Частни училища - информативна тема 9

 • 60 530
 • 739
 •   1
Отговори
 • София
 • Мнения: 10 825
Добре дошли в новата ни тема за частните училища!  Hug

Тук обменяме информация за частните училища, за това, което ни харесва или не ни харесва в някое училище, какво търсим в частното училище, какво намираме, при какви условия.... изобщо всичко, което ни интересува и вълнува в частното образование.
Дискусионна тема "за" и "против" частното образование е ето тази  Частното образование - коментари, плюсове, минуси, разсъждения, гледни точки
Нека спазваме добрия тон Peace


ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА В СОФИЯ:
 
Училище             Такси                                                    Спорт                      

"Св. Георги"    6900 Е - обучение,
                               350 Е - прием, 300 Е - униформа,
спорт и храна се заплащат допълнително
Училището е с възможност за паралелно обучение по българската и британска образователна система, част от предметите се учат на английски език
втори чужд език от 3 клас   
"Дружба"            2300 Е с включени храна и униформа
с английски език -3-6 часа седмично, след 3 клас втори език - немски, турски или испански
"Свети Наум"   3500 Е  с включена храна
изучават се немски и английски, след 5 клас - испански, френски или италиански
 След 7 клас полудневно обучение с такса 2300 Е
"Дрита"               За 1-4 клас - 4050 Е (храна вкл.)    
За 5-7 клас -3400 Е
След 7 клас - 2300 Е
английски език - 15 часа седмично, от 5 клас - испански, немски или руски език
                                       униформа - заплаща се допълнително                          
"Света София"    ПУК 4300 Е
                                   1-4 клас - 4700 Е
                                   5-7 клас - 4900 Е                                Транспорт, храна и спорт са включени в таксата
английски език - 10 часа седично, от 5 клас - немски или руски език          
ЧАГ "Проф. Ив.Апостолов"   3100 Е, прием след 7 клас
Основно училище "Азбуки" такса 4100 Е, включва храна
английски език, обучение изцяло на английски език       
"Дорис Тенеди"   1-6 клас 4300 Е (храна, спорт, лагери вкл.)
7 клас - 2550 Е
след 7 клас 2550 Е
ПУК - 18 часа английски седмично
1-7 клас - 13-15 часа английски седмично
от 5 клас - френски, испански или руски език                                                               
"Българско школо"   4000 Е - обучение,
                                       униформа - заплаща се допълнително
английски език - 10 часа седмично
испански - 2 часа седмично
руски - 2 часа седмично   
"Ерих Кестнер"   ПУК 7100 лв. - обучение и храна
            1-4 клас - 8650 лв. - обучение и храна
            5-7 клас - 7100 лв. - обучение и храна
            8-12 клас - 5200 лв.
немски език - 15 часа седмично
от 4 клас английски език - 4 часа седмично
                             
