Да, за хотелите и аз не съм имала проблеми.
Домакинът го попитах, но отговори уклончиво - че ще направи всичко възможно и т. н. и т. н., та ми се искаше да имам вариант, ако не успеем да го оставим в апартамента