Как работи механизмът на производството на кърма?

автор: Kelly Bonyata, BS, IBCLCЗа да разберем как можем ефективно да увеличаваме (или намаляваме) количеството на кърмата си, трябва да видим как тя се образува ...

В по-голямата си част обазуването на кърмата е процес на „или я използваш, или я губиш”.
Колкото по-често и ефективно суче бебето ви, толкова повече кърма ще произвеждате.

 
•   В началото
•   Установена лактация
•   Какво показват съвременните изследвания на образуването на кърмата?
   o   Ускорител на лактацията с обратна връзка
   o   Пролактинови рецептори
   o   Какво предизвиква синтеза на кърмата?
   o   Капацитет на съхранение 
•   Какво показват изследванията относно увеличаване производството на кърма?
•   Допълнителна информация


В началото...Ендокринен (хормонален) контрол на производството на кърма – Лактогенезис I и II


Образуването на кърмата не започва като процес на „търсене и предлагане”. По време на бременността и първите няколко дни след раждането, образуването на кърмата се обуславя от хормоните – това се нарича ендокринна система за контрол. Важното е, че докато всичко с хормоните е наред, майката ще започне да произвежда коластра някъде по средата на бременността (Лактогенезис I), а кърмата и ще се увеличи като количество (Лактогенезис II) около 30-40 часа след раждането.

През втората част от бременността, гърдите произвеждат коластра, но високите нива на прогестерона възпрепятстват отделянето на млякото. При раждането, изхвърлянето на плацентата води до внезапно спадане на нивата на прогестерона/естрогена/HPL. Това рязко намаляване на прогестерона при наличието на високи нива на пролактина, предизвиква Лактогенезис II (обилно производство на кърма). Други хормони (инсулин, тироксин, кортизол) също взимат участие, но тяхната роля все още не е добре проучена. Въпреки, че биохимичните маркери показват започване на Лактогенезис II приблизително 30-40 часа след раждането, майките обикновено не чустват увеличаване пълнотата на гърдите (усещането, че кърмата „идва") до 50-73 часа (2-3 дни) след раждането.

Тези два първи стадия се обуславят от хормоните – те настъпват независимо от това дали майката кърми бебето си или не.

 
 
Установена лактация...

Автокринен (локален) контрол на образуването на кърмата – Лактогенезис III

След Лактогенезис II има „превключване” към автокринна (или локална) система на контрол. Този етап на поддържане образуването на кърмата се нарича също Лактогенезис III. При този етап поддържането на производството на кърмата се управлява в гърдата – основният механизъм за производството на кърма е изцеждането и от гърдата. Изцеждането пък зависи от апетита на бебето. Въпреки, че хормонални проблеми могат да повлияят на образуването на кърмата, нивата на хормоните играят много по-малка роля при вече установената лактация. При нормални условия гърдите ще произвеждат кърма безкрайно дълго докато тя се отнема(изцежда) от тях.

Като разберем как работи механизма на локалния/автокринния контрол на образуването на кърма ние ще можем да разберем и как ефективно да увеличаваме (или намаляваме) производството й.
 
Какво показват съвременните изследвания за образуването на кърмата?

Според съвременните изследвания има два фактора, които контролират образуването на кърмата:

Кърмата съдържа протеин, наречен Инхибитор на лактацията с обратна връзка (Feedback Inhibitor of Lactation (FIL) – ролята му е да забавя синтеза на кърма, когато гърдата е пълна. По този начин образуването на кърмата се забавя, когато млякото се натрупа в гърдата (и има повече от този хормон FIL), а се ускорява, когато гърдата е по-празна (и има по-малко от хормона - FIL).


 
За да има производство на кърма, е необходимо наличието на хормона пролактин. По стените на лактоцитите (lactocytes) (клетките на алвеолите, които произвеждат кърмата) има места с пролактинови рецептори, през които пролактинът от кръвта преминава в лактоцитите и стимулира образуването на компонентите на кърмата. Когато алвеолата се напълни с кърма, стените и се разширяват/разтягат и формата на пролактиновите рецептори се променя като по този начин се възпрепятства навлизането на пролактина – така скоростта на образуване на кърмата намалява. С изпразването на алвеолата от млякото, все повече пролактинови речептори възстановяват нормалната си форма и започват да пропускат пролактина – по този начин скоростта на образуване на кърмата се увеличата. Според теорията за пролактиновите рецептори, по-честото изпразване на гърдата през първите няколко седмици увеличава броя на пролактиновите рецептори. Повече пролактинови рецептори означава, че повече пролактин може да влиза към лактоцитите и по този начин се увеличава способността за производство на кърма.

