BG-Mamma

Здраве => Деца с увреждания и хронични заболявания => Темата е започната от: shammi в пт, 12 май 2006, 08:44Титла: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в пт, 12 май 2006, 08:44
Малко инфо за гръбначните деформации забелязах, че във форума не е пускана такава тема!!!  Сколиозната болест се характеризира с определен комплекс от симптоми, като латералното изкривяване на гръбначния стълб (сколиоза) е основния симптом. В продължение на векове произхода на сколиозата остава загадка на медицината. И досега етиологията е неизяснена. В болшинството от случаите се поставя диагноза – идиопатична сколиоза, т.е с неизвестни причини. Сложността на въпроса за етиологията се обяснява с това, че при един случай сколиозата се проявява като самостоятелно заболяване, а в други като симптом на дадено заболяване, чийто произход е добре известен.
   Съществуват различни класификации, които систематизират сколиозата по етиологичен, морфологичен, неврологичен и т.н признаци.
•   Според етиологичния признак всички сколиози се делят на вродени и придобити. В основата на вродените сколиози лежат аномалии в развитието на елементите на гръбначния стълб и ребрата, както и някои дисплазии в него Зацепин (1949) , Чаклин (1957) . Много класификации отнасят към придобитите форми – рахитичните, училищните, травматичните, рефлексоболковите и цикатриксиалните сколиози.
•   Класификацията на James (1979) разделя сколиозите на две групи без структурни изменения в прешлените и със структурни такива, които обхващат също дисковете, дъгите и гръбначно-ребрените стави. В повечето разработки се доказва, че началните изменения възникват непосредствено в елементите на опорните части на прешлените. В една от първите хипотези свързващи възникването на сколиозата с порочната стойка, се подчертава че асиметричното натоварване на прешлените предизвиква тяхната деформация. Volkman установил експериментално, че продължителната порочна стойка на учениците довежда до асиметричен растеж на гръбначния стълб и поява на сколиотична деформация. Теорията за училищната деформация се поддържа от много автори (Турнер, Брузар, Чаклин, Манчева ). Според тях асиметричното натоварване, слабостта и бързата уморяемост на нервно-мускулния апарат са причина за изграждането на порочна стойка, която може  да прерастне в структурна сколиоза. По-кьсно било доказано,че само порочната стойка не може да предизвика сколиотична деформация, но при наличието на някои все още неизяснени фактори предизвикващи заболяването, тя може да служи като важен отключващ механизъм.
•    Не получава признание и остеопатичната теория за възникването на сколиозата. Вреден, Lovett, Gruca, Tilman, Шулутко обясняват, че в нейната основа лежат мускулно-лигаментарната недостатъчност на гръбначния стълб.  Тоест нарушена асиметрия в работата на мускулите и връзките от двете страни на гръбначния стълб.
•   Голяма част от изследователите обясняват генезата на сколиотичната деформация не с изменения в ОДА, а с нарушения в обмяната на веществата и по-точно в минералната обмяна. Schede, Steans, Glauber установяват, че при деца със сколиоза е повишена екскрецията на аминовите и азотни съставки, както и на холинестеразата.
•   С най-висока стойност в теорията за нарушената обмяна на веществата, като етиологичен фактор, са изследванията на Ponseti. Според него причината за възникването на сколиозата са вредни разстройства в обмяната на мукополизахаридите. Механизмът е следният: инсуфициентната белтъчна обмяна има за последица размекване на епифизните зони на растежа, в областта на залагането на междупрешленовите връзки се създават условия за подхлъзването на апофизите на телата на прешлените (епифизиолиза) и в краен резултат възникване на латерално изкривяване.
•   В последните години се проявява повишен интерес към неврогенната теория за произхода на сколиозната болест. Според нея идиопатичната форма на сколиозата се проявява вследствие нарушенията в нервната трофика и нервно-дистрофичните процеси в дисковете на прешлените. В тази посока са изследванията на Heussege, Rathke, Скрычин, Абальмосова.
•   В българската медицинска литература през 1987г. излезе от печат обстоен материал за ВСТМ (вродено съединително-тъканна малостойност). В него се прави опит да се изясни етиологията на идиопатичната сколиоза с ВСТМ, която предизвиква слабост в интер- и интра-вертебралния мускулно-лигаментарен апарат. Авторите на теорията Милковска-Димитрова и Каракашев Ат. установяват симптоми на ВСТМ при повечето от децата с диагноза идиопатична сколиоза.
•   В патогенезата на всички форми на сколиозна болест, независимо от етиологията се откриват няколко взаимносвързани закономерности. Началният етап на формиране започва с изместване на пулпозното ядро на дисковете в посока на конвекса. Това облекчава наклона към вгънатата страна, но затруднява заемането на симетричното вертикално  положение на гръбначния стълб и създава стабилност на деформацията още в началото на възникването. Създават се условия за асиметричното действие на масата на тялото и неравномерно напрежение на паравертебралните мускули. Вторичните промени са с характер на контрактура на активните и пасивните стабилизатори в конкавната страна и смущения в растежа на прешлените.
Латералните изкривявания остават във фронталната равнина само в началните стадии на развитие, т.нар. функционални сколиози. Под това наименование се разбират и понятията неправилно телодържане, пре сколиоза, неправилна стойка. При функционалната сколиоза не се откриват морфологични органоструктурни промени в костната, мускулната, нервната и съединителната тъкан. Липсва дефицит в подвижността на гръбначния стълб. Коригират се във водоравен наклон на трупа или волево стягане на мускулатурата при заставане ”мирно”.
Наличието на гръбначно изкривяване във фронтална равнина (сколиоза) довежда до изместване на пулпозното ядро на междупрешленния диск към изпъкналата (конвексна) страна.
Изместеното пулпозно ядро облекчава наклона към вгънатата страна, но затруднява заемането на изходно вертикално положение на гръбначния стълб и създава стабилност на изкривяването още при неговото появяване в първичната крива.
Вторичните промени са с характер на контрактура на активните и пасивните стабилизатори на конкавната страна и смущения в растежа. Постепенно задълбочаващите се функционални изменения довеждат и до структурни изменения. При сколиози I – III и IV степен има завъртане на прешлените по посока на изкривяването. Прешлените се ротират и деформират, като промените  са най – силно изразени на върха на дъгата. Промените се характеризират с увеличаване на височината на прешлена от страна на изпъкването и намаляване от вдлъбнатата страна. При изместването на прешлените мускулите, които нормално изправят гръбначния стълб, започнат да го навеждат странично поради промененото съотношение между залавните им места. Настъпилите промени в един отдел на гръбначния стълб се разпространяват и в другите отдели. Първичните криви на гръбначния стълб водят до оформянето на компенсаторни криви.
   В биомеханичния план отклоненията в описаните белези имат следния вид:
Структурната сколиоза е необратима латерална извивка с фиксирана ротация на прешлените (торзио). Торзиото на вертебралните тела е в посока на конвекситета на изкривяването. В торакалния дял торзиото на прешлените увлича и ребрата  и предизвиква дорзалното им проминиране от страната на конвекситета на изкривяването и вентрално проминиране от страната на конкавитета. Затова при структурни сколиози се установява дорзална ребрена гърбица (гибус).
Неструктурните (функционални, постурални)  сколиози  са обратими и се коригират при заемане на различни позиции – наклон напред, тилен лег, нивелиране на таза чрез изравняване на дължината на долните крайници или при контракция на постуралните мускули.
Потенциални източници на болка:
А. Мускулна умора и стресиране на лигаментите от страната на конвекситета.
Б. Компремиране на нервни коренчета от страната на конкавитета.
   Характерен мускулен дисбаланс :
А. Скъсени инертни и контрактилни структури  от конкавната страна на изкривяването.
Б. Разтегнати и вяли инертни и контрактилни структури от конвексната страна.
В. Ако едната тазобедрена става е в аддукторна контрактура, аддукторите от тази страна ще са скъсени, а абдукторите разтегнати и вяли. В контралатералния крайник ще е налице обратната ситуация.
Г. При изразено торзио на прешлените, мускулите инсерирани за напречните и бодилковите  израстъци променят посоката си на теглене и това трябва да се има предвид при патокинезиологичния анализ.
Хоризонталната равнина – главата се накланя към изпъкналата част на изкривяването, раменния пояс противоположно при гръдни и комбинирани сколиози; тазът при гръдните и комбинираните изкривявания е приповдигнат към изпъкналата страна, а при гръдно-лумбалните в повечето случаи е наклонен противоположно.
Фронталната равнина – при гръдни и комбинирани сколиози целият гръбначен стълб и таз са снижени към вдлъбнатата страна на изкривяването, докато при гръдно-лумбалните гръбначния стълб пресича вертикалната ос на тялото, като гръдния отдел се разполага от страна на изкривяването, а тазът – на противоположната му страна.Титла: Гръбначни изкривявания - кифоза
Публикувано от: shammi в пт, 12 май 2006, 08:48
В зависимост от причините предизвикващи  кифотичната деформация се различават вродени и придобити кифози. Вродените кифози обикновено имат като патогенезен фактор клиновидни малоформации или прешленови блокове. Тяхното лечение е изключително оперативно. Разнообразието в причините на придобитите кифотични деформации е голямо: състояние след туберкулни спондилити и травматични увреждания; кифози от неврогенен произход (сирингомиелия; церебрални парализи) кифози като симптом при спондилоепифизарна дисплазия или хондродистрофия и др. Обособена и най-многочислена е групата на кифозите развиваща се на основата на острохондропатията.
Дъгообразната фиксирана кифотична деформация на гръбначния стълб в сагиталната равнина е позната като юношеска кифоза. Като болестен процес често протича безболезнено и за това се проявява едва при изразеност на деформацията. За разлика от сколиозата, която се среща 3-4 пъти по - често при момичетата, то кифозата е 3-4 пъти по-често срещана при момчетата.
За честотата на кифотичните изкривявания има значително по-малко изследвания. Причина за това е че учениците с кифози търсят медицинска помощ едва при появата на груба деформация или при болезненост в някои от сегментите на гръбначния стълб.
Wassman (1951 г.) установява юношеска кифоза в 3.2 % от изследваните 1500 ученика. Dameron  и Gulleolge (1953 г.) при клинични изследвания на 1000 деца и подрастващи откриват заболяването при 8,3 % от случаите. Рентгенологично диагнозата се потвърждава в 6.1 % от случаите. Очевидно разликата се дължи на грешки в клиничната диагностика, която не трябва да се приема като достатъчна.
К. Н. Sorenson (1964 г.) при масови прегледи на новобранци намира, че честотата на юношеската кифоза възлиза на 8.3 %. Според D. Drumond (1979 г.) статистическите данни за разпространение на кифотичните деформации, се движат от 0.4 % до 8.3 %. P. Stagnara  (1973 г.) намира висока честота от 40 %.
Различията в данните за честотата на кифозите при различните автори, най-вероятно се дължат в нееднаквите методи за диагностика и различие във възрастовия диапазон на изследваните контингенти. В литературата липсват данни за разпространението на тези заболявания в различните части на света, което би дало информация за корелацията им с екологичните фактори на околната среда или с расата.
Етиологията на кифотичната деформация е все още неизяснена. Продължават да се обсъждат ендокринни генетични и механични фактори.
Първото описание на фиксиран кръгъл гръб възникващо в резултат от непълноценност на структурите на гръбначния стълб е направено от Shulthess  в 1905 г.
Schanz, изследвайки болни ученици с кифотична деформация свързва нейното  развитие с изразена мускулна инсуфициентност и я нарича  “ училищна” .
Spitzy разглежда заболяването като силно изразен дефект на стойката и го назовава " професионална кифоза ".
В болшинството изследвания обаче, се подчертава, че началните изменения възникват непосредствено в опорните елементи на гръбначния стълб -  прешлените. Тези теории свързват генезата на деформацията с първично нарушение растежа на прешленовото тяло в епифизарните пластинки Riser, Ferguson ( 1955 г.).
Биохимични изследвания (Ваlаbа - 1974г.) установяват метаболитни нарушения в посока обмена на гликозамини и мукополизахариди при болни с деформации на гръбначния стълб. Доколкото в пубертетния период се наблюдава бурно развитие на целия организъм, може да се допусне известен дисбаланс в общия метаболизъм, обуславящ все още неясните в етиопатично отношение изменения в епифизарните зони на прешлените в гръден кош, които водят до кифотичното му деформиране.
Много изследователи разглеждат етиопатията във връзка с измененията в нервно-мускулния апарат. Ridle, Roaf (1955г.) след извършени електромиографски наблюдения стигат до извода, че неравномерната активност на дълбоките гръбни мускули и мускулите на трупа като цяло са в основата на етиологията на гръбначните деформации. Една от най-популярните теории за произхода на юношеската кифоза е  патогенетичната на Shoerman -  Mau.
Увеличената дорзална кифоза при юношите отдавна е привличала вниманието на лекарите и те са търсели причините и. Като такива са посочвани прекомерно натоварване на гръбначния стълб с тежка физическа работа или спорт, мускулна инсуфициентност, фиксиран кръгъл гръб, лека форма туберкулозен спондилит и др.
В 1921г. датския лекар Holgar Shoerman проследил рентгенологично промените в гръбначния стълб на младежи с гръдна кифоза и с клиновидни прешлени и установил, че преди всичко се засяга предната част на тялото на прешлените, главно горните и долните ръбове, които са хрущялни и според него представляват " зоната или ивицата на растежа ". В пубертетна възраст в тази зона се появява " епифизно ядро ". При някои младежи поради големия натиск от съществуващата физиологична кифоза и натоварването на гръбначния стълб развитието на растежните ядра се нарушава и предната част на телата на прешлените спира или забавя растежа си. Това води до образуване на клиновидни прешлени и до увеличаване на кифозата . Според Shoerman в тези случаи е налице същия процес, какъвто се намира и при другите остеохондропатии.
В 1929г. Mau експериментално доказва, че при постоянно натискане върху ръбовете на прешлените в тях могат да се получат промени, каквито могат да се наблюдават при болестта на Shoerman. Тази хипотеза намери широко признание, но срещу нея има и възражения.
Schmorl изучавайки патологоанатомичните промени в гръбначния стълб, счита че основните паталогични процеси при заболяването не са в предните ръбове, а по цялата плочка на междупрешленния диск. В някои дискове тя не е равна, а на места е по-тънка и по-слаба. Там тя не издържа налягането на желатиноподобното ядро на диска, пропуква се и в пукнатините прониква съдържанието на диска, което после прониква и в спонгиозата на прешлена. Получените протрузии или Шморловите възли водят до дегенерация на диска. Той се снижава, предните ръбове на телата на прешлените се доближават и натискът върху тях се увеличава, което води до дегенеративни промени от типа на остеохондрозата. Растежът в предната част на телата спира и те стават клиновидни, а дискът фиброзира и кифозата се фиксира. Тази хипотеза се подкрепя от изследванията на             Aufdermauer -1964г., който хистологично със специално оцветяване е намерил, че след 4 годишна възраст в хрущялните плочки на някои от междупрешленните дискове започват да се откриват полета с нарушена фиброзна система, която армира хиалинния хрущял. На тези места здравината на хрущяла е намалена и се издува под натиска на желатинообразното ядро. След като се появи костна реакция около тези хрущялни хернии, те стават видими на рентген като Шморлови възли.
Много автори считат наследствеността като етиологичен фактор (P. Stagnara; I. Broher; Ratke; K. Sorenson). Според тях се наследява предиспозицията към заболяването, а деформациите възникват в резултат на пренатоварване.
Ендокринните нарушения, настъпващи в пубертетния период с признаци на забавено или нарушено полово съзряване се сочат също като причина за развитието на кифотичната деформация. Интересни данни в този смисъл представят Mathias и Hepp, като намират в 22 болни от мъжки пол признаци на недоразвитие на половите жлези, а в 31 случаи от женски пол задържане на половото съзряване.
Nathan и Kuhus (1940г.) установяват наследственост в развитието на кифозите в 19%; Henricsson (1943г.) при изследване на 366 болни от кифоза намира наследственост в 39 % от случаите.
В последно време се увеличиха изследванията върху вродената съединително тъканна малостойност (В. С. Т. М.). Много от авторите на изследванията в тази материя изказват предположение, че в структурните деформации на гръбначния стълб, в това число и кифозата се откриват симптоми на В. С. Т. М., като ги обясняват с патологични изменения и слабост в интер и интравертебралния мускулно - лигаментарен апарат: (Милковска -Димитрова, Каракашов 1987г.)
ПАТОГЕНЕЗА
Динамиката на патогенезата на заболяването най-обективно може да се проследи по някои рентгено-анатомични признаци. При юношеската кифоза анатомични изменения се наблюдават в един, два, три, а в тежките случаи и четири прешлена. По данни на Shoerman, изследвал 41 случая, изменения на един прешлен са намерени в 12 % ;  в два прешлена в 51 % и на три прешлена в 22 %.

    По класификацията на Mau в динамично развитие на кифотична деформация се наблюдават четири фази без строга последователност.
В първата фаза апофизните зони на телата на прешлените претърпяват типичните за остеохондропатийните изменения. Те стават извити и по-широки отколкото са в норма.
Характерна заобленост се появява и в контура на горната и долна повърхност на телата на прешлените. В по-нататъшно развитие на болестта започват патологични промени в дисковете; намаляване тургура на пулпозното ядро, снижаване на междупрешленното пространство, което довежда до постоянно увеличено налягане върху телата и последващата клиновидна деформация с дефицит в подвижността на засегнатия сегмент.
Вторият стадий се развива на основата на първия. Наблюдава се ясно изразена деформация на прешленовото тяло под форма на снижаване височината му в предните отдели и задебелени, уплътнени горни и долни повърхности. Костната структура е неправилна, но преобладават повече
плътни костни участъци. Триъгълната апофизарна сянка в предния отдел на поразения прешлен му придава формата на пресечен отпред конус. Изолирано се откриват фисури и хрущялни протрузии в спонгиозата на прешленовото тяло. Тези изменения са най-изразени в лумбалните прешлени.
Характеристиката на третия стадий на деформацията се основава на сливането на апофизите с телата на прешлените. Височината на предните отдели е по-голяма отколкото в предходната фаза, но в сравнение с тази на задните стени остава ниска. Клиновидната деформация е ясно проявена и става причина за фиксиране на кифозата. Предните ъгли на телата в този стадий стават остри и изтеглени напред. Патологичните промени засягат и дисковете, особено пулпозните ядра. Появяват се телцата Шморл или шморлови хернии.
Четвъртият стадий на болестта се проявява с груба структурна деформация под формата на костно-фиброзен блок. Възникват остеофити по предните и странични повърхности на телата, а в отделни случаи при възрастни болни и синостоза между прешлените. Нарушава се целостта на покривните пластинки на телата, което довежда до значителни изменения в междупрешленовите дискове. Междупрешленовите пространства значително се намаляват. При локализация на тези изменения в гръдно-поясния или поясния отдел твърде рано се развива остеохондропатия, чието клинично действие се проявява с болезненост в гръбначния стълб дори при доста ниски натоварвания.
Отчитайки, че малките степени на кифотична деформация не винаги се проявяват, а имат голямо значение в развитието на остеохондропатиите, особено в ранна възраст, възниква необходимост от обективно измерване величината на кифозата. Нейното определяне се извършва на профилна Rö графия. Прекарват се допирателни на горната повърхност на първия терминален и долната повърхност на последния прешлен в кифотичната дъга. Пресичането на двете прави определя ъгъла на деформацията. Аналогично се намира и големината на деформация на върховия прешлен.  Когато кифотичната дъга е голяма и не дава техническата възможност за разчертаване по горе описания метод, се използва метода на Cobb за определяне величината при сколиози върху профилна Rö графия на гръбначния стълб.


КЛИНИЧНА КАРТИНА,  ДИАГНОСТИКА

Клиничните и рентгенологични белези на болестта се откриват в пубертетната възраст. Единични случаи могат да се открият и преди 10 години, дори на 6 години.
За юношеската кифоза е характерно изместване на върха на кифотичната деформация в каудална посока, в сравнение с нормалната кифоза на нивото на Тh5). Върхът на юношеската кифоза е обикновено между Тh7 -L2.
Изместването на кифозата към гръдно-прясната част води до приплесване на гръдната кифоза. Патологичната деформация на това ниво на гръбнака почти не се забелязва, а по-ясно се вижда при наклон на тялото напред по изпъкващите бодилести израстъци. Подобна клинична картина се наблюдава и при лумбална локализация. Физиологичната лордоза прави деформацията слабо забележима, но при внимателен оглед се вижда изменение на конфигурацията на целия гръбначен стълб: гръбначния стълб става почти прав, а корпусът се накланя напред. При навеждане на болния бодилестите израстъци в лумбалната част изпъкват. Това изменение във формата на гръбначния стълб води до промяна във функциите му.
Поради кифотичната деформация в лумбалния дял вместо лордоза се ограничава наклона на корпуса напред. Настъпват промени в междупрешленните дискове не само на нивото на кифозата, но и в частите на гръбнака над и под нея. Вследствие на това се получава ранна юношеска остеохондроза. По-често болки са се наблюдавали при деца с поясна и гръдно-поясна локализация на остеохондропатията и значително по-рядко при гръдна локализация.
За юношеската кифоза са характерни ранното фиксиране на деформацията и слаба податливост към корекция, което се дължи на патологичните промени в телата на прешлените и междупрешленните дискове.
ФАЗИ НА ПАТОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС.
Първа - ФУНКЦИОНАЛНА ФАЗА - Най-често се засягат от Th7 – Th10. В началната си фаза болестта протича латентно, без болка. Едва в края на деня детето се оплаква от умора в мускулите на гърба. От огледа се вижда патологична стойка с изместване на раменния пояс напред от фронталната равнина на тялото. Набелязват се признаците на равномерна кифоза (за разлика от остра туберкулозна гърбица). При натиск върху бодилестите израстъци - Th 6 и надолу,  не се открива локална болезненост.
На рентген в тази фаза се отбелязва едва изразена клиновидна форма на прешлените, но кифозата все още не е фиксирана.
Втора - ФЛОРИДНА ФАЗА - Тя се характеризира с ясно изразена гръдна кифоза. Най-често в областта Th5- Th12 L2. Клинично се изявява във възрастта от 12 до 17 години. Кифозата е частично фиксирана, но деформацията прогресира. Горната част на тялото се измества назад, а средният и долен дял са отклонени напред спрямо фронталната равнина. Под и над кнфотичната деформация има лордоза с напрегнати лумбални мускули. Лордозата не е фиксирана и представлява компенсаторен механизъм. Може да има болки под нивото на фиксираните прешлени.
Характерната фиксираност на кифозата при остеохондропатията на апофизите на телата на прешлените, фактически остава непроменена и затова компенсацията е по-добре видима. Локализацията на кифозата в средния и долен гръден дял на гръбнака дълго време не води до груби нарушения във функциите, защото поясния и шийногръдния дял имат нормална подвижност.
На рентген в тази фаза има изразена клиновидна деформация на телата на 2 или 3 прешлена и нарушение в структурата на епифизните плочки на прешленните тела. Хрущялните дискове обикновено са слабо променени, но може да имат по-малка височина в предните части на телата. Фазата е характерна за деца от 12-17 години.
Трета - КЪСНА ФАЗА - Проявява се след 18 годишна възраст. Характерна е трайната и значителна деформация на гръбнака. Отпред гръдният кош е сплеснат. Характерно е и скъсяване на гръдната кост. Болката след физическо натоварване е постоянен симптом и се дължи на остеохондрозата. На рентген е изразена клиновидна деформация на телата на 2-4 прешлена.
Достоверната диагноза на остеохондропатията на гръбначния стълб се базира на рентгеновите промени. Пълната представа за характера и тежестта на промените в прешлените и дисковете, а също и определянето на стадия на болестта става по профилна снимка. Фасовата рентгенограма позволява да се определят само косвените признаци на кифотичната деформация - проекционно стеснение на междупрешлеините пространства.
ДИАГНОСТИКА
Диагностиката на кифотичната деформация се основава на клинично и рентгенологично изследване. Първото регистрира редица параметри, характеризиращи деформацията и отношението й към тялото като цяло, а второто отчита аномалии и нейното прогнозиране.
Клиничното изследване започва с оглед. Детето трябва да бъде съблечено по гащета и босо, стъпило на равна плоскост.
Огледът се извършва във фас, профил и отзад. Наблюденията във фас се насочват към наличие на асиметричност на лицевите половини на черепа и шията, контурите на нивото на раменните линии и мамили, положението на ключиците, асиметричност на хълбочните бодили, нееднаквост на талийните триъгълници (образуват се от спуснатите ръце, талията и таза). Особено внимание се обръща на формата на гръдната клетка. В много случаи нейната деформация е свързана с изкривяване на гръбначния стълб.
При огледа от страни (профил) наблюденията започват от долните крайници: ходила - наличие на плоско стъпало или други деформации; коленни стави - възможна рекорвация.
След това се проследяват кривините на гръбначния стълб. Намаляването или увеличаването им са признаци за кифотична или лордотична деформации.
Огледът отзад започва също от долните крайници. Отчитат се всички отклонения в отделните части: положение и форма на стъпалата и колената, височината на глутеалните гънки, положение на таза, асиметрично на талийните гънки, положение на лопатките, раменния пояс и държането на главата. Особено внимание се обръща на положението на таза и неговата симетричност към раменния пояс. Нерядко се открива наклон или променена инклинация на таза, чиято причина трябва да се изясни.
РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ПРИЗНАЦИ - Рентгенологичните промени са различни в трите периода на заболяването. Те най-добре се откриват на профилна рентгенограма. В първия (безсимптомен) период може да се намери леко увеличение на физиологичната кифоза. Понякога се откриват единични леко снижени в предната си част прешлени. Дисковете са с гладки очертания и непроменена височина. Във втория период - периода на развитието на промените, се откриват неравности по покривните плочки, Шморловите връзки, снижение на височината на дисковете в засегнатия участък на гръбначния стълб. В най-типичните случаи прешлените придобиват т. нар. “бутилковидна форма” . Предната им част отгоре и отдолу стъпаловидно се стеснява. Контурите на тялото на това място са не резки, ретуширани. Отпред, отговарящо на двата ръба на прешлена, се появяват триъгълни или окръглени костни ядра, които са с плътна сянка, понякога фрагментирани. Тези апофизни ядра по-късно се сливат в тялото на прешлена и обикновено след 21 годишна възраст изчезват. Понякога остават отделени от тялото на прешлена през целия живот, което не дава повод да се счита, че се касае и в по-късна възраст за болестта на Шоерман. Твърде често засегнатите от процеса прешлени са с по-голям предно-заден диаметър от съседните им. На рентгенограмата в предно-задна проекция много често се открива лека или умерена сколиоза (при 20 до 50 % от болните). В третия период -  периода на трайните изменения, се откриват стеснени дискове със склеротичен контур, както и клиновидни прешлени, Шморлови връзки и прояви на остеохондроза. Много рядко се получава синостоза на предните ръбове на телата. Описвани са Лоозерови зони на proc. spinosi дължащи се на преустройка на костта при условията на увеличено разтягане.
Заслужава да се отбележи една особена форма на промяна в предната част на телата на прешлените, която Schmorl счита като проява на Шоермановата болест. Това е дълбокият дисков пролапс, който се вижда при някои болни в горните поясни прешлени.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - кифоза
Публикувано от: Ljuboznatelna в пт, 12 май 2006, 09:35
Предполагам, че статията е предназначена за медици, лично на мен ми е много неясна.
Въпроса не е да се пускат статии,а това което се пуска да е на достъпен език и да е от полза за някого.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза
Публикувано от: shammi в пт, 12 май 2006, 09:42
ОК.Сега ще я преработя да е ясно на всички.
Информацията е полезна според мен.
Ако имате въпроси ще отговарям с удоволствие!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза
Публикувано от: shammi в пт, 12 май 2006, 10:19
В резюме


Сколиоза -  изкривяване на гръбначния стълб в посока на страни (латерално)
Сколиозите биват вродени и придобити
Вродени сколиози -  аномалии в развитието на строежа на прешлените по време на бременноста без изяснени причини
Придобити сколиози - към тях спадат :
Рахитични - в следствие прекаран рахит
Училищни - неправилно телодържане, неправилна стойка.
Травматични и цикатриксиални - Функционално изкривяване в следствие преживяна травма или операция (цикатрикс - белег) Получава се дефицит на работата на едната страна на мускулатурата, слабост и оттам трайно изкривяване.

Придобитите сколиози също са два вида:
Функционална сколиоза -  причината е неправилна стойка и телодържане. При този вид сколиоза няма изменения в строежа на елементите на гръбначния стълб и нервно - мускулния апарат. Функционалната сколиоза се коригира трайно, чрез заемане на различни пози  или се задълбочава.
Структурна сколиоза - е необратима странична извивка на гръбначния стълб с ротация (завъртане) на прешлените. Налице е изпъкване (гибус) на страната на извивката. Хоризонталната равнина – главата се накланя към изпъкналата част на изкривяването, раменния пояс противоположно при гръдни и комбинирани сколиози; тазът при гръдните и комбинираните изкривявания е приповдигнат към изпъкналата страна, а при гръдно-лумбалните в повечето случаи е наклонен противоположно.
Фронталната равнина – при гръдни и комбинирани сколиози целият гръбначен стълб и таз са снижени към вдлъбнатата страна на изкривяването, докато при гръдно-лумбалните гръбначния стълб пресича вертикалната ос на тялото, като гръдния отдел се разполага от страна на изкривяването, а тазът – на противоположната му страна. Лечението на структурните сколиози е консервативно и оперативно.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза
Публикувано от: catnadeen в пт, 12 май 2006, 14:20
Въпроса не е да се пускат статии,а това което се пуска да е на достъпен език и да е от полза за някого.
Любознателна не си съвсем права - тук има доста теми - под вида на статии - за едно или др - с цел да се сложат после в библиотеката и да може да се рови и да се търси и да се намира инфо!
;-)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в сб, 03 фев 2007, 10:38
Здравей Кали, от голямо значение е твоето отношение към проблема. Дали правиш някаква поддържаща гимнастика, имаш ли някакви корекции по - рано и т.н.т. Обикновено, след бременност страданието се задълбочава поради отслабването на гръбната мускулатура и неестествената поза на гръбначния стълб (центъра на тежеста се измества от растежа на бебето). Оперативно не ти препоръчвам да правиш корекции по няколко причини : 1. Оперативната намеса в твоята възраст  се прилага при изключителни случай на бърза прогресия на изкривяването. 2. При оперативна корекция се отстраняват ребра за да не натежават на конструкцията на гръдния кош, но това носи своите последици. 3. При оперативна корекция възстановителния период е много дълъг и труден - носят се корсети известно време, прави се усилена рехабилитация и изисква голяма воля за поддържане на постигнатия ефект - дори и най - малката немърливост "връща" състоянието.

Моето лично виждане по проблема е, че при една добра физическа култура, малко дозирана и специална рехабилитация и плуване в определен стил можеш сама да коригираш и стабилизираш гръбначния деформитет. Много важна е силата на гръбна и коремна мускулатура, правилна стойка и автокорекция при изправен стоеж и седеж.

Това от мен, ако имаш други въпроси с удоволствие ще ти отговоря.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: veni-b в сб, 03 фев 2007, 21:19
Сина ми е с вродена / предполагам, понеже я откирха на 3г./ левостранна сколиоза, причината е липса на 1 ребро в ляво! скоро се консултирах с рехабилитатор, каза че е мнооого леко изразено и няма нужда от гимнастики!  Лично за мен статията беше много полезна   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: крокодил в пн, 19 мар 2007, 03:12
kalia77 ,написаното от теб силно ме шокира!Ужасно съжалявам за изживения ужас! :(
Аз съм със сколиоза 3-4 ст. По рождение или придобита от травма.Лекарите не са категорични.Откриха ми я на 7г.Но и на снимките от 4-5г. възраст се долавя изкривяването.Градусите ми са над 45.
Сега съм на 25г. ,но се чувствам прекрасно , ,въпреки ,4е си имам гърбичката отзад ,упражнявам с лекота любимата си професия (актриса) и нямам никакви болки .Разбира се ,не съм застрахована ,4е състоянието ми няма да се влоши ,още пове4е 4е съм бременна (в 5м.)
Да, на плажа се вижда "дефекта ми" ,но съвсем не ми пука!Дори плажувам по монокини. :blush: Иначе със силно полепнали дрехи също се вижда ,но не винаги.Затова още докато купувам блузките си гледам дали се вижда гърбичката .И основната част от гардероба ми представлява полепнали дрешки.Просто много харесвам тялото си.(Доказателство за това е и полепналата ми сватбена рокля-прикрих несъвършенството си с воала 8) ).А повярвай ми ,за лекарите аз съм едва ли не квазимодо!Всеки път ,когато се срещам с ортопеди ,те се хващат за главата и се чудят как въобще стоя изправена.Но аз не само ,4е имам хубава стойка ,но и съм много гъвкава(това в професията ми ме прави още "по-квалифицирана").
Естествено ,4е и аз минах през тази депресия ,но бях много малка - на 12г.Тогава прогнозите за мен бяха толква зловещи ,4е исках да сложа край на живота си.Отказах се от операция ,заради риска от инвалидизиране.На 16г. тъкмо щях да си слагам корсет ,когато от плевенския драматичен театър ми предложиха да играя ролята на Жулиета.Именно тя ме спаси!Започнах да се грижа за стойката ,походката си,развивах пластични умения...Докато не станах на 19г. и продължих да се развивам в НАТФИЗ.В драматичния отдел ме скъсаха точно ,заради изкривяването-проверяваха всеки по отделно за изкривяване и изгърмях.Но на следващия ден кандидатсвах за куклената катедра ,където (във втори кръг) проверяваха пласти4ните умения на кандидатите ,а не недъзите им и след една седмица упорита борба(с четирите кръга на ада) -спе4елих!Там развих гъвкавостта си до степен на съвършенство.В София ходих при физиотерапевт и правех упражнения ,които още пове4е подобриха състоянието ми,но ,разбира се за кратко-докато не ги спрях.
И тъй като много се отплеснах ,ще синтезирам ,4е винаги съм се стараела да потдържам тялото си .Макар и рядко ,правя упражнения вкъщи ,назначени от физиотерапевт и разтягащи йога-упражнения ;плувам ,когато мога ;танцувам ;старая се да стоя изправена и съм мноооого позивно настроена!Мисля ,4е всеки един спорт много би ти помогнал ,ако щеш дори само за тонус!Много е важно мускулатурата ни да е стабилна.Аз ,от ве4ния ми стремеж да стоя изправена ,имам пло4ки на корема  :lol:
Щом имаш манекенски мерки и щом докторите не са те стреснали ,значи състоянието ти може лесно да се подобри.Изискай от личния си лекар направление за физиотерапевт ,който ще те подложи на десет дневен курс от подходящи упражнения.До тогава ,посещавай фитнес салони и басейни.Ще те зареди с много положителна енергия ,която е най-важна в случая!!!Но ,моля те ,не си и помисляй за операция.Твоите усилия ще дадат по-добър резултат!Уверявам те!
Уверявам те също ,4е ниското самочувствие е най-големия враг на гръбначния ни стълб!
Надявам се ,4е съм ти помогнала поне малко.За в бъдеще също бих го правила! :hug:
П.П.:Много бих искала да ти пратя свои снимки ,но за съжаление точно сега не мога да вляза в снимка.бг.Но ще го направя в най-скоро време. :D


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в пн, 19 мар 2007, 13:40

Здрасти Кали, малко късно отговарям.......за което моля да ме извиниш.
Не съм съгласна с теб, че си изпуснала влака....има начини за корекция без да се налага хирургична намеса.
По - горе споменах защо смятам за неуместно да се направи операция, но в никакъв случай не казвам да не се оперираш - това е твой избор. Защо да не родиш второ дете???? Няма проблем. Трябва си обаче поддръжка - ходи да плуваш, отделяй по 15-20 мин дневно за гимнастика и спазвай някакъв режим. Направи ми впечатление, че си висока и слаба - именно за това трябва да правиш повече упражнения за засилване на гръбната мускулатура. Гледай напред, опитай да направиш от дефекта ефект и си повиши самочувствието....


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в пн, 19 мар 2007, 22:17
Мнението е изтрито, тъй като вече не е актуално.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: крокодил в чт, 29 мар 2007, 23:45
kalia77 ,благодаря ти много за милите думи! :hug:
Ника си го сложих в момент на черни мисли .Наистина се чувствах много ощетена от съдбата (поради други мои сложни заболявания) ,но не съм се замисля въобще какво да е-то просто слезе при мен  :lol: Възприемам го с автоирония и си ме радва. :D Освен това май ме пази от уроки! :mrgreen:
За изкривяването-доста е.Ортопедите не вярват на снимките ,защото винаги гледам да съм изпъната като струна пред тях.АГ ми препоръча горещо да родя секио и си призна ,4е по-грозна снимка не е виждал в живота си! :mrgreen: Иначе не се вижда на пръв поглед ,защото епицентъра на изкривяването ми е в опашната кост ,цялото е изкривяване нагоре е компенсаторно.
Не се занимавам активно с никакъв спорт.Но ,заради професията ми не мога да си позволя да напълнявам и ,въобще, да се занемарявам.Имам стегнат корем ,заради изкривяването,за да ме държи изправена. :mrgreen: А всичко останало е от малко танци ,много спектакли и споради4ни упражнения вкъщи.
Съжалявам ,4е не можах да видя снимките ти ,защото съм убедена ,4е ти също изглеждаш много добре.Все пак си бивша манекенка. 8) А всичко ,което ти е казала shammi подкрепям с двете си ръце!Малко фитнес ,малко само4увствие ,нова при4еска и ще се презаредиш с мнооого положителна енергия!!! :hug:
Надявам се ве4е си забравила за оперативното разрешение на проблема.Не забравяй ,4е това носи немалък риск за здравето ти!!!
Само4увствие и смело напред! :hug: :love:
П.П. Гърбица имам и аз ,но е на кръста!Сякаш вси4ките ми мускули от кръста са изместени само в едната част.Много е грозни4ко ,но с дрехи се прикрива и то доста успешно! ;-)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sladkata в пн, 02 апр 2007, 00:06
Здравейте за пръвпът влизам  в този форум!Аз съм на 14 и имам сколиоза откриха ми я поминалата година!всеки ден  по 2 пъти правя упражнения и 3 пъти в седмицата ходя на плуване!Гадното обаче е че трябва да нося корсет :(има ли някой който носи или е носил?попринцип корсета се  носи постоянно но аз го нося само вкъщи защото на у-ще просто немога!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sladkata в пн, 02 апр 2007, 00:11
Когато го нося самочувствието ми изчезва и трябва да нося по дълги блузи!някой мжели да ме
посъветва с нещо много бих се радвала!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: крокодил в пн, 02 апр 2007, 11:55
Здравей Слад4ице! :)
Това ,което правиш е прекрасно-упражненията и плуването.Ако ти доставя удоволствие -още по-хубаво.Благодарение на такива упражнения ,сега изглеждам доста стегната и все ме питат какво спортувам. ;)
За корсета -щом можеш да го носиш вкъщи-чудесно!Защото корсета ,който предложиха на мен се поставяше оперативно.Всеки прешлен се захваща със скоба ,която е свързана с пружинка и дърпа съответния прешлен настрани....гррр!Виждала съм следи от такъв корсет по гърбовете на красиви мадами-никак не е хубава гледката.Разбира се ,когато се касае за здравето ,не бива да се влияем от такива подробности,но....аз се повлиях.Още пове4е ,4е трябваше да го нося от 14 та до 18 годишна най-малко, без никакво сваляне.
При теб случая е много благоприятен!Ти много добре знаеш ,4е е добре за теб да го носиш.Какво по-хубаво от това ,4е ще си го слагаш ,когато си си вкъщи.Ако те притеснява ,4е някоя от приятелките ти ще ти се смее или ще те съжали ,значи не ти е истинска приятелка.
Според мен щом се упражняваш толкова и плуваш ,значи тялото ти ве4е изглежда много по-добре от това на съу4ени4ките ти и нямаш никакъв повод да ти се срива само4увствието !!!Ще ти открехна една тайна-аз пък нося скоби за зъби вкъщи!:)))))) А ще ставам майка!Пълен абсурд ,но за здравето и суетата вси4ки жертви са допустими! ;-)
С най-добри пожелания: Жени!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DreamNow в пн, 02 апр 2007, 12:45
И аз да се включа. Поздравления за темата. Наистина е жалко, че гръбначни изкривявания често се откриват доста късно, а са съществували още в детска възраст. Аз самата имам сколиоза и кифоза. Не знам в каква степен и не е нещо, което много да си личи, след като ми го откриха чак като студентка когато отидох на лекар поради ужасни гръбначни болки. Предписаха ми упражнения и плуване както и на др виждам са предписали. Мисля, че спортът е най-доброто решение при подобен проблем стига да не е открит прекалено късно. Едва ли може да се коригира само с упражнения, но поне може да се тренират гръбначните мускули, за да се намали болката. Мен лично тя ме приеснява, а не как изглеждам. Въпреки че ми личи  де и от дете ме ръчкаха да се изпараям и ме обвиняваха че едва ли не нарочно се изгърбвам, но на мен стойката си ми беше така, само дето на хората не им се вярваше, че имам гръбначно изкривяване и по-лесно беше да ме карат да се пъча като паун, който номер разбира се не минаваше - като си е крив кокала колко и да се пъчиш си личи, да не говорим, че се уморяваш след малко и пак си заставаш в нормалната позиция. От кърменето още повече се изгърбих. За моето гръбначно изкривяване лично аз си имам някакво обяснение. Едно, че съм си височка и чиновете в училище все ми бяха ниски и се навеждах. Второ - не са ми много стегнати гръбначните мускули и лесно се отпускам напред. Трето - до 9ти или 10ти клас спах на едно легло с майка ми. Винаги спях на лявата си страна в една и съща поза. Мисля, че това нещо в продължение на много години и особено в годините на усилен растеж е оказало доста силно влияние върху стойката ми. Така че ако навреме бях коригирала тези проблеми и се бях занимавала с плуване примерно от дете мисля, че сега нямаше да имам този дефект.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sladkata в пн, 02 апр 2007, 23:23
Жени мерси мн  за това което ми написа  :)!Но ме е е страх от това че ако не го нося постоянно няма да се оправя и когато порасна може да се изкривя повече :cry: мн ми е трудно и нз какво да правя  :cry:!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в сб, 07 апр 2007, 09:23
Здравейте!
Сладката, имам дъщеря на 12 години. Преди 9 месеца й откриха S-образна сколиоза и й препоръчаха корсет. От тогава го носи постоянно  - сваля го само за къпане и упражнения препоръчани от ортопеда и физиотерапевт. Но за съжаление.........
Сега ще помоля и за съвет, който може да помага. Значи при откриването на сколиозата градусите на изкривяването бяха - 48 долу и 40 горе. Но вчера 6.05.07 й правиха нова снимка и установиха, че горното изкривяване вече е над 60 градуса. А носеше постоянно корсета, даже на 4 месец й го подпълваха?! Решението на ортопеда в Горна Баня е незабавна операция. Плануваха е за 28.05.07. Явно е неизбежна, но някой ако е преживял такава операция нека да каже какъв е резултата.
ПП: Обясниха ни, че след операцията ще носи два пъти по 3 месеца гипсов и след това 1 година пластмасов корсет. Но въпросът ми е, дали няма да започне отново да се изкривява след свалянето на корсетите - все пак тя е 12 годишна и има още да израства? :(


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в пн, 09 апр 2007, 14:07
dori_74

Операцията се прави с метални стабилизатори, които не позволяват изкривяване на същото ниво. След самата операция е хубаво да се спазват всички препоръки и след това дълга и продължителна гимнастика. Не е лошо и предоперативно да се позанимавате с рехабилитация и то поне 1 месец. Кой ще ви оперира в Горна Баня??


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоз
Публикувано от: dori_74 в вт, 10 апр 2007, 09:13
Д-р Диков я планува и предполагам, че той ще я оперира, но не спомена за никаква предварителна гимнастика. :(


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в вт, 10 апр 2007, 11:58
Предварителната гимнастика се прави за огъвкавяване на гръбначния стълб преди операцията. Гимнастиката е много разнообразна от към средства и е в противовес със тези препоръки, които сте спазвали до сега. Ако сте в гр. София и имате възможност идете в Горна баня в салона по кинезитерапия - там да ви дадат насоки за предоперативна кинезитерапия.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в вт, 10 апр 2007, 12:58
Благодаря за информацията, но за съжаление сме в Пловдив. :( Ще проверя какво могат да направят в Спортния диспансер в града. Там я водихме на гимнастика и се надявам и сега да ни подготвят за операцията


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: krasi84 в ср, 11 апр 2007, 17:48
Здравейте, аз съм на 22 години и имам леко гръбначно изкривяване. Така съм от около 15 годишен. Работя много и уча. Има ли начин на моята възраст да се оправя и как? Благодаря предаварително:)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: krasi84 в ср, 11 апр 2007, 17:54
Прочетох много страшни неща за това състояние. Само с плуване и упражнения поправимо ли е изкривяването. Дори не знам дали имам сколиоза и ли кифоза! :( Трябва ли да се подлагам на диета? Много ви благодаря. Преди всичко съм ви благодарен, че събудихте интерес и тревога в мен! Това, което правите в този форум е чудесно!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: mishelincho в ср, 02 май 2007, 22:50
Здравейте dori_74, аз съм оперирана преди 6 години от сколиоза точно в болницата в Горна Баня. Както и на вас ви най-вероятно ви е обяснено, 100% корекция не може да се постигне, но веднага след операцията корекцията беше задоволителна, естествено имаше остатъчен ребрен гибус. Преживях гипсовите и пластмасовите корсети и мислех, че с това съм приключила този период от живота си. Но се появи усложнение - тъй като съм доста слаба, вседствие на триенето между пластмасовия корсет и металните пластини, поставени за фиксация, се получи фистула, от която течеше гной....това няколко пъти и в крайна сметка се наложи тези фиксатори да се махнат. Това, което искам да кажа е: в Горна Баня никой не ми каза за подготвителна гимнастика и за последващ подходящ рехабилитационен период. Просто трябваше да не тичам, да не скачам и да не падам. А както се оказа, това съвсем не е достатъчно. Защото веднага след операцията гърба ми кривна встрани. И как няма да кривне, като след 6 месеца гипс и 1 година корсет, и никаква гимнастика на мен не ми остана мускулче по гърба. И сега, освен, че гърба ми е крив почти колкото преди операцията, имам и доста силни болки, а още не съм раждала...изобщо чака ме доста работа и трябва да си мобилизирам цялата воля, която имам. Четох в интернет, че съвременните методи на оперативна корекция не изискват носенето на корсет в следоперативния период, но явно в Горна Баня не са я чели тази статия и продължават да обездвижват пациентите си. Мисля, че напразно пропилях 2 години от живота си и преживях толкова болки.
Накрая, ако някой има информация за подходяща гимнастика, ще бъда благодарна, ако я сподели.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DreamNow в чт, 03 май 2007, 13:23
За гимнастика в някои поликлиники има салони с уреди и там ще ти кажат какво точно да правиш. Има и упражнения за вкъщи, но не ги помня добре. Едното обаче беше коремни преси обаче с вдигане на краката до прав ъгъл с торса и при всяко вдигане се надига и главата. Не е лесно, но сигурно има ефект щом го препоръчват. И плуване. Целта на всичко това е да закрепнат мускулите и да намалее болката. Иначе козметичната кривина не мисля че изчезва. Все пак предполагам и стойката се повлиява поне малко  де newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в чт, 03 май 2007, 18:58
Съгласна съм с МИШЕЛИНЧО,че в Горна баня не се прилагат съвр.оперативни методи с т.н."ендокоректор".Наскоро се срещнах с родителите на 1 момиче,оперирано от сколиоза 4 степен и тъй като фиксаторите за гръбнака се поставят само в епицентъра на изкривяването,тя е започнла да се криви и под талията.А този ендокоректор се поставя на целия гр.стълб,независимо в кой отдел на гръбнака е изкривяването.
Така че,ако имам финансовата възможност,ще се оперирам в Киев в клиниката по гр.изкривявания-който иска,мога да му пратя адреса и тел. на лични.
МИШЕЛИНЧО,ти на колко год.си била като са те оперирали-моля те,пиши ми на имейла за повече подробности за самата операция.А иначе,аз всеки ден си имам адски болки,но лягам да си почина и после пак продължавам.А наистина е хубаво да напълнееш малко,аз за тази цел качих кг,защото е рисковано да се прави операция на слаб човек.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: mishutka в чт, 03 май 2007, 19:12
Аз съм МИШЕЛИНЧО, когато писах не бях влязла и затова съм с това име като гост. Бях на 21 г, сега съм на 27. Опитвам се да напълнея, но сякаш отслабнах повече. Сега тежа едва 47 кг и това определено не е в моя полза в това ми състояние. kalia77 имаш поща.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в пт, 04 май 2007, 11:54
В интерес на истината не съм съгласна с вас, че в Горна баня не се прилагат съвременни методики. Много фактори оказват влияние за възстановителния процес след това и естествено рецидивите.......Трябва си много прецизно възстановяване и кинезитерапия..................


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: mishutka в пт, 04 май 2007, 16:39
Съгласна съм, че възстановителния период е много важен, но защо никой от лекарите не ми даде указания за подходяща кинезитерапия в този период. А аз сама не бих могла да си измисля гимнастика. И освен това носенето на тези корсети според мен е много вредно, защото допълнително обездвижва пациента и цялата мускулатура на гърба атрофира. Какво после ще крепи гръбнака в изправено състояние??? А що се отнася до съвременните оперативни методи - да, вертебродезата като оперативен метод на корекция най-вероятно е последния такъв, но следоперативния период доста им куца.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: downboybg в чт, 10 май 2007, 09:21
    8) бях на 17 когато разбрах че имам скулиоза. приех това със смесени чувства - не знаех какво да правя. аз съм от град където няма плувен басейн и затова разчитам само на танците и от време на време малко гимнастика. винаги когато съм вкъщи нося една жилетка. и засега се чувствам добре. никой от приятелите не знае и не е забелязал моя проблем. страхувам се от това как ще реагират а и не искам да знаят. и така си живея вече 2-3 години, не ми е лесно но не се предавам и по всякакъв начин си казвам че ще успея и си давам кураж от вътре. защото наистина най-големия приятел на това заболяване е депресията, ниското самочувствие и така. \този проблем ми е в главата непрекъснато. няма как да е. затова ще си позволя да дам един съвет на всички в моето положение. не се изолирайте, не се отчайвайте. плувайте играйте опитайте се ако няма риска да се оперирате и винаги търсете повод да се усмихнете. ако нещо ни различава от другите, освен заболяването може да се каже че носим тази тежест и че аз лично съм станал малко по отговорен. ако някой желае да ми пише, нека опита. аз по-всяко време когато имам възможност ще се отзова.    :shock: :x :? :roll: :crazyeyes: :x


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: крокодил в ср, 23 май 2007, 14:01
Браво downboybg!!!Подкрепям те с двете си ръце! :peace:
mishutka и аз започвам да споделям твоето мнение за корсетите. :( (А колко пъти лекари са ме упреквали ,4е не съм си слагала корсет ,когато му е било времето!Може би съм взела правилното решение.)
За упражненията- личния ми лекар ми даде направление за физиотерапевт ,при който направих 10 дневен курс и съм много доволна.С рентегенова снимка специалиста вижда сериозността на изкривяването и поставя най-правилните упражнения!
sladkata ,бъди упорита с упражненията,развий спортна фигура и дух и няма за какво да се притесняваш.Ти сама няма да си позволиш изкривяването да те надвие.
dori_74 ,стискам палци всичко при вас да се развие по най-благоприятния начин! :pray: :pray: :pray:
krasi84 ,ако гърба не те боли ,значи си щастливец.Само с плуване и упражнения не можеш да се оправиш напълно ,но можеш да си в 100 пъти по-добро физическо състояние от всеки друг напълно здрав човек! :peace:
В тази връзка ,много мои бременни познати и приятелки имат проблеми в кръста и гърба и с огромно притеснение ме питат "как е гръбчето?"-колкото и да е невероятно ,гръбчето ми е чудесно! Не съм правила специални уражнения от доста отдавна ,но пък в театъра участвах до началото на седми месец в спектакли с голямо физическо натоварване и така поддържах добър физ. тонус. А трябваше да слагам корсет за бременни!!!Разбира се ,никога не е късно състоянието ми да се влоши ,но за сега физическата ми активност и положителна нагласа ми вършат добра услуга!
Стискам палци на всички ни да не се предаваме на болестта! :hug:
ЖЕНИ


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ziun в сб, 26 май 2007, 12:06
Синът ми е на 7г. Има астма, на алергична основа - алергия към акари, кучета и котки, както и хранителна непоносимост към яйчен белтък и някой др. храни(ягоди, праскови...). Когато беше на 5г. го заведох да тренира акробатика. Бях доволна защото детето върви изключително раздвижено - салта, фликове, предни задни колела и др. такива. Откакто тръгна на училище обаче сме в непрекъсната борба с алергиите и астмата. На практика контролираме астмата непрекъснато от повече от година със Сингулар, Серетид, а алергичния ринит с Фликсоназе. Освен акробатиката почти през цялата Зима, го водих на плуване по 2 пъти седмично , с известни паузи. Въпреки спорта, стойката му е ужасна, когато не се контролира съзнателно(понеже постоянно му правя забележки да стои изправен) сяда с обърнат таз, като че ли върху гръбнака си, привежда си гърдите, все гледа да се подпре или изкриви настрани или с кръгъл гръб. Преди години по отношение на мен и брат ми имах съмнения за съединително тъканна малостойност(някоя от олигосимптоматичните форми - четох гнигата на Милковска - Димитрова някъде 92г., но после предпочетох да забравя). Бих се радвала на всяко мнение, което би ми помогнало да си изясня нещата, така че да отглеждам сина си без вреда за здравето му(което ми се струва невъзможно в българската действителност)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ОПА в пн, 28 май 2007, 09:28
Имам сколиоза страшно е кофти от две години пробвам с щанги дигам през целия ден гръбнака почти се изправи сега си взех и лодка да греба въпроса ми е ако гръбнака се изправи  напълно другите кости могат ли да се върнат в нормално състояниие


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: baba_iaga в вт, 12 юни 2007, 14:49
И на мен ми откриха сколиоза. :cry: Болеше ме много силно кръстът и личната ме насочи към невролог, направиха ми ренгенова снимка и се установи, че имам сколиоза с ротация на 2 прешлена. Лекарката не ми предписа нито гимнастика, нито процедури. Само хапчета за болката и ми препоръча да ходя на плаж. Каза ми, че така щяло да ме боли от време на време :?
От това, което чета в постовете  ви ми става ясно, че това съвсем не е безобидно състояние. Питах я дали ще се изкривя. Тя каза-не. Май не мога да и вярвам. От тук разбирам, че това заболяване прогресира. При мен е по рождение, но нямам изкривяване външно, даже мъжът ми не ми вярва, че ми е зле :roll: Т.е. видимо нищо ми няма.
Май трябва да се обърна към ортопед, нали?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ilinochka в сб, 16 юни 2007, 10:38
Здравейте.
Постоянно чета темета и така и не се решавам да "драсна" няколко реда.
Работата е там ,че когато бях на 15-16 години открих ,че имам гръбначно изкривление.Лека-полека то се развиваше.Сега съм на 25 години.Изглешдам ужасно.Околните не го забелязват въобще,но то не ми излиза от главата.Точно заради това,че почти никой не знае,аз се чувставм ужасно самотна.
За последната година гръбначиния ми стълб се изкриви много.Появи се и ужасно изкривяване в кръста.То повече ме притеснява и от гърба.Принудена съм да нося ужасни дрехи.
Често ми иде да сложа край на живота си,но още някаква надежда има,че ще се измисли някакъв ефективен метод.
Страшно ме боли.И физически,и душевно.
Искам да отида на лекар за консултация.Ще бъда благодарна,ако споделите къде сте отивали.Живея в провинцията и ще е хубаво да имам някаква ориентация,към кого да се обърна в София.Пишете къде ви са оперирали,кой и най-важното колко струва един нов живот.
Какви упражнения правите?
Пишете и на пощата ми.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Jinji в ср, 27 юни 2007, 14:17
 На 23 години съм и имам двустранна s-образна сколиоза. Dori ,  много съжалявам за детенцето ти. Аз също носех корсет и помня много добре , че лекарите ме караха да правя гимнастика с корсета. Трябва много да се набляга на упражненията, особено когато си с корсет, защото тогава мускулите се отпускат.
  Като чуя за операция и изтръпвам. Да оставим колко е тежка и рискована, колко дълъг и тегав е въэстановителния период.... ами след това имаш толкова ограничения в движението! Все пак имаш метални пластини в гръбнака си! Никога не можеш да се движиш съвсем свободно, няма връщане назад.
   Мен също ме плаши сколиозата (а за бременност колко ме е страх...), но мога да ви кажа, че
   най-важното е да заякнете, да подържате телата си във форма. И не само мускулите на гърба!
На ръцете, на краката , коремните... Просто не трябва да се оставяте- тогава сколиозата настъпва, а вие се чувствате безпомощни и мислите за самоубийство (казвам го най-вече от личен опит). 
 И да ви кажа- не се доверявайте напълно на лекарите !! Те понякога говорят глупости и не поставят правелните акценти ! Полудявам като слушам некомпетентни напътсвия. Вижте например тук. Това са клиники, в които се занимават наистина професионално с пациентите. Има ги в Испания и Англия. Лекуват се хора от всички възрасти. А тука в БГ нашите си почиват на някакви разбирания от преди 100 години и повтарят на хората едни и същи глупости, което в повечето случай е пагубно!
 
http://www.scoliosisrehab.com/program.php

 Също така важно е какво ядете. Пълноценното хранене само ще помогне на тялото ви да се чувства добре и ще прави подобренията по-лесни , а и настроението по-добро.

 Плуването и фитнесът са супер, но е задължително и да се разтягате , да познавате отлично извивките на гърба си и така ще знаете коя част да разтягате, коя да притискате и т.н.
  Има една американка йогистка - Елис Милър , която има сколиоза и е писала доста книги за това.  На английски са линковете, но има и снимки. Въобще в нета има много информация по въпроса.

   http://www.yogaforscoliosis.com/yoga_journal2.html

  Ето и видео с някои хубави упражнения   

http://www.iscoliosis.com/video.html?filename=yoga-yoga

 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: svear в пн, 02 юли 2007, 08:43
Здравейте и от мен
Когато бях ученичка си спомням,че имаше някакви стажанти в лекарския кабинет Гледаха ме ,мериха ме и нищо повече неразбрах Сигурно някой не си е свършил работата оттези ученически кабинети ,а можеха да ми помогнат
После след много години 4 или 5 год се записах за рехабилитатор в Плевен Така разбрах,че имам s образна сколиоза 2 степен ,съвсем случайно Тогава разбрах,че причина бе голямата тежка чанта която носех всеки ден а и живеех на 20 мин път с автобуса от училището имах приятелка която живееше на 10 мин  и често ме канеше да се поразходим след училище за да я изпратя до тях и аз все мъкнех тежката чанта
След като завърших реших  да се занимавам с каланетика Много ми помогна и до днес днешен когато се чувствам уморена си правя някои упражнения Имам 4 деца така че незнам защо се плашите Вярно е че с бременноста и добавката на килограми нещата се усложняват но ако правите поне 5 мин на ден някои от важните упражнения ще е в полза
Доколкото за зарядката ще ви пиша и какво ми помогна на мен Това е съвсем личен опит и нека някой да не си помисли че се натрапвам
Когато работех зад граница по специалноста ми попадна една книжка за молитвите у мюсюлманина Те са 5 на брой Първата е рано при изгрев ,втората е когато слънцето е най високо,напречно третата е при зенита на слънцета около 15 или 16 часа следобед и четвъртата е при залез и последната е вечер,когато се появи луната Самата молитва представлява комплекс от определени упражнения и трае не повече от 5 мин Когато я четях и виждах нарисуваните фигурки като че ли гледах наръчника на упражненията при лечебната физкултура  при гръбначни изкривявания Това ме накара да търся повечко за Ислям ,така по късно приех тази голяма , горда благородна религия Сега се моля по 5 пъти на ден и се чувствам много добре Както вече писах имам 4 дечица и слава богу съм добре
Желая успех на всички Сайтовете за йогата са много интересни


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в чт, 05 юли 2007, 09:39
Здравейте! Отдавна не съм влизала тук, но по обясними причини.
Благодаря на всички, които бяха съпричастни - операцията мина успешно /по думите на лекарите/, сега остава дългият и мъчителен период на възстановяване с прословутите корсети. :(
Като информация за интересуващите:
Стабилизиращите пирони, пластини, кукички или както и да се наричат се поставят по дължината на целият гръбнак - поне при нас е така. Операцията беше дълга, с много голяма кръвозагуба и 3 дни след нея с невероятни болки - най-вече в областта на кръста.
ilinochka, по принцип има клинична пътека за това заболяване, но имплантантите се заплащат. Пироните струват 1080 - 1480лв - лекарите преценяват според случая от кои да сложат. Слага се и синтетична костна тъкан, на стойност 150лв/100куб., но се влива по принцип повече от 100 куб. А при кой лекар да те насоча?! Ами при който и да идеш в Горна Баня, смятам че ще те приеме и са добри, поне според мен. Доволна съм от вниманието на всички в болницата.
Успех на всички и кураж!!! Преживява се! А ако видите какви случаи има в тази болница...... нашето направо си е нищо работа!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: bigcat в чт, 19 юли 2007, 20:18
Здравейте и от мен.
 Моля за съвет - дъщеря ми(14 г.) има гръбначно изкривяване, което прегресира последните месеци. Помолих джи пи да ни даде направление за болницата в Горна Баня, но тя отговори, че първо трябва да се снима гръбнака и след това ще даде направление. Въпросът ми е : не може ли само с преглед да установи изкривяването (очевадно е), а в болницата специалистите да определят как(и под какъв ъгъл)следва да се снима. От тази тема записах имената на лекарите, на които мога да имам доверие, за което много благодаря. Пожелавам на всички пълно възстановяване.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: галина26 в чт, 26 юли 2007, 13:40
здравейте и от мен!! малко ми е трудно да пиша по тази тема , но така или иначе вече се престраших:) аз сам на 26г и от 6-годишна живея с тоя кошмар . откриха ми сколиоза , която в пубертета направо израстна и нито корсети нито упражнения ми помогнаха . Оперираха ме в Плевен преди 15г и от тогава сам с метална шина по цялото продължение на гръб.стълб. Не изпитвам никакви болки, освен като се преуморя , но това не ме притеснява . физически се чуствам добре, но иначе самото изкривяване личи страшно много , а да гледам Квазимодо си е направо мъчение:)) както и да това си е моят живот и дръг няма да имам така че не това ме тормози в момента. С приятелят ми сме заедно от 8г. и вече се замисляме за бебе. досега игнорирах опасността , но като попаднах на този форум особено на първите писма доста се изплаших. Верно че при всеки е различно, но мисълта че при една бременност изкривяването може да прогресира или пак нещо с металните пръчки в гърба ми да се прецака сега много ме тормози. Моля ако някои е наясно по този въпрос , дали има опасност за мен или за бебето по време на бременност да ми напише някоя дума , може и на e-maila. а дали тези сколиози се предават по наследство, не искам детето ми да мине през същия кошмар!?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: галина26 в чт, 26 юли 2007, 13:51
Samo iskam da kaza na pritesnenata maika, bigcat - ne se boite ot snimkite nqma lo6o da q snimat, tova e mai-malkiqt vi problem. osven v Gorna banq proverete i klinikata v Pleven , tam navremeto ysloviqta i lekarite bqha mnogo po-dobri i vnimatelni, i ne gybete vreme zastoto izkriwqwqneto se lekyva nai-yspeshno v detska vazrast. kolkoto po-golqmo stava deteto po-lo6o. ako vse oste e vazmozno lle4enieto da stava samo s yprazneniq i sport badete mnogo vziskatelna kam dasterq si, zastoto tq moze bi v momenta ne osaznava izcqlo opasnostta . tova go kazvam zastoto az navremeto mnogo se sardeh , misleh 4e me tormozqt s tezi yprazneniq i sama si propilqh 6ansa. tak e 4e mnogo se postarajte, imate oste vreme ! Pozelavam vi vsi4ko da svar6i dobre :))))


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в чт, 26 юли 2007, 20:27
Здравей, Галина26!
До колкото ми е известно операцията на сколиоза не пречи на бременността. Съвсем на скоро попаднах на една статия на оперирана жена преди 12 години, която е ходила след 12 години на преглед при професор Диков и по негово мнение гръбнакът й бил по-здрав и от на здрав човек. Така че спокойно може да износиш едно, две или колкото пожелаеш деца. Но....... /за съжаление сега трябва да те разочаровам/ сколиозата се предава по наследство :(, но това не означава 100% че детето ти ще я наследи :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: галина26 в пт, 27 юли 2007, 09:53
Здравейте! Дори, благодаря за информацията , по-добре да съм наясно отколкото да живея с някакви илюзии. Аз от доста години нямам връзка с моят лекуващ лекар. Казва се д-р Росманов от МУ Плевен. Навремето 92-93г ходеше много на специализации във Франция и даже не зная дали е в БГ в момента. Много се радвам че операцията на дъщеря ти е минала успешно . Пожелавам и бързо въстановяване скоро да продължи нормалният си начин на живот. Явно сега методите са по-различни, защото при мен нямаше носене на корсети и гимнастика след операцията, но имаше период на екстензия преди това, с цел гръбнакът да се изпъне максимално преди фиксирането с металите. ..
А ти дали си наясно , кога евентуално се проявява сколиозата ако е наследствена?
Моля също ако някои има коодринати или някакво инфо за д-р Росманов да ми пише.
 
Галя


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в пт, 27 юли 2007, 12:49
Скъпа Галя,
Има деца, които се раждат със сколиоза, а при други се появява в училищна възраст - в резултат на неправилна стойка на чина. Най-силно прогресира в пубертета. Затова при наследствената сколиоза е хубаво да се правят по- чести прегледи при ортопед. Защото на време хване ли се заболяването почти е сигурно, че ще се избегне оперативната намеса :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: галина26 в пт, 27 юли 2007, 13:47
да права си, ама и аз какво сам се втресла кога го направих и го родих, та и сколиоза наследи  :lol:. Горкото бебе , ако знае какво му мисля сигурно  няма скоро да реши да се появи на бял свят  newsm78 ,  :lol:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: impuls_girl в чт, 16 авг 2007, 17:45
Utre 6te hodq da mi pravqt snimka na grabnaka , diagnozata , koqto mi postavi lekarq koito me preglejda be6e to4no eventualno skolioza , az sam na 18 godini i me pritesnqva fakta 4e navsqkade pi6e , 4e obiknovenno se otkriva na 13 ili 14 godini , izpitvam ujasni bolki ot vreme na vreme v grabnaka i pre6lenite , a drug pat sa savsem leki . Ima li opasnost da ne moga da se izlekuvam i ako mi otkriqt to4no tazi bolest , za6toto ve4e me lekuvaha ot kakvo li ne kato se po4ne ot pleksid i se zavar6i s vazpalenie na muskulite , kavo trabva da pravq i v kakvi slu4ai se nalaga operaciq , pitam tuk , za6toto se obedih , 4e dosta lekari ne si razbirat ot rabotata , ta pone tuk da polu4a nqkakva qsna predstava. Blagodarq predvaritelno


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: galinaa26 в пт, 17 авг 2007, 17:23
Mili4ka , predi da si se izpla6ila savsem iz4akaj diagnozata na lekarq . Naisina po princip skoliozata se proqvqva v po-ranna vazrast, pri men be6e na 6 g. , no vsqko zlo za dobro deto se vika :) Hybavoto pri tebe e 4e si nakraq na puberteta i silniqt rastez e popreminal, taka 4e edva li ste se izkrivi6 mnogo ./ ne se pla6i kato pi6a taka, prosto taka si se izrazqvam/ Ako naistina se okaze skolioza veroqtno ste ti napravqt podhodqsta programa za yprazneniq taka 4e ne se pritesnqvaj. Na tozi etam si mnogo dale4e ot operaciq. Tq se nalaga  pri skolioza 3 stepen i pove4e, a o4evidno pri tebe oste dori ne e diagnostirana. Zelaq ti kasmet i vqrvam 4e vsi4ko ste e ok!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ilinochka в сб, 18 авг 2007, 21:19
Аз ходих преди един месец.Поставиха ми диагноза 22 градуса.Първа или втора степен.Нито е за операция,нито е да се излекува.Ужас.А имах някакви надежди,че ще стана нормален човек. :cry:Казаха ми да ходя на рехабилитатор-ходих,но напразно.Така си дадох парите.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: galinaa26 в нд, 19 авг 2007, 13:49
Ei stiga si misli takiva raboti, napalno normalen 4ovek si si. Po -dobre da e po malka stepen . Ot operaciite ne stavat 4ydesa ne se zablyzdavaj. S operaciq se fiksira grabnaka za da ne se izkrivi pove4e, no ne e po- lesno, naprotiv trqbva pove4e da se pazi6 i sledoperativniq period na vazstanovqvane e po-dalag. Nablegni na pluvaneto i uprazneniqta , ako ne te marzi da gi pravi6 i ne se oteg4i6 ima6 golqm 6ans , a ti si ve4e golqm 4ovek i edva li skoliozata ste progresira barzo taka 4e da stigne6 stepen za operaciq. Ne se ot4aivaj i samosazaliavaj , ot tova polza nqma . Ti sama moze da preceni6 koe e polezno i koe ima efekt kato po4ne6 da trenira6 , nqma da se otpyska6 i tova e. Verno 4e ne e osobeno priqtno na tvoqta vazrast da se zanimava6 s podobni nesta , no kolkoto pove4e ysiliq vlozi6 sega ste e po-dobre za teb v badeste. Gore glavata!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: БОРЯ в пн, 10 сеп 2007, 22:11
Имам дъщеря на 9 години. Личната лекарка ни изпаща на ортопед,защото се съмнява ,че има гръбначно изкривяване.Детето тренира акробатика  и не знам дали това му вреди или не.Също незнам към кой точно лекар и болница да се насоча за преглед.Категорично не желая да я затварям в корсет.Ако някой е запознат нека да пише.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gainaa26 в ср, 12 сеп 2007, 11:39
zdravei Borq,
naistina e dobre da se konsultirate s ortoped i da se napravi snimka na grabna4niq stalb. edva togava mogat da se pravqt zaklu4eniq i preporaki, vaz osnova na stepenta na izkrivqvane / ako samneniqta na li4nata lekarka se okazat osnovatelni/  Dasterq ti e oste malka i ima golqm 6ans da se opravi samo s yprazneniq i pluvane, no ne se zari4aj taka za korsetite, tova izobsto ne e stra6no za neq . Vaznoto e da ne q izpysne6 sega kato e malka , zastoto kato porasne togava ste e po-ma4itelno za neq. Mnogo e vazno kak ste se razviva prez puberteta, togava decata izrastvat mnogo po-barzo i e vazmozno progresirane na skoliozata, zatova ne otlagaite konsultaciite ,kolkoto po-otrano po-dobre . Zelaq vi kasmet i barzo vastanovqvane!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!Профилактика и здраве!
Публикувано от: Валентин Мирчев в нд, 16 сеп 2007, 07:37
П О К А Н А

    ЮМЕЙХО СДРУЖЕНИЕ - БЪЛГАРИЯ   организира семинар по ЮМЕЙХО
От 12.10 до 19.10.2007год. под ръководството на СОРИН ИГА официален Международен представител на Международен Институт за Превантивна Медицинска практика Юмейхо център в Токио-Япония.
        Какво представлява хълбочно -- изправящата, притискащо -- разтриваща профилактика:
       ”ЮМЕЙХО“ профилактиката е метод за увеличаване на жизнените сили на организма чрез завръщане към природата.
         Юмейхо профилактиката не само може да лекува болни, но също и да влияе върху хората като ги предпазва от болести и премахва умората на тялото.
         Юмейхо профилактиката е метод подходящ за всички възрасти, който действа без странични ефекти. Повлияват се заболявания на опорно -- двигателния апарат, нервната, ендокринната, сърдечно -- съдовата, дихателна, храносмилателна, пикочополова, двигателна, вегетативна системи. При редовна профилактика се нормализира хълбочино – тазово -- гръбначната симетрия. Възстановява се нормалната двигателна и мускулна активност, премахва психическата и физическата преумора, спира дегенеративния процес в костите и ставите, регулира кръвообращението и циркулацията на биоенергиите в тялото. “Юмейхо” профилактиката е метод, който увеличава жизнените сили на организма. Повлияват се над 190 заболявания, като: дископатии, дискови хернии ,шипове, гръбначни и тазови изкривявания, коксартроза, гонартроза, плексити, лумбалгия, ишиас, главоболие и мигрена, безсъние, полова слабост и безплодие, сърдечна и страхова невроза и други.
       Юмейхо е отворена врата за вашето бъдещо здраве.
     ”Всеки иска да бъде здрав. Но как хората да не се разболяват или поне това да става по рядко – това е твърде голям проблем. В това отношение аз мисля, че хората трябва да поставят на първо място профилактиката “
                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                    Професор  Масаюки Сайонджи  

     Семинарът ще се проведе в Хотел  --  ресторант   ”Клуб ВЛАДАЯ“
        Таксата за семинара е 150 лева. За информация и заявка на телефони:
02 8393811, 02 8396101, 0898 395 636  -- Валентин Мирчев

Всеки човек, който има търпение и желание да повдигне собствените си оздравяващи способности, да обнови активността на вътрешните органи, да увеличи съпротивителните сили срещу болестите, и възстанови здравословното си физическо и психическо състояние, ще може да се запише предварително на следните телефони: 02 839 61 01,  0898 395 636, 02 839 38 11  --  Валентин Мирчев и
0888 372538 -- Стефан БожиловТитла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: lanka в нд, 16 сеп 2007, 21:37
Zdraveite,
Az sashto stradam ot skolioza.Bih iskala,ako nikoi znae dobar sporten centar v Sofia za lechebna gimnastika ili  shodni uprajnenia da mi posochi adres za vrazka.Mnogo malko informacia namerih za tova.
Blagodaria i kuraj na vsichki stradashti ot tova zaboliavane


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в ср, 19 сеп 2007, 01:16
Моля помогнете ми..Дори незнам какво да правя..Ужасно ме боли гърба, но се страхувам да отида на лекар. Преди 2г. тренирах 4-ри години спорт и треньорката ми ми даде корсета си.Всички виждаха че ходя "сякаш съм глътнала бастун":( и ме караха да се изправям постоянно.Нямах представа че имам такова нещо и не ме е боляло, но от извесно време не се издържа..Незнам нито каква степен е нито какъв вид..Страхувам се!!Четох по форуми че в Горна баняима добри специалисти?!Вярно ли е..какво мога да правя, да отида там да ме прегледат или..нямам никаква представа.Не искам да ходя при личната си лекарка, тя всеки път ми казва че ми няма нищо.Но това е друга тема. На 19г. съм, сега завърших училище. kalia77
В Киев по-добре ли е от Горна баня?Моля те ако знаеш кажи нищо..надявам се да не халствам много.....:((( Къде се намера тази клиника..аз съм като индианец направо :shock:
не съм от София. Какви упражнения мога да правя..благодаря предварително на всички..


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в ср, 19 сеп 2007, 16:20
Здравей, Али_!
Горна Баня е квартал на София, а болницата е Университетска клиника по ортопедия и травматология "Проф. Бойчо Бочев". Когато стигнете до Горна Баня има табели, пък и да попитате там все ще ви насочат. Предполагам, че в чужбина са по-добри спициалистите, но и лечението там ще е по-скъпо струващо. До колкото разбирам не Ви е гледал специалист, за да Ви постави точната диагноза. Препоръчвам ви да отидете в Горна Баня и тогава да решавате /ако се налага/ къде и как да се лекувате. Лично аз останах доволна от обърнатото внимание и операцията на дъщеря ми в тази болница.
Желая ви успех! :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в чт, 20 сеп 2007, 00:27
Благодаря ви dori 74 ..! :hug: Може би ще прозвучи даже глупаво, но ме е страх да отида на лекар.. кой знае какво ще измислят пак, понеже от малка ме мъкнаха по балници и така съм ги намразила :(((((((((( Дъщеря ви на колко е години?Оправя ли се..Желая успех също и на вас, благодаря за отговора. В Украйна едва ли ще ходя.. просто попитах от любопитство..
И още нещо колко струва горе-долу такъв преглед и колко време продължава, понеже няма как да остана в София, за това питам, да не се изложа и аз.......Благодаря отново!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в чт, 20 сеп 2007, 00:36
И отново съм аз... забравих да напиша, да не са ме преглеждали. И не ме боли постоянно, а примерно когато ходя много и се изморявам...или се навеждам. Едната ми лапатка (лявата) е по - различна от другата? Сериозно ли е това....... и ми пука от време на време. Веднъж една приятелка ми каза да престана, сякаш г правя нарочно  :shock:  newsm78 ..


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в чт, 20 сеп 2007, 00:43
лопатка* извинявам се за грешките, просто умирам за сън в момента а трябва да ставам рано


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в чт, 20 сеп 2007, 10:41
Здравей отново, Али_!
Дъщеря ми е 12-годишна, все още е в гипс. В понеделник сме на контролен преглед и ще кажат лекарите как върви възстановяването й. Да се надяваме, че всичко е ОК.
А за лопатката ви ..... на дъщеря ми беше по-изпъкнала дясната преди операцията. Самото изкривяване и усукване на гръбнака води до деформации не само на костите, но и на вътрешните органи. Не искам да Ви плаша, но нелекуването на заболяването води до много сериозни последствия! Мобилизирайте си силите и отидете на лекар - колкото по-рано, толкова по-голям шанс имате да се възтановите напълно, дори имате шанс да се разминете с оперативната намеса. Защото няма какво да се заблуждаваме - след операцията няма 100% възстановяване! :(


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в чт, 20 сеп 2007, 18:43
Здравейте! Ужадно много съм Ви благодарна за информацията и всичко което споделихте. Наистина ли това само с операция се лекува и то не съвсем напълно?! Има ли значение към кой лекар в клиниката да се обърна?Час ли трябва да си запиша или на място става?! Тук обикновенно за преглед в някоя книлика трябва да имаш час за определен ден..затова питам.. Милото дете, надявам се с дъщеря Ви всичко да е наред. Кога са я оперирвали? Дълго време ли трябва да носи този гипс? Стискам палци и пожелавам скорошно оздравяване..
Вие от къде сте?От София ли сте?
Нямах представа, че това заболяване е толкова..трудно лечимо :((((((((((((


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в чт, 20 сеп 2007, 22:35
Скъпа, Али,
Към операция се прибягва при сколиоза 3-4 степен, а при нас беше 4-та степен - градусите: 70 горе и 48 в кръста. При по-леките форми се прилага физио и кинезетерапия. От всички лекари в болницата останах доволна, наистина са добри специалисти и обръщат внимание. Ако държите да ви прегледа професора, ще трябва да си запишете час - преглежда, ако не се лъжа само в понеделник и сряда. А иначе без час ще се намери лекар, който да ви прегледа. Ако искате по-подробна информация за тях, може да ме намерите в ICQ, че тук ще заприлича на личен чат канал. :)
 От Пловдив съм. Операцията беше на 30 май. В гипс ще е 6 месеца, а след това 1 година ще носи пластмасов корсет. :(
Благодаря за пожеланията :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в пт, 21 сеп 2007, 19:25
dori_74 добавих Ви в ICQ сега се регистрерах във форума


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоз
Публикувано от: ali_ в чт, 27 сеп 2007, 12:23
Понеже не влизам много често в нета, бих искала да  попитам как е детенцето ви? Поздрави   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ilinochka в вт, 02 окт 2007, 12:13
Аз тези дни пак ще ходя на преглед,не зная дали ще има ефект.Надявам се да ми обърнат повече внимание от предишния път и да ме насочат,какво точно трябва да правя.
А относно това,че не ви се вярва,че в момента прогресира,така е.Просто в последната година видимо се увеличава.До преди две години си ходих на плаж,а сега се чудя вече как по-широки дрехи да нося. newsm45
Даже и не мога да пиша по-темата,без да ми се насълзят очите,а толкова ми се иска да се оплача.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в ср, 03 окт 2007, 19:52
На Никита и всички,които отдавна са минали пубертета и което и да е гр.изкр-не би трябвало,както е по у4ебник.да спре прогреса си,си искам да кажа следното:
Причините могат да бъдат само 2:
1/ Друго,съпъствашо заболяване от сорта на:остеопороза,неврофиброматоза/вид психи4но наследстено заболяване/ или хормонални проблеми,които се набл'юдават по време на бременност,както беше при мен.
Затова трябва да се отиде на консултация и с ендокринолог.
А най-сигурното док-во затова,дали прогресира или не,са рентг.снимки,които се правят 2 пъти годишно.
2/ Слаба мускулатура на гръбнака и корема-за тази цел се ходи на плуване,фитнес или ако не ви мързи,се правят едни упражнения вкъщи 4-5 пъти седм.по 20 мин.
Важно е също да се пият есента,зимата и пролетта витамини.
Ако се срамувате да ходите на плаж като мене,ходете на солариум и физиотерапия 2 пъти в год. или 3 пъти/това ще каже ортопеда/за по 10 дни.
На мен ми казаха да нося един корсет,но аз не го нося,защото много ми стиска.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DarkWolfa в сб, 06 окт 2007, 12:03
Деца деца!Да ви светна за едно нещо:
1) не съм маика нито дете а съм на 21 (почти 22)!
2) Културист съм + Фитнесс Трениор
Нещо не ми е ясно как,но при мене стана следното:
Преди 4-5 месеца зех да забелязвам че на някои упражнения дясната ми част (рамото,отзад трапец,ромбоиди,скапула и т.н.) не работи както трябва!Да кажем правя сгъване за Бицепс и едното ми рамо (дясното) се подава странно нагоре - докато сгъвам и тем подобни неща!Реших че е поради факта че в човешкото тяло има естествен дис баланс (примерно единия ви бицепс е по голям от другия,с по голям връх и т.н.),а и връзката мускул-съзнание не е еднаква за двете полвини на тялото!
Както и да е!
Наложи се да ми правят снимка (формат лична карта) и чак тогава го забелязах по скоро не аз,ами този дето снимаше това изкривяване!
След това път пробвах нова техника за изпълнение на бенч преси и поради дисбаланса лявата полвина беше супер,дясната малко накучваше като изпълнение!
Много забавно но тъи като въобще не си личи,близките ми така и не забелязаха че едното рамо (лявото) стои по високо от (дясното) - то и аз не го забелязвам честно да си кажа,може би в гръб се вижда!
Отидах при личната си лекарка тя констатира тва с рамото и нищо повече - явно бе много узадачена - което показва колко са прости лекарите - аз досега 2-3 заболявания (не на мене) съм ги диагностицирал по информация от нет-а и после се оказва точно това което съм определил с информацията от интернет!
Е тя ме прати при спортен лекар в Бургас,беше някакъв маник!
Тои ме гледа,натиска ма дали имам болка (е мене нищо не ме боли)!
Видя някакво изкривяване на гръбнака!
После ми прави някакви неща за разблокиране (Никога до сега не съм се сещал да ходя на масажи и че мускулите може да блокират,смисъл знам че Профи културистите ходят но в българия няма профита и....)...
Им прави ми някакви неща такива като масажи за отблокиране!
После каза че предната ми част на тялото доминирала задната!Не трябвало да правя клекове и такива други упражнения (аз съм клякал наи много 10 пъти никога не им допаднаха клековете в основния им вариант)....
Всъшност аз винаги съм смятал че гърби ми доминира и е наи силната ми мускулна група,защото е много широк,но се оказа (бтв и аз съм си го мислел) че вътрешната част на гърба ми изостава!И явно това е довело до дизбаланса!
А и факта че на моменти седя леко изгърбен!
След кратки лалалал истории за плуване,диети и т.н. (които и без тва ми бяха досадно ястни) си тръгнах единствено с препоръката да правя упражнения за вътрешната част на гърба!
Също така доктора каза че можело някои от упражненията и като цяло да тренирам неправилно (може би преди няколко години -да) - но аз по принцип много стриктно внимавам за формата и изпълнението,а и съм чел и учил за това!
Забравих да питам дали ще ми се управи,и какво друго да правя (лекаря имаше работа,а и аз се разсеях покраи някои мои въпроси други които имах към него)!
В краина сметка и аз в момента се чудя какво да правя,защото раменете играят много важна роля в 90 % от упражненията,особено като трябва да се държат долу (ниско) как барем да го направя като едното рамо ще е по ниско от другото....УЖАСТ
От тва което чета навсякаде явно няма решение на проблема,упражненията нито помагат нито вредят (поне няма тук някои от упражнения да се е оправил напълно),та аз мисля да си тренирам вътрешната част на гърба и коремната мускулатура по добре и да се надявам да се оправи тази аномалия.......
И друго питах в един западен форум за културизъм,и едно момче (което е състезател на местоно ниво в Америка) ми каза че на него пък му открили след ренген скъсън мускул на долната част на гърба,при положение че имаше синдрова с раменете,и изкрияване на торса или в областта на талията не помня точно!Направили му някви масажи и го пуснали!
Тоест явно и в Америка нещата са същата простотия!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в сб, 06 окт 2007, 14:45
Напротив упражненията и специализираната гимнастика помагат много - в някои случаи до 95% възстановяване.
Идеята е да се хване навреме и да се определи много точно какво трябва да се прави. Колкото повече се отлага, толкова по-бързо се стига до оперативна намеса.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DarkWolfa в сб, 06 окт 2007, 16:08
При мене явно е недоловимо щото никои не го вижда без направо да му го натрапя като му кажа!
Проблема е че днеска да кажем си сгавам с щанга за бицепс и единия бицепс Ок,другия заради рамото малко по трудно!И за трицепс по същия начин при движенията!
И без това е трудно да се изолира даден мускул,а с дисбаланс направо става мъчение!

Я сподели ако не е таина какви са твоите движения за гимнастика да зема и аз да ги правя!
Каде си ходил/ходила;в кои град и т.н.

Щото на мене близките ми смятат че няма проблем и на трябва да се тревожа!
А лекара както казах ми каза само упражнения за вътрешната част на гърба!
Ти как се оправи и каде ходи?
СподелИ?!
Напротив упражненията и специализираната гимнастика помагат много - в някои случаи до 95% възстановяване.
Идеята е да се хване навреме и да се определи много точно какво трябва да се прави. Колкото повече се отлага, толкова по-бързо се стига до оперативна намеса.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в сб, 06 окт 2007, 16:24
DarkWolfa, Отговорих ти на лични.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в нд, 07 окт 2007, 19:05
Здравейте и от мен .От доста време чета този форум ,но не сам писала в него.Аз имам вродена сколиоза 4 степен,много е тежка формата.Помагат ЛФК И ФИЗИОТЕРАПИИ,ПЛУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ.
НО ЩАНГИ И ГРЕБАНЕ Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО,АКО НЕ ИСКАТЕ ДА СЕ УВРЕДИТЕ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ilinochka в нд, 07 окт 2007, 22:01
Какво е това ЛФК?И защо са вредни щангите.Аз си мислех да почна да вдигам,но от лежанка,за да се раздважат мусколите на гърба и на ръцете.Грешка ли ще е?И вися на халки.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в чт, 11 окт 2007, 09:37
ЛФК е лечебен физически комплекс, който го прави рехабилитатор и е за всеки случай различен - упражненията имах пред вид. По принцип за това заболяване са противопоказни силовите спортове. Никита, вместо щанги, по-добре прави лицеви опори по възможност много бавно - помагат и се отразяват добре на мускулатурата на гръбнака :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Loni_1995 в чт, 11 окт 2007, 12:46
Здравейте.Казвам се Илона и съм на 12.Страдам от сколиоза и вчера ходихме до Горна баня, там остановиха че имам 40%(забравих как се казваше)и сколиозата ми е вродена.Но на всичкото отгоре имам и 1 прешлен повече(дори деформиран)+ 1 ребро повече.Това кара едното ми рамо да е по ниско а другото по високо.Поръчахме си и корсет но ще е готов след 2 седмици.Професорът каза че ако неподейства плуването,упражненията и корсета ще се стигне и до оперативна намеса :cry: Всичко опира до мен аз редовно си правя упражненията по 2 пъти на ден, дори понякога по 3, сега като ми стане корсета веднага ще го сложа за да свиквам по бързо.Единствено се моля на господ да не се стигне до операция  :pray: :(  


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ani_f в чт, 11 окт 2007, 15:04
zdraveite az sam na 18 godini i imam skulioza. minalata godina mi praveha operaciq na grybnachniq stalb i sled tova bqh 3 meseca v gips.Posle mi kazaha 4e trqbva da nosq plastmasov korset 2 godini dokato se razvivam,no predi edin mesec mi izlezna neshto na razreza podobno na papka  i hodih na pregled v sf.Docenta koito me operira mi kaza che organizmat mi ne moje da ponasq inplantantite i zatova trqbva da gi mahna.A ako gi mahna me e strah da ne se izkrivq oshte pove4e.Toi mi kaza che nqma,no men me e strah,zashtoto predi mi kaza che inplantantite trqbva da stoqt v men do kato stana na  19 god. v smisal dokato se razvivam i sega neznam kakvo da pravq dali da gi maham ili ne.Ako nqkoi znae ne6to molq da mi otgovori zashtoto naistina neznam kakvo da pravq.Predvarittelno blagodarq:)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в пт, 12 окт 2007, 08:38
Здравей, Илона! Стискам ти палци да се разминеш с операцията! Бъди много стриктна към това, което ти е казано да правиш от лекарите! За съжаление дъщеря ми също беше с 40% изкривяване - носеше пластмасовият корсет 9 месеца, ходеше на кинезетерапия и правеше упражненията вкъщи по 2 пъти на ден, но ......... на 4 месец от поставянето на корсета имаше минимално подобрение, но на 9 месец беше стигнала до 70% изкривяване и се наложи спешно да я оперират. Не искам да те плаша, болестта протича при всеки по различен начин. Препоръката ми е по-често да ходиш на преглед при лекаря след поставянето на корсета, за да може да наблюдава дали се подобрява или прогресира изкривяването!
Успех ти желая!
До Ани: Отговорих ти на лични


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Loni_1995 в пт, 12 окт 2007, 12:34
dori_74 Благодаря за съвета!А дъщеря ти как е сега?Можеш ли да ми обясниш по подробно за операцията как протича?Ще съм много балгодарна! :tired:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: lonityyy95 в пт, 12 окт 2007, 13:11
Жени(крокодил) като ти прочетох отговорите се почувствах много добре и ми вдъхна вяра и надежда че може да не се стигне до оперативна намеса. :hug: Много се радвам че си писала във форумът, защото много ми повлия!Благодаря за това което сподели  :crazy:

П.С аз съм Loni_1995 но бях гост сега се регисърирах!  ;-)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в пт, 12 окт 2007, 22:29
Искам да попитам тези от вас, които споделят, че са с тежка сколиоза и са претърпяли операция, как се справят с психическта страна на въпроса- отношение на другия пол, страх от самотата и т.н.
Аз преживявам в момента развод и си мисля, че в дъното на нещата е изкривяването ми, което при мен е втора степен и се сдтрахувам ужасно да не прогресира повече.
Появяват се трудности и с намирането на работа, ако е свързана с външния вид, както е при мен.
Изобщо,както сте останал с впечатление, ЛЕчЕНИЕ ЗА Гр. ИЗКрИВЯВАНИЯ НЯмА и НИКОЙ лЕКАр НА СВЕТА НЕ мОЖЕ ДА ВИ ИЗПрАВИ ГрЪбНАКА КАТО НА ДрУГИТЕ ХОрА!
ТОВА Е УЖАСнА болест, моля ви споделете повече как се справяте с всички тези страхове.
Аэ специално си приших изкуствена коса до кръста и сега по-малко си личи кифозата, но лятото изпитвам ужас, когато съм на плажа, а с мъж не смея да отида.
Много ми е трудно, старая се да правя всичко, което ми казват лекарите и последната ми надежда е операция в чужбина, защото тук ще ми откажат,тях не ги интересува как се чувства една млада, иначе хубава жена.
Повярвайте ми, понякога ми е много тежко като гледам другите жени, пък и били по-пълни и грозни от мен.
Извинявайте за словоизлиянията ми, но не може такова отношение-ти не си за операция, защото си втора степен, трябва да си 3-та или 4-та, а ОПЕрАцИЯТА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ШАНС ДА СЕ СПрЕ ТОВА ЗАбОлЯВАНЕ.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в нд, 14 окт 2007, 09:50
Ех, деца, деца / пък и не само деца!/, не се кахърете толкова много, че имате сколиоза 1-2 степен! Ако сте редовно под наблюдение от специалист и стриктни към предписанията му, почти е сигурно че няма да позволите сколиозата да прогресира.
 Скъпа kalia77, 100% съм сигурна, че освен теб и хората, на които си казала, че имаш гръбначно изкривяване, никой друг не забелязва проблемът ти. От личен опит ти го казвам. Дъщеря ми беше с трета степен сколиоза, когато аз й я открих, а малко преди това беше на цялостен профилактичен преглед и никой от лекарите не беше забелязал това!  :( та камо ли обикновен и невъоръжен с рентгенови очи човек ще забележи?! Навярно си прочела, че тя вече е оперирана, но при нас беше прогресирала много - достигна до 70 градуса изкривяването. Тя все още е малка и не осъзнава изцяло какво е станало и че това ще й окаже влияние за цял живот. Решението на ТЕЛК е 75% инвалидност - ти си доста по-голяма и може да си направиш извод дали е по-добрият вариант операцията?! :thinking:
Моят съвет е: Избий си от главата да се подлагаш на нея, бори се да не прогресира! Бъди сигурна, че поне 75% си по-добре от преминалите през ножа!
Успех ти желая от сърце! :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в нд, 14 окт 2007, 10:18
kalia77@yahoo.com,

Заболяването прогресира по време на пубертета, а след 20 -та годишнина и ако не са взети мерки прогресира с 1 градус на година. Всичко това е индивидуално - сила на мускулатурата, костно скелетен апарат, поза, походка и в зависимост от тези фактори се определя прогреса.  Операцията е препоръчителна при тежки /3 - 4 степен/ сколиози и то в по - ранна възраст, защото по - време на растежа прогресивното увеличаване на кривината и още повече ако детето израства бързо мускулатурата не може да се "пребори" и да задържи гръбнака изправен. След оперативната намеса се поставя корсет и се работи избирателно за засилване на мускулатурата.

