Зависи от годините , при мама му е удобно . Гледай да не е много мамино синче , по принцип нищо не могат сами , майка им им прави всичко - готви , чисти ...