Бихте ли споделили мнение за нея. Тя е педиатър на моето дете. Имам много добри впечетления. Откривам обаче , че е  пропуснала да ми каже някои .неща