При твоя случай - гледам че си на около 30 години, сколиозата би трябвало да е фиксирана. Изкривяването се фиксира след спиране на растежа и то пак с избирателна работа върху мускулатурата. Много рядко фиксирани сколиози дават прогрес.
Другото, което ми направи впечатление е, че обвиняваш изкривяването за несгодите в живота си - това е най - нормалното и най - глупавото, което обаче често се среща при жени страдащи от подобно заболяване. Един съвет - превърни дефекта си в ефект и не се притеснявай от него. Хората не са с рентгенови очи, а и не смятам че това е най - очеизвадния ти кусур. Не си и помисляй да се подлагаш на операция - никой няма да те оперира на тази възраст и особено ако е фиксирана сколиозата.

Надявам се да си прочела внимателно постинга ми и да помислиш за себе си малко. Започни да ходиш на гимнастика и се опитай да се абстрахираш от кривината.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в нд, 14 окт 2007, 11:45
Shammi, бих искала само да те поправя, че при необходимост се правят операции на сколиоза и в много по-напреднала възраст. Има, макар и много рядко, изключения, при които сколиозата започва да прогресира при хора отдавна излезли от пубертета. Но вярвам, че kalia77 не е от тези изключения.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в нд, 14 окт 2007, 22:20
Голямо успокоение ми даде Шами- прогресът е с 1 градиус на година, представяш ли си след 10 г. точно като съм в средата на жизнения си път, как ще изглеждам?
Както казах, при мен сколиозата е от порядък на 7-8 гр, едното ми рамо е по-ниско от другото с около 1 см.
По -голям проблем ми е кифозата,


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в нд, 14 окт 2007, 22:29
, която според лекарите е към 2-ра степен
Аз имам заболяването на Шоерман и Мау, т.е. ювенилна кифоза и тя вече е фиксирана.
При мен прогресира 1-2 г. след като родих, според мен ог недостиг на калций и това, че от 10 г. не бях яла месо.
Прави сте, не изкривяването е причина за личните ми проблеми, а опитът за самоубийство, който направих след това/точно във връзка с това, че сколиозата прогресира с 1 гр. на година след пубертета и че никой не желае в Б-я да ме оперира, за да се поизправя поне малко/.
Шами, аз съм доста суетен човек, наистина ли гр. изкривявания прогресират и след пубертета?
Защо е такова отношението на лекарите в Б-я към болните с изкр-ния и защо не искат да оперират с есетическа цел и за да спокойни жените, че поне до 60 г. ще изглеждат добре.
Понякога наистина ми е много тежко, като се замисля, че лечение за това няма и че отдавна съм изпуснала пубертена, когато нещата са били поправими.
Сега не мога в никакъв случай да рискувам с второ дете,а ми се искаше.
Между другото, мъжът ми се върна при мен и ми каза, че никога не е срещал по-красива жена от мен, но това не ме успокоява.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в пн, 15 окт 2007, 16:15
Shammi, бих искала само да те поправя, че при необходимост се правят операции на сколиоза и в много по-напреднала възраст.

Да, това е вярно, но е при междинни сколиози, които при прогреса нарушават динамиката на органите и при тези операции се стабилизират прешлени и се отстраняват ребра, но не е такъв тип операция кота в пубертета.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в пн, 15 окт 2007, 16:18

Както казах, при мен сколиозата е от порядък на 7-8 гр, едното ми рамо е по-ниско от другото с около 1 см.
По -голям проблем ми е кифозата,


Извинявай  kalia77@yahoo.com, но 7 градуса сколиоза се води физиологична сколиоза и по твоите думи според мен сколиозата е тораколумбален дял или е във върховия прешлен на Шоермана.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DarkWolf в пн, 15 окт 2007, 19:09
Въи тука направо се шашкам!
Вродени болести,незнам си какво!
Всъшност аз мислех по моя проблем доста и това което установих е че допреди 3-4 месеца нямах такъв проблем!Тоест проблема дартира наи-много от 4-5 месеца - туи значи че не е вродено 100%
Понеже тука в БС докторите ни са некадърници,а явно и в Кадана защото моето приятелче там докладва че като му правили масаж се оказало че имал някакъв проблем със капулата и това водело до проблема с рамото!
Та накратко за мене си:
Значи освен рамото,което аз лично след като внимавам много за стоиката си,вече не забелязвам!Смисъл раменета ми са незабележимо за мене равни!Другото нещо което по ме притеснява е че връзката ми мисъл-мускул тоест нервната система нещо е прецакана!Защото лявата си лопатка я контролирам много лесно,но дясната трудно!Дори на моменти немога със сазнание да и фиксирам положението,което може да значи притиснат или повреден (незнам точно как се казва) нерв,което пък е характерно за "Winging Scapula" - http://freespace.virgin.net/steven.fromm/
Всъшност докато измисля разрешение на проблема си,или по скоро докато попадна на доктор които да ми предложи някаква алтернатива реална,която да ми се струва ефективна,съм решил да мина на упражнения с дъмбели,и с една рака!
Защото както днеска пробвах - тъпия дисбаланс прави така че като правя с щанга или с две ръце упражнение,става така че да кажем единия бицепс се чувства невероятно,а другия диша прахта или не функционира!Всъшност това е лесно обяснимо с дисбаланса,или със понижения контрол върху лявата страна!
Не че искам да засягам shammi,тя със сигурно е доста компетентна в своята област,но според мене като цяло за тези заболявания и тук и на вън се знае малко!Като се има предвид че 90 % от докторите са некадърници и  нямат идея какво правят,щанса да паднете на доктор които наистина да ви помогне и да ви "оправи" е 1 на 10 000!
Тоест за по кратко,за тези със сериозна форма на заболяването - МОИТЕ САБОЛЕЗНОВАНИЯ!

Някъде по нет-а гледах че някакъв Иога чрез упражнения е намалявал изкривявания да кажем от 40 процента на 25,смисъл от случеи които са били за операция,след 1 години или 2 вече нещата се подобряват толкоз че не се налага оператично лечение!Но това е навънка!Като цяло като ни знам цялата система на здравеопазването направо е трагично!

Пример съвсем прост:
В Студентски Град в Болницата - 2 Зъболекарки поотделно ми се кълняха че съм имал зъб които трябвало да се извади,бяха ми правили снимка!И Въобще и 2те бяха категорични и ми насрочиха част за хирург да го вади пак там!Ае въобще зъба го бях отписал тотално..И отивам един ден преди изпит точно,да го вадя...щото нали боли и немога да ходя на изпит с него...
Обаче точно както бях влязал в поликлиниката,ма хвана страх щото да ходя без зъб известно време не ма кефеше...а и точно като влязох спря да ме боли...и едва ли не от вратата на кабинета се върнах...Всъшност аз имам много добра заболекарка в Бургас и поне на нея и вярвам безпрекословно!Та за същия зъб с нея бяхме говорили преди това че е мъртав и тя просто го е доизградила,и това доста ме тормозеше как ми прави проблеми мъртъв зъб!Като се върнах в Бургас от лиубопитство отидох при моита заболекарка,да видя какво става!Тя ми обясни,че всъшност със този зъб никакви проблеми няма,просто ме е болял мъдрец защото съм се изнервил преди изпитите,и при неиния син ставало така!
Е да ама за 1 броика щях да остана без зъб!
Друго като малак тука в Бургас искаха една вечер да ме оперират от апендицит(апендисит) де да знам как се казва,даже искаха да ме приемат дрън дрън...е да ма аз си останах у нас и на другия ден ми нямаше нищо!
Като прибавя това че една ветеринарна докторка ме убеждаваше със пълна увереност как бившето ми морско свинче щяло да се оправи и всичко било Ок,а то почина в агония точно след 1 седмица...
АЗ НА ЛЕКАРИ НЕ ВЯРВАМ,И А КОГАТО ПОЧНА ДА ВЯРВАМ НА НЯКОИ ЛЕКАР Е ТОГАВА КОГАТО ЛИЧНО СЪМ СЕ УБЕДИЛ В КАЧЕСТВАТА МУ!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: galina26 в вт, 16 окт 2007, 11:07
Zdraveite,
mislq 4e strahovete na Kalia , otnosno vanshniq vid gi spodelqt vsichki momi4eta stradasti ot tazi bolest i e napalno normalno. Az sam s operaciq ot 15godini. Imam metalni implanti i kato dete/ sega sam na 26/ bqh tvarde nezrqla za da osaznaq kakvo mi se slu4va i kakvi posledstviq moze da ima. Sega sam s fiksirana skolioza , no i s fiksirano mnogo vidimo izkgrivqvane/ samata dyma garbica predizvikva istinski yzas v mozaka mi / . Razbiram vsi4ki strahove na Kallia, i az ne obi4am lqtoto i stradam kato ne moga edna nai-obiknovena bluza ili potnik da si kupq za zegite, no hora blagodarna sam vseki edin den , 4e moga da hodq, da ti4am, da se zabavlqvam s priqteli , da hodq na fitnes , da pravq sex dori. Imam strahotni priqteli , nikoga ne sam izpitvala neydobstvo ot tqh i na plaz si hodq naj-spokoino . S moqt priqtel sme zaedno ot 8 g i naskoro se sgodihme, toj e mnogo gotin , vesel , zabaven , izglezda mnogo dobre i vseki den povtarq kolko mnogo me obi4a. Rabotq v edna 4astna firma osnovno s maze 30-35g. zabavlqvame se mnogo s tqh, ne si mislq 4e sa slepi, no nikoga ne sa me karali da se 4ystvam neydobno sred tqh , zatova moqt savet kam vsi4ki momi4eta stradasti ot nqkakvi kompleksi e da ne ne otkazvat ot zivota si V NIKAKAV SLUCHAI!!!  Nqma da vi vzemat za manekeni i oste po-dobre , 4e ste se nalozi da si tarsite rabota v koqto da si izpolzvate mozaka, a ne da prislyzvate na 4i4kovi v kra4mi i da nosite tabli . Taka, 4e ne se ot4ajvaite ,a si izziveite zivota dostojno , trydnosti vinagi ste ima nezavisimo ot kakvo estesvo, i nikakvi opiti za samoybiistvo, da ne mislite 4e na nqkoi ste my pyka ako se samoybiem!? Edinstveno nie  gybim 6ansa da se radvame na dnite si :)  


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в вт, 16 окт 2007, 13:19
Поздравявам те, Галина26, за думите, които си написала и за това, което си постигнала въпреки здравословните ти проблеми! Вярно е, че сколиозата не е леко заболяване, но като се огледа човек колко страдащи от много по-тежки и за жалост нелечими болести, би трябвало да се чувствате галеници на съдбата!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: galina26 в вт, 16 окт 2007, 13:58
Saglasna sam i zatova iskam pove4e hora da go osaznaqt. Moze da si mnogo stastliv i obi4an 4ovek, stiga samo ti samiqt da ne si pre4i6 :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nads в вт, 16 окт 2007, 16:57
zdraveite az syshto imam skolioza 3 stepen ili pone predi vreme beshe 3 sega veroqtno sym mn po zle iskam da popitam kak moga da spra razvitioeto i bez operativen pyt?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в вт, 16 окт 2007, 17:20
Здравей, nads! Обърни се към физиотерапевт, за да ти направи най-подходящият за теб комплекс от упражнения. Добре се отразява и плуването. Но не е лошо да се обърнеш и към ортопед, за да провери до къде е стигнала сколиозата ти и дали прогресира още.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ilinochka в нд, 28 окт 2007, 10:02
Галина26,благодаря ти за написаното.Вдъхваш ни голяма надежда,на нас-отчаяните.Въобще и не съм предполагала,че толкова хора в България страдат от това заболяване-чувствах се,едва ли не единствената.Хубаво е,че си даваме един на друг кураж,защото никой,освен човек с подобна болест,не знае какво ни е. :(


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: galinaa26 в пн, 29 окт 2007, 00:16
za sazalienie si prava, ima  mnogo hora s tova zabolqvane i naistina samo stradast moze da razbere yzasa i strahovete ni. Zatova mnogo se radvam ako sam uspqla da vdahna kyraz na nqkoi ot vas. Ponqkoga ot nepoznat moze6 da polu4i6 pove4e razbirane i se radvam 4e moga da vi okuraza :)   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Me4opuh в нд, 18 ное 2007, 15:28

Здравейте и от мен Kali, Dori, Galina, Nikita,
съжалявам ако пропускам някого, имам сколиоза от един зимен ден, когато бях на 12г., май и вдигнах температура и детския лекар, дежурен тогава в поликлиниката каза на родителите ми - "абе това дете е изкривено, не сте ли го видели досега?" След това ходихме на консултация при местните ортопеди (аз не съм от София, макар че сега съм вече на 29г и от 8 години съм тук) и те не можаха да дадат адекватна диагноза, спомням си неясни отговори. Наложи се да търсим връзки  и насока към София, та във въпросната Горна Баня, където отидохме спешно с баща ми казаха, че вече имам към 30%, че ако правя гимнастика и нося корсет може да се избегне операцията. Носих корсет /пластмасов / близо година и правех упражненията, които набързо ми бяха предписали физиотерапевтите.
Забравих да кажа, че като малка бях доста закръглена, в 3 клас надвишавах вече 45 кг, растях доста по-едра от съучениците си, физическото не беше от любимите ми предмети, а баба ми правеше невероятни баници и мекици - естествено аз похапвах яко, което много се одобряваше вкъщи. Та след като сложих корсета продължих да ходя на училище и да се опитвам да правя упражнения, но честно казано като се сетя сега не съм била много сериозна, не мога да си го обясня, защо съм постъпила така, не се научих и да плувам както докторите предписваха, а не че не са ме карали - но не са и настоявали твърдо. Нарочно ги описвам всичките тези неща, защото за мен и важно да се разбере, че тази болест, когато става въпрос за придобития вариант при децата, както е моят се развива в следствие на определени фактори - при мен всички бяха налице, наднормено тегло, слаба мускулатура и усилен растеж, а както се оказва и лоша физическа култура и слаба представа на това до какво може да доведе това.
Естествено корсета не ми помогна, на втория контролен преглед се установи, ме съм прогресирала значително, и решиха да ме оперират беше началото на май 90г., бях 6 клас и есента щях да съм 7-ми, след екстензия - това е преди операцията, когато те разтягат за да се изпъне и изправи гръбнака до положение подходящо за фиксиране с пирони, ме оперираха. Никога няма да забравя как се прохожда след тази операция и след около месец ме изписаха с неизменния гипсов корсет, който се сменя на 3 месеца. Носех го 6 месеца май, беше отдавна и съм забравила. Трябваше да ме обръщат по специален начин, да лежа поне по няколко часа на ден, да ям много сирене и т.н. След това го свалиха и ми сложиха пластмасов. Но никой както и други отбелязаха не ми каза колко е важно много да се внимава - естествено казаха да не се вдигат тежки неща и др. Но аз още тогава бях решила, че живота ми в никакъв случай няма да свърши с това, че няма да се примиря, а ще го приема като предизвикателството, което ми се предоставя от съдбата. Продължих да живея, да се уча, междувременно кандидатствах и след това завърших езикова гимназия. Всички в къщи много ми помогнаха, баща ми, майка и баба - тя беше с мен по операциите. Казвам операциите, защото година и половина след първата се оказа, че съм счупила пироните и трябва да се махнат, за да не засегнат вътрешните органи. Тоест толкова силен беше растежа ми или не знам какво, но след втората операция определено изкривяването се върна в изходна позиция, а може и да се е увеличило... ходих на контролни прегледи няколко години след това, постепенно белезите се заличиха, ходех на море редовно с родителите ми и после с приятели. Сега факта, че изглеждам по-старнно на плажа не ме притеснява, най-близките ми приятели знаят за заболяването ми, а другите се държат с мен така сякаш съм нормален човек. Успях да влезна в нормални килограми в студентските си години и сега съм дори по-слаба околкото в гимназията. Нося си спокойно прилепнали дрехи, дори кривината на гърба ми да се откроява ясно, особено като се наведа. Междувременно вече ходя на плуване, не редовно, но често, а напоследък и на тае бо. Усещам необходимостта тялото ми да е стегнато и мисля, че това е единственото спасение за нашето добро самочувствие, пък и за самоусещането ако щете. Никой няма да ни помогне ако сами не осъзнаем, че единствено ние можем да покажем, че сме силни и че можем да живеем с това. В крайна сметка то не може да бъде определящо за това, което сме.
Понякога, когато се замисля дълбоко какво би могло да се случи ако заболяването се усложни се амбицирам страшно за спорт, а да ходя на контролни прегледи също в последните години не ми стигат силите, защото нямам болки или някакви видими белези, че нещо не е наред. Но сега задължително ще го направя, дори с риска да има лоша новина, и без това последната ми снимка е от преди 5 години сигурно. Направо ми се свива стомаха като я приближа тази болница, но това е нашата съдба,така че смело напред и само не се предавайте - никой няма да ни търпи постоянно мрачни и недоволни, а като си помислите че може и да е далеч по-зле. А може би някой ще Ви обича заради хубавата усмивка и голямото сърце, а това, че на плажа не изглеждате перфектно - поне 80% от всички там са така. И още, не забравяйте, че външния вид може да бъде определящ за оценката в днешно време, аз също обичам да усещам че изглеждам добре, но знам, че приятелите ми не са с мен заради това и че понякога е смешно човек да разчита само на това.  Важно е какво правиш със себе си, да се приемеш такъв какъвто си и да продължиш напред.
А сега искам да пиша специално за родителите - моля ви не позволявайте нещо подобно да се случи на децата Ви ако можете, ако имате и най-малките съмнения запишете ги веднага на спорт, не им позволявайте да са прекалено закръглени и ходете с тях ако трябва, давайте личен пример, защото печатът на едно подобно преживяване остава за цял живот и би могъл да е пагубен за самочувствието. На мен например заради пълнотата и всичко друго до преди 5-6 години ми беше почти невъзможно да се приближа до мъж или пък да се чувствам свободно в компанията на връстниците си.
Всъщност това го написах заради всички, които са решили, че от тази ситуация няма изход, да така е до известна степен, но нека не я превръщаме в доживотна бариера.
Успех на всички!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Valio-37 в пн, 03 дек 2007, 13:43
Zdraveite,imam dashterq na 12 g.koqto e sas sashtoto zabolqvane,taka nare4enata "SKULIOZA". Predi dve godini po sa6toto vreme i praviha operaciq,slagaha i metalni implantanti,no izkara s tqh samo dve godini i tazi godina predi nqkolko dni  i gi mahnaha za6toto se poqvi fistula-prosto beshe neobhodimo da se mahnat,tova go kaza li4no Profesora na grabna4nata klinika v Gorna banq.Problema e ottuk na tam kakvo da pravim,zashtoto doktorite kazaha,4e shtqlo da ima leko vrashtane na grabnaka,no loshoto e, 4e mislq 4e vrashtaneto e dosta golqmi gradusi.Molq,ako nqkoi moje da dade nqkakav akal ili savet kakvo da pravim molq da mi pishe.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ilinochka в пн, 03 дек 2007, 13:50
 newsm45
Милото дете.Дано да не е толкова голямо върщането.То изглежда  при всички оперирани случаи,има появяване на такива отрицателни ефекти.И при мене се налага вече операция,но като слушам,че няма случай,при който да е сполучливо си задавам въпроса,доколко е нужна тази операция,след като няма да е сполучлива.
Стискам палци на момиченцето.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоз
Публикувано от: dori_74 в пн, 03 дек 2007, 14:34
Здравейте, Valio-37!
 Искрено съжалявам за станалото с дъщеря ви. Лошото при вашият случай, че тя не е завършила растежа си и действително има вероятност да се появи отново изкривяването. Моето мнение е да се посъветвате с кинезетерапевт, за да ви препоръча подходяща гимнастика, а също и плуването е препоръчително. Коварно е това заболяване, но с повече упоритост може да се постигнат добри резултати. Желая ви искрено успех и дано предположенията на професор Танев да не се сбъднат! :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в вт, 04 дек 2007, 13:47
Vali0-37,
Мога да ти дам адреса и тел. на 2 клиники в Украйна и Германия-но на и-мейл адрес.
Ако разбираш руски, в Интернет има доста материали, в чужбина оперират не с метал, а с модерна сплав, която имитира прешлените на гр. стълб и се вграждат в самия гръбнак.
Това е много хубаво, защото гр. не се обездвижва като от метала.
Не знам обаче доколко може да се получи реакция на отхвърляне, консултирайте се пак с този професор да ви насочи към чужбина.
Положението е сериозно, но все още има шанс детето да се оправи, т.е. да се постигне редуциране на изкривяването до 75 %.
Теглиш заем и заминавате, не бива да се жалят пари, защото гр. изкривявания са много сериозен проблем.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: niaveleva в вт, 04 дек 2007, 14:03
eho az sum na 13 godini i imam skolioza nosq plastmasov korset i hodq na lechebna gimnastika .veche sviknah s korseta ne go svalqm  samo za da se kupq .gadnichko si vsichki v klasa mi go prieha ne sum chuvala obidi osven edna no vse taq.iskam da kaja na vsichi koito sa kato men nadqvam sa da sa malko no nosete korsetite pravete gimnastikata ako sa vi kazali primerno po 5 puti na den pravete q po 50 aide uspehi da se opravqte sushto i az molq otgovorete mmi


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ilinochka в вт, 04 дек 2007, 14:06
eho az sum na 13 godini i imam skolioza nosq plastmasov korset i hodq na lechebna gimnastika .veche sviknah s korseta ne go svalqm  samo za da se kupq .gadnichko si vsichki v klasa mi go prieha ne sum chuvala obidi osven edna no vse taq.iskam da kaja na vsichi koito sa kato men nadqvam sa da sa malko no nosete korsetite pravete gimnastikata ako sa vi kazali primerno po 5 puti na den pravete q po 50 aide uspehi da se opravqte sushto i az molq otgovorete mmi
Наистина се надявам да се оправиш.Стискам ти палци. :pray:Искам да приканя всеки да споделя какви упаржнения прави и от кои най-добре се чувства.Трябва да се потдъражаме.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: elbosi в вт, 04 дек 2007, 15:08
Здравеите.Имам дьщеричка на 6г.Тя се роди седмаче,хипотрофна-1кг.Като прохождаше забелязахме,че куца и замята л.крак.Започнахме масажи-спря да куца.След време пак започна да куца.вече като по-голяма.Започнахме плуване,но за кратко,защото неврол. реши,че нищо и няма.Пак започна да куца.Преди 3мец. вече се потвьрди,че л.крак е по-кьс с 1см и е развила сколиоза.Никои не ми е казвал каква степен и с колко градуса,но е видно разминаване м/у лявата страна и дясната с около2-3см.Л.част на зад. части сьщо е по-надолу.Сега прави лечебна гимнастика,но само 10 дни в мес.,което мисля е краино недостатьчно/вкьщи отказва да прави гимнастика/.Според физиотерапевта и д.невролог неината сколоиза е компесаторна и не е токова страшна.Обаче аз не мога да сьм сигурна в това.Според това ,което прочетох по-назад вьобще не сьм спокоина.След няколко мес. ще я запиша за плуване платено .Някои знае ли за такьв случаи-компесат. сколиоза и какво развитие тьрпи?Благодаря предварително.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в нд, 09 дек 2007, 17:58
Здравей,Elbosi.
Аз рядко се включвам да пиша.Аз съм със вродена сколиоза,на 32 год.съм.Много тежка ,компенсирана сколиоза.Незнам какво точно имат впред вид докторите като те успокояват , че е компенсирана сколиозата.Всяка сколиоза в даден момент е компенсирана,това означава,че има изкривяване горена гръбначния стълб/например на нивото на гръдният кош отстани/ в ляво,и долу към таза вдясно,или обратно.
Крачето се скъсява ,когато има и завъртане на таза,реално то не е по късо ,но от това завъртане едното краче се смята за по късо.
Аз съм със скъсяване 1.5см,бих те посъветвала да направите ортопедични обувки, с повдигане на скъсения крак,защото ,ако не се компенсира това води до по голямо изкривяване.
Плуване,ЛФК,корсети и се радвай ,че в днешно време правят успешни вече операции.Не се притеснявай,искрено ти съчувствам,аз много добре знам за какво става въпрос.
Не изпускайте нито за миг положението,знам че да убедиш дете да прави нещо,което не иска е много трудно,но ако няма постояннство може да се изкриви повече.Ръстежът при момичетата е до 18 год.до тогава се правят и тези операции.След 18 год.започват леки болки , а после с годините се засилват.Но  както ми каза един лекар от това не се умира , само се страда.
НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ,КУРАЖ.
Майка ми казва ,че сме богоизбрани........


 newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в пн, 10 дек 2007, 21:13
Здравейте на всички! От давна не съм писала  :roll: Съжалявам за всички, които имат това ужасно заболяване. Искрено се надявам, да се намери някакъв алтернативен начин за лечение на гр.изкривявания. Аз незнам какво имам всъщност. В Горна баня ми казаха, че не е гр. изкривяване, и ми изписаха едни хапчета, които, по мои наблюдения не ми помагат особено(пия ги 2 месеца вече,остава още 1).Незнам дали на някой са ги изписвали. Другият месец трябва да ходя пак в Горна баня.

А за упражненията..
Много добре помага топката за пилатес(това е вид гимнастика). Някъде имаше филм с упражнения за пилатес, но не мога да го намеря.
Успех на всички с преборването на болестта.
 newsm17


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в вт, 11 дек 2007, 11:35
И аз така съм чувала за Пилатес,дори четох накъде,че Пилатес е била със много тежка сколиоза и тя е измислила тези комплекси от упражнения,но все не ми остава време да ги пробвам.
Момичета , не се предавайте,има много видове красота.
Поздрави


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: mankaf в вт, 11 дек 2007, 13:07
Здравейте. Ужасно съм притеснена. Преди седмица синът /в 12 клас/ се оплака че го боли гърба и че има подутина. Изпратих го при лекарката ни, тя на рентген и ортопед, и му поставиха диагноза сколиоза. Казаха че е много напреднала, че е трябвало по-рано да се открие и т.н. Видях че някои от вас са от Пловдив и са ходили до диспансера. Тъй като и ние ще ходим там, но след Нова година - кажете ми какво да очакваме.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в вт, 11 дек 2007, 21:26
Здравей,Mankaf.
Незнам от къде да започна..При момчетата е по рядко срещано заболяване.В спортният диспансер в Пловдив се прави ЛФК,екстензии,и процедури.Моят съвет е бягайте в Горна Баня.Работят с направление във поликлиниката,а при доцентите прегледът се заплаща.Все още имате време за някои корекции,а ако може и за операция.Мисля , че там най добре ще ви насочат , как да действате.Там е почти единствената клиника по гръбначна хирургия в България, и са големи специалисти.За съжаление при мен ,когато го откриха методите бяха доста стари ,а операциите с голям риск и моите родители тогава не се съгласиха на операция , но сега много съжалявам за това,имам много болки и много придружаващи увреждания на гръбначния стълб.
Ако има нещо питай,мога да защита докторантура за сколиозите...
Поздрави


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в ср, 12 дек 2007, 00:56
Методът “Pilates”- професионалните танцьори го използват от десетилетия, топ атлетите се възползват от него за да се предпазват от травми, за гъвкавост и сила, звездите на Холивуд го обожават защото променя телата им до неузнаваемост, като го прави фини и грациозни.

Методът “Pilates” е създаден от Джоузеф Пилатес. Той е роден през 1880 близо до Дюселдорф, Германия. Като дете Джоузеф страда от астма, рахит и ревматизъм. За да преодолее физическите си недъзи започва да се занимава със спорт - ски, гмуркане и гимнастика и боди билдинг. Джоузеф заминава за  Англия през 1912, където работи като инструктор по самозащита  в Скотланд Йард.

В началото на Първата Световна Война, наред с други негови сънародници той е интерниран. Точно тогава Джоузеф започва да тренира хоспитализираните затворници, като монтира пружини към болничните легла. Това по-късно довежда до появата на прословутото оборудване на Пилатес.

След края на Първата Световна Война Джоузеф се завръща в Германия, където започва да развива своите идеи и веднага става любимец на танцьорската гилдия. Когато е поканен да тренира германската армия, той решава да напусне Германия завинаги и емигрира в САЩ през 1926. По време на пътуването се запознава с Клара, за която се жени. Заедно отварят фитнес студио в Ню Йорк, точно до NY City Ballet. До началото на 1960 методът Пилатес става изключително популярен сред танцьорите на Ню Йорк.

 Когато Джоузеф умира жена му продължава да ръководи студиото Пилатес на 8мо Авеню. Един от учениците на Пилатес – Флетчер отваря свое студио в Лос Анджелис, където привлича много Холивудски звезди за свои клиенти. Той внася някой подобрения в метода, опирайки се на танцовото си образование.

Ето най-важните резлутати, които методът “Pilates” дава на прилагащите го:
•    Трансформира тялото- изгражда сила, без “големи” мускули
•    Издължава силуета и изгражда “core stability” и плосък корем
•    Учи на правилна стойка
•    Подобрява гъвкавостта
•    Премахва болките в кръста

Упражненията са ниско интензивни и се изпълняват от седящо или наведено положение. Тренират се няколко мускулни групи наведнъж чрез плавни, продължителни движения.
Използвана литература
По материали от чуждия печат
За повече информация посетете www.pilates.comТитла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в ср, 12 дек 2007, 01:06
Намерих и един филм. Още не съм го гледала. За това не мога да кажа нищо конкрено, само това че е на английски.
www.DMCA-removal-from-Google
Филма се казва Winsor Pilates-гимнастика.
Трябва да има още но за сега, само този успях да намеря.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в ср, 12 дек 2007, 01:14
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=340400


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: jenco в чт, 13 дек 2007, 18:43
Благодаря от сърце!На мен лично статията ми бе много полезна ,защото след поставените ми днес диагнози,нямах никаква идея ,за какво иде реч!Учила съм някои неща,но статиите са доста подробни и си изясних неяснотите,за което благодаря!Радвам се,че хора като теб публикуват във форума,това е доста полезно за хора с проблеми като мен съответно.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в чт, 13 дек 2007, 20:35
Baronesa Eugeni, сколиоза ли имаш?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: 0000 в нд, 16 дек 2007, 14:00
Здравей,Mankaf.
Незнам от къде да започна..При момчетата е по рядко срещано заболяване.В спортният диспансер в Пловдив се прави ЛФК,екстензии,и процедури.Моят съвет е бягайте в Горна Баня.Работят с направление във поликлиниката,а при доцентите прегледът се заплаща.Все още имате време за някои корекции,а ако може и за операция.Мисля , че там най добре ще ви насочат , как да действате.Там е почти единствената клиника по гръбначна хирургия в България, и са големи специалисти.За съжаление при мен ,когато го откриха методите бяха доста стари ,а операциите с голям риск и моите родители тогава не се съгласиха на операция , но сега много съжалявам за това,имам много болки и много придружаващи увреждания на гръбначния стълб.
Ако има нещо питай,мога да защита докторантура за сколиозите...
Поздрави
Искам да те попитам моята дъщеричка е на 7 год. имаше 38 градуса долу и 28 градуса долу, след носене на корсет и гимнастика и плуване сега сме на 25 градуса долу и горе , дали след като е толкова малка ще може да се оправи гръбначния стълб. Също така имаме и завъртане на таза и ни сложиха стелки с 1,5 едната по-висока. Моляте ако знаеш нещо повече напиши , защото като чета съвсем се отчайвам. Моята дъщеричка е много слаба. Ако знаеш и за някой случай като нашия моляте разкажими. Можеш да ми пишете на ел. поща - gan4eva.68@mail.bg


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: jenco в нд, 16 дек 2007, 15:38
Baronesa Eugeni, сколиоза ли имаш?

моята е малко по-сложна-преди 2 години получих болки и схващане на 4-те крайника-бях неподвижна,нямах рефлекс и ме изпратиха на ЯМР за уточняване на дигнозата,но.....със съмнение за МС(множественна склероза).Както и да е отхвърлиха я,но се оказа,че имам шийна дискова херния ,причиняваща компресия,но без нарушаване целоста на дурата на гр.мозък.Много трудно го преодолях,в продължение на 3 месеца се борех с мн.болка,депресия и неясноти,изпихмн.лекарства,правех гимнастики,физиотерапии,но прескочих операцията.От тогава съм имала проблеми,но всеки път се справям....допреди 2 месеца,когато всичко започна отначало,но този път в кръста и ляв крак.Оказа се ,че съм с тежка пареза на н.фибуларис,която не минаваше от никакви медикаменти,а болката бе по-силна от всякога и така пак опрях до ЯМР-заключението:дискова херния но ТН11;шморлови хернии по типа на Шауерман-Мау и най-голямата изненада за лекарката се оказа,че имам вродена малформация на Л5 по типа на спина бифида окулта,дефект на затваряне на костния канал и дорзална протрузия на менинги в цитирания сегмент,хипертрофия на лигаменти флави,стенозиращи канала.МНОГО ВИ МОЛЯ,АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА МИ ДАДЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДА МИ РАЗЯСНИ ТИЯ СТРАХОТИИ ДА МИ ПИШЕ.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в пн, 17 дек 2007, 00:44
Baronesa Eugeniq, като чета написаното от теб, ми става много мъчно  newsm70 [smilie=smile3518.gif]  .... Чесно казано, нямам представа, за тези заболявания.Сигурно доста си преживяла. Аз, незнам какво имам, защото не ми казват нищо конкретно. Но правя упражнения от тези за Пилатес, но по елементарните, от една брошурка. Разбирам все повече думите "когато загубиш нещо най-добре може да го оцениш" ..
Ако успея да намеря нещо, за тези заболявания, ще напиша пак.
Поздрави ..


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: maslinka в чт, 27 дек 2007, 20:48
Здравейте и от мен.Днес забелязах,че нещо с ребрата на бебето ми не е наред и много се уплаших да не е някакво изкривяване.Тя слабичка и ясно се очертават.Исках да видя информация за изкривяванията.Но от статията написана нищо неразбрах.Та искам да попитам-На какво се дължи гръбначното изкривяване-от неправилно държене детето,от раното слагане в паяк или от мъченето да стои седнало.Тя сега ще направи 7 месеца.Много се притеснявам да не съм и предизвикала изкривяване.Понеже се роди страшно мъничка и не я държах много правилно,то просто нямаше къде да я хвана.Сега гърба не и е стабилен много и когато я държа в мен и не съм и хванала гръбчето рязко отива назад и все се шашкам.Оф много се притеснявам да няма изкривявания.
Предварително ви благодаря.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в сб, 29 дек 2007, 09:53
Здравей,Maslinka.
Има много версии от какво произлиза сколиозата , едната е вродена сколиоза /генетично/, другата е от неправилна стойка в училище , трета е от липса на фолиева киселина при формирането на плода в утробата , както и че никой не може да докаже със сигурност от какво е точно.Но от неправилно държане , слагането в паяк или изправянето едва ли....
Но не е ли малка още за изправяне...Консултирай се с ортопед.
Поздрави


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в сб, 05 яну 2008, 23:08
Galina26, четох в по-предните страници, че питаш, за някакъв доктор в Плевен.http://www.mu-pleven.bg/index.php?l=5.26.116.147
др Аспарухов е доста добър лекар.А за този,който питаш,работи в тази клиника
http://svetaparaskeva.hit.bg/mainFrame2.htm
http://svetaparaskeva.hit.bg/


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: tu6i в пн, 07 яну 2008, 15:40
Здравейте мили хора. Имам нужда от помощ и съвет. Детенцето ми е на 10м. и има вродена сколиоза. Открихме я още като беше на 3м. и то по чиста случайност тъй като се разболя направи бронхиолит и като направихве снимка дефакто я открихме. Шок имаше...особено в началото тъй като не бяхме запознати с това заболяване и първият доктор с който се консултирахме и ни оплаши доста каза че това е много сериозно цялото детство трябва да си изкара в Горна Баня за опрерация е рано да се говореи а и риска е голям и тн.....в последствие и в голяма паника мъжа ми се разтърси и намерихме връзка при една много дора рехабиритаторка която работи с един д-р който пък работи с някакъв проф.в Германия. Така тя видя детето и снимката успокои ни определено защото сме го хванали на време и то чист късмет прешлена според нея и въпросния доктор е клиновиденпрешлет- израстък който не е свързан с гръбнака и общо взето няма осложнения и е възможно да се премахне. СЕга те ще се консултират в Германия и най вероятно ще ни пратят там за да видят детето и да си кажат мнението. МОЛЯ ДАЙТЕ СЪВЕТ-интересуваме възможно ли това има ли някой с такъв пробрем КЛИНОВИДЕН ПРЕШЛЕН и наистина ли може да се махне без осложнения-също ни казаха при консултация в ГОРНА БАНЯ при проф- Танчев че този прешлен има вероятност да и не расти 50/50%....самия гръбнак да конпенсира и да не се налага нищо ...но никой не дава гаранция какво ще стане за напред това си зависи от организма...ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ....
 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: pprotoss в вт, 15 яну 2008, 14:00
Здравейте и от мен!С интерес прочетох темата, за  мен е много интересна. Аз съм на 30 г. и си мисля че имам сколиоза. Личната ми лекарка каза, че се съмнява за сколиоза и ми даде направление за ренген и ортопед. Заключението на лекаря от ренгена е леко изразена сколиоза.Ходих при ортопед и той ми каза че всичко ми е наред, т.е изкривяването било незначително и в нормата, и че нямам нужда от лечебна гимнастика или каквото и да било. Но аз си мисля, че той не ми обърна достатъчно внимание и че имам нужда от някаква рехабилитация или леч. гимнастика.Моля Ви кажете ми кой е много добър специалист по тези заболявания в София и каква гимнастика правите вие и по колко пъти на ден или седмично, без плуване, че не мога да плувам.Ще Ви бъда изключително благодарна за информацията. Късмет на всички и предварително благодаря за отговорите!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в вт, 15 яну 2008, 16:32
pprotoss  , в София можеш да се прегледаш в кв.Горна Баня в Университетска специализирана болница за активно лечение"проф.Б.Бойчев". Адреса е бул."Никола Петков"№56.
Аз незнам дали имам гр.изкривяване,но там един доктор ми даде един лист с упражнения.Мога да ти ги пратя на и-мейл.Също така, можеш да си купиш топка за гимнастика,от тези големите.Около 20лв. струват.Важно е ръзмерът им
55см отговаря на ръст над 155см до 165см
65см - над 165см до 175см
75см-над ръст 175см и нагоре.
Поне така съм чела, че е вредно да си вземаш размер,който не отговаря на ръста ти.
Аз тези дни ще ходя отново в Горна Баня. :tired:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в вт, 15 яну 2008, 16:50
Чувала съм също така,че водата доста помага за това препоръчват плуване,ако не можеш да плуваш(аз също не мога),и имаш вана,пробвай с нея.Казвали са ми,че ваната също помага до някаква степен.
Упражненията не са сложни като изпълнение и не са трудни. На пръв поглед са доста глупави даже :oops: Колкото по-често ги правиш, толкова по-добре.Както е казал мечо Пух :Колкото повече-толкова повече.   newsm10


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: pprotoss в ср, 16 яну 2008, 13:01
Aли благодаря ти за инфото и за упражненията! Само да попитам от къде се купуват тези топки и какви упражнения се прават с тях!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в ср, 16 яну 2008, 14:32
Имаше един сайт за фитнес уреди,може от там да си поръчаш.Също така една приятелка на майка ми купила такава от НДК декември, незнам дали ощеима там.В МETRO съм чувала също че има.Казва се "швейцарска топка" или за "пилатес".Има книжки в книжарниците за упражнения.Също като си я купиш има някои упражниния на листовка.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в ср, 16 яну 2008, 14:41
Има ли някой да знае какво точно е "сколиозис тораколумбалис гр. II-III.".По-горе пише, че торако не може да се излекува.Моля ви кажете ми така ли ще си остана  :? :cry: Днес ходих да си взема снимката и ретнгенологът ми постави тази диагноза.Каза ми, че няма да мога да се оправя, понеже съм голяма(на 19 съм).И че изкривяването не е голямо-2-ра степен.В Горна Баня съвсем друго ми казаха :shock:  newsm78
Благодаря Ви предварително!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: daritt в вт, 22 яну 2008, 11:22
Здравейте. Дъщеря ми е на 12г и преди 1 год и поставиха диагноза сколиоза 30 градуса,дори незнам към коя степен спадаме. Ходихме в Горна Баня и там ни назначиха ЛФК , плуване  и корсет.С гимнастиката що-годе се справяме, но за корсета имаме доста пререкания с малката. Не мога по никакъв начин да я убедя че трябва да го носи- вече е в пубертета и се срамува от ученици,приятелки и тн... С плуването също няма начин,тъй като тя има панически страх от басейни. Преди 6 месеца правихме контролна снимка и лекуващия ни ортопед(в Бургас) каза ,че няма прогресия,но аз като наложа снимките ,съвсем обратното виждам(да пристрастна съм и може би имам нереална преценка). Помагайте хора, детската психика комбинирана с това заболяване ми е доста непозната,няма как да я убедя , че ако пропуснем момента с носенето на корсет, процесът става необратим. Благодаря предварително!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в вт, 22 яну 2008, 14:46
Здравейте, daritt!
Вашият случай до някъде съвпада с моят. На дъщеря ми на 10-годишна възраст й бе поставена диагноза S-образна сколиоза. Тогава градусите й бяха около 40. Поставиха й корсет и за разлика от вашата дъщеря тя го тосеше редовно. Но за жалост попаднахме в това изключение, че въпреки проведената терапия вместо подобрение се получи нарастване до близо 70 градуса изкривяване. При една от консултациите лекарят ни обясни, че ако сколиозата е растяла по 1-2 градуса годишно, то в пубертета, ако не й се наложи терапия започва 4 пъти по-бързо да прогресира. Не искам да ви плаша, но може би дъщеря ви трябва да прочете такава информация и може би ще се реши да го носи корсета, ако иска да избегне оперативната намеса, която не гарантира 100% оправяне на гръбначният стълб и възстановяване на засегнатите вътрешни органи.
Желая ви успех и стискам палци да не стигнете до усложнения!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в вт, 22 яну 2008, 14:53
Скъпа, Али!
 Въпреки слабото ми познаване на медицинската терминология - "сколиозис тораколумбалис" ми звучи като изкривяване в областта на торса - горната част на тялото, и в лумбалната - кръстта/ханша област. Операция се предприема най-вече при 3-4-та степен. В другите случаи се опитва с гимнастика, плуване и корсетолечение. А имайки предвид възрастта ти, съдя че при теб не би трябвало да има нарастване на изкривяването, така че при повечко търпение и усилие с гимнастика може да постигнеш задоволителни резултати.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Yuliadm в ср, 23 яну 2008, 21:05
Здравейте,
2001 г. Ме оперираха от изкривяване на гръбначния стълб,- Горна Баня тогава бях на 16г. Никога няма да забравя изживяването, повярвайте то не се забравя. Сега съм на 24г. Водя нормален начин на живот, хода на степ -бо, работя престижна работа, имам сериозен приятел.Тогава ми казаха, че тези метални пластини, които са поставени в гърба ми няма нужда да се махат, щом организма веднъж ги е приел, но ако реша  две години след операция. Могат да се махнат. При мен споменът е толкова ярък, че все още не мога да се реша, да се махнат. От близо 5 год. Не съм ходила на преглед,-колкото и банално да звучи все не ми остава време за това или само съм уплашена. Уплашена съм, че това може да се повтори. Въпреки, че тогава лекарите ми казаха, че не се повтарят – д-р Диков беше моят лекуващ лекар- това е негово обещание. Също така ми каза , че имало шампион по плуване с такива имплантанти. Имам въпрос, виждам, че сте изписали доста страници, но някой има ли представа дали има случай в които да се е повторило. Предстои ми работа в чужбина и много се притеснявам, точно сега да не укаже, че трябва да се подложа на повторна операция. Искам да изкажа голямата си благодарност към екипа на д-р Диков, проф. Танчев. Да бъдат живи и здрави те и техните близки. А на Вас мили мами, редовно преглеждайте децата си – особено момичетата страдат от това заболяване сколиоза. За да не Ви обвиняват някой ден, че сте изпуснали времето в което е можело да им помогнете.
Поздрави и много усмивки
Юлия

Ако някой може да ми отговори на въпроса, ще се радвам да прочета


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: markarova_74 в пт, 25 яну 2008, 19:44
здравейте.синът ми има лявоконвексна сколиоза 30 и сега трябва да ходи на физиотерапия.но той има и ревматоиден артрит и засега трябва да чакаме да стане в ремисия.от варна съм.можете ли да ми кажете при кой физиотерапевт да отидем. 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zqo в вт, 29 яну 2008, 16:34
Моля Ви ако някой знае къде има санаториум за профилактика на сколиоза да ми отговори.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоз
Публикувано от: gergana_ch в вт, 29 яну 2008, 19:11
Препоръчвам ти Павел баня -СБР НК , аз съм със тежка сколиоза и ходя там 1 или 2 пъти в годината.
Много добре се чувствам след процедурите, ефектът е 6 м.после наново .
Поздрави


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: slaf в вт, 29 яну 2008, 19:12
Моля Ви ако някой знае къде има санаториум за профилактика на сколиоза да ми отговори.
Здравейте, аз търся такъв вече доста време, но не намирам. Ние сме от Дупница и разбрах,че близо до нас, в гр. Сапарева баня има санаториум за заболявания на горния двигателен апарат и ще водя малката там. Може да пробвате в някой такъв санаториум.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в вт, 29 яну 2008, 19:20
Почти всички санаториуми в България лекуват много заболявания/бъбреци ,стомах ,ит.н./ и заболявания на опорно двигателния апарат,но те са между другото , но не всички се занимават точно и само с профилактика на заболявания на гръбначния стълб.Павел баня се занимават само с това.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: elbosi в ср, 30 яну 2008, 09:23
Вьв Св.Влас до Сл.бряг в санаториума за белодробни всяко лято има русенски екип от рехабилитатори.Това го научих преди няколко мес. от самите тях.Дьщеря ми е тяхна пациентка.Тя е  с лека ф-ма на сколиоза.Свекьрва ми живее вьв Влас и това лято се чудя дали и ние да не се вьзползваме от това.Вьпреки,че дьщеря ми ще се чувства пошдобре ако си плува само в морето,без да я подлагам на др. неща.А тя в момента е на лечебна г-ка и електростимулация.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zgo в чт, 31 яну 2008, 11:34
какво значи електростимулация и кой Ви я назначи.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: elbosi в чт, 31 яну 2008, 11:40
Значението на думата би трябвало да е ясно.Апарата е с различни кабели и честоти на ток.Незнам как се казва.Естественно,че специалист                   решава какви процедури да се правят.До скоро се стимулираше кракьт с повишен мускулен тонус,а този месец грьбнака.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Yuliadm в чт, 31 яну 2008, 23:12
Да ви кажа аз загубих доста ценно време с тази електросимулация. Казаха да ходя и аз си ходих две лета по 20 дни. И никакв резултат после като отидохме на преглед, направо ме вкараха на операция. Тази електросимулация помага при малък градус на изкривяване.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в пт, 01 фев 2008, 00:08
dori_74  благодаря много!
Вчера бях при проф.Танчев и той ми каза, че тая диагноза е пълна глупост.
Каза ми че имам 9 грагуса долу в кръста,а горе е по-малко и не измери.
Написал ми е: "Няма същинска сколиоза (<10гр.)" .Незнам на кого да вярвам. newsm45
Моля,някой ако знае, 9гр. това сколиоза ли е..?
Проф.Танчев ме посъветва да ходя на рехабилитатор и ЛФК..
Търся си друг лекар,явно в Горна баня,няма да ми обърнат внимание...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в пт, 01 фев 2008, 17:41

Каза ми че имам 9 грагуса долу в кръста,а горе е по-малко и не измери.
Написал ми е: "Няма същинска сколиоза (<10гр.)" .Незнам на кого да вярвам. newsm45
Моля,някой ако знае, 9гр. това сколиоза ли е..?

до 10 градуса се води физиологична сколиоза. Проф Танчев е прав - редно е да ходиш на лфк поне да не опорочиш позата от неправилна стойка


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: slaf в пт, 01 фев 2008, 20:10


[/quote]
Права си, няма да ти обърнат внимание в Горна баня. Там на дъщеря ми и казаха, че има разлика в дължината на краката, а то си било чиста сколиоза, но това ни каза друг лекар, при когото отидохме в последствие. Така че те съветвам да направиш консултация и с друг специалист.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в пт, 01 фев 2008, 20:15
Благораря за отговорите.
А с тази ЛФК мога ли да се оправя или наистина ще си остана така..
Той каза,че "уж"няма да стана по-зле..


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: MayaJordanova в ср, 06 фев 2008, 19:24
запис


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в вт, 12 фев 2008, 10:47
Ali, на колко си години?
Моята сколиоза е 7 градуса или 8, не помня.
На 30 г. съм и от една година тренирам фитнес, упражнения за гърба. Не знам дали ще ми повярваш, но има видим резултат-изправяне на гърба в резултат от стягане на мускулатурата.
Тази ЛФК е много скучна и ако ти се занимава вкъщи, да се търкаляш по земята всеки ден, прави я.
Аз ходя на фитнес по 2-3 седм.просто трябва опитен инструктор да ти покаже кои упражнения да избягваш и на кои да наблягаш.
Най-добре е да се ходи на плуване, йога или Пилатес, но на мен все ни ми остава време да се запиша на курс по плуване.
Ако не си раждала, трябва да вземеш спец. мерки по време на бременността и кърменето, защото на мен изкр-то ми прогресира тогава и да не качваш много кг-за справка, аз качих 13 кг и веднага длед излизането ми от родилния бях свалила 10, обаче гръбнакът ми и костната ми система са били много слаби.
Това е, ако имаш още въпроси, с удоволствие ще ти отговоря.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в чт, 14 фев 2008, 08:25
Здравей, kalia77@yahoo.com   !
На 19 години съм и не съм раждала все още.Още не съм ходила на ЛФК,търся къде да отида.
Благодаря за информацията.Аз на плуване не мога да ходя, защото не мога да плувам и ме е страх :cry: а за пилатес имам една топка, на която се търкалям.
Защо такива градуси не може да се опириврат,защото съм голяма ли? :?
За фитнес съм чувала, че помагат само някои упражнения, а други наобратно може да ти навредят. Аз по едно време се бях записала, но си дадох много зор в началото, всеки ден и всичко ме заболя/мускулна треска/
 :hahaha:  :35: то кой така си дава зор много и повече не съм ходила на фитнес.
От време на време правя едни упражнения, които ми беше дал д-р Диков, но след като бях при Танчев..който ми каза,че за всеки е индивидуално и за това трябва да отида на рехабилитатор.
От тогава нищо не съм правила и доста ме боли като съм на компютъра, но не само на него ...
Благодаря ти за съветите които даде   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nadeto85 в сб, 16 фев 2008, 20:36
Здравейте казвам се Надя, и съм на 22г. Откриха ми сколиозата преди 9 г. , имам 30 градуса, не се е увеличила, но не е и намаляла от тогава. Разбрах от форума за центъра в Павел Баня. Може ли някой, който е ходил там, да ми каже горе долу какви са цените, колко време трябва да стоя там, помага ли, някакъв тел. за връзка с центъра и каквото още се сетите. Много ще съм ви благодарна! На моменти си мисля да се откажа да се боря със заболяването, защото е много упорито, но винаги остава лъч надежда, дано този център да ми помогне. Мерси още ведъж за съдействието!!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: santa_ в пт, 22 фев 2008, 11:44
Здравейте. Казвам се Санта и съм на 19г. Имам голям проблем с гръбначния ми стълб..Почти цял живот имам сколиоза и с напредването на годините ми се струва все и все по-изявена..Личната ми лекарка ми каза, че с висене ще се оправя..Но смятам, че проблемът ми е по-сериозен. В нормална стойка си личи как от едната страна талията ми е силно изразена, а в другата нямам извивка..Започват и болките, когато чистя например, като се изправя се чуствам мн зле. Прерових интернет, но не намерих полезна информаци за сигурни и надежди центрове със специалисти, които биха могли да ме прегледат обстойно и да ми препоръчат съответното лечение /ако все още е възможно да се направи някаква корекция/. Отчаяна съм и ви моля за съвет да споделите за такива центрове по възможност около София или в София. Благодаря ви предварително.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: PRINCESS84 в сб, 23 фев 2008, 13:25
Здравейте,
днес случайно попаднах на този форум аз съм оперирана 2 пъти в Г.Баня,веднаж на 15 год и вторият път на 19 год а сега вече съм на 23 год.Има много неща които искам да споделя,но незнам какво се е променило оттогава насам в Г.Баня.
Ако на някой му предстои такава операция му препорачвам да се зареди с много търпение и оптимизъм.Желаещите могат да ми пишат на e-mail adresa esmerai@abv.bg или на skypa stuardess.Успех!!!! :tired:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: reni_vi в пт, 29 фев 2008, 15:17
Здравей, kalia77@yahoo.com   !
На 19 години съм и не съм раждала все още.Още не съм ходила на ЛФК,търся къде да отида.
Благодаря за информацията.Аз на плуване не мога да ходя, защото не мога да плувам и ме е страх :cry: а за пилатес имам една топка, на която се търкалям.
Защо такива градуси не може да се опириврат,защото съм голяма ли? :?
За фитнес съм чувала, че помагат само някои упражнения, а други наобратно може да ти навредят. Аз по едно време се бях записала, но си дадох много зор в началото, всеки ден и всичко ме заболя/мускулна треска/
 :hahaha:  :35: то кой така си дава зор много и повече не съм ходила на фитнес.
От време на време правя едни упражнения, които ми беше дал д-р Диков, но след като бях при Танчев..който ми каза,че за всеки е индивидуално и за това трябва да отида на рехабилитатор.
От тогава нищо не съм правила и доста ме боли като съм на компютъра, но не само на него ...
Благодаря ти за съветите които даде   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: reni_vi в пт, 29 фев 2008, 15:24
Здравейте, На дъщерями откриха скулиоза около 24 градуса, и някай от лекалите ни съветват за операция. Тя е на 14 гадини и е мнага сладко момиче.Посъветвайте ме за някой дабър специалист в тази област.Провела е з керса на лечебна физкултура и електростилулация .Моля дайте съвет!Oчаквам отговор на  reni_vi66@abv.bg


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: benito2 в пн, 03 мар 2008, 18:05
Здравейте,моят син е на 7 години и от известно време се борим с гръбначно изкривяване,не много сериозно,но тенденционноТой има много лоша стойка и това предизвиква проблемите.Ходили сме в спортния диспансер в Пловдив,но в къщи не иска да прави упражнения.Решила съм да го запиша на плуване.Ако има и други пловдивски майки с такъв проблем,нека да споделят.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Alex 007 в чт, 06 мар 2008, 01:41
Здравейте, мили момичета!Сега откривам този форум, изчетах го изцяло и много се зарадвах, че вече го има. От години следя всякаква информация за сколиозата но всичко беше много оскъдно.Като че ли такъв проблем не съществува и никой не смееше да говори за това.А всъщност това заболяване е много сериозно и много страшно ако не се лекува.Аз също се престраших да говоря най-после за своята сколиоза.Сега съм на 34 год. и ми откриха заболяването, когато бях на 12 год., след Чернобилската авария.Много бързо прогресира при мен и се наложи след 1год.спешна операция в Горна Баня.Последваха страшната екстензия, тежката операция, прохождането и всичките незгоди, известни(за съжаление) на някои от вас.Оперираха ме през 1988г.,  тогава, когато нямаше дори отделение, но д-р Танчев и екипа му правеха чудеса(както и до днес).Мога да разказвам историята на гръбначната хирургия от тогава насам, но друг път, искам само да благодаря на проф.(вече) Танчев(когото познавам от 20 г.) и всички добри доктори. При мен последва изваждане на пластините след 3 години, което може би май беше грешка, но аз настоявах. Чувам, че май вече не се вадят и човек си живее с тях съвсем нормално и май е правилно.Защото така се спестява болката от повторна операция и евентуалното връщане на кривината.При мен с времето стана точно така- изминаха повече от 12 г., и сега като се погледна в огледало ми се плаче, но това е моята съдба.
От друга страна обаче,аз съм една истинска щастливка, и ще се радвам, ако успея да внуша положителни мисли на много от вас и на вашата така лабилна психика.
И така, завърших висше образование, работих в различни фирми и навсякъде бях обградена с приятели, че даже и ухажори,без да показвам, или да говоря за моя проблем.Омъжена съм вече 10 год. за прекрасен мъж с много добра професия, който много ме обича, и най-важното- имам две  прекрасни деца, които изпълват живота ми.Всичко това не го разказвам като биография, а за да насърча много от вас, които сте изгубили вяра за нормален и щастлив живот. Много ми хареса израза, че "сме богоизбрани" и трябва да компенсираме с други качества, които всяка една от нас има в изобилие!!!Горе главата на всички! Ако се мобилизирате и се научите да прикривате своите дефекти,без за минута да давате повод за злорадство на недоброжелателите си ще се учудите на новия си живот.Просто трябва максимално да забравите , че имате някакъв проблем!
Ще се радвам да бъда полезна с каквото ви интересува.Стига да имам време, ще ви отговарям.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: darkwolfа в пн, 10 мар 2008, 01:03
Зна1и да изясня, сколилозата или там каквото е, много ме съмнява 1е при 90 % от хората не е вродено,а по скоро е придобито.В пубертета когато трябва да растете и костите се развиват някои деца от липса на само1увствие или по друга при1ина,просто ходят изгърбени и наведени напред,така седят и на 1иновете в у1илищи (тези 1инове в у1илище са супер неудиобни междо другото).Също така 1есто ще видите 1овек които няма само1увствие да ходи наведен и с отпуснати напред рамене.
Ами общо зето това води до сколилозата трябва да ходите изправени,с изпъ1ени гърди и вдигната глава,и така и да седите.
Другото което трябва е да се внимава да имате добре развити мускули на горната 1аст на гърба защото те "придържат" раменте назаде.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Ljuboznatelna в пн, 10 мар 2008, 12:06
Не съм поглеждала назад, дали е пускан този линк, за което моля да ме извините.
Това са упражнения на шведска стена, които се прилагат и при гръбначни изкривявания. На руски е.
http://www.biogimnastika.ru/ex1.htm


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ilinochka в сб, 15 мар 2008, 10:57
Благодаря за линка,много е полезен.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: didi85 в пт, 21 мар 2008, 16:56
hi i ot men .az s6m operirana prez 1999 i sled 5 dni vlizam otnovo da mi vadqt pr64kite .nadqvam se da mine vsi4ko uspeshno ..ako iskate pishte mi na dimi_sweet@mail.bg  bih iskala da razbera kakvo predstavlqva 2-ta operaciq.blagodarq predvaritelno


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: mecho.puh в вт, 25 мар 2008, 15:47
zdr az sam na 27 predi 9 god mi praviha operacia inache   zaboliavaneto mi go otkriha predi 14god tova zaboliavane promeni givota mi napalno triabva da se praviat vsiakakvi upragnenia fizicheski,rastegatelni,dihatelni,pluvane,vsichko koeto se setite,no tova samo niama da pomogne triabva da se promeni samata stoika,dokato varvite,sedite,dori kogato spite .Az v nachaloto ne podhodih seriozno kam zaboliavaneto za koeto posle sageliavah ....e sega sled tolkova godini veche se chuvstvam dobre spored men vseki triabva da spodelia vav foruma niakavi upragnenia ili neshto koeto mu se stori polezno uspeh na vsicki nevazmogni neshta niama..  :chef:Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dr_mache в ср, 26 мар 2008, 18:28
Здравейте!Казвам се Мария и имам сколиоза :oops:за миг се почувствах като в американските филми за грумова терапия,но много се радвам че  открих този форум.Бях на 16г,когато ми ч откриха и трудно го изживях,но свиккнах да живея с тов заболяване.До-скоро изобщо не го забелязвах,но по4наха болките  и ходих на лекар които ми каза-НАЙДОБРИЯ КОРСЕТ СА ТВОИТЕ МУСКУЛИ.Ощте не съм раждала,но плануваме скоро да правим бебе,даи Боже.Като прочетох написаното от Кали,4е сколиозата и прогресирала,малко се шашнах,6тото моята се задържа на 2-ра степен,засега.Искам да Ви попитам дали това е правило да прогресира по време на бременност или се е слу4ва по исклучение
Благодаря Ви


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: PeterAK в пн, 31 мар 2008, 22:23
Zdravei, shammi, i zdraveite vsi4ki drugi vuv foruma!izvinete 4e pi6a s latinica, ama bukvite na kirilica sa mi taka iztriti 4e ne se vijdat! pro4eto ottuk-ottam, no ne namerih otgovori na vuprosite koito me vulnuvat, zatova sam 6te gi zadam! Az sum na 28 godini i imam Kifoza - S-obrazno izkriviavane na grubnaka - na nivoto  na grudnia ko6 izkriviavaneto mi e napred - pregurben sum, dokato v oblastta na krusta se polu4ava obratnoto.Pri4inata e 4e ot maluk se pregurbvah po niskite 4inove - vinagi sum bil mnogo visok - sega sum 191sm. , a i dokato hodeh... i izob6to.... kakto i da e, v junu6eska vuzrast hodeh dosta pregurben, no niakude sled 20 ta si godina zapo4nah suznatelno da si korigiram stoikata. Kato maluk hodeh na pluvane, no tova ne mi pomogna, kogato biah na okolo 22 godini otnovo zapo4nah da pluvam - hodeh vsiaka ve4er v produljenie na malko pove4e ot godina, za6toto mi biaha kazali 4e samo s pluvane 6te mi se izpravi grubnaka! e da, ama tova ne stana! sled tova ne sum sportuval dopredi 2-3 meseca, kogato se zapisah na breakdance! otna4alo ne mojeh da pravia most, a kogato se optivah da se naveda napred i da dokosna prustite na krakata si izpitvah nepreodolima bolka v krusta. moje bi na 3-tata sedmica bolkata b krusta po4ti iz4ezna, i moga da pravia most i da go zadurjam okolo 40 sek. poslednite 10 s muka. ne sum hodil na lekar - az po princip nikoga ne sum hodil na lekar, samo kogato si izkul4vah kraka(3 puti desnia glezen), no spored men izkriviavaneto mi ne e mnogo silno, moje bi 2-ra stepen, ta interesuva me dali moga da si izpravia grubnaka napulno s ejednevni uprajnenia za guvkavost kato navejdane napred i most nazad kakto i razli4ni drugi asani ot yoga i raztiaga65ti uprajnenia... v momenta treniram 3 puti sedmi4no beik ve4er, a vsiaka sutrin se raztiagam  po 20-30 min, no imam namerenie da raz6iria sutre6nata si programa do 90min, obhva6taiki po-goliam diapazon ot raztiaga6ti uprajnenia(yoga asani)za cialoto tialo i nai-ve4e za grubnaka, a moje bi po-natatuka, kogato tialoto mi svikne da zapo4na da treniram breik vsiaka ve4er...naistina iskam da se preboria s tozi nedug na vsiaka cena! no bez operacii! samo sus silata na duha! viarvam 4e moga, viarvam 4e vseki moje da postigne vsi4ko koeto pojelae, stiga naistina da go jelae silno i da ne se strahuva da prolee potta si za osu6testviavaneto na me4tite si... iskam da pitam na kakuv diu6ek e nai -dobre da se spi - na tvurd ili na mek? po korem ili po grub? sus vuzglavnica ili bez?meka ili tvurda? i ako mojete da mi dadete i niakakuv link sus specializirani uprajnenia za kefoza?molia vi! na vsi4ki ostanali ot 4ata - sportuvaite, tancuvaite i se usmihvaite vseki den! i ne se ot4aivaite nikoga -trudnostite sa za da gi preodoliavame - taka stavame po-silni! problemite sa za da gi re6avame - taka natrupvame opit v jivota. vseki edin ot nas ima duhovnata sila da se izpravi pred nai-golemia problem i da go re6i, no poniakoga ni triabva pomo6t i ot drugi - tova e 4ove4nost - da protegne6 ruka na nujdae6t se! budete na purvo miasto 4ove4ni s horata okolo vas, nezavisimo dali si gurbav ili grozen, krasotata otvutre e tazi koiato pravi vpe4atlenie na horata! budete pozitivni, obi4aite, naslajdavaite se na jivota i bezbroinite krasoti koito ni predlaga tozi sviat i... ne zabraviaite da namerite za kakvo da se usmihnete dnes! :lol: :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в пт, 04 апр 2008, 22:53
Здравейте на всички! На 11 април "Искрено и лично" ще прави предаване за сколиозата, на което съм поканена, както и ще бъдат поканени специалисти в тази област. Всеки, който е заинтерисован от проблема и иска да присъства, нека да ми пише на лични /до 6.04. вкл./ като си остави телефон за връзка, който ще предам на екипа и те ще се свържат с всекиго лично. Надявам се, че ще има заинтерисовани.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в сб, 05 апр 2008, 08:09
11март коя година????????


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: benito2 в сб, 05 апр 2008, 11:30
Мен все пак ме интересува заболяваването при деца,има ли майки,които се борят с този проблем,все пак сме в детския форум.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в сб, 05 апр 2008, 23:35
Извинявам се за допуснатата грешка - става въпрос за 11 април тази година.
benito 2, майки с деца, страдащи и борещи се със сколиозата има и аз съм една от тях. Ако нещо по-конкретно Ви интересува, питайте и ще Ви отговорим.
PS: Отложиха снимките за 17 или 18 април, желаещите може ;r да пишат до 12-13 април


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: benito2 в нд, 06 апр 2008, 09:56
Интересува ме как се борите с проблема,защото моя син не е от най-изпълнителните и трудно го карам да провеждаме гимнастика у дома,да не говрим,че цял ден е на предучилищна и там стоят изкривени на едни малки масички.Какви спортове освен лечебната гимнастика са подходящи,подходящи ли са различните видове колани,на мен ми предложиха такъв.Изобщо всичко свързано с проблема ме интересува.Виждам,че си от Пловдив и това ме радва,има ли някъде в града място за специфични занимания?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в нд, 06 апр 2008, 11:26
Бенито,в Пловдив има Спортен диспансер ,който се занимава с профилактика и рехабилитация на гръбначни изкривявания.Намира се до Гребната база.Той съществува от дълги години.Работи с направления и има добри специалисти.Аз изкарах детството си там -аз съм с много тежка сколиоза/.Иначе в почти всички поликлиники има и рехабилитация и там също джипито може ви насочи , но не ти го препоръчвам.
Аз вече дълги години ходя по 2 пъти в годината в санаториума в Павел Баня -СБР НК,и съм страшно доволна.
Поздрави


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: benito2 в нд, 06 апр 2008, 16:20
Да,точно там ходим и ние,питах ако има някакви други центрове,не че се надявах много но все пак.Аз съм доволна от специалистите там,работят по индивидуална програма.А какви други дейности,спортове са подходящи за такива деца?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в нд, 06 апр 2008, 18:30
Плуване задължително,може баскетбол,волейбол,но в никакъв случай силови спортове.Има в аптеките корсети,не колани,които са за различни изкривявяния-лумбални,торакални ,тораколумбални,за кифоза и мн.др.Според изкривяването вземете и подходящ корсет.Ако имате възможност направете малка шведска стена или лост на който да виси в къщи.Аз от малка имам такъв и като се омъжих си го взех и го монтирах наново . :lol:
Също спях на дъски с дюшек,докато не излязоха ортопедичните матраци , и от много време съм на най - твърдия възможен,който е без пружини с някаъв кокосов пълнеж мисля.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sisamir в пн, 07 апр 2008, 15:26
Здравейте и от мен!
Може ли да попитам за линк, от който да видя модели на тия корсети. Малкия е с кифоза и май купихме, не корсет, съдейки по думите на gery_ch, а колан, който май за нищо няма да ни послужи и сега се мъча нещо да го приспособя.
Благодаря предварително!  :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в пн, 07 апр 2008, 19:20
Не го преправяй,тези колани най - често са за дископатия , не ви върши работа.Корсетите са с метални или пластмасови пръчици и обхващат целият торст,те държат гръбнака изправен.
Не се изразих точно,като казах ,че се продават в аптеките,защото в не всички аптеки ги продават.Провери в санитарните магазини,аптеките в големите болници,или в магазините за помощни средства.
А за линк можеш да потърсиш в google,с търсачката ,,медицински тораколумбални корсети,,и ще ти излязат много сайтове.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zgo в вт, 08 апр 2008, 19:09
Извинявам се за допуснатата грешка - става въпрос за 11 април тази година.
benito 2, майки с деца, страдащи и борещи се със сколиозата има и аз съм една от тях. Ако нещо по-конкретно Ви интересува, питайте и ще Ви отговорим.
PS: Отложиха снимките за 17 или 18 април, желаещите може ;r да пишат до 12-13 април
Аз също съм майка бореща се със сколиозата на дъщеричката ми. Тъй като съм много далеч от София моля Ви да задавате въпроси на специалистите за каквото се сещате свързано със сколиозата. Как се лекува?; какви превантивни мерки могат да се вземат, когато е открита на по-малка възраст но големи градуси и растежът на детето не е завършен, каква профилактика се прави при деца от 5 до 18 год.възраст?  и много други и др.
Ако бях по-близо до София бих се включила в снимките защото имам много въпроси към специалистите пък и да се надяваме, че пред камерите ще кажат повече от това което казват в кабинетите си.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sisamir в ср, 09 апр 2008, 15:01
Благодаря много за инфото gery_ch   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: *titka* в чт, 10 апр 2008, 14:23
zdraveite az sam na 15 godini i mi otkriha taka nare4enata bolest na shoerman mal...toest imam zasilena kifoza...kazaha mi da pluvam i da pravq edni oprajneniq i da nosq kolan.....ami samo s oprajneniq i kolan 6te stane li?????????????????????????????????a sa6to taka mi kazaha 4e ot dqsnata mi strana 4 pre6lena sa sprqli da rastat...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: *titka* в чт, 10 апр 2008, 14:30
az sam na 15godini i imam sa6toto zabolqvane na shoerman-mal...lekarite mi kazaha 4e dqsnoto mi ramo e s 4sm po nadolo ot drugoto.....4etiri ore6lena sa sprqli da mi rastat....


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ali_ в пт, 11 апр 2008, 01:24
Здравейте на всички!!
http://www.bb-team.org/articles/1699/
Тук са нарисувани видовете изкривявания, за да се има представа за какво става въпрос.
Търсих в доста сайтове,но явно нещо не съм доразбрала,ако някой знае,моля да ми отговори.Болест на Шоерман Мау-какво е?От това което прочетох е юношеска кифоза newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ily_ в пн, 14 апр 2008, 11:07
здравейте, на 15 год съм и имам диагноза kyphoscoliosis sin gr.|| (Th11=11*) . Откриха ми изкривяването преди 3 години и около половин годино ходих на гимнастика. За съжаление тогава не осъзнавах сериозния проблем и спрях с гимнастиката.През тези 3 години прявя упражнения вкъщи,средно 2 пъти седмично,старая се да ходя и стоя изправена,но усещам,че има изменение и това не е достатъчно  :( след няколко дена ще отида пак на преглед. Моля ,ако има някой спец. да ми каже коя степен ми е изкривяването и да ми даде съвет. БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Надeto в пн, 21 апр 2008, 19:30
Здравейте, казвам се Надя, 22 г., може ли някой да ми каже как да се запиша в Павел Баня на рехабилитация, какви са цените и някакъв телефон за връзка, много ще съм Ви благодарна :)))


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: MayaJordanova в вт, 22 апр 2008, 19:22
Здравейте, казвам се Надя, 22 г., може ли някой да ми каже как да се запиша в Павел Баня на рехабилитация, какви са цените и някакъв телефон за връзка, много ще съм Ви благодарна :)))

Те са няколко санаториума там. Единия по здравна каса, другия си плащаш, и още има май.....
Аз като се обадих по телефона в Павел Баня ми казаха, ако не е по здравна каса на ден цената излиза около 70 лв.

А в Поморие цената ако си плащаш на ден е около 35-45...

Аз избрах  Поморие. До колко е вярно незнам, но и се афишира че там е най добрата кал в България.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Надeto в ср, 23 апр 2008, 19:16
Здравей, Ванина, благодаря ти за отговора. Добре, а ти защо не си се възползвала от здравната каса и не си избрала Павел баня? А вече ходи ли в Поморие. Аз като гледах сайта на НОИ видях, че финансират и санаториум в Хисаря, не знам , може и там да е добре. А как се казва санаториума в Павел Баня, който е чрез здравната каса?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: MayaJordanova в чт, 24 апр 2008, 09:51
Здравей, Ванина, благодаря ти за отговора. Добре, а ти защо не си се възползвала от здравната каса и не си избрала Павел баня? А вече ходи ли в Поморие. Аз като гледах сайта на НОИ видях, че финансират и санаториум в Хисаря, не знам , може и там да е добре. А как се казва санаториума в Павел Баня, който е чрез здравната каса?

Не съм се възползвала от здравна каса защото личния ми лекар/а и не само той/ си мислят че си въобразявам, че съм хипохондрик.
Е имала съм сравнително голяма лумбална сколиоза, дископатии, радикулит, ама чак пък чрез касата да ходя на санаторум, нямало как да стане. Да обаче мен ме боли вече две-три години.
Явно визуално не им изглеждам като човек със здравословни проблеми.

Отказах се от Павел баня още и защото там май могат да помогнат само за гръбначните ми проблеми, а аз освен тях имам и други.
А в Поморие могат за всичките ми три проблема - гръбначни, гинекол. и гастроентер.

За санаториума в павел баня по здравна каса има много информация.
Мисля че е от "Национален комплекс" ЕАД  санаториумите.
С едно две търсения ще намериш доста неща.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Надeto в чт, 24 апр 2008, 16:37
Благодаря ти за помощта, надявам се че моята лична лекарка ще бъде по-благосклонна към мен и ще ми съдейства. :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Надeto в чт, 24 апр 2008, 16:39
Благодаря ти за помощта, надявам се че моята лична лекарка ще бъде по-благосклонна към мен и ще ми съдейства. :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в чт, 24 апр 2008, 20:17
Ванина,в санаториумите се лекува само по диагнозата за която имаш направление,а не за 2 или 3 заболявания,т.е.само за един проблем.Ако си на частни начала и не си по НОИ тогава може да си плащаш за всичко което поискаш.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: MayaJordanova в пт, 25 апр 2008, 10:38
Ванина,в санаториумите се лекува само по диагнозата за която имаш направление,а не за 2 или 3 заболявания,т.е.само за един проблем.Ако си на частни начала и не си по НОИ тогава може да си плащаш за всичко което поискаш.

Не разбирам какъв е проблема.
Посочила съм  по долу в едно от писанията ми, че няма да ходя по здравна каса.

А и след като от самия санаториум са ми казали че може за повече от един проблем още повече не виждам нещо нередно да има.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nqkoiisi в пт, 25 апр 2008, 22:09
zdraveite.......    nqmax problem do predi 2-3 godini...... togava mn xora po4naxa da mi kazvat ne se pregutbvai no az ot tova samo se draznex i si mislix 4e se 6eguvat...... dokuto 1 den kato otidox pri li4niq lekar toi razbra 4e imam kifloskioza li ne6to takova b e6e....... kato si pogledna rebrata ot lqvo i otdqsno tezi ot lqvo sa izkriveni malko no neznam za6to...... dali e ot tova.... sega maximalno se opitwam da se izpravqm kogato se setq..... no prosto stoikata mi e takafa ;(


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в сб, 26 апр 2008, 11:07

Цитат
Не разбирам какъв е проблема.
Посочила съм  по долу в едно от писанията ми, че няма да ходя по здравна каса.

А и след като от самия санаториум са ми казали че може за повече от един проблем още повече не виждам нещо нередно да има.

Ванина,
заблуждаваш хората,които искат да отидат на санаториум през НОИ,като си мислят ,че могат да лекуват много заболявания.Ти май не си ходила никога на санаториум.
А между другото ,това което ти е казал твоят доктор е също лишено от всякакъв смисъл.
Всеки здравно осигурен гражданин на Република България със здравословен проблем,може да отиде от 10 до 15 дни на лечение в одобрените за годината санаториуми по линия на НОИ,като доплаща само за храна,и от 7 до 10 дни с направление N 7,по клинична пътека ,т.е.2 пъти в годината може да си използват тези права.И в двата случая направлението се взима от личният лекар,и няма право да ти отказва.
За съжаление отказват ,когато виждат,че пациента,не е добре запознат с тези неща.
Преди и на мен се опитваха да ми отказват много неща .

P.S. Не го приемай като заяждане , опитвам се да помогна с каквото и както мога.

Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: MayaJordanova в сб, 26 апр 2008, 15:56

Цитат
Не разбирам какъв е проблема.
Посочила съм  по долу в едно от писанията ми, че няма да ходя по здравна каса.

А и след като от самия санаториум са ми казали че може за повече от един проблем още повече не виждам нещо нередно да има.

Ванина,
заблуждаваш хората,които искат да отидат на санаториум през НОИ,като си мислят ,че могат да лекуват много заболявания.Ти май не си ходила никога на санаториум.

P.S. Не го приемай като заяждане , опитвам се да помогна с каквото и както мога.

Ти като че ли български език не разбираш, ама на друг нямам намерение да пиша.
Никъде не съм казала че по здравна каса може да се ходи за няколко проблема.

Поне три четири пъти посочих че няма да ходя по здравна каса.
А на въпроса защо не съм избрала Павел баня, а Поморие на питане от човек който вече е наясно че няма да ходя по здравна каса - отговарям че в Поморие могат да се обхванат повече проблеми.
Никого не съм заблудила с нищо.


Преди да коментираш дадено мнение чети добре какво е писал съответния човек.
Не искаш, ама май наистина се заяждаш.

Няма нужда да ми коментираш и това мнение.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в сб, 26 апр 2008, 17:47


Цитат
Няма нужда да ми коментираш и това мнение.

Да права си - проява на лош вкус от моя страна ще е да коментирам каквото и да било написано от теб.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: MayaJordanova в нд, 27 апр 2008, 12:07
 :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: *danaya* в ср, 30 апр 2008, 21:03
Здравейте! Синът ми е на 16 г.От една година има болки в гърба, доста силни. Това се случи след операция от херния. Ходихме при джипито, правихме снимка, казаха гръбначно изкривяване. Дали е добре да поискаме направление за ортопед-хирург, какво ще кажете? И освен ЛФК и  плуване, какво друго бихте препоръчали да направим за облекчаване на състоянието му. Той израсна доста през последните години. На санаториум ако искаме да отидем през НОИ ,има ли право майката да е придружител? И бихте ли ми препоръчали добър специалист в София в клиниката по ортопедия в Горна баня ,при който мога да го заведа.Благодаря Ви.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nbs в ср, 14 май 2008, 15:02
Здравейте от др форуми и саитове разбрах 4е това заболяване успешно се лекува чрез ИУМЕИХО ТЕРАПИЯ и мануална терапия ... 6те се радвам ако някои , които опитал сподели впечатленията си


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: *danaya* в пн, 19 май 2008, 20:49
Госте, дай повече информация за тази терапия.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nbs в ср, 21 май 2008, 15:30
http://www.yumeiho-bg.com/index2.html - в този саит е описано много добре ... само че информацията е стара и не се актуализира  :(
http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=211&Itemid=31 - а това е стария от списание посветена на 30-годишният Димитър Занков от Разград , които успешно практикува тази терапия
Прочетете ги внимателно ... мисля че са точно по темата


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nbs в ср, 21 май 2008, 15:31
http://www.yumeiho-bg.com/index2.html - в този саит е описано много добре ... само че информацията е стара и не се актуализира  :(
http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=211&Itemid=31 - а това е стария от списание посветена на 30-годишният Димитър Занков от Разград , които успешно практикува тази терапия
Прочетете ги внимателно ... мисля че са точно по темата


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: MayaJordanova в чт, 22 май 2008, 14:26
http://www.yumeiho-bg.com/index2.html - в този саит е описано много добре ... само че информацията е стара и не се актуализира  :(
http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=211&Itemid=31 - а това е стария от списание посветена на 30-годишният Димитър Занков от Разград , които успешно практикува тази терапия
Прочетете ги внимателно ... мисля че са точно по темата

От кога търся опитен човек/мъж/ извършващ Сайонджи масаж във Варна. Ако някой знае да пише.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: *danaya* в чт, 22 май 2008, 20:24
nbs , благодаря за информацията! А дали някой знае в София или близо до София човек ,който извършва такъв масаж?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: MayaJordanova в пт, 23 май 2008, 10:15
nbs , благодаря за информацията! А дали някой знае в София или близо до София човек ,който извършва такъв масаж?

В София Сайонджи масаж има в здравен център "Дар".


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nbs в пт, 23 май 2008, 11:32
nbs , благодаря за информацията! А дали някой знае в София или близо до София човек ,който извършва такъв масаж?

В София Сайонджи масаж има в здравен център "Дар".
A za Burgas ili v okolieto


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: MayaJordanova в пт, 23 май 2008, 11:58
nbs , благодаря за информацията! А дали някой знае в София или близо до София човек ,който извършва такъв масаж?

В София Сайонджи масаж има в здравен център "Дар".
A za Burgas ili v okolieto

Ами по принцип има в Поморие, но на дали ще ти свърши работа. Защото е в  балнеохотел Поморие. Най вероятно ще е много скъпо. Най вероятно има и в самия Бургас но не съм запозната.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nbs в пт, 23 май 2008, 15:19
nbs , благодаря за информацията! А дали някой знае в София или близо до София човек ,който извършва такъв масаж?

В София Сайонджи масаж има в здравен център "Дар".
A za Burgas ili v okolieto

Ами по принцип има в Поморие, но на дали ще ти свърши работа. Защото е в  балнеохотел Поморие. Най вероятно ще е много скъпо. Най вероятно има и в самия Бургас но не съм запозната.
В саинта www.yumeiho-bg.com пишеше , че добри специалисти има в Ямбол Варна и Шумен ... само че не дават никаква информация за тях ... ако си наясно ... ще се радвам ако  споделипш


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: desity_kz в ср, 04 юни 2008, 12:57
 8) здравейте, казвам се Десислава( на 12 съм) и мен също ме оперираха преди 8 месеца (носих 3 месеца гипс а в момента съм с пластмасов корсет) :) само че не знам дали тази година ще ми позволят да ходя на море или поне на басейн защото другия месец целия ми клас и някои приятели от квартала ще ходят и на мен ще ми бъде адски скучно  [smilie=smile3518.gif] в горна баня ме оперираха и ми казаха само да не вдигам тежко и да не си свалям корсета но също и не знам с училището какво да правя защото майка ми не ме пуска и за жалост май ще преповтарям 5 клас ;(


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: desity_kz в ср, 04 юни 2008, 13:01
ако има някой като мен да пише на desito_1996@abv.bg


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Енита в нд, 15 юни 2008, 01:00
Здравейте, детето ми е момче, на 9 години, съ съмнение за сколиоза,от личния лекар. Интересувам се от добър лекар за поставяне на диагноза , както и от информация и насочване към лечение/надявам се да е само с кинезитерапия/.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в вт, 17 юни 2008, 16:35
Здравейте, детето ми е момче, на 9 години, съ съмнение за сколиоза,от личния лекар. Интересувам се от добър лекар за поставяне на диагноза , както и от информация и насочване към лечение/надявам се да е само с кинезитерапия/.

Г-жо Велева,
Отидете в Университетската болница по ортопедия в Горна Баня при който и да е лекар от гръбначна хирургия.... за сега там са най-добрите ни специалисти в България


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: elitsa_b в сб, 28 юни 2008, 16:10
Здравейте , от миналата година чета тази тема но все не се осмелявам да пиша . Имам дъщеричка на 3 г миналата година случайно и открихме  вродена сколиоза дължаща се на 1 клиновиден прешлен и 1 полупрешлен. Вече 2 пъти ходим в Горна баня при др Тренчев . Той ни обясни че тепърва ни предстои борба с тази тежка болест така че  ще съм много благодарна на всеки които има информация за Начини за лечение ,масажи, болници и санатариуми тук и в чужбина и най вече упражнения моля пишете ми. Смятам че този форум е много добър и получаваме много инфо от него . Аз съм от Бургас и нямам никаква информация къде да водя детето си на рехабилитация и масажи


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anonimkaaaa в нд, 29 юни 2008, 19:39
здр аз съм 8 клас и искам да кажа на всички които носят корсет да не се притесняват аз вече го нося от много време и нито ми се пресмиват нито нищо ;) даже сега лятото ходя с къс потник а корсета се вижда но никой нищо не ми казва :) няма нищо срамно даже е много удобен  :lol: късмет ;)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zgo в пн, 30 юни 2008, 10:37
корсета пластмасови ли ти е


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в вт, 01 юли 2008, 10:30
г-жа Рада Тренкова е специалист в тази област. Наистина лечението е дълго и продължително, но има успех.
За съжаление работи само частно, кабинетът и е в ж.к. Света троица


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: njia в вт, 01 юли 2008, 14:37
Можеш ли да дадеш кординати на Рада Тренкова?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anonimkaaaa в сб, 05 юли 2008, 18:44
корсета пластмасови ли ти е

да :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в вт, 08 юли 2008, 20:23
Рада Тренкова тел : 8220250 работно време - 09.00 - 16.00ч.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: daritt в пт, 11 юли 2008, 16:18
Здравейте , някой може ли да ми препоръча добър физиотерапевт в гр.Бургас /дъщеря ми е на 12г със сколиоза/? Форума ви е прекрасен , благодаря предварително.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Помощник в чт, 17 юли 2008, 11:24
Влязох защото вчера бяхме на ренгенови снимки за детето - момиченце на 8 г.
При д-р Драганов - ортопет във ВМА. Днес съм в пълен хаос. Дъщеря ми има изкривяване-неразбрах степен, но не е начално. Пратиха ни при доц. Танчев в Горна баня. Само че нещо не ми вдъхват доверие. Още повече, че прочетох форума, а случайно или не попаднах на една статия във в-к Стандарт, където точно този доцент е направил неуспешна операция. Как да си заведа детето? А днес на друга от www.temanews.com - там е за д-р от клиника за гръбначна хирургия в Германия.
По-добре да връщам заем цял живот отколкото да ми тежи, че някой нещо не е видял или направил нещо. Преди 3г. постъпих в Медицинска. Приеха ме с съмнения за Множествена склероза.
А то се оказа възпален синузит. Така че незнам. Педиатъра пък е объркал ваксината - да продължавам ли? Прочетете и двете статии. Лично аз смятам, че операцията не трябва да е тук в България. Ще напишат лекарска грешка и спасявай се. Аз сега как да я осъдя педиатърката, че не е видяла деформацията и ако не бях поискала направление кой знае какво или пък за това че не знае дали е дала полиомиелитната ваксина и сега пак трябвало да се ваксинира, защото не го е написала в документите си.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: benito2 в чт, 17 юли 2008, 11:58
А какво общо има полиомиелитната ваксина и защо трябва пак да я слагате.Ако съм на ваше място ще изчакам.Прочетете темата за пострадали от ваксините деца.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: доника_373 F в пн, 28 юли 2008, 09:35
искам да знам аз съм на 17 проблем ли е кифосколиозата за бременоста ми


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в пн, 28 юли 2008, 12:48
Всяко изкривяване е проблем по време на бременността-аз имам кифосколиоза и по време на бременността и 1 година след това, изкривяването нарастна.
Трябва да вземеш комплекс от мерки, иди най-добре на ортопед да ти обясни.
Ако на тази възраст си бременна е още по-опасно, защото растежът ти още не е приключил.
Помисли си много добре, дали искаш това дете, тъй като ти още самата си дете.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zgo в вт, 29 юли 2008, 10:52
искам да попитам всички Вас електростимулацията за отпускане на мускулите ли е или за стягане на мускула и къде се прави на слабия мускул или на тоя дето се е стегнал / от страната на кривината или от страната на дъгата/ Благодаря предварително.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Марги в вт, 29 юли 2008, 15:15
Знае ли някой нещо повече за корсетите за сколиоза? Има ли полза от тях?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zgo в вт, 29 юли 2008, 16:00
аз незнам дали знам повече но ще обясня нещо. Скоро правихме снимка на дъщеричката ми с корсет и без корсет за да се види дали корсета добре поддържа гр.стълб. Без корсет е 24гр.горе и 30гр.долу с корсет обаче е 12гр.долу и 20гр.долу. Мое мнение е че може би докато все още не е спрял растежа корсета да поддържа гр.стърб за да не се завърта самия гр.стълб и съответно и вътрешните органи. Но това е мое мнение. Незнам на колко години си но мисля, че има полза. Единственият проблем при нас е, че лятото просто го слагаме много рядко, тъй като получихме обрив може би от регряването от него, защото той все пак е направен от пластмаса и тялото не може да диша. Затова, решихме лятото по интензивно да правим упражнения, ходим на китайски масаж, електростимулация и от време на време и на плуване. Това е което аз мога да споделя.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Марги в вт, 29 юли 2008, 18:44
Благодаря за споделения опит.Става въпрос за дете на мои много близки.Детето има рани от корсета.Разрешават му да го сваля само по 4 часа за денонощие.Гледката е покъртителна .Между временно не прави гимнастика?????Редно ли е???Детето е на 11години.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zgo в ср, 30 юли 2008, 14:08
Не налагам моето мнение но не би трябвало детето да има рани от корсета ние като е по-хладно го носим 24 часа без да се сваля, единствено като правим гимнастика и като е в банята. За да има рани значи той не му е направен удобен. Незнам къде е правен но през месец април в работилницата където ни правиха на нас корсета беше дошъл германец и по наше настояване искахме да ни види. При нас само се образуват леки синини около кокалчетата на ханша., че той каза че не трябва да ги има и ни одрязова корсета над тия кокалчета и го облякоха с някакъв материал дето попълват корсета. А ако някъде се търка по тялото се маже с крем /да речем от невен/ по мазен да бъде. Що се отнася за гимнастиката , задължително се прави сутрин и вечер, те не са много сложни,защото корсета не разрешава на мускулите да се движат и  един вид атрофират / ако сте виждали някой като си счупи кракът как става по слаб / , така че гимнастиката се прави едно че се стягат мускулите и става естествен корсет от тях и второ за да не атрофират. Гимнастика се прави за стягане изцяло на мускулите на гърба и  корема. Ако искате да ме питате нещо повече, защото ние се борим от 3 год. с тая сколиаза ми пишете на gan4eva.68@mail.bg или на скайп mimito4321.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: benito2 в пт, 01 авг 2008, 08:55
Доколкото знам при електростимулацията мускула се стимулира,прави се при слаби и атрофирали мускули,след гипс ит.н.Би трябвало да се прави на слабия мускул с цел да навакса,при гимнастиката е трудно да се натовари само единия.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shammi в сб, 09 авг 2008, 10:42
Електростимулацията е метод за изкуствено контрахиране на мускула /стягане/ посредством ел импулси. Интересно ми е къде ще ти се прави тази елстимулация? За гръбначното изкривяване ли?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: luk в сб, 09 авг 2008, 14:04
zdraveite kazvam se ivelina imam skolioza neznam koq stepen  e.ako nqkoi moje da mi dade informacia kam kogo moga da se obarna 6te mu bqda blagodarna.6te se radvam ako niakoi iska iska da se svqrje s men s takqv problem


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: benito2 в нд, 10 авг 2008, 00:24
Електростимулацията е метод за изкуствено контрахиране на мускула /стягане/ посредством ел импулси. Интересно ми е къде ще ти се прави тази елстимулация? За гръбначното изкривяване ли?
Да,прави се при гръбначно изкривяване за да се засилят мускулите на гърба,понякога може само от едната страна.На нас също ни правиха,даже докато трае елоктростимулацията правше и упражнения за гърба.Всъщност това е основната идея при изкривяването-мускулите на гърба да са силни и да държат гръбнака изправен.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zgo в ср, 13 авг 2008, 16:42
от коя страна Ви го правиха от изпъкналата където е кривината и ли от страната на дъгата.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Естера в ср, 13 авг 2008, 18:01
и аз съм с гръбначно изкривяване,направо се чудя на какви физиотерапии да ходя или да ходя само на фитнес,но аз съм на 33 г.,откриха ми го на 14г. тогава правих разни физиотерапии,гимнастики и до там. Сега вече след като съм родила 2 деца  /2000г. и 2008 г. / болката ми се засили страшно много и отново потърсих лекар,казаха ми физиотерапия и санаториум. Дали ако засиля тренировките във фитнеса нещата ще се пооправят и непременно трябва да си оправя позата,че ходя малко по-приведена.Незная какво означава това ,но ренгенолога каза че при кръста трябва да е 135 градуса,а при мен е 120 градуса


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ddiiddii в сб, 16 авг 2008, 14:21
Здравейте.....искам да споделя нещо и надявам се някой от вас да може да ми помогне поне информативно..На 16г.съм и се занимавам с танци  вече 6години.От 1година имам болки в крака..продължавах да тренирам,а те се появяваха само при разтягяне и физически упр.В последствие при по-голямо натоварване си чувствах крака отпаднал...Не мога да определя точно къде ме боли(в горната част на бедрото при свивката)Отидох на лекар и той се усъмни,че може болката да е от самия разтеж,тъй като на моята възраст това е възможно, а другото,което може да е една от причините е кръста(преди 2г.се секвах,затова и доктора го взе под внимание)И така направих си снимка на гр.стълб и ми казаха,че  имам снижаване на прешлените.Д-ра  подметна нещо за сколиоза...нооо само това(каза след 1 год да отида на преглед отново)Все още незнам от какво ме боли крака,но сега пък се притеснявям и за гр.стълб...Гледах да бъда възможно най-кратка,но май-не успях :lol: Ако някой знае нещо за снижаването на прешлените и дали се лекува нека да пише..Ще бъда много благодарна тъй като не съм наясно с нещата...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: bobb в чт, 21 авг 2008, 11:26
Здравейте.Дъщеря ми е на 14 год.Поставиха й диагноза сколиоза.Вчера ни казаха да поръчаме корсет.Искам да ви попитам тези корсети къде се правят?Нас ни пратиха в Бъкстон.Има ли различни работилници?Направи ми впечатление,че фирмата не работи със НЗОК , а цената не е малка.По - важното,което исках да ви попитам е дали да потърся консултация и с друг специалист? Или няма смисъл да губиме повече време?Притесняваме  и факта,че тя е активна гимнастичка.Тренира 6 дни по 4-5 часа.Ще има ли проблем ако сваля корсета за тренировките?Изобщо толкова много въпроси....Ще ви бъда много благодарна ако някой има търпение да ми отговори.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dalka в чт, 21 авг 2008, 20:37
Здравейте, надявам се някой да може да ни помогне. Приятеля ми е на 24 години, от дете има сколиоза и чак сега (преди 2 седмици на задължителни профилактични прегледи) му казаха, че всъщност има спина бифида. Доктора иска да го прати на рехабилитация.
Въпроса ми е: Има ли смисъл, след като навремето е носил само яка. Става дума за това, че досега не е предприето нищо. Сега има ли вероятност да се подобри или вече е прекалено късно.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в вт, 26 авг 2008, 14:38
1


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в вт, 26 авг 2008, 20:18
1


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DreamNow в вт, 26 авг 2008, 22:30
Здравейте.Дъщеря ми е на 14 год.Поставиха й диагноза сколиоза.Вчера ни казаха да поръчаме корсет.Искам да ви попитам тези корсети къде се правят?Нас ни пратиха в Бъкстон.Има ли различни работилници?Направи ми впечатление,че фирмата не работи със НЗОК , а цената не е малка.По - важното,което исках да ви попитам е дали да потърся консултация и с друг специалист? Или няма смисъл да губиме повече време?Притесняваме  и факта,че тя е активна гимнастичка.Тренира 6 дни по 4-5 часа.Ще има ли проблем ако сваля корсета за тренировките?Изобщо толкова много въпроси....Ще ви бъда много благодарна ако някой има търпение да ми отговори.

