ИМА ЛИ ДЕЧИЦА КОИТО ПОСЕЩАВАТ ЧДГ ДОЙЧЕ ШУЛЕ-ГОРНА БАНЯ?КАКВИ СА УСЛОВИЯТА?ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ?КАКВО Е ЗАПЛАЩАНЕТО?ГРИЖАТ ЛИ СЕ ЗА ДЕЧИЦАТА?