Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 26 май 2009, 08:20 ч.

Майчинството - счетоводно - 19

 • 50 664
 • 1 043
 •   1
Отговори
 • Мнения: 11 610
Моля, прочетете внимателно този първи пост! Отговорът на Вашият въпрос може би е някъде тук! Благодаря!

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18

ЗА ВСИЧКИ КОНСУЛТАНТИ:
Ала-Бала
Lady Incandescent
ДейзиГ
Elfita
sis7
gargamela
Стики
  bouquet Hug Peace


Телефони на НОИ София за проверка на обезщетенията
926 10 10

Калкулатор за изчисляване на брутни и нетни заплати - на КиК
Адреси на ТП на НОИ където можете да получите информация за болнични и др. обезщетения - в сайта на НОИ - Контакти

Във форума
- тема за детските
- Тема за програмата „В подкрепа на майчинството”

Справки може да си правите в сайта на НОИ по ПИК - персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ по адресната ви регистрация ще може да получите - лично.

Много полезен код!  Peace

С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте получили, както и дали са ви предадени болничните и др. документи.

Напр:
-   справка за това на какви суми са ви осигурявали –
е-услуги - Справка за социалното осигуряване
https://socialsecurity.nssi.bg/
Там ще видите осигурителния си доход. За месеците, когато сте били в болнични, ще са повече суми - съберете ги.   Wink

-   справка за изплатените болнични -
е-услуги - Справки по ЕГН и Булстат - "Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН "
https://benefits.nssi.bg/EGN/

-   справка за статуса на болничния (кога е предаден, изплатен ли е, всички данни по него – попълнени от доктора и счетоводството)
е-услуги - Справки по ЕГН и Булстат - най отдолу на страницата е "Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане"
https://benefits.nssi.bg/detailedegn/ReportBolnForEGN1.asp

Как се изчисляват болнични?

Дневното парично обезщетение се намира като се сравнят
От една страна
- за обикновен болничен - 80% от среднодневното брутно (СДБ) трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността или
- за болничен за бременност и раждане - 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение дванадесет месеца преди настъпването на неработоспособността
И
среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода

По-малкото е дневното обезщетение, което ще ви преведат от НОИ.

Доходът, от който е определено обезщетението, е  СДБ умножено по броя на дните с обезщетение.

Пример.
Ползвате болничен за общо заболяване три работни дни през м. септември 2007г. Базовите ви месеци ще са от март до август. Тогава сте се осигурявали на 1400лв. Получавали сте чисто 852.28лв. месечно.
Тогава СДБ е 1400*6/129=60.87лв.
6 - шестте месеца на периода, а 129 са работните дни за тези 6 месеца.
СДН е 852,28*6/129=37.06лв.
Сравняваме 80% от СДБ със СДН
48.70>37.06
В случая обезщетението, което ще ви изплатят е СДН (37.06), тъй като то е по-малкото. Или 37.06*2=74.12лв.
А доходът, от който е определено обезщетението, е 60.87*2=121.74лв.
Първият ден е за сметка на работодателя, затова дните са два, а не три.

Какво става, когато сте ползвали болничен през периода на дванадесетте базови месеци за бременност и раждане?
За дните в болнични за база се взима осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението. А не сумата, която са ви превели.
Тук е съществената разлика, както видяхте и по-горе.

Бруто базата - осигурителният доход + доходът, от който е изчислено обезщетението
Нето базата - нетното възнаграждение + доходът, от който е изчислено обезщетението.

Максимумът и в двата случая е максималният месечен осигурителен доход. Който и тази година е 2000лв.

Всичко това за 12 календарни месеца преди месеца, в който започва новият болничен за бременност и раждане. Така получените нето база и бруто база се делят на броя на работните дни за периода (12-те месеца). Получаваме две числа - среднодневно нетно (СДН) и среднодневно брутното възнаграждение (СДБ).

За дневно обезщетение се взима по-малкото от получените СДН и 90%  от СДБ.

Напр.
Давам го за конкретен месец. За базовите месеци е аналогично - доходите се делят на броя на работните дни за периода и тогава се сравняват.
Ако януари 2008г. сте работили 15 дни и 7 дни сте били болнични. Заплата 500лв.
Брутната ви заплата ще е (500/22*15) 340.92лв.
А за дните в болничен в базата влиза Доходът, от който се изчислява (напр. 10лв. дневно) е 70лв. Тогава ще имате брутен доход 410.92лв. (=340.92+70) за януари, който ще ви фигурира като база за месеца при 22 раб. дни. Или 410.92/22= 18.68 СДБ за януари.

