Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори

Анкета

Желаете ли уеднаквяване срока на класиране и срока на записване след генералното класиране (05.05.2012 г.)

Опции:

 • София
 • Мнения: 34 755
Старата тема - http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=651456.0

За връзка и въпроси към РГ, ЛС към мама САННЯ и Ели Х
При информация за неправомерен прием на дете, ЛС до Ели Х - име на детето, детска градина, група

Списък на преходни обекти и обекти с предстоящо строителство през 2011 г.

Справка за броя на групите и децата в яслена, първа, втора група и в смесените детските групи и на записаните в тях деца със СОП в държавните и общинските ОДЗ и ЦДГ (справка МОНМ), данни към 15.09.2011г

Справка за броя на групите и децата, ИСОДЗ, данни към ноември 2011

Справка за брой  групи с брой деца и от тях деца с увреждания в детските  градини в Столична община за уч. 2011/ 2012г., с данни към 07.02.2012 г.

Допълнителни критерии избрани от градините 10-12.02.2012

Информационна система за обслужване на детските заведения

Въпроси и отговори
Нормативни документи
Нормативни документи

Детски заведения на територията на София
Детски градини по район - Всички, Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна Поляна, Красно Село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча Купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица
Детски градини по тип - Всички, ОДЗ (Обединено детско заведение), ЦДГ (Централна детска градина), ЛДГ (Логопедична детска градина), СДГ (Седмична детска градина), СДЯ (Самостоятелна детска ясла)

Карта в Google Maps

Работна група
Ремонти и нови места
Новини и съобщения

Ръководство за родителите: Общи критерии; Социални критерии; Допълнителни критерии; СОП; Допълнителни критерии за СДЯ

Календар за 2012
Цитат
14.01.2012 - 14.04.2012 г. - Текущи приеми за набори 2006, 2007 и 2008
15.01.2012 - 25.02.2012 г. - Текущи приеми за набори 2009 и 2010
25.02.2012 - Последно текущо класиране за набори 2009 и 2010

27.02.2012 г. - Обявяване на свободните места за набори 2009, 2010 и 2011 за учебната 2012/2013 год.

17.04.2012 г. - Премахване на набор 2005 от системата
04.05.2012 г. - Граждански контрол (2pm – 6pm)
05.05.2012 г. - Първоначално класиране по точки за учебната 2012/2013 г., двуседмичен срок за записване (Първоначалното класиране по точки за групите с прием от м. септември 2012 г. ще бъде извършено. Резултатите ще бъдат публикувани в ИСОДГ, е-съобщения до родителите и в списъци пред детските градини. Информация няма да може да се актуализира от 18:00 ч. на предходния ден до 8:00 в понеделник.)
12.05.2012 г. - Второ класиране за учебната 2012/2013 год. (Двуседмичен срок за записване.)
19.05.2012 г. - Трето класиране за учебната 2012/2013 год. (Двуседмичен срок за записване.)

26.05.2012-23.06.2012 г. - Класиране за учебната 2012/2013 год.
27.08.2012 г. - Обявяване на свободните места за следващото (текущо) класиране.
01.09.2012 г. - Първо текущо класиране, навлизане в период на едноседмичен срок за записване
01.09.2012-08.12.2012 г. - Текущо класиране за учебната 2012/2013 год.

Цитат
10.1. Какво става с оставащите свободни места от квотата, ако в някоя група няма достатъчно кандидатури в квотата по социални критерии?

Ако квотата не е попълнена след 1-во класиране, оставащите свободни места от квотата ще бъдат прехвърлени към общата опашка и на тях ще бъдат класирани деца по общите точки.

10.3. Как ще се виждат кандидатстващите под квота за социалните критерии?

Ще има две отделни опашки – една по социални критерии и една обща. Свободните места ще се разделят в отношение 40/60 между двете опашки. Кандидатурите на деца, които имат точки по социални критерии ще се наредят на опашката по социални критерии. Кандидатурите на всички деца (без точките по социални критерии) ще се наредят на общата опашка.

