Моят син също не спеше много. И то като новороден. С течение на времето му създадох навик да заспива, но ми отне около месец, и малко отгоре. Не съм оставяла да плаче, противник съм на този метод, а и той се захласваше и спираше да диша при плач. Познавам деца на други майки приемали витамини през бременността, следихме се при едни и същи лекари. Изцяло кърмен, ако има значение, никога не му е отказвано нощно хранене, както ме съветваха. До дете си е и до "приучаване"/режим.