Нетното е 266.95лв. (от 340.92лв. заплата след приспадане на осигуровките и данъка) за 15 отработени дни + 70лв. от Дохода, от който се е изчислил първия болничен. Т.е. общо 336.95лв.
Делим ги на 22 раб. Дни – 15.32 среднодневно нетно възнаграждение за януари.

Когато сте работили на повече от едно място

Задължително се представят болнични и на двете места.
Обезщетението е едно, но се разпределя и по двата договора. Включват се всички доходи.

Напр.
вторият трудов договор е за 200лв. и е с начало 1.12.2008г. работно време - 3 часа на ден
основният договор е на 600лв. с работно време 6 часа на ден
Имате болничен за общо заболяване от 5.03.2009г.
Базовите месеци за изчисляване на обезщетението са септември 2008г. до февруари 2009г.
Така за месеците септември-ноември доходът ще е 3*600лв.
За декември - февруари ще е 3* (600+200)
Сумират се двата дохода и полученото се дели на броя на работните дни за периода.
После се намира 80% от него.

При този пример ще е 1800+2400=4200
4200/125=33.6 - (това е среднодневното брутно трудово възнаграждение (СДБ) или доходът, от който е изчислено обезщетението)
33.6*80%=26.88лв.

Отделно се прави същото и с нетното възнаграждение, т.е. чистите суми които сте получили (но без да се намират 80% от него).
09,10,11 - 469,80лв.
12, 01, 02 - 469,80+156,60
3288,60/125=26.31лв. е среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода

Сравняват се двете и по-малкото ще е дневното обезщетение.

В този пример ще получавате 26.31лв. дневно обезщетение, тъй като СДН е по-малкото.
При изплащането чрез първата фирма ще ви преведат 2/3 от него - 17.54лв. дневно. А чрез втората - останалата 1/3.

При изплащането значение има работното време – в случая 6 часа към 3 часа са 2:1.

Ако болничният за бременност и раждане започва на 7 февруари 2009г, база за неговото изчисляване ще са месеците февруари 2008 - януари 2009г. (A не 7 февруари  2008 – 6 февруари 2009)

Кога бъдещата майка има право на обезщетения?
1. необходимо е тя да е осигурена в момента на започване на отпуска за бременност и раждане, като:
1.1. по трудов договор
1.2. самоосигуряваща - собственик или съдружник във фирма.
1.3. свободни професии
1.4. земеделски производители

За последните три осигурявания майката трябва да се осигурява върху високия процент, който включва вноски за ОЗМ (общо заболяване и майчинство). Той се обявява при започването на дейност или до 31.01. на текущата година.

2. достатъчно е да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж с вноски за ОЗМ!
За случаите на осигуряване по т.1.2. – 1.4. са достатъчни 12 месеца с осигуряване за ОЗМ.

Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента – без значение кога и при колко работодатели е направен, с прекъсвания или не.

Осигурителният стаж не винаги е равен на трудовия. Напр. ако сте на 4-часов работен ден и сте работили 10 месеца, осигурителният ви стаж ще е 5 месеца.

От 2009г. има изключение от тези изисквания и то е за студентките редовно обучение, които не получават обезщетение като осигурени на горните основания.
Те получават еднократна помощ от Социалните в размер на 2880лв.
Подробности ще са известни, когато се обнародва Правилникът за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.


Какво включва майчинството?
Първо се ползва отпуск по бременност и раждане в размер на 410 дни, от които 45 преди термина. 135 дни от него са с болничен, а за остатъка се подава декларация. По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск може да се прехвърли само на бащата при брак или ако живеят в едно домакинство!
Минималното обезщетение е 240лв. за 2009г.


След 410-тия ден започва отпускът за гледане на дете. Той продължава докато детето навърши две години за първите три деца. За четвърто и следващо дете е 6 календарни месеца до навършване на 2 годинки. Вие си преценявате кога точно ще се възползвате от тях. Ако желаете да ползвате повече от 6 месеца, то този отпуск е неплатен, но се признава за трудов и осигурителен стаж.
Обезщетението, което се получава за този период, е фиксирано за съответната година и е еднакво за всички майки. Тази година е 240лв. То не се облага с данъци или осигуровки.

За целия този период работодателят внася САМО здравни осигуровки в размер на 12.48лв. месечно за 2009г.

410-дни
По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск може да се прехвърли единствено на таткото!

