Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Митница – информация, въпроси, отговори и споделяне на опит – 8

 • 2 389
 • 62
 •   2
Отговори
 • Sofia
 • Мнения: 13 855
Тема за информация, въпроси, отговори и споделяне на опит относно освобождаването от митница на пратки, пристигнали от страни извън ЕС

ВАЖНО: От 1 юли, 2021 г., на митница ще бъде задържана всяка една пощенска / куриерска пратка, включително и такава, която е на стойност, по-ниска от 30 лв. Дължи се 20% ДДС, както и пощенска такса от 4.80 лв.
За пратки, които са на стойност над 150 евро / 300 лв., евентуално има и мито.


СПОРЕД РЕГЛАМЕНТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ЗМ, ППЗМ И ЗАКОНА ЗА ДДС, правилата са следните:

ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ
(пратки, пристигнали с БГ пощи)

ОТ 01-07-2016 г. е в сила НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ И „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД
http://customs.bg/bg/pubs/6715

Според новата инструкция:

Дължи се ДДС 20% от общата стойност на стоката и доставката.
Ако пратката надвишава 300 лв (150 евро) се заплаща и мито, ако е определено по митническа тарифа за конкретната стока. Има доста стоки, за които ставката е 0%, независимо от тяхната стойност. Например за телефони и друга техника митото е 0%.
Попълва се митническа декларация.
Изисква се ЕОРИ номер в случай, че освобождавате пратката си сами или чрез представител, различен от БГ Пощи.

Пратката се получава от съответната митница, посочена на пощенското известие.
Носи се лична карта, копие от PayPal или друго плащане (банково извлечение), фактура или копие от поръчка и пощенското известие.
ДДС и мито се заплащат на каса в банката, квитанцията отпада.
Плаща се и пощенска такса 3,50 лв

Според новата инструкция БГ Пощи могат да ви представляват на митница, като подадат от ваше име митническата декларация и заплатят всички такси. (Отнася се за пратки на стойност до 1000 Евро).
В случай, че получателят на пощенска пратка желае да се възползва от услугата „Митническо представителство” на БГ Пощи, е необходимо същият да предостави на място, да изпрати по факс, e-mail или по пощата необходимите документи за освобождаването на пратката, посочени в „писмото-покана” на митническите органи и “декларация-съгласие” за представянето му от "Български пощи" ЕАД пред митническите органи на Република България.
При ползването на тази услуга не е нужно клиента да има ЕОРИ номер и да попълва митническа декларация. БГ Пощи освобождават с техния ЕОРИ и те съответно си попълват декларацията.
Повече информация за услугата на БГ Пощи
http://www.bgpost.bg/bg/news/1076

В СЛУЧАЙ ЧЕ НЯМА ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА НА БГ ПОЩИ И ИСКАТЕ ДА ОСВОБОДИТЕ ПРАТКАТА СИ САМИ:

Нужен ви е електронен подпис, с който да подадете митническата декларация.
Трябва да си извадите ЕОРИ номер, ако нямате постоянен и да попълните митническа декларация през системата на Митниците тук: http://customs.bg/ - Електронни митници.
ЕОРИ номер се вади с лична карта от митницата, най-често в деловодството. Безплатно е.

КАК СЕ ПОПЪЛВА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ:
Скрит текст:
Декларация за свободно обрaщение
Код на декларацията - H1 - Декларация за допускане за свободно обращение и специален режим — употреба за специфични цели — декларация за специфична употреба
1/1 Вид на декларацията - IM - За търговия с държави и територии, които се намират извън митническата територия на Съюза и са различни от държавите от ЕАСТ. За поставяне на стоки под митнически режим, посочен в Сет от данни H1—H4, H6 и I1от таблицата с изисквания за данните в дял I от приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. За поставяне на несъюзни стоки под митнически режим в рамките на търговията между държавите членки
1/2 Допълнителен код на декларацията - A - за стандартна митническа декларация (по член 162 от Кодекса)
Дата - 27/6/2019 // дата на подаване
2/5 ЛРН - да се генерира
6/5 Брутна маса (kg) - 0.480 // Толкова е записано на известието от пощата. Общото тегло на пратката по правилото за закъгление - под килограм до трети знак, над килограм се закръгля до най-близката половина
6/18 Общо опаковки - 1
Общ брой стоки - 1
2/4 Референтен номер/UCR - празно защото не го знаете
8/5 Вид на сделката - 11 - Outright purchase/sale
5/8 Код на държавата на получаване - BG - България
5/14 Код на държавата на изпращане/износ - CN // държавата на изпащане а не тази която е доставила пратката до България
МУ на подаване - BG003008 - МБ Стара Загора // Управлението което би трябвало да обработи декларацията

Не се попълват: Преработен продукт, 5/26 МУ на представяне (само за централ. оформяне), 5/27 Надзорно МУ, 2/6 Отсрочено плащане, Състояние

Попълват се:
3/15 Вносител - Вашето име и данни с които се представяте пред АМ
3/1 Износител - Всички известни данни за износителя
3/18 Декларатор - Пак Вие

7/4 Вид транспорт на границата - 5 Пощенска пратка
5/23 Местонахождение на стоките // Текущото местонахождение
Тип - А
Град - Стара Загора
Държава - България
Квалификационен код за идентификация - Т - Пощенски код
Пощенски код - кода на ПСМ
или
Квалификационен код за идентификация - Z - Свободен текст
Пощенски код - пишете "Пощенски клон при Митница"

Не се попълват: Допълнителен(ни) участник(ци) във веригата за доставки, Титуляр на разрешението, Склад, 7/15 Националност на активното транспортно средство, което преминава границата, Товарителница (Транспортно средство при пристигане), 7/2 Контейнер

Попълват се:
4/11 Обща фактурна стойност - 65.29 // Общата фактура стойност е стойността по фактурата която придружава пратката. Вие нямате такава и като фактурана стойност вземете полето тотал на ордера от Алиекспрес. $59.27 + $6.02 = 65.29 ще е обща фактурана стойност за поле
4/10 Валута - USD - 1

Не се попълват: 3/40 Допълнителни данъчни данни

Попълват се:
4/1 Условия на доставка // адреса на получателя. Условията на доставка са договорени до адреса на получателя.
4/1 Код на доставка - DAP - Доставено на място
4/1 Код на местонахождението - 6000 // Пощенски код
4/1 Наименование на местонахождението - Стара Загора // наименованието на населеното място.
4/1 Държава - BG - България

Не се попълват: Обезпечение на задължението, Опростена декларация/Предходни документи

Попълват се:
Стоки
1/6 № на стоковата позиция - 1 // номера на стоката която описвате
5/8 Код на държавата на получаване - BG - България
6/8 Описание на стоките - "Модул за управление светлини по протокол DMX512"
8/5 Вид на сделката - 11 - Outright purchase/sale
8/6 Статистическа стойност - 65.29 * 1.72 = 112.30 лв. (все още не знам дали се изчислява автоматично?) // цената в лева за стоковата позиция която се описва. Цената се изчислява по курса от общата фактурна стойност 4/11. Ако има повече от една стока в един пакет за която в ордера от Али е посочен транспорт, то транспорта се разпределя пропорционално в 4/14. Сумата от всички 4/14 трябва да съвпада с 4/11.

