В някои случаи плащат повече. Вече не си спомням всички детайли, но може би според това за какво ще се ползва снимката. Имам предвид за търговския лиценз. Например едно е да се ползва за изработването на 100 менюта, друго е за корица на книга с голям тираж. Имам снимки, за които е платено доста повече, но виждам само от коя страна са купени, без повече подробности.