Делови отношения с партньори от Великобритания и Италия

За формирането на делови етикет е необходим голям период от време. Той е резултат от постоянен подбор на най-целесъобразните правила и норми, подпомагащи успеха в деловите отношения. Затова, ако искате да установите връзка с международни партньори, изучете деловия етикет на страната, с която смятате да контактувате.

Познаването на етикета в собствената ви държава не означава, че вашите маниери са подходящи извън нея. Задължително е да опознаете особеностите на различните ситуации в различните страни. Колкото по-добре познавате държавата и приетите в нея правила, толкова по-големи са шансовете ви за успех.

При условие че не владеете езика, ще ви е необходим преводач. От неговата квалификация често зависи както атмосферата на преговорите, така и техният изход. Най-добре е да ползвате човек, който е специализирал в необходимата област. Дори вие да владеете добре езика, за преговори в специфични сфери наемайте преводач с познания в материята.
Ползването на преводач ви дава предимство – осигурява ценно време за обмисляне на казаното от партньорите. На отговорни преговори работете с човек, от когото вече имате впечатления.

Ако не владеете езика, поне научете няколко основни думи – благодаря, моля и довиждане, това винаги предизвиква добри чувства у човека отсреща.

Ако водите преговорите сам, без преводач, имате пълното право да помолите партньорите си да говорят по-бавно, но като основание посочете по-слабото познаване на езика им. В никакъв случай не намеквайте, че проблемът е в тях и говорят бързо.

Ако преговорите се водят на български, не винете гостите за акцента, говорете бавно и отчетливо, уважавайки познанията им.


Великобритания

Английският нрав се характеризира със сдържаност, склонност към недоизказаност и лаконичност, граничеща с мълчаливост. На англичаните е присъщо чувството за справедливост. При деловата си дейност имат доверие на партньора, не търпят коварство и хитрост. Общоизвестно е уважението им към чуждото мнение. Не приемат разговори на тема личен живот. Много ярка черта е абсолютното съблюдаване на всички закони и норми.

Когато работите с англичани, винаги спазвайте формалностите. Обръщението по име не се приема, освен в случаите на изрична уговорка. Ползвайте официалните обръщения Мис, Мисис и Мистър.

Както вече споменахме, англичаните обичат формалностите. Това се отнася и за процедурата по запознанството. Много е важно чие име ще бъде произнесено първо. В служебна обстановка с приоритет е клиентът, в тази ситуация той е по-важното лице. Ако представяте на свой колега лице, заемащо по-висок пост, първо назовете висшестоящия.

На първа среща е прието да се поздравите с ръкостискане, но по-нататък е достатъчно и само устно приветствие. Физическите контакти с англичаните сведете до минимум.

Когато общувате с тях, не се бойте от паузи в разговорите – прекалената бъбривост се смята за проява на грубост. В Англия работата и почивката са строго разграничени, затова всички разговори за работа се прекратяват с изтичането на работното време.


Италия

Въпреки широко разпространеното мнение, деловите италианци се отличават с определена сдържаност. Когато се представяте на италианец, кажете само фамилията си и се здрависайте. В Италия дори жените се поздравяват с ръкостискане. Можете да целунете ръката на жена, но само в неформална обстановка, в делова среда – не.

Деловите италианци са по-енергични и активни в първите етапи на преговорите, стараят се да не бавят решенията с формални и организационни въпроси. Склонни са да приемат алтернативни предложения.

Използването на бизнес партньори за установяването на по-широки контакти в страната им не е проблем. Италианските предприемачи отдават голямо значение на следното – преговорите да протичат между хора, стоящи на приблизително еднакви нива в деловите среди или обществото.

Италианците отдават голямо значение и на неформалните отношения. Те вярват, че по-свободната атмосфера на такива мероприятия изглажда противоречията. Деловите обеди или вечери се придружават от вино, произведено в областта, на чиято територия е срещата, и без него не може да мине нито едно ястие. Дългите тостове не са на почит, италианците предпочитат краткото "чин-чин".Image: luigi diamanti / FreeDigitalPhotos.net

Последна редакция: пт, 25 юни 2021, 16:10 от Редактор*