Здравейте!
 Детето ми е прието в 48-ма ясла в Западен парк - 1-ва яслена група. В търсачката излизат теми и коментари, които са доста стари.
Бих искала да попитам за впечатления от родители, чиито деца са посещавали скоро.
 Благодаря!