Искам да знам дали масовата кампания за тестове на електрическите Volkswagen-и е все още тук(в гр. Пловдив) и е валидна? Ако е валидна, докога?