По примера на Дони Бони, ние ще ходим в Поморие, има ли там детска кухня, как стои въпросът със записването newsm78