Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Имате въпроси, свързани със застраховането? Консултирайте се със Златка Белинова

 • 7 787
 • 19
 •   1
Отговори
 • 1
 • 2
 • Всички
 • www.bg-mamma.com
 • Мнения: 398
Застраховането има за цел да направи бъдещето по-сигурно и по-спокойно, като по този начин позволи на хората да планират смело. То е инструмент, с който можете да осигурите спокойствие и сигурност за себе си, за близките си, за имуществото и бизнеса си - за всички важни за Вас неща.

Това е Вашата тема за всички въпроси, свързани със застраховането:
• Как да изберете продукт или покрития?
• Какво да предприемете в случай на настъпване на застрахователно събитие?
• Как да защитите правата си, ако сте жертва или близък на пострадал при ПТП?


На Вашите въпроси два пъти седмично ще отговаря Златка Белинова.
Златка Белинова

Златка Белинова е магистър по Право, завършила Софийския университет "Климент Охридски". Професионалният ѝ опит е свързан с консултиране на компании от финансовия сектор, като фокусът ѝ през последните години е съсредоточен върху застраховането. Работата начело на Правния отдел на един от големите международни застрахователи ѝ дава както опита, така и ангажираността да споделя знанията си в името на това да подобри живота на хората, да го направи по-спокоен и по-сигурен.

Темата е част от социалната инициатива на BG-Mamma "Специалистите говорят".
Ако се нуждаете от #консултация в друга сфера, вижте всички #специалисти, които са се включили в кампанията ТУК.


#СпециалиститеГоворят


Правила на консултативните теми във форума

Последна редакция: ср, 02 юни 2021, 22:34 от BG-Mamma™

# 1
 • В градината...
 • Мнения: 15 544
Здравейте,
може ли да бъде застрахован преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, разположен в поземлен имот. Как ще се направи оценката му. Благодаря.

# 2
 • Мнения: 10
Здравейте,
Чл. 56 ЗУТ урежда поставянето на преместваеми увеселителни обекти, обекти за административна, търговска или друга обслужваща дейност, обекти за временно обитаване при бедствия и обекти,  свързани с отбраната и сигурността. Предполагам, че въпросът Ви е насочен за обект от пъвите две категории. Предполагам също така, че обектът е свързан с търговска дейност, и ще бъде застрахован като имущество на малки и средни предприятия, а не като домашно имущество.
Няма законови ограничения за застраховане на такъв вид обекти. Застрахователните компании сами определят реда и условията за това в общите си условия. При избора на застраховател, обърнете внимание на списъка с обекти, които не подлежат на застраховане, повечето застрахователи не приемат да застраховат обекти, в които се съхранява оръжие или боеприпаси например.
Оценката, или по - скоро определянето на застрахователната сума, най - често се извършва от застраховащия. Застрахователните компании нямат практика да правят предварителна оценка на имуществото по домашни застраховки и застраховки на малки и средни предприятия. Затова пък има механизъм, който определя какви са взаимоотношенията при подзастраховане и надзастраховане. Най - общо това, което следва да знаете и да имате предвид,  е, че застрахователят ще Ви плати действителната или възстановителната стойност на погиналато или увредено имущество съгласно уговореното в полицата.

Последна редакция: чт, 03 юни 2021, 11:01 от Златка Белинова

  # 3
  • В градината...
  • Мнения: 15 544
  Благодаря за отговора. Не става въпрос за търговска дейност. А точно за домашно имущество. Има общини, чиито наредби за поставяне на преместваеми обекти, са доста либерални. Та, ние сме сред тях. Буквално къща. Но без основи.

  # 4
  • Мнения: 10
  Обектът на застраховка Домашно имущество най - често се определя като  недвижим имот - апартамент или къща, които са въведени в  експлоатация с разрешение в съответствие с установения от закона ред. В случай че разполагате  с надлежните документи, няма правна пречка къщата да бъде застрахована. Много е важно при попълване на въпросника за застраховане да посочите всички обстоятелства, свързани със статута на сградата. Така ще сте сигурни, че застрахователят я е приел за застраховане, разполагайки с цялата релевантна за оценка на риска информация. Що се отнася до оценката на сградата, при този вид застраховки тя се определя от застраховащия.

