Можете да отделяте само по 50 лв. на месец ли? Ако си мислите, че не е достатъчно и никой няма да иска да Ви помогне, за да спестявате, не се заблуждавайте повече – на някои от Вас сигурно вече им е известно, че има #спестовни планове, чрез които можете да спестявате за средносрочен и дългосрочен период с по 50 лв. всеки месец автоматична вноска.  
Тези спестовни планове обаче са вложение, което се инвестира във взаимни фондове. Можете да ги срещнете като #инвестиционни планове, систематични планове и други. Всички те са вложения във взаимни #фондове. Понеже взаимните фондове не са много широко познати, добре е да имате предвид какви въпроси да задавате, ако се изправите пред избор на спестовен план за някоя от сериозните Ви цели за бъдещето.Какво е това #спестовен план и мога ли да го направя сам?
Спестовните планове не са отделни #финансови продукти. Те просто представляват удобна система за хората, които искат да спестяват чрез инвестиране във взаимни фондове (понякога не знаят, че е в това, просто искат по-висока доходност), защото им дава рамка, че всеки месец ще внасят някаква сума, която, освен че ще се събира, ще се увеличи след години. На практика можете самостоятелно да си организирате спестовен план, като си изберете в кой фонд да влагате пари и да си уредите с банката директен дебит, за да превеждат автоматично всеки месец избраната от Вас сума.  Понякога хората се заблуждават, че ако не участват в спестовен план, няма да им бъде позволено да инвестират във взаимни фондове. Естествено, това изобщо не е вярно. Всеки може да инвестира и 50 стотинки всеки месец, ако желае – разбира се, зависи дали има обявени минимуми от фонда. Обикновено българските фондове нямат минимуми и ограничения, но някои чуждестранни фондове имат подобни условия. Така че ако нещо не Ви харесва в предлаганите схеми, можете спокойно да си организирате самостоятелен спестовен план, като изберете фонда, който Ви трябва, и си въведете режима на спестяване и влагане на месечни вноски.  

Къде отиват парите?
Не е все едно в какъв #фонд отиват парите Ви. Задължително трябва да направите избор, след като сте се запознали с риска на фонда и в какво инвестира той, като се запитате дали искате да поемате нисък, среден или висок риск. Вижте тук какво е задължително да получите, когато избирате фонд.
Най-простото и важно правило, което Ви трябва в този момент, е, че в рисков фонд можете да инвестирате, само ако очаквате да ползвате спестяванията си след 5 години.
Ако не искате да рискувате, гледайте за консервативен фонд.  
Затова се запознайте внимателно с фонда, в който ще отиват парите Ви, и какви са неговите условия, за да сте сигурни, че малката месечна такса няма да бъде прекалено много „наръфана“ от такси, така че да бъде трудно да се компенсира и увеличи с доходност.  

Прогнозната доходност не е обещание
Всички компании – банки и фонд мениджъри, които предлагат спестовни планове, са обявили някаква прогнозна доходност за различни периоди. Тук можете да прочетете нашия материал „Как да преценя каква доходност да очаквам от взаимните фондове?“. Най-важното, което трябва да имате предвид, е, че прогнозата не е обещание. Дори постигнатите доходности за предишни периоди не могат да гарантират, че в следващия икономически цикъл ще се случи същото. Ще бъде полезно да проверите историческите резултати на фонда, който си избирате, като изчислите средна стойност за периода, който гоните. Това можете да ползвате като ориентир. Никоя финансова институция не може да обещае конкретна доходност при #инвестиция на финансовите пазари, които отразяват икономическото развитие за дадения период, в което се включва и отражение на политически събития. Винаги ще се намери един Доналд Тръмп да попречи на прогнозите.  Вглеждане в таксите
Изрично поискайте да Ви покажат и да се даде разчет за таксите, които трябва да се плащат. Всички фондове си имат фиксирани такси за вход и изход, както и годишна такса за управление, която се отчислява не от индивидуалната #инвестиция, а от стойността на купчината активи на фонда. Това е и предимството на този финансов продукт, че разходите се разпределят сред много хора и това позволява да се участва с малко пари и да се вземе доходност. Тези фиксирани такси са одобрени от регулаторен орган в документа проспект на фонда и те не може да се променят всеки ден, нито пък да се персонализират.  Ако поискате задължителните документи, които трябва да получите и без да ги изисквате, там ще видите всичко черно на бяло. Има случаи, когато за спестовен план се начислява висока начална такса върху цялата предполагаема сума на вложението – това е нещо, което добре трябва да огледате, за да не се окаже, че няма да е възможно да видите доходност заради разходи.  

Искайте отчетност
Преди да се ангажирате със #спестовен план, разпитайте каква отчетност за вложението ще получавате. Вие от какво ще имате нужда – от това да виждате как се натрупват парите и каква е доходността върху тях, нали? Не Ви върши работа да получите справка към определена дата за стойност на вложението, от която не можете да прецените какво се е случило за даден период. Най-добре е да имате онлайн система, в която да влизате и да проверявате, когато искате – например вечер вкъщи, вместо да се занимавате да звъните през деня, да искате файлове на имейл и пр.  
Не се притеснявайте да се обърнете към #консултант – безплатно е да се посъветвате, за да имате достатъчно информация да вземете решение за нещо, което ще правите с години.

Пишете/обадете ни се директно или се включете в консултативната ни тема, или ни пишете лично съобщение, за да зададете всички свои въпроси!

Николай Павлов
Директор "Връзки с инвеститорите" и
член на СД на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“
Мобилен тел.: 0889 022 537
email: pavlov@elana.net


Информация за спестовни планове
Информация за взаимни фондове
#ELANAFundManagement

Последна редакция: пн, 13 апр 2020, 11:00 от Редактор**