Не е възможна промяна на фамилията след вече издаден акт за граждански брак. Т.е. трябва да се разведете и подпишете наново с нови фамилии. Съответно ще бъде издаден нов документ за гражданско състояние. Имената на дипломи и сертификати също не подлежат на коригиране.
Аз бих си извадила уверение от ЕСГРАО и с него да удостоверявам имена. Ако видите необходимост направете и нотариална заверка на докумта, с цел по-голям авторитет.


Това не е вярно. В момента водя такова дело, да си сменя фамилията с тази на мъжа ми след като вече имаме брак. Подаваш заявление в съда, даваш удостоверението за брак и пишеш, че вече мислите за деца и искаш всички да сте с една фамилия. На мен делото го води свекърва ми. Става без проблем.