  # 5
  • Мнения: 52 776
  Привет. Аз имам следният въпрос :
  Застраховка на апартамент. Застрахователят е записал в договора, че  признава кражба с взлом. Дотук ясно. После е допълнил, че ще плати щета само ако бравата е секретна, а вратата-масивна. Какво се разбира под "масивна" врата и под "секретна" брава?
  Някакви определени марки ли, какво точно...

  # 6
  • В градината...
  • Мнения: 15 544
  Въвеждат се в експлоатация само строежи. Преместваемите обекти не са такива. Затова ми беше и въпросът.
  На къщата, в която живеем, застрахователите дойдоха и направиха оценка, така я застрахвахме. Ще пробваме и с обекта по чл.56.

  # 7
  • Мнения: 10
  Здравейте, teta75. Застрахователят вероятно е направил предписание след оглед на имота и е поставил покритието за кражба с взлом под условие на поставяне на масивна врата и секретна брава. Винаги можете да се обърнете с писмен въпрос към него за разяснение. Аз, обаче, ще Ви предложа друго - изберете врата и брава и преди да ги закупите, попитайте застрахователя писмено конкретно за тях дали отговарят на изискванията му. При потвърждение от негова страна ще разполагате с писмено доказателство, че сте изпълнили изискванията за влизане в сила на покритието. В случай че не бъдат одобрени, можете да помолите за по - детайлни указания и да действате съответно.

  # 8
  • Мнения: 52 776
  Оглед не е правил. Това са му условията към всички клиенти...
  Ще попитам, разбира се.
  А догодина ще направя застраховката при друг.

  Става дума за стандартна застраховка дом.имущество. ..не за някаква по-специална, насочена към определен вид клиенти все пак.

  # 9
  • Мнения: 10
  В този случай става дума за стандартн изискване на Общите условия, на което е много вероятно Вашият имот да съответства - задайте писмено въпроса, за да имате официално потвърждение, че застрахователят приема да покрие риска при съществуващите условия. В случай че вратата и бравата не отговарят на изискванията му, ще имате възможност да ги преведете в съответствие преди да е настъпило събитие.
  При избора на нов застраховател бих Ви посъветвала на първо място да се запознаета с т.н. ИДЗП - информационен документ за застрахователен продукт.  Това е документ, който застрахователните компании са задължени да предоставят ПРЕДИ сключване на застрахователните договори, и който съдържа информация за всички по - важни аспекти на застраховката. Информационните документи по различните видове продукти са налични в сайтовете на компаниите, на видимо място в офисите и могат да бъдат получени и на хартиен носител при поискване. По - долу можете да видите извадка от Кодекса за застраховане, уреждаща съдържанието и представятено им:

  Чл. 325а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) (1) Преди сключването на застрахователен договор разпространителят на застрахователни продукти е длъжен да постави въпроси към ползвателя на застрахователни услуги и
  въз основа на информацията, предоставена от него, да определи неговите изисквания и потребности, както и да му предостави обективна информация относно застрахователния продукт в разбираема форма, така че да му даде възможност да вземе информирано решение. ....
  (2) Всяко предложение за сключване на договор трябва да съответства на изискванията и потребностите от застраховане на ползвателя на застрахователни услуги.
  .........
  (6) При спазване на разпоредбите на чл. 326 - 328, независимо дали се предоставя съвет, или не и независимо дали застрахователният продукт е част от пакет съгласно чл. 333, преди сключването на договор разпространителят на застрахователни продукти, като отчита сложността на застрахователния продукт и вида на ползвателя на застрахователни услуги, му предоставя относимата информация за застрахователния продукт в разбираема форма, за да може той да вземе информирано решение.
  ....
  (10) Информационният документ за застрахователния продукт съдържа следната информация:
  1. информация относно вида застраховка;
  2. обобщено описание на застрахователното покритие, включително основните застраховани рискове, застрахователната сума (или начина за нейното определяне) и когато е приложимо, географския обхват и обобщено описание на изключените
  рискове;
  3. начини на плащане на премиите и срок на плащане;
  4. основни изключения, когато не могат да се предявяват застрахователни претенции;
  5. задължения при сключване на договора;
  6. задължения по време на действието на договора;
  7. задължения в случай на предявяване на застрахователна претенция;
  8. срок на договора, включително началната и крайната му дата (или начина за тяхното определяне);
  9. начините за прекратяване на договора

  # 10
  • Виена
  • Мнения: 699
  Здравейте, имам лизингов автомобил, за който лизинговата компания ме е задължила да го застраховам с каско застраховка и естествено задължителната ГО. Въпросът ми е - редно и законно ли е лизинговата компания като собственик на автомобила да ме задължи да сключа застраховките при избран от тях застраховател и посредством посочен от тях брокер?

