В една научна концепция се описват пет стадия на съпружеските отношения, които се проявяват най-ярко при холериците и сангвиниците*. Тази теория не е нужно да се абсолютизира, но заслужава внимание.

Първи стадий - дълбока и страстна влюбеност. С образа на любимия се свързват само положителни емоции, одобряват се всичките му постъпки и, ако се случи нещо неприятно, няма обидени.

Втори стадий - леко охлаждане. Ако любимия го няма, може и да не забелязваме липсата му, но появи ли се - настъпва емоционален подем.

Трети стадий - по-нататъшно изстиване на чувствата. Но само един мил жест е достатъчен, за да избухнат отново предишните чувства. Нужни са ласкави слова, извинения, подаръчета и цветя като признак на внимание. (Съвет: в този етап връзката може да се върне в първия си стадий, ако партньорите се разделят за няколко дни, да речем с командировка)

Четвърти стадий - започва невъзвратимото отчуждаване. Присъствието на съпруга предизвиква несъзнателно раздразнение. Особеностите на характера се превръщат в недостатъци, все по-често възникват скандали с повод и без повод.

Пети стадий - в отношенията няма и спомен от първия етап, а присъствието на партньора създава само отрицателни емоции. Той/тя вече не е "ангел" и "мило", а "подлец", "мизерник"и "лъжец". Животът заедно е загубил всякакъв смисъл. Все по-често в редките случаи, когато си говорите, се появява думата "развод".
Дори и в този последен стадий има надежда. Ако въпреки ежедневното споменаване, до развод така и не се стига, има зрънце, което отново може да се отгледа и да избуи.


Лошото е, ако тези цикли съвпадат и при двамата съпрузи. Тогава всичко ще завърши с развод, неизбежно е. Най-благоприятното, но почти невъзможно съчетание е от цикли в противоположните полюси, тогава семейството ще се запази, но не и с усилията само на единия.


Може ли да се въздейства на съпружеските двойки, за да не се стига до четвърти и пети стадий?

Провеждани са експерименти по създаването на теоретично благоприятни условия и те довели до следните резултати: участващите двойки описвали взаимоотношенията си като пристъпи на любов, наричана от тях "влюбване до припадък", "истерична", но и в един етап - "мъчителна за двамата". Изводът е, че Андре Мороа е прав: "И на любовта е нужна почивка"

Още в първата година от брака започва периодът на спад на емоционалното привличане, като графиката не е плавна. Пропаданията не са дълбоки и отчетливи, в средната част има задържане, настъпва "тихата радост" от любовта с кратки импулси нагоре.

В тази първа година още не възникват спорове, всичко се ограничава до скрити дълбоки въздишки от единия и тихи сълзи от другия.

Най-доброто, най-устойчивото съчетание между емоционалните състояния на партньорите е, когато трептят в различни честоти, като единият е два цикъла преди другия. В такъв случай всички състояния на минимална влюбеност на единия съпруг се покриват от периодите на максимална интензивност на чувствата на другия. При такава комбинация, в случаите, когато единият е склонен да разглежда недостатъците на партньора под лупа, другият е във всеопрощаващ период и е склонен да намира оправдания за лошото отношение към него.
* Холерик - тип темперамент, който се характеризира с високо равнище на нервно-психическата активност, на енергичността на движенията, на импулсивността и изразеността на емоциите, страстно се увлича и изпълнява дейността си с голям прилив на сили, упоритост, целенасоченост, бързо се поддава на различни чувства и лесно преминава от едно емоционално състояние в друго

Сангвиник - тип темперамент, характеризиращ се с твърде висока нервно-психическа активност, богатство на мимически жестове, бързи движения и речеви реакции, висока енергичност, работоспособност и издръжливост при интересна работа.

Последна редакция: вт, 31 авг 2021, 18:08 от Редактор*