Не се попълват: 2/4 Референтен номер/UCR, 5/14 Код на държавата на изпращане/износ, 5/15 Код на държавата на произход, 5/16 Код на държавата на преференциален произход, Дата на поставяне на стоките под режим АУ, Дата на реекспорт, Статистическа стойност на временно изнесените стоки, Митническа стойност

Не се попълват: Задължения,  Допълнителен(ни) участник(ци) във веригата за доставки

Попълват се:
6/13 Код CUS - Не се попълва
6/14 Код на стоката — код по Комбинираната номенклатура - 8536508097 // ТАРИК номер
6/15 Код на стоката — код по ТАРИК - 00 // само ако има допълнителен код, ако няма 00

Опаковки
6/9 Вид опаковка - PC
6/10 Брой опаковки - 1

4/17 Преференция - 100 // попълва се задължително дори и да има нулева ставка мито.

Не се попълват: 6/16 Код на стоката — допълнителни кодове по ТАРИК, 6/17 Код на стоката — нац. допълнителен код или кодове, 7/2 Контейнер, 4/17 Преференция, 8/1 Номер на квотата

Попълват се:
3/40 Допълнителни данъчни данни
6/5 Брутна маса (kg) - 0.480 // Брутото ги разпределете както намерите за добре, няма правило. Брутото не е теглото на цялата пратка а на единичната стока която се декларира. За брутна маса аз взимам посоченото от Пощенската служба.
6/1 Нетна маса (kg) - 0.230 // N.W взето от сайта на производителя
4/14 Цена на стоката - 65.29 $ // цената на стоката във валутата на придобиване. Сумата от всички 4/14 трябва да е равна на общата фактурна в 4/11.
Дестинация на фактуриране -  позиция 3
4/16 Метод за определяне на стойността - 1 - Договорна стойност на внасяните стоки (чл.70 от Кодекса)
Мерна единица - NAR // Не може да се въведе
6/2 Допълнителни единици - 1

Не се попълват: 4/9 Добавяния и приспадания, Допълнителна мерна единица, Обменен курс, 4/13 Показатели за определяне на стойността

Не се попълват: 2/1 Опростена декларация/Предходни документи, 2/2 Допълнителна информация, Допълнителни мерни единици, Деклариране на автомобилни превозни средства

Попълват се:
1/10 Режим
Искан Режим - 40 - Едновременно допускане на стоки за свободно обращение и освобождаване за потребление.Освобождаване за потребление на стоки в рамките на търговията между Съюза и държавите, с които той е образувал митнически съюз.Освобождаване за потребление на стоки в рамките на търговията, посочена в член 1, параграф 3 от Кодекса.
Предшестващ режим - 00 - Този код се използва, за да се укаже, че няма предишен режим (а).
1/11 Допълнителен режим - 000 - Няма допълнителна процедура // Ако декларирате стока с незначителна стойност се избира C07. Има и режим за стоки под прага за обмитяване но не го помня, а и за вашата декларазия това не е от значение защото стоката Ви е овободена от мито затова 000

2/3 Представени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни
Тип - 1999
Референтен номер - за референтен номер пишете например Ордер и прилагате копие на ордера от сайта
Тип - 1999
Референтен номер - референция Банково извлечение и прилагате копие на което е видна заплатента сума.

3/26 Купувач // За купувач може да попълите само EORI ако по някава причина не Ви приеме декларация

Не се попълват: 3/1 Износител, 3/24 Продавач

След попълване и успешно подаване на митническата декларация, системата ви дава номер (LRN) и ако е възможно разпечатвате бланката на декларацията. С документите от пощата (товарителница), разпечатана декларация, поръчка/фактура, банково извлечение за плащане/Пейпал, пощенско известие и лична карта се отива на гишето за митническа обработка. Подават се документите и чакате да ви ги обработят. Може да поискат да погледнат пратката, преди да оформят декларацията.
След това се плаща ДДС на каса в банката. В повечето големи митници има банкови гишета, така че не е нужно да се ходи далеч.
С платежното от банката се връщате на при митническия служител, където чакате още известно време да се отрази плащането в тяхната система.
Накрая ви дават вашият екземпляр от митническата декларация и можете да си получите пратката.

За всичко това можете да използвате услугите на митнически представител срещу заплащане. Митнически представители са всички фирми, които попълват документи и офисите им се намират обикновено в близост до митниците.
Трябва да им дадете нотариално заверено пълномощно и те ще освободят пратката вместо вас.
За цените не мога да кажа точно, но са някъде в порядъка от 30,00 до 50,00-70,00 лв.КУРИЕРСКИ ПРАТКИ
(такива, които са пристигнали с куриерска фирма - DHL, EMS, FEDEX и др.)

Всички куриерски пратки, независимо от тяхната стойност, минават митница по описаната по-горе процедура с попълване на електронна на декларация и с ЕОРИ номер. За тези до 300 лв (150 евро) се плаща само ДДС, а за останалите мито (ако е дължимо според вида на стоката) и ДДС.

Куриерските фирми ще ви предложат да им дадете нотариално заверено пълномощно, с което те се наемат да извършат освобождаване на пратката вместо вас. В този случай не е необходимо да ходите на митница и да вадите ЕОРИ. Ще ви изпратят текста на пълномощното, което е специално за митнически цели, където вие да си попълните данните и да заверите при нотариус. Занасяте или изпращате пълномощното на куриерската фирма и тя ви изважда ЕОРИ номер и извършва всички митнически формалности, след което ви доставя пратката и заплащате нужните суми (ДДС и мито, ако е начислено) на тях.

Ако желаете можете да ползвате и друг митнически представител, различен от куриерската фирма, в който ви е пратката. Процедурата с упълномощаването е същата. Цените за услугата са различни, според тарифите на конкретната фирма.

Ако не искате куриерската фирми или друг митнически представител да освободи пратката вместо вас, тогава можете да се представлявате сами по начина, описан по-горе с попълване и подаване на електронна митническа декларация.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ДО ТУК СЕ ОТНАСЯ ЗА ПРАТКИ ИЗПРАТЕНИ ОТ ФИРМА КЪМ ДРУГА ФИРМА ИЛИ ОТ ФИРМА КЪМ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.

ПРАТКИ ИЗПРАТЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДО ДРУГО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

За пратки между две физически лица на стойност до 45 Евро, за които получателят не е заплатил (напр. подаръци) не се дължи ДДС и мито, не се попълва митническа декларация и не се изисква ЕОРИ номер.
Освобождават се от митница само с представяне на документите от пощата или куриера (товарителница, цесия), известие, лична карта и опаковъчен лист или стокова разписка, ако има.

ОТНОСНО ВЪПРОСИТЕ ДАЛИ КОНКРЕТНА СТОКА ИМА МИТО И КОЛКО Е
Първо трябва да се определи тарифен код на стоката.
Тарифните кодове се определят според вида на стоката и се търсят в Митническата тарифа (ТАРИК) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=bg
За непрофесионалист е трудно да определи тарифната позиция, тъй като има много условности и подробности. Стоките са групирани в раздели и глави според вид материал и предназначение. Някои са лесни за откриване, други не чак толкова. Тълкуването на тарифата не винаги е еднозначно.
Това ще го направят служители от фирмата, където трябва да отидете за попълване на митническата декларация. Ще определят тарифния номер и ще изчислят дължимите суми.


СТАРИТЕ ТЕМИ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Последна редакция: ср, 09 юни 2021, 16:32 от Blаck Cat

# 1
 • Варна
 • Мнения: 93
Информация и от БГ пощи от днес.

https://www.bgpost.bg/bg/messages/2964

# 2
 • Sofia
 • Мнения: 13 855
Някой знае ли как ще стои въпросът за пратки между две физически лица (подаръци) след 1-ви юли?

