми. Дори не предполагах, че знаеш какво работя. Само ще уточня, че нямам професионална връзка със сферата на образованието. Никаква.
Не съм се оплаквала, но е твърде възможно някой друг да е информирал модератор. Ако продължаваш с офтопиците, може да се изкуша и аз.
:
ПП.: Аз също съм от " дълбокия прованс". Не може всички да сме софиянци. Не е и необходимо.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в вт, 15 авг 2017, 23:53
Идеята със сигурност не е хора, които нямат идея как функционира системата, да си развихрят въображението с някакви странни идеи, без за се замислят изобщо дали са практически осъществими, и да тропат с краче на останалите. Всички можем да четем, но май не всички разбират и осмислят прочетеното.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в ср, 16 авг 2017, 17:27
Аз например като майка на бъдещ първолак се вълнувам от плана за преминаване на едносменен режим, и макар и да приветствам идеята, имам притеснения относно сблъсъци с големите ученици, за това, че например дрогата е достъпна в горен курс и за лошия пример отрано... Повечето училища нямат ресурси, нито планове за отделяне на начален курс в отделна сграда.

Другият ми въпрос е защо има прием от пети клас само в математически училища, а не и в езикови. Живо ме вълнува 22 СОУ, където интензивното изучаване на език започва от пети клас, а прием има от първи и след седми клас. Такъв е случая и с 32, или подобен. Единственото училище в София, което предлага прием от пети клас с английски и испански, това са езиците, които синът ми учи в момента, е 31 СУЧЕМ, което обаче не ми е удобно логистично. А 22 и 32 хем са близо до метростанция, хем са елитни, но прием от пети клас нямат. Защо, питам аз?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 16 авг 2017, 17:39
Прием в пети клас си има във всички училища, които не са гимназии или начални. Единствените гимназии, на които разрешават прием в пети клас, са математическите и то при определени условия за областта, в която са.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Spring again в ср, 16 авг 2017, 18:55
От една страна, едносменният режим е по-добър, но от друга - учениците учат с часове по 45 мин. Седмият час свършва в 14.30ч., осмият - в 15.20ч. Отива цял ден. Не всички училища имат столове с осигурена топла храна. Но за първокласници, разбира се, е добре. Техните часове са  по 35 мин.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 16 авг 2017, 19:33
Нищо не ти пречи да си преместиш детето в пети клас, просто отиваш в училището и питаш дали има свободно място.
Относно дрогата и т.н., в момента изпадаш в типичните,  при това съвсем неоснователни страхове на майките на първолаци. Спокойно, големите изобщо не се интересуват от малките, нито ги дебнат, нито нищо. Малките обикновено са на първия етаж, постоянно са под надзора на учителката, а и техните часове са по  35 минути, а не по 45 като при големите и често се разминават.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в ср, 16 авг 2017, 19:52
Andariel,

Това за големите ученици определено ми подейства успокояващо. Благодаря, за което.

Проблемът ми с пети клас е, че училищата, които съм харесала са елитни и места едва ли ще има, а от първи клас там не можем да влезем понеже сме в друг район. Ако имаше прием от пети клас, щеше да стои по друг начин въпроса.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в ср, 16 авг 2017, 20:02
Проблемът ми с пети клас е, че училищата, които съм харесала са елитни и места едва ли ще има, а от първи клас там не можем да влезем понеже сме в друг район. Ако имаше прием от пети клас, щеше да стои по друг начин въпроса.
Ще можете, защото в т.нар. желани училища има много амбициозни родители. Съответно много деца ходят на курсове и кандидатстват в СМГ и ПЧМГ. Тази година от 32-ро 7 деца със сигурност освобождават места, защото са приети в СМГ/ПЧМГ.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 16 авг 2017, 20:04
Отново сама си усложняваш ситуацията, при това съвсем хипотетична ситуация. Децата може да са приети в първи клас трудно, но след четвърти клас има миграция - било по МГ-та, било в други училища, в чужбина... Затова е добре човек да провери какво е положението. Особено ако детето ти е от отличниците и "има хубаво СV", да го кажам, и направиш добро впечатление на срещата, може и да се намери място за него. Но обикновено има по едно-две празни места в клас, просто в повечето случаи човек не се сеща да провери.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 16 авг 2017, 20:12
Ако имаше прием от пети клас, щеше да стои по друг начин въпроса.
Във всички основни, обединени и средни училища има прием в пети клас, но единствено профилираните гимназии с профил „Математически" или „Природни науки" имат право на държавен план-прием при определени условия.
Съгласно ЗПУО и съответно наредбата за организация на дейностите училищният план-прием определя броя на местата, на които учениците постъпват в първия от класовете на началния и/или на прогимназиалния етап, с изключение на споменатите вече гимназии.
Чл. 41. (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:
1. броя на паралелките в I и V клас;
2. броя на местата в паралелките в I и V клас съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите;
3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;
4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.

...
Чл. 45. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в I и/или в V клас и извършва всички дейности по приема на учениците.
(2) Комисията по ал. 1 съобразно спецификите на обучението разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий.

...

Предполагам, че процедурата постепенно ще стане факт в гореспоменатите училища, когато децата, които ще бъдат във втори клас през учебната 2017/2018 завършат четвърти клас, доколкото те са първите, които се обучават по новите учебни планове и програми.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 16 авг 2017, 20:13
От една страна, едносменният режим е по-добър, но от друга - учениците учат с часове по 45 мин. Седмият час свършва в 14.30ч., осмият - в 15.20ч. Отива цял ден. Не всички училища имат столове с осигурена топла храна. Но за първокласници, разбира се, е добре. Техните часове са  по 35 мин.
Да не би при двусменния режим часовете да са по-кратки?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в ср, 16 авг 2017, 20:18
От една страна, едносменният режим е по-добър, но от друга - учениците учат с часове по 45 мин. Седмият час свършва в 14.30ч., осмият - в 15.20ч. Отива цял ден. Не всички училища имат столове с осигурена топла храна. Но за първокласници, разбира се, е добре. Техните часове са  по 35 мин.
Да не би при двусменния режим часовете да са по-кратки?
Да, при двусменен режим часовете са по 40 минути. За мен тези 45 мин са излишно дълги. Миналата година докато беше на обсъждане Наредба 10 писах и по тази точка от наредбата, но явно са преценили, че е нормално в едни училища на децата да им стигат 40 минути, а в други - 45 минути.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 16 авг 2017, 20:39
Каква разлика- 5 минути! Да, да, това тотално променя продължителността на учебния ден. Цели 30 минути за 6 учебни часа.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в ср, 16 авг 2017, 20:50
Всъщност целият ден е различен. Децата с едносменен режим започват в 8.00, а децата с двусменен режим - в 7.30. Освен това тези с двусменен режим ползват последното междучасие само 5 минути (по наредба може да има до 2 такива междучасия). Така учебният ден за 7 учебни часа за тези с едносменен режи завършва с час и 10 минути по-късно, което си е към 14:25 часа. Докато се приберат вкъщи става 15:00. Докато обядват става 15:30 (да не коментирам нелепото изместване на хранителния режим). Кога ще починат; кога ще ходят на спорт или друго извънкласно занимание; кога ще се подготвят за следващия учебен ден?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 16 авг 2017, 20:52
Нима режимът им, когато са втора смяна на училище е за предпочитане?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в ср, 16 авг 2017, 20:56
Благодаря, сега съм една идея по-спокойна. Той моя може и към СМГто да поеме, до четвърти клас ще си проличи, макар че, аз лично смятам, че средното образование трябва да даде два езика на добро ниво.
Ако имаше прием от пети клас, щеше да стои по друг начин въпроса.
Във всички основни, обединени и средни училища има прием в пети клас, но единствено профилираните гимназии с профил „Математически" или „Природни науки" имат право на държавен план-прием при определени условия.
Съгласно ЗПУО и съответно наредбата за организация на дейностите училищният план-прием определя броя на местата, на които учениците постъпват в първия от класовете на началния и/или на прогимназиалния етап, с изключение на споменатите вече гимназии.
Чл. 41. (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:
1. броя на паралелките в I и V клас;
2. броя на местата в паралелките в I и V клас съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите;
3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;
4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.

...
Чл. 45. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в I и/или в V клас и извършва всички дейности по приема на учениците.
(2) Комисията по ал. 1 съобразно спецификите на обучението разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий.

...

Предполагам, че процедурата постепенно ще стане факт в гореспоменатите училища, когато децата, които ще бъдат във втори клас през учебната 2017/2018 завършат четвърти клас, доколкото те са първите, които се обучават по новите учебни планове и програми.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в ср, 16 авг 2017, 21:11
Нима режимът им, когато са втора смяна на училище е за предпочитане?
Съмнявам се :)
Но идеята ми беше всички да са с часове по 40 минути. Честно казано колкото и безумно рано да е 7:30, за София ми се струва по-удачен начален час. Сутрин в 7:00 още няма задръствания и всяко дете може да стигне до училището си в рамките на 30 минути. Пък и после е доста по-свободен деня.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 16 авг 2017, 21:18
Ивалета, ще те разочаровам - средното не дава два езика на добро ниво. ако сметката ти е до седми клас да научи сросно един език, а от осми друг, ще си в заблуда. До седми клас в училище, дори с реширено изучаване, не научават кой знае какво. Голям зор, голямо чудо, а всъщност това, което се случва е, че правят СИп и:или ЗИП по език, нещо като курс, обаче не можеш да си гарантираш читав учител. Повече ще научи на курс извън училище, защото поне тогава децата са малко, учителите са по-добре подбрани и т.н. Всичко това с узиците от първи клас и от пети клас си е залъгалка за родители. Аз бих заложила на здрава подготовка по български и математика, защото ви чака седми клас и както и да променят изпитите, пак ще е нужно бел и мат. Всички училища гледат да се пишат с някакъв профил, езиците са особено популярни, но със съмнителен резултат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в ср, 16 авг 2017, 21:30
 доста хора познавам със забележителени познания по език от средното образование. Ако се случи сравнително читав учител по езика и до 7 клас има нелоши умения без курсове и уроци, но разбира се гизназиалният курс е доста по-добра школа, без дори да става въпрос за езикова гимназия.
  А за така наречените предпочитани училища след пети клас е доста спорно. Като се изключи МГ, славата на останалите се свежда до доста амбицирани родители, които осигуряват допълнителна подготовка, а в тези училища само вдигат една висока летва, дет трудно се стига без помощ от "приятел".


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в ср, 16 авг 2017, 21:37
Това, което пише Andariel е така в повечето училища. Но има и добри изключения. Шилер и 20-то имат славата за добро ниво на немския. Моето дете до 4 клас учи в 32-ро. Имаха прекрасна учителка по английски, която изискваше от децата и в края на 4ти клас дори и тези, които не ходят на курсове се справяха. За сметка на това вторият им език беше руски и се изучаваше от втори клас с 2-3 часа седмично. Ми за 3 години децата едно изречение не могат да кажат на руски.
Т.е. ако дете ходи на един език на школа, а в училище основният му език е друг и попадне на свестни учители, в края на 7ми клас може да е на ниво С1 на единия и В1 на другия език.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 16 авг 2017, 21:39
Гимназията изобщо не е в картинката, говорим за първи и пети клас. Ако е за моето дете, залагам на СИП и ЗИП по бел и мат, а език ще си научи на  курсове, ако е толкова зор. Учителите по езици в начален и основен курс не достигат и вероятността да се случи на такъв, залагайки ценни часове за ЗИп и СИп на тази карта за мен не си заслужава. Може да има и нелоши резултати до седми клас, но не бих рискувала с това, защото може да слчат на учител, ама може и да не случат. За мен до седми клас е важна общообразователната подготва и особено бел и мат. Включително от опит с моите деца - когато ги местих, държах да са в паралелки с бел и мат, а не с език. Децата с език не научиха езика повече, отколкото децата от класовете на моите, обаче часовете по ЗИП бел и мат имаха  реален резултат (все пак, това са три часа ЗИП на седмица и дори да ги разпределят 2мат и 1бел или 1мат и 2 бел, пак е по-добре, смятай за цяла учебна година това колко допълнителни часове прави). езиците в повечето случаи вземат от ЗИП, а като се изсилят слагат и  СИП, и ако увисне работата с учителя, гледай цирк.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 16 авг 2017, 21:43
Нима режимът им, когато са втора смяна на училище е за предпочитане?
Съмнявам се :)
Но идеята ми беше всички да са с часове по 40 минути. Честно казано колкото и безумно рано да е 7:30, за София ми се струва по-удачен начален час. Сутрин в 7:00 още няма задръствания и всяко дете може да стигне до училището си в рамките на 30 минути. Пък и после е доста по-свободен деня.
Часовете по 40 минути са ОК. Но, ако започват в 7:30, трябва да се става брутално рано. Дъщеря ми започва в 8, а за тази цел аз трябва да стана в 6. Идва ми да се гръмна някоя сутрин.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 16 авг 2017, 21:47
е, хайде, не е болка за умиране това ранно ставане, но двусменният режим е по-икономичен. Целта на МОН, а и министърът си го каза, е да задържат децата в училище колкото може повече време (за да не са по улиците), а примамката за родителите е, че като е цял ден, няма да им се налага да мислят на каква занималня да ги записват. Но аз не бих се хванала на тази въдица, и ако трябва да избирам, бих предпочела двусменен режим и да плащам за занималня, отколкото детето да проседява толкова часове в училище. За половин час повече никой няма да се наспи сутрин, но ще се изгубят часове във висене в училище.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в ср, 16 авг 2017, 21:48
Да, Andariel, съгласна съм напълно. И за мен до 7 клас е важно точно общообразавателната подготовка и добрата среда. На език съм заложила на школа и след 7ми клас евентуално на втори език.
Но Ивалета има други изисквания (в което няма нищо лошо, не можем всички да сме еднакви :) ) и затова исках да споделя, че има и добри изключения за нейните приоритети. Но е въпрос на голяма доза късмет.
Wishmaster, така е, но аз и в 6:30 с будилник се будя и като съм недоспала ми е все едно дали е 6:00 или 6:30. Не зная как е по-добре, явно е въпрос на навик.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 16 авг 2017, 21:52
Моля ви се, недейте така! Половин час рано сабахлем е животоспасяващ. Сори за оспамването на темата.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в ср, 16 авг 2017, 22:02
Т.е. ако дете ходи на един език на школа, а в училище основният му език е друг и попадне на свестни учители, в края на 7ми клас може да е на ниво С1 на единия и В1 на другия език.
Доста амбициозно. Ако детето не продължи в езикова гимназия, в десети клас се очаква да излезе с ниво А2 по първия чужд език.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 16 авг 2017, 22:13
А2 е смешно ниско ниво. Кой го очаква? Няма нужда от С1, но В2 е съвсем релистично и необходимо ниво.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 16 авг 2017, 22:14
:
Т.е. ако дете ходи на един език на школа, а в училище основният му език е друг и попадне на свестни учители, в края на 7ми клас може да е на ниво С1 на единия и В1 на другия език.
Доста амбициозно. Ако детето не продължи в езикова гимназия, в десети клас се очаква да излезе с ниво А2 по първия чужд език.

Накара ме да ходя да проверявам учебници. На последната част на учебника за осми клас ( профил " математика и информатика") пише А1+ - В1+, но това е по стар учебен план на завършил десети клас тази година.
Погледнах и новите учебни програми. А1 в десети клас е за паралелките без интензивно и разширено изучаване на езика. А2 - разширено изучаване, В1 - интензивно изучаване. Допускам, че промяната се дължи на изместването на профилираната подготовка във втора гимназиална степен.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в ср, 16 авг 2017, 22:30
Дъщеря ми завърши 4 клас с ниво А2 на школата. В училище май се пада  movers  или flyer, т.е. 2-3 нива назад. Т.е. в 7 клас ще е С1 в школата и би стигнала А2 или В1 в старото училище, което е със ЗИП език.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 16 авг 2017, 22:41
След като дъщеря ти е завършила 4 клас, в 5-ти ще можеш да се насладиш на идиотската програма по английски, която на 90% повтаря вече ученото до 4 клас и я има, я няма 10 процента нови знания. Дълго и напоително ще спрягат (за пореден път) Present Simple, а като го докарат до Present Simple vs Present Continuous, ще е минал половината учебник.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 16 авг 2017, 22:53
С1 в седми клас няма почти нищо общо с С1 за гимназисти. Ако иска да ползва езика като възрастен, за кандидатстване за работа или университет, играта е съвсем друга и няма никакво значение какви сертификати е изкарало детето в четвърти или седми клас. Детските сертификати са ала-бала.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 16 авг 2017, 22:53
Понеже напред стана дума за срочните договори на учителите, ето нещо от днес: https://www.blitz.bg/obshtestvo/obrazovanie/shefkata-na-sbu-ss-stryaskashchi-danni-za-narusheniya-svrzani-s-uchitelite_news536963.html
Така своеволията на директорите ще бъдат ограничени, поне в тази част. Този министър, а и политиката на новото правителство ми допада. Подхванали са малко по малко да оправят неуредиците. Новите промени са в посока на изчистване на грешки и неработещи текстове.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в ср, 16 авг 2017, 22:59
Ами всъщност синът ми учи английски език от 3годишен в детската градина, с малко помощ от мен, минахме учебния материал за първи клас, сега вече ходи и на школа, наесен ще бъде в ниво за първи клас, макар че той ще бъде подготвителна група в градината. Испански език учи също в школа. Не смятаме да ги спираме школите. Интересът му към испанския се породи естествено, към английския език аз го подтикнах.
Иска ми се да посещава от втори клас курсовете за външни ученици в СМГто, но понеже едното училище в района ни е с целодневна организация, а другото е само с втора смяна за втори клас, за СМГто остава само Събота, когато той ходи на испански, а не искам да му натоварвам излишно уикенда. Та вариантите са:
1. Начално училище без профилиране от първи клас, от пети клас, училище с разширено изучаване на английски език или испански (22СОУ, 31 СУЧЕМ например) и от седми клас езикова гимназия с тези два езика, дотогава ще се е ориентирал кой да е първи, или поне се надявам.
2. Училище с разширено изучаване на английски език от първи клас (32СОУ например) и от седми клас езикова гимназия с тези два езика. Разбира се, и тук може да направи един скок от пети клас, ако реши към 22ро или 31во.
Има и трети вариант, да открие, че математиката го влече повече, понеже и сега той е на ниво втори клас, по математика. И не че нещо моят син е супер напред с материала, просто сегашното поколение се развива по-бързо.
Според мен два езика, плюс професия от висшето са по-конкурентни от математика с английски език, но това е мое виждане и съответно приоритет.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 16 авг 2017, 23:09
Твърде амбициозна програма (дори за моя вкус, а аз съм от амбициозните). Въпросът е в това, че ти очакваш всичко да се нарисува и пропускаш бъговете в системата с качеството на учителите по  езиците. Лично за мен цялата заигравка със стоте езика на тази възраст не си залужава ресурсите, защото ефектите се навакстват от един гимназист точно за летен интензивен курс. Има толкова много други неща, които могат да са от полза за детето - изкуства, спорт, дори на състезания по математика да ходи, пак е по-смислено за мен.
 Детето си е твое 0 ти си решаваш.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 16 авг 2017, 23:15
Моля ви, нека не превръщаме темата във " Всичко каквото се сетим за образованието", както на моменти се случваше, когато обсъждахме ЗПУО. Има теми по набори, за школи, за образователните системи по света и у нас...


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в ср, 16 авг 2017, 23:16
Кой казва, че няма да ходи на състезания и да спортува? Сега започва карате три пъти седмично.
Не изключвам варианта да го затресат хормоните и да му изтървем края.
Опитвам се да планирам максимално, Дай Боже, реалността да се доближи до представата ми за нея.
Аз лично съм американски възпитаник, завърших висшето си образование в чужбина, и не съм наясно с много неща в България, особено в сферата на образованието, макар и майка ми да е вече пенсиониран начален учител.:grinning:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 16 авг 2017, 23:23
Последна реплика и прекратявам отвличането от темата. Ти хубаво планираш, и то планираш максимално, но забравяш, че срещу теб стои жив човек, чиито ресурси са ограничени. Първо си представИ как ще изглежда твоят живот,, с това максимално планиране, но ако ти си на мястото на детето си. А нещата са доста далеч от хормоните още - става въпрос за съвсем нормална, човешка физическа и психическа издържливост, по-скоро за съвсем природните ограничения на това да си човешко същество.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в ср, 16 авг 2017, 23:48
След като дъщеря ти е завършила 4 клас, в 5-ти ще можеш да се насладиш на идиотската програма по английски, която на 90% повтаря вече ученото до 4 клас и я има, я няма 10 процента нови знания.
Същото ще се случи и с осмокласниците (извън ЕГ естествено). Горките опитни зайчета.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 16 авг 2017, 23:55
:
След като дъщеря ти е завършила 4 клас, в 5-ти ще можеш да се насладиш на идиотската програма по английски, която на 90% повтаря вече ученото до 4 клас и я има, я няма 10 процента нови знания.
Същото ще се случи и с осмокласниците (извън ЕГ естествено). Горките опитни зайчета.
Какво точно ще се случи? Изборът на профил е личен избор. В момента се играе малко на сляпо, защото училищата не са публикували подробни учебни планове и не се знае какъв трети и евентуално четвърти профилиращ предмет ще има за отделните паралелки, но до следващата година и това ще бъде изчистено. Но дори и в езиковите гимназии, профилирането ще се осъществи във втора гимназиална степен, тоест в 11 и 12 клас.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в чт, 17 авг 2017, 00:01
Аз не схванах допълнителните стипендии, които се отпускат. Как точно е определено кое училище в коя от седемте групи попада?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 17 авг 2017, 00:04
Аз не схванах допълнителните стипендии, които се отпускат. Как точно е определено кое училище в коя от седемте групи попада?
В статия прочетох, че е по резултати от ДЗИ от последните пет години. Но без заповедта на министъра можем само да гадаем.  Освен това има групи с различна номерация, които носят един и същи финансов бонус.
Често се питам защо някои заповеди присъстват в съответния раздел, а други никога не се публикуват.
:
Видях, че си питала във ФБ страницата на МОН, но предполагам, че няма да отговорят.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в чт, 17 авг 2017, 00:19
Аз това за последните 5 години съм го пропуснала. Във фб имаше и коректен въпрос защо точно по БЕЛ и математика, като втората дзи е по желание. Не очаквам някой да отговори. Те ползват фб страницата за копи пейст на новините от сайта си.
Много странно групиране. Мога да дам два примера за училища, които следя последните години. Например 18то е винаги след 32ро на ДЗИ, но на 18то се отпускат по 55лв, а на 32ро - 25 лв. Аналогично ако сравним СМГ с 9 ФЕГ през последните години, СМГ е по-напред в класациите, но то получава по 55лв, а 9 ФЕГ - по 75лв.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в чт, 17 авг 2017, 00:26
Извинявам се за разводняването на темата.

На фона на промените за прием в първи клас,  за мен е важно да има възможност за прием от пети клас, който да бъде на база успех, матури, или някакъв подбор, който да взема предвид възможностите на детето, а не местоживеенето му или реда на подаване на документи. Също е добре, това класиране  да става по едно и също време във всички училища.

Смятам също, че критериите за прием за първи клас, които самите училища приемат като допълнителни не е редно да имат голяма тежест, а по-скоро символична. Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в чт, 17 авг 2017, 00:58
Допълнителните критерии са със символична стойност. След четвърти клас успехът и резултатите от НВО и към момента са критерии за класиране.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 17 авг 2017, 07:35
Предвид това, че навсякъде в пети клас по програма е едно и също, няма профилиране, то не разбирам защо трябва да има отсяване по успех и изпити.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Mama Ru в чт, 17 авг 2017, 07:40
Напротив, в МГ има точно профилиране. И не всяко дете би се справило с напрежението и материала.
:
По мое време в МГ приемаха и след 6-ти и след 7-ми клас. Сигурно е било с изпити. След шести клас няколко деца от моя клас отидоха в МГ. Едното просто не беше чак такъв математик, но пусти майчини амбиции... Избута седми клас и се върна в кварталното училище да изкара осми клас и след това влезе в Икономическия техникум, където също трудно приемаха


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 17 авг 2017, 07:45
А проследи ли дискусията напред? Да, там приемат с изпит, само там. Ивалета иска изпити и за останалите.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в чт, 17 авг 2017, 08:29
А това е поредната заблуда за профилирането като в МГ-тата. МГ-тата са спасителният пояс за амбициозните родители и очевидно не стига, затова се чуват гласове за още профилирания - децата да се явят на изпити, за да имат шанс да бъдат пак подбрани. Или имат някаква фантазия, че за три класа в основен курс децата ще излязат с ниво на език като от езикова гимназия. А хич не им идва на ума, че съвсем ще се истеряса, сякаш не стигат изпитите в седми клас, та юруш и в пети да ги правим. Подготовката за всякакви приемни изпити е тежка и натоварена с много очаквания. Поголовното подлагане на такова нещо не е от полза за децата, колкото и един родител да вярва, че точно неговото дете ще се справи блестящо. А ако не се справи? Сърбала съм я тази попара, хората от тогавашната седмокласна тема знаят случая с едното от децата ми, когато заради висока температура, детето ни живо, ни умряло, замалко да не успее да се яви на единия изпит и цяла година подготовка да отиде на кино, а детето щеше да е забутано не знам къде.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в чт, 17 авг 2017, 09:12
Andariel,

Профилирането не е само в СМГ. Има училища, които са с разширено изучаване на чужди езици. Там от пети клас се започва изучаване на втори език. За момента единствено в 31 СУЧЕМ има регламентиран прием от пети клас. Той е на база среден успех и резултата от матурата в четвърти клас по български или математика. Другите училища, които предлагат разширено или интензивно изучаване на чужди езици имат прием от първи и седми клас. Какво пречи и те да имат подобен прием от пети клас.

Другата алтернатива е училищата, които имат по-различни учебни програми, например ранно интензивно изучаване на чужди езици, да имат различна система за прием, където водещият критерии да не е местоживеене. Според новата наредба излиза, че в такива училища могат да учат от първи клас само деца от района, а това е дискриминация спрямо всички останали деца. Ако не може от първи клас, поне от пети клас да може да влезнат на база на постиженията си. Три години не са много, но са решаващи за подготовката за матурите в седми клас, и има огромна разлика в кое училище ще учи детето в този период.
Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в чт, 17 авг 2017, 09:23
Ивалета, 85% от децата в София завършват с пълно 6 и максимум една точка минус на някоя от матурите. НВО в 4 клас нито е външно, нито има смисъл от него. Според мен е редно да отпадне, но от МОН дори се стремят да му придадат допълнителна тежест. Т.е. подбопът по успех и НВО от 4 клас няма никаква стойност. Освен това много училища започват изучаването на втори език още от втори клас, а не от 5-ти.
На мен също ми се иска да има алтернативно на СМГ училище с подбор и изучаване на езици, но това изобщо не е залегнало в закона. Приемът в 31-во е преподреждане на неговите ученици според желанията им и допълване на свободните места. Т.е. може да сандидатствате във всяко едно училище след 4ти клас и ако броя на местата са по-малко от желаещите, то ще се направи подбора, за който говорите.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в чт, 17 авг 2017, 09:36
maria77bg,

Нямах представа за тези резултати от матурите в 4ти клас. Аз до момента гледах тях като критерий за избор на училище от първи клас. Благодаря, за ориентацията.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в чт, 17 авг 2017, 09:57
В сайта на МОН са публикувани тестовете. Отворете и вижте за каква нелепост става въпрос. В същото време класните цяла година плашат децата и нагнетяват излишно напрежение. Да не говорим за начина на провеждане. Спокойно МОН може да спести едни пари като отмени тази пародия.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Рори72 в чт, 17 авг 2017, 11:13
Тази година синът ми беше 3 клас. На последната родителска среща г-жата сподели че е изненадана че още в 3 клас децата се притесняват за матурите т.е психясването си идва от фактори извън училището. Може би като успокоение за децата около изходните нива им беше дала тестове от НВО. Синът ми много въодушевено ми разказа колко са лесни и как целия клас се е справил блестящо. Когато раздаваше бележниците г-жата каза същото т.е. НВО действително е повече излишен предварителен стрес отколкото реална трудност за децата и едва ли е реален критерий за нивото на дадено училище.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 17 авг 2017, 13:44
Какво точно ще се случи? Изборът на профил е личен избор. В момента се играе малко на сляпо, защото училищата не са публикували подробни учебни планове и не се знае какъв трети и евентуално четвърти профилиращ предмет ще има за отделните паралелки, но до следващата година и това ще бъде изчистено. Но дори и в езиковите гимназии, профилирането ще се осъществи във втора гимназиална степен, тоест в 11 и 12 клас.
Не става въпрос за профила. Ако разгледате учебните програми (а и одобрените учебници) ще видите, че в осми клас първият чужд език започва от нулата, за да стигнат в десети клас до ниво А2. Това важи за всички професионални гимназии и гимназии, в които езикът не се учи интензивно. Значи децата са учили английски от първи до седми клас, а в осми клас отново ще учат азбуката, числата, цветовете и т.н. В езиковите гимназии е нормално да е така, започват от нулата, защото има много деца, които не са учили езика. Но в другите училища защо е нужно? Нали това е първи чужд език, вторият се появява в девети клас. Все едно от първи до седми клас не е нужно да се учи чужд език.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в чт, 17 авг 2017, 13:53
и за гимназиите е логично - това е различна степен на образование, макар да не е навсякъде така. При ношите, хем в езикова гимназия, вторият чужд език не започваше от нулата и затова децата, си записаха език, който вече са учили. Записалите неучен език видяха голям зор с наваксването. Колкото и да е, ако цялата група не е на нулево ниво, учителят не може да крета заради един-двама.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 17 авг 2017, 13:59
Само че в случая говорим за първи чужд език. И досега девети клас беше различна степен на образование, но се започваше поне от А2. Това е същото като да изтрием с гумичка всичко учено по математика от първи клас и в осми клас да започнем със събиране, изваждане и таблицата за умножение. Защото точно това се случва с чуждия език.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в чт, 17 авг 2017, 14:01
нали затова направиха езикова година за осмокласниците, всички да започват от нулата. Мен ако пита са глупости на търкалета, то дори не стана изравняване, защото от професионалните гимназии пак си учат всички предмети, а езиковите карат на език, други профилирани и те на език... манджа с грозде.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в чт, 17 авг 2017, 14:13
В ЕГ-тата открай време си има езикова година. В моя клас навремето имаше две деца, които бяха учили ФЕ и НЕ до 7 клас. Момичето, което беше с НЕ, доста бързо влезе в час, обаче момчето с ФЕ имаше трудности до след Нова година сигурно. Другите, които бяхме с АЕ, бяхме на различно ниво, та си имаше нужда да си минем всичко отначало.

Анди, наясно си, че в професионалните гимназии е разширено изучаване - 12 или 13 часа, затова си учат и другите предмети.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 17 авг 2017, 14:18
В професионалните гимназии има избор между разширено изучаване (13 часа седмично) и интензивно изучаване (18 часа) на езика. Но има и нормални паралелки, в които се учи три часа седмично. Те също започват от азбуката. Това ли е езикова година?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в чт, 17 авг 2017, 14:21
навремето така ни го рекламираха, а то пак едно голямо нищо.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 17 авг 2017, 14:22
:
Какво точно ще се случи? Изборът на профил е личен избор. В момента се играе малко на сляпо, защото училищата не са публикували подробни учебни планове и не се знае какъв трети и евентуално четвърти профилиращ предмет ще има за отделните паралелки, но до следващата година и това ще бъде изчистено. Но дори и в езиковите гимназии, профилирането ще се осъществи във втора гимназиална степен, тоест в 11 и 12 клас.
Ако разгледате учебните програми (а и одобрените учебници)...
Направила съм го, даже съм писала по въпроса.
Накара ме да ходя да проверявам учебници. На последната част на учебника за осми клас ( профил " математика и информатика") пише А1+ - В1+, но това е по стар учебен план на завършил десети клас тази година.
Погледнах и новите учебни програми. А1 в десети клас е за паралелките без интензивно и разширено изучаване на езика. А2 - разширено изучаване, В1 - интензивно изучаване. Допускам, че промяната се дължи на изместването на профилираната подготовка във втора гимназиална степен.

Отчетен е фактът, че за част от осмокласниците избраният първи чужд език е съвсем нов, затова се започва от нулата. И профилът има значение, доколкото при профил " чуждоезиков" първите два профилиращи предмета задължително са двата чужди езика, а профилираната подготовка ще се осъществява във втора гимназиална степен.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в чт, 17 авг 2017, 14:33
Езикова година за мен означава интензивно/разширено изучаване на език. При три часа седмично не можем да говорим за такова нещо, но вероятно си е преценка на училището/учителят да се започва от нулата, защото нивото е различно. Или това, че вече масово се учи АЕ от първи клас, автоматично означава еднакво владеене на езика от всички?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 17 авг 2017, 14:37
Отчетен е фактът, че за част от осмокласниците избраният първи чужд език е съвсем нов, затова се започва от нулата. И профилът има значение, доколкото при профил " чуждоезиков" първите два профилиращи предмета задължително са двата чужди езика, а профилираната подготовка ще се осъществява във втора гимназиална степен.
Кои са тези осмокласници? Пак казвам, че не говоря за ученици, които ще изучават интензивно езика. Останалите се предполага, че продължават с езика, който са учили до 7 клас. Защо се налага смяна на езика в осми?
Първи чужд език в тези паралелки се учи с хорариум 288 часа от осми до десети клас (4 часа в осми клас и по два часа седмично в девети и десети).

