Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Е115 Е116

 • 10 551
 • 25
 •   1
Отговори
 • Мнения: 31
Здравейте,чудя се в момента за един малък сложен казус.Живея във Франция и в момента ми отказаха продължение на картата
обаче пък се осигурявам в БГ,понеже имам фирма там и е задължително да си ги плащам.И когато разбрахме,че ще имаме беби
решихме да се осигурям на по-висока заплата,за да мога да ползвам майчинство и така.Та сега ми искат тези документи в БГ незнам
кой ги издава сигурно е секурите социал,обаче дали би повлияло това издаване на тези формуляри на издаването на карт де сежур.
Мисълта ми е дали префектурата ще го вземе впредвид.От Франция за съжаление няма да ползвам майчинство,но незнам дали ще уважът молбата ми и обжалването което съм решила да направя пред префектурата,за да мога да имам карт де сежур.Как мислите?Ако някой има някакъв поглед върху подобен проблем моля да ми пише  Cry
благодаря ви

# 1
 • Мнения: 7 605
Питай в българското посолство/консулство  Peace

# 2
 • загубено
 • Мнения: 5 258
Или във френската тема.
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=463108.0

# 3
 • Мнения: 31
ok незнам само дали ще ми кажат точно в БГ  посолтвото ще пробвам

# 4
 • Мнения: 7 605
ok незнам само дали ще ми кажат точно в БГ  посолтвото ще пробвам

Там ще знаят повече отколкото ние тук във форума, понеже е много специфичен въпрос.

# 5
 • Мнения: 31
 Heart Eyes blagodarq ti za otg

# 6
 • Мнения: 481
Ако правилно съм разбрала питането ти,става въпрос за това че се осигуряваш в България и там трябва да предоставиш документи,за да получаваш болнични и след това майчинство,така ли ?
Е115 е - Молба за парично обезщетение при неработоспособност.Този формуляр трябва да се издаде от здравно заведение,лекар,който наблюдава бременноста.
Е 116... newsm78
Обърни се към лекаря който наблюдава бременността ти,или иди в болница.Щом се осигуряваш в България,трябва да имаш европейска здравна карта и можеш да получиш безплатна консултация.Не съм запозната със ситуацията във Франция,но почти съм сигурна,че може безплатно да наблюдават бременността ти и дори да родиш без да плащаш-покрива се от БГ здравната каса.Но не съм 100% сигурна.Не мисля,че едното има нещо общо с другото-т.е. тези документи и ситуацията с получаването на карт де сежур.
Най-важното е да уточниш къде ще раждаш.

Намерих подходящо инфо по питането и допълвам поста си....както и малко го коригирах .

Съгласно чл. 27, ал. 3 от НИИПОПДОО, получените формуляри и приложените документи се изпращат от Д “ЕИМД” на съответното ТП на НОИ, компетентно да отпуска обезщетенията и помощите по тази наредба.

Според така създадения ред за администриране на паричните обезщетения за болест и майчинство, след установяване в другата държава на временната неработоспособност, бременността или раждането по отношение на лице, осигурено съгласно българското законодателство, за получаване на парично обезщетение същото следва да поиска издаване на формуляри Е 115 (“Молба за парично обезщетение при неработоспособност”) и Е 116 (“Медицински доклад относно неработоспособност”) от чуждата компетентна институция, които да изпрати в НОИ лично или чрез съответната институция в тази държава. Въз основа на молбата, заявена от заинтересованото лице, Д “ЕИМД” уведомява с писмо по обр. 1.1. и 1.2 съответното ТП на НОИ за настъпилия риск и предоставя информация за задължителните данни за преценяване на правото и изчисляване на обезщетението за временна неработоспособност или бременност и раждане, за цялата продължителност така, както е установена в държавата по пребиваване на лицето и вземайки предвид лекарските заключения в тази държава. Към писмото се прилагат заверени копия от получените формуляри Е 115 и Е 116 (или чужд болничен лист). Д “ЕИМД” уведомява с писмо по обр. 2.1 и 2.2 и заинтересованото лице за предприетите действия по молбата и за необходимите декларации и молби-декларации, които то следва да попълни и представи пред осигурителя си.