"Д-р Петър Берон"    ПУК - 3800 Е - обучение (вкл. храна, плуване, танци)
                                        1 клас - 4000 Е
                                        1000 Е - транспорт
                                          униформи - допълнително - 200 лв   
английски език - 10 часа седмично
от 5 клас -  немски, испански, руски или френски    
"П.Р. Славейков"    ПУК 2100 лв. - 2600 лв. - обучение,
1-12 клас - 4000 лв.
                                        храна, спорт и транспорт - заплащат се допълнително   
                                        големи отстъпки за 2-ро и 3-то дете от едно семейство
английски език - 7-8 часа седмично
"Меридиан 22"   ПУК и 1 кл. 3400Е                                                                 
                                         2-7 клас - 3600 Е
                                         8-12 клас - 2200 Е /4000 Е IB   , храна и униформа - вкл. в таксите   
английски език - 10 часа седмично
след 5 клас - немски или испански език                                                                                              
ЕСПА                 ПУК 3200 Е
                                    1 клас и 5-7 клас - 3400 Е
                                    2-4 клас - 3700 Е - обучение
                                         1440 Е - храна,
                                         транспорт - допълнително          заплаща се допълнително   
Американски колеж     5900 Е(включва учебници, спорт, допълн. занимания), няма транспорт                                                                             
Авицена                     1250 Е, транспорт - допълнително
Увекинд                     3350 Е - обучение,
                                          375 Е - записване, 680 Е - храна,      
                                          1080 Е - транспорт                           
немски език
от 3 клас - английски език
IB училище                                    
Първа частна английска гимназия "Уилям Шекспир"        2400 Е
прием след 7 клас
"Д-р Мария Монтесори"   4200 Е (до 14.30 часа) или 4800 Е (до 17 часа) вкл. храна, обучение, транспорт и пособия
Образователни технологии   
                                            1-7 клас - 3250 Е (при плащане на един път - -5%)
                                            8-12 клас - 2300 Е
                                      транспорт - цената е в зависимост от разстоянието
"Питагор"         3600 Е (храна вкл.) - възможно е разсрочено плащане с оскъпяване  (10х385), включва храна, учебници и извънкласни дейности
                                      1100 Е - транспорт, униформи - заплащат се допълнително   
английски език - 10 часа седмично
ПЧМГ                    2200 Е (или 10 х 235 Е)- полудневно обучение, без храна    
                                      800 Е - транспорт
"Джани Родари"    ПУК 2750 Е
                                      от 1 до 4 клас 3000 Е
                                      от 5 до 8 клас 3200 Е
                                      в таксата влизат храна, учебни материали и помагала
                                      транспорт - отделно, изчислява се на база километраж                    
"Проф. д-р В. Златарски"   
прием след 7 клас
8-10 клас (IGCSE) - 4480 Е
11-12 клас (IB) 5500 Е
Артис                     3500 Е - обучение (храна вкл.),
                                          100 Е - записване, транспорт - отделно
1-4 клас - италиански език 8 часа седмично
1-7 клас - английски език - 5 часа седмично
от 5 клас - латински или гръцки - 2 часа седмично
ААУ                             18000/12000 Е, + такса записване                                           800+150
Френски лицей   5000 Е - обучение,
                                        1000 Е - записване, 540 Е - храна,   
                                        1250 Е - транспорт                                                                   
Немско училище към
посолството
            ПУК -  4600 Е - обучение (вкл. храна, зелени, бели училища),
                                        1-4 клас  - 4800 Е (5400 Е - за ученици с небълг. гражданство)
                                        5-12 клас  - 5000 Е (5900 Е)
                                        1200 Е - записване                                   вкл. в таксата   
                                         транспорт - не е включен в цените                                
Училище към Руското
посолство - намира се в
една сграда с Руски лицей
и балетна школа
               160 $ месечно                                                             
"Св. Климент Охридски"   6500 лв. - ПУК,
                                                7200 лв. - 1-4 клас
                                                5-7 клас - 7400 лв. (вкл. храна)
                                                 транспорт - 200 лв./месечно
                                                 учебници, танци, спорт - допълнително заплащане       
английски, немски или испански език - 10 часа седмично
след 5 клас втори език немски, италиански, руски или испански - 8 часа седмично        
"Веда"                             ПУК 3400 Е (целодневно, с вкл. храна)
1-4 клас - 4150 Е (целодневно, с вкл. храна)
                                                 5-7 клас - 3500 Е (полудневно)
                                                 8-12 клас - 2500 Е (храната е вкл. в таксите)
                                                 1000 Е - транспорт
                                                 учебници по немски - 200 -300 лв.
немски език - 11-20 часа седмично
от 5 клас - английски език - 4 часа седмично
Светлина                         такса 4500- 4700 Е
 такса записване - 250 Е
английски език - 6-8 часа седмично
втори език - немски, испански или китайски
Евростар                  5-12 клас - 5800 лв. (без храна)
                                                  няма транспорт        
Американско-английска академия първоначална такса 540 Е
                                                 1-8 клас -13 900 Е
                                                 9-11 клас - 14 800 Е
                                                 12 клас - 15 800 Е
                                                 транспорт 1120 Е
       
