Здравейте,
сблъсквам се със следният проблем.
Гьоте институт предлагат само за възрастни курсове В2 ниво, а там изискването е за минимум 16 г.
Децата учеха до четвърти клас в Сдружение Шилер, съответно имаха А1 сертификат на десет години.
Нямаше възможност да ги запиша в Гьоте институт за курс за ниво А2, тъй като искаха да имат минимум 12 години за да ги запишат. Продължихме с частна учителка и се явиха само на изпит за сертификат към Гьоте А2 на 12 г.
През тази учебна година отново продължиха  с частната си  учителка и  септември ще се явяват за В1 сертификат.
Целта ми беше, тъй като предпочитам вече да са в група да ги запиша през следващата учебна година към Гьоте институт на курсовете им за В2. Оказва се обаче, че предлагат само за възрастни това ниво, съответно и изискването учениците да са над 16 години.
Знаете ли други добри школи в София, които приемат деца на 13 години за курсове ниво В2 по немски?