Кризите са естествена част от развитието на човека. Всяко преминаване от един период към друг, от една жизнена ситуация към друга, е свързано с криза. Това е особено валидно, когато става дума за най-ранното детство. Тогава редуването на събития и етапи в развитието са най-чести.
Самото раждане е първата криза. От защитената среда в утробата детето преминава във външния свят, където животът му изцяло зависи от волята на други хора. Първата година, когато детето прохожда и започват първите му опити да си служи с речта, е следващото предизвикателство. На две и половина – тригодишна възраст е следващата криза, когато детето за първи път осъзнава своето Аз. Всички си даваме сметка колко е трудно понякога да заявиш себе си. А колко ли му е трудно на детето, когато трябва да го направи за първи път в живота си?

Ще поговорим и за детската градина, когато детето отново прави нещо за първи път. Там то се среща със света извън семейството, става част от социална организация.  За много деца това се случва по-рано, в детската ясла. Те често съпреживяват заедно с майката нейната тревога, че ги е оставила твърде рано, а също и чувството ѝ за вина. Отиваме в училище, в първи клас, където от детето се искат резултати в овладяването на нови знания, умения и способности. Какво ли е да получиш за първи път в живота си официална оценка, че си се справил по-добре (или по-зле) от някой друг?

Възникват много въпроси:
Как да подкрепяме детето си при тези кризи?
Какви са специфичните роли на майката и бащата в неговия живот?
Какъв е източникът на прекалената тревожност?
Как да развиваме детската самостоятелност?
Какво ни пречи да „пуснем“ детето си да порасне?Людмил Стефанов е психолог с над 20 годишен практически опит. Консултира деца, родители, партньорски двойки. Води групи за личностно развитие, обучава родители, учители, социални работници по всички теми, касаещи детското развитие, връзката деца-родители и начинът, по който функционира семейната система. Обучаван е в Позитивна терапия, Краткосрочна терапия, НЛП, Системен подход в психотерапията.


Мариела Михайлова – Стефанова е дългогодишен училищен психолог, психодрама терапевт, тренинг обучител, автор на интерактивни образователни програми. Консултира деца и родители, обучава родители, води групи за личностно развитие чрез метода психодрама, съавтор и водещ е на Програмата Психодраматично пространство за деца „Изразявам себе си“.

Консултантската и терапевтична си практика Мариела и Людмил Стефанови реализират в създадения от тях Психологически център „Аз и Ние“. По време на “Академия за родители” с тях разговаряхме за детските кризи от  раждането до 7-годишна възраст.

Последна редакция: пн, 28 юни 2021, 13:54 от Редактор*