  # 3
  • Варна
  • Мнения: 233
  Някой знае ли как ще стои въпросът за пратки между две физически лица (подаръци) след 1-ви юли?

  Какво не се променя от 1 юли 2021 г.?

   Няма промяна при събирането на мита и ДДС върху внасяни стоки с пощенски пратки на стойност над 150 евро.
  Няма промяна относно получаването на малки пратки съдържащи стоки с нетърговски характер с произход от трета страна или територия от физическо лице до друго физическо лице, на обща стойност до левовата равностойност на 45 евро.
   

  Това е от линка на колегата по-горе.
  Не ми е ясно какво става с пратки над 150 евро.

  # 4
  • Мнения: 16 842
  По горе го пише в линка:

  Какво не се променя от 1 юли 2021 г.?


  Няма промяна относно получаването на малки пратки съдържащи стоки с нетърговски характер с произход от трета страна или територия от физическо лице до друго физическо лице, на обща стойност до левовата равностойност на 45 евро.

  # 5
  • In transit
  • Мнения: 6 938
  Статията от БГ пощи е полезна, но не разбрах тази такса от 4.80лв, която плащаме досега дали остава или не?

  # 6
  • Мнения: 3
  Статията от БГ пощи е полезна, но не разбрах тази такса от 4.80лв, която плащаме досега дали остава или не?

  До колкото разбрах става 3.90лв + ДДС върху сумата написана на пакета, но за всяка пратка. (Това за стойност до 150 евро)
  Не става ясно дали ако клиента си подава сам декларацията ще може да се избегне тази такса... Все пак изпращача плаща доставката. Ще ги почакам мъничко и заради тази такса ще ги засипя с жалби с копие до омбудсмана.

  # 7
  • Мнения: 1 291
  Статията от БГ пощи е полезна, но не разбрах тази такса от 4.80лв, която плащаме досега дали остава или не?

  До колкото разбрах става 3.90лв + ДДС върху сумата написана на пакета, но за всяка пратка. (Това за стойност до 150 евро)
  Не става ясно дали ако клиента си подава сам декларацията ще може да се избегне тази такса... Все пак изпращача плаща доставката. Ще ги почакам мъничко и заради тази такса ще ги засипя с жалби с копие до омбудсмана.
  Вместо да хабите хартия за омбуцмана огледайте се как ще е положението в другите страни от регион европа и УК. Там със сигурност ще ги въведат по-бълрзо новостите, а може и да липсват таксички. В държавата на таксичките 200 000 излишни чиновници и още 400 000 търтеи по разни места се изхранват с таксички. Както сте видяли цените на  доставките до БГ и до други държави от ЕС се различават в пъти, но не защото пратките пристигат по-бързо при нас, а точно обратното ... Сигурно ги возят в първа класа Wink.

  # 8
  • Мнения: 1 775
  По колко време ви се бави освобождаването на пратките от БГ Пощи от митницата. Преди един месец съм пратил необходимите документи по имейл до Български пощи за освобождаването на една пратка от митница и все още няма ни вест, ни кост от нея.

  # 9
  • Бургас
  • Мнения: 922
  Статията от БГ пощи е полезна, но не разбрах тази такса от 4.80лв, която плащаме досега дали остава или не?

  До колкото разбрах става 3.90лв + ДДС върху сумата написана на пакета, но за всяка пратка. (Това за стойност до 150 евро)
  Не става ясно дали ако клиента си подава сам декларацията ще може да се избегне тази такса... Все пак изпращача плаща доставката. Ще ги почакам мъничко и заради тази такса ще ги засипя с жалби с копие до омбудсмана.
  Вместо да хабите хартия за омбуцмана огледайте се как ще е положението в другите страни от регион европа и УК. Там със сигурност ще ги въведат по-бълрзо новостите, а може и да липсват таксички. В държавата на таксичките 200 000 излишни чиновници и още 400 000 търтеи по разни места се изхранват с таксички. Както сте видяли цените на  доставките до БГ и до други държави от ЕС се различават в пъти, но не защото пратките пристигат по-бързо при нас, а точно обратното ... Сигурно ги возят в първа класа Wink.
  ето ти примерни такси от друга европейска страна
  https://www.bpost.be/en/shopping-outside-eu

  # 10
  • София
  • Мнения: 99
  За уточнение само - всички промени се отнасят, ако направите поръчка след 01.07.2021, а до тогава няма да ви таксуват за ДДС. И ако онлайн търговеца е регистриран в новата система за ДДС и използва режима за обслужване на едно лице при внос (IOSS) няма да имате никакви допълнителни митнически такси за внос. Това е взето от сайта на БГ пощи https://www.bgpost.bg/bg/messages/2964

  Скрит текст:
  Цитат
  Ползите за Вас като потребител

  Като онлайн купувач в Европа не е нужно да правите нищо конкретно, за да спазвате новите правила за ДДС. Те са създадени да гарантират справедливо данъчно облагане и да осигурят по-прости и по-съгласувани правила за ДДС за всички засегнати участници.

  Нещо повече, от 1 юли 2021 г. за стоки, чиято стойност не надвишава 150 евро и които сте закупили от държави извън ЕС, тези промени ще означават, че няма да има никакви допълнителни митнически такси, ако Вашият про­давач се регистрира в новата система за ДДС и използва режима за обслужване на едно лице при внос (IOSS). Ще бъдете сигурни в крайната цена, която плащате онлайн, без неочаквани данъци при доставката, независимо дали идва от или извън ЕС. Ако доставчикът не се регистрира в IOSS, ще трябва да платите ДДС и евентуално някои такси за митническо оформяне, начислявани от превозвача на стоките при вноса на стоките в ЕС.

  Днес в онлайн платформата на сайта, от който пазарувам (АлиЕкспрес) ми се появи съобщение, че мога до 30.06.2021, ако съм бизнес клиент да се регистрирам с фирма по ДДС за да не ме таксуват след 01.07.2021 с ДДС върху стоките. А това означава, че АлиЕкспрес са регистрирани вече като онлайн платформа за IOSS, а това означава, че за поръчките направени след 30.06.2021, 23:00 ще бъдете таксувани с ДДС върху стоките (освен ако не сте с бизнес акаунт с регистриран ДДС номер) още по време на покупката и така, когато стоките идват тук в България няма да дължите нищо, защото предварително сте го заплатили.

  Ето оригиналния текст от съобщението в платформата:
  Скрит текст:
  Цитат
  Pursuant to the relevant European Union (abreviated "EU" here below) tax laws,starting from 11PM 30 June 2021, AliExpress is obliged to collect VAT of the EU destination country, for purchases made through the marketplace under certain circumstances.

  However, AliExpress does not need to charge VAT for business to business sales with destination any EU country to eligible EU VAT-registered customers. To help us recognize you as an eligible EU VAT-registered customer, please help to complete the below tax information.

  After AliExpress review and confirmation, your future purchases with AliExpress will not be charged with VAT. Please be reminded to account for VAT payments by yourself and follow carefully the EU requirements and regulations in these terms.

  Special points of attention:
  Please do not use your VAT-registered AliExpress account to purchase for private use. If your account is VAT-registered and you cease to be eligible to purchase for business purpose, please inform us immediately. so that we can change your account status back to a normal buyer account.

