Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 16 фев. 2010, 18:35 ч.

Декларацията за напускане на страната

 • 138 838
 • 786
 •   1
Отговори
# 15
 • Мнения: 2 102
Много странно защо всички чакате на благоволението на бащата. Има си процедура по заместване на съгласието му от съда. Нито е сложно, нито е скъпо.

Ако бащата реши да обжалва...и трябва да платиш хонорар на адвоката си на три пъти за трите инстанции... си е скъпо, и дълго, но не би трябвало да е единствен довод за да се откажеш.

Понеже аз самата доста пътувам, а също като вас съм разведена с малолетно дете, независимо от правилата и на вътрешните, и на външните граници искат такава декларация, дори да оставям ксерокопие от нея. Има известна логика при положението в нашата страна.

Та, обяснявам по-подробно за заместването на съгласието на бащата от съда за напускане на страната. Това е особено съдебно производство-охранително, компетентен е районния съд - брачна колегия, и с подаване на пакет документи от майката или респективно бащата, съдът замества с определение съгласието на другия родител. Действително, има срок-най-често 1 година, но може да се повтаря процедурата.

ако бащата не обжалва и минете само на районен съд направо е  Sunglasses, ама обикновено обжалват Twisted Evil

Мандаринка , защо съдът се произнася с "определение" /предполагам за конкретен повод и период през който детето може да пътува/, а не със "съдебно решение за многократни пътувания"? За кой районен съд става въпрос?
Това всяка година да ходиш в съда за едно и също не си е работа, а и каква е гаранцията, че съда ще се произнесе навреме с "определение" и то няма да може да бъде обжалвано и че ще ти свърши работа?
А и за да извадиш международен паспорт на детето ти трябва влязло в сила съдебно решение.


http://lex.bg/laws/ldoc/2134424576

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)

Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 31.10.2007 г., предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Заявлението за издаване на паспорт или заместващ го документ на малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и от техните родители, настойници или попечители.
(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Паспорт или заместващ го документ на малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, настойник, попечител или от упълномощено от тях лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Глава седма.
МЕРКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА
Раздел I.
Принудителни административни мерки

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Може да не се разреши напускане на страната на:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) лица, по отношение на които е повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер, за което се предвижда лишаване от свобода до пет години, и на осъдени за такива престъпления, до изтърпяване на наложеното им наказание;
2. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.)
8. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 67 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители. При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. 123, ал. 2 от Семейния кодекс.

СЕМЕЕН КОДЕКС
 
В сила от 01.10.2009 г.
Обн. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Упражняване на родителските права и задължения
Чл. 123. (1) Родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно. Когато родителят е действал сам, той е длъжен да уведоми другия родител.

(2) Упражняването на родителските права и задължения се извършва по общо съгласие на родителите. При разногласие те могат да се обърнат към медиатор или да предявят иск пред районния съд по настоящия адрес на детето, който решава спора след изслушване на родителите, а при необходимост - и на детето. Решението на съда може да се обжалва по общия ред.


ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-1405 ОТ 24 ЮЛИ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ ПАСПОРТНО-ВИЗОВ КОНТРОЛ НА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ
Издадена от Министерството на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.64 от 11 Август 2009г.

Чл. 15. (1) При ГПВК на малолетни и непълнолетни български граждани, които пътуват непридружавани от родителите, от придружителя или от самото лице се изисква писмено съгласие за пътуване от отсъстващия родител/родители, настойник или попечител.

(2) В документа по ал. 1 изрично трябва да е отразено съгласието на отсъстващия родител/родители, настойник или попечител малолетното или непълнолетно лице да пътува в чужбина. Подписът в документа трябва да бъде заверен от компетентен орган по Закона за нотариусите и нотариалната дейност или с апостил.

(3) При пътуване на организирани групи ръководителят на групата може по изключение да подпише декларация на ГКПП, с която се задължава да върне в Република България малолетното/непълнолетното лице след приключване на мероприятието.

(4) Не се изискват декларации по ал. 1, когато отсъстващият родител е лишен от родителски права по съдебен ред или съдебен орган е разрешил пътуването, което се удостоверява с надлежен съдебен акт.

(5) Не се изискват декларации по ал. 1 от отсъстващ родител, който не е вписан в удостоверението за раждане или е починал.