Тонита, не е ли същата логиката с математиката? В осми клас идват с различно ниво на владеене на математика, но не започват да учат таблицата за умножение.
Аз съм работила в професионална гимназия преди десетина години. Учениците идваха с някакъв чужд език, който продължаваха да учат в девети клас - английски, руски, немски или френски и си избираха втори, който не са учили. Какво е различното сега?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в чт, 17 авг 2017, 14:47
А откъде става ясно, че в 8 клас продължават със същия език? Но дори и така да е, ако се съберат деца от различни училища, които са на различно ниво, което трябва да се поизравни поне малко?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 17 авг 2017, 14:57
А защо да не продължат със същия език? Както и да е, явно, че аз съм единствената, която не е съгласна с такова "нулиране" на знанията.
Изводът, който си направих, е, че моето дете задължително трябва да учи в езикова гимназия. Другите училища са направени не за знания, а за физическо задържане в училище.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 17 авг 2017, 14:58
Аз съм работила в професионална гимназия преди десетина години. Учениците идваха с някакъв чужд език, който продължаваха да учат в девети клас - английски, руски, немски или френски и си избираха втори, който не са учили. Какво е различното сега?
Колко училища, в т. ч. професионални гимназии, предлагат подобна възможност сега? Бърз преглед на списъка за София показва, че в графата " без интензивно и без разширено" пише " английски език".
Затова споменах, че става въпрос за личен избор. Ако искаш да постигнеш по-високо езиково ниво в по-нисък клас, ще избереш училище, което дава такава възможност.
Интензивно и разширено изучаване на езика има не само в езикови гимназии. " Езикови" са гимназиите, в които поне три предмета се изучават на чужд език.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в чт, 17 авг 2017, 15:55
Добре де, аз пак питам - откъде знаеш, че ще се съберат в един клас деца, които са на едно ниво на езика? И не допускаш ли, че може да има деца, които не са учили АЕ до 7 клас? Пак повтарям - когато аз бях подготве, 22 човека бяхме с АЕ, а две деца бяха с ФЕ/НЕ. Нали не мислиш, че тези 22 сме били на едно ниво? Затова и се започва отначало.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 17 авг 2017, 17:17
От 25 август 2017 г. започва разпространението на одобрените за ползване учебници и учебни комплекти за II и VI клас в училищата в страната. Очаква се в първия учебен ден всички ученици да имат необходимите пособия за учене.

http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2718


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 17 авг 2017, 17:40
tonitabrandtner, от самото начало не говоря за интензивното изучаване на език. Съгласна съм, че в подготвителните класове трябва да се започне от началото. Но там език се учи по двайсетина часа седмично (може и повече да са, мързи ме да проверя в момента) и много бързо се върви напред.
Аз говоря за местното СУ. В това училище учат децата от всички съседни села. В края на седми клас половината отиват в други училища, останалите продължават да учат тук. Не идват нови ученици, защото това е обикновено СУ. От съществуващите шест седми класа, остават два осми класа. Профилът им не е езиков. Тези деца са учили един език (без значение какъв е бил той), при един и същи учител, достигнали са до някакво ниво. И в осми клас, тези деца започват да учат същия език от начално ниво. Аз питам защо.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в чт, 17 авг 2017, 17:45
 cloudy15,по новата програма няма обикновено СУ с автоматично оставане в 8 клас. Трябва да има профил и прием.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 17 авг 2017, 18:08
Да, така е. Както години наред беше след осми клас. Децата кандидатстват в същото училище, профил биология да речем. Няма значение какъв е профилът, ако не е езиков. По всички други предмети продължават в осми клас, като се има предвид, че са учили седми. Само за езиците не е така.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в чт, 17 авг 2017, 18:11
Децата кандидатстват в същото училище, профил биология да речем. Няма значение какъв е профилът, ако не е езиков. По всички други предмети продължават в осми клас, като се има предвид, че са учили седми.
  Не е точно така. Ти виждаш само оставащите, но училището приема и деца от други училища, които идват с друга подготовка.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 17 авг 2017, 18:17
Да, така е. Както години наред беше след осми клас. Децата кандидатстват в същото училище, профил биология да речем. Няма значение какъв е профилът ако не е езиков. По всички други предмети продължават в осми клас, като се има предвид, че са учили седми. Само за езиците не е така.
Не е така. Първо, не всички училища са СУ. Може да са основни или обединени ( началните не споменавам по разбираеми причини). Ако дадено училище осъществява прием след седми клас, това не означава, че всички негови досегашни ученици ще продължат там, както и че няма да дойдат нови. Освен това може профилът да не е чуждоезиков и пак езикът да се изучава интензивно или разширено. Съответно, според учебния план, да не се изучават всички други предмети в осми клас.
Няма никаква гаранция, че детето ще бъде прието в точно определено училище. Може до момента да учило немски, а балът да му стигне за паралелка с неинтензивно и неразширено изучаване на английски и то да реши да се запише там или пък съвсем целенасочено да си кандидатства в точно такава паралелка.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в чт, 17 авг 2017, 18:41
Досега 8 клас си беше към основното образование и ако в някое СУ останат ученици за непрофилиран 8 клас, те си учеха по старата програма, а кандидатстват след 8 клас в 9 клас. Ние сме СУ, което досега правеше такъв прием, а тази година имаме и след 7, и след 8 клас прием - кво да се прави, засичат се наборите. В 9 клас най-редовно ни идваха ученици от двете основни училища в квартала, които са учили немски или руски език. И какво правим с тях, като при нас като първи чужд се учи АЕ, а пък втори чужд е или ФЕ, или руски? Ми започваме АЕ от самото начало.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 17 авг 2017, 21:41
Явно не мога да убедя никой. Спирам по темата. Само да се върнем към репликата, от която започна всичко:

След като дъщеря ти е завършила 4 клас, в 5-ти ще можеш да се насладиш на идиотската програма по английски, която на 90% повтаря вече ученото до 4 клас и я има, я няма 10 процента нови знания. Дълго и напоително ще спрягат (за пореден път) Present Simple, а като го докарат до Present Simple vs Present Continuous, ще е минал половината учебник.
Ако се възмущавате, че в пети клас е имало 10% нови знания, в никакъв случай не избирайте осми клас без интензивно и без разширено изучаване на език. Там няма да има никакви нови знания. Цяла година учене ще доведе само до Present Simple и Present Continuous, миналото и перфектното време ще се появят чак в девети.
И после в десети клас ще приключат с чуждия език.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 17 авг 2017, 22:15
Ако се възмущавате, че в пети клас е имало 10% нови знания, в никакъв случай не избирайте осми клас без интензивно и без разширено изучаване на език.
Пропускаш дребната подробност, че често не става въпрос за избор, а затова докъде  стига балът. И не допускаш, че има хора, за които езиковото ниво не е от такава важност, както за теб.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в чт, 17 авг 2017, 22:26
Аргументите на cloudy15 са съвсем смислени. А2 в 10 клас е смях дори за гаргите. За Бога, дъщеря ми го покри още в 5 клас, а тя от гениалност не страда.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Скубиду в чт, 17 авг 2017, 22:38
Детските сертификати нямат нищо общо със сертификатите за възрастни, не се заблуждавайте. И всички учебници по чужд език са разработени на принципа - следващият повтаря предходния материал /респективно глаголните времена/ като го надгражда. Няма как да вземат в един учебник 5 времена, още повече, че иде реч за деца.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в чт, 17 авг 2017, 22:40
Детските сертификати нямат нищо общо със сертификатите за възрастни, не се заблуждавайте. И всички учебници по чужд език са разработени на принципа - следващият повтаря предходния материал /респективно глаголните времена/ като го надгражда. Няма как да вземат в един учебник 5 времена, още повече, че иде реч за деца.

Не се заблуждавам. Никога не съм се занимавала с детски сертификати. Аз работя с нея всеки ден. Филолог съм. Точно по тази причина имам добра представа и колко струва учебникът за 5 клас. Енерджито.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Скубиду в чт, 17 авг 2017, 22:46
Погледни в някой от сайтовете на езиковите школи и ще видиш какви са детските нива и тези за гимназисти/възрастни. А в езиковите гимназии нивото на изучаване на език е такова, че  в средата на 10-ти клас вземат В1. И говоря за език , който започват да учат за първи път там, а не за английски, с който се занимават още от детската градина.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 17 авг 2017, 22:49
Дали в този подфорум няма някоя тема за изучаването на чужди езици, сертификати и други подобни или може би някой от желаещите да дискутира ще пусне?
Моля ви, темата ме вълнува, но само в частта за промените. Не искам да чета за езици и някакви съждения на хора, които си мислят, че много разбират.
Благодаря за разбирането. Вярвам, че поне модераторите ще ме разберат, ако и след тази молба, няма да се спре.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в чт, 17 авг 2017, 22:52
Не, аз имах предвид, че ако реалното А2 е постижимо за моята 11-годишна, определено нестрадаща от гениалност дъщеря, значи за десетокласници е нищо на клечка.

Лиляна, програмата по чужди езици е част от обсъжданата тема за промените, готвени от МОН. Дали ти се чете нещо или не, е твой личен проблем, а не част от дискусията по темата.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 17 авг 2017, 22:58
Това, което обсъждате не е свързано изобщо с промените, за които е пусната темата. По отношение на изучаването на чужди езици, няма голяма промяна, не смея да твърдя, че е никаква, макар да си мисля, че е така.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в чт, 17 авг 2017, 23:00
Напротив, има голяма промяна в хорариума по чужди езици точно в гимназиален курс.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Скубиду в чт, 17 авг 2017, 23:04
the wishmaster, разбрах те много добре какво имаш предвид, но първо не е доказано, че дъщеря ти покрива знанията за А2 за възрастни и второ - има значение за колко години са придобити. В гимназиите не може да се учи само език, все пак се преподават и други не по-маловажни предмети. За 2-3 години не може да се достигне високо ниво, ако не си учил предварително езика.:smile:

 П.С. Обучението по езици е част от образованието и е в контекста на темата.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 17 авг 2017, 23:05
Напротив, има голяма промяна в хорариума по чужди езици точно в гимназиален курс.
Можеш ли да цитираш поне един пост, в който се обсъждат тези промени? Благодаря.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 17 авг 2017, 23:06
Лиляна, програмата по чужди езици е част от обсъжданата тема за промените, готвени от МОН.
Не съвсем. За първа гимназиална степен вече е утвърдена и от септември ще се учи по нея.


В София от над 340 паралелки с прием след седми клас, 43 са без интензивно и разширено изучаване на езика.
Много е възможно известна част от тях да са били закрити, тъй като не са събрали необходимия минимум от ученици.
Проверих произволно минималния бал за няколко от тях на първо класиране тази година.

41, 61, 57, 30.... При максимален 500. Едва ли деца, които досега не са проявили интерес към задълбоченото изучаване на език, ще се вълнуват точно от нивото, което ще покрият в новото си училище.
Освен това говорим за задължителна подготовка в училище, а не за курсове и школи. По математика също има немалко школи, доста деца покриват знания, които не се получават в училище, но не съм чула някой да се оплаква, че училищното ниво е ниско и се работи бавно. Напротив.
Лиляна е права. Излязохме доста извън темата.
За мен е притеснително, че докато обръщаме внимание на ваканциите и езиците, купища типови учебни планове и учебни програми ще бъдат утвърдени и ако има някакви дефицити в тях, те ще лъснат след време, когато вече ще е късно.

Напротив, има голяма промяна в хорариума по чужди езици точно в гимназиален курс.
Малко трудно може да се сравняват хорариумите в паралелките, в които езиците са профилиращ предмет, тъй като в рамковите планове се вижда броят на часовете от ЗП, но не и конкретното разпределение в ПП. Аз лично не съм видяла още конкретен училищен учебен план. Така или иначе наредбата за учебния план беше приета през 2015 и времето за изпращане на възражения, мнения и забележки по проекта отдавна е минало.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в чт, 17 авг 2017, 23:08
Скубиду, вярно е, че се учат и трябва да се учат и други предмети, но е безсмислено да се учи чужд език с малко часове седмично, защото на практика ще губят време, а реални знания няма да имат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Скубиду в чт, 17 авг 2017, 23:18
В профилираните гимназии в осми клас се учи предимно език, а следващите години часовете пак не са малко. В останалите гимназии не са и необходими такъв голям брой. Не всички ученици са с интерес към филологията.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 17 авг 2017, 23:28
Първият чужд език се учеше в 9, 10 и 11 клас с хорариум 380 часа. Сега ще се учи в 8, 9 и 10 клас с хорариум 288 часа.
Моето възмущение беше не от намаления хорариум, не от очакваното ниво, а от факта, че в осми клас се започва от А1. Стана ясно, че
Цитат
Едва ли деца, които досега не са проявили интерес към задълбоченото изучаване на език, ще се вълнуват точно от нивото, което ще покрият в новото си училище.
Съгласих се.

Училищни учебни планове ще се появят в началото на септември. За професионалните гимназии сроковете за възражения изтекоха в началото на август (поне за няколкото, които аз разгледах в сайта на МОН). Предполагам обаче, че предметите за ЗИП ще се решават година за година, в учебните планове поне засега ще бъдат дадени само като брой часове.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в пт, 18 авг 2017, 08:34
288 часа език ще има в 8 клас неинтензивно и неразширено изучаване на ЧЕ, в 9 и 10 клас са по 72 часа. Интензивното изучаване продължава да си е 648 часа, а разширеното - 432 часа. Както вече се спомена по-нагоре, наредбата с рамковите учебни планове беше публикувана още през 2015 и тези неща могат да се видят там. Проблемът е, че в случая говорим за часове ЗП, а във всеки учебен план за съответния клас има часове ПП/ЗИП, които не е ясно как точно ще бъдат разпределени.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пт, 18 авг 2017, 10:45
СПИСЪК на учебниците и учебните комплекти за II клас, на учебниците за VI клас и за VIII клас, на учебните комплекти по чужд език за постигане на ниво от общата европейска езикова рамка, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.

Списък (http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12782)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: срало мече в нд, 20 авг 2017, 08:49
8 варианта на учебник по български език за 8 клас? 8 издаделства, с 8 учебника?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 20 авг 2017, 10:49
Хубаво е да има избор.
Нямаше да е лошо да имаме време да ги прегледаме.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в нд, 20 авг 2017, 12:39
Хубаво е да има избор.
Нямаше да е лошо да имаме време да ги прегледаме.
Изборът е хубаво нещо, учителят преценява как да поднесе материалът, който е заложен по ДОИ.
Но искам като тестват учениците под каквато и да е форма, да не държат на точния изказ до запетайката, записан в един конкретен учебник (досега беше Просвета).
За времето за преглед - да, жалко е, че всичко е от днес за вчера  :(


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 21 авг 2017, 10:06
Мен повече ме притеснява, че често в различните учебници има различни неща. На кандидатстващи им се налага заради разминаванията да учат по ВСИЧКИ учебници ,за да няма изненади на изпита( където въпрос си е съвсем в реда на нещата, ако отговора го има в един единствен учебник от одобрените 8).
 


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: rihan в пн, 21 авг 2017, 10:58
Абсолютно е така. Пример: Разглеждам учебник за 6. клас в раздела местоимения. Не се уточнява изискването за граматична норма - от типа Кой/ Кого. В тестовите задачи се пита за граматична грешка.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: gargamela в пн, 21 авг 2017, 11:39
Искрено се надявам настоящите промени в прогимназиален и гимназиален етап да бъдат съпътствани от сериозни и подробни разяснения пред деца и родители, касаещи планирането, както и консултации за профилиране и кариерно ориентиране.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 21 авг 2017, 14:48
И аз искрено се надявам, че точно това ни предстои. Големият ми син ще е 7-ми клас на есен. Специално по БЕ материалът е доста труден, а учебникът, по който учиха в 6-ти клас изобщо не ми хареса как е написан. Учиха по учебника на Булвест.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в пн, 21 авг 2017, 17:02
  Запитах Просвета, защо няма възможност за изтегляне на pdf файл на новите учебници

Отговор : "Държавата осигурява безплатни учебници от 1 до 7. клас. След това НЕ осигурява безплатни учебници на учениците и трябва да се закупуват. Такава е държавната политика по отношение на образованието. Ние, от "Просвета", с цел да облекчим максимално родителите сме предвидили два варианта на учебници за 8. клас - цветни и черно бели, които са по-евтини."
Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 21 авг 2017, 17:04
А, отдава им се четенето с разбиране, а :)
Или държавната политика е винаги да се дава уклончив отговор :) не по темата


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в пн, 21 авг 2017, 17:22
A m b e r, не може ли да се закупи т.нар. електронен вариант?
Или са само за учители  :thinking:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в пн, 21 авг 2017, 18:00
A m b e r, не може ли да се закупи т.нар. електронен вариант?
Или са само за учители  :thinking:
От тук би следвало да може http://www.e-uchebnik.bg/, но на първо четене не видях за 8 клас. Писаха ми на лични, да си дам телефона, но предполагаха, че съм учител.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в пн, 21 авг 2017, 18:59
Предварително се извинявам, ако въпросът не е за тук, но ме вълнува при кандидатстването за първи клас, как се процедира ако адреса на майката и бащата е различен, ако единият попада в прилежащия район да речем, а другия не, пак ли се начисляват точките, или училището само ще си прецени?

При електронната система, ако се спази принципа на градините, местоживеенето на всеки родител носи точки, ако е в правилния район и едно дете може да се регистрира само веднъж в системата.

Ако адресите на родителите са различни обаче по някаква причина, единият може да подаде документи в едно училище, другият в друго. Правилно ли разсъждавам или ако само единият родител е на адреса, не дават точки, или може би делят на половина? Забелязах, че има разлика в заявленията за училищата: някои искат данни само за родителя, който попълва заявлението, а други, искат и за двамата. Затова, интересно ми е какво става в случаите, когато адресите са различни.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пн, 21 авг 2017, 19:11
Бърза справка в проекта за изменение на Наредба 10 показва, че там пише само " родител/настойник", както и че се взема по-благоприятният за ученика адрес, ако постоянният и настоящият са различни.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 24 авг 2017, 11:47
Тъй като вече не мога да редактирам последното си мнение, се налага да пусна ново.
След като беше предложен изцяло нов вариант на Наредбата за приобщаващото образование, такъв е изготвен и за Наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.
Проект (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12808)
Мотиви (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12807)

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: m.nesheva@mon.bg  до 25 септември 2017 г. включително.

Новите учебници за 1, 2, 5, 6 и 8. клас са одобрени по действащата в момента наредба. Останалите явно ще са по новата, ако предложеният проект стане факт, в което не се съмнявам.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 24 авг 2017, 11:56
Смятам се за принципно заинтересован родител, но от тоновете проекти, разпоредби, промени, нормативни актове, като човек извън системата на образованието-не виждам да успея да "хвана" нещо смущаващо. Трябва да отделя месец-два на проучване и внимателно  четене, за да хвана нещо.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 24 авг 2017, 11:59
За мен смущаващото е точно това. През последния месец на страницата на МОН изсипаха толкова много нови проекти, че дори човек да разполага с достатъчно време и познания, едва ли ще успее да прегледа всичко. Особено ако трябва да сравнява старите и новите варианти, за да открие разликите.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 24 авг 2017, 12:21
Аз съм в системата, че вече не знам къде да гледам и чета. След десетина дни започвам работа, ще изготвяме разпределения, ще уточняваме помагала и учебници...


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 24 авг 2017, 23:11
От 1 септември 2017 г. 1103 екипа с общо 11 600 експерти от разлини институции ще започнат да обикалят по домовете на деца, които са отпаднали или са в риск от отпадане от образователната система, и да убеждават родителите им да ги изпращат на училище.
...
Таксите на детските градини за 5 и 6-годишните ще бъдат намалени до минимум. Буквално до цената на храната. Идеята е те изобщо да отпаднат, но това ще стане през следващите години“

Цялата новина (http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2721)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 24 авг 2017, 23:25
Колегите, в училищата с преобладаващи ученици от малцинствата и сега ги обикалят. Сега поне ще е регламентирано и доколкото разбрах, ще им плащат за това.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 25 авг 2017, 08:28
И аз знам,че ги обикалят


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в пт, 25 авг 2017, 09:02
Обикаляме ги - да, но оставам с впечатлението, че сега екипите ще са от експерти. Ще ми е интересно да видя какви резултати ще постигнат и доколко ще имат ефект.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Adelle08 в пт, 25 авг 2017, 09:24
Нека и експертите се включат, че да се докоснат до действителността, а не само да кимат умно.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в пт, 25 авг 2017, 16:19
Обикаляме ги - да, но оставам с впечатлението, че сега екипите ще са от експерти. Ще ми е интересно да видя какви резултати ще постигнат и доколко ще имат ефект.
Всъщност вече съм част от такъв екип. Включени сме аз и още 3ма колеги от училище, един полицай, един от РУО, един от общината и един от социални. Към всяко училище има изграден екип. Ще се начисляват 4% към основната  заплата. Ако има деца, които попадат в района ни, отиваме на място. В момента се работи върху методологията на работа. До толкова съм запозната до тук.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в пт, 25 авг 2017, 17:52
Аз съм на работа от другия петък и не знам как стоят нещата в училище по този въпрос. Не че не мога да се обадя, но си имам причини да си правя пас в момента и да не изглежда, че проявявам някаква инициатива.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пт, 25 авг 2017, 18:12
искрено ви съчувствам.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в сб, 26 авг 2017, 12:45
Аз съм на работа от другия петък и не знам как стоят нещата в училище по този въпрос. Не че не мога да се обадя, но си имам причини да си правя пас в момента и да не изглежда, че проявявам някаква инициатива.
 Тони, ако си включена в подобен екип, трябва вече да си уведомена. Срокът беше до 11 август. Отделно вчера е имало обучение, но аз съм в отпуск, извън града и не отидох. Обяснявали са какво точно ще се прави. Списъците с необхванатите от ГРАО ще излязат в понеделник. До 15 сеп ще трябва да сме посетили домовете на тези от нашия район.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в сб, 26 авг 2017, 14:14
Ще ми се да видя външните членове на екипа как ще се справят с нашите ромчета и колко дълготраен ефект ще има вкарването им в училище


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в сб, 26 авг 2017, 14:20
колкото на партийното събрание да отчетат провеждането на акцията. Задачата е да ги обходите, не да ги задържате в училище, нали така! Затова вие ще обходите адресите, ще чекнете във формулярите, а началниците ще отчетат и чекнат тази акция. Евентуално за вкарването и задържането ще направят втора и трета акция, за да чекнат провеждането и толкова. А тази особа на синдиката като я видя по телевизията, като й чуя гласа, и сменям канала.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 26 авг 2017, 14:22
Идеята е " да обикалят по домовете на деца, които са отпаднали или са в риск от отпадане от образователната система, и да убеждават родителите им да ги изпращат на училище."


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в сб, 26 авг 2017, 14:29
Ще ми се да видя външните членове на екипа как ще се справят с нашите ромчета и колко дълготраен ефект ще има вкарването им в училище
Познавам лично всеки един от членовете на екипа, в който съм включена и екипите в общината, реално само експертите от РУО нямат идея за какво иде реч. Ами време им е да разберат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Spring again в сб, 26 авг 2017, 16:35
От профсъюзите са казали, че това 15%-тно увеличение на РЗ не означавало, че на всички учители ще се увеличи с 15%. Можело и с 5%, с 10% - по усмотрение на директора. Вие така ли тълкувате нормативните документи? В тях пише 15% увеличение, а не до 15% увеличение.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в сб, 26 авг 2017, 16:51
От профсъюзите са казали, че това 15%-тно увеличение на РЗ не означавало, че на всички учители ще се увеличи с 15%. Можело и с 5%, с 10% - по усмотрение на директора. Вие така ли тълкувате нормативните документи? В тях пише 15% увеличение, а не до 15% увеличение.
През цялото време си го тълкувам точно като 15 % за всички!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 26 авг 2017, 17:58
От профсъюзите са казали, че това 15%-тно увеличение на РЗ не означавало, че на всички учители ще се увеличи с 15%. Можело и с 5%, с 10% - по усмотрение на директора. Вие така ли тълкувате нормативните документи? В тях пише 15% увеличение, а не до 15% увеличение.
Може ли линк към нормативните документи, за да кажа как го тълкувам аз?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в пн, 28 авг 2017, 11:20
Днес виждам, че темата е сложена в "Избор на редактора". Точно на 28 август, докогато ще бъдат обсъждани повечето проекти, които станаха обект на обсъждане в тази тема. Би трябвало утре да излезнат наредбите, нали?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Fifiana в пн, 28 авг 2017, 13:43
За 5 клас ще има ли учебници по новите програми?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пн, 28 авг 2017, 13:59
За 5 клас ще има ли учебници по новите програми?
Вече има.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Biserka_a в пн, 28 авг 2017, 16:08
За 5 клас ще има ли учебници по новите програми?
Вече има.
Всички ли ще учат по тях или има вариант да се учи и по старите?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пн, 28 авг 2017, 16:23
От миналата учебна година петокласниците са по нова учебна програма. На страницата на МОН има списък с одобрените учебници за 5. клас. Всичките са от 2017 година.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в пн, 28 авг 2017, 18:08
Не само пети, но и шести и осми са с нови учебници.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пн, 28 авг 2017, 18:17
Първи и втори също, но първи и пети клас трябваше да са с нови учебници още от миналата година, а втори, шести и осми - от учебната 2017/2018 година. Просто миналата учебна година издаването и разпространението на учебниците за първи и пети клас се забави доста след нейното начало. Даже не знам дали в крайна сметка успяха да ги доставят изобщо. Имам някакъв спомен, че петокласниците учиха по новите програми със старите учебници, като нов учебник имаше само по история, но не съм много сигурна дали беше точно така.

Всички изброени класове са по новите учебни планове и програми. Догодина в групата ще се включат съответно трети, седми и девети клас.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в пн, 28 авг 2017, 18:21
За 5 клас ще има ли учебници по новите програми?
Всички имат вече. При нас пристигнаха, а съвсем скоро очакваме и тези за 6ти. Респективно и за 1ви пристигнаха, очакваме учебниците за 2ри.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ~desex~ в пн, 28 авг 2017, 20:09
Къде мога да открия програмата за първи клас за тази учебна година?  :roll: На сайта на МОН открих само миналогодишната  newsm78


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в пн, 28 авг 2017, 20:42
Къде мога да открия програмата за първи клас за тази учебна година?  :roll: На сайта на МОН открих само миналогодишната  newsm78
Миналогодишната е по новия закон. Т.е. тазгодишната не би трябвало да се различава.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Drempan в пн, 28 авг 2017, 21:48
Ще бъдат ли подменени бележниците тази година? Дали ще бъде проблем ако използвам този от минатала година, понеже ми е останал в повече.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в пн, 28 авг 2017, 21:53
Ще бъдат ли подменени бележниците тази година? Дали ще бъде проблем ако използвам този от минатала година, понеже ми е останал в повече.
Всяка година има нови бележници. Този факт не спира да ме изумява.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: rihan в пн, 28 авг 2017, 22:36
А какво става с предложените дати за НВО? Министър Дидева, знаете ли нещо? Предложените ли ще останат?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Drempan в пн, 28 авг 2017, 22:40
Ще бъдат ли подменени бележниците тази година? Дали ще бъде проблем ако използвам този от минатала година, понеже ми е останал в повече.
Всяка година има нови бележници. Този факт не спира да ме изумява.

Сериозно? Какви изобщо ще бъдат промените, и аз се чудя


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пн, 28 авг 2017, 23:02
А какво става с предложените дати за НВО? Министър Дидева, знаете ли нещо? Предложените ли ще останат?
За съжаление аз също чакам информация от колегата Вълчев. :smiles:
Днес беше крайният срок за изпращане на бележки, становища и предложения. Все пак ще им трябва малко време да изготвят окончателния вариант. Скоро ще разберем.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ЗлаВещица в вт, 29 авг 2017, 00:34
От профсъюзите са казали, че това 15%-тно увеличение на РЗ не означавало, че на всички учители ще се увеличи с 15%. Можело и с 5%, с 10% - по усмотрение на директора. Вие така ли тълкувате нормативните документи? В тях пише 15% увеличение, а не до 15% увеличение.

Аз попитах и ми казаха ,че ще има 15% за минималните заплати. За останалите - каквото остане.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 29 авг 2017, 00:46
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.) е качен на страницата на МОН в началото на август. Не помня дали имаше линк тук в темата и дали е свързан с увеличението от 15%, което коментирате. В проекта е предвидено увеличение на минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти.
Сравнението със сега действащата наредба показва около 15% увеличение за всяка от групите, изброени в Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1.
 Бележки, становища и предложения по проекта  могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: d.kotseva@mon.bg до 7 септември 2017 г. (включително).


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Scarlet~ в вт, 29 авг 2017, 18:03
От профсъюзите са казали, че това 15%-тно увеличение на РЗ не означавало, че на всички учители ще се увеличи с 15%. Можело и с 5%, с 10% - по усмотрение на директора. Вие така ли тълкувате нормативните документи? В тях пише 15% увеличение, а не до 15% увеличение.

Аз попитах и ми казаха ,че ще има 15% за минималните заплати. За останалите - каквото остане.
Още когато писаха статиите по въпроса ви казах, че хич не им вярвам, заради опита от предишни години. ;-) но пък успяха успешно да настроят срещу нас много хора, които им вярват сляпо. Наскоро излезе статия, че учителите вземали по 1400лв заплати, и понеже никой не чете какво пише вътре, че то било ако си в София, с 35 години трудов стаж и І клас квалификация, голяма злоба беше изляна отдолу в коментарите.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в вт, 29 авг 2017, 18:24
https://www.dnes.bg/obrazovanie/2017/08/25/zaplatata-na-uchitelite-nad-srednata-za-stranata-zashto.351412
То си личи какви хора пишат тези коментари - написани с правописни грешки и на латиница.
Дано от МОН да са готови с наредбите и заповедите, докато темата не е достигнала 50 страници. Ако излезне нещо, го копирайте тук, за да видим по-бързо.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 29 авг 2017, 18:46
До 50страница са само отчетните теми. Тази не е отчетна, така че ще си продължи колкото е животът й.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 29 авг 2017, 18:50
Е, кога не сме давали своевременно линкове? :smiley:
Анди е обяснила за темата. Няма да приключи на страница 50.
Дано не се забавят, че в момента друго яйце им се пече на ....


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в ср, 30 авг 2017, 10:41
Заповедите за учебната 2017/2018г. са публикувани.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 30 авг 2017, 10:56
Общо-взето познахме. Орязаха коледната и върнаха НВО през май на едни и същи дати с ДЗИ. Нищо ново под слънцето.
Ваканции и неучебни дни (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12864)

Външно оценяване (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12862)

График на дейностите по приема в осми клас (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12863)

ДЗИ (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12861)

Държавни изпити (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=12860)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 30 авг 2017, 11:24
И за какво беше цялата пушилка? Обърнал се Илия - и пак в тия.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 30 авг 2017, 11:27
Опипаха почвата. Догодина седмокласниците ще учат до 30. юни и едва ли ще оставят НВО през май.
Проектът за ваканциите явно целеше да се провери настройката за изместване на края или началото на учебната година.
Малко са поразместили ваканциите и са скъсили коледната. Изместена е и датата за подаване на документи за кандидатстване след основно образование, оттам се изместват и датите на класиранията и записванията.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в ср, 30 авг 2017, 11:33
 Мдааа, тази нелепица с 2 януари е сякаш в тази насока. Ако искате по-дълга коледна, ще се наложи да бутнем началото/края на учебната година. Или да има за какво да се дракаме вместо да гледаме учебни планове, програми, учебници и разни други важни.
     Илия се е пременил, ама все по окъсан.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 30 авг 2017, 11:38
Мдааа, тази нелепица с 2 януари е сякаш в тази насока. Ако искате по-дълга коледна, ще се наложи да бутнем началото/края на учебната година. Или да има за какво да се дракаме вместо да гледаме учебни планове, програми, учебници и разни други важни.
     Илия се е пременил, ама все по окъсан.


Няма нужда да бутат нищо. 3 януари е сряда, следователно за 3, 4 и 5 януари ще пиша една бележка по домашни причини и готово. Да се гръмнат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 30 авг 2017, 11:39
Що, те редовно правят така, че да си благодарен, че няма промяна или са върнали някое старо решение, колкото и лошо да е било. Сега и със СМГ така ще стане- накрая ще сме супер благодарни да се оттеглят и да оставят нещата по старому.
Вече се моля да не пипат нищо, докато завърши и малкото дете, само няколко годинки още...просто не се издържат тия глупости...
За ваканциите- грипове, дървени ваканции и други неща услужливо ще се появят.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 30 авг 2017, 11:42
Вече се моля да не пипат нищо, докато завърши и малкото дете, само няколко годинки още...просто не се издържат тия глупости...
И аз само за това се моля, че като пипнат нещо, още по-зле става.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 30 авг 2017, 11:43
Аз мисля, че е добре така.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ainshtain02 в ср, 30 авг 2017, 12:05
И на мен не ми харесва това връщане на 3 януари. Не можаха ли да я направят до края на седмицата :rage:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 30 авг 2017, 12:08
Трябва да съкратят друга или да удължат годината. Така е най-добре. Който има някакви планове може да ползва дни по семейни причини.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 30 авг 2017, 12:08
И на мен не ми харесва това връщане на 3 януари. Не можаха ли да я направят до края на седмицата :rage:
По проект беше до края на седмицата, но трябва да спазят броя на учебните дни и след като се отказаха от преместването на края на учебната година се наложи да отрежат отнякъде.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дъждец в ср, 30 авг 2017, 12:46
А защо трябва да преместват края на учебната година? Какво пречи да се започва на 7 вместо на 15.09. Така и по-дълга зимна ваканция ще има, и децата няма да се пържат в жегите.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ЗлаВещица в ср, 30 авг 2017, 12:47
Ами на мен не ми се виждат големи ваканциите. Като махнем съботите, неделите и празничните дни есенната е 2 дена, коледната е 5 дена, междусрочната - 2 дена и пролетно-великденската е 6, като смятам и разпети петък и понеделника от Великден.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 30 авг 2017, 12:50
Нищо му няма на 15 септември, той си е първият учебен ден открай време. Ваканциите да ни бяха проблемът, с мед да го намажеш!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 30 авг 2017, 13:07
Началото на учебната година го коментирахме, че не може да се пипа с тези заповеди.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 30 авг 2017, 13:25
А защо трябва да преместват края на учебната година? Какво пречи да се започва на 7 вместо на 15.09.
Защото началото на учебната година е фиксирано със закон, а краят на втория учебен срок се определя със заповед на министъра.

Проектът за ваканциите явно целеше да се провери настройката за изместване на края или началото на учебната година.
E, провериха я. И двете идеи имаха поддръжници и противници. Явно в МОН са решили да не променят нищо. Засега.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в ср, 30 авг 2017, 13:26
Имам предположение, че от трети до пети януари ще се обяви дървена ваканция, нали обикновено има някакъв резерв.

Освен ако не се случат някакви юлски жеги насред януари и това е бивало


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в ср, 30 авг 2017, 13:32
Имам предположение, че от трети до пети януари ще се обяви дървена ваканция, нали обикновено има някакъв резерв.

Освен ако не се случат някакви юлски жеги насред януари и това е бивало
Юлските жеги през януари пък предизвикват епидемии :wink: . Все ще изникне нещо, с което да се заличат тези 3 учебни дни. Повечето по семейни причини ще го направят.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дъждец в ср, 30 авг 2017, 14:02
Дидева, знам, че е със закон. Не съм наясно обаче какво пречи да го променят, ако толкова искат леко удължаване на учебната година. Много по-разумно е от удължаването в юли месец.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в ср, 30 авг 2017, 14:08
Според мен трябва да се гласува в народното събрание, щом е утвърдено със закон.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 30 авг 2017, 14:16
Не съм наясно обаче какво пречи да го променят, ако толкова искат леко удължаване на учебната година.
Нищо не пречи. Пуснаха мухата за удължаване, появи се идеята за изтегляне на началото, натрупаха се мнения в двете посоки. Явно в МОН са си направили някакви техни изводи и са взели съответното решение.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 30 авг 2017, 15:13
Онзи ден бях на поправителната матура по БЕЛ. Към всички протоколи, бланки и изисквания, бяха добавили и една бланка, в която квесторът да попълва времето за всеки модул за всеки ученик. За да си направели те статистика, понеже имало оплаквания, че времето за някой от модулите не стигало. За мен това е неразумно и неефективно. Първо квесторът трябва да върши много други неща точно в края на всеки модул, после няма как да разбере точното време и трето - това все пак е поправителна матура, на която се предполага, че се явяват не много ученолюбиви зрелостници и естествено повечето даже не останаха за трети модул.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лоритта в ср, 30 авг 2017, 15:15
И на мен не ми харесва това връщане на 3 януари. Не можаха ли да я направят до края на седмицата :rage:

След като не им стига акълът на МОНстерите, родителите ще им направим ваканцията както ни е удобно! Няма начин децата ми да са на втори в училище. Доста родители правят същото, ще има малко деца в клас, та голям учебен процес ще тече.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в ср, 30 авг 2017, 16:00
Не на 2, а на 3 януари.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ellisa.s в ср, 30 авг 2017, 18:25
Миналата година щеше да е на 5 /ако не бяха студовете/. Един-два дни не променят нищо. По-добре е така вместо да се удължава учебната година с дни, които реално са "проформа" и да се разкъсва и юни с допълнителни дати за НВО.
Колкото до 15 септември - тази дата си е традиция и сантимент.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Drempan в ср, 30 авг 2017, 18:58
Не се тревожете за коледната. Има отново голям шанс да има доста дървени ваканции ако зимата е люта, стига да е през януари :D


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: gargamela в ср, 30 авг 2017, 19:04
Онзи ден бях на поправителната матура по БЕЛ. Към всички протоколи, бланки и изисквания, бяха добавили и една бланка, в която квесторът да попълва времето за всеки модул за всеки ученик. За да си направели те статистика, понеже имало оплаквания, че времето за някой от модулите не стигало. За мен това е неразумно и неефективно. Първо квесторът трябва да върши много други неща точно в края на всеки модул, после няма как да разбере точното време и трето - това все пак е поправителна матура, на която се предполага, че се явяват не много ученолюбиви зрелостници и естествено повечето даже не останаха за трети модул.
Всъщност, за мен това имаше смисъл. При нас на първи модул времето стигаше, но на втори масово не успяха да преполовят дори задачите, бавно четат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 30 авг 2017, 19:32
По повод 15%-ното увеличение:

80 млн. лева са предвидени до края на годината за покриване на увеличението с 15% на учителските заплати от 1 септември, заяви пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, цитиран от "Фокус".
За 2018 г. са предвидени 240 млн. лева за целогодишно спазване на увеличението от 15%. "Догодина ще има и допълнително увеличение, но то ще бъде уточнено по-късно, ще бъде диференцирано и в резултат на смяната във финансовия механизъм", каза още Красимир Вълчев.

Източник (http://standartnews.com/balgariya-obrazovanie/valchev_shte_utochnim_pokasno_uvelichenieto_za_2018_g-361440.html)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 30 авг 2017, 22:44
Да. От догодина се очаква да паднат делегираните бюджети. А финансирането щяло да е на база матури.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ЗлаВещица в ср, 30 авг 2017, 22:49
А ромските училища без финансиране ли ще останат?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ainshtain02 в ср, 30 авг 2017, 22:52
А ромските училища без финансиране ли ще останат?