Длъжностното лице в ТП на НОИ извършва проверка дали за същия риск и период е представен български болничен лист и дали е изплатено парично обезщетение. Едновременно с това, длъжностното лице в ТП на НОИ уведомява осигурителя с писмо по обр. 3.1 и 3.2 за настъпилия риск, неговата продължителност, както и за действията, които следва да извърши с оглед изпълнение на своите задължения по наредбата, като му изпраща копие от формулярите (и чуждия болничен лист, ако е издаден такъв), получени от другата държава, както и справка-декларация по обр. 4, с вписан служебният № на случая в ТП на НОИ. Попълнената справка-декларация и останалите необходими документи се представят в ТП на НОИ от осигурителя с писмо, с изх. № и дата. Следва да имате предвид, че при представяне на справка-декларацията и останалите документи за лицето, не се използват образците на придружителното писмо и описа на документите по НИИПОПДОО. Получените в ТП на НОИ от осигурителите писма с необходимите документи се насочват към отдел/сектор “ПОВН” за въвеждане в програмния продукт “ПОПДОО”. Към преценяване на правото и изчисляване на обезщетението в ТП на НОИ се пристъпва след получаване на необходимите данни и документи от Д “ЕИМД” и от осигурителя. След въвеждане на необходимите данни в програмния продукт “ПОПДОО”, екземпляр от Справката за приети и върнати документи се изпраща на осигурителя на посочения от него адрес.

В случай, че формуляр Е 115 не е придружен от формуляр Е 116 или информацията в него не е достатъчна за отпускане на обезщетение, Д “ЕИМД” може да изиска изпращането на формуляр Е 116 от институцията в другата държава или да изиска от нея да подложи лицето на допълнителни медицински изследвания. Когато институцията в другата държава не изпрати формуляр Е 116, Д “ЕИМД” предоставя необходимата информация на ТП на НОИ, а то на осигурителя въз основа на представения медицински документ, удостоверяващ временната неработоспособност и бременността или раждането, и на данните от формуляр Е 115.

Когато, независимо от причините, данните, формулярите или другите документи, свързани с ползване на отпуск и парично обезщетение за болест и майчинство, се получат първоначално при осигурителя или в ТП на НОИ, те следва да ги изпратят в Д “ЕИМД” за започване на описаната процедура с регистриране на случая със служебен номер. Във всички случаи, когато длъжностното лице в ТП на НОИ прецени, че е необходима допълнителна информация или документ от другата държава, те се изискват чрез Д “ЕИМД”.

В случаите на бременност и раждане в друга държава се процедира по гореописания начин, като от данните относно термина в първоначално представените формуляри Е 115 и Е 116 (или чужд болничен лист) ТП на НОИ определя периода на обезщетението за първите 45 календарни дни преди раждането, ако не е издаден болничен лист за тези дни по българското законодателство. Дирекция „ЕИМД” уведомява лицето да представи на осигурителя:

1. декларация за банкова сметка, Приложение № 7 към чл. 8 от НИИПОПДОО;

2. медицински документ или удостоверение за раждане на детето, от който да е видна точната дата на раждане за определяне периода на обезщетението за 42 календарни дни след раждането, както и декларация - Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и 4 от НИИПОПДОО. Въз основа на тези документи ТП на НОИ определя периода на обезщетението до края на 135-те дни;

3. молба-декларация, Приложение № 2 към чл. 4 от НИИПОПДОО за изплащане на парично обезщетение за остатъка от 135 до 315 дни;

4. молба-декларация, Приложение № 3 към чл. 5 от НИИПОПДОО, ако лицето желае да ползва права по чл. 53 от КСО.

Осигурителят представя получените от лицето и другите необходими документи пред съответното ТП на НОИ с писмо, с изх.№ и дата.

