Откакто Мария става майка за първи път, животът ѝ се изпълва не само с много радост, но и с ежедневни предизвикателства и житейски поуки. Въпреки огромното си желание да поеме отново професионални ангажименти и съзнавайки, че е редно детето ѝ да прекарва деня си от най-ранна детска възраст в социална среда, за Мария решението синът ѝ да започне да посещава ясла или детска градина не е достатъчно приемливо поради редица фактори. Така интересът ѝ към алтернативните, а и до този момент „екзотични за България“, форми за отглеждане на деца в предучилищна възраст се засилва.

От лекцията ще научите повече за:

Официална дефиниция на "родителски кооператив":
- Деца, учители, родители – създават заедно среда;
- Вяра в естественото;
- Гражданска инициатива на родители;
- Независимо, демократично самоуправление;
- Пространство за свободни деца;
- Некомерсиално начинание;
- Общност за взаимопомощ и подкрепа.

Повече за 3-те модела на управление и организация:

- ВИНАГИ родителите са отговорни за управлението и организацията;
- Всеки кооператив е независима структура със собствен вътрешен ред;
- Кооперативите се базират на ценности;
- Управление на демократична основа;
- Всеки член на кооператива има право на глас.

Какви са ползите?

За децата:
- Адаптация според нуждите на детето заедно с родител;
- Среда, близка до семейната;
- Здравословно хранене, малко болести;
- Много възрастни, на които имат доверие;
- Занимания според интересите на децата;
- Позитивно отношение;
- Подобни реакции в подобни ситуации;
- Изграждане на навици;
- Социален опит.

За родителите:
- Имаме избор, който зависи от нас;
- Оставаме близо до детето;
- Близък контакт с преподавателите;
- Гъвкавост;
- Личностно развитие;
- Родители на много деца;
- Споделяне на опит и нови приятелства;
- Наблюдения над детето в неговата социална интеграция и комуникация;
- Обучение и практика по предприемачество.

За обществото:
- Родителските кооперативи са решение на един от проблемите в държавата;
- Нови стандарти в отглеждането и обучението на деца в ранна детска възраст;
- Преосмисляне активната роля на родителя и неговото място близо до детето му.

Научете повече за родителските кооперативи тук:

Последна редакция: вт, 30 юни 2015, 10:02 от Редактор*