В група "Консултации с психотерапевт" важат общите Правила  за ползването на сайта BG-Mamma, които са валидни и за всички негови групи.

По съществото си тази група е от типа “Виртуален кабинет”, не е предназначена за създаване на дискусии, а е за теми от вида "Въпрос-Отговор". Потребителите нямат право да публикуват мнения/отговори/въпроси в теми, публикувани от други потребители.

За да бъде тази група максимално добре организирана и с оглед получаване на по-бърз и точен отговор от специалистите, то е необходимо да се спазват и някои допълнителни правила:

- заглавията на темите трябва да са възможно най-значещи и съдържащи най-съществения акцент на въпроса

- въпросите следва да бъдат зададени максимално ясно и с възможно най-подробно описание на проблема

- въпросите следва смислово да съответстват на тематиката на групата

- във вече създадена тема може да се задават свързани/допълнителни или уточняващи въпроси, чийто отговор не се съдържа в предишните постове

Желателно е да не задавате въпроси, които вече са били дискутирани и/или за тях има достъпна ясна информация, както и въпроси, които са извън специалността и компетентността на консултиращите специалисти.


Информацията, предоставяна на страниците на подфорума, не може да замени посещението при лекар и специалист, поставянето на конкретна професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Процесът на разпознаване и диагностициране на заболявания, състояния или симптоми е комплексен и не може да бъде изчерпан посредством неприсъствена комуникация между лекар/специалист и пациент, в тази връзка предоставяните мнения и консултации в тази група отразяват единствено предположения на специалиста, базирани на обема информация, предоставена им от потребителя, и те не следва да се възприемат като поставяне на диагноза и назначаване на лечение.

При желание всеки потребител е свободен да се допита и до останалите потребители по даден проблем и/или да предизвика дискусия по дадена тема в някоя от останалите групи или раздели на сайта, въпреки че въпросът му би повторил вече зададения тук, като това няма да се счита за нарушение на Правилата за ползването на сайта.