Заучаването на стихове в детска възраст е важен възпитателен и обучаващ момент.

Те се считат за по-висша форма от прозата. Тяхната мелодичност и напевност се възприемат прекрасно от децата на всякаква възраст. Обърнете внимание с какво удоволствие те слушат стихове. Ненапразно много детски автори пишат приказките и разказите си за деца в стихотворна форма.

Монотонността на прозата бързо изморява децата, особено по-малките. Стиховете, напротив, предизвикват интерес и бързо се запомнят. Децата имат великолепна памет и точно запомнянето на стихове им се удава най-добре. Това качество трябва просто да бъде използвано от възрастните по време на обучението им. Чрез заучаването на стихове наизуст се развива паметта, а оттам и способността на детето да бъде обучавано като цяло. Децата, които имат по-добра памет, по-добре усвояват учебния материал.

В детската литература има прекрасни образци на стихчета за четене с децата още от най-ранна възраст. Естествено, това са непреходните произведения на Дора Габе, Ран Босилек, Леда Милева, Асен Босев, Чичо Стоян, Елисавета Багряна, Иван Вазов, Гео Милев, Константин Величков, Асен Разцветников, Васил Стоянов и много, много други автори на любимите ни от детството стихчета и текстове на песнички.  Децата с удоволствие слушат и възпроизвеждат откъси от стихотворните приказки на Асен Босев, Леда Милева, както и поредицата „Във вълшебната гора” на Атанас Цанков. За децата на 5-6 години стиховете стават по-задълбочени и не толкова къси, както за по-малките. От тази възраст могат да започнат да се четат и приказките на Пушкин. Те са великолепни образци на самобитния талант на великия руски поет.

Правилото за четене на 4-5-годишните деца е да не се четат твърде дълги приказки наведнъж, а да се разбият на части. Дългото повествование, даже и в стихотворна форма, изморява децата. Гледайте да не удължавате четенето повече от 5-10 минути. Ако забележите разсеяност и прозявки – веднага прекратете. При това е много важно да насочите вниманието на детето на този момент от произведението, на който сте спрели. Следващия път се върнете към четенето именно с този момент, като отделите няколко минути и подканите детето да си спомни какво сте чели преди това, карайки го свързано, но накратко да преразкаже сюжета без ваша помощ. Повярвайте, от такова четене ползата е двойна.

Педагозите, работещи с деца от всички възрасти, са запознати много добре с възприемчивостта им към стихотворния слог. Достатъчно е само да се започне фразата, за да могат те да я продължат самостоятелно до края.

Любимите стихове са отличен метод за привличане вниманието на детето. Направете си един експеримент. В течение на няколко вечери четете на детето някаква стихотворна приказка, за да я запомни то добре. След това, в течението на експеримента, щом вашето дете започне да капризничи, независимо къде – в магазина, в автобуса или където и да е другаде, си спомнете, че имате прекрасно средство за отвличане на вниманието му от това, което му създава неудобство в дадения момент. С тих глас, на ухо, започнете да му рецитирате любимите стихчета и тогава ще видите как мигновено ще светнат очите му, ще пресъхнат сълзите, ще се появи интерес и то с увлечение ще започне да повтаря след вас добре познатите думи:
 
Меца, с пантофи обута,
тръгнала тъй, за минута,
бързо, додето е време,
стрък меродийка да вземе.Децата бързо приключват с негативните ситуации, ако ги заинтригува нещо по-интересно и приятно. Много е важно, когато четете стихове на детето, да го правите с увлечение, изразително и заинтригуващо. Не се захващайте, ако сте в лошо настроение или изморени. Децата чувстват това. В такива случаи просто си поговорете с детето, обяснете му, че сега не можете да му четете.

За празниците в детската градина и в училище на децата често раздават неголеми отрязъци от стихове за заучаване. Отнесете се към това с разбиране и максимално внимание. На детето ви му предстои изпълнение пред публика и това е много значим момент в живота му. Имайте предвид, че не всяко дете може да се изправи пред голяма аудитория – някои деца отказват да го направят. За това е необходима смелост. И вие можете да помогнете на детето за изпълнението на тази задача. Започнете да учите стихотворението с него възможно най-рано. Така то ще има повече време да го запомни и затвърди наученото. Ако е абсолютно уверено, че знае добре текста си, ще му е много по-лесно да се изправи пред публиката.
 

Освен това, не забравяйте още един важен момент. Ако преди това детето ви е учило с неохота стихчета, то подготовката за празника и радостната атмосфера ще му помогнат най-накрая да запамети няколко строфи. Затова приближаващият се празник е отличен стимул за заучаването на стихове. И накрая, това ще ви сближи с вашето дете, ще ви помогне да намерите общи теми за разговор и емоционални точки на съприкосновение.