Британско училище
Руски лицей "Г.С. Уланова" - училище за танцови изкуства 1-4 клас - 4400 Е (включва всичко без транспорт)
                                                  5-12 клас - 4000 Е (включва всичко без транспорт)
руски, английски, китайски
"Дойче шуле"                                     1-4 клас (целодневно) - 6800 лв.
                                                                   5-12 клас (полудневно) - 6000 лв.
22 часа седмично немски или английски в зависимост от избрания раздел
"Езиков свят" 2000 Е (полудневно  обучение)
                                                                                         2500 Е (целодневно обучение)
                                                     храна и транспорт се заплащат допълнително
Училището е специаялизирано за работа с деца със СОП
"Банкерче"  такса 2800 E (включва храна и допълнителни занимания)
английски език - 8 ч. седмично
от 2 кл. - втори чужд език по избор
"Изгрев"  такса 2460 E (не включва храна и транспорт)
                                                                        такса записване - 51 Е
Училище на слънчева педагогика (Дънов)
английски, немски, руски език   
"Пейо Яворов" ПУК - 2100 лв. (полудневен вариант до 14 часа) 2600 лв. (целодневно)
                                                                       1-12 клас - 4000 лв.
Таксите не включват храна, транспорт и допълнителни занимания
занималня включена в цената - до 4 клас

английси език - 7-8 часа
френски език 
"Евроучилище Ровел" ПУК - 2252 Е
                                                                                 1-4 клас - 3002 Е
                                                                                 5-7 клас - 3192 Е
таксите са за целодневно обучение без храна и транспорт
                                                                 такса 4500 - 6000 Е - обучение, храна и пансион
английски език - 10 часа седмичко
след 5 клас - немски или испански език 
"Рьорих" ПУК - 7 клас - такса 4185 E (включва всичко без транспорт)
                                                                                        8-12 клас - 1600 Е
 английски или немски език - 10 часа седмично
от 3 клас - втори чужд език - немски, френски, испански или английски 
ЧСОУ "Евлоги и Христо Георгиеви"
 ПУК - 7 клас - 360 Е/месец
8-12 клас - 320 Е/месец (таксите включват всичко без транспорт)
английски и китайски език


Освен ако не е упоменато специално таксите не включват транспорт!
Таксите са актуални за учебната година 2015/2016 г.

Топ 40 на училищата в София, според НВО след 7 клас 2014г.
Скрит текст:

За да видите картинката в пълен размер щракнете с десен бутон върху нея и изберете View image от падащото меню

Предишните теми:
Частни училища-информативна тема
Частни училища - информативна тема 2
Частни училища - информативна тема 3
Частни училища - информативна тема 4
Частни училища - информативна тема 5
Частни училища - информативна тема 6
Частни училища - информативна тема 7
Частни училища - информативна тема 8

Последна редакция: чт, 15 окт 2015, 14:32 от bubanka

# 1
 • София
 • Мнения: 5 606
Я първа да се запиша!
Онна, благодаря мила  Hug
Жаве, как така сте информирани колко взимат учителите?  newsm78 Къде са работили преди това ок, ама за заплатите? А с позволението на учителите ли зам.-директорката разгласява тази информация? И нормална ли ти се струва  практиката родителите да са информирани за това?

# 2
 • Мнения: 6 330
Я първа да се запиша!
Онна, благодаря мила  Hug
Жаве, как така сте информирани колко взимат учителите?  newsm78 Къде са работили преди това ок, ама за заплатите? А с позволението на учителите ли зам.-директорката разгласява тази информация? И нормална ли ти се струва  практиката родителите да са информирани за това?

Това щях да питам и аз. А и въобще, това че са работили еди-къде преди, на мен не ми носи никаква информация. По-важно е как са се справяли там, защо са напуснали, и т.н. -все неща, на които не мисля, че може да се получи достоверен отговор при фронтален въпрос.

Аз изобщо нямам представа как да попитам за всички тези неща, така че да бъде възпитано и освен това да ми отговорят. Ужасно е невъзпитано да се пита някой колко му е заплатата. Например.

Онна, благодаря за темата.

