Коя специалност е по-добра в Пловдивския университет? Маркетинг или публична администрация? Имате ли наблюдения?
Като цяло, за реклама и пр коя специалност в Пловдив би била най-подходяща?