Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 14 май 2008, 20:53 ч.

Майчинството - счетоводно - 10

 • 102 372
 • 1 472
 •   1
Отговори
 • Мнения: 11 610
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

ЗА ВСИЧКИ КОНСУЛТАНТИ  bouquet Hug Peace

Телефони на НОИ София за проверка на обезщетенията
926 19 90
926 19 86
926 19 61

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НОИ уведомява, че с ПМС 37 от 27.02.2008 г. са приети изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, които са обнародвани в ДВ бр. 26 от 07.03.2008 г.

I. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 11.03.2008 г.

1. Болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения се представят от осигурителите в ТП на НОИ след подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП, в следните срокове:

- ако възнагражденията или част от тях са изплатени - не по-късно от 2 дни след деня на изплащането;

- ако възнагражденията са начислени, но не са изплатени – не по-късно от 2 дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването;

Самоосигуряващите се лица представят болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения в ТП на НОИ не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.

2. Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в двумесечен срок от прекратяване на правоотношението или осигуряването, се представят в ТП на НОИ до 5 работни дни след представянето им на осигурителя.

3. Декларацията за промяна на обстоятелствата, приложение № 12 към наредбата, се представя от лицeто в срок 3 работни дни на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ също в срок 3 работни дни.

4. Молби-декларациите за изплащане на парични обезщетения и помощи от КСО, съответно приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 11 към наредбата, са променени и в ТП на НОИ трябва да представяте новите образци.

5. В срок 3 работни дни от промяна на банковата сметка осигуреното лице представя нова декларация, приложение № 7 към наредбата на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ в срок 3 работни дни по реда на чл. 11 от Наредбата.

6. Променен е образецът на придружителното писмо, приложение № 8 към наредбата, с който трябва да се представят в ТП на НОИ необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения, и в него се вписват датата, месецът и годината на подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП за съответния месец.

Данните за мобилен телефон и за електронен адрес в интернет в документите за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО ще служат за уведомяване на правоимащите лица с SMS през мобилен оператор или с писмо по интернет за датата и размера на преведената сума за парично обезщетение или помощ. Попълването на тези данни от лицата е по желание.

II. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 01.04.2008 г.

1. ТП на НОИ ще превежда на правоимащите лица два пъти седмично дължимите суми за парични обезщетения и помощи.

2. Осигурител (самоосигуряващо се лице), който има обособена/обособени дейност/дейности на територията на няколко ТП на НОИ, може да подава документи за изплащане на обезщетения от ДОО във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Промяната се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ по дейността.

Допълнителна информация може да получите от ТП на НОИ.

От Стики:

Калкулатор за изчисляване на брутни и нетни заплати - на КиК
Адреси на ТП на НОИ където можете да получите информация за болнични и др. обезщетения - тук
Във форума
- тема за детските
- тема за програмата В подкрепа на майчинството

Справка може да си направите и в сайта на НОИ по ПИК - персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ по адресната ви регистрация ще може да получите - лично .
С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте   получили.

Много полезен код!
Кога бъдещата майка има право на обезщетения?

1. необходимо е тя да е осигурена
- по трудов договор
- като самоосигуряваща - собственик или съдружник във фирма. Тук майката трябва да се осигурява върху високия процент. Той се обявява при започването на дейност или до 31.01. на текущата година.
- свободни професии
- земеделски производители
(С последните две не съм запозната.)

2. достатъчно е да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж
Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента. Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента - без значение кога и при колко работодатели е направен.


Осигурителният стаж не винаги е равен на трудовия. Напр. ако сте на 4-часов работен ден и сте работили 10 месеца, осигурителният ви стаж ще е 5 месеца.

Какво включва майчинството?

Първо се ползва отпуск поради бременност и раждане в размер на 315 дни, от които 45 преди термина. 135 дни от него са с болничен, а за остатъка се подава декларация. По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск не може да се прехвърли на друг!

След 315-тия ден започва отпускът за гледане на дете. Той продължава докато детето навърши две години (за първите три деца). Обезщетението, което се получава за този период, е фиксирано за съответната година и е еднакво за всички майки. Тази година е 220лв. То не се облага с данъци или осигуровки.

За целия този период работодателят внася САМО здравни осигуровки в размер на 8.64лв. месечно.

Как се изчисляват болнични?

