Обикновено фирмата покрива цялата или поне част от сумата при деца на експатриати над 6 години. Провери каква е политиката фирмата и опитай да се договориш с тях.