Мен ме учудва това, че е активна спортистка и пак има проблем със стойката. Мислех че като спортуваш и се изправяш, защото си развиваш мускулите  newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DreamNow в вт, 26 авг 2008, 22:51
За мануалната терапия съм чувала, че помага наистина. Но си трябва специалист. Аз съм водила щерка си, която се роди с крив врат на мануален терапевт. Но не се получи май. Смятам да я заведа на друг, за който съм чувала че е добър. А и себе си, че и аз съм с кифосколиоза ие боли много гърбината. Мъжът ми е бил на дърти години на мануална терапия и ме наплаши, че много боли та затова не съм ходила. А и ме е страх да не ме увредят още повече, защото това не е безобиден масаж и се извършва рязко движение, което ако не е направено на точното място с точната сила не знам дали няма да увреди още повече. Просто загубих вяра на всякакви видове лекари затова и се колебая да ходя и да водя детето ми. Което сега на 1 годинка по-малко му е криво вратлето но пък стойката му очевидно е крива и като че ли накуцва като ходи. Но пък един личен лекар като го забеляза и каза, че нищо не се правело и че така ще си остане с крив груб цял живот. Но в Дания за много здравословни проблеми нищо не се прави  :2gunfire:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Никки в пт, 29 авг 2008, 17:45
Племеникът ми страда от сколиоза - придобита от травма и е май от структурните, тъй като има това образувание на гърба, за което се говори на първа страница. Има и ротация на прешлените, но не помня колко градуса. Правиха му две операции - първата за поставяне на някакви шини, втората за махането им..... В началото уверяваха родителите, че ще се оправи с гимнастика и корсет, но.....се стигна до една, че и до втора /едната шина се е износила.../операция. Не съм много запозната с болестта честно казано и за това влязох да попрочета тук и споделя с вас. Ще ми е от полза всяка информация....


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nora33 в сб, 30 авг 2008, 14:51
Здравейте, понеже видях, че в темата пишат основно възрастни хора с този проблем, казват, че са им го открили на еди колко си години, и т.н., искам да попитам възможно ли е бебе да има сколиоза или кифоза. Има ли сред вас родители на такива бебета? Възможно ли е този проблем да се израсте при едно бебе? (например има случаи на бебета около годинка-2, които са с О-образни крачета, обаче след това го израстват това изкривяване и крачетата им се изправят, аз лично познавам такъв случай, на 3 г е вече и е съвсем добре, а преди му бяха почти като формата на буре)
Моето бебе е с киста в мозъка, на 7 м е, и забелязвам, че гръбчето му е някак като дъга, особено като се свие. Някак си има малко изкривяване в горната част на гръбнака. Има ли и други родители с бебета с гръбначно изкривяване?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DreamNow в сб, 30 авг 2008, 23:20
Да, аз имам дете с крив гръб. В момента лекарите изчакват да го израстне. Но има голяма вероятност да не се случи и тогава така ще си остане за цял живот, защото тук не правят нищо по въпроса. Ако искам лично аз разбира се мога да си плащам за алтернативно лечение, но държавата специално не прави нищо при гръбначни изкривявания. Освек предполагам ако не са прекалено изразени и проблемни. Но на дъщеря ми прецениха, че не е нещо, което да налага да се третира, защото въпреки, че и личи кривата стойка, това за сега не и създава  особени проблеми. В смисъл, че си проходи нормално и изобщо физически се развива в нормите. И въпреки всичко лекарите са пределно наясно, че в бъдеще това може да и докара болки и кой знае още какво, но пак нищо не правят, докато не се появи проблемът. Може би това е правилно донякъде, защото от сега не знаят какви точно и в какъв размер ще са и проблемите в бъдеще. Може пък да се окажат съвсем незначителни


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana_ch в нд, 31 авг 2008, 13:51
НИКИФИН,
Проблемите с болките започват след 20  г.и не се заблуждавай , че може и да не започнат.Това заболяване е дегенеративно-което значи ,че прогресира.Статиката на прешлените не е нормална , и с годините се влошава.Започват да се формират остеофити,шипове ,приплъзват се прешлените,с годините сколизата се компенсира,което пък значи , че се изкривява  гръбнака на две места/и съответно повече болки/.Пропуснах да кажа,че като се компенсира се завърта таза и се получава скъсяване на единия крак,което пък води до увреждане на тазобедрената става ..... и много други съпътстващи  заболявания могат да се появят/хиперлордоза,дорзална кифоза,дискова протрузия и т.н- от които повярвай ми много ,много боли.Аз имам всички изброени.
Не оставяй детето си така.Помогни му докато е време.После ще ти тежи на съвестта.Има много успешни операции.Болките понякога са нетърпими.....

Поздрави


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nora33 в нд, 31 авг 2008, 21:41
НикиФин, а дъщеря ти има ли проблеми с лежането по гръб? Моето бебе много не иска да лежи по гръб, не че не лежи де, но като цяло все гледа да се извърти настрани.

Но предполагам, че при изкривяване на гръбнака е най-добре да се лежи точно на гръб, за да може да се поизправи гръбнака newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: elbosi в пн, 01 сеп 2008, 16:11
    nora33         ,ако имаш сьмнения за гр.изкривяване-не чакаи.И направи няколко консулта.Обикновенно като има мозьч. изменения то неминуемо  след време се появяват проблеми.Моето дете се роди хипотрофично,седмаче.Като проходи започна да куца и замята л.крак.Правихме рехаб.Оправи се,после пак започна и така год.Днес ще навьши 7г.Никои не ми каза,че трябва да бьдат направени определени изследвания.Преди 2г.разбрахме ,че е с венрикуломегалия и оттам идват проблемите.Вече има сколиоза,а л.крак е по-кьс с около 2см.И за толкова               год. чак сега се установява това и то  от завеждащия д.лекар в д.болница в Букурещ.Ако знаехме по-рано причината щяхме да вземем адекватни меркии може би нямаше да развие сколиоза.Рум.лекар препорьча подметки/баща и ги прави,защото обущарите не можаха да се справят/,калции и плуване.При нея вследствие по-кьсият крак се разви сколиоза.  NikiFin                    ,пиша това,защото смятам,че лекарите са се отнесли несериозно с проблема на детето ти.Колкото са по-малки децата,толкова по-лесно може да се повлияе и помогне.Ако забележите,че няма промяна  не чакаите.При такива проблеми винаги има прогресия.И така както са ти казали лекарите направо е абсурдно.Детето расте и без рехабил. няма как да се оправи гр. изкривяване.Като спорт наи-добре деиства плуването.Сьжалявам,че аз незнаех много неща и загубих год.В краина сметка никои даже и лекарите няма да ги е грижа за дьщеря ти.Не разчитаи само на тях.Ядосана  на лекарите,защото можеше да направя много повече и ви пиша това,за да не бьдете в моето положение.Успехи ви желая и щастливи  и здрави деца.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в ср, 03 сеп 2008, 19:48
здравейте, искам да питам дали има някой, който е с операция и на когото са му останали имплантите в гърба като на мен и да е раждал
напоследък мислим за бебе
но как ще ми се отрази това


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DreamNow в ср, 03 сеп 2008, 23:13
nora33, позна. Щерка ми от как се е родила не може да лежи по гръб. Тя е с т.нар. КИСС синдром, блокаж на вратните прешлени получен или при раждането или още в утробното развитие, защото има брат близнак, който е носила на гърба си 8 месеца през които не е могла изобщо да мръдне. Затова я водихме на мануален терапевт, веднага щом сама си открих проблема и си поставих диагноза, защото лекарите тук нищо не ги интересува и за всичко викат че е нормално или че нищо не се правело. Но аз я заведох на специалист като му казах предполагаемата диагноза и той я потвърди. Този проблем може да се реши ако имаш късмет с една бърза манипулация. Но щерка ми нямаше. Наложи се няколко пъти да идем и да и ръчка гърба, защото според него блокажът започнал да се измества надолу по гръбнака. Нямаше видим ефект, а и основният проблен, нощното пищене си остана, така че спрях да я водя при този. Сега обмислям да я заведа на друг. Но идеята ми беше, че след като това дете не спа и пищя денонощно около 6 месеца тогава ми хрумна да я сложа да спи по корем. Така започна да спи по-добре и от тогава сама си се обръща, изобщо не мога да я сложа в позиция легнала по груб. Дори нощем ако случайно се обърне по гръб наддава писъци все едно я колят и се буди та ставам да я обръщам по корем. Извива се хем назад с главата, хем в страни, демек има КИСС 1 и КИСС 2 комбинирани. Все пак ме е страх защото тези мануални терапевти правят резки движения, чиято сила не знам дали могат контролират когато става дума за толкова малко бебе. Изглежда ми рисковано, а и физиотерапевт ми е казвал, че може да е рисковано.
geri_ch, ако бях сигурна, че лекарите няма да и навредят веднага бих я завела. Но загубих вяра в тях и сега не ми стиска. Въпреки че се каня да го направя пък Господ да ни е на помощ. Поне да и направят снимка да видим къде точно и какъв е проблемът, защото като беше на 4 месеца като за пръв път я заведох на мануален терапевт и той каза, че на такива малки бебета снимка се не прави, щото не са им се калцирали костите и нищо нямало да се види. Та деистваше малко на магия, с напипване. Сега обаче чух за един друг негов колега и при него ще я заведа. Искрено се надявам да не се наложи операция защото много ме е страх от операции. Още повече, че имам роднини и познати, които от операция си заминаха


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в чт, 04 сеп 2008, 22:33
Здравейте, надявам се някой да може да ни помогне. Приятеля ми е на 24 години, от дете има сколиоза и чак сега (преди 2 седмици на задължителни профилактични прегледи) му казаха, че всъщност има спина бифида. Доктора иска да го прати на рехабилитация.
Въпроса ми е: Има ли смисъл, след като навремето е носил само яка. Става дума за това, че досега не е предприето нищо. Сега има ли вероятност да се подобри или вече е прекалено късно.

здравей, на тези въпроси трябва да ти отговори специалист
това което мога аз да ти кажа е че когато ми откриха сколиозата на 10 г. препоръчаха корсет и ме пратиха на рехабилитация с тежка гимнастика в санаториум и там в следствие на гимнастиката БЕЗ корсет изкривяването прогресира рязко
италианците казаха, че без корсет не трябва да се прави гимнастика, аз си носих корсета без прекъсване и го свалях само по 1 час на ден


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DarkWolf в ср, 10 сеп 2008, 19:30
Не искам да обиждам никои, нито правописа ми е много правилен!
Но аз ако бях маика, и имах дете направо щях да се преместя да живея в Америка или някои цивилизована държава!
Тези дървари лекарите тука освен да ви увредят още повече нищо друго немогат да направят!Освен това непрекъснато, чувам за операции дето лекарите не направили нещо както трябва, или забравили нещо и после пациентите едва ли не умрели!

Колкото до мене - ходих на 2ма ортопед-травматолози и двамата идеота не откриха почти нищо, освен, че трябвало да правя упражнения за горната част на гърба - 1-вия дори не го обясни както трябва!
След като аз си изграх толкова време да чета и да се уча, наи-накрая си открих какво ми има, за съжаление малко късно де!

Като малък 11-12-13 годишен в училише седях неправилно (без да осъзнавам до какво води) в следствие съм получил кифоза, не сколиоза, защото гръбначия ми стълб си е прав!Но как всъщност разбрах:

Сега съм на 22 години!Преди към 1 година за пръв път ходих на такъв вид лекар - като и тъпата ми лична лекарка и пишман лекаря ортопед явно не им пукаше!Ортопеда изсумтя, че нещо предната ми част доминирала задната!

Преди 4-5 месеца ходих при един доцент от НСА уж голямо светило в тези неща и кинезитерапията.И му показвам гръдния си кош. че имам хлътнали ребра!Тои "нищо ти няма"!Показвам му гърба  - "ами прави малко упражнения за горна част, гребания и т.н.";показвам му едното рамо "Ами имаш аномалия"

Естествено никои мързелив и тотално незаинтересуван идеот не се сети да направи ренгенова снимка!

Всъщност какво ми има!Лопатките ми явно са разширени и гърба леко изгърбен горе!Това е в следствие на слаби ромбоидни и трапецовидни мускули - които ги стабилизират и държат заедно!Но истинската причина е, че като малък заради неправилната стоика съм получил кифоза с деформация на гръдния кош (няколко от последните ребра долу 2 мисля) и от това идва основния проблем!
Отгоре на всичко, баща ми явно е карал Рахит, което не е документирано!Но рахита води до такива проблеми, така че при мене може предразположеността да е наследствена!

Както и да е - много дълго време се чудих защо имам проблеми с гърдите и бицепс-а докато ги тренирам!Наи-накрая разбрах!

Плуването явно на мене ми деиства добре - защото след малко плуване  (дължини) имам чувството че ромбоидните ми мускули, тези на раздните рамене и трапеца направо ще се взривят!

Добре стига със разказа!Макар, че щом аз без да имам никак идея от медицина и ренгенови снимки и т.н. - успях да установя накрая какво ми е...Остава въпроса "Защо тези малоумници с медицинско образование, че и специлизирали се немогат една проста очевадна диагноза да сложат"!

А въпроса ми е - Ако оправя проблема си със кифозата на гърба - която явно съм я израстнал почти успешно - защото в реалния живот не си личи - но прави гърдите и бицепса ми като мускули "твърди" и немога да ги тренирам....
Та въпроса е...
НЯКОЛКО ХЛЪТНАЛИ РЕБРА НА ГРЪДНИЯ МИ КОШ (тоест тази лека деформация) оказва ли ми такова влияние, че да затрудни фитнес тренировките ми!Аз се занимавам професионално, и е важно да знам (това много ме тормози)!
В БГ лекарите са скапани и не бих отишъл на лекар....До сега не съм видял, човек дето да каже, че БГ лекар му е помогнал и сичко му е ОК вече!За сметка на това за последните 2 месеца поне 30 случея виждам където лекарите объркват диагнозите, карат хора да си правят безмислени операции, а наи лошото че има случеи където е направена операция,  човека се въстановява и  се оказва, че лекарите си оставили ръцете............
ТА ЗНАМ, ЧЕ НИКОИ В БЪЛГАРИЯ НЯМА ПАРИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И АЗ....НО МОЛЯ ВИ - Ако имате пари ВОДЕТЕ СИ ДЕЦАТА НА ВЪНКА ДА СЕ ЛЕКУВАТ!И ВЪЗРАСТНИ ХОРА ДА СТЕ ПАК НАВЪНКА! А АКО Е ЗА ОПРАЦИЯ - НЕ МУ МИСЛЕТЕ 200 % НАВЪНКА!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: benito2 в чт, 11 сеп 2008, 17:07
Тъй като стана доста на въпрос за корсети,аз пък купих на сина си елстичен колан,който се поставя като раница на раменцата,има и колан през кръстта,който държи корема прибран.МИсля обаче,че ни е малък,затова ако някой се интересува,купих го днес за 20 лв.,от Пловдив.Ако има някой,ще кача и снимка.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: IST в пн, 15 сеп 2008, 23:16
Здравейте! Някъде бях чела, че при сколиозата, при която има усукване на гръбнака упражненията от лечебната физкултура трябва да са симетрични. При плуването трябва да се плува бруст и делфин т.е. също симетрични движения. Освен това трябва да се правят упражнения освен за мускулите на гърба и за коремните мускули.
А някой знае ли къде във Варна може да се ходи на ЛФК?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в чт, 18 сеп 2008, 09:36
НИКИФИН,
Проблемите с болките започват след 20  г.и не се заблуждавай , че може и да не започнат.Това заболяване е дегенеративно-което значи ,че прогресира.Статиката на прешлените не е нормална , и с годините се влошава.Започват да се формират остеофити,шипове ,приплъзват се прешлените,с годините сколизата се компенсира,което пък значи , че се изкривява  гръбнака на две места/и съответно повече болки/.Пропуснах да кажа,че като се компенсира се завърта таза и се получава скъсяване на единия крак,което пък води до увреждане на тазобедрената става ..... и много други съпътстващи  заболявания могат да се появят/хиперлордоза,дорзална кифоза,дискова протрузия и т.н- от които повярвай ми много ,много боли.Аз имам всички изброени.
Не оставяй детето си така.Помогни му докато е време.После ще ти тежи на съвестта.Има много успешни операции.Болките понякога са нетърпими.....

ПоздравиТитла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Енита в нд, 21 сеп 2008, 11:55
Ужас, като ви чета , ми настърхват косите. Ние още сме без диагноза...При кого, при кой лекар, според вас, от Горна баня, да заведа сина си?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DreamNow в нд, 21 сеп 2008, 13:47
kalia77, направих каквото можах. Заведох Ева на частен кабинет, мануален терапевт. Не е ортопед, но пак е учил горе долу толкова. Каза, че няма проблем с нея, и че кривата и походка с времето ще се оправи. Така че нямам друг избор освен да чакам това да се случи. Все пак се радвам и се надявам да е прав човека, изглеждаше много сигурен. И за себе си записах час, аз вече е сигурно че имам проблем с гърба потвърден от лекар. Както и за ходилата да ми прегледа че яко ме болят като тичам.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Mimica в чт, 25 сеп 2008, 14:55
Здравейте,
знае ли някой къде в София има ЛФК за деца?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: bobb в чт, 25 сеп 2008, 20:31
Ние ходихме на Герена при д-р Заркова.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Mimica в пт, 26 сеп 2008, 11:00
Благодаря ти, bobb.
Това ни е доста далече, но и не съм открила друго място.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DreamNow в нд, 28 сеп 2008, 11:18
Искам да попитам тези със сколиоза ако изпитват болка в гърба каква точно е тя. Понеже аз имам сколиоза, не личи много с просто око но на рентген се вижда ясно. Освен това при обикновена домашна работа с ръце в изправена позиция на мивката примерно или чистене с прахосмукачка и след малко започва да ме боли гърба. Болката е мъчна и дразнеща, а често пареща и дори гърбът ми изтръпва. Интересно ми е дали тази болка е от сколиозата и може ли и как да се премахне. За мен е голям проблем защото на практика каквото и да правя по къщата и после си ме боли гърба.
Освен това ако има ползвали услугите на мануален терапевт при болки в гърба може да споделят впечатления


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: strelec 83 в вт, 30 сеп 2008, 18:45
Моля помогнете ми..Дори незнам какво да правя..Ужасно ме боли гърба, но се страхувам да отида на лекар. Преди 2г. тренирах 4-ри години спорт и треньорката ми ми даде корсета си.Всички виждаха че ходя "сякаш съм глътнала бастун":( и ме караха да се изправям постоянно.Нямах представа че имам такова нещо и не ме е боляло, но от извесно време не се издържа..Незнам нито каква степен е нито какъв вид..Страхувам се!!Четох по форуми че в Горна баняима добри специалисти?!Вярно ли е..какво мога да правя, да отида там да ме прегледат или..нямам никаква представа.Не искам да ходя при личната си лекарка, тя всеки път ми казва че ми няма нищо.Но това е друга тема. На 19г. съм, сега завърших училище. kalia77
В Киев по-добре ли е от Горна баня?Моля те ако знаеш кажи нищо..надявам се да не халствам много.....:((( Къде се намера тази клиника..аз съм като индианец направо :shock:
не съм от София. Какви упражнения мога да правя..благодаря предварително на всички..


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: strelec 83 в чт, 02 окт 2008, 10:27
zdraveite az sam na 25 godini imam skolioza ot dosta vreme mojebi 13 godini. Bqx operirana ot tumor na desniq babrek koito be6e otsranen be6e mnogo te6ko. Nikoi sled tova ne mi obarna vnimanie kakvo trqbva da pravq i t.n. ve4e e mnogo kasno imam skolioza koqto si li4i i me boli. dosega bqx v foruma i razbrax kolko xora sa s tova zabolqvane ako nqkoi iska da mi pi6e .                         srelec83@abv.bg       


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kuneto в вт, 14 окт 2008, 11:18
имам задачата от една мама да попитам
става дума за детенце с ДЦП, което има и гръбначно изкривяване
рехабилитаторите казват - трябва преглед с ортопед и носене на корсаж
а невролога казва - това са глупости
та питанката е - водил ли е някой детето си на ортопед и при кого за гръбначно изкривяване

мерси за отговорите
 :hug:  :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: piko1 в вт, 14 окт 2008, 18:09
НИКИФИН,
Проблемите с болките започват след 20  г.и не се заблуждавай , че може и да не започнат.Това заболяване е  значи ,че прогресира.Статиката на прешлените не е нормална , и с годините се влошава.Започват да се формират остеофити,шипове ,приплъзват се прешлените,с годините сколизата се компенсира,което пък значи , че се изкривява  гръбнака на две места/и съответно повече болки/.Пропуснах да кажа,че като се компенсира се завърта таза и се получава скъсяване на единия крак,което пък води до увреждане на тазобедрената става ..... и много други съпътстващи  заболявания могат да се появят/хиперлордоза,дорзална кифоза,дискова протрузия и т.н- от които повярвай ми много ,много боли.Аз имам всички изброени.
Не оставяй детето си така.Помогни му докато е време.После ще ти тежи на съвестта.Има много успешни операции.Болките понякога са нетърпими.....

ПоздравиЗдравейте kalia77@yahoo.com и НИКИФИН,

относно въпроса

да дори и преди 20 може да изникне проблем с болката
аз съм със Шоерман и 90 градусов гибус
такива неща като лечебна гимнастика масажи не са ми помогнали
имах голям проблем с болката когато бях на 16 налагаше се да прибягвам до стабилно количество болкоуспокояващи
и сега от време на време имам нужда понеже болките са режещи почти не търпими
гръбнака ме боли непрекъснато но се свиква и дори започваш да не му обръщаш внимание
за корсетите имал съм корсет но не го носех понеже се задушавах единствения начин
за лечение е по оперативен път 4-ри импланта струват само 7000лв. а на мен в момента ми трябват
за удоволствието 20000лв а болницата ще е пирогов защото там са светилата прокарали технологията на операцията
и изобщо най добрия екип от Неврохирурзи в България

честно да си кажа по за мен болката не е лоша по лошо е ако спре да ме боли
тогава цялто усърдие отива на кино заедно със теб и заминаваш в Инвалидна количка


ПП за kuneto за гръбначното изкривяване едно направление и ортопедията в Горна баня
отива преглеждат го дете то след това вече там могат и корсета да му направят ако е необходим
а за невролога явно му е бедна практиката :35:
Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Mimica в ср, 15 окт 2008, 11:54
Искам да попитам тези със сколиоза ако изпитват болка в гърба каква точно е тя. Понеже аз имам сколиоза, не личи много с просто око но на рентген се вижда ясно. Освен това при обикновена домашна работа с ръце в изправена позиция на мивката примерно или чистене с прахосмукачка и след малко започва да ме боли гърба. Болката е мъчна и дразнеща, а често пареща и дори гърбът ми изтръпва. Интересно ми е дали тази болка е от сколиозата и може ли и как да се премахне. За мен е голям проблем защото на практика каквото и да правя по къщата и после си ме боли гърба.
Освен това ако има ползвали услугите на мануален терапевт при болки в гърба може да споделят впечатления

Здравей, NikiFin!
Тази болка ми е много позната, а при домакинската работа направо е(беше) ужас.
Аз освен  сколиоза имам и други изкривявания. Масажите доста ме облекчаваха, но много кратковременно.
Аз ходих на ЮМЕЙХО. По-добра терапия за тези проблеми не съм виждала, не съм чувала!!! Но не е за всеки де  ;-)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ilinochka в чт, 13 ное 2008, 09:20
Вижте на какво попаднах тая сутрин,като четях новините:
http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=1251971


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза! НОВО
Публикувано от: Кристиян Тахтаков в сб, 15 ное 2008, 11:25
Здравейте на всички, имащи неправилна стойка, сколиоза, кифоза или болка в гърба.
Бих могъл да Ви предложа ново алтернативно средство за борба с гръбначните изкривявания-апарат коригиращ неправилната стойка и създаващ траен навик за телодържане, посредством сигнал(звуков или вибрационен).
При заемане на неправилна стойка в страни или напрет се задейства вибрация, която ще Ви подсети да коригирате стойката си. Апаратът е български и има разрешение за внедряването му в здравната мрежа от МНЗ.

За повече информация: 02/ 986-36-95 или GSM: 0899-24-42-79

www.posture.hit.bg


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: bobb в сб, 22 ное 2008, 15:57
Много моля,ако някой е изпробвал това изобретение да сподели.Дъщеря ми от началото на септември е с корсет и е доста изтормозена от него,а трябва да го носи поне 2-3 години.Това нещо изглежда по-поносимо.Но бих искала повече подробности от човек,който го е ползвал.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: bobb в пт, 28 ное 2008, 22:44
Да споделя и нещо хубаво от днес.На контролния преглед са казали.че има голямо подобрение и са коригирали доста корсета.Явно има шанс за изправяне.


Титла: Нов уред за лечение и профилактика на гръбначните изкривява - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Кристиян в сб, 29 ное 2008, 09:25
Здравейте, на всички с гръбначни изкривявания и проблеми със стойката.
Предлагам на всички Ви апарат за корекция на стойката, посредством вибрационен сигнал.  Апаратът се поставя на гърба и когато вземете неправилна стойка напред (тип кифотична - отпусната стойка напред) или встрани(тип сколиотична стойка) се задейства вибрационен сигнал, който сигнализира, че стойката в момента е неправилна. При коригиране на стойката вибрационния сигнал престава да действа.
Апаратът създава правилен навик за телодържане и може да се комбинира с корсети, изправителни колани, кинезитерапия и др.
web страница: www.posture.hit.bg
За контакти: kit15@abv.bg тел: 02/ 986-36-95 или GSM: 0899-24-42-79
Кристиян Тахтаков


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: СтелиЯни в сб, 29 ное 2008, 11:24
Кристиян - каква е цената на продукта и как може да се поръча?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Кристиян в нд, 30 ное 2008, 08:41
Здравейте, има 2  вида апарати със звуков сигнал и вибрационен сигнал.
Цената на този със звуковия сигнал е 35 лв., а този с вибрационния сигнал е 45 лв.
При желание, можете да си закупите и книжка с упражнения - цена 10 лв.
Апаратът и книжката  можете да си го закупите от мен.
Тел: 02/986-36-95 или  GSM: 0899-24-42-79  mail: kit15@abv.bg


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Кристиян в пн, 01 дек 2008, 22:00
Здравейте,
Предлагам апарат за корекция на стойката, посредством напомнящ вибрационен сигнал.  Апаратът се поставя на гърба и при заемане на  неправилна стойка напред (тип кифотична - отпусната стойка напред) или встрани(тип сколиотична стойка) се задейства вибрационния сигнал, който сигнализира, че стойката в момента е неправилна. При коригиране на стойката вибрационния сигнал престава да действа.
Апаратът създава правилен навик за телодържане и може да се комбинира с корсети, изправителни колани, кинезитерапия и др.
web страница: www.posture.hit.bg
За контакти: kit15@abv.bg тел: 02/ 986-36-95 или GSM: 0899-24-42-79
Кристиян Тахтаков

P.s. В тази връзка, бихте ли могли да ме свържете с някоя предаване да пополяризирам продукта, тъй като е нов.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоз
Публикувано от: gabiplus в пн, 01 дек 2008, 22:19
Здравейте мами!

Не съм писала досега в тая тема, но се вмъквам в нея, тъй като мисля, че имаме проблем, за който можете да ми помогнете със съвети и конкретни насоки.
Моят син е със силно изразено плоскостъпие, което носи със себе си всички последствия от това-бързо се изморява, има грозна походка, не може да тича бързо. Миналата година в Горна баня му направиха силиконови стелки-половинки, които носи известно време.
Напоследък обаче забелязвам, че той започва сериозно да се изгърбва. Днес го водих на преглед при една доцентка, която има частни приеми-доц.Стоянова, и тя ни каза, че няма сколиоза или кифоза, и за момента не се налага никакво лечение, освен носенето на ортопедични и специално пригодени за неговото стъпало стелки.
Притесявам се обаче дали не изпускаме нещо с това прегърбване. Аз като майка виждам, че има прегърбване, но не виждам никакво странично изкривяване за момента. Какво друго мога да направя, за да хванем нещата навреме и да има възможно по-леки последствия?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Ralitza369 в чт, 04 дек 2008, 12:32
Za vsi4ki koito stradat ot skolioza i sa o4aqni, i specialno za kalia77! Parvo iskam da se izvinq za latineca no sam jivqla po golqmata 4ast ot jivota mi v Kanada i pismeniq mi bulgarski s kirilica mi e malko truden. Kazvam se Ralica i sam na 19 godini. Ot malka imam skolioza. Maika mi be6e poludqla po temata i probvahme kakvo li ne ot ispravitelni gimnastiki do elektro terapiq no uvi ni6to ne pomogna. Predi 1 godina se omajih i se varnah da jiveq v Bulgaria, no za moe ne6tastie po4nah mn da boleduvam. Predi dva meseca ne6to v men seriozno se obarka i po4nah postoqno da pripadam. Saotvetno vleznah v bolnica. Otkrihme 4e imam anemiq i golqm nedostatak na jelqzo. No doktora go trevoji6e i garba mi i me isprati da si napravq snimka na celiq mi grabnah. Tam otkrihme 6okira6toto. Az sam samo na 19 godini imam 3 stepen skulioza i na absolutno vseki pre6len imam golemi 6ipove. Doktora ne moje6e da povqrvam 4e sam tolkova mlada a mi e tolkova seriozno zabolqvaneto. No nai stra6noto za men be6e kogato doktorite mi kazaha 4e imam nai-mnogo 10 godini predi 6ipovete da stanat tolklova golemi 4e da mi blokirat grabna4niq stalb i az da ostana invalid. I az kato Kalia ispadnah v ujasna depresia za6toto samo za tova  mislih 4e imam okolo 10 godini i po natatak ne se znae. Mnogo tejko go izjivqvah  a i bolkite po celiq grab bqha dosta bolezni i po celi ve4eri ne mojeh da spa (tova s nemojeneto da spa mi be6e problem ot 9 meseca). Imam edna priqtelka koqto me vidq kolko sam depresirana i me razpoloji da i razkaja vsi4ko koeto me ma4i. Tq togava mi saob6ti 4e predi 3 godini e imala 4 stepen skolioza. No az parvona4alno ne i povqrvah za6toto nqma i gram sleda ot iskrivqvane. Tq mi razkaza 4e e bila probvala vsi4ko dori e nosila izpravitelen korset speciqlno napraven v italia no vsi4ki lekari sa i kazali da se operira. Tq i roditelite i kategori4no otkazali. No sadbata gi sre6nala s edna jena koqto gi zapoznala s edna kompaniq koqto se zanimava s bilkovi produkti. Maika  na priqtelkata i bila mn skepti4na no re6ila da gi probva. Za neino 6tastie se okazalo 4e produktite rabotqt i sega tq nqma i sleda ot skolioza. Kogato mi kaza za tqh az ne se i zamislih vednaga otidoh i gi kupih nqmah drug izbor. No i za moq golqma iznenada o6te na 3-tiq den po4uvstvah oblek4enie ot bolkite. Tezi produkti naistina deistvat, zatova4e predi da se podlojite pod noja i da platite bezumni pari i nai-ve4e da riskuvate oslojneniq probvaite gi nqma ni6to da izgubite samo moje da spe4elite! vie go daljite na sebe si. Ako nqkoi e zainteresovan i iska pove4e informaciq moje da se svarjete s men na 0878381886 ili na ralitzaassenova@yahoo.ca prosto iskam da raskaja na vseki s moito zabolqvane za tqh dalja go na vsi4kite hora za6toto nikoi ne zaslujava na kakvato i  da e vazrast da se o4aiva ot jivota. Na men depresiqta mi mina i v momenta sam izpalnena s nadejda za6toto znam i vqrvam 4e 6te se opravq. Nadqvam se da se 4uq s mnogo hora i vsi4ki posle da razpravqme i da pomagame na horata


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: elbosi в сб, 06 дек 2008, 09:43
    gabiplus                             ,някои лекар мерил ли е краката на детето?Още при прохождането дьщеря ми куцаше и замяташе л. крак.Правихме прегледи ,масажи,снимки на тялото  на няколко места от крьстта надолу и -нищо.Сега е на 7,6 и преди около2 г. разбрахме защо е било така.Че то л.и крак е бил по-кьс.Има си и причина за това.Никои не се сети да мери тогава/с изключение на неврол.,но др. лекари отхвьрлиха.Пьк тя била права/.И стелки носеше като по-малка.И сега вече си има и сколиоза.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: slaf в сб, 06 дек 2008, 18:01
Elbosi, ако не те притеснява, моля да споделиш каква е причината за по- късия крак, че и ние имаме сходен проблем с дъщеря ми(тя е на същата възраст), но не може  да се установи причината за разликата.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zippo в нд, 07 дек 2008, 09:46
Здравейте,аз съм на 16 години и имам видима разлика в талията, и там градусите са ми 39. Аз ходя на йога и от време на време плувам. Порастнала съм в близките 2 години с 2 см? Според вас дали е възможно да се е увеличило?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zippo в нд, 07 дек 2008, 09:56
Искам само да добавя,че нямам никакви болки,стоя изправена почти през цялото време и не усещам да има драстична разлика. Откриха ми сколиоза, когато бях на 12 с градуси 26,ходих на гимнастика процедури всичко необходимо,корсет. Но след това ме блъсна кола и 3 месеца бях на легло и мускулите ми атрофираха и се дигна на 38. След това много интезвивно тръгнах на плуване и гимнастика. Последният път когато се снимах беше преди 2 год. Възможно ли е да се е покачил драстично над 50 градуса и ако е, би ли трябвало да си личи? Защото няма голяма разлика от преди


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: крокодил в пн, 22 дек 2008, 11:26
Ralitza369 ,много се радвам за теб и приятелката ти ,че сте решили проблема с болките в гърба ,но билките не могат да изправят гръбнака.Аз лично съм с ужасно крив гръбнак.Сега след като постоянно нося сина си на ръце изкривяването ми стана още по-видимо и грозно ,но все още не ме депресира това :mrgreen: и слава Богу ,не ме боли.Според мен без упражнения не може един гръб да се изправи. newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в пн, 22 дек 2008, 18:17
Здравейте!
Аз имам болки в гърба, врата и кръста от около 5години. Ходих на много ортопеди, но така и не ми откриха какво е. Правени са ми рентгенови снимки, които последно показаха, че имам лека сколиоза. Също така откриха, че тазът ми е леко крив и носих повдигаща стелка на единия крак. Освен това имам втвърдяване на мускулите на гърба-образуват се мускулни възли, които се напипват с ръка и при натискане болят. Ортопедът каза, че мускулите ми са слаби и от малкото движение идвало всичко. По принцип винаги съм спортувала нещо, но не директно свързано с гърба-бягане или каране на колело и явно не е било достатъчно, защото през останалото време бях все седнала. Ходих на гимнастика и масаж и имах леко облекчение.
Сега се забелязвам, че не мога да стоя дълго време седнала в изправено положение. КАто се изправя получавам лека болка в гръдната кост, гърбът ми омалява и все гледам да се облегна някъде и да наклоня глава на една страна.
Може ли да ме посъветвате къде да ида и какви изследвания да направя. Досега живеехме в Германия и всъщност там ми правиха рентгеновите снимки и казаха лека сколиоза, но болките ми продължават.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Milena Nikova в пн, 22 дек 2008, 20:17
В_и_В_и, извинявай че ти видях последните постове.
Аз имах абсолютно същия проблем с болка в гръдния мускул и сколиоза от ученичка, но без проблеми дотогава.  Ходих на ортопед, прави ми снимка и дискутира на дълго и широко, каза че междупрешлената течност на 2 от прешлените ми била поизчезнала, че прешлените се триели "на сухо" и се получавал този проблем, а и че имам плексит от климатика и работата само с дясна ръка в едно положение (на компютъра).
Накрая ме прати при един страхотен кинезитерапевт д-р Сливков (може би вече не работи, тогава беше възрастен) в Ортопедията в Горна баня. Ходих на масажи при него 10 пъти, после викна мъжо и му каза да гледа и пише. Правих упражнения 2 пъти дневно по 1/2 час сама и 1/2 час мъжа ме мачкаше по гърба, даже едното беше с колене, трябваше да ме разпуква и усуква, и да сваля напрежението от мускулчетата. Накрая се оправих. Потърси добър кинезитерапевт или спортен масажист, но си иска и работа вкъщи.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Янчето в сб, 17 яну 2009, 10:21
Привет и от мен!
Ще карам направо...на 12 години съм, откриха ми сколиозата през септември 2008, тогава личният ми лекар ме изпрати да ми направят снимка и да ми покажат упражненията, които трябва да изпълнявам.Снимката я направих, упражненията ги започнах веднага, но след това отидох и при ортопед, който ме прати в София или по-точно Горна Баня, там попаднахме при доктор Диков, измери градусите бяха 38-точно на границата, от там пък отидохме за да ми направят корсета, беше готов след няколко седмици.Извикаха ни отново за да вземем вече готовия корсет.А следващият път беше за да ме снимат с корсета и да видим какво става с градусите.За 2-3 месеца упражнения и около 1-2 месеца носене на корсет вече бяха 30, сега ме викат отново след 3 месеца, за нова снимка  :party: За всички, които са с корсети, НОСЕТЕ ГИ!!!
Пожелавам на всички страдащи от сколиоза да се оправят по-бързо, и да бъдат оптимисти, всичко се постига с много воля и желание!Ако имате въпроси задавайте, ще отговарям!  :party:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в пн, 19 яну 2009, 09:38
До Ралица:

Аз мисля също като Крокодил, че ти предлагаш само някакви продукти за облекчаване на болките, които при мен не са проблем, защото ходя на фитнес.
Проблемът с изкривяването си остава доживот.
Аз не губя надежда и откакто ходя на фитнес от 2 год. има видимо подобряване на стойката.

Въпреки това, не спирам да се надявам, че с една операция, изкривяването може да се коригира значително.

Сега заминавам на кораб да работя като администратор, за да събера пари за операция, ако лекарите се съгласят на такава-най-вероятно, няма да е в България, защото тук не се прилагат съвременните оперативни техники и имплантанти.
Ще се чуем живот и здраве ноември месец.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: JeNiIiIiIiI в пт, 06 фев 2009, 21:13
abe az sum na 14 i  imam skolioza :(. Nz kolko gradusa kum 36...i nosq plasmasov korset. Vijdam 4e ima mn hora s moq problem. Nqkoi moje li da mi dade s1vet. Mersi predvaritelno  :pray: :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Янчето в нд, 08 фев 2009, 10:14
abe az sum na 14 i  imam skolioza :(. Nz kolko gradusa kum 36...i nosq plasmasov korset. Vijdam 4e ima mn hora s moq problem. Nqkoi moje li da mi dade s1vet. Mersi predvaritelno  :pray: :hug:

Само не се отчайвай, носи корсета, прави си упражненията редовно, това е което се иска от теб.Успех ти желая! ;-)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: petia70 в пн, 16 фев 2009, 05:52
Моето дете е на 16 години, беше на 1 г. 11 м. когато откриха азкривяването на гърбът му (скулиоза) и оттогава започнаха нашите мъки, ходене посанаториоми за рехалибитация, носене на пластмасови корсети докато не се стигна до операция през 2005г. защото изкривяването прогресира упорито. Поставиха му инплантанти в Горна баня. Наложи се втора операция през 2007г. торокопластика. Въпреки операциите, градусите на изкривяването си прогресират все още. Прочетах добри отзиви за деца оперирани във Франция, но незнаем къде и към кого да се обърнем за съвет и помощ. Моляпишете ми вас кой ви насочи за операция в чужбина и по какъв начин заминахте.
                                                                              Благодаря ви предварително


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоз
Публикувано от: Sollsoll в пт, 20 фев 2009, 11:04
.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kosio marev в вт, 24 фев 2009, 21:00
Много моля,ако някой е изпробвал това изобретение да сподели.Дъщеря ми от началото на септември е с корсет и е доста изтормозена от него,а трябва да го носи поне 2-3 години.Това нещо изглежда по-поносимо.Но бих искала повече подробности от човек,който го е ползвал.
Здравейте, това което се предлага служи за корекция на стойката за постигане на правилно телодържане с цел предотвратяване появата на изкривявания при подрастващи. Тъй като съобщавате че на дъщеря ви са предписали да носи корсет предполагам, че този апарат който предлагат няма да ви свърши работа.Ако все още имате нужда от съвет ще ми е нужна допълнителна информация.
Носенето на корсет е нож с две остриета,само с носенето на корсет гръбначни изкривявания не се компенсират.
Адрес за кореспонденция - kosiomarev@hotmail.com

                  Успех


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dqdo blago в вт, 03 мар 2009, 20:08
imam edna ideq koqto izu4avam ot 6godini i tq e 4e....osven van6nite usloviq:nepravilna stoika,lo6i xranitelni navici i t.n.pri4ina za grabna4nite izkrivqvaniq na decata imat i vatrenite usloviq....vzaimootno6eniqta im s roditelite.zvu4i absurdno no analiziraiki nad stotina slu4aq v razli4ni vremena i vazrasti  i strani,ustanovqvax edin interesen fakt:despoti4en roditel i sa6to tolkova silno kato xarakter dete,koeto oba4e se pod4inqva na roditelq po silata na vzaimootno6eniqta,no silata na vatre6noto nesaglasie ostava prinuditelno zatvorena v tqloto i saotvetno izbiva nanqkade.kazax 4e zvu4i neveroqtno i dalgo tasix vazmojnata pri4ina......otkrix q v ....lipsata na xarmoniqta mejdi yin i yang spored kitaiskata tradicionna medicina.na4in na vazstanovqvane?predi vsi4ko s razbirane na situaciite,osaznavane na slu4kite i razbira se fizi4eski usiliq.za6toto nie ne sme miks ot materiq i dux i lipsata na xarmoniq v tqx nari4ame bolest.tolkova ot men.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Янчето в ср, 11 мар 2009, 19:48
imam edna ideq koqto izu4avam ot 6godini i tq e 4e....osven van6nite usloviq:nepravilna stoika,lo6i xranitelni navici i t.n.pri4ina za grabna4nite izkrivqvaniq na decata imat i vatrenite usloviq....vzaimootno6eniqta im s roditelite.zvu4i absurdno no analiziraiki nad stotina slu4aq v razli4ni vremena i vazrasti  i strani,ustanovqvax edin interesen fakt:despoti4en roditel i sa6to tolkova silno kato xarakter dete,koeto oba4e se pod4inqva na roditelq po silata na vzaimootno6eniqta,no silata na vatre6noto nesaglasie ostava prinuditelno zatvorena v tqloto i saotvetno izbiva nanqkade.kazax 4e zvu4i neveroqtno i dalgo tasix vazmojnata pri4ina......otkrix q v ....lipsata na xarmoniqta mejdi yin i yang spored kitaiskata tradicionna medicina.na4in na vazstanovqvane?predi vsi4ko s razbirane na situaciite,osaznavane na slu4kite i razbira se fizi4eski usiliq.za6toto nie ne sme miks ot materiq i dux i lipsata na xarmoniq v tqx nari4ame bolest.tolkova ot men.

По-голяма глупост от тази не бях чувала!Ако причината беше тази, страдащи от сколиоза нямаше да има, не мислиш ли?А за логика в т'ва написаното по-горе, да не говорим!  :stop:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Sollsoll в ср, 11 мар 2009, 19:51
Ако си беше направил труда да го напишеш на кирилица нямаше да е лошо. Тогава можеше и да го прочета  :xarms:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: andrea.a в ср, 11 мар 2009, 22:43
   Здравейте, една позната ми каза, че в София, в Токуда идват американски лекари и оперирали деца със сколиоза по най-нови методи.Дали сте чували нещо?

 Намерих и прочетох.Трябваше да започна първо с търсене, а не с въпросите.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Smurfette в ср, 11 мар 2009, 23:16
Ако си беше направил труда да го напишеш на кирилица нямаше да е лошо. Тогава можеше и да го прочета  :xarms:
ЕТО ви ПРЕВОДА . Все пак не отхвърляйте така всяко нещо :ooooh:
Цитат
имам една идея която изучавам от 6години и тя е че....освен външните условия:неправилна стойка,лоши хранителни навици и т.н.причина за гръбначните изкривявания на децата имат и вътрешните условия....взаимоотношенията им с родителите.звучи абсурдно но анализирайки над стотина случая в различни времена и възрасти  и страни,установявах един интересен факт:деспотичен родител и също толкова силно като характер дете,което обаче се подчинява на родителя по силата на взаимоотношенията,но силата на вътрешното несъгласие остава принудително затворена в тялото и съответно избива нанякъде.казах че звучи невероятно и дълго търсих възможната причина......открих я в ....липсата на хармонията между уйн и янг според китайската традиционна медицина.начин на възстановяване?преди всичко с разбиране на ситуациите,осъзнаване на случките и разбира се физически усилия.защото ние сме микс от материя и дух и липсата на хармония в тях наричаме болест.толкова от мен.

А дядо Благо да пробва http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php (http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php) тук следващия път


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: mar4ela5 в вт, 17 мар 2009, 15:04
Здравейте!
Много полезна тема и доста актуална за съжаление... Петьо е на 7г. и преди 2 седмици му откриха сколиоза. От 6. 05. ще ходим на рехабилитация в продължение на 3 седмици и после ще правим упражнения у дома. Ще следя темата с интерес.  :peace: Успех на всички!  :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Инди в чт, 19 мар 2009, 12:59
И аз съм в отбора.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Ljuboznatelna в чт, 19 мар 2009, 13:08
ЕТО ви ПРЕВОДА . Все пак не отхвърляйте така всяко нещо :ooooh:
Цитат
имам една идея която изучавам от 6години и тя е че....освен външните условия:неправилна стойка,лоши хранителни навици и т.н.причина за гръбначните изкривявания на децата имат и вътрешните условия....взаимоотношенията им с родителите.звучи абсурдно но анализирайки над стотина случая в различни времена и възрасти  и страни,установявах един интересен факт:деспотичен родител и също толкова силно като характер дете,което обаче се подчинява на родителя по силата на взаимоотношенията,но силата на вътрешното несъгласие остава принудително затворена в тялото и съответно избива нанякъде.казах че звучи невероятно и дълго търсих възможната причина......открих я в ....липсата на хармонията между уйн и янг според китайската традиционна медицина.начин на възстановяване?преди всичко с разбиране на ситуациите,осъзнаване на случките и разбира се физически усилия.защото ние сме микс от материя и дух и липсата на хармония в тях наричаме болест.толкова от мен.

Класическата хомеопатия разглежда болестите по този начин. Не можем да отречем успехите й.  Това прави и Германската Нова Медицина, има тема в хомеопатичния.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Янчето в чт, 19 мар 2009, 21:14
   Здравейте, една позната ми каза, че в София, в Токуда идват американски лекари и оперирали деца със сколиоза по най-нови методи.Дали сте чували нещо?

 Намерих и прочетох.Трябваше да започна първо с търсене, а не с въпросите.

Така, последния път когато ходихме на предглед в София, попитахме доктора (ние също чухме за тях).Той обясни, че идват тук за да оперират, защото в чужбина просто не им го позволяват, понеже НЕ могат!Та това е, не мога да знам със сигурност дали е така, но щом го казва лекар...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: bg_mama в нд, 22 мар 2009, 23:23
Aми то дет се вика"и аз в кюпа''.Доста четох от тук написаното....заболя ме главата...и пак не схванах кои знае колко.И аз съм с диагноза МС90%(ако изобщо такава съществува).Малкия пък е с астматични пристъпи.За капак на всичко днес водих каката на ортопед и тия дни трябва да направим снимка,за нещо което се вижда дори с моето просто око. newsm70Мисля си че у дома сме в гнездо от болести newsm78,вече незнам на кои свят се намирам.Изкривяването ние и горе към плешките и надолу към кръста(пусто само от това нямах хабер,сега и тва ще понауча волъо неволъо)
Към мамите от Варна.Какви точно корсети се купуват за деца,имало специализиран магазин във Варна дали нямат сайт?

Благодаря предварително  :bouquet:.

п.п.Дъщеря ми е на 12.6,поне ме обнадеждиха че съм я видяла уж навреме.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zgo в пн, 06 апр 2009, 15:05
за тия които са от регион Варна и близко до Варна. На 02.04.2009г. ходихме в София за да ни сложат новия корсет, /пореден 4/който се изработва по високотехнологичен метод със сканиране на тялото а не чрез гипсиране в работилницата на Ото Бокс и разбрахме, че ще правят такава и във гр.Варна, която ще се намира в Окръжната болница и ще спестим честото ходене до София. Що се отнася за запитването за корсет за сколиоза, той не се купува от магазин или аптека прави се индивидуално по тялото на детето и е от пластмаса.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: asasas в сб, 25 апр 2009, 22:48
namerete me w skaipa molq wi koito ima problem s gr1bnaka da pishe na skaipa molq wi se mnogo a toi e           blog27_forever         pls pishete mi


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоз
Публикувано от: Sollsoll в нд, 26 апр 2009, 21:29
namerete me w skaipa molq wi koito ima problem s gr1bnaka da pishe na skaipa molq wi se mnogo a toi e           blog27_forever         pls pishete mi
защо не пишеш тук какъв е проблема?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gergana taseva в пт, 01 май 2009, 09:33
Zdraveite az sum maika na momiche bolno ot skolioza.Predi 6 meseca doktorite v gorna banq me yveriha che nai doboroto e da napravq operaciq.Sega 6 meseca po kusno ne sum tolkova obedena v tova.Bqh podvedena ot neznanie.Nqmah finansovi zatrudneniq za da napravim operaciqta v chujbina,no te me zabludiha kato kazaha che opreracite i inplantite sa ednakfi.Predi operaciqta ne e nosila korset gradusite i bqha 48 no sega sled operaciqta vupreki che kazaha che nqma da nosi e s nego i ne se znae do koga.Tq e na 13g. i mukata da nosi korset e golqma. Okoza se che implantite sa samo gore i dolo i tova ne pozvolqva dvijenie za da ne shchupi nqkoi ot tqh.Operacite v chujbina sa sus implanti na vseki preshlen koeto  garantira yspeshniq zavurshek.Sega se chuvstvam mnogo oburkana i v interes na istinata neznam kakfo da napravq!  newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: *danaya* в сб, 02 май 2009, 16:28
Здравейте! Синът ми е на 17 г. Преди няколко години личната лекарка каза, че има гръбначно изкривяване. Ходи известно време на ЛФК, но ефект никакъв. Преди година го оперираха от херния. След операцията започнаха много силни болки в гърба, които си ги има и досега. Поради операцията  и прегърбването заради болките, изкривяването явно се е увеличило. Правихме снимка, която обаче нашите некомпетентни ренгенолози дори не знаеха в какво положение да направят - легнало или седнало. Накрая решиха да я направят в легнало и то по гръб и резултатът беше ,че няма проблем с прешлените. Изкривяването обаче е видимо. Болките също са доста. Искам да го заведа при добър ортопед.
Моля препоръчайте ми специалист и кажете за да се установи какво е изкривяването и колко, как се прави снимката в легнало или седнало положение?
Много бързо израстна и е висок 1,86 см.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: bobb в сб, 02 май 2009, 21:22
Аз съм доволна от консултациите при доц.Стоков във Октъжна болница


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в нд, 03 май 2009, 07:32
Zdraveite az sum maika na momiche bolno ot skolioza.Predi 6 meseca doktorite v gorna banq me yveriha che nai doboroto e da napravq operaciq.Sega 6 meseca po kusno ne sum tolkova obedena v tova.Bqh podvedena ot neznanie.Nqmah finansovi zatrudneniq za da napravim operaciqta v chujbina,no te me zabludiha kato kazaha che opreracite i inplantite sa ednakfi.Predi operaciqta ne e nosila korset gradusite i bqha 48 no sega sled operaciqta vupreki che kazaha che nqma da nosi e s nego i ne se znae do koga.Tq e na 13g. i mukata da nosi korset e golqma. Okoza se che implantite sa samo gore i dolo i tova ne pozvolqva dvijenie za da ne shchupi nqkoi ot tqh.Operacite v chujbina sa sus implanti na vseki preshlen koeto  garantira yspeshniq zavurshek.Sega se chuvstvam mnogo oburkana i v interes na istinata neznam kakfo da napravq!  newsm78
Здравейте! На 31 май т.г. се навършват 2 год. от операцията на дъщеря ми, която сега е на 14г. При нея сколиозата достигна 4-та степен преди операцията. Носеше 2 Х 3 месеца гипсов корсет и 1 година пластмасов след операцията. Вече го махнахме и слава богу е добре. Не бих казала, че на 100% е като здравите хора стойката й, но и човек, който не се е сблъскал с този проблем, не би забелязал дефекта й, но това не е болка за притеснение, знаейки колко по-трагични случаи има по земята... Бъдете упорити и нека си носи корсетите, за да не отиде на вятъра мъката, която сте преживели преди, по време и след операцията! Все пак се касае максимум за 18 месеца, а не за цял живот! Успех   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: vania_bliznaci в нд, 03 май 2009, 10:06
Имам племенница със скулиоза искам да питам следоперативен корсет къде се произвежда освен в Бъкстон.Предварително благодаря.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в нд, 03 май 2009, 22:10
Имам племенница със скулиоза искам да питам следоперативен корсет къде се произвежда освен в Бъкстон.Предварително благодаря.
В Горна баня


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: InA962 в пт, 08 май 2009, 16:40
Здравейте! И аз съм със сколиоза и нося корсет от 9 месеца. На 13 съм и в момента най-малкото, което бих искала е това, но няма как иначе. Вече свикнах с това неприятно пластмасово нещо около мен. Ако някокой има сащия проблем (корсет), може да ми пише   irina_96@abv.bg  


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kuku1971 в пн, 11 май 2009, 05:58
Моето момче е на 14 години. Вече забелязвам изкривяване на гърба му наляво. Ходи прегърбен, казва че бил висок и се срамува. Дали е това заболяване? Къде да го заведа - ние сме от Софийско. Много седи на компютъра.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zgo в пн, 11 май 2009, 14:08
искам да попитам къде Ви правиха операцията в коя болница


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в вт, 12 май 2009, 10:27
Моето момче е на 14 години. Вече забелязвам изкривяване на гърба му наляво. Ходи прегърбен, казва че бил висок и се срамува. Дали е това заболяване? Къде да го заведа - ние сме от Софийско. Много седи на компютъра.
Единствено рентгеновата снимка ще отговори на 100%, дали има сколиоза... но имайте пред вид, че от неправелната стойка, ако все още не е придобил сколиоза, рано или късно ще си я навлече, а тя в тази възраст на децата се развива скоротечно!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в вт, 12 май 2009, 10:29
искам да попитам къде Ви правиха операцията в коя болница
В Университетската болница по ортопедия в Горна Баня


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zgo в вт, 12 май 2009, 11:35
може ли да разкажете малко повече за операцита, предварително правихте ли някакви иследвания, посещения при психолог  и т.н., защото чух от други , че в Токуда където идват американските лекари се правят първо някакви тестове, посещения при психолог с детето и др.процедури, някакви изследвания за съвместимост и т.н.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в вт, 12 май 2009, 11:59
може ли да разкажете малко повече за операцита, предварително правихте ли някакви иследвания, посещения при психолог  и т.н., защото чух от други , че в Токуда където идват американските лекари се правят първо някакви тестове, посещения при психолог с детето и др.процедури, някакви изследвания за съвместимост и т.н.

Мисля ще съм писала по този въпрос, но ще е доста отдавна /преди 2 години/. След като беше насрочена датата за операция, ни дадоха документ какво трябва да подготвим преди постъпването за операцията... Това бяха пълна кръвна картина, алергии, преглед при кардиолог, рентгенова снимка за състоянието на белите дробове и може би съм пропуснала нещо. Определено - посещение при психолог не беше включено в списъка със задачи. Но желателно е детето да е психически подготвено и да знае какво му предстои, защото притеснението, ще окаже влияние за възстановяването след операция. А и още нещо пропуснах ... трябваше да намерим 3 или 4 донора, да дарят предварително кръв, защото тази операция е с голяма кръвозагуба.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: chude в чт, 21 май 2009, 00:25
здравеите аз сам от варна.моята дъщеря е сас сколиоза и кифоза беше 31град.за 2 години падна на 26.не сме носили корсет....казаха,цхе тожа е ной с две остриета,защото с корсета няма вазможност за ъкрепване на мускулатурата и след махането му мускулите съответно се отпускат и ефекта е никакая.ходим на лечебна гимнастика,плуване и на процедури при д-р Фурнаджиес.....не знам хората от варна чували ли са за него/....упоритостта и постоянството са наи-вайни.казват,че до 18год.расте грабначния сталб и дотогажа корекцията е вазможна.а операция твардо не/става жапрос за тези пластмасовите/.на дащеря ми сега Фурнадйиев щте и взема мерки за пак индивидуален корсет,които се произвейда в белгия и ще го носи докато учи или е на компютъра.да си кажа доста съм притеснена....ама поне виждам резултата.кажете вие какжо мислите за това неино лечение.благодаря предварително


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в чт, 21 май 2009, 09:13
Здравейте, chude!
Не си споменала на колко години е дъщеря ти?! Не искам да те плаша, но ще ти кажа, че дъщеря ми въпреки корсета, гимнастиката, кинезитерапията /всичко, предписано стриктно се изпълняваше/ не можа да избегне операцията :( Беше на 9 г., когато й я открихме за близо 2 години имаше подобрения, но за съжаление между 2 от редовните прегледи, които се правеха на 6месеца положението беше станало критично и спешно насрочиха дата за операцията...Обяснението на лекарите беше - пубертета?! В тази възраст сколиозата започвала скоротечно да се развива. Ако дъщеря ти е в тази възраст, съветът ми е да правите по-чести консултации със специалист и бъдете по-агресивни в борбата с това заболяване! Искрено Ви пожелавам успех и дано успеете да я преборите без операция!   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zgo в вт, 02 юни 2009, 10:42
моля ти се дай повече информация за този доктор от Варна, къде се намира


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: бетончо в пт, 12 юни 2009, 00:55
И аз имам леко гръбначно изкривяване. Честно казано опитът ми с доктори беше отчайващ. Преди 4-5 години  отидох при личния с оплаквания от ужасни болки в гърба и той ми каза, че е от претрениране - тогава още ходех на фитнес, а след време баща ми ме заведе при негов познат ортопед, който ми откри гръбначно изкривяване, но по въпроса какво може да се направи  нямаше отговор. Е поне имах диагноза за болките ми в гърба, които бяха постонни и доста неприятни и дори имах нещо като тик да си въртя дясното рамо, за което един ден в училище  при изпитване на дъската отнесох доста подигравки. Та ударих един сърч в гуугъла за гръбначни изкривявания и след доста ровене попаднах на няколко книги на Норбеков. В общи линии тематиката беше като цяло за здравето и той много залага на това, че здравият гръбначен стълб е в основите му и как всеки човек независимо от възрастта може и трябва да си възстанови правилната стойка и съответно изправен гръбначен стълб. Също така бях на гости на приятел и по - случайност видях накаква книга за здрав гръбначен стълб- авторът  беше руснак бивш щангист.  Ако искаш да си оправиш гръбнака трябва не само да правиш дадени упражнения, но и да ходиш изправен, да седиш изправен и дори да спиш изправен. Честно казано не съм бил старателен в спазването на всички препоръки, но определено мога да кажа, че имам подобрение в стойката, вече никакви болки и поне видимо що годе прав гръбнак(не съм ходил на рентген и не мога да кажа дал още имам гръбначно изкривяване). 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: *danaya* в пт, 12 юни 2009, 20:25
Бетончо, радвам се ,че имаш подобрение. На колко си години?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: majka zajka в сб, 25 юли 2009, 12:38
Здравейте, преди ден-два забелязах, че на детето едното рамо е по-високо от другото, докато мерихме дрешки. После я поразгледах и се убедих че гърбът и е почнал да се криви на ляво. На девет е и сега мисля да я водя до педиатърката и после да търся някакви упражнения. Едно време с едни тояжки и топки се правеха гимнастики. Сега знае ли някой нещо подобно - ефективно да е. Има и една сайонджи гимнастика, дали има някъде такава?
мерси за инфото


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Янчето в пн, 10 авг 2009, 15:06
Здравейте, преди ден-два забелязах, че на детето едното рамо е по-високо от другото, докато мерихме дрешки. После я поразгледах и се убедих че гърбът и е почнал да се криви на ляво. На девет е и сега мисля да я водя до педиатърката и после да търся някакви упражнения. Едно време с едни тояжки и топки се правеха гимнастики. Сега знае ли някой нещо подобно - ефективно да е. Има и една сайонджи гимнастика, дали има някъде такава?
мерси за инфото

Ти като отидеш при лекаря, той би трябвало да те насочи, спокойно  ;-)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: bg_mama в нд, 16 авг 2009, 10:17
Здравейте!
Писала съм доста назад в тази тема,по повод дъщеря ми която сега на 28 става на 13 години.Зимата я водихме на ортопед,защото вече беше видно дори за нас(неразбиращите)гръбначното изкривяване.Казаха ни че е начална форма на скулиоза и ни дадоха рецепта за онези колани.Ставаха и буквално рани под мишниците от него,но  аз съм лоша майка(както казва тя)и не и разрешавах да го маха.Носи го до месец май-юни.Ортопеда каза след този период яко плуване на морето и на есен пак с колана.Има разлика,не сме ходили на контролен защото ни казаха чак на есен но разлика за нас има ...видима.
Ако такива неща се хванат навреме наистина е бързо и лесно,разбира се не е много приятно за самото дете но няма как.

Сестра ми е с "виснало" рамо.Майчето което писа по тоя повод,нека обърне внимание на писането на детето.Сестра ми когато бяхме малки сядаше на пода разкрачваше се и полягваше за да пише(незнам дали доби представа за какво говоря).Точно по този начин се скопоса.Явно не е било много,защото до ден днешен това не е създавало кой знае какви проблеми освен видимите за нас който го знаем.На бала й майка лично и ши костюма и едната подплънка на рамото беше малко по подсилена от другата.
majka zajka почни от там да обърнеш внимание на самата стойка на детето,и разбира се ако трябва го заведи и на отропед.Дори да не е сериозно,за твое успокоение :peace:  :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Didenceto_17 в ср, 26 авг 2009, 23:21
Амии аз днес бях на ортопед и поставиха като диагноза сколиоза. При мен несе забелязва външно искривяването и за това и несъм предполагала че го имам. Имах болки в кръста след дълго стоене права или работа свързана с навеждане. Та един ден когато отивах на басейн с мои приятелки майка ми забеляза ,че в средата на гърба сякаш гръбнака ми е искривен. На рентгеновата снимка се виждаше ясно как е добил "S-образна"  форма в профил и ако се спусне отвесна линия от първия прешлен до последняи те съвпадат и за това и несе е забелязвало когато съм с дрехи. Та мисълта ми беше, че аз неизпитвам никакви комплекси от това че имам искривяване. Мисля, че и др с моя проблем нетрябва да се притесняват дори и да се забелязва стига да се открие на време е поправимо.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Енита в сб, 29 авг 2009, 11:49
моля ви, препоръчайте детски ортопед в Горна баня за преглед със съмнения за сколиоза


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: krasi-95 в пн, 14 сеп 2009, 01:10
Здравейте  :) Аз Съм Красимира Иванова на 14 години  :) Искам да попитам удобни ли са пластмасовите корсети и виждат ли се много !  :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dmd в пн, 14 сеп 2009, 09:55
не се вижда корсета при носене въобще. ще си го поръчаш бал и като сложиш една блузка отгоре въобще не се вижда. Аз на моята дъщеричка отдолу и слагам боди за да не се вдига на горе ако е блуза се вдига от корсета слагаме корсета и върху него някоя по  тънка блуза и въобще не си личи че има корсет. В по-топлите дни за да е с къс ръкав боди корсет и върху него потник с тънки презрамки и се скрива.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Кристиян Тахтаков в нд, 27 сеп 2009, 18:08
Вижте този материал и ако желаете ме подкрепете.  :)

http://vbox7.com/play:abbfc381

http://vbox7.com/play:1c6a157c


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: renisa в чт, 01 окт 2009, 11:16
   Здравейте, бих искала да закупя апаратчето. Дъщеря ми е на осем години с пилешки гърди и много минимално изкривяване /скулиоза/. Носи ламела за корекция на пилешките гърди. Но е невъзможно да я коригирам непрекъснато за стойката. Приветствам ви за изобретението! Как да се свържа с вас?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: даниел10 в пт, 02 окт 2009, 14:01
здравеите искам да попитам как да разбера дали имам гръбначни изкривявания без да ходя на лекар дано нямам такова нещо ;(


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: mihaela_vas в сб, 03 окт 2009, 16:45
преди 3-4 години откриха на дъщеря ми, че има гръбначно изкривяване. от тогава не е спирала да плува по 3 пъти седмично, успоредно с това всеки ден си прави лечебна гимнастика, 2 години  близо у дома идваше кинезитерапевт, които и правеше масаж. сега вече е по-добре, върви изправено, и което е най-важно няма болки. ако някой се интересува да ми пише на мейла, ще му дам телефона на кинезитерапевта, от когото наитсина сме много доволни. elis_vas@mail.bg


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nad_and в пн, 05 окт 2009, 00:28
renisa, това открих при инфото на единия клип във Vbox - gsm: 0899244279, skyp: kristian889


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в ср, 07 окт 2009, 08:40
Здравейте! Дъщеря ми е със прогресираща сколиоза 58 градуса, назначиха ни операция на 30.11.2009 г
След обстоен разговор в Горна баня , разбрахме че операцията  се поема от здравната каса, но не и инплантантите ,сумата която трябва да заплатим за тях е 9000 лв.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Sheitana в сб, 10 окт 2009, 16:05
Здравейте! Синът ми е на 17 г. Преди няколко години личната лекарка каза, че има гръбначно изкривяване. Ходи известно време на ЛФК, но ефект никакъв. Преди година го оперираха от херния. След операцията започнаха много силни болки в гърба, които си ги има и досега. Поради операцията  и прегърбването заради болките, изкривяването явно се е увеличило. Правихме снимка, която обаче нашите некомпетентни ренгенолози дори не знаеха в какво положение да направят - легнало или седнало. Накрая решиха да я направят в легнало и то по гръб и резултатът беше ,че няма проблем с прешлените. Изкривяването обаче е видимо. Болките също са доста. Искам да го заведа при добър ортопед.
Моля препоръчайте ми специалист и кажете за да се установи какво е изкривяването и колко, как се прави снимката в легнало или седнало положение?
Много бързо израстна и е висок 1,86 см.

Здравейте,

аз от 3 месеца ходя при един много добър специалист. Имам изкривяване на гръбначния стълб и болки в кръста. Правя упражнения всеки ден и ходя на терапия, за този период имам значително подобрение. Ето и координатите на терапевта - Георги Илчев, тел: 0885 16 17 46 и 0896 65 55 88, сайт - http://georgiilchev.com/?page_id=13. Успех!!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DesiSlava_78 в нд, 11 окт 2009, 11:00
Здравейте, На 31 години съм,не си спомням на колко бях,когато ми откриха сколиоза.Спомням си,че ходих на някакви лагери,които бяха лечебни,но полза нямаше никаква.Дори не знам колко градуса и коя степен ми е заболяването.Просто искам да кажа,че никога не сам изпадала в депресии за това,никога не съм се интересувала какво ще кажат другите.Бях много красиво момиче,слабо,а може би и сколиозата ми не е чак толкова голяма степен,затова и нигока не съм обръщала чак такова внимание на това.Но най-вече искам да кажа на другите,че на 26 родих със секцио по мое желание,а не че ми е препоръчано ,дъщеря ми е вече на 5 и да чукна на дърво,не съм забелязала при нея да се е появило някакво изкриваване. След раждането напълнях доста, и това дава отражение- сколиозата сега е по видима,но започнах да ходя на фитнес и да спазвам диета и мисля,че всичко ще се нормализира пак. Пак казвам -може при мен да е в по-лека форма,може да не е прогресиращо /поне аз не забелязвам да се е променило нещо /,но мисля,че ако се поддържа добра спортна форма всичко ще е о.к. И най-вече,няма никакво притеснение относно това дали ще родиш -та това е най-прекрасното нещо за една жена.Ако някой иска да ми пише, ще му отговоря с удоволствие.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dobi_iv2 в чт, 15 окт 2009, 14:00
Здравейте, дайте отзиви за др. Джеров от клиниката в Горна баня-имаме час при него за следващата седмица .


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dori_74 в пт, 16 окт 2009, 08:49
Здравейте, дайте отзиви за др. Джеров от клиниката в Горна баня-имаме час при него за следващата седмица .
За голямо мое съжаление, живота ме сблъска с този / и не само с него/ лекар преди две години и половина. Не мога нищо лошо да кажа за него като лекар и човек. Сигурна съм, че ще ви обърне необходимото внимание и ще ви обясни 1:1 всичко.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dobi_iv2 в пт, 16 окт 2009, 12:35
Здравейте, дайте отзиви за др. Джеров от клиниката в Горна баня-имаме час при него за следващата седмица .
За голямо мое съжаление, живота ме сблъска с този / и не само с него/ лекар преди две години и половина. Не мога нищо лошо да кажа за него като лекар и човек. Сигурна съм, че ще ви обърне необходимото внимание и ще ви обясни 1:1 всичко.
Благодаря за отговора


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Krizia в пт, 16 окт 2009, 13:37
zdraveite, i az sam hodila pri Georgi Ilchev. Imah problemi s grabnaka, kaza mi che e losha pozicia na sedezh v rabotata. Pravih niakolko proceduri, dade mi uprazhnenia za vkashti i ot togava problemite izcheznaha. Dovolna sam.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: MIMKA_DINEVA в ср, 21 окт 2009, 17:25
zdr operirana sam ot skolioza na 26.06.2009 godina v Sofiq v universitetska bolnica po ortopediq i travmatologiq v Gorna Banq.Tam me operira profesor TAN4EV ZA KOITO MOGA DA KAJA 4E E NAI DOBRIQ LEKAR V BALGARIQ toi i celiq mu ekip.V momenta se 4uvstvam perfaktno prava sam kato struna i ne nosq korset no tova za korseta zavisi ot mnogo ne6ta.Iskam da kaja na vsi4ki koito imat tozi problem sas skoliozata da potarsqt pomo6t pri tozi doktor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   I ako trqbva da se operirate ne se za6toto  4udete tolkova po barzo stane tolkoz po dobre za vas!ZAvsi4ko svarzano sas operaciqta i predi i sled neq moga da vi otgovorq na e-mail mim4eto_dineva@abv.bg         USPEH I SE IZVINQVAN ZA LATINICATA AMA B1RZAM


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоз
Публикувано от: inchety94 в вт, 27 окт 2009, 19:11
Здравейте аз имам сколиоза и имам един въпрос,ако някой може да ми отговори ще съм много благодарна- казаха ми,че NUGA Best много помага за сколиозата,но също така други казват,че няма полза,ако някой е опитвал или знае нещо ще ми е от голяма полза,защото вече пораствам и няма закога да чакам да се оправя ..
Благодаря предварително :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ilina_hadjiganeva в вт, 08 дек 2009, 23:17
Здравейте, попаднах на тази тема случайно и въпреки безумията които прочетох на места / лекувана сколиоза със билки- хахахаха/ и това че явно някой се опитва да спекулира с нещастието на хората искам накратко да споделя моя опит с това заболяване....
От началното училище ходих на гимнастика за лека сколиоза, която уж щяла да компенсира започналия да се криви гръбнак....бях много стриктна- всеки ден я правех...после ми надигнаха едната обувка с 2 см......пълно безумие-краката са ми еднакво дълги и резултатът се досещате какъв беше...изкривих се тотално, съжалявам че не осъдихме идиотът които довлоши състоянието ми....към 7-8-ми клас отидохме в Горна баня, доц. Танчев  и слава - богу доц. Сливков, единия ми сложи корсет- който се сменяше на няколко месеца и довлоши положението, а другият ми изписа страхотна гимнастика за общо укрепване на мускулите /доц. Сливков/ ...така няколко години..назначиха ми дата за операция тъй като се влошавах -95 градуса, един голям S в анфас , а в профил гръбнакът ми бесше абсолютно прав, от корсета който сигурно са използвали в средновековната инквизиция ми се разви само едната гърда, а друга просто нямаше...направо чудноооо...
та да се върна на въпроса , отидохме за преглед и за уточняване на датата при доц, Танчев / който тогава работеше в горна баня/  и един асистент ми бутна в ръката листче с адрес на клиника във Франяия и ми прошепна да не се оперирам в горна баня/ сега след 18 години мисля доста често за този човек чийто име така и не разбрах/. Доцент Сливков също беше против операцията и така и аз се възпрях...това е невероятен късмет за мен както по-късно разбрах.Пропуснах да кажа че плувах всеки ден в продължение на 2 години.
Стигнах до Institut Calot във Berc sur Mere- Франция, отидох само за преглед , имах навършени 15 години. Там бяха меко казано възмутени от корсета с които се появих и го изхвърлиха веднага .....казаха че без операция нямя да се оправя -аз не исках да живея със сколиозата и така оперираха ме на 13.11. 1992 ,вдигнаха ме на втория ден, не съм била със никакви корсети и гипсови корита-гръбнакът ми е стабилизиран от вратът до под кръста; изписаха ме на 2-ия ден след операцията. от тогава съм си наред.
Искам да кажа -ако имате възможност лекувайте се в чужбина, тук е направо страшно ....поне бесше до преди  4-5 години. Лично познавам 2 момичета които се оперираха в Горна баня, едното беше в гипс 6 месеца- апосле му извадиха и това което му бяха сложили , неуспешна операция а уж щеше да е същото като моята- лично и написах около 30 въпроса, но после се оказа доста по-разлияно....Другото момиченце за съжаление почина на 18 години след 2-3 години с отворени рани и калпаво лечение...та мисля всички заинтересовани разбраха основната идея...поддържайте се максимално добре физически - плуване , гимнастика за общо укрепване на мускулатурата и без фитнес / във франция казаха че често той флошава нещата/ , правете си рентгенови снимки и пращайте във франция или щатите , само не и тук....
Адреса на клиниката излиза като напишете в  гугъл; Institut Calot ; Bercк sur Mere;

Успех на всички в борбата с това противно заболяване !!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: нежля в чт, 10 дек 2009, 13:04

Както казах, при мен сколиозата е от порядък на 7-8 гр, едното ми рамо е по-ниско от другото с около 1 см.
По -голям проблем ми е кифозата,


Извинявай  kalia77@yahoo.com, но 7 градуса сколиоза се води физиологична сколиоза и по твоите думи според мен сколиозата е тораколумбален дял или е във върховия прешлен на Шоермана.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в чт, 10 дек 2009, 17:47
Точно така?
Но какво от това, това не значи, не нямам изкривяване и че не искам да се оправя.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: bg_mama в пт, 01 яну 2010, 21:43
Здравейте!
Първо честита нова година на всички,много здраве и късмет през новата 2010г!

Не отдавна писах тук че дъщеря ми е на вече 13 г и с гръбначно изкривяване,носи колан миналата зима,цяло лято здраво плуване и така.
Сега имаме друг проблем,който като родител и некомпетентна в тази сфера малко трудно ще опиша.Пиша тук защото дори незнам как да търся тема по случая в бг-мамма.
С прости думи баш бая доцент ми обясни че това е заболяване на растежа,става въпрос за някаква мека връзка под капачката на лявото коляно,която държи сухожилия на долу по крака и мускул на горе по самото бедро. newsm78 Та там има една подутина която на единия крак е много по-силно изразена и детето го наболява от доста време.Спряха я от физическо,забраниха и всякакви спортове и натоварване на крака.Обясниха ми че тази мека връзка(при децата е мека връзка),лесно се къса и от там следва операция :sick:.
Януари пак ще ходим при доцента,след доцента минаваме на професор във Варна.
Ако някой има идея за какво иде реч с това "заболяване на растежа" нека ми драсне поне на лс моля :pray:.

п.п.Около коляното ще разгледат всички пак и гръбначното изкривяване...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Ro$aRio в пт, 15 яну 2010, 10:30
Здравейте.Сина ми е дцп,епилепсия ,освен това има и сколиоза.Моля,хора в такова положение да ми дадът насоки как да му правя упражнения-препоръчват ни гимнастика във вода.Тъй като заради парализата  не му позволява движения стой стегнато във водата,Много ще ми помогнете ако опишете упражненията който мога да правя у дома.Благодаря.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: mima_mn в пн, 18 яну 2010, 10:25
Здравейте! Жадно поглъщам всичко написано от вас.
ПРеди три месеца разбрах, че имам сколиоза и то от тези нелечимите.
Трябва да се науча да живея с тази диагноза. Трудна е за "преглъщане", но имам две деца и не мога да си позволя да се отчайвам и предавам.
Досега разбрах, че лечение няма. Предлагат ми да нося корсет от тези най-големите. Но какво ще ми помогне той?
Приятен ден на всички!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: СЪКРУШЕН в ср, 20 яну 2010, 16:33
Здравейте!
Къде в София мога да направя добра рентгенова снимка на целия гръбначен стълб?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Илияна в пт, 22 яну 2010, 18:27
Здравейте,

Да препоръчам и аз Георги Илчев (http://georgiilchev.com/) - http://georgiilchev.com/. Невреоятен ортопед.
Намести ме за 2 посещения и всичко вече е ОК. А можеше да съм на обезболяващи още.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: georgiilchev в нд, 24 яну 2010, 01:02
Zdraveite,
Kazvam se Georgi Ilchev i sam kineziterapevt (da popravia chambao). Razbrah ot pacienti che e pisano za men v tozi forum i ot ljubopitstvo reshih da vliaza i da procheta kakvo. S radost vizhdam pozitivnite komentari na niakoi moi pacienti za koeto sardechno im blagodaria. Niamam namerenie, a i vazmonost da vlizam i korespondiram v tozi forum. Ako niakoi ot potrebitelite na bgmama ima vaprosi ili jelanie da se svarzhe s men moje da go napravi  na veche publikuvania ot chambao site www.georgiilchev.com ili na predostavenite tam gsm-i.

Bih iskal v dopalnenie da napravia dva komentara:

Kam Sakrushen - snimka s otlichno kachestvo na celia grabnachen stalb mojete da si napravite v centar za obrazna diagnostika ProVita na ulica Montevideo, Ovcha Kupel. Centara raboti i sas zdravnata kasa, taka che moje i s napravlenie. Razpolagat s moje bi nai-dobrata tehnika za obrazna diagnostika v Sofia.

Kam bg_mama - gospojo, zaboliavaneto na dashteria vi se naricha Osgut-Shlater i naistina e problem na rastezha. Sreshta se izkljuchitelno pri podrastvashtite. Ne mislia che triabva da imate golemi opasenia osven ako zasegnata zona na liavoto koliano ne e tvarde boleznena. Ogranichete sportnata deinost na deteto do deinosti neiziskvashti golemi natovarvania na kolenete, neka da pluva, naprimer. Problema izchezva sas zavarshvane na kostnia rastezh okolo 17-18godina. Nai-veroyatno shte ostane edin kozmetichen defekt v oblasta pod kapacheto na kolianoto izraziavasht se v podutina s kostna tvardost.  Pri hyperrazvitie na kostnia izdatak toi moje da bade ostranen ili namalen operativno, no tova riadko se nalaga, a i lichno ne vi preporachvam da pribiagvate do operacia osven ako niama bolki ili pak vliyae negativno na samochuvstvieto na deteto, vse pak e momiche.

V sluchai che imate dopalnitelno vaprosi pishete mi na elektronnia adres zadaden v site-a mi: www.georgiilchev.com


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: liaeli в вт, 26 яну 2010, 15:37
Здравейте! Аз съм нова във форума, но се надявам да получа съвет. Имам дъщеря на 6 годинки с детска церебрална парализа.За съжаление състоянието  и е доста тежко. Не може да седи, не ходи и не говори. На всичкото отгоре си имаме и гръбначно изкривяване, и то още от една годинка. Сега вече извивката е доста голяма и се страхувам, че това може да доведе и до други усложнения. Интересува ме дали някой знае при това нейно състояние дали може да се приложи оперативно лечение,  и дали ще има добър резултат. А така също да ме посъветвате и към кои лекари ортопеди мога да се обърна.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: georgiilchev в чт, 28 яну 2010, 08:39
gospojo, obarnete se kam prof. Tanchev v ortopediata v Gorna Banja. Neka toi konsultira perspektivite na edna grabnachna operacia pri dete s DCP.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Igi_ в чт, 28 яну 2010, 10:56
Моля ви, пишете на кирилица, задължително условие за форума, а и много трудно се разбира написаното от вас!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: liaeli в чт, 28 яну 2010, 16:59
Благодаря за насоката. Ще потърся координатите на професор Танчев.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: maripeseva в нд, 31 яну 2010, 22:36
Копирам този пост от една друга тема.Мисля,че тук ще е по полезна тази информация.

Здравейте, бих искал да информирам всички майки на деца от 9 до 16 г. възраст, че към БАН се провеждат безплатни ЕМГ изследвания на деца с гръбначни изкривявания както и се
се осигуряват апаратчета(подсещащи децата да коригират стойката си, посредством вибрационен сигнал) за корекция на стойката в случаи на неправилна телесна стойка, кифози, сколиози и др.
Безплатните прегледи ще бъдат до 9 април 2010 г. 
За повече информация: 0899244279 или kit15@AB.GB, Skyр Kristian889


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в чт, 11 мар 2010, 14:35
Преди месец и половина оперираха дъщеря ми от сколиоза в Горна баня, ако някой иска информация относно цялата манипулация, нека ми пише на darinatt@abv.bg, финансираха ни от МНЗ и Фонда за лечение за деца... бих помогнала с удоволствие на всички които тръгват по нашият път.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: keitlin_ в пт, 19 мар 2010, 11:58
Моля, ако има някой с диагноза сколиоза, който е опериран от д-р Росманов от Плевен да ми пише!!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: irka1978 в пн, 22 мар 2010, 12:19
Искам първо да се извиня,че се намесвам в темата,но ми омръзна да ходя по най различни лекари,и в Бургас,и в София.От 2006г. имам болки в гърба и кръста.Първата диагноза беше редуциран пети лумбален диск.Правих ЯМР и установиха пукнатина в прешлена,изписаха ми инжекции,облекчиха ме и ме увеличиха с 15кг.(до сега).След криза миналата година декември(не можех да се движа за 15мин.и много трудно дишах,сякаш някой ме удари в гърдите)отидох на лекар,направиха ми нови снимки и ми казаха,че имам две изкривявания на гръбнака-болката се отразявала по ребрата и се усещала като инфаркт-диагнозата им беше,цитирам хондроза на С2-С3.Пак ме пращат на ЯМР.Моля ви посъветвайте ме къде в София да си направя такъв,прочетох тук за това изследване на целия гръбнак.Искам да си направя такъв,защото този който ми направиха беше само на долната част,сега трябва нов на горната.С нашите доктори не искам да рискувам,да се окаже накрая,че трябва и друг да правя.Посъветвайте ме за лекар,който найстина да разбере какво ми е.Омръзна ми все да ме боли,вече се пристрастих към аулина,но той притъпява болката за няколко часа.Благодаря ви за вниманието и още веднъж ме извинете за безпокойството.Пожелавам ви приятен и слънчев ден на всички.
                                                                                                                                                          Поздрави:Ирка  :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: irka1978 в пн, 22 мар 2010, 13:06
Намерих последната диагноза,можете ли да ми я обясните,като за обикновенни хора.Цитирам я
Ренгенография на С прешлени
Изгладена физиологична лордоза.Хондроза на С2-С3.
Ренгенография на Тн прешлени
Изгладена физ.кифоза.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: keitlin_ в пн, 22 мар 2010, 18:04
Irka 1978 влез в Google, напиши "изгладена лордоза" и ще видиш какво има там. След това напиши "кифоза". Там има много обяснения. Смятам, че ще са ти от полза. Успех в търсенето!!! Пиши след това!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: irka1978 в пн, 22 мар 2010, 19:05
Благодаря ви за вниманието.Разбрах вече какво е лордоза и кифоза,с обикновенни думи имам изркивяване на шиините прешлени и пролапс(дупка кухина)на прешлен на кръста.Днес ходих на точков масаж и не  :party:съм пила нито един Аулин.Случайно попаднах на това легло,моя позната е взела такова.Масажът е 40 мин. и изобщо не е скъп.След като станах от леглото,първо тазобедрената ми става изпука,при самото ставане,след това като се обърнах да кажа нещо вратът ми изпука и накрая като се обличах и ръцете,не знам какво беше това(нали съм обездвижена и се учудих-казах им :D че се разглобявам,много се смутих,пуках и ехтях в салона :oops: )  но за първи ден съм много доволна,ще направя още 9 масажа,така ми казаха и ще пиша как съм.Не искам да правя реклама на познатата си,а просто да споделя,разберете ме,че всеки един ден при мен протича с много болка.Пускам ви линк за масажното легло,намерих го сега в нета,и аз започвам да чета.Пожелавам ви лека вечер и :hug: Благодаря!!!
     http://diela.hit.bg/ (http://diela.hit.bg/)
                                                                                                                                   Поздрави:Ирка  :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: keitlin_ в пт, 26 мар 2010, 11:28
    Отново моля, ако има някой със заболяване "сколиоза" и е опериран от д-р Венци Росманов от Плевен, да пише!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в пт, 26 мар 2010, 19:01
Отивайте в София, това е моят съвет, преди месец и половина дъщеря ми я оперираха там...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anya_pe в пн, 19 апр 2010, 17:13
Аз съм на 26 год. и бих искала да успокоя всички на които им предстои или са преживели сколиозата.Оперира ме доц. Танчев преди 14 год.. Оттогава имам пирони в гръбначния стълб и се чуствам добре. Понякога когато се претоваря, ме наболява гърба, но мисля,че и без пироните пак бих с ечуствала така след натоварване. Носих 6 месеца гипсов корсет и 1 год ин половина пласмасов корсет. Имах 30 % изкривяване, като процентите мис е вдигаха изключително бързо затова се наложи да се оперирам. Аз лично бих препоръчала клиниката в Горна баня, макар че и в Плевен правят операции, но базата там е доста зле. Сега имам двама кръщелници близнаци и на единия му предстои такава операция. Стискаите палци ,макар да знам че всичко ще е наред :) Успех!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоз
Публикувано от: thebugaboo в пн, 19 апр 2010, 18:16
Здравейте на всички!

Спешно ми трябва допълнителен коментар и отзиви (не че до този момент не съм се информирал, просто искам последно да чуя няколко мнения по въпроса). Благодаря ви предварително на всички!

Имам торакална сколиоза, която за щастие е ограничена само в долния шиен и торакален отдел на гръбнака (врат и нивото на гърдите). Проблемът е, че страдам от постоянни болки, които на моменти са направо нетърпими. В сряда ме приемат (да, точно тази седмица, само след 2 дни) в Пирогов и ще ме оперират.

Бих искал да ви попитам, какви отзиви сте чували за проф. Габровски и д-р Узунов от МБАЛ "Пирогов", София.

Благодаря отново!Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоз
Публикувано от: shammi в вт, 20 апр 2010, 09:33


Бих искал да ви попитам, какви отзиви сте чували за проф. Габровски и д-р Узунов от МБАЛ "Пирогов", София.

Благодаря отново!Тук ще ти отговоря - за Габровски само хубави мнения - той е завеждащ  отд неврохирургия, а за Узунов просто нищо не мога да кажа...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Noche в пт, 30 апр 2010, 23:11
Моята дъщеря е на почти 7 години и има сколиоза мисля че 2ра степен-21 градуса. Освен това има 3 сърдечни операции, от които аз мисля, че се получи това изкривяване. В момента носи пластмасов корсет(геройски) и бих искала да пообщувам с хора с подобни проблеми, да ми споделят повече за това заболяване и има ли някакви шансове това дете да се оправи. Сега от скоро ходим и на лфг но незнам достатъчно ли е 3 пъти в седмицата... Жалкото е, че нямаме басейн в града, където живеем и не може да плува, макар че не е препоръчително за нея да спорува....Какви са предимствата и недостатъците на този корсет, защото ми казаха в Горна Баня,че трябва да го носи докато не спре да расте гръбнака й и цялата костна система.... Ако някой може да сподели това би ми било от голяма полза :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Rosito_p в чт, 06 май 2010, 10:57
Здравей Noche! Надявам се дъщеричката ти да се оправи и бързо да стане една прекрасна дама!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: jhni;gu в нд, 16 май 2010, 01:05
Здравейте, аз търся добър рехабилитатор или физиотерапевт. Моето дете е на 7г. и му откриха странна сколиоза. Странна , защото не знаят каква е причината в Горна баня и ме прехвърлиха към невролог, но и той не откри нищо. Сега ходим на плуване и трябва да правим ЛФ. Ако някой познава специалист, моля да ми изпрати телефон или адрес. Благодаря :D


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: jhni;gu в нд, 16 май 2010, 01:20
Noche , чувала съм , че корсета е важен, но малко мускулите ще станат лениви. Може би чак-пат трябва да се правят и упражнения. :thinking:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: loopy в пн, 17 май 2010, 19:52
Някой би ли могъл да ми даде GSM-а на проф. Танчев ,понеже има някакъв проблем с телефоните в болницата, а трябва да се свържем с него, а и сме от Бургас, да не се окаже напразно пътуването ни до там. Благодаря предварително!  :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: bobb в пн, 17 май 2010, 21:58
Здравейте мили мами. От известно време се каня да споделя какво се случва с нашата сколиоза. Преди време бях писала,че е на 13 години на дъщеря ми й намериха двустранна сколиоза.  Вече е почти на 16. Препоръчаха ни корсет и плуване. Корсета го носихме почти година. До началото на лятото,когато стана горещо и много измъчващо да я карам да слага две тениски и корсет при температура 32 градуса.  В резултат на почти непрестанното му носене тя започна да се движи доста сковано. Беше много обездвижена. Корсета й омаля. Докато чакахме момента да поръчаме нов ми препоръчаха Юмейхо масаж. Не знам дали така се произнася правилно името. След 5 - 6 масажа разликата в кръста,която беше около 1,5 см. изчезна. Аз принципно съм доста скептична , но то е очевадно. А сега след 2 месеца и разликата при лопатките я няма. Гръбнака естествено още е крив, но поне мускулатурата вече е еднаква. Така,че моля ви потърсете и др.информация. Не губете време като нас. Може би изобщо нямаше да се изкриви толкова , ако бяхме реагирали навреме.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Saly в ср, 19 май 2010, 16:55
Здравейте, искам да ви помоля да препоръчате опитен ортопед по гръбначни изкривявания и въобще за оценка на осанката. Синът ми е на 5.5г и неотдавна му откриха съвсем лека форма на сколиоза, но вероятно при него има и малка разлика 1 см в дължината на крачетата (наскоро открита). Той има една вродена аномалия на едното ходило , оперирана преди 4 месеца, тя може да е една причина за неправилна стойка , а от там и сколиоза, но е възможно и да има нещо друго, тъй като при нас нещата са доста по-особенни. Просто искам да го консултирам с опитен специалист , който внимателно да прегледа и оцени състоянието на осанката му.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: vesnag в чт, 20 май 2010, 12:22
Здравейте на всички, аз съм Весна от макеодниа, моята дъщеря има церебрална парализа. Работим по АБР метода, който дава отлични резултати.Сакам да ви кажа, че с помощта на АБР сколиози се лекуват без операция. Може тук да видите http://abrmakedonija.blogspot.com/2010/03/abr-skoliozi-1.html  и тук http://abrmakedonija.blogspot.com/2010/03/abr-skolizi-2.html


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в пн, 24 май 2010, 15:56
Здравейте, искам да ви помоля да препоръчате опитен ортопед по гръбначни изкривявания и въобще за оценка на осанката. Синът ми е на 5.5г и неотдавна му откриха съвсем лека форма на сколиоза, но вероятно при него има и малка разлика 1 см в дължината на крачетата (наскоро открита). Той има една вродена аномалия на едното ходило , оперирана преди 4 месеца, тя може да е една причина за неправилна стойка , а от там и сколиоза, но е възможно и да има нещо друго, тъй като при нас нещата са доста по-особенни. Просто искам да го консултирам с опитен специалист , който внимателно да прегледа и оцени състоянието на осанката му.