Когато лицето, което иска парично обезщетение, се е завърнало в страната, без да се е снабдило с формуляри Е 115 и Е 116 и представя само чужд болничен лист, Д “ЕИМД” изисква от другата институция издаване на формуляри Е 115 и Е 116, като изпраща чуждия болничен лист.

След отпускане или отказ за отпускане на обезщетение за временна неработоспособност, бременност или раждане, съответното ТП на НОИ уведомява за решението си Д “ЕИМД”, като за отпуснатите обезщетения изпраща “Справка за изплатените обезщетения” от програмния продукт „ПОПДОО”, а за отказаните – предназначения за лицето екземпляр от разпореждането за отказ.

При отпускане на обезщетение за временна неработоспособност, за бременност или раждане, Д “ЕИМД” попълва и изпраща до съответната служба в другата страна, формуляр Е 117 (“Отпускане на парични обезщетения при майчинство, бременност и раждане и при неработоспособност”), който служи за уведомяване относно решението и се попълва от компетентната институция. Този формуляр не е предназначен за лицата, а единствено за институцията по мястото на пребиваване на лицето.

При отказ за отпускане на обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане, Д “ЕИМД” изпраща на институцията по мястото на пребиваване и на лицето формуляр Е 118 (“Съобщение за непризнаване на състояние на неработоспособност или за възвръщане на състояние на работоспособност”), който съдържа резултата от решението и причините за отказа на ТП на НОИ. Този формуляр се използва и за уведомяване между институциите за възстановяване работоспособността на лицата или приключване на тяхната неработоспособност. Предназначеният за лицето екземпляр от разпореждането за отказ, издадено от ТП на НОИ му се изпраща от Д „ЕИМД”.

 


Последна редакция: нд, 07 мар 2010, 23:22 от kate.t

# 7
 • Мнения: 191
E115 E-116 са документи с които можете да  ползвате правата си (майчинство) в България, тъй като се осигурявате в България ( когато бременността се установява в чужбина).
За издаване на Е116 трябва да имате Европейска здравноосигурителна карта, издадена в България. Е-116 трябва да представите в страната-членка на ЕС за попълване на български език, не е нужно да се превежда защото страните от ЕС разполагат с аналогични образци.


Ето малка извадка за това какво представлява Е116:

Болничен лист  (ФОРМУЛЯР Е116 )
ЗА ОСИГУРЕН ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
ПРИ ПРЕСТОЙ/ПРЕБИВАВАНЕ ИЗВЪН КОМПЕТЕНТНАТА ДЪРЖАВА ПРИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, МАЙЧИНСТВО

Формулярът представлява медицински доклад за удостоверяване на временна неработоспособност при общо заболяване, майчинство, трудова злополука или професионална болест. Той замества болничния лист и се издава от държавата по престой/пребиваване – за нуждите на компетентната осигурителна институция за конкретното лице.
1.Формуляр Е 116 се изпраща в компетентната държава заедно с формуляр Е 115 „Молба за парично обезщетение за неработоспособност”. В България формуляр Е 115 се издава от Централно управление на НОИ, дирекция „Европейска интеграция и международни договори” (ЕИМД).
Когато формулярът е издаден в друга държава-членка на ЕС/ЕИП, той се попълва от съответния чуждестранен лекар и институция и се изпраща до ЦУ на НОИ.
2.Аналогично се постъпва и в случаите, когато подчинено на българското законодателство лице изпадне в състояние на временна неработоспособност при престой/пребиваване в държавите от ЕС/ЕИП.
Полученият от чужбина формуляр Е 116 (обичайно той се съпровожда от Е 115) се изпраща по компетентност в ЦУ на НОИ – дирекция „ЕИМД”.