Социалните деца присъстват и на социалната и на общата опашка. В социалната децата са със социалните си точки, в общата само с общите си точки.
Първото класиране се провежда на два етапа. Стъпка 1: Класиране на социалните и общите опашки според квотата; Оставащите свободни места от социалните опашки и от общите опашки се събират. Стъпка 2: Класиране на оставащите свободни места само с една обща опашка.
Некласираните социални деца участват на втора стъпка в първото класиране само с общите си точки, т.е. на общо основание.

Входящите номера при кандидатстване отпадат

Цитат
След приключване на текущите класирания за учебната 2011/2012 год. няма да има уеднаквяване на входящите номера при кандидатстване в ОДЗ и ЦДГ. С включването на самостоятелните детски ясли в ИСОДЗ се премахват входящите номера за всички типове детски заведения, за да бъде изключен напълно факторът „време”. От новата учебна година децата ще се подреждат в списъка с чакащи по точки, като на децата с равен брой точки и подточки /попаднали в гранична група/ ще бъде генериран случаен номер. По-малкият номер ще бъде с предимство. Този номер ще важи само за съответното класиране. При попадане в гранична група на последващо класиране – отново ще се приложи процедура по генериране на случаен номер.
   

Промяна в сроковете за класиране и записване

Цитат
По решение, взето на заседание на Работната група, проведено в Дирекция „Образование” на 06.03.2012 година, сроковете за класиране и записване на децата в СДЯ, ОДЗ и ЦДГ се променят, както следва:

- За периода от 05.05.2012г. до 23.06.2012г., текущите класирания ще се извършват на две седмици и ще съвпадат с двуседмичния срок за записване на приетите деца.

Столична община

Как ще се класират децата с равен брой точки и подточки
Цитат
На всички деца е въведена един и същ частичен входящ номер, който съдържа датата (година, месец, дата) преди първото класиране. В случай че детето Ви попадне в гранична група, в деня на класирането ще се генерира допълнителен входящ номер на случаен принцип, чрез специално хардуерно устройство – генератор на случайни числа. При класиране в гранична група, по-малките случайно генерирани номера са с предимство.

Входящите номера ще се нулират за всяка следваща учебна година, за да бъде избегнат факторът „време”.

Забележка:  всички кандидатури, които бъдат направени след първо класиране ще получат входящ номер, който съдържа датата (година, месец, дата) на създаване на кандидатурата. При участие в гранична група, новосъздадената кандидатура ще бъде поставена в опашката след всички останали кандидатури създадени преди нея!

Какво означава термина „гранична група”

Става въпрос за тези групи с равен брой точки и подточки, които са на границата на прием в детската градина. Например, останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки и подточки (примерно, 8.1 т.). Тези 10 деца с 8.1 точки всяко образуват граничната група.

Кандидатстването и класирането в самостоятелните детски ясли

1. Кандидатстването и класирането на децата за приемане в самостоятелните детски ясли на хартиен носител по критерия „дата на подаване" се извършва в срок до 30.06.2011 г. на място във всяка СДЯ. След тази дата няма да се приемат молби/заявления по досегашния ред.

2.До 31.08.2011 г. всички деца, посещаващи детска ясла (включително класираните за прием от септември 2011 г. по т. 1) се въвеждат в ИСОДЗ от .директора на съответната ясла.

3.От 01.09.2011 г. процесите по регистрирането и кандидатстването се извършва само чрез ИСОДЗ.

4.Неудовлетворените молби/заявления, подадени до 30.06.2011 г., продължават да се класират по фактор време до края на 2011 г. Заявленията на деца, които не са били класирани до 31.12.2011 г. се анулират.

5.От 01.01.2012 г. процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца в СДЯ се извършва чрез ИСОДЗ.