И на мен мие интересно или може да се намеси корупцуята?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 30 авг 2017, 22:59
Верно ли? Кои матури - малките, седмокласните или големите?
Ще стане като с изборите - на точка по... Току счупим рекордите с най-много отличници на глава от населението, а неграмотността ще е сведена до нула.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 30 авг 2017, 23:12
Току счупим рекордите с най-много отличници на глава от населението, а неграмотността ще е сведена до нула.
Със сигурност ще счупим рекорда за най-много неграмотни отличници.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 30 авг 2017, 23:18
Оф, обяснява ми го онзи ден шефката ми, но я слушах с половин ухо, че ме беше застреляла преди това с други разни неща, които ме очакват. Естествено, че няма да останат без пари, те също ще имат някакви показатели за работа в трудна среда примерно. Понеже ставаше дума за профилираните гимназии, та евентуално ще има някаква базова сума и над нея ще се качва само с матурите. Озадачаващо е, защото по някои предмети няма матури, но има много изяви на ученици и много работа зад тези изяви - спорт, рисуване, музика, ИТ.
Това май ще е темата за промените за догодина.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в чт, 31 авг 2017, 00:13
Според мен вариантите при така разказаното са следните
- проверяващите матурите на дванайстокласниците ще започнат да замижват с повече от едно око или ще се променят критериите за тройка, така че двойки може и да няма догодина, нито поправителни сесии
- зле прикрит натиск върху учениците чрез нарочно сваляне на оценките и подтикването им да ходят на уроци и курсове - публична тайна е, че ходилите на допълнителна подхотовка организирана или самостоятелна, вдигат оценките между половин и една единица.
Та, ще има и за отличниците, и за двойкаджиите - я остен, я морков, я и двете. Ообаче тая работа хич не отива на добре. Сещам се за американците, гледах един дебат, вярно, записът беше от миналата или пО мината година, но беше открит дебат в Ню Йорк на тема образование. Там много директори на училища изразиха безпокойство, че са им овързали парите с постиженията, а училищата в по-кофти райони (нали там училището си върви с квартала, няма миграция из училищата), и така някои училища винаги били зле и не можели да се развият, защото въпреки усилията на учителите, резултатите са слаби (лесно е да се сетим какви ще са резултатите в някое гето, ако ще  Платон да се прероди и да ги обучава), и това хич не стимулирало учителите, а дори напротив. Та, усещам как и ние сме тръгнали по същия път и ще сърбаме същата попара, но десетилетие-две след американците.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 31 авг 2017, 09:46
Аз недоумявам- напоследък родителите станаха доста активни и постоянно мрънкат за промени и се борят. Следят закони, пишат писма, протестират. Но защо учителите не правят същото, защо поне не подкрепят родителите
Ето, Лиляна, сама казваш че ни очакват простотии отново и отново. Ние ще видим тези неща едва като влязат в действие и си проличат безумните последици. Твърде късно. И дори тогава един куп учители ще ни подиграват и буквално ще пречат, ако се борим за промяна. Не разбирам защо толкова малко учители се борят да работят в по-нормална среда, просто не разбирам. Айде, остави децата.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 31 авг 2017, 09:58
Защо си мисли, че учителите не се борим, а само родителите. Голяма част от някои промени се дължат на изказаното мнение на учителите. За тези делегирани бюджети недоволстваме много отдавна. Не е толкова лесно, както изглежда отстрани. В наредбата за приобщаващото образование също има много недомислици и благодарение на сигнали на учители, тя сега се преработва. В други наредби е същото.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: gargamela в чт, 31 авг 2017, 10:02
Хепи, Лиляна е права. Веднъж пишем на официалните предварителни запитвания, веднъж на сайта на МОН, когато отворят за коментари.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 31 авг 2017, 10:08
Ами хайде казвайте и на нас, да удряме рамо:)
Познатите ми учители само мрънкат и нищичко не правят :( Нищичко


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в чт, 31 авг 2017, 10:26
Как се е формирал бюджетът преди делегираните?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ЗлаВещица в чт, 31 авг 2017, 10:31
Каквото ти отпусне общината.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в чт, 31 авг 2017, 10:39
Предполагам училището е предоставяло изготвен бюджет по пера, но общината колкото реши?
А сега сумата - брой ученици по разчет - и може пак да не стига?Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ЗлаВещица в чт, 31 авг 2017, 10:47
Ами правилата за заплатите бяха еднакви за всички училища, в общината имат информация и превеждат заплатите. От там нататък - пишеш докладни и се молиш за всяко нещо, а те ако намерят за добре ти го отпускат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 31 авг 2017, 10:51
Опитвам се да изчета проекта на наредбата за финансирането, макар че в частта за парите ми е малко на чужд език. Споменават се стандарти за един ученик, делегирани бюджети и формули за разпределение. В ЗПУО също става дума за делегираните бюджети. Наредбата е обект на обществено обсъждане до утре. Струва ми се, че делегираните бюджети няма да отпаднат.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в чт, 31 авг 2017, 11:01
ЗлаВещица, ясно.
Дидева и аз хвърлих поглед преди време, но потънах във формули  :mrgreen: и фактори - вид училища, вид община и т.н.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ellisa.s в чт, 31 авг 2017, 13:58
Как тълкувате липсата на дата за НВО по ЧЕ - 7 клас в заповедта на Министъра? Няма да има такова или ще бъде определено допълнително т.к. се провежда в учебен ден?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в чт, 31 авг 2017, 14:02
За 8 клас също няма дата за НВО по ЧЕ. Според мен щом има дати за НВО по дигитални компетентности в 10 клас, може би няма да има НВО по ЧЕ.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 31 авг 2017, 14:03
Как тълкувате липсата на дата за НВО по ЧЕ - 7 клас в заповедта на Министъра? Няма да има такова или ще бъде определено допълнително т.к. се провежда в учебен ден?
Няма да има най-вероятно. Досега датата винаги е определяна със същата заповед, с която са определяни дати за  НВО по БЕЛ и математика. Това е последният набор, който завършва 7. клас по старите учебни планове и програми. Миналата година нямаше НВО по  Природни и Обществени науки, тази явно са решили да им спестят и чуждия език.
От следващата учебна година НВО език ще е по желание.
Спливитет, осмокласниците са по нова учебна програма. За тях е ясно. Те ще се явяват на НВО в края на първа гимназиална степен, т. е. в десети клас.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в чт, 31 авг 2017, 14:07
Щом го няма в заповедта, за мен означава, че няма да има. Досега винаги е било залагано като дата в заповедта, както и другите два изпита в 7 клас, когато ги имаше.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 31 авг 2017, 14:20
Аз работех в държавно училище преди делегираните бюджети, не знам как е било в общинските. Бюджетът се определяше на брой ученици, но само в началото на годината. Не се следяха напуснали/придошли през годината. Освен това се отчиташе и броят на часовете за цялото училище.
Например 20 паралелки учат български език по 648 часа + 20 учат математика... и така се събираше общият брой часове за цялото училище. Те даваха броя на педагогическия персонал. Непедагогическият персонал беше % от педагогическия. После се смяташе средна заплата на едните и другите плюс разходи за гориво, ремонти и т.н. и се получаваше целият бюджет. Не беше много по-различно от сега. Но тогава деляхме класовете на групи по всеки възможен предмет. Следяха стриктно броя на учениците в групите и не допускаха групи под минимума, но финансираха всички останали. От делегираните бюджети насам никой вече не дели класовете на групи по практика да речем, а всички са съгласни, че качеството ще бъде много по-добро в по-малка група. Тогава и езиците се учеха в малки групи, и специалните предмети. И беше хубаво да се делят на групи, защото даваха още бройки за учители.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в чт, 31 авг 2017, 14:27
Като изключа трудовото, на групи съм била само в 7 и 11 клас. В 7 клас се наложи да ни разделят по руски език - за да се запази мястото на колежката, която излезе в майчинство, а часовете не бяха чак за двама човека. Ама това ми стана ясно чак като започнах работа. По някаква причина пак в 7 клас деляхме АЕ и ФВС - там ни деляха на момчета и момичета. После в гимназията само по информатика бяхме на групи, а тя по мое време беше само в 11 клас.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 31 авг 2017, 14:56
Аз съм учила в икономически техникум. Всички практики и част от специалните предмети се учеха на групи. Но сега с делегираните бюджети вече почти нищо не се дели (изключвам информатиките) с цел икономия.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в чт, 31 авг 2017, 15:05
Трудовото също се дели, макар че по мое време го карахме в МУТЦПО-то. Предполагам, че и сега е масово, откакто вече ги няма тези центрове.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 31 авг 2017, 15:16
Признавам си, че изобщо не съм наясно, но трудовото не го ли пpекръстиха на технологии и предприемачество? Този предмет дели ли се на групи?
Не че групите са важни, аз просто ги дадох като пример за това как към настоящия момент икономията е по-важна от качеството на образователния процес. А навремето пък бяха средство за раздуване на бюджета на училището.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в чт, 31 авг 2017, 20:22
най-после да нааправят нещо смислено с учебниците, и ще вземат да го отменят. Не зная защо по такъв дървен начин подадоха идеята за черно-белите учебници на вестникарска хартия. Това е най-доброто за един учебник - те си казаха, че 60 процента по-лек е учебникът, а аз ще добавя, че на вестникарската хартия качествата й са доста по--добри от тези на гланцираната. Вестникарската матирана, негланцирана хартия е най-доброто нещо за четене, защото щади зрението, няма отблясъци, матова е. Ако  имах избор през годините, щях да искам децата ми да учат от черно-бели учебници, и то не заради парите, а заради предимствата, които обясних. Кррайно време е децата да минат  на черно-бели, негланцирани учебници, ако искаме очите им да са по-здрави и да не се преуморяват. Ако зрителната система на човек се претовари заради недостатъците на хартиения носител (отблясъци, шарения, неподходящ шрифт), то той губи концентрация и работоспособност, а оттам цялостно се затормозява ученето.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 31 авг 2017, 20:28
Не са го отменили. Договорили са се с издателството.
Няма как да променят наредбата от днес за утре. Но е факт, че учебниците няма да се разпространяват.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в чт, 31 авг 2017, 20:31
Да, права си, така беше в репортажа, на Просвета са. Много се разочаровах от реакцията на хората и това как били за бедните и прочие. Изобщо не могат да оценят предимството на черно-белите учебници. Хората вече са го проучили и измислили,  знае се, че най-добър контраст дава черно-бялото, че не трябва да има шарении на страницата... Ама, нашенската работа луд на шарено се радва.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 31 авг 2017, 20:33
Мисля, че "  Просвета" така ги бяха рекламирали, затова се вдигна толкова шум. Но ще променят наредбата да не може да се издават едновременно цветен и черно-бял вариант. Допускам, че повечето издателства ще изберат първия вариант.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 31 авг 2017, 20:35
Не е само нашенска работа. Шареното продава.
Купи си четец и си качи учебниците там, ще излизат чернобели.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в чт, 31 авг 2017, 20:39
Мисля, че "  Просвета" така ги бяха рекламирали, затова се вдигна толкова шум.
  Точно. Те си го обявиха, че го правят за да са по евтини и удобни за родителите, с което обявяват, че купуването на учебници е проблем, което само по-себе си може да даде доста храна за дискусии. За просветно издателство би следвало да имат по-гъвкава реклама и връзка с потребителя.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в чт, 31 авг 2017, 20:45
на четец не е същото. Хартиеният носител има своите предимства при ученето. Когато човек учи  от хартиен учебник, севключва и тялото му, дори разгръщането на страницата, писането по полетата, подчертаването с маркера вече са част от стратегията на учене, защото се включва още едно сетиво - тактилната модалност. Абе, има си разни подробности, които влияят.Затова епъл гледат да направят софтуера си така, че да имитира разгръщане на книга и то не е от бъзикня.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дъждец в чт, 31 авг 2017, 21:30
Аз никога не съм разбирала защо учебниците се правят на гланцирана хартия. Това е някаква мода, която навлезе от чужбина.
Иначе черно-белите не са удачни по всички предмети.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в чт, 31 авг 2017, 21:31
Аз също смятам, че идеята за черно-белите учебници беше представена глупаво. Истината е, че на осмокласниците и въобще на големите ученици далеч не са им важни толкова картинките и цветовете и според мен много биха предпочели бюджетния вариант не защото са бедни, а защото за тях това са пари, които могат да дадат за друго. И сега има училища, школи и университети, в които масово се ксерокопира, макар и не съвсем официално, защото това би създало проблем с авторските права. Даже си мисля, че "Просвета" е създала черно-бял вариант именно като опит за намаляване на практиката на копиране, от която не печелят нищо.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: мюмла в чт, 31 авг 2017, 21:40
Основното образование е задължително, ама учебниците, раздавани в училищата, са до 7 клас :mrgreen:
Нямаше да е лошо училищата да имат правото да изпращат електронните варианти на своите ученици. И да има хубави големи библиотеки в училищата и в читалищата с много учебници.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 31 авг 2017, 21:43
Позволено е по наредба - направили са го. Не са първите черно-бели учебници на пазара. И сега има хора, които купуват втора употреба, не защото не могат да си позволят нови, а защото:
.... за тях това са пари, които могат да дадат за друго.
Включително и нашето семейство.
МОН много лесно бие отбой, като се вдигне малко шум. Телевизорът ми е включен. В новините анонсират: " Кой допусна наличието на учебници за бедни и богати". Е, сега всички ще купуват по-скъпите учебници, независимо от финансовото си състояние.

Основното образование е задължително, ама учебниците, раздавани в училищата, са до 7 клас :mrgreen:
Нямаше да е лошо училищата да имат правото да изпращат електронните варианти на своите ученици.
Основното образование вече е до 7. клас. А образованието е задължително до шестнайсетгодишна възраст, не основното.
Не знам как стои въпросът с разпространението на електронните варианти, но при наличие на абонамент и парола, едва ли е проблем един такъв учебник да бъде ползван от няколко човека.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в чт, 31 авг 2017, 22:00
Сметката за шарените гланцирани учебници е проста - повече се печели, а това са комисионни и за разни хора, разни идеали. На всичко отгоре до седмиклас, когато е на-големият юруш за учебниците, парите дава държавата (дето се вика, немъчени пари).
Едноо 80 процента от учубниците по всички учебни предмети могат спокойно даа сачерно-бели и на вестникарска хартия. Няма голям келепир от това, снимката на Шипка да се мъдри на половин страница в цвете вариант, защото тя не носиникаква допълнителна информативна стойност. Нито огромните рисунки на Кума Лиса в буквара. Могат да се използват и основните 4 цвята за схеми и илюстрации, а ако е толкова важна цветна картинка, може да се добавят отзад няколко гланцирани цветни листове.Всичко го  правят за пари, като огромните боклучави играчки.
(нарочно използвам черно-бели разпечатки на материалите, с които работя, също и избирам картинки, които показват критично важните особености на обектите като категория, защото така са по-лесни за възприемане и децата не се разсейват от шаренията. Чашата е чаша и без да е цветна - важното е да си личи, че е чаша, а детето вкъщи винаги може да си я оцвети.)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в чт, 31 авг 2017, 22:26
Няма да има най-вероятно. Досега датата винаги е определяна със същата заповед, с която са определяни дати за  НВО по БЕЛ и математика. Това е последният набор, който завършва 7. клас по старите учебни планове и програми. Миналата година нямаше НВО по  Природни и Обществени науки, тази явно са решили да им спестят и чуждия език.
От следващата учебна година НВО език ще е по желание.
Спливитет, осмокласниците са по нова учебна програма. За тях е ясно. Те ще се явяват на НВО в края на първа гимназиална степен, т. е. в десети клас.
Ще им бъде спестено като напълно заличат НВО по ЧЕ или ще е само по желание. Или имате предвид, че 7 клас ще са без НВО по ЧЕ, а 8 клас ще имат по желание.
И също има ли някакъв документ за НВО в 10 клас по новите програми, по който да се информирам на тази тема?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 31 авг 2017, 22:38
Въпросите, които засягат националните външни оценявания са уредени с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Национални външни оценявания в системата на училищното образование се провеждат в края на:
1. началния етап на основната степен на образование;
2. прогимназиалния етап на основната степен на образование;
3. първия гимназиален етап на средната степен на образование.
НВО по чужд език е по желание за седмокласниците.
В Х клас БЕЛ и математика са задължителни, езикът и ИТ ( дигитални компетентности) - по желание.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Faumea в чт, 31 авг 2017, 23:47
Аз лично съм много разочарована от това, че няма да има черно-бели учебници. Някой разбира ли от къде тръгна цялата олелия? Аз не видях от "Просвета" да са казали нещо скандално...само някакви безумни интерпретации в медиите и Фейсбук. Пък идеята много ми харесваше. Все се надявам, че тия глупости ще отшумят и ще ги пуснат учебниците. Въпреки че самото издателство е публикувало, че май няма да го бъде:
http://www.prosveta.bg/novini/izdatelska-grupa-prosveta-e-gotova-da-ne-razprostranyava-cherno-belite-uchebnici-za-8-klas

Няма ли как да си направим кампания тези, дето искаме опция за черно-бял учебник?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пт, 01 сеп 2017, 00:15
Май чух министърът да казва, че щели да променят наредбата и да нямало черно-бели учебници.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пт, 01 сеп 2017, 00:19
Май чух министърът да казва, че щели да променят наредбата и да нямало черно-бели учебници.
Ще променят наредбата така, че да няма възможност  за издаване едновременно на черно-бял и на цветен вариант на учебник от едно издателство.
Те така или иначе са предложили изцяло нов вариант на наредба. Колко му е да бутнат още няколко реда.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: срало мече в пт, 01 сеп 2017, 08:09
И аз съм разочарована от липсата на черно бели и по-олекотени учебници. Независимо от доброто ми финансово състояние в момента, бих взела именно такива, поради описаните от Андариел причини. Детето ми учи по-добре по такива учебници, лично изпитано през годините с ксерокопирани листи и помагала. Шаренията и гланца направо мен отвръщат, аз списания спрях да си купувам, а учебниците са заприличали на списания, не на учебници.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: мюмла в пт, 01 сеп 2017, 08:12
Министре, благодаря за поправката :)
А за паролата - сигурно е възможно, но не се практикува - вероятно не е съвсем разрешено.
С тази промяна на наредбата май няма да има черно-бели учебници по нищо. Все пак цветните са по-скъпи.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: срало мече в пт, 01 сеп 2017, 08:19
В момента гледам по Нова, пак това извеждат на преден план, че са поднесени като учебници за социално слаби. Драма.
Разделението при децата няма да дойде от цвета на учебника, това е нелепо. Дори под униформи (които са достатъчно скъпи, за да си ги позволят социално слабите), има класови различия и те не са цветовете, а скъпите вещи и поведението.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пт, 01 сеп 2017, 08:42
Хванах края на участието по нова. Кои бяха двете кукувици, такива глупости на килограм говореха, че не е истина. "Така, както комуникираме кампанията...". Айде, сега и по бтв се започна!
Дано издателството да ги пусне в продажба. Сигурна съм, че малко по малко хората ще започнат да ги предпочитат.
И тая журналистка - родителиТЕ останали обидени. Кои родители? Тези, които мислят повърхностно и се засягат на "дискриминация".


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Бърди в пт, 01 сеп 2017, 08:43
И аз съм разочарована от липсата на черно бели и по-олекотени учебници. Независимо от доброто ми финансово състояние в момента, бих взела именно такива, поради описаните от Андариел причини. Детето ми учи по-добре по такива учебници, лично изпитано през годините с ксерокопирани листи и помагала. Шаренията и гланца направо мен отвръщат, аз списания спрях да си купувам, а учебниците са заприличали на списания, не на учебници.

На същото мнение съм. И също съм разочарована от факта, че МОН очевидно не може да застане зад решенията си и са достатъчно да се обадят няколко ФБ драскача, за да се отметнат. Също като с ваканциите - хубаво-лошо, да вземат решение и да застанат зад него, какви са тези идими-додими.
Аз лично намирам годишните ваканции за твърде малко, а лятната - за твърде дълга и предпочитам да започват в началото на септември и да имат повече ваканции през годината. Също така предпочитам черно-бели учебници. Само че съм наясно, че не може всички да са на моето мнение и се събразявам със системата, не ми е толкова драматично.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пт, 01 сеп 2017, 09:01
и на бтв някакви кукувици. Брех, тези жени сякаш за в ПМС - една нормална мисъ не изказаха, и тон повишават. Колко било важно в учебника по литература да се мъдри цветна снимка на Тайната вечеря!
на мен ми е странен ходът на издателството - с черно0белия учебник и парола за електронния вариант. Освен ако така не са сметнали, че пресичат пътя на нелегалното копиране. Според мен нещо не са доизмислили рекламната кампания, а можеше да им се получи много добре.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дъждец в пт, 01 сеп 2017, 11:25
И по Нова гледах кукувици. Имах чувството, че едната всеки момемт ще скочи и ще набие някой: https://nova.bg/news/view/2017/09/01/191835/
Обаче Просвета трябва да си вземат бележка. Представянето им на черно-белите учебници като за социално-слаби е много не на място.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Черна станция в пт, 01 сеп 2017, 11:53
Изобщо не ги разбирам воплите против чернобелите учебници. А и къде я видяха тази дискриминация??? Това е опция, възможност, а не задължение. Ми ако от страх някой да не се почувства беден спират учебниците, защо не спрат от продажба и марковите дрехи, маратонки и телефони?  8)

Аз видях само едно смислено възражение - чернобелите не са достатъчно евтини. Мисля си, че ако себестойността на един учебник е 10 лева и си сложат 50% печалба това ще прави цена от 15 лева с 5 лева печалба. Да, ама ако себестойността на чернобелия учебник е 5 лева те май не искат да си сложат пак 50% и да го продават за 7,50 лв. ами си гонят пак петте лева печалба и го продават за 10 лева. Това го вярвам, останалото бяха безумни напъни на някакви фрустрирани квачки.

Друг е моментът, че като знаят колко са гласовити някои маргинални групи, издателите не трябваше да промотират чернобелите учебници като опция за социално слаби, а като екологична и здравна кампания, защото от рециклираната хартия ще се спасят нам колко дървета, а по-ниското тегло и по-добрата за очите повърхност на страниците ще допринесат за намаляване на гръбначните изкривявания и очните болести. А ниската цена да се споменава само под черта - то на когото му е важна ще си я види. Така ще стане модерно и престижно да си с такъв учебник, а не срамно. Ама де акъл де...


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: tanya_p в пт, 01 сеп 2017, 11:56
Вчера като слушах новините по радиото си помислих, че само аз съм нещо сбъркана, защото ми допадна идеята за черно бели учебници.
Не съм гледала рекламата на просвета, но не приемам аргументите на родителите, които чух.
Социалното състояние си личи по дрехите, телефоните , местата които посещават децата.
Електронен учебник купих на "Просвета" тази година, защото по Човек и цивилизация бяха с тяхната учебна тетрадка.Учебника на другото издатество, който им беше раздаден не вършеше работа за попълването на някои от задачите.
След няколко дни не можеше да се влезе в акаунта и да се ползва учебника, че се наложи да звъня и да го оправят.
Трябва да има връзка  с интернет за ползване, не  е да си го свалиш и да си го четеш където ти е удобно. Срока  на абонамента е 1 година


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в пт, 01 сеп 2017, 12:42
Абе много интелигентни хора вчера реагираха емоционално  по темата, не ги обвинявам, защото от "Просвета" наистина са направили най-глупавата възможна рекламна кампания.
Аз съм последният човек, който би защитил това издателство, защото съм наясно с някои негови практики, които не ми допадат, но намирам истеричната реакция по такъв дребен проблем за прекомерна и странна.
Въобще много се ядосвам, че много идеи, сами по себе си добри, поради лошите ПР-и на министерства и институции срещат общественото неодобрение и отпадат. Ядосвам се на врекливите и шумни кампании на хора, които нямат познания в конкретната област,  не гледат проблемите в дълбочина, но успяват да привлекат последователи, по-шумни и от тях самите. Ядосвам се на институциите, които веднага дават заден и не защитават решенията си.
Другото, което ми прави впечатление, е, че масата защитаващи "бедните" никак не изглеждат бедни и въпреки че на думи защитават достойнството им, на дело нямат идея как се чувстват самите хора със скромни финанси и дали наистина подобно предложение засяга достойнството им. Защото децата могат да бъдат различени много преди осми клас и по избора на тетрадки и всякакви други консумативи, и по избора на дрехи и обувки, и по самочувствие, и по цялостен начин на живот. А ако за някого е важно, дори да няма пари, пак може да си купи скъпи учебници - едва ли искат бележка за доход в книжарниците.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Faumea в пт, 01 сеп 2017, 13:24
Абе, аз попрочетох и поразпитах....и всъщност от "Просвета" не са правили абсолютно никаква рекламна кампания. До колкото разбрах преди 3 месеца на сайта им е имало новина за новите им учебници - най-различни там, за 2, 3 клас, електронни. И едно изречение за черно-белите, в което наистина пишело, че биха били в помощ и на "социално слаби" семейства. На мене тая дума не ми харесва, можели са по-разумно да го напишат, ама чак пък такава драма. Още повече, аз така и не го намерих това на самия сайт на "Просвета"...попаднах на статията, копирана, уж, от сайта им, другаде. Така че не мога на 100% да твърдя, че дори и това е вярно (но вероятно е, да не ставам твърде мнителна). До колкото иначе разбрах, те нищо друго не са казвали за черно-белите учебници и не са ги рекламирали. И ми е някак много интересно, как така тоя скандал се разразява три месеца по-късно, баш сега, в началото на политическия сезон, когато предстоят да се дискутират и да се взимат далеч по-важни решения. Някак не ми изглежда случайно...


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ЗлаВещица в пт, 01 сеп 2017, 13:28
Моето лично мнение е, че ги видяха другите издателства, изплашиха се, че с тези по-евтини учебници ще предпочетат Просвета пред тях и предприеха своевременни мерки.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пт, 01 сеп 2017, 13:42
Моето лично мнение е, че ги видяха другите издателства, изплашиха се, че с тези по-евтини учебници ще предпочетат Просвета пред тях и предприеха своевременни мерки.
Това бях тръгнала да пиша.
Иначе и досега имаше черно-бели учебници, но май нямаха цветен еквивалент. Не съм чула някой да подскача срещу тях.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 01 сеп 2017, 13:44
Моето лично мнение е, че МОН хал хабер си нямат от ученици, учебници, и прочие, и не им и пука. Поредната гавра на това министерство. Ако им пукаше, щеше да има по-адекватни предложения във връзка с учебниците например.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: мюмла в пт, 01 сеп 2017, 13:54
Сега има много черно-бели учебници за горен курс (по старата програма). Въпросът не е нов. Може би не е имало цветни еквиваленти, не зная. Дали драмата не е тръгнала оттам, че има два варианта на един и същ учебник (а не само черно-бял)?
Ситуацията е добра за издателите - ще "намажат" от цветните учебници.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в пт, 01 сеп 2017, 13:56
 Има ли някакъв срок, училищата да обявят уебните си планове.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Faumea в пт, 01 сеп 2017, 14:15
Сега има много черно-бели учебници за горен курс (по старата програма). Въпросът не е нов. Може би не е имало цветни еквиваленти, не зная. Дали драмата не е тръгнала оттам, че има два варианта на един и същ учебник (а не само черно-бял)?
Ситуацията е добра за издателите - ще "намажат" от цветните учебници.

"Просвета" винаги са имали само (основно) цветни учебници.  Явно са решили да пуснат и черно-бели за родителите, дето не виждат смисъл в по-скъпия, по-тежък цветен учебник. Сигурно се опитват да достигнат до повече потребители и да реализират повече продажби, но в крайна сметка нали затова са ги направили тия учебници. Да се продават.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Vyara D в пт, 01 сеп 2017, 14:57
Вчера като слушах новините по радиото си помислих, че само аз съм нещо сбъркана, защото ми допадна идеята за черно бели учебници.
Не съм гледала рекламата на просвета, но не приемам аргументите на родителите, които чух.
Социалното състояние си личи по дрехите, телефоните , местата които посещават децата.

Много точно казано. :plus1: И аз вчера като гледах новината по ТВ си помислих че нещо съм сбъркана явно, защото одобрявам идеята за паралелното пускане и на черно-бял вариант на учебниците. Допадна ми идеята  за възможността за избор и начин как чантата / раницата да бъде по-лека. А ако наистина вътре в тях има линк за разглеждане на учебника в електронен вид - направо страхотно! Детето щеше да може от там да си види каквото му е нужно в картинките (признавам, че за някои предмети картинката трябва да е цветна и да се вижда наистина добре каквото е нужно - било то по биология, география, химия, ...), а за останалото (теоретичните знания) един по-лек и по-евтин вариант. :v:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Faumea в пт, 01 сеп 2017, 15:32
И мен ме е много яд за електронните учебници. А най ме е яд, че някакви други хора сега решават вместо мене какво имам право да купя и какво не (това сигурно, защото съм си проклета :D ). Някак си принципен е въпросът. Ама то и ние сме си виновни, защото малко по-нормалните хора гледат да не вземат участие в тия бурни Фейсбук скандали и накрая какво...решенията се взимат без нас.

Някой е пуснал една група ЗА черно-белите учебници, ако някой има интерес:
https://www.facebook.com/groups/851083215060142/


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в пн, 04 сеп 2017, 11:58
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/sahl/35500501_f094f49f)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ~desex~ в пн, 04 сеп 2017, 19:40
Не знам дали е правилната тема да попитам тук, затова се извинявам предварително, ако бъркам...
Дъщеря ми ще е в първи клас сега и ще бъдат две паралелки по 16 деца. До тук - добре, само че, следобед на занималнята ще бъдат двете паралелки събрани заедно, т.е. 32 деца, съответно с 1 учител за всички. Има ли някъде изисквания за максимален брой деца, които да учат заедно?  :? :roll:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 04 сеп 2017, 19:43
Не и за занималнята
Спокойно, доста родители ще се откажат и ще си плащат частна


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ~desex~ в пн, 04 сеп 2017, 19:55
За малък град става въпрос, няма частна занималня тук.
Три училища са общо в града:
В първото ще има една паралелка 1-ви клас - съответно 1 и на занималня
Във второто - 2 паралелки, като на занималня също ще бъдат 2 паралелки.
В третото /нашето/ - 2 паралелки и занималня за 1 /двете паралелки сляти в една/.  :tired:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пн, 04 сеп 2017, 19:57
това не означава, че ще се запишат всички деца. При вас класовете са по 16 деца, което е санитарният минимум, а в другите училища може да са повече деца.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пн, 04 сеп 2017, 20:02
По сега действащата наредба:
Полуинтернатни групи за целодневна организация на учебния ден:
а) когато часовете по задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете за самоподготовка - след обяд (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) група  16 - 25
б) когато часовете за задължителните учебни предмети и самоподготовка се съчетават в смесен блок сутрин и след обед група 17 - 22

Броят може да бъде завишен с 10%.

По проекта на наредбата за финансирането, който скоро се очаква да бъде приет:

Групи за целодневна
организация на учебния ден:

а) когато задължителните и избираемите часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете за самоподготовка - след обяд група 16 - 25
б) когато задължителните и избираемите и самоподготовка се съчетават в смесен блок сутрин и след
обяд Група - съгласно нормативите за съответните паралелки.

Броят може да бъде завишен с 10%.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ~desex~ в пн, 04 сеп 2017, 21:00
С една дума, да разчитам, че доста деца ще ги гледат бабите следобед  :ooooh:


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в вт, 05 сеп 2017, 07:23
С една дума, да разчитам, че доста деца ще ги гледат бабите следобед  :ooooh:

Принципно занималнята в първи клас не е добра идея в първи клас, затова много родители ще гледат да я избегнат.Има майки на смени, има неработещи, други разчитащи на баби или на остатък от неплатен отпуск за гледане на дете.Има майки, които ориентират второ раждане, когато голямото е на 7 и си остават у дома.Това го казвам от опит, от класа на детето ми в първи клас бяха 50/50,  не всички ходеха на занималня.Така че най- вероятно в занималнята ще се съберст деца, колкото за един нормален клас.Което пак е много, но все пак няма да са чак над 30.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ЗлаВещица в вт, 05 сеп 2017, 07:27
Зависи. При нас в първи клас занималните са с 99% посещаемост.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в вт, 05 сеп 2017, 07:33
И при нас посещаемостта на занималня в първи клас е много висока. Намалява към трети клас.
Но 30 деца са ужасно много. При това става въпрос за много малки ученици без създадени навици.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: J_M_M в вт, 05 сеп 2017, 07:50
И аз имам наблюдения за повече от  90 % посещаемост .Големия ми син в 4 клас единствено в два от 7-те класа обединиха занималня и имах възможност да го прибирам да учи у дома.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в вт, 05 сеп 2017, 08:02
      Не съм предполагала, че в нашия първи клас е изключение, а също и в следващите.

Аз си прибирах детето след часовете и горе- долу половината майки виждах също да си вземат децата.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в вт, 05 сеп 2017, 08:23
Занималнята си се пълни точно основно в 1 и 2 клас, когато много родители не могат да прибират по обяд. В 3-4 клас вече децата се прибират и сами, особено, ако са си от квартала. Изключенията не ги броим и не разчитаме на тях. Нашите занимални бяха претъпкани също.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: novak555 в вт, 05 сеп 2017, 13:12
Колеги, извинявам се, ако не е по темата!
Има ли в сайта на МОН или на друго място бланка на годишно тематично разпределение- интересува ме структурата?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 05 сеп 2017, 13:57
Колеги, извинявам се, ако не е по темата!
Има ли в сайта на МОН или на друго място бланка на годишно тематично разпределение- интересува ме структурата?
Колеги по форум? :smiles:
http://ruo-varna.bg/images/files/god-razpr-fvs-15062016.docx (http://ruo-varna.bg/images/files/god-razpr-fvs-15062016.docx)
Ето една от сайта на РУО - Варна.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в вт, 05 сеп 2017, 18:57
На сайта на МОН има една Наредба 5 за общообразователната подготовка, в която подробно е написано какво трябва да включва разпределението.
На нас от РУО ни дадоха рамка, а директорът добави свои изисквания.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в вт, 05 сеп 2017, 22:53
Не и за занималнята
Спокойно, доста родители ще се откажат и ще си плащат частна

Напротив, има. 27 е максималната бройка, в прогимназиален етап са допустими 28. Ако ги оснавят 32, то значи 5 деца ще се водят неофициално на целодневна.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ~desex~ в ср, 06 сеп 2017, 09:48
Не и за занималнята
Спокойно, доста родители ще се откажат и ще си плащат частна

Напротив, има. 27 е максималната бройка, в прогимназиален етап са допустими 28. Ако ги оснавят 32, то значи 5 деца ще се водят неофициално на целодневна.

В кой нормативен документ мога да го прочета това?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в чт, 07 сеп 2017, 07:23
http://www.marica.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2--%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-news788675.html
Това ще повлияе ли по някакъв начин на наредбите? Имаше една наредба 11 от 01.09.2016г. за оценяване на учениците, в която пишеше, че класни по БЕЛ, класни по ЧЕ при общообразователно и профилирано обучение и при класни по М при профилирано обучение се провеждат в два слети часа. Пише, че наредбата на министъра на здравеопазването влизала в сила от 15.09.2017г. А посочената по-горе от мен на 20.09.2016г.https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2017/04/25/naredba-izmdop-naredba10.pdf
Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 07 сеп 2017, 09:30
Статията прилича на лош преразказ на наредбата и предвижданите изменения.
Този текст е включен в наредбата още през 2014 година:
Чл. 5. При последователно провеждане на учебни часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден задължително се осигурява почивка след всеки учебен час.
Изменението на наредбата всъщност позволява сливането на часове.