Среднодневното обезщетение е:
- за обикновен болничен - 80% от среднодневното брутно (СДБ) трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността
- за болничен за бременност и раждане - 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността

Така полученото среднодневно брутно възнаграждение се сравнява със среднодневно нетното (СДН) и по-малкото е обезщетението, което ще ви преведат от НОИ.

Пример:
Ползвате болничен м. септември 2007г. Базовите ви месеци ще са от март до август. Тогава сте се осигурявали на 1400лв. Получавали сте чисто 852.28лв. месечно.
Тогава СДБ е 1400*6/129=60.87лв.
6 - шестте месеца на периода, а 129 са работните дни за тези 6 месеца.
СДН е 852,28*6/129=37.06лв.
Сравняваме 90% от СДБ със СДН
54.78>37.06
В случая обезщетението, което ще ви изплатят е СДН (37.06), тъй като то е по-малкото.

Какво става, когато сте ползвали болничен през периода на шестте базови месеци?
За дните в болнични за база се взима осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението за болнични.
Тук е съществената разлика, тъй като самото обезщетение е 80% от този доход.
Напр. ако сте получили 8лв. дневно обезщетение, то в базата ще влязат 10лв.

Пример:
Ако януари 2008г. сте работили 15 дни и 7 дни сте били болнични. Заплата 500лв.
Брутната ви заплата ще е (500/22*15) 340.92лв.
А за дните в болничен в базата влиза Доходът, от който се изчислява (напр. 10лв. дневно) е 70лв. Тогава ще имате брутен доход 410.92лв. (=340.92+70) за януари, който ще ви фигурира като база за месеца при 22 раб. дни..

Тази база не се променя!
---------------------------------------
Ако болничният за бременност и раждане започва на 7 февруари 2008г, база за неговото изчисляване ще са месеците август 2007 - януари 208г. (A не 7 август – 6 февруари)

Гледане на дете

След ползването на отпуска за бременност и раждане се ползва отпуск за гледане на дете. Получавате обезщетение в размер на 220лв. месечно.
Ако дадете детето на ясла, сте длъжни да уведомите работодателя си. От този момент ви се спира обезщетението и вече получавате 50% от него. Вие си преценявате дали: ще се върнете на работа или ще ползвате отпуск.

Отпускът за гледане на дете може да се прехвърля!
"със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение."
Другият вариант за тези, които не са на трудов договор, е програмата "В подкрепа на майчинството". По-подробно вижте в темата във форума.

Неплатен отпуск по чл.167а по КТ – за гледане на дете до 8-годишна възраст.

Този отпуск е в размер на 6 месеца (освен в случаитв на ал.4). Може да се ползва наведнъж или на части, като работодателят трябва да е уведомен за него 10 дни предварително.
Признава се за трудов и осигурителен стаж. Съответно за него се полага и платен годишен отпуск.

Платеният годишен отпуск по КТ е 20 дни годишно. Право на такъв имате ако имате 8 месеца трудов стаж по принцип. И за времето на майчинството също се полага.

При прекратяване на трудовия договор ако не е използван, се заплаща обезщетение за неползван платен годишен отпуск.

Когато сключвате трудов договор, обърнете внимание какъв е:

1.   със срок за изпитване
2.   срочен
3.   безсрочен

1.   По време на срока за изпитване не се ползвате със закрила като бременна. Страната, в чиято полза е уговорен срокът, може да прекрати договора по всяко време.
2.   При срочен договор, ако срокът изтече по времето, когато сте вече в отпуска за бременност и раждане (315 дни), ще продължите да получавате обезщетение до края на този отпуск.
3.   При безсрочен договор могат да ви съкратят само с разрешение на Инспекцията по труда.

Последна редакция: вт, 17 юни 2008, 16:51 от Доня Туфиня

# 1
 • Мнения: 3 835
Здравейте!  Simple Smile

Да добавя, че срокът за изплащане на обезщетенията от НОИ е 15 работни дни след като са предадени там. (носят се до два дни от плащане на заплатите).

Освен това преизчисляват болничните от миналата година. На една колежка са й превели още 10 лв. от изравняването, което ще е до края на май.

# 2
 • Пловдив
 • Мнения: 672
Здравейте!  Simple Smile

Да добавя, че срокът за изплащане на обезщетенията от НОИ е 15 работни дни след като са предадени там. (носят се до два дни от плащане на заплатите).

