Фондация "Дневен център Покров Богородичен" организира двудневно обучение по разработване на проекти за финансиране от кохезионния и структурените фондове на ЕС. Звучи интересно.

Копирам ви повече информация както ми я пратиха.

Описание на обучението
Обучението дава информация за Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и съответните Оперативни програми, които тези фондове ще финансират. Целта на обучението е да даде актуална и практическа информация, свързана с предстоящите възможности за финансиране по програми на ЕС, както и умения за разработване и кандидатстване с проекти по тези програми. Освен обучението, всеки участник получава една безплатна консултация при разработването на проект и подаването му.

Обучителни цели


В края на обучението участниците ще са:

   * запознати с предстоящите възможности за финансиране по програми на ЕС
   * придобили знания за логиката на построяване на един проект, отделните структурни елементи и езика на писане, както и основните правила за успешно кандидатстване с проект за финансиране
   * упражнили попълването на проектен формуляр по актуална програма

Продължителност

Обучението е разработено под формата на двудневен съботно - неделен интензивен курс в град София. Освен обучението, всеки участник получава една безплатна консултация при разработването на проект и подаването му.

Дати
Лятна програма на 2007 предлага следните свободни дати: a

   * 7 - 8 юли 2007
   * 28 – 29 юли 2007
   * 11 – 12 август 2007
   * 25 – 26 август 2007


Подход


Обучителните методи, които се използват по време на обучението, се основават на съвременните концепции за научаването при възрастните. Обучителните дейности са с практическа насоченост, като основен приоритет в обучителната работа е оползотворяването на опита на участниците в контекста на въведените нови понятия, подходи и теория. Обучителния екип е с богат практически опит в разработването и управлението на проекти по различни национални и международни програми.

Материали

Всеки участник в обученията ще получи пакет с обучителни материали, който включва:

   * Наръчник с материали
   * Работна тетрадка за практическите упражнения
   * Сертификат за участие

Инвестиция

Вашата инвестиция е 150 лева и включва обучителния пакет с материали, четири кафе паузи и два обяда.

За допълнителна информация и записване търсете:

Милен Замфиров
0877115351, ел. поща: daycare@abv.bg