§ 4. В чл. 5 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 9, ал. 6 от Наредба № 10 от 2016 г.
за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)“

А тези случаи са:
(6) Последователни учебни часове може да се организират без почивка между тях по решение на педагогическия съвет на училището по:
1. спортна подготовка, учебна практика и за активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания в спортните училища, но не повече от два последователни учебни часа;
2. учебна и производствена практика в паралелките за придобиване на професионална квалификация, но не повече от три последователни учебни часа;
3. разширена, допълнителна и профилирана подготовка в гимназиална степен, но не повече от два последователни учебни часа;[/b]
4. часовете по чл. 92, ал. 1 ЗПУО;
5. учебен план в иновативните училища в зависимост отиновативните елементи, но не повече от два последователни учебни часа.
Не виждам обаче нищо за общообразователната подготовка.
От наредбата за оценяването:
(4) Класната работа по български език и литература и по чужд език при обучение за придобиване на общообразователна и на профилирана подготовка и класната работа по математика при обучение за придобиване на профилирана подготовка се провежда в два слети учебни часа.
Вероятно пропускам нещо.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Fifiana в чт, 07 сеп 2017, 09:40
Извинете ме, ако е обсъждано - има ли промяна относно бележниците - да не са от 2 клас, а от по-късен?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 07 сеп 2017, 09:46
" Новост е също изискването часът на класа и учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности да се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните и избираемите учебни часове."
Това означава, че може да са събота? Чувала съм за ученици, които ги викат в събота, за да осъществяват спортните действия.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 07 сеп 2017, 09:49
" Новост е също изискването часът на класа и учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности да се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните и избираемите учебни часове."
Това означава, че може да са събота? Чувала съм за ученици, които ги викат в събота, за да осъществяват спортните действия.
Не. Просто ако за деня имат седем часа, не е проблем осми час да е часът на класния или модулът на ФВС. Не се включват в броя на часовете.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 07 сеп 2017, 09:55
Така по-бива. Допускам, че просто ще ги разпределят в дните с 6 часа, защото има втора смяна след тях и няма как да имат 8-ми час просто.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в чт, 07 сеп 2017, 11:10
Този текст е включен в наредбата още през 2014 година:
Чл. 5. При последователно провеждане на учебни часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден задължително се осигурява почивка след всеки учебен час.

Изменението на наредбата всъщност позволява сливането на часове.

§ 4. В чл. 5 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 9, ал. 6 от Наредба № 10 от 2016 г.

А тези случаи са:
(6) Последователни учебни часове може да се организират без почивка между тях по решение на педагогическия съвет на училището по:
3. разширена, допълнителна и профилирана подготовка в гимназиална степен, но не повече от два последователни учебни часа;[/b]
Не виждам обаче нищо за общообразователната подготовка.
От наредбата за оценяването:
(4) Класната работа по български език и литература и по чужд език при обучение за придобиване на общообразователна и на профилирана подготовка и класната работа по математика при обучение за придобиване на профилирана подготовка се провежда в два слети учебни часа.
Вероятно пропускам нещо.
Може би, когато е класна по БЕЛ при непрофилирано обучение, трябва да има  почивка (защото не е от изброените случаи), а когато е профилирано, не може да има (ама само по решение на педагогическият съвет).
Не трябва ли да променят наредба 11 за оценяване да пише, че трябва да е слято при БЕЛ и ЧЕ само когато е профилирано обучение и по решение на педагогическия съвет?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ston в чт, 07 сеп 2017, 11:11
Тези допълнителни модули за физическо възпитание и спорт плюс туризъм ме изнервяха невероятно. Някои години бяха последен час и тогава биваше. След това ги бяха направили в 15ч (в нашето училище са само първа смяна). За децата, които ходеха на занималня в училище беше все тая, но моят син не ходеше на такава. По това време беше на тренировки в съвсем различна част на града. Бях казала, че няма да ходи на този модул. Добре че и класната излезе разбрана. За мен беше абсолютно неразбираемо как би могъл да си пропусне 3 часова сериозна тренировка,  само за да отчете  30 минути дейност в двора или салона на училището.
Ще видим след седмица-две какви ще ги сервират тази година.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 07 сеп 2017, 11:23
Точно и това мен ме притесни.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в чт, 07 сеп 2017, 11:25
Извинете ме, ако е обсъждано - има ли промяна относно бележниците - да не са от 2 клас, а от по-късен?
Наредбата за оценяването, според която 1,2,3 клас се оценяват без оценки (количествени), е влезнала в сила от миналата учебна година (20.09.2016г.)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 07 сеп 2017, 12:13
Не трябва ли да променят наредба 11 за оценяване да пише, че трябва да е слято при БЕЛ и ЧЕ само когато е профилирано обучение и по решение на педагогическия съвет?
Чл. 5 е в сила от 2014г., т.е.  преди наредба 11 да бъде приета. Явно никой не е забелязал разминаването. Възможно е да внесат корекции, за да бъде всичко изрядно, възможно е пак да не забележат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Fifiana в чт, 07 сеп 2017, 12:19
Извинете ме, ако е обсъждано - има ли промяна относно бележниците - да не са от 2 клас, а от по-късен?
Наредбата за оценяването, според която 1,2,3 клас се оценяват без оценки (количествени), е влезнала в сила от миналата учебна година (20.09.2016г.)
Благодаря!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в чт, 07 сеп 2017, 17:09
Чл. 5 е в сила от 2014г., т.е.  преди наредба 11 да бъде приета. Явно никой не е забелязал разминаването. Възможно е да внесат корекции, за да бъде всичко изрядно, възможно е пак да не забележат.
2014г. - МЗ издава наредба, според коята не може да има сливания.
01.09.2016г - МОН издава наредба за организация на дейностите, според която сливане може да има само при профилирано, разширено обучение и решение на педагогическия съвет. Наредбата на МЗ остава непроменена.
01.09.2016г.(по същото време) - МОН издава наредба за оценяване на учениците, според която по БЕЛ и ЧЕ дори и да не е профилирано или разширено обучението, а общообразователно, часове с класни може да се сливат. Това е в разрез с горната наредба.
В сила от учебната 2017/2018г. - излиза изменение и допълнение на наредбата на МЗ, в което едва сега се вмъква изключението за сливането от наредбата на МОН за организацията на дейностите. Сега вече наредбата за организация на дейностите не е в разрез с наредбата на МЗ, но тази за оценяване остава под въпрос...


:
Възможно е и друго. МЗ си поправя наредбата чак 1 година по-късно, когато са се насъбрали повечко неща за променяне. МОН също може да са забелязали разминаването между наредбите им, приети в един и същи ден, но и те така да изчакат. Да се насъберат неща поне за няколко алинеи, няма да хабят тонери и листи само за едно изречение, я! :grinn:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в чт, 07 сеп 2017, 21:56
Извинете ме, ако е обсъждано - има ли промяна относно бележниците - да не са от 2 клас, а от по-късен?
Наредбата за оценяването, според която 1,2,3 клас се оценяват без оценки (количествени), е влезнала в сила от миналата учебна година (20.09.2016г.)
Благодаря!
Грешна информация. Първи и втори клас тази учебна година няма да имат бележници, а трети и четвърти все още са по старата програма и ще имат.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в чт, 07 сеп 2017, 23:33
Наредбата за оценяването и новите учебни програми обвързани ли са?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 07 сеп 2017, 23:35
Какво значи да са обвързани? И двете трябва да се спазват.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в чт, 07 сеп 2017, 23:39
Сега прочетох в края на наредбата, че старите наредби продължават да се изпълняват за тези, които не са по нови учебни програми. Явно съм разбирал грешно това "Наредбата влиза в сила от...," което винаги е в началото под заглавието и е объркващо, можеха направо да пишат за кои кога влизат в сила тези неща, а не "наредбата влиза в сила от 15.09.2016" например и после в края на наредбата "за учениците, които ще са еди кой си клас през еди коя си година това няма да важи".


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: мюмла в пт, 08 сеп 2017, 02:03
Сигурно си ми има основания, споделям лично мнение - на мен ми е все едно дали класното ще е с или без почивка, това, все ми се струва, че си го решава учителят.
Ако не се лъжа, и на извънучилищни изпити има  "наднормена" продължителност, но там никой не протестира.
Тези норми на здравните инстируции вероятно важат навсякъде, а не само в общинските училища.
А за физическото - надявам се да не е в събота/неделя; разчитам на здрав разум (в крайна сметка и учениците, и учителите трябва да си починат).


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в нд, 10 сеп 2017, 21:42
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за
получаване на стипендии от учениците след завършено основно
образование отменяно ли е или все още е в сила?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 12 сеп 2017, 18:56
Изх. № РУО 1-20904/11.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка е постъпили запитвания по различни казуси относно издаване на документи за завършено основно образование, съгласно писмо № 9105-283/05.09.2017 г. на МОН с вх. № РУО 1-20349/07.09.2017 г., Ви напомням следните обстоятелства:

Учениците, които през настоящата учебна година са се обучавали в паралелки с интензивно изучаване на чужд език в профилирани гимназии и в средни училища и са завършили успешно VIII клас, следва да получат свидетелство за завършено основно образование след успешно приключване на обучението си през следващата 2017-2018 учебна година, когато ще усвоят учебното съдържание по всички учебни предмети, предвидено за изучаване в последния клас от основната степен в съответствие с отменените Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Всички останали ученици, които през настоящата учебна година успешно са завършили VIII клас, получават свидетелство за завършено основно образование с ном. номер 3-30.8 в съответствие с Наредба № 8/23.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
Учениците, които през настоящата учебна година са се обучавали в VIII клас, но към 14.09.2017 г. не са го завършили успешно, в съответствие с § 24, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование придобиват основно образование след успешно завършен VII клас, като за целта директорът на съответното училище, в което лицето е обучавано в VII клас, издава свидетелство за завършено основно образование с ном. номер 3-30.7 в съответствие с Наредба № 8/23.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. В случаите, когато обучението в VII и в VIII клас е осъществявано в различни училища, директорът на училището, в което ученикът ще повтаря VIII клас, инициира издаването на документ от директора на училището, в което се е обучавал ученикът в VII клас.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дъждец в чт, 14 сеп 2017, 09:54
Вярно ли е, че са променили това един учител да води по всички предмети от 1-4 клас на 1- 3 клас? Тоест от 4ти клас да минават на различни учители.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в пт, 15 сеп 2017, 00:33
Вярно ли е, че са променили това един учител да води по всички предмети от 1-4 клас на 1- 3 клас? Тоест от 4ти клас да минават на различни учители.
Не. Началния етап си е 1-4ти клас. Промениха това, че само в 4ти ще имат оценки. Тазгодишните третокласници са последните с бележници от 2ри клас.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в пт, 15 сеп 2017, 14:22
http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2754
Честит първи учебен ден!


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пт, 15 сеп 2017, 19:00
зх. № РУО1- 21660/ 15.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
След приключването на септемврийската поправителна сесия в Министерството на образованието и науката са отправени многобройни молби и запитвания относно възможността да се допуснат до допълнително изпитване ученици, които не са положили успешно поправителните изпити, регламентирани в чл. 34 на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците и чл. 28 от Наредба № 3 за системата за оценяване, за учебната 2016/2017 година.
С оглед мотивите в подадените молби и в интерес на учениците, с писмо № 9105-294/14.09.2017 г., вх. № РУО1-21496/14.09.2017г. в РУО–София-град, министърът на образованието и науката разреши по изключение да се проведе трета поправителна сесия за учебната 2016/2017 година в срок до 10.10.2017 г. Разрешението се отнася за учениците, които са получили слаби оценки на поправителните изпит по не повече от два учебни предмета от задължителните, избираемите учебни часове или задължителната,  задължителноизбираемата пили профилираната/ професионалната подготовка.
Моля да информирате учениците и да създадете необходимата организация за провеждане на поправителната сесия.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пт, 15 сеп 2017, 19:46
Работата хич не е на добре, щом организират извънредна поправителна. И сега и на празен лист ще им пишат тройките, за да намалее броят на отпадналите. ДанО поне ги накарат първото си има да напишат правилно.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в пт, 15 сеп 2017, 20:40
Andariel, от собствен опит ли говориш такива глупости. Няма такова нещо - писмен изпит да мине с празен лист. На теб, ако са ти давали така изпитите в НБУ, в средното образование не се случва така.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Scarlet~ в пт, 15 сеп 2017, 22:03
Andariel, от собствен опит ли говориш такива глупости. Няма такова нещо - писмен изпит да мине с празен лист. На теб, ако са ти давали така изпитите в НБУ, в средното образование не се случва така.
Аааа, има и такова нещо, но на матурите няма как да стане. Но на поправителен изпит има и още как :whistle:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пт, 15 сеп 2017, 22:05
О, лляна, здрасти! честит първи учебен ден! В първия момент не схванах защо така остро реши да ме нападнеш, но после се сетих, че наскоро ти писа, че си била в комисия на поправителна сесия в училище. така че те разбирам защо го приемаш лично и за честта на пагона. Ако беше по-хитра щеше да кажеш, че ти никога не си пускала ученик без да си е направил задачите на изпита, ама не, ти веднага сее идентифицираш с цялото образователно войнство. Лоша стратегия от твоя страна.

За да ти е гадно - и в средното си образование, и във висшите си такива (до момента са две различни, в различни вузове), винаги съм била отличник. Ако трябва да бъда точна, успехът ми винаги е бил над 5.90, също и 5.95. Сега можеш да се опиташ да кажеш, че всички изпити са ми подарявани. Обаче си се хванала с грештия човек в мое лица - дори ми даде повод да се поФаля! И ми е безкрайно приятно.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в пт, 15 сеп 2017, 22:11
Не претендирам да съм много точна, но мисля, че миналата година беше единствената без трета поправителна сесия. Преди това поне 6-7 последователни години имаше такива сесии, така че това не е голяма новина.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пт, 15 сеп 2017, 22:16
то не е много трудно човек да се досети, че  има достатъчно училища, в които отличниците не се прескачат за разлика от тези на ръба на изключването. тези училища не са от предпочитаните, ама и те искат да живеят, затова ще пуснат на поправка всеки, само и само да получат парите по бюджета. И за да си вдигнат успеваемостта, иначе ще ги назагят, че учителите и ръковоството не се справят.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пт, 15 сеп 2017, 22:19
Не претендирам да съм много точна, но мисля, че миналата година беше единствената без трета поправителна сесия. Преди това поне 6-7 последователни години имаше такива сесии, така че това не е голяма новина.
Може ли линк към подобно съобщение, заповед или нещо, което да потвърждава това твърдение?
Аз лично за пръв път виждам публично такова нещо. Интересно ми е от кога се случва в този вид.
Редактирам се. Намерих новини в нета за 2011 и 2013. Не са нещо официално, но вършат работа. Продължавам да търся.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 16 сеп 2017, 00:35
Това че съм била квестор на поправителна матура - нищио не значи. Аз не проверявам. Така че и празен лист да дадат, все ми е тая на мен. Един некадърник с диплома по-малко ще има.
Но съм била изпитващ на приравнителни и самостоятелна форма. Няма начин да сложа оценка различна от двойка на празен лист. Това подлежи на проверка. Даже и не мога да завиша, имам си критерии, по които оценявам.

В учителската тема се коментира, че няма да има оценка по ФУЧ. Някой дали има нещо официално по този слух?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 16 сеп 2017, 00:49
В учителската тема се коментира, че няма да има оценка по ФУЧ. Някой дали има нещо официално по този слух?
Не съм се интересувала по въпроса, но погледнах наредбата за оценяването, като те прочетох и останах с впечатлението, че оценки по ФУЧ ще има само в спортните училища. Не е някакво ново изменение. Така е заложено в наредбата още като е утвърдена миналата година.

Чл. 27. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на начален
етап на основното образование са годишните оценки по учебния предмет,
изучаван в IV клас в задължителните и в избираемите учебни часове

...
Чл. 28. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на
прогимназиалния етап на основното образование са годишните оценки по
учебния предмет, изучаван във всеки от класовете - V, VI и VII, от
прогимназиалния етап в задължителните и в избираемите учебни часове, а в
спортните училища - и във факултативните учебни часове по учебен предмет от
специализираната подготовка.

...
В същия дух са и следващите текстове в наредбата.Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в сб, 16 сеп 2017, 06:45
Празният лист е метафора и го знаеш, макаар че в един ВУЗ се оказа съвсем реално. Отговорите могат и да се издиктуват, да се "расее" човек и ученикът да препише... аз ли да ти обяснявам всички начини да пишат тройка, ако искат да я пишат тази тройка? Като във вица за бозайника, който живеел във водата - ученикът нищо не знаел и учителят казал "заппочва с К" и завършва на ИТ". Топлата вода е измислена вече.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в сб, 16 сеп 2017, 08:54
Може ли линк към подобно съобщение, заповед или нещо, което да потвърждава това твърдение?
Аз лично за пръв път виждам публично такова нещо. Интересно ми е от кога се случва в този вид.
Редактирам се. Намерих новини в нета за 2011 и 2013. Не са нещо официално, но вършат работа. Продължавам да търся.
Честно казано никога не съм се интересувала как идват тези заповеди, но спомням, че тази сесия я наричаха "министерска". Спомням си преди години (със сигурност е било преди 2011) имах повтаряч в класа, но ми казаха да не го записвам в дневника, докато се разбере ще има ли такава сесия. После обявиха сесията и той се махна от класа.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в нд, 17 сеп 2017, 09:32
Не претендирам да съм много точна, но мисля, че миналата година беше единствената без трета поправителна сесия. Преди това поне 6-7 последователни години имаше такива сесии, така че това не е голяма новина.
Това е точно така. Тази година при нас са поне 4ма, заплашени да останат в същия клас. Не ни притеснява това. Ръководството се намесва само тотава, когато е въпрос на заяждане / конфликт между учител и ученик (няма какво да си кривим душите и такива има). Намесва се като въпросния учител не е в изпитната комисия.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: selena6 в сб, 23 сеп 2017, 00:54
Изчетох цялата тема / е, на места прескачах ;) /, за да намеря тълкование на промяната на чл.57, ал.2 от Наредба 10:
"2. оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. " и по Наредба 11 : "Чл. 28. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на прогимназиалния етап на основното образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван във всеки от класовете - V, VI и VII, от прогимназиалния етап в задължителните и в избираемите учебни часове, а в спортните училища - и във факултативните учебни часове по учебен предмет от
специализираната подготовка.
...
(3) Оценките по ал. 1 се записват в свидетелството за основно образование.

С една позната учителка, родител на дете в 5 клас, ги тълкуваме различно - за балообрауващи се взимат оценките САМО от VII - ми клас или средно аритметично оценката по съответният предмет от V, VI и VII клас? По думи на въпросната позната е проведен семинар / или конгрес ?!/  на математиците и там в прав текст са попитали представителите на РУО за тълкованието. Те са отговорили, че оценките, които влизат в дипломата за завършен VII - ми клас са средно аритметичните оценки по съответният предмет от трите въпросни години и съответно те се взимат за балообразуващи. Това съвсем не ми харесва.
Цялата минала година мина при нас с мисълта. че оценките от 5-ти клас влизат в дипломата - нерви, разправии с детето да учи. Накрая на учебната година, учителят му по мат ни успокои, че се взимат само оценките от 7- ми клас. Къде е истината?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в сб, 23 сеп 2017, 07:57
С Дидева спорим от самото начало, сега също ще чуеш две мнения :)

Кои оценки се вземат?От свидетелството.Какви оценки фигурират там- тези от 5,6,7 клас.Но тези оценки ще се вземат само ако са по предмети,изучавани в раздел А от учебния план в 7 клас.Т.е.балообразуващи могат да са оценките, чието изучаване продължава и в 7 клас и са от раздел А.

Това уточнение е направено заради възможността училищата да си избират балообразуващи предмети.Те имат свобода, но тя е ограничена до вида на предметите, изучавани в 7 клас.

Пример- В свидетелството фигурира химия,тя се учи в разд,А,7 клас, влиза в бала,ако я избере училището, макар и да не се учи в 6 клас.Но ако се учеше само в 6,  нямаше да влиза.Но мат.се учи и в 7 клас,т.е.може да е балообразуваща. Но като оценка ще се вземе оценката от 5,6,7 клас.

Друг, по- несъществен аргумент е потвърждаването от всички учители, които съм питала, те изрично го казват на всяка родителска среща.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в сб, 23 сеп 2017, 08:20
Аз го разбирам така: в свидетелството се записват оценките от 5, 6 и 7 клас. Но балообразуването при кандидатстване е нещо различно от свидетелство за завършено образование. В балообразуването се взима оценката само от 7 клас.
Пример: по математика детето има 4, 4, 6 за годишни оценки съответно в 5ти, 6ти и 7ми клас. Тези 3 оценки се вписват в свидетелството. Но когато детето кандидатства в бала участва само оценката му от 7ми клас, в примера - 6 (а не 14:3). Естествено, както е по наредба оценките са превърнати в точки.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в сб, 23 сеп 2017, 11:02
а какво казват официалните лица, трябва да има документи като истсрукции и т-н., които да се пуснат централно от МОН и РИО, именно за да не се получават всякакви тълкувания.
Четох го сто пъти и всеки път го разбирам различно.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: selena6 в сб, 23 сеп 2017, 12:22
В свидетелството ще се запишат осреднените оценки от трите години - средно аритметично, и те ще се използват за балообразувщи - това е тълкованието на специалистите от РУО.
А по спомени / може и да греша, поправете ме/ преди в Наредба 11 пишеше за усреднени оценки за диплома за завършен 7 клас. Сега го пише само за начален гимназиален етап / Чл. 29. (1) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на първия гимназиален етап на средното образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в класовете от първия гимназиален етап в задължителните и в избираемите учебни часове, а в спортните училища - и във факултативните
учебни часове по учебен предмет от специализираната подготовка.
(2) Окончателните оценки при завършване на първия гимназиален етап на средното образование по всеки учебен предмет, който се изучава само в един клас от първия гимназиален етап, са годишните оценки за съответния клас.
/


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 23 сеп 2017, 12:36
В свидетелството ще се запишат осреднените оценки от трите години - средно аритметично, и те ще се използват за балообразувщи - това е тълкованието на специалистите от РУО.
Нямах намерение да коментирам повече този въпрос, но явно се налага. В свидетелството за завършено основно образование няма окончателни, т. е. средноаритметични оценки. Такива бяха предвидени в първоначалния проект на наредбата за оценяването, но текстът отпадна в окончателния вариант и окончателните оценки останаха само за първи гимназиален етап и при завършване на средно образование.
Ето го пък тълкуванието на МОН:
Не съществува такова понятие успех в свидетелството за основно образование в бъдеще. В свидетелството им ще се вписват всички оценки от 5., 6. и 7. клас.
...
Чл. 28. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на прогимназиалния етап на основното образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван във всеки от класовете - V, VI и VII, от прогимназиалния етап в задължителните и в избираемите учебни часове, а в спортните училища - и във факултативните учебни часове по учебен предмет от специализираната подготовка.
...

(3) Оценките по ал. 1 се записват в свидетелството за основно образование.Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в сб, 23 сеп 2017, 15:02
Ужас!
Дори така, пак не ми е ясно в товасвидетелство като няма средна аритметична, пък ще се вписват всички оценки от трите години, то как ще се впишат, нали пак се получава средна аритметична, ако ще се записват годишните по бел за пети, шести и седмиклас? Ако не е средна, то какви ще са? Мен единствено ме интересува, ако имам сега дете в основен курс, и то трябва да кандидатства в гимназия, и бел и мат продължат да са балообразуващи, то трябва ли още от пети клас да си знае, че му трябват оценките от трите години или не. Кавото и да пише в законите, трябва на тези директори и учители да им кажат централно как точно ще се смят оценките за основното образование. Няма как да оставят директорите да си тълкуват тълкуваннията на РИО и МОн, а трябва да им пуснат директно инструкции, включително формула.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 23 сеп 2017, 15:43
Просто ще бъдат вписани оценките за пети, шести и седми клас по всички изучавани предмети, без да се изчислява средноаритметична.
Примерно:
          5 клас          6 клас          7 клас
БЕЛ         6              6                  6
ЧП           6              6                  -
физика       -             -                  6  

Ако бяха запазили варианта с окончателните оценки, тогава вероятно щяха да се вземат те, но този вариант отпадна.
Няма как от пети клас да знаеш какви оценки ще са балообразуващи. Гласуват се всяка година на педагогически съвет и се внасят в РУО до 15. януари, т. е. няколко месеца преди кандидатстването.

Каква формула? И защо да я спускат на директорите и учителите? Педагогическият съвет избира начина на балообразуване. Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в регионалното управление на образованието, като вероятно се използва готов програмен продукт. За последното съдя по стандартизирания вид на почти всички статистики на успеваемостта и справките за минималните и максимални балове.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в сб, 23 сеп 2017, 15:50
имах предвид формула  за формиране на средния успех в свидетелството за основно ообразование. За колоните за всеки клас се сетих като вариант, но ми изглежда ужасно тъпо, освен ако извъртят нещата така, че за кандидатстването в седми клас да се взема само седмокласната оценка.
С две думи, съчуувствам на всички деца и родители, които са засегнати от нововъведенията - и с тези оценки за основното, и с двете степени на средно, и с всичко.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 23 сеп 2017, 15:54
имах предвид формула  за формиране на средния успех в свидетелството за основно ообразование. За колоните за всеки клас се сетих като вариант, но ми изглежда ужасно тъпо, освен ако извъртят нещата така, че за кандидатстването в седми клас да се взема само седмокласната оценка.
Не четеш темата. Малко по-нагоре съм цитирала становище на МОН по въпроса за средния успех и оценките в свидетелството за основно образование.
Няма да има такова нещо като среден успех в свидетелството за основно образование. И няма какво да извъртат нещата. В наредбата е записано, че се вземат само оценки от седми клас.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в сб, 23 сеп 2017, 15:59
За четене - чета, и то много внимателно. И дори това, което си цитирала като становище, за мен като прост родител е непонятно. Затова представих неразбирането си от гледната точка на прост родител, който има дете в основен курс и го чака кандидатстване в седми клас. И като прост родител искам прост отговор, за да набия канчето на отрока кога и за какво да се стяга. Особено при положение, че сега основно образование ще се взема в седми клас, а не в девети.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 23 сеп 2017, 16:12
Добре, като за прост родител.
Тъй като не се знае как ще стоят нещата към момента на кандидатстване на детето, набиваш му канчето :joy: от пети клас да е пълен отличник по раздел А и да се явява на олимпиади в седми клас, понеже има шест възможни варианта на балообразуване, с предложен и седми, който още е в проект, и не се знае кое училище кой от тези варианти ще избере, кои други два балообразуващи предмета ще бъдат включени и дали в крайна сметка наредбата няма да претърпи още няколко редакции до заветния седми клас, като примерно да бъдат включени окончателни оценки.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в сб, 23 сеп 2017, 16:17
Нещо такова и на мен ми се въртеше в ума предвид сегашното състояние.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в сб, 23 сеп 2017, 22:52
Мен единствено ме интересува, ако имам сега дете в основен курс, и то трябва да кандидатства в гимназия, и бел и мат продължат да са балообразуващи, то трябва ли още от пети клас да си знае, че му трябват оценките от трите години или не.

Първо- плюй си в пазвата, че нямаш дете в тази възрастова група и всичко е зад гърба ти. :)

Второ- няма средно аритметично. Но има оценки в свидетелството получени от 5 до 7 клас, които фигурират не просто така, а за да свидетелстват за успеваемостта на детето през посочения отрязък от време.

На нас, "пионерите", т.е. първия засегнат випуск от промените, ни предупредиха още от миналата година , че се вземат и трите оценки от свидетелството по балообразуващ предмет, а по каква логика- обяснила съм в по-преден пост/842/ Сега, ако една гимназия реши балообразуващ предмет да и е химия, естествено, че ще се вземе оценката от 7 клас само.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в нд, 24 сеп 2017, 00:51
... и за всеки случай, пазете си тетрадките от подготвителна група с печатчета на пчелички и усмихнати личица. Няма да се смятат средноаритметично по тетрадките, а ще се преобразуват по скала в точки и ще ги ползвате като ваучери, да изпреварвате тези с равен или близък бал ...
За сегашните петокласници надежда/ужас носи мисълта, че имаме три години напред, през които тези титани на мисълта в МОН могат да се вихрят още...


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Черна станция в нд, 24 сеп 2017, 09:27
Тъй като не се знае как ще стоят нещата към момента на кандидатстване на детето, набиваш му канчето :joy: от пети клас да е пълен отличник по раздел А и да се явява на олимпиади в седми клас, понеже има шест възможни варианта на балообразуване, с предложен и седми, който още е в проект, и не се знае кое училище кой от тези варианти ще избере, кои други два балообразуващи предмета ще бъдат включени и дали в крайна сметка наредбата няма да претърпи още няколко редакции до заветния седми клас, като примерно да бъдат включени окончателни оценки.

И много правилно newsm10

Аз друго не разбирам - защо са оплакванията newsm78 Както я чета Дидева, тези нови условия ще накарат децата да учат по всички предмети и не само в 7 клас, а още от 5. И какво му е лошото на това? Не е ли именно това целта на образователната система? И какво лошо има да се отчете при кандидатстването кое дете е имало постоянен висок успех и на кое са му подарили шестицата в 7 клас? Да, неприятно е да има неизвестност, но тази неизвестност от друга страна поощрява редовното учене. Я вижте Дидева колко правилно се е ориентирала?
Та какво виждам - от една страна се оплакваме колко ни е слабо образованието, от друга се оплакваме, че карат децата ни да учат по всичко, а не само по два предмета :shock: Ми няма логика, или ще искаме лесничко, или ще искаме добро образование, та аз лошо не виждам в новата идея. Вече как ще се претвори в дела е друга работа :crazy:


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: срало мече в нд, 24 сеп 2017, 10:19
Защото в живота и като възрастен, и като дете, не си винаги на 100%. Има деца, които в 5 клас са тотална щета, но в 7 клас са наваксали и са на 150%. Ако им се отчете този 5 клас в една ситуация за кандидатстване, е абсурдно. Когато има кандидатстване има и изпит. Изпитът е този, който определя моментното ниво. Какво е било преди 3 години за този изпит не би следвало да се гледа. Балообразуващи оценки е редно да се взимат от последната година. Хората се притесняват от това, дали ще се взимат и оценките от 5 и 6 клас и е нормално да се притесняват. Това няма общо с надеждите за по-качествено усвояване на материал през всички години в училище.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Черна станция в нд, 24 сеп 2017, 10:26
Кажи го и на университетите. И те искат оценки от по няколко години. Ако едно дете е станало на 150% в последната година ще компенсира с изпита, който има най-голяма тежест, ама нещо не ми се вярва в 5 и 6 клас да е било за четворки, а после изведнъж да блесне като свръхнова :mrgreen: И да има такива деца те са изключение, а масовото явление, че децата губят нишката по математика в 4-5 клас и после няма наваксване.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в нд, 24 сеп 2017, 10:47
И шестиците са еднакво шестици навсякъде и не се равняват на четворки на други места, дори понякога и в съседния клас на същото училище, ама то е една друга тема.

И не се учи за знания, а се учи за заветното НВО, и за него се казва: ".. сега другите предмети не са ми важни, щото има НВО", и за него си вземат медицински бележки целия май (супер възпитателна, освен всичко друго, практика). За същото предпочитани стават едни учителки, които са услужливи с оценките, вместо тия, които ще напишат петица, та и четворка, но тя ще има стимулиращ ефект върху детето и ще дърпа напред. Та и всички се учат да стават хлъзгави за заветните оценки.

Ами, направо разцвет на грамотността ни очаква. Иронично по-горе дадох предложение да се започне от подготвителна група, да не ги изтърваме децата. Че ако там читав учител вземе да ги учи, да се радват на успеха и на нещо, с което са се справили, за самата идея, че стават по-добри, после ще е шок да разберат, че не знанията им имат значение, а оценките.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 24 сеп 2017, 10:49
За мен оценките по два предмета, изучавани в раздел А на учебния план в седми клас, са точно оценките от раздел А в седми клас по тези предмети.
В противен случай би се получил парадоксът в едно и също училище за две отделни паралелки балът да се формира съответно от оценките в 5, 6 и 7. клас или само с тези от 7. клас. Подобна ситуация би се получила и за паралелките в различни училища. Вярно е, че за децата кандидатстващи за една и съща паралелка условията ще са еднакви, но тези условия ще бъдат различни за различните паралелки, съответно - за различните училища.
Примерно в едно и също училище за паралелка химия и биология балообразуващи са ХООС и БЗО, а за паралелка биология и химия - БЗО и математика. Задължителните два профилиращи предмета за двете паралелки са еднакви. Разликата е в третия и четвъртия профилиращ. Примерът е от последната кампания. Разбира се, приемащото училище може да елиминира тази разлика за следващия прием, като избере еднакви балообразуващи предмети за двете паралелки.

И в случая не става дума за знания, а за оценки, защото в крайна сметка те се оказват важни за приема.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: срало мече в нд, 24 сеп 2017, 12:24
Кажи го и на университетите. И те искат оценки от по няколко години. Ако едно дете е станало на 150% в последната година ще компенсира с изпита, който има най-голяма тежест, ама нещо не ми се вярва в 5 и 6 клас да е било за четворки, а после изведнъж да блесне като свръхнова :mrgreen: И да има такива деца те са изключение, а масовото явление, че децата губят нишката по математика в 4-5 клас и после няма наваксване.

Като прясно минала през цедката на 7 клас казвам, че това не е вярно. По-често е в 5 клас да блеят, а в 7 се мобилизират. Наваксва се.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в нд, 24 сеп 2017, 13:00
Разбира се, че е така. В пети клас част от децата преминават през огромен шок и е нормално да имат и по-ниски оценки. Това не значи, че не са усвоили материала, а че не са били стабилни в представянето си. За да изкарат висока оценка на НВО нямат избор и трябва да наваксат, дори да имат пропуск някъде.
Няма защо да се лъжем, проблемът е, че в елитните паралелки понякога роля играят стотни и една петица в пети клас може да е решаваща, ако участва в балообразуването. Въобще пък няма да коментирам каква разлика може да има между петица при един учител и петица при друг.
Аз съм относително привилегирована, живеем в по-малък град и ако детето се представи добре на изпитите, е по-малко вероятно оценките от дипломата да окажат толкова голямо значение. Но не е невъзможно.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 24 сеп 2017, 13:22
ЧС, ти просто така ли го пишеш, забравила ученическите години на детето си и за какво е целият зор в седми клас, и че не всички отидат в СМГ да си вържат гащите за кандидатстването, или просто така се правиш на неразбираща? Макар да съм сигурна, че си много наясно до какво ще довете всичко това, ще те светна - няма да е редовно учене просто заради ученето и знанията, а това, което виждаме в седми клас, вече ще започва от пети. И ако децата на възрастта на моите и твоето са ходили на курсове в седми клас и са били в бойна готовност само в седми клас, за да имат шестици по основните два балообразуващи предмети, плюс да държат под око  общия успех от удостоверението, сега всичко това щее започне от пети клас, защото хората щее искат да се застраховат, че от монн няма да ги прецакат за пореден път. И тъй като и двете с те б сме вряли и кипяли в казана с кандидатстването знаем, че всичко това няма нищо общо с пожеланията за редовно учене. Този, който си учи редовно - той си учи редовно със или без изпити, а неучещите няма да се юрнат от пети клас да учат редовно,защото и на родителите им много не им дреме, иначе щяха да ги стегнат отдавна. Пак ще си изпатят редовно учещите, които се целят в най-желаните гимназии и където всяка стотна има значение. Никой няма да иска оценка от пети клас да го издъни.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: BGM553440FM в нд, 24 сеп 2017, 13:24
А нямат ли право по-късно (например в седми) да се явят на изпит за повишаване на оценката от пети, ако не са доволни от нея?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 24 сеп 2017, 13:39
Чл. 33. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул са:
1. поправителни изпити;
2. изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас, за ХI клас и за ХII
клас;
3. изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и на
втори гимназиален етап на средното образование.

Фактът, че вариантът с формиране на окончателни оценки в свидетелството за завършено основно образование отпадна е доста показателен. Ако идеята беше в балообразуването да участват оценките от 5-7. клас, просто щяха да приемат текста в първоначалния му вариант.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 24 сеп 2017, 13:42
Винаги има време да го направят, ако не за тазгодишните, то за следващите. На тези вяра да нямаш, направо е псхически тормоз над хората.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 24 сеп 2017, 13:46
Винаги има време да го направят, ако не за тазгодишните, то за следващите. На тези вяра да нямаш, направо е псхически тормоз над хората.
За тазгодишните няма как да го направят. Те ще получат свидетелство за основно образование по стария образец, в който присъстват само оценки от последния клас на прогимназиалната степен.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в нд, 24 сеп 2017, 14:17
ЧС, ти просто така ли го пишеш, забравила ученическите години на детето си и за какво е целият зор в няма да е редовно учене просто заради ученето и знанията, а това, което виждаме в седми клас, вече ще започва от пети.

При нас, в класа на детето вече "Ще" е в сегашно време. Всички деца ходят на уроци поне по два предмета.
Мин. година /пети клас/общият успех на класа по мат. беше 3.50, а училището е повече от прилично и дори желано, съизмеримо по успех от НВО с най-добрите училища в страната.Правете сметка колко иначе мотивирани деца са назад с оценяването още отсега.

Огромна е разликата в това дете в V клас и дете в VІІ клас да бъде мотивирано. Различно е за университетите, за съвсем друга възрастова група става въпрос.