(6) На копия от документите по ал. 1 и 3 граничният полицай, извършващ ГПВК, полага граничен отпечатък. Същите се съхраняват на ГКПП за срок една година от датата на пътуване.

(7) При наличие на съмнение за действителността на представения документ се извършва допълнителна проверка.


Чл. 16. Разпоредбите на чл. 15 не се прилагат по отношение на малолетни и непълнолетни български граждани, които живеят дългосрочно извън Република България и това е отразено в техните български документи за самоличност или притежават официален документ от съответната държава.

# 16
 • Мнения: 2 102
Много странно защо всички чакате на благоволението на бащата. Има си процедура по заместване на съгласието му от съда. Нито е сложно, нито е скъпо.
Мандаринка явно това не се знае от повечето хора, лично аз също не знаех че има такъв начин може ли малко повече инфо.

Наистина не се знае от много хора. На мен ми се случваше, като срещна някой познат и разбереше, че бащата не дава съгласие и водя дело да ми каже съвсем убедително "ама как така то не може, той трябва да се съгласи". Той и БНД беснееше как така съдът му бил заместил съгласието  Mr. Green имам го и писмено в жалбата му до СГС и други такива бисери.

# 17
 • Мнения: 2 102
Въпроса ми е за колко време е нужно за заместване на съгласието му от съда?
Благодаря ви;-)
 

krems , зависи колко БНД ще се съпротивлява - разболяване, криене, обжалване ... и колко е натоварен съответния съд...

При мен всичко продължи 2г. на две инстанции СРС (6 заседания) и СГС (1 заседание), до касация не се стигна.
Други майки са имали по 16 заседания на районен съд  #Crazy
Това за дела за промяна местоживеенето на дете извън България и по стария ГПК. Сега по новия ГПК нещата вървят по-бързо, но ако БНД реши да обжалва... пак е дълго.
Лошото е че и за заместване на съгласието за краткосрочно(и) /многократни/пътуване(ия) процедурата е същата и отнема време. Но си струва детето ти да има свободата да пътува. Това при положение, че наистина бащата отказва да даде съгласие.

А това "ще ти дам декларация, но няма да плащам издръжа", за съжаление е доста разпространено.# 18
 • Мнения: 4
Боже, боже...как е възможно 16 заседания, та това си е психически тормоз върху личността на майката, а и на детето всичко се отразява! Благодаря Zon;-)
Мислех си толкова сме много майките с тези проблеми, защо се движим обаче със скорост на костенурка при подписването на Петицията???

# 19
 • Мнения: 2 102
Мислех си толкова сме много майките с тези проблеми, защо се движим обаче със скорост на костенурка при подписването на Петицията???

Петицията не е достигнала до много родители с тези проблеми. Много от хората в Бълагария се примиряват с дадено положение, особено пък ако тях лично не ги засяга  Tired може би са уморени, може би не им се вярва, че нещо може скоро да се промени, или чакат така отнякъде да дойде промяна... Знаеш ли, че много хора не вярват, че между страните от Шенген няма гранична проверка, а само табели на пътя, които ти указват "Добре дошли в ..", понякога и табели няма. Дълго трябва да ги убеждаваш, че е така, цъкат и не вярват.
Аз съвсем сериозно обмислям догодина март живот и здраве /дано да няма забавяне/ да дойдем с дъщеря ми в България по случай присъединяването към Шенген и да го отпразнуване с едно дунавско хоро или с едно сиртаки. То ще си е сериозен повод за празнуване  Grinning

# 20
 • Най-сетне у дома
 • Мнения: 861
Само да напомня, че е нужен и международният паспорт на детето. При нотариуса трябва да се занесе и той, или поне това беше задължително в края на миналата година, когато с бащата на сина ми си разменихме генерални пълномощни за извеждена на детето от страната. На твое място бих присъствала на подписването, защото, ако актове за реждане могат да изваждат и двамата родители, то паспортът е само един, стои при единия родител и без него не може да бъде изведено детето.

# 21
 • Мнения: 2 102
Само да напомня, че е нужен и международният паспорт на детето. При нотариуса трябва да се занесе и той, или поне това беше задължително в края на миналата година, когато с бащата на сина ми си разменихме генерални пълномощни за извеждена на детето от страната.

