Здравейте това трябва да се види. Понякога не е тиреоглосусна киста, а обикновена дермоидна киста. И в двата случая мястото им не е там. Има опасност от инфекция, тогава нещата се усложняват. Трябва да се оперира и изследва.