Ако зависеше от мен, бих елиминирала успеха от свидетелствата.И учителките казват"Ще дойдат тези от селата с шестиците и..."

В 7 клас класирането трябва да е по НВО , но за да не е фатално определящо, нека да има през годината няколко общи проверки. Нещо като приема в МГ след V клас, така в най-голяма степен би се елиминирал фактор субективност и фактор неприятно стечение на обстоятелствата.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Черна станция в нд, 24 сеп 2017, 16:33
няма да е редовно учене просто заради ученето и знанията, а това, което виждаме в седми клас, вече ще започва от пети. И ако децата на възрастта на моите и твоето са ходили на курсове в седми клас и са били в бойна готовност само в седми клас, за да имат шестици по основните два балообразуващи предмети, плюс да държат под око  общия успех от удостоверението, сега всичко това щее започне от пети клас, защото хората щее искат да се застраховат, че от монн няма да ги прецакат за пореден път.
Извинявай, ама за да се изкара шестица в училище (освен ако не се случи някой побъркан даскал комплексар, злобар и прочее) уроци не са нужни. Шестицата в училище е доста ниска топка и при редовно учене се постига без всякакви външни намеси. Е да, не всички го могат, ама то и елитните гимназии не са за всички, нали?

И тъй като и двете с те б сме вряли и кипяли в казана с кандидатстването знаем, че всичко това няма нищо общо с пожеланията за редовно учене. Този, който си учи редовно - той си учи редовно със или без изпити, а неучещите няма да се юрнат от пети клас да учат редовно,защото и на родителите им много не им дреме, иначе щяха да ги стегнат отдавна. Ми щом не им дреме за ученето, значи не им дреме и за елитна гимназия, къде е трагедията? newsm78
Пак ще си изпатят редовно учещите, които се целят в най-желаните гимназии и където всяка стотна има значение. Никой няма да иска оценка от пети клас да го издъни. И защо редовно учещите да си патят? Точно те, ако си учат редовно, ще си изкарат шестиците, които са ниска топка, както казах.

Аз съм твърдо на мнението, че изпуснатото в по-долните класове се наваксва много трудно, а повечето деца изобщо и не го наваксват. Също така за образователната система е важно децата да се научат да разкриват скоби, да събират дроби и други подобни, а не да влизат в елитни гимназии. Програмата се прави не за най-добрите 10%, а за масата от 80%, която за да научи нещо се нуждае от остен. А аз друг остен освен оценките не знам.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Румцайс в нд, 24 сеп 2017, 17:06
Масата така или иначе няма проблем. Със системата от точки от НВО и с положителна оценка за годината тази маса все ще влезе някъде - достатъчно средни училища има. И ще излезе. Добрият ученик може обаче заради една петица в пети клас да остане под чертата за определена паралелка, която за масата е недостижима. И това е проблемът - трябва ли още в пети клас да  правим децата бележкари, които държат да имат шестици по всичко на всяка цена, а не да имат знания. Защото оценките са  количествен измерител на знания, но в сегашния си вид не са обективен измерител.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 24 сеп 2017, 17:24
Да вземем един стандартен начин на балообразуване, който е избран за много паралелки с профил " чуждоезиков".
Удвоените точки от НВО по БЕЛ + удвоените точки от НВО по математика + оценките от свидетелството за основно образование по  по БЕЛ и математика от раздел А от учебния план в VII клас, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
Да допуснем, че ученикът има само отлични оценки и максимален резултат на двете НВО и че се вземат оценките от 5-7. клас.
Тогава:
НВО БЕЛ - 2х100=200
НВО математика=200
БЕЛ - 3х50=150
математика=3х50=150

На практика излиза, че оценката по балообразуващите предмети се взема три пъти. Да не говорим, че тежестта на оценките от свидетелството значително нараства, обратно на ситуацията през миналата и настоящата учебна година, когато тази тежест намалява в сравнение с предходните години, през които и шестицата от НВО си беше шестица, и шестицата от училище пак си беше такава.
Мисля, че от МОН се усетиха навреме какво ще се случи, ако се вземат оценките от 5-7. клас ( или някой им подсказа, все пак имаше време за изпращане на бележки, мнения и предложения) и затова предвидливо не включиха предвидените по проект окончателни ( средноаритметични) оценки.

Ще се повторя. За мен оценките по два предмета, изучавани в раздел А на учебния план в седми клас, са точно оценките от раздел А в седми клас по тези предмети.Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в нд, 24 сеп 2017, 17:24
И докато е ниска топката и шестиците с лопата да ги ринеш и някои деца се озовават при учител с други критерии и професионални амбиции (нещо, което по принцип трябва да зарадва тях и родителите им) и децата се оказват в неизгодна позиция. Не ми се говори за случай, в който шестицата убегне на дете от субективен фактор.

Това, че шестицата в училище е/стана ниска топка не е най-добро, което можем да отчетем.  Това също дърпа мотивираните деца назад. Това НВО не е центъра на цялото им образование (макар, че упорито го правят такова). Колко време ще работи упорито дете по даден предмет (хайде мат. и БЕЛ ги оставяме настрана), когато види че шестицата, за която се труди се получава за доста по-малко от голяма част от класа.

Ако толкова голям процент, показват толкова добра успеваемост, значи критериите не биват.

Съгласна съм със Светкавица, за това как може да бъдат класирани децата. Най-добрите пак ще се отдеят, без да влияят други фактори.
 


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 24 сеп 2017, 17:31
Няколко общи проверки през годината?  За да бъде оценяването обективно, тези проверки трябва да се проведат по правилата на НВО - външни квестори и независими оценители. Което означава доста средства, сериозна организация и няколко изпита за децата през годината.
Може би втора дата за НВО за онези, които по обективни причини не могат да се явят на първата е по-добра идея.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Черна станция в нд, 24 сеп 2017, 17:34
НВО БЕЛ - 2х100=200
НВО математика=200
БЕЛ - 3х50=150
математика=3х50=150

На практика излиза, че оценката по балообразуващите предмети се взема три пъти.

И точно това е добре, защото така оценката от 5 клас например не е фатална. Ако детето има даже 4 в 5 клас, а после се стегне и има шестици, за класирането общата му оценка ще бъде (примерно, не знам скалата) 25+50+50 = 125  толкова ще има и ако има петици в 5 и 6 клас и шестица в 7 клас. Т.е. губи много по-малко, отколкото по старата система, ако има петица.
И аз навремето една година имах 5 по литература, но понеже се вземаха оценките от три години, това не ми смъкна толкова дипломата.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в нд, 24 сеп 2017, 17:45
 И с какво основание оценките по балообразуващите предмети в 5 клас ще диференцират децата. Пети клас е преходен от една организация в друга и оценките до голяма степен са субективни . В края на краищата в края на етапа е логично да се вземат под внимание знанията и уменията за системно учене култивирани в предходните две години, но приложени и оценени в последния етап.За мен е голяма недомислица това с вземането на оценките от пети и шести клас.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 24 сеп 2017, 17:48
Въпросът отдавна ми е омръзнал. Да изчакаме до учебната 2018/2019 и ще видим кой е крив и кой е прав.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в нд, 24 сеп 2017, 18:02
Въпросът отдавна ми е омръзнал. Да изчакаме до учебната 2018/2019 и ще видим кой е крив и кой е прав.

Тук темата стана не как ще е, а дали е уместно да е по единия или другия начин.

Черна станция, петицата е 39 точки. Т.е. при смятане на 6 оценки от дипломата. Две или три петици през годините могат да направят определени паралелки, недостижими за дете, а както и Румцайс писа, без това дете да е по-неподготвено или по-незнаещо от други деца.

Ако броят оценките от пети клас, сигурно ще имам местене на деца още от първия срок на пети клас в търсене на учителки, които няма риск да пишат петици.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 24 сеп 2017, 18:16
Тук темата стана не как ще е, а дали е уместно да е по единия или другия начин.
Това имах предвид.
Има си тема за коментиране на образователните системи по света и у нас. Идеята беше тук да се съсредоточим върху постоянно появяващите от страна на МОН  предложения за нови и нови промени в системата на образованието  и евентуално да се опитаме да си изясним съдържанието на проектите или на вече утвърдените документи.
Дали е удачно или не оценките от 5. и 6. клас да участват в балообразуването е дискутирано многократно във форума, включително и тогава, когато му беше времето - при общественото обсъждане на проекта на наредбата.
В момента не се предвижда този текст да претърпи някаква промяна, така че е безсмислено да спорим дали е добре, зле или някъде по средата.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 24 сеп 2017, 20:29
Виж сега, ЧС, на мен като родител хич не ми дреме какво иска образователната система, както и на нея не й дреме какво искам аз. Затова на мен ми е важно моето дете, така като и на теб ти е важно твоето  дете, а не всичките 99 процента от децата, които не се впечатляват от елитните гимназии, като и твоите, и моите действия през годините са били ориентирани именно към това нашите деца да са добре и те да се преборят за достъп до възможно най-доброто училище и да излязат от училищната система с възможно най-много ползи за себе си. Затова за мен е заложена бомба, която може да се активира всеки момент, стига на някого да му хрумне от догодина да включи  и оценките от пети и шести клас като залообразуващи. Знаеш, на състезание като на състезание, и щом за влизането в СМГ и НЕГ се броят не стотни, а хилядни, то една тъпа петица в пети или шести клас може да е фатална. И няма нужда да дравняваме с университетите, защото университетите са автономни и не са част от училищната система, отделно децата в осми клас вече са младежи, а не 11-годишни.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в нд, 24 сеп 2017, 20:34
По постановление № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование всеки, който е завършил основно, има право да получи стипендия. Е, тазгодишните осмокласници, които имат основно и отговарят на условията за стипендия, кога ще получат стипендии?
Вярно ли е, че няма утвърден бюджет за стипендиите на горепосочените ученици?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Черна станция в нд, 24 сеп 2017, 20:40
Виж сега, ЧС, на мен като родител хич не ми дреме какво иска образователната система, както и на нея не й дреме какво искам аз.

Точно така. Ти се бориш за едно единствено дете, а образователната система се бори за средностатистическото дете, умножено по общата маса на деца. И затова системата гледа масата, а ти гледаш една конкретна личност. И понеже силата е в системата, тя прави нещата така, както е добре за масата. На теб ти остава да се спасяваш поединично. Ако двете с детето ти сте мотивирани, а и ако детето има качества, ще се спасите. Останалите 90% обаче ще бъдат образовани според целите на системата. Това мисля, че устройва всички, освен тези извън десетте процента, които обаче имат амбиции да са в тях.  Гаден живот.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 24 сеп 2017, 20:47
По постановление № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование всеки, който е завършил основно, има право да получи стипендия. Е, тазгодишните осмокласници, които имат основно и отговарят на условията за стипендия, кога ще получат стипендии?
Вярно ли е, че няма утвърден бюджет за стипендиите на горепосочените ученици?
На страницата на училището, което те интересува няма ли качена заповед или критерии за отпускане на стипендиите? Мисля, че обикновено започват да ги изплащат октомври.
Сведенията за бюджета откъде са? На страницата на МОН още през юли качиха списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии, което ме навежда на мисълта, че трябва да е утвърден бюджетът и за основните средства.
ЧС, Андариел, защо не пренесете принципния си спор в темата за образователните системи? Там се обсъжда по принцип. Тук се опитваме да коментираме конкретни неща.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в пн, 25 сеп 2017, 07:35
При нас още не са минали стипендиите на съвет, но вероятно това ще стане скоро. Тогава ще обявим критериите за получаване на стипендии.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: gargamela в пн, 25 сеп 2017, 08:11
... На страницата на МОН още през юли качиха списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии, което ме навежда на мисълта, че трябва да е утвърден бюджетът и за основните средства. ...

При нас също още не е минал съвет за стипендиите.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в пн, 25 сеп 2017, 15:48
Аз мисля, че критериите не се определят от педагогическия съвет (почти сигурна съм всъщност). Педагогическия съвет определя комисия по стипендиите, която определя критерии и ги представя на директора - според наредбата за стипендиите.
Освен това си мисля, че бюджетът за стипендиите не е твърда сума. Например има 100 новопостъпили деветокласници, никой не може да каже дали 25 или 50 от тях ще отговарят на критериите. По същата логика новопостъпилите ученици стават 200 с осмокласниците и всички си кандидатстват за стипендия според правилата на училището. Спомням си преди години, че нашите критерии бяха много рестриктивни и най-редовно връщахме пари от стипендии, защото не можехме да ги усвоим.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пн, 25 сеп 2017, 15:55

Писмото на министъра, относно извършването на стопанска дейност от УН на територията на училищата и детските градини и събирането на средства от родителите на децата  и учениците.

Писмо (http://zvanche.net/wp-content/uploads/2017/09/pismo_mon053.pdf)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 26 сеп 2017, 19:36
Промените в наредба 10 са вече факт
 (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=D7E32CE20F483518FFE3B9045C774A5C?idMat=117959)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: айви в ср, 27 сеп 2017, 00:10
Колеги, пред мен стои казус. В групата ми /ЦОУД/ има дете, което от 3 години посещава частна школа по английски. Занятията са в сряда и събота от 15.00 часа. Доколкото почивният ден е свободен за девойката, то сряда се явява учебен и в 15.00 часа момичето е във втори час за самоподготовка. Родителите държат детето да не прекъсва заниманията си в школата, но и да посещава групата за ЦОУД. Отговорът на директора е, че това не е възможно, т.е. детето няма право да отсъства в сряда заради извънучилищен ангажимент. Проверки, нали разбирате... Е да, но този английски всъщност е именно "занимание по интереси", макар и платено от родителите и провеждано извън училище. И въпросът: как могат законово да се решат нещата в интерес на детето /смятам, че школата по език е полезна и необходима/, така че хем директорът и учителят в групата, т.е. аз, да не са в нарушение, хем момиченцето да си продължава извънучилищното обучение?


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 27 сеп 2017, 07:39
Аз съм родител, но обикновено местя часа в частните школи. Плащам- съобразяват се с часа. Школи много.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: *PipiLota* в ср, 27 сеп 2017, 07:49
Явно има някакъв начин, защото при нас сработи този вариант. От нашия клас са 4 деца, които ще бъдат вземани от занималнята в 15.00. Школата писа някакво писмо до директорката и тя разреши, представител на школата да взима децата 2 пъти седмично от занималнята. Ако има значение, живея в малък град.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в ср, 27 сеп 2017, 08:16
Школи много, но за да стоят 3 години там-явно им пасва. То и учители много, ама както знаем рядко някой си пасва. Под пасва, разбирайте всичко вкупом-отношение, методи на преподаване, успеваемост, всичко. Трудно е да намериш учител, който ще те научи действително. Изключително неприятно е с тази задължителност, ако не се разберат "вътрешно" не виждам как би могло да стане. Часове не се местят лесно, освен ако не си единствен ученик. Много често, училите навън деца по школи, после представляват училището на всякакви състезателни събития и училищата се кичат с техните постижения, така че такива "компромиси" не само е редно да се направят, ами да се поощряват.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: rummi_pl в ср, 27 сеп 2017, 09:19
При нас също са на целодневно обучение. В дните, в които имат извън училищна дейност представяме бележка от школата - името на детето, заниманието, което посещава и часовия пояс.
Никога не сме имали проблем с училището. Единственото изискване е, да е следобед, когато им се води занималнята. Обикновено между 15 и 17 часа.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 27 сеп 2017, 11:03
Отказът на директора трябва да е в писмена форма. А за да бъде, родителите трябва да подадат писмено искане за това отсъствие, в което могат да приложат и някакъв документ, издаден от школата. В отказа си директорът трябва да се аргументира.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 27 сеп 2017, 12:09
Проекти на учебни програми за IV и за Х клас по всички общообразователни предмети са публикувани за обществено обсъждане на страницата на Министерството на образованието и науката (МОН). След утвърждаването им ще бъдат обявени процедури за написване на нови учебници, по които ще се преподава през учебната 2019-2020 година.

Цялата новина тук... (http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2765)

Проекти на учебни програми за IV клас (http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=2099)
Проекти на учебни програми за X клас (http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=2061)

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: a.tringov@mon.bg до 27 октомври 2017 г. включително.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в ср, 27 сеп 2017, 12:23
  Новите учебни програми дали ще доведат до ревизия на рамковите учебни планове.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 27 сеп 2017, 12:28
Би трябвало учебните програми да са изготвени в съответствие с рамковите учебни планове. В края на всяка учебна програма е посочен годишният брой часове за изучаване на учебния предмет и е дадено препоръчително разпределение на часовете за нови знания,  упражнения, преговор, обобщение и за контрол и оценка на тези часове в проценти.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в ср, 27 сеп 2017, 13:33
Аз си признавам, че не смогвам на темпото на планове, програми, промени, предложения, обсъждания. Вече нямам представа какво да чета, кое да гледам, къде да сравнявам, че да разбера какво точно се променя и да изградя мнение за добро ли е, не е ли. :(


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пт, 29 сеп 2017, 14:20
И МОН едва смогва. :)
Обнародвани са измененията в:
Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=FE46EBF015A6B5D8AA60FB7455550C30?idMat=118238)
Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=FE46EBF015A6B5D8AA60FB7455550C30?idMat=117982)


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 30 сеп 2017, 07:38
Отменят полагането на изпит при 25% отсъствия.
Не можах да видя дали се оформя срочна оценка при предмети с един час седмично.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в сб, 30 сеп 2017, 08:46
Отменят полагането на изпит при 25% отсъствия.
Т.е. при 25% отсъствия ще оформят срочна/годишна оценка без изпит?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 30 сеп 2017, 09:02
Отменят полагането на изпит при 25% отсъствия.
Т.е. при 25% отсъствия ще оформят срочна/годишна оценка без изпит?
Ако има необходимия брои изпитвания за оформяне на оценка.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в сб, 30 сеп 2017, 09:22
Мерси. Ясно. Отварят вратичка да няма отпаднали.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: gargamela в сб, 30 сеп 2017, 10:53
Вратичката винаги си е била отворена, просто и сега не я затвориха.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в сб, 30 сеп 2017, 20:54
По-скоро, вече е широко отворена порта.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в сб, 30 сеп 2017, 21:13
Май много са им се карали от ЕК и сега по спешност трябва да направят така, че следващият доклад да изглежда красиво.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Рори72 в нд, 01 окт 2017, 10:59
Една различна гледна точка: не вратичка за да няма отпаднали, а шанс за деца със здраводловни проблеми които водят до ммного отсъствия, но с потенциал и възможности да усвоят материала и да завършат класа с връстниците си с реално добър даже отличен успех. За деца които не успеят да наваксат вероятно остават изпитите.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в нд, 01 окт 2017, 12:48
Една различна гледна точка: не вратичка за да няма отпаднали, а шанс за деца със здраводловни проблеми които водят до ммного отсъствия, но с потенциал и възможности да усвоят материала и да завършат класа с връстниците си с реално добър даже отличен успех. За деца които не успеят да наваксат вероятно остават изпитите.
Да, дава се шанс на такива деца и трябва да им се дава. Но силно се съмнявам това да е бил мотивът на умниците от МОН.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 01 окт 2017, 13:07
За такива дееца има други форми на обучение.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 01 окт 2017, 14:06
тези деца не са ли с ТЕЛК, протокол от РИО и т.н.? Отделно, ако правилно помня, те имат право учител да ходи у тях, мисля в болниците все още идват учители, които са длъжни да водят някакви часове. Не съм сигурна дали все още го има. Аз бих предпочела точно за болните деца да има отделна уредба на нещата, защото те наистина имат нужда от обучение, а не да се отварят широко вратите на поредните супернеграмотни.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 01 окт 2017, 14:58
Твърде е възможно деца да отсъстват от училище поради заболяване и да натрупат 25% отсъствия. Не е задължително всички често или хронично боледуващи да са в неприсъствена форма на обучение.

:
Като не си сигурна дали " все още го има" и след като предпочиташ "  точно за болните деца да има отделна уредба на нещата", може би е добре да се запознаеш с нормативната уредба преди да пишеш по въпроса.
Между другото, няма такова нещо като РИО.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 01 окт 2017, 15:04
Зная, че му смениха името на РИо и стана РУО,  също и че ХЕИ стана РИОКОЗ, и че ВМЕИ стана ТУ.
Разбирам, че те дразня, но ставаш като Лиляна - това не пишете, онова не пишете, темата е за това, не е за онова, четене преди да пишете... като свекърва си. Може да си се написала в ника си министър, но това не означава, че можеш да раздаваш команди - тук е форум и всички потребители са равни. Темата не е твой личен или служебен блог, нито е страницата ти във ФБ или друга социална мрежа, за да казваш постоянно кой какво да прави и да не прави. Модерирай си личната страница колкото щеш. Аз правилата ги спазвам - нито обиждам, нито спамя и претенции към мен няма как да предявяваш.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в нд, 01 окт 2017, 15:12
Твърде е възможно деца да отсъстват от училище поради заболяване и да натрупат 25% отсъствия. Не е задължително всички често или хронично боледуващи да са в неприсъствена форма на обучение.
Възможно е, да. Детето на мои близки винаги е било пълна отличничка, но миналата година изкара много тежка пневмония и отсъства повече от месец. Натрупа страшно много отсъствия и само разумното отношение на учителите ѝ, които ѝ дадоха шанс да навакса материала, я спаси от явяване на изпити. Хубаво е, че е помислено върху тази опция. Лошото е, че твърде много недобросъвестни ще се възползват от нея.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 01 окт 2017, 15:16
Какви команди? Давам ти добронамерен съвет. Щом нещо те интересува, редно е да се запознаеш с него. Ако беше обърнала внимание какво пише в закона и наредбите, нямаше да се чудиш дали нещо го има там или не и щеше да си наясно има ли " отделна уредба за болните деца".

Между другото,нито  форумът, нито тази тема е твой личен или служебен блок, нито е страницата ти във ФБ или друга социална мрежа, за да казваш постоянно кой какво да прави и да не прави. Модерирай си личната страница колкото щеш и ни спести обичайния си репертоар.

the wishmaster, те толкова възможности дават на недобросъвестните да преминават от клас в клас, че това е просто един от вариантите.
Аз се чудя как се урежда преминаването в по-горен клас след допълнителната трета поправителна сесия. Тя се провежда след началото на учебната година. Децата с една или две слаби оценки, които се явяват на тази сесия в кой клас започват годината - този, който трябва да повтарят или горния?
:
ХЕИ вече не е РИОКОЗ, а РЗИ.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 01 окт 2017, 15:27
Най-добронамерено се опитваш да командваш кой какво да чете и защо не е чел, все едно сме деца в училище, които не са си научили урока. Ако всеки всичко четеше, нямаше да я има тази тема.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 01 окт 2017, 15:33
Доколкото аз съм пуснала темата, би трябвало да съм наясно защо съм го направила. Идеята беше проектите за промени и самите промени в нормативната уредба, засягащи образованието, да достигат максимално бързо до заинтересованите потребители, четящи и пишещи в този форум.
А ако теб нещо наистина те интересува, ще си спестиш " бих искала" и " не знам" и ще се запознаеш с информацията по въпроса. Претендираш, че си професионалист. Дръж се като такъв. Прочети поне наредбата за приобщаващото образование.
Спирам дотук дискусията по въпроса. Нито мога да те надприказвам, нито виждам смисъл, нито имам желание.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в нд, 01 окт 2017, 15:39
Аз съм професионалиист в моята професия, а тя не съм  експерт в образованието. Нормативните документи, които засягат моята професия съм ги прочела. Нито съм учител, нито съм чиновник в системата на образованието, за да съм длъжна да чета всички нормативни документи, включително наредбата за приобщаващото образование не ме касае, защото  длъжността ми не го изисква. Мен ме касае МКБ-10 най вече. В този смисъл имам пълното право да обсъждам и да питам най-непрофесионално. Родител съм. А ако темата ти е за хора от системата на образованието - напиши го в заглавието и да се знае.


Титла: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 01 окт 2017, 16:07
Може да питаш, никой не те спира, но не изказвай твърдения, в които не си сигурна, защото заблуждаваш.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в вт, 10 окт 2017, 11:09
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=118520 (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=118520)
Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование вече е обнародвана.
Напомням, че в нея е уреден и въпросът за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в тях.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в пт, 13 окт 2017, 09:12
Все по-сложно ...
С оценки беше лесно - 4 си е 4.
А сега:
Както знаете по новите изисквания всяко училище ще утвърди своя система от символи като звездички и слънчица например, с които да бъдат оценявани малките ученици.Тези знаци ще се поставят по тетрадки, бележничета и други подобни. Това означава, че всеки учител трябва да има 5 броя печати, изразяващи различна степен на оценка. Тази система за оценяване се утвърждава със заповед на директора, и премествайки се от училището, ученикът трябва да носи с всичките си документи и копие от документа, който утвърждава тези знаци в училището, от което идва. Както се казва: "Сериозна работа!". Най-лесният и удобен вариант за такива знаци са печатите.

За да се ориентират в новото училище - ще разгадават пчеличките и калинките на предишното училище.
Да бяха въвели западната буквена система.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в пт, 13 окт 2017, 09:21
Разяснете, каква е идеята на слънчицата, звездичките и буболечките от тази гениална разработка. Това пак ще е  петстепенна скала, на която и децата ще знаят цифровото изражение.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ston в пт, 13 окт 2017, 11:53
За да не се стресират от тройката (двойки и без това не пишат в началните класове), ще им сложат охлювче, демек "бавен си" или вълк, по аналогия с глупавия Кумчо Вълчо от приказките.
За шестица, не знам... бухалче, може би или лисица.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в пт, 13 окт 2017, 12:53
Петстепенна скала не е лесно да се измисли. Ще може, при всички случаи, да се направи психоанализа на автора, по принцип.

Давам идеи за най-слабата оценка да е хлебарка :).


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в пт, 13 окт 2017, 12:55
Значи хлебарка или магаре няма да травмират крехката детска психика, но двойката като нищо ще ги прати за дълги години върху канапенцето на психоаналитика. Доообреее.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Рори72 в пт, 13 окт 2017, 13:00
С живтни като оценка оценяват малките ученици в САЩ съгласно филм който съм гледала. Само че там само учителите знаеха какво значат животните.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в пт, 13 окт 2017, 13:04
Колко умно- децата дори не знаят какво значи оценката, която получават. Т.е. един получава мечка, а друг заек и съвсем не са наясно добре ли е това, зле ли е, колко е добре и дали мечката е по-зле от заека. Тъпотия.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ston в пт, 13 окт 2017, 14:01
Ей, за магаре не се бях сетила!
Представям си как бих се чувствала аз като родител, мъчейки се да разшифровам какво иска да ми каже учителят с пчеличката, ами с калинката.
Все ми е тая какво печатче е сложено. Като видя, че е нашарено с червено, ще ми стане ясно и без хлебарка, че положението не е добро.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 13 окт 2017, 14:06
Че то в много училища не шарят, щото дори не им гледат домашните...а печатите могат да са по-завоалирани- Спяща красавица, Тимон и Пумба, Пинокио...
И изобщо...как може да се измислят само глупости...


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в пт, 13 окт 2017, 14:08
Как глупости, рИформи ги наричат  :x

ston, учителят е длъжен да ти сведе легендата ;)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ston в пт, 13 окт 2017, 17:53
Как глупости, рИформи ги наричат  :x

ston, учителят е длъжен да ти сведе легендата ;)

Нали по-горе някой написа, че в Америка само учителят знаел шифровия код, та в този случай и родителите ще го играят разследващи.
В начална степен домашните се проверяват. Поне при моите и двамата беше/е така. Не са ходили на занималня обаче и реално класните са им проверявали домашните, винаги.
Домашните на тези, които са на занималня, се проверяват май от възпитателя. Доколко той успява да провери 20+ тетрадки по БЕЛ и още толкова по математика, е отделен въпрос.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в пт, 13 окт 2017, 18:44
Как глупости, рИформи ги наричат  :x

ston, учителят е длъжен да ти сведе легендата ;)

...
Домашните на тези, които са на занималня, се проверяват май от възпитателя. Доколко той успява да провери 20+ тетрадки по БЕЛ и още толкова по математика, е отделен въпрос.
Сутрин ходя в 8 часа (това си е мой избор!!!) и вечер си тръгвам след 17,30, понякога и в 18 - зависи кога са взели децата, въпреки че родителите още при подаването на документи през март-април са подписали заявление, че дневният режим на децата им е от 8,15 до 17 часа. В клас колегата работи с учебниците и с учебните тетрадки. Аз работя с помагала по БЕЛ и математика (говоря за 1 клас), както и с по една тетрадка с тесни и широки редове и една с големи квадрадчета. Всяка сутрин имам поне по 66 тетрадки за проверка :) Проверявам си ги ... и да - слагам печати, като оценката я знаят и децата, и родителите и е според цвета на печата - зелена -> Отлично си се справил :); синьо - Много добре, постарай се повече :); лилаво - Внимавай и се старай! :) Домашни за вечер и събота и неделя - няма!
Безумията в системата може да са много, но според мен всичко можем да преодолеем, ако се свърши една единствена реформа - учениците да са между 12 и 15 в клас. Тогава наистина ще може да се говори за развитие на децата и за индивидуален подход. И тогава ... може би няма да имат значение безумията на МОН, защото просто, който го работи учителствуването с ум и сърце ... ще вижда, че е полезен за учениците си, че разбират, че се развиват ... и ще продължи да попълва бумагите, но поне ще е удовлетворен, че труда му не отива напразно, че е дал нещо от себе си, и че децата са взели нещо от него ...


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в сб, 14 окт 2017, 08:11
Ако ученикът ми е до 15:00 часа в клас, е обречен на живот само и единствено за училище. Единици са учителите, които не дават домашни за след това или са преподали качествено. Дори да е преподадено качествено, се иска и подготовка вкъщи. Ако става дума за малки деца-още повече съм против да са целодневно в училище, но слава богу аз малки деца нямам вече , няма и да имам. Нека не живеят само в сградата на училището децата.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: gargamela в сб, 14 окт 2017, 08:23
Ако ученикът ми е до 15:00 часа в клас ...
Почти безобидн@ написа "...учениците да са между 12 и 15 в клас", т.е., толкова на брой. :lol:


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: мюмла в сб, 14 окт 2017, 09:45
Да - класовете да са от 12-15 ученици :D
И аз ще изспамя, но постът на Почти безобидн@ ме провокира и аз да предложа нещо (ей, много "експерти" се събрахме тук :lol:) - да се забранят помагалата, поне за началния курс. Давам пример - урокът е в учебника е измислен за един учебен час, реално тетрадката би трябвало да остане за домашно. Ако учителят работи и по учебника, и по учебната тетрадка в час, става много припряно - респективно по-бавните деца винаги имат да дописват и много неща не са разбрали. В занималнята на тях им остава да дописват в учебната тетрадка, но и да пишат в помагалата - там те започват по-късно, не успяват да довършат всичко и им остава за вкъщи. Ако нямаше помагала, по-бавните щяха да си пишат спокойно в учебните тетрадки, а на по-бързите учителят винаги може да даде допълнителни задачи, които те да си работят в обикновените тетрадки.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в сб, 14 окт 2017, 10:34
Еее, ти много искаш! Нали бизнесът на много издатества, авторски и прочие колективи и сума народ по веригата по ширина и дължина се крепи на огромните печалби именно от помагалата. Така са го измислили отговорните фактори, че без помагалата детето не може да изкласи и то в смисъл да покрие базовите заложени изисквания по програма, а за надграждане дори дума не отварям.
За мен един от основните проблеми е този, че децата преди и в началните класове, нямат богатство на езика, обща култура, а тези две неща са свързани. Питаш го "ако не съм виждала никога куче, по какво да го позная, че е куче?", и деца в четвърти клас ни приемат ни предават, защото рядко или никога, никой не ги е провокирал да се замислят и обяснят.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: мюмла в сб, 14 окт 2017, 11:03
Така е, Andariel. В училище и за това време не остава, вместо да се говори, разказва, чете, децата попълват ли, попълват. Онзи ден видях първокласник, който имаше да попълни 4 страници - 2 по БЕЛ и 2 по математика в 4 различни помагала. В час пък е попълвал в учебника и в учебната тетрадка (успял е до половината). Отделно, понеже чак тази седмица са им раздали помагалата по математика, в събота и неделя трябва да си попълни всички страници до материала, който вече е взет.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в сб, 14 окт 2017, 11:05
Попълват, защото така учителят после може да покаже, че е работил - ето, дал съм домашно, писали са в клас. А иначе дума дупка не прави  - как да удостовери, че е работил в клас, ако през половината време е имало диалог с децата, нали родителят като се върни вкъщи и като види празна тетрадката ще каже "какво сте правили в час, нищо не сте писали" - "говорихме си" - "аз не те изпращам на училище, за да си говорите, а за да учите, тази учителка никаква работа не върши, а в съседния клас са изписали две тетрадки".


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: мирта в сб, 14 окт 2017, 11:53
Ако ученикът ми е до 15:00 часа в клас ...
Почти безобидн@ написа "...учениците да са между 12 и 15 в клас", т.е., толкова на брой. :lol:
Това е добро предложение, въпреки, че сега са по 24-26 ученика в клас.
А какво да кажем за детските градини, където децата са по 36-38 :angry:
На това му се вика пълен ужас.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 14 окт 2017, 12:45
Не е вярно това, за което говорите, Андариел и мюмла, но ако много ви харесва да се надъхвате, моля да е в подходящата тема. Тази не е за такива коментари.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в сб, 14 окт 2017, 12:53
И кое точно от написаното от мен не е вярно? Обосновка, ако обичаш!
За добро или лошо, професията ми дава една уникална позиция - виждам как са нещата от няколко страни в образователната система, плюс това, че обичайно опитът ми е с деца от предучилищна и начална училищна възраст. Ти работиш с гимназисти, доколкото помня, и отдавна си извън частта на системата в предучилищно и начално образование.

И няма  нужда да се изживяваш като модератор всеки път, когато нещо от написаното от някого не ти е на сгодата.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в сб, 14 окт 2017, 13:04
Ако ученикът ми е до 15:00 часа в клас ...
Почти безобидн@ написа "...учениците да са между 12 и 15 в клас", т.е., толкова на брой. :lol:
Това е добро предложение, въпреки, че сега са по 24-26 ученика в клас.
А какво да кажем за детските градини, където децата са по 36-38 :angry:
На това му се вика пълен ужас.

Аз за това говоря да се намалят броя ученици навсякъде и в ДГ, и в Начален, Прогимназиален и Гимназиален етап! Миналата седмица, от ентеровируса, който върлува в момента, отсъстваха 4 деца от 22 деца общо. Чувстваше се осезаемо разликата ... и като внимание към присъстващите деца от моя страна, и като концентрация на присъстващите, и като шумов фон, ако щете, който създава всеки един от нас, когато се намира в затворено пространство. За пореден път се убедих, че макар и не панцея за образованието, намаляването на броя деца в една група/паралелка, ще подобри осезаемо самата система като качество. Но за това няма нито ресурс (учители, финанси, материална база), нито желание.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 14 окт 2017, 13:41
Наредбата за финансиране на институциите беше обнародвана само преди дни. Или изпратените бележки, становища и предложения по проекта не са съдържали голям брой предложения за намаляване на максималния норматив, или не са взети под внимание.
Има чудесна тема за обсъждане на проблемите в образователната система:
Това, което не одобрявам в българското училище... (http://www.bg-mamma.com/?topic=1000231)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в сб, 14 окт 2017, 15:52
Наредбата за финансиране на институциите беше обнародвана само преди дни. Или изпратените бележки, становища и предложения по проекта не са съдържали голям брой предложения за намаляване на максималния норматив, или не са взети под внимание.
Има чудесна тема за обсъждане на проблемите в образователната система:
Това, което не одобрявам в българското училище... (http://www.bg-mamma.com/?topic=1000231)

 

министър Дидева, недей така ... Вярваш ли, че има чуваемост? Вярваш ли го изобщо??? Да не мислиш, че не са пращани становища, че не са писани доста аргументирани мнения от учители? Хайде, де! ... Поне, мисля си ...., че сме достатъчно грамотни и организирани ... Знаеш ли колко много писма, становища и прочие бяха изпратени през февруари и март по повод на нормирането на часовете? Но си се прие НАРЕДБА No 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, без съществени изменения и то такава, каквато беше публикувана за обсъждане (изменението й няколко месеца по-късно също не внася съществени разлики и промени по отношение на искането от няколко големи групи учители)... Знаеш ли по Наредбата за финансиране на институциите (може да е приета наредбата на 21.09.2017, но все още не е официално публикувана в страницата на МОН ... и тук бавно се действа ... ), колко писма са изпратени? Наистина, ама наистина ли вярваш, че някой обръща внимание на писмата ни? Вече съм се заклела пред себе си, че няма да се занимавам ... Вече ще си работя, до тогава, докато намирам, за себе си поне малко удовлетвореност ... докато ме радват детските усмивки и поредното "Госпожо, обичкам те!" ... Ще работя, но няма да се боря с администрацията и бюрокрацията, защото все повече се убеждавам, че не желая да се превръщам в Сизиф ... А, когато стане така, че ме залее поредната простотия от МОН, а няма как детската усмивка да ми върне вярата, че все пак правя нещо добро ..., тогава ще напусна и ще изпълня най-голямото желание на мъжа си - да заспивам с проблемите и радостите на нашите три деца, а не на другите 20+ от училище ...