Горна баня - клиниката по ортопедия и травматология проф. Танчев - той е завеждащ отделение гръбначна хирургия, телефони за връзка с него има в интернет


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в пн, 24 май 2010, 16:00
Някой би ли могъл да ми даде GSM-а на проф. Танчев ,понеже има някакъв проблем с телефоните в болницата, а трябва да се свържем с него, а и сме от Бургас, да не се окаже напразно пътуването ни до там. Благодаря предварително!  :bouquet:

В интернет има телефони, за личен мобилен номер едва ли някой ще знае, до 17.05 проф.Танчев беше в отпуск, може би за това не сте успели да се свържете с него.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в чт, 17 юни 2010, 09:55
чух, че в горна баня не ти обращат много много внимание ако си малко по голям
аз съм на 27 г. дали ще се съгласят да ми направят снимка и измерване на градусите, при положение че съм оперирана, но не в българия и то преди доста време?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в пт, 18 юни 2010, 16:05
Възрастта няма значение, според мен еднакво се отнасят с всички пациенти, а снимка и измервания на градуси всеки ортопед може да направи не само в Горна Баня. Това е лично мое мнение.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в пт, 18 юни 2010, 16:16
Мисля, че тази тема ще бъде полезна за всички родители на деца със сколиоза , от скоро и аз разбрах че децата ни имат нужда от социална интеграция и им се полагат социални добавки... През РЕЛК и ТЕЛК могат да минават , не само деца след операция , но и веднага след поставяне на диагноза сколиоза. http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=465974.0 // Темата е - За правата на децата ни! , ако мога да бъда полезна на някого с информация , съм насреща.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в сб, 19 юни 2010, 00:35
моята майка въобще на времето не се е сетила че мога да мина на телк след операцията
те минаха вече 15 години и от време на време се присещам, че сега съм добре, но след време не се знае
късно ли е да мина на телк и има ли значение, че съм оперирана в чужбина?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в ср, 23 юни 2010, 03:46
моята майка въобще на времето не се е сетила че мога да мина на телк след операцията
те минаха вече 15 години и от време на време се присещам, че сега съм добре, но след време не се знае
късно ли е да мина на телк и има ли значение, че съм оперирана в чужбина?
Не, не е късно, опитайте. Епикриза и бележка от личен лекар и подавате документи за да ви назначат дата за ТЕЛК.
Ето още полезна информация : http://www.mlsp.government.bg/bg/public/disable_brochure.htm
http://www.homeopathybg.org/members/DeJure/naredbi/TELK.html


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в ср, 23 юни 2010, 08:01
daritt благодаря


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: silviia_62 в вт, 03 авг 2010, 19:08
kazvam se Silviq na sinyt  mi mu napraviha operaciq ot skolioza-Gorna Banq Sofiq.Nadqvam se shte byda polezna na maiki imashti syshtite problemi sys svoite deca.Roditeli koito se interesuvat az shte i byda polezna s kakvoto moga i s kakvato moga informaciq.Blagodarq na vsi4ki koito mi pomognaha s info i syvet v tozi moment.Edna ot tezi maiki e Darina Todorova ot Burgas na koqto sym i priznatelna i i blagodarq ot vse syrce.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: silviia_62 в вт, 03 авг 2010, 19:14
Syrdechno blagodarq na ekipa na Profesor Tanchev za profesionalizma i choveshkoto otnoshenie!Celiqt personal se durjeshe mnogo dobre za koeto vse pak blagodarim che ima hora na tozi svqt!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ava77 в чт, 26 авг 2010, 15:43
Включвам се и аз в тази тема.. Бременна съм в пети месец със сколиоза 2-ра степен и започнаха болките в гърба отново... След носене на корсет (на 15 години) , гимнастика и подложка на единия крак градусите от 30 станаха 20! казаха ми, че през бременността изкривяването ще се засили. Искам доколкото е възможно да намаля болките, които ми предстоят, знае ли някой дали има специални корсети за бременни със сколиоза?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в пт, 27 авг 2010, 09:15
Включвам се и аз в тази тема.. Бременна съм в пети месец със сколиоза 2-ра степен и започнаха болките в гърба отново... След носене на корсет (на 15 години) , гимнастика и подложка на единия крак градусите от 30 станаха 20! казаха ми, че през бременността изкривяването ще се засили. Искам доколкото е възможно да намаля болките, които ми предстоят, знае ли някой дали има специални корсети за бременни със сколиоза?
Посъветвайте се със специалист, защото според мен ви трябва мнение и относно самото раждане, защото при бременност се преминава през доста физически промени, освен самата сколиоза и това си е сериозен проблем. Това което съм чувала, е че трябва да контролирате качването на теглото, но мисля че не е само това... " Понякога сколиозите, особено по-тежките, са съпроводени от промени и в позицията на таза. Става въпрос за накланяне на таза напред или за неговото завъртане. Сега рентгенови снимки не могат да ви се правят, но консултация по старите(дано ги пазите) и преценка на позицията на таза ще даде отговор дали раждането ще се води по нормален път или ще се наложи планово секцио'' - това е мнение от друг форум. Желая ви успех.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в нд, 29 авг 2010, 19:39
аз планувам в момента бременност
моят случай е че вече съм оперирана и имам импланти
въпросът ми към по-запознатите е е мога ли сега да си направя ренгенова снимка на таза преди да забременея, за да мога после по нея да се следи състоянието ми?
и понеже моят гинеколог като чу че имам изкривяване и импланти ми каза, че ако забременея ще раждам със секцио а аз не искам
чудя се възможно ли е да ми бъде поставена епидурална упойка, при положение че тя се бие в гръбначния стълб
и ако не може тогава защо препоръчват секциото след като при него се поставя спинална и тя също се бие в гръбначния стълб?
може би ще трябва да потърся по добър акушер гинеколог или по-добър анестезиолог?
моля ако някой има същия проблем и е раждал в софия без секцио да сподели с мен


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: keit888 в пн, 30 авг 2010, 23:34
роди си секцио при добър хирург , поне моя личен опит след едно тежко нормално раждане и едно секцио  е че секциото е песен


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в вт, 31 авг 2010, 14:48
не искам секцио
искам нормално раждане при гинеколог с опит, такъв който е израждал жени с импланти в гръбначния стълб
колкото гинеколози съм сменила от как се помня - никой не е имал случай като мен и все секцио
то така е най-лесно....


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sunny-n в пт, 10 сеп 2010, 13:45
Записвам се при вас.
Не знам кога ще успея да изчета цялата тема, но ще се радвам да ми дадете съвет.
На 32г. съм. Сколиозата ми е открита още в училище, на 8-9г, но не са казали на нашите, само са я вписали в картона :( Когато бях на 12г. вече всички разбрахме, но беше в доста  напреднала фаза, доколкото си спомням 37 и 42 градуса, 3-та степен. Бях около 6месеца в санаториум за лечение с гимнастика и нещо като електростимулация на мускулите. В крайна сметка дойде един доцент от София, предложи операция, родителите ми не се съгласиха и всичко свърши. От тогава не съм правила почти нищо по въпроса. Преди две години бях бременна и се наложи да се консултирам с ортопед за начина на раждане. Родих секцио, и двамата с малкия сме добре, но мисля, че сколиозата прогресира и съм решила да взема мерки. Чувствам се много изкривене, а при продължително натоварване и болките се появяват :cry:
Въпроса ми към вас е по-скоро към кого да се обърна - лекар специалист, когото сте посещавали и сте доволни от грижите. Аз съм от Бургас, но съм готова да отида и в друг град, стига да си струва. В Горна баня ли са най-големите специалисти, кого да търся там, работят ли с касата... изобщо каквото можете да ми кажете ще ми е от полза. Благодаря.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ava77 в вт, 14 сеп 2010, 20:38
daritt, благодаря за отговора! Бях в Горна Баня при д-р Диков - според него няма нужда от секцио... Явно не всички със сколиоза трябва непременно да раждат със секцио. Зависи от случая. Занесох му всички стари снимки, мисля да ги занеса и на АГ преди раждането - да се ориентират. Осъзнах обаче, че АГ и ортопеди нямат много опит с подобни случаи "бременни със сколиоза"... и не са много наясно. Така ми прозвучаха мненията и на двете страни..

sunny-n, в Горна Баня работят с касата, обади се преди това в клиника Гръбначна хирургия, за да се уговориш с някой от лекарите - там всички са добри:

СБАЛ Oртопедия - Горна баня
Специализираната болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” - университетска

Адрес: София Горна Баня бул."Никола Петков" № 56 п.код 1614
Управител: д-р Евгений Медникаров д.м.
Има договор с НЗОК.
Телефон: 02/9554310 02/5684274 факс: 02/9555312


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в ср, 15 сеп 2010, 12:11
Записвам се при вас.
Не знам кога ще успея да изчета цялата тема, но ще се радвам да ми дадете съвет.
На 32г. съм. Сколиозата ми е открита още в училище, на 8-9г, но не са казали на нашите, само са я вписали в картона :( Когато бях на 12г. вече всички разбрахме, но беше в доста  напреднала фаза, доколкото си спомням 37 и 42 градуса, 3-та степен. Бях около 6месеца в санаториум за лечение с гимнастика и нещо като електростимулация на мускулите. В крайна сметка дойде един доцент от София, предложи операция, родителите ми не се съгласиха и всичко свърши. От тогава не съм правила почти нищо по въпроса. Преди две години бях бременна и се наложи да се консултирам с ортопед за начина на раждане. Родих секцио, и двамата с малкия сме добре, но мисля, че сколиозата прогресира и съм решила да взема мерки. Чувствам се много изкривене, а при продължително натоварване и болките се появяват :cry:
Въпроса ми към вас е по-скоро към кого да се обърна - лекар специалист, когото сте посещавали и сте доволни от грижите. Аз съм от Бургас, но съм готова да отида и в друг град, стига да си струва. В Горна баня ли са най-големите специалисти, кого да търся там, работят ли с касата... изобщо каквото можете да ми кажете ще ми е от полза. Благодаря.
Това е номера на проф.Танчев - 02/8181600 - гр.София // Клиниката по ортопедия и травматология в Горна Баня, приема понеделник и сряда до 14.00h. Обади се да си запише час, не забравяй да кажеш че си от друг град , за да ти даде удобно за теб време спрямо пътуване и тн.  Да работят с НЗОК, но ние винаги минаваме на частно // около 25-30 лв е прегледа, незнам но поне аз си мисля че с други очи те гледат когато не си правиш дребни сметки за собственото здраве. Аз също съм от Бургас, (sheilla777) това ми е скайп-а, ако имаш по-конкретни въпроси.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в ср, 15 сеп 2010, 12:20
daritt, благодаря за отговора! Бях в Горна Баня при д-р Диков - според него няма нужда от секцио... Явно не всички със сколиоза трябва непременно да раждат със секцио. Зависи от случая. Занесох му всички стари снимки, мисля да ги занеса и на АГ преди раждането - да се ориентират. Осъзнах обаче, че АГ и ортопеди нямат много опит с подобни случаи "бременни със сколиоза"... и не са много наясно. Така ми прозвучаха мненията и на двете страни..

sunny-n, в Горна Баня работят с касата, обади се преди това в клиника Гръбначна хирургия, за да се уговориш с някой от лекарите - там всички са добри:

СБАЛ Oртопедия - Горна баня
Специализираната болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” - университетска

Адрес: София Горна Баня бул."Никола Петков" № 56 п.код 1614
Управител: д-р Евгений Медникаров д.м.
Има договор с НЗОК.
Телефон: 02/9554310 02/5684274 факс: 02/9555312
Вчера моя позната със сколиоза роди // момиченце, да и е живо и здраво//, но със секцио, по същият начин ходиха, гледаха, мислиха и накрая се разубеди за естествено раждане. На едно мнение сме, не само че АГ не са наясно, но и повечето ортопеди за самото заболяване. Пресен случай от ортопед в Бургас, нося снимка на дъщеря ми след операцията с имплантите вече, и той я закачи НАОБРАТНО, гледа умно няколко минути докато не казах, че е в грешка... свали я и заключението беше '' Дамм, всичко е нормално'', а дали.... !?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ava77 в пн, 20 сеп 2010, 20:30
datritt, благодаря за инфото! Да, явно е така, на мен също ми се наложи да обяснявам на ортопеда очевидни неща.. Чувала съм и за нормални раждания при майки със сколиоза 3-та степен, но те си знаят какво им е струвало като усилие.. Ще направя още една дискусия с АГ-то и може би ще се наложи сама да решавам накрая... а разчитах, че докторите са наясно при подобни случаи.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в чт, 23 сеп 2010, 23:23
аз четох по чужди сайтове, където се препоръчва естествено раждане, ако има възможност или секцио ако има проблем, дори четох за случай за раждане с пълна упойка
моето притеснение е, че в българия до колкото разбрах след определена възраст имплантите се махат, нали така?
а моите са си в мен и няма да се махат
затова ме притеснява, ако се наложи секцио, как ще ми сложат спинална упойка като аз имам имплант, а нашите гинеколози и анестезеолози определено нямат опит с пациенти като мен

въобще има ли някой във форума, който все още носи импланти, които няма да се махат?
ако има моля да ми пише?
аз съм на 28 и имплантите ми са от сплав, която не се маха


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sunny-n в пт, 24 сеп 2010, 09:09
anbibian , не е задължително да ти сложат спинална упойка. Аз родих секцио с пълна упойка, а преди това също се притеснявах, че с  моето изкривяване няма да ми оцелят правилното място за поставяне на спинална упойка. Пък може би секциото наистина е по-добрия вариант за раждане в такива случаи


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ava77 в сб, 25 сеп 2010, 19:21
Да, това за нацелването на мястото за упойките си е проблем при изкривяванията (може би зависи от това кои прешлени са засегнати и в каква степен е)..


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zdravetz_ в чт, 14 окт 2010, 16:15
Здравейте, мили мами!
   Дъщеря ми е на 13г и има сколиоза. Ще започна отначало.  Сколиозата й е S-образна в началото кривините бяха 47 и 45 градуса. Отидохме при проф. Танчев той реши да опитаме с корсет т.к. тя е много дребничка и не искаше да избързваме с операцията. В началото първата една година имаше подобрение намаляне на градусите и аз бях много обнадеждена, че нещата ще се оправят, но след това започна постепенно увеличение и вчера като отидохме на поредния преглед в Горна Баня едната кривина вече е 75 градуса, а другата изобщо не я измери но сигурно е тя ще е толкова.  Съвета му беше да започнем серия от операции да не правим тази голямата за да й даде възможност да израстне още т.к. ако я направят растежа на прешлените спира.
   Това което ми обясни за първата опериция ще й сложат една шина с по две куки в долния и горния край и ще има възможност за опъване при растежа на гръбнака показа ни и снимки на дете с такава шина. Ние със съпруга ми гледахме слушахме и накрая се съгласихме.
   Молбата ми към вас е ако има някой който има повече информация да ми пише. И много се дерзая дали сме постъпили правилно дали сме се доверили на правилните хора.
    
    

    Ще ви бъда благодарна за всяка информация.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: brbr в чт, 11 ное 2010, 22:22
Zna4i ot v4era otkriha 4e iam skolioza nqkade kam 10  15 gradusa , edvam si li4i.... ednata mi lopatka e malko po golqma ot drugata kakto i ednata garda ot drugata .... na 15 god sam momche ... ta da pitam za kolko vreme gore dolu 6e mi se vuzstanovi grabnaka ako hodq na pluvane, praq oneq tam uprajneniq specialno za tfa i masaji...i vazmojno li e do 1 goina ili nqkolko meseca napalno da mi se vazstanovi.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: brbr в чт, 11 ное 2010, 22:28
pitam 6tot iskam gore dolu to4en otgovor a ne obiknoveniq otgovor na ortopedite "Vsi4ko zavisi ot teb...."


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в нд, 14 ное 2010, 16:39
pitam 6tot iskam gore dolu to4en otgovor a ne obiknoveniq otgovor na ortopedite "Vsi4ko zavisi ot teb...."
Наистина всичко зависи от теб, но докторите може би имат в предвид , че Всичко зависи от теб дали ще спреш изкривяването или ще прогресира. Не искам да те отчайвам, но на 100% едва ли ще се оправиш / въпреки че има митове за ''Чудо''/. Бъди постоянен и не се отказвай, трябва да правиш всичко стриктно каквото ти казват физиотерапевтите или кинезотерапевтите,  поне докато минеш пубертета. От там нататък е божа работа.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в нд, 28 ное 2010, 18:37
Помогнете и вие в разпространението на писмото, фейсбук страници, блогове, форуми и т.н...

http://mogilino.wordpress.com/2010/11/28/%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80/


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Георги Илчев в ср, 12 яну 2011, 09:07
Някой от Вас, които имате сколиоза опитвал ли е Техниката Боуен? Позната ли Ви е тази терапевтична модалност?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nela62 в чт, 27 яну 2011, 10:04
Някой от Вас, които имате сколиоза опитвал ли е Техниката Боуен? Позната ли Ви е тази терапевтична модалност?
На 24.01.2011 г. откриха на дъщеря ми сколиоза. За сега й назначиха само упражнения. След като видях поста Ви, прочетох за тази техника. Знаете ли дали има такъв терапевт в Стара Загора?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: xyuki в пт, 28 яну 2011, 19:58
В болница Токуда правят операции на сколиоза от екип от най-добрите лекари в света. Екипът от лекари идва всяка година два пъти -през април и декември. Вече 23 деца са оперирани от тях. На 3 ден от операцията децата започват да се раздвижват, а на 7 ден започват да вървят.Не се носят никакви корсети в следоперативния период, освен, че децата трябва да си припомнят какво значи да живееш без сколиоза.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в пт, 28 яну 2011, 20:56
В болница Токуда правят операции на сколиоза от екип от най-добрите лекари в света. Екипът от лекари идва всяка година два пъти -през април и декември. Вече 23 деца са оперирани от тях. На 3 ден от операцията децата започват да се раздвижват, а на 7 ден започват да вървят.Не се носят никакви корсети в следоперативния период, освен, че децата трябва да си припомнят какво значи да живееш без сколиоза.
... и с железа в гърба... , не го описвайте, моля като цветна картина, защото изобщо не е така, ако има възможност да се избегне операцията , нека това е приоритет на всички!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: shu6enceto в пн, 31 яну 2011, 17:42
Здравейте!Прочетох доста от нещата, които сте писали, но бих искала да споделя моето притеснение и да ви помоля за някакво мнение.Бременна съм в начална бременност.Преди година и 9 месеца родих момиченце(живо и здраво и сме много щастливи) секцио, със спинална упойка.След като ни изписаха, някъде около 7-8 дни след като се прибрахме,през нощта ,при опит да се обърна започна една неистова болка в кръста,до такава степен ме болеше, че мъжът трябваше да вдигне на ръце и така започнаха моите проблеми.Направиха ми снимка и се оказа, че имам 4 сплескани прешлена, като 2 от тях доста зле.Носих корсет 3 месеца и пих лекарства.Правиха ми и магнитен резонанс, след носенето на корсета още веднъж снимка.Нямаше промяна в прешлените,силните болки отшумяха.Имам болки в кръста от време на време, но се търпи.В крайна сметка така и не се установи как се е получило това сплескване-нито са ме изпускали по време на операцията за раждане, нито съм падала от високо и др. такива, които им бяла предположенията.Единственото, което ми казаха е , че според тях това със сигурност е стара травма.Съжалявам, че съм толкова подробна, но искам да съм добре разбрана, за да получа и адекватни мнения.Тъй като сега съм отново бременна и с мъжа ми се притесняваме дали ще мига да износя бебето и то без да осъкатея или нещо подобно и отново ще ходим да питаме в Горна баня за лекарското им мнение, но аз искам някой от вас, който има подобен проблем или е запознат или просто има мнение по въпроса, да ми пише, а също така и дали имате информация дали може да се носи нещо през самата бременност, което да не позволява допълнително сплескване или да облекчава тежеста от бременността върху гръбнака или нещо , каквото и да е ,което да ми помогне да се чувствам добре по време на самата бременност и след нея и кото да помогне на гръбнака ми да остане в това положение.БЛГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!Надявам се да ми отговорите и то колкото се може повече хора, защото съм ужасно притеснена, дори мъжът ми ми предлага да направя аборт(защото самата бременност нее планувана, но си я искаме ) само и само да си запазя здравето!
Ще чакам!Благодаря!!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в вт, 01 фев 2011, 15:22
В болница Токуда правят операции на сколиоза от екип от най-добрите лекари в света. Екипът от лекари идва всяка година два пъти -през април и декември. Вече 23 деца са оперирани от тях. На 3 ден от операцията децата започват да се раздвижват, а на 7 ден започват да вървят.Не се носят никакви корсети в следоперативния период, освен, че децата трябва да си припомнят какво значи да живееш без сколиоза.
аз нещо не можах да намеря информация на сайта на токуда
кажи нещо повече
от къде са тези доктори, кои са и т.н.?
ред за прегледи, цени на прегледите, как се записва?

ето какво намерих аз по въпроса
http://doctoronline.bg/view_article.php?article_id=1773
daritt тук се говори за биологични импланти, не за железа, на мен лично темата ми е интересна и се надявам да намеря повече информация


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zdravetz_ в ср, 02 фев 2011, 08:19
Анбибиан може и да не намериш със сигурност знам че програмата е замразена, поне за сега за по-нататък незнам. Този декември не е имало операции. Пък и не всеки може да се добере до там. Те си избират случаите по някакви критерии.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в ср, 02 фев 2011, 19:52
Анбибиан може и да не намериш със сигурност знам че програмата е замразена, поне за сега за по-нататък незнам. Този декември не е имало операции. Пък и не всеки може да се добере до там. Те си избират случаите по някакви критерии.
За мен е доста късно, не се интересувам, за да се добера до там, но колкото повече информация има тук за майките, които търсят варианти за децата си, толкова по-добре.
На мен от статията ми стана ясно, че програмата се спонсорира от американска фондация, а основният критерий е сложността на случая, пишеше че правят животоспасяващи операции на деца с тежка форма на сколиоза.
Като цяло темата ми е доста интересна като човек с метален имплант, аз от тази статия за пръв път научавам, че има органични импланти, а преди време доста порових из нета да прочета специално в америка как се правят операциите, но това съм го пропуснала.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: didi2401 в вт, 15 фев 2011, 15:36
Здравейте на всички!Аз съм майка на едно от оперираните деца в болница Токуда през  2010 г. Първо по повод информацията ,че май са замразили програмата-нарича се Боачи и не са оперирали през декември смятам ,че не е вярно-оперираха 6 деца през декември 2010 г.Сега да ви кажа това което знам от личен опит-наистина хирурзите  избират децата по техни критерии,но те  са САМО от гледна точка на степента  на изкривяването,наличието на придружаващи заболявания , доколко е прогресираща сколиозата и т. н.и изобщо не се интересуват от социалния ви статус.Това което знам е ,че Токуда работи  и със здравна каса .Първия ни преглед,а и всеки следващ беше при доктор Яблански-началник на отделението по ортопедия и травматология и участник в операциите от българска страна.
Това е сайта на организацията която стартира операциите по програма Боачи в България-има малко информация  http://www.eata.bg/static.php?content_id=34  но вижте също и актуалните им новини.А сега за имплантите-носи си ги екипът от чуждестранни лекари. Те преценяват и кой вид импланти е най-подходящ за детето ви.Ако някой иска подробна информация с удоволствие ще помогна с каквото мога.Мога да кажа,че наистина детето ми беше оперирано от един невероятен екип от български и чуждестранни лекари.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: darkness_n_silence в чт, 24 фев 2011, 00:14
При всяка операция се използват метални импланти -  най-често титаниеви за да държат прешлените в коригираната позиция. И биологични импланти - костни за да срастнат прешлените. Биологичните могат да са кост от пациента, кост от донор или синтетични. Но не само биологични. Няма начин. Всичко опира до това колко добър е хирургът. Тук в България оперират обикновени ортопеди с някаква специализация. Същите, които оперират ръце и крака... А по принцип по света си имат гръбначни хирурзи, които правят само гръбнак. И няма никаква по-различна технология от тази чрез метални импланти - куки, винтове и други да се изправи гръбнака. Знам, защото самата аз съм претърпяла операция и ходих и в "Токуда", където доктор Яблански прилежно ми обясни отново как се процедира. Просто моето положение беше тежко и нямах повече време да чакам за да ме включат в програмата. Още повече, че вече бях на 22. Малко над възрастта.
A доколкото дали операцията е добър изход - не не е. Но когато лекар я е препоръчал - явно има защо. И да - изкривявания над 40-50 градуса прогресират и след края на костния растеж. Както и в моя случай. Моето прогресира СЛЕД 18 годишна възраст от 60 градуса на 107. Nice, а? Така, че хубаво си помислете преди да давате глупави съвети против оперативна намеса, когато е препоръчана  от лекар. Операцията дори и да не оправи нещата на сто процента, ако е успешна, ще спре прогреса. Успехът и зависи и от пациента. Не трябва да се вдига тежко, да се усуква тялото и да се навежда в областта на фузията. А и с лежане пред телевизора и гледане на сериали тоже не става - гимнастика, плуване, ходене.
Това представлява постериорна (с разрез през гърба) фузия. Целта на операцията е да срастнат засегнатите прешлени.
http://www.youtube.com/watch?v=WBIf4AQj5s0


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в чт, 24 фев 2011, 16:58
darkness_n_silence къде те оперираха?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: darkness_n_silence в пт, 25 фев 2011, 15:10
За съжаление нямам финансовата възможност да се оперирам в чужбина и се наложи да се доверя на уменията на нашите лекари. След дълго умуване къде да бъде избрах "Пирогов" при доктор Николай Тивчев. Доктор Яблански не искаше да ме оперира той лично понеже няма опит с толкова големи сколиози и то при възрастни, когато гръбнакът не е толкова гъвкав. В Горна Баня пофесор Танчев каза, че ще имам остатъчни поне 50 градуса и дори след това ще върне още. Освен това в Горна Баня нямат апарат за мониториране на функциите на гръбначния мозък, а по принцип е важно за предотвратяване на парализа. Да не говорим, че д-р Стоков препоръча да не се оперирам при тях в Горна Баня, а най-добре да не е България. По тази причина накрая избрах Тивчев. Сведе моите 107 градуса до 25. Което, което ако се задържи като корекция напълно ме устройва и радва. Сега прдстои нов контролен преглед за да видим как са нещата. Сигурна съм,че някъде извън България щеше да е по-добре, но беше непосилно. Не знам дали на този етап имам вече фузия. Операцията беше на 28.07.2010 - никога няма да забравя датата. Такъв ад не се забравя. След операцията до декември носех корсет. Трябваше да се носи 3 месеца, но аз не можах да свикна лесно без него, понеже пораснах с десет сантиметра и се чувствах много нестабилна. Иначе сега правя поне по около час гимнастика на ден - прости упражнения, но ефективни.
И пак в Горна Баня, когато бях на 18 д-р Мирослав Тодоров заяви, че моята сколиоза няма да прогресира. Е тя прогресира малко, само с 47 градуса, от 60 на 107. За четири години. При положение, че не съм се занемарявала, правех си упражненията. Не казвам, че там няма специалисти, но се провалиха с мен.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: darkness_n_silence в пт, 25 фев 2011, 15:19
Във facebook има много групи и страници, където можете да обмените мнения, опит съвети с други хора страдащи от сколиоза. За съжаление се налага да разбирате английски. До този момент не съм намерила страници на български.
http://www.facebook.com/home.php#!/howtolookgoodtwisted
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/I-Have-or-I-Know-Someone-with-Scoliosis/101966173175999
http://www.facebook.com/group.php?gid=57330220355
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=2218010638
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=2231684632
Особено в първата обръщат много внимание и отговарят на всички въпроси. Може да видите и снимки преди и след операцията.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в пт, 25 фев 2011, 23:26
darkness_n_silence благодаря за информацията, аз дори не знаех че в Пирогов правят гръбначни операции
моята е правена преди много години и на ренгенова снимка като се гледам, имплантите ми изглеждат различни от тези, които са в клипчето, но предполагам е нормално да са се подобрили доста с годините


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ivan1984 в чт, 05 май 2011, 23:47
Здравейте!
Търся съвети за Юмейхо терапиийте.
Накратко за моя проблем. когато бях на 16г, ми откриха сколиоза с 40градуса изкривяване.
с много усиля я смъкнах на 24 градуса. докторите казаха-МАХАЙ корсетите и това е.
аз обаче продължих да тренирам във фитнеса. и СЕГА, след 10години, си правя нова снимка и градусите са 48...
наръба на отчаянието съм.. и немога да си простя каква глупост направих..

2ма юмейхо терапевти казват, че чрез изпукване+много плуване ще ме оправят.
Единия е Лука, но той иска фантастична сума.
другият е доктор с юмейхо познания.

ТРЕТИЯТ е практикува юмейхо от 93г. има 4та степен. Той казва че в моя случай НЕ трябва да се изпуква, а само леки масажи, иначе ще се влоша!!!!
Питането ми е, има ли някой, който дори да е чувал за влошаване на състоянието от Юмейхо? Ако да, моля да опише случая.

другият ми въпрос--има ли таван на възрастта за операцията?  И има ли операции, без екстензии и с леки след оперативни периоди?
сега съм на 27 и нямам място за повече грешки!!

Благодаря Ви предварително!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ivan1984 в чт, 05 май 2011, 23:48
и бърз съвет към всички по моя път-ФИТНЕСА, тоест набиранията+висенето-НЕ помагат!!!
трябва А-симетрична тренировка с инструктор!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: panic_queen в пт, 24 юни 2011, 23:21
Макари късно и аз ще се включа. Аз също имам сколиоза, но моята е доста лека в сравнение с описаните, въпреки това препоръчвам да напарвите поне един курс физиотерапия- дето включва магнит и загряване,препоръчват я стндартно при такива случаи,имах болки в кръста,доста силни, и от както направих курса на лечение съм страшно доволна  :peace:  Носете стелки на съответния крак,за да допринесете по-изправената стойка на страната противоположна на изкривяването, именно това с години спира прогреса на болестта. Силно препоръчвам и курс масажи, аз ходих близо 3 години, и това им е повлияло,чувствам се добре физически, за сега. Все още съм млада на 17, и все си мисля,че има надежда. От тези дни започвам сериозно фитнес и най-вече висене,опъване и всякакви упражнения на лост! Успех на всички!  :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в чт, 14 юли 2011, 14:31
Да се запиша при вас и аз :?
Връщам се да изчета темата.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: stanomail в ср, 20 юли 2011, 21:51
Здравейте !
Къде в София може да се направи добра диагностика и да се назначи съвременно лечение на направила стойка на момиче на 12 години?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ИРА в нд, 07 авг 2011, 19:50
Какъв процент нетрудоспособност са ви дали с тази диагноза (сколиоза)?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в нд, 07 авг 2011, 21:55
Какъв процент нетрудоспособност са ви дали с тази диагноза (сколиоза)?

На дете, след операция 71%. От 71 до 75 по мои наблюдения и за други деца в нашето положение. Само с диагноза, нямам представа, нека другите да споделят...

ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ В ПРОЦЕНТИ (http://scoliosis.bulgarianforum.net/t14-topic)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в нд, 07 авг 2011, 22:21
аз нямам, но съм оперирана доста отдавна в чужбина и не съм се замисляла по въпроса
навремето майка ми също не се е замислила  newsm78
предполагам, че и аз имам право на ТЕЛК след като до живот ще си живея с железата в гърба  newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: swisi в пн, 08 авг 2011, 18:43
 :lol:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: myrmorka в чт, 18 авг 2011, 15:14
Бихте ли ми обяснили какво значи дискретна  ляво конвексна сколиотична деформация .Много моля и за линк с упражнения .Става въпрос за дъщеря ми която е на 9 год. 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Ала-Бала в сб, 24 сеп 2011, 21:03
Здравейте !
Къде в София може да се направи добра диагностика и да се назначи съвременно лечение на направила стойка на момиче на 12 години?
Повдигам и аз въпроса, най-малко ми се иска профилактично да я види ортопед... Горна баня или друго място?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в чт, 06 окт 2011, 10:16
Здравейте !
Къде в София може да се направи добра диагностика и да се назначи съвременно лечение на направила стойка на момиче на 12 години?
Повдигам и аз въпроса, най-малко ми се иска профилактично да я види ортопед... Горна баня или друго място?
С две ръце За Горна баня. В Бургас ортопедите ни гледат като "полезно изкопаемо" и любопитен случай. Повечето тук са от школата на проф. Танчев, но ми се струва че не са били от най-ученолюбивите, защото нищо не разбират и задават глупави въпроси,на които не аз трябва да отговарям, най-малкото в учебниците им го пише отговора....


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в нд, 09 окт 2011, 22:14
Някой случайно да знае как мога да запиша час за преглед при проф. Танчев, някакви координати?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: мама_Веси в пн, 10 окт 2011, 12:47
Някой случайно да знае как мога да запиша час за преглед при проф. Танчев, някакви координати?
0888659189


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в вт, 11 окт 2011, 21:09
Някой случайно да знае как мога да запиша час за преглед при проф. Танчев, някакви координати?
0888659189

Много благодаря!  :bouquet:
А това личен телефон ли е или е само за записване?
 В смисъл, удобно ли е да звъня направо на него?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: perfekt в пт, 14 окт 2011, 14:16
наскоро ми откриха сколиоза за 8 месеца доста бързо напредна изкривяването на гръбначния стълб 20% .препоръчаха ми гимнастика наречена "корсет".успоредно с това джипито каза че с тази диагноза мога да мина на телк.та въпросът ми е какви % инвалидност дават от телк за такива резултати и евентуално каква сума отпускат като пенсия за инвалидност?който може да ми разясни подробности да пише предварително благодаря.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ray в сб, 29 окт 2011, 12:07
Някой случайно да знае как мога да запиша час за преглед при проф. Танчев, някакви координати?
0888659189

Много благодаря!  :bouquet:
А това личен телефон ли е или е само за записване?
 В смисъл, удобно ли е да звъня направо на него?


бих искала да попитам, Танчев иска ли направление или е частен прием? много ли се чака, определя ли час, в кои дни приема... много ще съм благодарна на малко повече информация... :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в сб, 29 окт 2011, 12:19
Частен прием, не приема направления. Около 25-30 лв е прегледа. Ако сте с направление, може и да ви прати при друг лекар. Малко особен е в това отношение.
Понеделник и сряда ни приема нас, след 12 часа, но с предварителна уговорка , че сме от друг град и ни се налага да пътуваме. Доста често се случва, ако пристигнем по-рано и е в кабинета си, да минем преди уговорения час.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ray в сб, 29 окт 2011, 12:37
daritt, много благодаря за отговора   :bouquet:  в такъв случай ще звънна идната седмица да запазя час...

само последен въпрос, нали не преглежда само деца, за възрастен ще ходим...Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в нд, 30 окт 2011, 08:56
Не, не преглежда само деца. Но с децата е по-любезен :) Задавайте въпроси, не обича много да се обяснява. Аз винаги си правя списък с въпроси, че като вляза повечето ги забравям и после ме е яд че не съм питала.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ИРА в нд, 30 окт 2011, 09:29
Аз ходих на преглед при проф. Танчев, 50 лв. ми взе. Наистина не е словоохотлив и имам чувството, че като разбере че не си за операция загубва интерес към болестта ти.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ray в нд, 30 окт 2011, 09:59
daritt, благодаря за отговора  :hug:
ИРА, ох, това звучи доста обезкуражаващо  :? ти не си доволна, така ли?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Tsvetik_T в вт, 20 дек 2011, 21:49
Пожелавам здраве на всички и дано намерите решение на проблема си.   :bouquet:

Изтривам постовете си, тъй като явно от негативния си опит сте обезверени и всеки човек оправил се, бива обвинен за лъжец, правещ реклама.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в вт, 20 дек 2011, 22:36
Аз мисля, че ще е по-добре тук да напишеш името и координатите на физиотерапевта, със сигурност ще помогнеш и на други хора в същото положение...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в сб, 31 дек 2011, 20:30
Tsvetik da me izviniava, tova neinoto sa si pulni gluposti i javna reklama.
I az imam kato neinia problem i izkriviavane, probvala sum vsi4ko, no edinstveno operazia moje da te izpravi.
Nadiavam se niama tolkova lekonravni 4itateli, ta da poviarvat na tazi REKLAMA.
Izvinivam se za latinizata, no pisha ot 4ujbina. V momenta sum tuk da subiram pari za operzia na grubnaka mi, no oshte ne sum reshila kude da bude, t.e. v BG ili v 4ujbina.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в сб, 31 дек 2011, 20:33
Da dobavia, 4e tova izobshto moje da ne e momi4e, toest potrebitel na foruma, a samia terapevt, koito si pravi reklama.
Redovnite potrebiteli na BG-Mamma si imat nick-name, a ne vlizat kato gosti.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Tsvetik_T в сб, 10 мар 2012, 15:17
Da dobavia, 4e tova izobshto moje da ne e momi4e, toest potrebitel na foruma, a samia terapevt, koito si pravi reklama.
Redovnite potrebiteli na BG-Mamma si imat nick-name, a ne vlizat kato gosti.


  :bouquet: пожелавам ти успех от все сърце! И не губи вяра! Не всички хора са шарлатани


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: terida в вт, 03 апр 2012, 19:34
Здравейте,
късничко откривам темата и скоро никой не е писал тук.
Оперирана съм от сколиоза преди 20 години в Горна Баня от доц. Танчев (май сега е проф.) и д-р Диков. Операцията е успешна, до момента се чувствам добре. Имплантантите са в мен, не са махани. До колкото разбрах (тогава) съм от първите случаи, в които не ги махат. Бях на преглед след 8-9 години и след като направиха снимка ми казаха, че всичко е ОК и мога да си живея живота като "забравя" вече за Горна Баня. Сега съм бременна  и имам притеснения относно протичането на бременността и раждането. Когато бях на преглед Танчев ми каза, че няма никакви проблеми относно износването и раждането, но тогава това не  стоеше на дневен ред и  не съм се задълбочила много(бях по-малка и всъщност майка ми го пита за това).
Интересувам се ако anbibianq sunny-n още влизат тук, да споделят за ражданията с имплантанти как стоят нещата, защото видях, че са писали по темата. Или някой друг, разбира се, с подобен проблем. Притеснявам се относно упойката в нашия случай как се поставя и т.н.
Лошото е, че не пазя много документи. Имам само снимката от последния преглед, която все пак е от преди 12ина години, а сега няма как да ме снимат и нямам какво реално да показвам по прегледи с гинеколози.
Много ще съм благодарна на някакви отговори.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в вт, 03 апр 2012, 22:58
Здравей terida  :D
Желая ти лека и щастлива бременност.
По време на бременността нямах кой знае какви по-различни проблеми с кръста и гърба от останалите бременни. До колкото знам най-важното е да не се качват много килограми, но това не означава да пазиш диети в никакъв случай, защото е вредно за бебето, ти знаеш.
Аз качих общо 10 килограма, към 6-тия месец започна да ме боли кръста доста, но аз ходех много пеш и след около 30 минути пеш болките започваха.
Оръсих се 50 кинта за колан на Анита за придържане - никаква работа не свърши, не ми облекчаваше болката, а бебето като почнеше да рита, имах чувството, че то е ограничено от колана и не съм го носила.
Тогава излязох в болнични и си останах у дома до края на бременността, без да се лишавам от ходенето пеш.
В 8-я месец през нощта се появиха зверски болки в таза отзад, около опашката, не мисля че са били свързани с операцията, вероятно са били контракции.
Родих със секцио заради операцията, макар че много ми се искаше да е естествено, но доктора не се съгласи.
Родих с пълна упойка, но преди да ми я направят, анестезиолога се опита 6-7 пъти да ми направи спинална. И тук идва момента, в който ще ти кажа - не давай да те боцкат в гърба. Боли зверски, смисъл няма и в крайна сметка пак сложиха пълна, а след това момичетата в моята стая се разправяха как една жена направо пищяла - викам аз бях, ама те прекалиха, да пробват един - два пъти, ама 6-7!!! Идеше ми да скоча и да бягам  :bad-words:
Носех с мен само снимки след операцията с имплантите и епикриза на италиански език. Преди това питах доктора дали е необходимо да я преведа, а той ми каза, че термините били на латински и всичко било ясно, обаче в операционната анестезиолога ми се скара, че той италиански не разбирал и тая епикриза на него не му вършела работа. Казах му да види снимките - не му били трябвали  :ooooh: Е как ще знае какви импланти и за кой прешлен и къде да боде без снимки, много ясно че няма да успее да сложи упойката  :2gunfire:
След секциото нямах други проблеми с гърба. Беше ми се схванал някакъв нерв на дупето и не можех да ходя нормално известно време, но болката тръгваше от място, на което акушерката доста некадърно ми беше забила инжекция в дупето и го беше насинила яко, а в родилното имаше друго момиче със същия проблем, а тя нямаше проблеми с гърба, така че и това не трябва да те притеснява.
Та от цялата работа най-важното - ПЪЛНА УПОЙКА и ако почнат да те убеждават колко е вредно за бебето и т.н. не им се връзвай, защото ти казвам, че такава болка няма!
Бебето си е много добре, постоя в кувиоз 7 дни, защото беше мъничко и имаше по-тежка жълтеница, обаче сега е вече почти на 6 месеца и вече ме върти на малкия си пръст  :love:

И въпреки, че поста ми стана много дълъг ще продължа тук да обеснявам какво ни каза ортопеда на бебчо при профилактичния преглед. Аз му казах, че имам сколиоза и се притеснявам, тъй като се смята, че е наследствена, да не го предам на дъщеря си. Той ми каза, че вероятността да развие сколиоза по наследство е по-малка, от вероятността да я развие от начина по-който я гледам. Първото, което каза е че лазенето е много важно и децата, които се слагат в проходилки и не лазят, а направо прохождат освен криви крачета имат по-голям шанс да развият сколиоза.
Истина или не - факт е че аз в проходилка не съм стояла, обаче не съм лазила въобще, родителите ми винаги са казвали, че както съм седяла, без да съм лазила преди това, съм станала сама и съм проходила. Основното, което ортопеда каза беше - седене след 6 месеца, никакви бънджита, проходилки, тиранти за ходене и всякакви помощни приспособления.
Пожелавам ти още веднъж лека бременност  :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в ср, 04 апр 2012, 08:35
Сега като се замислих и дъщеря ми не е пълзяла нито един ден /все я пазихме уж да не лази по мръсната, студена земя и от проходилката, проходи/ , питала съм, как , от какво се е получила сколиозата, всички вдигат рамене, най-често се споменава тежка чанта на училище. Само че до откриването на заболяването около 5-6 клас, аз и носих чантата до стаята и обратно, така че чантата не е причина...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: terida в ср, 04 апр 2012, 12:31
anbibian, много ти благодаря.  Отговорът ти много ме успокои. Дано всичко да мине добре :) Ти в коя болница роди?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в ср, 04 апр 2012, 13:01
Всичко ще е наред, не се тревожи.
В Шейново раждах, а анестезиолога не го помня как се казва, обаче говори много - предимно глупости, лесно ще го познаеш кой е ако раждаш там.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sunny-n в ср, 04 апр 2012, 17:59
terida, влючвам се и аз да ти пожелая лека бременност и раждане. Аз не ъсм оперирана и нямам импланти, но сколиозата е много сериозна, затова раждах секцио, с пълна упойка. Мен пък не са ме питали каква искам  :lol: . Добре сме и двамата с малкия. Болки и аз имах от 8-я месец до края доста, дори в легнало положение, но се търпи. Важни са и кг, аз качих само 8кг.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: stanomail в ср, 30 май 2012, 18:52
Привет,
Можете ли да ме ориентирате къде в Западните квартали на София се извършва лечебна гимнастика за деца и каква е процедурата за провеждането и по здравната каса ?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dobi_iv2 в ср, 30 май 2012, 19:37
Моля, обяснете какво представлява операцията, пред и следоперативния период. Синът ми е на 10 със 28 градуса изкривяване, но смятам да го заведа за консултация в американската клиника в Истанбул. Засега не сме се решили на операция, но искам да знам за какво да се подготвя.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Fashionista в сб, 21 юли 2012, 18:16
Привет!

Някой има ли информация за операциите в Токуда - какви пластини слагат? Нали не са от типа "Harrington rod"?  :?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в вт, 24 юли 2012, 00:34
И аз да попитам - кои пластини се препоръчват да се изберат и кои категорично не бива да се слагат? Извинете за тъпия въпрос, но не съм наясно, а трябва да разбера.

но смятам да го заведа за консултация в американската клиника в Истанбул.
Може ли някакви координати на клиниката?   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Fashionista в ср, 25 юли 2012, 19:11
@Unknown_lady Ами по принцип Harrington rod е много остарял метод и вече почти никъде не слагат такива пластини, тъй като явно водят до повече усложнения след поставянето, отколкото ако изобщо не се поставят и не се коригира изкривяването. До колкото знам, Harrington rod води до т. нар. "Flat-Back Syndrome".
Аз следя ето този форум (http://www.scoliosis.org/forum/index.php), а тук (http://spinal-deformity-surgeon.com/patient-cases/) има различни снимки на пациенти, преди и след операция и преди и след махане на стари пластини и слагане на нови. Включително и махане на Harrington rod и операция по новите методи (за които все още не съм се информирала добре). 
Надявам се линковете да са ви от полза   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: SiSi40 в ср, 25 юли 2012, 23:01
Здравейте имам болки в кръста и направих снимка ето го и резултата от графията на прешлените-Десностранна сколиоза.Запазени дискални пространства.Сакрализация на Л5 Ако някой има същия проблем,да каже с какво се е лекувал,личният лекар ми изписа Волтарен гел и Фламексин,но болката не стихва вече 5-ти ден...?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: keit888 в чт, 26 юли 2012, 02:07
не знам какво е сакрализация , аз съм във варна и един йомейхо масаж ми подрежда успешно шип на врата , а и всичко останало , ако си от варна да давам координати  на масажиста , за друг град не знам кой са добрите масажисти . иначе има и упражнения от йога и йомейху , не мен ми помагат доста добре


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: SiSi40 в чт, 26 юли 2012, 09:54
не знам какво е сакрализация , аз съм във варна и един йомейхо масаж ми подрежда успешно шип на врата , а и всичко останало , ако си от варна да давам координати  на масажиста , за друг град не знам кой са добрите масажисти . иначе има и упражнения от йога и йомейху , не мен ми помагат доста добре
Не съм от Варна,от  малко градче съм,но ще се поинтересувам,дано намеря някой който се занимава с йомейхо масаш,Благодаря ти! :love:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Feis в пт, 27 юли 2012, 16:24
Здравейте!
 Вчера бях на масажист, който е и терапевт всъщност, но по друга причина и каза, че съм имала сколиоза. Не знам колко е изкривяването и в каква степен всъщност. Но го попитах какво да правя- -а той отговори упражнения за гръб.  :?
Не съм запозната с това заболяване/ или просто даденост...Но явно си го имам от рождение или от пубертета . Идея нямам. Явно е лека степен. Ако не чувствам дискомфорт нужно ли е да ходя по лекари?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: SiSi40 в пн, 30 юли 2012, 12:24
Здравейте!
 Вчера бях на масажист, който е и терапевт всъщност, но по друга причина и каза, че съм имала сколиоза. Не знам колко е изкривяването и в каква степен всъщност. Но го попитах какво да правя- -а той отговори упражнения за гръб.  :?
Не съм запозната с това заболяване/ или просто даденост...Но явно си го имам от рождение или от пубертета . Идея нямам. Явно е лека степен. Ако не чувствам дискомфорт нужно ли е да ходя по лекари?
Най-добре си отиди на лекар и съответно искай да ти пусне снимка да се види дали наистина е сколиоза....


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: O. Basilicum в чт, 09 авг 2012, 11:47
Дъщеря ми е със сколиоза 3-та степен. Открихме я късно - на 16 г., и единственото, което ни препоръчаха беше плуване и специална гимнастика с кинезитерапевт. Консултирали сме се с доста лекари, дори и в Шотландия, където дъщеря ми следва, и никой досега не ни е насочил към хипотерапия /лечебна езда/. Това лято по случайност се озовахме на конната база и оттогава тя язди всеки ден и казва, че така добре не е чувствала гърба си нито от плуването, нито от лечебната гимнастика, нито от масажите и акупунктурата. Освен нейното усещане аз виждам промяна в стойката и не мога да си простя, че по-рано не съм открила този вид терапия. Горещо препоръчвам на всички майки на деца със сколиоза да опитат хипотерапия. След абсолютното усещане за безнадеждност и безпомощност, за първи път след четири години имам надежда и вяра, че може да й се помогне.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dmk8889 в пн, 13 авг 2012, 16:00
Здравейте.Оперирана съм през 1999 от сколиоза,а през 2008 ми махнаха металите.Предстои ми раждане,а не знам дали заради тези операции ще трябва да родя задължително нормално?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в пн, 13 авг 2012, 21:43
По-скоро задължително секцио, това се препоръчва, но ако настояваш и искаш, може да пробваш и нормално раждане. Желая ти лека бременност и усепшно, безпроблемно раждане  :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dmk8889 в пн, 13 авг 2012, 22:05
Благодаря. :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: tarlio в пт, 24 авг 2012, 17:47
Аз изчетох доста от темата ,но не видях да са посочени места където да заведеш детето си на изправителна гимнастика както се казваше.Изобщо съществуват ли такива места.
Синът ми е на 15 г. и е със сколиоза, защото 3 години личната му лекарка ни казва че трябва да плува, защото има асиметрия -ама ха де .Кой да се занимава.Цял ден пред компа.
Ако знаете къде мога да го заведа моля кажете .


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в пт, 24 авг 2012, 18:27
За в Бургас , мога да препоръчам няколко физиотерапевта/кинезатерапевта,но за другите градове не знам. Въпреки, че ходихме всекидневно в течение на доста години и накрая пак стигнахме до операция. Може би позабавихме прогресирането на сколиозата, докато излезе детето от пубертета, за да избегнем няколкото операции,които се правят на по малки на възраст деца...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: tarlio в пт, 24 авг 2012, 21:53
В смисъл ,че ходиш на кинезатерапевт по собствен избор.Няма някакви групи или клубове или не знам какво.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в пт, 24 авг 2012, 22:08
@Unknown_lady Ами по принцип Harrington rod е много остарял метод и вече почти никъде не слагат такива пластини, тъй като явно водят до повече усложнения след поставянето, отколкото ако изобщо не се поставят и не се коригира изкривяването. До колкото знам, Harrington rod води до т. нар. "Flat-Back Syndrome".
Аз следя ето този форум (http://www.scoliosis.org/forum/index.php), а тук (http://spinal-deformity-surgeon.com/patient-cases/) има различни снимки на пациенти, преди и след операция и преди и след махане на стари пластини и слагане на нови. Включително и махане на Harrington rod и операция по новите методи (за които все още не съм се информирала добре). 
Надявам се линковете да са ви от полза   :bouquet:
Много благодаря за информацията! Чак сега влязох и видях. Аз по принцип изобщо не искам операция, но положението не е добро хич ...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в сб, 25 авг 2012, 08:03
В смисъл ,че ходиш на кинезатерапевт по собствен избор.Няма някакви групи или клубове или не знам какво.
Точно.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: tarlio в сб, 25 авг 2012, 14:04
Благодаря.Ще го заведем другата седмица на ортопед да види точно колко е изкривяването и ще търсим решение.Хареса ми ездата.Но той дали ще се навие.... newsm78.Ако не плуване.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: O. Basilicum в пн, 27 авг 2012, 10:14
Аз изчетох доста от темата ,но не видях да са посочени места където да заведеш детето си на изправителна гимнастика както се казваше.Изобщо съществуват ли такива места.
Синът ми е на 15 г. и е със сколиоза, защото 3 години личната му лекарка ни казва че трябва да плува, защото има асиметрия -ама ха де .Кой да се занимава.Цял ден пред компа.
Ако знаете къде мога да го заведа моля кажете .

Дъщеря ми ходеше в един частен център в жк "Света Троица". Кинезитерапевтката е много добра, но посещаемостта е голяма и доста се чака, което си е проблем като трябва да ходиш няколко пъти в седмица. Ако проявяваш интерес, търси Здравка Цветанова в гугъл.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: O. Basilicum в пн, 27 авг 2012, 10:19
Благодаря.Ще го заведем другата седмица на ортопед да види точно колко е изкривяването и ще търсим решение.Хареса ми ездата.Но той дали ще се навие.... newsm78.Ако не плуване.

За ездата ще се навие, сигурна съм. Веднъж качи ли се на кон, няма да иска да чуе за плуване и други упражнения. Добре е обаче да се съчетават.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Кали в вт, 28 авг 2012, 11:47
Здравейте,дъщеря ми е с гръбначно изкривяване,записахме я на езда заради гръбначното изкривяване,но тя се запали по ездата и даже се класира на 3-то място на републиканско първенство.За година и половина тренировки през ден по 1 час.След преглед в спартак Варна доктора каза,че много е намаляло,но се надявам, че след няколко години ще изчезне.


 (https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png) (http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1768/2573047013730855581346143569jt9KnlBbHoQG7seP69IE.JPG)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в ср, 29 авг 2012, 07:48
Аз ли нещо не мога да схвана логиката? От конната еззда според мен става пренабиване на гръбнака и съответно увеличаване на изкривяването , ако има такова? Упражненията са асиметрични на посоката на изкривяване и там вероятността да има положителен ефект  е много по голяма...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: O. Basilicum в ср, 29 авг 2012, 14:49
Смисълът на тренировките, каквито и да са, е да се изгради здрава мускулатура на торса, която да го държи изправен. При конната езда изключително се тренира Дълъг гръбначен мускул /мисля, че така се казваше/, който всъщност "опасва" гръбначния стълб.

 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: tarlio в чт, 30 авг 2012, 16:22
Благодаря за съветите.Аз мисля ,че идеята е точно в това ,че трябва да поддържаш винаги добре изправен гръб и укрепват мускулите.
На лекар сме след 15 .09.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в вт, 11 сеп 2012, 11:23
Здравейте, аз ще споделя моята история, но имам и един въпрос. Аз самата съм оперирана от сколиоза през 1988 г, имам 2 деца, като големият ми син е на 13 години. Сега му откри и на него сколиоза педиатърката. По първоначални наблюдения мисля е доста по-лека от моята, но трябва да го заведа на консултация с ортопед. Тъй, като аз съм оперирана от проф. Танчев, бих искала и него той да го погледне. Имаше по-нагоре в темичката някакъв стационарен телефон - 028181600, на който обаче никой не вдига, а телефоните на института пък са неактуални - 02/9554310. Моля, ако някой има телефон за връзка да го сподели!  :hug:
И да разкажа съвсем накратко моята история. Виждам, че често пишат бременни жени с притеснението дали могат да родят нормално. Както вече споменах, аз имам 2 деца и двете са родени по естествен начин. С първата бременност ходих преди да родя на консултация в ортопедията и там дадоха становище, че няма причина да не родя нормално. До колкото разбрах има значение къде се намира изкривяването. Моето е в горната част на гръбнака и няма изменения в таза, въпреки, че бях с 60% изкривяване. Преживях 2 операции, първата с поставяне на пирони, вотрата, за премахване на издутината(гърбицата). Е, не станах перфектна определено де, но няма как. Има също във форума една мама, която наскоро роди първото си дете в чужбина, тя е с двустранна сколиоза, посукана и т.тн., също роди нормално. По повод на упойките, при второто си раждане ползвах еп. упойка. В интерес на истината анестезиоложкат се поизмъчи, докато ми уцели мястото, но все пак ми я поставиха. Не възможни неща явно няма. Не се предавайте мами и не лягайте под ножа без причина. Първо проучете, ако няма как да родите нормално, тогава... :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zdravetz_ в вт, 11 сеп 2012, 17:28
 *starlet* стационарния телефон 028181600 е на проф. Танчев. Не отговаря, защото е в отпуск. В началото на месеца го потърсих защото трябва да ходим на контролен преглед и каза, че ще е на работа на 17.09.  :peace: А ето и мобилния му телефон 0888 65 91 89.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в вт, 11 сеп 2012, 22:44
zdravetz, благодаря ти? А можеш ли да ми кажеш колко струва прегледа при него? Мога и на моб. му телефон ли да звънна? Всъщност той не работи по каса, нали?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в ср, 12 сеп 2012, 08:03
*starlet*, бих искала да те попитам за втората операция, тъй като почти не се пише за нея, а дъщеря ми вече започна да я споменава . До колко е опасна и до колко е ефикасна и каква информация имаше предварително за нея?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: liduna в ср, 12 сеп 2012, 10:21
Здарвейте!Да се запиша и аз във вашата темичка.Имам момченце на 3,6год. с доста тежки диагнози: ДЦП-тежка спастична квадрипареза,епилепсия синдром на Уест,алалия,микроцефалия и др.Храним се предимно като го гушкам с дясната си ръка,главичката му пада на ръката ми а тялото му на корема ми(пълна съм за съжаление ,но доста ми се насъбра и така си останах) и се криви леко на другата страна..Бях питала тук в Ямбол нашите лекари ,но нищо му нямало,то така било при тези деца,и аз не задълбочих нещата.Сега една приятелна си върна с дететто си от Китай и му сложили там корсет да придържа гръбначето.Като се зачетох за тази сколеоза,мисля че и ние я имаме.Можете ли да ме насочите къде да го заведа на преглед и евентуално да ни вземат мерки з атакъв корсет.Хубавото е че детенцето и стои чрез него много добре изправено,което е голям +.Ще очаквам отговорите ви ,може и на ЛС,да не товарим темата.Благодаря!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в ср, 12 сеп 2012, 16:25
liduna , много съжалявам за детенцето ти. Половината диагнози не са ми понятни, но ти пожелавам да до колкото е възможно да се възстанови детето. По повод на сколиозата, предполагам педиатърът би могъл да открие, ако има такава и да ви насочи към ортопед. А иначе си е най-добре да дойдеш в София да го прегледат детето. Аз не съм компетентна де, нека се изкажат тук други майки.  :hug:
 daritt , при мен втората операция беше така да я наречем, като козметична, в смисъл за премахване на гърбицата. Направиха я едновременно с махане на пироните. За мен това е по-леката операция т двете. При нея се чупят и скъсяват ребрата, за да се махне издутината на гърба. Лежи се доста по-малко, няма екстензии и следоперативният период е по-лек и кратък. Да вметна, че перфектна не станах. Имам си гърбица, но я понамалиха доста де. Спомням си също, че трябваше там първата една седмица да лежа възможно най-много на гръб, за да се притиска навътре, но аз не издържах и се въртях. Не знам това дали е оказало влияние. Сега, само да уточня, че аз съм оперирана 1988 - 1990 г.... Може много неща да са променени от тогава. Твоята дъщеря е оперирана ли? на колко е?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в ср, 12 сеп 2012, 21:14
*starlet*, дъщеря ми е оперирана преди две години и половина. Не сме мислили да махаме инплантите, но тази гърбица ни е голям комплекс, като се има в предвид, че догодина ще е и абитуриентка. Когато бяхме на операцията се запознахме с едно момиче което минаваше 3-та операция. Първата поставяне на инпланти, 2-ра - скъсяване на ребра, 3-та -махане на инпл. След това се чухме, беше минала 4-та - премахване на ребро, за да не остане вече никаква издутина, но по време на  операцията нещо се беше влошило, манипулацията е била близо до белия дроб и цял месец имала проблеми с дишането. От нейния случай , малко се наплаших и за това питам 2-рата и 4-тата операция идентични ли са или  различни по сложност?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в ср, 12 сеп 2012, 22:11
daritt , по мое време пироните се махаха. Сега как е не знам. За операцията: Преди да легна под ножа из отделението оперираните ме бяха яко наплашили, че се получават някакви кръвоизливи на белия дроб и, че доста време след това не можели да дишат, като хората. Става дума за тази операция със скъсяването на ребра. Мен такава с вадене не са ми правили. Мисля, че тогава нямаше такъв вариант, не знам. Наистина е факт, че всички имаха усложнения. Обаче има една малка подробност. До колкото си спомням тези, в/у които имах наблюдение не бяха оперирани от Танчев. И така толкова ме бяха наплашили, че помня следното: Излизам от упойка и съм някаква замаяна, очаквам, че няма да мога да дишам... Поемам си въздух и то съвсем нормално. След това започвам да се чудя всъщност оперирана ли съм, май като се замисля още не съм заспивала. Събирам сетни сили, отварям уста и питам една сестра кога ще започне операцията. Тя се усмихва и ми отговаря: Хм, тя вече свърши... Аз не мога да повярвам, дишам си нормално и не ме боли, нали трябваше да ме боли?.... И питам: А аз защо мога да дишам?... Тя се същиса и ми отговаря: Ама защо реши, че трябва да не можеш да дишаш?.... Та това е при мен. Не съм имала грам проблеми, доста по-безболезнено и по-малко неприятно от първата операция. Не знам какво да те посъветвам, но спред мен поговри с Танчев и го питай какъв е процентът на пациентите с усложнения, какъв е шансът това да ви се случи и избери как да процедираш. Пожелавам успех на щерката, стискам палци да вземете правилно решение и всичко да мине възможно най-леко за нея.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в чт, 13 сеп 2012, 07:58
И още един въпрос към *starlet*. Тази операция минава ли по здравната каса или се плаща като нещо по желание или май и това трябва да питам Танчев, но с него изобщо не ми се говори за пари...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в чт, 13 сеп 2012, 09:50
Виж, аз като съм оперирана, въобще не е имало ЗК :))) Що не ти се говори с Танчев за пари?  :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: tammy® в пт, 14 сеп 2012, 15:13
И още един въпрос към *starlet*. Тази операция минава ли по здравната каса или се плаща като нещо по желание или май и това трябва да питам Танчев, но с него изобщо не ми се говори за пари...
Здравей Здравната каса плаща самата операция, ако е извършена в лечебно заведение което има сключен договор.Имплантите са по-голямия разход и това което касата не поема.На мен ми казаха, че има една фондация която поема скъпо струващи импланти за деца, но трябва да кандидатстваш.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в сб, 15 сеп 2012, 13:15
И още един въпрос към *starlet*. Тази операция минава ли по здравната каса или се плаща като нещо по желание или май и това трябва да питам Танчев, но с него изобщо не ми се говори за пари...
Здравей Здравната каса плаща самата операция, ако е извършена в лечебно заведение което има сключен договор.Имплантите са по-голямия разход и това което касата не поема.На мен ми казаха, че има една фондация която поема скъпо струващи импланти за деца, но трябва да кандидатстваш.
Ставаше въпрос за другата операция-за премахване на гърбицата/скъсяване или премахване на ребра/. А за имплантите е ЦФЛДЧ - Фонд за лечение на деца в чужбина.Нашите импланти са спонсорирани от там.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marinasan в сб, 22 сеп 2012, 23:49
Здравейте! На 24 години съм и аз като много от вас имам сколиоза, за съжаление! Не мислете, че в чужбина лекуват добре тази болест. Носих корсет 5 години и от 37 градуса я свалих на 19, сега обаче е 40. Лекувам се и в Италия и България, но може да се досетите какъв е ефекта. Правила съм йога, пилатес, плуване и юмейхо. Има някои юмейхо терапевти, като по-горе споменатите, които наистина не можеш да си ги позволиш. Не знам дали са толкова надеждни. Стигнах до заключението , че най-добре ще е да се оперирам, но докторите като Яблански, дори и неговите колеги от Америка са категорични, че в моя случай с гимнастика нямало да се увеличи. Правя гиманстика по два пъти на ден, но облекчението трае само около 2-3 часа.  Според тях, мога да живея нормално и с 40 градуса.А с болката какво правим? Всички знаем, че за съжаление  с годините прогресира, а само гимнастика не помага. Дано за всички деца и възрастни да се намери решение на проблема!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в нд, 23 сеп 2012, 21:21
Моето изкривяване беше над 60 градуса, обаче не си спомням да ме е болял гърба. Може би зависи от самата кривина, не знам.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dmk8889 в чт, 27 сеп 2012, 14:08
Здравейте.Докторката следяща ми бременоста ме изпрати в Горна баня,за да кажат как ще се ражда заради сколиозата.Въпроса ми има ли още съществуващ кабинет,който приема без записани часове,без значение от доктора или трябва да си запиша час и да си взимам ли направление или всичко се заплаща?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в чт, 27 сеп 2012, 17:33
може да минеш по каса, да, но за часовете не знам. Ти оперирана ли си?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dmk8889 в чт, 27 сеп 2012, 18:04
Благодаря.Да,оперирана съм,през 99 за поставяне на имплантите и през 2008 за махането им. :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в чт, 27 сеп 2012, 18:14
Аз бях споменала в един от предишните си постове(не знам дали си чела назад), че съм родила и двете си деца нормално. При второто раждане дори ползвах еп. упойка. Всеки случй е различен разбира се...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dmk8889 в чт, 27 сеп 2012, 18:20
Да,четох.Предполагам и при мен няма да има проблем за нормално раждане,но докторката ми иска да бъде сигурна.Взех си направление и живот и здраве другата седмица ще пътувам до Горна баня.
 :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ATI 1983 в чт, 27 сеп 2012, 23:06
ЗДРАВЕЙТЕ, МАМИ АЗ СЪМ НА 29 ГОД. И ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ДАЛИ НЯКОЯ ОТ ВАС ИМА ПРЕЖИВЕЛИЦИ КАТО МОИТЕ.ПРЕДИ БЛИЗО ДВЕ ГОДИНИ РОДИХ ПЪРВОТО СИ ДЕТЕ, И ТО СЪВСЕМ НОРМАЛНО.МАЛКАТА БЕШЕ НА ДВА МАСЕЦА, КОГАТО ПО НЕЛЕП НАЧИН ПАДНАХ ПО ЕДНИ СТЪЛБИ И СИ УДАРИХ МНОГО ЛОШО ГРЪБНАКА.НАПРАВО НЕ МОГА ДА ВИ ОПИША БОЛКИТЕ, КОИТО ПРЕЖИВЯХ(НОРМАЛНОТО МИ РАЖДАНЕ С МНОГОТО ШЕВОВЕ РЯПА ДА ЯДЕ).ДВА ДНИ СЛЕД ПАДАНЕТО ОТИДОХ НА ЛЕКАР, ОБЯСНИХ КАК СЪМ ПАДНАЛА ПО ГРЪБ, И КАК ТРИМА ДУШИ ЕДВА СА  МЕ ВДИГНАЛИ.НАПРАВИХА МИ СНИМКА И ПО ЖИВО ПО ЗДРАВО МЕ ИЗПРАТИХА ДА СИ ХОДЯ, КАТО МЕ УВЕРИХА, ЧЕ НИЩО МИ НЯМА.А АЗ МИЛАТА ТОЛКОВА ИСКАХ ТОВА ДА Е ИСТИНА, И ДА ПРОДЪЛЖА ДА СИ КЪРМЯ ДЕТЕТО, ЧЕ СИ ТРЪГНАХ БЕЗ МНОГО ДА СЕ ЦЕРЕМОНЯ.ДА НО НИЩО ПОДОБНО 8 МЕСЕЦА, СТОЯХ ТАКА, ГЛЕДАХ СИ ДЕТЕТО, ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ПОСТОЯННО МЕ БОЛЕШЕ, А АЗ ПИЕХ ПО ЕДИН ПАРАЦЕТАМОЛ НА ДЕН ПО ПОЛОВИНКА СУТРИН И ВЕЧЕР, ЗА ДА НЕ ТРОВЯ ДЕТЕТО.ПОСТЕПЕННО ОБАЧЕ ОСЪЗНАХ, ЧЕ БОЛКАТА ВМЕСТО ДА СЕ НАМАЛЯВА, СЕ УВЕЛИЧАВА.ОТИДОХ НА ЛЕКАР ТУК В СОФИЯ, И СЕ ОКАЗА ЧЕ ИМАМ СЧУПЕН ПРЕШЛЕН, КОЙТО ВЕЧЕ СЪВСЕМ СЕ Е ИЗКРИВИЛ И Е ЗАГУБИЛ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ОБЕМА СИ.КАКТО И ДА Е СЛЕД ЯДРЕНО МАГНИТНИЯ РЕЗОНАНС ЛЕКАРИТЕ ОТ ВМА РЕШИХА ДА МИ НАПРАВЯТ СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ПРЕШЛЕНА С 4 ПИРОНА.ВСИЧКО МИНА ПО ВОДА С ОПЕРАЦИЯТА, БОЛКИТЕ МАЛКО МИ НАМАЛЯХА, НО НЕ СПРЯХА.ОТ ДВА МЕСЕЦА НАСАМ ГЪРБА И В ЧАСНОСТ ДВЕТЕ ОСНОВИ НА ОПЕРАЦИЯТА МНОГО МЕ БОЛЯТ, ДАЖЕ ДОЛУ КЪМ КРЪСТТА ОТ ДЯСНАТА СТРАНА ТАКА МЕ БОЛИ ВСЕ ЕДНО ИМАМ БЪБРЕЧНА КРИЗА, НАПРАВО МЯСТО НЕ МОГА ДА СИ НАМЕРЯ ОТ БОЛКА.И ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА РЕШИХ ПАК ДА СИ НАПРАВЯ СНИМКИ.ОТ ТАМ ОТКРИХА, ЧЕ ИМАМ СКОЛИОЗА С 7 ГРАДУСА, И СЪОТВЕТНО ОТ ТАМ СА И БОЛКИТЕ.СЕГА МНОГО СЕ ПРИТЕСНЯВАМ ДА НЕ БИ ГРАДУСИТЕ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА РАСТЪТ.ДНЕС ОТ ТЕЛК МИ ОТКАЗАХА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БОЛНИЧНИЯ С МОТИВА, ЧЕ КАТО СИ СЧУПИ НЯКОЙ РЪКА МУ ДАВАЛИ 1 МЕСЕЦ БОЛНИЧЕН.КАКТО И ДА Е, ТОВА Е ДРУГА ТЕМА.ИНТЕРЕСУВА МЕ ДАЛИ ГРАДУСИТЕ МИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА РАСТЪТ ИЛИ ТОВА Е ВРЕМЕННО ЯВЛЕНИЕ.МОЛЯ АКО ИМА МАМА С ПОДОБНА СЪДБА ДА СПОДЕЛИ ОПИТА СИ.ПРЕДВАРИТЕЛНО МНОГО БЛАГОДАРЯ НА ВСЯКА ОТГОВОРИЛА....


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в пт, 28 сеп 2012, 20:24
Здравей, АТI, съжалявам за това, което си преживяла. Пожелавам ти в най-скоро време всичко да се оправи и болките да изченат. На въпроса ти - до колкото ми е известно на тази възраст, на която си ти сколиозата не би трябвало да се увеличава, тъй, като костите са калцирани вече. По принцип 7 гр нищо не е и силно ме съмнява болката да е от това, освен, ако няма връзка със счупването. Защо не посетиш проф. Танчев, според мен той е може би най-добрия?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ATI 1983 в пт, 28 сеп 2012, 21:33
 ЗДРАВЕЙ *starlet*, БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО, И ДА СКОЛИОЗАТА МИ СЕ ПОЛУЧИ СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА И НАПРАВО НАД НИВОТО НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА.НЕВРОЛОЖКАТА И ОРТОПЕДА ПРИ КОИТО ХОДЯ КАЗАХА, ЧЕ ОТ НЕЯ СА МИ БОЛКИТЕ.И ЗА ТОВА СЕ ПРИТЕСНЯВАМ, А ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ СНИМКИ ЯСНО СЕ ВИЖДА, ЧЕ ЗАКОВАНИЯ ПРЕШЛЕН ИЗОБЩО НЕ Е ЗАРАСНАЛ,НЕ СЕ Е КАЛЦИРАЛ,А  ПАДНАХ НА 23.02.2011Г., И НА 27.10.2012 ЩЕ СТАНЕ 1 ГОДИНА ОТ ОПЕРАЦИЯТА.ДЖИПИТО МИ ДАДЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДА ОТИДА ДА МИ НАПРАВЯТ ТЕСТ ЗА ОСТЕОПОРОЗА, ЗАЩОТО ЖЕНАТА СЕРИОЗНО ЗАПОЧВА ДА СЕ ПРИТЕСНЯВА.НАДЯВАМ СЕ ВСИЧКО ДА Е НА РЕД.ЩЕ СПОДЕЛЯ РЕЗУЛТАТА.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в пт, 28 сеп 2012, 21:45
Пак ще повторя - не е шега работа. Трябва си читав лекар. Още веднъж искам да те посъветвам да се консултираш с проф. Танчев... успех ти пожелавам!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ATI 1983 в пт, 28 сеп 2012, 22:02
КООРДИНАТИ МОЖЕ ЛИ ДА МИ ДАДЕТЕ НА ПРОФЕСОРА.БЛАГОДАРЯ...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в пт, 28 сеп 2012, 22:08
Телефонът му е: 028181600. След 12 часа мисля го вдига. Това е в кабинета му и лично той раздава часове.  newsm10


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ATI 1983 в пт, 28 сеп 2012, 22:14
МНОГО БЛАГОДАРЯ, А КЪДЕ ПРЕГЛЕЖДА?НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ, ОТ СКОРО СЪМ ТУК  ЗА ТОВА ПИТАМ ТАКА  ПОДРОБНО.ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗА НАХАЛСТВОТО...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в пт, 28 сеп 2012, 22:18
в ортопедията в Горна Баня. Май всяка сряда от 12 часа.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ATI 1983 в пт, 28 сеп 2012, 22:25
БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО, ЩЕ СИ ВЗЕМА НАПРАВЛЕНИЕ, ВЗИМАВ ЧАС И ОТИВАМ.ЧЕ МИ ПИСНА ВЕЧЕ, ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ БЕЗ БОЛКА....


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dmk8889 в пт, 28 сеп 2012, 22:28
Старлет,а имаш ли идея колко струва прегледа при професора,че ми се очертава и на мен сряда да ида и се зачудих дали направо при него?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в пт, 28 сеп 2012, 22:50
АТI, професорът не работи с направления.... Ами на мен ми взе 20 лв, ама може би, защото му казах, че съм бивша негова пациентка. Иначе отидохме за сина ми. На регистратурата бяха казали, че прегледът при него струвал 30 лв, а дали е така...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dmk8889 в пт, 28 сеп 2012, 23:26
Благодаря.  :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Aila в нд, 07 окт 2012, 03:48
   Отдавна се каня и аз да потърся повече информация по въпроса и попаднах на вашата темичка, в коиято има много полезна информация. От прочетеното като начало смятам да започна да ходя и аз на плуване, заедно с децата  :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в нд, 07 окт 2012, 19:30
Здравейте!

По повод оплаквания на 5г. ми син за болки в гърба около едната му направиха рентгенова снимка която беше разчетена като лекостепенна дясноконвектна сколиоза. При прегледа при ортопед детето не му даде нито да го пипне нито да го види. Той беше озадачен защото на възраст 5г. не можело да има заболяване сколиоза. предположи че като са го снимали не са го подредили в правилна стойка. После откри, че има дюстабан, за който каза че е сериозен. Разбрахме се след 6м. да отидем той да назначи как точно да го снимат за да е сигурен че няма някакво изкривяване от позата в която са го нагласили при снимката. Тъй като 6м. понякога са много време реших да Ви попитам може ли доктора да е прав и наистина да става въпрос за грешка при снимката. За съжаление момчето често седи и лежи изкривено и се притеснявам че вероятността да е грешка във снимката не е толкова голяма. От друга страна това че на възраст 5г. диагнозата сколиоза е невъзможна според него означава ли че няма повод за притеснение. За дюстабана изписа супинатори и сега свикваме с тях.

Детето често се оплаква в болки в главата. Те може ли да се свържат със заболяването сколиоза, ако все пак се окаже че го има или по принцип няма нищо общо и е добре да го консултирам с друг специалист, може би невролог. Той има доста падания и наранявания в областта на главата


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в пн, 08 окт 2012, 00:30
Рори, моята сколиоза я откриха и диагностицираха точно на тази възраст 5-6 години. Болките в гърба може да имат връзка със сколиозата, за главоболието ми се вижда абсурд. Поне аз не съм чувала за такава връзка. Според мен търси второ мнение за гърба, а за главоболието, както сама казваш невролог. Мен така години наред са ме размотавали при един детски ортопед във Варна, дето е скопосал сумати народ с грешни диагнози, неадекватни лечения и т.н. Та накрая сколиозата ми беше доста напреднала, като ме доведоха в Горна Баня.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: elbosi в пн, 08 окт 2012, 06:12
Болката в главата се дължи на изкривяването на гр. стълб-най-вероятно.И дъщеря ми беше със сколиоза,но компенсаторна.1 крак е по-къс.Сега носи стелка или ортопед. обувки/когато има/.Плуването е най-добрият метод за повлияване на сколиоза.И йога.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Fashionista в пн, 08 окт 2012, 09:35
@Рори Сколиоза на тази възраст е напълно възможна. Самата аз съм виждала такива случаи в болницата, докато чаках за моята операция. Не слушай лекаря, а се консултирай и с друг специалист. Когато на мен ми откриха сколиоза (бях на 12), изкривяването беше голямо и направо ме изпратиха от Русе за консултация и корсет в Горна Баня, но дежурния там ме прегледа и каза да почакаме 6 месеца, за да видел дали щяло да се развие и да се увеличи това изкривяване, нямало смисъл чак от корсети и упражнения. След 6 месеца се върнах и ми казаха, че вече съм почти на границата за операция. Изключително много съжалявам, че тогава майка ми не се консултира с трети ортопед.

Колкото до болките в главата, аз имам, но те не са пряко свързани със сколиозата, а по-скоро косвено - повлияни са от страничните ефекти на сколиозата. Тъй като ребрата ми са деформирани, белите ми дробове са притиснати и трудно си поемам въздух. От там дихателният ми капацитет е намален и не поемам нужния кислород, което автоматично значи болки в  главата и виене на свят, особено сутрин. Твоето детенце вероятно все още няма изявена деформация в гръдния кош и едва ли болките в главата са от това. Може би е добра идея да се обърнеш към специалист и за този проблем. Успех!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Естера в пн, 08 окт 2012, 09:39
За да се открие проблема за сколиоза личният лекар какъв талон трябва да даде,за какъв специалист ?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в пн, 08 окт 2012, 11:58
трябва да даде направление за ортопед, с диагноза сколиоза. Но те ЛЛ си знаят де...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dmk8889 в пн, 08 окт 2012, 12:56
Здравейте.Миналата сряда бях за становище за раждането в Горна баня и докторите казаха,че няма абсолютно никакъв проблем да си родя нормално.  newsm44


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в пн, 08 окт 2012, 22:20
Здравейте.Миналата сряда бях за становище за раждането в Горна баня и докторите казаха,че няма абсолютно никакъв проблем да си родя нормално.  newsm44
[smilie=smile3501.gif]
ми хайде леко раждане от мен!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: dmk8889 в пн, 08 окт 2012, 22:48
Благодаря!  [smilie=smile3525.gif]


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в нд, 21 окт 2012, 14:36
Здравейте!Благодаря за отговорите. За съжаление в наши град това е най-добрия ортопед и няма кой евентуално да бъде второто мнение. Като се има предвид че преди половин година детето беше с мнаго силни болки в рамото до степен ограничаване на движенията и другите ортопеди ми даваха час за след 7-10 дни, а един ми отказа преглед 1/2 час преди края на работното време щото щял да преглежда човек от отделението и единствен ортопеда който ни консултира за сколиозата ни прие извън всякакви графици - без заплащане, без направление, докато беше дежурен в отделенето и бее много внимателен и търпелив нямам алтернатива за втора консултация. От ноември ми обещаха да го вземат на плуване. В къщи гледам да настоявам да седи и лежи що годе изправен и го насърчавам да подскача /танцува де/ като вид гимнастика за да заяква и дано след 6м. снимката покаже друго. Иначе сега наблягаме на носенето на стелките и се надявам това да подобри походката и от там стойката.
 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sunny-n в пн, 22 окт 2012, 10:17
Не съм специалист, но мисля, че  това с подскачането не е добър вариант за заякване. На мен една терапевтка ми беше казала, че спорт от типа на бягане, джогинг не са подходящи при това заболяване, тъй като при всяка стъпка/скок/ се натоварват прешлените и се трият... Поне така разбрах.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в пн, 22 окт 2012, 22:31
Съни, ами то детето много обича да танцува, но неговото танцуване си е подскачане. Не че ще спортува нещо свързано с бягане и подскачане. Но пък ортопеда каза че е хубаво да спортува и наблегна на плуването. Дано да се получи очаквания ефект.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kikorana в пт, 26 окт 2012, 15:54
Какво е ABR?
 ABR България учи, родители и помощници на техника на ABR. Тази терапия е за
 хора с мозъчни увреждания.
 ABR означава: Новаторска Биомеханична рехабилитация.
 ABR е нов пробив в лечението на лица с мозъчна травма, или
 мозъчна аномалия и е разработен от Леонид Блум.
 ABR предлага нова гама от революционни възможности за структурното
 възстановяване на опорно-двигателния апарат, така, че двигателните функции да се възстановят по нормален спонтанен начин.
 Същественото на ABR е, че родителят е обучен да се превърне в лицето, които прилага метода за лечение на детето си.
 Какво прави ABR различнa?
 Това е първия въпрос на всички родители
 Какво е различното между ABR подход и другите терапии?
 ABR разглежда проблема с различно виждане
Например:
 Погледнете нашите деца, ние виждаме деформации в ръцете и краката. Нашият първи избор
 след това е очевидно да се търси метод, който носи напредък в тези области на
 тялото.
 Вариантите са обучение ,разтягане,физиотерапия по различни методи, операции ,ботокс, мускулни удължения или уреди, като шини, вертикализатори и др.
 Повечето методи се опитват да постигнат възможно най-добрите функционални резултати от съществуващата структура. Нека да погледнем към дете с увреждане на двигателно опорния апарат.
 Реалистично ли е нормалното движение ръцете и краката, когато ние ясно виждаме, че структурата на тялото не е същата като от едно нормално дете? Как деформираната конструкция да извършва нормални движения, или нормалните си функции? Докато на опорно-двигателния апарат структура не е нормално развита, функционалният напредък ще бъде ограничен и непредсказуеми.
 Цел на ABR е пълно възстановяване на мускулно-скелетната структура, така че да се получат функционални промени
- контрол на главата
-контрол на различни части на тялото
-седене
 -пълзене
 - спонтанно ходене
 Само след възстановяване на структурата, функционалните резултати ще станат видими.
 
За кого е ABR?
 -ABR е за родителите, които искат да видят по-голям напредък и които са готови да работят
със своите деца
 -ABR е за родители, които не са доволни от сегашното състояние на детето
-дишане
 -проблеми с храносмилането
 -двигателно моторни нарушения
-ABR е за родителите, които искат да освободят детето им от
 броня, в която то трябва да живее в момента.
 -ABR е предимно за деца и млади хора с мозъчни увреждания и отклонения на мозъка, като:
 - Церебрална парализа
 - Смущения в говора
 - Микроцефалия
 - Спазми
 - Изостаналост в развитие
 - Аутизъм
 - Синдром на Даун
 - Епилепсия
 - Наранявания на главата
 - Сколиоза
 - Рет синдром
 
ABR Програмата съдържа преглед и обучение.
 Преглед
 Прегледа се извършва от специалист от ABR. Той показва видимите разлики в тялото на детето ви , въз основа на структурния обем и мобилност.Обяснява ви какви са измененията и с какво те пречат на нормалните функции на тялото. Той ви казва какво можете да очаквате в бъдеще.
 
Обучение
Въз основа на направения преглед се съставя програма за групите от упражнения,с които се започва терапията. Обучението се извършва от инструктор на ABR. Той ви показва вида на упражнението ,начина на изпълнение (как да го правите на вашето дете )
 Леонид Блум
 Завършва през 1992 г. от Новосибирск държавен университет с диплома по математика
 (Специализирана в математически модели на сложни системи).
 От 1992 г. започва да работи в областта на биомеханични изследвания. На първо място неговите изследвания и интереси са в областта на теоретичното моделиране на структурата на опорно-двигателния апарат, в зависимост от променливите параметри на външен биомеханичен вход.
 Основната практическа насоченост на това изследване е изследване на заболявания на гръбначния стълб-сколиози и деформации на периферни стави като хип сублуксация
 и дислокация. Такъв избор на обект е бил вдъхновен от съвместна работа с
 баща му, който е лекар, специализиран в манипулативно лечение на
 на тези нарушения. Неговата задача е да се намери начин за възстановяване на
 структурните деформации на опорно-двигателния апарат.
 Съвсем скоро той осъзнал факта, че за да бъдат най-ефективни изследвания в областта на приложната биомеханика, те трябва да съчетават качествени теоретични основания с лични
 практически умения.
Постепенно централната идея на изследванията му се финализира в система от движения извършвани с ръцете като оптимален начин за постигане на обратимост на мускулно-скелетните деформации.
 От 1996 г. до 2000 г. той преподава и прилага биомеханика и мануална терапия като
 курс по следдипломно медицинско образование за лекари в Москва.
 В същото време личните му работа по случаи на сколиоза и други мускулно-скелетни деформации, се представят с доста впечатляващи резултати, доказващи
 ефективността на принципите на ABR.
 Следващата стъпка беше преминаването на допълнителни нива на биомеханични сложност -
 физическа рехабилитация на пациенти с неврологични увреждания (най-вече мозъчна травма)
 страдащи от общи нарушения на двигателните и мускулно-скелетни деформации.
 Но постигането на значителни резултати на възстановяване двигателно моторните функции на се оказа много трудоемък процес-стотици часове годишно за всяко дете.Това налага прилагането на тази терапия в извън болнични заведения от родители и помощници ,които се обучават специално за целта .
 Днес ABR се разви като високо ефективен физически метод за рехабилитация, който е в състояние да осигури предвидими етапи на структурно и функционално
 възстановяване.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Anelka087 в сб, 17 ное 2012, 17:55
Здравейте на всички които са се сблъскали с това наистина сериозно заболяване. НА 25години Имам сколиоза с 50 градуса изкривяване , препоръчват ми операция от която наистина ужасно се страхувам моята молба към вас е , ако може да се свържа с някой който е минал през това и се е оперирал в България да ми даде малко повече информация за операцията и за възстановителният период след товаТитла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: mamaMiq в вт, 20 ное 2012, 11:26
здравейте съжалявам ,че не съм изчела цялата тема,но искам да попитам има ли някой от вас комплекс упражнения за изправяне на гръбначни изкривявания.Каде ли не питах не мога да открия и в НСА ходих в катедра гимнастика там ми дадоха насоки но нямат разработвани цели комплекси


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Fashionista в вт, 20 ное 2012, 13:30
@mamaMiq Според мен трябва да отидете при добър кинезитерапевт, който да ви изготви програма, направена специално за съответното изкривяване и наблюдава за правилното изпълнение на упражненията поне месец, преди да започнат да се правят индивидуално/вкъщи. Не е добра идея да се ползва готов комплес, разработен за някой друг.
По принцип, за укрепване на мускулатурата при сколиозата се препоръчват асиметрични упражнения. Разбира се, няма как да се изправи изкривяването, упражненията служат за спиране на прогреса му, укрепване на мускулите и предотвратяване на тяхната атрофия.

@Anelka087 Аз бих дала инфо за моята операция на драго сърце, но понеже е правена преди повече от 10 години се опасявам, че информацията е стара и няма да ти помогне много...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: boikaaa в пт, 07 дек 2012, 15:48
дъщеря ми е на 15 г и има  сколиоза  48 процента,предлагат ни операция,ходих ме при професор Танчев,моля за повече информация


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в пт, 07 дек 2012, 18:32
дъщеря ми е на 15 г и има  сколиоза  48 процента,предлагат ни операция,ходих ме при професор Танчев,моля за повече информация
Информацията е в цялата тема. Ако имаш конкретни въпроси ги задай и ние ще ти отговорим. Вече много от хората тук са преминали през това и могат да помогнат. 
Лично от мен като цяло , мога да ти кажа: Първо изпратете писмо до Фонда за лечение на деца в чужбина, за да ви спонсорират и докато чакате решението се настройвайте психичски, че това е операция в перспектива, за да се избегне влошаването на състоянието на детето след години, да се засегнат органи и тн. .. Другото което също мога да ви успокоя, че операцията не е толкова страшна колкото си мислите и всички тук на които съм го казала и са преминали през това, ще потвърдят че съм била права. Кураж от мен!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: boikaaa в сб, 08 дек 2012, 10:42
Да прочетох почти всичко,но ми трябва малко кураж.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: iwoningilizowa в вт, 11 дек 2012, 16:45
ЗДРАВЕЙТЕ МОМИЧЕ СЪМ НА 15 ГОДИНИ ОТ ГРАД БУРГАС. КОГАТО БЯХ НА 5 ГОДИНИ РОДИТЕЛИТЕ МИ ОТКРИХА ИДИОПАТИЧНА СКОЛИОЗА 25 ГРАДУСА. ЗАПОЧНАХМЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЪВ СОФИЯ КАТО ЗА 7 ГОДИНИ ПРЕЗ 3 МЕСЕЦА ПРОВEЖДАЖМЕ КИНЕЗИТЕРАПИЯ ТАМ И ЛЕЧЕНИЕ СЪС КОРИГИРАЩИ КОРСЕТИ . КОГАТО СТАНАХ НА ПОЧТИ 11 ГОДИНИ ГРАДУСИТЕ МИ СЕ БЯХА СНИЖИЛИ ДО МИНИМАЛНИТЕ 3- ПОЧТИ НИЩО. НО 2 МЕСЕЦА ПО КЪСНО СЕ РАЗБОЛЯХ ОТ МАРСИЛСКА ТРЕСКА, СМЪРТОНОСНА БОЛЕСТ КОЯТО ЗАСЯГА ОРГАНИТЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО. СИЛНО ЗАСЕГНАТИ МИ БЯХА  КОСТИТЕ НА КРАКАТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ. ЛЕЧЕНИЕТО ТРАЕШЕ ОТ 6 ДО 9 МЕСЕЦА . ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ АЗ СПРЯХ ДА НОСЯ ВЕЧЕ КОРСЕТ , СЕГА 2012 ГОДИНА ПРЕЗ АПРИЛ МЕСЕЦ ОТНОВО ПЪТУВАХМЕ ЗА СОФИЯ И СКОЛИОЗАТА МИ БЕШЕ ПРОГРЕСИРАЛА ДО 70 ГРАДУСА . УЖАСНО НАЛИ . ДЕФОРМИРА СЕ ГРЪДНИЯТ МИ КОШ. НУЖДАЕХ СЕ ОТ ОПЕРАТИВНА НАМЕСА . ПОНЕЖЕ ЛЕКАРЯ КОЙТО МЕ ПРЕГЛЕЖДАШЕ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ТОВА ВРЕМЕ БЕШЕ П-Р Д-Р ТАНЧЕВ . ТОЙ ПОИСКА ДА МЕ ОПЕРИРА ПРЕЗ МАЙ МЕСЕЦ . НО ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ С РОДИТЕЛИТЕ МИ ЗАПОЧНАХМЕ ДА ТЪРСИМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДА ИМПЛАНТИ КОИТО ИЗПОЛЗВА ТОЙ И КАК ПРОТИЧА САМАТА ОПЕРАЦИЯ . РАЗБРАХМЕ ЧЕ МЕТОДЪТ КОЙТО ИЗПОЛЗВА ТОЙ Е ПО СТАР И СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА ТРЯБВА НА НОСЯ 6 МЕСЕЦА ГИПС И ГОДИНА ИЛИ 2 КОРСЕТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪСТАНОВЯАНЕТО. АЗ ЛИЧНО НЕ БИХ ИСКАЛА ДА НОСЯ КОРСЕТ ТОЛКОВА МНОГО ВРЕМЕ. РАЗБРАХМЕ ЧЕ В ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ ИЗВЪРШВАТ ТАКИВА ОПЕРАЦИИ С НАЙ- НОВИЯ МЕТОД НАРЕЧЕН SPINAL FUSION   И СЪЩО ТАКА ИМАТ СПЕЦИАЛНА АПАРАТУРА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК КОЙТО НАМАЛЯВА РИСКОВЕТЕ ОТ ТРАВМИ ПО ВРЕМЕ НА ОПЕРАЦИЯТА . СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА ТАМ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ НОСЯТ КОРСЕТИ И ТЯХПОДОБНИ НЕЩА. ПРЕСТОЯТ В БОЛНИЦАТА Е ОТ 5 ДО 7 ДНИ . СЪЩО ТАКА ТЕЗИ ИМПЛАНТИ С ВРЕМЕТО СРАСТВАТ СЪС ПРЕШЛЕНИТЕ КОЕТО ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ДВИЖИШ ТАКА КАКТО СИ СЕ ДВИЖИЛ ПРЕДИ. ЕСТЕСТВЕНО ОПЕРАЦИЯТА Е СКЪПА , НО ЗДРАВЕТО Е НАЙ ВАЖНО. СЕГА ИЛИ КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ ИЛИ НАЧАЛОТО НА ЯНУАРИ МИ ПРЕДСТОИ ОПЕРАЦИЯ И СЕ НАДЯВАМ ВСИЧКО ДА Е НАРЕД .


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в вт, 11 дек 2012, 18:59

iwoningilizowa, стискаме ти палци всичко да мине нормално. Явно проблема при теб не е само самото изкривяване на гръбнака , за това и се налага това носене на корсет /както при по малките деца, които преминават през няколко поред операции,докато приключи растежът им/. И все пак, не знам какви методи се използват в Горна баня, но ние сме вече 2 години с тези импланти които може и да не се махат с години. Но не мога да си представя как така  хем ще си с коригиран гръбнак, хем ще можеш да се движиш както преди... Някой запознат да обясни подробно за тази нова техника,моля.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: iwoningilizowa в вт, 11 дек 2012, 22:09
една проверка в гугъл напишете spinal fusion scoliosis surgery и вижте за каккво става въпрос това са спинални титаниеви импланти които срастват със прешлените и със времето тялото придобива възможността да се движи почти напълно нормално , разбира се със помоща на рехабилитатори и плуване 4 месеца след операцията за да може да не се обездвижи тялото , също така един опериран човек трябва да спи на матрак в който да няма пружини , много е важно, надявам се да съм помогнала , искренни благодарности


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в вт, 11 дек 2012, 23:48
iwoningilizowa успех  :hug: Казаха ли ти до каква степен ще се изправи гръбнакът?

