Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 18 ноем. 2019, 11:10 ч.

Какво да уча?

 • 899
 • 13
 •   1
Отговори
 • Мнения: 39
Здравейте от няколко месеца съм в дилема с какво искам да се занимавам,но много искам да е свързано с медицината.Постоянно чета разни неща,но не мога да се спра на едно.Гледах за специалностите ''кинезитерапия'' ''лекарски асистент''или''сестра'' но не знам с кое повече ще има реализация.В момента уча икономика,но не е мойто и смятам догодина да се пробвам за тези специалности.Бихте ли ми дали някакъв съвет?

# 1
 • Мнения: 30 256
Завърши икономиката и/или се прехвърли Здравен Мениджмънт
След което можеш да обмислиш някоя от написаните от теб, например може да завършиш за сестра+ЗМ да бъдеш старша или главна сестра и т.н
Кинезитерапевти се търсят много, ама взимат малко...номера е да си "хванат" частни пациенти...

# 2
 • Мнения: 243
Според мен сега е времето да се замислиш с какво искаш да се занимаваш и дали искаш да е нещо между тези трите. Ако завършиш икономика сега и си държавна поръчка, следващата ти бакалавърска степен ще бъде платена. Обучението за медицинска сестра/кинезитерапевт/лекарски асистент и всяка друга следваща бакалавърска степен се заплаща. Годишната такса за платено обучение е 6000 лв. в МУ София.

Последна редакция: ср, 20 ное 2019, 10:58 от tiina

# 3
 • Мнения: 39
Да,да знам.Но точно за това се чудя.Икономиката не е моето а много ме влече медицината и биологията

# 4
 • Мнения: 10
Здравейте, не знам дали е тук мястото да пиша, но ще си задам въпроса , който ме мъчи.Какво ви е мнението за ПУ -Пловдив,  и за специалност "маркетинг. Не са ли стари там преподавателите? -все пак това е  нова специалност (има преподаватели,  които и с компютри не могат да боравят)И какво мислите за "маркетинг " има ли бъдище тази специалност?

# 5
 • Мнения: 5 584
Дъщеря ми се подготвя две години за Медицина и накрая размисли. Избра специалност Молекулярна биология с идеята да продължи към Генетика. Това е специалност, която е близо до Медицината, но избягва натоварващата част с пациентите. В семейството имаме доктор и от близо знаем колко ангажираща професия е.

# 6
 • София
 • Мнения: 45
........Годишната такса за платено обучение е 6000 лв. в МУ София.

........ Бихте ли ми дали някакъв съвет?

да бих ти дал, аз на твое място не бих учил в България, в моя случай така и направих за 3000 евра на година такива такси навънка няма ако ще и 6 баклавара да напрай човек дори в Швейцария е по-евтино образованието. После що бягали младите, че и нагли пичовете в парламента искат хората да се връщат обратно е ше се върнат ама към 2168г. Yum

p.s. поне за 6 хил. лв. образованието да беше качествено, а то тия ми ти лекари требят хората в болниците, които са обърнати на магазини и молове

Последна редакция: вт, 26 ное 2019, 11:01 от redline_m

# 7
 • Мнения: 10
Кажете нещо за специалността маркетинг,  заслужава ли си?

# 8
 • София
 • Мнения: 45
Кажете нещо за специалността маркетинг,  заслужава ли си?

не, абсолютно измислена специалност, която е въздушна, абстрактна на нищо не учи и нямате дефакто никакъв занаят. Учете нещо което е реално, има перспектива и се вписва в бъдещето. PRи и разни Маркетинзи са пълни тъпотии и измишльотини които преливат от пусто в празно.
Зъболекари, Зъботехници, Лекари, Биолози/Химици Техници, ИТ Програмисти/Администратори, Машинни /AI /Авио/Авто/Строителни инженери, Източни езици (Не западни) и прочее За Финанси/Борси/Акции и т.н. може да си ги учите и сами. Гледайте нещо от което да имате полза, да трупате опит и знания на международно ниво, където и да отидете няма проблем.

# 9
 • Мнения: 10
Да, всичките тези специалности,  които изброихте са много перспективни,но тъй като с Българси и История съм най добра , може ли да ми предложите нещо свързано с това ?Което е актуално днес , а в същото време да ми носи добри доходи в бъдеще?Иначе Английския го уча усилено.Пишете☺

# 10
 • София
 • Мнения: 45
Да, всичките тези специалности,  които изброихте са много перспективни,но тъй като с Българси и История съм най добра , може ли да ми предложите нещо свързано с това ?Което е актуално днес , а в същото време да ми носи добри доходи в бъдеще?Иначе Английския го уча усилено.Пишете☺

ами аз съм го написал източни езици Yum и ето това се влиза с български и история при първото търсене в Гугъла. Този език тъй като е тонален, не е като останалите езици е доста труден, но е много много важен в днешно време ако го знаете него няма да има проблеми, както с доходите така и с работата - гаранция !!! Grinning

p.s. английския не че не става все още, но не е това което беше по мое време, сега времето на американците приключи и дойде времето на китайците Yum

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/494/

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КИТАЙСКИ ЕЗИК
Професионално направление: Педагогика на обучението по...
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: учител по български език и литература и по китайски език
Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)
Форма на обучение: редовна
Балообразуване: вж. Приложение № 1

       Спе­ци­ал­но­ст­та „Бъл­га­рс­ки език и китайс­ки език“ е наскоро открита спе­ци­ал­ност във Фи­ло­ло­ги­чес­кия фа­кул­тет и е важна стъпка към навлизането на азиатските езици и култури в портфолиото на филологическите специалности в Пловдив. Ней­но­то отк­ри­ва­не е в от­го­вор на на­ра­ст­ва­щия ин­те­рес към изу­ча­ва­не­то на кул­ту­ри­те и ези­ци­те на азиатските страни и особено на бързоразвиващата се икономика и богатата история и култура на Китайската народна република.