Освен това преизчисляват болничните от миналата година. На една колежка са й превели още 10 лв. от изравняването, което ще е до края на май.
за кои болнични става въпрос ( в кой месец) че се преизчисляват   bouquet

# 3
 • Мнения: 3 835
от 2007г.
Имаше някои разминавания в сумите.  Wink

# 4
 • София
 • Мнения: 3 318
Искам да похваля НОИ - не ми бяха превеждали 50% от майчинството от февруари. Проверих  и всичко си беше ок, но явно са ме забравили. Написах е-мейл и ми отговориха след 3 дена. 1 ден по-късно преведоха парите за февруари. За март ще ги преведат следващата седмица.

Мислих, че ще трябва пак да ходя и да разпитвам, проверявам, тн. А те действаха само по -емейла.

# 5
 • Майничка
 • Мнения: 7 291
Нещо са се активизирали от няколко месеца. Направи ми впечатление, че два сбъркани болнични листа се връщат при нас по пощата седмица след подаването им и 8-10 дни след изправянето се изплащат. newsm78

# 6
 • Мнения: 11 610
Нещо са се активизирали от няколко месеца. Направи ми впечатление, че два сбъркани болнични листа се връщат при нас по пощата седмица след подаването им и 8-10 дни след изправянето се изплащат. newsm78

Искам да похваля НОИ - ......

Пу, Пу да не им е уроки на НОИ! И дано не е кампанийно......

# 7
 • Мнения: 4 406
 и кампанийно да е, важното е да продължи по- дълго.
в Русе справките на място ги прави изключително любезна служителка- похвално!

# 8
 • София
 • Мнения: 148
Искам да попитам аз като изляза болничен 45 дни преди раждане на 23.05 и счетоводството ги подаде най късно на 26.05 кога да проверя сметката понеже не ми е ясно в моят случай болничният за кой месец ще ми преведат и какъв е размера на болничния ? newsm78

# 9
 • Мнения: 24
Благодаря ти шушона, а колко болнични си ползвала преди болничния за бременност?
Що се отнася до твоя въпрос ,мисля,че си избираш 3г. от последните 15 за пенсия.

Последна редакция: чт, 15 май 2008, 13:44 от chochi555

# 10
 • Мнения: 682
Мога ли да попитам още веднъж, тъй като не ми стана ясно: В момента на излизането ми в болничен по майчинство(45 дневния задължителен) не ми достигат 6  дни до навършването на 6 месеца стаж. Почнах работа на 10 декември, термина- 19 юли, тоест излизам по майчинство на 4 юни. Става въпрос именно за тези 6 дни от 4 - 10 юни. Как ще ми се изплащат обещетенията? В какъв смисъл ще ги получавам след навършване на 6-те месеца стаж? От 10 ли ще почнат да ги изплащат или губя обещетенията за месеца или целия период? Декември съм осигурявана върху 500лв., а януари-май - върху 1000лв. Какви майчински ще взимам в този случай? Да уточня, че нямам друг стаж преди това.
Предварително благодаря за помощта !

# 11
 • Мнения: 17
Здравейте, искам да попитам нещо на 1.06.2008г. излизам в  45-дневният болничен преди  раждане. Въпросът ми е какви документи са ми необходими за представяне в НОИ?

# 12
 • София
 • Мнения: 148
Документите които ти трябват са болничният от гинеколога , документ от банката за сметката на която ще ти изплащат обещетенията от НОИ и приложение 7 към чл.8 което е всъщност декларация за банковата ти сметка. Тази декларация от нашето счетоводство знам че трябва когато не си ползвал до сега болничен Peace

# 13
 • Мнения: 17
Документите които ти трябват са болничният от гинеколога , документ от банката за сметката на която ще ти изплащат обещетенията от НОИ и приложение 7 към чл.8 което е всъщност декларация за банковата ти сметка. Тази декларация от нашето счетоводство знам че трябва когато не си ползвал до сега болничен Peace
blagodarq ti

# 14
 • София
 • Мнения: 25
Вече съм в 45 дневния отпуск преди раждане. В службата очакват 20 % увеличение на заплатите. Също така от 1-ви юли има 10 % увеличение на бюджетните заплати. Тези промени ще се отразят ли на получаваното от мен майчинство през деветте месеца?

Общи условия

Активация на акаунт