Предполагам става въпрос за този тип импланти
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WBIf4AQj5s0[/video]

http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_fusion

spinal fusion е името на хирургическият метод, а не на имплантите.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: iwoningilizowa в ср, 12 дек 2012, 10:18
да точно този  :) д-р Яблански каза че ще успее да изправи гръбнака ми изцяло, но за мен времето е важно , колкото по- рано се извърши операцията толкова по - добре


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в ср, 12 дек 2012, 10:36
да точно този  :) д-р Яблански каза че ще успее да изправи гръбнака ми изцяло, но за мен времето е важно , колкото по- рано се извърши операцията толкова по - добре
По старият метод как се нарича , за да направим сравнение?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: iwoningilizowa в ср, 12 дек 2012, 11:46
не знам точно как се нарича но д-р Яблански ми спомена , че самите импланти наподобявали вида на кукички които се захващат и много често се стига до откачване на самите кукички с времето , ако науча как се казва ще спомена


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в ср, 12 дек 2012, 20:30
не знам точно как се нарича но д-р Яблански ми спомена , че самите импланти наподобявали вида на кукички които се захващат и много често се стига до откачване на самите кукички с времето , ако науча как се казва ще спомена
Не случайно питам, защото на снимката нашите импланти са точно същите като на клипа, с винтове и движенията ни са все още ограничени. Нека споделят и останалите как изглеждат при тях...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Fashionista в сб, 15 дек 2012, 18:12
Моите изглеждат така:

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/oHHF/a16dd5a4.jpg)

Нямам представа как се казват точно, снимката е правена преди 10 години (извинявам се за лошото качество, но използвах светлина от лампа и телефон, за да я направя)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в сб, 15 дек 2012, 19:02
Моите са като на Fashionista или поне доста приличат, но са слагани преди 18 години.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: iwoningilizowa в нд, 23 дек 2012, 15:36
ами имплантите които да на Fashionista  обездвижват целия гръбнак доколкото знам


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Anelka087 в чт, 27 дек 2012, 13:41
ами имплантите които да на Fashionista  обездвижват целия гръбнак доколкото знам
Само да добавя,че методът както и самите импланти в Горна Баня и в Токуда са идентични и да  имплантите срастват с гръбнака след около 2та година, но за пълна свобода на движенията след операцията ... не знам


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в сб, 29 дек 2012, 11:07
Искам да попитам вече оперираните, до каква степен се възстановяват движенията след операцията и след колко време вече може да се става и ходи? Какво от обичайните неща не можете да правите вече? За каква цена на операция става въпрос в Токуда например? Питането ми е ако са необходими повече пластини, 10-12 например? И дали някой знае да има и друг не толкова травматичен метод,който се прилага не тук, а в Германия например? Много станаха въпросите, но трябва да попитам. Ако някой желае да отговори, може и на лични.
 :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: monkey в вт, 08 яну 2013, 14:02
Здравейте момичета, оперирана съм от сколиоза преди 20 години при проф. П. Танчев, сега наскоро ми се наложи да търся информация за новите методи затова направо ще попитам скоро оперираните как тече възстановяването и въобще операцията. Стискам палци на iwoningilizowa и те моля да споделиш опит. Знам как е при старите методи, но медицината се е усъвършеснтвала за радост. Информацията ми трябва за близка моя приятелка. Успех на всички!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: monkey в вт, 08 яну 2013, 15:07
Като чета постовете на анбибиян назад, все едно аз съм ги писала, абсолютно същата история и с пироните, които още са си в мен и с драмата дали секцио или нормално, после същтото ми каза и детския отропед за моите деца. Поздрав :)!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: iwoningilizowa в пт, 11 яну 2013, 16:01
операцията ми е на 17 януари когато се възстановя ще ви пиша


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в сб, 12 яну 2013, 00:27
операцията ми е на 17 януари когато се възстановя ще ви пиша
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: monkey в сб, 12 яну 2013, 09:08
Ивон желая ти късмет и много успешна операция с бързо и леко възстановяване. Всичко да ти мине по мед и масло!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в сб, 12 яну 2013, 19:39
операцията ми е на 17 януари когато се възстановя ще ви пиша
Успех  :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: iwoningilizowa в сб, 12 яну 2013, 22:57
благодаря вии


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: boikaaa в нд, 13 яну 2013, 13:11
успех :D


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: temi123 в вт, 15 яну 2013, 19:49
Днес бях на консултация при ортопед, прегледа ме, доста изчерпателен и убедителен беше и каза, че сколиозата ми е 10 - 15 % като това не ми пречи да родя нормално. Все пак дали да не потърся още едно мнение? Не държа да родя секцио, просто искам да съм сигурна, че наистина това не би ми попречило да родя без операция. Вие как ислите?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в вт, 15 яну 2013, 20:01
Днес бях на консултация при ортопед, прегледа ме, доста изчерпателен и убедителен беше и каза, че сколиозата ми е 10 - 15 % като това не ми пречи да родя нормално. Все пак дали да не потърся още едно мнение? Не държа да родя секцио, просто искам да съм сигурна, че наистина това не би ми попречило да родя без операция. Вие как ислите?
Аз съм с доста по-голямо изкривяване от твоето, беше 60% преди операцията, въпреки всичко родих 2 деца по естествен начин. Вторият път ползвах и Епидурална упойка дори. Пожелавам ти успех! не се притеснявай, всичко ще е ок.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: temi123 в вт, 15 яну 2013, 20:47
Благодаря ти, starlet!  :hug:
Дано всичко наистина да мине без проблеми!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: iwoningilizowa в вт, 15 яну 2013, 22:44
аз искам да попитам оперираните как беше след операцията чувстваха ли се имплантите колко време ви отне да се възстановите, трудно ли беше прохождането  ??


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в вт, 15 яну 2013, 23:50
аз искам да попитам оперираните как беше след операцията чувстваха ли се имплантите колко време ви отне да се възстановите, трудно ли беше прохождането  ??
Moята операция беше 1988 г. Бях на 12 години. Предполагам нещата от тогава доста са се променили.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: monkey в пт, 18 яну 2013, 09:10
ivoningilizowa моята операция беше преди 20 години, но всичко си спомням. Болеше доста първата нощ (по мои сметки вече си я минала :) ). Вдигнаха ме на крака веднага на следващата сутрин само да се изправя от леглото и бях толкова порастнала с около 10 см. Голям кеф беше, бях по-висока от майка ми. От там на татък всеки ден става все по-добре. За пироните на мен никога не са ми пречили, нито ги усещам, но нямам много движение в гръбнака. При теб ще е по-различно. На 3-4 ден вече изкачвах стълби. При нас по-отдавна оперираните имаще и една екстензия преди операцията (хаотракция), от която доста боляха краката, но при теб май няма такова нещо за щастие. Успех още веднъж момиче и вчера ти стисках палци :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: iwoningilizowa в вт, 22 яну 2013, 17:25
Операцията  беше   вчера  на   21.01.2013г.   в  Болница  Токуда   гр. София  . Възстановяването   върви  нормално   


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: neli599 в чт, 24 яну 2013, 15:08
Операцията  беше   вчера  на   21.01.2013г.   в  Болница  Токуда   гр. София  . Възстановяването   върви  нормално   

Ивон, дано бързо да се възстановиш и да дадеш повече информация. На съпруга ми му предстои операция и умуваме къде да е направим...Когато имаш възможност пиши как си. Стискам палци всичко да е наред!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в чт, 24 яну 2013, 18:30
Операцията  беше   вчера  на   21.01.2013г.   в  Болница  Токуда   гр. София  . Възстановяването   върви  нормално   
Оправяй се бързо!  :hug: :hug: :hug: После да разкажеш.  :hug: :hug: :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: iwoningilizowa в чт, 24 яну 2013, 19:58
здравейте   както  разбрахте  в  понеделник   ми  беше  операцията  в  болница  Токуда  гр.София. Във  вторник  ме  сложиха   вече   да  сядам   а  във  сряда  вече    проходих  в  стаята. Днес   вече  се  движа  спокойно  .  Утре  ме  изписват  . Оперира  ме  екипа    на  д-р  Яблански .  Господ  прави  чудеса Очарована  съм  от   вниманието   на   целия  екип.    Тук  в  Болница  Токуда     отношението  е     страхотно,  и   е  такова   каквото  трябва  да  бъде. Изкривяването  ми  беше  70 градуса  .     


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в чт, 24 яну 2013, 20:34
iwoningilizowa радвам се, че си добре. Моля те пиши колко струва операцията,много хора се интересуват и ще е добре да са подготвени. Поема ли се част от здравната каса или пациента плаща всичко сам?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: boikaaa в пт, 25 яну 2013, 15:12
много  се радвам, че си добре iwoningilizowa


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: F.HASAN в сб, 26 яну 2013, 09:29
Безкрайно се радвам за теб, Iwon..Молих се за тебе.Бог наистина прави чудеса чрез ръцете на лекарите.Бързо възстановяване ти желая от сърце!!!Майка съм на 13г момиче с подобен проблем , макар и с по-малко изкривяване,  притесненията ми са големи.В момента сме с корсет и ходим всеки ден на кинезетерапия.Благодаря на всички, които споделят своята опитност тук.На всеки един желая Божията закрила и чудо.  :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: boikaaa в сб, 26 яну 2013, 11:23
На нас ни предстои операция на 4 фефруари и се надявам всичко да мине добре


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 28 яну 2013, 12:25
Здравейте, темата е  :(, но е част от живота ни, пожелавам много силен дух на всички вас - деца и родители. Моето питане е колко често според вас е допустимо да се правят рентгенови снимки. Ясно е, че за да се проследява състоянието на децата ни лекаря не може да гадае, трябва снимка, но в дългосрочен план този въпрос ме притеснява много, особено като се сложи корсет- снимка преди после със, после след месец и т.н. Вие какво мислите по темата, обсъждали ли сте я и какво са ви съветвали? Благодаря на всички отговорили на въпроса ми!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в чт, 31 яну 2013, 01:13
За рентгенови снимки не знам, но на мен ми казаха да правя ЯМР веднъж годишно.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: iwoningilizowa в чт, 31 яну 2013, 13:36
на мен рентгенови снимки попринцип ми се правиха на всеки 6 месеца, но сега ден преди операцията и след нея поне 10 ми направиха


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zai4eto 81 в чт, 31 яну 2013, 22:39
Здравеите.Докато не ми попадна книгата "Ортопедия за Родители" в ръцете,не подозирах че имаме проблем,дори и педиатърът ни не ми беше правел намеци за гръбначно изкривяване.Но с четенето й,все повече се загледах в развитието на детето ми и установих че нещо става,не е както трябва.Не е от наи движещите се деца на тази възраст,тромав е, с хипотония.От легнало положение се подпира на дясната страна,предпочита дясната си ръка и съответно като му погледнах гръбчето не са еднакви двете стани.Като му повдигна лявото рамо да се изравнят  тогава е изправена стоиката му.Като е седнал не изпъва гръб,а е прегърбен.По мое настояване (къде са им очите на лекарите,незнам) му направиха снимка и на нея ясно се вижда че гръбначния му стълб не е прав.Отговора на ортопеда беше-"не се притесняваи,то е така защото му я правиха в легнало положение,но следващият път ще го направим в право" и дотам.
Има навика като си върти главата наляво надясно и да усеща някакво припукване в прешлените,което за него е игра,а за мен и това е повод за притеснение
.
Моля всички вас от сърце,къде в БГ да заведа детето и възможно ли е като е на 1.10 месеца да се коригира това изкривяване.Странното е,че дори и рехабилитаторката му(правим терапии заради хипотонията),не отдава голямо значение.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в чт, 31 яну 2013, 23:25
zai4eto 81 в Горна баня може да го заведеш. Чувала съм, че д-р Алексиев е добър детски ортопед, занимава се с по-малки дечица. Дано всичко да се оправи бързо при вас  :pray:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zai4eto 81 в нд, 03 фев 2013, 21:23
anbibian благодаря ти за пожеланието.И аз се моля постоянно за това.
Чета за Алексиев че може и в ортопедията или на частно.Къде е по добре?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anbibian в нд, 03 фев 2013, 21:34
anbibian благодаря ти за пожеланието.И аз се моля постоянно за това.
Чета за Алексиев че може и в ортопедията или на частно.Къде е по добре?

нямам информация по този въпрос  :(
дано друг да ти отговори, според мен ако е доктор на място и в Горна баня ще ви прегледа без проблеми, на частно мисля че взема по 40 лв. на преглед


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 04 фев 2013, 11:57
anbibian благодаря ти за пожеланието.И аз се моля постоянно за това.
Чета за Алексиев че може и в ортопедията или на частно.Къде е по добре?

нямам информация по този въпрос  :(
дано друг да ти отговори, според мен ако е доктор на място и в Горна баня ще ви прегледа без проблеми, на частно мисля че взема по 40 лв. на преглед
Преди години и в ортопедията може да те прегледа с/у заплащане, помня че ми взе 20 лв., за да ми каже че дъщеря ми ще израсте това, че има спаднал свод...дръжки...все още мачка обувките навътре :( Въпреки и стелките , които носи...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ДХ3 в пн, 25 фев 2013, 15:36
Леко изпъкналите лопатки  симптом ли са на изкривяване?Днес се загледах с сина ми ,на 10г. и установих,че леко му стърчат.Гледам го,не изглежда да има изкривяване на гръбнака ,поне не видимо и на пипане.Като се наведе напред силно изпъкват прешлените на кръста,също не знам дали е притеснително.Ще го заведа при личната,досега не се бях замисляла,че всъщност да следим за правилната гръбначна стойка, май се явява изцяло задължение на родителите.Преди нас ни проверяваха най-редовно в лекарските кабинети в училищата,както и на редовните профилактични прегледи в поликлиниките.Сега ,като се замисля,нашата ЛЛ никога не е проверявала детето за изкривявания. :thinking:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: normandiq в пн, 04 мар 2013, 20:29
Здравейте мили приятели,влизам в темата с диагнозата прогресоираща кифоза на синът ми,който е на 13 години!!Остановихме я предуи 2 години в лек стадии и ни назначиха плуване,и ЛГК,при което ни струиктно спазихме препоръките на лекарят!!Дме спри еднин рутинен преглед,той забеляза,прогресираща кифоза и за да е сигурен ни изпрати на ортопед!!Отидохме естественно ой портвърди диагнозата и ни каза,че ще ни назначи физикална терапия и изследвания включително и ренгенова снимка..!!Но проблема е че сега няма направления та чак априол ще ги направим!!Соимена за операция...а на мене ми прчерня от притеснение,моля някой който има инфо..за това какво представлява операцията като крайна мярка и всичко за нея...да ми пише!!Благоадря предварително!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sunny_girll в вт, 05 мар 2013, 22:13
Здравейте!
Изчетох доста от мненията ви тук, но чак сега се реших да се включа в темата.
Надявам се, че мамите няма да ми се сърдят, тъй като съм още само на 17години.  :D
Та по темата.. един ден, съвсем случайно (на 13-тия ми рожден ден), родителите ми забелязаха, че имам гръбначно изкривяване. Дори аз бях обръщала внимание до тогава.. не беше кой знае колко голямо. Тогава започна страшен ужас. Тъй като аз съм от малък град, отидохме първо в нашата болница, но не получихме голямо съдействие от лекарите. Все още помня това, което каза ортопедката тук: "Божееее, толкова си зле.. Виж колко на криво ти стоят дрехите". За момиче на 13г. звучеше сякаш едва ли не, вече не ставам за нищо. Но това без значение. След това започнаха ходения по София (Горна Баня). Лекарите там казаха, че за този момент сколиозата ми беше съвсем леко развита и ми препоръчаха да се занимавам с плуване и ми показаха упражнения, които да изпълнявам. Тогава взех проблема много при сърце и започнах да се занимавам сериозно с плуване. Упражненията също си ги правех редовно, но баща ми беше толкова притеснен, че понякога прекаляваше. Държеше да не пропускам нито ден на плуването, а вкъщи нямах време за друго освен да ям, да спя и да правя гимнастика. Тогава (на следващата година) отидохме отново на преглед и установиха прогресиране на сколиозата. Въпреки това нито един доктор не можа да каже колко точно градуса беше изкривяването ми, казваха около 20-30. Само че, до колкото ми е известно има голямо значение дали е 20 или 30. Степента също варираше. При един - втора, при друг - трета.
През лятото отидохме на ваканция в Павел Баня, където най-после попаднахме на много добър и загрижен за състоянието ми рехабилитатор. Той ми вдъхна голяма надежда и ми показа упражнения, от които наистина имаше някакъв ефект. Продължих си стария режим, но в по-умерено темпо: 3 пъти в седмицата плуване и упражнения по 2 пъти дневно. Когато станах вече на 15 отидохме отново при въпросният рехабилитатор от Павел Баня. За жалост подобрение нямаше, но и болестта не бе прогресирала повече. Миналата година беше същия резултат. Така, че поне за сега се надявам, че всичко е наред. Наясно съм, че по-добре едва ли ще стане, но се надявам да не се влошава. Предупредиха ме, че следващия период, когато е възможно прогресиране на сколиозата е при бременност, но до тогава има още доста време. Радвам се, че не ме притесняват никакви болежки, и че не се забелязва чак толкова. Аз не се ограничавам в носенето на дрехи. През лятото не ме е срам и да се съблека по бански. Приела съм болестта и съм решила да не й се оставям. Имам роднини и приятели, които ме обичат такава, каквато съм и това ми е достатъчно. А на който не му харесвам - ами прав му път.
Категорично решена съм,обаче, че ако някой лекар реши да ми предлага операция, няма да се съглася. Изчела съм доста и може би в САЩ или Англия (например) би имало смисъл, но тук никой не е казал добро за този вид оперативна намеса. В крайна сметка резултатът ще е може би същия, само дето ще съм загубила 2 години в болки, мъчейки не само себе си, ами и всички мои близки.

На всички, борещи се с болестта, пожелавам много силна воля и дано попаднете на свестен специалист. Надявам се, че ще намерите някакъв начин за победа над сколиозата.
Благодаря за отделеното време и внимание.
Поздрави  :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: normandiq в пт, 08 мар 2013, 18:05
Излезнаха резултатите от изследванията на синът ми,на ренгена се вижда силно изразена кифосколиоза!!Докторът ни насочи в Горна Баня клиниката по ортопедия при проф.Танчев!!Определиха 40 градуса изкривяване..бите ли споделили мнение за клиниката!!Благодаря предварително!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: monkey в сб, 09 мар 2013, 08:30
normandia заведи сина си в горна баня при проф. Танчев за консултация, може да си направиш консултации с различни лекари. По мое мнение Танчев е страхотен специалист и човек. За съжаление 40 градуса изкривяване на 13 годишна вазраст е сериозна работа, защтото в пубертета много барзо прогресират. Дано при вас не стане така. На мен ми го откриха изкривяването на 7 години, борех се с плуване и всекидневна гимнастика и  в пубертета за една година стигнах от 30 на 78 градуса и операцията беше неизбежна. Дори да се стигне дотам, не е толкова страшно :), така като чета в този форум тези операции са станали вече рутинни. На sunny_girl ще кажа, че понякога операциите са животоспасяващи, защтото една напреднала сколиоза или кифоза измества и притиска всички органи в градния кош. В България добре се справят вече с тези операции. Понякога е много по-добре да се направи операция, мен ме изправиха от 78 градуса на 13 след операцията и не искам да си представя живота ми без тази операция. Така че момичета не се страхувайте правете всичко възможно да не се стига дотам, но ако все пак се стигне наистина не е толкова страшно. Успех на всички. Постовете на ивонингилизова мен лично много ме обнадеждиха за състоянието на гръбначната хирургия в момента.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: boikaaa в сб, 09 мар 2013, 12:44
Аз съм на същото мнение,Танчев и екипа му са невероятни.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: normandiq в сб, 09 мар 2013, 17:43
Благодаря много за изказаните мнения,оценявам ги!На 19-ти сме на консултация при професора и започваме активно лечение!!Стискаййте палци... :hug: :hug: :hug:Кажете ми колко процента имаме шанс да се оправим..с кинезетерапия плуване и специализирани процедури?При колко градуса искривяване е наложителна операция..?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sunny_girll в нд, 10 мар 2013, 16:43
normandiq, Когато аз ходих на преглед ми бяха споменали, че ако изкривяването ми надвиши 45 градуса, най-вероятно ще се наложи операция. Не знам това доколко е вярно.. Не искам да те плаша, надявам се синът ти да се повлияе от лечението, което е напълно възможно щом е все още малък. Ако сте сериозни не смятам, че ще е нужна оперативна намеса.
Като цяло, не омаловажавам нуждата от специални упражнения, но лично на мен много по-голямо влияние ми оказа плуването, така че не го пренебрегвайте :))
Желая ви успех в борбата с болестта.  :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: normandiq в нд, 10 мар 2013, 21:10
normandiq, Когато аз ходих на преглед ми бяха споменали, че ако изкривяването ми надвиши 45 градуса, най-вероятно ще се наложи операция. Не знам това доколко е вярно.. Не искам да те плаша, надявам се синът ти да се повлияе от лечението, което е напълно възможно щом е все още малък. Ако сте сериозни не смятам, че ще е нужна оперативна намеса.
Като цяло, не омаловажавам нуждата от специални упражнения, но лично на мен много по-голямо влияние ми оказа плуването, така че не го пренебрегвайте :))
Желая ви успех в борбата с болестта.  :)
sunny_girll linkБлагодара много за споделеното мнение,спортуваме плуване вече повече от година 3 пъти в седмицата започнахме активни тренировки за развиване на гръбните мускули,на 19-ти ще запиша час при проф.Танчев утре ще с еобадя надявам се да може да ни приеме!! :peace:Незнам дали ще може да минем поо НЗКО знам че прегледа е платен.После по здравна каса може да поседим 7 дни евентуално за изследвания и процедури!Не съм сигурна някой ако знае ,моля да сподели!!Горещо благодаря на всички за подкрепата :hug: :hug: :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: iwoningilizowa в ср, 13 мар 2013, 19:12
Така да се изкажа и аз .... значи по добре не съм се чувствала никога до сега,  права и корава съм. Вярно, стреса е напълна степен преди операцията , час преди да ме вкарат в операционна изпаднах в криза , но всичко мина, ако някой се нуждае от информация нека пише лично съобщение за да му дам номера си


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: monkey в пт, 15 мар 2013, 17:07
Ивон, много се радвам, че си добре, надявах се да пишеш пак :). Аз друг опериран по този метод не познавам. Имаш ли движение в гръбнака както преди или е още много рано да се каже. Мен лично твоите постове много ме обнадеждават :). Всичко наи-хубаво ти желая!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ashlyc в вт, 19 мар 2013, 14:00
Здрвейте и от мен, аз съм със същото заболяване Сколиоза, на 24г. съм, но тъй като от малка се боря с него, носила съм и корсет, до операция не се стигна. Но мина доста време и искам да си направя снимка за да видя какво ми е положението сега. Имам леко издута част в тазовата част при талията, но съм я приела болестта. Исках да ви помоля за съдействие , за координатите на проф. Танчев и дали има някакъв шанс да работи и събота? Много ви благодаря


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 20 мар 2013, 11:23
Здрвейте и от мен, аз съм със същото заболяване Сколиоза, на 24г. съм, но тъй като от малка се боря с него, носила съм и корсет, до операция не се стигна. Но мина доста време и искам да си направя снимка за да видя какво ми е положението сега. Имам леко издута част в тазовата част при талията, но съм я приела болестта. Исках да ви помоля за съдействие , за координатите на проф. Танчев и дали има някакъв шанс да работи и събота? Много ви благодаря
http://panayottanchev.ortoped.bg/


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 20 мар 2013, 12:06
Здравейте, интересували ли сте се кои стилове в плуването са препоръчителни при сколиоза. Аз си мислех, че всички са полезни, но скоро попаднах на противоречива информация.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: normandiq в ср, 20 мар 2013, 21:43
Здравейте отново от мен синът ми е с прогресираща кифоза бяхме в Горна Баня в специализираната клиника при проф.Танчев за консултация каза ни че за сега е важно да наблегнем на кинезетерапията и специализираната физикална терапия,която ще проведем при доц.Спасов във Спортният диспансер в Пловдив.Закупих си книгата на професора,която се казва"Ортопедия за родители" там пише че стиловете "гръб" и" брус"са най-подходящи за гръбначни изкривявания!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: O. Basilicum в чт, 21 мар 2013, 10:01
Здравейте, интересували ли сте се кои стилове в плуването са препоръчителни при сколиоза. Аз си мислех, че всички са полезни, но скоро попаднах на противоречива информация.

Зависи от вида и етапа на сколиозата. При дъщеря ми най-голям е градусът на изкривяване в кръста /около 30 градуса/ и тя казва, че най-добре се чувства от кроул и гръб. Принципно стилът плуване се избира така, че да не се натоварва гръбнака като гъвкавост и въртене, а да се заздравява мускулатурата, придържаща гръбнака.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: annakonna в ср, 27 мар 2013, 12:18
Информация за предстоящ симпозиум във Виена/Австрия:
http://www.orthosymposium.com/skoliose/
Може някои от специалистите в България да решат да учавстват, а има ограничен брой места.
Дано някой от лекарите изяви желание и се намерят средства за пътуването!
 :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ДХ3 в чт, 28 мар 2013, 10:52
Здравейте отново.Наскоро писах в темата,но никой не ми отговори.Надявам се да получа съвет сега.
Водих детето при личния лекар.Притисна  му лопатките назад,плътно една до друга и каза,че има асиметрия.Съвсем лека,но трябва да се наблюдава на 3м.КАза да прави упражнение,което е: да стои 10-15 мин. три пъти дневно с точилка ,сложена на сгъвката на лактите,като точилката минава зад гърба на детето и дърпа лактите назад.Не знам дали ме разбрахте.Отделно спорт и движение/той играе футбол/.
Бихте ли ме посъветвали още нещо като профилактика?Благодаря.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: monkey в пт, 29 мар 2013, 07:53
ДХЗ това упражнение с точиклата много добре си го спомням :), кара те да стоиш изправен през цялото време. Защо не заведеш детето на ортопед, за да си спокойна. Иначе плуване както си прочела е много добра профилактика и всички упражнения които стабилизират мускултурата на гръбнака. Карането на кънки също е добра профилактика и упражнения за подсилване на коремните мускули. Успех! Според мен нищо му няма на детето, но го наблюдавайте наистина.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в вт, 02 апр 2013, 07:10
Здравейте!

Преди 6м. правиха снимка на сина ми по повод оплаквания в гърба и я разчетоха като лекостепенна дясноконвекционална сколиоза. Ортопеда тогава каза, че сколиозата е заболяване на 8-9г. деца и най-вероятно детето не е било правилно нагласено за снимката и каза да направим втора снимка след 6м. Вчера бяхме на преглед и ортопеда написа как точно да направят снимката. Направихме я, но вместо очакванията тя да покаже, че няма изкривяване новото разчитане е още по-неприятно. Освен лекостепенна дясноконвекционална торакална сколиоза е написано и че има лекостепенна лявоконвекционална лумбална сколиоза. Възможно ли е за 6м. при дете на 5г. /сега е на 5г. и 7м., но с установена костна възраст 4-4.5г./ да се появи ново изкривяване. При това той има и мезенхимна дисплазия, което според това което ми обясниха е по-голяма гъвкавост и това някак не ми се връзва с гръбначно изкривяване. В сряда ще нося снимката на ортопеда. Възможно ли е и втората снимка да е сбъркана. Не искам нова снимка. Не искам да го облъчвам пак, защото при него облъчването крие рискове в друга посока. Има рецидив на доброкачествен /надявам се че е правилно преценен на око/ тумор и рентгеновите облъчвания са рискови за него. Възможно ли е ако наистина има изкривяване то да е причина от време на време детето да има особени усещания в областта на сърцето. Определя ги като особено тупкане на сърчицето. Опитваме се да ходим на плуване, но на възраст при която ходи на градина и заболяванията там са много чест, съответно тренировките са по-скоро заиграване с водата, отколкото сериозна работа на мусколите на тялото. Мъничък е и вярвам че ако наистина има изкривяване има голям шанс да го преборим. Освен т.н. тренировки по плуване какво още мога да направя за него аз като майка. през януари /може би и февруари/ около 10-14 дни почти всяка сутрин имаше оплаквания от силни /до рев/ болки във врата, които вечерта вече бяха притъпени или пък видимо нямаше такива. Това може ли да е причинено от сколиозата, ако наистина има изкривяване. Не знам какво да мисля. Правихме снимката за да се докаже, че няма сколиоза, а то какво излезе. Дали ако бяхме отишлш при лекарката която разчете първата снимка резултата щеше да е по-добър. Доколко има значение кой разчита снимката. Възможно ли е все пак да е грешка на снимането и двата пъти, както предполага ортопеда.

Желая Ви хубав пролетен ден!  :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в чт, 04 апр 2013, 06:20
Здравейте!

Вчера занесох снимката на ортопеда и за мое съжаление, въпреки мнението му, че сколиоза при 5г. дете не може да има прие констатираното от лекаря рентгенолог и попари надеждата ми да се окаже, че лекарят разчел снимката нещо се е заблудил. Не е мерил ъгъл на изкривяването на никоя от снимките. Как се прави? Мога ли аз да го направя за да се ориентирам за себе си. Малко ме стряска факта, че преди 6м. пишеше само за дясно изкривяване, а сега има и ляво при положение, че детето е малко, а костната му възраст отговаря на още по-малко дете. Сега разбира се почнахме да си вадим очите в къщи дали правилно сме го гледали, особено като се има впредвид че е типичен представител на злоядите деца и съответно храненето му в къщи /лелите в градината твърдят, че там яде, но така или иначе на 5.5г. тежи 15-16 кг./ никак не отговаря на т.н. здравословно хранене. Пращат ни при лекар физиотерапевт да усвоим упражнения и сигурно ще трябва да ги прави цял живот /което ще е много трудно, защото имаме проблеми с поведението и пълен отказ от негова страна да чува какво му се говори, когато темата не отговаря на това което си е наумил/. И макар че храненето му е голямо изпитание на нервите имам питане. Има ли храни които са задължителни при гръбначни изкривявания или хранителни добавки, които биха подпомогнали поне да забавим темпото на изкривяването. Разбрах, че пълно оздравяване не мога да очаквам, но какви са най-добрите прогнози при сколиозата? Следващия ни контролен преглед ще бъде след 1г., тъй като лекарят смята че няма нужда да го облъчваме по-често, може би съобразявайки се с наличието на туморно образувание, което на око /от съпоставката на резултатите от ЯМР направен скоро и два скенера отпреди повече от 1.5/ е определено като доброкачествено. Детето има мезенхимна дисплазия. Възможно ли е този "дефект" както го нарекоха лекарите, които го установиха да е причина за сколиозата и съответно да е пречка за овладяване и стопиране на изкривяването.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sunny-n в чт, 04 апр 2013, 15:22
Рори72 , не знам до колко ще помогна, но ще ти кажа следното -  за храненето - вземи му Kinder - мултивитамини и минерали на ABO PHARMA, значително повишават апетита и то бързо, още първите дни ще усетиш разликата. Мисля, че е добре храната да е по-скоро белтъчна (месо, сирене, мляко, яйца...) защото те са основен градивен материал и за кости и за мускули.
И не си мисли, че не може да се оправи напълно. Щом е малък и сколиозата е лека, всичко е обратимо. Добре е да спортува, да, най-добре плуване, но може и друго, важното е да има здрава мускулатура, да не е отпуснато тялото, само да седи пред ТВ или компютъра. Пробвайте разл. неща, все нещо ще му хареса.
А меренето на ъгъла най-добре да го направи ортопед, може и да не е сложно, но...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Fashionista в чт, 04 апр 2013, 18:13
Кой е този ортопед, който казва, че сколиозата била заболяване на деца на 8-9 години и 5 годишно не можело да има?! :ooooh: Честно казано, аз не бих се доверила повече на този човек и не бих потърсила услугите му! Що за глупости са това... Ето една статия (http://trialx.com/curetalk/2011/08/types-of-scoliosis-in-children-and-adult-scoliosis/) (на английски) за видовете сколиоза. Всеизвестно е, че сколиозата може да се дори вродена и да я има от самото раждане! Когато чувам такива неща от лекари и се отчайвам...
Ако можеш, задължително запиши детето си на плуване. Ездата също е полезна. Плюс хранителни добавки. Не съм чувала досега сколиоза да е била напълно "излекувана", но може да се намали кривината или поне да се предотврати по-голямото й нарастване. За тази цел, трябва да започнете сериозно с упражненията, физическа активност от всеки вид е добра, също така трябва да наблюдаваш правилната му стойка. Мен също така ме караха да спя на по-твърдо легло, но не съм сигурна това до колко помага. Освен това някой ортопед трябва да измери градуса на изкривяването, явно е че този, при който сте ходили или не може или не иска по някаква причина... Градусът е важен. Ако е много малък, не мисля, че имате поводи за притеснение.
Стискам палци всичко да се оправи скоро!


Това може да е интересно на всички:
За консервативно лечение (без оперативна намеса) съм чела добри неща за метода на Шрот (http://www.schrothmethod.com/), който води началото си от Германия. Ето няколко клипчета, който показват какви упражнения се правят (всички са съобразени с градуса на изкривяването, формата му и т.н.)
Представяне на метода (http://www.youtube.com/watch?v=JUXcQvzx2H0)
Упражнение (http://www.youtube.com/watch?v=kvZpx_1wmsg)
Още едно (http://www.youtube.com/watch?v=tnCNAoZfTFc)

До колкото знам, Германия и Англия има доста рехабилитационни центрове, които го предлагат. Пациентът стои там до 20 дни, в които се преминава през натоварена програма от упражнения за мускулите и дишането, след което той трябва да ги прави и у тях.  За съжаление обаче, не знам дали в България има подобно място, на което има специалисти, работещи по този метод. Някой да е чувал нещо за това?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: normandiq в пт, 05 апр 2013, 19:18
Здравейте!

Вчера занесох снимката на ортопеда и за мое съжаление, въпреки мнението му, че сколиоза при 5г. дете не може да има прие констатираното от лекаря рентгенолог и попари надеждата ми да се окаже, че лекарят разчел снимката нещо се е заблудил. Не е мерил ъгъл на изкривяването на никоя от снимките. Как се прави? Мога ли аз да го направя за да се ориентирам за себе си. Малко ме стряска факта, че преди 6м. пишеше само за дясно изкривяване, а сега има и ляво при положение, че детето е малко, а костната му възраст отговаря на още по-малко дете. Сега разбира се почнахме да си вадим очите в къщи дали правилно сме го гледали, особено като се има впредвид че е типичен представител на злоядите деца и съответно храненето му в къщи /лелите в градината твърдят, че там яде, но така или иначе на 5.5г. тежи 15-16 кг./ никак не отговаря на т.н. здравословно хранене. Пращат ни при лекар физиотерапевт да усвоим упражнения и сигурно ще трябва да ги прави цял живот /което ще е много трудно, защото имаме проблеми с поведението и пълен отказ от негова страна да чува какво му се говори, когато темата не отговаря на това което си е наумил/. И макар че храненето му е голямо изпитание на нервите имам питане. Има ли храни които са задължителни при гръбначни изкривявания или хранителни добавки, които биха подпомогнали поне да забавим темпото на изкривяването. Разбрах, че пълно оздравяване не мога да очаквам, но какви са най-добрите прогнози при сколиозата? Следващия ни контролен преглед ще бъде след 1г., тъй като лекарят смята че няма нужда да го облъчваме по-често, може би съобразявайки се с наличието на туморно образувание, което на око /от съпоставката на резултатите от ЯМР направен скоро и два скенера отпреди повече от 1.5/ е определено като доброкачествено. Детето има мезенхимна дисплазия. Възможно ли е този "дефект" както го нарекоха лекарите, които го установиха да е причина за сколиозата и съответно да е пречка за овладяване и стопиране на изкривяването.
Рори72 моят син е на 13 години и е с прогресираща кифоза позната на ортопедите болест на Щоерман_мау ходихме в Горна Баня при проф.Танчев невероятен специалист моят съвет е отидете за още едно мнение при него да разчете снимките!!Сега ходим на рехабилитация и кинезетерапия в спортният диспансер в Пловдив при доц.Спасов.Не ни дава гаранция за 100% оправяне но с много спорт(ние тренираме и плуване от 1г и 3 месеца) ще спртем прогреса и до 18 години има възможност поне да не личи видимо!За това моят съвет е не се обвинявайте за отглеждането на малчо рецепта за добри родители няма!!средоточеет вниманието си върху специализираните програми за физикална терапия и го запишете на плуване..малък е още и мисля че има много голям шанс да го преботите!Ние го открихме твърде късно за да се надяваме да се излекува на пълно,но при вас има шанс!1ако искаш контакти с професора изпрати ми лично съобщение!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в пт, 21 юни 2013, 07:04
Здравейте!

Писала съм тук за проблемите на малкия със сколиозата. Сега имам две питания и две молби за помощ.
Минаха два месеца откакто ходихме при физиотерапевт за лечебната гимнастика 10 дни. От тогава отказва да прави в къщи упражненията освен инцидентно благоволение в тази посока. Тъй като е на 5г. и половина отначало щадящо обяснявах че не че е крив, но гръбчето е слабо и трябва да го подсилим. Като не стана така директно започнах да го плаша с последствията от неговото неразбиране и неучастие - че ще е грозен, че децата ще го обиждат, че няма да може да играе, да тича и т.н. и това не даде резултат. А сега е във възраст която дава шансове да се справим с този проблем по най-добрия възможен начин. Плуването в училището прекрати в средата на май. Навън едва от 2-3 е достатъчно топло за външен басейн, но сега първо ще изчакам прегледа при кардиолога в София за проблемите със сърцето, че едно разболяване ще го провали. Молбата ми е ако някоя майка има опит с дете на подобна възраст да ме посъветва как да го накарам да прави упражненията.
Другата ми молба е да дадете координати на добър ортопед в областта на сколиозата от Горна баня, че като ще ходим в София да се консултираме и по този въпрос. Само моля не ми препоръчвайте проф. Танев защото имам много лоши впечатления от него като човек когато ни препратиха към него във връзка с туморно образувание на детето /все още не диагностицирано еднозначно/. Може да е прекрасен специалист, но не искам да го виждам изобщо.
Ако има лекар там който е склонен да оглежда проблемите на детето в пълната им цялост, а не само ортопедичните, да разговаря с родителите и да отговаря на въпроси моля насочете ме към него.

Предварително ви благодаря! Желая ви здрави и щастливи дечица! :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Лъчезарна в пт, 21 юни 2013, 17:54
Здравейте, аз съм много доволна от д-р Мирослав Тодоров. Спокойно ,ни обясни всичко, без да ни плаши . Посъветва ако можем да ползваме колани и основното гимнастика 3 пъти седмично или плуване.Дъщеря ми е на 12 години. Ние също имаме и сърдечен проблем. Ако имаш и други въпроси ще ти отговоря.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: F.HASAN в вт, 25 юни 2013, 13:21
Здравейте,

от месеци следя темата и се учудвам, че никой не е писал за инициативата на ЕАТА за деца с такива проблеми.Инициатива,  която ако не се лъжа се провежда два пъти в годината в болница Токуда, София.На тези срещи се канят  специалисти от други страни като Америка и Англия и напълно безплатно се провеждат прегледите и евентуално се насочват за  безплатни операции.Ивон от темата е оперирана по този начин и аз много се радвам за нея.Изпращам линк към сайта и моята препоръка е да изпратите запитване и да чакате информация кога ще е следващото пристигане на въпросните специалисти.Ние бяхме на 6ти май и мога да кажа, че има смисъл.Особено за онези , които са със сериозни усложнения.За някои от децата , може би ще е последен шанс.Моля, влезте и разгледайте линка.Надявам се да  съм  полезна.  http://www.eata.bg/static.php?content_id=34
Аз бях много впечетлена от тези западни хирурзи, които работеха с усмивка толкова дълги часове без да спрат и от тяхната жертва да дойдат в България.Обществото ни трябва да е признателно на  тях и на организаторите от ЕАТА и Токуда.

За насърчение на останалите , бих искала да споделя следното.При нашата 13 г.  дъщеря ,след 6 месеца лечебна гимнастика и носене на корсет имаме сериозно подобрение.Благодарим преди всичко на Бог и се надяваме този процес да продължава.Искам да кажа на всички , че има смисъл да упорстваме и да мотивираме децата да бъдат постоянни и дисциплинирани.Понякога е тежко, но нека положим вярата си в Бог и бъдем позитивни.

С пожелание за много здраве и хубав ден,

Ф.Хасан   
Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в чт, 11 юли 2013, 02:27
Здравейте!

Не можах да намеря телефон на д-р Тодоров и в крайна сметка запазих час при проф. Танчев, въпреки резервите които имах към него поради нещо случило се преди две години.
Сега беше изключително внимателен и грижовен. Направо друг човек. Когато съблече детето да му види гърба и го накара да се наведе гръбчето изглеждаше добре. Само преди 3 месеца през април, когато го водих на физиотерапия лекарката направи същото - съблече го и го накара да се наведе, но тогава гръбчето изглеждаше различно. В крайна сметка макар и нередовно плуването и също така нередовното правене на упражнения е дало видим резултат. Може би възрастта на детето - почти 6г., а и степента на изкривяване са в основата на тази видима промяна за кратък период от време, но все пак повярвах колко много може да направи спорта. Каза ни да правим контролни прегледи през една година. Само забравих да го попитам нормално ли е отзад на кръста ниско долу към дупето като се съблече да се виждат издути два топчести подутини - вероятно някакви кости. Може би изпъкват защото е много слаб особено като се наведе леко, но все пак ако някой има представа какви са тези изпъкналости моля да обясни.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: magism в пн, 22 юли 2013, 11:14
Здравейте, искам да попитам можете ли да ме посъветвате къде може да се направи качествена рехабилитация на 7 годишно дете със сколиоза? Да ме напътите към място, където да се направи преглед и да се покажат какви упражнения трябва да се правят за в бъдеще.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: stanomail в пн, 22 юли 2013, 17:09
Търся  информация за място в западната част на София за изправителна гимнастика с добри специалисти.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в нд, 18 авг 2013, 02:29
Здравейте!

Детето отказва да играе гимнастика. От средата на юли го натискам да ходи на басейн 3-4 пъти седмично. Там обаче отказва да изпълнява указанията на треньорката и понякога напуска басейна още в началото на "тренировката". Надявам се това донякъде да компенсира отказа да играе гимнастика, но след 2 седмици спира ходенето на басейн, а чак в края на ноември отварят басейна в училището където е записан. А и там тренировките са 2 пъти седмично и той често отсъства поради настинки и карантини. Показвах му снимки на тежка форма на изкривяване. Надявах се на крехката му още ненавършени 6г. възраст да се впечатли, стресне, уплаши ако щете, но никакъв ефект. Когато го къпя, а после го и огледах забелязах нещо странно. Той е изключително слаб и кокалите му се виждат като на рентгенова снимка, но при гръбнака има един участък в който релефа се губи. От врата тръгва гръбначния стълби всяко прешленче се вижда и напипва, после сякаш 3-4 прешлена са далбоко вътре и после пак си се виждат и напипват останалите прешлени на гръбнака. В началото на юли на прегледа при проф. Танев професора го гледа в наведено положение и говореше че при сколиозата имало извъртяни прешлени, а при него не виждал и нищо не каза за тези които сякаш са хлътнали. А аз тогава не се сетих да питам за тях. Обаче като сапунисвам гръбчето ми е много странно това хлътване на релефа и ми се иска да го споделя с вас. Има ли основание за притеснения или е нормално. Когато детето има проблеми вече е трудно човек сам да прецени кое е нормално и кое е извън нормата.
Искам съвет и по един етичен въпрос. Вчера забелязах, че дъщеричката на моя първа братовчедка ходи с извит като гърбица гръбнак. Четох и гледах снимки за гръбначните изкривявания и позата на детето ми се наби на очи. Имах желание да я грабна за рамената и да ги изправя назад. Майката е с различни от моите разбирания за отглеждането на децата и ще се подразни ако й кажа нещо. Обаче се притеснявам, че момичето е на 12г. и дори и да не е изкривено още, ако винаги ходи в тази поза има опасност да се изкриви, а времето в което може да се повлияе или стопира процеса изтича, защото вероятно вече кара пубертета, а за сина ми казаха, че каквото направим с гимнастиката до пубертета това е. Не мога да кажа нищо на майката. Имам правило, да не давам акъл на някой как да си гледа детето, но в случая времето е важен фактор и не бива да се бавят с консултация при ортопед. Вие как бихте постъпили. Аз като далечен роднина /не родител или по първо линия родственик/ мога ли да я заведа при ортопед, с който предварително да съм се уговорила че уж отивам да питам нещо за моето дете, а момичето да е с мен и ортопеда евентуално ако забележи нещо тревожно да реагира от позицията на специалист.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 19 авг 2013, 14:28
Рори72, oтговарям относно притеснението ти за чуждото дете. Аз също много се заглеждам в позата на децата (откакто дъщеря ми има проблем) и на твое място ще направя точно това, бих споделила, че моето дете има проблем, като подчертая колко е сериозен и често ниглежиран в началото от родителите, и така бих вметнала, дали въпросната майка следи и оглежда гръбчето на детето.
Относно плуването и упражненията ти си знаеш колко си настоятелна, но все пак мисля, че има неща, за които децата трябва да разберат, че нямат право на избор.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Алина в вт, 20 авг 2013, 11:35
Рори, относно хлътналите прешлени - при моята дъщеря има нещо подобно над кръста. Мисля, че си е вид сколиоза. На снимката в анфас не си личи толкова и ни казаха да направим снимка в профил.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в вт, 20 авг 2013, 21:17
мисля, че губещите се прешлени са нормална част от сколиозата. Нали точно това е тя? Щом Танчев нищо не е казал... Иначе трудна работа да стреснем децата. Те не разбират сериозността на нещата и не си дават сметка за тях. Това е нормално. Според мен просто  му стойте на главата, за да прави гимнастика, не разчитайте на съвестта му. Особено на тази възраст. По повод на другото детенце... Превиването напред не знам дали може да доведе до сколиоза. Сколиозата е изкривяване настрани, ако не греша. А и податливи са малките деца, не пубертетите. Иначе, ако е налице изкривяването, в тази възраст може много бързо да се увеличи градусът.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: stanomail в вт, 20 авг 2013, 21:56
Къде  водите децата с проблеми за гимнастика  в западната част на София?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: iwon ingilizowa в ср, 21 авг 2013, 00:19
Само да кажа, знаехме че западните специалисти участващи в програмата за безплатно опериране на деца със сколиоза в болница Токуда ще идват, но дата незнаехме, а сколиозата ми беше в напреднал стадий, а времето ми беше ценно, затова ме оперира д-р Яблански на който искренно благодаря, може да няма титлата Хирург , но с Божията помощ постигна повече от очакваното!!!!!!!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Anelia20 в пт, 23 авг 2013, 18:00
Здравейте!
Аз съм на 25 години и от около 12 години съм с диагноза Сколиоза.Открихме я съвсем случайно.Първите 2-3 години ходих на физиотерапия,но ефект не се виждаше нито на рентгеновите снимки,нито пък аз усещах такъв.Преди няколко години  ходих при Алексиев в "Горна баня".Той каза,че няма какво да се направи,тъй като изкривяването е много леко и аз забравих да проблема.В момента професията ми е свързана с всекидневно дълго шофиране.След 1 час прекаран в колата,гърбът започва много да ме боли.Понякога дори не мога да се изправя.След извършване на най-елементарните домакински задължения(като миене на чинии,например),положението е същото.Просто не се чувствам пълноценна.Решила съм да ходя на преглед при специалист и ако трябва и до операция да се стигне.Алексиев каза,че не съм за операция,но няма и какво да ми се направи.Да,но ме боли.На 25 години съм,не мога цял живот да живея с тази болка.
Моля ви,посъветвайте ме към кой специалист да се обърна.
Предварително ви благодаря и ви желая успех в борбата с тази болест!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Fashionista в пт, 23 авг 2013, 22:13
мисля, че губещите се прешлени са нормална част от сколиозата. Нали точно това е тя? Щом Танчев нищо не е казал... Иначе трудна работа да стреснем децата. Те не разбират сериозността на нещата и не си дават сметка за тях. Това е нормално. Според мен просто  му стойте на главата, за да прави гимнастика, не разчитайте на съвестта му. Особено на тази възраст. По повод на другото детенце... Превиването напред не знам дали може да доведе до сколиоза. Сколиозата е изкривяване настрани, ако не греша. А и податливи са малките деца, не пубертетите. Иначе, ако е налице изкривяването, в тази възраст може много бързо да се увеличи градусът.

Пубертетите са най-податливи на гръбначни изкривявания, защото точно тогава започва бърз разтеж на костите. Моето изкривяване се появи именно през пубертета.
Колкото до изгърбването - гръбначното изкривяване се нарича кифоза. Според мен момичето просто трябва да спазва правилна стойка,  но разговор с майката няма да е излишен.
Кифоза:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/oHHF/3765ef51.jpg)
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Fashionista в пт, 23 авг 2013, 22:29
Здравейте!
Аз съм на 25 години и от около 12 години съм с диагноза Сколиоза.Открихме я съвсем случайно.Първите 2-3 години ходих на физиотерапия,но ефект не се виждаше нито на рентгеновите снимки,нито пък аз усещах такъв.Преди няколко години  ходих при Алексиев в "Горна баня".Той каза,че няма какво да се направи,тъй като изкривяването е много леко и аз забравих да проблема.В момента професията ми е свързана с всекидневно дълго шофиране.След 1 час прекаран в колата,гърбът започва много да ме боли.Понякога дори не мога да се изправя.След извършване на най-елементарните домакински задължения(като миене на чинии,например),положението е същото.Просто не се чувствам пълноценна.Решила съм да ходя на преглед при специалист и ако трябва и до операция да се стигне.Алексиев каза,че не съм за операция,но няма и какво да ми се направи.Да,но ме боли.На 25 години съм,не мога цял живот да живея с тази болка.
Моля ви,посъветвайте ме към кой специалист да се обърна.
Предварително ви благодаря и ви желая успех в борбата с тази болест!

Операцията няма да ти помогне, ама изобщо. Аз съм оперирана и редовно имам болки, най-вече във врата и кръста. Дори в момента пак трябва да ходя на лечебни масажи, заради болка от дясната страна на гърба.
Общо взето, решението е да правиш упражнения, съобразени с градуса на изкривяване и посоката, и да ги правиш редовно. Също така, дългото седене е много противопоказно. Моята работа, за съжаление, е свързана със седене пред компютър и ако не ставам да се разтягам/разтъпквам на всеки половин час, започват болките. Така че общо взето, моят съвет е - упражнения, избягване на дълго седене и да не носиш/вдигаш тежко.
Операцията, според мен, води до известна степен на инвалидност, заради обездвижването на голяма част от гръба. Освен това е много тежка. Прочети повече за нея и сама ще се убедиш. Дори трябва да се радваш, че ти се е разминала  :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в пн, 26 авг 2013, 21:04
строго индивидуално е дали ще има болки, или няма да има. Аз съм оперирана и (благодаря на Господ) нямам болки в гърба.  Вероятно няма гаранция, че така ще е и за в бъдеще, но все пак са минали 24 години от операцията. Иначе - да, много е тежка. За леко изкривяване не си заслужава. Аз и след нея имам остатъчно такова. Съветвам те да отидеш при Танчев и също да пробваш с Хомеопатия. Тя няма да ти изправи изкривяването, но ще подобри състоянието ти.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Anelia20 в пн, 26 авг 2013, 22:59
Момичета,благодаря за споделените мнения! Наясно съм,че операцията за лека сколиоза е излишна,но съм на 25години и не искам цял живот да живея с тази болка.Днес бях на рентген.Значително се е увеличило изкривяването от преди 7-8 години.Личният ми лекар само я погледна,при специалист не съм ходила на консултация.Утре ще си запиша час при д-р Танчев.Ще приложа снимката,за да ми кажете(като по-компетентни в тази област) горе-долу под какъв ъгъл е изкривеното(горе-долу),за да знам къде се намирам.
starlet,можеш ли да ми препоръчаш хомеопатия,която повлиява благоприятно сколиозата?Благодаря предварително!
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/opt1377547176b.jpg


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в вт, 27 авг 2013, 09:46
Anelia20, не мога да ти кажа под какъв ъгъл е изкривяването, защото все пак доста отдавна ми е минало това през главата. Само ще ти кажа, че моето беше 60гр и беше по-голямо, а аз не бях от най-тежките случаи. Иначе на 25 години и да искаш операция не може да се направи. Тя се прави до пубертета - до 14-16 години максимум, когато са все още меки костите. След тази възраст и по принцип градустът спира да се увеличава прогресивно. Иначе до колкото знам цял живот си расте по малко. За хомеопатията - тя едва ли ще ти оправи сколиозата, както вече споменах, би трябвало обаче да ти помогне за болките и общото състояние. Възможно е(не казвам, че ще стане) да спре да се увеличава. В края на краищата, като всяко заболяване и сколиозата води началото си от някакъв стрес или травма. Намирайки този момент в миналото ти, хомеопатът ще назначи правилно лечение за теб. Мога да ти препоръчам класически хомеопат. Ако решиш - пиши ми на лични. А иначе аз тези дни ще се чувам с нея и ще я питам сколиозата, дали може да помогне все пак.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Anelia20 в вт, 27 авг 2013, 12:49
*starlet* благодаря ти! Сега ще пиша на лични!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в нд, 08 сеп 2013, 21:01
Бихте ли ми препоръчали добър ортопед в София за дете на 6г? Чудя се дали да записвам час в Горна Баня или направо да отидем в поликлиниката и при когото се паднем? Колебая се между Горна Баня и д-р Драганов от ВМА? Много ще съм благодарна да ме ориентирате.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в нд, 08 сеп 2013, 22:27
мисля, че ГБ е по-добрият вариант. Професор Танчев е с много голям опит и златни ръце. Също мога да кажа, че е ЧОВЕК!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Anelia20 в пт, 13 сеп 2013, 13:48
Момичета,можете ли да ми кажете ЯМР на гърба и кръста дали се отпуска с едно направление и писмо до здравната каса.Или трябва едно за гърба и едно за кръста?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в сб, 14 сеп 2013, 01:21
След всичките ми опити за получаване на направление, ударих на камък и повече няма и да опитвам. То е едно ходене по мъките без резултат.
Направлението е едно и то при добър късмет. Няма да разрешат второ, не че не трябва. То и едно не дават всъщност. Иначе ако има проблем в кръста и друг високо при гръдните прешлени например, не може да се хванат в една снимка, трябва да се правят по отделно.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Anelia20 в сб, 14 сеп 2013, 08:00
Как така не разрешават?За това ли си внасяме осигуровки всеки месец???
При мен болките са и в гръдните прешлени,и в кръста.Явно трябва да избирам кое е по-належащо...
Доколкото разбрах цената на изследване с ЯМР е около 300лв,така ли е?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: tammy® в сб, 21 сеп 2013, 23:00
Как така не разрешават?За това ли си внасяме осигуровки всеки месец???
При мен болките са и в гръдните прешлени,и в кръста.Явно трябва да избирам кое е по-належащо...
Доколкото разбрах цената на изследване с ЯМР е около 300лв,така ли е?
ЯМР- то е към 240 лв.Мисля че лекаря който назначава ЯМР изпраща мотивирано искане  до директора на регионалната каса който трябва да се произнесе - дали да се отпусне направлението или не.
Погледнах изкривяването незначително е. Може би гимнастика за заздравяване на коремните и гръбни мускули както и подходяща физиотерапия (мануални масажи и нискочестотна мускулна ел. стимулация) ще успокоят болките.Може да потърсиш от личния лекар направление за физиотерапия- седем процедури са по каса и на мен конкретно ми помагат когато ме заболи.Добавки пия също - кертилазин. :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Anelia20 в пн, 23 сеп 2013, 21:51
tammy®,благодаря за информацията.Миналата седмица доктора,при който ходих в Токуда,писа молба до Здравната каса за отпускане на ЯРМ.Дано ми разрешат,че парите не са малко. Наистина изкривяването не е с голям ъгъл,казват,че по-притеснителни са усуканите прешлени,както и това,че гръбнака е изкривен в двете кухини-гръдна и коремна.Докторът се съмнява за нещо,което не се вижда на рентгеновата снимка-дускова херния или нещо друго.Казва,че е много рано да имам толкова силна болка от сколиозата.Точно затова е доста належащо да направя ЯРМ,за да знаем как да процедираме.Ходила съм 3 години на физиотерапия и ултразвукова терапия,но болките ми не намаляват.В момента пия едни хапчета.Но и от тях ефект няма.При теб наистина ли болката намалява за 7 процедури?Струват ми се крайно недостатъчно...

Момичета,препоръчаха ми да отида на Павел баня чрез НОИ. Пускали ли сте молба за подобно нещо?Какви са условията и кога се пуска молба до НОИ?

Хубава вечер!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: petiasd в ср, 25 сеп 2013, 17:38
здравейте, има ли забранени спортове за сколиозата? Благодаря :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Anelia20 в ср, 25 сеп 2013, 19:49
здравейте, има ли забранени спортове за сколиозата? Благодаря :)

Здравей!
Предполагам,че тежките натоварвания във фитнес залата не са много препоръчителни.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в ср, 25 сеп 2013, 20:07

Момичета,препоръчаха ми да отида на Павел баня чрез НОИ. Пускали ли сте молба за подобно нещо?Какви са условията и кога се пуска молба до НОИ?

Хубава вечер!

Тук можеш да прочетеш  :hug:
http://www.nssi.bg/benefits/rehabilitation

здравейте, има ли забранени спортове за сколиозата? Благодаря :)
Прекалено тежки натоварвания. Аз лично играя волейбол. Най-препоръчително дават плуване, но то е най-подходящо за деца, при които гръбнакът тепърва има още да се развива. Но като цяло идеята е да се засили мускулатурата по гърба, затова може би трябва да се намери златната среда - хем да се тренират мускулите за да са силни, хем да не се натоварват прекалено много  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: petiasd в чт, 26 сеп 2013, 09:17
благодаря :) дъщеря ми, иска да се запише на волейбол и се чудех дали е подходящ спорт. Нали все пак се скача newsm78 знам ли аз.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в нд, 29 сеп 2013, 00:17
Как така не разрешават?За това ли си внасяме осигуровки всеки месец???
Задаваш философски въпроси ...  :) Държавата може само да прибира, но не и да дава.
Относно спорта - на мен ми казаха никакви физически натоварвания, обаче аз мисля да ходя на водна аеробика, пък ще видим после дали е било подходящо.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в нд, 29 сеп 2013, 09:55
благодаря :) дъщеря ми, иска да се запише на волейбол и се чудех дали е подходящ спорт. Нали все пак се скача newsm78 знам ли аз.

Аз като ходих на лекар (бях на 16) и изкривяването вече се беше развило в голяма степен, растежа почти беше завършил и вече нямаше какво да се направи, единствения въпрос, който тогава ме вълнуваше е - ще може ли продължа да играя волей. Отговорът на докторът беше "Играй колкото си искаш." При мен ситуацията беше такава, че вече беше късно за корсети, упражнения и тн. Друго, което ми каза - да не качвам кг повече от това, което съм в момента и никакви натоварвания. Ако почне да ме боли - да посетя физиотерапевт в родния град. След време с годините може да почнат болки, да не правя аборти. Това е най-общи линии.
Та по въпросът с волейбола - може би зависи детето на колко години е, колко още евентуално ще расте... при мен вече гръбнакът си беше намерил положението и може би заради това така се случиха нещата. Но според мен си е хубаво, защото си поддържам мускулатурата на гърба  :)
Ще е хубаво да чуем и други мнения по темата.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Anelia20 в нд, 29 сеп 2013, 20:03
ReName,каква е връзката между аборт и сколиоза?Интересно ми стана...
Аз още чакам благословията на Здравната каса,за безплатен ЯРМ... Дано да ме огрее...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в ср, 02 окт 2013, 19:11
Тогава не съм се замисляла, сигурно и не ме е интересувало. Но сега като се замислям и аз не намирам отговор на този въпрос, но явно има някаква връзка  newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: arrival в вт, 15 окт 2013, 21:06
Здравейте, мами, татковци, батковци и какички!

От няколко седмици имам странна подутина в гърба, точно под врата. На пипане е твърдо като кокал. Търсих из интернет, но не намерих да има такъв вид изкривяване на гръбнака. Вие какво мислите?

P.S. На ясно съм, че трябва да посетя доктор, но съм на почивка и не ми се занимава в момента с висене по болници :(


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: НеПоКоРнА в чт, 17 окт 2013, 18:03
На профилактичен преглед в у-ще откриха на сина ми сколиоза. Препоръчаха плуване. Той и без това си ходи, та това сме го изпълнили. А сега на къде? При личната за талон за специалист, който да следи дали има някакво развитие? И какво се прави за да се докаже това изкривяване - рентгенова снимка или друго? newsm78 newsm78 newsm78 Извинете ме, ако въпросите са ми неуместни, но хич не съм запозната с това заболяване...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в чт, 17 окт 2013, 18:28
На профилактичен преглед в у-ще откриха на сина ми сколиоза. Препоръчаха плуване. Той и без това си ходи, та това сме го изпълнили. А сега на къде? При личната за талон за специалист, който да следи дали има някакво развитие? И какво се прави за да се докаже това изкривяване - рентгенова снимка или друго? newsm78 newsm78 newsm78 Извинете ме, ако въпросите са ми неуместни, но хич не съм запозната с това заболяване...
Прави се ЯМР веднъж годишно и се следи. То може и скенер, но като видят изкривяването, пак ти искат ЯМР, та няма смисъл да се плаща 2 пъти, защото скенера е 100-120лв. Направления за тези изследвания се дават изключително трудно, т.е. почти не се дават. Повечето от добрите специалисти в тази област не работят с касата за доболнична помощ.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: НеПоКоРнА в чт, 17 окт 2013, 18:49
 :roll: Направо ме разби! Аз мислех, че всичко се вижда на рентген...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: petiasd в пт, 18 окт 2013, 10:13
НеПоКоРнА сколиозота я хванаха на рентгенова снимка. Сега пак ни престои да отидем, че измина една година.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в пн, 28 окт 2013, 07:54
"На профилактичен преглед в у-ще откриха на сина ми сколиоза. Препоръчаха плуване. Той и без това си ходи, та това сме го изпълнили. А сега на къде?"
 
Момичета не си облъчвайте децата, освен ако сколиозата не е много напреднала и е задължителен скенер или ренген. Най-безопасно, но и скъпо е ЯМР.
Като препатила от "компетентността" на меркантилни лекари препоръчвам направление от личния лекар за ортопед или кинезитерапевт, който да си направи специфичното замерване "Симетрия на тялото". Ако се докаже сколиозата при втора консултация със специалист, от ортопед или неврохирург имаш право на направление за изправителна гимнастика (виж в коя поликлиника ти е най-близко) имаш право на  10 безплатни по ЗК посещения, в които кинезитерапевт обяснява на детето (и на теб) какви упражнения да прави вкъщи.
Ако имаш още въпроси питай! Аз самата съм със сколиоза и вследствие на нея с 2 дискови хернии и съпътстващите ги екстри. Когато бях на 18 г. и ми откриха дископатия (по случайност) и след като се влачих близо седмица със зверски болки ми предписаха инжекции. Лелките в 13 поликлиника, които ми поставяха инжекциите ми казваха, че дископатията била болест на бабичките и не е възможно да я имам и си останах така. Болката във времето се успокои.
На 21 г. вече се сдобих и с първата си херния!!! На 24 г. вече бяха две съпътствани със зверски болки 24 часа в денонощието. След второто раждане вече превъртах от болки и след ЯМР ми дадоха този заветен талон за ЛФК (изправителна гимнастика) и започнах да ходя в 14 поликлиника на последния етаж. Попаднах на страхотен специалист, една възрастна дама........ хиляди благодарности на нея!!! Така във времето продължих да си правя упражненията и сега само те ме спасяват като ме "хванат братята".
Ох много дълго стана, но това ми е болната тема! Надявам се да съм ви била полезна!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: НеПоКоРнА в пн, 28 окт 2013, 09:15
Маруся14, благодаря за изчерпателния отговор! Информацията е много полезна! :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пн, 28 окт 2013, 10:16
Момичета от темата!
Благодаря ви за всичко споделено през годините!
Когато прозрях, че детето ми има проблем, разбира се, че и тук четох :)
Накрая на поста си ще опиша на какво  попаднах, пак тук, в бгмама :)

...Като препатила от "компетентността" на меркантилни лекари препоръчвам направление от личния лекар за ортопед или кинезитерапевт, който да си направи специфичното замерване "Симетрия на тялото". Ако се докаже сколиозата при втора консултация със специалист, от ортопед или неврохирург имаш право на направление за изправителна гимнастика (виж в коя поликлиника ти е най-близко) имаш право на  10 безплатни по ЗК посещения, в които кинезитерапевт обяснява на детето (и на теб) какви упражнения да прави вкъщи.
...

Маруся, де да беше толкова лесно. Аз два пъти заведох детето на ортопед и прегледът се състоеше в навеждане напред, оглед и отсичане - нищо му няма, да не седи много пред компютъра/тв, много да играе и това е.
Когато посоча какви са проблемите и като задам още 2-3 въпроса за плуване и изправителна гимнастика и  ме нарекоха "загрижена" майка.
Първият ортопед каза че никъде не знае да има изправителна гимнастика.
Вторият каза че в Горна баня има, но е за тежки случаи и няма да ни вземат.
ТАка и не помня как се сдобих с направление за 10 посещения при кинезитерапевт. Отидохме в болницата за рехабилитация в Овча купел - напърно загубено време! Разочарование у детето, пълна скука, по време на посещенията имаше само, само възрастни (след сериозни операции и травми, което допълнително го стресираше).
Един път нашият китезитерапевт отсъстваше и го замести по-млад. Това беше пълен шок - той даде коренно различни упражнения, а след като му обяснявах защо сме там  направи малък преглед и  се постара да ми докаже, че неговите са правилните, а старите упражнения са безсмислени и дори неправилни.
То и аз виждах, че повечето упражнения не натоварват, а само досаждат.
Но затова пък крайният резултат е пълна нула!


За мен изтекоха 3 безплодни години, докато водя детето на плуване и се мъчим с някакви дребни упражнения в къщи.
Но дойде прекрасния миг, в който в бгмама прочетох за този курс в зала Тиадица http://www.asemgroup.net/news-archive/130-gymnastics-triaditsa
  

Препоръчвам на всички да посетят едно занимание - първото е безплатно   :bouquet:
Упражненията са увлекателни и сериозни!
Атмосферата е сериозно-игрова, отношението на кинезитерапевта е като към възрастни, а играта е като с равни.
Половината упражнения са с огромните топки и децата знаят, че след като се постараят малко на земя, идва по-забавната част с топките, а накрая идват и игрите (пак с топки :) )
Резултатът е - не искат да си тръгват,  удовлетворени и щастливи са, по-грамотни за тялото си и решаването на проблемите и с мускулна треска в началото (за по-големите :) )

В курса е включен един безплатен сериозен преглед от кинезитерапевта. Той откри това, което ортопедите не откриваха , както и трите прегледа при кинезитерапевт ...
За мое съжаление не съм просто една хипохондрична майка.

Имам два въпроса:
Има ли желаещи за други райони да се организират такива тренировки с "Аsem" ?
Надявам се да изникне курс и на по-удобно за мен място (западните райони на София). Трябва да се намери малка зала (в училище, читалище, спортен клуб...) и желаещи деца . Поне 5 деца, за да започне и максимум 10- 12 . Организаторите имат огромна мотивация и потенциал да създадат мрежа в цяла София, а цената е почти символична!
За 8 тренировки на месец за 1 дете е 30 лв, а за 2 деца е общо 45 !

Вторият ми въпрос е дали някъде в София има ПИЛАТЕС ЗА ДЕЦА. Много ми трябва, защото освен гърба, трябва да заякваме и мускулите, а кинезитерапевтът препоръча от спортовете само плуване и пилатес.

Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: petiasd в пн, 28 окт 2013, 10:17
Маруся14 напълно те подкрепям, но знам, че по ЗК са два пъти по 10.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в пн, 28 окт 2013, 10:28
Маруся14 напълно те подкрепям, но знам, че по ЗК са два пъти по 10.
На мен толкова ми дадоха с обяснението, че тези 10 са за да привикна с моя комплекс от упражнения и да се науча да ги правя правилно, а не че ще се излекувам с тях за 10 или 20 дни! Доколкото знам и от разговор с кинезитерапевт, стандартно дават между 6 и 10 според зависи от степента на състоянието на пациента.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в пн, 28 окт 2013, 10:37
Отидохме в болницата за рехабилитация в Овча купел - напърно загубено време! Разочарование у детето, пълна скука, по време на посещенията имаше само, само възрастни (след сериозни операции и травми, което допълнително го стресираше).
Но затова пък крайният резултат е пълна нула!

За мен изтекоха 3 безплодни години, докато водя детето на плуване и се мъчим с някакви дребни упражнения в къщи.
Но дойде прекрасния миг, в който в бгмама прочетох за този курс в зала Тиадица http://www.asemgroup.net/news-archive/130-gymnastics-triaditsa
  

Между другото наистина е потискащо на тези места, дори и за възрастни, виждаш страшни неща, а за децата е още по-жестоко. Гледката на осакатени хора  не ги мотивира да си правят упражненията по-съвестно, а ги отблъсква. Това е и причината да не заведа дъщеря ми, когато и откриха лордозата на подобно място.
Момичета, оказва се, че проблемите с кръста се влияят както от условия във външната среда (травми и инциденти), така и от генетична предразположеност в лицето на прекалена гъвкавост (преразгънатите стави) е един от тези показатели.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в пн, 28 окт 2013, 12:05
Заслон, аз имам желание за тренировките, но само ако са уикенда. Нямам претенции за района, само времево евентуално.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: petiasd в пн, 28 окт 2013, 12:09
да, трябва си редовно занимание, но на нас личната ни дава талон за 2х10 от ЗК. Споделям за да се знае :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в пн, 28 окт 2013, 13:28
да, трябва си редовно занимание, но на нас личната ни дава талон за 2х10 от ЗК. Споделям за да се знае :)
Супер, попаднала си явно на много читав лекар!  :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в ср, 30 окт 2013, 11:52
http://www.spine-health.com/conditions/scoliosis/types-scoliosis-braces

В едно предаване по телевизията давах едно момче, че е имало скулиоза и носело шина като дете, нямаше никакво изкривяване в последствие . Някакви американски шини . Имате ли идея дали се продават в България , ако не дали в Америка се правят по мярка или може да се поръча и по интернет. Благодаря предварително.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zdravetz_ в ср, 30 окт 2013, 20:44
http://www.spine-health.com/conditions/scoliosis/types-scoliosis-braces

В едно предаване по телевизията давах едно момче, че е имало скулиоза и носело шина като дете, нямаше никакво изкривяване в последствие . Някакви американски шини . Имате ли идея дали се продават в България , ако не дали в Америка се правят по мярка или може да се поръча и по интернет. Благодаря предварително.

Това, което е на снимките не е шина, а корсет и се правят по мярка на детето. Няма как да са универсални, защото при някои деца сколозата може да десностранна, при други лявостранна, а при трети като при моето S-образна. Такива се правят и в България  :peace: Ако се интересуваш пиши на ЛС ще ти дам координати  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Humpty Dumpty в чт, 31 окт 2013, 13:45
Малко нахълтвам в темата, обаче не мога да не споделя. :peace:
Корсетите са нож с 2 остриета - държат гръбнака изправен, но от постоянното носене отслабват мускулите! А точно те държат гръбнака изправен.За това спортовете, според мен, са по-добри! Плуване, йога, пилатес, фитнес също, при добре подбрани упражнения. :hug:

А колкото до болниците за рехабилитация има много добри отзиви за специалистите в Кокаляне. Базата обаче е под всякаква критика за жалост.И има много възрастни хора, така че по-добре на плуване, йога  и тн. отколкото по такива здравни заведения.  :roll:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zdravetz_ в чт, 31 окт 2013, 14:10
Humpty Dumpty  абсолютно съм съгласна с теб  :peace: точно за това при слагането на корсет е задължително и правенето на упражнения всеки ден.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Humpty Dumpty в чт, 31 окт 2013, 14:45
Да, но един час или два на ден няма как да заменят постоянното използване на мускулите. За това съм много против корсетите при по-леките случаи. При сериозните изкривявания обаче  е  сложно.  От всичко най-важно е да попаднеш на читав лекар и терапевт, което си е направо мисията навъзможна. :tired:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в чт, 31 окт 2013, 15:19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150554450528998&set=pb.403522133997.-2207520000.1383225135.&type=3&theater

Ето я фирмата в България която ги прави . И след като н познавам един който да се изправил от гимнастика мисля , че са добра алтернатива.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в пт, 01 ное 2013, 09:03
Здравейте момичета, аз като виден член на асоциацията на сколиозните да споделя: колана както вече беше казано е 100% нож с две остриета, той изнежва ако се носи постоянно и не е добър вариант (изпробвано лично). Аз лично използвам моя, когато планирам да стоя цял ден на крак, да имам активен ден с натоварване и носене на относително тежки неща (за мен над 4 кг вече е тежко), та това за колана, използвайте го, но с мяра, нека ви бъде от помощ.
Относно гимнастиката и как никой не се е изправил с нея съм склонна да споря. Аз лично започнах с гимнастиката когато вече беше късно за корекция на гръбнака, демек на 29 години. Ефектът беше рязко намаляване на болките, направо живнах. Нека дефинирам и какво е да превърташ от болка, хората, които имат целодневни такива ще ме разберат. Това е да живееш, спиш и правиш ВСИЧКО в живота си с постоянна болка, която варира в скала да речем от 1 до 10. Да превъртам, за мен означава в поредица от 3-4 дни да съм в зоната на 8 и нагоре, това означава да си лягам с болка в 8 и нагоре и да ставам с нея, което разбирате, че ви превръща в половин човек! Идеята на гимнастиката за хора като мен в зряла възраст е да укрепи мускулатурата, съответно да намали триенето (протрузията) на прешлените при дискови хернии (а те са сигурни при изкривявания рано или късно) и да облекчи цялостното състояние на дискомфорт (ад).
Относно гимнастиката в детска възраст от 6 до 16 години: вероятността от настъпване на асиметрии и в последствие от гръбначни изкривявания в тази възраст е много голяма. Ролята на гимнастиката в този период е да подсили мускулатурата на торса и да действа като основа за по-нататъшно развитие на тялото на детето. И още, ако има настъпили отклонения/ асиметри в тялото на децата, това е периодът в който може активно да им се противодейства, демек да действа изправително с подходящите упражнения, интензивност и правилност на изпълнението.
Всеки път ми се получава дълго, да ме прощавате!
Като човек от гилдията на страдащите, толкова много неща прочетох и изпитах върху себе си и децата си, че се чувствам длъжна да ги споделя! 
Приятен ден!  :bouquet:  :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Humpty Dumpty в пт, 01 ное 2013, 15:29
Маруся14, много точно казано! :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в пт, 01 ное 2013, 17:38
Маруся, а ти с какви градуси си? Щом си на 29 си започнала, значи вече растежа е бил стопиран със сигурност  :hug:
Наистина ли дисковите хернии са на 100 процента сигурни при изкривяване рано или късно  :crazyeyes:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: holyvalentine в нд, 10 ное 2013, 11:36
http://www.spine-health.com/conditions/scoliosis/types-scoliosis-braces

В едно предаване по телевизията давах едно момче, че е имало скулиоза и носело шина като дете, нямаше никакво изкривяване в последствие . Някакви американски шини . Имате ли идея дали се продават в България , ако не дали в Америка се правят по мярка или може да се поръча и по интернет. Благодаря предварително.

Това, което е на снимките не е шина, а корсет и се правят по мярка на детето. Няма как да са универсални, защото при някои деца сколозата може да десностранна, при други лявостранна, а при трети като при моето S-образна. Такива се правят и в България  :peace: Ако се интересуваш пиши на ЛС ще ти дам координати  :peace:
Здравейте, аз се интересувам къде в България може да се направи сносен преглед със сносна рентгенова снимка при добър лекар. Бих желала да разбера типа сколиоза, която имам, тъй като до момента, макар и с диагноза, не са ми казали такава информация. Тазът ми е изместен нагоре от дясната страна и дясното рамо е по-високо от лявото. Също така имам леко завъртане на ляво. Всичко това се получи от минлата година, аз съм на 35.

Видях в интернет как се правят изследвания, измервания на градусите и т.н, само че на мен никой не ми е правил такова нещо, дори нямам и свястна снимка. МОля кажете ми от къде да започна. Ще съм много благодарна....


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в нд, 10 ное 2013, 18:48
Много интересно чак на 35. Обездвижи ли се , каква да е причината.  newsm78 Иди при джипито , тя ще те насочи . Да не си имала нещо в много лека форма преди и сега да се е задълбочило ?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marinasan в пт, 15 ное 2013, 22:27
Напълно разбирам хората с болки провокирани от сколиоза. Носила съм 5 години този пластмасов корсет и имаше резултат, но след свалянето му сколиозата ми пак  се възвърна. Сега съм на 25 години, от 2-3 години свалих напълно корсета, имам 40 градусова сколиоза и не знам кой път да поема. Правя гимнастика всеки ден и ми помага за 1-2 часа, след което болките се връщат и така. Струва ми се, че най- добрите прегледи са в Токуда(американски екип от ортопеди, които идват два пъти в годината). Голям късмет имаме, че и българските деца са попаднали в добри ръце. Не знам дали и ние порастналите вече деца ще имаме възможност за някакъв вид лечение.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Regginna в пн, 25 ное 2013, 16:50
Здравейте, на 30 години съм и имам кифоза и лордоза. Незнам градуси, обвинявам се, че нищо съществено не съм направила досега, а съм така от много малка. Ходих на консултация при рехабилитатор като ученичка (изпрати ме Джи-пито с думите нищо ти няма ама хайде). Показаха ми упражнения, но нищо не се промени съществено. Сега след раждането установявам с ужас, че кифозата ми се е задълбочила, имам така наречената гърбица и съм отчаяна, че вече нищо не мога да направя. Искам да нося корсет и съм готова на всичко стига да помогне. Помолих джи-пито за направление за ортопед, естествено ми отказа. Мисълта ми е какво точно трябва да предприема, да направя снимка, да ме консултира ортопед и след това с направление за рехабилитация. От Велико Търново съм. Заради лордозата дори е затруднено накланянето ми напред, не мога да стоя на стол без облегалка. Страх ме е, че може да стане още по-зле, а освен естетическия недостатък си мисля, че това ограничение в движенията ще доведе рано или късно и до здравословен проблем.  Моля някой да сподели ако има подобен проблем.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anna.d в вт, 26 ное 2013, 09:05
Здравейте мили хора. Имам нужда от помощ и съвет. Детенцето ми е на 10м. и има вродена сколиоза. Открихме я още като беше на 3м. и то по чиста случайност тъй като се разболя направи бронхиолит и като направихве снимка дефакто я открихме. Шок имаше...особено в началото тъй като не бяхме запознати с това заболяване и първият доктор с който се консултирахме и ни оплаши доста каза че това е много сериозно цялото детство трябва да си изкара в Горна Баня за опрерация е рано да се говореи а и риска е голям и тн.....в последствие и в голяма паника мъжа ми се разтърси и намерихме връзка при една много дора рехабиритаторка която работи с един д-р който пък работи с някакъв проф.в Германия. Така тя видя детето и снимката успокои ни определено защото сме го хванали на време и то чист късмет прешлена според нея и въпросния доктор е клиновиденпрешлет- израстък който не е свързан с гръбнака и общо взето няма осложнения и е възможно да се премахне. СЕга те ще се консултират в Германия и най вероятно ще ни пратят там за да видят детето и да си кажат мнението. МОЛЯ ДАЙТЕ СЪВЕТ-интересуваме възможно ли това има ли някой с такъв пробрем КЛИНОВИДЕН ПРЕШЛЕН и наистина ли може да се махне без осложнения-също ни казаха при консултация в ГОРНА БАНЯ при проф- Танчев че този прешлен има вероятност да и не расти 50/50%....самия гръбнак да конпенсира и да не се налага нищо ...но никой не дава гаранция какво ще стане за напред това си зависи от организма...ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ....
 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anna.d в вт, 26 ное 2013, 09:19
Здравейте, надявам се авторът на публикацията от 7.01.2008 г. tu6i да отговори какво направиха по повод клиновидния прешлен на детенцето. Ние също имаме такъв проблем. Ще се радвам и на други отговори.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doninka в вт, 26 ное 2013, 23:13
Имам два въпроса:
Има ли желаещи за други райони да се организират такива тренировки с "Аsem" ?
Надявам се да изникне курс и на по-удобно за мен място (западните райони на София). Трябва да се намери малка зала (в училище, читалище, спортен клуб...) и желаещи деца . Поне 5 деца, за да започне и максимум 10- 12 . Организаторите имат огромна мотивация и потенциал да създадат мрежа в цяла София, а цената е почти символична!
За 8 тренировки на месец за 1 дете е 30 лв, а за 2 деца е общо 45 !

Вторият ми въпрос е дали някъде в София има ПИЛАТЕС ЗА ДЕЦА. Много ми трябва, защото освен гърба, трябва да заякваме и мускулите, а кинезитерапевтът препоръча от спортовете само плуване и пилатес.
Не сме с проблеми, но имам голямо желание детето ми да посещава подобни занимания. Конкретно за този курс четох още в началото на лятото, бяха включили заниманията към някаква програма и посещенията бяха безплатни. Но не намерих възможност да стигаме до залата в посочените дни и часове.
Живеем в Надежда 1, а детето учи в 17-то СОУ Западен парк и навсякъде където има достъп с метро ще успеем да достигнем. Бих поела инициатива и ангажираност за събиране на други желаещи.
Към момента се сещам за тези места с възможност за наем на зала http://www.oki-nadejda.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27 и тук http://stcrd.com/new/ Може да разчитате на всякакво сътрудничество и организиране по темата  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в чт, 28 ное 2013, 02:46
Донинка, радвам се, че се включи!
Ще споделя, че виждам резултат при дете с лордоза - за 2 месеца, но и с упражнения в къщи и със седене в ежеднивието на топка, вместо на стол :)

Кинезитерапевтът включва редовно нови упражнения или утежнява вече усвоените. Но едно упражнение ме плени и вече ще изпълня заканата си да опиша тук някои от най-интересните :)

Сядате върху петите си, с прибрани колене. Главата е наведена напред и надолу, до земята (симетрично!)
Ръцете се пускат покрай тялото, към ходилата, с кокалчетата на пръстите надолу. .
Упражнението е - НАТИСКАТЕ ДЛАНИТЕ КЪМ ЗЕМЯТА , задържате, като броите до 10. Три пъти. Честито! Натоварихте успешно и симетрично двата прави мускула около гръбнака :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в пт, 29 ное 2013, 14:54
При моите деца също има страхотен напредък! На малката и изчезна коремчето, а голяма, която е с лордоза вече се усеща и ходи изпъната, корема значително намаля, както и гънката в лумбалната област. Истината е, че съм много щастлива, защото виждам резултат при всички деца в групата. Вече правят упражненията си с лекота, самите те се редуват при командите за упражнения и броенето :bowuu:! Съревновават се по между си, кой ще се изправи на стената най-добре, т.е. ще се залепи........ голям смях  :D
Смятам, че с много любов и подкрепа нещата се случват, просто е необходимо търпение!
http://www.asemgroup.net/news-archive/125-zala-triaditsa


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в пт, 29 ное 2013, 14:59
Имам два въпроса:
Има ли желаещи за други райони да се организират такива тренировки с "Аsem" ?
Надявам се да изникне курс и на по-удобно за мен място (западните райони на София). Трябва да се намери малка зала (в училище, читалище, спортен клуб...) и желаещи деца . Поне 5 деца, за да започне и максимум 10- 12 . Организаторите имат огромна мотивация и потенциал да създадат мрежа в цяла София, а цената е почти символична!
За 8 тренировки на месец за 1 дете е 30 лв, а за 2 деца е общо 45 !

Вторият ми въпрос е дали някъде в София има ПИЛАТЕС ЗА ДЕЦА. Много ми трябва, защото освен гърба, трябва да заякваме и мускулите, а кинезитерапевтът препоръча от спортовете само плуване и пилатес.
Не сме с проблеми, но имам голямо желание детето ми да посещава подобни занимания. Конкретно за този курс четох още в началото на лятото, бяха включили заниманията към някаква програма и посещенията бяха безплатни. Но не намерих възможност да стигаме до залата в посочените дни и часове.
Живеем в Надежда 1, а детето учи в 17-то СОУ Западен парк и навсякъде където има достъп с метро ще успеем да достигнем. Бих поела инициатива и ангажираност за събиране на други желаещи.
Към момента се сещам за тези места с възможност за наем на зала http://www.oki-nadejda.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27 и тук http://stcrd.com/new/ Може да разчитате на всякакво сътрудничество и организиране по темата  :peace:

Много Ви благодаря за подкрепата! Ще проверя условията от линковете!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 02 дек 2013, 16:16
Здравейте, може да е коментирано вече, но от кой матрак сте доволни при сколиоза. Ще ми е много полезно да споделите (може и на ЛС).


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID100002320925903 в вт, 17 дек 2013, 20:06
Zdraveite mnogo se radvam che tozi forum go ima :) Na 16 godini sum ot 4 godini imam skolioza izkrivqvaneto mi e ot dqsno i e 50 gradosa kazaha mi che samo operaciqta shte mi pomogne. Vuprosite mi sa: sled kato nqkoi ot vas sa operirani ima li li ste nqkakvi uslojneniq, mojehte li da sportuvate, boleshe li vi, na 2-3 mesta pisheshe che ste nosili korseti, pomognaha li po nqkakuv nachin ili stana po - zle. Iskam da se operiram, no me e strah che moje da se uslojni oshte poveche i naistina ne znam kakvo da pravq, a tova e edinstveniq nachin i sled nqkolko godini moje da zagubq dori jivota si. Molq vi koito moje da mi otgovori da go napravi poneje e speshno ! :(
P.S. Izvinete che ne pisah na kirilica, no prosto q nqmam :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в вт, 17 дек 2013, 22:17
Какво ти казват специалистите?
Ако не се оперираш? По принцип винаги операцията е нож с 2 остриета! Или или.
Има много хора, които не са се подлагали на оперативно лечение и си живеят, къде с болежки, къде не.
И колко струва към момента подобна операция? Някой може ли да сподели  :roll:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: андреана в ср, 18 дек 2013, 17:01
Не мога да бъда полезна с цена за момента,а само със споделен опит.
Оперирана съм 2 пъти в Горна баня/шапка им свалям,за мен са най-най-най/..
1вата операция-на 13 г,след 4 години-2рата.Носила съм гипс-тип фанелка 6м,а след това и пластмасов корсет..След операцията трябва много пазене и подходяща гимнастика.Не мога да кажа,че не се вижда изкривяването,но не е както преди..
Ако мога да бъда помогна с нещо-питайте..


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в ср, 18 дек 2013, 18:31
Бих искала да споделя на какво присъствах вчера. Преглед за гръбначно изкривяване на 14 годишно момче със сколиоза, което от детската градина се занимава с футбол. Направо страховито като гледка, детето не можеше да постави двата си крака един до друг, десния просто седеше пред левия (усукване/ротация на таза от това, че рита предимно с десния крак). Препоръката на ортопеда е била: "Сменете му матрака, да плува и му давайте витамини и ще се оправи!!!!"
Направо съм възмутена от подобно поведение към децата и техните родители!
Аз като човек със сколиоза и 2 хернии все още не съм намерила тези "вълшебни" витамини, а ги търся от 18 години.
Кинезитерапевта беше категоричен, че ако не се вземат спешни мерки детето го чака СИГУРНА херния в рамките на 1 година.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в ср, 18 дек 2013, 18:44
Имам два въпроса:
Има ли желаещи за други райони да се организират такива тренировки с "Аsem" ?
Надявам се да изникне курс и на по-удобно за мен място (западните райони на София). Трябва да се намери малка зала (в училище, читалище, спортен клуб...) и желаещи деца . Поне 5 деца, за да започне и максимум 10- 12 . Организаторите имат огромна мотивация и потенциал да създадат мрежа в цяла София, а цената е почти символична!
За 8 тренировки на месец за 1 дете е 30 лв, а за 2 деца е общо 45 !

Вторият ми въпрос е дали някъде в София има ПИЛАТЕС ЗА ДЕЦА. Много ми трябва, защото освен гърба, трябва да заякваме и мускулите, а кинезитерапевтът препоръча от спортовете само плуване и пилатес.
Не сме с проблеми, но имам голямо желание детето ми да посещава подобни занимания. Конкретно за този курс четох още в началото на лятото, бяха включили заниманията към някаква програма и посещенията бяха безплатни. Но не намерих възможност да стигаме до залата в посочените дни и часове.
Живеем в Надежда 1, а детето учи в 17-то СОУ Западен парк и навсякъде където има достъп с метро ще успеем да достигнем. Бих поела инициатива и ангажираност за събиране на други желаещи.
Към момента се сещам за тези места с възможност за наем на зала http://www.oki-nadejda.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27 и тук http://stcrd.com/new/ Може да разчитате на всякакво сътрудничество и организиране по темата  :peace:

Много Ви благодаря за подкрепата! Ще проверя условията от линковете!
Аз писах и в другата тема. Ако поне едното занимание е събота или неделя, ще се включим и ние. През седмицата ни е абсолютно невъзможно заради училището. Нямам претенции в кой район на София ще е уикенда.
Маруся, при кой кинезитерапевт ходите?
А треньорите от Асем имат ли индивидуални занимания?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в ср, 18 дек 2013, 18:57
Аз си мислех , че ако се спортува не се получават такива деформации  newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в чт, 19 дек 2013, 09:49
Имам два въпроса:
Има ли желаещи за други райони да се организират такива тренировки с "Аsem" ?
Надявам се да изникне курс и на по-удобно за мен място (западните райони на София). Трябва да се намери малка зала (в училище, читалище, спортен клуб...) и желаещи деца . Поне 5 деца, за да започне и максимум 10- 12 . Организаторите имат огромна мотивация и потенциал да създадат мрежа в цяла София, а цената е почти символична!
За 8 тренировки на месец за 1 дете е 30 лв, а за 2 деца е общо 45 !

Вторият ми въпрос е дали някъде в София има ПИЛАТЕС ЗА ДЕЦА. Много ми трябва, защото освен гърба, трябва да заякваме и мускулите, а кинезитерапевтът препоръча от спортовете само плуване и пилатес.
Не сме с проблеми, но имам голямо желание детето ми да посещава подобни занимания. Конкретно за този курс четох още в началото на лятото, бяха включили заниманията към някаква програма и посещенията бяха безплатни. Но не намерих възможност да стигаме до залата в посочените дни и часове.
Живеем в Надежда 1, а детето учи в 17-то СОУ Западен парк и навсякъде където има достъп с метро ще успеем да достигнем. Бих поела инициатива и ангажираност за събиране на други желаещи.
Към момента се сещам за тези места с възможност за наем на зала http://www.oki-nadejda.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27 и тук http://stcrd.com/new/ Може да разчитате на всякакво сътрудничество и организиране по темата  :peace:

Много Ви благодаря за подкрепата! Ще проверя условията от линковете!
Аз писах и в другата тема. Ако поне едното занимание е събота или неделя, ще се включим и ние. През седмицата ни е абсолютно невъзможно заради училището. Нямам претенции в кой район на София ще е уикенда.
Маруся, при кой кинезитерапевт ходите?
А треньорите от Асем имат ли индивидуални занимания?
Ние ходим при Калин в Триадица, той е кинезитерапевт!
Относно индивидуалните занимания, аз поне не знам да водят такива, но и за деца индивидуалната работа е доста скучна и те бързо губят интерес. :xarms: :xarms: Започва да става на сила, а това не се отразява добре на оздравителния процес.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в чт, 19 дек 2013, 10:01
Аз си мислех , че ако се спортува не се получават такива деформации  newsm78
Важно е да спортуват децата, но да е умерено и да се наблюдават/преглеждат от специалисти регулярно! Често бързото израстване, не спортуването или прекомерната физическа активност на даден спорт водят до негативни последици. Всеки спорт развива определена група мускули за сметка на друга и това води до  деформации в тялото на децата.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zdravetz_ в чт, 19 дек 2013, 16:21
И колко струва към момента подобна операция? Някой може ли да сподели  :roll:

Самата операция е безплатна, минава през ЗК. Това, което трябва да се плати са имплантите, но за деца до 18 г. може да се кандидатства във Фонд за лечение на деца, откъдето се отпускат средствата за тях. Иначе стойността им по последна информация е около 10 000 лв., в зависимост от случая. 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в чт, 19 дек 2013, 21:09
Всеки спорт развива определена група мускули за сметка на друга и това води до  деформации в тялото на децата.

 :roll: :crazy: newsm78 :crazyeyes:

Щом спорта води до деформации то седенето от кълка на кълка пред компютър извайва фигурата значи  :mrgreen:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в чт, 19 дек 2013, 22:29
Да и аз така знам за имплантите...скъпи са  :( Жалко, жалко...не всеки би могъл да си позволи. Друг е въпросът колко е рискова и подобна операция. Продължавам информативно да следя темата, пък дано да се включи някой, който скоро е минал през операционната маса да сподели как е минало, как се чувства сега, има ли някакви проблеми и тн.   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в пт, 20 дек 2013, 09:00
Да и аз така знам за имплантите...скъпи са  :( Жалко, жалко...не всеки би могъл да си позволи. Друг е въпросът колко е рискова и подобна операция. Продължавам информативно да следя темата, пък дано да се включи някой, който скоро е минал през операционната маса да сподели как е минало, как се чувства сега, има ли някакви проблеми и тн.   :bouquet:
В момент на криза и аз доста дълго време ровех им нета за информация за операциите на дискови хернии в България. Тези импланти се оказаха доста обсъждана тема. Отказах се .... просто много негативни мнения, много рецидив и тогава реших да стискам още зъби докато мога, но и това си има граници.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Humpty Dumpty в сб, 21 дек 2013, 14:04
На мен ми поставиха импланти преди няколко месеца, но честно казано ако трябва сега да избирам с или без, нямаше да се подложа на операцията.
 Всички ми казваха, че едва ли не ще е перфектно след операцията -  без болки, правилна стойка. Нито едно от нещата не се случи както очаквах. Самата операция беше много дълга. След нея се появиха усложнения - един от болтовете не беше на мястото си. Последва втора операция. Възстановителния период не беше приказка.И още не е, честно казано. От всичко най-неприятно е, че имплантите се усещат, поне при мен. Като мърдам по-рязко или се обръщам се усеща. Също като легна на една страна и си поемам въздух се чува едно скърцане :35: , все едно ти пукат пръстите. На моменти е подлудяващо. :ooooh: 
Болките - едни преминаха, други се появиха. Като вдигам нещо по-тежко от 2-3кг. и боли.
Стойката ми също не е идеално права, както очаквах да е, затова помислете добре преди да се подложите на операция.Пробвайте всичко, преди да прибегнете към операция. 
Колкото до цените - моите импланти струваха 13,200лв. и като прибавите избор на екип - около 14,000лв.