  И още на следващата страница:

  Скрит текст:
  Цитат
  User Agreement

  You hereby confirm that all your purchases going forward using this Buyer ID will be for business purposes only, and that you are eligible to purchase for the abovementioned valid tax ID holder in your capacity of its director / employee. In case any of your purchases with this Buyer ID ceases to be for business purpose or in case that you are no longer eligible to make purchase on behalf of this tax ID holder, you shall inform AliExpress promptly before making any further purchase, and in any event within 2 days upon such change. You also accept that in case that you make any such further purchase without informing AliExpress, you shall be liable for any damages, fines or other liabilities this may cause AliExpress.

  Please note that:
  1) You represent and warrant that all information provided is true, accurate and valid, and assume all risks and liabilities in this regard;
  2) You represent and warrant that you are entitled to provide all the information referred to below, and your provision of such information does not infringe any rights of any third party;
  3) You acknowledge and agree that the Platform has the right to disclose your information submitted in this system to the competent government authorities or respective sellers on AliExpress for your orders when required under the relevant laws and regulations;
  4) By clicking the “Confirm” button at the end of the page, you consent to the rules hereof and submit the application directly. There will not be double confirmation required.
  5) This system supports multiple submissions, however your final submission will prevail in case of discrepancy between your submissions. If there is any change in your information, please check and resubmit.tween your submissions. If there is any change in your information, please check and resubmit.

  Въпросните съобщения се появяват на главната страница на акаунта - ето скрийншоти от мобилното ми приложение

  Последна редакция: пт, 11 юни 2021, 10:19 от ✿ IᐯᗩᕼIᒪᗩTOᖇ ✿

  # 11
  • Мнения: 307
  Не повече от няколко дни. За да си спестя точно такова чакане пращам документите и на дригия ден звъня, за да ги питам дали са получени. Преглеждат ги на момента и директно ги препращат за освобождаване на пратката. Такова чакане от по месец никакъв шанс.

  По колко време ви се бави освобождаването на пратките от БГ Пощи от митницата. Преди един месец съм пратил необходимите документи по имейл до Български пощи за освобождаването на една пратка от митница и все още няма ни вест, ни кост от нея.

  # 12
  • Мнения: 1 775
  Не повече от няколко дни. За да си спестя точно такова чакане пращам документите и на дригия ден звъня, за да ги питам дали са получени. Преглеждат ги на момента и директно ги препращат за освобождаване на пратката. Такова чакане от по месец никакъв шанс.
  По колко време ви се бави освобождаването на пратките от БГ Пощи от митницата. Преди един месец съм пратил необходимите документи по имейл до Български пощи за освобождаването на една пратка от митница и все още няма ни вест, ни кост от нея.
  Благодаря за съвета. Обадих им се, всичко било наред с документите и ги пуснаха веднага към митницата. Не можаха да ми кажат защо ги бавиха 4 седмици и не ги пуснаха без да се обаждам.

  # 13
  • Мнения: 307
  Просто не си дават никакъв зор, ако няма кой да ги подбутва отвреме навреме.

  # 14
  • Мнения: 1 179
  Хмм, ако направя поръчка примерно днес от Алиекспрес за 10$ и пристигне след 1-ви юли ще трябва ли да упълномощавам БГ пощи да ме представляват или за пратките, направени преди 1-ви юли ще има гратисен период?
  В съобщението от Алиекспрес пише, че онлайн заплащането на ДДС при тях ще започне от 11ч вечерта на 30-ти юни.

  # 15
  • Мнения: 1 775
  В съобщението от Алиекспрес пише, че онлайн заплащането на ДДС при тях ще започне от 11ч вечерта на 30-ти юни.
  Имаш съобщение от Али-то ли? Аз нямам. Къде го получи това съобщение. Това значи ли че Али-то вече има договорка с Евросъюза и плащането на ДДС, ще става на Али-то а не на нашите митници?

  # 16
  • София
  • Мнения: 99
  В съобщението от Алиекспрес пише, че онлайн заплащането на ДДС при тях ще започне от 11ч вечерта на 30-ти юни.
  Имаш съобщение от Али-то ли? Аз нямам. Къде го получи това съобщение. Това значи ли че Али-то вече има договорка с Евросъюза и плащането на ДДС, ще става на Али-то а не на нашите митници?

  Да, точно това означава, тъй като преди тази дата нямат право да надчисляват ДДС. Реално на тях ще се плаща ДДС-то в момента на покупката след 30.06.2021.

  А относно съобщението - то е на главната страница на акаунта - ето ти скрийншоти от мобилното ми приложение

  # 17
  • Мнения: 152
  Здравейте,
  Често поръчвам от един английски сайт и никога не са ми задържали пратка, но сега я. Нямам опит с освобождаване от митницата, отидох да питам и ми казаха от БГ пощи, че мога да им пратя имейл на тях, но ще отнеме към 2 седмици. Отделно пред митницата имаше посредническа агенция, където ми казаха, че ще струва 36лв (горе долу колкото стойността на пратката), но ще стане за 1 ден. Обаче трябвало да си извадя EORI номер, а не съм много наясно как (във Варна).
  Може ли съвет как да постъпя, за да получа пратката максимално бързо?

  # 18
  • Мнения: 1 883
  Здравейте,
  Често поръчвам от един английски сайт и никога не са ми задържали пратка, но сега я. Нямам опит с освобождаване от митницата, отидох да питам и ми казаха от БГ пощи, че мога да им пратя имейл на тях, но ще отнеме към 2 седмици. Отделно пред митницата имаше посредническа агенция, където ми казаха, че ще струва 36лв (горе долу колкото стойността на пратката), но ще стане за 1 ден. Обаче трябвало да си извадя EORI номер, а не съм много наясно как (във Варна).
  Може ли съвет как да постъпя, за да получа пратката максимално бързо?

  Използвайте агенцията за най-бързо.

  # 19
  • Мнения: 144
  Здравейте,
  Често поръчвам от един английски сайт и никога не са ми задържали пратка, но сега я. Нямам опит с освобождаване от митницата, отидох да питам и ми казаха от БГ пощи, че мога да им пратя имейл на тях, но ще отнеме към 2 седмици. Отделно пред митницата имаше посредническа агенция, където ми казаха, че ще струва 36лв (горе долу колкото стойността на пратката), но ще стане за 1 ден. Обаче трябвало да си извадя EORI номер, а не съм много наясно как (във Варна).
  Може ли съвет как да постъпя, за да получа пратката максимално бързо?
  От БГ пощи не са много отзивчиви, нямат изгода да ви помогнат, та за това 2 седмици. По принцип и те могат веднага да го направят. ЕОРИ може да издадетр онлайн от сайта на митници, но мяй трябваше ел.подпис. Може да си принтирате заявлението и да го подадете в миницата до ЖП гарата във Варна. Безплатно е и въпреки че пише че става до 5 дни, мисля че веднага дават номера. Подават се док. в същата сграда където е пощенския клон, но се влиза централно, от към пътя.
  Пратката от Великобритания е спряна на митница, тъй като кралството напусна ЕС и от 01.01.2021 пратките от там и за там се обработват като извънобщностни.
  Опита ми показва, че дори самите англичани не знаят това.....

  Последна редакция: нд, 13 юни 2021, 13:20 от Bubbless

  # 20
  • Мнения: 3
  Здравейте.
  Имаме една пратка от САЩ, която ще пътува чрез FedEx.
  Пратката съдържа компютърни части, които бяха "спечелени" от томбола. На стойност са около 305 лв. Компанията казва, че на самата пратка като стойност ще пишат 0$ считайки, че те са били спечелени и са като "награда". Възможно ли е все пак да се плаща ДДС или мито и дали може ако все пак има такси да се върне пратката чрез FedEx (TNT в България) ?
  Съжалявам за странните въпроси, но честно казано никога не сме поръчвали извън европейския съюз.
  Благодаря за отговорите предварително.

