но, конкретен въпрос! Интересуваме дали някоя мама може да сподели мнение за ОДЗ-то, което се намира на бул. "М. Луиза", или по-точно зад ОББ? Ще съм благодарарна за всякакво инфо! Simple Smile