Ако имате други въпроси - питайте. :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в сб, 21 дек 2013, 20:35
Браво за искрения отговор.  :hug:  :hug: А къде ти беше операцията, кой лекар и всъщност как беше преди да се подложиш на нея - градусите какви бяха, болки имаше ли, как се справяше с тях, на колко години си?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Humpty Dumpty в сб, 21 дек 2013, 20:49
За док. ще ви отговоря на лс. ;-)
Преди имплантите градусите не знам колко точно бяха, но помня, че на една от срещите с доктора думите му бяха "по-зле няма на къде" :crazy: за "гърбицата" :whistle: То и само нея коригирахме. Чупката в кръста още си я имам. :hahaha:
Преди имплантите имах болки, но не бяха чак толкова страшни, не че сега са! Общо взето гледах много да не се натоварвам. Обаче имам  висок праг на болка, на 20 съм. :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в нд, 12 яну 2014, 11:09
Здравейте!

От година и половина синът ми /на 6г./ е с диагноза двустранна лекостепенна сколиоза, но чак след втората снимка преди 9м. ортопедът даде насоки детето да плува и да прави упражнения. Прати ни във физиотерапията, където ходихме 10 дни за по 15 минути и ни показаха упражнения които да изпълнява в къщи всеки ден, желателно сутрин и вечер. Указанията бяха да няма натоварвания и да се внимава със спортовете. На плуване го водя още след първата снимка в едно училище с басейн, който обаче работи от средата на ноември, до средата на май и почива през всички ваканции и като сложим по един месец карантина когато в групата има варицела и не го водя, защото не е карал шарка и евентуално би могъл да пренесе болестта на децата в басейна, остава много малко време в рамките на учебната година. Лятото го водих на открит басейн с треньори от спортния клуб на града, но той не можа да приеме промяната - друго място, друг басейн, друг треньор и друг начин на "тренировки" и прекарваше в басейна много малко време. В къщи изобщо не прави упражнения. Не може да разбере защо са важни и в редките моменти в които уж ще играем гимнастика /ако аз няма да играя дори не става от дивана където се търкаля във всевъзможни криви стойки и не мога да го откажа от това/ започва да се криви и прави номера и съответно опита се проваля. Разбрах, че към общината има комплекс за различни форми на занимания за децата и вчера го заведох на лечебна физкултура. Тази терапевтка е единствената, която се зае по снимката /която обаче е отпреди 9м./ да измери ъгъла на изкривяване и явно е много грижовна към работата си. Но като се има в предвид че бяха около 15 деца силно се съмнявам, че моето се отнася сериозно към това което трябва да прави. В крайна сметка това което правим е крайно недостатъчно, но без съдействие от негова страна няма как да се случи. Пробвах да го мотивирам, дори и стресово като му показах снимки на тежка форма на сколиоза. Обясних че тези хора не са взели мерки когато са били деца и затова сега страдат много. Изобщо не се трогна. С пълно безразличие ме попита защо му ги показвам и когато му казах, че искам да види снимките, за да направи каквото трябва и да е здрав когато порасне ми обърна гръб и се върна към това с което си се занимаваше.
От ортопеда разбрах, че сколиоза на неговата възраст е изключителна рядкост и затова не е повярвал при първата снимка, че детето има изкривяване и е поискал да изчакаме 6м. за да е сигурен в диагнозата. Затова ако тук пишат други майки на деца с такъв проблем на тази възраст /около 6г./ моля споделете как ги мотивирате да правят упражнения. Не съм добра в търсенето в интернет, защото не знам езици, а на български не намерих клипчета с подходящи за сколиозата упражнения. Ако сте попадали на такива моля дайте ориентир къде да ги намеря или линк, защото на клипчета с детски песнички където има танцуващи анимационни герои детето се опитва да танцува като тях и може би ако гледа как някой прави упражнения ще се съгласи да прави същото. Ако някой се сеща за нещо друго което ще мотивира детето, моля да го сподели. Иначе когато ходихме в магазина за да купим нови стелки момичето каза, че добре се повлиал и вижда подобрения. Аз като му гледам крачето не виждам промяна, но тя това работи и затова приех, че наистина има видим резултат, което означава че ако се заеме сериозно с упражненията и плуването може би не само ще стопира изкривяването, но и ще се възстанови правилната стойка.

Желая на всички хубав неделен ден и успех в борбата за здрави и щастливи деца!  :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в нд, 12 яну 2014, 16:12
Здравейте!

От година и половина синът ми /на 6г./ е с диагноза двустранна лекостепенна сколиоза... което означава че ако се заеме сериозно с упражненията и плуването може би не само ще стопира изкривяването, но и ще се възстанови правилната стойка.

Желая на всички хубав неделен ден и успех в борбата за здрави и щастливи деца!  :hug:

Здравей Рори, моите адмирации относно твоята всеотдайност и загриженост  :bouquet: . Ако повече родители започнат да проверяват децата си, така, както си направила ти, няма да има такъв бум на гръбначни изкривявания и паникьосани родители, в това число и аз самата. След като се сблъсках като теб с проблема с мотивацията и разбрах важността на упражненията (от личен опит) реших , че ако те се правят в група с други деца ще има по-голям ефект. Щастлива съм, че идеята се реализира, приема се добре, а ефекта след 3 месеца сериозни занимания при детето ми е вече видим за всички. Това, на което залагам е единство на физическо и емоционално ниво. Помагам на децата за изпълнението на упражненията, моля родителите да присъстват, защото децата се чувстват по-мотивирани да се "изфукат" какво могат да правят, което наистина е доста трудно  :shock:. Когато децата са спокойни, а упражненията под формата на игра чудесата се случват   :D
Срещам деца на по 11-12 години с лордоза, кифоза и сколиоза едновременно.   :(Родителите са силно притеснени и се чувстват в безизходица, което е напълно разбираемо. Заради спецификата на проблема и неговата невидимост в началните фази, голяма част от изкривените деца продължават да се изкривяват, а техните родители нямат информация какво и как да правят.
Смятам, че си стигнала до най-важния извод, а именно значимостта на гимнастиката и плуването.
Моят съвет е, търси група по изправителна гимнастика, в която да включиш детето си и си позволи да се забавлявате заедно.
Успех    :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в нд, 12 яну 2014, 16:13
Всеки спорт развива определена група мускули за сметка на друга и това води до  деформации в тялото на децата.

 :roll: :crazy: newsm78 :crazyeyes:

Щом спорта води до деформации то седенето от кълка на кълка пред компютър извайва фигурата значи  :mrgreen:
:crazy:  :party:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в нд, 12 яну 2014, 17:59
Здравей, Маруся14!

Съгласна съм, че в група извън къщи детето ще е по-респектирано и по-отговорно в изпълнението, но групата към която започна вчера е достъпна само в събота. Има занимания и в сряда, но те са от 14 часа, когато сме на работа, съответно на детска градина. Родителите се приканват да се върнат след около час и половина, защото заниманията са само за деца и няма как заедно да се забавляваме.
Всъщност беше на около четири когато при къпане сякаш напипвах нещо на гръбчето и ми се струваше че раменцата са на различна височина, но всички около нас - таткото, майка ми и баща ми при които е бил често, твърдяха че нищо не забелязват. Току-що беше навършил 5г., когато една неделя цял ден се оплакваше от болки в гърба и в понеделник го заведох на лекар. Тъй като е дете с различни проблеми педиатърката подходи сериозно и ни прати на снимка.
През м.02.13г. бяхме на изследвания в болница и там се установи, че детето е с мезенхимна дисплазия - слаба съединителна тъкан и оттам халтави стави и предразположеност към изкривявания и дюстабан. Затова ми е много важно да го накарам да прави редовно упражненията. Досега е в къщи играл гимнастика около 10 пъти и винаги някой играе с него, за да му е по-забавно и за да не е единствения "прецакан". Но последно играхме гимнастика през юли и от тогава нито веднъж не се е съгласил. Безсилна съм, ако не успея да събудя интерес по нетрадиционен начин.
Благодаря за подкрепата! :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в ср, 15 яну 2014, 01:26
Днес видях с просто око задълбочаване на проблемите на детето ми. (само другото ми дете ходи на курса на АСЕМ)
Търся съмишленици за събиране на допълнителна групичка с деца по системата на АСЕМ.
В София,  3-4 пъти седмично (мечтая и 7 пъти да е) .


Имам приятелка, която ще се присъедини с едно детенце.
Слънчо и Донинка са изявили желание. (Слънчо само за уикенда)
Ставаме общо минимум 5 деца.
Има ли други желаещи?

Ще намерим заличка , но трябват деца, за да има настроение, стимул и да е приятно за всички.
Сегашната ни групичка е толкова приятелска, весела и мотивираща, но е само 2 пъти в седмицата, вторник и четвъртък от 17 ч. Другите деца не могат да идват дори трети път, да не говорим четвърти.

Цената в момента е 30 лв за 2 занимания седмично. Примерно за 4 занимания ако е 60 лв, за две деца общо 90 лв, това е супер!

Утре ще говоря с 2 обекта по линията на метрото и 1 обект в широк център, но далече от метро.

Ще пиша своевременно. Единствено се притеснявам, че темата не е само за деца с проблеми и ще дотегна. Затова ако искате ми пишете на ЛС, пък после ще се обобщаваме тук.

Дано има за обобщаване!

Дописвам:
Eто тук би било много удобно, защото има цялото оборудване на място (те имат занимания  по фитбол), уикенда и една вечер са свободни в графика, но са започнали ремонт за един месец поне. https://www.facebook.com/IJSports (там ходим на карате, треньорът е работил в карате детски клубове в Германия 20 години, напарвил го е чисто, красиво, просторно и е съвсем ново, просто недоумявам какво повече ремонтира :) )
Така че засега няма да стане.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в ср, 15 яну 2014, 11:34
НАМЕРИХ !!!
Намерих на спирка на метрото, голямо и чисто място, няма да го казвам кое е засега, в понеделник имаме среща. Имат желание да правят такова нещо, имат мотивация и условия. Сега остава АСЕМ да преговарят с тях, макар че още не знаят :)
Дори може и за възрастни да стане нещо.

Писала съм и на още места, ако навсякъде стане :))))


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: vanqnatali в чт, 16 яну 2014, 14:39
Здравейте.Някой има ли впечатление за доцент Владислав Иванов.Имаме час при него.Ще съм благодарна на всеки,който изрази мнение


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в сб, 25 яну 2014, 14:01
Здравейте!

Днес водих малкия на лечебна гимнастика и кинезитерапевтката ми каза, че е измерила ъглите на изкривяване. В горната част на гръбначния стълб изкривяването е 18 градуса, а долу е 22 градуса. От тона й останах с впечатление, че 18 градуса не е притеснително, но че 22 градуса вече е основание за притеснение. Снимката е от април 2013г., когато беше на 5г.,а сега през април ще правим контролен преглед и нова снимка. С такава степен на изкривяване на гръбнака има ли шанс да се стопира процеса и да се възстанови нормалната стойка, ако посещава плуване два пъти седмично /без всички ваканции-басейна е в училище/ по 45-50 минути и един път седмично лечебна гимнастика за около час. В къщи отказва категорично да се занимава. Показах му клипчета с упражнения с големи топки. Очаквах, че дете на 6г. ще е във възторг и веднага ще поиска да му купя такава топка и ще се занимаваме и в къщи, но за огромна моя изненада след първите няколко секунди заяви, че това е глупост и категорично не иска да пускаме отново клипчетата, даже не иска и топка да му купя. Има много лоша стойка когато седи и когато лежи, че даже и когато ходи. Не мога да го убедя, че това му вреди. А на есен тръгва на училище и се добавя нов рисков фактор за гръбнака. Какво мога да направя въпреки нежеланието му. Може би има подходящи масажи. Предполагам, че на масаж от мама няма да се противи. Хубаво е, че разбрахме навреме, че има сколиоза. Лошо е, че възрастта му е такава, че не разбира колко е важно да се вземат мерки навреме.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: НеПоКоРнА в пн, 27 яну 2014, 08:23
Показах му клипчета с упражнения с големи топки.
Може ли да пуснеш линкове към тези клипчета? Ние имаме такава топка, остава да видя дали ще иска да ги прави...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 27 яну 2014, 16:22
Здравейте!

Днес водих малкия на лечебна гимнастика и кинезитерапевтката ми каза, че е измерила ъглите на изкривяване. В горната част на гръбначния стълб изкривяването е 18 градуса, а долу е 22 градуса. От тона й останах с впечатление, че 18 градуса не е притеснително, но че 22 градуса вече е основание за притеснение. Снимката е от април 2013г., когато беше на 5г.,а сега през април ще правим контролен преглед и нова снимка. ...... не разбира колко е важно да се вземат мерки навреме.
Здравейте, първо не изпадайте в паника, защото на този етап борбата е за Вас като родители. Детето си е дете и ако се подходи към него неподходящо за ситуацията най-много да реши, че всичко което му вменявате да прави е ужасни и скучно и нежелано задължение.
Ако имате доверие, че измерените резултати са коректи, по-добре да не чакате до април, за да отидете на нов преглед. Нас ни викат на всеки 6 месеца.
Принципно след 20 градуса се препоръчва да се носи корсет и ако лекарят препоръча това направете всичко възможно детето да го носи, освен това, упражнения се правят всеки ден. Ако трябва излъжете го по някакъв начин, примерно че ще ги правите заедно под формата на игра и с някаква стимулираща награда, или го запишете в група, където да не е сам и да му е интересно. Стимулирайте го, няма нужда да го плашите. Относно басейна, не знам откъде сте но аз лично не знам дали в уч. басейни, треньорът ще го научи бързо да плува, а целта е да плува, не да стои във водата и така да минат 50мин. В този смисъл, ако имате възможност разбира се, е по-добре индивидуален треньор, поне в началото, за да се научи детето да плува активно.
В училище говорете с учителите, ние бяхме се уговорили детето ми да има 2 комплекта учебници- един за вкъщи и един за там, така че чантата да не е тежка, и по възможност поне до 4 клас е желателно друг да му носи чантата.
Ако сте настоятелни, няма как да не се повлияе състоянието на детето, ако не друго, то поне да му се изгради правилен начин на спорт и позиция на тялото докато расте.
Дано срещнете отзивчиви хора специалисти, това винаги е важно, за да не се губи време!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в нд, 02 фев 2014, 08:48
Здравейте!

Вчера докато чакахме децата да излязат от залата за лечебна гимнастика говорих с една майка и се оказа, че детето й ходи на гимнастика заради дюстабана. Аз споменах на кинезитерапевтката, че детето освен сколиоза има и дюстабан, но тя не обърна внимание на дюстабана, може би защото смята че сколиозата е по-сериозен проблем, но след като другото дете е там специално за упражнения за дюстабана може би е важно. Ние купуваме отделни стелки и ги слагаме в обувките и пантофките. Тя обаче каза, че са им дали протокол с който социалните изплащали специално поръчани в "Колев и Колев" обувки с ортопедична конструкция на подметката. Каза, че с този протокол до 18г. възраст на детето два пъти годишно ще му изработват ортопедични обувки. Не можа да обясни откъде знае, че детето има такова право, но каза, че техния ортопед по принцип се дърпал. Нашия пък изобщо не ми каза за нищо такова. Може би и за сколиозата му се полага някаква терапия безплатно в рамките на годината, но аз не знам къде да прочета за тези неща. Ортопеда ни прати само на физиотерапия - гимнастика за 10 дни и каза да отидем на контролен преглед след 1г. /пада се в началото на април/. Някой може ли да ме ориентира каква наредба, закон или друг нормативен акт регламентира правата на децата с ортопедични проблеми.  


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ивет761 в сб, 15 фев 2014, 16:24
Здравейте! Сега съм на 38г, имам двустранна сколиоза от 12годишна. Навремето посещавах лечебна гимнастика и носих корсет.  Искаха да ми правят операция или екстензия на гръбнака. Изкривяването е към 40 процента. Родителите ми отказаха и решихме да обърнем повече време и внимание на спорта.С годините болката се засилва и е неописуема, често получавам спазми и се блокирам в определена поза. Имам 1 дете, което родих със секцио. Поставиха ми спинална упойка и се получи ок, но е противопоказна при гръбначни изкривявания. За бременни, които нямат алергии и са с този проблем се препоръчва пълна упойка. Имам позната в същото състояние с 2 деца и е родила нормално, което е противопоказно. От 5 години спортувам йога и това ми помага много за изкривяването, намаля болката. Интересувам се как стоят нещата с Телк за моята възраст? Знаете, че нещата не се подобряват с годините. На 25години се опитах да мина, но ми отказаха и върнаха при явяване пред комисията.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в сб, 15 фев 2014, 16:50
Как трябва да се роди тогава...и в двата случай все нещо е противопоказно. Знаеш ли, твоята приятелка има ли е усложнения след нормалното раждане?

За ТЕЛК по-добре говори първо с личния си лекар. Нека кажат и хората, които са минали.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в сб, 15 фев 2014, 23:37
Детският курс по изправителна гимнастика на ASEM вече освен във вторник и четвъртък, е и в ПЕТЪК :)
в същия час и място - в зала Триадица, от 17 до 18 ч
Цената се покачва с 10 лв на месец.

Идват нови дечица, на 6 - 7 години, със случайно установена сколиоза - при рентген за отхвърляне на бронхопневмония.
Така се сетих, че и моето дете има такава снимка, но не мога да я намеря.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в нд, 16 фев 2014, 08:36
Масажи много помагат за болки в гърба и движение .Във Варна имало масажист , правел точно за изкривявания , и на едно момиче уж го бил почти изправил , но не съм виждала на живо. Това по думи на приятелка на майка ми , за дъщеря и .


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ивет761 в нд, 16 фев 2014, 15:30
Според мен за раждане варянта е секцио с пълна упойка и целият екип е важен. За масажите не вярвам, че напълно коригират по-скоро облекчават болките и деблокират спазмите. Мисля, че са задължителни и то при кинезитерапевт. Аз ги правя от 15 години веднъж седмично. Иска много грижи и любов към увредения гръбнак.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: anabel_86 в сб, 08 мар 2014, 09:17
Здравейте,
Искам да попитам може ли при 3-4 месечно бебе да се открие такова заболяване.Когато сина ми беше на 2 месеца забелязах,че си изкривява телцето налявоот таза до рамото и главичката.като го изправя отново е леко изкривен.Педито го прегледа и каза,че има добър тонус и просто му е удобно така.А и по време на прегледа той седеше изправен-тя обясни,че ако има изкривяване няма да може въобще да стои изправен.не съм забелязала да го боли като го изправя аз,но се връща в удобната му позиция.Получава се една стойка на обрато С.Моля ви някой ако е имал подобни наблюдения или инфо да ми пише,защото съм страшно паникьосана.И какъв лекар трябва да го прегледа?Благодаря!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в сб, 08 мар 2014, 14:08
Здравейте,
Искам да попитам може ли при 3-4 месечно бебе да се открие такова заболяване.Когато сина ми беше на 2 месеца забелязах,че си изкривява телцето налявоот таза до рамото и главичката.като го изправя отново е леко изкривен.Педито го прегледа и каза,че има добър тонус и просто му е удобно така.А и по време на прегледа той седеше изправен-тя обясни,че ако има изкривяване няма да може въобще да стои изправен.не съм забелязала да го боли като го изправя аз,но се връща в удобната му позиция.Получава се една стойка на обрато С.Моля ви някой ако е имал подобни наблюдения или инфо да ми пише,защото съм страшно паникьосана.И какъв лекар трябва да го прегледа?Благодаря!

Може, да . Обикновено е при зимни бебета , липса на витамини . Иди при джипито , тя ще те насочи къде да отидеш.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в сб, 08 мар 2014, 15:35
Нашият курс по изправителна гимнастика вече е 3 пъти в седмицата и имаме скок в развитието  - кинезитерапевтът дава нови, по-трудни , по-комплексни , а също и много по-забавни упражнения.
Снощи беше най-готината тренировка досега - всички деца и двамата водещи се включиха в нещо като пълзене върху топките. Подредихме топките в редица и първият смелчаг се мята отгоре като червей, без да докосва земята. Така тябва да изпълзи редицата топки докрай, докато останалите крепят топките да не се раздалечават. Просто се скъсахме от смях, трудност и радостно напрежение.
Благодаря на този форум, че разбрах за тренировките! На организаторите сто пъти съм благодарила:)

Относно изправянето - не съм проверявала, напрегнато ми е, но като гледам, че заякват всички деца там и отблъсквам лошите мисли, мисля само  хубавото.

Анабел 86, стискам палци да има проблем само в твоите паникьосани очи (както подозирам :) !
Дано някой препоръча конкретен лекар, за да отидеш при компетентен ортопед. Аз вече 2 пъти съм водила детето при некомпетентен и с явно нежелание да направи каквото и да било.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в чт, 13 мар 2014, 08:13
Последния път на изправителната гимнастика мернах на вратата съобщение за Седмица на отворените врати. Исках да прочета на спокойствие и да  копирам тук, но на сайта на АСЕМ няма такава информация. Затова пък има данни от изследването им в последните две години
http://www.asemgroup.net/news-archive/135-2014-02-08-07-55-59

76% от децата имат асиметрия на тялото, нямам какво повече да кажа


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в чт, 13 мар 2014, 16:04
Момичета ето нещо, което смятам, че ще Ви е полезно!
http://asemgroup.net/news-archive
http://asemgroup.net/news-archive/158-2014-02-08-13-33-08
Ние естествено продължаваме да работим с децата, а аз се чувствам изключително горда от успехите и развитието им. Разликата между начинаещите и тези, които правят упражненията вече 6 месеца е изключително видима.  :bowuu:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в сб, 15 мар 2014, 01:11
Така и не можах да видя откъде да копирам текста за "отворените врати", затова по спомени ще го напиша:

Каним всички родители и деца, в седмицато от 17-ти март до 21-ви март, на безплатни занимания по изправителна гимнастика, от 16 до 17 ч. в Спортна зала Триадица (кв. гоце Делчев, в непосредствена близост до  104-то ОУ)

За удобство на децата е добре да са със спортен екип , но задължителни са само чистите гуменки (може и по чорапи).
Ще ви е забавно, ще можете да се консултирате с кинезитерапевта, а ако се включите сериозно в заниманието, ще разберете с кои групи мускули се работи (на другия ден  ;-) )


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в сб, 29 мар 2014, 13:58
В Кауфланд (новия, на Т.Каблешков) видях намалени с 50% грамадните надуваеми гимнастически топки - фитбол или швейцарски топки ги наричат.

За 75 см диаметър цената е 9лв, като е приложена и помпа.

За 65 см е 8лв и малко.
също е с помпа.

Препоръчвам цената, но не знам качеството, отворих да проверя дали много миришат, но са вакуумирани. Но каквото и да е, цената е изключително инска. Нашата топка е 25 лв от Декатлон (без миризма).

В интернет има всякакви клипчета с фитбол , не помня дали ги споделяхме тук, в темата.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в вт, 01 апр 2014, 17:38
Някой подлагал ли се последните 1-2 години на операция? Може ли да сподели - какви градуси е бил,  как минава операцията, след това? И колко парички? Знам, че е относително, но поне някакъв ориентир.  :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в ср, 09 апр 2014, 12:09
Ето нещо, което смятам, че може да бъде полезно като информация!
Безплатни прегледи за гръбначни изкривявания:
http://asemgroup.net/news-archive/162-2014-04-09-09-05-25


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: simeonova6@abv.bg в ср, 09 апр 2014, 19:45
Здравейте! Преди 2 г. разбрах, че имам сколиоза. Първата година правех само гимнастики, след това прекъснах, след това ме изпратиха в болница в София Горна баня и там казаха да си поръчам корсет. Някой има ли такъв пластмасов корсет и ако може да ми каже на каква цена е?

zdraveite predi 2 godini razbrah che imam skulioza 1 -ta godina  praveh samo gimnastiki sled tova prekasnah sled tova me ispratiha v bolnica v sofiq gorna banq i tam kazaha da si poracham korset nqkoi ima li takav plastmasov korset i ako moje da mi kaje na kakva cena e ?  :?


Моля, пишете на кирилица!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 10 апр 2014, 17:15
Здравей, simeonova6@abv.bg, да правили сме такъв корсет 2 пъти за дъшеря ми. За нас цената  беше около 300лв. за 1 бр. като знам, че има и по - високи цени. Сигурно са те насочили къде да ти изработят корсет? Кой лекар те е преглеждал? 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 11 апр 2014, 10:24
Здравейте отново, Аз бих искала в темата да се обсъжда повече това кой как се справя с проблема, къде и колко често ходи на плуване, рехабилитация или ако някой е открил и изпробвал други варианти, с които да е повлиял за по - благоприятно развитие на диагнозата. Не искам да кажа нищо лошо но ми се струва, че последните страници клонят към рекламна цел.
Нещо, което мен лично много ме притеснява е честото рентгеново облъчване. Вашите лекуващи лекари колко често ви карат да правите снимка? И така, дано всички са здрави и да попадаме на подходящите лекари!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: andraia в пт, 11 апр 2014, 12:55
Здравейте. Бих искала да помоля за малко насоки... Преди година при рентгенова снимка на детето ми на белите дробове, рентгенолога спомена, че се вижда и изкривяване. Личния лекар погледна, но каза че няма нужда от притеснения, но в мен остана съмнение. Искам да се консултирам със специалист, но не съм от София и не знам каква е процедурата. За сега съм се насочила към доц.Любен Станков от трета ортопедична клиника на Горна баня. Молбата ми е някой ако е запазнат да ме насочи за преглед и диагноза при доцент ли да отидем или при доктор, трябва ли да се взема направление от личния лекар, а също и друг добър специалист в детската ортопедия?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: petiasd в пт, 11 апр 2014, 14:06
Здравейте. Бих искала да помоля за малко насоки... Преди година при рентгенова снимка на детето ми на белите дробове, рентгенолога спомена, че се вижда и изкривяване. Личния лекар погледна, но каза че няма нужда от притеснения, но в мен остана съмнение. Искам да се консултирам със специалист, но не съм от София и не знам каква е процедурата. За сега съм се насочила към доц.Любен Станков от трета ортопедична клиника на Горна баня. Молбата ми е някой ако е запазнат да ме насочи за преглед и диагноза при доцент ли да отидем или при доктор, трябва ли да се взема направление от личния лекар, а също и друг добър специалист в детската ортопедия?

за първоначален преглед не е нужно да идваш до софия. Всеки ортопед може да ти каже дали детенце има някакво изкривяване


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: andraia в пт, 11 апр 2014, 16:03
Проблема е, че в Ямбол няма добри специалисти, а искам да избегна прекаленото облъчване на детето, тъй като предполагав, че пак ще се наложи рентгенова снимка. Само да спомена, че аз видимо забелязвам хлътване на едната гърдичка и определено детето има някакъв проблем.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: petiasd в пт, 11 апр 2014, 16:32
Ооо, съжалявам. Нямам информация за Горна Баня.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 11 апр 2014, 16:39
Здравейте, при нас положението беше същото, аз настоявах, че детето има проблем, а според личния лекар само си въобразявах. При случайно падане и снимка се видя, че за жалост съм права. Този проблем не е маловажен и при възможност се консултитайте скоро.
За облъчването сте права, и ако вече сте решили да идвате в София, не е нужно да се правят много снимки. Не познавам този лекар и не знам дали работи с направления,  но да ако имате направление може да Ви прегледат в Горна Баня. Лекарите са доста. Колко е голямо детето?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: andraia в пн, 14 апр 2014, 09:24
На 5 години. А може ли да споделите Вие с кой сте се консултирали. Ако не е възможно в темата, може и на лични.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: vanqnatali в пт, 25 апр 2014, 11:11
zdraveite predi 2 godini razbrah che imam skulioza 1 -ta godina  praveh samo gimnastiki sled tova prekasnah sled tova me ispratiha v bolnica v sofiq gorna banq i tam kazaha da si poracham korset nqkoi ima li takav plastmasov korset i ako moje da mi kaje na kakva cena e ?  :?
   Здравейте.Дъщеря ми е с такъв корсет.Заплатихме 520лв


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: vanqnatali в пт, 25 апр 2014, 12:13
Здравей, simeonova6@abv.bg, да правили сме такъв корсет 2 пъти за дъшеря ми. За нас цената  беше около 300лв. за 1 бр. като знам, че има и по - високи цени. Сигурно са те насочили къде да ти изработят корсет? Кой лекар те е преглеждал? 
  Здравейте.Къде Ви правиха корсетите?След колко време правихте втория


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DANGAB в пт, 25 апр 2014, 13:14
Здравейте ,вероятно  ще се повторя  с  някои  въпроси но се извинявам предварително, нямам време да чета  цялата  тема .
Сина ми е на 16 год. и има  установена  сколиоза. Няма да разказвам предисторията  как се  опитвах да убедя  личния лекар че  за моето некомпетентно  око ми се струва че има  изкривяване ,както  и  да  е ортопед ,снимки  иииииии  да  сколиоза.Та  лечението което ни назначиха  е лечебна физкултура.Отидохме  показаха ни  "вяло "някакви упражнения.Ходихме 10 дни след това си продължихме  с упражненията  в къщи .Разбрах че  другото което можем  да правим е терапия  с плуване.Ходим по няколко пъти  в седмицата на плуване (като  плува  заедно  с други  деца  стандартните  стилове ) не знам дали трябва  да има специална  програма.
Видях че преди моя пост andraia  е питала също  за  инфо  но   не ми стана ясно .
Разбрах за Горна Баня .От тук нататък -това ли  е  известния  център
http://orthomed-bg.com/%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4
разбирам че  имало и  клиника 
Искам да заведа сина си на специалист да го прегледа -от предишния преглед имаме снимки,но вероятно ще се наложи и още да се правят ,въпреки че  е видимо  и  с просто око .
И ако някой  е  ходил моля да ми напише телефони за връзка и информация за лекари и като цяло  каква   е процедурата  ,вероятно  е  с часове  при кой лекар да си.е запишем за преглед .
Ако  искате пишете ми на лични   .
За тези които са ползвали корсетите  -доволни  ли  сте  има ли смисъл от тях или всичко  е индивидуално?
Благодаря предварително!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 28 апр 2014, 11:46
DANGAB, здравей. Ние сме пациенти на д-р М.Тодоров от ОРТОМЕД http://orthomed-bg.com/%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4. Доколкото знам има и други лекари но в другите сгради. Редът е следния: вземаш направление и отиваш при избрания лекар, вероятно ще поиска друга снимка, ако е минало много време от предишната такава и после действате според това какво се установи от прегледа. Успех. Не отлагайте много дълго консултацията, защото времето за дейстие е само докато спре развитието на опорно-двигателната система, т.е на 16 няма много време.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в ср, 07 май 2014, 23:49
http://asemgroup.net/news-archive/162-2014-04-09-09-05-25 Безплатен преглед за гръбначни изкривявания за деца, София, 18ти май

и нов курс (получих информацията на мейла си, не съм я проверявала)
 
Лечебно изправителна гимнастика в Център за работа с деца "Смехурко"

Лечебната гимнастика е един от основните методи в кинезитерапията за повлияване при:
- неправилната стойка
- гръбначни изкривявания
- болки в гърба и шията

Заповядайте на нашите заниманията в Център за работа с деца „СМЕХУРКО”
Адрес: София, жк. Сердика, ул. „Батолова воденица”, бл. 18А

График на заниманията:

Понеделник 19.00-20.00
Сряда 19.00-20.00
Събота 12.00-13.00
Неделя 18.00-19.00

На всяко дете участващо в заниманията ни ще бъде направено безплатно изследване за гръбначни изкривявания -  „Симетрия на тялото“.

Тази информация ще ни покаже актуалното физическо състояние на детето Ви инеговите специфични нужди(проблемни зони изискващи специално внимание) ако има такива.

Месечна карта:
*валидна в рамките на 1 календарен месец

8посещения (2 пъти седмично) - 30 лв.

12 посещения (3 пъти седмично) - 40 лв.
Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в чт, 08 май 2014, 08:33
И така .... малко от първо лице, единствено число, пък дано да съм полезна на тези, които искат да разберат що е то гръбначно изкривяване и колко страшно е то в дългосрочен план! Ще е дълго, но заинтересованите ще го прочетат, а другите............
Като човек на 36 години със сколиоза и богат опит в областта ще споделя. Когато бях на 18 години след блокаж ми откриха дископатия (цитирам: "Това е невъзможно, само бабичките го имат!" - думи на рехабилитаторка в столична поликлиника) , и болката минаваше с малко мускулни инжекции, сега вече е ОЧЕИЗВАЖДАЩА сколиоза и съпроводена с множество "екстри", които кардинално промениха начина ми на живот.
Със сигурност липсата на предприемане на каквито и да било мерки ме докара на 21 г. в зоната на непрестанни 24 часови болки, които по скалата от 1 до 10, варираха обикновено в 8 и 9. Представете си да живеете в постоянна болка. Повярвайте ми, ставате половин човек. Не сте адекватен в живота си на 100% ама хич. Дадоха ми корсет.... добре, ама той обездвижва..... добре, ама с него атрофира мускулатурата и после става още по-зле...... вярно е.
Казаха ми започни да тренираш, заздрави мускулатурата и ще живееш с по-малко болка, а корсета ще носиш само когато знаеш или планираш да седиш продължително време права или ще имаш някакво натоварване на кръста. ОК. Започнах да ходя на фитнес всеки ден, понякога и по два пъти........... (болката те кара да правиш повярвайте ми ВСИЧКО само и само да спре), започнах наистина да се чувствам по-добре, пък и изглеждах много добре :D и хоп поредния блокаж. Направо се парализирах, не можех да мръдна, инжекции директно в мускулатурата на гръбнака (болката е зверска)....
В крайна сметка се свиква с всичко. После две раждания и множество блокажи, болка.... Оправдания много, но тренировките ми ставаха все по-редки......... сещате се деца, живот! След второто раждане ме пратиха и на лечебна гимнастика. Попаднах на страхотен специалист! Благодаря и всеки ден! Тази жена ме научи как и какво да правя в домашна обстановка и да се грижа за себе си, така че да живея с по-малко болка.
Най-голяма паника изпитах когато на голямото ми дете откриха неправилна стойка, на ръба на структурно гръбначно изкривяване (7-годишна възраст)! Ами сега............... Не исках историята да се повтаря, не искам това за децата си!
.......... без повече обяснения, започнах да организирам занимания по Превантивна и лечебно изправителна гимнастика за деца!
И двете ми деца я посещават 3 пъти седмично. Малката ми дъщеря започна на 5-годишна възраст, защото забелязах хиперекстензия (преразгънати стави) на ръцете, което изначално е предпоставка за цялостни структурни асиметрии и проблеми в костната система.
"Накратко" е това!
Надявам се да съм Ви била от полза и винаги съм насреща за въпроси и съдействие.
Тормозете личните си лекари за направления за ортопед, преглеждайте децата си ако нещо Ви притеснява на всеки 6 месеца, защото колкото по-рано се забележат отклоненията от нормалната физиологична стойка, толкова по-лесно и "бързо" може да им се противодейства. Само не очаквайте, че за 2 - 3 месеца ще "излекувате" детето си или ще му се изправи гръбнака с каквото и да било, включително и гимнастика. Нужно е време, постоянство, мотивация за работа и сериозна подкрепа от семейството. Децата имат нужда да се чувстват значими и подкрепяни в това, което правят, защото упражненията в лечебната гимнастика са скучни и трудни за всички. Децата бързо губят интерес........ това, че ние се опитваме да ги направим интересни е друго, НО най-важното е мотивацията и подкрепата от семейството!
Успех на всички!   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в чт, 08 май 2014, 08:49
След второто раждане ме пратиха и на лечебна гимнастика. Попаднах на страхотен специалист! Благодаря и всеки ден! Тази жена ме научи как и какво да правя в домашна обстановка и да се грижа за себе си, така че да живея с по-малко болка.
Маруся, може ли да ми дадеш координати на тази жена и трябва ли да ме прати лекар при нея или  мога и на частно да си платя, за да ми покаже упражнения, които да правя вкъщи? Ако мога да си спестя ходенето на лекар, ще е супер.
Аз също имам постоянни болки и схващания в гърба. Сега като те прочетох си спомних, че при една снимка в Германия ми казаха, че имам лека сколиоза, но нищо повече. Там са ме пращали няколко пъти на масажи и гимнастика за тези схващания. Отделно съм и леко хипермобилна със слаба мускулатура и това способства. Стоя по цял ден седнала. Фитнес и всякакви спортове със скачане само ме влошават. Единствено йогата ми действа малко по-добре.

ЗаСлон, златна си! Много благодаря за инфото и линка   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в чт, 08 май 2014, 09:00
След второто раждане ме пратиха и на лечебна гимнастика. Попаднах на страхотен специалист! Благодаря и всеки ден! Тази жена ме научи как и какво да правя в домашна обстановка и да се грижа за себе си, така че да живея с по-малко болка.
Маруся, може ли да ми дадеш координати на тази жена и трябва ли да ме прати лекар при нея или  мога и на частно да си платя, за да ми покаже упражнения, които да правя вкъщи? Ако мога да си спестя ходенето на лекар, ще е супер.
Аз също имам постоянни болки и схващания в гърба. Сега като те прочетох си спомних, че при една снимка в Германия ми казаха, че имам лека сколиоза, но нищо повече. Там са ме пращали няколко пъти на масажи и гимнастика за тези схващания. Отделно съм и леко хипермобилна със слаба мускулатура и това способства. Стоя по цял ден седнала. Фитнес и всякакви спортове със скачане само ме влошават. Единствено йогата ми действа малко по-добре.

ЗаСлон, златна си! Много благодаря за инфото и линка   :bouquet:
Сънчо съм :)

За съжаление нямам спомен нито как се казва, нито нейни координати (никога не съм имала), защото аз си отидох при нея с направление по ЗК. Просто имах късмет, а и се опасявам, че се е пенсионирала, защото преди 7 години жената си беше доста възрастна!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Aila в чт, 08 май 2014, 09:43
  Все повече се притеснявам за едната ми дъщеря на 7 г и ми се иска да я заведа на преглед при наистина добър специалист. Можете ли да ме насочите къде е подходящо да отидем, не държа да е с направление?
  Както и да ме насочите, къде може да посещава лечебна гимнастика или нещо друго подходящо в случая?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в чт, 08 май 2014, 09:47
Маруся, с колко градуса си?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в чт, 08 май 2014, 16:08
 Все повече се притеснявам за едната ми дъщеря на 7 г и ми се иска да я заведа на преглед при наистина добър специалист. Можете ли да ме насочите къде е подходящо да отидем, не държа да е с направление?
  Както и да ме насочите, къде може да посещава лечебна гимнастика или нещо друго подходящо в случая?

Здравейте, мога да ви дам информация, но ако искате ми пишете на лични за да не спамя излишно аудиторията!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: НеПоКоРнА в чт, 08 май 2014, 17:49
http://asemgroup.net/news-archive/162-2014-04-09-09-05-25 Безплатен преглед за гръбначни изкривявания за деца, София, 18ти майБлагодаря за информацията!  :hug: Записах вече час! :) Синът ми още не е документиран с тази диагноза, остана си висяща само от някакво посещение на лекари в училище. Беше му предписано само плуване, без допълнителни консултации! newsm78 От тогава врънкам личната за талони или на къде да поема, тя се дърпа. Дано на 18-ти ми дадат по-точна информация има ли синът ми проблем или няма, и какво да предприемем, ако е първото.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в чт, 08 май 2014, 21:52
  Все повече се притеснявам за едната ми дъщеря на 7 г и ми се иска да я заведа на преглед при наистина добър специалист. Можете ли да ме насочите къде е подходящо да отидем, не държа да е с направление?
  Както и да ме насочите, къде може да посещава лечебна гимнастика или нещо друго подходящо в случая?

Здравейте, мога да ви дам информация, но ако искате ми пишете на лични за да не спамя излишно аудиторията!
Маруся, моля ви пишете тук, защото може да е полезно и за други.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в чт, 08 май 2014, 23:46
(това беше отговорът ми към един от потребителите тук, копирам директно):
Написах всичко това, защото ми омръзна да обяснявам на родители, че:
- гръбначните изкривявания НЕ са като грипа, който минава от само себе си;
- ходенето на какъвто и да е спорт ще оправи положението;
- е нужна мотивация, много работа, време, търпение и подкрепа от семейството, а не вдигане на ръце и отговори като "Еми той/тя не иска!". Еми и аз не искам , ама като знам, че е за добро се напъвам и търпя, че иначе не се живее.
Моите деца също не са винаги ентусиазирани да работят на 100%, но знаят, че това е за тях, да не ги боли като мен, защото децата ни са свидетели на всичко, което се случва в семейството.
Моите хернии са на L4 L5 S1, а като ме види лекар последната му работа е да ми определя градусите, които никога не съм и питала колко са (в интерес на истината и аз днес се замислих, че не съм се сетила да попитам)!
Сегашното ми състояние е стабилизирано, ходя редовно на фитнес, естествено работя по специална програма. Правя много коремни преси и се пазя, не вдигам нищо тежко, не седя наведена, рядко нося токчета, избягвам да седя повече от 20-30 мин. права на едно място и така нататък.
Пак стана дълго...........
Аз правя това за собствените си деца, а и за "чуждите":
http://asemgroup.net/news-archive
Всички материали по темата в сайта са плод на моя труд, заинтересованост по темата и отказ от неглижиране на проблема като такъв не само в личен, но и в социален аспект.
Много полезна информация за тези, които се интересуват може да намерите и в Facebook групата "Превенция и здраве за децата".


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в чт, 29 май 2014, 11:56
Получих на мейла си покана, супер идея!

Здравейте скъпи родители,

предстои най-веселият празник – 1 Юни, Денят на детето. Знаем, че на този ден Вашето дете очаква безброй игри и забавления, затова помислихме как можем да изпълним тези желания, като ги направим и полезни за здравето на малчуганите.

На 1 Юни от 11:00  до 15:00 ч. в DECATHLON Витоша на Околовръстния път терпевтите на АСЕМ ГРУП ще проведат демонстрации по Превантивна и лечебно изправителна гимнастика за деца, които са насочени срещу развитието на гръбначни изкривявания. Всяко дете ще може да участва в нея безплатно.

Гимнастиката включва комбинация от забавни и в същото време изключително полезни упражнения с топки и ластици. Подходяща е за деца от 5 до 17 години. Тя ще бъде безплатна, а ползите за детето ви - безценни. Ще има и малки изненади за малките ентусиасти, които се включат в гимнастиката. Събитието се осъществява с любезното съдействие на Decathlon.

По време на безплатната гимнастика, ще можете да се посъветвате и директно с нашите кинезитерапевти за полезни упражнения, които могат да бъдат изпълнявани в домашна обстановка, подходящ спорт за Вашето дете, който би се отразил благоприятно на гръбначния му стълб, както и за всичко по темата, което ви вълнува.

За повече информация: http://asemgroup.net/

тел.: (+359) 898 711 123;  (+359) 882 870 009

 
Заповядайте в DECATHLON Витоша на 1 Юни в 11:00 ч.

Точният адрес e ул. Олимпийска 4, магазин Декатлон

(намира се на Околовръстния път в посока Пловдив, след ИКЕА).

Очакваме Ви с нетърпение!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в чт, 29 май 2014, 19:18
Днес на тренировката научих много лесен начин за изпълняване на командата "Изправи се!"
Досега не ми беше ясно какво точно означава това.
Видях треньорът да го прави с едно наистина изгърбено дете (с лордоза и кифоза, силно видими) и командата никак не помагаше. Просто думи. Начинът е:

възрастният си слага дланта върху главата на детето и му казва не да се изправи, а да натиска нагоре
това е всичко :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в чт, 29 май 2014, 21:27
http://www.spisanie8.bg/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/1187-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B0.html
Българска иновация дава шанс да предотвратим гръбначните деформации при децата

Детето седи на чина час след час, вперило поглед в дъската и учебниците, както всеки ден... Единствената разлика е малко устройство, закрепено  на гърба му, което от време на време извибрира, без да прекъсва ученето. То отчита кога детето се е изкривило и веднага му сигнализира, за да изправи стойката си. Постепенно хлапето си създава навика да държи тялото си изправено, а машинката се включва по-рядко и по-рядко. Детето не се навежда или усуква настрани и подобрява положението си. А неприятните, трудно лечими усложнения и гръбначни изкривявания са предотвратени.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: НеПоКоРнА в пт, 30 май 2014, 05:43
ЗаСлон, благодаря за информацията за Декатлон!!!  :bouquet: Ходихме и в детския център зад МОЛ-а на Стамболийски, но за съжаление не можахме да се запишем на упражнения там, защото не ни устройват часовете и дните, в които се провеждат. Попитах дали може само в неделя, но не ми върнаха отговор. А имахме желание, и най-вече малкия! Сега ще отидем в Декатлон и дано научим поне у дома какво можем да правим.  Благодаря още веднъж!!! :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пт, 30 май 2014, 09:42
http://www.spisanie8.bg/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/1187-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B0.html
Българска иновация дава шанс да предотвратим гръбначните деформации при децата

...
Ако някой има интерес да го търсим заедно този човек!

Непокорна,  няма защо да ми благодариш :) Успех!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в пт, 30 май 2014, 10:10
Писах на списание Осем с молба да ми пратят координати.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в сб, 31 май 2014, 01:45
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=99635.255 за уредчето за подсещане за изправяне

ето извадка:
Здравейте, на всички с гръбначни изкривявания и проблеми със стойката.
Предлагам на всички Ви апарат за корекция на стойката, посредством вибрационен сигнал.  Апаратът се поставя на гърба и когато вземете неправилна стойка напред (тип кифотична - отпусната стойка напред) или встрани(тип сколиотична стойка) се задейства вибрационен сигнал, който сигнализира, че стойката в момента е неправилна. При коригиране на стойката вибрационния сигнал престава да действа.
Апаратът създава правилен навик за телодържане и може да се комбинира с корсети, изправителни колани, кинезитерапия и др.
web страница: www.posture.hit.bg
За контакти: kit15@abv.bg тел: 02/ 986-36-95 или GSM: 0899-24-42-79
Кристиян Тахтаков


и още:

има 2  вида апарати със звуков сигнал и вибрационен сигнал.
Цената на този със звуковия сигнал е 35 лв., а този с вибрационния сигнал е 45 лв.
При желание, можете да си закупите и книжка с упражнения - цена 10 лв.
Апаратът и книжката  можете да си го закупите от мен.
Тел: 02/986-36-95 или  GSM: 0899-24-42-79  mail: kit15@abv.bg


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пн, 02 юни 2014, 01:15
http://tv7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0_l.1_i.9533552_c.82.html#.U4ujVHYdiEM  пак за машинката за подсещане


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 02 юни 2014, 10:21
 ЗаСлон, здравей, явно си проучила нещата. Как се коригират ремъците (или каквото се използва), за да е сигурно, че коригиращата позиция е правилна? Струва ми се невъзможно това да се прави от родителите?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пн, 02 юни 2014, 15:35
http://www.referati.org/efekt-ot-prilojenieto-na-biofiidbek-aparat-pri-kifotichni-posturalni-narusheniq/71285/ref

Eто тук е описано, на втора страница.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Aila в чт, 12 юни 2014, 11:35
  Заинтригувахте ме с тази машинка, доколкото разбирам ще си спестя постоянното подканяне изправи се и тн. Ако някой я вземе, ще е от полза да сподели дали е доволен и дали децата наистина биха били склонни да я носят, защото в изследването са участвали младежи на по 18 г, а не деца на по 7-8-10 г.
  От началото на учебната година, след като са си за постоянно тук най-вероятно ще се заема с включването на лечебна гимнастика на малките. В момента за известно време няма да са в София, после сме по почивки и всичко е много накъсано. Единственото, което успях да на правя е да натисна и другите две деца да ходят на плуване когато имаме възможност, не само едната.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: peg-4e в чт, 12 юни 2014, 15:01
За парви пат пишаи чесно казано незнам откаде да започна.На 10години разбрах че сам болна от сколиоза.Родителите ми бяха поуплашени и от мен.Пратиха ме в Котел в санаториум за мое добро.
ЗА сажаление не беше,носих и корсет Освен че беше адски неудобен и ми направи рани полза никаква.Останах сираче на 17 години.Тогава за мен всичко беше като малак ад.Заболяването  е видимо и през целия си живот сам се срамувала кото нешто за което сам виновна.Отделно и болките и унижението на което сам ставала прицел.Омъжих се и имам две деца .Решението беше мое но докторите бяха против и дори ме плашеха с какви ли не прогнози.По лошото беше  че и роднините ми ме смятаха едва ли не за луда че искам деца.Радвам се на две чудесни и здрави деца. Вече са големи и самостоятелниСажалявам че не сам наблягала повече на упражненията. Сега си ги правя у дома ,понеже сам в малак град и няма фитнес и др .Не работя в момента.Винаги ми е пречело изкривението.Не ме наемат на работа защото ме гледат с сажаление или недоверие ,но кадето и да сам работила преди ,сам била наравно с здравите.Стана далго , но искам да кажа че не пиша за да се оплаквам.Искам да кажа че е ужасно да живееш с това и да се бориш , но продалжаваш.Та мисалта ми беше да подкрепяте по всякакав начин такива деца и да им помогнете да се чувстват силни и здрави.Важно е да повярват за да се справят с далгата борба с болеста.Повярват ли значи са успели наполовина а др половина ште дадат всичко от себе си щом има хора до тях които ги обичат.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в чт, 12 юни 2014, 21:10
Машинката е изчерпана и няма нито една. Няма производител склонен да печели от това изобретение.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в сб, 14 юни 2014, 13:44
искам да кажа че не пиша за да се оплаквам.Искам да кажа че е ужасно да живееш с това и да се бориш , но продалжаваш.Та мисалта ми беше да подкрепяте по всякакав начин такива деца и да им помогнете да се чувстват силни и здрави.Важно е да повярват за да се справят с далгата борба с болеста.Повярват ли значи са успели наполовина а др половина ште дадат всичко от себе си щом има хора до тях които ги обичат.

Напълно подкрепям всичко написано по-горе.
Животът с диагноза "гръбначно изкривяване" е форма на отложено страдание. Болката и агонията са въпрос на време, а от начина ви на живот зависи кога това ще стане ежедневие!
Късмет момичета!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в сб, 14 юни 2014, 15:11
Аз пък да споделя, че за малко дете упражненията с топка стават и си обикновена топка (но да не е малка)
Може би това е шанс за хората, които нямат възможност да си купят фитбол и най-вече мисля, че е забавно да се експериментира като на шега с дете, което отказва сътрудничество (като детенцето на една потребителка преди 2-3 месеца)

Ако купя фитбол и кажа - хайде сега упражненията... е азлично от - НЯМА ДА ПРАВИШ УПРАЖНЕНИЯТА НА ТВОЯТА ТОПКА!   :lol:
(опитвам се да развеселя темата)Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID1535393975 в пн, 23 юни 2014, 14:44
Някой, който преди последните 1-2-3 години е минал на операция може ли да сподели как се чувства и каква е цената горе-долу?  :pray: :pray:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в сб, 28 юни 2014, 08:43
В  чуждестранни сайтове има за корсетите и за операциите много мнения и форум . Ако искате мога да потърся къде го гледах .


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в нд, 29 юни 2014, 07:53
Може би това е шанс за хората, които нямат възможност да си купят фитбол и най-вече мисля, че е забавно да се експериментира като на шега с дете, което отказва сътрудничество (като детенцето на една потребителка преди 2-3 месеца)

Ако купя фитбол и кажа - хайде сега упражненията... е азлично от - НЯМА ДА ПРАВИШ УПРАЖНЕНИЯТА НА ТВОЯТА ТОПКА!   :lol:
(опитвам се да развеселя темата)Предполагам се сещаш за моето момченце, което отказва сътрудничество  ;-).
За съжаление при нас е много сложно.

От една страна възрастта на детето.
От друга страна е високофункциониращ аутист и въпреки високия коефицент на интелигентност не разбира много от елементите на ежедневието които ние вродено усещаме и израстваме с тях и наистина не може да схване защо е важно да играе гимнастика.
Но и това не е края на проблема с гимнастиката.
От около месец във видимата за нас част на туморно образувание около ключицата и в рамото от същата страна има болки с променлив интензитет. Когато дойде денят за гимнастика детето плаче и твърди, че когато играе гимнастика болките се усилват и отказва да ходи там. Влачим го почти на сила със заплахата, че ако не играе гимнастика няма да има сладолед, но истината е че не съм сигурна дали гимнастиката не влошава състоянието на тумора и проблема в рамото /който не знам какъв е и дали не е свързан с тумора, но болката е на двете места/ и съм в голяма дилема кое е правилното родителско решение в случая. Понеже сутринта след деня в който е бил на гимнастика се оплаква от най-силни болки още със ставането вкл. усеща някакво изтръпване и нещо като парализиране в ръката, макар и за кратко се чудя дали да продължаваме с гимнастиката и съвсем не смея да го пратя на плуване. Ако там му се случи да не си усеща ръката ще се паникьоса, а като знам как миналата година лятото го пускаха в големия басейн и изобщо не го наблюдаваха се страхувам от злополука. Та освен с несъдействие от негова страна сега трябва да се боря и със страха, че гимнастиката помага за гърба, но може да вреди на туморното образувание, а аз не знам кое е по-малкото зло и кой е правилния избор в случая.

Иначе влязох тук с практичен въпрос. Детето на есен тръгва на училище и трябва да закупим раница. Рехабилитаторката препоръча раница с колелца, но някои майки на по-големи деца споделят, че тези колелца много бързо се чупят. Класната им каза, че първокласниците излизат от стаята само за физическото, но ако по някаква причина ги накарат да излязат от стаята той няма да тръгне ако не си прибере всички негови неща и не си вземе раницата с него. Четири години всеки ден носим багажа до градината и обратно в къщи, като отначало разнасяхме и пантофите, докато не го излъгах, че когато децата си отидат пантофките си правят парти и неговите също искат да се забавляват. сигурна съм че знае че си измислям, но някак се върза. Пък може и да ми е повярвал. Не знам. Затова ми е много важно да вземем подходяща за дете с гръбначно изкривяване раница.
Моля майките на ученици да ме насочат каква раница да търся и ако има подходящи в някой сайт за поръчка по интернет ще бъда благодарна ако ме насочите.
За упражнения в къщи и дума не може да става, но пък идеята с отрицанието може и да сработи. Той всъщност играе с фитбола, но съвсем не по предназначение.
Между другото купих топката при някакво намаление в Лидл на съвсем приличната цена от 15 лв. и ако някой планира да си закупи нека следи намаленията там.

И последно. Рехабилитаторката иска да играе бос, тъй като е топло, но аз настоявам да е обут заради стелките за дюстабана. Обаче после като се замислих сякаш някъде съм чела, че при дюстабан трябва да ходи повече бос, но от друга страна ортопеда беше казал да играе с тях. Вие какво мислите за това.

Благодаря за търпението да ме изчететет  :D

Желая весела и усмихната неделя на всички!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID1535393975 в нд, 29 юни 2014, 17:19
В  чуждестранни сайтове има за корсетите и за операциите много мнения и форум . Ако искате мога да потърся къде го гледах .

Да, гледала съм много неща в чуждестранни сайтове и най-вече клипчета за самата операция, но никога не е излишно още информация. По-скоро ме интересуваше към момента някакъв ориентир за актуална цена, защото тук и на запад разликата е голяма  :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 01 юли 2014, 10:04
Иначе влязох тук с практичен въпрос. Детето на есен тръгва на училище и трябва да закупим раница.
Здравей, майче. Влязох да споделя мнение. Аз също съм против тези на колела, но от гл. т. на това, че вероятно все някъде ще има стълби и детето ще трябва да вдига по-голяма тежест, но Вие ще си прецените и ще изберете удобна раница. Ние бяхме с два комплекта учебници (по всичко до 7 клас) и ако може да се пребориш с детето да не си прибира всичко, това много ще му намали багажа. Успех.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 01 юли 2014, 10:28
Aз на свой ред искам да попитам има ли друг вариант за освобождаване от физическо освен с протокол от комисия (ортопеди). Ще се поясня, за да ни изготвят протокол, трябва да й направят нова рентгенова снимка, а аз искам да го отложа във времето. Затова питам.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Aila в ср, 02 юли 2014, 16:29
  Здравейте,
тъй като част от проблема е писането почивните дни на домашните на холовата маса от моите ученички в момента се опитвам да избера бюро за децата.
  В началото ми попадна този модел бюро  (http://www.moll.bg/bjurata_koito_rastat_bg.html)с обяснения защо е подходящо, с ровене в интернет попаднах на доста по ценово добро решение - това (http://www.mebidea.com/detski-stai/biura-stolove/byuro-luka).
  Смятате ли че е добър вариант предвид възможността за регулиране височината и на бюрото, не само на стола, които също трябва да изберем. Нужно ли е да може плотът да се повдига и наистина ли това е по-добър вариант отколкото хоризонтален плот. Доколкото разбирам няма проблем да се полза и в напълно легнало положение, но дали има полза от това да е под наклон когато се рисува и чете примерно.

  По въпроса за раниците моите близначки са с раници на Херлиц. Доволна съм, но те ги носят в понеделник, после до петък им стоят в шкафовете, когато евентуално вечерта прибират само едната, така че реално не ги носят.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: paola66 в чт, 03 юли 2014, 09:34
Здравейте за пръвпът влизам  в този форум!Аз съм на 14 и имам сколиоза откриха ми я поминалата година!всеки ден  по 2 пъти правя упражнения и 3 пъти в седмицата ходя на плуване!Гадното обаче е че трябва да нося корсет :(има ли някой който носи или е носил?попринцип корсета се  носи постоянно но аз го нося само вкъщи защото на у-ще просто немога!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пн, 14 юли 2014, 20:09
Айла, вторият линк посочен от теб вече не води до бюро, може би е изчерпано?

Относно стол за ученик - фитбол :)  Необходими са два размера за целия ученически цикъл и поддържащо напомпване съобразно ръста.

Преди време търсих клипчета  и тогава изгледах десетки клипчета за фитбол  вместо стол - практикува се и в детски градини и в училища за деца със специалнипотребности, за тийнове, за работещи. Отиваш на училище и там няма стол! Значи може и в къщи :)

Изправителаната ни гимнастика е в пълен ход, сега е момента за заетите през учебната година деца и родители :) Имаме занимания във вторник, четвъртък и петък.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в сб, 09 авг 2014, 13:51
Някой със сколиоза (възрастен) ходи ли да плува? По колко време е препоръчително, има ли някакви специални упражнения за вода или просто плуване? Виждате ли ефект от това - засилване на мускулатурата и тн?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: petiasd в пн, 11 авг 2014, 11:48
Някой със сколиоза (възрастен) ходи ли да плува? По колко време е препоръчително, има ли някакви специални упражнения за вода или просто плуване? Виждате ли ефект от това - засилване на мускулатурата и тн?

за плуване не знам, ама тук имаше някакви корегиращи упражнения, които не успявам да намеря в момента, порови се, заслужава си

http://fitnesinstruktor.com/


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в пн, 11 авг 2014, 12:23
Благодаря, ще разгледам, но при мен е късно за коригиращи упражнения. Моят растеж отдавна е спрял  :(


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в нд, 24 авг 2014, 18:29
До всички майки с ученици  със сколиоза . Когато ни откриха заболяването, съответно ни назначиха физиотерапия и забрана за носене на тежки товари /раници и пр/. Със снимката, амбулаторната карта и може би талона от прегледа /вече не си спомням/, ни издадоха протокола за освобождаване от физическо. И така всяка година до операцията, след това представяхме епикризата от операцията и то само първия път, от там нататък ЛЛ си знаеше за какво става въпрос и така ни го издаваше всяка година само с напомняне по телефона. Относно пълните раници с учебници: В училище също знаеха за заболяването ни, говорих и с директора и не се налагаше да си носи всички учебници и тетрадки. Посъветваха ни да се сближи с някое дете и да ползва неговите в часовете. Никой не ни правеше проблеми, детето си беше изрядно в ученето, учебниците си ги ползвахме в къщи. В средното образование с всяка година все по малко учебници купувахме , в 12 -ти клас се разминахме само с два математика и христоматия :) Пиша в минало време, защото тази година завършихме, сега стягаме багажите да заминава да учи в Англия, от тук започват другите ми притеснения, багажи , документи, здравни системи и тн...
И напомням на родителите с деца със сколиоза: Търсете правата на децата си. Нашите деца имат право да минават ТЕЛК , особено ако са с над 30 градуса на изкривяване!   


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в нд, 24 авг 2014, 18:50

И напомням на родителите с деца със сколиоза: Търсете правата на децата си. Нашите деца имат право да минават ТЕЛК , особено ако са с над 30 градуса на изкривяване!   

Само за деца ли е така? Някой запознат ли е за възрастен...доколкото знам, ако е само сколиоза трудно дават хубав процент. (Под хубав имам предвид 50 и от 50 нагоре, поне да се взема инвалидна пенсия)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в нд, 24 авг 2014, 19:17
С въпроса за възрастни сега се сблъсквам. След няколко месеца когато ни изтече ЕР и минем ТЕЛК ,отново, ще споделя как гледат на 19 годишни "възрастни" със сколиоза.  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в нд, 24 авг 2014, 20:53
С въпроса за възрастни сега се сблъсквам. След няколко месеца когато ни изтече ЕР и минем ТЕЛК ,отново, ще споделя как гледат на 19 годишни "възрастни" със сколиоза.  :peace:

Успех!
Дано фактът, че до сега детето е било с ТЕЛК, помогне и за нов такъв.
Не знам как стои обаче въпроса с тепърва явяване на възрастен ... ще се радвам, ако някой се включи.
Лека вечер за сега на всички   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в пт, 29 авг 2014, 11:19
Здравейте момичета, надява се тези материали да са ви от полза: Често задавани въпроси за гръбначни изкривявания (http://asemgroup.net/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%92%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в чт, 11 сеп 2014, 03:18
Моля за актуална информация за курса по изправителна гимнастика, остава ли "старото" място (зала Триадица) и часове?
Ще има ли ново място, нови часове? А за учещите втора смяна?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в чт, 11 сеп 2014, 09:33
Зала Триадица още е в ремонт.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в сб, 13 сеп 2014, 10:04
Ето и актуална информация относно груповите занимания по Изправителна гимнастика
Занимания по Превантивна и лечебно изправителна гимнастика в жк. Овча купел (http://asemgroup.net/index.php?bs=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B6%D0%BA.-%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BB&id=76)
Превантивна и лечебно изправителна гимнастика в Спортен комплекс Спортна София Зона Б 5 (http://asemgroup.net/index.php?bs=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%91-5&id=77)
За начало на спортния сезон Ви каним да подгреем в Декатлон Подуяне на 14.09.2014 г.
Декатлониада – цял ден спорт, забавления и изправителна гимнастика с АСЕМ ГРУП (http://asemgroup.net/index.php?bs=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%E2%80%93-%D1%86%D1%8F%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%9C-%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%9F&id=74)
Пожелавам на всички ни една много успешна нова учебна година и още повече ЗДРАВИ ДЕЦА!  :baby_neutral:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID620057511 в вт, 23 сеп 2014, 14:08
Здравейте,
казвам се Стилияна Димова и съм кинезитерапевт със специалност педиатрия. Водя тренировки за профилактика на гръбначни изкривявания всяка сряда от 18:30 в Ориндж Фитнес(Мол Парадайз-ет.3). Тренировката е подходяща както за деца с леки деформации в гръбначен стълб, така и за деца със здрави гръбчета за профилактика на изкривявания. Цената тренировката е 8 лв. Хубаво е дойдете 15тина минути по-рано за да могат да ви издадат от рецепция номер на шкафче и да се запознаем. Децата да са облечени в удобно спортно облекло. Залите са много добре отоплени.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Pink® в вт, 30 сеп 2014, 11:48
Здравейте! И на моят син (7 години) му откриха гръбначно изкривяване и педиатърката ни препоръча да започнем изправителна гимнастика. Повече от час се ровя из нета, но не успявам да открия място, което да е ни в относителна близост, където да се провеждат такива курсове за деца. Живеем в Слатина. Можете ли да ми дадете координати на центрове за изправителна гимнастика. Тези, които видях са доста далече от къщи и ще ни бъде трудно да се придвижим до тях след училище. Предварително ви благодаря!   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: maj64 в вт, 30 сеп 2014, 17:05
КАКВО ОСИГУРЯВА ЗДРАВНАТА КАСА НА ДЕЦАТА СЪС СКОЛИОЗА ? АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА ДАДЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ - имам предвид като терапия  newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 01 окт 2014, 09:58
Здравейте, 1 годишно дцата със сколиоза имат право на направление за рехабилитация. т.е специалист ортопед да им даде талон, с който да посетят кинезитерапевт и да работят в рамките на 10дни. Ние сме ходили в Горна Баня и в Токуда. За други права аз лично не знам.
 Pink®, моят съвет е обезателно да запишете детето на плуване и да си вземете направление за рехабилитация. Ние присъствахме на заниманията и дори бях записала упражненията на телефон(въпреки съпротивата на кинезитерапевта). После в домашни условия да играете упражненията заедно.
Успех!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в ср, 01 окт 2014, 17:27
Когато ходите на физиотерапия какви процедури ви правят (на децата)? Пускане на ток, копреси, нагревки, какво точно?
За възрастни съм чувала, че по санаториумите такива правят, а също така и някакви кални и перлени вани.
Ще се радвам да споделите опит  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в чт, 02 окт 2014, 06:27
Здравейте Мая и Пинк!

Синът ми е на 7г. и от две години е с диагноза сколиоза. Дават му веднъж годишно направление за физиотерапия. Там ми издават лист за 20 процедури, но реално ходим 10 дни. Когато попитах защо има такова разминаване ми казаха, че са 10 дни, но с по две "процедури", което не е ясно как се случва при положение, че цялата терапия се състои в 10-15 минути упражнения с различни рехабилитатори според смяната, като повечето от тях отбиват номера много очевидно. Детето е с проблеми в поведението в аутистичния спектър и те се възползват от странностите му уж че той бил уморен в 08.30 часа сутринта и бързо бързо приключват с отбиването на номера. Единствената причина поради която ходя там и позволявам да ме "лъжат" че правят нещо за детето е да не си помисли детето, че номерата му минават. Той не може да осъзнае, че реално нищо полезно не прави като ходим там и за да не се отпуска и да знае, че "трябва" си е "трябва" продължавам с тази пародия на лечебна физкултура. Водя го на лечебна гимнастика към общински детски комплекс където заниманията са доста по-сериозни и са два пъти седмично като в рамките на учебната година са безплатни, а през лятото се плаща месечна такса или на проведено занимание.
Що се отнася до здравната каса във връзка с дюстабана на детето поисках от ортопеда да издаде протокол с който да закупим /безплатно - връщат се сумите/ обувки на детето с вградени стелки за дюстабан - два пъти годишно, но отказа под предтекст че са грозни, нефункционални и подвижните стелки имат по-добър лечебен ефект. Това май е всичко което се полага за заболявания от този тип.
Иначе си взех бележка от физиотерапията,че детето е с гръбначно заболяване за да ме пускат в сградата на училището да му нося раницата до стаята и на обяд да я взимаме от там.
Заниманията с лечебна гимнастика в къщи на тази възраст са мисията невъзможна. Отначало се опитвах да обясня и наложа необходимостта от тях вкл. и със страшни снимки от нета на хора в напреднала фаза на заболяването, но детето не осъзнава сериозността на проблема и неговата лична роля за стопирането му. Отказах се да го карам на този етап. От две години ходи на плуване в басейна на училището в което вече е ученик. Вероятно треньорките имат подход защото въпреки първоначалната му съпротива сега ходи с желание. За съжаление е само два пъти в седмицата от ноември до май. В градската плувна база не го водя защото с треньорките се запознахме лятото на открития басейн в града миналата година и никак не се получи. След като разбра че детето плува за здраве, а не за спортни резултати тя само го обезопасяваше за да го пусне в басейна за възрастни и изобщо не му обръщаше внимание, като му задаваше непосилен за него норматив и забраняваше почивките. Така той се стресира и един месец го водех, а той плуваше и плачеше. След като нищо не се промени реших да не му причинявам повече това, а той от своя страна категорично отказва да плува при други треньори освен тези в училището.
Ако във вашия град има избор преди да заведеш детето където и да е - гимнастика и плуване първо виж  хората които евентуално ще се занимават с него, обясни какви са целите на заниманията и ако имат желание да работят с него при твоите условия заведи и детето, за да не стане така че неподходящия треньор да остави у него усещането, че часовете за терапия или плуване са часове за тормоз.
Успех!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 02 окт 2014, 10:34
V.I.P., с кинезитерапевта играят упражнения. И е Горна Баня и в Токуда не са ни насочвали към други процедури, дори мисля, че са противопоказни (извинявам се ако греша, но имам спомен, че така са ми казвали). Отношението им е било професионално, но и аз бях толкова стресната, че задължително присъствах и наблюдавах с цел да не би детето да запомни упражненията погрешно, и като ги изпълнява погрешно да си навреди повече. После вкъщи наблюдавах изпълнението.
Плуването е много важно и поне в София има много части басейни.
По-назад писах, че е хубаво да се осигури втори комплект учебници, за да не се носи тежка чанта.
Това, което искам да подчертая, е че това е повече борба на родителите, отколкото на децата. Успех!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Pink® в пт, 03 окт 2014, 10:22
Момичета, благодаря ви за отговорите и съветите. За плуването съм 100% съгласна, само го изчаквам малко да свикне с училището, че сега е още леко стресиран и вечер е доста уморен.
Но така и не успях да разбера на кои места се прави тази лечебна/изправителна гимнастика- в болниците ли или в специализирани центрове? И имате ли информация някъде около Слатина и близките квартали за такова място?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в пт, 03 окт 2014, 12:31
Сега се събира група за лчебо -изправителна гимнастика в зала
Спортна София в Зона Б5. (http://asemgroup.net/index.php?bs=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%91-5&id=77)
Предполагам, че когато е с направление, се прави в болниците. Иначе си намираш кинезитерапевт, който води група и така.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doninka в пт, 03 окт 2014, 22:03
Днес се засилихме към зала "Спортна София" :) открихме я задъхани, че закъсняваме :) уви, групата явно още се сформира, днес ни беше единствената възможност да успеем в 18.00 да сме там.
Все още следя за някакви съботно-неделни варианти за групи с изправителна гимнастика.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в пт, 03 окт 2014, 22:17
Донинка, за Спортна София все още се събира група. Просто се обадете на телефоните и се запишете за там, а като се сформира, ще ви се обадят. И аз съм заявила желание за там, дано се съберат хора.
Аз също се интересувам от занимания уикенда, но такива досега не съм успяла да намеря.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doninka в пт, 03 окт 2014, 22:43
Имам връзка с организацията, но само днес ми беше възможно посещението, исках поне залата да намеря и успях :) Все още вярвам, че и за почивните дни ще се измисли някакво групиране и място, желаещите нарастват  :peace: През седмицата детето е ежедневно до 18ч на училище, а аз на работа и съм в невъзможност...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в вт, 07 окт 2014, 21:36
Без да е ден за тренировка и ние отидохме да се запознаем със залата  Спортна София и съм много обнадеждена, защото мястото е приказно - няма никакъв трафик в квартала и непосредствените подстъпи, има паркинг, има спортен заразителен дух, залите бяха пълни с народ, има читави съблекални, охрана.
Ние ще ходим там :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пт, 10 окт 2014, 17:10
Получих мейл от АСЕМ:

Поради засиления интерес към заниманията ни стартираме допълнителна група в JK FITNESS & WELLNESS COMPLEX NAUTILUS

График на заниманията:

Понеделник    18.00 – 19.00 часа

Сряда (две групи):    от 17.00 - 18.00 часа;
от 18.00 – 19.00 часа;

Петък (две групи):    от 17.00 - 18.00 часа;
от 18.00 – 19.00 часа;


Дано се засили още повече интереса и да се направят и групи от 19 ч и съботно-неделни :) (каквито чакам и аз...)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в вт, 28 окт 2014, 10:46
http://sofia.dir.bg/news.php?id=17679854
Безплатни ортопедични прегледи за деца
От утре до петък ще се проведе благотворителна кампания за профилактични безплатни прегледи на деца в специализираната болница по ортопедия в Горна баня.
Няма нужда от предварително записване, съобщи БНР. Кампанията е на Института за семейна политика, чийто председател е бившият социален министър Христина Христова.

60% от децата в училищна възраст имат проблеми с костно-мускулната система. Почти 13% от тях на възраст между 7 и 9 години страдат от гръбначни изкривявания, които по-късно оказват влияние и на здравния им статус.

"От болницата са създали чудесна организация. Четири кабинета са отворили. В тях ще приемат децата най-добрите специалисти в България по ортопедия. Ще има и кинезитерапевт. Не е необходимо записване. Не е необходимо и да се носи никаква медицинска документация. Ще бъдат направени прегледи на всички", обясни Христова.

Децата, които имат нужда от продължително лечение, ще бъдат насочени от ортопедите в Горна баня. Те ще подготвят и упражнения, които да могат да правят вкъщи или пред компютъра.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в чт, 30 окт 2014, 11:18
Дочаках заниманията в Спортна София :)
Получих мейл:
:
Превантивна и лечебно изправителна гимнастика в Спортен комплекс Спортна София Зона Б 5

Заповядайте на 5 НОЕМВРИ (сряда) 2014 г. на първото ни занимание!

Заниманията ще се провеждат 2 (два) пъти седмично в групи, с продължителност 60 минути.

Месечна карта: 40 лева (валидна в рамките на един месец)

График на заниманията:

Сряда от 18.00 до 19.00 часа

Петък от 18.00 до 19.00 часа

Заниманията се водят от квалифицирани кинезитерапевти и са комбинирани с игри (съобразени с възрастовата група), чиято цел е максимален интерес от страна на децата и ефективност при изпълнението на упражненията.

Целта на Превантивната и лечебно изправителна гимнастика е общото укрепване на двигателно-опорният апарат, изграждане на правилна стойка „телодържане“ и най-вече да предотврати процеса на гръбначните изкривявания, които се развиват в детска възраст.

На всяко дете участващо в заниманията ни правим безплатно обследване за гръбначни асиметрии.

За информация и записвания:

0898 711 123; 0882 870 009


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в пт, 31 окт 2014, 12:21
Покана за малки и големи  :crazy:
Halloween party занимание в JK FITNESS & WELLNESS COMPLEX NAUTILUS (http://asemgroup.net/index.php?bs=-Halloween-party-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-JK-FITNESS-&-WELLNESS-COMPLEX-NAUTILUS&id=89)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в вт, 04 ное 2014, 11:30
Здравейте момичета, дълго време се коментираше, че няма занимания по изправителна гимнастика в съботно-неделните дни. Нещата се промениха  :D! Ето и новия график:
Превантивна и лечебно изправителна гимнастика в JK FITNESS & WELLNESS COMPLEX NAUTILUS  (http://asemgroup.net/index.php?bs=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-JK-FITNESS-&-WELLNESS-COMPLEX-NAUTILUS-&id=80)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в вт, 04 ное 2014, 16:12
Най-после!Благодаря! Копирам от линка:

Събота
   

от 17.00 - 18.00 часа;

Неделя
   

от 17.00 - 18.00 часа;

ПП Ние ходим там на плуване точно в събота и неделя вечер, от 18.30 или 19.15ч.
Маруся, възможно ли е първо на тренировката и почти веднага на плуване?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 05 ное 2014, 10:50
Най-после!Благодаря! Копирам от линка:

Събота
   

от 17.00 - 18.00 часа;

Неделя
   

от 17.00 - 18.00 часа;

ПП Ние ходим там на плуване точно в събота и неделя вечер, от 18.30 или 19.15ч.
Маруся, възможно ли е първо на тренировката и почти веднага на плуване?
ЗаСлон, детето ще е много уморено от двете поредни занимания и със сигурност 2 - то ще е непълноценно, а пък, ако детето все още се учи да плува е възможно да е разсеяно и да не слуша треньора.  Освен това знам, че мускулатурата трябва да има време да си "почине". Дори само плуване в два поредни дни не е много желателно. (За съжаление дъщеря ми също плува само събота и недля, но при нас има и други фактори).


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в чт, 06 ное 2014, 19:22
Най-после!Благодаря! Копирам от линка:

Събота
   

от 17.00 - 18.00 часа;

Неделя
   

от 17.00 - 18.00 часа;

ПП Ние ходим там на плуване точно в събота и неделя вечер, от 18.30 или 19.15ч.
Маруся, възможно ли е първо на тренировката и почти веднага на плуване?

Здравей, всички специалисти препоръчват комбинация от изправителна гимнастика и плуване, но никой не обяснява, че е необходимо да бъдат разпределени във времето и по-скоро в различни дни от седмицата. Аз лично смятам, че не е подходящо децата да плуват непосредствено след изправителната гимнастика. Важно е да има време за възстановяване на мускулатурата, защото в противен случай се получава обратен ефект.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 07 ное 2014, 09:33
Най-после!Благодаря! Копирам от линка:

Събота
   

от 17.00 - 18.00 часа;

Неделя
   

от 17.00 - 18.00 часа;

ПП Ние ходим там на плуване точно в събота и неделя вечер, от 18.30 или 19.15ч.
Маруся, възможно ли е първо на тренировката и почти веднага на плуване?

Здравей, всички специалисти препоръчват комбинация от изправителна гимнастика и плуване, но никой не обяснява, че е необходимо да бъдат разпределени във времето и по-скоро в различни дни от седмицата. Аз лично смятам, че не е подходящо децата да плуват непосредствено след изправителната гимнастика. Важно е да има време за възстановяване на мускулатурата, защото в противен случай се получава обратен ефект.
Aко поста ми не е разбран правилно се коригирам и аз съм за комбинацията плуване 2-3 пъти седмично + серия от подходяща изправителна гимнастика.
Не е вярно, че никой не обяснява, всички специалисти, при които сме се консултирали, а и доколкото чета в интернет препоръчват почивка за мускулатурата!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в нд, 09 ное 2014, 01:27
Благодаря за мненията ви!

Бяхме на заниманията в Спортна София (петък) и JK в събота , днес :)
Децата харесаха какичката-треньор, въпреки, че ги скапа от упражнения.
Доста обнадеждаващо, дано да е за дълго :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в пн, 10 ное 2014, 20:36
Интересни клипове на руската школа : http://www.youtube.com/playlist?list=PL9jPHMKp4kmDOaYZVb4ghe6N8Lj1Oingr (http://www.youtube.com/playlist?list=PL9jPHMKp4kmDOaYZVb4ghe6N8Lj1Oingr)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в чт, 20 ное 2014, 09:13
Днес най-после разбрах за напълно положителна развръзка при дете със сколиоза. Иначе каквото четох тук не видях оздравяване, само мъки и влошаване.
Оказа се, че дъщерята на моя близка когато е била в 5 клас е имала 12 %, разликата във височина на таза е била 7 см.
Детето е лекувано в Горна Баня от доктор, на който сега ще издирят името. Направили са му корсет, носило го е 1 година и лекарите са го махнали (не детето :) )
Бил им е препоръчан кинезитерапевт и масажи.
Пластмасовия корсет се е виждал под тениската и съучениците са чукали по него за забавление. Не знам детето как е приемало това, но майката -зле. Но тогава не е чела в интернет, за да се отчайва допълнително.
Ходили са редовно и сгъстено на изправителната гимнастика и масажите и сега няма детето сколиоза. Виждала съм я, съвсем правилна стойка,  студентка е :)
Има разлика ляво/дясно в ребрата обаче, в областта на сърцето не е имало пристягане от корсета, нещо като дупка . И там е по-издуто, а от другата страна е по-плоско. Това е по описание на майката, не знам степента. Да е живо и здраво момичето!

ПП Сетих се още нещо- казали са, че след първата менструация вече няма да има ефект  newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 24 ное 2014, 10:13
ЗаСлон, писала съм назад в темата, че дъщеря ми носи корсет около 2години  :(  НО той не се слага при силно желание от родителя, а при изкривяване 20 градуса и нагоре (Аз пожелавам на никой да не се налага да носи корсет). Преценката е на лекаря.
Все пак предполагам, че всички, които пишем в тази тема, сме завели децата си на преглед при ортопед и ако е било необходимо биха препоръчали.
От поста ти ме заинтригува информацията за масажите. Ако  е възможно, може ли да дадеш по  подробна информация какви масажи са правени, евентуално лице за контакт и изобщо всичко което може да ни е полезно.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пн, 24 ное 2014, 16:51
Чакам от майката подробности, както и имената на ортопеда и масажиста. Веднага ще пиша.
Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в чт, 27 ное 2014, 00:22
Намерих нещо много интересно, което ме шокира, защото ММ само опява, че най-полезната поза за сън била по корем, леко настрани, с 1 сгънат крак и ръка. Излиза, че това е нй-вредната ПРИ ДЕЦАТА!!!

"...Друго изкривяване е лордозата. При нея се получава изпъкване на корема поради това, че гръбначният стълб е със задълбочаване на извивката в лумбалната си (при кръста) част. При такъв случай, като гледате детето отстрани, то сякаш има корем, а де факто може да е слабо.

Нормално има извивка в лумбалната част на гръбнака напред и извивка назад в гръдната част. Когато тези извивки обаче са засилени, се говори съответно за лордоза (или хиперлордоза) и кифоза.

Много от децата, които имат това състояние, спят по корем. Спането по корем при подрастващи не е полезно, защото се получава лордоза. Това е единият проблем, който се развива. Другият е, че при тази поза ходилата на крачетата винаги са обърнати навътре, при което се получава вътрешна ротация на целия крайник, завъртат се тазо-бедрените стави навътре. Това е една от причините децата на днешно време да ходят с ходилата навътре, да се получава застъпване на краката." http://asemgroup.net/index.php?bs=%D0%94-%D1%80-%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2:-%D0%92%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5-%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%28%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-2%29&id=87


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 27 ное 2014, 09:28
ЗаСлон, много е трудно да се коригира позата на съня. В началото така се бях уплашила, че непрекъснато ставах през ноща и обръщах детето в правилна според мен позиция, но с нулев ефект. Първо непрекъснато се нарушава съня и на 2-те ни, а второ след няколко минути тя отново си лягаше в удобна поза. Признавам, след 4 години, като я видя да спи, пак й коригирам позата, но вече съм се примирила, че не това трябва да съблюдавам най-строго.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в чт, 27 ное 2014, 09:40
Мен са ме питали ортопеди как спи. Моята има ротация на краката и поясна лордоза, но изобщо не спи по корем. Или е по гръб, или в зародишна поза. Сега като седи седнала да пише, се криви на една страна. От там лявото рамо пада надолу. Като се изправи, го коригира и се качва в правилна позиция, тоест все още е само от мускулите. Това се получи миналата година. Явно седенето по цял ден на чин си казва думата.
В училище пък ги карат да си вдигат всеки ден столовете нагоре с краката върху чина. А столовете са едни метални, облицовани с кожа, супер тежки. Обаждах им се, но без ефект. Четох разни статии в различните страни какъв процент от теглото си трябва да вдигат децата. Бас държа, че тежестта на тези столове надхвърля процентите на повече от половината първокласници.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 27 ное 2014, 13:12
 Пролетен дъждец, aз категорично бих забранила на детето да си вдига стола, дори с риск да се превиши добрият тон спрямо учителката/училищното ръководство!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в чт, 27 ное 2014, 13:43
Ох,така поставям детето между мен и ръководството/учителите, от което ще страда самото дете.  Обаждах се вече и казаха, че ще се заемат, но вече няколко седмици детето продължава да си вдига стола. Не знам за кое по-напред да му казвам  :tired:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 27 ное 2014, 14:07
Ох,така поставям детето между мен и ръководството/учителите, от което ще страда самото дете.  Обаждах се вече и казаха, че ще се заемат, но вече няколко седмици детето продължава да си вдига стола. Не знам за кое по-напред да му казвам  :tired: Най-парадоксалното е, че това е частно училище, за което плащаме маса пари, а те явно не могат да назначат повече лелки, които да почистват и да ги вдигат/местят тези столове.
Какво следва, ако не си вдигне стола? Може би забележка?
На твое място бих пуснала Заявление с вх. номер в деловодстото, че детето ми примерно има диагноза и по прекпоръка на лек. лекар са изрично забтранени еди какви си неща (опиши си ги, в това число и да вдига тежести). Това пъро. Второ ще говоря с детето всеки ден, ако е необходимо (но внимателно да не му създам комплекс). В крайна сметка, децата ни, дори да не искаме да ги третираме като имащи специални потребности, са такива. и след години отговорността за правилното им развитие и лечение ще бъде изцяло наша.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doli в пт, 05 дек 2014, 14:50
Здравейте  :hug:
Синът ми е на 14,5год.,има скъсяване на левия крак с 2,5см.
Носеше стелка като по-малък,а от 3-4год.не носи.От там може би идва и гръбначното изкривяване,което беше открито преди месец.Като ходи не му личи,не накуцва,спортуваше като по-малък,но сега през пубертета го налегна мързела и прекарва повечето време пред екрана на компа.С усилие го карам да ходи на плуване....
Направихме нова стелка,3см.,малко височка му е и не на всяка обувка пасва,трябва да е висока като бота иначе петата му излиза...Бихте ли ми казали къде сте водили децата на ортопед,лечебна гимнастика,доволни ли сте,има ли ефект...мануалната терапия помага ли?
Ние го заведохме 2-3 пъти при един терапевт,който ни уверяваше,че ще му помогне,два пъти направи някакво разпъване,даде упражнения за в къщи да ги прави сутрин и вечер...но спряхме да ходим при него,поради наши съображения...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в сб, 06 дек 2014, 00:30
Доли, в Слатина ли практикува този терапевт?

Още чакам името на професора , за когото писах преди около седмица. Първото му име е Константин, издирваме фамилията :)
Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в вт, 09 дек 2014, 09:07
Здравейте  :hug:
Синът ми е на 14,5год.,има скъсяване на левия крак с 2,5см.
Носеше стелка като по-малък,а от 3-4год.не носи.От там може би идва и гръбначното изкривяване,което беше открито преди месец.Като ходи не му личи,не накуцва,спортуваше като по-малък,но сега през пубертета го налегна мързела и прекарва повечето време пред екрана на компа.С усилие го карам да ходи на плуване....
Направихме нова стелка,3см.,малко височка му е и не на всяка обувка пасва,трябва да е висока като бота иначе петата му излиза...Бихте ли ми казали къде сте водили децата на ортопед,лечебна гимнастика,доволни ли сте,има ли ефект...мануалната терапия помага ли?
Ние го заведохме 2-3 пъти при един терапевт,който ни уверяваше,че ще му помогне,два пъти направи някакво разпъване,даде упражнения за в къщи да ги прави сутрин и вечер...но спряхме да ходим при него,поради наши съображения...
Здравейте, от това, което чета ситуацията при вас не е никак розова. Имайки предвид и възрастта на детето, ви чака тежка битка.  :bad-words: Накратко... имате време приблизително до 18-годишнината на детето за да спрете процеса на изкривяване и да му въздействате в лечебна посока. Това, с което според мен трябва да се започне са обяснения какво му има, подкрепени с визуални материали на хора с изкривявания и позицията на вътрешните им органи. Стряскащо е, но винаги работи.  :crazyeyes: Да му се покаже, че това го чака и него и то не в много далечно бъдеще. По повод стелките, в такава ситуация са задължителни, защото в противен случай се получава Сколиоза (http://asemgroup.net/index.php?bs=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BB%D0%B1,-%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-(%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE)&id=53). За да лекувате гръбначно изкривяване, трябва да започнете с премахването на предпоставките за неговото развитие. Втора стъпка са ежедневните тренировки за засилване на мускулния корсет (изправителна гимнастика) под наблюдение от специалист и плуване. Като човек със сколиоза и две дискови хернии продължавам да настоявам, че  гръбначните изкривявания са форма на отложено страдание. Ако не се наложите и не настоявате докато нещата са обратими, то децата ви ги чака живот в болка. Знам, че е трудно да ги изритате от пред компютрите, таблетите и т.н, знам, че ги мързи и аз имам такива два броя вкъщи, но знам и какво ги чака ако не настоявам. На моменти съм дори фанатична спрямо децата си, но те виждат и знаят как майка им лежи на земята като инвалид и не може да стане.
Успех от мен и не се отказвайте!   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doli в вт, 09 дек 2014, 09:17
благодаря за съветите,знам че ще е много трудно при него,
голям инат и мързел стана в последните 1-2год.,но ще упорстваме и
дано има подобрение :pray:


желая ви здраве   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 09 дек 2014, 11:01
Doli, синът ти е по-голям и вече разбира. Трябва да намериш баланса между това да го стресираш и така да го активизираш, и да му създадеш комплекс. Както каза Маруся14, отговорността е на родителите.
Ако искаш може да провериш информация за фитнес
:
SPIDER SPORT Имат няколко адреса в София и работят с тийнейджъри с такива проблеми.
:
Дъщеря ми е със сколиоза и е на 15г. Освен "ежедневните домашни" упражнения и плуване, когато е възможно съм решила да пробваме и с фитнес с индивидуален треньор. Само споделям за този фитнес, защото след много търсене на информация, аз съм се насочила към него. Не реклама


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doli в вт, 09 дек 2014, 11:49
сина ми също съчетава плуване и фитнес с треньор,но ми се иска и групови занимания някъде със специалист,за да съм сигурна че ще се изпълняват правилно упражненията


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: annakonna в ср, 10 дек 2014, 16:17
Извинявам се, че се намесвам в темата, но я следя от време на време...
Доли, синът ви само скъсение на единия крак ли има или и друга диагноза?
Знае ли се каква е причината за това?
Консултация в чужбина правили ли сте? Няма ли опция за хирургично решение на проблема?
Все пак е още на 14 год. и ако се наложи Фондът /ЦФЛД/ може да покрие евентуални бъдещи процедури или изследвания в чужбина.
Не знам до колоко е сериозен проблемът му в действителност, но това е опция и за други деца с неизяснени диагнози/причини.
Успех!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doli в ср, 10 дек 2014, 19:10
Има около 2,6см.скъсяване на крака,на рентгеновата снимка се вижда как леко е изкривена коста под коляното и от там идва скъсяването.Хирург от Горна баня ни предложи операция на другия крак,на коляното,за да се стопира растежа на здравия крак,а скъсения да порастне...Също той забеляза изкривяването на гръбнака,но със стелката му се изправя.Направихме и снимка на гръбнака,като той беше със стелката и гръбнака беше добре...Тези дни ще ходя до ЛЛ за талон за ортопед,но не знам къде да го водя,чух добри отзиви за д-р Чанко Чанков в болница Вита.Някой ходил ли е там?Мнения?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: annakonna в пт, 12 дек 2014, 10:22
Doli, детенцето ви е в период на много интензивен растеж и сега е времето да не пропуснете нещо важно, като операция за спиране на растеж /както е посъветвал лекаря в Бг/ или друга интервенция, която ще е безсмислена на по-късен етап. В България, специално за децата със спина бифида, ортопедите нямат опит и нещата/операциите, които препоръчват понякога са напълно безрезултатни. Това е само един пример от ежедневието. Във вашия случай може да си е точно така, както си го е казал лекаря, но всичко което съм чула и видяла при дечица от България, които идват в ортопедичната клиника във Виена за консултация-направо ми е настръхнала кожата. Виена е само една от възможностите. Затова и в предният ми пост написах чужбина. Напоследък почти всеки има в рода си по някого в чужбина /или пък познати/ и може да помислите за консултация при специалист навън, за да сте сигурни, че всичко е наред и тази профилактика със стелките е най-доброто решение /в което лично аз се съмнявам много-щом забелязвате и сколиозни изменения/. Успех с решението на проблема при детенцето ви!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: НеПоКоРнА в чт, 25 дек 2014, 05:39
Като заговорихте за упражнения, дали знаете дали е противопоказно да се тренира на кростренажор, ако имаш сколиоза? От скоро имаме у нас и синът ми постоянно е върху него. Знам, че този уред щади ставите и гръбнакът, но не съм специлано запозната с влиянието му, когато вече има изкривяване.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пн, 12 яну 2015, 17:28
Непокорна, дано някой компетентен ти отговори!

Аз влизам за да споделя прясна информация от мейла си, много съм доволна!
Най-после тренировки и за децата втора смяна! Направих текста в червено :)

Уважаеми родители,
за Ваше улеснение изпращам списък със залите и актуалните графици.

Спортен комплекс Спортна София  в Зона Б5
график: СРЯДА, ПЕТЪК от 18.00 до 19.00 часа

JK FITNESS & WELLNESS COMPLEX NAUTILUS
график:
Понеделник
от 18.00 до 19.00 часа

от 19.00 до 20.00 часа (ограничени места с предварително записване)

Сряда     

от 17.00 до 18.00 часа

от 18.00 до 19.00 часа

от 19.00 до 20.00 часа (ограничени места с предварително записване)

Петък     

от 17.00 до 18.00 часа

от 18.00 до 19.00 часа

от 19.00 до 20.00 часа (ограничени места с предварително записване)

Събота    от 17.00 до 18.00 часа
Неделя    от 17.00 до 18.00 часа

За допълнително полезна информация можете да следите групата ни във Фейсбук - "Превенция и здраве за децата" , като и официалния ни уеб сайт.
Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пт, 13 фев 2015, 02:03
При моите деца също има страхотен напредък! На малката и изчезна коремчето, а голяма, която е с лордоза вече се усеща и ходи изпъната, корема значително намаля, както и гънката в лумбалната област. Истината е, че съм много щастлива, защото виждам резултат при всички деца в групата. Вече правят упражненията си с лекота, самите те се редуват при командите за упражнения и броенето :bowuu:! Съревновават се по между си, кой ще се изправи на стената най-добре, т.е. ще се залепи........ голям смях  :D
Смятам, че с много любов и подкрепа нещата се случват, просто е необходимо търпение!
http://www.asemgroup.net/news-archive/125-zala-triaditsa

Изчетох 20 страници от темата преди този пост. За втори път.

Преди десетина дни установих, че и моето дете май е прибрало корема, съответно лордозата е намаляла. Ще помоля за измерване отново същия кинезитерапевт, след година и половина тренировки 2-3 пъти седмично в АСЕМ и 1 път седмично плуване .