  # 21
  • Мнения: 1 883
  Здравейте.
  Имаме една пратка от САЩ, която ще пътува чрез FedEx.
  Пратката съдържа компютърни части, които бяха "спечелени" от томбола. На стойност са около 305 лв. Компанията казва, че на самата пратка като стойност ще пишат 0$ считайки, че те са били спечелени и са като "награда". Възможно ли е все пак да се плаща ДДС или мито и дали може ако все пак има такси да се върне пратката чрез FedEx (TNT в България) ?
  Съжалявам за странните въпроси, но честно казано никога не сме поръчвали извън европейския съюз.
  Благодаря за отговорите предварително.

  Митницата не признава нулева стойност. Препоръчвам да ви изпратят пратката на реалната стойност и да си платите мито и ДДС. Иначе ще се занимавате.

  # 22
  • Мнения: 3
  Здравейте.
  Имаме една пратка от САЩ, която ще пътува чрез FedEx.
  Пратката съдържа компютърни части, които бяха "спечелени" от томбола. На стойност са около 305 лв. Компанията казва, че на самата пратка като стойност ще пишат 0$ считайки, че те са били спечелени и са като "награда". Възможно ли е все пак да се плаща ДДС или мито и дали може ако все пак има такси да се върне пратката чрез FedEx (TNT в България) ?
  Съжалявам за странните въпроси, но честно казано никога не сме поръчвали извън европейския съюз.
  Благодаря за отговорите предварително.

  Митницата не признава нулева стойност. Препоръчвам да ви изпратят пратката на реалната стойност и да си платите мито и ДДС. Иначе ще се занимавате.

  Виждам, че доставките межу ЕС и САЩ са си трудни. Случайно да знаете как върви връщането на пратки при FedEx (TNT) ?
  Четох из сайта им и намерих, че те самите освобождават пратката ако има проблеми и после си плащате.
  Възможно ли е заради таксите да се върне пратката ?
  Отново съжалявам за въпросите. Grinning

  # 23
  • Мнения: 144
  Fedex са TNT в България, да. Както са ви казали митница не приема 0 лв. Задължително трябва да има някаква стойност. Ако остане 0 лв. ще бъдат едни декларации, разправии, ще искат нова фактура и т.н. Сещам се за два варианта - да сложат стойност 10-15 евро, за да минат като нискостойностна пратка (докато все още може) или да пуснат на реална стойност и да си заплатите митните сборове. TNT могат да освободят пратката от ваше име, но трябва да имате ЕОРИ и да ги опълномощите.
  Често от САЩ пращат пратки по условието за доставка DDP, тоест с предварително платени митни сборове. Проучете какво ще е условието за доставка (incoterm).
  Едит: ако откажете пратката ще я върнат,но само ако изпращача изрично заяви, че ще плати връщането. Ако ли не, пратката се унищожава. Сигурно има и срок, в който ако не се интересувате се случва същото.
  Както казах могат да Ви представляват пред Митници и да платят от Ваше име, като при доставка ще си заплатите сумите на тях. Тук също ще е необходимо ЕОРИ.

  # 24
  • Мнения: 3
  Fedex са TNT в България, да. Както са ви казали митница не приема 0 лв. Задължително трябва да има някаква стойност. Ако остане 0 лв. ще бъдат едни декларации, разправии, ще искат нова фактура и т.н. Сещам се за два варианта - да сложат стойност 10-15 евро, за да минат като нискостойностна пратка (докато все още може) или да пуснат на реална стойност и да си заплатите митните сборове. TNT могат да освободят пратката от ваше име, но трябва да имате ЕОРИ и да ги опълномощите.
  Често от САЩ пращат пратки по условието за доставка DDP, тоест с предварително платени митни сборове. Проучете какво ще е условието за доставка (incoterm).
  Едит: ако откажете пратката ще я върнат,но само ако изпращача изрично заяви, че ще плати връщането. Ако ли не, пратката се унищожава. Сигурно има и срок, в който ако не се интересувате се случва същото.
  Както казах могат да Ви представляват пред Митници и да платят от Ваше име, като при доставка ще си заплатите сумите на тях. Тук също ще е необходимо ЕОРИ.

  Значи ако сами не пожелаем TNT да ни плати тогава трябва да го направим сами ?
  Защото на много места сме чували за това как FedEx автоматично плаща мито, ддс за вас и после били пращали писма за това да им се плати и ако все пак пожелаем да върнем пратката плащаме такси, неустойки и др.

  # 25
  • Мнения: 144
  До колкото съм запозната с работата им, винаги се попълва едно заявление ако искаш те да платят от твое име. Това да плащат автоматично не е много редно, по-принцип. На мен до сега не ми се е случвало.

  # 26
  • Мнения: 152
  Здравейте,
  Често поръчвам от един английски сайт и никога не са ми задържали пратка, но сега я. Нямам опит с освобождаване от митницата, отидох да питам и ми казаха от БГ пощи, че мога да им пратя имейл на тях, но ще отнеме към 2 седмици. Отделно пред митницата имаше посредническа агенция, където ми казаха, че ще струва 36лв (горе долу колкото стойността на пратката), но ще стане за 1 ден. Обаче трябвало да си извадя EORI номер, а не съм много наясно как (във Варна).
  Може ли съвет как да постъпя, за да получа пратката максимално бързо?
  От БГ пощи не са много отзивчиви, нямат изгода да ви помогнат, та за това 2 седмици. По принцип и те могат веднага да го направят. ЕОРИ може да издадетр онлайн от сайта на митници, но мяй трябваше ел.подпис. Може да си принтирате заявлението и да го подадете в миницата до ЖП гарата във Варна. Безплатно е и въпреки че пише че става до 5 дни, мисля че веднага дават номера. Подават се док. в същата сграда където е пощенския клон, но се влиза централно, от към пътя.
  Пратката от Великобритания е спряна на митница, тъй като кралството напусна ЕС и от 01.01.2021 пратките от там и за там се обработват като извънобщностни.
  Опита ми показва, че дори самите англичани не знаят това.....

  Благодаря за отговора! Значи да отида утре (нямам електронен подпис, затова ще трябва да отида намясто) и да си извадя ЕОРИ номер и да отида в агенцията? Или има начин сама да я освободя?
  По принцип знам, че такива са условията за пратки от Великобритания, но това е 4тата, която получавам от там след 01.01 и предишните не бяха задържани.. Очаквам още една пратка от там след 2 седмици, дали тя ще бъде задържана също? Ако да, има ли нещо, което да мога да направя от сега, за да може директно да я получа и да не трябва да чакам да се освобождава?

  # 27
  • Мнения: 307
  Никой ме може да знае дали ще я задържат. Ако е над 30 лева по принцип ги задържат, но... късмет. Няма какво да направите предварително. Когато дойде и ви кажат, че е на митница чак тогава започва процеса по освобождаването. Дотогава може само да стискате палци да мине метър.

  # 28
  • Мнения: 144
  Ако е над 30 лв задължително се освобождава, а от 1 юли ще се освобождават всички пратки, освен ако продавача не се е регистрирал в OSS (тогава ще начисляват ДДС-то в момента на покупката). Ако пратката е над 150 лв обаче, може да бъде начислявано мито и пак да се налага освобождаване. Също така зависи и от incoterm-a по който са изпратени. Това всичко важи за извънсъюзни пратки, което включва и Великобритания, вече.
  Успех утре! Да разкажете как е минало.