Дала съм декларации на майка ми и на баща ми, че съм съгласна дъщеря ми да пътува, придружавана от тях до навършване на 18г. извън България и в тях не са упоменати данните от паспорта на дъщеря ми, нито един от двамата нотариуси ми е искал международния паспорт на дъщеря ми. Така, че не е необходимо да се споменават данните от паспорта.

Ако все пак решиш да запишеш данните от паспорта на детето в декларацията, то тя ще ти важи до изтичането на паспорта или ако се случи да го изгубиш, пак на ново декларация.

# 22
 • Мнения: 613
Zon, аз останах с впечатление, че по-скоро Saule имаше в предвид, че за извеждането на детето извън страната извън декларацията е необходим и международния паспорт на детето и че той по закон се намира в единия родител и другият няма да може да изведе детето без него.

Отдавна следя дискусията тук и някак от самото начало се прокрадваше идеята/страха, че детето може да бъде изведено само с декларацията. Аз също мислех да напиша това за паспорта, че е необходим и той, но нямах време, но Saule го написа.

П.С. Или поне това е, което аз разбрах.

П.С.2. Сигурна ли си, че е необходимо да се подновява декларацията, ако паспорта е сменен? Аз съм пътувала със сменени данни паспорти на детето и бащата, но не съм имала проблем, важното е било основната информация - имена и ЕГН-та, които си остават непроменени. Даже са ми казвали, че няма значение дали паспортните данни са упоменати или не, просто защото те не са константни данни.

Сподели моля те, откъде имаш твоята информация.

Аз не претендирам за изчерпателност, то и кой ли би могъл при нашите неясни закони  Sad

# 23
 • Най-сетне у дома
 • Мнения: 861
Това, че при изтичането на срока на международния паспорт се обезсилва дакларацията е абсолютно невярно. И слява богу. Има едни приятни справки, които се изваждат и добавят към цялата документация, но е важно ЕГН-то. Понякога граничната полиция се заяжда за дребни неща и едното от тях е липсата на упоменат номер на паспорт на детето. По-добре е той да е вписан в декларацията, поне при първите няколко извеждания на детето.

# 24
 • Мнения: 2 102
Зукини, детето може да бъде изведено и без международен паспорт, а с лична карта, ако има 14г. и пътува в рамките на ЕС и Шенген, където международен паспорт не се изисква, но това не касае конкретния случай.

"П.С.2. Сигурна ли си, че е необходимо да се подновява декларацията, ако паспорта е сменен? Аз съм пътувала със сменени данни паспорти на детето и бащата, но не съм имала проблем, важното е било основната информация - имена и ЕГН-та, които си остават непроменени. Даже са ми казвали, че няма значение дали паспортните данни са упоменати или не, просто защото те не са константни данни.

Сподели моля те, откъде имаш твоята информация.

Аз не претендирам за изчерпателност, то и кой ли би могъл при нашите неясни закони "


Зукини, това го няма никъде в законодателството, но нали знаеш как гранична полиция правят интерпретации на законодателството и се хващат за всяко нещо, дори и собствените си инструкции не спазват. Напр. виж. член 16 от Инструкцията им за Гранично-визов пропусквателен контрол на ГКПП /копирала съм я погоре/, хич няма да приемат напр., че дъщеря ми има настоящ адрес в Белгия и двойно гражданство, ще си настояват за декларация, съд.решение, смъртен акт. Twisted Evil Случвало се е и за деца, които нямат бг-ЕГН, пак декларация да искат  Crazy дали единият родител е съгласен детето да се завърне в страната, където постоянно живее от почивка в България.

Много майки са се оплаквали, че на ГКПП правят проблем за срока на декларациите: "не важали повече от 6 месеца". Това също не го пише никъде в законодателството.

Това, че при изтичането на срока на международния паспорт се обезсилва дакларацията е абсолютно невярно. И слява богу. Има едни приятни справки, които се изваждат и добавят към цялата документация, но е важно ЕГН-то. Понякога граничната полиция се заяжда за дребни неща и едното от тях е липсата на упоменат номер на паспорт на детето. По-добре е той да е вписан в декларацията, поне при първите няколко извеждания на детето.

Saule, предполагам, че имаш предвид "приятни" справки  Simple Smile То е ясно, че не са приятни Peace но само би си създала допълнителна работа, ако се налага да ги вадиш, при положение, че  не е задължително да се вписва номера на паспорта на детето в декларацията.