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 14 окт 2017, 16:06
Прочете ли втората част на изречението " или не са взети под внимание"?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в сб, 14 окт 2017, 16:16
Прочете ли втората част на изречението " или не са взети под внимание"?

Да, прочетох го :) Нещо много от предложелнията не се вземат под внимание ... Ти като следиш промените и проектите, може ли да попитам нещо? За да е взето едно становище или предложение под внимание, нали трябва да има някаква разлика между публикувания проект и последвалото по-късно официално прието решение? Е, можеш ли да цитираш такава една единствена, съществена разлика между проект и официално приет документ през последната година? Няма такъв! Вярвай ми! :) Една група адвокати (2-ма да бъдем точни) и ИТ специалисти ( 3-ма, които направиха специална програма за сравнение на текст по подобие на съществуващите за плагиатство) ги сравнява от няколко месеца след приемане на новия закон за образованието, и освен няколко думи и препинателни знаци, които не променят смисъла на текстовете, няма разлика между публикуван проект и официално приет след "обсъждане" текст :)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в пн, 16 окт 2017, 08:54
А, било за бройка деца. Извинете за неразбирането. Да, подкрепям, ще ми се. Обаче, в момента са над 30. Красив надпланов прием цъфти по нашите ширини, с участието именно на същото това Министерство, което си прокарва промените.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в ср, 18 окт 2017, 09:26
Хм, проектът за промени в НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ още ли не е разглеждан  :thinking:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2882
Търсих по повод отсъствията до 3 дни отново с уведомление до класния ръководител, 7 дни - с разрешение на директора (както беше преди 2016/2017), но не е променена.
Някои училища са си го записали в правилника по този начин за 2017/2018 (НГПИ "Св.Лука" напр.).


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 18 окт 2017, 10:33
Приобщаващото образование вече е прието, но май още не е излязло в държавен вестник. При нас в правилника си стои по старата наредба и като излезе новата, ще го променяме.

И нещо друго стана ясно тия дни - оказа се, че безплатните учебници не са съвсем безплатни. Министерството отпускало някаква максимална цена за комплект и ако тя е надвишена, се поема от бюджета на училището. Що тъй?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ЗлаВещица в ср, 18 окт 2017, 13:24
Не знам защо е така, но поради тази причина аз си поръчах едни учебници, а ми донесоха други. Точно тези, които съм поставила в дъното на моята класация, но за съжаление само те се вписвали в планираните пари. :(


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в ср, 18 окт 2017, 13:57
Това, което пишете за учебниците е супер зле :( не е истина.
Свободно избиране, дрън-дрън. Да одобряват само един за цената, която имат и това е.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в ср, 18 окт 2017, 14:04
  То това с различната цена и рамката за финансиране на учебници е по-благодатно за разнищване в дискриминация от темата за черно-белите учебници. Само някой да го пусне в социалните мрежи по подходящ начин.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в ср, 18 окт 2017, 14:09
Amber, по темата за извънкласните дейности и как само някои училища ще започнат да предлагат на своите ученици безплатни извънкласни дейности, сега и с учебниците - дискриминацията и разслоението продължават. Ако не бил разтропан директорът ...  Нали всички имат право  :blush:


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 18 окт 2017, 14:14
 То това с различната цена и рамката за финансиране на учебници е по-благодатно за разнищване в дискриминация от темата за черно-белите учебници.
И за тези, които сами си купуват учебниците също. Взех да се чудя кой е дискриминиран. Дали осмокласникът, който изучава математика по учебник за 9 лв, или този, който го прави по учебник за 16, 70.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в ср, 18 окт 2017, 16:20
И за тези, които сами си купуват учебниците също. Взех да се чудя кой е дискриминиран. Дали осмокласникът, който изучава математика по учебник за 9 лв, или този, който го прави по учебник за 16, 70.
 Подходяща тема за състезание по дебати или навлизаме в сферата на метафизичното мислене. Сещам се за заглавия от сорта "Да имаш или да бъдеш"  Още Ерих Фром се е лутал по тоз въпрос.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в ср, 18 окт 2017, 23:09
При това положение догодина ще се избират по-евтините учебници, а не по-съдържателните, щото така, това е безплатното образование.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 19 окт 2017, 09:26
Малко допълнителни уточнения за определяне на определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата, както и за надплановия прием.  :)

Изх. № РУО1- 24581/ 17.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че заповедите за разрешен завишен брой на ученици в паралелките за учебната 2017/ 2018 г. може да получите от 18.10.2017 г. до 20.10.2017 г. в РУО – София-град, стая 422, от 14,00 ч. до 17,00 ч.
Във връзка с това напомням, че съгласно чл. 3, ал. 4 на действащата към момента Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,  при определяне броя на паралелките по реда на ал. 2 нормативът за максимален брой съгласно приложението може да бъде завишен, но с не повече от 10 на сто. Това, съгласно чл. 3, ал. 1, е в правомощията на директора на училището. Съгласно горепосоченото приложение в начален етап максималният брой е 22, съответно със завишение 10 на сто – 24; в прогимназиален етап максималният брой ученици в паралелка е 26, съответно със завишение 10 на сто – 29. Разрешение на министъра на образованието и науката, съгласно чл. 3, ал. 5, е необходимо за завишение над този брой. Съгласно чл. 3, ал. 6 на същата наредба, за училищата, за които се утвърждава държавен план-прием, броят на учениците в паралелка може да бъде определен над норматива за максимален брой при условията на ал. 4 само при изготвянето на предложенията. За всеки отделен случай, в който по различни причини са насочвани ученици в гимназиален етап, има писмо от съответната институция, в което е посочено основанието за насочване над утвърдения план-прием.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в чт, 19 окт 2017, 09:31
Значи може и 50. Само писмо да има.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 19 окт 2017, 09:37
Не разбрах за гимназиите и процента надпланов прием. Само едно разбрах: ". За всеки отделен случай, в който по различни причини са насочвани ученици в гимназиален етап, има писмо от съответната институция, в което е посочено основанието за насочване над утвърдения план-прием." Това е вратата. С писмо влизат тези надпланови и въобще не е  на ниво директор, а си е на ниво министерство. Баба ти е в министерството и знае канала.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в чт, 19 окт 2017, 09:53
Малко допълнителни уточнения за определяне на определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата, както и за надплановия прием.  :)

Изх. № РУО1- 24581/ 17.10.2017 г.

... За всеки отделен случай, в който по различни причини са насочвани ученици в гимназиален етап, има писмо от съответната институция, в което е посочено основанието за насочване над утвърдения план-прием.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
А прогимназията в СМГ влиза ли в това изречение?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 19 окт 2017, 09:54
Обикновено се разрешава прием над утвърдения с писмо от РУО, когато има ученик, който идва от друг град и няма места в гимназиите. Той все пак трябва да може да учи в някое училище там, където живее и по възможност да е със същия или близък профил.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в чт, 19 окт 2017, 10:01
Обикновено се разрешава прием над утвърдения с писмо от РУО, когато има ученик, който идва от друг град и няма места в гимназиите. Той все пак трябва да може да учи в някое училище там, където живее и по възможност да е със същия или близък профил.
Така е, но утре може 30 софиянчета от 4ти клас да кандидатстват в МГ в малките градове, където да бъдат приети с много по-нисък бал от този на СМГ и после да поискат от РУО София да бъдат преместени. Трябва да има някакъв праг на тези писма. А и освен това преди 15.09 на пети клас детето още не е започнало да учи в МГ, че РУО да трябва да му се предоставя тази възможност. Може би трябва да му се преизчисли бала по изискванията на приемащото го МГ и ако му стига, то тогава е добре дошло.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 19 окт 2017, 10:24
В нашия клас няма деца от друг град. Всички надпланови са си местни. :)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в чт, 19 окт 2017, 10:29
В нашия клас няма деца от друг град. Всички надпланови са си местни. :)
То и при нас е така, но не пречи да си от София и да кандидатстваш във Видин (например), да те приемат там и после да искаш РУО София да ти осигури място в СМГ, защото се "местиш" да живееш в София.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 19 окт 2017, 10:48
Разбрах примера ти. Да. Но знам, че не е осъществяван прием извън София. Т.е. има няколко изречения някъде, които държат врата отворена и действително няма граница в момента, която да дава право на действителни случаи (какъвто е едно местене реално).


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 19 окт 2017, 10:56
То малко като фалшивите болнични, дето друг ги издава, но мерките по ограничаването им са все насочени към работодателя :) Проблема с надплановия прием е ясен и за децата даже, и продължава от яслата та до абитуриентския бал...като се замисля, нищо чудно и аз да вдигна най-циганския и пищен абитуриентски бал като завършат децата, само и само да се отбележи че съм се отървала от училището и простотиите там( визирам безумните условия, в които ни поставя МОН, а не прекрасните учители на децата, разбира се) ...образованието ни би се развивало прекрасно, ако МОН и РУО не съществуваха изобщо.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 19 окт 2017, 11:08
Разбрах примера ти. Да. Но знам, че не е осъществяван прием извън София. Т.е. има няколко изречения някъде, които държат врата отворена и действително няма граница в момента, която да дава право на действителни случаи (какъвто е едно местене реално).
В една друга тема беше преразказано съдържанието на министерско писмо в тази връзка.
http://www.bg-mamma.com/?topic=997516.msg35629831#msg35629831 (http://www.bg-mamma.com/?topic=997516.msg35629831#msg35629831)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 19 окт 2017, 11:34
Зачетох се. Благодаря. Нямам думи. Амин.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в чт, 19 окт 2017, 12:16
Това се прави за кандидатстването в друг град и прехвърлянето, и то още от времето на соца за гимназиите.
Ужасих се като разбрах какъв ужас настава с извинителните бележки. Все ще устискаме една година, обаче за следващите набори вече става страшно. И съм сигурна, че няма да намалеят отсъствията, а просто ще се развихри корупцията, а който не иска да ходи на училище, просто няма да ходи. Предполаам, че след няколко месеца, когато им падне посещаемостта, отговорните фактори ще се светнат, че статистиките им ще излязат криви.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 19 окт 2017, 12:24
Това го знам, аз лично имам приятелка така. Не я приеха в София, премести се в Перник, но си учи цял първи срок в Перник. След което се записа в столична езикова гимназия. Сега вратата зее по-широко отворена, както стана ясно.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в чт, 19 окт 2017, 12:28
Това го знам, аз лично имам приятелка така. Не я приеха в София, премести се в Перник, но си учи цял първи срок в Перник. След което се записа в столична езикова гимназия. Сега вратата зее по-широко отворена, както стана ясно.
Мдам. По същата схема във Втора Английска се записа едно дете, което изкара един срок в Езиковата гимназия в Кюстендил, а деца, гастролирали в ПМГ Габрово, пак за един срок, се парашутираха в СМГ. За деца на познати става дума, не за тези от ЕЖК.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 19 окт 2017, 12:32
А какво се обяснява на децата в редовен прием, които са си спечелили мястото и са искали среда? Че скоро писах в една такава тема-как избирате училището след 7 клас :)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в чт, 19 окт 2017, 12:33
Кой да го обясни? Родители или учители?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в чт, 19 окт 2017, 12:35
Обикновено никой нищо не им обяснява, но част от децата не са будали и много добре знаят какво се е случило.  Обаче веднъж в един клас, това вече няма значение.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 19 окт 2017, 12:37
Кой да го обясни? Родители или учители?

И родители и учители.
ОК, аз като родител знам какво да кажа. Това не променя факта, че лелеяната "среда" не е точно онази, която се спряга. Тогава целия този зор за вход някъде заради средата някак губи форми. Това е много извън темата обаче.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в чт, 19 окт 2017, 12:38
Реално, подобни парашутисти са не повече от 5% и не влияят на общото ниво. В този смисъл, "средата" не страда. Но човек го става яд, че неговото отроче се е блъскало като смахнато, а други хитреци са минали по допирателната.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 19 окт 2017, 12:40
Ами аз не съм много съгласна с това. Процентът е сериозен, изразено количествено това е цял един клас за випуск.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в чт, 19 окт 2017, 12:42
5% с критична роля?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в чт, 19 окт 2017, 12:42
Дори да е учило като смахнато, това, че се е преборило самостоятелно и в честна битка, добавя положително самочувствие. То е същото като с Еверест - можеш да си поръчаш да те спуснат с хеликоптер, но е хубаво, когато го изкачиш собственокрачно. Крайно неприятно е за тези, които не са успяли да се класират в съответната гимназия, защотоо обезсмисля всичко, което са вложили.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в чт, 19 окт 2017, 14:09
      Да ви кажа , аз съм учила в ЕГ и не помня да е имало надпланов прием.Обаче по друг начин стояха нещата- баловете на всички бяха изкарани на стената на гимназията и когато се освободиха места / някои предпочетоха МГ или музикално училище/,родителите знаеха кое след кое дете е. Майка ми знаеше имената на съучениците ми още преди да започна училище. До края на средното образование доста деца отпаднаха, но не помня да са дошли нови.

От друга страна- малко фаталистичен е този изпит след седми клас. Не е гаранция, че дете под чертата е по-малко трудолюбиво или умно от последните над чертата.

А иначе- спор няма, дразнещо и обидно е.
Но на мен ми е обидно още от момента, в който в първи клас започнаха родители да сменят регистрации за да излязат с една-две улици пред нашата, само и само да излязат по-заслужили за конкретно училище.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в чт, 19 окт 2017, 22:05

От друга страна- малко фаталистичен е този изпит след седми клас. Не е гаранция, че дете под чертата е по-малко трудолюбиво или умно от последните над чертата.
Да. В крайна сметка, ако едно дете изкара 5,67, а друго 5, 82, очевидно и двете са умни и трудолюбиви деца. Тази разлика в резултатите може да се дължи на чист късмет в конкретния момент и въпреки че и двете деца имат отлични оцени, на едното може броени стотни да не му стигнат за желаното училище. (Зная, че вече се кандидатства с точки, примерът ми е произволен.)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ЗлаВещица в чт, 19 окт 2017, 22:47
Надпланов прием има не само в гимназиите. Има го и в нашето обикновено квартално начално училище. И така влизат тези, които не са се класирали електронно. След трето класиране почват да се търсят връзки, дълги до министерството и от 24 някои класове стават по 27 - я детето на шофьора на кмета, я детето на кмета на близкото село, я детето на вуйчото на секретарката на филанкишията ... и от 1-ви до 12-ти клас все се намират добавени ученици.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в пт, 20 окт 2017, 07:11
Надпланов прием има не само в гимназиите. Има го и в нашето обикновено квартално начално училище. И така влизат тези, които не са се класирали електронно. След трето класиране почват да се търсят връзки,

За начално училище е по- различно.Не е само до връзки.От нашата ДГ две майки, чиито деца живеят в жилище от което буквално може да се види двора на училището,в което Не бяха класирани децата, отидоха при директорката на разговор.Същевременно стотици се бяха класирали " по правилата", защото своевременно си фалшифицираха адресите, че да изглеждат като до оградатацна училището.Затова там е спорно дали след класирането или с класирането са повече в правата си.Има хора, които могат да се помолят, да изискват дори, но не могат да фалшифицират.Темата за прием в първи клас е необятна.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ~desex~ в сб, 21 окт 2017, 15:16
Привет! Може ли да ме ориантирате, ако сте запознати, каква е процедурата за създаване на профилирана паралелка в СУ? Става въпрос за езикова паралелка или информационни технологии? Аз съм завиршила английска паралелка в СОУ, а сега в нашата гимназия /в която учи дъщеря ми/ имат две профилирани - хотелиери и готвачи, но доста родители искат да има езикова паралелка или нещо с компютри, за да не бягат децата в другите градове, а да останат и да завършат средно в родния си град?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в вт, 24 окт 2017, 11:27
Наредбата за финансиране на институциите беше обнародвана само преди дни. Или изпратените бележки, становища и предложения по проекта не са съдържали голям брой предложения за намаляване на максималния норматив, или не са взети под внимание.
Има чудесна тема за обсъждане на проблемите в образователната система:
Това, което не одобрявам в българското училище... (http://www.bg-mamma.com/?topic=1000231)
Аз лично се вълнувам как ще се намали размера на групите, особено за яслите и детските градини като в момента в София групите са масово над 30 деца. Коя институция ще упражнява контрол и какви инструменти и механизми имат на разположение родителите и учителите да повлияят в посока намаляване на размера на групите.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 24 окт 2017, 14:00
Ако спрат с "директорските бройки" и системата класира точно толкова, колкото трябва по броя свободни места в норматива.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в вт, 24 окт 2017, 14:06
А това с директорските бройки как става? С разрешение вероятно? От кого? И за него има ли лимит?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в вт, 24 окт 2017, 14:11
С магия явно, защото изведнъж децата се оказват повече. Едно време казваха официално, че приемали повече деца, защото трябвало да имат средномесечен норматив на посещаемост като бройка деца, а понеже децата били малки и много боледували, обичайно присъстващите деца били колкото трябва по норматив.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в вт, 24 окт 2017, 14:15
А това с директорските бройки как става? С разрешение вероятно? От кого? И за него има ли лимит?

Две страници по-рано.
http://old.bg-mamma.com/?topic=988742.msg35705673#msg35705673Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пт, 27 окт 2017, 12:56
В Държавен вестник е обнародвана Наредбата за приобщаващото образование.
ПМС  № 232 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г.за приемане на Наредба за приобщаващото образование (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=DDA358CDA514503122238FBEF3A78CEB?idMat=119142)
Първото, което проверих, е частта за отсъствията по уважителни причини. :)
Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:
1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;
2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;
4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.
(3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.
(4) За удостоверяване на уважителните причини по ал. 1, т. 1 за учениците в българските училища в чужбина се прилага действащото законодателство на страната, в която е открито училището.
(5) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински документ.
(6) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в случаите по ал. 5, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час.
(7) В случаите по ал. 5, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика.
------------------------------------------------------
) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в пт, 27 окт 2017, 13:09
И какво стана сега , министър Дидева? Убеди ли се, че промените в ДОС-овете и наредбите са или само козметични, или - като в цитирания и болднат от теб пример с наредбата за приобщаващото образование, само препис (пак с добавяне на козметична промяна за "мотивирано, писмено бла-бла до класния ръководител - че то в характеристиката на същия класен ръководител е записано, че отговаря за поверения му клас и води неговата документация, та този добавен блаблализъм е категорично излишен; както и другите алинеи за това, кое до какъв срок и по какъв начин се подава - за идиоти ли мислят хората, че трябва да е разписано в Наредба - не знам ... ") на работещи неща от ППЗНП от 1999 година :)

Из въпросното ППЗНП:
Цитат
Чл. 136. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.; изм., бр. 51 от 2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.; изм. изцяло, бр. 51 от 2009 г.) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:
1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;
2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пт, 27 окт 2017, 13:13
Аз виждам разлика с това:
3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините,
налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класнияръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;
4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за отсъствието, и след решение на педагогическия съвет.


Което е извадка от досега действащата наредба.
Както и в текста за закъсненията. Такъв липсваше в старата наредба, а в сравнение със ЗНП и ППЗНП има разлика.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в пт, 27 окт 2017, 13:43
Сега вече няма да имаме 1/3 неизвинено, а 1/2.
А в дневника графа за половинки няма, има само забележка.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в пт, 27 окт 2017, 14:27
Почти безобидна, аз съм съгласна с теб, някой трупа активи и бълва наредби. Но в конкретния случай промяната е за добро.
Досега тичахме за подпис при директор (нашата директорка държеше класния да занесе молбата, за да е сигурна, че е бил уведомен от родителя), за входящ номер, пък да се притеснявам за датата на молбата и на входящия номер, да успея да хвана директорката - за един подпис ми се е случвало да вися пред дирекцията по цял час и то след часовете естествено. Сега поне ще е по-лесно.

А в дневника графата "Забележка" е част от графата за отсъствия. Според мен там може да се вписват всякакви забележки относно отсъстващите, включително закъснелите, а не забележки по часа, предмета и т.н.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в нд, 29 окт 2017, 00:48
Който желае, нека подкрепи: https://www.petitions24.com/signatures/pretapkani_grupi_v_gradinite/start/20


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 11 ное 2017, 10:03
Проект на ПМС за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
Проект на ПМС (https://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13328)

Доклад с мотиви (https://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13327)

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция  "Приобщаващо образование" на e-mail: tihozar.krastev@mon.bg до 11 декември 2017 г. включително.

Целта на предложения проект е разширяване на кръга от ученици, които имат право да получават стипендии, предоставяни със средства от държавния бюджет, като по този начин ще се предостави по-голяма възможност на училищната общност както за формиране и затвърждаване на училищните политики за насърчаване на образователните резултати на учениците, така и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на учениците.
Учениците, обучаващи се в частните училища, ще имат равна възможност с учениците от държавните и общинските училища да получават стипендии, като средствата за тях ще бъдат предоставяни чрез бюджетите на общините, на чиято територия се намира тяхното седалище.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: denyil в сб, 11 ное 2017, 10:28
По повод стипендиите-тази година деветокласниците са без стипендии,нали?Благодаря!


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 11 ное 2017, 11:31
По повод стипендиите-тази година деветокласниците са без стипендии,нали?Благодаря!
Само онези, които нямат основно.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: maria77bg в сб, 11 ное 2017, 11:35
По повод стипендиите-тази година деветокласниците са без стипендии,нали?Благодаря!
Само онези, които нямат основно.
Как така има деветокласници без основно образование? Нещо съм изпуснала тази опция.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 11 ное 2017, 11:43
Всички, които имат подготвителен осми клас, са без основно в девети, когато накрая ще го получат.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в сб, 11 ное 2017, 12:47
Как така има деветокласници без основно образование? Нещо съм изпуснала тази опция.
По старата нормативна уредба беше така. Паралелките с интензивно изучаване на език " изоставаха" с известен брой предмети спрямо останалите, тъй като тогава основно образование се завършваше в осми клас, а те изучаваха само език, БЕЛ, математика, ИИ, музика и ФВС. Останалите предмети от учебната програма за осми клас се изучаваха в девети, тези от девети - в десети  и т. н. Така на практика учениците в професионалните гимназии  получаваха стипендии една година по-рано от тези в профилираните гимназии с интензивно изучаване на езика.
Тазгодишните деветокласници са последният такъв набор.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: denyil в сб, 11 ное 2017, 17:57
 Значи правилно съм разчела условията. За МГ-9клас ставаше на въпрос.Благодаря!


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: gargamela в сб, 11 ное 2017, 19:55
Значи правилно съм разчела условията. За МГ-9клас ставаше на въпрос.Благодаря!

Има паралелки в МГ, които се водят "професионални", респективно са завършили основно образование в 8 клас.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Vyara D в нд, 12 ное 2017, 20:30
Значи, според проекта, всички завършили през миналата учебна година 7 клас (сегашните осмокласници) имат право на такава стипендия, нали?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в нд, 12 ное 2017, 20:47
Те имат такова право и по действащото в момента ПМС, стига да учат в държавно или общинско училище.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в нд, 12 ное 2017, 22:58
Така е, но има училища, които решават осмокласниците да получават снипендии от 2я учебен срок. Зависи как е в училището, което ви засяга лично.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: gargamela в пн, 13 ное 2017, 00:17
Ако се задвижат с министерското постановление, актуализират бюджета и преведат парите, едва ли ще останат такива училища. Сега вероятно тези, с много отличници и висок бал приемен бал, си правят сметката, че през вторият срок ще спадне броят на осмокласниците с право на стипендия за успех.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пн, 13 ное 2017, 00:23
Преди около месец цитирах писмо на началника на РУО - София, в което пишеше, че ще бъдат предоставени допълнителни средства за стипендии за 2017 г. Допълнителните средства ще бъдат изчислени пропорционално за три месеца (октомври, ноември, декември) на базата на броя на учениците в VIII клас за учебната 2017/2018 година в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение) и размера на средствата за стипендии за един ученик, определен от Министерския съвет.
Пълният текст (http://www.bg-mamma.com/?topic=996670.msg35673887#msg35673887)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в пн, 13 ное 2017, 06:03
Ако се задвижат с министерското постановление, актуализират бюджета и преведат парите, едва ли ще останат такива училища. Сега вероятно тези, с много отличници и висок бал приемен бал, си правят сметката, че през вторият срок ще спадне броят на осмокласниците с право на стипендия за успех.
И в проекта за постановление е дадена възможността на училището да избира от началото на годината или от втория учебен срок.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в пн, 13 ное 2017, 15:29
Ако започне да се изплаща стипендията от втория срок, ще се изплатят ли парите за месеците от първия?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: gargamela в пн, 13 ное 2017, 17:03
... И в проекта за постановление е дадена възможността на училището да избира от началото на годината или от втория учебен срок.

Не съм убедена:
"...§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, като:
1. Условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, които се обучават в частни училища, се прилагат от началото на втория учебен срок за учебната 2017 – 2018 година.
2. Условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, които се обучават в държавни и общински училища, както и разпоредбата на чл. 15, се прилагат от началото на учебната 2017 – 2018 година...."


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ston в пн, 13 ное 2017, 17:14
А кой определя колко ще е стипендията? Преди седмица две познати деца обсъждаха колко получават. В различни училища. Този, който беше в професионална гимназия беше с 50лв месечно, а другото момче в гимназия с математически профил,  беше с 20лв.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в пн, 13 ное 2017, 17:16
зависи колко маймуни са на клона.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: gargamela в пн, 13 ное 2017, 17:20
зависи колко маймуни са на клона.

Точно!


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в пн, 13 ное 2017, 18:11
Има минимум - 21 лева. максимум няма. Колкото са стипендиантите си разделят сумата.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в пн, 13 ное 2017, 20:43
... И в проекта за постановление е дадена възможността на училището да избира от началото на годината или от втория учебен срок.

Не съм убедена:
"...§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, като:
1. Условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, които се обучават в частни училища, се прилагат от началото на втория учебен срок за учебната 2017 – 2018 година.
2. Условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, които се обучават в държавни и общински училища, както и разпоредбата на чл. 15, се прилагат от началото на учебната 2017 – 2018 година...."
Чл. 4. (1) Месечните стипендии са за:
1. постигнати образователни резултати;
2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;
4. ученици без родители.
(2) В училището може да се отпускат и месечни стипендии за ученици само с един
родител по предложение на комисията по чл. 8.
(3) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се отпускат от началото на всяка учебна година
и/или от началото на втория учебен срок
и се изплащат месечно за периода на учебните
месеци.

Имаме и/ или- преценката е на ПС. Минимума е 20 лв, а максимума- 60.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: gargamela в пн, 13 ное 2017, 21:08
Според мен това или касае евентуална промяна в обстоятелствата, даващи право на стипендия, тъй като по тези точки всеки срок се кандидатства отново.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в пн, 13 ное 2017, 21:13
Според мен това или касае евентуална промяна в обстоятелствата, даващи право на стипендия, тъй като по тези точки всеки срок се кандидатства отново.
Гаргамела, трета година подред го гласуваме така (текста е едно към едно като старото постановление) и на новоприетите ученици (в 9, а тази година и в 8 клас) отпускаме стипендиите от втория срок. На всички останали от началото на учебната година.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ивалета в сб, 20 яну 2018, 15:26
Пиша тук, понеже се интересувам от проекта на новата наредба за прием в детските градини и училищата в гр. София, който е публикуван за обществено обсъждане, но не мога да открия линк. Моля за помощ, ако е възможно. Предварително благодаря!


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Матилда в сб, 20 яну 2018, 16:30
Имам един въпрос към учителите по БЕЛ. Пишат ли се текущи оценки отделно по бълг. език и по литература в отделни графи? Или всички изпитвания, контролни и пр. фигурират в една графа в дневника като оценки по БЕЛ. В бележника също - уточнява ли се дали конкретното изпитване е по бълг. език или по литература? За срочни и годишни е ясно, че е една оценката по предмета.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в нд, 21 яну 2018, 10:30
   В електронния дневник има само БЕЛ. В бележника пише литература или Бълг. език


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: shrekie в пн, 22 яну 2018, 16:37
Пиша тук, понеже се интересувам от проекта на новата наредба за прием в детските градини и училищата в гр. София, който е публикуван за обществено обсъждане, но не мога да открия линк. Моля за помощ, ако е възможно. Предварително благодаря!
Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (https://www.sofia.bg/web/guest/project-system-for-admitting-first-class)
Проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (https://www.sofia.bg/web/guest/proeject-rules-for-reception-in-kindergartens)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в чт, 25 яну 2018, 09:08
Ето една генерална промяна замислена от Герб и Г-жа Кастрева в частност:

http://pik.bg/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8-news721021.html


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в чт, 25 яну 2018, 09:19
То вече има наградени училища... 09.2017
http://infomreja.bg/izbirat-s-konkurs-naj-dobro-domashno-vino-42623.html (хъх, името в линка е за вино  :ooooh:)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 25 яну 2018, 09:26
Понеже линкът беше пуснат в няколко теми, аз също си направих труда да проверя. Конкурсът не е нещо ново. Провежда се от няколко години.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в чт, 25 яну 2018, 09:26
То вече има наградени училища... 09.2017
http://infomreja.bg/izbirat-s-konkurs-naj-dobro-domashno-vino-42623.html (хъх, името в линка е за вино  :ooooh:)


Ще плащаме за това в държавните училища някой да обяснява на децата ни, че са родени без пол и сами могат да избират какви да са, момченца или момиченца.
По-голяма глупост Герб не можаха да измислят и ще си платят на следващите избори, надявам се много скоро.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 25 яну 2018, 09:29
Може ли да не се политизира тази тема? Ако на някого му е много важно да си изпробва плюнките, има достатъчно теми в Клюкарника за изява.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в чт, 25 яну 2018, 09:30
Понеже линкът беше пуснат в няколко теми, аз също си направих труда да проверя. Конкурсът не е нещо ново. Провежда се от няколко години.

Да, тази Конвенция е разписана без никакво обществено обсъждане на 24 април 2016г.

Много ми е интересно какво е написал победителя в конкурса.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в чт, 25 яну 2018, 09:32
Може ли да не се политизира тази тема? Ако на някого му е много важно да си изпробва плюнките, има достатъчно теми в Клюкарника за изява.


Всичко е политика драга. Политиците ни управляват. От тях зависи живота ни и има огромно значение коя партия, какво прави.
Виж какво става в Румъния и не се чуди после защо учителските Ви заплати са три пъти по-ниски от румънските.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 25 яну 2018, 09:33
Понеже линкът беше пуснат в няколко теми, аз също си направих труда да проверя. Конкурсът не е нещо ново. Провежда се от няколко години.

Да, тази Конвенция е разписана без никакво обществено обсъждане на 24 април 2016г.

Много ми е интересно какво е написал победителя в конкурса.

Програмата  „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” съществува години преди това.
Например... (http://35sou.bg/2013/04/12/%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5/)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в чт, 25 яну 2018, 09:40
Дидева, това което си извадила е проект на някаква Фондация.
 МОН официално провежда такава политика от 24 април 2016.
Този Конкурс може да съществува отдавна, важни са темите.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 25 яну 2018, 09:46
Дидева, това което си извадила е проект на някаква Фондация.
 МОН официално провежда такава политика от 24 април 2016.
Този Конкурс може да съществува отдавна, важни са темите.
" Някаквата" фондация е същата, която организира конкурса.
Ето ти информация (http://nmd.bg/otlitchiha-utchilishtata-pobediteli-v-konkursa-za-zvanie-vutchilishte-bez-nasilie-i-stereotipi-opredeleni-ot-polav-2013-2014g/) за първото му издание. Провежда се от учебната 2013/2014 година.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в чт, 25 яну 2018, 09:52
Дидева,

" с подкрепата на Министерство на образованието и науката. "

чети моля те, какво ми пращаш. Може да е с подкрепата на МОН.
Сега имаме официално писмо от МОН, което превръща проблема в ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОЛИТИКА.

Също така ти предлагам да прочетеш и това:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО!!
Изказване на адв. Владимир Шейтанов, на общ. дискусия в СУ“Климент Охридски “по въпроса за присъединяването към Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Уважаеми господа,

В самото начало на своето изказване, заявявам, че нямам никакъв лобистки интерес. Не съм нито политик, нито държавен чиновник, нито активист, нито грантов получател. Изразявам само лично мнение на практикуващ юрист. И особено държа да се разгранича от всички онези, които разчитат на финансиране по чл.8 на ИК, който предвижда:

„Страните отпускат подходящи финансови и човешки ресурси за доброто изпълнение на интегрираните политики, мерки и програми за превенция и борба с всички форми на насилие, обхванати от настоящата Конвенция, включително за тези, които се провеждат от неправителствени организации и от гражданското общество“.

От гледна точка на Закона за международните договори на България и Закона за нормативните актове, днешната дискусия е закъсняла. Допуснатите закононарушения вече не могат да бъдат санирани, т.е.за да се спази законността, проекто-законът за ратификация трябва да бъде изтеглен от НС. Още повече, че висшите представители на изпълнителната и законодателната власт вече изразиха публично позиция в полза на ратификацията. Правната оценка на този факт е очевидна.

Като цяло обаче съм твърдо убеден в едно: ИК е категоричен пример за нарушаване на Закона за международните договори.

Допуснатите нарушения са от процесуално естество, но както е известно от съдебната практика, те опорачават прилагането на материалната норма. Приемането на ИК при допуснатите процесуални нарушения отварят вратата за последващо съдебно оспорване на нейното прилагане. Нарушенията засягат чл.7,ал.1 вр.с чл.3-6 от Закона за международните договори на РБ –превода на проекто-договора на български език; съгласуването на проекто-договора между отделните министерства и ведомства; изготвянето на доклада по чл.4, ал.1; обсъждането на проекто-закона за ратификация.

Цитираните нарушения опорочават процеса на присъединяване към ИК. Налице са сериозни съмнения в две насоки: целесъобразност и законосъобразност.

При гласуването на проекто-закона за ратификация в МС станахме свидетели на необичайно сериозни разногласия в изпълнителната власт: разпределение на гласовете: 8 „за“– 8 „против“. Последвалите две допълнителни декларации на ОП срещу ратификацията на ИК показват, че правителството остава разединено.

Поляризирането в Кабинета се допълва от още по-дълбоки разногласия в обществото. Против ратификацията се изказаха авторитетни личности от целия обществен сектор - юристи, академици, професори, журналисти, архитекти, телевизии, радио, БПЦ, Главния Мюфтия. Ситуацията започна да наподобява спасяването на българските евреи през Втората световна война.

Същевременно, над България се упражни силен международен натиск, украсен с куртоазни похвали и уверения за подкрепа на държавния суверенитет. Френски евродепутат дори поиска да приложим ад-хок още неприетия текст на ИК, като свалим рекламния клип на Българското европредседателство.

Ратификация на ИК при подобна ситуация би била равносилна на обществено насилие. И тя най-вероятно ще стане факт.

С България се държат недопустимо. В хода на международната конференция за изработване на ИК, българските позиции не са били взети преди вид, според свидетелства на Кристиян Вигенин, тогавъшния български министър на външните работи, а сега настояват да се присъединим, към текст на договор, които ние сме оспорвали.

Проф. Живко Сталев казваше,че правовата държава без справедливост се превръща в насилие. Нека не забравяме за тази мисъл на един от най-големите български юристи.

Това не означава, че съм противник на борбата против насилието над жени и домашното насилие. Над 36 години защищавам жертвите на такова насилие, както в България, така и в чужбина. Имам не малък опит, не само от Либия и Турция. Но като български юрист съм убеден, че ИК е неефективен механизъм за защита на българката от насилие, не отговаря на най-малко две от провъзгласените си цели и най-важното - в редица случаи тя е неизпълнима и като такава ще даде основание за съдене на България като държава-нарушител.

Ще се спра на три основни професионални въпроса:

предмет на договора;

адекватност на регулацията;

противоречия на конвенцията с установения правен ред в страната

ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДМЕТА НА РЕГУЛАЦИЯ:

ИК има две области на регулиране – насилието над жени и домашното насилие. Без съмнение, ИК притежава определени достойнства като правен инструмент. Ползата от нея би могла да бъде осезаема, ако не са някои много съществени недостатъци. Но дяволът е скрит както винаги в детайлите.