      Спе­ци­ал­но­ст­та е изг­ра­де­на вър­ху изу­ча­ва­не­то на род­ния език и на китай­ския език от ни­во­то на на­чи­на­е­щи. Завър­ши­ли­те по­лу­ча­ват про­фе­си­о­нал­на­та ква­ли­фи­ка­ция „учи­тел по бъл­га­рс­ки език и ли­те­ра­ту­ра и учи­тел по китайс­ки език“ в об­що­об­ра­зо­ва­тел­ни­те учи­ли­ща. Овладяването на китайския език се съчетава с изучаването на историята, философията и литературата на Китай, запознаване с етническото разнообразие, географията и икономиката.

      Преподаването на китайския език започва от равнище за начинаещи, а за изучавалите китайски език в средното училище се сформира група на напредналите.

      Спе­ци­ал­но­ст­та да­ва въз­мож­ност за раз­но­об­раз­на про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция. Дип­ло­ми­ра­ли­те се мо­гат да кан­ди­да­т­стват за ра­бо­та в дър­жав­на­та ад­ми­ни­ст­ра­ция, да се за­ни­ма­ват с пре­во­да­чес­ка и из­да­те­лс­ка дей­ност, да за­е­мат по­зи­ции в ту­рис­ти­чес­ка­та ин­ду­ст­рия или в сред­ства­та за ма­со­ва ин­фор­ма­ция, да ра­бо­тят в китайс­ки фир­ми, които организират бизнеса си у нас, или в български фирми, които имат делови контакти с Китай.

      През кур­са на обу­че­ние се изу­ча­ват как­то те­о­ре­ти­чес­ки, та­ка и прак­ти­чес­ки дис­цип­ли­ни. Застъ­пе­ни са те­о­ри­я­та на ли­те­ра­ту­ра­та и об­що­то ези­коз­на­ние, кла­си­чес­ки­те ези­ци. Прос­ле­дя­ва се раз­ви­ти­е­то на ху­до­же­ст­ве­на­та ли­те­ра­ту­ра на два­та на­ро­да. Не­мал­ко вни­ма­ние е от­де­ле­но и на прак­ти­чес­ко­то ус­во­я­ва­не на бъл­га­рс­кия и на китайския език, като последният се изучава под ръководството на носители на езика (native speaker). Въвеждането на изучаването на китайския език става със съдействието на Посолството на Китайската народна република в София, Института „Конфуций“ и университетите партньори от градовете Чанчун и Тиендзин.

      Спе­ци­ал­но­ст­та е под­хо­дя­ща как­то за хо­ра, ко­и­то ис­кат да по­лу­чат сво­я­та пър­ва ква­ли­фи­ка­ция във вис­ше учи­ли­ще, та­ка и за те­зи, ко­и­то нат­руп­ват ком­пе­те­нт­нос­ти в но­ви и перспективни об­лас­ти.

Последна редакция: нд, 01 дек 2019, 21:01 от redline_m

# 11
 • Мнения: 140
За Български и китайски в ПУ не съм съгласна. Филололгическият им факултет е под всякаква критика. Във ВТУ имаме тази специалност и много малко хора я завършват, защото след втората година китайския става по-труден.

# 12
 • София
 • Мнения: 45
За Български и китайски в ПУ не съм съгласна. Филололгическият им факултет е под всякаква критика. Във ВТУ имаме тази специалност и много малко хора я завършват, защото след втората година китайския става по-труден.

на мене това ми попадна просто в търсачката като първо предложение не е речено точно там да се учи, момичето пита какво да учи с български и история и да има доходи ами това е предложението в момента са най-голямата икономика в света, конкурент на запада. И аз съм учил във ВТУ само, че български и немски, но то дали е това или китайския, разбира се че не е лесно. В ПУ пишеше че е със съдействието на "Конфуциий Институт" значи пак няма да е отгоре отгоре специално за китайския, който сам по себе си е абсолютно различен от останалите езици да не говорим за ченгелите които имат за знаци, затова който успее да разчита нарисуваните къщички, много ясно че ще има работа защото това е абсолютно рядко и трудоемко за разлика от английския в който няма род всичко (you you ок), окончания, падежи ала бала, него може и да си го учиш сам в къщи аз така направих сега мога да чета книги, новини и разбирам ако се наложи и говоря даже т.е. английския нищо особено ама китайския ...... все пак са най-старата жива цивилизация Yum

P.S. ето и една информация за хората с английския където си мислят, че езика и университетите в САЩ са върха на сладоледа, а в този университет обучението струва 300 000$ и ви учи на това : Yum

Harvard hosts annual ‘Anal Sex 101’ class
https://nypost.com/2017/11/08/harvard-hosts-annual-anal-sex-101-class/

Последна редакция: пн, 02 дек 2019, 09:29 от redline_m

# 13
 • Мнения: 10
А какво мислите за ПУ , погледнато от различни ъгли☺?

Общи условия

Активация на акаунт