  # 29
  • Мнения: 152
  Добре, разбрах, но утре какво да направя? Ще си извадя ЕОРИ номер, но после? Да отида в агенцията или има как сама да я освободя?

  # 30
  • Мнения: 144
  Аз лично бих избрала представителството. За да се самопредставлявате трябва да попълните митническа декларация, където се попълват много данни свързани със стоката, като например вида й и номера й по кодова номенклатура, въз основа на която се определя дали има мито или акциз, и ако има - какъв размер е. Аз лично никога не съм освобождавала сама пратка. Не пречи да попитате как става и ако не е толкова сложно, колко мисля аз, да го направите сама.

  # 31
  • Мнения: 307
  И аз преди си мислех, че не е сложно и ще се справя сама обаче изобщо не се оказа така. 3 дни се мъчих, скъсах си нервите и накрая реших, че за 12 лева отгоре няма да се занимавам с глупости.

  # 32
  • Sofia
  • Мнения: 2 717
  Това с заплащане на 4.80 освен ДДС-то оскъпява много стоките. Според Вас има ли начин да се избегне плащане на 4.80 на пощите. Алиекспрес ще имат ли търговци, които ще заплащат ДДС при тях или всичко ще се таксува при нас в пощите?

  # 33
  • Мнения: 4 101
  Онзи ден направих една 6 поръчки за 25 лв с различни продукти от различни продавачи.


  Очаквам ги през юли, ще ми е интересно дали за всяка поръчка ще трябва да плащам 3,90 + ДДС.

  Искам и бански да поръчам, ама съм пред въпрос дали да го правя сега с оглед на тия рестрикции.

  # 34
  • София
  • Мнения: 99
  Здравейте,
  Често поръчвам от един английски сайт и никога не са ми задържали пратка, но сега я. Нямам опит с освобождаване от митницата, отидох да питам и ми казаха от БГ пощи, че мога да им пратя имейл на тях, но ще отнеме към 2 седмици. Отделно пред митницата имаше посредническа агенция, където ми казаха, че ще струва 36лв (горе долу колкото стойността на пратката), но ще стане за 1 ден. Обаче трябвало да си извадя EORI номер, а не съм много наясно как (във Варна).
  Може ли съвет как да постъпя, за да получа пратката максимално бързо?

  Аз преди време си освободих пратка, която беше на стойност под 30лв ( без доставката), но търговеца беше включил в митническата декларация и цената за доставка и така заради 32 лв се наложи да ходя до БРСЦ (за София става въпрос) и така ако пратката е до 30лв без доставката, може да си я освободиш само срещу 4,80лв митническа такса. Всъщност пратки под 30 лв (без доставката) не се водят митнически пратки и съответно не се попълват никакви декларации за митническо освобождаване, нито ти трябва ЕП и ЕОРИ.

  Направи си скрийншот на:
  - касовия ордер на поръчката, така че да се вижда въпросния продукт (аз например го правя през мобилното приложение на моята банка - има опция да ми го направи в pdf и после го изпринтвам, може и през онлайн банкиране, но ако нямате такова - трябва до банката да отидете да ви направят принт на касовия ордер на платената сума или банково извлечение
  - на самата поръчка, където се вижда колко е цената на продукта и на доставката
  - на поръчката с проследяващия номер
  Отиваш до митницата , влизаш и показваш документите и обясняваш, че продукта е на цена еди колко си, че доставката е еди колко си. Не се притеснявай, когато имаш документи (на хартия), с които може да докажеш кое колко струва и ти колко си платила, няма нищо страшно. Ще си освободиш пратката срещу такса 4,80лв.

  Не попълваш нищо предварително - само тези документи, които ти посочих.
  Аз нямах митническо известие - само СМС и номер на проследяване.

  # 35
  • Sofia
  • Мнения: 13 855
  Съветите ти са много полезни, но потребителката никъде не е уточнила, че стойността на пратката ѝ е под 30 лв. Мисля, че нейният случай не е такъв, че да успее просто да си вземе пратката, без обмитяване.

  # 36
  • Мнения: 152
  Здравейте,
  Често поръчвам от един английски сайт и никога не са ми задържали пратка, но сега я. Нямам опит с освобождаване от митницата, отидох да питам и ми казаха от БГ пощи, че мога да им пратя имейл на тях, но ще отнеме към 2 седмици. Отделно пред митницата имаше посредническа агенция, където ми казаха, че ще струва 36лв (горе долу колкото стойността на пратката), но ще стане за 1 ден. Обаче трябвало да си извадя EORI номер, а не съм много наясно как (във Варна).
  Може ли съвет как да постъпя, за да получа пратката максимално бързо?

  Аз преди време си освободих пратка, която беше на стойност под 30лв ( без доставката), но търговеца беше включил в митническата декларация и цената за доставка и така заради 32 лв се наложи да ходя до БРСЦ (за София става въпрос) и така ако пратката е до 30лв без доставката, може да си я освободиш само срещу 4,80лв митническа такса. Всъщност пратки под 30 лв (без доставката) не се водят митнически пратки и съответно не се попълват никакви декларации за митническо освобождаване, нито ти трябва ЕП и ЕОРИ.

  Направи си скрийншот на:
  - касовия ордер на поръчката, така че да се вижда въпросния продукт (аз например го правя през мобилното приложение на моята банка - има опция да ми го направи в pdf и после го изпринтвам, може и през онлайн банкиране, но ако нямате такова - трябва до банката да отидете да ви направят принт на касовия ордер на платената сума или банково извлечение
  - на самата поръчка, където се вижда колко е цената на продукта и на доставката
  - на поръчката с проследяващия номер
  Отиваш до митницата , влизаш и показваш документите и обясняваш, че продукта е на цена еди колко си, че доставката е еди колко си. Не се притеснявай, когато имаш документи (на хартия), с които може да докажеш кое колко струва и ти колко си платила, няма нищо страшно. Ще си освободиш пратката срещу такса 4,80лв.

  Не попълваш нищо предварително - само тези документи, които ти посочих.
  Аз нямах митническо известие - само СМС и номер на проследяване.

  Но моята пратка е над 30лв.. Дали ще стане така?

  # 37
  • Sofia
  • Мнения: 2 717
  Интересно как ще се начислява ДДС т.е първо в БГ пощи често не е ясно коя пратка получаваш и второ китайците може да напишат някаква различна стойност на пратката. Т.е как ще попълват митнически декларации ако не се знае коя пратка и на каква стойност получаваш?

  # 38
  • Мнения: 144
  Интересно как ще се начислява ДДС т.е първо в БГ пощи често не е ясно коя пратка получаваш и второ китайците може да напишат някаква различна стойност на пратката. Т.е как ще попълват митнически декларации ако не се знае коя пратка и на каква стойност получаваш?
  На етикета на пратката са написани стойността и описанието. А ако са въвели некоректни данни, няма значение. Те приемат лейбъла или по-високата стойност.

  # 39
  • София
  • Мнения: 99
  Цитат
  Но моята пратка е над 30лв.. Дали ще стане така?

  Ами доколкото знам по същия начин става , но разликата е в това, че освен митническата такса 4,80лв ще трябва да платиш и ДДС върху сумата без транспорта.

  # 40
  • Мнения: 3 369
  AliExpress ще начислява автоматично таксите и ще си взимате пратките от пощата. Няма да има други такси.