Гледане на дете
След ползването на отпуска за бременност и раждане се ползва отпуск за гледане на дете. Получавате обезщетение в размер на 240лв. месечно за 2009г.

Ако дадете детето на ясла, сте длъжни да уведомите работодателя си. От този момент ви се спира обезщетението и вече получавате 50% от него. Вие си преценявате дали: ще се върнете на работа или ще ползвате отпуск.
Отпускът може да е: платен, неплатен или по болест (болничен) и др.

Отпускът за гледане на дете може да се прехвърля!
"със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение."
Другият вариант за тези, които не са на трудов договор, е програмата "В подкрепа на майчинството". По-подробно вижте в темата във форума.

Отпуски на таткото
От 2009г. бащите имат право на още два вида отпуски:
1.   При изписването на детето – в размер до 15 календарни дни.
2.   На остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, след навършване на 6 месеца на детето.

За тези отпуски на таткото му се изплаща обезщетение в размер на 90% от осигурителния му доход предходните 12 месеца (но не повече от нетния доход) - също както на майката се определя обезщетението за бременност и раждане.
Условието е той също да е осигурен в момента за ОЗМ и да има осигурителен стаж с вноски за ОЗМ 12 месеца, аналогично на майката – независимо кога и къде е придобит.

Заварено положение към 01.01.2009г.
Кои майки са в заварено положение?
   майките /осиновителките/, за които срокът на обезщетението по чл. 50 от КСО не е изтекъл до 1 януари 2009 г., имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни.
   майките /осиновителките/, за които срокът на обезщетението по чл. 50 е изтекъл до 1 януари 2009 г., но от започването му не са изтекли 410 календарни дни, имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период.

Ако във втория случай майката е на работа, тя може да продължи да работи и да получава обезщетение 50%. Или ако е прехвърлила гледането на детето на друг човек той да продължи да получава обезщетение вместо нея.

Но може също така да върне ползването на отпуска за бременност и раждане до 410 дни. Разбира се, в този случай тя ще ползва обезщетението, което й е било изчислено вече. А човекът, който се е грижил за детето в случаите на чл.164 ал.3 от КТ, вече няма да получава обезщетение.

Застъпване на майчинства
Чл.49 ал.2 от КСО
При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.

Обърнете внимание на изискванията за ползване на това право – „периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете”
Т.е. майката трябва да е в отпуск за гледане на дете или в отпуск за бременност и раждане.
Ако се е върнала на работа, прехвърлила е майчинството и др., то тя не може да ползва обезщетението от предното дете и за настоящата бременност то ще й се изчисли като ново обезщетение по правилата от 2009г.

От момента, в който започва отпускът за бременност и раждане (45 дни преди термина), майката получава обезщетение и за предното дете в размер на 50% (120лв. тази година). Т.е. получават се две обезщетения – за бременност и раждане и 50% за гледане на дете.
Докато единият от двата свърши – или бременност и раждане за последното дете, или за гледане на предното дете.

Когато сключвате трудов договор, обърнете внимание какъв е:
1.   срочен (със срок за изпитване)
2.   безсрочен (със срок за изпитване)

Ако има клауза за срок за изпитване – „договор на основание чл. ... във връзка с чл.70 ал.1 от КТ”
то по време на срока за изпитване не се ползвате със закрила като бременна. Страната, в чиято полза е уговорен срокът, може да прекрати договора по всяко време.

1.   При срочен договор, ако срокът изтече по времето, когато сте вече в отпуска за бременност и раждане (410 дни), ще продължите да получавате обезщетение до края на този отпуск.

2.   При безсрочен договор могат да ви съкратят само с разрешение на Инспекцията по труда. (с изкл. на закриване на фирмата)

Неплатен отпуск по чл.167а по КТ – за гледане на дете до 8-годишна възраст.
Този отпуск е в размер на 6 месеца (освен в случаитв на ал.4). Може да се ползва наведнъж или на части до навършване на 8 години на детето, като работодателят трябва да е уведомен за желанието да ползвате този отпуск поне 10 дни предварително.
Признава се за трудов и осигурителен стаж. Съответно за него се полага и платен годишен отпуск.
Осигуровки – 8% от 130лв. за 2009г. – 10.40лв.

Платеният годишен отпуск по КТ е 20 работни дни годишно. Право на такъв имате ако имате 8 месеца трудов стаж по принцип. И за времето на майчинството също се полага.
Осигуровките при него са като на заплата.
При прекратяване на трудовия договор ако не е използван, се заплаща обезщетение за неползван платен годишен отпуск.


КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПАРИЧНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, ИЗПЛАЩАНО ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ ИЛИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ
- автор Иван Карабашев, предложено от ДейзиГ http://www.vedomost.info

Необходими документи за обезщетенията - http://www.noi.bg/ - от менюто в ляво избирате УКАЗАНИЯ

# 1
 • Мнения: 1 192
Аз да питам мамите,на които им закъсняваха плащанията,дали им преведоха парите вече?И спазен ли беше 15-дневният срок?  bouquet

# 2
 • Мнения: 182
Здравейте!
Имам следният въпрос: На 02 юли малкият ми прави годинка и трябва да се върна на работа.Искам да прехвърля цялото майчинство на някоя от бабите. И двете са пенсионерки. Знам,че тази програма за детегледачките е спряна. Искам да го прехвърля извън програмата. Как може да стане? Мисля,че трябва да се назначи бабата на договор някъде за около месец и после да излезне в майчинство. Става ли така?

# 3
 • Мнения: 15
Здравейте,
и аз имам въпрос...
както писах в предишният пост, казусът ми е следният- в момента работя в фирмата на таткото и той ме осигуява на макс. възможно , но това ще е само последните три месеца преди да изляза отпуска.
Въпросът ми е след като изляза билнични за 45 преди раждане, той спира да ми плща осигуровки с изключение на здравните, така ли. Какво се случвва, ако както сме решили той пререгистрира фирмата или спре дейността. Трябва ли да ме назначи и в новата, и да продължи да ми плаща здравни, за да продължа да вземам майчински..? Може ли да ме преназначи в новата фирма и на същата заплата ли трябва да е за да не се променят майчинските ми? Може ли да бъда назначена, в период когато съм майчнство или болничен или трябва "реално" да работя в новата фирма някакъв период за да има право на болничен. Бях чувала за срок от 3 месеца и 10 дена, но никъде не го намерих. А ако в периода, в който съм майчинство аз започна някаква дейност и открия фирма или се включа като съдружник във вече съществуваща такава, тогава какво - ще ми спрат ли майчинските.  За периода в който съм майчинство, в което съм влязла на висока заплата, водили ми се че съм осигурявана на такава, или се водиче съм осигурявана на осреднената заплата от последните 12 месеца? И при евентуално следваща брененност, която се застъпи с предходно майчинство, ще се вземе предвид обезщетението, което реално е получавала майката, или написаната в последният трудов договор заплата? не че за сега плнирам друго бебче, но ми е интересно хипотетично как седят нещата?

Та мерси предварително на отговорилите ми  и се пазете ей  bouquet

# 4
 • Мнения: 238
Здравейте,
На мен не ми стана ясно ако работя на 1 место на 8 часа и на още едно на 4 часа, ще натрупам ли по-бързо осигурителен стаж за 1 година, за да взимам майчинство?

Предварително ви благодаря

# 5
 • Пловдив
 • Мнения: 18 378
Здравейте,
На мен не ми стана ясно ако работя на 1 место на 8 часа и на още едно на 4 часа, ще натрупам ли по-бързо осигурителен стаж за 1 година, за да взимам майчинство?

Предварително ви благодаря

не,няма да натрупаш по-бързо стаж по този начин.Ако направиш така,ще си вдигнеш обезщетението,което ще взимаш 410 дни

# 6
 • Мнения: 2 376
Здравейте!Една приятелка ме помоли да ви попитам нещо.
Детенцето и в момента е на 1 годинка и е прието в ясла,въпросът ми е,ако го пусне ще спрат ли майчинството и или ще получава половината.Благодаря Ви!  bouquet

# 7
 • Пловдив
 • Мнения: 18 378
Здравейте!Една приятелка ме помоли да ви попитам нещо.
Детенцето и в момента е на 1 годинка и е прието в ясла,въпросът ми е,ако го пусне ще спрат ли майчинството и или ще получава половината.Благодаря Ви!  bouquet


ще получава 50 процента като за целта се попълва декларация.Нека да отиде в счетоводството,те ще я дадат.

# 8
 • Мнения: 2 376
Здравейте!Една приятелка ме помоли да ви попитам нещо.
Детенцето и в момента е на 1 годинка и е прието в ясла,въпросът ми е,ако го пусне ще спрат ли майчинството и или ще получава половината.Благодаря Ви!  bouquet


ще получава 50 процента като за целта се попълва декларация.Нека да отиде в счетоводството,те ще я дадат.
А след като пусне детето на ясла трябва ли да започне работа или може и да не работи?В смисъл такъв да не би,ако не започне работа веднага няма да и спрат цялото майчинство?

