На 25.03.2007г. от 11ч. в гр. Ямбол, в зала 129 на Техническия колеж ще се проведе среща на г-жа Елисавета Котова от Национална асоциация на децата с диабет с родители на деца с диабет от Ямбол и региона.
Заповядайте! Въпросите, който ще обсъждаме са интересни и важни за живота и здравето на нашите деца!