Такива училища не са ли към Министерство на образованието, или към друга някаква институция? Ако е така, може там да пуснете жалба.
Доколкото си спомням, според Закона за задълженията и договорите, и устната договорка е договор. Може да се консултирате с адвокат, ако сумата, която сте платили, си заслужава.
Благодаря ти, но организаторката върна парите.