  # 11
  • Мнения: 10
  Здравейте, bombolino,

  Ако лизингът е финансов и ако застрахователната премия се дължи от лизингополучателя ( дори да е включена в лизинговата схема ), то тогава съгласно чл. 384 на Кодекса за застраховането, лизингодателят е длъжен да получи ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ПИСМЕНО съгласие на лизингополучателя по условията на застрахователния договор. Това включва и избора на застраховател, който ще носи риска за лизинговата вещ. Задължаването Ви да сключите договор с точно определен застраховател противоречи на разпоредбите на Кодекса за застраховане и се санкционира съгласно разпоредбите на чл. 646, ал 1 с глоба от 5000 до 10 000 лева, а при повторно нарушение от 10 000 до 20 000 лева.
  Застрахователният брокер  осъществява посредничество за сключване на застрахователни договори по възлагане от ползвателя на застрахователни услуги. Ваш избор е дали ще го упълномощите или не. Препоръчвам да прегледате договора за лизинг и да проверите дали там не съществува задължение да сключите застраховките на лизингово имущество през конкретен брокер. Такава разпоредба не е в противоречие с нормативната база.

  # 12
  • Мнения: 10
  Знаете ли, че...
  Със сигурност знаете, че Вашият застраховател ще Ви помогне, когато вашият дом пострада от наводнение или пожар.
  Но знаете ли, че той можеда Ви помогне и тогава, когато Вие сте причинили наводнение или пожар, с което сте увредили чужд имот и следва да платите щетите. Нужно е само да добавите покритие Обща гражданска отговорност към полицата си за застраховка Имущество и всички вреди, причинени на трети лица във връзка с ползването на имота, ще бъдат покрити от Вашия застраховател.

  Последна редакция: сб, 26 юни 2021, 19:30 от Златка Белинова

  # 13
  • Мнения: 10
  Днес Комитетът на постоянните представители на Съвета (Корепер) даде подкрепата си за политическото споразумение, постигнато между Съвета и преговарящите от Европейския парламент на тристранната среща от 22 юни 2021 г., относно изменението на Директивата за автомобилното застраховане, което ще засили защитата на пострадалите лица при произшествия с моторни превозни средства и ще подобри правата на застрахованите.

  С временно договорения текст се изменя обхватът на директивата вследствие на решения на Съда на ЕС, включително с нови определения за „превозно средство“ и „използване на превозно средство“. Освен той предвижда държавите членки да получат нови възможности за национални дерогации от застрахователното задължение. Използването на превозно средство в прояви и дейности, свързани с моторни спортове, ще бъде изключено от директивата, при условие че е налице алтернативна застраховка.

  Освен това във всяка държава членка ще бъдат създадени органи, които да гарантират, че ако застрахователното предприятие на превозно средство, отговорно за произшествие, е неплатежоспособно, пострадалите лица ще могат да бъдат обезщетени в своята държава членка на пребиваване; впоследствие органът в тази държава членка ще иска възстановяване на разходите от органа в държавата членка по произход на неплатежоспособния застраховател.

  Съзаконодателите постигнаха съгласие и относно съставянето на хармонизирано в ЕС удостоверение за предявени претенции и относно нови правила за избягване на дискриминация при третирането на титулярите на полици въз основа на тяхната националност или на предишната държава членка на пребиваване.

  Преработеният текст включва също:

  по-строги правила относно проверките на застраховките
  по-високи хармонизирани размери на минималната защита при телесни повреди и материални щети в целия ЕС
  целенасочени изменения на рамката за изпратените превозни средства и разпоредби относно произшествия с ремарке, теглено от превозно средство, независими инструменти за сравняване на цените на автомобилните застраховки, информационни центрове и информация за пострадалите лица.
  Следващи стъпки
  След редакция на текста от юрист-лингвистите се очаква Парламентът и Съветът да приемат директивата през есента. Щом бъде подписан и публикуван в Официален вестник на ЕС, текстът ще бъде транспониран в националното законодателство в срок от 24 месеца от датата на влизането му в сила.