# 8
 • Мнения: 31
 Heart Eyes Heart Eyes Heart Eyes Heart Eyes
БЛАГОДАРЯ ВИ ПОМОГНАХТЕ МИ МНОГО
 Hug  bouquet

# 9
 • Мнения: 191


УКАЗАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕТО И ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯР Е116:

http://haskovo.nhif.bg/downloads/ukazanie.doc

Формулярът-документ Е-116 може да бъдат получен от съответните органи в страната (за България НОИ):

http://www.nhif.bg/downloads/E116BG.pdf

# 10
 • Мнения: 5
Моля ви, кажете кой трябва да издаде формулярите (е115,е116) във Великобритания.... Тъй като болницата в която родих, не са чували за тях, Джи-пи-то също, Деп. оф Хелф също...
предварително благодаря
п.с. осигурена съм и ще получавам майчинстви в БГ, бебенцето се роди в Лондон... за да ми бъде издаден болничен след раждане от БГ доктор, ми е необходин първичен документ от тук...

# 11
 • Мнения: 5
Тук намерих всички ЕУ формуляри на английски, дано е в помощ ... сега само трябва да открия кое официално лице трябва да го попълни, ако някой може да ми каже ще е страхотно...
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:19 … 4:20020627:EN:PDF

поздрави

# 12
 • ENGLAND
 • Мнения: 3 836
http://www.ukgovabusesexpats.co.uk/Working/E-Forms.htm
Аз намерих това. Пише, че се използват от Health Services, значи там някъде трябва да ги търсиш. Преди като търсех някоя от тия Е-та ми излизаха мисля в NHS. Сега нищо не излиза, голяма мистерия.  Thinking В линка споменават и Department of Social, Community and Family Affairs. Провери и там. Но мисля, първо иди в някое ситизен адвайз бюро и питай. Там трябва да ти дадат отговор.

# 13
 • Мнения: 5
http://www.ukgovabusesexpats.co.uk/Working/E-Forms.htm
Аз намерих това. Пише, че се използват от Health Services, значи там някъде трябва да ги търсиш. Преди като търсех някоя от тия Е-та ми излизаха мисля в NHS. Сега нищо не излиза, голяма мистерия.  Thinking В линка споменават и Department of Social, Community and Family Affairs. Провери и там. Но мисля, първо иди в някое ситизен адвайз бюро и питай. Там трябва да ти дадат отговор.
мерси, звъняхме по доста места (разни Health департ.)никой не е чувал, аз отново препрочетох наредбата на НОЙ за издаването на болнични , когато раждането е извън България, и вече имам дълбоки съмнения, че джи пи-то ми в бг е със стара информация, при наличие на бълг.акт за раждане не е нужно издаването на Е-тата... ще пуснем молба до ной за писмена препоръка как да бъде издаден болничния....
п.с. извън питането ми просто да изразя недоумението си от поголовната некомпетентност на UK институции като цяло (аз съм старо куче, живея тук от 12 години, съпругът ми е англичанин),но просто бюрократите са не параграф22 , а сто по 22.... и така нататък.... когато стигна до някакво решение ще постна.... но ако някой се сети нещо... very much welcome
regards
miss jana

# 14
 • Мнения: 185
Doret,това с тези формуляри Е115 и Е116 вече не е актуално, променено е май месец 2010. Аз съм в същия казус, защото съм осигурена в БГ, но ще раждам в чужбина и се интересувах как мога да си ползвам майчинството. Това, което ми отговориха от НОИ е, че ако раждаш в страна-членка на ЕС, каквато е Англия, трябва да представиш на работодателя си (или ако си самоосигуряващ се предполагам направо в НОИ) преведени болнични, които са ти издадени от съответната страна, като те трябва да с официален характер. Ето копирам направо отговора на НОИ:

Уведомявам Ви, че  болничните листове и/или медицинската документация, издадени в чужбина трябва да имат официалния характер валиден за съответната страна, в която са издадени, и да са преведени на български език от оторизирана фирма за превод и легализация на документи в България.
Оригиналите на медицинската документация с преводите към нея следва де представите пред работодателя си който има задължението да го представи в съответното ТП на Националния осигурителен институт по адрес на регистрация на работодателя.

Дано съм ти била от полза  Hug

Общи условия

Активация на акаунт