Изборът на професия е сложна и отговорна задача за гимназистите, затова помощта на родителите им в този момент може да бъде безценна. Нали точно те най-добре познават своето дете, наблюдавали са изграждането на неговия характер, навици и интереси в течение на много години, а и те са хората, на които винаги може да разчита.

Кои са основните етапи при избора на професия и какви препоръки могат да се дадат на родителите, за да помогнат адекватно на децата си в отговора на въпроса „Какъв да стана“?

Вземане на участие в избора на професия

Най-важната задача на този етап е да се помогне на детето да се ориентира в своите професионални интереси и наклонности, в своите силни и слаби страни. На тази възраст младежите се нуждаят особено много от поддръжка и одобрение от страна на родителите си – това им помага да бъдат по-уверени в себе си.

Когато родителят участва в избора на професия на детето си, задачата му е да го предпази от обичайните грешки, от излишни или погрешни стъпки, да му спести време и да му помогне да получи най-подходящата за него професия.

Обективен анализ на желанията и възможностите

За да се приеме реалистично решение за избор на професия, трябва да се анализират следните фактори с активната помощ на родителите:

•   Първи фактор: „Аз искам“
Тук родителят може да помогне на детето си да осъзнае своите интереси и склонности, да си изясни кои професии му харесват и дали би могло да се занимава с това всеки ден за дълъг период от време.

•   Втори фактор: „Аз мога“
Родителят трябва да запознае детето с изискванията, които може да предяви избраната професия. Да му помогне да си изясни уменията, знанията и навиците, които ще са му нужни, за да я упражнява успешно.

•   Трети фактор: „Аз трябва“
Проучете дали избраната професия ще се търси на пазара на труда и къде може да се получи най-доброто образование по дадената специалност. Отбележете няколко алтернативни или резервни варианта на професионален избор. Обсъдете заедно с детето плюсовете и минусите на всеки един от тях.

Кои са обичайните грешки на младите хора при избора на професия

Когато трябва да изберат бъдещата си професия, много от младежите допускат няколко типични грешки, които могат да доведат до неприятни за тях последици – да бъдат принудени да учат и цял живот да се занимават с нещо, което не им е интересно и може дори да намразят, или след време да се откажат, за да се насочат към друга сфера, по-подходяща за тях. А те са:

•   Избор на професия „за компания“
Често младежът кандидатства там, където искат да учат неговите приятели, без да отчита личните си интереси и възможности.

•   Избор на „престижна“ професия
Обичайно за престижни се считат професиите на лекаря, юриста, икономиста, мениджъра, ИТ специалиста и т.н., но не всеки има нужните способности, за да ги упражнява – напр. висока ерудиция, енергия, комуникативност, работоспособност, логическа мисъл, жертвоготовност и др.

•   Избор на „доходна“ професия
Всеки човек се стреми към високи доходи, но не всеки си дава сметка, че професиите, които ги осигуряват, не са лесни и изискват много. С течение на времето хората осъзнават, че парите не са най-важното в работата, има и по-съществени неща, главното от които е да харесват това, с което се занимават, и то да им носи удовлетворение.

•   Отъждествяване на учебния предмет с професията
Например ученикът се увлича от литературата, пише добре и решава да стане журналист. Но тази професия предполага чести пътувания, умение да се вниква в различните сфери на дейност и в човешките взаимоотношения, а не само писане на статии.

•   Несъответствие между здравословното състояние и физическите дадености с условията на труд в избраната професия
Нужно е да се знаят и отчитат особеностите на организма на младия човек, както и условията, в които ще му се наложи да работи, за да не го чакат разочарования или неблагоприятни последици за здравето. Редица професии имат високи изисквания към физическото здраве, а за някои от тях съществуват редица строги медицински критерии за професионална годност.

•   Остарели представи за характера на труда и възможностите на професията

Непознаването на динамиката на развитие на дадена професия, особено ако е свързана с техническия прогрес, може да доведе до грешки. Нерядко под познатото име на някоя професия се крие съвсем ново темпо и характер на труда. Винаги трябва да се търси информация за съвременната същност на дадена професия.

•   Неумение да се ориентират сред собствените наклонности, способности и мотиви
Помощ при самоопознаването могат да окажат психолози, специалисти в професионалното ориентиране, учители, родители, специална литература.

Най-честите грешки на родителите, които оказват натиск върху професионалния избор на децата си


Много родители, водени от мисълта, че най-добре знаят от какво се нуждае тяхното дете, и от вярата, че намесата им е само за добро, пропускат да се вслушат в неговите желания и мечти.

•   Опитват се чрез детето си да реализират своя мечта, която не са успели да осъществят.

•   Настояват детето да избере професия, полезна за семейството – напр. „Стани лекар, за да ни лекуваш“ или „Стани счетоводител, за да водиш счетоводството на семейната фирма“ и др.

•   Семейните династии са хубаво нещо. Лошото е, когато по-възрастното поколение оказва натиск върху по-младото, за да следва семейната традиция.

•   Гледат само доходите и изгодата – родителите оказват натиск за избор на доходна професия, даже тя да не се харесва на детето им.

•   Правят грешна преценка на перспективите – има професии, които изглеждат престижни и перспективни в настоящия момент, но могат да престанат да бъдат такива след време. Има моментни, когато пазарът на труда е пренаситен от даден вид специалисти, което води до затруднения при намирането на работа. За да се избегне тази грешка, трябва да се следят внимателно тенденциите на пазара на труда, като се отчитат и новите професии, които непрекъснато се появяват и налагат.

•   Настояват за висше образование на всяка цена – много родители вярват, че само висшето образование може да осигури успешна кариера и добри доходи. Особено печално е, когато заради завършването на какъвто и да е университет се жертват и способности, и възможности, и дори реалната оценка на ситуацията.

•   Настояват детето да учи в родния си град, без значение каква точно специалност, за да продължи да живее в дома на родителите си – по финансови причини или с цел закрила и контрол.

Родителите не трябва да подценяват нуждите, интересите и способностите на децата си. Само така могат наистина да помогнат при вземането на толкова важно житейско решение като избора на професия.

Последна редакция: пн, 21 ное 2022, 09:36 от Рaдост