Авторката с тези си слова мисля, че трябва да се обърне към професионална помощ.