Познавате ли Д-р Колева от Св.София?Какви са впечатленията Ви за нея като лекар и специалист?