Здравейте! Има ли мама, която е изкарала бременност с митрална механична клапа?