# 3
 • Мнения: X
Я първа да се запиша!
Онна, благодаря мила  Hug
Жаве, как така сте информирани колко взимат учителите?  newsm78 Къде са работили преди това ок, ама за заплатите? А с позволението на учителите ли зам.-директорката разгласява тази информация? И нормална ли ти се струва  практиката родителите да са информирани за това?
Не сме събрани на родителска среща и не ни е казано официално, ако това ти е въпроса. Живеем в малка държава - този познава онзи и т.н. Много учителки напуснаха през годините. Когато се срещахме с родителите обсъждахме въпросът "защо"? Отделно някои от родителите бяха станали приятелки с някои от учителките /знаете има разни обаятелни хора, които вдъхват доверие за изповед, особено от хора, които имат за какво да се оплачат/. Отделно някои от учителките бяха родители на деца от групата. Тези неща се научават след година-две - просто няма начин ако искаш да не ги научиш.
Отделно има обяви за работа и може лесно да се свери.
И наистина инфото е от рода "ЕЖК", ама ние все пак сме във форум и май тук цялото инфо е от този род!  Grinning

Но всъщност заплатата не е определяща. Важното е какво може учителят, колко го бива. Предполагам, че майките са наясно с това ако децата им учат вече две-три години в едно училище.

Цитат
Аз изобщо нямам представа как да попитам за всички тези неща, така че да бъде възпитано и освен това да ми отговорят. Ужасно е невъзпитано да се пита някой колко му е заплатата. Например
Ти и останалите въпроси, които коментираме във форума не можеш да ги зададеш фронтално. Затова хората се събират на подобни места  и обсъждат - именно, защото търсят допълнително инфо, опитват се да сглобят информация, по-точно.

# 4
 • София
 • Мнения: 4 033
Благодаря за новата тема! Силно се надявам тя да е по-информативна, отколкото пълна с нападки и лични писания!
За да допринеса с някакво инфо ще кажа, че в ПЧМГ има нов кабинет по рисуване, класна стая на двора, както и нова школа по компютърни науки. Учителите на моето дете са си едни и същи трета година, и тази липса на текучество много ме радва. Хич не ме интересува колко пари вземат, това е твърде личен въпрос, за да се обсъжда в публичното пространство. И да, работят и в частни школи всичките преподаватели по бел и мат, просто защото са едни от най-известните имена.

# 5
 • Мнения: X
Ти, всъщност, Татко Мецан, много добре си си отговорил на въпросите само преди няколко месеца:

Скрит текст:
И Мецане, ти как точно почерпи информация какви са точно заплатите на учителите от ЧУ (всички) и заключи, че са мизерни? От една изпаднала случайно обява за учители в СС и от агенция ЕЖК. Та вече и разсъждения по темата кой колко е мотивиран.

Да, точно така почерпих информация. Двата ти предишни заядливи поста ги подминах, но ти продължаваш. Включително как го рече, ето как тръгвали форумните легенди за заплатите в рейтинговите училища и прочее. А нещата са съвсем елементарни за мислене и разбиране. Първо, вижда се, поради специализирания сайт, в който са публикувани, че обявите са истински. Второ, че е рейтингово училището, рейтингово е - на НВО от години насам е все пак на първо място. Друг рейтинг е, че е най-коментираното във форума например. Какви други рейтинги да гледаме? Може би мнението на Кафе с мед? А и защо не, бихме гледали и това, ако го имаше. Но няма, инфо от Кафе с мед няма - за сметка на това заяждане колкото искаш.
Ако ти имаш софтуерна фирма и си горе-долу рейтингова, дори и не най-добрата, но от най-добрите, то няма да предлагаш на програмистите си заплати, по-ниски от средното в бранша, нали? Разбираемо да се стремиш да наемеш ако не най-добрите, то поне добри програмисти, за да си запазиш бизнеса, а това няма как да стане, ако даваш по-ниски заплати от конкурентите. Тогава въпросните програмисти биха отишли при конкурентите и по твоите обяви просто никой няма да се отзове.

Та това е нормална бизнес -логика, не те знам какво работиш /и не ме интересува/, но ако имаш някакъв допир до някакъв бизнес, тези неща трябва да са ти ясни. Няма как което и да е добро училище да търси да наеме учители на по-ниски заплати, отколкото биха получили в други училища. И понеже въпросното училище е рейтингово, нормално е да предложи дори една идея по-високи възнаграждения, защото е нормално да се стреми да вземе ако не най-добрите, то поне достатъчно добри.

