Дали някои от майките с деца в 70 ОДЗ Пролет в Младост 3 в София биха написали някакви отзиви за учителките там... ще бъда много благодарна.