Здравейте,
Има ли някой тук (илк негов познат), който е кандидатствал в БСУ с оценка от ДЗИ преди получаване на дипломата? Ако да, какъв документ представи, че се е явил на матури и е получил оценка?