Но ако се появиш на ГКПП с декларация с вписан номер на паспорт, който е изтекъл, справка, че лицето е същото /детето и ЕГН-то му/, и нов паспорт, със сигурност ще те разпитват и обследват.

Гранична полиция не са е заяждала за липсата на упоменат номер на паспорта на дъщеря ми в декларация.

С теб заяждали ли са се?

# 25
 • Мнения: 613
Да, аз не помислих за движението из ЕС, мой пропуск, защото аз основно пътувам извън ЕС. Благодаря за разяснението.

А това:

...Случвало се е и за деца, които нямат бг-ЕГН, пак декларация да искат  Crazy

аз лично съм преживяла. Ужасни спомени, грубо отношение на граничната служителка. И ако нямах въпросната декларация тогава, никога нямаше да напуснем страната с детето.

Връщам се на декларацията, наново. Какво има в твоята? Само имената на детето ли? Не е ли малко като информация, в смисъл поне на мен ми се струва, че е по-добре да си презастрахован с повече информация, заради сигурността на детето  Thinking Може и да се заблуждавам, затова ще ми е интересно да споделиш (ще е полезно и за други родители). Благодаря!

# 26
 • Мнения: 2 102
Зукини, ако имаш проблеми с граничен служител, винаги искай да разговаряш с начаника му/й, който е на смяна, помага. Много майки споделят, че си носят и разпечатани извадки от законодателството, и мисля, че това също помага.

В декларациите, които съм дала на родителите ми, като данни съдаржат: трите имена на дъщеря ми и ЕГН-то й, съответно моите три имена и егн, и съответно трите имена егн на баща/майка ми.
Пиша по памет, защото декларациите ги нямам сканирани:"да пътува неограничен брой пъти и без ограничения в престоя и времето, до навършване на 18 годишна възраст,извън България, по целия свят, придружавана от ... или сама".

При много от нотариусите има стандартни бланки, които се попълват на ръка от родителите, което според мен не е много удобно. Предпочитам, когато някой от сътрудниците на нотариуса изготви тескта на декларацията, след като е изслушал преди това аз какво искам/какво точно ми е необходимо, и след като се консултирал или аз съм се консултирала лично с нотариуса, дали всичко е наред и няма да има проблеми.
Нотариус ми е казвал, че понякога от ГКПП се обаждат за справка, дали е издадена конкретна декларация.

На ГКПП могат да си проверят всички останали данни в националната база данни като вкарат ЕГН-то на детето: трите имена, адрес, имена на родителите, ЕГн-та.... всичко излиза със снимки.
Освен това нашите гранични служители разпознават лесно фалшиви български паспорти, тук не може да има място за притеснение.
С новите документи за самоличност и съответната техника, пътуването на деца със сигурност ще бъде по-сигурно и улеснено.
Предполагам, че след приеманато ни в Шенген, ще въведат и документ за самоличност за пътуване на деца под 14г. с който да се удостоверява тяхната самоличност на летищата.

Зукини, ползвай си декларацията, която имаш и не се притеснявай излишно, след като не един път са пуснали детето ти с нея да пътува, не може ей така изведнъж да й изнамерят нещо.

# 27
 • Пловдив
 • Мнения: 703
Момичета, не зная дали за тук е въпросът ми, но темата ме интересува. Планираме лятната ваканция да пратим малкия при баба му - ще пътува сам, а ще го придружава стюардесата в самолета. Какви документи трябва да подготвим и на кого на името да са, дали майка ми трябва да си идава до Б-я да ходим при нотариус или не Не са ми ясни нещата и все отлагамс питането, че има време, но така и ще си дойде лятото newsm78

# 28
 • Мнения: 7 319
Аз питах нотариус по същия въпрос. Моя малък не е толкова малък и имам кураж да го пусна сам със самолет, та ми обясниха че трябва да дам съгласието си детето да пътува само. А как се пише нотариуса знае. Това е което се иска и паспорт.

# 29
 • Пловдив
 • Мнения: 703
I.Hr , благодаря ти за отговора. И нашият малък не е толкова малък-на 10, но за мен си е малък.Ти като каза за куража и малко ме притесни, дали ще се справи, уж е оправен newsm78И още едно въпросче- от срана на посрещача дали се изискват някакви документи, в случая от майка ми?

Общи условия

Активация на акаунт