Нашата госпожица беше на 4 месеца и половина  и категорично отказваше да седи в количката, докато е будна. В количката само спеше, а в шезлонта и на ръце, докато е будна.