Към момента има ли някой ортопед за препоръчване?
 Да не назначава излишни рентгенови снимки, а ако ги назначава, да са на място с най-слабото облъчване; да работи и с ЯМР като начало, а не само като станеш тежък случай, щото уж...
да не стресира пациентите и близките им, да обяснява добре
да е съвременен в диагноситката и лечението
да не е драстично комерсиален (да лекува с едно и също, защото го внася или произвежда)


Преди около 2 месеца писах за момиче, което е излекувано с корсет и масажи, дете е на мои близки. Но така и не се сещат за името на доктора! А масажистката била в някакъв център за масажи специално при сколиоза на бул.Македония. Нищо повече не разбрах. Затова и не пиша.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 13 фев 2015, 09:54
ЗаСлон, здравейте,
Аз се интересувах и все още, от информацията за масажите, и с риск да съм нетактично настоятелна ще попитам отново дали не може да се уточни поне точен адрес на този "център за масажи специално при сколиоза" (и ако е било отдавана да се уточни поне годината).

Радвам се, че при някои от малките деца вче се вижда подобрение, за съжаление не винаги упражненията са достатъчни. 
Така, че оставам с надеждата да се включите отново с информация по въпроса.
Поздрави!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пт, 13 фев 2015, 11:21
Кактус, благодарение на теб успях да изкопча безценна информация, защото цяла нощ съм чела и мислила какво да предприема, пуснах и нова тема за индивидуални ортопедични стелки (старата я заключиха след моята публикация тази нощ). Притиснах за поне пети път моя информатор и ето всичко:

За успешния случай на момиче, за който писах и получих и няколко запитвания на ЛС:

Ето тук детето е ходило на масажи, след преглед при тях http://www.dr-mihailov.com/
Мъже са правили процедурите, 2 или 3 пъти седмично.
Аз съм в търсене на остеопат и точно този доктор Михайлов се оказа такъв по диплома. Сега остава да се разбере дали практикува остеопатия или се  е задоволил с по-рутинни практики.

Ортопедът, който е назначил корсет е с малко име на галено Тити. Не се знае кой е :) Ако някой може да го разконспирира - в момента е над 55-годишен, преди 10 години е работел в Горна баня.

Изправителна гимнастика е провеждала Тренчева, в апартамент в жк Троица - били са няколко деца в група. Била е препоръчана от друг родител. Няма никакви контакти с нея.[/i]

Било е ежедневна борба и са успяли!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пт, 13 фев 2015, 11:30
Обадих се в клиника Михайлов и съм възхитена от нормалното отношение на самия доктор Михайлов, с когото говорих. Да, практикува остеопатия от 30 години.
Работи и с направление бланка №3 с код за физиотерапия, но касата покрива съвсем малка част от цената. Една пълна процедура е 30 лв, касата дава 5 - то няма никаква полза да даваш потребителска такса и да се виси по кабинетите...Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doli в пт, 13 фев 2015, 11:55
  и ние ще го посетим  :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в пт, 13 фев 2015, 12:56
И аз имам позната на 100 % изправена с упражнения.  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: mimitodorova в ср, 18 мар 2015, 08:00
zdr iskam da vi popitam s skolioza reklinghausen sum predi vreme hodih na telk no toi izteche predi dve godini do dnes ne bqx poluchila pismo da otida da si podnovq telka sega pusnax na novo dokumentite za telk zada moga da se qvq bqx s 50% namalena trudosposobnost iskam da znam shte mi vurnat li parite nazad i dali iam smisal da se zanimavam sled kato cheta po foromite che mnogo hora im rejat telkovete


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 18 мар 2015, 10:03
Здравейте, някой провел ли е вече консултация с д-р Михайлов? Какви процедури предлага?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: skarletini в ср, 18 мар 2015, 10:27
Здравейте ,ако някой вече е посетил д-р Михайлов нека ни разкаже .


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в ср, 18 мар 2015, 23:45
На моето дете не предложи никакви процедури. объркана бях и затова не писах. Каза, че е ОК.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 19 мар 2015, 10:32
ЗаСлон, здравей, може ли по подробно :roll:, защо не е предложил процедури? Надявам се защото детето е добре?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в чт, 19 мар 2015, 10:46
Заслон, детето има ли диагноза от лекар, че има сколиоза? Ако няма такава, най-вероятно затова не е предложил лечение.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в чт, 19 мар 2015, 10:50
Да, каза, че детето е добре.
:
Аз като посочвам видими с просто око асиметрии в спокойно и в активно състояние, той казва, че не е проблем.
Ортопедите също казваха, че няма никакъв вид гръбначно изкривяване. Снимка нямаме досега по две причини - моето и най-вече тяхното нежелание (4 лекарски прегледа).

Единият голям мускул отстрани на гръбнака е поне 2 пъти по-едър (дори 3 пъти). Е?

Детето се почувства много добре от "остеопатията"  и най-вече от думите, че абсолютно всичко е в ред.
Исках да пиша подкрепено с руски и американски клипове за ОСТЕОПАТИЯ, но сега нямам възможност да ги издиря. Бях си изградила представа и не ме удовлетвори полученото, приличаше МИ на обиконвена манипулация от кинезитерапевт при сецвания.
Наблягаме на изправителната гимнастика - достигнахме 4 пъти в седмицата +1 път плуване. Дано да задържим това темпо! (отказах се от домашните занимания на този етап)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 19 мар 2015, 11:08
ЗаСлон, 2 неща:
-Радвам се, че нямате официална диагноза. Това е добре.
На колко години е детето, защото при нас нещата започнаха така, в продължение на година в периода, когато беше на 5г.-6г.-7г. аз забелязвах проблем но ме убеждаваха, че си въобразявам. Явно при малко, слабо телце е по-трудно да се установи незначителна асиметрия. После детето падна случайно и много ни уплаши. Направихме й снимка във връзка с падането. Оттам нататък нещата вече се изясниха, но за тези, вече 7-8 години настъпиха много промени. Така че, моят съвет е да продължите внимателно да следите детето.
-"Детето се почувства много добре от "остеопатията"- какво е остеопатия. Нали не става дума за юмейхо, което за мен е много насилствено "прегъване" на тялото?
Благодаря, че споделяш!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в чт, 19 мар 2015, 11:17
Аз доколкото разбрах от ортопедите, асиметрията не значи непременно сколиоза.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пт, 20 мар 2015, 00:17
Прогресираща асиметрия за мен е  много яркочервена светлина. На 6-7 му нямаше нищо, на 9 отиваме на море и изведнъж виждам това, което виждам и сега, на 12 (сега по-изразено).

Остеопатия не е юмейхо. Но и двете май са в зародиш в България.
Имаше свободно усукване на тялото в легнало положение, със запъване чрез тялото на остеопата и изпукване (само в едната страна се случи при моето дете!)
Легнало положение по гръб - издърпване на главата и изпукване на врата - много ми беше страшно, но детето каза че не е боляло.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doli в пт, 20 мар 2015, 00:34
Мен много ме е страх от такива издърпвания и изпуквания ....уж не болят,но съм чела че може да има по-късни поражения.....трябва да се правят от специалист


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 20 мар 2015, 09:56
 ЗаСлон, благодаря. И аз съм от страхливите...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Кристиян Иванов в пн, 23 мар 2015, 22:53
Здравейте родители!
В отговор на множеството запитвания от Ваша страна, Ви давам информация за разработките ми, свързани с лечението и профилактиката на гръбначните изкривявания.
https://sites.google.com/site/ustrojstvazakorekcianastojkata/home
За съжаление завода - производител би произвел 1000 бр.  минимално количество апаратчета. В този случай смятам, че ако се съберат достатъчно хора, които да предплатят на завода ще могат да получат апаратчетата си.
Като автор съм отворен на договорени отношения с инвеститори и хора, които биха желали да произвеждат и рекламират продукта.
С най-добри пожелания


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Кристиян Иванов в пн, 23 мар 2015, 23:19
https://sites.google.com/site/ustrojstvazakorekcianastojkata/home/biofeedback-devices-for-correct-body-posture-used-in-case-of-scoliosis-and-kyphosis


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Кристиян Иванов в пт, 27 мар 2015, 15:30
Здравейте на всички имащи интерес към гръбначните изкривявания!
На посочения сайт подробно можете да разгледате разработката ми - устройство за лечение и профилактика на гръбначните изкривя - кифози и сколиози. При желание от ваша страна бихте могли да ме подкрепите в популяризиране на устройството, съдействие пред институциите, намиране на производител и инвеститор, както и спечелване на проект, който да осигури на децата безплатно предоставяне на устройството с нужната за целта методика и упражнения за дом. ползване.
Приложения:
https://sites.google.com/site/ustrojstvazakorekcianastojkata/
https://sites.google.com/site/ustrojstvazakorekcianastojkata/home/biofeedback-devices-for-correct-body-posture-used-in-case-of-scoliosis-and-kyphosis

С пожелания за много здраве,
д-р Кристиян Тахтаков GSM: 0899244279; kit15@abv.bg


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ninatedi в сб, 04 апр 2015, 16:49
Zdraveite da se vklucha i as imam dashterq na 10 godinki predi dve godini otkrihme razlika vav lqvo ramo cqla lqva strana otpred i otzad .Pri pravene na snimka se ustanovi che ima leko grabnachno izkrivqvane togava nishto ne ni naznachi rehabilitatora . Predi edin mesec pri hodene na pregled ostanovihme che izkrivqvaneto e mnogo poveche sled izprashtane na ecograf se ostanovi che lipsva i golqm graden muskul .Mojete li da mi kajete veche trqbva li da si iziskam takav korsaj  vav momenta cqla lqva strana e mnogo izkrivena .Izvinqvam se che pisha na latinica no sme vav chujbina neznam balgarski kak da si napravq na kompiutara .Mnogo vi blagodarq za informaciqta Da dobavq vse oshte nqmame potvardena diagnoza edinstvenoto koeto potvardi posledniq lekar koito posetihme e che ima skolioza


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doli в сб, 04 апр 2015, 18:24
Тази седмица по бнт даваха за някаква екстензионна терапия,някой ходил ли е на нея....мнения,моля https://www.facebook.com/pages/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1531135640499720


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Кристиян Иванов в нд, 05 апр 2015, 11:59
Здравейте, в случай че устройството за профилактика на гръбначните изкривявания беше внедрено в училищата нямаше  да се стигне до задълбочаването на сколиозата, тъй като щеше воевременно да се открие и съответно лекува.
В случай, че имате идея за инвестиция, спечелване на проект и пр., съм на ваше разположение.
https://sites.google.com/site/ustrojstvazakorekcianastojkata/
https://sites.google.com/site/ustrojstvazakorekcianastojkata/hom … osis-and-kyphosis


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: НеПоКоРнА в нд, 05 апр 2015, 20:20
Знаете ли какви матраци са подходящи за подрастващи с гръбначни изкривявания? По-твърди ли? И какъв пълнеж да търся - полиуретан, по-твърди пружини или друго? newsm78 Трябва да сменям леглото, съответно и матрака на дребния.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: rosina_73 в пн, 18 май 2015, 11:18
Здравейте! Може  ли  да  изкажете  мнение за Болницата за рехабилитация   в Поморие ,  как е  базата и отношението ? Със сколиоза съм /изкривяване  на гръбначния стълб/ и  шипове. Два пъти  съм  ходила в Павел баня и  сега съм  решила  да опитам и  с кални бани за да видя какъв  ефект ще има. Обаждах се  на един от  телефоните в Поморие и  ми казаха  за да се запиша  за юли  месец трябва  да се обадя   след 1ви юни.  newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Кристиян Иванов в пн, 18 май 2015, 11:36
Съжалявам, не съм бил там.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: emm в ср, 20 май 2015, 12:41
Здравейте! От скоро синът ми /12г./ има диагноза сколиоза. Ходим на изправителна гимнастика, правят му електростимулация, плува два пъти в седмицата. Интересува ме, ходил ли е някой с детето си на санаториум с тази диагноза.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 27 май 2015, 10:37
Здравейте, Емм, какъв вид изправителна гимнастика прави детето? Бихте ли споделили в кой град и кой Ви я назначи?
Изобщо имам въпрос към всички работите ли с конкретен рехабилитатор/кинезитерапевт, от чиято помощ виждате резулт?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: elitsa_b в вт, 09 юни 2015, 21:29
Здравейте,
дъщеря ми е с вродена сколиоза, и планирам 1 месец да дойдем в София , за да прави изправителна гимнастика и да си научи ъпражненията който трябва да правим у дома. От друг град сме и тук не мога да намеря добри специалисти за лечебна физкултура. Интересувам се от следното за тези който посещават АСЕМ дали за 1 месец ще може да свикне с упражненията и правят ли се индивидуални занимания на който могат и родители да присъстват , за да гледат. Освен това някой чувал ли е за този център: siz.bg . Въпроса ми е същия и за тях. 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в ср, 10 юни 2015, 01:54
За вторите не съм чувала, но в АСЕМ виждам, че правят индивидуални консултации и упражнения.
Има едно дете, което идва 5 пъти в седмицата и може би е сдвойна тренировка *така предполагам)
Мисля, че 1 такава, плътна седмица ще ви стигне за научаване на упражненията.
Родителите категорично могат да присъстват!
Моят личен съвет е първия път ти да правиш упражненията наравно с децата. Така ще ги научиш най-добре, а и като усетиш на другия ден мускулите си, ще знаеш с какво е работено и че има смисъл :) Нататък -както желаеш, може само да гледаш :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ✿ Надежда ✿ в ср, 10 юни 2015, 08:34
Извинявайте за невежеството ми, но какво е АСЕМ.
Дъщеря ми има сколиоза под 10% и ходихме в Горна баня, немога да кажа че съм очарована от докторите и рехабилитаторите. В мен остана чуството че само искаха да си вземат направлението и да им се махаме от главата. Даже една от докторките ми каза че ни няма нищо и си въобразявам  :ooooh:. Сега ни предстои профилактичен преглед и се чудя къде да отидем. Ще съм благодарна ако някой ми препоръча. От София сме.

 :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: elitsa_b в ср, 10 юни 2015, 11:56
Асем груп това им е сайта:http://asemgroup.net , ако прочетеш темата назад ще видиш споделения опит на други майки. Относно Горна баня в коя килника бяхте Ортопедочната голяма болница или ортомед:orthomed-bg.com, те са 1 до друга. питам защото планирам да водя малката в ортомед,но незнам как са рехабилитаторите там, моля ако някой има мнение да го сподели


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ✿ Надежда ✿ в ср, 10 юни 2015, 16:21
Благодаря за сайта определено ще се обадя да запиша час.
Прегледаха ни в Ортомед, всъщност като са замисля въобще няма опция в болницата да те прегледат.
Преди 15 години когато голямата ми дъщеря се роди седалищно ни изпратиха на 21 ден на консултация с ортопед и ни прегледаха в болницата. Декември месец когато ходихме ме отпратиха директно в другата. За да не влиая на преценката няма да описвам отношение и неуредици. :ooooh:
Но определено не бих отишла втори път. :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 11 юни 2015, 12:29
.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 11 юни 2015, 12:36

За всички, които се интересуват от Ортомед, мога да споделя, че ние сме се консултирали само там, с д-р М.Тодоров. Не мога да споделя мнение от други лекари, но от него имам впечатления през всички тези години: прегледа преминава различно, в зависимост от това колко хора чакат отвън, колко е тежко изкривяването и колко подготвен е родителят да задава въпроси.
Надежда, винаги се неглижират по-леките градуси. Мисля, че до 10 градуса изобщо не се приема за проблем.
На колко години е детето, момче/момиче? Сигурно знаеш, че е хубаво да плува.
И ако може да дам съвет, разбира се ти си прецени, не ходете на профилактичен преглед, така както съветват на 6м., защото няма как да изкажат мнение само като прегледат детето. Винаги искат рентгенова снимка, а облъчването се натрупва.


Еlitsa_b, в siz.bg, работи Борислав Чонгов, който е един от рехабилитаторите към Ортомед. Според мен упражнения може да се научат и за по-кратко време (може да ги заснемете на камера), по-важно е правилно да се прецени с кой ще работите.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Анонимен в чт, 11 юни 2015, 19:00
Кажете, моля, за това плуване - колко точно трябва да се плува. Със сигурност колкото повече, толкова по-добре, но все пак.  2 пъти седмично по 1 час добре ли е? Има ли определен стил на плуване? Има ли някаква програма, която се следва или всеки трябва да си създаде за себе си ритъм....хич не ми е ясно. Докторите казват "Плувайте" и до там.
Питането ми се отнася и за възрастен човек.
Благодаря предварително.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: elitsa_b в пт, 12 юни 2015, 09:36
Много ви благодаря за споделената информацията. Записахме се за рехабилитация точно при г-н Чонгов. 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doli в пт, 12 юни 2015, 09:55
Колко пъти седмично е тази рехабилитация,индивидуална или групова е?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 12 юни 2015, 10:05
Питала съм кой стил плуване е препоръчителен и съм получавала все различни отговори.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в пт, 12 юни 2015, 10:32
Може ли да препоръчате ортопед за преглед на дете?
Казаха ми, че в Горна баня претупвали нещата.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Pink® в пт, 12 юни 2015, 15:55
Питала съм кой стил плуване е препоръчителен и съм получавала все различни отговори.
Според физиотерапевтката, при която синът ми ходеше на лечебна гимнастика, най- удачни са бруст и гръб.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 12 юни 2015, 16:25
Много ви благодаря за споделената информацията. Записахме се за рехабилитация точно при г-н Чонгов.  

После може ли да споделите инфирмация. Г-н Чонгов беше на специализация в чужбина и преподава различни упражнения (нова система).

Pink, може ли да споделите повече за работата с физиотерапевтката.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Pink® в чт, 18 юни 2015, 15:50


Pink, може ли да споделите повече за работата с физиотерапевтката.

Какво повече да дам като информация, което би могло да е полезно - педиатърката ни даде направление и попаднахме на тази жена. Тя работи в 22 ДКЦ - Дора се казва. С направлението имаме право на 10 процедури. Упражненията бяха различни- на земята на дюшек, на шведска стена, на пейка, на кушетка, на една дъска, закачена за шведската стена. Детето ги научи и тя само му казваше кое да изпълнява и по колко пъти, като го наблюдава дали ги изпълнява правилно - имам предвид дали са изпънати краката, гръбчето и други такива... Имаше и други хора при нея, по едно време дори се засякохме с друго дете, та правеха упражненията заедно. Детето я хареса, а и тя него много, така че работата вървеше. При нея идват хора с всякакви проблеми, след счупвания от зимата имаше най- много... Според мен при нас ефект имаше, но най- важното е след като се научат упражненията да се правят всеки ден у дома. разбира се не всички могат да се правят в домашна обстановка, но повечето могат. Освен това в близката градинка направиха фитнес уреди, има и стена, на която като излизаме на разходка детето прави упражненията. Такива упражнения можеш да видиш в интернет, има доста информация. Аз обаче държах да ходим при специалист, защото освен всичко синът ми е много изпълнителен към други хора, а у дома се скатава. Тя ни препоръча още плуването, за което вече споменах, кънки (защото според нея при карането на кънки има също укрепване на гръбначната мускулатура от въртеливите движения на торса за балансиране), както и езда. Основната цел е укрепване на мускулите на гърба, които държат изправен гръбначния стълб.
Аз лично съм доволна от нея. Несериозни сме после в домашното изпълнение :oops: Но тя ми казваше за деца, които идват и само се лигавят, а родителите им не могат да ги озаптят и разбира се при подобно положение не може да се очаква положителен ефект...така че освен ролята на физиотерапевта, основна роля имат самите деца и родителите. Дано да съм била полезна.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sweet_cook в нд, 21 юни 2015, 21:02
А да попитам тук,за упражнения за сколиоза но за дете на година и половина.Прочетох доста коментари но не намерих упражнения за малки деца или поне доктор при които да отида да  остонови какви да са 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в пн, 22 юни 2015, 09:31
А да попитам тук,за упражнения за сколиоза но за дете на година и половина.Прочетох доста коментари но не намерих упражнения за малки деца или поне доктор при които да отида да  остонови какви да са 

Само предполагам, но има курсове за плуващи бебета и може да го запишеш. Иначе непрофесионалното ми мнение, е че не знам детенце, толкова малко,как ще прави упражнения.  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 22 юни 2015, 10:31
 Sweet_cook, ако сте ходили при ортопед и той е установил, че детето има сколиоза, вероятно е изказал мнение какво да предприемете. Ако не сте ходили при специалист и няматe поставена диагноза, това, което считате  за сколиоза може да е друг проблем.
Плуването е вариант и при здрави и при диагностицирани деца. Ако имате и диагноза сколиоза може би е добре да намерите рехабилитатор/физиотерапевт, който да работи с детето.
По-скъпо е но за малко дете няма много варианти.
Искам да попитам, някой препоръчвал ли Ви е упражнения по системата FELDENKRAIS?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sweet_cook в пн, 22 юни 2015, 19:40
Kaktus s usmivka,  adelinda мерси за инфото ходили сме до ортопед но когато бяхме на 6 мес.Тогава нямахме поне спорет Алексиев. Сколиоза се видя на ЯМР.Да се надяваме  че ще намерим нещо добро
 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в пн, 22 юни 2015, 20:22
Kaktus s usmivka,  adelinda мерси за инфото ходили сме до ортопед но когато бяхме на 6 мес.Тогава нямахме поне спорет Алексиев. Сколиоза се видя на ЯМР.Да се надяваме  че ще намерим нещо добро
 


Бях чела нещо за схващане на вратлето, от там и се получавала скулиоза, при мъници, гъба се кривял на страната, на която не ги боли. Правели им масажчета някакви. Стискам палци да се оправи мъничето, но отговора със сигурност няма да го намерите във форума.  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: pipi68 в пн, 29 юни 2015, 16:08
Знаете ли какви матраци са подходящи за подрастващи с гръбначни изкривявания? По-твърди ли? И какъв пълнеж да търся - полиуретан, по-твърди пружини или друго? newsm78 Трябва да сменям леглото, съответно и матрака на дребния.


Матрака трябва да Ви е твърд. Може би най твърдия. Така ни препоръчаха на нас.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Regginna в ср, 01 юли 2015, 16:22
И аз да попитам за добър ортопед, в Плевен примерно? Имам съмнение, че сина ми (6г) има гръбначно изкривяване, има проблем с клякането, не умее да кляка. Аз самата съм с лордоза и кифоза и се притеснявам да не е нещо наследствено, но незнам към кого да се насоча. В нашия град няма добри специалисти. А аз самата съм бременна за втори път и се притеснявам, че и моето състояние ще се утежни след втората бременност, но засега няма какво да направя.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в ср, 01 юли 2015, 18:45
И аз да попитам за добър ортопед, в Плевен примерно?

Д-р Росманов :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: evro в пт, 03 юли 2015, 23:29
Здравейте, извинявам се ако въпросите ми са коментирани преди това, но от 20 дни сме с диагноза сколиоза 1-2 степен /11-12 прешлен/ и съм умерено притеснена. Дъщеря ми е на близо 7 години, без данни за гръбначни проблеми до сега. Последната година поналя малко кила но не е наднормена, подвижна е в двора с децата, но не е от най-активните особено за продължително ходене. Та преди 20 дни на плажа я видях с цял бански и забелязах асиметрия в едната паласка. На другия ден снимка, физиотерапевт, започнахме лечебна гимнастика и плуване. Днес, при друг терапевтичен център където исках да продължим гимнастиката физиотерапевта предложи че "идва от таза". На прима виста от пъпчето замериха крачетата, единия е по-малко от сантиметър разлика. На висилката почти не се забеляза гръбначно изкривяване, това което видя е че под дупето едната гънка е по-изразена. Предлагат ми електростимулация и гимнастика, иска консултация с ортопед. Тук вече от умерено притеснена съм повишена тревожност. Дайте ми мнение и съвет за добри специалисти в Пловдив.
Благодаря за отзивчивостта на всички!

п.п. разочарована съм от Жилова в спортния диспансер, не знам към какъв специалист всъщност трябва да се насоча, физиотерапевт, ортопед, кинезетерапевт?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ava77 в сб, 11 юли 2015, 20:33
evro, от дългогодишните ми ходения по доктори знам, че до 1,5 см разлика в дължината на краката НЕ е проблем  :peace: Разбира се, за хармонично развитие на детето и заякване на мускулите е добре да прави гимнастика, но не се притеснявай!! Проблемът не е голям изобщо! Като порастне, може и изобщо да спре да личи, че има изкривяване.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: evro в нд, 12 юли 2015, 10:00
Благодаря ти за отношението, чакам часа за ортопеда. Сега като съм вторачена в нея навързвам и друга асиметрия, лявата гърдичка е по-отпусната от дясната, т.е. забелязвам че като цяло мускулатурата в ляво е по-отпусната. Другото което открих е порочната стойка на фотьойла пред телевизора - от сега на татък сме фронтално пред него.
Благодаря ти още веднъж.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ava77 в нд, 12 юли 2015, 11:18
Нормално е притеснението ти, но дано и докторът да ви успокои! На тази възраст когато се хване проблемът, не е страшно.. страшно е след като израсте организмът към 18 год. - тогава поправянето става много по-бавно. Ще чакаме позитивните новини от прегледа!  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Nezabravka в вт, 14 юли 2015, 14:48
... Дайте ми мнение и съвет за добри специалисти в Пловдив.
... не знам към какъв специалист всъщност трябва да се насоча, физиотерапевт, ортопед, кинезетерапевт?

И аз имам същите въпроси!
При моето дете (10г.) все още не е изяснено, но е видимо и с просто око, че има гръбн. изкр. Нямам представа при какъв специалист да го заведа и какво да направя.
Имам направление за ортопед, но не знам кой в Пловдив се занимава по-тясно спец. с гръбначни изкривявания?
Моля тези от вас, който знаят за Пловдив да пишат!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в вт, 14 юли 2015, 19:00
Има ли някой с тази диагноза и ТЕЛК?
Става въпрос по-скоро за възрастни... :roll:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: djasra в вт, 14 юли 2015, 21:17
Evro, Nezabravka, имам пресен опит по въпроса.
Ние питахме и разпитвахме за специалист и от 2-3-4 места все към Спортния диспансер ни насочваха. С направлението за ортопед отидохме там. (Там разбрахме, че може и с направление за физиотерапия и че те не са толкова лимитирани. ;) ) Правят преглед на детето, назначават упражнения, включват ви в графика и започвате упражнения. Нашият комплекс упражнения отнемаше около 30-40 минути.
Ако имате въпроси, заповядайте. :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: evro в чт, 23 юли 2015, 08:14
Здравете , преди 7 години забременях и благодарение на форумите а сега тази липса на активност и то във форум за проблеми с деца леко ме смути.
Както и да е, много доволна останах от Арнаудов. Според него наистина става дума за порочна стойка, както и при вас може би. Сега сме на втора физиотерапия която е коренно различна от тази в спортния диспансер, в ДКЦ Кичук Париж, при Сахатчиева, и от тях съм много доволна. Ходим и на плуване което между другото наистина се оказа че е най-доброто за тия проблеми, вече имаме 7 посещения и смея да кажа че асиметрията е на 60/70% заличена. На нас ни е отпусната лявата мускулатура и работим индивидуално. В спортния беше индивидуално ЛФК, но за обща гръдна мускулатура, което май не е правилния подход при положение че направлението ни е за едва 7 посещения, ако е за 7 месеца - ок. Ортопеда изчисли че изкривяването на снимката е 10%, но според него е нужно да се направи в легнало положение, а тогава се оказва че почти не се забелязва кривина. След 6 месеца иска контролна снимка и да се надяваме че сме отметнали голяма част от проблема.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ava77 в чт, 23 юли 2015, 08:38
evro, при това положение – 10% и при продължаване на плуване и упражнения - изкривяването ще се заличи напълно, бъди сигурна! И то на тази крехка възраст - ще стане бързо  :peace: За снимките - от 7 годишна докато станах на 30 докторите винаги са казвали, че е добре да се правят в изправено положение.. За легналото - искал е нещо да види сигурно.. Стискам ви палци, ще се оправи детенцето!!  :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: break r в чт, 23 юли 2015, 11:22
evro ,проблема го имаме с дъщеря ми-сколиоза.По въпроса за снимка в легнало положение-АБСОЛЮТНО-не!!!Същият д-р Арнаудов(Южен полъх) подчерта снимката да се направи в легнало положение,но какво беше учудването на доктора в Горна баня и на доцент Спасов в Пловдив....,единият попита "абе тоя знае  ли за какво става въпрос" , а другия само изпъшка  съжалително.Както се сещате се наложи да правим  още една снимка (допълнително облъчване)!!!
При снимка в легнало положение не могат да се хванат реалните градуси на искривяването.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: evro в чт, 23 юли 2015, 18:07
Ава, благодаря ти отново!
За снимките - не знам, идея си нямам защо поиска да е в легнало положение и това вече леко ме разколебава, въпреки че Арнаудов даде отговор на всичките ми въпроси и според мен прегледа беше ок.
break r, а къде в Пловдив ходите вие, и защо се наложи да ходите в Горна Баня?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: break r в чт, 23 юли 2015, 22:45
еvro,  в Пловдив, да не кажа в България няма специалисти които да са профилирани в това заболяване,от Пловдив ни насочиха към Горна баня но моите впечатления са че там докторите не са хора които гледат да помогнат за "безоперационно лечение" !Отиваш там и започват да те "подковават" за операция,без оглед на процентите изкривявания(моля се да не съм прав!!).
В Пловдив единственият който "чува" тази материя е доцент Спасов.
Повечето ортопеди не са в час.
Сега сме с корсет ,упражнения,плуване и ще  ходим и на йога?
Ако имате въпроси давайте,трябва да си помагаме!!!Нещата са по-сложни отколкото си го представяме.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: evro в чт, 23 юли 2015, 23:34
Благодаря ти, дано детенце не стига до оперативно лечение.
Доцента от началото на месеца е в болнични до септември мисля, изпуснахме преглед буквално минути преди да излезе в болничен, останахме за Жилова /без коментар съм/. Дано се възстанови човека!  Жокера ми е в такъв случай Симидчиев.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: break r в пт, 24 юли 2015, 10:04
Благодаря ти, дано детенце не стига до оперативно лечение.
Доцента от началото на месеца е в болнични до септември мисля, изпуснахме преглед буквално минути преди да излезе в болничен, останахме за Жилова /без коментар съм/. Дано се възстанови човека!  Жокера ми е в такъв случай Симидчиев.
Доцента приема в частния си кабинет,ул.полк. Сава Муткуров 71, ,има си и табела на входа.
/www.google.bg/maps/@42.155952,24.734269,3a,82.3y,169.96h,97.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZV0uLvAFHiPInMOsqBHIIA!2e0!7i13312!8i6656?hl=bg (http://www.bg-mamma.com/www.google.bg/maps/@42.155952,24.734269,3a,82.3y,169.96h,97.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZV0uLvAFHiPInMOsqBHIIA!2e0!7i13312!8i6656?hl=bg)
Не губете време!
А за Жилова........ :roll:
П.П.:Ще питам жена ми за телефона.
П.П.2:032 964 523-за записване за преглед.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Мама на Мими в нд, 26 юли 2015, 14:44
Здравейте, мили хора. Бих искала да попитам къде може да се направи възможно най- прецизно рентгенова снимка в Пловдив, може и в София. Благодаря предварително.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в нд, 26 юли 2015, 21:11
И на мен това ми направи впечатление...изключително грозно  :naughty:

Да сменя малко насоката - възползвал ли се е някой от услугите на Нуга бест във връзка с гр. изкривявания? Било то за деца или възрастни?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: break r в нд, 26 юли 2015, 21:53
И на мен това ми направи впечатление...изключително грозно  :naughty:

Да сменя малко насоката - възползвал ли се е някой от услугите на Нуга бест във връзка с гр. изкривявания? Било то за деца или възрастни?
Ползваме ги но за сега не мога да докладвам за резултати.Според мен резултат би трябвало да има-мое лично мнение..
Относно рентгенова снимка  могат да Ви направят почти навсякъде, нашата е правихме в Каспела,но е много важно да знаеш какво искаш.От най-горният прешлен до най-долния-цяла снимка  на гръбнака в изправено положение(за да може да се хванат градусите на изкривяването),без легнало.
А относно колежката(разие) работеща в турция ,само като й погледнеш постовете -ми то освен реклама,няма нищо друго.
Разие!(ако така ти е името),ако искаш да помогнеш-ПОМОГНИ,недей да даваш линкове за нещо от което си вадиш хляба.(и нищичко НЕ РАЗБИРАШ!!!)
Това е ПОШЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :sick:
Ако съм модератор бих те баннал за винаги с чиста съвест!!! :2gunfire:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в пн, 27 юли 2015, 13:56
Здравейте, оперирана съм от сколиоза през 1988 г от проф. Танчев, когато бяха поставени импланти. Бях на 12 г. 1990 г извадиха имплантите, които междувременно се бяха счупили и ми направиха втора операция, не помня името й, но скъсяваха ребра с цел намаляване на гърбицата. Ходих известно време на профилактични прегледи - когато са ме викали и от 16 годишна не съм ходила. При първото ми раждане искаха консултация с ортопед. Тогава дадоха становище, че мога да родя нормално, беше направена снимка и това е. Сега като чета тук-там виждам, че се дава и % инвалидност. Бих искала да попитам, ако има някой минал по пътя с ТЕЛК-овете, дали има смисъл да се занимавам, дали ще ми дадат достатъчно добър процент, че да си заслужава играчката. Също бих искала да попитам - има ли измежду вас, страдащи от ГЕРБ(рефлукс)? Тъй като аз имам такова заболяване, без да е официална диагнозата, просто становище от ГЕ и смятам, че то има връзка със сколиозата. Просто органите са разбутани и стомахът вероятно е прегънат. Също така четох назад в темата, че с годините сколиозата си увеличава градуса. Реално като се замисля - на 12 години бях с 65% мисля, когато ме оперираха - 4-та степен. Поизправиха ме.... Но сега като съм на 38, което са си 25 години по-късно, сигурно съм в изходна позиция....... Ми личи си скапаната гърбица и все по-често се усещам как се поддавам на изкривяването и се отпускам наляво. Та ако не си наложа да се изправя, ще ходя леко изкривена настрани. Благодаря предварително!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в пн, 27 юли 2015, 14:11
Кои органи са ти разбутани? Имаш ли мнения на лекари за това? Правят ли ти някакви конкретни проблеми?
Била си 65 гр. като си оперирана и се предполага, че са ти ги оправили до някакви минимуми, но колко? Сега колко градуса си, имаш ли актуална снимка?
Да...(не винаги), но все пак, ако не се поддържа добра мускулатура, дори и при спрян растеж на гръбнака, има вероятност градусите да се увеличават. Въпреки че и по този въпрос съм чувала различни мнения...някои ортопеди твърдят, че веднъж щом престане да расте гръбнака, сколиозата си остава за цял живот толкова и градусите не се увеличават.
А относно ходенето леко настрани...няма как, всъщност тялото ти е свикнало в тази позиция и ако сама не се сещаш, няма кой да ти го държи изправено. Факт е, че в забързаното ежедневие няма как постоянно да си изправен.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в пн, 27 юли 2015, 14:33
когато бях бременна с второто си дете, преди 4 години, бях ходила на нефролог на ехограф, защото се съмняваха там нещо от ЖК и лекарката тогава каза, че много странно, но "нищо не си било на място". Било нормално да се изместят заради бременността, но при мен било с голямо отклонение. Не я цитирам точно. Тогава й споделих за сколиозата като причина и за рефлукса, който имам и тя изказа мнение, че вероятно с разместването почти 100% има връзка сколиозата и, че също рефлуксът може да е именно от това разместване. Стомахът ми беше избутан твърде в ляво и нагоре(повече от нормалното за бременност).
Нямам никакви актуални снимки, ще ходя тепърва, ако реша да се пробвам за ТЕЛК. Не знам и до колко е било коригирано с операцията, но помня, че си остана една гърбичка и някакъв градус. Демек личеше си ми. А за ходенето на една страна се усещам от скоро. И преди като седях примерно се отпусках наляво, но сега някак ми е трудно сякаш да се изправя като ходя, особено сутрин. Като се гледам и в огледалото мисля, че гърбицата е нараснала. Все още не се забелязва от всеки. Защото се контролирам и нося подходящи дрехи, имам и излишни килограми. Но от колеги, хора, които са постоянно около мен не мога да го скрия. На плаж също. Свикнала съм де.... Въпросът ми е за ТЕЛК-а най-вече и също ми е интересно за рефлукса. Говорих с една позната, която е също с операция и тя има рефлукс. Може и да има връзка, може и да няма, за това си правя статистика.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в пн, 27 юли 2015, 14:42
Прочети НМЕ, там по принцип пише при кои случаи се дава ТЕЛК. Е, разбира се има и преценка на лекарите, но поне може да се ориентираш на първо време. Също така е добре да говориш и с ЛЛ, той ще те насочи.
Успех!  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marrdata в пн, 27 юли 2015, 14:48
да, прочетох разбира се. Но там е писано - от-до.... От 35 гр до 75 гр се дават от 30% до 50%... Но как се изичслява никъде не е обяснено. При по-тежки случаи до 75%... АКо има деформации и изменения на вътр.органи...Освен това не се споменава дали операцията носи допълнителни проценти. За това реших да проверя в практиката какво се получава.

Благодаря!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Nezabravka в вт, 28 юли 2015, 20:20
Здравейте, мили хора. Бих искала да попитам къде може да се направи възможно най- прецизно рентгенова снимка в Пловдив, може и в София. Благодаря предварително.
Насочиха ме към ДКЦ 2 (на бул. 6-ти септ. в гр. Пловдив), тъй като там рентгенолозите описвали по-обстойно проблема.  :roll:... възползвал ли се е някой от услугите на Нуга бест във връзка с гр. изкривявания? Било то за деца или възрастни?
Тези легла бяха единственото нещо, което облекчи болките на моя позната. Беше опитала преди това почти всичко, но без ефект.  Нейния проблем обаче не е гръбначно изкривяване.
За това и аз съм заинтересована дали би помогнало при ГИ? И масажа който прави леглото, дали трябва да е топъл или студен?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Drdesi в вт, 28 юли 2015, 22:59
Здравейте,
Имам дете със сколиоза 2 степен , искам да се консултирам с д-р А.Джеров от болницата в Горна Баня.Може ли някой да ми помогне с телефонен номер?Благодаря!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID10153456905985238 в вт, 11 авг 2015, 12:36

 Здравейте,

Аз съм координатор на първия рехабилитационен Шрот лагер (Schroth method)  в България. Лагерът ще се проведе от 01.09 до 10.09. 2015 в Токуда Болница София с гост терапевт от Сърбия, сертифициран за прилагане на Шрот метода.

На тeзи линкoве може да прочетете повече за програмата за рехабилитация, методът, водещият терапевт и условията за записване.

http://www.scoliosabg.com/#!non-surgical/clqi

http://www.tokudabolnica.bg/bg/news/view/900

Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: petiasd в ср, 12 авг 2015, 11:52
Violeta Vassileva, като координатор може ли да споделиш малко повече подробности. Какви документи са необходими, или на място се прави преглед и се установява,потвърждава сколиозата, каква е финансовата стойност на лагера. Благодаря


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: НеПоКоРнА в ср, 12 авг 2015, 14:04
Преди време бях питала в темата, но май никой не знаеше. Та пак да питам  :) - какъв матрак трябва да взема за детето си, което е с лека форма на сколиоза и кифоза? Твърд, мек, среден? Пружини или не? newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID100004068009255 в ср, 12 авг 2015, 21:43
Здравейте!Скоро направиха операция на моето момиче(18.06),което е на 15 и градусите и бяха горе 60 и долу 50.Операцията я извърши проф. Стоков и екипът му и трая около 6 часа.Стояхме 1 седмица в болницата,като на 3 ден я изправиха за пръв път.В момента се чувства много добре и няма проблеми или болки в гърба.Ако някой има въпроси,да пита смело :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID10153456905985238 в чт, 13 авг 2015, 09:31
Violeta Vassileva, като координатор може ли да споделиш малко повече подробности. Какви документи са необходими, или на място се прави преглед и се установява,потвърждава сколиозата, каква е финансовата стойност на лагера. Благодаря

Шрот лагерът, който стартира на 01.09.2015 в Токуда Болница София и ще се води от сертифициран Шрот специалист обхваща  група от 10 деца над 10 годишна възраст. Методът се прилага при установена сколиоза основно до 40 градуса.

Нужно е да се носи рентгенова снимка, направена не по отдавна от три месеца преди лагера. Цената на лагера е 850 лева. Заниманията са по 4.5 часа на ден, в три сесии и почивки между тях.

Когато изкривяването е установено от личен лекар или родител е необходимо да се направи консултация с ортопед и рентгенова снимка, с цел да се изчислят градусите, да се определи вида на гръбначното изкривяване и да се дадат препоръки. Ако желаете преглед при ортопед  относно съмнение за сколиоза, в Токуда Болница може да си запишете час  на телефон: 02/403 4000 при д-р Яблански, д-р Иванов или д-р Влаев.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: petiasd в чт, 13 авг 2015, 10:38
Violeta Vassileva, благодаря :-) за информацията


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 18 авг 2015, 15:52
Violeta Vassileva,  цената какво включва? За тези 10 дни детето в болницата ли седи  и спи, храната включена ли е, допълнителни консултации?
Защо е нужно снимката да е преди не повече от 3 месеца? Не е ли вредно да се правят често снимки, когато сколиозата не е агресивна? ШРОТ МЕТОДА откога се прилага в Токуда?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в вт, 18 авг 2015, 15:55
Violeta Vassileva, радвам се, че сте попаднали на темата и сте писали! Пожелавам успех на лагера!

Надявам се да отговорите на конкретните ми въпроси:

Сертифициарният Шрот специалист с дългогодишен опит къде е практикувал досега?
Планирате ли втори такъв лагер?
Може ли да се похапва в почивките?
Как се задържа вниманието на деца 4 часа и половина? (доколко е личното натоварване, има ли редуване на практика и "теория", нещо забавно, гарантиращо мотивация и всеотдайност у детето)
Родител може ли да присъства?
До каква възраст? (над 10 г., но за горна граница не прочетох)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID10153456905985238 в ср, 19 авг 2015, 12:44
Violeta Vassileva,  цената какво включва? За тези 10 дни детето в болницата ли седи  и спи, храната включена ли е, допълнителни консултации?
Защо е нужно снимката да е преди не повече от 3 месеца? Не е ли вредно да се правят често снимки, когато сколиозата не е агресивна? ШРОТ МЕТОДА откога се прилага в Токуда?


 За съжаление 850 лв. е цената на лагера за 10 дни без включени нощувка и храна.
Снимката е нужна за  определяне на степента и вида на изкривяването  и служи за изходна позиция преди началото на терапията. Това е първият лагер, който се организира в Токуда. Шрот методът се прилага от гост физиотерапевт, сертифициран  по Шрот.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID10153456905985238 в ср, 19 авг 2015, 14:46
Violeta Vassileva, радвам се, че сте попаднали на темата и сте писали! Пожелавам успех на лагера!

Надявам се да отговорите на конкретните ми въпроси:

Сертифициарният Шрот специалист с дългогодишен опит къде е практикувал досега?
Планирате ли втори такъв лагер?
Може ли да се похапва в почивките?
Как се задържа вниманието на деца 4 часа и половина? (доколко е личното натоварване, има ли редуване на практика и "теория", нещо забавно, гарантиращо мотивация и всеотдайност у детето)
Родител може ли да присъства?
До каква възраст? (над 10 г., но за горна граница не прочетох)

Здравейте,

Благодаря Ви за пожеланията.

1. Сертифицираният Шрот терапевт организира лагери в Сърбия и Хърватия.
2. Планираме втори лагер,  все още не е ясна следващата дата.
3. може да се похапва и има къде на територията на болницата
4. Сесиите са три по час и половина всяка. Всяко дете работи по индивидуален план под наставлението и контрола на терапевта и неговите асистенти. децата са заедно в зала това също помага за тяхната концентрация. Упражненията не са тежки и уморителни, съобразени са с възрастта на децата.
5. Родителите са добре дошли, връзката с тях е от изключително значение
6. Възрастта е от 10 години нагоре, горна граница няма. Основния фокус е възрастта на израстване, но положителен ефект методът има и върху възрастни.
 Оставам на разположение за въпроси!Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 20 авг 2015, 09:58
Violeta Vassileva, благодаря за отговорите. Моля Ви, бъдете по - активна, за да сте полезни за повече хора! Надявам се да пишете и след като мине лагерът.
Интересуват ме чисто практичните въпроси. Какво се очаква от прилагането на тази терапия и след колко време се наблюдава резултат? Ползата от терапията намалява ли с повишаването на възраста на пациента, ще има ли ефект при възрастни?
Три сесии по час и половина на ден ли е обичайната продължителност на терапията, или това е само по време на обучението? След лагера, детето ще може ли да прави само всички упражнения вкъщи, или ще му е нужен терапевт/асистент?
Моля обяснете по - подробно в какво се състои шорт терапията!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: beni7574 в пн, 07 сеп 2015, 20:10
Синът ми е на 15 години и има сколиоза 45° . Назначиха му корсет. Трябва да плува и да прави изправителна гимнастика. Моля ако знаете къде в Русе правят изправителна гимнастика и къде предлагат уроци по плуване за деца, които никога не са плували?
Благодаря на всички!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: stela_artois в пт, 11 сеп 2015, 16:28
Здравейте,

Обръщам се към вас с още информация по темата Метода Шрот в България

Методът Шрот (SCHROTH) за 3-D лечение на скoлиоза е въведен за пръв път в България през април 2014 година в медицински център „Ортомед“ към СБАЛ по ортопедия „проф. Бойчо Бойчев“, Горна Баня от SCHROTH-терапевт Борислав Чонгов. По време на VII редовен конгрес на Aсоциацията на физиотерапевтите в България през юни 2015 година кинезитерапвет Чонгов изнесе официален доклад по темата с представени клинични случаи от неговата практика.

Борислав Чонгов е магистър кинезитерапевт и докторант в НСА към катедра ТМКТ, с тема на дисертационния труд: „Кинезитерапия по метода на Schroth при идиопатична сколиоза“ и научен ръководител проф. Евгения Димитрова, ДН. Борислав Чонгов работи като кинезитерапевт в медицински център „Ортомед“ от 2007 година и във възстановителен център „Спорт и здраве“.

През юни 2015 година SCHROTH -терапевт Борислав Чонгов премина втори курс на обучение на BSPTS за 3-D лечение на скoлиоза в холандската Scoliosis Care Clinic с преподаватели д-р Мануел Риго (основавател на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School- BSPTS) и Бет Янсен. Той беше сертифициран в C2: Advanced 3-D Treatment of Scoliosis -  сертификат с доживотна валидност.

Кинезитерапевтичните занимания по метода Шрот протичат в МЦ „Ортомед“ към СБАЛ по ортопедия „проф. Бойчо Бойчев“ и във възстановителен център „Спорт и здраве“ под ръководството на SCHROTH -терапевта Борислав Чонгов. Към днешна дата лечение по този метод са преминали повече от 120 деца от цялата страна.

Повече информация  за метода можете да прочетете в сайта на „Спорт и здраве“ www.siz.bg
Актуални новини на: Facebook страницата: Спорт и здраве ЕООД
Координати на медицински център „Ортомед“: www.orthomed-bg.com

Прилагам и скорошно интервю с Борислав Чонгов за сайта BIG5:
http://big5.bg/kineziterapevt-pred-big5-skoliozata-se-lekuva-s-uprazhneniya-na-shrot-i-nova-operacziya.html

Надявам се информацията да ви е била полезна!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 15 сеп 2015, 12:13
 Stela_artois, здравейте, много рекламно звучите!
Моля, споделете повече за това как се развиват тези 120 деца. От позиция на времето, при колко от тях се наблюдава промяна и в каква посока?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: stela_artois в вт, 15 сеп 2015, 23:52
Stela_artois, здравейте, много рекламно звучите!
Моля, споделете повече за това как се развиват тези 120 деца. От позиция на времето, при колко от тях се наблюдава промяна и в каква посока?

Здравейте,

Казвам се Борислав Чонгов. Благодаря за въпроса, който ми зададохте. Ще си позволя да бъда искрен с Вас и да отговоря максимално точно,  доколкото ми е възможно.

Малко история:
Сблъсках се с гръбначните изкривявания по-сериозно, когато започнах да работя в МЦ „Ортомед“ през 2006г. След  многобройни опити да оптимизирам работата си със сколиозата, а именно: упражненията с гирички, четене и гледане на клипове в интернет, използване на ластици, упражнения с голяма терапевтична топка, симетрични, асиметрични упражнения, все не постигахме максималния желан от нас всички резултат. Това ме накара да потърся системи в чужбина и да се обуча на нещо, което е проследено и изследвано във времето. За първи път научих за Катерина Шрот от проф. Жени Димитрова преподавател по кинезитерапия и в частност изправителна гимнастика в НСА. През февруари 2014г. изкарах основното ниво в Барселона и през април 2014 започнах да работя с принципите на Катерина Шрот. През юни 2015г. защитих второто финално практическо ниво в Зволе, Холандия.

Резултати:
След година и половина упорита работа, мога да кажа, че метода на Шрот е изключително труден за правилно и прецизно усвояване от децата (пациентите). Изисква упорита работа най-вече от детето, но и от кинезитерапевта. Изисква убеденост на детето да даде всичко от себе си да постига всеки път максималната възможна корекция. Каквито и резултати да докладвам пред вас те не са мои. Те са общи. Сколиозата е трудно за повлияване заболяване. Изисква се екипна работа. Най-важният член е детето (пациента), което е като състезател, от което чакаме резултата - в частност ъгъла на Коб да намалее. Другите участници са лекар-ортопед, който регистрира, назначава и контролира лечението; ортезист, ако се налага да се изготви корсет, която изработка е изключително прецизна работа и е важна за крайния резултат; кинезитерапевт – от нас зависи да изготвим възможно най-подходящата програма от упражнения на детето; родителите – не на последно място. Много важен член от екипа. Вие сте хората, върху които се сгромолясва всичко това. На вас се пада важната задача да мотивирате детето да носи корсета си минимум 20 часа на денонощие. Вие контролирате и изисквате детето ви да си прави всеки ден упражненията. Как и с какви усилия се постигат тези задачи с подрастващите тинейджъри само вие си знаете, но за тези ви усилия ви свалям шапка! Ако някое звено се пропука, става наистина трудно. Ако няма желаните резултати,  започват да се искат „оставки“ и да се търси виновника, а понякога това е и природата (не искам да звучи извинително, но това е по научни данни).
Повечето деца, с които намалихме ъгъла на Коб, работиха много усърдно, носеха до разраняване корсета си, но се виждахме и по-често. Аз също искам ако може да ви покажа упражненията за 2 часа и повече да не се виждаме, но практиката ми показа, че не става. Най-добри резултати постигнахме с децата, с които се виждам почти всяка седмица поне по веднъж. Работа в рамките на 5 дни, 10 дни, а който е ходил в Германия, където се тренира 4 седмици по 6 часа на ден, знае че понякога не са достатъчни.
Мога да цитирам по-конкретни резултати, но първо периода за проследяване ми е много малък и те нищо няма да означават. А всъщност какво точно измерваме с тях? Упоритостта и съзнателността на детето и всички нас, професионализма на лекаря, компетенциите и уменията на ортезиста и кинезитерапевта или отговорността на родителя?! Как можем да разберем?

Рекламата:
Целта ми не е да правя реклама, а да ви информирам за това което се работи в България. Надявам се да съм бил полезен с информацията и да не съм ви отегчил. Продължавайте да се борите! Поставяйте всичко под съмнение!  Аз също продължавам да се уча и да търся максимално ефективната система от упражнения за това заболяване.  Само заедно в един голям екип можем да се справим!

Още веднъж поклон пред вас, родители,  срещнали се тази неприятна болест!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: vedi_84 в пн, 21 сеп 2015, 07:21
Привет на всички!
Обръщам се към вАс защото не намерих нищо другаде ,,,....аз съм на 31 гд от София
Имам сколиоза от рана детцка възраст но не му обращах внимание имам много обострена астма и хипертония.Лошото е че и детенцето ми на 2.3г има астма и е с ТЕЛК
Та въпросат ми е има ли смисал да се явявам на ТЕЛК имам санаторялно и болнично лечение ....


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в пт, 25 сеп 2015, 13:37
Здравейте мили мами, аз в качеството си на пациент със сколиоза и 2 дискови хернии потвърждавам, че времето за повлияване с подходяща гимнастика е не по-малко от година, като нещата не спират до там. Гимнастиката и тренировките за нас сколиозните е начин на живот, защото последствията са изключително гадни, да това е най-правилната дума. Изтръпване на крайниците, болки в гърба и кръста, сутрешна скованост и т.н няма да ви пиша повече гадости, тези са достатъчно. Разбира се от основно значение е пациента (детето), положителната нагласа, обстановка, доколко е мотивирано, доколко е активно или просто се "отбива номера".... Работата с деца (пациенти) е изключително специфична, изисква търпение, отдаденост и емпатия. От друга страна от деца и родители е необходимо търпение, доверие, постоянство и дисциплина. Ако искате да разберете как можете да се справите с неправилната стойка и гръбначните изкривявания съм на ваше разположение. Не бих искала да спамя аудиторията излишно или да звуча "рекламно".
Успех мили мами   :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в пт, 25 сеп 2015, 13:42
Маруся, ще има ли по-късна група от гимнастиката в Изток?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: emm в пт, 25 сеп 2015, 13:48
Здравейте! Може ли да се намери книгата на Катерина Шрот на български? Има ли тук родители на деца участвали в детския лагер по метода Шрот? Моля, споделете впечатления!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в пт, 25 сеп 2015, 15:16
vedi_84, зависи колко са ти градусите на изкривяването. Според НМЕ, ТЕЛК за това се дава на база градуси, там си пише за колко гр. колко % може да ти дадат, но гледат и дали има други проблеми. :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в пн, 28 сеп 2015, 10:37
Маруся, ще има ли по-късна група от гимнастиката в Изток?
Здравей "Пролетен дъждец", тази седмица стартира групата ни:
Вторник и Четвъртък от 17:00 до 18:00 часа. По-късна няма да има в тази зала.
Занимания със стартови часове от 18:00 и 19:00 има в другите зали.  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: pepinatoys в пн, 28 сеп 2015, 17:18
Stela_artois, здравейте, много рекламно звучите!
Моля, споделете повече за това как се развиват тези 120 деца. От позиция на времето, при колко от тях се наблюдава промяна и в каква посока?

Здравейте,

Казвам се Борислав Чонгов. Благодаря за въпроса, който ми зададохте. Ще си позволя да бъда искрен с Вас и да отговоря максимално точно,  доколкото ми е възможно.

Малко история:
Сблъсках се с гръбначните изкривявания по-сериозно, когато започнах да работя в МЦ „Ортомед“ през 2006г. След  многобройни опити да оптимизирам работата си със сколиозата, а именно: упражненията с гирички, четене и гледане на клипове в интернет, използване на ластици, упражнения с голяма терапевтична топка, симетрични, асиметрични упражнения, все не постигахме максималния желан от нас всички резултат. Това ме накара да потърся системи в чужбина и да се обуча на нещо, което е проследено и изследвано във времето. За първи път научих за Катерина Шрот от проф. Жени Димитрова преподавател по кинезитерапия и в частност изправителна гимнастика в НСА. През февруари 2014г. изкарах основното ниво в Барселона и през април 2014 започнах да работя с принципите на Катерина Шрот. През юни 2015г. защитих второто финално практическо ниво в Зволе, Холандия.

Резултати:
След година и половина упорита работа, мога да кажа, че метода на Шрот е изключително труден за правилно и прецизно усвояване от децата (пациентите). Изисква упорита работа най-вече от детето, но и от кинезитерапевта. Изисква убеденост на детето да даде всичко от себе си да постига всеки път максималната възможна корекция. Каквито и резултати да докладвам пред вас те не са мои. Те са общи. Сколиозата е трудно за повлияване заболяване. Изисква се екипна работа. Най-важният член е детето (пациента), което е като състезател, от което чакаме резултата - в частност ъгъла на Коб да намалее. Другите участници са лекар-ортопед, който регистрира, назначава и контролира лечението; ортезист, ако се налага да се изготви корсет, която изработка е изключително прецизна работа и е важна за крайния резултат; кинезитерапевт – от нас зависи да изготвим възможно най-подходящата програма от упражнения на детето; родителите – не на последно място. Много важен член от екипа. Вие сте хората, върху които се сгромолясва всичко това. На вас се пада важната задача да мотивирате детето да носи корсета си минимум 20 часа на денонощие. Вие контролирате и изисквате детето ви да си прави всеки ден упражненията. Как и с какви усилия се постигат тези задачи с подрастващите тинейджъри само вие си знаете, но за тези ви усилия ви свалям шапка! Ако някое звено се пропука, става наистина трудно. Ако няма желаните резултати,  започват да се искат „оставки“ и да се търси виновника, а понякога това е и природата (не искам да звучи извинително, но това е по научни данни).
Повечето деца, с които намалихме ъгъла на Коб, работиха много усърдно, носеха до разраняване корсета си, но се виждахме и по-често. Аз също искам ако може да ви покажа упражненията за 2 часа и повече да не се виждаме, но практиката ми показа, че не става. Най-добри резултати постигнахме с децата, с които се виждам почти всяка седмица поне по веднъж. Работа в рамките на 5 дни, 10 дни, а който е ходил в Германия, където се тренира 4 седмици по 6 часа на ден, знае че понякога не са достатъчни.
Мога да цитирам по-конкретни резултати, но първо периода за проследяване ми е много малък и те нищо няма да означават. А всъщност какво точно измерваме с тях? Упоритостта и съзнателността на детето и всички нас, професионализма на лекаря, компетенциите и уменията на ортезиста и кинезитерапевта или отговорността на родителя?! Как можем да разберем?

Рекламата:
Целта ми не е да правя реклама, а да ви информирам за това което се работи в България. Надявам се да съм бил полезен с информацията и да не съм ви отегчил. Продължавайте да се борите! Поставяйте всичко под съмнение!  Аз също продължавам да се уча и да търся максимално ефективната система от упражнения за това заболяване.  Само заедно в един голям екип можем да се справим!

Още веднъж поклон пред вас, родители,  срещнали се тази неприятна болест!

Здравейте Борислав,
Преди няколко дни идвахме при вас ,насочени от д-р ортопед В.Алексиев , беше късен час и за съжаление не можахме да  се срещнем.... Дъщеря ми  Николета е на 15г 7мес и е със сколиоза  с 25% изкривяване- измерено от същия ортопед.  Дълго време не можех да я убедя ,че трябва да започне комплекс от упражнения за изправяне на гръбначния стълб включително дихателни упражнения.. И така след дълга здравословна кампания в родата успях да убедя всички  че това е единствения начин да си върнем изправеното положение  и здравето на детето.  Вече дори трудния тинейджър разбра че това е начина - с ежедневна упоритост  и воля - да върна изправеното положение на гърба си. Сега идва следващия момент- От Карлово сме, а Ники учи в Пловдив. Може ли да дойдем при вас на консултация и да и покажете упражненията, и след това да ни насочите към кинезитерапевт  в Пловдив който работи по същия метод.. Има ли такъв? Място подходящо за деца на тази възраст и с подобни проблеми, където тя ще може да посещава ежедневно! (ще настоявам аз, а ако успява 3-4 пъти седмично ще съм доволна)?
Ортопеда препоръча Корсет.  Аз обаче все още вярвам в това че детето може да се оправи само с гимнастика но трябва да е под ръководство на опитен терапевт. Сама няма да се справи.
Моля Ви дайте ми съвет! .. и/или  ден/час за среща с вас..или насока  за Пловдив! Ортопеда ни даде ваша визитка..(мислех днес да ви звъня..не знам кога е удобно..)МОЛЯ Ви пишете ми на  pepinatoys@gmail.com
Благодаря Ви предварително!
Чувствам се като удавник който е вече  на дълбокото и търси "сламка да се Хване"...Знам детето расте надежда имам! и Вяра имам!
Поздрави Пепи


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 29 сеп 2015, 11:26
Здравейте, имате конктретно питане, на което не мога да отговоря, но се включвам, дано нямате нищо против. Скоро ли диагостицираха дъщеря Ви? Имате ли наблюдение от преди това, колко бързо прогресира изкривяването?
За съжаление съм в същото положение като Вас. Родител с много въпроси и дъщеря на същата възраст. Тя е диагностицирана когато беше в трети клас и въпреки усиленото плуване и ежедневните упражнения се наложи да носи корсет в продължение на около 3 години. Не смея да се намесвам но щом лекарят е препоръчал... Казвам само да не се заблуждавате, че е лесно да се промени положението  :cry:. Още нещо, че те скоро ще спрат да растат и това ограничава шансовете ни. Моля, не се сърдете за включването ми. Всеки случай е индивидуален, но за съжаление битката е жестока. Успех.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Fashionista в сб, 03 окт 2015, 02:48
Синът ми е на 15 години и има сколиоза 45° . Назначиха му корсет. Трябва да плува и да прави изправителна гимнастика. Моля ако знаете къде в Русе правят изправителна гимнастика и къде предлагат уроци по плуване за деца, които никога не са плували?
Благодаря на всички!

Здравей,

Аз ходех (май) в спортен комплекс Ялта, но трябва да питам майка ми за повече информация точно къде беше и дали изобщо още функционира като център за рехабилитация, понеже посещенията ми там бяха преди повече от 15 години, нямам много спомени :oops:. Там имаше изправителна гимнастика, всичко беше съобразено с вида на гръбначното изкривяване и градусите, също така са ми правили и специални масажи на мускулите на гърба, понеже получавах много силни схващания от лявата страна, където гръдния кош беше по-"свит". Плуване има в басейн Георги Димитров (до Кооп. пазар). По спомени преди няколко години, 50 лв. беше картата с 8 посещения и инструктор. Аз бях напълно начинаеща. Мисля че има и по-евтини карти за групови занимания и уроци. Други места с уроци по плуване са басейна в хотел Космополитан, мисля че и в Спортното училище имаше. Не съм сигурна за Локомотив.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в сб, 03 окт 2015, 10:52
Синът ми е на 15 години и има сколиоза 45° . Назначиха му корсет. Трябва да плува и да прави изправителна гимнастика. Моля ако знаете къде в Русе правят изправителна гимнастика и къде предлагат уроци по плуване за деца, които никога не са плували?
Благодаря на всички!

Здравей,

Аз ходех (май) в спортен комплекс Ялта, но трябва да питам майка ми за повече информация точно къде беше и дали изобщо още функционира като център за рехабилитация, понеже посещенията ми там бяха преди повече от 15 години, нямам много спомени :oops:. Там имаше изправителна гимнастика, всичко беше съобразено с вида на гръбначното изкривяване и градусите, също така са ми правили и специални масажи на мускулите на гърба, понеже получавах много силни схващания от лявата страна, където гръдния кош беше по-"свит". Плуване има в басейн Георги Димитров (до Кооп. пазар). По спомени преди няколко години, 50 лв. беше картата с 8 посещения и инструктор. Аз бях напълно начинаеща. Мисля че има и по-евтини карти за групови занимания и уроци. Други места с уроци по плуване са басейна в хотел Космополитан, мисля че и в Спортното училище имаше. Не съм сигурна за Локомотив.До колко се повлия от гимнастиката. Сега имаш ли изкривяване?

Пак да кажа, че имам позната с 100% възстановяване, която мисля е правила упражнения най-вече у дома. Има ли деца с реални резултати вече?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: НеПоКоРнА в вт, 06 окт 2015, 12:59
Има ли качена гимнастика някъде в нета и може ли поне малко да се разчита на нея?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в вт, 06 окт 2015, 22:20
Има ли качена гимнастика някъде в нета и може ли поне малко да се разчита на нея?

Има в руски сайтове или youtube, пак на руснаци съм гледала. Дори и да е на години някой, пак е хубаво да се прави. Който няма възможност, да ходи с учител да прави гимнастика, да не седи и не се отказвайте. Каза че за година и половина  помен нямало. А отделно какво казва, аз съм свидетел.  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Fashionista в ср, 07 окт 2015, 14:20

До колко се повлия от гимнастиката. Сега имаш ли изкривяване?

Пак да кажа, че имам позната с 100% възстановяване, която мисля е правила упражнения най-вече у дома. Има ли деца с реални резултати вече?

Нито корсетът, нито екстензиите, плуването или гимнастиката повлияха на изкривяването ми, може би защото тогава още бях в тийнейджърска възраст. Единственото, което ми повлия беше носенето на гипсов корсет за три месеца, който беше специфично оформен и благодарение на това, развитието на долната кривина в зоната на кръста спря. Сега металните ми пластини не обхващат тази област, което е чудесно. Оперираха ме в Горна Баня. По-назад в темата съм писала за различните проблеми след операцията като например т. нар. "flatback" синдром, както и появилата се компенсаторна кривина в долната част на врата.
И все пак, искам да подчертая колко важен е спорта за деца със сколиоза и че родителите трябва да ги насърчават да спортуват. И аз съм виждала случаи, в които упражненията са повлияли в посока намаляване на градусите на изкривяване, както и случаи, в които са спрели по-нататъшното му развитие и от там - премахнали са нуждата от операция. Така че не се обезсърчавайте!  :peace:
Ако на някой му е интересно, ето две снимки на изкривяването ми, както и на появилата се компенсаторна кривина, която се вижда в профил.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: consuela в ср, 07 окт 2015, 14:38
Здравейте,

За желаещите да практикуват плуване в района на Люлин, Обеля, Надежда, скоро ще има група, водена от треньор - кинезитерапевт. Басейните ще са 56 то училище в Люлин и комплекс Кристал, Обеля. За повече информация тел. 0888 527 183 - Даниела.

Поздрави!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: НеПоКоРнА в ср, 07 окт 2015, 22:15
Здравейте,

За желаещите да практикуват плуване в района на Люлин, Обеля, Надежда, скоро ще има група, водена от треньор - кинезитерапевт. Басейните ще са 56 то училище в Люлин и комплекс Кристал, Обеля. За повече информация тел. 0888 527 183 - Даниела.

Поздрави!
Може ли повече информация зя 56-то тук? По кое време ще се организират групите, цени, стават ли за деца?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Светъл Ден в ср, 07 окт 2015, 22:31
Здравейте, дъщеря ми е със сколиоза от 2 години. Сега е със корсет ,трети подред, двата са правени в България, а третия в Сърбия. Тези от България бяха без никакъв ефект, дори усложниха нещата, от този в Сърбия съм много доволна. Сега се интересувам от един вид операция, за да се отървем от корсетите, детето ми е вече на 13 и има комплекси" благодарение" на тях.
 Правим и упражнения по метода на Шрот, които също научихме в Сърбия.Лекарката е много добра , казва се Мина Йелачич. Тя ми каза ,ако искаме да научим упражненията при Чондов, но на нас ни трябваше и корсет, затова реших при нея да ходим.
 А операцията, за която се интересувам е API FIX - може да откриете сайта в нета( има и на български).


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 08 окт 2015, 10:00
Светъл Ден, благодаря за включването.  Не знаех за системата API FIX и дори се учудих да намеря информация на бълг. език. Доколкото разбирам се прилага над 30 грасуса.
Моля Ви, да споделите от първо лице за упражненията по метода на Шрот. Колко време на ден изискват, и може ли да се практикуват вкъщи, необходими ли са някакви уреди или приспособления? Считам че, когато се споделя повече информация, всеки има шанс да попадне на правилния за него лекар и метод на лечение.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Светъл Ден в чт, 08 окт 2015, 10:45
Упражненията изискват около 40 мин. на ден, вкъщи си сложихме шведска стена, трябват и едни специални ластици.
Специфични са упражненията, трябва да ви обучи специалист. Нужно е постоянство от детето и наблюдение от родителя. Аз си ги записах на видео и ги спазваме, колкото можем.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в чт, 08 окт 2015, 22:16
Колко струва операцията по този метод? И зависи ли от градусите или е фиксирана?
Прилага ли се при възрастни или само при деца и подрастващ гръб. стълб?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Светъл Ден в пт, 09 окт 2015, 09:31
За операцията не знам колко струва все още, когато разбера ще споделя.
 За възрастни, мисля че не става. Искаха ни рентгенови снимки, които  са в в наклонена поза, за да видят детето дали е гъвкаво.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 09 окт 2015, 10:55
Kakво мислите за заниманията с йога?
Някой има ли координати/и отзиви/ на Рени Стойкова?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в пт, 09 окт 2015, 19:11
Kakво мислите за заниманията с йога?
Някой има ли координати/и отзиви/ на Рени Стойкова?

Йога, само хата при Венцислав Евтимов. Мисля имат резултати и имат упражнения, специално при изкривявания.  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 12 окт 2015, 14:14
Не намирам информация дали Венцислав Евтимов преподава в момента.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: adelinda в пн, 12 окт 2015, 17:13
Не намирам информация дали Венцислав Евтимов преподава в момента.

http://stefibozhilova.com/?p=1602

Ще питам Стефи/не я познавам лично и вие може да и пишете/. да питам дали дава още уроци.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: IlkinKyamilov в вт, 20 окт 2015, 19:53
Мнението е изтрито, тъй като вече не е актуално.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 21 окт 2015, 10:06
IlkinKyamilov, компетентен за измерването на градуса може да е само лекар ортопед. Прави се въз основа на рентгенова снимка. Л.Л. с "просто око"  може само да види, че има проблем. Нито му е работа да изказва мнение колко са градусите, нито пък да коментира колко е сериозно положението. А положението при сколиоза винаги е сериозно. Голямо момче си, знай си правата, достатъчно време сте пропуснали. Може да отидеш на ортопед с направление или платено. Рентгенова снимка винаги сме плащали отделно.
За болката- не всички имат болка. Консултацията с лекаря ще те ориентира по-добре какво да правиш. Обикновенно се препоръчва ЛФК и плуване.
Извинявам се за назидателния тон но ми е омръзнало от Л.Л. всезнайковци.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Alicante в ср, 21 окт 2015, 10:57
Маруся, ще има ли по-късна група от гимнастиката в Изток?
Здравей "Пролетен дъждец", тази седмица стартира групата ни:
Вторник и Четвъртък от 17:00 до 18:00 часа. По-късна няма да има в тази зала.
Занимания със стартови часове от 18:00 и 19:00 има в другите зали.  :peace:


Здравейте! Къде точно в Изток има гимнастика при сколиоза? За възрастни ли е или за деца? Благодаря!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в ср, 21 окт 2015, 11:03
На Антон Чехов, точно в сградата на Общината на втория етаж. Обаче групите за вторник и четвъртък вече са пълни.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в ср, 21 окт 2015, 12:29
А има ли възрастен в темата, който е пробвал водна гимнастика? Дали има ефект за стягане на мускулатурата, по-малко болки и тн., вместо плуване? Изглежда ми интересна алтернатива. :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Alicante в ср, 21 окт 2015, 15:45
На Антон Чехов, точно в сградата на Общината на втория етаж. Обаче групите за вторник и четвъртък вече са пълни.

Жалко, а на друго място има ли възможност за посещения?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doli в ср, 21 окт 2015, 15:57
А има ли възрастен в темата, който е пробвал водна гимнастика? Дали има ефект за стягане на мускулатурата, по-малко болки и тн., вместо плуване? Изглежда ми интересна алтернатива. :peace:
Много е приятна водната гимнастика,всяко упражнение във водата се изпълнява с лекота,няма болка,натоварване или мускулна треска.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: elitsa_b в ср, 21 окт 2015, 17:56
Здравейте, рядко пиша в темата , но то е защото моето дете е с вродена сколиоза, а не придобита.Има два клиноводни прешлена симетрично разположени.
При нас лечението с упражнения не помага за изправяне а по скоро да запази текущото положение на гърба.Живеем в Бургас и не можем да правим гимнастка всяка седмица, затова ходим лятото за по седмица в София , за да научи детето на подходящи упражнения ,който да практикува у дома. В Бургас специалисти за ЛФК не съм намерила.Това лято водих детето точно при Борислав Чонгов.Мисля ,че гимнастиката по този метод Шрот е нещо средно между ЛФК и Йога. Има загряване на гръбните мускули, специални пози който опъват гръбнака на макс и се съчетават с вдишвания и издишвания за по- добро опъване.Горещо го препоръчвам на всички от София. Детето ми играе гимнастиката с удоволствие около 45 мин.Така редуваме стандартната гимнастика с тази по метода Шрот и не и е токова досадно. Всеки сам си решава за детето, относно резултати нищо не мога да кажа, но когато видят снимката всички ортопеди се притесняват от сериозното изкривяване, а като видят детето на живо се шокирват как може изобщо да не и личи.Може би комбинация между плуване , ЛФК и Шрот да помага повече от колкото само едно от трите.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в ср, 21 окт 2015, 19:00
Доли, да разбирам, че си посещавала  :roll:
А има ли ефект от нея (след нея), как ги усещаш нещата?
Знам, че по време на каквото и да е натоварване във водата, напрежението всъщност се поема от самата вода и именно това прави този вид упражнения приятни и без никакво усещане за натоварване  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doli в ср, 21 окт 2015, 22:33
Аз съм с много килца,болки в кръст,колене и т.н. Във водата се справям с всякакви упражнения,които на "сушата" не бих могла да изпълня.След това не чувствам никакво напрежение,а само приятна умора,свежест и виталност.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в ср, 21 окт 2015, 23:23
Доли, ако си от София, къде ходиш на водна гимнастика?

Аликанте, те събират желаещи за другите дни в Изток. Предполагам, ако се съберат достатъчно хора, ще има нови групи. Иначе в Манастирски ливади и Зона Б има места, но в Изток залата била малка.

Елица, в София къде сте ходили на ЛФК или е било само по Шрот?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doli в чт, 22 окт 2015, 00:15
Доли, ако си от София, къде ходиш на водна гимнастика?


http://vodna-aerobika.com/bg/grafik
Ходила съм в Спартак,Принцес,Анел,Св.София...вече по-рядко ходя,но когато съм на плуване си правя и упражненията


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в чт, 22 окт 2015, 11:22
Маруся, ще има ли по-късна група от гимнастиката в Изток?
Здравей "Пролетен дъждец", тази седмица стартира групата ни:
Вторник и Четвъртък от 17:00 до 18:00 часа. По-късна няма да има в тази зала.
Занимания със стартови часове от 18:00 и 19:00 има в другите зали.  :peace:


Здравейте! Къде точно в Изток има гимнастика при сколиоза? За възрастни ли е или за деца? Благодаря!
Здравейте, групите са смесени, защото виждайки какво правят децата, често майките заявяват желанието си да се включат, което разбира се се отразява изключително положително върху мотивацията на всички участници. Ето и линка за повече информация HEAL FIT GYMNASTICS в жк. Изток  (http://asemgroup.net/index.php?bs=HEAL-FIT-GYMNASTICS-%D0%B2-%D0%B6%D0%BA.-%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%A1%D0%95%D0%9F%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%92%D0%A0%D0%98&id=118)
УСПЕХ  :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в чт, 22 окт 2015, 11:30
На Антон Чехов, точно в сградата на Общината на втория етаж. Обаче групите за вторник и четвъртък вече са пълни.
Здравейте, има грешка в изнесената тук информация. В групата за вторник и четвъртък от 16:45 до 17:45 часа има още 2 места. При събиране на още желаещи има възможност за стартиране на още една група в същите дни, но с по-късен час, а за останалите дни от седмицата (понеделник, сряда, петък) текат все още записвания  HEAL FIT GYMNASTICS в жк. Изток (http://asemgroup.net/index.php?bs=HEAL-FIT-GYMNASTICS-%D0%B2-%D0%B6%D0%BA.-%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%A1%D0%95%D0%9F%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%92%D0%A0%D0%98&id=118)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: mimitodorova в чт, 29 окт 2015, 14:53
zdraveite iskam da vi popitam kakva e privilegiqta mi s telk 72%


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пт, 30 окт 2015, 11:30
Някой правил ли е проучване за рентгенова снимка обзорна на гръбначен стълб?
Интересува ме на първо място доколко е съвременен апаратът, за да е с най-ниско облъчване. На второ място ме интересуват и цените.
Засега разбрах, че навсякъде се хвалят с "най-новия, последния модел" и тн и това напълно ме демотивира да продължа с проучването. Затова се обръщам към вас.

В ортопедията в Горна баня 15 лв
В Света София - 70 лв
Другаде?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в сб, 31 окт 2015, 23:31
ЗаСлон, каква е тази снимка и кога се препоръчва?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в нд, 01 ное 2015, 00:13
обзорна предполагам, че означава на целия гръбначен стълб
искат я във фас, една проекция, в изправено положение


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 02 ное 2015, 10:08
Не разбирам :thinking:, винаги са снимали детето изправено анфас? За 1 път ли ще Ви снимат?
Аз съм била много наивна и дълго подценявах облъчването. В Горна баня сме правили снимките.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пн, 02 ное 2015, 17:37
За първи път, досега казваха, че няма изкривяване и не трябва снимка. Сега при нов ортопед - вече иска, а и аз искам, че ми писна да гадая и да ме жигосват - Ааа, вие сте от "онези" майки, дето само се взират и търсят под вола теле и тн, и четат много в интернет! Най-страшното е да отидеш информиран!

И друго - ортопедът пита има ли асиметрия в зрението и/или слуха, проблеми с равновесието, има ли изследване на вестибуларния апарат. и мъжът ми  се хвана за това, иска първо преглед, после рентген. Свързах се с такъв специалист, каза, че досега никой никога не е дори попитал за такава връзка. Аз съм първата.
Може с направление за невролог, по здравната каса. При първоначалния преглед на вестибуларния апарат ще се хване ако има проблем.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 03 ное 2015, 09:58
ЗаСлон, лекарите имат този навик да сдухват родителите, или ще ги подценят или ще ги наплашат излишно. Не се поддавай, познаваш си детето, и ако нещо не е наред ще разбререш.
 Интересно ми, е кой е този ортопед, който е препоръчал изследване за асиметрия в зрението и/или слуха, проблеми с равновесието, и изследване на вестибуларния апарат. (Може ли името му, дори и на лични, да го проуча.)
Наистина за 8 години никой не ни е насочвал за изследване в тези области. Единственото, което открихме задочно, а не чрез лекаря, е че има честа връзка между изкривяване на гърба и неправилното стъпване.
Интересно ми е да споделиш, защото при детето се развиха някои от тези симптоми (гадене и замайване, разклащане. Има и атигматизъм.) Ходили сме на невролог и не са ги свързали със сколиозата а с мигрена.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в ср, 04 ное 2015, 01:23
http://vertigo-bg.com/rologichno_bg.html При този лекар мисля да отидем за вестибуларния апарат, струва ми се че обича работата си. Както и ми хареса това, че преглежда с направление, за което писах.

Моето дете покрай друг очен проблем е проверявано и няма проблеми със зрението (но без разширяване на зениците, което значи ли, че е сигурно...)

Ортопедът се изказа за нашите тренировки по плуване 1 път седмично, че това е просто нищо. Дори и подплътено с 3 пъти в седмицата в АСЕМ изправителна гимнастика.

Вчера присъствах на тренировката  в АСЕМ (от 1 година  не съм го правила) и не повярвах на очите си какви сложни упражнения правят децата ми, как са се развили за 1 година - много съм доволна. Гордо взех решение и аз да тренирам с тях.  Стискайте ми палци! (трябва да си го сложа в лентичка това решение и да отброявам  :35: )
Да, по-приятно е да се отдаде човек на тренировки, отколкото да ходи по лекари и да чака диагнози - пожелавам го на всички  :bouquet:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: TanyaMJ в ср, 04 ное 2015, 16:43
Моето дете има асиметрия в зрението, а и според мен леки проблеми с весибулара. Не са ми казвали за връзка между двете, но може и да има. Ще ми е интересно какво ще ви препоръчат.

ЗаСлон, този ортопед какво препоръчва като работа с детето след като плуването и другата гимнастика са малко?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в ср, 04 ное 2015, 16:56
Още нямаме нужните изследвания и не сме се върнали при ортопеда.
а за плуването - каза най-малко 3 пъти седмично, а не като нас  1 път


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Regginna в вт, 24 ное 2015, 12:57
Моля препоръчайте ми добър ортопед в Плевен или София. Искам да заведа детето си, на 6 г. е. за преглед. Имам съмнение, че има някакъв проблем с гръбнака, не умее да кляка и странно се навежда, не може да докосне пръстите на краката си без да свие колената си. Аз също съм с гръбначно изкривяване и искам да съм сигурна, че не пропускам нещо, което може да се коригира ако се хване рано.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NESRIN_O в пт, 04 дек 2015, 18:29
Zdraveyte mami :) dasteria mi e na 13god. s diagnoza infantilna idiopatichna skoloiza 2-3 stepen koyato ne se korigira v izpraveno i legnalo polojenie.Ot fevruari mesec  sme po lekari izpravitelna gimnastika,fizioterapiya,pluvane,a ot May mesec nosi korset no skoliozata se razviva ortopeda ni prasta za operaciya yanuari mesec no vse oste neznaem Tokuda ili Gorna Bania.Mojete li da mi kajete implantite plastat li se ili vsicko se reshava na mesto koya bolnica bihte mi preporachali :roll:?Blagodaria vi predvaritelno


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NESRIN_O в пт, 04 дек 2015, 18:51
Zdraveyte mami :) dasteria mi e na 13god. s diagnoza infantilna idiopatichna skoloiza 2-3 stepen koyato ne se korigira v izpraveno i legnalo polojenie.Ot fevruari mesec  sme po lekari izpravitelna gimnastika,fizioterapiya,pluvane,a ot May mesec nosi korset no skoliozata se razviva ortopeda ni prasta za operaciya yanuari mesec no vse oste neznaem Tokuda ili Gorna Bania.Mojete li da mi kajete implantite plastat li se ili vsicko se reshava na mesto koya bolnica bihte mi preporachali :roll:?Blagodaria vi predvaritelno dali izobshto da ya podloja na operaciya?

zdraveite az sam na 18 godini i imam skulioza. minalata godina mi praveha operaciq na grybnachniq stalb i sled tova bqh 3 meseca v gips.Posle mi kazaha 4e trqbva da nosq plastmasov korset 2 godini dokato se razvivam,no predi edin mesec mi izlezna neshto na razreza podobno na papka  i hodih na pregled v sf.Docenta koito me operira mi kaza che organizmat mi ne moje da ponasq inplantantite i zatova trqbva da gi mahna.A ako gi mahna me e strah da ne se izkrivq oshte pove4e.Toi mi kaza che nqma,no men me e strah,zashtoto predi mi kaza che inplantantite trqbva da stoqt v men do kato stana na  19 god. v smisal dokato se razvivam i sega neznam kakvo da pravq dali da gi maham ili ne.Ako nqkoi znae ne6to molq da mi otgovori zashtoto naistina neznam kakvo da pravq.Predvarittelno blagodarq:)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: pipi68 в пт, 11 дек 2015, 11:29
zdraveite iskam da vi popitam kakva e privilegiqta mi s telk 72%
Ако си дете двойни детски + 260лв.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: pipi68 в пт, 11 дек 2015, 11:30
Zdraveyte mami :) dasteria mi e na 13god. s diagnoza infantilna idiopatichna skoloiza 2-3 stepen koyato ne se korigira v izpraveno i legnalo polojenie.Ot fevruari mesec  sme po lekari izpravitelna gimnastika,fizioterapiya,pluvane,a ot May mesec nosi korset no skoliozata se razviva ortopeda ni prasta za operaciya yanuari mesec no vse oste neznaem Tokuda ili Gorna Bania.Mojete li da mi kajete implantite plastat li se ili vsicko se reshava na mesto koya bolnica bihte mi preporachali :roll:?Blagodaria vi predvaritelno dali izobshto da ya podloja na operaciya?

zdraveite az sam na 18 godini i imam skulioza. minalata godina mi praveha operaciq na grybnachniq stalb i sled tova bqh 3 meseca v gips.Posle mi kazaha 4e trqbva da nosq plastmasov korset 2 godini dokato se razvivam,no predi edin mesec mi izlezna neshto na razreza podobno na papka  i hodih na pregled v sf.Docenta koito me operira mi kaza che organizmat mi ne moje da ponasq inplantantite i zatova trqbva da gi mahna.A ako gi mahna me e strah da ne se izkrivq oshte pove4e.Toi mi kaza che nqma,no men me e strah,zashtoto predi mi kaza che inplantantite trqbva da stoqt v men do kato stana na  19 god. v smisal dokato se razvivam i sega neznam kakvo da pravq dali da gi maham ili ne.Ako nqkoi znae ne6to molq da mi otgovori zashtoto naistina neznam kakvo da pravq.Predvarittelno blagodarq:)
това е много стара информация. Миналата година правихме операция на моята дъщеря и има съвсем съвременен метод. Без корсети и тем подобни.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: pipi68 в пт, 11 дек 2015, 11:39
Zdraveyte mami :) dasteria mi e na 13god. s diagnoza infantilna idiopatichna skoloiza 2-3 stepen koyato ne se korigira v izpraveno i legnalo polojenie.Ot fevruari mesec  sme po lekari izpravitelna gimnastika,fizioterapiya,pluvane,a ot May mesec nosi korset no skoliozata se razviva ortopeda ni prasta za operaciya yanuari mesec no vse oste neznaem Tokuda ili Gorna Bania.Mojete li da mi kajete implantite plastat li se ili vsicko se reshava na mesto koya bolnica bihte mi preporachali :roll:?Blagodaria vi predvaritelno
За инплантите можете да кандидатствате пред фонда за лечение на деца. Избирате си болница и от там ще Ви дадът писмо колко ще струват инплантите и другите консумативи. С това писмо и набор от документи , които ще си ги изтеглите от сайта на фонда им ги пращате или ги носите на място. След около месец време ви уведомяват дали сте одобрени.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Regginna в пт, 11 дек 2015, 13:17
Толкова хора в тази тема, а никой не може да ми сподели едно име на ортопед? Все пак сте се консултирали при някого.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: pipi68 в пт, 11 дек 2015, 16:36
Толкова хора в тази тема, а никой не може да ми сподели едно име на ортопед? Все пак сте се консултирали при някого.
Нас през всичките години ни консултираше д-р Яблански от Токуда а кенезотерапевт ни беше Василка Вълова


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в пт, 11 дек 2015, 16:39
Пипи, доволна ли си от Василка? Всъщност тя ли ви водеше рехабилитацията или Мария? Питам, тъй като виждам деца при втората.
Как протичат заниманията при деца? Масажи има ли или само гимнастика?
Аз ходя от няколко седмици в практиката и имам подобрение в болките. Упражненията за вкъщи са ми елементарни. Искам да заведа и детето. Затова разпитвам как процедират с деца?

Регина, ние сме ходили при Кацаров.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Regginna в пт, 11 дек 2015, 16:47
Благодаря Ви! И Кацаров ли е в София, в коя болница?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в пт, 11 дек 2015, 16:53
В Пирогов, но има и частен кабинет, в който преглежда и с направления.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: pipi68 в вт, 22 дек 2015, 15:57
Пипи, доволна ли си от Василка? Всъщност тя ли ви водеше рехабилитацията или Мария? Питам, тъй като виждам деца при втората.
Как протичат заниманията при деца? Масажи има ли или само гимнастика?
Аз ходя от няколко седмици в практиката и имам подобрение в болките. Упражненията за вкъщи са ми елементарни. Искам да заведа и детето. Затова разпитвам как процедират с деца?

Регина, ние сме ходили при Кацаров.
 
Нас ни консултираше Василка и съм много доволна от нея.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: pipi68 в вт, 22 дек 2015, 16:05
Пипи, доволна ли си от Василка? Всъщност тя ли ви водеше рехабилитацията или Мария? Питам, тъй като виждам деца при втората.
Как протичат заниманията при деца? Масажи има ли или само гимнастика?
Аз ходя от няколко седмици в практиката и имам подобрение в болките. Упражненията за вкъщи са ми елементарни. Искам да заведа и детето. Затова разпитвам как процедират с деца?

Регина, ние сме ходили при Кацаров.
 
Нас ни консултираше Василка и съм много доволна от нея.

Не няма масажи, само упражнения на на всеки три месеца правихме снимка за да види как придържа корсета и съответно ни казваше дали да продължим с упражненията или ни вмъкваше още. Искам да кажа, че упражненията ни бяха за мускулите на гърба, мускулите на корема и за мускулите на краката. За 6 месеца, направихме мускулния корсет /искам да кажа че мускулите по целия гр.стълб се оформиха/ и имахме 6 плочки на корема. Но бяхме много постоянни. Сутрин сваляме корсета и 30 минути гимнастика и вечер.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: pipi68 в вт, 22 дек 2015, 16:07
Пипи, доволна ли си от Василка? Всъщност тя ли ви водеше рехабилитацията или Мария? Питам, тъй като виждам деца при втората.
Как протичат заниманията при деца? Масажи има ли или само гимнастика?
Аз ходя от няколко седмици в практиката и имам подобрение в болките. Упражненията за вкъщи са ми елементарни. Искам да заведа и детето. Затова разпитвам как процедират с деца?

Регина, ние сме ходили при Кацаров.
 
Нас ни консултираше Василка и съм много доволна от нея.

Не няма масажи, само упражнения на на всеки три месеца правихме снимка за да види как придържа корсета и съответно ни казваше дали да продължим с упражненията или ни вмъкваше още. Искам да кажа, че упражненията ни бяха за мускулите на гърба, мускулите на корема и за мускулите на краката. За 6 месеца, направихме мускулния корсет /искам да кажа че мускулите по целия гр.стълб се оформиха/ и имахме 6 плочки на корема. Но бяхме много постоянни. Сутрин сваляме корсета и 30 минути гимнастика и вечер.

Ние като отидохме при нея бяхме с 32 градуса за три месеца с носене на корсет, плуване и гимастика ги свалихме на 22 градуса.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в вт, 22 дек 2015, 23:43
...

Ние като отидохме при нея бяхме с 32 градуса за три месеца с носене на корсет, плуване и гимастика ги свалихме на 22 градуса.
Пипи, разбирам, че сте се отчаяли и сте напарвили операция при 22 градуса? не е било възможно заради възрастта да се продължи с корсета и упражненията ли?

Някой правил ли е проучване за рентгенова снимка обзорна на гръбначен стълб?
Интересува ме на първо място доколко е съвременен апаратът, за да е с най-ниско облъчване. На второ място ме интересуват и цените.
Засега разбрах, че навсякъде се хвалят с "най-новия, последния модел" и тн и това напълно ме демотивира да продължа с проучването. Затова се обръщам към вас.

В ортопедията в Горна баня 15 лв
В Света София - 70 лв

Другаде?

Най-накрая направихме снимката в Горна баня - голяма грешка! Заради препоръката от работещ там. Специално с нашето изискване за снимка на целия гръбнак - рентгенът не го хвана.  Можеше да ни кажат, нима не знаят колко сантиметра обхваща!
И сега ще чакаме 1 година, отново в неведение...

Другото - трябваше с боси крака, а беше с обувки .
Засега казаха , че е под границата за изкривяване, но трябва всеки ден спорт (при нас е 3пъти седмично)

Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 23 дек 2015, 10:19
ЗаСлон, снимахме детето няколко години на всеки 6 месеца, т.е. всеки път когато ни викаха на преглед. Няколко пъти са правили по 2 снимки, включително и с корсета. Винаги е била с обувки, изобщо е била гола само над панталона. Пиша това, защото мисля, че се притесняваш от облъчването. Винаги са ни казвали че риска от него е по-малък от риска да не се вземат навременни мерки. Тъжно и трудно е да се вземат такива решения но за жалост трябва.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: pipi68 в пт, 08 яну 2016, 09:39
...

Ние като отидохме при нея бяхме с 32 градуса за три месеца с носене на корсет, плуване и гимастика ги свалихме на 22 градуса.
Пипи, разбирам, че сте се отчаяли и сте напарвили операция при 22 градуса? не е било възможно заради възрастта да се продължи с корсета и упражненията ли?

Някой правил ли е проучване за рентгенова снимка обзорна на гръбначен стълб?
Интересува ме на първо място доколко е съвременен апаратът, за да е с най-ниско облъчване. На второ място ме интересуват и цените.
Засега разбрах, че навсякъде се хвалят с "най-новия, последния модел" и тн и това напълно ме демотивира да продължа с проучването. Затова се обръщам към вас.

В ортопедията в Горна баня 15 лв
В Света София - 70 лв

Другаде?

Най-накрая направихме снимката в Горна баня - голяма грешка! Заради препоръката от работещ там. Специално с нашето изискване за снимка на целия гръбнак - рентгенът не го хвана.  Можеше да ни кажат, нима не знаят колко сантиметра обхваща!
И сега ще чакаме 1 година, отново в неведение...