Цитат
Родителите, които са подавали молба на хартиен носител за прием в самостоятелна детска ясла, е необходимо да изпратят чрез „Форма за обратна връзка”, трите имена и ЕГН на един от родителите, както и актуален e-mail за създаване на семеен профил в ИСОДЗ. Това е задължително условие, за да имат достъп до направените от директорите регистрации на децата и те да могат да участват в класиранията от следващата година.  

От 01.01.2012 година отпада подаването на писмени заявления на място в детските ясли за прием на деца.
Приемът ще се осъществява чрез Информационната система за обслужване на детските заведения. В тази връзка е необходимо родителите да направят регистрация  в ИСОДЗ, създадат профил на детето и да заявят желаните от тях детски ясли. Първо текущо класиране за всички типове детски заведения за календарната 2012 год. ще се извърши на 14.01.2012 година.
Първото класиране за прием на деца в Самостоятелни детски ясли с прием септември ще бъде обявено на 05.05.2012 година.

Необходими документи за записване

Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано.

   1. Заявление за записване по образец.

(предоставя се от директора на ОДЗ или ЦДГ)
В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ и телефон за връзка. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите /настойниците/, като ксерокопията остават в детското заведение.
Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

Заявление за записване - линк

   2. Удостоверение за раждане на (трите имена на приетото дете), ЕГН (номер), дата на раждане .... с майка (трите имена на майката), ЕГН (номер) и баща (трите имена на бащата), ЕГН (номер).

   3. Лична карта на (трите имена на майката) и (трите имена на бащата).

      Ако заявлението се подава от друг човек, необходимо е да се представи нотариално заверено пълномощно със заверени ксерокопия на личните карти. Допустимо е вместо оригинал на личната карта на втория родител да бъде предоставено ксерокопие.

   4. Удостоверение за настоящ адрес (адреса посочен в системата на ИСОДГ) - само ако адреса в поне една от личните карти на родителите не съвпада с този адрес. Адресът на местоживеене трябва да бъде в район: (посоченият район в системата на ИСОДГ).

Удостоверява се с Лична карта /за постоянен адрес/ или Удостоверение от съответната общинска администрация /за настоящ адрес/;
Промяна на настоящ адрес: Подава се адресна карта за промяна на настоящ адрес в общината или кметството, където лицето пребивава, и в 5-дневен срок се изпраща за актуализация на Национална база данни "Население".
Ето какво представлява Адресната карта

   5. Служебна бележка - Служебната бележка трябва да бъде с мокър печат, изходящ номер, ЕИК (Булстат) на работодателя, име и подпис на длъжностно лице - управител, изп. директор или главен счетоводител. Трябва да бъдат указани длъжността, дата на постъпване и адрес на месторабота (не на регистрация на фирмата).

 • * Работещи на трудов договор или договор за управление
Цитат
Служебна бележка, че (трите имена на майката) работи на трудов договор или договор за управление към (фирма) с район на месторабота: (район).

 • * Самоосигуряващи се
Цитат
Копие от декларация, издадена и заверена от НАП, че лицето (три имена) е самоосигуряващо се, или копие от платежно нареждане за внесени осигурителни вноски - (фирма) - с район на месторабота: (район).

 • * Редовен студент или докторант
Цитат
Служебна бележка, че (три имена) е редовен студент/докторант в (наименование) в район: (район).

Висшето училище трябва да бъде акредитирано и на територията на Столична община.

 • * Отпуск за гледане на дете
Цитат
Служебна бележка, че (трите имена на майката) е в отпуск за гледане на дете от (фирма) с район на месторабота: (район).

 • * Безработен - служебна бележка не се изисква
 • * Друг - служебна бележка не се изисква

   6. Служебна бележка, че (трите имена на бащата) работи на трудов договор или договор за управление към (фирма) с район на месторабота: (район по месторабота).

Необходимо е датата на издаване на служебната бележка да е след датата на класиране.