НЕДОСТАТЪЦИ НА ИК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЪРВАТА ОБЛАСТ–НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ

ПРЕДМЕТЪТ НА КОНВЕНЦИЯТА Е НЕПЪЛЕН И ПОРАДИ ТОВА НЕ ОТГОВАРЯ НА ОБЯВЕНИТЕ ЦЕЛИ. Той не включва духовното насилие, което е много тежък недостатък.

Визираните в конвенцията конкретни форми на насилие са неприсъщи за България. А присъщите не са визирани. България няма обществено значим проблем, напр.с увреждането на генеталиите на жените и с насилствените бракове. Обратното –България и ЕС имат много сериозни проблеми с:

Разврата, престъпление по Раздел VІІІ на НК;

Нелегален износ на жени с цел сексуална експлоатация;

Блудство с малолетни;

Детска порнография;

Демонстрацията на сцени на насилие против жени и домашно насилие – по телевизия, кино, театри,книги, списания, ИНТЕРНЕТ –достатъчни ли са средствата против публично показване на насилие – чл.17,т.2 ИК?

Побой над жени-учителки, жени-лекари и др.,

Детска агресия - момичета против момичета, момчета против момчета в училищата.

Ромското домашно насилие.

Ноторна истина е, че огромна част от насилието над жени са породени не от физическото превъзходство на мъжкия пол, а от социалната среда – бедност, мизерия, икономическа и социална експлоатация, войните.

ИЗВОДИ: ИК не изпълнява собствените си цели - не зашищава против всички форми на насилие над жени( чл.1,ал.1, т.А) и не създава цялостна рамка за защита и помощ на всички жертви на насилие над жени и домашно насилие( чл.1,ал.1, т.В).

НЕДОСТАТЪЦИ НА ИК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВТОРАТА ОБЛАСТ – ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Конвенцията е възприела широкия подход на ЕКПЧ при определяне на субектите на семейните отношения, но регулира единствено насилието против жени, и съвсем епизодично – против децата. Защитата против насилие над останалите - мъже, деца, възходящите баба и дядо изцяло отсъства; Това е отстъпление от всеобщо приетия принцип от Декларацията за правата на човека от 1949г.- равенство в правата, без разлика на раса, пол, етнос, произход, убеждения, социално положение и др.

Не са дефинирани границите на психологическото насилие. Няма легална дефиниция на това насилие. Това ще доведе до различно прилагане на ИК в отделните страни,чиято социална практика съществено се различава

ИЗВОДИ: Тук също се наблюдава неизпълнение на прононсираните цели на ИК (чл.1,ал.1, т.А и т.В)

ПО ВЪПРОСА ЗА ОБЕКТИТЕ НА ЗАЩИТА

В тази насока възникна и централния спор, свързан с термина „джендър“.

Конвенцията предвижда защита на граждани, обособени по признак, който ефемистично казано не се радва на всеобщо признание. Независимо от терминологичния спор, легитимира се нова категория граждани, в контекста на забраната за дискриминация при прилагане разпоредбите на Конвенцията. Това са лица с нетипична сексуална ориентация. Принципът на нейното обособяване е чужд на вътрешното право на редица европейски държави. От България се иска да акцептира международна правна норма, която противоречи на българското законодателство. ТОВА Е Т.НАР.ПРАВНО ИНЖЕНЕРСТВО ПО ЛИНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДОГОВОР,КОЕТО ВОДИ КЪМ ОТРИЧАНИ ВЕЧЕ В САЩ СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ, КАТО ГЕЙ-КВАРТАЛЪТ „КАСТРО“ В САН-ФРАНЦИСКО, улицата на проститутките в Женева, Булонския лес в Париж, квартал Александрия в Копенхаген и т.н.

Легитимирането на хората с нетипична сексуална ориентация създава се прецедент, който ще засегне сериозно вътрешното ни законодателство в бъдеще. Тези дни, пред очите ни, в СУ“Климент Охридски“ е сформирано дружество на ЛГБТИ. Тази еволюция на правото е размило правната уредба на семейните отношения в много страни - САЩ, Германия, Швеция, Дания, Норвегия, Финландия, Австрия, Швейцария, Холандия. Резултатът е демографска криза и сериозни социални проблеми на тези общества.

КАТО БЪЛГАРСКИ ЮРИСТ, СЧИТАМ ЧЕ ТОВА НЕ Е ДОБЪР ИЗБОР ЗА МОЯТА СТРАНА. ТОВА НЕ Е ЗАЩИТА НА ЖЕНИ ОТ НАСИЛИЕ И ДОМАШНО НАСИЛИЕ. ТОВА Е НАСИЛИЕ НАД БЪЛГАРСКОТО ДЕТЕ, БАЛГАРСКАТА ЖЕНА, БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО И ПРЕЗЮМИРАНЕ НА ВИНОВНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ МЪЖ. ЕДИН ДЕН ТО НЕМИНУЕМО ЩЕ ЕВОЛЮИРА ДО КОНСТИТУЦИОНЕН ПРОБЛЕМ.

АДЕКВАТНОСТ НА РЕГУЛАТОРНИЯ РЕЖИМ НА ИК

Въпреки своите несъмнени качества, ИК не е адекватен регулатор в своята област.

Фундаментална слабост на ИК е ПРИЛОЖИМОСТТА НА ИК КАТО ПРАВЕН ИНСТРУМЕНТ.

Причините за това са различни:

ТЕРМИНОЛОГИЧНА НЕПРИГОДНОСТ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА НОРМА ЗА ПРИЛАГАНЕ В ПРАВОРАЗДАВАТЕЛЕН ПРОЦЕС.

Използвани са понятия без легална дефиниция:

„виктимизация“-чл.18,ал.3,т.3;

„овластяване“ (empowerment) –чл.18,ал.3;

настаняване-housing-чл.20,ал.1;

ангажирана и компетентна подкрепа - sensitive and knowledgeable assistance-чл.21,

„икономическо увреждане“, „икономическо насилие“ и др. (термини от международните отношения между държави, пренесени неправилно в отношенията между физически лица).

И това са само част от такава категория термини. Няма съдия в света, който да може да приложи такива термини в съдебно производство. Няма прокурор, който да повдигне обвинение при тази терминологична неяснота. А ИК ще стане част от българското право, по силата на чл.5, ал.4 от КРБ. Великобритания, Германия, Франция, Турция, САЩ, а отскоро и Русия, не признават приоритета на международната норма над вътрешното право. Това означава, че те не са длъжни да изпълняват ИК, ако противоречи на вътрешното право, за разлика от България.

НЕПРИГОДНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО

Българският превод на ИК е несъвършен. Неточният превод е абсолютна пречка за правилното прилагане нормите на конвенцията от българския съд, защото нашето съдопроизводство се води на български език.

КОЛИЗИОННОСТ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ НОРМИ

Редица разпоредби на ИК влизат в сериозна колизия с разпоредби на вътрешното право. Напр.забраната за дискриминация на лица, с нестандартна полова ориентация в ИК влиза в колизия с нормата на чл.157,ал.4 НК „Който върши хомосексуални действия открито или по скандален начин, или по начин да подтикне другиго по пътя на извратяването, се наказва с лишаване от свобода до 2 години или с поправителен труд“. Нормите на ИК са колизионни и по отношение на някои норми на СК, КТ и др.;

ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕНЦИОНАЛНИЯ РЕЖИМ ИЗИСКВА НЕВЪЗМОЖНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

Чл.20,ал.1 ИК задължава държавите да оказват финансова подкрепа и да осигурят настаняване на жените, жертви на насилие, както на български граждани, така и на чужденци, пребиваващи на наша територия; България не притежава необходимия ресурс за това.

Искам да обърна специално внимание на още един аспект. Създава се възможност за огромни злоупотреби от страна главно на ромско население чрез симулиране на насилие, с цел – възползване от разпоредбата на чл. 30, ал.2 от ИК за получаване на обезщетение от страна на държавата,която предвижда:„На лицата, получили тежка телесна повреда или увреждане на здравословното състояние, се отпуска подходящо държавно обезщетение, доколкото вредата не е покрита от други източници като извършителя, застраховка или здравни и социални разпоредби с държавно финансиране“.

НПО в областта на „джендър“ политиките получават ново правно основание за финансиране от държавния бюджет,което ще се плаща от цялото общество, независимо дали е съгласно с тези политики.

ИК ПРЕДЛАГА ТРУДЕН, ДА НЕ КАЖЕМ НЕЕФЕКТИВЕН ИМПЛЕМЕНТАЦИОНЕН АПАРАТ.

Конвенцията задължава държавите да налагат своята юрисдикция навсякъде където се извършват нарушения над нейни граждани (екс-териториално приложение на вътрешната норма- чл.44, ал.1, ал.2 и ал.3 наИК). Това е правно недопустимо, защото създава колизии между нормите на две държави. Как България ще прилага своята юрисдикция по отношение на свои гражданки, жертви на насилие напр. на територията на Испания и Германия? Всички помним трудностите по налагане на френската юрисдикция по делото „Борилков“, които струваха толкова много загубен престиж, накърнен авторитет и прахосани средства на френското правосъдие.

Консулската защита като правен инструмент, не е в състояние да решава тези проблеми на българи в чужбина.

Държавата не е в състояние да подпомага своите граждани, станали жертва на насилие от държавни органи на друга страна-членка.

Нереалистично е да се очаква,че жертвите на насилие, които са се натъкнали на отказ или неспособност на българската държава да им окаже помощ , ще получат съдебна защита от българските съдилища.

Конвенцията се прилага както в мирно време, така и по време на война, т.е. насилието по време на война е част от предмета на ИК. Конвенцията е очевидно неприложима към насилие по време на война. Само преди броени, на 19.01.2018 и 20.01.2018г., Турция, която е ратифицирала ИК, извърши нарушение на ИК, с убийството на 18 души,част от които са жени, с обстрела на територията на Сирия. Това нарушение на ИК очевидно няма да бъде санкционирано.

По почти всички мои съдебни дела в защита на български жени в чужбина,моите подзащитни не получиха адекватна и навременна помощ от българската държава –в Либия, в Швеция, в Малта, и др. Чл.18,т.5 от ИК е неизпълним (гарантиране на консулска защита на жени, жертви на насилие в чужбина).

Казусът с Ралф Георг Сундберг,шведския гражданин, който през 2016г. изрита в главата българска камериерка в хотел на Слънчев бряг нагледно показа неспособността на Швеция да изпълнява ИК. Швеция, която е ратифицирала ИК, не изплати на жертвата от шведско мъжко насилие обезщетението по чл.30,т.2 от ИК. А българската държава не защити българката от насилие дори на наша територия, да не говорим за територията на чужда държава. Въпреки относимите български закони и международните ни договори.

Интересен е опитът от прилагане на Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления. Границите, в които хората биват подпомагани, са от 250 до 5000 лв.За осем години са подадени близо 580 молби за финансова компенсация. 140 души са я получили. Общият размер на предоставената сума е около 278 000 лв., сочи статистиката на Министерството на правосъдието. Излиза, че средно пострадалите са обезщетявани с 1985 лв. Очевидно, това е несъразмерно обезщетение в много случаи. А можете ли да си представите дали една жена, шведски или холандски гражданин, евентуална жертва на насилие в България, каквито всяко лято има по българското Черноморие, ще се задоволи с тази сума.

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЕВЕНТУАЛНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ИК.

ПЪРВО: Повече от очевидно е, че България няма да бъде в състояние да изпълнява редица разпоредби на ИК. Това носи заплаха за страната като нарушител на международен договор.

ВТОРО: ИК налага да бъдат внесени съществени промени във вътрешното законодателство. Ще се наложат промени поне в следните актове:

НК, Престъпления против личността , „Разврат“

ГПК и НПК по отношение сроковете за съдопроизводство

Закона за държавния бюджет

КТ

Кодекса за социално осигуряване

Закона за училищното и предучилищното образование

Днес непосредствена необходимост от промени в КРБ и Семейния кодекс не съществува. Но ИК създава правна възможност за оспорване на сегашната регулация на семейните отношения. Въпреки,че КРБ не допуска друга форма на брак освен доброволен съюз между мъж и жена, ИК отваря пътя за претенция за дискриминация на хора с нестандартна сексуална ориентация. КРБ не е достатъчна гаранция, че ИК няма да доведе до такива претенции, дори само заради нормата на чл.27от Международната конвенция на правото на договорите, която предвижда, че държавите не могат да се позовават на вътрешното си право като основание да не изпълняват международен договор. Самата ИК също предвижда, държавите да предприемат законови и конституционни промени, за да гарантират нейното прилагане. С ратификацията, България ще отвори огромен фронт срещу себе се за нарушаване на ИК, която обективно не може да бъде изпълнена. Чакат ни тежки финансови, правни, политически и международни последици.

РЕЗЕРВИ И ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Ратифицирането на ИК ще превърне държавата в постоянен нарушител на международен договор, с всички правни последици финансови, политически и юридически.

Юридически е невъзможно да се приложи обвързване на страната само с част от ИК

Чл.78 не позволява резерви по ИК, с изключение на резерви по 5 конкретни разпоредби:

чл.30,ал.2;

чл.44, ал.1,е, ал.3 и ал.4;

чл.55, ал.1 вр.чл.35;

чл.58 вр.чл.37, чл.38, чл.39;

чл.59

МП не позволява да се внасят резерви, които не са разрешени от самия межд.договор (чл.19 от Международната конвенция по правото на договорите). Същото се отнася до интерпретативните декларации. Недопустимо е с резерва или декларация да се дерогира действието на разпоредби, които засягат основния предмет на международния договор. Подобни опити винаги се контрират с насрещни Възражения от други страни по конвенцията. Полша, Латвия и Литва направиха такива декларации и бяха контрирани от 6 държави.

Сами се вкарваме в ситуация на резерви, интерпретативни декларации, възражения, тълкуване и др., което само по себе си е хлъзгава правна материя, която не гарантира опазване на българския правов ред от нежелателно въздействие на колизионна норма.

ИЗВОДИ:

Отказът от ратификация на ИК не само не вреди на международния авторитет на България, а е единствения начин да запази този авторитет и да не превърне България в нетен нарушител на още един международен договор.

Присъединявам се към призива на Вице-президента г-жа Маргарита Попова: не натискайте копчето за ратифициране на тази конвенция. Това ще бъде фатална грешка. Това е правна клопка, от която България няма големи шансове за излизане.
Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в чт, 25 яну 2018, 09:53
aninica, да не мислиш, че от 2013 не е с любезното съдействие на МОН и предварителни заповеди и писма.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в чт, 25 яну 2018, 09:58
aninica, да не мислиш, че от 2013 не е с любезното съдействие на МОН и предварителни заповеди и писма.

Може и да е, няма да се учудя. Може обаче обществото да роптае, че държавата е подкрепила някакъв проект, в някакво училище, но сега става въпрос, както казах за държавна политика, която ще засегне всички училища в България, има разлика.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 25 яну 2018, 10:02
:
aninica, да не мислиш, че от 2013 не е с любезното съдействие на МОН и предварителни заповеди и писма.

Може и да е, няма да се учудя. Може обаче обществото да роптае, че държавата е подкрепила някакъв проект, в някакво училище, но сега става въпрос, както казах за държавна политика, която ще засегне всички училища в България, има разлика.
Ти изобщо прочете ли нещо за конкурса? " Някакъв проект в някакво училище?"
В първото издание са участвали 101 училища.
В края на м. март 2014г. 101 училища от 21 региона на България изпратиха своите попълнени анкетни карти. След прецизен преглед на получената информация, екип от представители на МОН, фондация ДОИТ и НМД определи 12 училища, които преминаха във втори кръг.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в чт, 25 яну 2018, 10:03
 aninica, очертава се като държавна политика, въпреки че обществото изрази несъгласието си. Щом е държавна политика, няма начин да не го насадят в училищата. Но те образованието не могат да подредят, пък надали някой ще им обърне внимание и за тази простотия. Някои училища ще се снимат с разни признания, но пък надали точно с тези си активи ще станат предпочитани.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в чт, 25 яну 2018, 10:05
aninica, от 2013 са поканвали/ приканвали всички училища.
Някои са се включили.
Ти тогава не ги ли видя?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в чт, 25 яну 2018, 10:05
В училищата се получават писма от РУО за всякакви конкурси. В нашето например вчера има 2 писма за два различни конкурса, предния ден също има 2. А в деня, в който се получи писмото за така обсъждания конкурс, има още 4. Писмо като писмо. Училището избира дали и къде да се включи. Въпросното писмо няма характер на задължителност, така както нямат и останалите 20 получени през този месец.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в чт, 25 яну 2018, 15:49
Добре, били са повече училища, но това не променя нищо. Мон не е бил инициатора, както е сега!Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: A m b e r в чт, 25 яну 2018, 15:52
 Предполагам, че инициативата сега е от серията инициативи по случай великото ни евродомакинство. Надявам се да им отминат напъните след няколко месеца.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в чт, 25 яну 2018, 18:17
aninica, от 2013 са поканвали/ приканвали всички училища.
Някои са се включили.
Ти тогава не ги ли видя?

Не, не съм. Но гласувам на избори и там чета и слушам, и никъде не съм прочела, че някой иска с моите данъци да плаща, за да учат детето ми, че може да си избира пола!!!!
А това не са “някакви конкурси” или “някакви инициативи”, а фундаментален въпрос.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 25 яну 2018, 18:39
:
aninica, от 2013 са поканвали/ приканвали всички училища.
Някои са се включили.
Ти тогава не ги ли видя?
Не, не съм. Но гласувам на избори и там чета и слушам, и никъде не съм прочела, че някой иска с моите данъци да плаща, за да учат детето ми, че може да си избира пола!!!!
А това не са “някакви конкурси” или “някакви инициативи”, а фундаментален въпрос.
"... ви уведомявам, че можете да участвате в юбилейното издание на конкурса..."
Нито е заповед, нито е наредба, нито е закон, нито е свързано със задължителното обучение в училищата. Уведомително писмо до директорите на училищата за конкурс.
Конкурсът се финансира с евросредства и участието в него не е задължително.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 25 яну 2018, 18:58
Их, само ѝ разваляте конспиративната теория на Аниника.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Furf в чт, 01 фев 2018, 16:19
Колко коментара са се изписали под пост с линк към пик.бг :unamused:
Как е възможно да се интересувате от проблемите на образованието и в същото време да четете и да си набавяте информация от подобни парцали... недоумявам :pensive:


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 01 фев 2018, 16:26
Е, госпожата не се интересува от проблемите на образованието. На нея ѝ е важно да изкривява общественото мнение, да всява смут и да си рекламира тезата от други теми, нямащи общо с образованието.
В темата за въпроси към модераторите се тръшка няколко страници, че темата за инстамбулското споразумение не била излизала сред предлаганите. Явно ѝ е важно, но ми е нечистоплътно такова разнасяне по всички теми. А тя се постара в доста образователни теми да го снесе това.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пн, 12 фев 2018, 18:43
Сайтът на министерството вече е с нова визия (https://www.mon.bg/)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в ср, 21 фев 2018, 18:53
Сигурно e от новата визия  :lol:, но това вече е смислено:
  МОН ПРЕДПРИЕМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОЛЕКОТЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ РАНИЦИ  (https://www.mon.bg/bg/news/2921)

"Планира се отпускането на допълнителни средства, за да се осигури достъп до електронно четими варианти на учебниците за всички ученици от I клас до VII клас. Мярката е резултат от усилията на МОН да изпълни поетите ангажименти за намаляване тежестта на ученическите раници и съответно за по-голяма ефективност на образователния процес и повишаване качеството на обучението. Достъпът до електронно четимите учебници ще бъде осигурен чрез създаване на електронен портал с учебно съдържание, в който ще бъдат публикувани тези учебници.

Същевременно учебниците от I до VII клас включително, които са печатни издания с обем над 18 печатни коли, ще се отпечатват вече като две отделни книжни тела.  Това предвижда промяна в Наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, която също е насочена към олекотяване тежестта на ученическите раници. 

За финансиране на електронните варианти допълнителните средства ще са 3% върху съответните нормативи за учебниците за I клас, които се използват за една учебна година, и 8% върху нормативите за учебниците за II – VII клас, чиято годност е три учебни години."


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 22 фев 2018, 09:33
Защо само до 7 клас? Останалите са по-малко заслужили ли, или що?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 22 фев 2018, 09:34
Мисля че за останалите не се осигуряват безплатни хартиени учебници, следователно и електронни няма да им осигурят.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 22 фев 2018, 09:38
Така де, не безплатни, ще си ги платим. Имате ли идея колко тежи учебника по литература за 8 клас?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 22 фев 2018, 09:41
Така де, не безплатни, ще си ги платим. Имате ли идея колко тежи учебника по литература за 8 клас?
" Просвета" със сигурност имат електронни издания на доста учебници. За другите издателства не съм се интересувала.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 22 фев 2018, 09:43
Да, и аз се сетих за Просвета и онези с контурните карти, май издателство Атласи се казваха. Те имат и онлайн тестове и т.н.  интерактивни неща. Но не се сещам за други, а и все пак учителят избира учебника и ако нямаш късмет да си на Просвета...


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 22 фев 2018, 09:49
Направих бърза справка със списъка на одобрените учебници за осми клас за тази учебна година. Голяма част от тях са описани като печатно издание с електронен вариант.
Иначе вече са се задействали.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
Проект (https://www.mon.bg/upload/14454/pr_izm_Nrdb10_210218.pdf)
Мотиви (https://www.mon.bg/upload/14455/pr_izm_Nrdb10_210218-motivi.pdf)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail:  m.nesheva@mon.bg до 23.03.2018 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Проект (https://www.mon.bg/upload/14451/pr_Izm_PMS79_210218.pdf)
Мотиви (https://www.mon.bg/upload/14455/pr_izm_Nrdb10_210218-motivi.pdf)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: p.todorova@mon.bg и/или m.nesheva@mon.bg до 23.03.2018 включително


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ainshtain02 в пт, 23 фев 2018, 16:04
Имам въпрос : до колко извинени отсъствия имаме право за 1 учебна година?Днес разбрах от класната,че са до 120,а аз имам около 129  за първи срок само.Втория срок още не съм отсъствала. Възможно ли е да ме накажат? Нямам нито едно неизвенено. Имам,обаче, една двойка за срока и майка ми ще ходи да се подписва.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в пт, 23 фев 2018, 16:14
Имам въпрос : до колко извинени отсъствия имаме право за 1 учебна година?Днес разбрах от класната,че са до 120,а аз имам около 129  за първи срок само.Втория срок още не съм отсъствала. Възможно ли е да ме накажат? Нямам нито едно неизвенено. Имам,обаче, една двойка за срока и майка ми ще ходи да се подписва.
Няма как да те накажат за това, че си отсъствала по наложителни причини и си извинила отсъствията. Имаше лимит на отсъствия, който, ако бъде надвишен, ученикът трябва да положи изпити по всички предмети за оформяне на успех за срока. Мисля, че лимитът беше 20% от всички часове за срока и това бяха май точно 120 часа. Класната не ти ли е казала нещо по този въпрос?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в пт, 23 фев 2018, 17:17
Ако имаш над 25% отсъствия(независимо по какви причини) по някой предмет и не може да ти бъде оформена срочна оценка, тогава ще трябва да се явяваш на изпит за оформяне на оценка. Наказание за отсъствия по уважителни причини не се налагат.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ainshtain02 в пт, 23 фев 2018, 20:20
Ясно,но аз бях оформена без проблем по всички предмети. А това 20-25 процента за 1 срок ли е? Класната чак днес ми каза за това,че съм го превиша (тя сега била разбрала),но каза,че пак мога да отсъствам.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пт, 23 фев 2018, 20:58
Чл. 37. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен
предмет или модул се полагат от:
1. учениците, обучавани в дневна, във вечерна, както и в комбинирана форма при обучението при условията и по реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от учебните часове по отделен предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да
бъде формирана срочна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1;


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ~desex~ в ср, 21 мар 2018, 13:56
Можете ли да ми обясните нещо - за 1-ви клас има допълнителни часове /при нас-хореография/, това как се води като часове? В койъ нормативен акт мога да намеря информация задължителни ли са и т.н.?
Имаме проблем с учителката на дъщеря ми и искам да съм наясно какво можем да направим, за да я сменим.
Благодаря предварително!


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спливитет в ср, 21 мар 2018, 15:16
Можете ли да ми обясните нещо - за 1-ви клас има допълнителни часове /при нас-хореография/, това как се води като часове? В койъ нормативен акт мога да намеря информация задължителни ли са и т.н.?
Имаме проблем с учителката на дъщеря ми и искам да съм наясно какво можем да направим, за да я сменим.
Благодаря предварително!
За всички училища, в които знам, че се провеждат часове по Хореография, часовете са СИП (ФУЧ) и не са задължителни. Мисля, че наредба 4 от 30.11.2015г. за учебния план е най-подходяща


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Матилда в ср, 21 мар 2018, 15:34
Бих искала да попитам задължително ли е учениците да имат застраховка?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: thewishmaster в ср, 21 мар 2018, 17:44
Бих искала да попитам задължително ли е учениците да имат застраховка?
Не.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Scarlet~ в чт, 22 мар 2018, 08:58
Бих искала да попитам задължително ли е учениците да имат застраховка?
Не.
Заради часовете по физическо обаче е препоръчително, защото в случай на инцидент ще изплатят някаква сума. А за екскурзии мисля, че беше задължително.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 22 мар 2018, 09:01
Там е работата, че в повечето случаи не изплащат нищо - и личен опит, и наблюдение над други. Затова съм забранила застраховките вкъщи. За екскурзии се прави няколко дневна застраховка обща за всички и мисля, че е различна.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: mamamari в чт, 22 мар 2018, 09:02
Четвърти клас самостоятелна форма на обучение. За всеки предмет се полага много сериозен  изпит върху  учебното съдържание за цялата година. Може ли с резултатите от тези изпити да се освободи от матурите (външно оценяване) ,което е много по семпъл тест- вариант много меко казано на същинския изпит и по същество го повтаря?
 

В таксата за всяка екскурзия си има включена туристическа застраховка отделно. При събитие би трябвало всяка полица да се разглежда отделно .Няма значение че са за едно и също дете и за едно и също събитие. Изплащат се отделно всяка сключена полица. .


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в чт, 22 мар 2018, 09:04
Тези изпити са за определяне на срочна/годишна оценка и нямат нищо общо с НВО.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Judy в чт, 22 мар 2018, 09:07
НВО не се компенсира от срочна / годишна оценка по предмета. Но и не са задължителни за да се завърши клас и образователна начална степен. Простоги вписват като поредната оценка.
Малкият ми син се разболя сериозно и не можа да си положи двете НВО-та в четвърти клас. Ходи на другите две. Никакви проблеми не е имал. То не е и редно да има де.

Чл. 37. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен
предмет или модул се полагат от:
1. учениците, обучавани в дневна, във вечерна, както и в комбинирана форма при обучението при условията и по реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от учебните часове по отделен предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1;


А по-често децата с повече отсъствия /болнични, участия по състезания - все по извинителни причини/ ги изпитват и си покриват броя оценки, необходими за оформяне на срочна/годишна, без да се явяват на изпит за определяне на срочна оценка по предмет или модул.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: mamamari в чт, 22 мар 2018, 09:08
В самостоятелната форма няма срочни оценки.Изпита е един за всеки отделен предмет.
По същество е много по-сериозен и тежък.
Въпроса ми е има ли поощтрение за пълни отличници ? Освобождаване от НВО.

Judy, самостоятелната форма е нещо различно.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Judy в чт, 22 мар 2018, 09:10
Отговарям по принцип на въпрос за неявяване на НВО. То не служи буквално за нищо, освен за отчетност и в някои случаи  -за кандидатстване в пети клас, ако има такова изискване.

За какви по вид поощрения за пълни отличници питаш?
В четвърти клас почти във всяка паралелка има по няколко броя. Нас ни "поощриха", наред с останалите непълни отличници и неотличници, с документ за завършена начална степен като пълни отличници, например.  :lol:
Допълваш за освобождаване. И аз допълвам. Никой принципно не ви кара да ходите насила на НВО. А и НВО се провежда преди да се оформят годишните оценки, та по това време още не се знае кой какъв е официално.
НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Няма причини да се награждават /поощряват/ деца в една форма на обучение само заради избраната форма.
...
Ясно, но си е "форма" и нищо повече. Няма причини за нея да се прилагат по-различни правила, освен тези, които се налагат от самата форма, а това е нъчинът на проверка на годишните знания. Ако никой от тази форма не се явява на НВО, то не става въпрос за поощрение, а за правило. Ако и за там се предвиди общо явяване - тогава няма логика пък да се поощряват отделни деца.
Затова, за трети път пиша, говоря общо за НВО в четвърти клас и подчертавам "срочни/годишни оценки".


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в чт, 22 мар 2018, 09:12
Не, няма поощрение. А и ако трябва да се освобождават ученици, това ще е масата


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в чт, 22 мар 2018, 09:13
При прием в МГ не се ли взема предвид оценката от НВО?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 22 мар 2018, 09:13
Няма освобождаване, защото то не е и задължително да се явиш
Това е
При прием в МГ не се ли взема предвид оценката от НВО?
В някои да, МГ сами си определят критерии.Това не прави матурата задължителна за явяване.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Judy в чт, 22 мар 2018, 09:18
При прием в МГ не се ли взема предвид оценката от НВО?

Затова писах:
Цитат
То не служи буквално за нищо, освен за отчетност и в някои случаи  -за кандидатстване в пети клас, ако има такова изискване.
В другите случаи е без значение.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: mamamari в чт, 22 мар 2018, 09:19
Няма освобождаване, защото то не е и задължително да се явиш
Това е
При прием в МГ не се ли взема предвид оценката от НВО?
В някои да, МГ сами си определят критерии.Това не прави матурата задължителна за явяване.
Благодаря!
Не, няма поощрение. А и ако трябва да се освобождават ученици, това ще е масата
Не разбирам?
Масата?
Говорим за индивидуални резултати .Каква маса?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 22 мар 2018, 09:20
Чл. 48. (1) Националните външни оценявания по чл. 47, ал. 1 включват учениците, които в съответната учебна година се обучават в дневна форма на обучение съответно в IV, VII или Х клас, а в случаите по чл. 47, ал. 2 - в съответния клас.
(2) Националните външни оценявания по чл. 47, ал. 1 включват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в индивидуална или комбинирана форма на обучение съответно в IV, VII или Х клас, а в случаите по чл. 47, ал. 2 - в съответния клас, в случай че обучението по съответните учебни предмети се осъществява по училищния учебен план.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в чт, 22 мар 2018, 09:22
Масата ученици до 4 клас са отличници. Та ако ще има освобождаване, както беше навремето след средно образование, трябва да е за всички с отличен успех.

Другите момичета вече са обяснили, че в 4 клас НВО не е задължително, но за някои училища може да има значение за приема в 5 клас


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Judy в чт, 22 мар 2018, 09:24
Масата ученици до 4 клас са отличници. Та ако ще има освобождаване, както беше навремето след средно образование, трябва да е за всички с отличен успех.

Другите момичета вече са обяснили, че в 4 клас НВО не е задължително, но за някои училища може да има значение за приема в 5 клас
:peace:
Дори за редовните ученици /"дневна форма"/ не е задължително явяването.
Защото няма негативни последици от неявяването.
За вас, мамамари, не знам кой го изисква. Не вярвам да ви е изискване от училището. Вашата оценка като годишна си зависи без друго от изпита по предмета, на който, така или иначе ходите. Кой ви иска такива неща?
Да не би от МОН да искат да правят някакви сравнения? И така да е - на сила не могат да ви накарат.

Имаше преди три години едни допълнителни изпити за ученици в начална степен, които не ходят на занималня. За мен беше интересно, не знаех, че се провеждат такива. По някакъв критерий се подбираха по няколко такива деца и ги изпитваха писмено по различни предмети. Наше познато момиченце, с 2 години по-голямо от моя сегашен петокласник, беше на такива изпити преди три години. Значи то е било в 3 или 4 клас - на помня добре точно.
Някой има ли представа по какви причини се прави това и дали изобщо се прави още? Мисля, поне така ми обясниха родителите й, че се правело сравнение някакво от МОН за подготовката на деца, които ходели и които не посещавали занималня. Но нищо повече не разбрах, а и те не можаха да ми кажат. Бях забравила за това. Моите деца също не са ходили на занималня, но не са им предлагали такова тестуване. Сега, покрай самостоятелната форма, се присетих за този случай, макар че е различен.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в чт, 22 мар 2018, 09:24
mamamari изрично попита за самостоятелна форма на обучение. Цитирала съм наредбата за оценяването. Не виждам в текста да присъства " самостоятелна форма".


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в чт, 22 мар 2018, 09:29
Дидева, обаче за да пита, явно има нещо, което я притеснява.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: mamamari в чт, 22 мар 2018, 09:33
Много благодаря! Нямам притеснения. Разбрахме се.
Не искам да се вкарвам в коментиране на различните форми на обучение и оценяване. Но моля мамите да имат в предвид ,че нещата са различни  по трудност когато изпита е само един върху целия годишен материал.
 Т.Е  не върху няколко урока на няколко пъти , а върху всичко и е по-тежко. Също няма опции поощтрение за доклад  или оправяне на оценки както е в училище.

Не може да се сравнява !Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в чт, 22 мар 2018, 09:56
Много благодаря! Нямам притеснения. Разбрахме се.
Не искам да се вкарвам в коментиране на различните форми на обучение и оценяване. Но моля мамите да имат в предвид ,че нещата са различни  по трудност когато изпита е само един върху целия годишен материал.
 Т.Е  не върху няколко урока на няколко пъти , а върху всичко и е по-тежко. Също няма опции поощтрение за доклад  или оправяне на оценки както е в училище.

Не може да се сравнява !Не във всяко училище и не всеки учител дава възможност "за оправяне" на оценки, в училището на детето поне не се е случвало.Случва се да се изпита дете за "оформяне" при колебание, но по преценка на учителя.

Спорно е дали изпит върху целия материал е по-трудно отколкото върху раздел.Защото като е върху целия материал, в този ден се предполага, че детето няма върху какво друго да се готви , а и през годината си разпределя времето. Докато ако има контролно или писмено изпитване върху "раздел", то в същия ден другите учители не ги интересува и си изискват по езици, по др. предмети. Говоря също за малко по-различна ситуация- детето ми до ІV клас е учило в две училища- и в двете с различни учители по различните предмети и никой не се интересуваше имаш ли по нещо контролно или не.

НВО и аз да кажа е едно нищо, обаче нашите учители много насериозно го приеха, купуваха се допълнителни сборници, упражняваха се децата непрестанно, а  накрая дори не всяко НВО го вписаха като оценка,  пък макар и текуща.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Judy в чт, 22 мар 2018, 10:17
Дидева, обаче за да пита, явно има нещо, което я притеснява.
Помислих, че от тях се иска явяване. Защо иначе да пита, ако не им искат такова? А няма основание някой да го иска. След като дори за масата деца в дневната форма не е задължително.
...
:
По никой начин не мога да сравня оценяването както в различните форми на обучение /без значение кога, кой и как ще ги нарече/, така и в различните училища, защото няма база за сравняване никаква. Нито мога да кажа, че в единия случай е "по-леко" или "по-трудно". Зависи основно от човешкия фактор. А не от формата.
На мен като ученичка ми беше много по-лесно да ида на приравнителни изпити, когато сменях училището и ми се наложи, отколкото да се готвя всеки ден, т.к. всеки ден можеха да ме изпитат по всичко. Така си готвя изпита 1-2 седмици и се явявам на датата. И толкова. Зависи от изпитващия как ще се чувствам. Още тогава приравнителните върху материала от цялата година си бяха писмени в първата им част. Но след това си имаше и устно изпитване. За мен второто е много по-притеснително. Могат да те мотаят по цялата материя, нямаш време да се  съсредоточиш върху въпроса, който ти се е паднал, или върху тестовите въпроси, могат да бързат, да те припират, да не формулират ясно въпросите си и т. н. По принцип не обичам устни изпитвания.
Сега децата в дневната форма си ги изпитват и писмено, и устно. Понякога ги предупреждават за писмените, но не винаги. За устните - никога.
Но да се върнем на темата за промените.
В събота учителка по БЕЛ, преподаваща в основна степен, ми каза, че за НВО за седми клас сериозно се дискутирало в гилдията, че за сегашните петокласници /това лично мен ме интересува/ втората част е вероятно да бъде някакъв вид съчинение и учителите се притеснявали да не вкарат отново ОЛВ /отговор на литературен въпрос/ върху изучавано произведение, т.к. тогава щяло пак да почне зубренето на готови теми. А те, аз споделям мнението им, намират това за изключително негативна промяна.
Ако има тук учители, които са по-запознати точно с този въпрос, моля да споделят.Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в чт, 22 мар 2018, 10:43
      А, то сега защото не е зубрене на "тези" , учене на "фразеологизми" по речник и ред и ред други.