Другото - трябваше с боси крака, а беше с обувки .
Засега казаха , че е под границата за изкривяване, но трябва всеки ден спорт (при нас е 3пъти седмично)


Когато сваляхме градусите бяхме на 5г. , 13 години борба ту сваляме при израстването връщахме, после пак сваляхме и така докато в пубертета  изведнъж прогресирахме и стигнахме 90 градуса се решихме да направим операцията, за което не съжаляваме. Сега се чувстваме добре , нямаме болки в краката и ръцете /защото при нас имаше болка/ .Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: _ivanova в вт, 12 яну 2016, 10:50
Здравейте дами, дъщеря ми е на 23 и до сега никой от лекарите и не е забелязал изкривяване, дори и ние не сме. Тя е доста висока, но не е имала рязко израстване. От месец и половина има сериозни оплаквания за болка в опашната област и краката. Постепенно болката се пренесе около плешките, врата и по целия гръбначен стълб. Първият ортопед и изписа стелки и обезболяващи- Аркоксия и Бевит. Пи ги две седмици, но нямаше ефект. Прати ни на невролог. Той каза че има възпаления на нервните лумбо-сакрални коренчета. Изписа Нивалин и Тилкотил. От Нивалина повръща, а от Тилкотила никакъв ефект. Заведохме я на физиотерапевт, който забеляза изкривяване, но по негово мнение е изместване или изкривяване, което се е получило от неправилен седеж на стол, тъй като дъщеря ми чертае на компютър от 4години и не седи много изправена, каза и че това е поправимо с наместване и упражнения. Обаче болката не я отпуска и след масажа и упражненията при него, а напротив- увеличи се. За това отидохме при втори ортопед, който ни постави диагнозата инфантилна сколиоза след снимка на половината гръбначен стълб, понеже била висока.. 12градуса измери, но към врата според него било повече.. твърдо убеден, че е от малка и с думите от сега нататък ще те боли повече, няма лечение, приеми го.. Болките се усилват, няма сили за упражнения, много сме уплашени, не знаем какво да правим. Дали да търсим трети ортопед, ако изкривяването е получено в следствие на седеж, поправимо ли е.. Казаха ни да не правим никакви упражнения поне 20дни, но нея я боли още повече и почва да се обездвижва, което не знам дали не вреди повече. На физиотерапевт каза да не ходим повече. Болката в краката възможно ли е да е свързана с изкривяването, защото и тя стана много силна, а според лекарите няма връзка. Ще се радвам ако някой, който е открил проблема си на тази възраст, да сподели как да действаме или поне да препоръча лекар във Варна, който да помогне, а не да разстройва и без това отчаяно от болка момиче.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в вт, 12 яну 2016, 12:10
Ако имате възможност, направете ЯМР на цял гръбнак. Не облъчва и ще изключите хернии.
Ако нямате възможност, тогава по-добре на трето мнение, но при някой известен ортопед.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: пейдж в пт, 15 яну 2016, 20:12
Привет на всички! Искам да попитам колко често правите снимки. Моето дете е с 12 градуса изкривяване. И толкова много се бях притеснила, едва дочаках да минат няколко месеца откак почнахме плуване и гимнастика да отидем на контролен преглед. Обаче отново снимка и този път даже две, в профил и анфас. Дори и с просто око се вижда, че кривината е намаляла. Ортопеда така и не пожела да изчисли точно градусите, важното за него било че няма прогрес. Терапевката от ЛФ потвърди, че и с просто око се вижда че вече е по-малко, но колко точно ще каже след като изчисли. Но много ме притесни друго, улисана в проблема и в желанието си да видя как стоят нещата и дали има някакво подобрение, не се замислих за облъчването. Първата снимка я правихме август, а ето днес и две наведнъж. И сега ми е едно притеснено. И най-тъпото е, че питах два пъти ортопеда, и той каза няма проблем, достатъчно време е минало. ЛЛ и тя така твърдеше, а на мен сега ми е така притеснено. Дали не му навредих нещо на детето.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в пт, 15 яну 2016, 22:19
Аз правя веднъж годишно в образен център "Спектър". Няма проблем. То и не е нужно да е по-често.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zai4eee в ср, 27 яну 2016, 16:24
Къде в центъра /София/ има ЛФК за възрастни? Може и Овча купел.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в ср, 27 яну 2016, 16:33
В болницата по рехабилитация Овча купел, на Т-образното кръстовище на Любляна. Но там бяхме много разочаровани от остарелите методи за деца, внимавай дали за възрастни е добре.
Бяхме с направление от ортопед, но емоционално ни беше във вреда.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: zai4eee в ср, 27 яну 2016, 16:41
И аз за там се сетих, но не ми се занимава с направления. Ще си плащам и искам да е в удобно време вечер или събота/неделя и обстановката да е приятна. Не ми се гледат кисели физиономии...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 28 яну 2016, 12:24
В Токуда работят и с възрастни. Когато водих детето там "групата" ни за 17.00часа беше от 2 възрастни и 1 дете. Ние бяхме с направление за 10 дни, т.е. 10 занимания, но може и платено.
Иначе с всеки кинезитерапевт, който е с опит със сколиозата може да се уговорите за индивидуални занимания.
:
Това ме подсеща, че може би е добре да сложим координатите на кинезитерапевтите, с които сме работили и сме доволни.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в вт, 02 фев 2016, 14:01
http://www.varna.utre.bg/2016/02/01/357206-zapisvat_detsa_s_grubnachni_izkrivyavania_v_obshtinska_programa_za_profilaktika

Варна:
Оздравителна програма продължава и тази година. Записванията стават на адрес: ул."Селиолу" 39А e-mail: mcrsm@abv.bg и тел. 052/613 781


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: kapelina в пн, 08 фев 2016, 10:17
Здравейте!
Дъщеря ми е с 30/33 градуса сколиоза, корсет, лечение по метода на Шрот при Боби Чонгов и плуване 3 пъти седмично.
Въпросът ми е - може ли да се яви на ТЕЛК и къде и как става това в София?

Благодаря много!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в вт, 09 фев 2016, 10:42

Това ме подсеща, че може би е добре да сложим координатите на кинезитерапевтите, с които сме работили и сме доволни.
Разбира се!
Аз бих написала кинезитерапевтите, които успяха да мотивират децата ми. Това е от решаващо значение за мен -другото беше невъзможност. Но знам само по едно име - Калин, Таня, Александър - в груповите занимания на АСЕМ.

Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DLf в чт, 03 мар 2016, 10:25
Здравейте, включвам се в темата, защото и на нас ни се налага да започваме лечение. Дъщеря ми е на 12 години и 4 месеца, с просто око се вижда, че се прегърбва доста и има изкривяване. Ходихме при д-р Димов в 14 поликлиника и той иска да направим рентгенова снимка на целия гръбначен стълб. Оказа се, че при нея по-сериозния проблем е, че има странично изкривяване, незнам колко градуса е, снимката ще покаже. Въпросът ми е и при вас ли след определени периоди на лечение лекарите изискват да се прави отново рентгенова снимка? Това ли е единствения начин, за да се види как върви лечението? Извинявам се за въпроса, но мен малко ме притеснява, че на деца, се налага да се правят толкова снимки и то на такава голяма повърхност от тялото. Ще следя темата и ще съм благодарна за инфото.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Кристиян Иванов в чт, 03 мар 2016, 12:56
Здравейте, снимките са задължителни за да се проследи прогреса на изкривяването(във ваши случай сколиоза). Това се прави с цел да се вземат необходимите мерки, в случай че изкривяването прогресира.
С най-добри пожелания


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DLf в чт, 03 мар 2016, 16:43
Здравейте, снимките са задължителни за да се проследи прогреса на изкривяването(във ваши случай сколиоза). Това се прави с цел да се вземат необходимите мерки, в случай че изкривяването прогресира.
С най-добри пожелания

А имате ли представа за метода оптична томография? Съвсем случайно днес прочетох в нета, че може да се използва вместо рентген. Незнам обаче къде в София се използва, защото пише само за очни клиники, никъде за гръбначни изкривявания. Ето линка, където го споменават. http://lekuva.net/26643/gospodin-rentgen-tolkova-li-ste-opasen.html (http://lekuva.net/26643/gospodin-rentgen-tolkova-li-ste-opasen.html) Там пише:"...За диагностика на проблеми с гръбначния стълб при децата съществува методът на оптичната томография – това е абсолютно безвредно изследване, основано на използването на обикновения лъч светлина."


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marychery в чт, 03 мар 2016, 23:51
Здравейте . Моят син е на 15г с кифоза и 61 градуса изкривяване. Водих го при д -р Иванов в Токуда. Доктора препоръча стягане на гърба, плуване и рехабилитация. В Токуда лагерът за деца с гръбначни изкривявания струва 850лв и засега се въздържах да ги запиша.  Синът ми тренира гребане и това донякъде стяга гърба. Казаха ни,че на всеки 6м трябва да е на контролен преглед и да се прави нова снимка.ще се радвам на всякаква информация , която би ми била полезна


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в нд, 06 мар 2016, 18:16
Tedito27, всеки път преди и след снимките съм като болна от притеснение. Мarychery, при  61 градуса не препоръчват ли операция?
Някои от вас правил ли е ЯМР за проследяване на сколиозата. Има ли специфика? Предполагам, че трябва да се плати, едва ли някой ще даде направление?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DLf в пн, 07 мар 2016, 20:21
Tedito27, всеки път преди и след снимките съм като болна от притеснение. Мarychery, при  61 градуса не препоръчват ли операция?
Някои от вас правил ли е ЯМР за проследяване на сколиозата. Има ли специфика? Предполагам, че трябва да се плати, едва ли някой ще даде направление?
И аз затова се ядосвам...направо ми се реве. Колкото за ЯМР-то - обадих се в диагностичен център "Спектър". В темата една майка го спомена. Там има ЯМР, който е открит и е подходящ за деца. Като говорих с лекаря там и му обясних, че трябва целия гръбнак да се снима, той ми каза, че това отнема около час и половина без прекъсване, при което детето трябва да лежи абсолютно неподвижно. Гръбнака има 3 основни части и всяка част се заплаща. Там е 270 лв. на част. Другото нещо е, че явно ортопедите искат снимка, защото е в изправено положение, гръбнака все пак се натоварва механично, а при ЯМР детето лежи...Относно направление незнам дали лесно може да се даде. Ще съм благодарна обаче, ако някой така проследява заболяването и даде инфо. Просто с рентгена такова облъчване се получава, че и аз незнам.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в пн, 07 мар 2016, 20:53
Правила съм ямр на цял гръбнак в Пирогов. Около 50мин беше. Парите бяха около 600,но съм забравила с точност колко.Но сколиозата не се ли вижда само на снимка? Аз правих заради проблеми с прешлените. Имам лека сколиоза, която не е коментирана на ямр.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marychery в пн, 07 мар 2016, 23:28
Tedito27, всеки път преди и след снимките съм като болна от притеснение. Мarychery, при  61 градуса не препоръчват ли операция?
Някои от вас правил ли е ЯМР за проследяване на сколиозата. Има ли специфика? Предполагам, че трябва да се плати, едва ли някой ще даде направление?
всъщност лекаря заговори и за операция, но повтори многократно, че операцията е доста сериозна стъпка и задължително първо се опитва с гимнастика и стягане на гърба. Освен че тренира гребане, синът ми започна да посещава и този клуб.https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHjK3Vwa_LAhXFlCwKHVW_COoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kyokuten.net%2F&usg=AFQjCNH7D59j3YHh1Rrj8BPVF3Frk7ZzAg
Освен с бойни изкуства се занимават ис  гимнастика, която е подходяща и за различни заболявания. Синът ми прави упражнения които са подходящи за него поне 2 пъти на ден. Дали ще даде резултат, ще видиме септември.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 09 мар 2016, 10:26
Tedito27, всеки път преди и след снимките съм като болна от притеснение. Мarychery, при  61 градуса не препоръчват ли операция?
Някои от вас правил ли е ЯМР за проследяване на сколиозата. Има ли специфика? Предполагам, че трябва да се плати, едва ли някой ще даде направление?
И аз затова се ядосвам...направо ми се реве. Колкото за ЯМР-то - обадих се в диагностичен център "Спектър". В темата една майка го спомена. Там има ЯМР, който е открит и е подходящ за деца. Като говорих с лекаря там и му обясних, че трябва целия гръбнак да се снима, той ми каза, че това отнема около час и половина без прекъсване, при което детето трябва да лежи абсолютно неподвижно. Гръбнака има 3 основни части и всяка част се заплаща. Там е 270 лв. на част. Другото нещо е, че явно ортопедите искат снимка, защото е в изправено положение, гръбнака все пак се натоварва механично, а при ЯМР детето лежи...Относно направление незнам дали лесно може да се даде. Ще съм благодарна обаче, ако някой така проследява заболяването и даде инфо. Просто с рентгена такова облъчване се получава, че и аз незнам.
Да по-лесно е със снимка и по евтино, но с течение на времето се правят много такива, понякога и повече от 1 наведнъж. Затова се интересувам дали някой се следи с ЯМР и по-точно, дали ЯМР ще даде обективно за проследяване на състоянието изображение.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: DLf в ср, 09 мар 2016, 16:49
И аз се интересувам от това. В темата някои майки са писали, че правят по 1 ЯМР на година, затова ще сме благодарни, ако се включат и споделят мнение. Още повече като се знае къде точно е изкривяването, си мислех, може ли след това при проследяването да се прави ЯМР само на тази област, а не на целия гръбнак? И наистина ОК ли е, че ЯМР-то се прави в легнало положение?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: klopess в чт, 10 мар 2016, 22:06
Здравейте ,дъщеря ми сега навърши 17 години има 30 процента сколиоза,водили сме я на прегледи при проф.Танчев ,който всеки път ни казва че ,със спиране на растежа ще се стопира изкривяването ,но на мен ми се струва ,че нещата се влошават.Четох за лагера шрот ,някой ако е водил детето си ,моля за  мнение.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Маруся14 в чт, 17 мар 2016, 10:03
Здравейте мили майки,
в качеството си на пациент и човек, който има отношение по темата качвам няколко материала, които са логически обвързани и се надявам да дадат повече яснота за процесите, които се случват в телата на децата ни.  :hug:
Приятно четене:
За емоционалното и физическо здраве на децата ни (http://www.puls.bg/health/children/news_21476.html)
Срещата на децата с „умните“ технологии - Протракция (http://asemgroup.net/index.php?bs=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%E2%80%9E%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%E2%80%9C-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&id=133)
Срещата на децата с „умните“ (smart) технологии - Кифоза (http://asemgroup.net/index.php?bs=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%E2%80%9E%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%E2%80%9C--(smart)-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%9A%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%B0-&id=134)
За връзката между плоскостъпието и сколиозата - Част 1 Повече за плоскостъпието (http://asemgroup.net/index.php?bs=%D0%97%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82-1-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE&id=135)
За връзката между плоскостъпието и сколиозата - Част 2 Сколиоза (http://asemgroup.net/index.php?bs=%D0%97%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82-2-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0&id=136)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в пн, 21 мар 2016, 01:50
И аз се интересувам от това. В темата някои майки са писали, че правят по 1 ЯМР на година, затова ще сме благодарни, ако се включат и споделят мнение. Още повече като се знае къде точно е изкривяването, си мислех, може ли след това при проследяването да се прави ЯМР само на тази област, а не на целия гръбнак? И наистина ОК ли е, че ЯМР-то се прави в легнало положение?

Аз правя ЯМР всяка година, но не на дете, а на себе си.
Да, може само на една област, така се и прави, след като се локализира проблема.
ЯМР на гръбнак се прави само в легнало положение и при възрастни, и при деца. Не боли и не е страшно  :) В "Спектър", но в базата им в Обеля, само там е открит, а в другата, в парк хотел Москва не е.
Направления за това изследване никой не дава вече. Или поне аз от години не се мога да се добера до такова. Аз си плащам 320лв. Плаща се, дори и в болница да си, макар че това не е редно. Имам такъв пресен пример от миналата седмица. Иначе няма да го направят.
Това е положението.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 21 мар 2016, 10:15
 Unknown_lady, ти със сколиоза ли си ( познато име но така и не помня)?
Ако имя S-образна сколиоза, и зоните са 2?
Всъщност май е най-добре е да се пита директно в СПЕКТЪР (но пък ме е страх да не се полакомят- чисто търговски, и да платя ненужно такава голяма сума).  Unknown_lady, ако искаш сподели по-подробно. Необходимо ли е да се инжектира контраст?
Допълвам си текста. Звъннах в Спектър и ми обясниха че, ЯМР в случая не е подходящ, точно защото се прави в легнало положение. Жалко.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в пн, 21 мар 2016, 13:45
Unknown_lady, ти със сколиоза ли си ( познато име но така и не помня)?
Да, със сколиоза. Прави се само на проблемното място, там, където има болка. Сега, ако местата са 2 и са проблемни и двете, ще се направи и на двете, но предполагам се плаща повече. Това ще ти го каже личния лекар. Контраст на мен не са ми правили и мисля, че не е нужно.
Иначе в Спектър са коректни, ходила съм и в двете им бази, ако не се налага нещо, няма да те накарат да го правиш и да плащаш излишно. А какво трябва да снимаш, то си го пише на талонче - или от джипито, или от специалиста, при които си била на преглед. Това талонче не е направление, само описва състоянието ти, както и какво трябва да се снима.
Ами това е, ако има нещо друго, питай. Дано да съм била полезна  :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 22 мар 2016, 10:50
Unknown_lady,благодаря. Аз вече писах, че вчера говорих по телефона и какво ми казаха. Странно е, че се разминава информацията  :thinking:.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID553114839 в сб, 26 мар 2016, 15:41
Здравейте . Моят син е на 15г с кифоза и 61 градуса изкривяване. Водих го при д -р Иванов в Токуда. Доктора препоръча стягане на гърба, плуване и рехабилитация. В Токуда лагерът за деца с гръбначни изкривявания струва 850лв и засега се въздържах да ги запиша.  Синът ми тренира гребане и това донякъде стяга гърба. Казаха ни,че на всеки 6м трябва да е на контролен преглед и да се прави нова снимка.ще се радвам на всякаква информация , която би ми била полезна
Здравейте, и моят син е на 16 г. с кифоза 65 %, изкривяване на гръбначния стълб 20 %. Също установени от д-р Иванов в Токуда. Смятам да го запиша за тази гимнастика през юни въпреки цената, защото, като си направите сметка - 850 лв за 10 дни по 4 часа и половина - излиза долу-горе по 20 лева на час, което е даже по-малко от парите за 1 час масаж или рехабилитация. А казват, че имало голяма полза от тази гимнастика... стига и в къщи после да я правят... Защото иначе няма смисъл, но толкова е трудно да се бори човек с тийнейджъри.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marychery в сб, 26 мар 2016, 19:45
Да така е права си. Аз ако успея ще го запиша за юни. Но на този етап съпругът ми остана без работа, а ние сме с 3 деца. Малкият е за за урологична операция другата седмица...
Но аз публикувах един лик по -нагоре.  Моят син прави редовно упражненията които му показаха в този клуб. Не мога да кажа има ли подобрение това ще се види на следващата снимка.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marychery в нд, 27 мар 2016, 01:19
 :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID553114839 в нд, 27 мар 2016, 13:40
Линка за Горна баня болницата ли? Или някой друг?
То и ние не сме цъфнали и вързали, че и по другият хвърчат уроци, но нали правим всичко за децата.
Намерих линка за клуба, но моят ходи на футбол и няма време за друго, ако успея да го накарам да ходи на плуване, ще викам ура!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Anelka087 в пн, 04 апр 2016, 16:56
Здравейте, интересува ме дали има възрастни които да са оперирани в последните години?Също наскоро четох за операция , но с Apifix , дали е въведен този метод в Б-я?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Dimana_Y в вт, 05 апр 2016, 11:20
Здравейте,
за първи път се включвам в темата. След като прочетох доста от вашите отговори се поуспокоих. Нашия случай е такъв. дъщеря ми е на 11 години, октомври месец ходихме профилактично на лекар и той откри гръбначно изкривяване - сколиоза,  18 градуса, наплаши ни изключително много с операции и корсети ако не вземем мерки (сега от вашия форум разбирам наистина, че 18 градуса не е толкова страшно, както казва и нашата кинезитерапевтка). Започнахме да ходим при кинезитерапевтката Стилияна Димова(в Ориндж фитнес) и за 6 месеца стойката на детето се подобри много. Ходим 2 пъти седмично индивидуално на гимнастика, понякога и на групи и 3 пъти на плуване


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 06 апр 2016, 10:16
Dimana_Y, здравейте, радвам се, че сте започнали с плуване и упражнения, и че вече има резултат.  Включвам се за да Ви кажа нещо. Децата в пубертета започва да ги мързи и се опитват всячески да избегнат досадните задължения, а точно сега се расте най-бързо, което създава предпоставка в неблагоприятна посока за сколиозата. Мисълта ми е, че трябва да я наблюдавате много стриктно. Успех.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в пт, 08 апр 2016, 18:34
Това как ви се струва: http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=915966 ?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в пт, 08 апр 2016, 18:47
На мен рехабилитатор ми е казвал да избягвам подскоци, респективно народни танци.
Но все пак не съм дете, може би има значение.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Unknown_lady в нд, 10 апр 2016, 19:05
Някой знае ли къде в София има ЛФК за възрастни, за предпочитане в източните райони.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID1392044191 в пт, 22 апр 2016, 13:14
Здравейте! За първи път пиша в темата и искам да попитам сколиозата хронично заболяване ли се води?Става въпрос за дете на което му предстои детска градина и във формата за кандидатстване има отметка за хронични заболявания.На лекар ще ходим чак другия месец,а времето за подаване на заявления тече  :(


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: consuela в пт, 22 апр 2016, 15:53
Здравейте Емилия,
Сколиозата се определя като хронично заболяване, тъй като е с дълго протичане във времето и с прогресивен в повечето случаи характер.
Предполагам, че детенцето е на около 3 години и за да бъде поставена тази диагноза, изкривяването е доста сериозно. Консултирала ли сте се с ортопед или сама поставихте диагнозата?

Поздрави,
Даниела


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID1392044191 в пт, 22 апр 2016, 19:30
Да консултирала съм се,даже два пъти вече сме ходили на физиотерапия, но никой не ми е казал колко градуса е изкривяването.Казаха ми да я водя на плуване и да прави гимнастика.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: consuela в нд, 24 апр 2016, 21:50
Здравейте Емилия,

Бих Ви препоръчала как да действате в случая, но виждам, че сте от Пловдив и за жалост нямам информация къде да отидете във Вашия град.
Направете снимка и започнете своевременно гимнастика и плуване. В случая постоянството е задължително.

Желая Ви успех!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: alexandra78 в пн, 25 апр 2016, 15:59
Здравейте,
Скоро някой да има детенце оперирано от сколиоза - по точно в Токуда?
Синът ми е със 45 градуса горе и 35 - долу и обмисляме варианта.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: violenza в пн, 25 апр 2016, 19:34
Емилия, синът ми има сколиоза с 18 градуса изкривяване, която се доказа чрез снимка при доц. Спасов, градусите на изкривяването се измерват чрез снимка на гръбначния стълб.
Ние от два месеца ходим на физиотерапия в спортния диспансер, също ни препоръча и силиконова стелка за повдигане на единия крак,  за да се спомогне изправянето на гръбначния стълб. Поне веднъж седмично го водя и на плуване.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID1392044191 в вт, 26 апр 2016, 13:29
А къде ходите на плуване,че аз така и не можах да намеря информация за басейни в Пловдив?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: The Invisible в вт, 26 апр 2016, 13:34
басейни в пловдив
-соу матевски
-вси
-младост
-тримонциум


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: violenza в вт, 26 апр 2016, 16:51
А къде ходите на плуване,че аз така и не можах да намеря информация за басейни в Пловдив?

Ние ходим на басейна до ВСИ, при треньор, който е запознат със състоянието му и му дава специализирани упражнения, цената на едно посещение е 15лв, с карта мисля се пада по 13лв


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: The Invisible в вт, 26 апр 2016, 16:56
А къде ходите на плуване,че аз така и не можах да намеря информация за басейни в Пловдив?

Ние ходим на басейна до ВСИ, при треньор, който е запознат със състоянието му и му дава специализирани упражнения, цената на едно посещение е 15лв, с карта мисля се пада по 13лв
леле вси ударно дигат цените


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 27 апр 2016, 10:55
А къде ходите на плуване,че аз така и не можах да намеря информация за басейни в Пловдив?

Ние ходим на басейна до ВСИ, при треньор, който е запознат със състоянието му и му дава специализирани упражнения, цената на едно посещение е 15лв, с карта мисля се пада по 13лв
Violenza, запозната ли сте какви упражнения дава треньорът. Конкретни упражнения във водата, стил плуване или нещо друго?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: violenza в пт, 29 апр 2016, 10:07

Violenza, запозната ли сте какви упражнения дава треньорът. Конкретни упражнения във водата, стил плуване или нещо друго?

Упражненията са специализирани за неговото изкривяване, за съжаление обаче не съм запозната точно какви са, защото аз го оставям и после взимам, попитах го, но той не може да ги обясни, от един час тренировка само половината е с конкретни упражнения.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID1190231027696409 в пт, 29 апр 2016, 16:44
Здравеите ! И моето дете е със сколиоза 35градуса Препоръчаха ни за сега корсет,Шрот терапия и гимнастика Видях че има запознати с тези лагери и моля да ми кажете кога ще има наскоро къде се записва,някакъв саит... или каквато и да е информация.Също да попитам има ли някои които е ползвал по различен корсет от пластмасовитве че ми се струват много груби и травмиращи и има ли резултат? Благодаря предварително!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marychery в пт, 29 апр 2016, 17:18
Шрот лагера се провежда в Токуда и струва 850 лв.  Провежда се като 10 дневен курс. Определено от корсета има ефект. Моят син не е корсет засега, но имам позната чието дете беше с доста висок градус сколиоза и подобрение имаше след носене на корсет. Той се носи постоянно.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: klopess в пт, 29 апр 2016, 19:01
Лекар ли назначава носенето на корсет ? Дъщеря ми има 30 изкривяване ,вече е на 17 години ,ходихме на прегледи при проф,Танчев,но след като попитах за корсет ,той ми отговори ,че няма смисъл и вече е голяма за корсет и понеже растежа й вече спира и заболяването нямало да прогресира.Но мисля да я запиша и аз следващия път на шрот лагера,защото май нещата не стоят така ,както ме успокояваше доктора.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID1190231027696409 в пт, 29 апр 2016, 19:12
Корсета е задължителен по време на разтежа може би за това не ви е предложен .Ние ходихме в Токуда при д-р Яблански. А мен ме интересува кога ще има курс ако знаете пишете


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: klopess в пт, 29 апр 2016, 20:04
Следващият лагер е от 01.07 ,и след това септември .Ето сайта   http://www.scoliosabg.com/


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gabiplus в ср, 11 май 2016, 11:57
Здравейте мами, напоследък забелязвам, че синът ми се прегърби видимо. Той е на 13 години. Моля, препоръчайте ми лекар, който може да ни препоръча рехабилитация или някаква друга форма на терапия. Къде да го заведа за консултация?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: denitza2009 в чт, 12 май 2016, 12:13
Здравейте,

Дъщеря ми е на 10 години. Преди 3 седмици започна да се оплаква от болки в гърба. Водих я на лекар, после на специалист ортопед. Съвсем начална форма на сколиоза. Обаче детето го боли гърба. С какво да почнем първо и по-спешно, за да намалеят болките, не може все на Нурофен да се кара. Снимката също показва, че процеса е почнал наскоро. Според лекаря заради тежка раница. Но аз се питам дали и китарата не е дала отражение, детето свири почти всеки ден последните 4 години. Приключваме с китарата вече, ще свири само за удоволствие, за да не стои в едно и също положение с часове. Плуване, физиотерпия, а нещо друго какво може да се направи? Приемам всякакви съвети  :hug:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: klopess в чт, 12 май 2016, 13:06
Моля,мамите  на децата които са посетили шрот лагера за мнения.Има ли поне малко видимо подобрение след посещение на курса,дали изобщо има смисъл от него ?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nikidi в чт, 12 май 2016, 13:50
Здравейте,обръщам се към всички с проблем сколиоза.в момента съм на 35г.и съм оперирана от сколиоза преди 22г.за мой голям късмет не в бг а в Америка и мога да кажа че се чуствам отлично.имам две прекрасни деца и съвсем нормален начин на живот.операцията беше дълга и сложна-7ч.но на 2рия ден д-ра ме изправи на крака да ходя а на 7мия ден ме изписаха от болницата.никаква рехабилитация не съм правила и от 20г.не съм ходила на преглед по този повод,защото съм ок.така че аз съм "за "операция когато се налага.  Само да кажа че мойта беше s образна много бързо прогресираща и са налагаше операция.и имам доживотни импланти по целия гръбнак. 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 12 май 2016, 14:33
Моля,мамите  на децата които са посетили шрот лагера за мнения.Има ли поне малко видимо подобрение след посещение на курса,дали изобщо има смисъл от него ?
+ 1
_Dana_, на дъщеря ми откриха сколиоза във 2 клас. За да й облекча раницата, говорих с учителите и купих още по 1 бр учебници по всеки предмет - 1 за училище + 1 вкъщи(+ малки тетрадки до 40 листа), така до седми клас вкл. Сега (10клас) раницата пак е много тежка но си я носи. За китарата и аз съм си го мислела но моето дете свири рядко, затова пък, с часове седи да учи и после рисува. Няма как да й кажа не учи мамо, преписвай, когато можеш :(


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: denitza2009 в сб, 14 май 2016, 08:49
Kaktus, това е добра идея за следващата учебна година ще я приложа. А имало ли е детето болки и как се справяхте с тях?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в сб, 14 май 2016, 10:22
Още тази година може да говорите с учителите или класната. Сигурна съм, че имат още нераздадени стари учебници и с нищо няма да ги затрудните. Ако сменят кабинетите, просто помолете учителя да държи учебника в бюрото си, и когато влезе в час да го дава. (Моето дете много се притесняваше, от това, че другите ще й се смеят но с разговори решихме този проблем.) Болката, мисля зависи от това, къде е изкривяването. Тя няма. Аз обаче имам, в моменти на най - силна болка съм правила упражненията на детето и ме е облекчавало. Когато се почви и цикъл, болката може да става още по силна.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID1190231027696409 в нд, 15 май 2016, 21:44
Ще се опитам да отговоря на някои от мамите . Що се отнася до избора на лекар ще Ви е нужен само за поставяне на диагноза и измерване на градусите и ще Ви каже да чакате докъто детето стигне до операция.Идете при който и да е ортопед От там нататък ще са ви нужни добри физиотерапевти ,кинезитерапевти и изработка на корсет ако е необходимо .Записах дъщеря си на Шрот терапия в Токуда от 1 юли за съж.на последното свободно място Имат големи успехи тези лагери Ще пиша след него за резултата след това има от 1 септември .Лечението трябва да е комплексно и мн сериозно и съм оптимист за резултатите .Успех на всички :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 16 май 2016, 10:00
Liliq Petrova, моля Ви да пишете веднага след Шрот терапията. На колко години е детето?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: _ivanova в пн, 16 май 2016, 13:00
http://m.grabo.bg/varna/zdrav-grab-0m8ww4z Някой пробвал ли е такава физиотерапия?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: nizza в пн, 16 май 2016, 17:59
Здлавейте, аз бих искала да попитам две неща: Първо, знаете ли дали народните танци са вредни за гръбначните изкривявания? Кинезитерапевтите казват, че да, защото набиващите движения вредят. На други места чета обратното. Скоро се надявам да отидем и при лекар...
И тук стигаме до вторият ми въпрос: Кажете добър ортопед. Танчев е единият, казаха ми много хубави неща за Тивчев. Яблански е другият в Токуда. За него час има чак юли, за Танчев - юни. Тивчев не мога да го намеря.
Вие от кого сте доволни?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: alexandra78 в вт, 17 май 2016, 10:03
Здлавейте, аз бих искала да попитам две неща: Първо, знаете ли дали народните танци са вредни за гръбначните изкривявания? Кинезитерапевтите казват, че да, защото набиващите движения вредят. На други места чета обратното. Скоро се надявам да отидем и при лекар...
И тук стигаме до вторият ми въпрос: Кажете добър ортопед. Танчев е единият, казаха ми много хубави неща за Тивчев. Яблански е другият в Токуда. За него час има чак юли, за Танчев - юни. Тивчев не мога да го намеря.
Вие от кого сте доволни?

По втория въпрос - ние с хлапето сме били само при Яблански в Токуда - внимателен е и обяснява спокойно. Отговори на всичките ми въпроси. Ще продължим да ходим при него.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 17 май 2016, 11:18
Nizza, ние сме ходили най-често в  http://orthomed-bg.com/ при Д-р Мирослав Тодоров. Може да се мине с направление, като не се чака или записва човек, просто отиваме рано, защото понякога има много хора. Не е много по обясненията, и е поредпазлив в даването на прогнози. (Съвет към всички е да си записвате въпросите преди да влезете при лекаря, защото, поне аз в суматохатя и притеснението забравям да питам важни неща.)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Fashionista в нд, 22 май 2016, 00:58
http://m.grabo.bg/varna/zdrav-grab-0m8ww4z Някой пробвал ли е такава физиотерапия?

Здравейте,

На мен ми е прилагана преди 19 години, когато все още не ме бяха оперирали и изпробвахме всякакви начини за намаляване или спиране на изкрияването. С тази разлика, че беше част от двуседмична терапия в болница, след която ми беше поставен гипсов корсет за 3 месеца. И самото легло не беше толкова модерно. Лекарят препоръча на родителите ми (тогава бях на 12) да го правим и вкъщи и баща ми просто направи легло и допълнителни уреди като в болницата.
Накратко, представляваше легло, с колани в средната част, които минаваха през кръста, което се накланяше назад, така че лежащия да виси под някакъв ъгъл. Не знам как по-добре да го опиша, затова намерих снимка с подобно положение на тялото (http://media.snimka.bg/4805/015865973.jpg), само че ъгъла при екстензията е по-малък. Освен колани около кръста има и колани, минаващи през главата, под брадичката и тежест, завързана към тях. Коланите на кръста придържат тялото, докато тези през главата плюс тежестта помагат за издърпването и разтягането на гръбначният стълб. Звучи и изглежда като уред за мъчения, дори си спомням, че в болницата мина група от млади хора, учещи в медицинския и едно момиче ме гледаше много тъжно и каза "горкото дете"  :D
Наистина не е приятно, нито като гледка, нито като усещане, но смятам, че помогна. Това и гипсовият корсет, който носих 3 месеца, спряха и намалиха изкривяването в областта на кръста, и в момента операцията ми е само в Торакалния сегмент на гръбнака. Разбира се, при мен беше прилагана часове всеки ден, в продължение на може би месец или повече, а не само за 30 мин. Плюс упражнения за укрепване на мускулите.
Минавала съм през: физиотерапия, пластмасов корсет, екстензии, гипсов корсет за 3 месеца, операция, гипсов корсет за 6 месеца, в тази последователност.  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: stela_artois в ср, 25 май 2016, 13:43
Здравейте,

Всеки понеделник в МЦ Ортомед към болница по ортопедия -Горна Баня започва индивидуално Шрот обучение с кинезитерапевт Борислав Чонгов.
Продължителност: 5 дни (от понеделник до петък) по 2 часа на ден.
Цена: 240 лв за индивидуално обучение
Записвания за понеделник, 6 юни 2016г.

Всекидневни занимания по метода Шрот в група- всеки делничен ден по график.
Продължителност: 1 час.
Групите са до 5 човека. Включване в  група става след преминато Шрот обучение в МЦ Ортомед.
Телефон за записване: 0884 717 888

Линк към сайта на МЦ Ортомед:
http://orthomed-bg.com/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: НеПоКоРнА в пт, 01 юли 2016, 07:21
Попаднах на това в нета:
http://www.hipo.bg/bg-product-details-661.html
Дали би могло да има някакъв ефект или е поредната гавра? newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в пт, 01 юли 2016, 09:47
Виждала съм го и преди, може би придържа гърба по-изправен и пречи за допълнително изкривяване, но за друг ефект не знам.

Да питам пак, от много време търся координати на специалисти в София, които се занимават с възрастни - преглед, консултация, евентуално операция? Т.е специалист, който освен да може да даде оценка на състоянието, да прави и операции. Но естествено се интересувам от много добър. Попадам на различни имена, някои са ортопеди, други са неврохирурзи. Отделно, че повечето се занимават само с деца. Направо не знам какво да търся вече  :crazyeyes:
Тези операции като цяло са нови за страната ни и не знам до колко са успешни към този момент.
Някой да се включи? :roll:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marychery в пт, 01 юли 2016, 10:11
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu5uvP2tHNAhWLhRoKHeYUBCIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tokudabolnica.bg%2Fbg%2Forthopedics-and-traumatology%2Fteam-orthopedics&usg=AFQjCNFOEpbX8ByEO0Lz-kYYJlYYiIR4aA
Аз водя моят син при д-р Иванов. Занимават се и с възрастни.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doli в пт, 01 юли 2016, 11:35
...V.I.P... ,препоръчвам ти проф. Любен Стоков,работи в Софиямед


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в пт, 01 юли 2016, 16:39
Не помня тук ли бяхме обсъждали ортопедични столове? Бяха някакваи специални и доста скъпи. Някой може ли да даде линк отново?
Обмислям да купя такъв стол на детето. Вие какво мислите?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в пт, 01 юли 2016, 18:25
Доли, благодаря. :bouquet:
И ти ли си с такъв проблем? Явно си доволна от професора, виждам, че е бил или още е и в Горна Баня.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: vedi_84 в пт, 01 юли 2016, 19:24
Привет мили хора ....имам лека форма на кифоза но и увреждане в грабнака 5.6.7 прешлен получавам междуребрена невралгия  постояно от няколко месеца съм по болници на болкооспокяващи и кортикостероиди дайте някви препоръки благодаря


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Doli в пт, 01 юли 2016, 23:38
Доли, благодаря. :bouquet:
И ти ли си с такъв проблем? Явно си доволна от професора, виждам, че е бил или още е и в Горна Баня.
Била съм негова пациентка,както и съпруга ми и др наши близки. Всички сме доволни от професионализма и човечността му.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в нд, 03 юли 2016, 11:37
Не помня тук ли бяхме обсъждали ортопедични столове? Бяха някакваи специални и доста скъпи. Някой може ли да даде линк отново?
Обмислям да купя такъв стол на детето. Вие какво мислите?

Следя активно темата, но не помня да съм чела за такъв стол. Като го намериш го покажи :)

Ние купихме топка за гимнастика и на периоди детето седи на нея докато учи или когато гледа филм. Пак на периоди я използваме за гимнастика със същите упражнения като от тренировките в JK
Голям срам, ние прекъснахме от 4 месеца всякаква двигателна дейност.
Но как в къщи цялата тренировка се опуква за 10-15 минути "всичките упражнения сме ги направили по няколко пъти", а там е 1 час...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gabiplus в вт, 19 юли 2016, 15:08
Здравейте, синът ми е на 13 години и според мен е видимо прегърбен. Консултацията с ортопед показа, че има леко изкривяване и му препоръчаха стандартните неща- спане на твърд матрак и плуване. Аз бях убедена, че лекарят ще препоръча да носи колани за кифоза, но той каза, че ние може да купим такива на наша отговорност. Неговото мнение обаче е, че нещата трябва да останат без външна намеса. Смятате ли, че трябва да заведа детето при друг ортопед за второ мнение? Страхувам се да не изпуснем благоприятен период, в който изкривяването може евентуално да бъде коригирано с подходящи колани. Посъветвайте ме нещо и ми препоръчайте конкретен специалист в София, с който бих могла да се консултирам.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Dimana_Y в вт, 19 юли 2016, 22:14
Здравейте отново,
ще се опитам да помогна с това, което зная покрай моята дъщеря.
Народните танци не са полезни от гледна точка на това, че се се подскача твърде много, което действа неблагоприятно за гръбначните изкривявания.

Здравейте, синът ми е на 13 години и според мен е видимо прегърбен. Консултацията с ортопед показа, че има леко изкривяване и му препоръчаха стандартните неща- спане на твърд матрак и плуване. Аз бях убедена, че лекарят ще препоръча да носи колани за кифоза, но той каза, че ние може да купим такива на наша отговорност. Неговото мнение обаче е, че нещата трябва да останат без външна намеса. Смятате ли, че трябва да заведа детето при друг ортопед за второ мнение? Страхувам се да не изпуснем благоприятен период, в който изкривяването може евентуално да бъде коригирано с подходящи колани. Посъветвайте ме нещо и ми препоръчайте конкретен специалист в София, с който бих могла да се консултирам.
А пробвали ли сте със занимания с кинезитерапевт? Дъщеря ми ходи на гимнастика индивидуално при кинезитерапевтка 2 пъти седмично и на плуване 3 пъти седмично от 8 месеца и на последния преглед д-р Георгиев казва, че сме прескочили най-опасния момент.
Казват, че дори и да се носят колани, корсети, няма ли здрава мускулатура няма никакъв смисъл, защото няма какво да държи гърба изправен.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: tendenz в ср, 20 юли 2016, 15:30
Здравейте бихте ли ми препоръчали добър кинезитерапевт в София?
Става въпрос за сколиоза при дете.
Dimana_Y мога ли да ви помоля за координатите на вашата кинезитерапевтка на ЛС?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в чт, 11 авг 2016, 11:40
Попаднах на този клип, дано да е полезен за някой.
https://www.youtube.com/watch?v=etthipr-Aqg (https://www.youtube.com/watch?v=etthipr-Aqg)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в чт, 11 авг 2016, 12:08
Благодаря за клипчето!

Препоръчайте ортопед в София, който се занимава точно с гръбначни изкривявания.
Искам лятото да заведа детето на преглед и се чудя при кого.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: _ivanova в вт, 16 авг 2016, 17:46
Здравейте, за назначаване на физиотерапия в Ортомед, при кого първо трябва да си запиша преглед, ортопед или при физиотерапевт? А къде другаде бихте ми препоръчали физиотерапия?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в нд, 04 сеп 2016, 12:37
Напоследък чета за боуен терапия.
Някой да има отзиви от първа ръка? Възможно ли е наистина да помага при изкривен гр. стълб. :roll:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 07 сеп 2016, 14:35
Пробвали сме боуен. Детето ходи около 1г. Имаше промяна в градусите-малка, но не мога да кажа дали само боуен е причината. Паралелно, имаше плуване и всекидневни упражнения, и корсет... В момента също прави кратък курс боуен. Аз съм на мнение, че дори малко да помогне е от полза. Освен това, самите процедури са много отпускащи и детето ги харесва.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: slavi_d в вт, 27 сеп 2016, 16:43
Kaktus s usmivka, упражнения Шрот ли сте правили или други? И още един въпрос, ако позволите - корсета за постоянно носене ли е или друг? Този въпрос е породен от това, че докторът, при когото ходим спомена, че има такива, които не се носят през цялото време. И след като Вашето дете плува и прави упражнения, това би трябвало да става без корсет или греша? Дъщеря ми е с наскоро открита сколиоза и започнахме шрот терапия, но терапевтката казва, че ще бъде успех, ако задържи градусите и не спомена за намаляне. Та се чудя за корсет за през нощта.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 29 сеп 2016, 23:06
Slavi_didi, не не е правила Шрот упражнения.
Корсет се слага, когато градусите наближат 20. Лекарите затова искат снимки на 6 месеца, да следят своевременно как се развива сколиозата и всичко е много индивидуално. Корсетът не е по избор на пациента, да не говорим, че носенето му е травмиращо за детето (и за родителите). Единственото, което мога да кажа е, че е важно да се плува, да се правят подходящи за конкретното дете упражнения и по възможност да не се носят тежки раници, като последното е много трудно. И дано не се стига до корсет.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: slavi_d в пт, 30 сеп 2016, 09:50
Благодаря, Кактус с усмивка! Не бих направила нищо на своя глава, но питам, защото доктора спомена, че има такава възможност и някои пациенти ги ползвали, но той не гарантирал, че има ефект (нещо в този смисъл или поне аз така го разбрах)  При дъщеря ми градусите са 16. Прави си упражненията старателно, без нито една вечер пропусната. Плува. Силно се надявам да не се стига до носене на корсет, но ако има вариант за "превантивно" носене само в къщи, бих пробвала, за да не стигнем 20 градуса и да трябва постоянно носене.   


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пт, 30 сеп 2016, 10:49
Браво! Дано всички в темата да се похвалят с изпълнителни деца и разбира се с успехи!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 30 сеп 2016, 22:24
Slavi_didi, важно е детето да се наблюдава от ортопед. Ако е необходино или се съмнявате в компетентността му, се консултирайте с повече от 1. Не знам какво Ви е споменал лекарят. Корсетът , който носи детето беше от твърда пластмаса, изключително травмиращ за гледане, неудобен,
:
като уред за мъчение.
Доколкото знам, носенето му "отслабва "мускулите.... Колко голяма е дъщеря Ви? Всичко е индивидуално, дали е в "горна възрастова граница"  когато растежът спира, или пък й предстои тепърва да дърпа на височина. От нас родителите зависи децата да разберат, че нещата не са безобидни.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: пейдж в сб, 01 окт 2016, 08:49
Kaktus s usmivka, кой е по-благоприятният вариант (ако въобще има такъв в тази ситуация) тепърва да предстои растежа или да завършва? Може ли да ми обясниш повече затова? 

 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в сб, 01 окт 2016, 21:14
Kaktus s usmivka, кой е по-благоприятният вариант (ако въобще има такъв в тази ситуация) тепърва да предстои растежа или да завършва? Може ли да ми обясниш повече затова? 


Ами какво да обясня, като не съм лекар... Всичко е индивидуално, но  все пак растежът спира в един момент около 17-18-20г. Казват, че тогава градусите се задържат...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: slavi_d в пн, 03 окт 2016, 11:24
Slavi_didi, важно е детето да се наблюдава от ортопед. Ако е необходино или се съмнявате в компетентността му, се консултирайте с повече от 1. Не знам какво Ви е споменал лекарят. Корсетът , който носи детето беше от твърда пластмаса, изключително травмиращ за гледане, неудобен,
:
като уред за мъчение.
Доколкото знам, носенето му "отслабва "мускулите.... Колко голяма е дъщеря Ви? Всичко е индивидуално, дали е в "горна възрастова граница"  когато растежът спира, или пък й предстои тепърва да дърпа на височина. От нас родителите зависи децата да разберат, че нещата не са безобидни.
Не се съмнявам в компетентността на доктора, тъкмо напротив. Дъщеря ми е на 12. Има още да расте, но последната година израстна много - вече е 160см.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Wiktoriana в пт, 07 окт 2016, 16:27
Дъщеря ми е на 8 години и е с 30 градуса гръбначно изкривяване.
При кой лекар да отидем д-р Стоков или д-р Джеров, моля за съвет.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: marinapetrova80 в чт, 20 окт 2016, 12:55
Регистрирах се единствено за да дам малко информация, за родителите, които имат нужда от рехабилитация.
Отдавна следя темата, не само тук, но и в другите сайтове и социални мрежи.
От скоро имаме домашен спортен комплекс и трябва да кажа, че сме много доволни.
Не искам да звучи, като спам, за това няма да давам линкове.
Който се интересува, може да потърси в Гугъл "спорткидс" или във ФБ
Поздрави на всички и повече търпение и упоритост на всички мами.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 21 окт 2016, 10:08
Marinapetrova80, закупуването на домашен спортен комплекс не решава проблема, ако не се използва за подходяща тренировка/рехабилитация. Там е уловката.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в пт, 21 окт 2016, 11:54
Нашите упражнения са само с тежестта на тялото. Общо са 4 с по три серии и едно разтягане. В началото й бяха доста трудни.
Може ли да споделите вашите деца колко упражнения правят и колко време им отнема?
Планкове правят ли? Чудя се дали да не включим и тях.

Препоръки за хранене получавали ли сте за по-бързо и добро изграждане на мускулна маса?

Ако някой има желание да опише упражненията, които прави детето му, ще е много полезно да обменим инфо. Надявам се да се включат повече хора  :pray:

:
Ето нашите:
1.Легнало положение по гръб. Единият крак свит в коляното. Другията изправен. Притискаме кръста към постелката, стягаме корема, така че да хлътне добре. Повдига изправения крак нагоре. Стреми се да не движи таза, да не издува корема, да не мърда нищо друго освен крака.
2. Легнало поожение по корем. Ръцете покрай тялото.Завъртаме дланите навън и стягаме лопатките. Опитваме се да ги придвижим една към друга максимално. Брадичката е долепена до врата. Главата е успоредна на пода. Държи опредлен брой секунди.
3. Легнало положение по корем. Ръцете са протегнати напред. Повдига гърдите и ръцете напред. Брадичката е долепена, главата успоредна на пода. Стреми се ръцете да са покрай ушите и изправени. Държи определен брой секунди.
4. За плоскостъпие. Ходене с вдигнат палец на крака. Също и вдигане на палеца и задържане.
5. Разтягане в седеж, прави крака, опит да се хванат пръстите на краката, без да се свиват коленете.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: skarletini в сб, 22 окт 2016, 17:47
Пролетен дъждец, нашите упражнения бяха като вашите(имаше и други,но не си ги спомням много добре), правехме ги близо година и носихме корсет.Сега носи втори корсет дъщеря ми  и ходи на лечебна гимнастика.Този месец трябва пак да ходим до София, че закъсняхме с около два месеца.С първия корсет имаше подобрение, за жалост сега не сме толкова стриктни да видим какво ще покаже рентгена като отидем.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 25 окт 2016, 10:40
Пролетен дъждец, детето е имала подобни на вашите упражнения.
За 7-8 години няколко пъти сменя упражненията. Всеки, с когото сме се консултирали има различна система и препоръчва различно. Първите, назначени в Горна Баня, бяха, ако си спомням добре, 12-13. и повечето се изпълняваха с гирички. Много трудни. После (след година- две в Токуда й назначиха др. комплекс, наблягащ основно на разтягане... В последната година работи с 1 кинезитерапевтка, която периодично й сменя упражненията. Имаше и за разтягане и с ластик.
Аз вече не я наблюдавам докато ги изпълнява, за да може да се съсредоточи и да ги изпълни максимално точно, а и да не я притеснявам. Когато беше малка обаче, я следях, защото имах чувството, че ако 1 ден пропусне упр. е фатално (много се бях стресирала), и второ за да видя дали ги изпълнява правилно. Др. е въпросът, че аз не съм специалист и няма как да разбера, дали ги изпълнява правилно.
Това, което съм разбрала е, че е необходимо периодично да се вижда със кинезитерапевт. Като времетраене обикновено й отнемат от 20 мин. до 45мин. Осен това са й казвали, че е препоръчително да се правят сутрин, за да се раздвижат мускулите, но съобразно ангажиментите  й в училище това също варира.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: пейдж в чт, 03 ное 2016, 09:45
Здравейте! Аз отново съм в паника, което пък ми пречи да мисля, и всъщност само рева и страхът все повече ме обзема. Дъщеря ми е на 7г. Преди 1 година видяхме че единият мускул е по изпъкнал. Ходихме на ортопед, правихме снимка. Сколиоза. Ортопеда каза ок.10-12гр. На око преценка. Тръгнахме на плуване, гимнастика. След шест месеца направихме нова снимка, кинезитерапевтката, която ни водеше гимнастиката ги преначерта и измери. Каза, че на първата снимка изкривяването е било по-голямо отколкото са ни казали. 14 градуса и след шест месеца е паднало на 10 градуса. Естествено се успокоих, имах надежда и бях сигурна че с много труд и настояване нещата ще се оправят. Знаете колко е трудно да накараш едно 7 годишно дете да разбере колко е важно да плува и да ходи на гимнастика. Но от няколко дни ми се струва, че изкривяването се е увеличило. Тя е много висока пък слаба, 135 см и 22кг. и ми се струва че като я погледна странично едната половина на гърба е по изпъкнала напред от другата. Като се наведе надолу и направи котешки гръб, кривината се вижда, но не много голяма. Лошото е, че незнам къде да я заведа, ходихме на 3 ортопеди в Бургас, но нито един не остави у мен чувство на сигурност. Общи приказки набързо, нищо конкретно. Веднъж в месеца идва и проф.Владимиров и се чудя там ли да я запиша. Имате ли някакви впечатления от него? Да ми препоръчате добър ортопед в Бургас?
Всъщност вече не искам и да чета, че съвсем потъвам, но това че е още малка и расте, а тя е и много гъвкава, с плуване и много спорт има ли шансове да се оправи или поне да се стопира до тук? Всъщност има ли и такива случаи, в които децата да се оправят или винаги нещата вървят все по на зле?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Кристиян Иванов в чт, 03 ное 2016, 22:08
Здравейте!
За съжалявам, но не познавам ортопеди в Бургас, но бих ви посъветвал да потърсите помощ в болницата по ортопедия и травматология в Горна баня - гр. София.
С най-добри пожелания,
К. Тахтаков


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в пт, 04 ное 2016, 00:17
Здравей Пейдж!

Първо за Владимиров. Срещата ни с него беше по повод на рецидив на туморно образование около ключицата на детето. Платихме 100 лв. за да каже, че от операцията /преди 2г. и половина/ е останала дупка в тялото и организма се е опитал да я запълни и затова тумора се е образувал отново. Отказа да гледа дисковете от скенера, защото според мен не разбираше какво да гледа.
Прецени си сама дали да се консултирате с него.
По отношение на ортопедите в Бургас. Преди няколко години, когато детето беше на 4г. и половина 3-4 дни преди Гергьовден се появи силна парализираща болка в рамото и прилежащата ръчичка от страната на туморчето. Всички ортопеди или бяха в отпуск за празниците, или с пълни графици. Никой не се съгласи извън графика да ни приеме въпреки спешната ситуация и възрастта на детето. Накрая попаднах на Челебиев, който уж беше без предварително записване, но след като чакахме около час половин час преди края на работното му време на вратата му почука мъж и когато излезе да го приеме обяви, че мъжът е полицай поради което ще го приеме с предимство /имало такова нареждане/, а ние да не чакаме защото прегледа на полицая ще изчерпи работното му време. Това че детето е със силни болки и предстояха 5-6 почивни дни изобщо не го отрази. И в тази отчайваща ситуация единствен д-р Лъчезар Томов /който е завеждащ ортопедично отделение/ въпреки че нямаше свободни часове в графика каза да заведа детето в отделението и там го прегледа, ходихме на снимка, пак в отделението я занесох и постави диагноза. През м.09 същата година една сутрин детето се събуди със силни болки във врата и гърба. Снимката показа сколиоза. Знаех, че единствено на Томов мога да се доверя и го заведох при него. Детето беше на 5г. и няколко дни и поради това докторът не повярва на диагнозата и предположи че снимката е компрометирана от стойката на самото дете. За да не се облъчва отново в този момент каза да го заведа след 6 м. И докато детето отказваше да позволи на лекаря да пипне и огледа гръбчето докторът забеляза, че синът ми има дюстабан и веднага назначи стелки /всъщност за тази възраст са супинатори/. След 6м. снимката показа двустранно изкривяване. Първоначално ни даде направление за физиотерапия -10 посещения за усвояване на упражнения. Разбира се детето изобщо не разбираше и саботираше заниманията, но не се отказах. Опитах и в къщи да го накарам да играе /осигурих точилка - тояжка и голяма гимнастическа топка/, но на крехката си тогава и не толкова крехка сега възраст той така и не прие в къщи да прави упражнениянения. Самостоятелно в къщи играе гимнастика инцидентно да кажем 10-на пъти за изминалите 4г. Още след първата снимка договорих да ходи на плуване в басейна на близкото училище. Но като всяко нещо което се прави по задължение се налага да го притискам за да ходи.
Няколко месеца след официалната диагноза разбрах, че към Общински детски комплекс има лечебна физкултура и на 6г. започна да ходи отначало в събота само, защото беше на детска градина, а когато тръгна на училище и през седмицата. Учителката - рехабилитатор измери ъглите. Единия 19 градуса, другия 21-24 градуса не помня колко точно. И да, докато беше слаб си личеше на голо. След 1-и клас напълня и дори и на голо много не си личи. От тогава вече 4-та година ходи на гимнастика. Правим годишни прегледи и няма задълбочаване в изкривяването. Значи колкото и да е бил несериозен в първите години изпълняваше упражненията/ все пак тези занимания плюс от време на време плуване са помогнали да задържим нещата в състоянието в което сколиозата е открита. Впредвид факта, че доктора каза, че възстановяване напълно не може да се случи, а се търси задържане и не допускане на по-дълбоко изкривяване сме постигнали желания ефект.
Ако твоето дете няма поведенческите проблеми на моето и освен това е с по-малък ъгъл на изкривяване няма причина да очакваш влошаване.
Ако се интересуваш за заниманията към ОДК - Бургас пиши, ще обясня къде, кога и как се провеждат.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: consuela в пт, 11 ное 2016, 14:03
 Здравейте,

Казвам се Даниела и съм един от създателите на проект ParaKids, където работим с деца с увреждания и проблеми в развитието, включително и гръбначни изкривявания, като им осигуряваме занимания по спорт. За момента предлагаме адаптирано плуване и лечебна гимнастика, но желаем да закупим специализирана екипировка за зимни спортове и игри на открито.
С този проект достигнахме до полуфинал на конкурс ПРОМЯНАТА на фондация Reach for Change и имаме реална възможност да достигнем и до финал и да получим желаната специализирана екипировка.
Ако каузата ни Ви харесва, моля да ни подкрепите на този линк като гласувате за нас и споделяте линка и начина на гласуване с приятелите си.
Сърдечни благодарности!

http://nova.bg/promyanata/finalist/13


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: lamarinka_bs в пн, 14 ное 2016, 01:07
Здравейте,бременна съм с бебе с наличие на хемивертебра на един гръден прешлен и вродена сколиоза.След консултация с ортопед извода е „или,или”.Или ще е инвалид със сериозни проблеми,или ще има нормален живот с нужната рехабилитация и операция.Успокояващи факти са,че при хорионбиопсия не са откритити тризомии,а при феталната морфология по думите на специалиста всичко е наред.Тук въпросът ми е за какво да се подготвя?Аборт не бих направила.Четох,че без странични аномалии човек може да живее нормално.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Wiktoriana в чт, 24 ное 2016, 14:24
Нашите упражнения са само с тежестта на тялото. Общо са 4 с по три серии и едно разтягане. В началото й бяха доста трудни.
Може ли да споделите вашите деца колко упражнения правят и колко време им отнема?
Планкове правят ли? Чудя се дали да не включим и тях.

Препоръки за хранене получавали ли сте за по-бързо и добро изграждане на мускулна маса?

Ако някой има желание да опише упражненията, които прави детето му, ще е много полезно да обменим инфо. Надявам се да се включат повече хора  :pray:

:
Ето нашите:
1.Легнало положение по гръб. Единият крак свит в коляното. Другията изправен. Притискаме кръста към постелката, стягаме корема, така че да хлътне добре. Повдига изправения крак нагоре. Стреми се да не движи таза, да не издува корема, да не мърда нищо друго освен крака.
2. Легнало поожение по корем. Ръцете покрай тялото.Завъртаме дланите навън и стягаме лопатките. Опитваме се да ги придвижим една към друга максимално. Брадичката е долепена до врата. Главата е успоредна на пода. Държи опредлен брой секунди.
3. Легнало положение по корем. Ръцете са протегнати напред. Повдига гърдите и ръцете напред. Брадичката е долепена, главата успоредна на пода. Стреми се ръцете да са покрай ушите и изправени. Държи определен брой секунди.
4. За плоскостъпие. Ходене с вдигнат палец на крака. Също и вдигане на палеца и задържане.
5. Разтягане в седеж, прави крака, опит да се хванат пръстите на краката, без да се свиват коленете.
Здравейте, моята дъщеря е на 8 години и има 30 градуса скулиоза. Ходихме при д-р Стоков в Софиямед миналия месец и ни назначи носене на корсет, плуване и гимнастика. Корсета го носим от 10 дни, гимнастика правим всеки ден - сутрин и вечер, другата седмица ще ходим на лечебна гимнастика при специалист, а скоро ще тръгнем и на плуване. Надявам се да се изправим по-бързо.
Една моя позната ми вдъхва надежда, тъй като нейната дъщеря е имала същия проблем когато е била в 6 клас и за две години се е изправила и сега е вече добре.
Нашите упражнения са 11 и всички са в легнало положение по-гръб. Повторение на всяко 5-10 пъти.
Първата част е със свити в коленете крака:
 1- стягаме мускулите на корема и броим до десет;
2- повдигаме главата на 20 см. ;
3- повдигаме десния крак към корем;
4- повдигаме двата крака към корема
5- натискаме главата към постелката и броим до 10
6-свиваме лопатките (това не ни е много ясно как става :oops:)
Втората част е със спуснати крака;
7- стягаме дупето и броим до 10;
8- вдигаме единия крак на 20см;
9-вдигаме другия крак на 20см;
10-вдигаме заедно двата крака на 20см
11- караме колело като броим до 20-30.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: elitsa_b в чт, 24 ное 2016, 15:14
Обръщам с към пейдж. Добри ортопеди в Бургас за гръбнаци няма. За Владимиров забрави. Дъщеря ми вече 12 години я мъкна веднъж годишно в София. Относно ОДК там е много добре за упражнения. Жените си разбират от работата.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: herare в чт, 08 дек 2016, 08:49
Здравейте! Дъщеря ми е на 13 години и е със сколиоза. И аз се присъединявам към групата. В София през май тази година е открита клиника за гръбначни заболявания.Разбрах, че лекуват и сколиоза. Имат сайт-americanspinalclinic.com.Някой, който е от София, посещавал ли е клиниката и има ли впечатления.Моля споделете.От две години се борим,детето ходи на лечебна гимнастика при кинезитерапевт, но без видим резултат.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 08 дек 2016, 10:33
Herare, благодаря за информацията. Много комерсиален ми изглежда сайтът, почти никаква информация няма само "кукички" и телефон за контакт.
Дъщеря Ви е добре да плува, наред с ЛФК.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в нд, 11 дек 2016, 22:53
Аз имам информация от съпруга ми за американския гръбначен център. От лятото ходи, скоро приключи. Аз бях против и в началото не следях. Но започна с нетърпими болки нощем, а на втората седмица започна да спи!
Изцяло ги препоръчвам за възрастни! Може би и за деца са успешни, но нямам никакви наблюдения.
ММ каза, че напоследък има толкова тежки случаи, че ходят на по 2 занимания на ден,всеки ден! А той ходеше на 3 в седмица,после 2, накрая 1.
Такива мускули е направил на врата, там му е едната дискова херния, че помислих, че има някакви огромни отоци :)
Имало напоследък и деца.
Аз ще водя моите на консултация.
Цената за него досега е около 4 000 Методите им са ефективни, всеотдайно работят, много пъти са ме докарвали до възторг.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 12 дек 2016, 15:38
ЗаСлон, благодаря, че писа. Съпругът ти има ли изкривяване или е с др. проблеми? Мускулите как точно ги е направил, :lol: , т.е. явно правят упражнения, какъв вид са? Моля те, разпитай го още и всичко, което споделиш ще е от полза.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в пн, 12 дек 2016, 16:08
Здравейте!

Синът ми е със сколиоза, която лекарите свързват с вроден дефект - миофиброзна дисплазия/мезенхимна дисплазия/халтави стави/слаба съединителна тъкан. Ако сред вас има родител на дете с такъв проблем моля нека се свърже с мен да обменим информация и да се ориентирам какво трябва да правим или да не правим. Оказва се, че това е сериозен проблем и според ортопеда е трябвало да направим някакви изследвания в София още когато са го диагностицирали и освен това пак според ортопеда е трябвало детето да се диспансеризира и да се води на отчет, съответно да го проследяват във времето и да ни консултират. Когато го откриха преди 4г. ми казаха, че е безобидно, но вследствие на него детето има дюстабан, сколиоза, пролапс на митрална клапа, ротация на бъбрек, проблеми с очите - все в лека степен, като от време на време се е оплаквал от болки в гърба и краката, но са отшумявали за 3-4 дни. Този път не минават вече 3 седмици болки от стъпалата до бедрата при ходене, слабост и нестабилност в изправено положение, много силни болки при качване и слизане по стълби в краката, кръста и гърба, силни болки при вдигане на краката или усукването им като част от преглед при невролог. От началото на учебната година изкара няколко вирусни инфекции, което лекарите наричат вироза и смятат, ч тя е отключила това състояние. Притесняваме се, защото ни казаха че тенденцията е с времето това да се случва по-често и продължително, а в някои случаи се стигало и до инвалидизация. Затова моля ако някой от пишещите в темата има информация свързана с това състояние да ме ориентира какво следва да предприемем от тук нататък. Започваме физиотерапия, масаж и специална щадяща гимнастика и когато се възстанови следва да се върне към лечебната гимнастика която провежда във връзка със сколиозата и препоръчаха плуване, но с треньор който да се занимава конкретно с него, което едва ли може да се случи.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: The Invisible в пн, 12 дек 2016, 19:50
Рори и синът ми 9г е с халтави стави
Има плоскостъпие,пролапс ,все още няма изкривяване но е въпрос на време
Това състояние няма лечение
За плоскостъпието-обувки или стелки, за гръбнака-лечебна гимнастика
Още не сме намерили терапевт да му направи програма и не сме я почнали
Отскоро ходи на плуване -спряхме айкидото и футбола
Засега няма оплаквания


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в вт, 13 дек 2016, 01:43
Кактус, много са по вид нещата, всеобхватни, навързани. Такъв подход не очаквах някой да прилага тук. Като за свое дете.
Мускулите са от пасивни на вид упражнения.
Има сколиоза и няколко други вида кривини и правини ( липсва извивка)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в вт, 13 дек 2016, 08:12
Рори, как ви поставиха диагнозата? Моята дъщеря беше с такова съмнение, но не са ни изследвали нищо. Покрай други съмнения един от докторите го беше написал слабост на съединителната т. преди няколко години. А расте ли по-висок от връстниците си?
Не ми излиза нищо на български за миофиброзна дисплазия.
Иначе слаба съединителна тъкан може да има много прояви. Едната е синдром на Марфан. Трябва да се прави преглед на очи и очни дъна всяка година, на сърце също.
Ротацията на бъбрек пък защо е от това? При нея са смъкнати, но ми казаха, че те се задържат в мастната тъкан, а тя е много слаба.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: The Invisible в вт, 13 дек 2016, 08:22
от слабост на съединителната тъкан, не знаех че се увреждат и органи
на нас нищо досега не са ни казали
а доста ходихме по нефролози и уролози  newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 13 дек 2016, 12:45
Кактус, много са по вид нещата, всеобхватни, навързани. Такъв подход не очаквах някой да прилага тук. Като за свое дете.
Мускулите са от пасивни на вид упражнения.
Има сколиоза и няколко други вида кривини и правини ( липсва извивка)

ЗаСлон, продължавам да нахалствам  ;-) с въпросите. Да разбирам ли, че кривините си остават, но се засилва мускулатурата и по този начин се коригира стойката и намаляват болките?
Детето има изпъкване само от едната страна на гръбнака и колкото и да не ми се иска, виждам, че каквото и да правим тя, си е там. Надежда... Тя няма болки, но и вече е на 17г. Аз от 2 г. не съм я водила на снимка на гръбнака  :oops:.
Рори72, при дъщеря ми имаше проблеми от съвсем различно естество преди 2г.- мигренозни пристъпи със силни главоболия, проблем с очите и сърцебиене. Та тогава, покрай всички изследвания се откри, че има дискретен пролапс на митралната клапа, който кардиологът ни обясни, че не би трябвало да ни притеснява и че се среща сравнително често. Носи и очила, има астигматизъм. Може и да са свързани нещата, може да не са, но е факт, че никой ортопед не ни е казвал за други възможни проблеми, за които да следим.
Относно плуването какво Ви притеснява точно. Аз в началото също исках да намеря треньор, който е имал и др. такива пациенти но кауза пердута. За щастие я записахме при прекрасна треньорка (случайно), която успя, в рамките на няколко месеца, да я научи да плува. Вече е голяма и ходи сама (за съжаление рядко).


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Рори72 в вт, 13 дек 2016, 15:41
Преди 4г. детето беше в Света Марина - Варна за изследвания. От главоболие се оплаква от около 6г., но от известно време основно тъпо главоболие с редки обостряния, а преди беше много често със силни болки. Сърцебиенето /тупкан на сърчицето и усещане че му е лошо на сърцето/ имаше от 4-5 месеца преди да отидем в болницата. Докато бяхме там 16 дни също имаше оплаквания в сърдечна област, но не му обърнаха внимание и внезапно часове преди да го изпишат направиха консултация с кардиолог. Може би защото в този момент имаше студенти в кабинета човека се постара да направи пълен преглед и освен че откри пролапса до тогава не знаех че има/ забеляза и показа на студентите тази т.н. мезенхимна дисплазия. Например ппръстите на ръцете му се извиват под тъп ъгъл спрямо дланта, кожата му се опъва като ластик и др. подобни нагледни доказателства. Тъй като от няколко месеца вече беше диагностициран със сколиоза и дюстабан просто ги добавиха към следствията от тази тъканна слабост. Но не ми казаха нищо повече. За дюстабана носи стелки, за сколиозата макар и нередовно ходи на гимнастика и плуване, сърцето следим веднъж годишно в НКБ, а за очите първоначално носеше очила, после казаха да не носи, но при него сякаш проблема със зрението не е постоянен а на периоди. Едва сего покрай внезапното влошаване на двигателната функция на всички стави и мускули под кръста ми обясниха, че това състояние не е безобидно и че по принцип би трябвало да се води на отчет и да се проследява веднъж годишно както проследяваме сърцето и гръбнака. В едно обаче всички са единодушни - и лекарите във Варна които го откриха и останалите с които се консултираме - нещата са свързани. Сколиозата, дюстабана, пролапса, ротацията на бъбрека /някакво завъртане което не е проблем да функционира нормално органа/, проблемите с очите и сегашните проблеми. Даже като прочетох отговорите започнах да си мисля и че постоянното главоболие също е следствие от този проблем. Днес на физиотерапията като го караха да прави някакви движения и му потекоха сълзи защото го болеше си дадох сметка колко сериозни са нещата. Конкретно в нашия случай може би има здравословен фактор който допълнително влошава нещата, но лекарите смятат, че дори и другия фактор да е намесен, то основата да възникне този проблем идва именно от тази миофиброзна дисплазия. Но тъй като не можаха да ми обяснят къде, кой прави тези допълнителни изследвания /едното било генетично/ и доколко полезно е детето да се води на отчет при съотвтните специалисти реших да питам в темата защото предположих, че част от децата с гръбначни изкривявания са не само с тях, а и с други проблеми подобни на проблемите на моя син и за съжаление се оказах права. Очевидно и вас никой не е счел за необходимо да ви информира какво точно представлява това състояние и до какви усложнения може да се стигне. Може би ако не бяха толкова много вирусните инфекции за тези 2 месеца то нямаше да се отключи, но тъй като вече сме изправени пред този проблем имам нужда от информация и споделен опит от други родители.
Не е по-висок от връстниците си, а обратното макар че през последната година попо растна пак е един от най-ниските в класа. Във Варна му правиха изследване за възрастта на костите и се оказа, че тази възраст е с 1г. 6м. по-малка от реалната му възраст. Не знам дали това изоставане се наваксва.
Плуването при него е повече като игра и понеже освен всичко друго има аутистични черти не може да разбере защо е важно наистина да плува, а не да се забавлява играейки си в басейна и плуването няма този терапевтичен ефект който би могло да има. А работата с индивидуален треньор по същите причини - поведенческите дефиците би била възможна само ако треньорът вземе присърце проблемите му и изтърпи особеностите в поведението и реакциите му когато нещо не му харесва или го затруднява.
Благодаря на всички за споделеното.  :hug: Дано при вашите деца да не се стига до усложнения.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 13 дек 2016, 16:01
Рори72, да не е свързано главоболието с очите, а за мигрена имало ли е съмнения? Колко е голямо детето? А какво е изкривяването, мерили ли сте градусите?
През 2013г. ми взеха кръв, за да участвам в някакво генетично изследване в МД, дори не си спомням как се свързах с тази жена и не знам в момента дали нещо се прави по въпроса но при желание мога да дам мейл за връзка с нея. Това е част от кореспонденцията ни. Не мога да я преразкажа, затова копирам
:
До момента са изследвани 44 пациенти и 88 здрави. Бяха изследвани 7 гена. Резултатите показаха участие на 4 генетични варианта при възникването на сколиозата. Предстои да ги представим официално есента, на националния конгрес по ортопедия.
Конкретно, анализът на Вашето ДНК не показа наличие на генетични варианти, свързани с повишен риск от възникване на идиопатична сколиоза. Това може да означава, че причините са изцяло външни - неправилна стойка, слабост на мускулатурата, асиметрично натоварване и т.н. В бъдеще всяка ДНК проба ще послужи за анализ и на нови генетични варианти, но от изследваните 7 при Вас не беше открит нито един. В САЩ използват тест, който открива 53 генетични варианта, свързани със сколиозата. В България тепърва предстои да се разшири броят на изследваните гени, дали ще стане е въпрос на финансиране. За момента нямаме възможност за повече изследвания, но пробите се съхраняват и могат да послужат като обект на бъдещи проучвания.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в вт, 13 дек 2016, 16:05
Рори, едно от местата за генетични изследвания е клиниката по генетика в Майчин дом София при проф. Кременски. Изследванията са много скъпи и не знам дали се поемат от касата. Иначе може да направите консултация в отделението по генетика в Педиатрията в София. Поне ние там ходихме при една лекарка, която направи общ преглед за Марфан. Обаче тогава толкова се бях ошашкала, че не се сетих да питам и за съединително-тъканната малостойност. При нас така беше написано от Литвиненко.
Ох, дано успеете да подобрите състоянието и да няма такива болки и влошаване.
Покрай многобройните лутания за различни проблеми един лекар ми беше казал да давам колаген, но тогава детето беше твърде малко и не съм пробвала. Ако искаш проучи дали може да повлияе благотворно по някакъв начин.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: The Invisible в вт, 13 дек 2016, 17:01
не всички проблеми със съединителната тъкан са синдром на марфан
синдрома е доста по сериозно заболяване  и при него са високи хора, с дълги и тънки крайници  :peace:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в вт, 13 дек 2016, 17:25
От прочетеното до тук разбирам, че повечето засегнати имат изкривяване, очни проблеми, халтави стави, плоскостъпие и проблеми със сърцето. /или поне някои от нещата/ :roll:
Аз съм висока, ама под дълги и тънки крайници какво точно се разбира? Несъразмерно дълги или? Защото си мисля, че имам дълги крайници, защото съм висока. :roll:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в вт, 13 дек 2016, 18:45
Инвизибъл правилно е написала. Това е само едно проявление и се изследва отделно. Просто при нас се усъмниха и за такова.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 13 дек 2016, 20:41
 ..::V.I.P::.., не съм имала такава зависимост, детето ми не е високо, само споделих в отговор на Рори, че случайно или не при нея също има дискретен пролапс на митрална клапа, но се оказа, че това не е рядкост, има и астигматизъм, това пък съвсем не е рядкост. По-скоро исках да споделя и да успокоя Рори, че нещата може да не са толкова страшни. При мен също се появи!? изкривяване в късна възраст, след 33г. Изведнъж и с периодични кризи. Как стана това не знам. Никога преди не съм имала проблем.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в ср, 14 дек 2016, 10:16
Кактус, много странно как така се е появило. :shock:
Аз обмислям операция. :roll: Тенденцията след 15-20 г. не е никак добра. :?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в ср, 14 дек 2016, 10:23
Кактус, бих писала още за американците, но ще е грешка да споделям конкретно за нашия случай. Те имат толкова силно индивидуален подход, трябва да се възползваме, трябва да търсим и изискваме и в другите сфери на медицината и живота такива да бъдем и така да се отнасят с нас!
ММ искаше, търсеше операция.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 14 дек 2016, 10:46
ЗаСлон, за индивидуалния подход е ясно, както и че реакцията на всеки организъм е различна но все пак има "общо изходни принципи". Затова и попитах те изправяне на градуса ли "рекламират" или се работи в посока заякване на мускулатурата. 


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в ср, 14 дек 2016, 11:00
Не знам как започват, защото изпуснах първия период. Тогава ММ ходеше по прегледи за операция по разни болници и аз помислих, че и американците ще го оперират. Докато разбера, че имат други методи мина време,  болките изчезнаха.
Спи върху цилиндри,седи с цилиндри на гърба, търкалят го, сучат го, теглят го, принуждават мускулите му на специфични дейности с някакви специални уреди.
Сам си направи уред да виси в къщи. Страшно е - тялото виси,  главата е хваната :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 14 дек 2016, 11:04
аз пак , извинявай, каква е целата, да се засили мускулатурата и да изчезне болката, или намаляване на градусите... Ако няма болака и положението не е опасно никой не би тръгнал да се оперира.
Колкото повече информация имаме е по-добре. Не мисля, че би навредило да споделяме, пък всеки ще си проучи нещата допълнително.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в ср, 14 дек 2016, 14:08
Основният проблем са 2 дискови хернии и няколко по- малки. Оттам нарушението на съвсем други функции, други органи.
Сколиозата не е водещ проблем, херниите са от липсата на 2 физиологични извивки.
Нямам инф за градуси, но те снимат преди и след лечението и мерят, чертаят
При ММ има подобрение, а активната фаза продължава самостоятелно, надяваме се на още подобрение.
Ако иска някой да ми пише лс, ще ги свържа :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дафитууу в пт, 16 дек 2016, 07:44
Здравейте това е публикация от 2015 г.Интересува  ме има ли мами които са чували или прилагали този вид операция . "В момента се въвежда нова операция за гръбначно изкривяване в Ортопедията в Горна баня, както и в „Токуда“, която се нарича Apifix. Практикува се от 3 г. по света, а съвсем скоро ще се прави и у нас. При интервенцията вместо всеки прешлен да се хваща с винтове, се хващат само 3-4. След оперативната намеса работата по корекцията продължава с гимнастика, като се препоръчва системата „Шрот“."


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 16 дек 2016, 10:15
Дафитууу, това което аз знам е, че към опрация се пристъпва при тежките случаи. Преди това се правят упражнения, плуване, корсети, кавото препоръчат лекарите...


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дафитууу в сб, 17 дек 2016, 08:54
Това го правим но ефекта е минимален ,за това се интересувам от метода apifx това е вид вътрешен корсет който се поставя оперативно , но с много по леко и бързо въстановяване .Мерси все пак за отговора.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 21 дек 2016, 15:18
Дафитууу, нали знаеш че възстановяването при сколиоза е трудно и бавно, рядко е пълно възстановяване.
Шрот лагерите са безумно скъпи. За съжаление никой не се е включил с преки наблюдения.
Сега погледнах, пише че ApiFix се прави при сколиозна кривина между 40⁰ и 60⁰, но с все още гъвкав гръбначен стълб.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: gabiplus в пн, 13 фев 2017, 10:56
Майчета, моля да ми препоръчате конкретен ортопед в София, който се занимава с гръбначни изкривявания при тийнейджъри и който може да назначи адекватно лечение.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: skarletini в пн, 13 фев 2017, 16:44
Здравейте, gabiplus!
Ние ходим при Ели Иванова във Вип плюс, снимките правим при др.Чупетловски в "Софиямед".Доволна съм от кинезитерапевта (Мария Керемедчиева,но мисля че сега е в майчинство)в  частния център на Василка Вълова ул. Боряна (Овча Купел).


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: consuela в ср, 01 мар 2017, 10:08
Здравейте,

На 10ти март от 15:00 ч. в Медицинския колеж предстои втората открита лекция на Боби Чонгов на тема "Новости в лечението на сколиозата, специфични упражнения, корсетолечние, SCHROT метод"
Информация може да намерите на този линк:
https://www.facebook.com/events/1715795852043944/ (https://www.facebook.com/events/1715795852043944/)Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Nedinka в пн, 06 мар 2017, 11:33
Здравейте! На принципа ''не питай старило, а питай патило'' се обръщам за съвет към вас.

Синът ми е на 4 години и половина и има склонност да се изгърбва - раменете му често минават напред и към тялото, когато седи (и когато иска да покаже колко е уморен и се лигави). Педиатърката ни препоръча да го запишем на плуване, за да му укрепне гръбначният стълб. Аз обаче имам съмнения за плуването, тъй като детето прави всеки месец ларингити. Една позната ми препоръча конна езда като начин за укрепване на мускулите.

Искам да ви попитам някой/някоя от вас дали е пробвала ездата и ако да, от каква възраст и как се е отразило това на гърба?

Мерси предварително!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в пн, 06 мар 2017, 16:09
Може езда- ако тя плаща.
Сравнението между двете дейности е несериозно.
Имаме приятелче шампион по езда и е с много лоша, прегърбена стойка.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Nedinka в пн, 06 мар 2017, 17:20
Може езда- ако тя плаща.
Сравнението между двете дейности е несериозно.
Имаме приятелче шампион по езда и е с много лоша, прегърбена стойка.

С една дума - не се препоръчва, така ли? Не коментирам цената, защото не знам кое колко струва, а и това не ми е чак толкова важно. Интересува ме ефектът.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в вт, 07 мар 2017, 06:24
Препоръчва се всеки един спорт, практикуван сериозно, по час и нещо,три пъти седмично. Това е цитат от доктор Кацаров по повод лоша стойка и асиметрия в мускулите,без сколиоза.
Тренировките по езда са по 30 мин за 25 лв.
Цял месец специализирани тренировки в АСЕМ са колкото 1 час езда . (Ние от лятото не сме ходили...правим упражнения в къщи, но сериозността е 1% спрямо работата там)

За доктор Кацаров като стана дума. Не бях разбрала драмата в Пирогов преди седмици. Жалко, че не написахме своевременно тук. Честният срещу корупцията, това е най-накратко.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Nedinka в вт, 07 мар 2017, 13:33
Препоръчва се всеки един спорт, практикуван сериозно, по час и нещо,три пъти седмично. Това е цитат от доктор Кацаров по повод лоша стойка и асиметрия в мускулите,без сколиоза.
Тренировките по езда са по 30 мин за 25 лв.
Цял месец специализирани тренировки в АСЕМ са колкото 1 час езда . (Ние от лятото не сме ходили...правим упражнения в къщи, но сериозността е 1% спрямо работата там)

За доктор Кацаров като стана дума. Не бях разбрала драмата в Пирогов преди седмици. Жалко, че не написахме своевременно тук. Честният срещу корупцията, това е най-накратко.

Мерси за отговора. Не знам какво е АСЕМ, нито кой е доктор Кацаров - днес говорих с кине-то по психомоторика на сина ми и разбрах каквото ме интересува.

Поздрави!


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в вт, 07 мар 2017, 14:09
АСЕМ  http://asemgroup.net/
Доктор Кацаров - човек, детски ортопед, работохолик, честен, смел. Уникат!
https://www.facebook.com/stankoj/posts/10211672046453909


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в вт, 07 мар 2017, 15:21
Нединка, какво ти каза кинезитерапевта за ездата? Аз съм чела, че не е подходяща за малки деца, освен ако не става дума за хипотерапия или лечение на деца с някакви парализи.
Аз съм най-доволна от кинезитерапевтите при В. Вълова. На нас ни предписаха упражнения, които да прави вкъщи. За съжаление доста ги занемарихме.

Пирогов за съжаление е разграден двор. Много лошо, че такива добри детски ортопеди напускат.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Nedinka в вт, 07 мар 2017, 16:04
Нединка, какво ти каза кинезитерапевта за ездата? Аз съм чела, че не е подходяща за малки деца, освен ако не става дума за хипотерапия или лечение на деца с някакви парализи.
Аз съм най-доволна от кинезитерапевтите при В. Вълова. На нас ни предписаха упражнения, които да прави вкъщи. За съжаление доста ги занемарихме.

Пирогов за съжаление е разграден двор. Много лошо, че такива добри детски ортопеди напускат.

Кине-то каза плуване и нищо друго. Истината била в движенията на ръцете, докато при ездата няма такова движение. Явно ще трябва да го запиша на плуване. Както каза кине-то - по-зле от сега няма как да стане, най-много да започне да прави ларингити през две седмици, а не през три-четири както сега, ама това не било проблем - щяло да му мине  :35:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: НеПоКоРнА в ср, 08 мар 2017, 08:53
И двете ми деца са били най-здрави, когато ходеха на плуване.  :lol: Брат ми правеше през седмица бронхити, беше и на инжекции, заради астма, плуването го оправи. Не знам защо те притесняват ларингитите.  newsm78


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в ср, 08 мар 2017, 08:56
Честно казано, и аз не смея да водя на плуване през зимата. Лятото й тракат зъбите през цялото време и излиза със сини устни. Не знам зимата как бих могла да й го причиня.
Басейните за малките са с по-топла вода и е съвсем друго.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Nedinka в ср, 08 мар 2017, 11:14
Записах го на плуване, пък да видим. Без да опитам, няма как да разбера как ще му се отрази. На сайта на въпросния басейн пише, че водата е 32 градуса. Ще започне в края на март до края на юни.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 09 мар 2017, 11:25
Nedinka, здравейте. Детето наистина е малко но си мисля, че за да не настива е по- важно веднага след тренировката да не се размотава, а да се изкъпе и добре да се подсуши, шапка и по възможност докато е студено времето да се прибира с кола след тренировка. Много зависи от басейна. Малките, частни басейни, поддържат висока температура. Вие от София ли сте, кой регион?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Nedinka в чт, 09 мар 2017, 13:49
Nedinka, здравейте. Детето наистина е малко но си мисля, че за да не настива е по- важно веднага след тренировката да не се размотава, а да се изкъпе и добре да се подсуши, шапка и по възможност докато е студено времето да се прибира с кола след тренировка. Много зависи от басейна. Малките, частни басейни, поддържат висока температура. Вие от София ли сте, кой регион?


Мерси за съветите, ще ги имам предвид. Нарочно го записах в неделя, за да мога само аз да го водя. Другият водач в семейството е майка ми/бабата, ама тя умира да го калява. Иначе като цяло детето не е болнаво - е, има си особености, едно време бронхити, сега ларингити, но много рядко се налага да отсъства от училище. Лекуваме се в крачка.

От София сме, по-точно аз, но живеем в Белгия от мнооооооого години.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 09 мар 2017, 14:02
В София, можех да помогана с басейните, но в Белгия  ;-).
Според мен е малко 1 седмично. Като начало може, но гледайте бързо да ги направите 2-3 пъти.
А каляване може, но е различно от това да излезнеш затоплен от душа в суда, за да чакаш градски транспорт. Поне в София дълго може да си чакаш в лошото време.
Аз не разбрах при вас знае ли се колко градуса е изкривяването.
Би било интересно освен топва да споделиш по какъв начин се следят децата в Белгия (имам предвид колко често се прави рентг. снимка) какъв тип упражнения, какво ви съветват да правите или да не правите. Може да кажеш някоя новост.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Nedinka в чт, 09 мар 2017, 16:30
Още не сме стигнали до диагнози и реално изкривяване, но детето има склонност да се прегърбва и педиатърката каза да вземем мерки, преди да се е наложило да ходи на специализирани кинезитерапии. Така че не мога да помогна с информация по темата.

Засега повече от веднъж седмично няма как да стане, тъй като нито той има кога да ходи, нито аз има кога да го водя. Програмата ни е запълнена на макс - неделя беше единственият свободен ден. А от есента трябва да намеря време и за българското училище...  :ooooh:


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 09 мар 2017, 20:24
Nedinka, това е добре, дано да няма повод за притеснение. Вие си знаете да го наблюдавате. 
За честотата на плуването имах предвид, че когато е само 1 ще се проточи във времето моментът докато реално се научи да плува, оттам и ефектът се намалява. Но предвид уточнението, това явно не е проблем. Винаги съм си мислела, че масово в училищата в белите страни имат часове за плуване.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Nedinka в чт, 09 мар 2017, 23:00
Ясно ми е, че няма да се научи да плува бързо. В училище имат плуване, но за по-големите - от 6 години нагоре (първи клас), синът ми ще може да ходи след година и половина, но не ми се иска да чакам толкова, защото го виждам как си свива раменете напред.

Бяла страна - не бих определила така Белгия, сбирщайн е по-точно. В училището на сина ми (деца от 3 до 18 години) са представени 44 националности.

Поздрави и още веднъж мерси за съветите. Тези дни ще ходя да купя шапка за плуване :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: break r в чт, 16 мар 2017, 18:47
Колкото е по-малко детенцето по-бързо и лесно се научава да плува,да кара ски или колело. :)


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Ivanbginev в вт, 21 мар 2017, 18:16
Здравейте!

Синът ми е със сколиоза, която лекарите свързват с вроден дефект - миофиброзна дисплазия/мезенхимна дисплазия/халтави стави/слаба съединителна тъкан. Ако сред вас има родител на дете с такъв проблем моля нека се свърже с мен да обменим информация и да се ориентирам какво трябва да правим или да не правим. Оказва се, че това е сериозен проблем и според ортопеда е трябвало да направим някакви изследвания в София още когато са го диагностицирали и освен това пак според ортопеда е трябвало детето да се диспансеризира и да се води на отчет, съответно да го проследяват във времето и да ни консултират. Когато го откриха преди 4г. ми казаха, че е безобидно, но вследствие на него детето има дюстабан, сколиоза, пролапс на митрална клапа, ротация на бъбрек, проблеми с очите - все в лека степен, като от време на време се е оплаквал от болки в гърба и краката, но са отшумявали за 3-4 дни. Този път не минават вече 3 седмици болки от стъпалата до бедрата при ходене, слабост и нестабилност в изправено положение, много силни болки при качване и слизане по стълби в краката, кръста и гърба, силни болки при вдигане на краката или усукването им като част от преглед при невролог. От началото на учебната година изкара няколко вирусни инфекции, което лекарите наричат вироза и смятат, ч тя е отключила това състояние. Притесняваме се, защото ни казаха че тенденцията е с времето това да се случва по-често и продължително, а в някои случаи се стигало и до инвалидизация. Затова моля ако някой от пишещите в темата има информация свързана с това състояние да ме ориентира какво следва да предприемем от тук нататък. Започваме физиотерапия, масаж и специална щадяща гимнастика и когато се възстанови следва да се върне към лечебната гимнастика която провежда във връзка със сколиозата и препоръчаха плуване, но с треньор който да се занимава конкретно с него, което едва ли може да се случи.Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ЗаСлон в вт, 21 мар 2017, 22:44
Нищо не се разбира, кое е цитат, кое е личната публикация?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sladurchetata в нд, 26 мар 2017, 10:58
Здравейте! Имам дъщеря на 12 години.Забелязах, че от известно време, стои прегърбена. Висока е спрямо връстниците си, може би най-високата в класа. А е свито и притеснително дете. Донякъде мисля,бче това е причината за стойката й. Наблюдавам я и ми се струва, че се задълбочава проблема.
Посъветвайте ме какво да направя. При какъв специалист да я заведа. Четох, че има ортопедични колани, но мисля, че е по-добре да се консултираме с някого.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 27 мар 2017, 11:24
Tова, че е прегърбена не означава, че има проблем. За ваше спокойствие я заведете на преглед при ортопед (аз бих го направила) иначе "работа за повдигане на самочувствието" и спорт.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: sladurchetata в ср, 29 мар 2017, 08:38
Tова, че е прегърбена не означава, че има проблем. За ваше спокойствие я заведете на преглед при ортопед (аз бих го направила) иначе "работа за повдигане на самочувствието" и спорт.
Благодаря за отговора! Препоръчайте ми добър доктор - ортопед в София или Пловдив. Това са най-близките до нас градове.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дъждец в ср, 29 мар 2017, 12:43
Др Атанас Кацаров в София. Преглежда с направление дори, но все пак питайте, като запазвате час.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 29 мар 2017, 13:22
Аз съм водила детето с направление в ОРТОМЕД в Горна Баня, работят до 15.00ч.
Иначе съм за плуване независимо дали има или не проблем. Ако детето няма проблем нека си избере спорт, който харесва.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: FBID10211177800153320 в чт, 30 мар 2017, 00:31
Здравейте това е публикация от 2015 г.Интересува  ме има ли мами които са чували или прилагали този вид операция . "В момента се въвежда нова операция за гръбначно изкривяване в Ортопедията в Горна баня, както и в „Токуда“, която се нарича Apifix. Практикува се от 3 г. по света, а съвсем скоро ще се прави и у нас. При интервенцията вместо всеки прешлен да се хваща с винтове, се хващат само 3-4. След оперативната намеса работата по корекцията продължава с гимнастика, като се препоръчва системата „Шрот“."

Здравейте. Казвам се Борислав Чонгов и съдействам за прилагането на новата операция Apifix, като основно ще се занимавам с изпълнението на програма от упражнения преди и след операцията.
Операцията е доста от скоро 4 години и половина. Първата уперация в България се усъществи успешно от създателя и проф. Фломан от Израел и доц. Яблански. лично за мен това е поставянето на нова ера в лечението на сколиозата с която оперативен метод и кинезитерапия ще работят заедно.
Импланта е с големина 12 см и може да се разтегне 4,5 см по време на операцията и след това с упражнения. Метода е много добър, но има строги индикации. 1. Единична крива между 40-60 градуса по Cobb. 2. Гъвкава крива, проверена под рентгенов контрол. 3. Умерена ротация. Всеки път се изпращат рентгенови снимки на проф. Фломан за удобрение. Самият той ще идва да оперира, докато не се убеди в правилното изпълнение от водещете Български хирурзи.
Механизма се захваща само с два винта. Операцията е с продължителност 45-60 мин.
Упражненията се заучават 1 месец преди операцията. След операцията се посещава кинезитерапевт веднъж седмично. Аз съм обучен от колеги с опит като: Лиор Сулам от Израел (измислила упражненията) и Никос Каравидас от Гърция.
За сега операцията ще се прави от доц. Яблански (Аджъбадем ситиклиник), д-р Джеров и д-р Диков (Горна Баня, УСБАЛ по ортопедия "проф. Б. Бойчев")

Надявам се да съм Ви бил полезен стази информация


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: ..::V.I.P::.. в чт, 30 мар 2017, 16:22
Аз с два въпроса.
1/ Само за деца ли се прилага методът? Т.е условие ли е да не е завършил растежа на гръбнака?
За възрастни прилага ли се? /Имам спомен, че съм чела някъде, че този вид корекция се прилага само за деца, но не съм сигурна/. :roll:
2. Колко струва?


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Дафитууу в нд, 02 апр 2017, 16:40
Здравейте г-н Чонгов ,радвам се че такъв добър и усведомен в иновациите човек се включи в тази тема.Дълго чаках някакви новини относно прилагането на системата apifx в България .С вас сме се срещали на консултация и тогава вие ми дадохте горе долу същата информация .С удоволствие и нетърпение ще чакам следващата ни среща ,надявам се с добри резултати.


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Ivanbginev в сб, 15 апр 2017, 13:07
Дъщеря ми е със сколиоза , като изкривяването е над 100 градуса .Щяха да я  оперират в "Токуда " ,но дни преди постъпване в болницата ни се обадиха , че спират операции , финансирани от ЦФЛД (център фонд за лечение на деца ),поради проблеми свързани със заплащането .Вече близо месец чакаме решение на фонда ,но на всяко наше обаждане ни убеждават за още малко търпение .Между временно прочетох благодарствено писмо към доц.В.Росманов от болница "Св.Пантелеймон"-Плевен ,за извършена подобна операция .Моля ,ако може някой да изкаже мнение за доцента .Да добавя , че от болницата в Горна баня ни препратиха в "Токуда", заради нуждата от голяма реанимация .


Титла: Re: Гръбначни изкривявания - сколиоза и кифоза!
Публикувано от: Морски бриз в вт, 18 апр 2017, 09:04
От дълго време не бях влизала в темата. Гледам че масово се препоръчва спорт, гимнастика, плуване, при деца със сколиоза. По мое мнение, не мисля че хаотичният спорт е полезен за състоянието на децата. За всеки вид и градуси изкривяване, гимнастиката трябва да е индивидуална. Задължително  се правят асиметрични упражнения, според страната и посоката на изкривяване. Плуването, начинът на плуване също трябва да се следи от специалист. Със сигурност съм споменавала за дете учещо в спортно училище с плуване, което също стигна до операция... почти цял живот е в басейн, но явно никой не е следил развитието на сколиозата. Спортове от рода на скачане /набиване на гръбнака/, са вредни за изкривяването.


Титла: Re: Гръбначни изкр