Служебната бележка трябва да съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
За самоосигуряващи се родители -  копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната календарна година.
За собствениците на фирми е необходимо да предоставят копие от декларация по чл.92 от ЗКПО.
(Имайте предвид, че може да ви искат заверено копие от декларацията. Заверката в НАП отнема около 7 работни дни).
(Според съобщение, публикувано по време на миналогодишната кампания "В този случай, трябва да представите документи, удостоверяващи осигурителните вноски, които сте правили. Най-добре е да представите осигурителната книжка и служебна бележка от НАП, че сте самоосигуряващо се лице." - http://kg.sofia.bg/?page=news&id=227&all=1)

   7. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар – оригинал; (продават се в книжарниците)

Ето какво представлява Здравно-профилактична карта на детето   8. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 г. на Министерството на здравеопазването за имунизациите в Република България - оригинал.


За новоприети деца, преди реалното постъпване в детската градина (допълнително се съобщава от детското заведение):

   1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
   2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
   3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

Необходими дoкументи при постъпване на деца в детска ясла/детска градина

Анкета за уеднаквяване срокът на класиране и срока за записване след септември месец


Анкета за класиране и гранични номера


Анкета след 1вото класиране учебна 2010/2011та г.

Анкета за класиране учебна 2010/2011та г. (до 3то класиране, вкл.)

Анкета за ефективността на системата ИСОДГ

Анкета: Какво е отношението ви спрямо критерия ДК4 (Детето има поне един родител, който работи в системата на столичното образование)

Анкета от 05 Февр. 2010: Смятате ли, че е редно да са видими точните точки, с които децата кандидатстват, както и разбивка по критерии?

Анкета от  25 Септ. 2009 относно допълнителна точка при следващо кандидатстване

Във връзка със съпоставка приети/записани деца в детските заведения

Моля ви, който има инфо (точно) за конкретна ДГ, за броя на децата, приети през системата и броя на реално записаните деца в групата, да ми пусне следното инфо на ЛС.

Детска градина
Група
Брой през ИСОДГ към края на септември (примерно)
Брой записани деца (обикновено се установяват след родителска среща или след първия списък за таксите)

Предварително благодаря!

Последна редакция: пт, 20 апр 2012, 18:40 от AnMary

# 1
 • Мнения: 3 114
Michael@, това от обратната връзка ли е? Ти какво точно ги попита? Защото досега все се твърдеше (което е и смисленото де), че се посочва адресът по месторабота, а не на регистрация на фирмата.

Лято, аз нямам месторабота, защото работата ми е в движение и по телефон и ги питах в такъв случай как се процедира с район месторабота. Те ми казаха да пиша за адрес седалището на фирмата. Сега ги питах, дали ако се разбера с работодателя мога да си пиша Триадица, където живея като район месторабота, защото по времето когато се предполага, че трябва да си взема детето от ясла, аз съм вкъщи, а не в Люлин, където е седалището на фирмата.

# 2
 • София
 • Мнения: 2 354
Запис и от мен,  AnMary -   bouquet
Michael@, според мен ако работодателят е съгласен да ти пишат в бележката адрес в Триадица, трябва да можеш да ползваш точката!

# 3
 • София
 • Мнения: 529
Записвам се и аз.
Надявам се в тая тема вече да обсъдим и новопостроените ОДЗ-та, като това в Дървеница, например. Чакам ли чакам да излезе с номер в системата, за да редя кандидатури, че още не съм го направила!
Иначе ОДЗ-то изглежда добре, с голям двор и много хубави пързалки, люлки и т.н.
Дали ще имаме шанс да кандидатстваме там и да ни приемат, обаче.....  newsm78

# 4
 • Мнения: 33
Записвам се и аз.
Надявам се в тая тема вече да обсъдим и новопостроените ОДЗ-та, като това в Дървеница, например. Чакам ли чакам да излезе с номер в системата, за да редя кандидатури, че още не съм го направила!
Иначе ОДЗ-то изглежда добре, с голям двор и много хубави пързалки, люлки и т.н.
Дали ще имаме шанс да кандидатстваме там и да ни приемат, обаче.....  newsm78