И двата фактора, описани по-горе, потвърждават резултатите от изследванията, а именно:
 
 
ПЪЛНА гърда = ПО-БАВНО производство на кърма
   
ПРАЗНА гърда = ПО-БЪРЗО производство на кърма


Изследванията показват, че съдържанието на мазнини в кърмата зависи по-скоро от това, колко празна е гърдата (по-празна гърда = по-високо съдържание на мазнини), отколкото от момента на деня или фазата на кърменето.
 
Как се променя производството на кърма през деня?
По-рано изследователите бяха установили, че обикновено количеството на кърмата е по-голямо сутрин (подходящо време за изпомпване, ако имате нужда да съхранявате кърма) и постепенно намалява с напредването на деня. Съдържанието на мазнини пък се увеличава с напредването на деня. Тези наблювения съвпадат със съвременните изследвания, ако предположим, че изследователите са наблюдавали бебета с подобен начин на сучене, където бебето има по-дълъг пероид на спане през нощта и постепенно намалява периодите между кърменията през деня.

 
Капацитет на съхранение: Друг фактор, който влияе върху производството на кърма и кърменето е капацитетът на съхранение на кърма на майката. Капацитетът на съхранение на кърма представлява количеството мляко, което може да се задържа в гърдата между кърменията. Той може да варира в широки граници от майка до майка, а също така може да има разлика и между гърдите на една майка. Капацитетът на съхранение не се определя от големината на гърдите, въпреки че размерът им определено може да ограничи количеството кърма, което може да се съхранява. Майки с голям или малък капацитет на съхранение на кърмата могат да произвеждат много мляко за бебето. Майка с по-голям капацитет на съхранение на кърмата може да изкара повече време между кърменията без това да повлияе върху производството на кърмата и растежа на бебето. Майка с по-малък капацитет на съхранение трябва да кърми по-често, за да може да задоволи апетита на бебето и да поддържа производството на кърма, т.к. нейните гърди се пълнят (което забавя производството) по-често.

Разглеждайте капацитета на съхранение на кърма като чаша – лесно можете да изпиете голямо количество вода през деня като използвате чаша с какъвто и да е размер – малък, среден или голям -  - но, ако използвате по-малка чаша ще трябва да я пълните по-често.

Какво показват изследванията относно увеличаване производството на кърма?

Кърмата се произвежда по всяко време като скоростта на производство зависи от това колко пълна е гърдата. Кърмата се събира в гърдите на майката в периодите между кърменията, следователно количеството на събраната кърма е по-голямо, когато е по-голямо и времето изминало от последното хранене. Колкото повече е млякото в гърдите, толкова по-бавно е образуването на кърмата.

За да се ускори синтеза на кърмата и увеличи дневното количество произведена кърма, номерът е гърдата да се изцежда колкото се може повече и това да се прави бързо и често, така че по-малко кърма да се събира в гърдата между кърменията:
 
 
ПРАЗНА гърда = ПО-БЪРЗО производство на кърма

На практика това означава, че майка, която иска да увеличи производството си на кърма, трябва да се стреми да държи гърдите си колкото се може по-празни през деня.


За да се постигне тази цел и да се увеличи производството на кърмата:


1.   Изпразвайте гърдите си по-често (като кърмите по-често и/или изпомпвате между кърменията)
2.   Изпразвайте гърдите си колкото се може по-добре при всяко кърмене/изпомпване.


За да изпразвате по-добре гърдите си:


•   Уверете се, че бебето суче ефективно.
•   Масажирайте гърдите си и използвайте компресия на гърдата.
•   При всяко кърмене предлагайте и двете гърди; изчаквайте бебето да свърши с едната страна преди да предложите втората. Неколкократната смяна на гърдите може да е от полза, ако бебето не ги изпразва добре.
•   Изпомпвайте след кърмене, ако бебето не успява да омекоти и двете гърди. Ако бебето изпразва гърдите добре, изпомпването е по-удачно между кърменията (предвид целта ни да държим гърдите колкото се може по-празни).
 
Имате ли проблеми със свръхпроизводство?

Майки, които се опитват да се справят със свръхпроизводството обикновено трябва на намалят производството на кърма без да намаляват честотата на кърменията или да отбиват бебето. Един от начините за това е чрез “блокиране на кърменето” – майката кърми бебето както обикновено, но само от едната гърда за определен период от време (обикновено 3-4 часа, но понякога и по-дълго) преди да предложи другата гърда. По този начин в гърдата се събира повече мляко преди смяната на гърдите (като по този начин се забавя производството на кърма), но честотата на кърменията не се променя.
Преведе lila от www.kellymom.com