Здравейте!
Искам в предложенията Discover да спрат да ми се показват заглавия, съдържащи определени думи - пр.всякакви вариации на изуми, впечатли, ужаси, милиони хора и др.под. глупости.
Възможно ли е?