Ключът прекъсва единия проводник - фазата! Инсталацията се прави така че когато ключът е изключен, на изводите за осветлението е безопасно (махането на предпазителя при работа е двойна застраховка). Ако "майсторът" е прекъснал нулата, има вероятност да светне като пипа изводите за осветлението.
Имаме смарт осветление, просто сменихме едната лампа с другата. Промяна в инсталацията не сме правили.
Независимо кой проводник е прекъснат, ако изключиш ключа не може да се управлява лампата. За да е възможно да се управлява смарт осветлението трябва веригата да е затворена (за да има захранване).
В нашия случай ключът е включен и лампата се управлява чрез дистанционното ѝ или дистанционно през нета.

Скрит текст:
Прекъсва се фазата и към всеки край се свързва крайче на двужилен проводник, а към другите му два края - ключа.