# 9
 • Пловдив
 • Мнения: 18 378
Здравейте!Една приятелка ме помоли да ви попитам нещо.
Детенцето и в момента е на 1 годинка и е прието в ясла,въпросът ми е,ако го пусне ще спрат ли майчинството и или ще получава половината.Благодаря Ви!  bouquet


ще получава 50 процента като за целта се попълва декларация.Нека да отиде в счетоводството,те ще я дадат.
А след като пусне детето на ясла трябва ли да започне работа или може и да не работи?В смисъл такъв да не би,ако не започне работа веднага няма да и спрат цялото майчинство?

когато детето тръгнена ясла,майката има следните варианти

-отпуск
-болничен
-да се върне на работа
-да напусне и да не работи

не може да не работи,а детето да е на ясла.няма да й спрат майчинството веднага,но от яслите подават данни и в последствие ще връща парите

# 10
 • варна
 • Мнения: 90
здравейте мами, имам следния въпрос : Бременна съм и живот и здраве ще изляза в болничен за раждане 10 дни преди малкия да навърши 2 годинки . Знам ,че това е застъпено майчинство , но паралелно с това малкия се класира за ясла септември месец . Ако започне да ходи на ясла от септември(преди излизането ми в болничен) ,това ще повлияе ли на сумата която ще взимам и ако да - на каква база ще ми се изчисли новото майчинство ?   bouquet
Благодаря на всички

# 11
 • Мнения: 182
А какво стана с отговора на моя въпрос?

# 12
 • Мнения: 389
и аз имам един казус
 Малкия е на ясла от 2 седмици, до юли включително съм в отпуск за гледане на дете до 2г.Но живот и здраве декември трябва да раждам. Какво следва да направя:
1. да прекъсна майчинството и да се върна на работа за да се осигурявам на хубава заплата?
2. Да си подам молба за отпуск до юли/ това са 3м/ и после да започна да работя и съответно да се осигурявам
3. Как в такъв случай ще ми се изчисли последващото обезщетение  за раждане и гледане на дете/ тези 410 дни/
 Не ми е ясно : 6м ако работя преди  раждането/ 45 дни преди термина/ . каква база ще ми се вземе тези 6м и 6м майчинските-240 или предните работени от предното майчинство ???

Моля някой да ми обясни..,че трябва да действам

# 13
 • Мнения: 5
Здравейте, извинявам се за безпокойството предварително и ще съм ви много благодарна ако коментирате моя въпрос. Бременна съм в 5-тия месец и засега термина ми е определен за 11.10.2009., т.е. болничния ми за 45 дни преди раждане би трябвало да бъде издаден на 27.08.2009 г засега. Това означава ли, че за изплащането на обезщетението след това, е важно осигуровките които се внасят само до края на м.Юли?Т.е-мога ли август да си взема болничен до момента на издаване на болничния за 45 дни преди раждането, т.е от 01.08 до 26.08 включително, без това да ми се отрази на обезщетението, което после се изплаща за бременност и раждане(ако не се лъжа се нарича)? Интересувам се, защото ми се иска да си работя до средата на юли, а за остатъка на юли да си взема отпуската, която ми се полага, тъй като м.юли все още ще ми е важен за осигуровките, на база на които ще се изплаща обезщетението. Затова се интересувам дали м. август е важен за определяне на обезщетението или вече няма значение дали ще ползвам болничен или не, защото знам, че по принцип болничния доста намаля месечното обезщетение, ако е ползван по време на бременността. Благодаря предварително за отделеното време и внимание и с интерес ще очаквам коментара ви.

# 14
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 16 726
здравейте мами, имам следния въпрос : Бременна съм и живот и здраве ще изляза в болничен за раждане 10 дни преди малкия да навърши 2 годинки . Знам ,че това е застъпено майчинство , но паралелно с това малкия се класира за ясла септември месец . Ако започне да ходи на ясла от септември(преди излизането ми в болничен) ,това ще повлияе ли на сумата която ще взимам и ако да - на каква база ще ми се изчисли новото майчинство ?   bouquet
Благодаря на всички

Ако детето ти тръгне на ясла си длъжна да прекратиш ползването на отпускът за гледането му, т.е. вече няма да имаш застъпено майчинство и ще ти се изчисли обезщетение на база 12-те месеца, преди този, в който излизаш в болничен за бременност и раждане.

Общи условия

Активация на акаунт