Въпросът с избора къде да отиват осигурителните ни вноски е силно дискусионен.
В първия стълб вървят 14.8% от осигуровките ни за пенсия, а в УПФ (Универсални пенсионни фондове) - втория стълб 5%. От януари 2016 година, вече можем да избираме дали да имаме двата стълба или само един - НОИ. Въпрос на избор, но не съвсем. Когато утре млад човек започне работа, той задължително има двата стълба.

Нашата пенсионна система не наше изобретение, а лабораторен експеримент на Световната банка от 2000 година в 20 държави по света. Тя е тристълбова. Ние почти винаги забравяме за третия стълб. Архитектите на тази система отдават над 40% тежест на този трети стълб, който от общо 4 млн. осигурители имат само 180 000 човека. С други думи, каквото и да изберем - Само първи стълб или Първи и втори стълб, ако нямаме третия стълб, адекватността на пенсионния ни доход е задължително компрометират.

Смята се, че в пенсионна възраст, човек би се справил с 75-80% от активния си доход, когато е работил. Само, че ние почти никога не се осигуряваме на дохода, който получаваме реално, а обикновено на по-нисък. Да вземем и хората, които имат доходи над 3000.00 лв. Те се осигуряват на този доход, който е определен в Кодекса за социално осигуряване за 2019 год. Ако получава 12 000.00 лв заплата, то той в първия месец от пенсионирането си ще получи 40% от 3000лв - 1200.00 лв пенсия. Как Ви се струва това падане в пъти на дохода.

И накрая. Допълващата част от този дефицит на пенсионния доход, за да може да си осигурим същия стандарт на живот и при неработене трябва да се набавя по друг начин, най-добре извън пенсионната ни система. Кога да започнем? При получаване на първата ни заплата. И понеже не съм срещнал до сега човек, който да е изпълнил това условие, следващия подходящ момент е СЕГА.

Хубав празник!