  # 41
  • Мнения: 4
  Здравейте,
  частта КАК СЕ ПОПЪЛВА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ действително е много полезна. В нея обаче е споменто, че не се попълва 5/15 Код на държавата на произход, а сега мисля, че е вече задължително. В момента попълвам митническа декларация и ми иска това поле да е попълнено задължително. Във връзка с попълването имам един въпрос. Произходът на стоката, която искам да освободя е Германия и съм го попълнил в графата '5/15 Код на държавата на произход'. Въпросът ми е как да попълня графата '4/17 Преференция' за да съответства на произхода на стоката? Ако оставя '4/17 Преференция' със стойност 100 ми дава грешка "Item taric code:9002110090 Code:211 Description:CR11: Няма мерки за декларираната преференция". Потърсих причината за грешката и на следния сайт http://info.mitnica.com/index.php?p=news&src=4003 пишат
  Цитат
    За да бъдат изчислени дължимите вземания е необходимо в съответните полета на Калкулационния модул да се въведат определени данни от ЕАД. Задължителните за попълване данни са маркирани с "*". В случай, че въведените данни не са достатъчни за изчислението или е налице логическо несъответствие между тях (например страна на произход "САЩ" и код на преференцията в кл. 36 "300") се появява съобщение за грешка (което в този случай гласи: "Няма мерки за декларираната преференция").
      Режим на администриране на тарифните квоти за внос

  Аз вече съм попълвал успешно декларации за стоки с произход Япония, за които  '4/17 Преференция' със стойност 100 работеше. Сега обаче произходът е Германия и не знам коя е правилната преференция и дали трябва също да попълня '5/16 Код на държавата на преференциален произход'.

  Последна редакция: вт, 15 юни 2021, 15:19 от Не се сърди, човече

  # 42
  • Мнения: 1 883
  Щом произхода е германия защо правите митническа декларация? ако идва от трета страна и произхода е германия не може да ползвате префернция 300. т.е. - 100 + NAR (бройките)

  # 43
  • Мнения: 4
  Щом произхода е германия защо правите митническа декларация? ако идва от трета страна и произхода е германия не може да ползвате префернция 300. т.е. - 100 + NAR (бройките)

  Благодаря за отговора! Уточнявам: произходът е Германия, но идва от трета страна(Япония). Значи в този случай трябва да ползвам преференция 100? С тази преференция 100 и с въведен NAR - Брой единици като "Допълнителна мерна единица" ми дава гореспоменатата грешка "Item taric code:9002110090 Code:211 Description:CR11: Няма мерки за декларираната преференция".

  # 44
  • Мнения: 2 962
  А каква е идеята?
  Искате да внесете нещо с произход Германия, купено от Япония, като декларирате преференция 100?

  # 45
  • Добрич
  • Мнения: 4 574

  Скрит текст:
  Здравейте,
  Често поръчвам от един английски сайт и никога не са ми задържали пратка, но сега я. Нямам опит с освобождаване от митницата, отидох да питам и ми казаха от БГ пощи, че мога да им пратя имейл на тях, но ще отнеме към 2 седмици. Отделно пред митницата имаше посредническа агенция, където ми казаха, че ще струва 36лв (горе долу колкото стойността на пратката), но ще стане за 1 ден. Обаче трябвало да си извадя EORI номер, а не съм много наясно как (във Варна).
  Може ли съвет как да постъпя, за да получа пратката максимално бързо?

  Аз преди време си освободих пратка, която беше на стойност под 30лв ( без доставката), но търговеца беше включил в митническата декларация и цената за доставка и така заради 32 лв се наложи да ходя до БРСЦ (за София става въпрос) и така ако пратката е до 30лв без доставката, може да си я освободиш само срещу 4,80лв митническа такса. Всъщност пратки под 30 лв (без доставката) не се водят митнически пратки и съответно не се попълват никакви декларации за митническо освобождаване, нито ти трябва ЕП и ЕОРИ.

  Направи си скрийншот на:
  - касовия ордер на поръчката, така че да се вижда въпросния продукт (аз например го правя през мобилното приложение на моята банка - има опция да ми го направи в pdf и после го изпринтвам, може и през онлайн банкиране, но ако нямате такова - трябва до банката да отидете да ви направят принт на касовия ордер на платената сума или банково извлечение
  - на самата поръчка, където се вижда колко е цената на продукта и на доставката
  - на поръчката с проследяващия номер
  Отиваш до митницата , влизаш и показваш документите и обясняваш, че продукта е на цена еди колко си, че доставката е еди колко си. Не се притеснявай, когато имаш документи (на хартия), с които може да докажеш кое колко струва и ти колко си платила, няма нищо страшно. Ще си освободиш пратката срещу такса 4,80лв.

  Не попълваш нищо предварително - само тези документи, които ти посочих.
  Аз нямах митническо известие - само СМС и номер на проследяване.
  Но моята пратка е над 30лв.. Дали ще стане така?
  За пратки над 30 лв без доставката се подава митническа декларация. Това става само онлайн с електронен подпис и ЕОРИ номер след регистрация в сайта на агенция митници. Самата декларация е сложна за попълване с разни кодове и полета, които трябва да се знаят.
  Най-лесно е да упълномощите някой да Ви представлява, като представителство на бг. пощи е най-изгодно финансово. Дължи се 20%  ДДС на сумата и транспорта,  таксата за  представителство(12 лв за пощите) и 4,80 митническа такса. За суми над 300 лв. се начислява и мито.

  # 46
  • Мнения: 4
  Цитат
  А каква е идеята?
  Искате да внесете нещо с произход Германия, купено от Япония, като декларирате преференция 100?

  Да, задържали са на митници стар фото обектив, който съм купил по интернет от Япония и е произведен в Германия. Искам да подам електронно декларация, за да ми освободят пратката. Идеята ми е просто да попълня правилно декларацията, но засега имам грешка тип  "BG906A" със съответното съобщение "Code:211 Description:CR11: Няма мерки за декларираната преференция.", което най-вероятно е свързано с грешна преференция, според инфирмацията, която намерих в горепосочения линк. Искам просто да попълня правилно декларацията и евентуално да си получа пратката Simple Smile Наскоро си закупих и друго фото оборудване от Япония и подадох декларациите успошно, но разликата беше, че бяха с произход Япония.

  Последна редакция: ср, 16 юни 2021, 17:16 от kpavlov89

  # 47
  • Мнения: 1 883
  Еми пишете произход япония тогава.

  # 48
  • Мнения: 2 962
  Точно. Това е най-разумното

  # 49
  • Мнения: 1 161
  Сега ако поръчам нещо от iherb под 30 лв ,по новите правила ли ще ми бъде доставена пратката?

  # 50
  • Мнения: 4
  Еми пишете произход япония тогава.

  Така направих първоначално, но от Агенция Митници ми се заядоха и ми казаха, че трябва да анулирам декларацията и да я поправя, защото във фактурата, приложена от изпращача, е написано произход Германия :/

  Свързах се и с поддръжката на платформата МИСВ и ако кажат решение, ще го споделя и тук. Ако не, и никой тук няма подобен опит, май срам не срам, ще се обърна към куриерската служба, въпреки че им казах, че сам ще подавам и въпреки че искат 27 лв. за услугата.

  Последна редакция: ср, 16 юни 2021, 19:03 от kpavlov89

  # 51
  • Мнения: 2 962
  Ами в такъв случай, попълнете произход Германия и няма да Ви начислят нито ДДС нито мито

  # 52
  • Мнения: 1 883
  Ами в такъв случай, попълнете произход Германия и няма да Ви начислят нито ДДС нито мито

  Ще му начислят.