В подкрепа на всички тези разсъждения е писаното от Касита, която работи в бранша и го познава. Тя потвърди, че е така, и в останалите ЧУ заплатите са даже още по-ниски. Ако за теб тя е ЕЖК, за мен не е. Просто чудно уважение имаш към всички съфорумци. Интересно тогава защо пишеш ли пишеш тук изобщо. Още повече, че не помня нещо съществено полезно или съдържащо информация да съм прочел от теб.

С всички възможни вариации, които съществуват поради разлика в стаж, създадено добро име на даден учител и т.н., все пак обявите са достатъчно показателни.
 
Ето такива въпроси като твоите и зададени с такъв тон, най-много обичам. След като пределно ясно е какво искам да кажа и след като беше потвърдено от човек, който работи в бранша. И разсъжденията ми са съвсем резонни.

Форумците смятам, че са достатъчно интелигентни да преценят правилно поста ти - едно обикновено, празно заяждане, което освен това не е по темата. Моите разсъждения са много повече по темата и са обосновани освен това. Правилни, грешни, не са насочени към никого и не обиждат никого персонално. Твоят пост е персонален, заядлив, обиден и в разрез с правилата на форума. И в разрез с елементарното възпитание.

Приятен ден ти желая. Не ми отговаряй, няма да го прочета.


# 6
 • Мнения: X
А мен ме интересува всъщност не толкова самата сума, колкото учителите да са удовлетворени и да няма текучество. И тъй като имах илюзии, че в ЧУ все пак заплащането е достойно, бях много неприятно изненадана от цифрите в публичните обяви за работа(подчертавам публични), които бях открила. Явно заплащането в ЧУ е по-високо, но не толкова колкото си мислех честно казано. За мен разлика дори от 300-400 лв. е мизерна за претенциите на ЧУ. И смятам, че не толкова цифрата е моя работа, колкото удовлетвореността на учителя от заплащането си. Защото сиренето все пак е с пари, колкото и всеотдаен към децата да е един учител. И това далеч не е само личен въпрос. Все пак те обучават детето ми.

Последна редакция: пт, 18 сеп 2015, 17:10 от Анонимен

# 7
 • Мнения: X
Хич не ме засяга кой колко получава, единственото, което ми е работа, е какво получавам срещу заплатената такса. Ако не ми хареса - училища бол.

И също, искам да пипитам за Златарски - има ли тук родители с деца в това училище?

# 8
 • София
 • Мнения: 2 150
Онна, благодаря за новата тема!  bouquet
Надявам се да се напълни с полезна информация и то не само за СС.
За момента сме се насочили към Дрита. Вчера разбрах, че и детската градина на сина ми имат готовност за другата есен да открият училище, така че съм склонна да го запиша и там в 1-ви клас, ако не успее да се класира в Дрита.

# 9
 • София
 • Мнения: 4 330
За мен текучеството е важният показател за удоволетвореността на учителите.
Заплати няма как да сравняваме, ако не знаем каква натовареност, отговорности и задължения стоят срещу конкретно заплащане. Бонуси и социални пакети също трябва да бъдат взети предвид.
А да не говорим колко е важен климатът в един колектив.
За СС нямам лични впечатления, но в последните две години чувам все повече оплаквания, като едни познати дори преместиха двете си деца оттам. Според мен са добро училище, на което бързото разрастване не се отразява добре.

# 10
 • София
 • Мнения: 10 825
Соник, към коя градина ще откриват училище?

Последна редакция: сб, 19 сеп 2015, 00:35 от bubanka

# 11
 • Мнения: 847
Химикал, учителите,които познавам,работят поне от 5г.в тези училища и нямат намерение да ги сменят за момента.
Lucy,имаме много близки приятели,чието дете завърши Златарски.

