Тази тема е преместена в Предучилищно образование.

http://www.bg-mamma.com/?topic=1047096