  # 53
  • Мнения: 307
  Да, защото ще пристихне след 01.07.
  Сега ако поръчам нещо от iherb под 30 лв ,по новите правила ли ще ми бъде доставена пратката?

  # 54
  • Мнения: 2
  Здравейте, искам да попитам тези които са си подавали МД за един казус.
  Подадох я аз моята МД, но ми излиза грешка Code:110 Description:VR10: Кодът на преференцията за декларираната квота е неверен
  Пратката ми е дреха от Алиекспрес, а на МД от пощата пише че е от Холандия.

  Какво трябва да напиша в 4/17 Преференция 8/1 Номер на квотата ?

  # 55
  • Мнения: 1 883
  Защо режима е 110? Трябва да е 100. Трябва да въведете и бройки

  # 56
  • Мнения: 2
  Подадох си уж правилно декларацията, приеха ми я, платих си митото и сега как ще получа известие че мога да си взема пратката или че нещо не е наред?

  # 57
  • Мнения: 14

  Скрит текст:
  Здравейте,
  Често поръчвам от един английски сайт и никога не са ми задържали пратка, но сега я. Нямам опит с освобождаване от митницата, отидох да питам и ми казаха от БГ пощи, че мога да им пратя имейл на тях, но ще отнеме към 2 седмици. Отделно пред митницата имаше посредническа агенция, където ми казаха, че ще струва 36лв (горе долу колкото стойността на пратката), но ще стане за 1 ден. Обаче трябвало да си извадя EORI номер, а не съм много наясно как (във Варна).
  Може ли съвет как да постъпя, за да получа пратката максимално бързо?

  Аз преди време си освободих пратка, която беше на стойност под 30лв ( без доставката), но търговеца беше включил в митническата декларация и цената за доставка и така заради 32 лв се наложи да ходя до БРСЦ (за София става въпрос) и така ако пратката е до 30лв без доставката, може да си я освободиш само срещу 4,80лв митническа такса. Всъщност пратки под 30 лв (без доставката) не се водят митнически пратки и съответно не се попълват никакви декларации за митническо освобождаване, нито ти трябва ЕП и ЕОРИ.

  Направи си скрийншот на:
  - касовия ордер на поръчката, така че да се вижда въпросния продукт (аз например го правя през мобилното приложение на моята банка - има опция да ми го направи в pdf и после го изпринтвам, може и през онлайн банкиране, но ако нямате такова - трябва до банката да отидете да ви направят принт на касовия ордер на платената сума или банково извлечение
  - на самата поръчка, където се вижда колко е цената на продукта и на доставката
  - на поръчката с проследяващия номер
  Отиваш до митницата , влизаш и показваш документите и обясняваш, че продукта е на цена еди колко си, че доставката е еди колко си. Не се притеснявай, когато имаш документи (на хартия), с които може да докажеш кое колко струва и ти колко си платила, няма нищо страшно. Ще си освободиш пратката срещу такса 4,80лв.

  Не попълваш нищо предварително - само тези документи, които ти посочих.
  Аз нямах митническо известие - само СМС и номер на проследяване.
  Но моята пратка е над 30лв.. Дали ще стане така?
  За пратки над 30 лв без доставката се подава митническа декларация. Това става само онлайн с електронен подпис и ЕОРИ номер след регистрация в сайта на агенция митници. Самата декларация е сложна за попълване с разни кодове и полета, които трябва да се знаят.
  Най-лесно е да упълномощите някой да Ви представлява, като представителство на бг. пощи е най-изгодно финансово. Дължи се 20%  ДДС на сумата и транспорта,  таксата за  представителство(12 лв за пощите) и 4,80 митническа такса. За суми над 300 лв. се начислява и мито.

  Не всички стоки над 300лв се обмитяват. Поръчвал съм няколко пъти компютърни части над 500+ лева и само ддс са ми начислявали както и митническото представителство. Последно поръчвах преди 2 месеца.

  # 58
  • Мнения: 2 962
  Обмитяват се с нулев процент.

  # 59
  • Мнения: 144
  За техника не се дължи мито. (с някои изключения)

  # 60
  • Добрич
  • Мнения: 4 574
  Скрит текст:

  Скрит текст:
  Здравейте,
  Често поръчвам от един английски сайт и никога не са ми задържали пратка, но сега я. Нямам опит с освобождаване от митницата, отидох да питам и ми казаха от БГ пощи, че мога да им пратя имейл на тях, но ще отнеме към 2 седмици. Отделно пред митницата имаше посредническа агенция, където ми казаха, че ще струва 36лв (горе долу колкото стойността на пратката), но ще стане за 1 ден. Обаче трябвало да си извадя EORI номер, а не съм много наясно как (във Варна).
  Може ли съвет как да постъпя, за да получа пратката максимално бързо?

  Аз преди време си освободих пратка, която беше на стойност под 30лв ( без доставката), но търговеца беше включил в митническата декларация и цената за доставка и така заради 32 лв се наложи да ходя до БРСЦ (за София става въпрос) и така ако пратката е до 30лв без доставката, може да си я освободиш само срещу 4,80лв митническа такса. Всъщност пратки под 30 лв (без доставката) не се водят митнически пратки и съответно не се попълват никакви декларации за митническо освобождаване, нито ти трябва ЕП и ЕОРИ.

  Направи си скрийншот на:
  - касовия ордер на поръчката, така че да се вижда въпросния продукт (аз например го правя през мобилното приложение на моята банка - има опция да ми го направи в pdf и после го изпринтвам, може и през онлайн банкиране, но ако нямате такова - трябва до банката да отидете да ви направят принт на касовия ордер на платената сума или банково извлечение
  - на самата поръчка, където се вижда колко е цената на продукта и на доставката
  - на поръчката с проследяващия номер
  Отиваш до митницата , влизаш и показваш документите и обясняваш, че продукта е на цена еди колко си, че доставката е еди колко си. Не се притеснявай, когато имаш документи (на хартия), с които може да докажеш кое колко струва и ти колко си платила, няма нищо страшно. Ще си освободиш пратката срещу такса 4,80лв.

  Не попълваш нищо предварително - само тези документи, които ти посочих.
  Аз нямах митническо известие - само СМС и номер на проследяване.
  Но моята пратка е над 30лв.. Дали ще стане така?
  За пратки над 30 лв без доставката се подава митническа декларация. Това става само онлайн с електронен подпис и ЕОРИ номер след регистрация в сайта на агенция митници. Самата декларация е сложна за попълване с разни кодове и полета, които трябва да се знаят.
  Най-лесно е да упълномощите някой да Ви представлява, като представителство на бг. пощи е най-изгодно финансово. Дължи се 20%  ДДС на сумата и транспорта,  таксата за  представителство(12 лв за пощите) и 4,80 митническа такса. За суми над 300 лв. се начислява и мито.
  Не всички стоки над 300лв се обмитяват. Поръчвал съм няколко пъти компютърни части над 500+ лева и само ддс са ми начислявали както и митническото представителство. Последно поръчвах преди 2 месеца.
  Да, някои стоки са освободени от мито. То варира според стоката, не е, като ДДС - за всичко с еднакъв процент.

  # 61
  • Sofia
  • Мнения: 2 717
  Тук обсъждаме ДДС през пощите,но какво ще се случи с пратките,които получаваме с куриерска фирма?

  # 62
  • Мнения: 1 883
  същото

  Общи условия

  Активация на акаунт