  # 14
  • Мнения: 1 217
  Има ли застраховки на НИ против свлачища/срутища? Ефективни ли са и как се оценя щетата или пълна компенсация при забрана за ползване на имота?

  # 15
  • Мнения: 10
  Има ли застраховки на НИ против свлачища/срутища? Ефективни ли са и как се оценя щетата или пълна компенсация при забрана за ползване на имота?

  Здравейте, Gogo1979,

  Да, повечето застрахователни компании предлагат застрахователни покрития за свличане, срутване и подпочвени води.  Най - често не са част от основния пакет по застраховка Домашно имущество, а се договарят като допълнително покритие срещу допълнителна премия.
  Застрахователното обезщетение се дължи на база уговореното в Общите услвия по полицата, а това най- често е възстановителната стойност на увреденото имущество т.е. сума, която би позволила имуществото да се възстанови такова, каквото е било преди настъпване на събитието. Застрахователят, обаче, може да уговори и друго в Общите условия, така че е добре да се запознаете първо с тях.
  Застрахователят може да покрие и разходи за предпазване и съхранение на имуществето до отстраняване на последиците от събитието. Някои застрахователи покриват и разходи за хотелско настаняване, но с определен лимит за брой нощувки и цена на нощувките - добре е да се запознаете с Общите услвия и в тази част.

  # 16
  • Мнения: 2 286
  Здравейте, Simple Smile Застраховката на колата ми изтича декември, но понеже ще си ходя тези дни до България искам да я подновя още от сега.  Възможно ли е това? Да направя новата застраховка така, че да започва от декември, да се застъпят със старата?

  # 17
  • Мнения: 10
  Здравейте, Simple Smile Застраховката на колата ми изтича декември, но понеже ще си ходя тези дни до България искам да я подновя още от сега.  Възможно ли е това? Да направя новата застраховка така, че да започва от декември, да се застъпят със старата?
  Здравейте, Застрахователният договор може да предвижда  началото на застрахователното покритие да е от по - късна дата. Няма пречка договорът / полицата да се сключи през септември, а началната дата на покритието да е през декември. Моля да имате предвид, че застраховката ГОА не позволява наличието на повече от една действаща застраховка за период. С оглед на това застраховките ГОА не могат да се  "застъпят", ако под тази дума разбирате да има период, в който и старата и новата са действащи. Ако разбирате новата застраховка да влезе в действие в момента на изтичане на старата - напълно постижимо е.
  Успех!

  # 18
  • Niagara Falls, NY
  • Мнения: 2 246
  Здравейте!
  Искам да застраховам жилището си, като включа всякакви рискове - наводнение, теч от покрив или водопровод, взлом, земетръс и пр.
  Какво бихте препоръчала?

  # 19
  • Мнения: 10
  Здравейте!
  Искам да застраховам жилището си, като включа всякакви рискове - наводнение, теч от покрив или водопровод, взлом, земетръс и пр.
  Какво бихте препоръчала?
  Здравейте, всички общозастрахователни компании на българския пазар предлагат застраховка на жилищни имоти и домашно имущество. Като цяло продуктите включват основно поркитие и допълнителни рискове. Най - често основното покритие е : пожар, мълния, имплозия, експллозия, падане на пилотирано летателно тяло и разчистване. Като допълнителни рискове се предлагат буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед , измръзване и морски вълни; наводнение в следствие на природни бедствия; свличане, срутване, подпочвени води; земетресение; изтичане на вода и пара; късо съединение и токов удар; вандализъм;чупене на стъкла;  кражба с взлом; грабеж; кражба чрез техническо средство; гражданска отговорност към трети лица.
  Всяка застрахователна компания създава Информационен документ за застрахователен продукт ( ИДЗП) за предлаганите продукти и от сайтовете на компаниите можете да се запознаете с предлаганите покрития и да изберете най - подходящите за Вас.
  Моята препоръка е да се запознаете детайлно и с изключенията. Например някои от рисковете, свързани с кражби, не са покрити за имоти, които не се използват целегодишно.
  Също така препоръчвам да застраховате гражданската си отговрност към трети лица. Това ще Ви защити в случай, че наводните съседи например.

  Общи условия

  Активация на акаунт