Последна редакция: пт, 18 сеп 2015, 19:12 от Io_io

# 12
 • Мнения: 6 330
Абе недейте така обвинява Андариел. С нея сме идеологически противници, понеже аз съм привърженик на частното образование, а тя не е, обаче човек с над петнайсет хиляди или емнайсет хиляди поста като нея просто не вярвам, че ще пише анонимно. Освен това важно е какво пише, а не кой го пише. Стига с тези персонални обръщения.

Жаве, хи, хи, бях забравил какво съм писал на Кафенцето с мед, ти ме цитираш, ставам форумна звезда Embarassed Като се чета, хич май не си поплювам като отговарям на персонални нападки:) В последствие с Кафенцето с мед се изяснихме и станахме приятели, съжалявам, че така остро съм й отговорил тогава, така че понякога тук емоциите вземат връх, което не е добре. Не че се отричам от това, което съм писал и си цитирала, а напротив, и сега се подписвам под него с две ръце.

В края на краищата всички тук сме съмишленици, искаме по-добро образование и не само всеки лично за детето си, а като цяло. Така че нека наистина пишем информативно по темата.

Съгласен съм с мнението на Блис относно възнагражденията, тъй като и аз като нея страдах от илюзии, че в ЧУ учителите са добре платени. Очевидно обаче българската действителност си е еднаква във всички сфери - след като учител е платен в тези и тези граници, значи и ЧУ дават също толкова или една малка идея повече, но не дават, както съм имал илюзии двойно или тройно на ДУ. Така че въпросите ви как се подбират и т.н. просто не са резонни, и в ЧУ напускат, ако намерят нещо по-добро.

Аз с училищата още нямам пряк досег, все още сме в градина и смея да твърдя, от най-добрите в София, частна разбира се, но за една година, откакто сме там, няколко учителки напуснаха. Нито мога да попитам защо, нито смея! С ЕЖК не се занимавам, а и честно нямам достъп до такива. Но пък и честно казано, не ме брига, че са напуснали, ръководството е страхотно и намира достойни нови попълнения, та не съм забелязал влошаване на учебния процес и въобще на нещата-

Та нещата са както във всяка друга сфера, във всяка фирма, и в най-добрата, някой напуска, има винаги някой недоволен, има винаги нещо недоизпипано, който не работи, той не греши.

Който не пише в бг-мама, той не пише глупости - всеки от писалите тук въпреки страхотното си ниво се е случвало да напише неадекватен пост. Та какво искате? И ЧУ са места, където хора работят - не работят извънземни. Издънки има според мен във всяко ЧУ.

Аз съм убеден, че в ДУ издънките са много повече.

# 13
 • Мнения: 1 007
Химикал, учителите,които познавам,работят поне от 5г.в тези училища и нямат намерение да ги сменят за момента.

Това е чудесно Simple Smile Аз повдигнах въпроса, защото дори във фактурите за ток, вода, парно има някакви разбивки. Дори в някои ЧУ има дадени разходите за транспорт, храна, униформи (които обикновено са извън таксата). А за най-важното - това, заради което всъщност предпочитаме едно училище пред друго, за него не се знае каква част от таксата отива. Интересно ми е, че при подписването на договора не е посочено как се формира цената. Всеки, който е издавал фактури, знае, че зад окончателната сума стоят определени единици. За мен като родител дадена сума може да е напълно приемлива, ако е за нещо, на което държа, и обратно. Хайде да оставим заплатите на учителите, нека друго да е, на което държим - пак трябва да знаем какво точно плащаме и да преценим дали е в приоритетите ни.

# 14
 • София
 • Мнения: 4 330
Аз досега не съм виждала фактура с разбивка по пера - разходи за материал/услуга, транспорт, амортизации, външни услуги, р-ди за персонал, административни р-ди, реклама, и т.н. + печалба  Grinning +ДДС = крайна цена.
Има публикувани ГФО, който може чете и си прави изводите, доколкото е възможно. Нали не очаквате търговските дружества да се разголват на 100% пред клиентите си?
Във вашето училище, Химикал , имате ли информация какви пари постъпват и как се разпределят. Или защото парите не излизат директно от вашия джоб, а косвено от всички нас, това не ви засяга?

Общи условия

Активация на акаунт