Има ли някой, който се е явявал на GMAT? Как се подготвяхте, сами или с уроци? Можете ли да препоръчате учител/школа за подготовка за изпита във Варна?