И мен ме интересуват новопостроените и чакащи откриване детски заведения - чувам за тях само по новините, нещо не виждам такива в системата обаче  Thinking

Къде точно се строи това в дървеница, че съм в този район пък не го знам

# 5
 • София
 • Мнения: 375
Хайде и аз в новата тема Simple Smile
Момичета, моля да споделите опит, въпреки че си е индивидуално, но все пак.
Притеснява ме очакваното разместване на кандидатурите в последния момент. Към момента влизаме със сигурност, но....не спирам да се притеснявам, че в последния момент може да се окажем неприети.
Ситуацията е следната - 15 свободни места по общи критерии, ние сме в групата на първите 10 с еднакъв брой точки.  Питането ми е - имало ли е предхони години толкова големи размествания на кандидатурите, че да има възможност да не бъдем приети?
Забравих да спомена, че и от опашката по социални критерии очаквам да останат 2-3 места, които да се прехвърлят към общата.

# 6
 • Мнения: 775
Не знам за други години,но при нас отсега гледам се случват размествания и вече ни остана само една надежда в гранична група. Нищо чудно да отпаднем и от там.

Мерси за новата тема   bouquet

# 7
 • София
 • Мнения: 529
Gossy, новото ОДЗ ще бъде с 9 групи - 7 градински и 2 яслени.
Намира се в частта на Дървеница, близо до Андрей Ляпчев, но томен адрес не мога да дам.

# 8
 • До една малка принцеса...и татко ѝ:)
 • Мнения: 3 825
Jessika123 н коя градина кандидатствате и с колко точки? Така по-лесно ще се ориентират останалите майки и ще могат да ти отговорят по-конкретно.

# 9
 • Мнения: 13 830
Не знам дали сте коментирали или чули, но имам спомен, че гледах по ТВ, че мислели държавата да дава пари и за частните детски градини. Дали има нещо такова и как ще облекчи това системата и родителите?

# 10
 • Мнения: 805
Не знам дали сте коментирали или чули, но имам спомен, че гледах по ТВ, че мислели държавата да дава пари и за частните детски градини. Дали има нещо такова и как ще облекчи това системата и родителите?

http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=629271.0

за сега се отказаха да го правят...

# 11
 • Мнения: 3 114
Жалко, щеше да е добре, защото таксите са непоносими за повечето семейства. В 21 СДЯ ние сме на 45 място за 16 свободни места. 30 човека най-малко трябва да се разместят над нас, за да имаме шанс, нали? Ако ми позволят да си напиша месторабота - Триадица и спечелим една точка, ще бъдем на 16 място за сега.

# 12
 • София
 • Мнения: 3 396
Не знам дали сте коментирали или чули, но имам спомен, че гледах по ТВ, че мислели държавата да дава пари и за частните детски градини. Дали има нещо такова и как ще облекчи това системата и родителите?

http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=629271.0

за сега се отказаха да го правят...
Тя държавата, в лицето на правителството всяка година обещава такива работи и накрая пак не дава пари за съжаление. Още през 2009 г. се говореше да се дават някакви пари на родителите (май по 100 лв.) за подпомагане, ако детето е записано в частна ДГ, така си остана на хратия, защото нямало пари и съответно не беше заложено в бюджета. Миналата година пък обещаваха да дават субсидия на лицензираните частни училища и ДГ (явно пак предизборно), няма развитие по въпроса. Съветът ми е "на тази кълка да не лежите", ако стане, стане, иначе въобще не се надявайте и мислите какво ще правите със собствени сили.

# 13
 • СОФИЯ
 • Мнения: 9 158
Срещата В МОМН мина доста добре. Надявам се Ели да пише, а аз да допълня, з в момента съм доста заета.

# 14
 • Мнения: 13 830
абе то ясно, че всичко е със собствени сили, ама рекох да попитам дали има някакво развитие или всичко си остана само прах в очите...

Последна редакция: пт, 06 апр 2012, 14:31 от Natali_

Общи условия

Активация на акаунт