Да подбутна темата,че следя и аз.
Актуално мнение за училището дали ще изрази някой?
За 1 клас се интересувам.