      Вярно, преразказът дава някаква свобода и непредсказуемост, но там проличава по-скоро памет, отколкото езикови умения. Ясно, че основно се проверяват езиковите умения и грамотност, но ако човек  не умее за запомня имена и дати, а в преразказа има такива, направо си е провал.

      За мен най-доброто е писане на есе, както на изпита в АК, но едва ли ще го въведат.
Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Judy в чт, 22 мар 2018, 10:59
Аз не харесвам изобщо преразказа като форма за проверка на езиковите умения. Винаги съм била против, особено за седми клас.
Но ОЛВ по изучавано произведение често избива в зубрене на цели теми. Което е различно от наизустяването на тези от по 3-4 изречения. /Което, впрочем, също намирам за неуместно./
По-скоро клоня към есета на житейска тематика или съчинения, но не върху произведение, а върху произволно избрана тема. Нещо, като писмените части на езиковите изпити за сертификат.
/Радвам се, че отпадат видовете подчинени изречения за седмокласниците. На тях изобщо не им беше мястото за тази възраст. Това също от учителката го разбрах и много ме зарадва. То е промяна в учебния план по дисциплината - отиват в осми клас, май така ми каза тя./
...
Ако има запознати, нека споделят какво се "крои" по въпроса.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: mamamari в чт, 22 мар 2018, 11:12
Judy, хубаво сте го обяснили!
Само допълвам  принципа на учене  е като при студентите.
Датите за изпити са само в определените от директора сесии. Не може когато си искаш, а само в рамките на двете сесии. Детето влиза само в училището. На изпита (според протокола) има общо 4 изпитващи и квестори. Случавало се е да са от друго училище т.е напълно непознати за детето. С изключение на физическото всички изпити са писмен или писмен +устен, или писмен + практически.
Изпитите не са тест  на който избираш един от няколко ,а са със свободен отговор. Материала обхваща целия учебник.
Ако ученика е решил да посещава частни  школи или уроци ,те не се прекъсват заради сесиите в училище.
Всяко си има изисквания тестове и контролни и никой не е длъжен да се съобразява с твоя график.

Преминаването от редовна форма става с молба до директора .Желателно е преди началото на учебната година, но е възможно във всеки един момент. Важно е да се знае че при това се анулират всички текущи оценки за цялата година и се признава само явяване по гореописания начин.
Мисля че това е в общи линии. Ако ви се види по-лесно, добре сте дошли!  :gift_heart:
 


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: smetanapalata в чт, 22 мар 2018, 11:23
На мен ми се види чудесно, обаче е вече късно, минахме я тази възраст, в която това е начинът. Нищо стресиращо, нормално е изпитът да е на целия материал, но при добро разпределение и наличен възрастен вкъщи си е съвсем нормално.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 22 мар 2018, 11:33
Много деца се явяват и на изпит за промяна на оценка за дадена година, дори след няколко години, във връзка с дипломата. И да, нулира се старата оценка, ама може да изкараш по-ниска и т.н.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Judy в чт, 22 мар 2018, 11:36
И на мен ми харесва като начин за училищна подготовка много повече от "дневната форма", но заложих на втората заради социализацията. Единствено заради това. Но причината е достатъчно съществена. Детето си иска децата.
:
Иначе моите деца ползват много извинени отсъствия - от състезания и болнични /спирам ги при леки заболявания, за да не стават тежки и да не се налага да се лекуваме сериозно/. Подготовката им вкъщи е в пъти по-качествена от тази, когато са в училище. Ако пък имаме човек у нас през деня - качеството би било несравнимо направо. Е, нямаме такъв, но детето си подготвя уроците вкъщи, а вечер аз препитвам и обяснявам неясното.
Ако има възможност да се яви на изпит еднократно на материала и после никой да не го закача, би било чудесно. Стига да може и да похожда на училище заради децата. Това не е същото, като да се вижда с по няколко деза за по 1-2 часа на различни уроци. В училище се създава постоянна среда. Различно е.
Нещата нито могат да  се сравняват, нито има смисъл.
Но пак ще кажа - не го намирам за "по-трудно" ученето в която и да било форма от това, в останалите "по принцип". Всяко си има просто своите специфики, трудни и "по-лесни" страни. Подобни сравнения на плоскост "леснина" са ми напълно безсмислени.
Но нека се върнем в темата.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: mamamari в чт, 22 мар 2018, 11:37
За моята 10г се оказа чудесен този вариант.
Основно се готви сама с уча се +частни школи за езиците (вече два) +спорт на частно, където наваксва със социалните контакти и запълва мнооого-то свободно време.
Няма тежки раници, няма стрес, наспива се, няма преумора. Не ще и да чуе да минава в редовна форма.
Но тя е по-самостоятелна и доста самоуверена. Не знам дали всяко дете е ок.
 
Отвори се малка дискусия относно дали е по -лесно или по-трудно и за да не съм пристрастна дадох малко повече подробности за тази не особено популярна форма .Вярвах че може да представлява известен интерес за незапознати. Спирам .Ако модератор прецени ще изтрие излишното.
Успешен ден на всички!


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 22 мар 2018, 11:39
А аз не разбирам, mamamari, попитахте за НВО и се отговори в детайли. Защо дискутираме кое е по-лесно и кой какво предпочита за детето си. Може би дискусията за решението ви трябва да се премести в друга тема, промени по въпроса от МОН няма.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: vita в пн, 16 апр 2018, 11:07
Здравейте, майка съм на осмокласник. Интересува ме годишните оценки от осми клас /например БЕЛ, Мат./, участват ли при формиране на дипломата в 12 клас ?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пн, 16 апр 2018, 13:18
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
Проект (https://www.mon.bg/upload/14887/pr_nrdba8_izmNaredba_110418.pdf)
Мотиви (https://www.mon.bg/upload/14886/pr_nrdba8_motivi_110418.pdf)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредбата могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: s.atanasov@mon.bg до 11.05.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Проект (https://www.mon.bg/upload/14858/pr-izmNaredba10_2016-050418.pdf)
Мотиви (https://www.mon.bg/upload/14859/pr-izmNaredba10_motivi-050418.pdf)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: e.trichkova@mon.bg до 08.05.2018 включително

Промените в наредба 10 са основно в текстовете, отнасящи се до приема в първи клас и държавния план-прием в осми и пети клас.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в пн, 16 апр 2018, 19:27
Здравейте, майка съм на осмокласник. Интересува ме годишните оценки от осми клас /например БЕЛ, Мат./, участват ли при формиране на дипломата в 12 клас ?
Не. Влизат в дипломата за 10 клас. Тогава ще получат свидетелство за завършен първи етап на гимназиален етап на образование. В него влизат средноаретметичните оценки от 8, 9 и 10 клас.
В края на 12 клас получават диплома за средно образование, в която влизат средноаретметичните оценки от 11 и 12 клас. (чл. 30 от Наредба 11 на МОН)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: vita в пн, 16 апр 2018, 19:32
Благодаря!


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: alegra в сб, 21 апр 2018, 07:49
Много полезна тема!!!


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 25 апр 2018, 11:15
На сайта на МОН (https://www.mon.bg/bg/100164) са качени доста нови проекти на документи.

Проект на Наредба за допълнения и изменения в Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование
Проект на Наредба за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
Проекти на учебни програми по учебния предмет религия
Проекти на учебни програми за ХI и за ХII клас (общообразователна подготовка) по учебни предмети
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
и много други със съответните срокове за бележки, становища и предложения.

Към момента успях да прегледам само първия проект. Това, което ми направи впечатление е възможността за разкриване на яслени групи в детските градини, уточняването на броя на учебните седмици, въвеждането на стандартизиран тест  за определяне на готовността на детето за постъпване в училище и вписване на резултатите от този тест в  в националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование - модул „Деца и ученици“ в личното образователно дело на детето в т. IV. „Информация за процеса и резултатите от обучението“ 1. „Предучилищна подготовка“.

Редактирам се.Погледнах още един проект.
В наредба 10 са предложени промени в допълнителните критерии за прием в първи клас. . В чл. 43 ал. 6,т. 2 думите „дете с двама“ се заменят с „дете с един или двама“ починали родители. Добавя се нова точка -  дете от семейство с повече от две деца. . Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. (1) Когато прилагането на чл. 43 обективно води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места.
(2) Децата по ал. 1 се насочват и се приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при условия и по ред, определени от общината, и при заявено желание на техните родителите/настойниците.“

Държавният план- прием вече ще се утвърждава до 30. април, а не както досега до 30. март и ще се публикува до 3. май, а не до 10. април.
В чл. 73 и 74 думите " математиката или на природните науки" се заменят с " „математиката и/или на природните науки". - текстът засяга приема в МГ и ПМГ след четвърти клас.
Текстът в чл. 74, засягащ документите, които се подават за участие в класирането се изменя от " копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите" на " копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите - само за ученици от друга област.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в ср, 25 апр 2018, 11:53
...
Държавният план- прием вече ще се утвърждава до 30. април, а не както досега до 30. март и ще се публикува до 3. май, а не до 10. април.
...
Защо го дърпат тоя срок не ми е ясно? Хайде броя на паралелките все тая кога ще го разбереш, ама с него излиза и съществената информация като кои оценките от дипломата ще са балообразуващи за конкретно училище. Не е редно на 03.05. да го разбереш това. Какво чакат да се промени между 15.09 и 30.04, та да променят броя на паралелките или училищата да си сменят балообразуващите оценки?
Отделно, както обсъждахме в съседна тема, според мен, трябва да е ясно профилирането за 11 и 12 клас в момента на кандидатстването, защото ще променя избора със сигурност.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 25 апр 2018, 12:10
Допускам, че биха изтъкнали като мотив  увеличената продължителност на учебната година за седми клас от следващата година и разните там срокове за анализи по различни показатели ( да не цитирам " чаршафите" от наредбата). В тази връзка мисля, че ще изтеглят НВО през юни, тъй като по наредба не може да е по-рано от две седмици преди края на учебната година.
Профилирането е уредено с друга наредба.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: solnichka в ср, 25 апр 2018, 12:19
Просто за мен при ясен брой деца от наборите по области, при (теоретично) налична концепция накъде се насочваме (професионални, езици или какви компетенции има нужда да се отглеждат), известна база на училищата (налична и предстоящо развитие), налична концепция за управление на училищата и наличен/планиран учителски състав, защо година за година някой трябва да сяда февруари, да се почесва по главата и да казва - дай тази година да предложим Х паралелки......


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Andariel в ср, 25 апр 2018, 18:09
Интересното сега ще бъде чие произведение ще е този стандартизиран тест и кой ще прибере парите.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 25 апр 2018, 18:12
Предполагам, че центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование ще свърши тази работа.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: marinadp в ср, 02 май 2018, 23:14
Новата програма по литература за 12 клас е потресаваща... В момента в 12 клас се изучават 50+ произведения, а в новата програма произведенията са едва 12 на брой. Някакви нови автори са сложени, други са махнати.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в ср, 02 май 2018, 23:17
Новата програма по литература за 12 клас е потресаваща... В момента в 12 клас се изучават 50+ произведения, а в новата програма произведенията са едва 12 на брой. Някакви нови автори са сложени, други са махнати.
Програмата в 12. клас не трябва да се разглежда сама по себе си, а заедно с цялостните промени в учебните програми за гимназиална степен. Разместванията между класовете са значителни. Сравнявах основно математиката, но ми стана интересно и ще погледна литературата. 50+произведения ми се виждат множко за дванайсети клас, но сигурно греша .Не съм се интересувала досега.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: marinadp в ср, 02 май 2018, 23:37
Новата програма по литература за 12 клас е потресаваща... В момента в 12 клас се изучават 50+ произведения, а в новата програма произведенията са едва 12 на брой. Някакви нови автори са сложени, други са махнати.
Програмата в 12. клас не трябва да се разглежда сама по себе си, а заедно с цялостните промени в учебните програми за гимназиална степен. Разместванията между класовете са значителни. Сравнявах основно математиката, но ми стана интересно и ще погледна литературата. 50+произведения ми се виждат множко за дванайсети клас, но сигурно греша .Не съм се интересувала досега.

Дъщеря ми се готви за матура по БЕЛ сега - произведенията в конспекта за ДЗИ са общо 94 ( 11+12 клас).


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: alegra в пн, 07 май 2018, 23:32
Дали в обсъжданите промени се включва три изпитите за НВО.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Fifiana в чт, 10 май 2018, 15:21
Моля за линк към становището, че оценките от 5 и 6 клас няма да участват при приема за средните училища.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Judy в чт, 10 май 2018, 15:41
Става въпрос за действащ нормативен акт  - Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
  Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., сила от 1.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., в сила от 3.02.2017 г., бр. 46 от 9.06.2017 г., в сила от 9.06.2017 г., бр. 77 от 26.09.2017 г.

Текстът:

:
Чл. 57. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 3.02.2017 г.) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование с изключение на случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:

1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическият съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;

2. оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 Има ли училища, в които се твърди още нещо друго?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Спунк в ср, 16 май 2018, 11:30
Моля за линк към становището, че оценките от 5 и 6 клас няма да участват при приема за средните училища.
http://www.bg-mamma.com/?topic=1007740.msg36237414#msg36237414 (http://www.bg-mamma.com/?topic=1007740.msg36237414#msg36237414)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Fifiana в ср, 16 май 2018, 11:35
Благодаря!


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ingi в нд, 20 май 2018, 06:42
Как бихте коментирали ситуация на сблъсък но интереси в училище- баща директор, син учител.Като синът е отговорен фактор за дейности, извън пряката работа да преподава- който му е "близък", него толерират, най-вече финансово? Има ли някакви нормативни документи, но които да се опрем?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в нд, 20 май 2018, 06:58
Как бихте коментирали ситуация на сблъсък но интереси в училище- баща директор, син учител.Като синът е отговорен фактор за дейности, извън пряката работа да преподава- който му е "близък", него толерират, най-вече финансово? Има ли някакви нормативни документи, но които да се опрем?
Документално има ли описано някъде, че синът е този фактор? Например, синът председател или член ли е на комисията за разпределяне на диференцираното заплащане? Освен с писмен сигнал до РУО и до МОН от синдикалната организация (защото те са защитени по закон от уволнение), друг начин не виждам. И пак не е гаранция, защото ще трябва да докажете твърдението. Най- вероятно ще пуснат анонимна анкета сред колектива, но наистина повече от половината трябва да подкрепят твърдението. Поне това съм виждала при нас като реакция. Резултата беше цялостна проверка от МОН и освобождаване на въпросния директор. Но пък в друго училище се разигра този сценарий, но една част от колегите там и родители се вдигнаха да си връщат директора и го върнаха. После тези колеги, които се вдигнаха в подкрепа, един по един напуснаха.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в нд, 20 май 2018, 08:13
Какво значи "отговорен фактор" и как се толерират финансово?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ЗлаВещица в нд, 20 май 2018, 08:18
Няма нормативен документ, който да забранява роднини да работят на едно и също място. И да ограничава функциите им.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Scarlet~ в пн, 21 май 2018, 12:59
Нали има закон за конфликт на интереси, там са включени "публични личности", директора не е ли такава личност?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ingi в пн, 21 май 2018, 19:16
Нали има закон за конфликт на интереси, там са включени "публични личности", директора не е ли такава личност?


Ами да!


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в пт, 01 юни 2018, 10:32
Знаете ли по новия З-н за Образованието, как ще се формира дипломата в 12 клас? Кои оценки ще влизат?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в пт, 01 юни 2018, 10:34
Знаете ли по новия З-н за Образованието, как ще се формира дипломата в 12 клас? Кои оценки ще влизат?
Засега - от втори гимназиален етап - 11 и 12 клас.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: maq-mi в пт, 01 юни 2018, 14:20
А в 11 и 12 клас само специални предмети ли ще се изучават или и общообразователни? И друго- матурите кога ще са- след 10 или след 12 клас?
Извинявам се, ако е коментирано вече,


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в пт, 01 юни 2018, 14:28
11 и 12 по принцип профилиращи.
Зависи от гимназията.
След 10 НВО, след 12 ДЗИ.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пт, 01 юни 2018, 14:29
След десети - външно оценяване. След 12. клас - ДЗИ.
Какво ще се учи, зависи от учебния план.
Отговорите на всички въпроси се намират в ЗПУО и няколко наредби - за общообразователната подготовка, за профилираната подготовка, за оценяването, за организация на дейностите. С професионалното образование не съм толкова запозната.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: maq-mi в пт, 01 юни 2018, 14:38
Благодаря за отговорите! 


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: rebus99 в сб, 09 юни 2018, 18:06
Може ли да поразширя въпроса? След 12 клас ДЗИ по същия начин ли ще се провежда? Тоест задължителен БЕЛ и втори ДЗИ по избор?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в сб, 09 юни 2018, 18:12
Изборът ще е от онези предмети, които са профилиращи.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: marinadp в сб, 09 юни 2018, 18:17
Може ли да поразширя въпроса? След 12 клас ДЗИ по същия начин ли ще се провежда? Тоест задължителен БЕЛ и втори ДЗИ по избор?


Ако например детето ви учи в паралелка ФЕ; ИЕ; Мат; Гео, то втората матура може да бъде един от тези 4 предмета.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: rebus99 в сб, 09 юни 2018, 18:20
Звучи логично. Благодаря! А оценките от НВО в 10 клас със статут на текущи оценки ли ще бъдат или с по-голяма тежест?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: maq-mi в сб, 09 юни 2018, 18:57
НВО в 10 клас по БЕЛ и математика ли ще бъде?  И друго- в професионалните гимназии ще се изучава ли математика в 11 и 12 клас?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: lorenca в сб, 09 юни 2018, 19:10
НВО в 10 клас по БЕЛ и математика ли ще бъде?  И друго- в професионалните гимназии ще се изучава ли математика в 11 и 12 клас?
Да.
По избор - чужд език.

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 52. (1) Националното външно оценяване по чл. 47, ал. 1, т. 3 се провежда в края на обучението по съответния учебен предмет в Х клас.
(2) Освен основните цели по чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и 4 националното външно оценяване в края на първия гимназиален етап на средната степен на образование има за цел и измерване степента на постигане на отделни компетентности, свързани с българския език и функционалната грамотност в областта на четенето, както и на математиката и математическата грамотност, придобити в класовете от етапа.
(3) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебните предмети български език и литература и по математика и се провеждат под формата на тест.
(4) Извън изпитите по ал. 3 всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния предмет чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански, руски, изучаван в задължителните учебни часове, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на чуждия език, и/или по учебния предмет информационни технологии, чрез който се измерва степента на постигане на отделни ключови компетентности в областта на дигиталните компетентности, придобити в класовете от етапа.
(5) Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието и науката със заповед може да определи и други учебни предмети извън посочените в ал. 3 и 4, по които да се проведе национално външно оценяване по ал. 1. В заповедта се определя и форматът на теста.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: aninica в вт, 12 юни 2018, 21:51
Гледам класацията/до 10 място, друга не намирам/ на училищата според оценката от втората задължителна матура и не виждам Немската и Испанската.
Имате ли някакво обяснение?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: k.i. в нд, 17 юни 2018, 16:17
aninica,  може ли да кажеш от къде гледаш класацията?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Ezhko в пн, 18 юни 2018, 07:17
Гледам класацията/до 10 място, друга не намирам/ на училищата според оценката от втората задължителна матура и не виждам Немската и Испанската.
Имате ли някакво обяснение?

Разбира се. Матурите не стават за чеп за зеле.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в пт, 13 юли 2018, 15:04
http://u4avplovdiv.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-7-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82 (http://u4avplovdiv.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-7-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82)

Различни дати за изпитите в 7 клас и матурите
За 21 и 23 май 2019 г. са планирани зрелостните изпити, а 17 и 19 юни са датите за националното външно оценяване. Проектът бе обсъден и приет на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в пт, 13 юли 2018, 15:56
,Защо навсякъде все този линк се ползва? В сайта на МОН няма ли нещо официално?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в пт, 13 юли 2018, 16:03
,Защо навсякъде все този линк се ползва? В сайта на МОН няма ли нещо официално?

Защото в Пловдив е било тристранното обсъждане и това е само проект - за сега ... Най-вероятно ще е така, но знаеш, че заповед на Министъра за учебното време излиза към края на август ... Миналата година на 30.08 е обявило министерството ваканциите ...Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в пт, 13 юли 2018, 16:58
Бъдещите седмокласници вече ще учат до 30.06., така че има смисъл НВО да е през юни.

А защо ми се струва, че през 2016 и 2017 в началото или в средата на август имаше пуснат проект в сайта на МОН за ваканциите? И през двете години имаше доста дебати и впоследствие имаше корекции, които бяха обявени на 30.08.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пт, 13 юли 2018, 17:05
Би трябвало и сега да е така.  Датата на заповедта за ваканциите и неучебните дни миналата година беше 29. 08., мисля че до края на юли ще се появи проект. Просто ще ги пуснат накуп с проектите за датите на НВО и графика на дейностите по приема.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Кети В в пн, 16 юли 2018, 15:59
Аз съм против края на Коледната ваканция и започване на 2 януари. Всички пътуващи ученици трябва да тръгнат на 1 януари, много неудобно.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в пн, 16 юли 2018, 16:12
Аз съм против края на Коледната ваканция и започване на 2 януари. Всички пътуващи ученици трябва да тръгнат на 1 януари, много неудобно.
Всички са така, но никой не ни пита :) 2,3 и 4 януари са просто безумие като учебни дни ...


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: julisa в пн, 16 юли 2018, 16:31
А аз се дразня всяка година на тези недомислици -есенна и зимна ваканция. Сложили ден-два + събота и неделя и го кръстили ваканция. Това не е ваканция, а дълъг уикенд. Не знам от коя образователна система са го копирали това, но да бяха погледнали и каква е продължителността на ваканциите там, откъдето са го взели. Да, сигурно на въпросното място с много и дълги ваканции се учи до по-късна дата, но и това не е съвсем така. Защото по брой на учебни седмици май ние сме доста напред.
Най-добре тези ден-два да ги добавят към двете по-големи ваканции.

Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: jd в пн, 16 юли 2018, 16:35
Есенната ваканция се появи отначало само за първи клас, после някак незнайно се промъкна и при големите. И аз не я харесвам.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в пн, 16 юли 2018, 16:38
Дори и за първи клас беше само един ден май


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ЗлаВещица в пн, 16 юли 2018, 16:42
На всичкото отгоре и гръмкото заглавие "Четири големи ваканции"  :lol:  Напляскали съботите и неделите, пък ваканциите по 2 дни  :ooooh:

http://news.plovdiv24.bg/802905.html?shuser=135326


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в пн, 16 юли 2018, 16:45
На мен есенната ваканция много ми боде очите


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в пн, 16 юли 2018, 16:51
Някога се казваше "Междусрочна ваканция" - между двата срока имаше два почивни дни.

Времето до Коледа преди първата ваканция е наистина доста дълго, но за два дена през ноември  колко ли ще си починат децата, няма особена нужда от тази ваканция.

Коледната също свършва наникъде, покрай суетнята по празниците, трябваше да е по-дълга.

Пролетната е добре ситуирана.

Имам познато дете, което учи във френското училище във Варна, там на два месеца имат две седмици ваканция, как ли вземат материала.

По-добре и в нашите училища да посъкратят материала и да направят по- привлекателни и достъпни учебници,а не да се реже от ваканциите.

И без това, в общи линии, голяма част от ходенето на училище е колкото за социални контакти, иначе особено езиците се учат на школа или учител, мат. и бел- отличниците ходят да "надграждат", следващите ги- да не се стопи съвсем разстоянието между тях и отличниците, а тези на опашката- защото трудно разбират нещо от преподаденото в училище.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дидева в пн, 16 юли 2018, 16:55
Те не гледат материала. Гледат пунктуално да изпълнят броя на учебните дни. Оттам идват тези недомислици. И като дойде една грипна или дървена ваканция...почва преструктурирането.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: ЗлаВещица в пн, 16 юли 2018, 17:00
Изтървали са Великден - 28 април. Около Великден се дават почивни петък - 26-ти и понеделник - 29-ти, а сряда е 1 май, може би тук трябва да се даде и 30 април - вторник. Ама кой да гледа и мисли ...

Есенната ваканция аз си я тача ... запълваме си я с пътуване  :oops:


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: gargamela в пн, 16 юли 2018, 17:02
Първият ден от ноември така и така е празник,  неучебен ден, та покрай него и втория. Ама пак е кяр, иначе са 2 пълни месеца без почивка.

Вещи, не са го изтървали, той е към националните неработни дни. На 30.4. училищата ще дадат спортен празник, на който ще дойдат 20% от децата и така...


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в пн, 16 юли 2018, 17:05
Миме, не са съобразили и датите за НВО на 7 клас, ако ще са през юни. Миналия ден си играх специално да си засичам седмиците по календара и двата дена през ноември - 5 и 6, много ми бъркат сметките


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Почти безобидн@ в пн, 16 юли 2018, 17:11
Каквото го сътворят - такова ... Само дано да се съобразят с искането на синдикат "Образование" да са почивни и 2,3 и 4.01.!


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лоритта в пн, 16 юли 2018, 18:10
Абсолютно безобразие е децата да са на училище на 2-ри януари.Моите в никакъв случай няма да са тези дни на училище. За пореден път се убеждавам какви идиоти са МОНстерите.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: rihan в пн, 16 юли 2018, 19:03
А Гергьовден брои ли го някой?


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: tonitabrandtner в пн, 16 юли 2018, 19:11
Всичко броим - четвърти март също, както и 24.05


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: J_M_M в пн, 16 юли 2018, 21:11
Това интересно как ще се впише ако наистина е определеноhttps://nova.bg/news/view/2018/03/20/210386/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-23-%D0%B8-26-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-2019-%D0%B3 (https://nova.bg/news/view/2018/03/20/210386/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-23-%D0%B8-26-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-2019-%D0%B3)


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Shagya в пн, 16 юли 2018, 21:42
Това интересно как ще се впише ако наистина е определеноhttps://nova.bg/news/view/2018/03/20/210386/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-23-%D0%B8-26-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-2019-%D0%B3 (https://nova.bg/news/view/2018/03/20/210386/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-23-%D0%B8-26-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-2019-%D0%B3)
Дата на изборите 26 май, 27- неучебен. До тогава и балове, и ДЗИ са минали. Предния път бяха точно на 23 май.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в пн, 16 юли 2018, 22:13
Идеално се вписва. Още един неучебен ден.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: rihan в пн, 16 юли 2018, 23:29
Колко са реалните учебни дни през май? Дидева, моля!


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в вт, 17 юли 2018, 06:54
Отваряш си календара и броиш. Аз ги изкарах 18, ако има избори.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: прасунчо в вт, 17 юли 2018, 08:35
Имам познато дете, което учи във френското училище във Варна, там на два месеца имат две седмици ваканция, как ли вземат материала.

Не знам колко е по темата -
На 7 учебни седмици, 2 седмици ваканция - това е ритъмът на фр.училища. Но и да не забравяме, че уч.година започва 2-3 септ и се учи до края на м.юни.

Според мен разпредението учебни дни / ваканции е много нелогично в бг образователна система. Изключително дълга лятна ваканция (за по-малките ученици), почти никаква почивка през уч.година. Беше се появило предложение преди време уч.година да започва на 1 септ, което не знам защо срещна голям отпор.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Дъждец в вт, 17 юли 2018, 08:55
Аз За дълга лятна ваканция, но не разбирам защо се съкращават ваканциите през учебната година, въпреки че тя се удължава? Като имаше обсъждане дали да я удължават, бяха казали, че ще така ще има повече ваканции през годината подобно на западните системи. Е, удължиха и за първи, и за седми клас учебните дни, а ваканциите скъсиха.
А начало на 1.09 не помня да се е обсъждало.
Есенната ваканция може да е само 1-2 дни, но пак е нещо да си отспят и починат. Най-кофти е скъсяването на Коледната и дано пак има дървена или грипна.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: julisa в вт, 17 юли 2018, 09:00
Дългата лятна ваканция е съобразена добре с бг реалността и климат. През септември и юни тук в класните стаи достига и до над 30 градуса. Ако ще се сравняваме, огледайте кога се учи в южните ни съседки. У нас има лоби, което целенасочено работи в посока удължаване на учебната година. Каква полза имат, те си знаят. Имаше доводи, че няма кой да гледа децата през лятото. Нека за тях да направят летни училища по желание, но училището не е детска градина и да затвориш големи ученици посред лято в класните стаи, които и без това се чудиш как да ги вкараш там, не е добра идея.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Judy в вт, 17 юли 2018, 09:02
Имам познато дете, което учи във френското училище във Варна, там на два месеца имат две седмици ваканция, как ли вземат материала.

Не знам колко е по темата -
На 7 учебни седмици, 2 седмици ваканция - това е ритъмът на фр.училища. Но и да не забравяме, че уч.година започва 2-3 септ и се учи до края на м.юни.

Според мен разпредението учебни дни / ваканции е много нелогично в бг образователна система. Изключително дълга лятна ваканция (за по-малките ученици), почти никаква почивка през уч.година. Беше се появило предложение преди време уч.година да започва на 1 септ, което не знам защо срещна голям отпор.

И според мен е нелогично разпределението - дълго време нищоправене, забравя се материала, след това - юруш на маслините - през куп за грош, не се овладява от масата, няма време за упражняване и улягане.
И други топли и по-топли от нашата държава има, нямат по 3,5 месеца лятна ваканция. Въпрос на климатизация на училищата. У нас има непипвани от десетилетия неремонтирани сгради.
Ето и конкретна информация за началото на учебната година по държави:
https://www.dnes.bg/world/2016/09/14/koga-zapochva-uchebnata-godina-v-stranite-v-evropa.315464
но трябва да се види и кога приключва тя, иначе информацията е непълна.

"В повечето европейски държави лятната ваканция започва в средата на юни, като варира от 6 седмици в някои германски провинции, Холандия, Обединеното кралство (Англия, Уелс и Шотландия) и Лихтенщайн до 13 седмици в Латвия, Литва, Португалия, Босна и Херцеговина и Турция, 14 седмици в Италия и 15 седмици в България (за основното образование). Лятната ваканция обикновено е по-кратка в тези страни, където учениците имат по-чести и по-дълги почивки по време на учебната година."

http://u4avplovdiv.com/%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%BE%D1%82-6-%D0%B4%D0%BE-12-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC
Пример за плавно разпределение на учебния процес:
"Между 6 и 12 седмици варира лятната ваканция в европейските държави. Най-кратко почиват през горещите месеци учениците в Холандия, Лихтенщайн и част от Великобритания. Там се залага на по-кратки, но по-чести ваканции, като лятната е 6 седмици. Децата отдъхват една или две седмици през есента, коледната е 14 дни, а още седмица почиват през зимата. Пролетната им ваканция е две седмици."

https://www.manager.bg/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0

https://nova.bg/news/view/2017/07/10/187315/%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%8F-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B5-%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5

https://www.24chasa.bg/novini/article/6328118

Сега големият син заминава да учи в Холандия - почват си от края на август, учат до юли, някои специалности и през юли. Но като разпределението е по-добро, планомерно и ритмично.
Моя позната, с чието дете малкият ми син беше в градината, го оставяше вкъщи да си почива всяка сряда. Пак по подобие на друга система. Много ми допадна това за малко дете като разпределение.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в вт, 17 юли 2018, 09:37
      Не може само произволно да се сравняват дължините на ваканциите в различните държави, без да се съобразява и естеството на учебния процес.
В други държави в начален етап, а и доста по-късно не се дават домашни.
В България- не вярвам само да е в едно училище, но в първото училище на детето- дойде коледна ваканция,  половината от която е суетня,празници, баби, лели ит.н. , но още в първия ден- Коледна книжка в пощата.Която какво представлява- няколко "Коледни" задачи по мат, няколко "Коледни "мотиви за диктовка, малко ЧО, малко това- онова. - Дойде пролетната ваканция- Великденска книжка, дори се е случвало- съберат се три дена за Гергьовден- айде пак "книжка" със задължителни материали.

Дори да няма специално заглавие, зная за много училища, които за малките ваканции дават домашни, какво остава за лятната.Сега, в темата за бъдещите седмокласници, почти всички споделят за дадени домашни по мат. и бел за през лятната ваканция. Като добавим, че доста деца учат и езици през лятото / все " по тяхно желание"- не изключвам да има и такива, но не вярвам да са масовия случай/ наистина се подценява свободното време и почивката на децата.

Не мога да разбера тези напъни да се съкрати лятната ваканция- все пак децата трябва да имат време за разпускане и любими занимания, не може все учене. А и ако лятото му е добре организирано, детето ще научи много повече от разходки сред природата, посещение на исторически места и т.н. отколкото от "минаване на материала"

Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Лилянa в вт, 17 юли 2018, 09:37
Е как за едно лято ще забравят всичко. Чак пък толкова не са глупави, това все пак ще трябва да се помни цял живот, а не само за следващото контролно. Значи неефективно учат, щом забравят, а и затова има преговор в началото.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Светкавица в вт, 17 юли 2018, 09:40
Е как за едно лято ще забравят всичко. Чак пък толкова не са глупави, това все пак ще трябва да се помни цял живот, а не само за следващото контролно. Значи неефективно учат, щом забравят, а и затова има преговор в началото.

Аз също винаги съм се чудила  на това, как ще се забрави всичко. Дори и при най- слабите ученици не се е случвало, при тях по-скоро има ненаучаване, отколкото забравяне.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Judy в вт, 17 юли 2018, 09:44
Не е въпрос на глупост, а на естествени когнитивни процеси - това, което дълго време не се преговаря, като информация, е нормално да се забрави. Малкото дете забравя най-бързо. Който не си е погледнал математиката, например, три и половина месеца, през септември я почва от начало. С английския е също така. С папагалските предмети е по-различно. Часовете за преговор са малко и са също несъобразени с тези естествени процеси.
...Чак пък да се "забравя всичко" не знам, но забравянето е нещо естествено. Човешката психика го ползва дори целенасочено. Затова и ваканциите са по-кратки, но по-начесто - хората са наясно това.
Ваканция от 4-5 дни, че и по-малко е нелогично да се запълва с учене. Но ваканция от 3 - 3,5 месеца е нещо доста по-различно. Който иска може да си остави детето за дългата лятна ваканция само да почива. Лично аз съм скептична след това за резултатите, обаче.
Тук си говорим за конкретно разпределение на времето. Не принципно за ваканции. Защото разликата между отделните такива е голяма.


Титла: Re: МОН - промените продължават
Публикувано от: Клер в вт, 17 юли 2018, 09:58
Да, бе, ще забравят! Те нали учат за цял живот. Дай на този принцип да нямат въобще ваканция!
Изобщо не съм съгласна да се намалява лятната ваканция. Обърнете внимание, че в южните държави като Италия, Португалия, Испания летните ваканции са по-дълги. Това е нормално и съобразено с климата.

https://www.schoolholidayseurope.eu/choose-a-country.html (https://www.schoolholidayseurope.eu/choose-a-country.html)

:
Гърция
Коледна ваканция   24-12-2016   08-01-2017   52-1 (3 седмици)
Великденска ваканция 10-04-2017   21-04-2017   15-16 (2 седмици)
Лятна ваканция   16-06-2017   09-09-2017   25-36 (12 седмици)
Общо:      17 седмици (85 дена)

Испания
Коледна ваканция   23-12-2016   06-01-2017   52-1    (2 седмици и 1 ден)
Великденска ваканция 03-04-2017   23-04-2017   14-16    (3 седмици)
Лятна ваканция   20-06-2017   19-09-2017   25-37    (14 седмици)
Есенна ваканция    21-10-2017   05-11-2017   43-44    (2 седмици)
Общо:      21 седмици и 1 ден (106 дена)


Италия
Коледна ваканция   25-12-2016   05-01-2017   52-1    (2 седмици)
Великденска ваканция 13-04-2017   18-04-2017   15-16    (3 дена)
Лятна ваканция   08-06-2017   12-09-2017   24-37    (14 седмици)
Общо:      16 седмици и 3 дена (83 дена)

Кипър (до прогимназия се учи с три седмици по-малко)
Коледна